{Det fremlagte dokumentet er en autorisert oversettelse fra tysk, med den autoriserte oversetterens kommentarer, som her hovedsakelig utelukkes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "{Det fremlagte dokumentet er en autorisert oversettelse fra tysk, med den autoriserte oversetterens kommentarer, som her hovedsakelig utelukkes."

Transkript

1 {Det fremlagte dokumentet er en autorisert oversettelse fra tysk, med den autoriserte oversetterens kommentarer, som her hovedsakelig utelukkes.} Art. 1 Engangskjøp Ved å krysse alternativet Engangsavtale om kjøp/salg uttrykker Kjøperen et ønske om å inngå en avtale med Selgeren hvis resultat er at han kjøper gull fra Selgeren på et totalt beløp han selv fastsetter og Selgerens pris gjeldende på en gitt dag. Kjøperen bekrefter at det minimale kjøpsbeløpet er 500,00 og aksepterer at kjøpsoppdrag på lavere beløp ikke skal gjennomføres. Oppbevaring og levering skal skje etter Kjøperens ønske, på en måte som beskrives i art. 5 og 6. Art. 2 Avtale om kontinuerlig levering 2.1 Ved å krysse alternativet Avtale om kontinuerlig levering uttrykker Kjøperen et ønske om å foreta regulære gullkjøp. Han kan dessuten velge fritt beløp som han regulært skal betale (ab 50,-, 75,-, 100,- osv. eller: USD 100,-, 150,-, 200,- osv.), både i månedsperioder og i lengre eller kortere perioder. Kjøperen aksepterer den betingelse at den lengste perioden mellom to betalinger kan være 12 måneder. 2.2 Formål med avtalen om kontinuerlig levering er kjøp av totalt 100 ettgrams gullbarrer, med minstebeløp på 5,000,-. Allikevel er dette ikke Kjøperens plikt. Avtalen om kontinuerlig levering består altså i at Partene inngår flere separate kjøps-/salgsavtaler. Etter hver betaling fra Kjøperen, fullføres det en ny, separat kjøps-/salgsavtale. 2.3 Avtalen om kontinuerlig levering består av fire faser: a.) Depositumsfase: opptil 25 gram; b.) Kjøpsfase: mer enn 26 barrer; c.) Målfase: 100 barrer; d.) Superior-fase: fra og med 101 gullbarrer. a.) Depositumsfase: Kjøperen er innforstått med at forvaltning av avtalen om kontinuerlig levering er forbundet med personal- og finansomkostninger, og at transaksjonen bare lønner seg for Selgeren ved inngåelse av avtalen om kjøp av 100 ettgrams gullbarrer. Ved valg av alternativet Avtale om kontinuerlig levering inngir Kjøperen Karatbars International GmbH et forvaltningshonorar forbundet med administrative omkostninger, organisering, overvåking samt behandling av betaling og levering inntil betaling av 100 ettgrams gullbarrer fullføres. Det første forvaltningshonoraret blir regnet ut fra differens mellom verdien på de første 25 ettgrams gullbarrene, og 25 gram gull i store barrer (fra 1 kg). De første 25 grammene anskaffer Kjøperen seg som andeler i en stor gullbarre. Ved full betaling av kundefordringer for 100 ettgrams gullbarrer, blir verdiresten levert til Kjøperen i ettgrams gullbarrer, eller deponert, avhengig av hva han ønsker. Hvis Kjøperen ikke ønsker dette, anbefales det å inngå en Engangsavtale om kjøp/salg.

2 Hermed fastsetter Partene at Selgeren ikke er forpliktet til å produsere de første 25 gullbarrene. Inntil kjøpet av totalt 25 gram gull får Kjøperen andeler som medeier av den store gullbarren, tilsvarende verdi av gullmengden han har betalt for. Store gullbarrer er deponert i et trygt sikkerhetsskap. Kjøperen har mulighet til å sjekke på internett hvilket sikkerhetsskap gullbarrene er blitt deponert i, og hvilken av dem har han medeierrett til. I depositumsfasen leveres ikke gull til Kjøperen. b.) Kjøpsfase: Med den 26. gullbarren som Kjøperen har betalt for, får han rett til levering av gull eller dens deponering ifølge vilkår beskrevet i art. 5 og art. 6. c.) Målfase: Etter å ha betalt 5.000,- for 100 ettgrams gullbarrer, får Kjøperen rett til 100 ettgrams gullbarrer. Han kan altså, i samsvar med art. 5, bestille levering av de gullbarrene som inntil da ikke er blitt levert til ham eller, i samsvar med art. 6, bestille deres deponering. Selgeren fristiller Kjøperen fra plikt til å betale fovaltningshonoraret, beskrevet i pkt. a.) når Kjøperen betaler for 100 ettgrams gullbarrer, men kun hvis totalsum utgjør 5.000,-. d.) Superior-fase: Med kjøp av den 101. ettgrams gullbarren får Kjøperen rett til å kjøpe gullbarrer på preferansepris og blir fristilt for plikt til å betale forvaltningskostnader. Art. 3 Selgerens plikter og rettigheter 3.1 Signering av den vedkommende avtalen, om det er en engangs kjøps-/salgsavtale eller en avtale om kontinuerlig levering, danner ikke grunnlag for Selgeren å forlange fra Kjøperen betaling av kjøpsprisen, men er et kjøpstilbud mot Kjøperen. Avtalen innføres kun etter at den blir bekreftet av Selgeren. Samtidig resignerer Kjøperen fra rett til å motta informasjon om avtalen bekreftes eller ikke. Kun etter registrering av betaling i samsvar med art. 8 oppstår Selgerens plikter, beskrevet i den vedkommende avtalen. Dette betyr at avtalen inngås på Kjøperens initiativ. Kjøperen bekrefter at avtalen ikke er blitt inngått i «inngangsdøra» (på tysk: Haustürsituation). 3.2 Ved Engangsavtalen om kjøp/salg er Selgeren forpliktet til å oppgi Kjøperen dagens salgspris i løpet av 3 dager etter registrering til gode av betalingen, og sende Kjøperen de kjøpte gullbarrene hvis de er tilgjengelige i løpet av 6 uker, eller deponere dem. Kjøperen samtykker i at kjøpsprisen presiseres senere.

3 Salgsprisen som gjelder den gitte dagen er ifølge denne avtalen gullprisen som publiseres etter Selgerens interne fixing på internettsiden hans klokka Sentraleuropeisk Tid (CET). 3.3 Hvis Partene inngår Avtalen om kontinuerlig levering, er Selgeren forpliktet til å oppgi Kjøperen dagens gjeldende gullpris i løpet av 3 dager etter registrering til gode av betalingen. Også i dette tilfellet samtykker Kjøperen i at kjøpsprisen presiseres senere. I Depositumsfasen skal Selgeren i løpet av neste 6 uker informere Kjøperen om størrelse av andelen hans i gullbarren og hvor den er blitt deponert. 3.4 Når Kjøpsfasen begynner, er Selgeren forpliktet til å levere til Kjøperen de gullbarrene han har betalt for hvis de er tilgjengelige i løpet av 6 uker etter registrering av betalingen og fixing eller, hvis han ønsker det, å deponere dem. Ved force majeure-tilstander, panikk eller kaos på gullmarkedet, kan det oppstå forsinkelser, som Selgeren ikke er ansvarlig for. 3.5 Etter registrering av betalingen på bankkontoen vår, oppgitt i art. 8, blir Kjøperens bestilling ugjenkallelig. Forbrukerens generelle rett til å trekke seg fra avtalen gjelder da ikke ( 312 d pkt. 6 av BGB Sivillovboken {Bürgerliches Gesetzbuch}. 3.6 Kjøperen kan alltid sjekke tilstanden av depositumet sitt i sin BackOffice. Art. 4 Kjøpspris 4.1 Selgerens regulære pris som er gjeldende på en gitt dag, gjelder dagen da innbetalingen blir registrert for opptil 100 ettgrams gullbarrer, men bare ved totalsum som ikke er mindre enn 5.000,- per én kjøper. 4.2 Med den 101. ettgrams gullbarren kan Kjøperen anskaffe seg gullbarrer på preferansepris som inkluderer en rabatt på 3%. De store gullbarrene (fra 1kg) bestilles på dagens pris. 4.3 Utsendelseskostnader til ulike land publiseres på vår internettside 4.4 Selgeren gjør oppmerksom på at de valutaene som aksepteres kun er (Euro) og USD (Amerikansk dollar). Valutakurssvingningene og kostnader forbundet med valutaveksling belaster Kjøperen. Hvis Kjøperen ikke betaler med den bestemte valuta, skal Selgeren trekke en lump-sumavgift tilknyttet valutakonvertering på 3% over valutakurs hos ESB (Den Europeiske Sentralbank). 4.5 Ved betaling med kredittkort trekkes det en annen lump-sum-avgfit på 3,5% av kjøpsprisen. Avgiften trekkes direkte fra den kjøpspris som oppnås. Art. 5 Levering 5.1 Ved Engangsavtale om kjøp/salg på minstebeløp 500,00 kan Kjøperen, etter justering av utsendelseskostnadene, kreve en umiddelbar levering av GULL. Han skal informeres om utsendelseskostnader før leveringen. Leveringstiden på inntil 6 uker er mulig å sette i livet, men ved

4 betaling med kredittkort er leveringstiden opptil 6 måneder (se art. 6). Ved engangskjøp av 100 eller flere ettgrams gullbarrer er levering gratis. 5.3 Ved Avtale om kontinuerlig levering skal gull som Kjøperen har betalt for, med den 26. gullbarren innledningsvis bli deponert i et trygt sikkerhetsskap, hvis ikke Kjøperen ønsker seg en umiddelbar levering med bestemte leveringkostnader. Varen leveres i helhet, etter at man har betalt for totalt 100 ettgrams gullbarrer, men med et minstebeløp på 5.000,- på en definitiv måte, uten mulighet for å trekke betalingen tilbake. Inntil da kan Kjøperen bestille levering av de gullbarrene han har betalt for (fra og med 26 barrer) under leveringsvilkår som er beskrevet i avtalen. Leveringstiden er slik som det står i pkt Kjøperen er hermed innforstått med at levering av enkelte gullbarrer er på grunn av leveringskostnadene uøkonomisk. Derfor anbefaler Selgeren levering av gullbarrer i pakkene på minst 10 barrer hver. 5.3 Leveringen er gratis hvis de første 200 ettgrams gullbarrene sendes på én gang, og senere leveringer skjer alltid i pakker på 100 barrer. 5.4 Kjøperen forplikter seg til å oppgi sin fulle og riktige leveringsadresse samt motta leveransen på den riktige dato. Eventuelle kostnader forbundet med Selgerens mislykkede leveringsforsøk belaster Kjøperen. 5.5 Leveringene av gull er omfattet med forsikringen ved transport av verdisaker, som dekkes av Selgeren. Etter forsikringsselskapets regler er gull-leveransen kontrollert dobbelt «under fire øyne». 5.6 Kjøperen forplikter seg til å sjekke varen umiddelbart etter å ha mottatt den og til å eventualt sende en reklamasjon til Selgeren via e-post eller telefax i løpet av 3 virkedager etter å ha mottatt varen. Hvis gullbarrene er skadet på en måte som påvirker deres verdi, har Kjøperen rett til å bytte dem. 5.7 Ved bytting av varen som er blitt skadet på en måte som påvirker dens verdi, bør den sendes til Selgeren på Kjøperens fullstendige ansvar til adressen: Karatbars International GmbH, Königstr. 52, Stuttgart. Etter å ha bekreftet at varens verdi er blitt redusert, skal Selgeren sende gullbarrene til Kjøperen i en uklanderlig tilstand i samsvar med bestillingen. Ved utsendelse av nye gullbarrer er det kun Selgeren som dekker utsendelseskostnadene. 5.8 Hvis Selgeren bekrefter redusering av den tilbakesendte varens verdi, skal han tilbakebetale de returneringskostnader som Kjøperen dokumenterer. Art. 6 Depositum 6.1 Hvis Kjøperen ønsker at hans gull deponeres eller hvis han ikke insisterer på levering, deponerer Selgeren en bestemt gullmengde i et trygt sikkerhetsskap. 6.2 Kjøperen godtar at gullbarrene hans deponeres av Selgeren i et felles sikkerhetsskap. Dermed er Kjøperen ikke berettiget til å motta akkurat disse gullbarrene, men gullbarrene av samme slags, med samme egenskaper og samme kvalitet.

5 6.3 Selgerens depositum er gratis for Kjøperen. Selgeren har ansvar bare for følger av handling i ond tro eller ved en opplagt skjødesløshet. Kjøperen er til enhver tid berettiget til å deponere gull mot betaling i et separat sikkerhetsskap. 6.4 Hvis Kjøperen betaler for varen med et kredittkort uten bruk av 3D-Secure, er Selgeren for sikkerhets skyld berettiget til å beholde varen som er blitt betalt for i en periode på opptil 6 måneder inntil betalingens status forandres til en ugjenkallelig betaling. Art. 7 Fratredelse 7.1 Kjøperen er til enhver tid berettiget til å slutte å kjøpe gull. Han er ikke forpliktet til å fortsette å bestille varene. 7.2 Kjøperens rett til fratredelse fra den inngåtte avtalen er regulert av lovforskrifter. Kjøperen kan altså trekke seg fra avtalen hvis den leverte varen er skadet, mens han forgjeves har gitt Selgeren beleilig tid for å utføre avtalen riktig. Hvis Kjøperen har skiftet mening og ønsker å trekke seg fra kjøpet, er det ingen tilstrekkelig grunn for fratredelse fra avtalen. Kjøperen har rett til å trekke seg fra avtalen i løpet av 6 virkedager fra mottakelsen av varen. Når denne tiden utløper, har Kjøperen ikke lenger rett til å trekke seg fra avtalen. 7.3 Hvis Kjøperen resignerer fra videre kjøp før han betaler for 25 gullbarrer, blir han berettiget til å selge sin andel i den store gullbarren, også til selve Selgeren. I så fall kan han allikevel kun få gjenkjøpspris for store gullbarrer etter den publiserte prislisten. Fra økonomisk synspunkt blir det altså ugunstig for ham. 7.4 Hvis Kjøperen resignerer fra videre kjøp før han betaler for 100 ettgrams gullbarrer, skal han få levert kun det gull han har betalt for (ettgrams gullbarrer fra og med den 26. barren) etter at han betaler utsendelseskostnadene. Andelen i den store gullbarren som han har kjøpt, kan han selge eller tilby Selgeren på gjenkjøpspris av gull (prislisten for store gullbarrer). 7.5 Kjøperen kan bevise at Selgerens kompensasjonskrav bør være mindre. 7.6 Hvis Kjøperen ikke foretar noen betaling i mer enn 12 måneder, blir Selgeren berettiget til å ignorere Kjøperens videre tilbud og foreta et finansoppgjør. Med dette formålet skal Selgeren levere gull til Kjøperen på den måten som beskrives ovenfor, samt informere ham om størrelse av hans andel som medeier av den store gullbarren. Hvis Kjøperen hittil da har betalt for mindre enn 25 ettgrams gullbarrer, er han ikke forpliktet til å betale mer. Art. 8 Betaling 8.1 Kjøperen betaler for varen med pengeoverføring, kredittkort eller et fast oppdrag. Bestillingen utføres kun ved betalinger som definitivt og ugjenkallelig er blitt registrert til gode, samtidig som det trekkes preliminære avgifter, beskrevet i art. 4.

6 8.2 Innbetalingen kan skje kun kontantløst på Selgerens følgende bankkonto: Kontonr: IBAN-nr./BIC-kode: Bank: Det gjelder kun følgende valuta: (Europa) og USD (USA og Kanada). 8.3 Ved betalingen er Kjøperen forpliktet til å oppgi avtalenummeret samt informasjon om innbetalingen har skjedd med grunnlag i Engangsavtale om kjøp/salg eller Avtale om kontinuerlig levering, for annerledes kan det oppstå problemer med klassifisering av innbetalingen, som rettes til en felles konto. Dette kan føre til store forsinkelser. Art. 9 Gjenkjøp Kjøperen kan til enhver tid selge gull han har kjøpt. Han kan også tilby Selgeren gjenkjøp av gull på dagens gjeldende innkjøpspris. Prislistene som oppgir innkjøpsprisene kan finnes på internettsiden. Art. 10 Bekreftelser Selgeren bekrefter at gull som leveres har den oppgitte renhetsgraden. Selgeren gir ingen andre garantier, først og fremst vedr. videre stigning av gullprisene. Art. 11 Datavern 11.1 Alle kundenes data er behandlet konfidensielt med henblikk på den gjeldende lov om datavern. Kjøperen samtykker i at hans data lagres og behandles Kjøperen samtykker i å motta viktige informasjoner fra Selgeren, f.eks. vedr. tilbud. Kjøperen som ikke ønsker å gi dette samtykket eller ønsker å trekke tilbake samtykket han har gitt før, bør sende Selgeren en relevant e-postmelding. Art. 12 Den rette lovgivning 12.1 Hvis det med henblikk på denne avtalen oppstår en konflikt, er lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland gjeldende. Avtalens utførelsessted er Stuttgart. Avtalens språk er tysk Alle konfliktene mellom Partene som oppstår med grunnlag i denne avtalen skal man først prøve å avgjøre minnelig gjennom megling i det lokale domssogn. Hvis forsøket ikke lykkes, er den riktige domstolen Retten i Stuttgart.

7 Art. 13 Arverekkefølge, cesjon Ved eventuelle krav som Kjøperen/Gulleieren stiller mot Selgeren, f.eks. krav vedr. betaling, utlevering, levering eller depositum, er de belagt med forbud mot cesjon. Hvis kravstilleren dør, går disse kravene over til den berettigede arvingen i samsvar med lovmessig eller testamentarisk arverekkefølge. Arvingen er da forpliktet til å formelt bevise sine rettigheter. Art. 14 Krav på skriftlig form Alle Partenes avtaler må ha skriftlig form. Også deres kansellering må skrives ned. Partene erklærer at det i forbindelse med avtaleforholdet ikke foreligger noen muntlige avtaler. Eventuelle endringer eller tilleggsbestemmelser tilknyttet denne avtalen må skrives ned. Denne avtalen erstatter tidligere bestemmelser. Art. 15 Utskillelsesbestemmelse Skulle noen av bestemmelsene i denne avtalen vise seg delvis eller i deres helhet ugyldig eller ugjennomførlig, skal det ikke oppheve gyldighet av andre bestemmelser. Den ugyldige bestemmelsen skal da erstattes av en bestemmelse som Partene ønsker å innføre i tilfelle de er inforstått med den ugyldige bestemmelsens skavanker. Dette gjelder også i samme omfang alle juridiske gråsoner som eventuelt kan finnes i denne avtalen. Art. 16 Rett til fratredelse fra avtalen Kjøperen bekrefter hermed at han er innforstått med at han som forbruker ikke er berettiget til å trekke seg fra avtalen knyttet til gullkjøpstransaksjon. Art. 17 Hvitvasking Med full forståelse av straffeansvaret erklærer Kjøperen at alle beløp han betaler til gode for Selgeren stammer fra en lovlig ervervet og riktig beskattet formue, at de ikke er en resultat av straffbare handlinger, at de ikke har sitt opphav i terroristvirksomhet og at de ikke stammer fra narkotikahandel eller narkotikaforbruk. Art. 18 Kostnadssammensetning

8 Kjøperen erklærer at han er inforstått med muligheten for at det oppstår følgende tilleggskostnader og han samtykker til dem: - Forvaltningshonoraret etter art. 2.3.a - Avgift for valutakonvertering etter art Avgift for bruk av kredittkort etter art Utsendelseskostnader etter art. 5.1, 5.2, 5.7, Forhøyede utsendelseskostnader etter art. 5.4 Rabatt: På 3%, fra og med den 101. gullbarren. {På hver side i dokumentet finnes det den autoriserte oversetterens runde stempel med påskrift:} Anna Komorska-Pastwa Autorisert oversetter i tysk Den autoriserte oversetterens nr. 23/11

Handelsvilkår. Kjøpsavtale Selskapet. Karatbars International GmbH Königstr. 52 D 70173 Stuttgart

Handelsvilkår. Kjøpsavtale Selskapet. Karatbars International GmbH Königstr. 52 D 70173 Stuttgart Handelsvilkår Kjøpsavtale Selskapet Karatbars International GmbH Königstr. 52 D 70173 Stuttgart Hovedkontor: Stuttgart, innskrevet til handelsregister av Amtsgericht Stuttgart Tingrett under nummer HRB739615

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

Tegningsblankett FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * NAVN / FIRMA * MOBILTELEFON * ADRESSE * POSTNUMMER, STED E-MAIL * VPS KONTONUMMER ** LAND * BELØP*

Tegningsblankett FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * NAVN / FIRMA * MOBILTELEFON * ADRESSE * POSTNUMMER, STED E-MAIL * VPS KONTONUMMER ** LAND * BELØP* Tegningsblankett NAVN / FIRMA * ADRESSE * FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * MOBILTELEFON * VIKTIG INFORMASJON TIL NYE KUNDER North Sea GEM må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

b) Vemma Vemma Europe, som selger produkter vist på nettstedet til Online Store til forbrukere og entreprenører (heretter kalt Vemma ).

b) Vemma Vemma Europe, som selger produkter vist på nettstedet til Online Store til forbrukere og entreprenører (heretter kalt Vemma ). Vilkår og bestemmelser for Vemma Europe Online Store () 1. Informasjon om selskapet Vemma Europe Limited Vemma Europe Online Store, som er i virksomhet på internettadressen: (heretter kalt Online Store

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11

Innholdsfortegnelse. DNB Bank ASA, 0021 Oslo Foretaksregisteret NO 984 851 006 MVA versjon 2011.11 Innholdsfortegnelse Avtalevilkår Partner Start Generelle vilkår for elektroniske tjenester Avtalevilkår DNB Connect Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd- og betalingstjenester

Detaljer

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Din kontrakt Bestillingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et foretak registrert i England og Wales med foretaksnummer 04.371.920 med handelsadresse Sussex House, London Road, East Grinstead, West

Detaljer

1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst.

1.1 Nikken forbeholder seg retten til å endre disse regler og vilkår når som helst. Regler og vilkår Dette nettstedet eies og drives av Nikken UK Ltd (Nikken/vi/oss/vår). Ved å gå inn på nettsidene aksepterer du (du/deg) at enhver bruk av nettsidene, medregnet alle transaksjoner du foretar

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort

Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Avtalevilkår BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort AS 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort og en betalingsløsning som kan brukes i

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015)

GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) GENERELLE VILKÅR FOR INNLØSNING AV BETALINGSKORT TRANSAKSJONER (Mai 2015) 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1 Euroline AB, Filial i Norge, organisasjonsnummer 915 202 322 ("Euroline") er et selskap der hovedvirksomhet

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer