SKINNBODEN.COM. Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser. Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices. Skinnboden as S K I N N B O D E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKINNBODEN.COM. Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser. Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices. Skinnboden as S K I N N B O D E N"

Transkript

1 S K I N N B O D E N Beste kvalitet til gunstige Svalbard-priser Exceptional Quality at Favourable Svalbard Prices SKINNBODEN.COM SPITSBERGEN - SVALBARD Skinnboden as

2 En pryd for hjemmet På Svalbard var isbjørn fredløst vilt frem til det første reguleringsvedtaket i Det kom som reaksjon mot organisert safarijakt og førte til at de velbeslåtte deltakerne kun fikk felle ett dyr hver. Vedtaket gjaldt ikke fangstfolk og andre fastboende, og med snøscooternes inntog nådde fangsten så store høyder at bestanden i mesteparten av Arktis var truet mer enn 1400 dyr ble felt til sammen i1965. Da gikk alarmen, og isbjørnjakten ble underlagt gradvis strengere restriksjoner frem til vedtaket om totalfredning kom i Isbjørnen selv viser imidlertid ingen tegn til å ville gjengjelde denne omsorgsfulle pleien. Alt med kjøtt på beina står på spiseseddelen, mennesker inkludert. Derfor er det påbudt å bære våpen når man ferdes i naturen på Svalbard for å kunne beskytte seg mot sulten isbjørn. Fredningsvedtaket omfatter hele Arktis, men for Grønlands, Alaskas og Canadas del er det gjort visse unntak med kvotefangst for urbefolkningen. Det er denne fangsten våre isbjørnskinn skriver seg fra. Årlig blir det avholdt skinnauksjoner hvor våre fagfolk med våkent blikk plukker ut de prektigske isbjørnskinnene. Før de kommer i butikken blir de fagmessig preparert og klargjort for utstilling og salg hos oss. Et vakkert isbjørnskinn er både en klok investering og en pryd for hjemmet. Vi på Skinnboden garanterer at både pris og kvalitet faller i smak - selv hos den mest kresne

3 A Treasure for the Home Until the first protectionist regulations in 1963, the polar bear roamed untrammelled in Svalbard. A response to organized safari hunts, the result of this legislation was that the well-heeled participants were limited to one animal each; the restrictions did not impact hunters and other inhabitants of the archipelago. With the introduction of snowmobiles, kills became so numerous that the polar bear population in most of the Arctic was threatened in 1965, more than 1400 animals were shot. Alarm bells were sounded, and polar bear hunting became subject to increasingly more stringent restrictions, until in 1972 the animals received protected status. In the meantime, the polar bear has demonstrated little interest in reciprocating the pains taken for its well-being. Anything with meat on its bones is on its menu, including humans. Consequently, as protection from peckish polar bears, it is today compulsory to bear arms when travelling Svalbard s unsettled regions. The animal s protected status encompasses the entire Arctic region, with certain exceptions for Greenland, Alaska and Canada, where quotas are allowed for native populations. It is from these harvests that our polar bear skins originate. Each year, our expert personnel attend international fur skin auctions where they carefully select the choicest polar bear skins. Prior to delivery to our stores, the skins are professionally prepared and evaluated for display and sale. A magnificent polar bear skin is both a wise investment and a treasure for the home. At Skinnboden, we guarantee that both the price and quality of our merchandise will gratify even the most dis-cerning customer.

4 Her er du sikret skikkelig fangst De første arkeologiske spor etter bosetting på Svalbard skriver seg fra russere den såkalte pomorfangsten - på 1700-tallet. Rester etter fangststasjonene deres - såkalte russetufter - er funnet både på Spitsbergen og på Bjørnøya til og med helt oppe på Nordaustlandet. Hvalross var et ettertraktet byttedyr sommerstid på grunn av støttennene, huden og spekket, mens vintermånedene ble brukt til pelsdyrjakt. Denne virksomheten døde stille ut i begynnelsen av tallet, og den harde beskatningen av viltbestanden gjorde det mindre attraktivt for andre å satse på overvintringsjakt. Det var dessuten både dyrt og risikabelt listen over fangstfolk som har fått bøte med livet i møte med isbjørn, kulde og skjørbuk er ikke liten. Bergverksdriftens komme i begynnelsen av forrige århundre ga imidlertid nytt liv til overvintringsfangsten. Gruveselskapene tok til å hyre fangstfolk som vaktmannskap vinterstid samtidig med at viltbestanden hadde rukket å ta seg opp igjen. Men noen snarvei til rikdom var det så avgjort ikke. Selv det fåtall som valgte fangst som yrke var glad til bare regnskapet gikk i balanse. Både dette og de mange vernetiltakene som fulgte før og etter annen verdenskrig førte til at livsgrunnlaget for overvintringsfangsten svant hen. Men fortsatt kan den erfarne eventyrer prøve den barske tilværelsen som overvintrer men i langt mer komfortable fangststasjoner enn dem de opprinnelige fangstfolkene brukte. Uansett vil ingen kunne oppvise pelsdyrfangst som kan måle seg med Skinnbodens utvalg. Sortimentet omfatter svartbjørn, brunbjørn, grizzly, ulv, sel og reinsdyr. Også puma, jerv og gaupe har vi tidvis inne, og kan uansett skaffes til den interesserte. Dette er kvalitetsskinn du sjelden ser andre steder og til priser ingen kan konkurrere med.

5 An Assured Trophy The earliest traces of human settlement on Svalbard date from the Russians in the eighteenth century the so-called Pomor Trade. Remains from their trading stations have been found on both Spitsbergen and Bear Island, and as far north as Nordaustlandet (Northeast Land). Walrus, the primary object of this trade, was highly valued in the summer due to its tusks, skin and blubber, while in the winter months it was hunted for its fur. This enterprise slowly died out in the early 1800s, at the same time that the toll on game populations from intensive hunting made winter expeditions less desirable. Such expeditions were also both expensive and perilous the tally of fur hunters who paid with their lives in encounters with polar bears, scurvy and the ex-treme cold is daunting. The arrival of the mining industry at the turn of the last century created new possibilities for winter hunting. Excavation companies took on hunters as watchmen during the winter months; concurrently the game population had managed to recover its former numbers. Yet this was hardly a road to riches; the hardy few who chose to make a career of hunting were relieved to simply make ends meet. Both these conditions and the many protectionist measures enacted before and after WWII eroded the vi-ability of winter hunting. Despite this, it is still possible for seasoned adventurers to experience the harsh winter lifestyle if in far more comfortable circumstances than those available to their predecessors. Nevertheless, no hunting prize can compare with the furs available at Skinnboden. Our assortment includes black bear, brown bear, grizzly, wolf, seal and reindeer. Puma, wolverine and lynx are occasionally available and can always be obtained for interested customers. This is quality skin seldom seen elsewhere and at unbeatable prices.

6 Pelsklær som tåler kulden Spitsbergen ligger halvveis mellom Norge og Nordpolen. Men sammenlignet med andre landområder på de samme breddegrader er klimaet mildt. Relativt varme hav- og luftstrømmer kan gi julitemperaturer på 5 plussgrader langs Spitsbergens vestkyst, mens vintertemperaturene kan variere mellom 8 og 16 minusgrader. Men dette er gjennomsnitt. I juli måned har det vært mer enn 21 plussgrader i Longyearbyen, mens laveste vintertemperatur har vært nede i under 46 minusgrader. Mer enn halvparten av øyriket er dekket av isbreer, og det er bare en liten del av de snø- og isfrie områdene sommerstid som gir livsgrunnlag for planter og dyr. De artene som finnes her, har tilpasset seg sine omgivelser til fullkommenhet. Men vår inntreden i dette finstemte økosystemet kunne lett ha fått katastrofale følger. Først i nyere tid har det vokst frem en allmenn forståelse og respekt for den ømfintlige balansen i næringskjeden, som i Arktis er særdeles sårbar. Derfor er all vegetasjon og alt dyreliv nå fredet på Svalbard. Men gjennom den lovlige fangsten av sel i Vestisen har vi likevel tilgang på skinnklær som gir førsteklasses beskyttelse mot alskens vind og vær, ikke minst det arktiske. Hos oss på Skinnboden finner du et rikt utvalg skikkelig vintertøy av selskinn: Anorakker og bukser inspirert av inuittisk kultur, jakker, vester, hansker og hodetøy. Alt sammen til gunstige Svalbardpriser. Spitsbergen lies midway between Norway and the North Pole. Compared with other regions at the same latitude, the climate is mild. Relatively warm ocean and air currents can result in July temperatures of 5 C along the west coast of Spitsbergen, while winter temperatures can vary between -8 C and -16 C. But these are averages. In July, temperatures have risen as high as 21 C in Longyear City, and have dropped to below -46 C in the winter. More than half the island realm is sheathed in glaciers, and only a portion of those areas free of snow and ice sustain plant and animal life. The species found here are exquisitely adapted to their surroundings. Yet human incursion in this fragile habitat could easily have led to catastrophe. Only recently have we come to appreciate the delicate balance of the vulnerable Arctic ecosystem; accordingly, the entirety of Svalbard s flora and fauna has now been granted protected status. It is through the legal hunting of seal in the Arctic Ocean that we still enjoy access to skins providing out-standing defence from all manner of wind and weather, not least that found in the Arctic. At Skinnboden, you will find an extensive variety of superior winter apparel made from seal skin: Anoraks and trousers inspired by the Inuit culture, as well as jackets, vests, gloves and headgear. All available at favourable Svalbard prices. Fur Clothing that Stands the Cold

7

8 Skodd for Arktis I løpet av de siste 20 år som har gått siden næringsutviklingen for alvor skjøt fart i Longyearbyen har det skjedd store forandringer. Særlig har hotell- og reiselivsnæring nytt godt av at Store Norske ikke lenger er alene om forretningsdriften her. Nye bolighus er blitt reist, romslige og komfortable, arbeidsforholdene i gruvene har bedret seg radikalt og nye virksomheter har åpnet for et større og mer differensiert arbeidsliv. Det er full barnehagedekning, og både grunnskole, ungdomsskole og videregående skole er for lengst etablert. Nå har også universitetet bygget en stor avdeling her, og Norsk Polarinstitutt sammen med en rekke utenlandske forskningsteam har lenge vært toneangivende innen arktisk forskning. Men, som det gjerne blir påpekt, hadde det vært meningen at vi mennesker skulle hatt fast bosetting her oppe, ville vi vært utstyrt med pels. Den må vi altså skaffe oss selv. Disse to guttene har i så måte fottøyet i orden dette er Skinnbodens egen Svalbardstøvel, så solid og varm at den er reglementert utrustning i Longyearbyens to barnehager. Du får den i størrelser for både voksne og barn, og skal du bare ha med deg ett minne fra Svalbard, er dette tingen. Svalbardstøvelen er både behagelig og gir beskyttelse mot all slags vintervær, og den er spesielt snill mot lommeboken! In the 20 years since the beginning of Longyear City s astonishing commercial upswing, great changes have occurred. In particular, the hotel and travel industry has benefited from the fact that Store Norske no longer dominates the economic scene. New residential structures, spacious and comfortable, have appeared, working conditions in the mines have radically improved and new business ventures signal an expanded and more differentiated marketplace. Child care is completely covered, while primary and secondary schools have long since been established. The university has installed a large department here, and the Norwegian Polar Institute, together with a slew of international research teams, sets the tone for arctic investigation. Yet, as has been commented, if humans were meant to inhabit these climates we would have been born with fur. This we must procure by other means. In this regard, these two boys have their footgear well in order this is Skinnboden s own Svalbard boot, so solid and warm that it is required apparel in Longyear City s two kindergartens. The boots are available in both adult s and children s sizes; if you were to take but one souvenir home with you from Svalbard, these are the thing. The Svalbard boot is not only comfortable, but provides protection from the variable winter weather and is kind to your pocketbook!

9 Shod for the Arctic

10 GULL JAKT! I årene hersket det Klondyketilstander på Svalbard. Året før påsto nemlig en britisk ingeniør at han hadde funnet gullforekomster ved Bellsund store som Sør-Afrikas rikeste gruver. Både viltre eventyrere og nøkterne bergverksingeniører, lot seg lokke, men den intense aktiviteten førte ingen steder hen. Om det virkelig er en åre der av de dimensjoner man ble forespeilet, er vel heller tvilsomt. Da er utsiktene langt lysere et godt stykke lengre nordvest på Spitsbergen. Undersøkelser Store Norske har gjennomført ved Kongsfjorden har vist seg så lovende at det ble satt i gang prøveboring. Så langt har norske myndigheter imidlertid avvist selskapets søknad om å åpne for regulær gruvedrift. Men hos oss i Skinnboden har vi rikelig tilgang til denne edle varen i form av vakre smykker til pynt og fryd. De er formgitt av gullsmeder som kan sitt fag, og hos oss finner du et rikt utvalg i klassisk og moderne design. Prisene er like lave som smykkene er fagre, for her kommer de lave Svalbardsatsene virkelig til sin rett.

11 Gold Rush! From 1908 to 1912, a Klondike-like atmosphere reigned on Svalbard. The previous year, a British engineer alleged that he had found gold deposits near Bellsund rivalling the most prolific mines of South Africa. Eager adventurers and sober geological experts alike flocked to the island, but this flurry of activity led to nothing. Whether there truly exists a gold vein of the dimensions asserted is doubtful. On the other hand, prospects are much brighter well northwest of Spitsbergen. Explorations conducted by Store Norske at Kongsfjorden have shown such promise that test-drilling has begun. Norwegian officials have so far rejected the company s application to commence regular mining activities. Here at Skinnboden, we have ample access to this noble metal in the form of stunning jewellery for both decoration and enjoyment. The pieces are fashioned by accomplished goldsmiths and available from us in a variety of both classic and modern designs. The prices are as reasonable as the jewellery is splendid; here the benefits of reduced Svalbard toll rates are reaped.

12 Tropiske fossiler på Svalbard Svalbard er et paradis for forskere og er av mange gode grunner geologenes foretrukne tumleplass. Gjennom sin mer enn 1000 millioner år lange tilblivelseshistorie har øygruppen gått gjennom alle geologiens tidsaldere: Den har vært over og under havoverflaten, flyttet seg sørover like til ekvator og tilbake igjen nesten til Nordpolen, buktet og bendt seg i alle retninger, vært dekket av bregneskog og blitt gjestet av både urfisk og dinosaurer. Denne reisen i tid og rom har satt sine tydelige spor. Det er de fossile restene av frodig plantevekst fra mildere breddegrader vi har å takke for de rike kullfeltene på Svalbard. Innimellom kan man finne de vakreste plantefossiler, gjemt inne i kullene. Men mange steder ligger forsteinede rester av planter og dyr oppe i dagen. Organisert fossilsafari er også en populær beskjeftigelse for den besøkende. Men skal du være sikker på å få med deg en ekte suvenir fra Svalbard, enten det er fossiler eller noe annet fint, er et besøk hos Skinnboden en garantert vinner. Tropical Fossils on Svalbard

13 Svalbard is a scientists paradise, and, for myriad reasons, the preferred playground of geologists. In the course of its more than 1000-million-yearlong evolution, the island group has run the gamut of geological epochs: It has been over and under sea level, migrated south to the equator and back again almost to the North Pole, buckled and bent in sundry directions, been decked in rainforest and traversed by both dinosaurs and prehistoric fish. This journey in time and space has left its marks. It is the fossil remains of the lush tropical plant growth we have to thank for Svalbard s rich coal basins. Graceful plant fossils are sometimes discovered hidden in the coal, while petrified remains of plants and animals are also openly exposed at many sites. Organized fossil safaris are a popular pursuit with visitors. But if a genuine Spitsbergen souvenir is what you are after, whether a fossil or some other fine object, a visit to Skinnboden is a guaranteed winner.

14 Mer for pengene Helt frem til 1920 var Svalbard et ingenmannsland, en internasjonal allmenning der enhver kunne gjøre som han ville. Da mineralressursene på Spitsbergen Svalbards største øy - ble oppdaget, ble en rekke selskaper etablert som annekterte eller okkuperte, som det helst het områder med det man håpet var drivverdige forekomster av gips, marmor, jern og kull. Etter hvert ble det klart at det kun var kull som var liv laga for lønnsom gruvedrift. Blant de mange selskap som tappert prøvde seg, var det i første omgang kun det norsk-amerikanske Arctic Coal Company som klarte seg. Selskapets eier, John Munroe Longyear, slo til på et kullfelt ved Adventfjorden, og gruveleiren som grodde frem ble etter noen få år til en liten småby som fikk navnet Longyear City etter den allmektige eieren. Men til tross for en produksjon på tonn mellom 1907 og 1916, uteble den store gevinsten, og det nyetablerte Store Norske Spitsbergen Kulkompani overtok. kunne sysle sammen i fredelig ro selv midt under den kalde krigen. Den har også satt Svalbard i en særstilling når det gjelder skatter og avgifter, og har hovedæren for at Skinnboden kan holde så lave priser. I Skinnboden finner du også et utvalg merkevarer innen skotøy og kosmetikk. Vi satser på kjente kvalitetsprodukter som du nok vil ha sett andre steder, men aldri til våre priser. Her kan du gjøre et flott kupp og tilføre din garderobe og toalettskap noe nyttig og luksuriøst du kanskje ellers ikke ville gitt deg råd til. Dette oppkjøpet spilte en vesentlig rolle for utfallet da Svalbardtraktaten ble ratifisert. Den danner fortsatt det folkerettslige grunnlaget for norsk suverenitet over øygruppen og gir alle nasjoner som har undertegnet, lik adgang til å utnytte Svalbards naturressurser innenfor de begrensninger norsk lovverk har satt for å verne om fauna, flora og livet i havet. Det er på grunn av denne traktaten russere og nordmenn More For Your Money Until 1920, Svalbard was a free-for-all, an international commons where each could do as they pleased. The discovery of mineral resources on Spitsbergen, Svalbard s largest island, saw the establishment of nu-merous companies that annexed, or occupied, as it was then termed, regions in which they hoped to uncover viable deposits of gypsum, marble, iron and coal. In time, it became apparent that only coal lent itself to profitable excavation. Of the many firms that bravely took a chance, in the first round it was only the Norwegian-American Arctic Coal Company that remained standing. The firm s owner, John Munroe Longyear, acquired a coal field near Adventfjorden, and over time the mining camp founded there, evolved to a small city called Longyear City after the powerful owner. Yet despite the production of 200,000 tons of coal between 1907 and 1916, significant profits were not forthcoming, and the recently begun Store Norske Spitsbergen Kulkompani took control. This take-over played a determining role when the Svalbard Treaty was ratified. Today, this document com-prises the constitutional basis for Norwegian sovereignty over the

15 names in footwear and cosmetics. We feature well-known top-quality products you have probably seen other places, but never at our prices. Here you can strike gold, en-hancing your wardrobe and self-care routines with practical but luxurious items you might otherwise have foregone. archipelago. Signatory nations have equal access to Svalbard s natural resources, subject to Norwegian laws governing the protection of its flora, fauna and marine life. It is due to this treaty that Russians and Norwegians have been able to peacefully and successfully cooper-ate, even during the cold war. It has also placed Svalbard in a unique position regarding taxes and tolls, and can be credited for Skinnboden s low prices. Skinnboden also offers a variety of brand

16 Fra Company Town til travel turistby I løpet av de siste år har utviklingen i Longyearbyen hatt en rivende utvikling. Den enkle innkvarteringen med brakker uten privatrom er erstattet av moderne, komfortable boliger. Fellesmåltidene med spekesild annenhver dag er en saga blott, og utvalget i butikken har vokst fra skråtobakk og hermetikk til alt et moderne kjøpesenter kan tilby. Longyearbyen har kort sagt utviklet seg til et moderne samfunn med langt flere oppgaver enn bare å huse gruvearbeiderne. Visst foregår det fortsatt gruvedrift i stor stil, men takket være bevisst satsing - og ikke minst daglige flyginger er byen i dag et senter for turisme med hoteller både i luksusklassen og i det mer nøkterne sjikt, friskt natteliv, en levende turistnæring og en ettertraktet arena for internasjonal arktisk forskning. Det er midt oppe i dette du finner Skinnboden. Butikken er ledet av entusiasiske mennesker som har Svalbard i blodet og har drevet virksomheten frem siden Vi har utviklet et bredt kontaktfelt over hele nordområdet og handler direkte med produsentene for å oppnå lavest mulige priser. Dette tjener alle på aller mest våre kunder. Men et besøk hos oss er mer verd enn bare de lave prisene, det rike utvalget og den uslåelige kvaliteten. Butikken ånder av våre rotfaste bånd til Svalbard. Våre kunnskapsrike medarbeidere har solide kunnskaper, ikke bare til butikkens produkter, men like mye til stedet der vi bor og arbeider. Velkommen til Longyearbyen velkommen til Skinnboden! SKINNBODEN.COM SPITSBERGEN - SVALBARD During the last 30 to 40 years, Longyear City has undergone explosive development. Where once were humble lodgings in barracks, devoid of privacy, are now found attractive, modern dwellings. Shared meals of salt herring every other day are a thing of the past, as store shelves once lined with chewing tobacco and canned goods have been supplanted by modern shopping centres. In short, Longyear City has transformed into a modern community with far greater responsibilities than simply housing mine workers. To be sure, mining is still a thriving enterprise. But thanks to a concentrated effort not to mention daily flight connections the city today is also a popular tourist destination boasting luxury hotels as well as more modest accommodations, a vigorous nightlife, a flourishing tourism sector and is a coveted arena for international arctic research. It is here you find Skinnboden. The store is led by enthusiastic individuals who have Svalbard in their veins and have run the business since We have developed a broad network spanning the entire northern region and trade directly with producers in order to achieve the lowest possible prices. This benefits every-one, most of all our customers. Yet a visit to us yields more than low prices, an impressive selection and incomparable quality; our deep roots in Svalbard permeate our store. Our knowledgeable colleagues offer solid expertise, not only in regards to Skinnboden s products, but also about the place in which we live and work. Welcome to Longyear City welcome to Skinnboden! From Company Town to Bustling Tourist City Skinnboden as 9170 Longyearbyen Tlf Fax Mobil

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON110 Forbruker, bedrift og marked, våren 004 Exam: ECON110 Consumer behavior, firm behavior and markets, spring 004 Eksamensdag: Tirsdag 18. mai 004

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer