Meningokokksykdom Vaksinedagene FHI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meningokokksykdom Vaksinedagene FHI"

Transkript

1 Meningokokksykdom Vaksinedagene FHI Hotell Bristol 17. september 2010 Lege Gunnar Hasle Reiseklinikken

2 Kasus Året 1981, en av mine første legevakter 15 år gammel jente, ble ganske plutselig syk under ballspill Funn, to timer senere, ca kl 18: Feber ca 40. Intet utslett. Ikke nakkestiv. Otoskopi, fauces, collum, cor, pulmones, abdomen: u.a. Ingen behandling iverksatt, ring igjen om tilstanden forverrer seg

3 Kasus, forts. Moren ringte på kontoret litt over kl 08 neste morgen: Blodutredelser Funn: medtatt, rikelig med petechier Hun var dårlig ved ankomst, Arendal sykehus Døde to dager senere Diagnose: meningokokksepsis

4 Gjorde jeg noe galt? Ved første visitt: pasienten virket pysete, det var ellers ikke noe galt å finne. Jeg hadde den gang ikke opparbeidet noe blikk for hva som er faresignaler Jeg var ikke utstyrt med i.v. penicillin til å gi før transport, kunne kanskje ha vunnet minutter Ingen klandret meg

5 Klassifisering Serogruppe 1 13 serogrupper basert på kapsulært polysakkarid (A,B,C,(D),E,H,I,K,L,X,Y,Z,W) 5 serogrupper: A, B, C, W-135 og Y forårsaker de fleste av sykdomstilfellene Serotype og subserotype 1 Basert på yttermembranproteiner, inkluder klasse 2 og 3 porin proteiner (porb) og klasse 1 porin protein (pora) 2 Immunotype 1 Basert på lipooligosakkarider Den epidemiske klon i Norge fra 1975 var B:15:P1.7,16 (serogruppe B, serotype 15, subserotype 7 og 16 (to ulike epitoper). Den dominante C-klon i Norge har hatt antigenene C:2a:P1.5,2. 1 Stephens DS. FEMS Microbiol Rev. 2007;31: Sacchi CT, et al. Clin Diagn Lab Immunol. 1998;5:

6 Kliniske bilder Friske bærere: 10-70%, hvorav bare noen er virulente kloner < 1% av bærene får symptomer Ukjent antall tilfeller av forbigående bakteriemi, uspesifikke febersymptomer Akutt alvorlig meningokokksykdom: dødelighet ubehandlet. 10% dødelighet med moderne sykehusfasiliteter. Inkubasjonstid 2-10 dager

7 Akutt alvorlig meningokokksykdom Kilde FHI s webside Meningitt. 50% har petechier. >= 100 celler/mm3 CSF. Dødelighet 2%, (men kanskje 1/3 får større eller mindre senfølger, i følge en undersøkelse) Septikemi. Blodtrykksfall, kompromittert sirkulasjon, multiorgansvikt og forbrukskoagulopati. Ekkymoser er vanlig, og mange petekkier. <100 celler per mm3 CSF. Dødeligheten er 25-60%. Kombinasjon. Dødelighet 20-30%.

8 Behandling Rask oppstart av intravenøst penicillin, helst etter blodkultur og spinalpunksjon.. Ved sepsis: start før transport Intensivovervåkning/-behandling Rask oppstart med penicillin er helt avgjørende

9 Epidemiologi Ofte assosierte tilfeller. Samme familie, samme by, militærleire, russekull, Hajj. (Men ingen av de ansatte ved Infeksjonsavdelingen, Ullevål sykehus, eller deres familiemedlemmer) Antibiotikaprofylakse til husstandsmedlemmer Økt oppmerksomhet ellers i samfunnet Smitter ved nær dråpesmitte, via friske bærere Flest assosierte tilfeller kort etter utbrudd

10 Incidence of Meningococcal Disease: Europe, 2006 (Dette er en kopi av et lysbilde fra vaksineprodusenten Novartis) Incidence 1 /100,000 Persons to to to 0.99 < Confirmed and probable meningococcal disease EU-IBIS Network. Invasive Neisseria meningitidis in Europe

11 På verdensbasis: 500,000 tilfeller per år, kanskje 50,000 dødsfall. Men de er ulikt fordelt: I rike land snakker vi om per per år I det såkalte meningokokkbeltet i Afrika snakker vi om incidenser på per per år. Kilde: UN Country Team in Ethiopia

12 Sesongvariasjon av meningokokksykdom Rosenstein et al., The Changing Epidemiology of Meningococcal Disease in the United States, The Journal of Infectious Diseases.180(6):

13 Geografisk variasjon i utbredelsen av meningokokk-serogrupper (Dette er en kopi av et lysbilde fra vaksineprodusenten Novartis) Neisseria meningitidis C 15% B 77% Y 39% 39% B 28% C 27% 27% USA W % A A 78% 78% Europe African Meningitis Belt Saudi Arabia A 12% W % C 11% =Andre B B 82% 82% New Zealand Rosenstein NE. N Engl J Med. 2001;344: Pollard AJ. Pediatr Infect Dis J. 2004;23(12 suppl):s274 S279

14 Aldersfordeling av meningokokksykdom i USA, N. meningitidis B, C og Y Rosenstein et al., The Changing Epidemiology of Meningococcal Disease in the United States, The Journal of Infectious Diseases.180(6):

15 Aldersfordeling ved et utbrudd i Nairobi Pinner, R.W. et al., Epidemic Meningococcal Disease in Nairobi, Kenya, The Journal of Infectious Diseases. 166(2):

16 Hvor mye er et menneskeliv verdt?

17 Hvor mye er et statistisk menneskeliv verdt? Meslinger dreper, eller gir alvorlige senfølger hos 1:1000 i rike land. MMR-vaksinen koster Kr 80. Vi betaler altså Kr for å redde et barn. DTP- og polio-vaksine er enda mer kostnadseffektive.

18 Hvor mye er et statistisk menneskeliv verdt? Meslinger dreper, eller gir alvorlige senfølger hos 1:1000 i rike land. MMR-vaksinen koster Kr 80. Vi betaler altså Kr for å redde et barn. DTP og polio-vaksine er enda mer kostnadseffektive. Hepatitt B rammer voksne som reiser på ferie per år. Dødelighet ca 0,5%. På 60 år vil kanskje 5 personer dø. Men ikke alle har så mange reiseår igjen. Tre doser koster Kr 670, og den skal fornyes hvert tiende år. Om alle som skal reise skal få vaksinen: 670x4millioner=2.7milliarder. Altså ca. 1 milliard kroner for å redde et liv!

19 Hvor mye er et statistisk menneskeliv verdt? Meslinger dreper, eller gir alvorlige senfølger hos 1:1000 i rike land. MMR-vaksinen koster Kr 80. Vi betaler altså Kr for å redde et barn. DTP og polio-vaksine er enda mer kostnadseffektive. Hepatitt B rammer voksne som reiser på ferie per år. Dødelighet ca 0,5%. På 60 år vil kanskje 5 personer dø. Men ikke alle har så mange reiseår igjen. Tre doser koster Kr 670, og den skal fornyes hvert tiende år. Om alle som skal reise skal få vaksinen: 670x4millioner=2.7milliarder. Altså ca. 1 milliard kroner for å redde et liv! Meningokokksykdom rammer 0.5-4/ /år i den vestlige verden. Den nye ACWY konjugatvaksinen koster kr 500. Man vet ikke om det er nødvendig med noen boosterdose. Om den varer i ti år og halverer risikoen vil det koste millioner kr. per forebygget tilfelle, mill per liv. Veiutbyggere regner visstnok 20 millioner som en passende menneskeverdi!

20 Hvor mye er et statistisk menneskeliv verdt? Meslinger dreper, eller gir alvorlige senfølger hos 1:1000 i rike land. MMR-vaksinen koster Kr 80. Vi betaler altså Kr for å redde et barn. DTP og polio-vaksine er enda mer kostnadseffektive. Hepatitt B rammer voksne som reiser på ferie per år. Dødelighet ca 0,5%. På 60 år vil kanskje 5 personer dø. Men ikke alle har så mange reiseår igjen. Tre doser koster Kr 670.-, og den skal fornyes hvert tiende år. Om alle som skal reise skal få vaksinen: 670x4millioner=2.7milliarder. Altså ca. 1 milliard kroner for å redde et liv! Meningokokksykdom rammer 0.5-4/ /år i den vestlige verden. Den nye ACWY konjugatvaksinen koster kr 500. Man vet ikke om det er nødvendig med noen boosterdose. Om den varer i ti år og halverer risikoen vil det koste millioner kr. per forebygget tilfelle, mill per liv. Veiutbyggere regner visstnok 20 millioner som en passende menneskeverdi! Men: Vi har ingen vaksine mot N. meningitis serogruppe B, som for tiden er den vanligste i Norge.

21 Geografisk variasjon i utbredelsen av meningokokk-serogrupper (Dette er en kopi av et lysbilde fra vaksineprodusenten Novartis) Neisseria meningitidis C 15% B 77% Y 39% 39% B 28% C 27% 27% USA W % A A 78% 78% Europe African Meningitis Belt Saudi Arabia A 12% W % C 11% =Andre B B 82% 82% New Zealand Rosenstein NE. N Engl J Med. 2001;344: Pollard AJ. Pediatr Infect Dis J. 2004;23(12 suppl):s274 S279

22 Situasjonen kan forandre seg fort Epidemier i Norge (Gruppe A?) 1876, 1912 og Fra 1974 til begynnelsen av 2000-tallet, hovedsakelig gruppe B: Meningokokksykdom i Norge i 2009: Hittil i 2010: 27 tilfeller Graf og tabeller: FHI

23 Jeg har et følelesmessig forhold til systemisk menigokokksykdom Angst på vegne av egne barn Angst på vegne av legevaktspasienter Rammer helt uforskyldt I motsetning til hepatitt B, som man nesten må be om å få hvis man skal risikere å bli smittet, og som lyn fra klar himmel, ofte tidligere helt friske barn Vaksine er den beste forebyggelse Man vet ikke på forhånd om vaksinen er kostnadseffektiv Mine barn er i hvert fall verdt 25 millioner kroner

24 Hvem skal ha meningokokkvaksine? Nesten kostnadseffektiv å innføre i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge allerede nå. Det bør derfor være lav terskel for å gi den til reisende. De nye ACWY konjugatvaksinene bør avløse polysakkaridvaksinen Mencevax ACWY og konjugatvaksinen NeissVac C

25 Eksisterende indikasjoner for meningokokk C konjugatvaksine Studieopphold eller annet langtidsopphold i land som anbefaler vaksine mot meningokokk C (Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia, Spania, Island, Hellas, Canada, Australia og Ny-Zealand) Personer som har fått fjernet milten, eller har en ikkefungerende milt, og som er i en sykdomsutsatt alder (under ca. 25 år) Smitteutsatte personer rundt et tilfelle av meningokokk C sykdom (familie, barnehage, skoleklasse, militærleir o.l.) Personer som yrkesmessig kan være eksponert for store mengder levende meningokokker (laboratoriepersonell) Personer som skal reise til områder der det er, eller nettopp har vært, en epidemi av gruppe C-sykdom.

26 Eksisterende indikasjoner for meningokokk ACWY polysakkaridvaksine Opphold over en måned i Afrika syd for Sahara Alle opphold i Meningokokkbeltet og andre steder med høy forekomst av de aktuelle serogrupper Yrkesmessig risiko for å eksponeres for store mengder levende meningokokker (laboratoriepersonell) Nærkontakter rundt et tilfelle av meningokokk W- 135, Y eller A-sykdom (familie, barnehage, skoleklasse, militærleir o.l.)

27 Meningokokk B Min mening: Allmenn vaksinering mot meningokokk B burde for lengst vært innført i Norge Det er forholdsvis stille nå, men vi må ha topp beredskap for raskt å kunne sette inn vaksinering ved et begynnende utbrudd

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Pressemelding Nr.: 5

Detaljer

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010 rapport 212:1 Barnevaksinasjonsprogrammet Rapport for perioden 21-21 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 444 Nydalen 43 Oslo Tel: +47-21 7 7 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no www.fhi.no

Detaljer

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune Grunnkurs C Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune 1 2 Reisen ytre faktorer Reisemål Reisens formål Reisens varighet 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Den reisende Alder

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge Marianne A. Riise Bergsaker Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Dagsseminar om vaksinasjon av barn, Bristol 2013 Hva er forskjellen

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

Bilder av 2 brødre og deres mor med Fabry. Ble diagnostisert

Bilder av 2 brødre og deres mor med Fabry. Ble diagnostisert Fabry sykdom Bilder av 2 brødre og deres mor med Fabry. Ble diagnostisert på Haukeland Sykehus i 1998 og guttene blir i dag behandlet på lokal helsestasjon hver 14 dag. Uten behandling ville turen til

Detaljer

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet?

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet? FORORD Selv om risikoen for de fleste smittsomme sykdommer (VPDs) har falt dramatisk i Europa som følge av høyt opptak av effektive vaksiner, har smittsomme sykdommer ikke forsvunnet. Som et eksempel,

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Hun fikk krampeanfall og falt i søvn. Her behandles Ekongwasi (7) for den glemte epidemien som dreper for fote sør for Sahara: Sovesyken.

Hun fikk krampeanfall og falt i søvn. Her behandles Ekongwasi (7) for den glemte epidemien som dreper for fote sør for Sahara: Sovesyken. Hun fikk krampeanfall og falt i søvn. Her behandles Ekongwasi (7) for den glemte epidemien som dreper for fote sør for Sahara: Sovesyken. Man bruker i stor utstrekning en gammel giftig medisin basert

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad Friske barnehager Illustrasjon Ella: Okstad Barn blir syke. Ingen rutiner vil kunne forhindre at aktive, nysgjerrige barn med ujevne mellomrom blir forkjølte, får virussykdommer, oppkast, diaré og alt

Detaljer

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utvikling av nye vaksiner Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utfordringer De vaksinene som er «lette å lage» har vi allerede De vaksinene det nå arbeides med, er vanskelige: Gjennomgått sykdom

Detaljer

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Rapport Tid Mandag 4.5.2009 kl. 07.00 Niende statusrapport, som oppdaterer tidligere rapporter pluss oppsummerer litt fra rapport 6, 7 og 8 fra helga. Sendt

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

13. Infeksjoner og idrett

13. Infeksjoner og idrett Kapittel 13 Infeksjoner og idrett 177 13. Infeksjoner og idrett Forfattere Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, dr. med, Infektionskliniken, Gävle sjukhus

Detaljer

Humanist Maren Sæbø Ebola-panikk

Humanist Maren Sæbø Ebola-panikk Fra 4/14. Årets ebolautbrudd i Vest-Afrika er historiens verste. Men våre forestillinger om sykdommen kan bidra til å gjøre situasjonen verre. I begynnelsen av august ble jeg for første gang testet for

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer