Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 2004 Side 341 529 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 12. mars 2004

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Feb. 20. Lov nr. 7 om endr. i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) Feb. 20. Lov nr. 8 om endr. i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) Feb. 6. Deleg. av myndighet til Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet etter lov om dyrevern 22 og 27 (Nr. 307) Feb. 20. krafttr. av lov av 12. desember 2003 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Nr. 398) Feb. 20. Delvis ikrafttr. av lov av 20. februar 2004 nr. 7 om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) (Nr. 399) Feb. 20. krafttr. av lov av 20. februar 2004 nr. 8 om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) (Nr. 400) Kunngjøring av stortingsvedtak 2003 Des. 3. Vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2004 (Nr. 1881) Des. 3. Vedtak om avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjetterminen 2004 (Nr. 1882) Forskrifter 2000 Nov. 29. Forskrift om tilskudd til etablering og drift av produsentsammenslutninger for potet- og grønnsaksprodusenter (Nr. 1717) Nov. 18. Forskrift for frivillig førtidsslakting av høns i 2004 (Nr. 1880) Juni 19. Forskrift om avsetningstiltak for matpoteter (Nr. 1885) Des. Des Jan. 18. Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 1891) Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 1892) Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff) (Nr. 252) Jan. 15. Forskrift om helsekontroll med akvakulturdyr (Nr. 278) Jan. 16. Forskrift om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer (Nr. 279) Jan. 21. Midlertidig forskrift om adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2004 (Nr. 284) Jan. 19. Forskrift om førerkort m.m. (Nr. 298) Jan. 19. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (Nr. 299) Jan. 26. Forskrift om leveringsfrist for selvangivelse på papir (Nr. 304) Jan. 27. Forskrift om regulering av fisket etter reker ved Øst-Grønland i 2004 (Nr. 305) Jan. 28. Forskrift om fastsetting av maksimalkvoter i fisket etter kolmule i 2004 for fartøy med kolmuletråltillatelse (Nr. 306) Jan. 15. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2004 (Nr. 339) Jan. 16. Forskrift om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppens og trålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild i 2004 (Nr. 340) Jan. 30. Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i 2004 (Nr. 348) Feb. Feb. Feb. 2. Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i slands økonomiske sone i 2004 (Nr. 351) Forskrift om regulering av fisket med fartøyer som fører flagg fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2004 (Nr. 352) Forskrift om midler til bygdeutvikling tildeling på fylkesnivå ved nnovasjon Norge (Nr. 353)

3 Jan. 26. Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom nnovasjon Norge og fylkesmannen (Nr. 359) Jan. 28. Forskrift om karantenestasjon for hund og katt (Nr. 360) Jan. 28. Forskrift om kontrollgebyr mv. for kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 361) Feb. 3. Forskrift om midler til bygdeutvikling tildeling på fylkesnivå ved fylkesmannen (Nr. 362) Feb. 5. Forskrift om kjøttproduksjon (Nr. 364) Feb. 9. Forskrift om klarering av lokaliteter for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann (Nr. 366) Feb. 13. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke land i Asia i forbindelse med utbrudd av aviær influensa (Nr. 368) Feb. 11. Forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebuskap på grunn av sjukdommen mædi (Nr. 382) Feb. 5. Forskrift om registrering av luftfartøy m.m. (Nr. 393) Feb. 10. Forskrift om proviantering av toll- og avgiftsfrie varer for salg om bord på ferger i nordisk trafikk (Nr. 394) Feb. 11. Forskrift om regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2004 (Nr. 395) Feb. 16. Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften) (Nr. 401) Feb. 25. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra USA i forbindelse med utbrudd av aviær influensa (Nr. 402) Endringsforskrifter 2003 Juni 10. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 1889) Des. 18. Endr. i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med torsketrål (100 mm og 135 mm maskevidde) (Nr. 1890) Jan. 9. Endr. i forskrift om maskevidde, bifangst, fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild (Nr. 251) Jan. 13. Endr. i forskrift om import og frambud av pistasjnøtter fra ran (Nr. 253) Jan. 15. Endr. i forskrift om deklarasjon av næringsinnhold (Nr. 254) Jan. 15. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler (Nr. 255) Jan. 15. Endr. i forskrift for produksjon m.v. av eggprodukter (Nr. 256) Jan. 15. Endr. i forskrift om produksjon og frambud av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter m.v. (Nr. 257) Jan. 15. Endr. i forskrift om overvåking og forebygging av salmonella i egg til konsum (Nr. 258) Jan. 15. Endr. i forskrift om forbud mot frambud av fisk og skalldyr fanget i forurensede havner og fjorder (Nr. 259) Jan. 15. Endr. i forskrift om næringsmiddelhygiene (Nr. 260) Jan. 15. Endr. i forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon (Nr. 261) Jan. 15. Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 263) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte vilkår for håndtering og merking mv. av egg (Nr. 264) Jan. Jan. 15. Endr. i forskrift om forbud mot visse genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser (Nr. 265) Endr. i forskrift om omsetningsforbud for sopp med høyt innhold av radioaktivt cesium (Nr. 266) Jan. 15. Endr. i forskrift om advarselsmerking av honning (Nr. 267) Jan. 15. Endr. i forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling (Nr. 268) Jan. 15. Endr. i forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger (Nr. 269) Jan. 15. Endr. i forskrift om næringsmidler til spesielle medisinske formål (Nr. 270) Jan. 15. Endr. i forskrift om produksjon, frambud og import mv. av gelatin (Nr. 271) Jan. 15. Endr. i forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (Nr. 272) Jan. 15. Endr. i forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn (Nr. 273) Jan. 15. Endr. i forskrift om endring i forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (Nr. 274) Jan. 15. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for barnemat på glass (Nr. 275) Jan. 15. Endr. i forskrift om gebyr for utstedelse av ATP-sertifikat (Nr. 276) Jan. 15. Endr. i forskrift om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje

4 (pomace-olje) (Nr. 277) Jan. 20. Endr. i forskrift om sanksjoner mot Liberia (Nr. 280) Jan. 21. Endr. i forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy (Nr. 281) Jan. 21. Endr. i forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper (Nr. 282) Jan. 22. Endr. i forskrift om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (Nr. 285) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia samt Serbia og Montenegro (Nr. 289) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot Venezuelansk equin encephalomyelitt ved tilbakeføring av registrert hest fra Venezuela og Colombia etter midlertidig utførsel (Nr. 290) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot Krim Kongo feber ved innførsel av levende strutsefugl fra land i Asia og Afrika (Nr. 291) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot ondartet lungesyke hos storfe ved innførsel av levende storfe fra Spania (Nr. 292) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak som er nødvendige på grunn av bovin spongiform encefalopati (BSE) i Portugal (Nr. 293) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av dyr av hestefamilien som kommer fra eller via Bosnia-Hercegovina (Nr. 294) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot bovin spongiform encefalopati (BSE) ved innførsel fra Det forente kongerike (UK) (Nr. 295) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin og ferskt svinekjøtt og kjøttprodukter av svin fra talia (Nr. 296) Jan. 16. Endr. i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007 (Nr. 297) Jan. 19. Endr. i forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Nr. 300) Jan. 19. Endr. i forskrift om obligatorisk opplæring for fører av moped m.v. (Nr. 301) Jan. 19. Endr. i forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område og om annen bruk av go-kart (Nr. 302) Jan. 23. Endr. i forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m. (Nr. 303) Jan. 12. Endr. i forskrift om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Peru (Nr. 315) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud for sukkervarer av gelétypen som inneholder tilsetningsstoffet konjac (E425) (Nr. 317) Jan. 13. Endr. i forskrift om import og frambud av peanøtter fra Egypt (Nr. 318) Jan. 13. Endr. i forskrift om særlige betingelser for import av fiken, hasselnøtter, pistasjnøtter og visse produkter avledet av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia (Nr. 319) Jan. 13. Endr. i forskrift om særlige betingelser for import av peanøtter og visse avledete produkter med opprinnelse i eller avsendt fra Kina (Nr. 320) Jan. 13. Endr. i forskrift om særlige betingelser for import av paranøtter i skall med opprinnelse i eller sendt fra Brasil. (Nr. 321) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for fetaost (Nr. 322) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud av sterk chili og sterke chiliprodukter som inneholder Sudan rød 1 (Nr. 323) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for honning fra Saudi-Arabia (Nr. 324) Jan. 13. Endr. i forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for rosiner fra Tyrkia (Nr. 325) Jan. 13. Endr. i forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand (Nr. 326) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Zimbabwe (Nr. 327) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Argentina (Nr. 328) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende fjørfe, rugeegg, konsumegg og fjørfekjøtt fra talia (Nr. 329) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Uruguay (Nr. 330) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Brasil (Nr. 331)

5 Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia (Nr. 332) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Botswana (Nr. 333) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved privat innførsel av kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter fra land utenfor EØS-området (Nr. 334) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Paraguay (Nr. 335) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel og utførsel av akvatiske dyr og produkter av disse (Nr. 336) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av præriehunder fra USA, samt ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra subsahariske land i Afrika i forbindelse med utbrudd av apekoppevirus (Nr. 337) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klauvsjuke fra land i Nord-Afrika til EØS-området (Nr. 338) Jan. 22. Endr. i forskrift om kommunefordeling av grunnlaget for eigedomsskatt for kraftanlegg (Nr. 341) Jan. 27. Endr. i forskrift om gjennomføringen av forsinkelsesrenteberegning (Nr. 342) Jan. 27. Endr. i forskrift om hvor og når lønnsoppgave m.v. skal leveres (Nr. 343) Jan. 27. Endr. i forskrift om beregning og oppgjør m.v. av arbeidsgiveravgift til folketrygden (Nr. 344) Jan. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2004 (Nr. 345) Jan. 29. Endr. i forskrift om erstatning for svikt i honningproduksjon (Nr. 346) Jan. 30. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel og utførsel av akvatiske dyr og produkter av disse (Nr. 350) Feb. 3. Endr. i forskrift om forskuddstrekk i naturalytelser og om verdsettelse av naturalytelser ved forskuddstrekket (Nr. 354) Jan. 9. Endr. i forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg og havbeite (Nr. 355) Jan. 13. Endr. i forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Vietnam, ndonesia, Pakistan, Myanmar og Thailand (Nr. 356) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin og avlsmateriale av svin fra Belgia, Frankrike, Tyskland og Luxembourg (Nr. 357) Jan. 15. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av fjørfekjøtt m.m. fra USA i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease mv. (Nr. 358) Feb. 4. Endr. i forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) (Nr. 363) Feb. 6. Endr. i forskrift om nasjonalitets- og registreringsmerking av luftfartøy (BSL A 1 8) (Nr. 365) Feb. 9. Endr. i forskrift om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) (Nr. 367) Jan. 13. Endr. i forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Uganda (Nr. 377) Jan. 13. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra talia, Frankrike, Hellas og Spania (Nr. 378) Feb. 2. Endr. i forskrift om rapportering av hendelse til sjøs (Nr. 379) Feb. 9. Endr. i forskrift om offentlige anskaffelser og endring i forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon nye terskelverdier for 2004 og 2005 (Nr. 380) Feb. 13. Endr. i forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer (Nr. 383) Feb. 4. Endr. i forskrift om folkeregistrering (Nr. 392) Feb. 16. Endr. i forskrift om overgangsregler for mottakere av rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser (Nr. 396) Feb. 16. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 397)

6 Diverse 2004 Jan. 15. Opph. av forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om tilsyn med næringsmidler (Nr. 262) Jan. 21. Deleg. av myndighet til Luftfartstilsynet etter forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart 8 annet ledd (Nr. 283) Jan. 13. Opph. av forskrift om omsetningsforbud for visse typer glass (Nr. 286) Jan. 13. Opph. av forskrift om omsetningsforbud av såpene Rico, Jaribu, Mekako og Mililo (Nr. 287) Jan. 13. Opph. av forskrift om omsetningsforbud av såpen Niuma (Nr. 288) Jan. 13. Opph. av forskrift om midlertidig forbud mot frambud av «Helios Barnemat» av typen «Mais» (Nr. 316) Jan. 29. Kunngjøring av normrente for inntektsåret 2003 til bruk ved anvendelse av forskrift av 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen (Nr. 347) Jan. Feb. 30. Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2003 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift av 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr.349) Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven 18 3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2003 (Nr. 381) Rettelser Nr. 17/2001 s og 2306 (i forskrift 19. desember 2001 nr om endring i forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven, tobakkskadeloven, kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltning og spesialisthelsetjenestereformen mv.) Nr. 18/2002 s (i instruks av 20. desember 2002 nr for Koordinerings- og rådgivningsutvalget for etterretnings- og sikkerhetstjenestene) Nr. 14/2003 s (i vedtak 14. juni 2000 nr om endring i instruks 20. februar 1957 nr for Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige) Nr. 16/2003 s og 2603 (i forskrift av 5. desember 2003 nr om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene)) Nr. 17/2003 s og 2800 (i forskrift av 12. desember 2003 nr om endring i forskrift av 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift) Nr. 17/2003 s (i forskrift av 12. desember 2003 nr om endring i forskrift av 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge) Nr. 18/2003 s (i forskrift av 17. desember 2003 nr om endring i forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

7 20. feb. Lov nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 12. mars 2004 Nr feb. Lov nr Lov om endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner). Ot.prp. nr. 106 ( ), nnst.o. nr. 25 og Besl.O. nr. 42 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 11. og 15. desember Fremmet av Landbruksdepartementet. Kunngjort 20. februar lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) gjøres følgende endringer: 33 a første ledd annet punktum skal lyde: Kongen oppnevner to dommere, en jordskiftedommer eller jordskifteoverdommer og to advokater til styret, og Stortinget velger to medlemmer. 55 første og annet ledd skal lyde: Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene utnevnes som embetsmenn av Kongen etter Grunnloven 21. Til dommere bør utnevnes personer som tilfredsstiller høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene bør rekrutteres blant jurister med forskjellig yrkesbakgrunn. 55 a første ledd skal lyde: nnstillingsrådet for dommere skal avgi innstilling i forbindelse med dommerutnevnelse og foreta enkelte konstitusjoner etter nærmere bestemmelser i 55 e og 55 f. nnstillingsrådet skal bestå av tre dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene eller tingrettene, en advokat, en jurist ansatt i det offentlige og to medlemmer som ikke er jurister. Når nnstillingsrådet behandler saker som gjelder utnevnelse eller konstitusjon av jordskifteoverdommere og jordskiftedommere, deltar en dommer ved jordskifteoverretten eller jordskifteretten og en jordskiftekandidat i stedet for henholdsvis en dommer og juristen ansatt i det offentlige. Kongen oppnevner medlemmene av nnstillingsrådet med personlige varamedlemmer, og fastsetter hvilket medlem som skal være leder for nnstillingsrådet. 55 b annet ledd annet punktum skal lyde: Til dommerembeter i tingretten, i lagmannsretten, i jordskifteretten og i jordskifteoverretten gir domstollederen skriftlig uttalelse. 55 d skal lyde: Midlertidige dommere til Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene kan bare konstitueres eller tilsettes i de tilfeller som er nevnt i 55 e til 55 g. 55 e første ledd nytt annet punktum skal lyde: Konstitusjon av dommer til jordskifteoverrett eller jordskifterett kan skje for inntil fire år. 55 e annet ledd skal lyde: En dommer eller en pensjonert dommer, med unntak av dommer i jordskifteoverrettene og jordskifterettene, kan likevel alltid konstitueres ved en annen domstol for å foreta vigsler. Slik konstitusjon gjøres av domstollederen der vigselen skal foretas. 55 f første ledd nytt annet punktum skal lyde: 55 e første ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

8 20. feb. Lov nr h første ledd første punktum skal lyde: En midlertidig dommer, herunder dommerfullmektig og jordskiftedommer med allment løyve etter jordskifteloven 7 fjerde ledd, kan ikke sies opp eller forflyttes mot sin vilje og kan bare avskjediges etter rettergang og dom i den perioden konstitusjonen eller tilsettingen gjelder for. 121 b skal lyde: En dommer i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene kan ikke utøve rettshjelp til stadighet eller mot vederlag. 121 c første ledd skal lyde: En dommer i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene må søke om godkjenning for sidegjøremål 1. som kan medføre at dommeren mer enn leilighetsvis kan bli inhabil 2. som kan medføre at arbeidet i dommerstillingen hemmes eller sinkes 3. i kollegiale forvaltningsorganer hvor det er sannsynlig at avgjørelser kan bli brakt inn for domstolene til overprøving 4. i privat eller offentlig næringsvirksomhet 5. i private tvisteløsningsnemnder og 6. om oppnevning som medlem av voldgiftsrett. 121 e første ledd første punktum skal lyde: Sidegjøremål for dommere i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifteoverrettene og jordskifterettene skal registreres. 235 første ledd skal lyde: Tilsynsutvalget for dommere behandler klager og vurderer disiplinærtiltak mot dommere. Tilsynsutvalget skal bestå av to dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene eller tingrettene, en advokat og to medlemmer som representanter for allmennheten. Når Tilsynsutvalget behandler saker som gjelder en jordskifteoverdommer eller en jordskiftedommer, deltar en dommer ved jordskifteoverretten eller jordskifteretten i stedet for en dommer. Kongen oppnevner medlemmene av Tilsynsutvalget med personlige varamedlemmer, og fastsetter hvilket medlem som skal være leder for Tilsynsutvalget. 236 første ledd skal lyde: Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten, tingretten, jordskifteoverretten eller jordskifteretten forsettlig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk. lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) gjøres følgende endringer: 7 skal lyde: Kongen deler inn riket i jordskiftedøme for jordskifteoverrettane, og i jordskiftesokner for jordskifterettane. kvart jordskiftedøme skal det vere ein eller fleire jordskifteoverdommarar, og i kvar jordskiftesokn ein eller fleire jordskiftedommarar. Når saksmengda krev det, kan det tilsettast jordskiftedommarar utan fast tenestekrins, og det kan nemnast opp ein jordskiftedommar til å styre einskild sak. Ved utnemning og konstitusjon av dommarar til jordskifteoverrettane og jordskifterettane gjeld domstolloven f og 55 h 55 j. Jordskifterettsleiaren kan gi jordskiftekandidat allment løyve til å styre jordskiftesaker og einskilde rettsmøte med unntak av saker i samband med oreigning som nemnt i 6. slike saker kan det givast særskilt løyve når særlege grunnar ligg føre. Allment løyve kan givast for tre år med mogleg forlenging i eitt år. Dommarar til jordskifteoverrett og jordskifterett og jordskiftedommar med allment løyve må ha eksamen frå Norges landbrukshøgskole med fagkrins fastsett av departementet. For teknisk personell gjeld reglane i kap. 6 i domstolloven så langt dei høver. 8 skal lyde: kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene om val av meddommarar. Lagrettemedlemer og meddommarar er ikkje fritekne for val til jordskifteutvalet. 96 oppheves. krafttredelse Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til forskjellig tid.

9 20. feb. Lov nr feb. Lov nr Lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven). Ot.prp. nr. 4, nnst.o. nr. 46 og Besl.O. nr. 52 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 15. januar og 12. februar Fremmet av Næringsog handelsdepartementet. Kunngjort 20. februar lov 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) gjøres følgende endringer: 2 bokstav b skal lyde: a) behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven med forskrift, ekomloven med forskrifter og lov 23. juni 2000 nr. 54 om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv., 7 andre ledd skal lyde: Krav om tillatelse til å bruke begrensede ressurser etter ekomloven, jf. kapitlene 6 og 7, gjelder uten hinder av første ledd. Ny 15 skal lyde: 15. Erstatnings- og straffeansvar for tjenesteyter For tjenesteyter som overfører informasjon, gir tilgang til et kommunikasjonsnettverk eller lagrer informasjon gjelder de alminnelige rettsregler om erstatningsansvar og straffeansvar hvis ikke annet følger av Ny 16 skal lyde: 16. Ansvarsfrihet for visse overførings- og tilgangstjenester En tjenesteyter som overfører informasjon for en tjenestemottaker i et kommunikasjonsnettverk, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i den overførte informasjonen, forutsatt at a) Overføringen ikke starter hos tjenesteyteren, b) tjenesteyteren ikke selv velger mottakeren av overføringen og c) tjenesteyteren ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres. Overføring som nevnt i første ledd, omfatter også automatisk, mellomliggende og kortvarig lagring av den overførte informasjonen, forutsatt at a) lagringen utelukkende tjener til gjennomføring av overføringen og b) lagringen ikke varer lenger enn det som er nødvendig for slik overføring. Bestemmelsene i første og andre ledd gjelder tilsvarende for tjenesteytere hvis tjeneste består i å gi tilgang til et kommunikasjonsnettverk. Ny 17 skal lyde: 17. Ansvarsfrihet for visse mellomlagringstjenester En tjenesteyter som nevnt i 16 første ledd, er ikke strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvarlig for innholdet i informasjon som automatisk, mellomliggende og midlertidig lagres utelukkende for å gjøre overføringen til andre tjenestemottakere mer effektiv, forutsatt at tjenesteyteren a) ikke selv bestemmer eller endrer informasjonen som overføres, b) overholder vilkår for tilgang til informasjonen, c) overholder alminnelig godtatte regler for oppdatering av informasjonen og d) ikke griper inn i lovlig anvendelse av alminnelig anerkjent teknologi, i den hensikt å oppnå data om bruken av informasjonen. Ansvarsfrihet etter første ledd gjelder bare dersom tjenesteyteren uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgang til den lagrede informasjonen når tjenesteyter har fått kunnskap om at en domstol, en offentlig myndighet eller et særskilt organ utpekt av departementet i forskrift har gitt pålegg om å fjerne eller sperre tilgangen til informasjonen. Det samme gjelder når tjenesteyter har mottatt underretning om at informasjonen er fjernet fra opprinnelsesstedet eller at tilgangen til informasjonen er sperret. Ny 18 skal lyde: 18. Ansvarsfrihet for visse lagringstjenester En tjenesteyter som lagrer informasjon på oppfordring fra en tjenestemottaker, kan bare a) straffes for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett, eller b) holdes erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon, dersom han har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Tjenesteyteren er i alle tilfelle straffri eller fri fra erstatningsansvar dersom han uten ugrunnet opphold treffer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2005 Side 149 308 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Feb. 11. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

Nr. 15 2002 Side 1755 1902 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2002 Side 1755 1902 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2002 Side 1755 1902 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 3. desember 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Nov. 15. Lov nr. 71

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2003 Side 2199 2356 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. november 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Sept. 29. Deleg.

Detaljer

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2001 Side 661 812 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2001 Side 661 812 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 11. juni 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 April 27. Lov nr. 14 om iverksetjing

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2004 Side 2025 2295 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14-2005 Utgitt 20. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Nov. 19. Lov nr.

Detaljer

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2001 Side 1419-1606 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 31. oktober 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Sept. 14. Deleg. av

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2001 Side 2133-2281 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16-2001 Utgitt 29. januar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov

Detaljer

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2002 Side 529 644 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2002 Side 529 644 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 18. juni 2002 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1997 Juli 17. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2003 Side 477 696 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2003 Side 477 696 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 28. april 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mars. 14. Lov nr. 15 om

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2004 Side 173 339 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 20. februar 2004 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Des. 2004 Jan. 19. Vedtak

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 23. april 2015 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Feb. 6. Lov nr. 7 om beskyttelse

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2002 Side 1 133 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2002 Side 1 133 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 20. februar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 2002 Jan. 10. Deleg.

Detaljer

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2002 Side 645 798 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 8. juli 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni. 14. Lov nr. 20 om vern

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer