Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 2004 Side 341 529 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 12. mars 2004

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Feb. 20. Lov nr. 7 om endr. i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) Feb. 20. Lov nr. 8 om endr. i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) Feb. 6. Deleg. av myndighet til Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet etter lov om dyrevern 22 og 27 (Nr. 307) Feb. 20. krafttr. av lov av 12. desember 2003 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Nr. 398) Feb. 20. Delvis ikrafttr. av lov av 20. februar 2004 nr. 7 om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) (Nr. 399) Feb. 20. krafttr. av lov av 20. februar 2004 nr. 8 om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) (Nr. 400) Kunngjøring av stortingsvedtak 2003 Des. 3. Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2004 (Nr. 1881) Des. 3. Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2004 (Nr. 1882) Forskrifter 2000 Nov. 29. Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter (Nr. 1717) Nov. 18. Forskrift for frivillig førtidsslakting av høns i 2004 (Nr. 1880) Juni 19. Forskrift om avsetningstiltak for matpoteter (Nr. 1885) Des. Des Jan. 18. Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 1891) Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 1892) Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff) (Nr. 252) Jan. 15. Forskrift om helsekontroll med akvakulturdyr (Nr. 278) Jan. 16. Forskrift om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer (Nr. 279) Jan. 21. Midlertidig forskrift om adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2004 (Nr. 284) Jan. 19. Forskrift om førerkort m.m. (Nr. 298) Jan. 19. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (Nr. 299) Jan. 26. Forskrift om leveringsfrist for selvangivelse på papir (Nr. 304) Jan. 27. Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Øst-Grønland i 2004 (Nr. 305) Jan. 28. Forskrift om fastsetting av maksimalkvoter i fisket etter kolmule i 2004 for fartøy med kolmuletråltillatelse (Nr. 306) Jan. 15. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2004 (Nr. 339) Jan. 16. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 340) Jan. 30. Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i 2004 (Nr. 348) Feb. Feb. Feb. 2. Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i slands økonomiske sone i 2004 (Nr. 351) Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2004 (Nr. 352) Forskrift om midler til bygdeutvikling tildeling på fylkesnivå ved nnovasjon Norge (Nr. 353)

3 Jan. 26. Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom nnovasjon Norge og fylkesmannen (Nr. 359) Jan. 28. Forskrift om karantenestasjon for hund og katt (Nr. 360) Jan. 28. Forskrift om kontrollgebyr mv. for kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 361) Feb. 3. Forskrift om midler til bygdeutvikling tildeling på fylkesnivå ved fylkesmannen (Nr. 362) Feb. 5. Forskrift om kjøttproduksjon (Nr. 364) Feb. 9. Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann (Nr. 366) Feb. 13. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke land i Asia i forbindelse med utbrudd av aviær influensa (Nr. 368) Feb. 11. Forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebuskap på grunn av sjukdommen mædi (Nr. 382) Feb. 5. Forskrift om registrering av luftfartøy m.m. (Nr. 393) Feb. 10. Forskrift om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk (Nr. 394) Feb. 11. Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2004 (Nr. 395) Feb. 16. Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) (Nr. 401) Feb. 25. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra USA i forbindelse med utbrudd av aviær influensa (Nr. 402) Endringsforskrifter 2003 Juni 10. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 1889) Des. 18. Endr. i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (100 mm og 135 mm maskevidde) (Nr. 1890) Jan. 9. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild (Nr. 251) Jan. 13. Endr. i forskrift om import og frambud av pistasjnøtter fra ran (Nr. 253) Jan. 15. Endr. i forskrift om deklarasjon av næringsinnhold (Nr. 254) Jan. 15. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler (Nr. 255) Jan. 15. Endr. i forskrift for produksjon m.v. av eggprodukter (Nr. 256) Jan. 15. Endr. i forskrift om produksjon og frambud av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter m.v. (Nr. 257) Jan. 15. Endr. i forskrift om overvåking og forebygging av salmonella i egg til konsum (Nr. 258) Jan. 15. Endr. i forskrift om forbud mot frambud av fisk og skalldyr fanget i forurensede havner og fjorder (Nr. 259) Jan. 15. Endr. i forskrift om næringsmiddelhygiene (Nr. 260) Jan. 15. Endr. i forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon (Nr. 261) Jan. 15. Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 263) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte vilkår for håndtering og merking mv. av egg (Nr. 264) Jan. Jan. 15. Endr. i forskrift om forbud mot visse genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser (Nr. 265) Endr. i forskrift om omsetningsforbud for sopp med høyt innhold av radioaktivt cesium (Nr. 266) Jan. 15. Endr. i forskrift om advarselsmerking av honning (Nr. 267) Jan. 15. Endr. i forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling (Nr. 268) Jan. 15. Endr. i forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger (Nr. 269) Jan. 15. Endr. i forskrift om næringsmidler til spesielle medisinske formål (Nr. 270) Jan. 15. Endr. i forskrift om produksjon, frambud og import mv. av gelatin (Nr. 271) Jan. 15. Endr. i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (Nr. 272) Jan. 15. Endr. i forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn (Nr. 273) Jan. 15. Endr. i forskrift om endring i forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (Nr. 274) Jan. 15. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for barnemat på glass (Nr. 275) Jan. 15. Endr. i forskrift om gebyr for utstedelse av ATP-sertifikat (Nr. 276) Jan. 15. Endr. i forskrift om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje

4 (pomace-olje) (Nr. 277) Jan. 20. Endr. i forskrift om sanksjoner mot Liberia (Nr. 280) Jan. 21. Endr. i forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy (Nr. 281) Jan. 21. Endr. i forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper (Nr. 282) Jan. 22. Endr. i forskrift om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (Nr. 285) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia samt Serbia og Montenegro (Nr. 289) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot Venezuelansk equin encephalomyelitt ved tilbakeføring av registrert hest fra Venezuela og Colombia etter midlertidig utførsel (Nr. 290) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot Krim Kongo feber ved innførsel av levende strutsefugl fra land i Asia og Afrika (Nr. 291) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot ondartet lungesyke hos storfe ved innførsel av levende storfe fra Spania (Nr. 292) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak som er nødvendige på grunn av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal (Nr. 293) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av dyr av hestefamilien som kommer fra eller via Bosnia-Hercegovina (Nr. 294) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot bovin spongiform encefalopati (BSE) ved innførsel fra Det forente kongerike (UK) (Nr. 295) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin og ferskt svinekjøtt og kjøttprodukter av svin fra talia (Nr. 296) Jan. 16. Endr. i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007 (Nr. 297) Jan. 19. Endr. i forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Nr. 300) Jan. 19. Endr. i forskrift om obligatorisk opplæring for fører av moped m.v. (Nr. 301) Jan. 19. Endr. i forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart (Nr. 302) Jan. 23. Endr. i forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m. (Nr. 303) Jan. 12. Endr. i forskrift om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Peru (Nr. 315) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud for sukkervarer av gelétypen som inneholder tilsetningsstoffet konjac (E425) (Nr. 317) Jan. 13. Endr. i forskrift om import og frambud av peanøtter fra Egypt (Nr. 318) Jan. 13. Endr. i forskrift om særlige betingelser for import av fiken, hasselnøtter, pistasjnøtter og visse produkter avledet av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia (Nr. 319) Jan. 13. Endr. i forskrift om særlige betingelser for import av peanøtter og visse avledete produkter med opprinnelse i eller avsendt fra Kina (Nr. 320) Jan. 13. Endr. i forskrift om særlige betingelser for import av paranøtter i skall med opprinnelse i eller sendt fra Brasil. (Nr. 321) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for fetaost (Nr. 322) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud av sterk chili og sterke chiliprodukter som inneholder Sudan rød 1 (Nr. 323) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for honning fra Saudi-Arabia (Nr. 324) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for rosiner fra Tyrkia (Nr. 325) Jan. 13. Endr. i forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand (Nr. 326) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Zimbabwe (Nr. 327) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Argentina (Nr. 328) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fjørfe, rugeegg, konsumegg og fjørfekjøtt fra talia (Nr. 329) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Uruguay (Nr. 330) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Brasil (Nr. 331)

5 Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia (Nr. 332) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Botswana (Nr. 333) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved privat innførsel av kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter fra land utenfor EØS-området (Nr. 334) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Paraguay (Nr. 335) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel og utførsel av akvatiske dyr og produkter av disse (Nr. 336) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av præriehunder fra USA, samt ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra subsahariske land i Afrika i forbindelse med utbrudd av apekoppevirus (Nr. 337) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klauvsjuke fra land i Nord-Afrika til EØS-området (Nr. 338) Jan. 22. Endr. i forskrift om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg (Nr. 341) Jan. 27. Endr. i forskrift om gjennomføringen av forsinkelsesrenteberegning (Nr. 342) Jan. 27. Endr. i forskrift om hvor og når lønnsoppgave m.v. skal leveres (Nr. 343) Jan. 27. Endr. i forskrift om beregning og oppgjør m.v. av arbeidsgiveravgift til folketrygden (Nr. 344) Jan. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2004 (Nr. 345) Jan. 29. Endr. i forskrift om erstatning for svikt i honningproduksjon (Nr. 346) Jan. 30. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel og utførsel av akvatiske dyr og produkter av disse (Nr. 350) Feb. 3. Endr. i forskrift om forskuddstrekk i naturalytelser og om verdsettelse av naturalytelser ved forskuddstrekket (Nr. 354) Jan. 9. Endr. i forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg og havbeite (Nr. 355) Jan. 13. Endr. i forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Vietnam, ndonesia, Pakistan, Myanmar og Thailand (Nr. 356) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin og avlsmateriale av svin fra Belgia, Frankrike, Tyskland og Luxembourg (Nr. 357) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av fjørfekjøtt m.m. fra USA i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease mv. (Nr. 358) Feb. 4. Endr. i forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) (Nr. 363) Feb. 6. Endr. i forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1 8) (Nr. 365) Feb. 9. Endr. i forskrift om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) (Nr. 367) Jan. 13. Endr. i forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Uganda (Nr. 377) Jan. 13. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra talia, Frankrike, Hellas og Spania (Nr. 378) Feb. 2. Endr. i forskrift om rapportering av hendelse til sjøs (Nr. 379) Feb. 9. Endr. i forskrift om offentlige anskaffelser og endring i forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon nye terskelverdier for 2004 og 2005 (Nr. 380) Feb. 13. Endr. i forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer (Nr. 383) Feb. 4. Endr. i forskrift om folkeregistrering (Nr. 392) Feb. 16. Endr. i forskrift om overgangsregler for mottakere av rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser (Nr. 396) Feb. 16. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 397)

6 Diverse 2004 Jan. 15. Opph. av forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om tilsyn med næringsmidler (Nr. 262) Jan. 21. Deleg. av myndighet til Luftfartstilsynet etter forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart 8 annet ledd (Nr. 283) Jan. 13. Opph. av forskrift om omsetningsforbud for visse typer glass (Nr. 286) Jan. 13. Opph. av forskrift om omsetningsforbud av såpene Rico, Jaribu, Mekako og Mililo (Nr. 287) Jan. 13. Opph. av forskrift om omsetningsforbud av såpen Niuma (Nr. 288) Jan. 13. Opph. av forskrift om midlertidig forbud mot frambud av «Helios Barnemat» av typen «Mais» (Nr. 316) Jan. 29. Kunngjøring av normrente for inntektsåret 2003 til bruk ved anvendelse av forskrift av 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 347) Jan. Feb. 30. Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2003 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift av 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr.349) Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven 18 3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2003 (Nr. 381) Rettelser Nr. 17/2001 s og 2306 (i forskrift 19. desember 2001 nr om endring i forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven, tobakkskadeloven, kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltning og spesialisthelsetjenestereformen mv.) Nr. 18/2002 s (i instruks av 20. desember 2002 nr for Koordinerings- og rådgivningsutvalget for etterretnings- og sikkerhetstjenestene) Nr. 14/2003 s (i vedtak 14. juni 2000 nr om endring i instruks 20. februar 1957 nr for Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige) Nr. 16/2003 s og 2603 (i forskrift av 5. desember 2003 nr om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene)) Nr. 17/2003 s og 2800 (i forskrift av 12. desember 2003 nr om endring i forskrift av 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift) Nr. 17/2003 s (i forskrift av 12. desember 2003 nr om endring i forskrift av 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge) Nr. 18/2003 s (i forskrift av 17. desember 2003 nr om endring i forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

7 20. feb. Lov nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 12. mars 2004 Nr feb. Lov nr Lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner). Ot.prp. nr. 106 ( ), nnst.o. nr. 25 og Besl.O. nr. 42 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 11. og 15. desember Fremmet av Landbruksdepartementet. Kunngjort 20. februar lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) gjøres følgende endringer: 33 a første ledd annet punktum skal lyde: Kongen oppnevner to dommere, en jordskiftedommer eller jordskifteoverdommer og to advokater til styret, og Stortinget velger to medlemmer. 55 første og annet ledd skal lyde: Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene utnevnes som embetsmenn av Kongen etter Grunnloven 21. Til dommere bør utnevnes personer som tilfredsstiller høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene bør rekrutteres blant jurister med forskjellig yrkesbakgrunn. 55 a første ledd skal lyde: nnstillingsrådet for dommere skal avgi innstilling i forbindelse med dommerutnevnelse og foreta enkelte konstitusjoner etter nærmere bestemmelser i 55 e og 55 f. nnstillingsrådet skal bestå av tre dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene eller tingrettene, en advokat, en jurist ansatt i det offentlige og to medlemmer som ikke er jurister. Når nnstillingsrådet behandler saker som gjelder utnevnelse eller konstitusjon av jordskifteoverdommere og jordskiftedommere, deltar en dommer ved jordskifteoverretten eller jordskifteretten og en jordskiftekandidat i stedet for henholdsvis en dommer og juristen ansatt i det offentlige. Kongen oppnevner medlemmene av nnstillingsrådet med personlige varamedlemmer, og fastsetter hvilket medlem som skal være leder for nnstillingsrådet. 55 b annet ledd annet punktum skal lyde: Til dommerembeter i tingretten, i lagmannsretten, i jordskifteretten og i jordskifteoverretten gir domstollederen skriftlig uttalelse. 55 d skal lyde: Midlertidige dommere til Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene kan bare konstitueres eller tilsettes i de tilfeller som er nevnt i 55 e til 55 g. 55 e første ledd nytt annet punktum skal lyde: Konstitusjon av dommer til jordskifteoverrett eller jordskifterett kan skje for inntil fire år. 55 e annet ledd skal lyde: En dommer eller en pensjonert dommer, med unntak av dommer i jordskifteoverrettene og jordskifterettene, kan likevel alltid konstitueres ved en annen domstol for å foreta vigsler. Slik konstitusjon gjøres av domstollederen der vigselen skal foretas. 55 f første ledd nytt annet punktum skal lyde: 55 e første ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

8 20. feb. Lov nr h første ledd første punktum skal lyde: En midlertidig dommer, herunder dommerfullmektig og jordskiftedommer med allment løyve etter jordskifteloven 7 fjerde ledd, kan ikke sies opp eller forflyttes mot sin vilje og kan bare avskjediges etter rettergang og dom i den perioden konstitusjonen eller tilsettingen gjelder for. 121 b skal lyde: En dommer i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene kan ikke utøve rettshjelp til stadighet eller mot vederlag. 121 c første ledd skal lyde: En dommer i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene må søke om godkjenning for sidegjøremål 1. som kan medføre at dommeren mer enn leilighetsvis kan bli inhabil 2. som kan medføre at arbeidet i dommerstillingen hemmes eller sinkes 3. i kollegiale forvaltningsorganer hvor det er sannsynlig at avgjørelser kan bli brakt inn for domstolene til overprøving 4. i privat eller offentlig næringsvirksomhet 5. i private tvisteløsningsnemnder og 6. om oppnevning som medlem av voldgiftsrett. 121 e første ledd første punktum skal lyde: Sidegjøremål for dommere i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene skal registreres. 235 første ledd skal lyde: Tilsynsutvalget for dommere behandler klager og vurderer disiplinærtiltak mot dommere. Tilsynsutvalget skal bestå av to dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene eller tingrettene, en advokat og to medlemmer som representanter for allmennheten. Når Tilsynsutvalget behandler saker som gjelder en jordskifteoverdommer eller en jordskiftedommer, deltar en dommer ved jordskifteoverretten eller jordskifteretten i stedet for en dommer. Kongen oppnevner medlemmene av Tilsynsutvalget med personlige varamedlemmer, og fastsetter hvilket medlem som skal være leder for Tilsynsutvalget. 236 første ledd skal lyde: Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten, tingretten, jordskifteoverretten eller jordskifteretten forsettlig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk. lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) gjøres følgende endringer: 7 skal lyde: Kongen deler inn riket i jordskiftedøme for jordskifteoverrettane, og i jordskiftesokner for jordskifterettane. kvart jordskiftedøme skal det vere ein eller fleire jordskifteoverdommarar, og i kvar jordskiftesokn ein eller fleire jordskiftedommarar. Når saksmengda krev det, kan det tilsettast jordskiftedommarar utan fast tenestekrins, og det kan nemnast opp ein jordskiftedommar til å styre einskild sak. Ved utnemning og konstitusjon av dommarar til jordskifteoverrettane og jordskifterettane gjeld domstolloven f og 55 h 55 j. Jordskifterettsleiaren kan gi jordskiftekandidat allment løyve til å styre jordskiftesaker og einskilde rettsmøte med unntak av saker i samband med oreigning som nemnt i 6. slike saker kan det givast særskilt løyve når særlege grunnar ligg føre. Allment løyve kan givast for tre år med mogleg forlenging i eitt år. Dommarar til jordskifteoverrett og jordskifterett og jordskiftedommar med allment løyve må ha eksamen frå Norges landbrukshøgskole med fagkrins fastsett av departementet. For teknisk personell gjeld reglane i kap. 6 i domstolloven så langt dei høver. 8 skal lyde: kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemer og meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet. 96 oppheves. krafttredelse Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.

9 20. feb. Lov nr feb. Lov nr Lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven). Ot.prp. nr. 4, nnst.o. nr. 46 og Besl.O. nr. 52 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 15. januar og 12. februar Fremmet av Næringsog handelsdepartementet. Kunngjort 20. februar lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) gjøres følgende endringer: 2 bokstav b skal lyde: a) behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven med forskrift, ekomloven med forskrifter og lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv., 7 andre ledd skal lyde: Krav om tillatelse til å bruke begrensede ressurser etter ekomloven, jf. kapitlene 6 og 7, gjelder uten hinder av første ledd. Ny 15 skal lyde: 15. Erstatnings- og straffeansvar for tjenesteyter For tjenesteyter som overfører informasjon, gir tilgang til et kommunikasjonsnettverk eller lagrer informasjon gjelder de alminnelige rettsregler om erstatningsansvar og straffeansvar hvis ikke annet følger av Ny 16 skal lyde: 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at a) Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, b) tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og c) tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres. Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring. Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder tilsvarende for tjenesteytere hvis tjeneste består i å gi tilgang til et kommunikasjonsnettverk. Ny 17 skal lyde: 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen. Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret. Ny 18 skal lyde: 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer

10 29. nov. Nr nødvendige tiltak for å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen etter at forsettet eller den grove uaktsomheten etter første ledd forelå. En tjenesteyter er ikke ansvarsfri etter denne paragraf dersom tjenestemottakeren handler på tjenesteyterens vegne eller under hans kontroll. Ny 19 skal lyde: 19. Overvåking mv. Bestemmelsene i medfører ikke at tjenesteyteren har en generell plikt til å kontrollere eller overvåke den informasjonen som lagres eller overføres på oppfordring fra en tjenestemottaker, eller en generell plikt til å undersøke forhold som antyder ulovlig virksomhet. Ny 20 skal lyde: 20. Pålegg om at overtredelsen skal opphøre eller forhindres Bestemmelsene i er ikke til hinder for at en domstol eller en forvaltningsmyndighet på annet rettsgrunnlag enn denne loven krever at tjenesteyteren bringer en overtredelse til opphør eller hindrer den. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 29. nov. Nr Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter. Fastsatt av Omsetningsrådet 29. november 2000 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11 og St.prp.nr.82 ( ) om jordbruksoppgjøret Kunngjort 13. februar Formål Formålet med ordningen er å styrke produsentmiljøene og bedre forutsetningene for å få avsatt produktene fra potet- og grønnsaksprodusentene. 2. Definisjoner Med produsentsammenslutning menes samarbeid mellom enkeltprodusenter med formål å samordne leveranser av poteter og grønnsaker. 3. Vilkår Sammenslutningen bør som hovedregel bestå av minimum 3 tilsluttede produsenter. Sammenslutningens vedtekter skal ha bestemmelser om: Formell organisering (styre) Medlemsavgift Minsteleveranse fra medlemmene Opphør av medlemskap i sammenslutningen. Medlem kan tre ut av sammenslutningen etter 3 år. Det forutsettes at medlemmet gir skriftlig beskjed om utmelding til styret minst 12 måneder før medlemskapet opphører. 4. Tilskudd Omsetningsrådets arbeidsutvalg kan gi støtte til: 1. Etablering og drift av produsentsammenslutninger: Tilskudd kan gis til etablering og drift av sammenslutningens organisasjon (telefon, utstyr, kontorhjelp m.m.). Produsentsammenslutninger bør ikke gjennom vedtektene være fast tilknyttet bestemte omsetningsledd, men kan inngå leveringsavtaler med disse. Det kan gis tilskudd til produsentsammenslutninger inntil 3 år etter etablering. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 70%, 50% og 30% av de faktiske etablerings- og driftskostnader for henholdsvis 1., 2., og 3. driftsår. Produsentsammenslutninger som allerede er etablert, kan gis tilskudd for den gjenværende tid fram til 3 år etter etablering. Det forutsettes at produsentsammenslutningen søker om tilskudd hvert år. 2. nformasjons- og tilretteleggingstiltak: Det kan gis tilskudd til informasjons- og tilretteleggingstiltak med siktemål å fremme etablering av produsentsammenslutninger. Tilskudd kan dekke kostnader med skriftlig informasjonsmateriell, annonsering og møtekostnader som reise, leie av lokaler m.m. Maksimalt tilskudd som kan gis er 75% av godkjent kostnadsbudsjett. 5. Søknad Søknaden skal inneholde omtale av bakgrunn og aktuelle tiltak det søkes om tilskudd til. Det skal legges ved

11 18. nov. Nr kostnadsoverslag med budsjett og finansieringsplan. Av budsjettforslaget skal det gå fram hvilken støtte det er søkt om fra andre enn Omsetningsrådet og hvor stor egenandel søkeren deltar med. Søknad om tilskudd til etablering og drift fremmes av produsentsammenslutningen. Tilskuddssøknaden skal undertegnes av en ansvarshavende for sammenslutningen. Vedtekter for produsentsammenslutningen skal følge søknaden. Statens landbruksforvaltning kan sette søknadsfrist. 6. Utbetaling og rapportering Tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra søkeren. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket er gjennomført. Det blir ikke foretatt delutbetaling dersom tilskuddet utgjør mindre enn kroner. Ved oppstart kan det gis forskuddsutbetaling. Minst 25% av det årlige tilskuddet holdes tilbake til sluttrapport/årsrapport er godkjent av Statens landbruksforvaltning. Vedlagt sluttrapport/årsrapport skal følge regnskap som er attestert av uavhengig revisor eller av et autorisert regnskapskontor. nnen 15. februar skal det sendes rapport til Statens landbruksforvaltning om arbeidet i foregående kalenderår. Rapporten skal inneholde evaluering av arbeidet som er utført i forhold til målet med produsentsammenslutningen. Dersom det er gitt uriktige opplysninger i søknad om tilskudd til etablering/drift av produsentsammenslutning, vil hele eller deler av tilskuddet kunne trekkes tilbake. 7. Klage Vedtak som er truffet i medhold av forskriften kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven), kapittel V. Landbruksdepartementet er klageinstans for vedtak truffet av Omsetningsrådets arbeidsutvalg. 8. krafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar Fra samme dato oppheves forskrift av 21. februar om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter i Nord-Norge. 1 kke kunngjort i. 18. nov. Nr Forskrift for frivillig førtidsslakting av høns i Fastsatt av Omsetningsrådets arbeidsutvalg 18. november 2003 med hjemmel i forskrift av 30. november 1993 nr om markedsregulering av norskprodusert egg og fjørfekjøtt 4, jf. lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Kunngjort 6. februar Formål Formålet med ordningen er å: Tilpasse tilførslene av egg til sesongmessige svingninger, primært knyttet til jul og påske. Forebygge mot overproduksjon og tilpasse produksjonen av egg til etterspørselen i det norske marked for dermed å gi stabile priser ut fra forutsetningene i jordbruksavtalen. Redusere kostnadene ved markedsregulering ved å begrense reguleringseksporten. 2. Virkeområde Førtidsslakting av høns er en frivillig ordning for eggprodusenter som gjelder slakting av høner før ordinær slaktealder i år Det er en forutsetning at andre aktuelle virkemidler vurderes og utnyttes parallelt, og at markedsregulator sender søknad om bruk av førtidsslakting når det vurderes som nødvendig ut fra markedssituasjonen. henhold til St.meld.nr.19 ( ) forutsettes det at ordningen gjennomføres på en slik måte at en unngår permanente overskuddsproblemer. 3. Deltagelse i ordningen Vilkår for å delta i ordningen: Produsentene må i perioden for førtidsslakting ha dyr i alderen uker. Førtidsslaktingen skal omfatte hele innsettet. Slakting av hønene skal skje ved godkjent fjørfeslakteri. Leverandører av egg til eggpakkerier utenfor eggsamvirket, gis mulighet til slakting av høner tatt ut til førtidsslakting på like vilkår med leverandører til eggsamvirket ved samvirkeslakteriene. Produsenten skal ikke ha nytt innsett i verping før tidligst 8 uker etter planlagt ordinær slakteuke. Det gjennomføres kontroll av oppholdstiden på 8 uker. Produsenter som ønsker å delta i ordningen, melder seg på gjennom eggpakkeriet. Eggpakkeriet sender liste til sekretariatet for ordningen med oversikt over: Navn, adresse og produsentnummer/organisasjonsnummer på produsentene. Dyretall for det enkelte innsett.

12 3. des. Nr Ordinær slakteuke for innsettet. Ukenummer ved 20 ukers alder for neste innsett av verpehøner. Uttatt innsett til førtidsslakting bekreftes skriftlig fra markedsregulator. For produsenter i Nord-Norge som av dyrevernmessige hensyn ikke kan oppfylle kravet om slakting ved godkjent fjørfeslakteri gis kompensasjonen pr. innsatt høne fratrukket dødelighet. Slik dokumentasjon på slakting kreves: Bekreftelse fra kommunen eller distriktsveterinær på at hønene er slaktet. Bekreftelse fra eggpakkeriet på at eggproduksjonen følger en normal utvikling og at leveransene av egg er opphørt. tvilstilfeller skal originale verpelister kreves framlagt. 4. Kompensasjon Produsentene som deltar i ordningen gis kompensasjon pr. slaktet høne på kr 1,40 pr. uke fram til ordinær slaktealder. Kompensasjonen forutsetter at det i tillegg til ukene som godtgjøres, skal det være minimum 8 ukers opphold fram til avløsende innsett vil nå 20 ukers alder. Det gis ikke kompensasjon for planlagt slaktealder høyere enn 76 uker. Fjørfeslakteriet som forestår slaktingen gis en kompensasjon for økt lagring på 4,4 øre pr. uke høner er slaktet før planlagt slaktetid. 5. Beslutningsmyndighet og administrasjon Prior Norge som markedsregulator administrerer førtidsslaktingen i henhold til denne forskriften og beslutter hvilke produsenter som skal delta i ordningen, og når hønene skal slaktes. Maksimal førtidsslakting begrenses til 10 uker. Ved større oppslutning om ordningen enn ønsket førtidsslakting, skal en legge opp til mest mulig lik fordeling av effekten mellom forskjellige eggpakkerier og da i forhold til andel av samlet innveining. Det legges til grunn at det norske eggmarkedet er ett marked. 6. Råd Det etableres et råd med 2 representanter fra Fjørfebransjens Landsforening og 2 representanter fra Prior Norge. Rådet skal vurdere søknader om førtidsslakting når det vurderes nødvendig ut fra markedssituasjonen. Rådet skal gi innspill til markedsregulator til bruk av ordningen gjennom året. Rådet skal avgi rapport om bruk av ordningen til Statens landbruksforvaltning. Rapporten skal inneholde en fordeling av uttatt eggvolum på hvert enkelt eggpakkeri. 7. Utbetaling Prior Norge utbetaler kompensasjon til de produsenter som deltar i ordningen. Etter gjennomført førtidsslakting foretas et endelig oppgjør overfor Omsetningsrådet. 8. Kontroll Produsenten, eggpakkeriet og fjørfeslakteriet er forpliktet til å gi de opplysninger som Omsetningsrådet finner nødvendig for kontrolltiltak. Det kan være dokumentasjon av opplysninger gjennom leveringsavtale mellom eggprodusent og -pakkeri, avtale om bestilling av nytt innsett, revisorbekreftet oppgave fra slakteriet over slaktet antall høner og slakteuke, med videre. 9. Tilbakebetaling Ved mislighold av bestemmelsene i reglene for frivillig førtidsslakting av høns, kan utbetaling av kompensasjon stanses med øyeblikkelig virkning. Hvis utbetaling er foretatt, kan hele eller deler av kompensasjonsbeløpet kreves tilbakebetalt. 10. Klageadgang Vedtak som er truffet i henhold til disse reglene gir klagerett til Statens landbruksforvaltning, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet fram. Forskriften trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret Kunngjering frå Justis- og politidepartementet av stortingsvedtak av 3. desember 2003 med heimel i Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai litra a. Kunngjort 10. februar Bruksområde for vedtaket Dette vedtaket gjeld forskotsutskriving og endeleg utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2004 etter føresegnene i lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

13 19. juni Nr Skattepliktige som nemnde i skattebetalingslova 1, jf. 2, og svalbardskattelova 5 1 første ledd, skal betale forskot på formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret Ved utrekninga og innbetalinga gjeld føresegnene i dette vedtaket og i skattebetalingslova. 2. Skatt på formue Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane: A. Personleg skattepliktig og dødsbu: 0,0 pst. av dei første kr av stipulert formue 0,9 pst. av dei neste kr ,1 pst. av det overskytande beløpet B. Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova 2 36 andre ledd, og som ikkje er friteke for formuesskatteplikt etter skattelova kapittel 2: 0,0 pst. av dei første kr av stipulert formue 0,3 pst. av overskytande beløp. 3. Skatt på inntekt Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane: A. nntekt som blir skattlagt ved likning etter svalbardskattelova 3 1: 10 pst. av alminneleg inntekt Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt på kr B. nntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova 3 2: 8 pst. 4. Avrundingsreglar Ved utrekning av skatt ved likning skal stipulert formue avrundast nedover til næraste heile 1000 kroner, og inntekt avrundast nedover til næraste heile 100 kroner. Ved utrekning av skatt ved lønnstrekk skal inntekta avrundast nedover til næraste heile krone. 5. Kapitalavkastningsraten for fastsetjing av personinntektsdel av nærings- og selskapsinntekt (deling) Kapitalavkastningsraten som nemnd i skattelova tredje ledd, jf. svalbardskattelova 3 1, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet. 6. Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold Normalrentesatsen som nemnd i skattelova 5 12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova 3 1 og 3 2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet. 3. des. Nr Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen Kunngjering frå Justis- og politidepartementet av stortingsvedtak av 3. desember 2003 med heimel i Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai litra a. Kunngjort 10. februar For budsjetterminen 2004 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar: 1,0% av verdien for dei første tonna, 0,9% av verdien for dei neste tonna, 0,8% av verdien for dei neste tonna, 0,7% av verdien for dei neste tonna, 0,6% av verdien for dei neste tonna, 0,5% av verdien for dei neste tonna, 0,4% av verdien for dei neste tonna, 0,3% av verdien for dei neste tonna, 0,2% av verdien for dei neste tonna, 0,1% av verdien for dei neste tonna. 19. juni Nr Forskrift om avsetningstiltak for matpoteter. Fastsatt av Omsetningsrådet 19. juni 2003 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11. Kunngjort 13. februar Formål Formålet med avsetningstiltak for matpoteter er å bidra til oppnåelse av målpris ved å ta matpoteter ut av markedet.

14 10. juni Nr nformasjonsplikt GrøntProdusentenes Samarbeidsråd plikter å informere foretakene i markedsordningen for poteter om avlingsprognoser som det gjennomfører for poteter og om iverksettelse av reguleringstiltak for poteter. 3. Avsetningstiltak Følgende avsetningstiltak for matpoteter kan iverksettes: leveranser av matpoteter til fabrikk leveranser av matpoteter til fôr. 4. Grunnlag for iverksetting av avsetningstiltak Statens landbruksforvaltning har ansvar for å registrere potetbeholdningen per 1. november, 1. januar, 1. mars og 1. mai i sesongen. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd foretar en vurdering av behovet for å iverksette avsetningstiltak for matpoteter så snart som mulig etter at resultatet av beholdningsregistreringen av matpoteter pr. 1. november foreligger. Det forutsettes at GrøntProdusentenes Samarbeidsråd innhenter informasjon fra grossistene som en del av grunnlaget for denne vurderingen. 5. Kvotefordeling GrøntProdusentenes Samarbeidsråd fordeler kvoter mellom aktørene ut fra registrert potetbeholdning med fratrekk av forventet salg. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd disponerer ubenyttede kvoter. 6. Gjennomføring av avsetningstiltak GrøntProdusentenes Samarbeidsråd forestår gjennomføring av avsetningstiltak for matpoteter, herunder: forhandling med industri om kvantum og leveringsvilkår fordeling av kvantum på industri eller fôr kontroll med gjennomføringen av tiltak. 7. Søknad om tilskudd GrøntProdusentenes Samarbeidsråd søker Omsetningsrådets arbeidsutvalg om iverksetting av avsetningstiltak for matpoteter. Søknaden skal inneholde forslag på kvantum som skal reguleres, hvilke sorter det gjelder, forslag til nedskrivningssats, samt opplegg for gjennomføring og kostnad med kontrolltiltak. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd forestår utbetaling av tilskudd til aktørene som har deltatt i ordningen etter mottak av oppgaver som er attestert av statsautorisert eller registrert revisor. Statens landbruksforvaltning kan utbetale a konto til GrøntProdusentenes Samarbeidsråd. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd fremlegger samleoppgave til endelig godkjenning av Omsetningsrådets arbeidsutvalg senest to måneder etter at avsetningstiltaket er avsluttet. 8. Opplysningsplikt Statens landbruksforvaltning kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon, herunder regnskapsmateriale, forretningspapirer og liknende dokumenter, som er nødvendig for å behandle søknader, utøve kontroll og forvalte ordningene på en tilfredsstillende måte. Statens landbruksforvaltning kan kreve at opplysningene bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor. 9. Kontroll Statens landbruksforvaltning fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt og kan herunder foreta stedlig kontroll hos den som mottar tilskudd. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll. 10. Tilbakebetaling Feil i utbetalingen eller brudd på bestemmelsene i denne forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av den, kan medføre pålegg om tilbakebetaling av tilskudd eller trekk i senere tilskudd. 11. krafttredelse Forskriften trer i kraft straks. 10. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften). Fastsatt av Helsedepartementet 10. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 10 tredje ledd, jf. første ledd, jf. delegeringsvedtak av 8. juni 1995 nr Kunngjort 20. februar forskrift av 22. desember 1999 nr om legemidler (legemiddelforskriften) gjøres følgende endring: 15 3 annet ledd skal lyde: Avgift kan videre kreves for: a) vurdering av klinisk utprøving av legemiddel b) utstedelse av WHO-sertifikater

15 18. des. Nr c) oppdrag som referanseland i gjensidig anerkjennelsesprosedyre. Endringen trer i kraft 1. juli des. Nr Forskrift om endring i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (100 mm og 135 mm maskevidde). Fastsatt av Fiskeridirektøren 18. desember 2003 med hjemmel i forskrift av 10. oktober 1989 nr om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild 10a gitt i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone 13, og i medhold av forskrift av 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard 6a gitt i medhold av forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard 3 gitt i medhold av lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, og i medhold av forskrift av 21. september 1994 nr. 882 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 6a gitt i medhold av forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 1 gitt i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4. Kunngjort 20. februar forskrift av 10. mars 2000 nr. 271 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (100 mm og 135 mm maskevidde) er det foretatt endringer av 17. januar og av 18. desember Forskriften lyder i sin helhet etter endringene: 1 kke kunngjort i. Forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (120 mm og 135 mm maskevidde) Fastsatt av Fiskeridirektøren 10. mars 2000 med hjemmel i forskrift av 10. oktober 1989 nr om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild 10a gitt i medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone 13, og i medhold av forskrift av 21. september 1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard 6a gitt i medhold av forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard 3 gitt i medhold av lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, og i medhold av forskrift av 21. september 1994 nr. 882 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 6a gitt i medhold av forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 1 gitt i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4. Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker med torsketrål (120 mm eller 135 mm maskevidde) i Norges økonomiske sone nord for 62 N, i fiskevernsonen ved Svalbard og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann. 2. Påbud om bruk av sorteringsrist Ved fiske med torsketrål (120 mm eller 135 mm maskevidde) i området og med fartøy som nevnt i 1 skal det være innmontert sorteringsristsystem i trålen. 3. Spileavstand Minste tillatte spileavstand i sorteringsristene er som følger: a) området i Norges økonomiske sone avgrenset i sør av 62 N og i nord av rette linjer mellom følgende posisjoner: ,50' N 23 00,00' Ø (ved 4 n.m. grensen) ,00' N 23 00,00' Ø ,00' N 20 00,00' Ø ,00' N 17 00,00' Ø ,50' N 17 00,00' Ø (ved NØS ytre grense), videre langs yttergrensen for NØS til ,78' N 10 18,70' Ø (krysningspunkt for yttergrensen for NØS og yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard) skal minste spileavstand i sorteringsristene være 50 mm. b) Svalbards territorialfarvann og indre farvann, i fiskevernsonen ved Svalbard og i området i Norges økonomiske sone nord og øst for rette linjer mellom posisjonene angitt i punktene 1 5 under bokstav a) skal minste spileavstand i sorteringsristene være 55 mm.

16 18. des. Nr områder som er midlertidig stengt for fiske på grunn av for stor innblanding av fisk under minstemål, kan Fiskeridirektøren ved forskrift tillate fiske for fartøy som har innmontert sorteringsrist med minste spileavstand større enn 50 og 55 mm. 4. Risttyper Rist som er beskrevet i kapittel 2 kan benyttes i alle tråltyper. Ved bruk av rist som beskrevet i kapittel 2.1 i russiske firepanelstråler kan forlengelse utelates. Rist som beskrevet i kapittel 3 kan bare benyttes i russiske firepanelstråler. Fiskeridirektøren kan gi tillatelse til at det kan benyttes andre risttyper enn de risttyper som er beskrevet i denne forskrift. Adgangen til å benytte andre risttyper kan bare gis etter søknad til Fiskeridirektoratet og på de vilkår som fremgår av tillatelsen. Kap. 2. Krav til sorteringsristsystem som kan brukes i alle typer trål Kap Krav til Sort-X sorteringsristsystem 5. Materiale Det skal brukes syrefast stål (18,12, A4) i hovedristene, mens det i stopperisten skal benyttes en ramme av syrefast stål (18,12, A4) som dekkes av en armert PVC-duk. 6. Montering Sorteringsristsystemet, som består av en nettseksjon der ristene er montert og en forlengelse, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse. Ristene monteres inn i nettseksjonen ved at 1. hovedrist og stopperisten monteres stolperett og at 2. hovedrist monteres langs sideleisene. Ristene/rammene monteres sammen ved at det benyttes GM-lås. nettseksjonen der ristene er montert skal det monteres fløytkuler for å nøytralisere vekten av ristene, slik det fremgår av 7 og 8. Fløytkulene skal være 8" (200 mm) i diameter. For å holde sorteringsristsystemet i rett posisjon skal det på hver side monteres to 7 mm stålkjettinger (støttekjettinger) som festes med GM-lås. 7. Utforming av sorteringsristsystemet for fartøy på 30 meter største lengde og over Reglene i denne paragraf får anvendelse for fartøy på 30 meter største lengde og over, samt russiske trålere med hovedmotor på 1000 kwt eller større som benytter russiske firepanelstråler. a) Ristene Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde: 1. hovedrist: 1500 x 1167 mm, krummes (R 200 ) i akterkant. 2. hovedrist: 1200 x 1167 mm, krummes (R 200 ) i akterkant. Stopperist: 1800 x 1167 mm b) Nettseksjonen Nettseksjonen som bærer selve sorteringssystemet skal ha en omkrets i forkant og akterkant på 112 masker (2 x 56 #) og en lengde på 39,5 masker i 135 mm maskevidde. På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes maskerett med forkant av 2. hovedrist. c) Forlengelsen Foran nettseksjonen som bærer sorteringssystemet skal det være montert en minimum 9,0 meter lang forlengelse. Fremste del av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale og maskevidde som belgen. Forlengelsens omkrets skal være 162 masker (2 x 81 #) i forkant, skråskjært ned til den omkrets som passer til omkretsen av den sylindriske del av forlengelsen. Maskevidden skal her være minimum 135 mm. Den sylindriske del av forlengelsen skal være et rettskåret stykke med et maskeantall i omkrets på 112 masker (2 x 56 #) med minimum lengde på 19,5 masker. Maskevidden skal her være den samme som i nettseksjonen. d) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 10 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 436 cm. e) Kobling av støttekjetting i system uten kassett Ved kobling av støttekjetting i system uten kassett skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 10 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 424 cm. f) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 14 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 446 cm. g) Kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist Ved kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2.

17 18. des. Nr hovedrist skal det være 20 fløytkuler i 1. hovedrist, 12/14 fløytkuler i 2. hovedrist og 10 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 436 cm. h) Måling av øvre rammeavstand Ved måling av øvre rammeavstand skal ristsystemet være utspent med tilstrekkelig kraft, slik at ristsystemet er i naturlig utspent tilstand. Ved utspenning av ristsystemet skal det settes lik kraft på de fire øvre ytterpunktene av ristsystemet. Øvre rammeavstand måles fra innsiden av rammens overkant på 1. hovedrist til innsiden av rammens overkant på stopperisten. Målingen foretas fra midten av begge ristene. i) Dispensasjon Fiskeridirektøren kan i særskilte tilfeller gi tillatelse til bruk av sorteringsristsystem som nevnt i 8 for fartøy på 30 meter største lengde og over. 8. Utforming av sorteringsristsystemet for fartøy under 30 meter største lengde Reglene i denne paragraf får anvendelse for fartøy under 30 meter største lengde, samt russiske trålere med hovedmotor mindre enn 1000 kwt som benytter russiske firepanelstråler. a) Ristene Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde: 1. hovedrist: 1000 x 1167 mm, krummes (R 200 ) i akterkant. 2. hovedrist: 750 x 1167 mm, krummes (R 200 ) i akterkant. Stopperist: 1000 x 1167 mm. b) Nettseksjonen Nettseksjonen som bærer selve sorteringssystemet skal ha en omkrets i forkant og akterkant på 112 masker (2 x 56 #) og en lengde på 26 masker i 135 mm maskevidde. På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes maskerett med forkant av 2. hovedrist. c) Forlengelsen Foran nettseksjonen skal det være montert en minimum 7,5 meter lang forlengelse. Fremste del av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale og maskevidde som belgen. Bakerste del (minimum 19,5 masker) av forlengelsen skal fortrinnsvis være laget i samme materiale som nettseksjonen. Forlengelsens omkrets skal være 140 masker (2 x 70 #) i forkant, skråskjært ned til den omkrets som passer til omkretsen av nettseksjonen. Maskevidden skal her være minimum 135 mm. d) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 6 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 270 cm. e) Kobling av støttekjetting i system uten kassett Ved kobling av støttekjetting i system uten kassett skal det være 10 fløytkuler i 1. hovedrist, 6 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 260 cm. f) Kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist Ved kobling av støttekjetting i system der det benyttes kassett i 1. og 2. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 8 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 282 cm. g) Kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist Ved kobling av støttekjetting i system der kassett benyttes i 1. hovedrist og stenger benyttes langs 2. hovedrist skal det være 15 fløytkuler i 1. hovedrist, 8 fløytkuler i 2. hovedrist og 6 fløytkuler i stopperisten. Øvre rammeavstand skal være 270 cm. h) Måling av øvre rammeavstand Ved måling av øvre rammeavstand skal ristsystemet være utspent med tilstrekkelig kraft, slik at ristsystemet er i naturlig utspent tilstand. Ved utspenning av ristsystemet skal det settes lik kraft på de fire øvre ytterpunktene av ristsystemet. Øvre rammeavstand måles fra innsiden av rammens overkant på 1. hovedrist til innsiden av rammens overkant på stopperisten. Målingen foretas fra midten av begge ristene. 9. Fiskeutslipp trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapen. Fiskeutslippet utformes slik at nettet over der hvor ristene er montert fjernes helt. Kap Krav til enkelt sorteringsristsystem (modifisert Sort-V) 10. Materiale Det skal benyttes syrefast stål (18,12, A4) i sorteringsristen og sorteringsristkassetten. 11. Montering Sorteringsristsystemet, som består av en nettseksjon der sorteringsrist eller sorteringsristkassett, løftepanel,

18 18. des. Nr ledepanel og en forlengelse er montert, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse eller sekk. Sorteringsrist eller sorteringsristkassett, løftepanel og ledepanel monteres inn i nettseksjonen som vist på figur 1, 2, 6c og 6d i vedlegg 3. Sorteringsristens fremre 130 cm eller sorteringsristkassettens fremre 135 cm innmonteres over en seksjonslengde på maks 112 cm uten sorteringsristkassett og 118 cm med sorteringsristkassett målt på strukket lin fra sorteringsristens eller sorteringsristkassettens festepunkt (A1 og A2/B1 og B2) (figur 6a d, vedlegg 3) mot sideleis til tangerende punkt på lin i forkant av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten. nettseksjonen der sorteringsristen eller sorteringsristkassetten er montert, skal det monteres fløytkuler for å nøytralisere vekten av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, slik det fremgår av 12 bokstav e. Fløytkulene skal være 8" (200 mm) i diameter. For å holde sorteringsristsystemet i rett posisjon skal det på hver side monteres en 7 mm stålkjetting som festes med GM-lås til sorteringsristens eller sorteringsristkassettens øvre fremre hjørner og i sideleisen (sammenføyning mellom overpanelet og underpanelet) bak risten som vist på figurene 1, 2 og 9 i vedlegg Utforming av sorteringsristsystemet a) Risten og kassetten Risten som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde: Rammelengde: 1750 mm Rammebredde: 1234 mm Kassetten som kan benyttes skal ha følgende lengde og bredde: Kassettlengde: 1880 mm Kassettbredde: 1360 mm b) Nettseksjonen Nettseksjonen hvor sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, løftepanelet, ledepanelet og støttekjettingene er innmontert, skal være formet som en sylinder med omkrets i forkant og akterkant på 104 masker (2 x 52 #) og en lengde på 60 masker i minimum 135 mm maskevidde. På undersiden av nettseksjonen kan det festes en slitematte eller et slitenett på inntil 2 meters lengde dersom matten eller nettet kun festes i forkant og langs sidene. Forkant av matten eller nettet festes i forkant 1 meter fremfor sorteringsristens bakkant. c) Løftepanel Løftepanelet skal være innmontert i underpanelet og langs stolpe opp mot sideleis. Deretter skal løftepanelet være montert langs 6 masker i sideleis før det monteres ned langs stolpe mot bunn i underpanelet. Det skal være 4 masker mellom bakerste punkt for løftepanel langs leis og fremre hjørner av sorteringsrist. Maskevidden i løftepanelet skal være maksimum 60 mm, og løftepanelet skal ha en minimums og maksimums bredde på henholdsvis 45 masker (fremme og bak) og 115 masker (på midten). Under løftepanelets fremre del skal det være montert 5 fløytkuler. Løftepanelet skal være laget i P.E. (courlene). Figur 7, vedlegg 3. d) Ledepanel Ledepanelet skal ha en bredde på 60 masker og en lengde som tilsvarer lengden av stolpene i nettseksjonen det er montert langs, pluss 10%. Ledepanelet skal ha en maskevidde på maksimum 60 mm og skal være laget i P.E. (courlene). Figur 8, vedlegg 3. e) Fløytkuler For å nøytralisere vekten av sorteringsristen og/eller sorteringsristkassetten skal det benyttes fløytkuler. Ved bruk av sorteringsrist uten sorteringsristkassett, skal det benyttes totalt 17 fløytkuler hvor 7 kuler monteres langs forkant av risten og 5 kuler på hver side langs maskeleisen ved fiskeutslippet fra ristens fremre hjørner og bak mot ledepanelet. Ved bruk av rist med kassett skal det i tillegg monteres 6 kuler festet til sidene på kassetten, hvor en fester 3 kuler på hver side. Kulene skal monteres tett og skal sitte rett over sidene på sorteringsristen eller sorteringsristkassetten. f) Støttekjettinger På hver side av sorteringsristen eller sorteringsristkassetten skal det monteres en støttekjetting. Kjettingene skal monteres i sorteringsristens eller sorteringsristkassettens øvre hjørner og bakover for feste i sideleis (sammenføyning mellom overpanelet og underpanelet). Støttekjettingene skal være festet i leisen 0 til 35 cm foran bakenden på nettseksjonen. Lengden på støttekjettingen skal være 112 cm uten kassett og 118 cm med sorteringsristkassett pluss lengden fra sorteringsristen eller sorteringsristkassettens festepunkt i leis til støttekjettingens festepunkt i leis. For å ha et stødig festepunkt til støttekjetting i leis, kan det bendsles fast en 20 til 25 cm lang kjetting fra bakenden av nettseksjonen og forover. Lengden på støttekjettingen måles fra innsiden av enden av GM-lås på risten, til innsiden av enden av GM-lås som er festet i leis. g) Forlengelsen Foran nettseksjonen hvor sorteringsristen eller sorteringsristkassetten, løftepanelet, ledepanelet og støttekjettingene er montert skal det være montert en minimum 8 meter lang nettseksjon (forlengelse). Forlengelsens omkrets skal være 160 masker (2 x 80 #) i forkant, skråskjært ned til 100 masker (2 x 50 #). denne delen av forlengelsen skal det fortrinnsvis benyttes samme maskevidde og materiale som i belgen, men med dobbel tråd. Bakerste del av forlengelsen skal være rettskåret med en omkrets på 104 masker (2 x 52 #) og

19 18. des. Nr med en minimum lengde på 22,5 masker. bakerste del av forlengelsen kan det benyttes P.E. (courlene) eller P.A. (nylon) som materiale. 13. Fiskeutslipp trålens overpanel skal det være et fiskeutslipp for å lede bort utsortert fisk fra fangstredskapen. Fiskeutslippet utformes slik at alt lin mellom maskeleisene fra ristens fremre hjørner og bak til ledepanelets bakre hjørner skal være fjernet. Kap Krav til fleksibelt seleksjonssystem (fleksirist) 14. Materiale Fleksiristene skal være laget i sort fiberarmert polyamid (nylon) og gummi. 15. Utforming av fleksiristene a) Ristene Ristene skal være utformet som vist i figur 4, vedlegg 7. Ristene som benyttes skal ha følgende minimum lengde og bredde: Lengde 1500 mm (målt på spilene) Bredde 955 mm (målt på tverrbånd) Spiletykkelse, maksimum 20,5 mm b) Nettseksjonen Nettseksjonen skal være utformet som vist i figur 1, vedlegg 7. Nettseksjonen hvor ristene og ledepanelet er montert skal ha en maskevidde på 135 mm. Nettseksjonen skal bestå av en sylindrisk del som skal være rettskjært og en kjegleformet del som skal være skråskjært. Den kjegleformete, skråskjærte delen skal ha en omkrets i forkant på totalt 160 masker (2 x 80 masker) skråskjæres ned til totalt 100 masker i bakkant (2 x 50 masker). Dette gir en lengde på 45 masker for den skråskjærte delen. Den sylindriske, rettskjærte delen av nettseksjonen skal ha en omkrets på totalt 100 masker (2 x 50 masker) og en minimum lengde på 70 masker. c) Ledepanel Ledepanelet skal være utformet som vist i figur 5, vedlegg 7. Ledepanelet skal ha en maskevidde på maksimum 60 mm. Bredden skal være 60 masker med maskevidde 60 mm, eller tilsvarende bredden av 60 masker med 60 mm maskevidde målt på strukket lin. for- og bakkant av ledepanelet kan det lages en overgang til rister/nettseksjon. Overgangen kan være inntil 2 masker lang (Nretningen) * med masker tilpasset overgangen fra nettseksjon til ledepanel (maskevidden her skal ikke overstige 140 mm). Lengden på ledepanelet inkludert overgang skal tilsvare lengden av strukket lin i nettseksjonen det monteres langs, pluss 10%. d) Fiskeutslipp nettseksjonens rettskjærte del skal det være fiskeutslipp i over- og underpanelet. Fiskeutslippet utformes som vist på figur 2, vedlegg 7. Alt lin i det indikerte området skal fjernes. Det skal lages en leis på 2 masker i fiskeutslippets langsgående (N-retningen) kanter. * Betegnelsene N, B og T er internasjonale standarder redskapsindustrien bruker som viser hvilken retning linet skal kuttes i, se også vedlegg Montering Sorteringsristsystemet, som består av en forlengelse, en nettseksjon, to sorteringsrister og to ledepanel, skal monteres inn mellom trålens belg og trålens forlengelse eller sekk som vist i figur 3, vedlegg 7. Ledepanelene skal monteres i nettseksjonen som vist i figur 5, vedlegg 7. Ledepanelenes forkant skal festes til ristenes sjakler. Ledepanelenes bakkant skal festes til bakkant av fiskeutslippet, se figur 2, vedlegg 7. Ledepanelenes sider festes til nettseksjonens sider som angitt i figur 5, vedlegg 7. Hver sorteringsrist skal være innmontert over 8 hele masker. Disse maskene skal ikke overstige 132 cm målt fra midt på første knute i første maske til midt på siste knute i siste maske. Første og siste knute er de knutene som er i knuterekken, i T-retningen, fra endene av maskene som er montert til endene på risten. Disse knuterekkene skal danne utgangspunkt for tellingen av masker vedrørende sorteringsristenes innmontering i nettseksjonen, figur 5 og 6. Det skal være 9 «frie» masker, ikke masken som er festet til hjørnet av sorteringsristen eller leisen, videre maskerett i T-retningen til sideleis, figur 6. Avstanden mellom sorteringsristene skal være 7 masker talt fra bakkant av fremste rist til forkant på bakerste rist. Det kan benyttes et tilstrekkelig antall fløytkuler for å nøytralisere ristenes vekt i vann under forutsetning av at det benyttes samme type kuler med likt antall på hver side og at de festes i sideleisen. Det kan lages utslipp for stein, svamp eller lignende i underpanelet av nettseksjonen. Utslippet skal da være minimum ti åpne masker foran fremre festepunkt til risten i underpanelet og skal ha en maksimum bredde lik ristens bredde. Det er ikke tillatt å ha noen form for slitematter festet til underpanelet i nettseksjonen hvor sorteringsristene er montert.

20 18. des. Nr Ved en eventuell stenging av utslippet for stein, svamp eller lignende kan det benyttes nett eller slitematte festet til undersiden av utslippet. Kap. 3. Krav til sorteringsristsystem som kun kan benyttes i russisk firepanelstrål 17. Materiale Det kan benyttes vanlig stål, rustfritt stål eller glassfiber til produksjon av sorteringsrister. 18. Montering Sorteringsristen monteres mellom den kjegleformede og den sylindriske delen av trålposen. Omkretsen av trålposens kjegleformede del skal tilsvare omkretsen på sorteringsristsystemet. 19. Utforming av sorteringsristsystemet a) Sorteringsristen Minste lengde og bredde i sorteringsristen skal være følgende: 1,5 x 1,2 meter på fartøyer med hovedmotor på 1000 kwt og større. 1,2 x 1,0 meter på fartøyer med hovedmotor mindre enn 1000 kwt. b) Nettseksjonen På fartøyer med hovedmotor på 1000 kwt og større, skal omkretsen av nettseksjonen være 76 frie masker, seksjonslengden skal være 43,5 frie masker med maskevidde ikke mindre enn 135 mm. På fartøyer med hovedmotor mindre enn 1000 kwt, skal omkretsen av nettseksjonen være 64 frie masker. Seksjonslengden skal være 37,5 frie masker med maskevidde ikke mindre enn 135 mm. underpanelet kan det monteres en 2 meter lang slitematte forutsatt at den kun er festet i forkant og langs sidene. Forkanten på slitenettet skal festes parallelt med bakenden på sorteringsristen. c) Ledepanelet På fartøyer med hovedmotor på 1000 kwt og større skal ledepanelets lengde være 1,6 meter og ledepanelets bredde være 3,1 meter. Antallet masker bestemmes ut fra størrelsen på maskevidden som benyttes. Avviket i størrelsen på ledepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige ± 10%. På fartøyer med hovedmotor mindre enn 1000 kwt skal ledepanelets lengde være 1,3 meter, og ledepanelets bredde være 2,5 meter. Antallet masker bestemmes ut fra størrelsen på maskevidden som benyttes. Avviket i størrelsen på ledepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige ± 10%. d) Løftepanelet På fartøyer med hovedmotor på 1000 kwt og større skal løftepanelets lengde være 3,1 meter og løftepanelets bredde være 3,1 meter. Avviket i størrelsen på løftepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige ± 10%. På fartøyer med hovedmotor mindre enn 1000 kwt skal løftepanelets lengde være 2,6 meter og løftepanelets bredde være 2,6 meter. Avviket i størrelsen på løftepanelet målt på strukket lin skal ikke overstige ± 10%. e) Fiskeutslippet Fiskeutslippet skal være fullstendig åpen over sorteringsristen og ledepanelet. 20. Flottører Systemet som benyttes av fartøyer med hovedmotor på 1000 kwt og større skal utstyres med maksimum 16 flottører, hver med diameter på mm. Systemet som benyttes av fartøyer med hovedmotor mindre enn 1000 kwt skal utstyres med maksimum 13 flottører, hver med diameter på mm. 21. Montering av sorteringsristen i sorteringsristsystemets nettseksjon Sorteringsristen skal dekke minst halvparten av sorteringsristsystemets nettseksjon. 22. Montering av løftepanelet Løftepanelet skal dekke minst halvparten av sorteringsristsystemets nettseksjon. Løftepanelet skal ikke monteres mer enn seks masker fra forkant av sorteringsristen. Kap. 4. Straffebestemmelser mv. 23. Straff og inndragning Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., etter 8 i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og etter 4 annet ledd i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. nndragning kan skje i medhold av saltvannsfiskelovens 54 og lov om Norges økonomiske sone krafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 20. mai 1996 nr. 502 om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (135 mm maskevidde), forskrift av 27. mai om bruk av

Forskrift om endring i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

Forskrift om endring i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-55-2015 (J-40-2013 UTGÅR) Bergen, 17.03.2015 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om bruk av

Detaljer

Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven).

Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven). LOV 2003-05-23 nr 35: Lov om visse sider av elektronisk handel og an... LOV 2003-05-23 nr 35: Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven). DATO: LOV-2003-05-23-35

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-2002 (J-36-2001 UTGÅR) 1] Bergen, 11.02.2002

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

~ ~~~~=~!~~~:~.~O~~::E:

~ ~~~~=~!~~~:~.~O~~::E: ~ ~~~~=~!~~~:~.~O~~::E: ~ Telex 42 151 T~efax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-62-96 (J-124-95 UTGÅR) Bergen, 9.5.1996 HV/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM MASKEVIDDE,

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN.

KAP. 2 FISKE I RINGNOTGRUPPEN. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-147-97 (J-123-97 UTGÅR) Bergen, 15. juli 1997 AFJ/IMS FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER MAKRELL I 1997 Fiskeridepartementethar den 14.juli 1997 med hjemmel i lov av

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10440 Sist endret: 05.10.2015 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 4 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen Postboks 8090 Dep Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/17030 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2016

Detaljer

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns.

I tillegg til samvirkeslakteriene er det også to fjørfeslakterier i Trøndelag som slakter høns. V1999-21 31.03.99 Betingelser for slakting av høns Sammendrag: Konkurransetilsynet har grepet inn mot Norske Eggsentralers differensierte priser for slakting av høns. Egg- og fjørfesamvirket hadde en praksis

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

NRCCL (University of Oslo, Faculty of Law)

NRCCL (University of Oslo, Faculty of Law) Ytringer på Internettet Orginær ytring Utvelgelse Opplasting Tjernermaskin Nettsted Mellomlagring Tjernermaskin Internettet Sluttbruker Aktørene Originær ytrer Redaktør, arbeidsgiver, foretak mv Teknisk

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Fastsatt av Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet 15. januar 2004 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Loven har til formål å beskytte mindreårige mot skadelig påvirkning fra levende bilder. 2.Definisjoner

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Melding fra fiskeridirektøren J-273-2011 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Erstatter: J-266-2010 Gyldig fra: 19. 12. 2011 Bergen, 20.

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter J-38-2016: Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Erstatter: J-278-2014 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 06.04.2016 Publisert: 06.04.2016 Forskrift

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 7. årgang 23.11.2000 Del 1 2000/EØS/54/01 2000/EØS/54/02 EØS-komiteens

Detaljer

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt:

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt: Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-78-2009 (J-90-2008 UTGÅR) Bergen, 22.4.2009 EHB/EW Endring av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

~ :~~~=~!~~::~.~O~~~~E:

~ :~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ :~~~=~!~~::~.~O~~~~E: ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 111. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERJDIREKTØREN J-29-97 (J-122-96 UTGÅR) Bergen, 14.2.1997 TLøÆW FORSKRlFT OM ENDRINGA V FORSKRlFT OM REGULERINGA

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2)

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) Side 1 av 6 FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-2000 (J-177-2000.UTGÅR) Bergen, 24.11.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER VEDLEGG 7 TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER I. TEKNISKE REGULERINGSTILTAK 1. Torsk og hyse 1.1. Minstemålet for torsk er 44 cm, minstemålet for hyse er 40 cm. Det

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET trandg.aten 229. Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET trandg.aten 229. Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET trandg.aten 229. Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-08-2001 (J-220-99 UTGÅR) Bergen, 09.01.2001 SÅJ/EB FORSKRIFT

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00988-A, (sak nr. 2009/211), straffesak, anke over dom, R/K X (advokat Svein Kr. Arntzen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00988-A, (sak nr. 2009/211), straffesak, anke over dom, R/K X (advokat Svein Kr. Arntzen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. mai 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00988-A, (sak nr. 2009/211), straffesak, anke over dom, R/K X A (advokat Svein Kr. Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato HKL

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato HKL DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT acci va,,f Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 20070233 HKL 19.12.2007 Omsetningsrådets vedtak av 6. desember 2007 - Opplysningskontoret for egg og

Detaljer

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) Page 1 of 5 LOV 1997-06-13 nr 53: Lov om eierskap i medier (medieeierskapsloven) DATO: LOV-1997-06-13-53 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1997 Nr. 14 IKRAFTTREDELSE: 1999-01-01

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2009 (J-11-2009 UTGÅR) Bergen, 22.6.2009 ES/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

I lov 21. januar 2000 nr. 8 om endringer i lov 24. juni 1994 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover er det vedtatt som følger:

I lov 21. januar 2000 nr. 8 om endringer i lov 24. juni 1994 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover er det vedtatt som følger: FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-162-2000 (J-204-99 UTGÅR) 52 b ;2CJ Bergen,29.8. 2000

Detaljer

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram.

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. DATO: LOV-1987-05-15-21 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1454-3 IKRAFTTREDELSE: 1988-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-09-03-55 fra

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer