Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening"

Transkript

1 Nr 3/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Åpne dører på Modum Industri Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening 1

2 Foto: ToR BERGLiE Ledelse og Teknikk nr indd INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt Oslo Leder side 3 Streik for tariffavtale Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) Webadresse: Modum : Attføring er bærebjelken side 4 Modum: 21 nye FLT-medlemmer side april gikk de fagorganiserte i Åsmund Pettersen & Sønn til streik. De streiker for å få tariffavtale. Det er vanskelig å tro at vi skriver år De streikende er med i Norsk Arbeidsmandsforbund. I en appell fra forbundet heter det: E-postadresse: Ansvarlig redaktør: Jonny Simmenes Redaktør: Astor Larsen E-post: Grafisk produksjon: GLOG as E-post: Opplag: Medlem av: Landsorganisasjonens Fagbladforening Bladet Ledelse og Teknikk kommer ut med 8 nummer i året Kurset skal gi innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller for prosjekt- Bedriftsøkonomisk analyse addisco samarbeider med 15 studiepoeng anerkjente nasjonale og inter nasjonale utdanningsinstitusjoner om å tilby etter- og videreutdanning av meget høy kvalitet. Vi bruker de beste lærekreftene, og kursene bygger på internettbasert fjernundervisning kombinert med sentralt. helgesamlinger. Som medlem av FLT med godkjent tariffavtale kan du søke FLTs vurdering. støtteordning for etter- og innføring i juridiske emner videreutdanning om finansiering 15 studiepoeng av kursene. 28 Gjennom addisco tilbyr FLT følgende utdanninger: Addiscos nye studiekatalog Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjonene. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltakerne skal også lære å avslutte og presentere et årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjennom driftsregnskap for bruk i ulike beslutningssammenhenger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå Kurset Innføring i juridiske emner gir en innføring i ulike privatrettslige emner. Intensjonen er å vise hvordan jussen påvirker et vidt spekter av forretningslivet. Man skal få en innsikt i hvilke juridiske problemer som kan oppstå innenfor utvalgte områder. Innføring i juridiske emner inngår som en norsk modul i det australske MBA (Technology Management) programmet og erstatter den australske modulen 202 Legal studies. MBA- studentene skal ta dette studiet istedet for den australske modulen. De som gjennomfører kurset utenfor MBA-systemet får etter endt kurs og bestått eksamen en karakterutskrift fra Universitetet i Bergen. Kursets omfang er 15 studiepoeng og gjennom føres som deltidsstudium i løpet av ett semester. Management for prosjektledere 60 studiepoeng Gjennom managementprogrammet vil du styrke din kompetanse innen fagområder som ledelse, prosjektorganisering, organisasjonsteori, personalledelse, arbeidsrett, bedriftsøkonomi, prosjektledelse og prosjektøkonomi og end ringsledelse. Kongsberg satser på realfag side 10 Fikk sykefraværet ned side 12 Null interesse for 6-timers dag side 14 Manifest skaper debatt side 16 Studiet Management for prosjektledere består av til sammen 8 selvstendige studiemoduler innen ledelse i i og prosjektledelse, hvor hver modul ledelse utgjør 6 studiepoeng og de 3 modulene prosjektledelse utgjør 10 studie poeng. Størst i Europa Studiemodulene kan tas enkeltvis eller settes sammen side 20 til 30 studiepoeng Ledelse og 30 studiepoeng Prosjektledelse. Studieprogrammet er egnet for deg som ønsker å heve din kompetanse innen ledelse generelt, og prosjektledelse spesielt. Master of Business administration MBa Technology Management ADDISCO og Nettverk Videreutdanning Bergen garanterer for at utdanningen ligger på et pedagogisk Tips og faglig meget høyt nivå. tillitsvalgte Studie opplegget har mottatt side 24 utmerkelsen «Engineering Excellence Award», og har i en OECD-rapport blitt fremhevet som det mest signifikante og innovative voksenopplæringsprogrammet i Australia. Utdanningen er lagt opp med tanke på de som ønsker å skaffe seg kompetanse og vil studere samtidig som de er i fullt arbeid. Fagplan Financial Management Management Perspectives Economic Decision Making Kronikk: Strategic Management Contemporary People Management Marketing Managing Information System Innføring I juridiske emner Metodekurs Depresjon Masteroppgave koster side 26 7 av de 10 fagene har obligatoriske innsendingsoppgaver og skriftlig eksamener som avlegges på engelsk. Til disse fagene tilbys det samlinger i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Det siste faget er Innføring i juridiske emner som gjennomføres av Universitetet i Bergen. Metodekurset gir innsikt i og bruk av kvantitative og kvalitative metoder i forskningsøyemed. Kurset er på 10 studiepoeng, og avsluttes med skriftlig eksamen. Dette må være bestått før påbegynnelsen av maseroppgaven. Utdanning: tilbyr FLT side 28 Retten til tariffavtale er en av de mest grunnleggende rettigheter vi har i et samfunn. Derfor er dette en kamp for hele fagbevegelsen og en viktig prinsippsak som fagbevegelsen ikke må tape. Tariffavtale burde være en selvfølge for alle arbeidstakere i et demokratisk samfunn. Det oppfordres med dette til å vise solidaritet og støtte til våre streikende kamerater ved bedriften Åsmund Pettersen & sønn AS, som nå er i lovlig konflikt for å få opprettet tariffavtale. Både Norsk Arbeidsmandsforbund og LO sentralt har gjort sitt beste for å løse konflikten og besøkt bedriften. Min sterkeste anbefaling er at daglig leder tar til fornuften og undertegner en tariffavtale med sine ansatte, uttalte Roar Flåthen til Ringerikes Blad for en stund tilbake. Han har også kommet med følgende kommentar: De har startet en viktig kamp. Men det er selvfølgelig en belastning for dem som står midt oppi dette, så alle er tjent med å få avsluttet saken. Vi skal sammen med forbundet bidra til all nødvendig støtte og sørge for å følge situasjonen tett. Dette dreier seg om noe så elementært som å få ordnede lønns- og arbeidsvilkår, som jo er en del av det norske systemet. Begrunnelsen fra firmaets side er at en tariffavtale blir for dyr: AFP-ordningen og alt som er uvisst med kva den kan føra med seg av framtidige utgifter gjer at kostnadene kan blir for store for oss. Da blir vi ikkje konkurransedyktige. Det uttaler daglig leder, Cristian Bruun til Klassekampen (24. april). Denne begrunnelsen holder selvsagt ikke. Skulle alle firmaer tenke på den måten ville lønnsnedslag vært det eneste naturlige for å opprettholde sin egen konkurranseevne. LO-leder Roar Flåthen har vært borti lignende saker, men det hører med til sjeldenhetene i 2010 heldigvis. Vi har ingen problemer med å støtte de fagorganiserte på Åsmund Pettersen & Sønn. Det som har gjort Norge til et godt land å bo i er nettopp ordnede forhold, lover og tariffavtaler som skaper forutsigbarhet. Kampen på Jevnaker er derfor en prinsippsak som fagbevegelsen må vinne. Alt annet vil være å sette oss langt tilbake i tid. Astor Larsen Redaktør Foto: Tor Berglie Fra vitenskapens verden side 32 Forsidefotoer: Tor Berglie Bank og forsikring side 34 3

3 - Attføring er bærebjelken, forteller de på Modum Industri. Vi server fire kommuner, Modum, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad. Tekst: ASTOR LARSEN Foto: TOR BERGLIE ÅPNE DØRER I MODUM Det er Aase Ingesen som tar imot Ledelse og Teknikk. Hun forteller gjerne om bedriften: - Vår målsetting er formidling til videre utdannelse eller arbeid. Vår hovedfunksjon er arbeidsavklaring og yrkesrettet attføring. Tilbudet er rettet mot personer som på grunn av sykdom eller skade har behov for veiledning og bistand for å komme tilbake til arbeidslivet. Så legger hun ut Sevaldstunet, hvor mye av kontorvirksomheten ligger: - Det ble stående tomt for noen år siden. Det var tidligere et vanførehjem det het så i hine, hårde dage. Nå bruker vi det til overnatting, utleie av selskapslokaler, kantina vår ligger her og datarom og kontorer. Det var noen ildsjeler som så muligheten for noen år siden. Men det har tatt sin tid å gjøre stedet kjent, at folk i området vet de kan benytte seg av stedet. Kommersiel - Vi må ikke bli for kommersielle, påpeker Aase, den kommersielle biten må ikke bli så sterk at vi ikke driver attføring. Det gjelder også for dør- og vindusproduksjonen. Vi er ikke til for å tjene penger, og et eventuelt overskudd går uansett tilbake til bedriften. - Dere får tilskudd fra nav for å drive stedet? - Det er en helt feil måte å se det på. Vi er en tjenesteleverandør for nav, vi leverer en tjeneste som nav bestiller. Men det er klart at nav er en viktig kunde, rundt 50 prosent av omsetningen. Den andre halvparten kommer fra Sevaldstunet og produksjonen av dører og vinduer. Brukerne - Hvem er brukerne her på Modum Industri? Hvor kommer de fra, hva har de gjort før? Det er mange ulike grupper. Noen 4

4 Øverst side 6: Marthe Andreassen, Tommy Evensen, Leif Gustav Engen og Steinar Klepsig. Til høyre på side 6: Veileder og koordinator APS Gro Rydgren og daglig leder Øivind Trulsrud. Øverst side 7: Veileder APS Aase Ingesen, tilrettelegger AB Frank Sandli som også er tillitsmann, samt arbeidsleder og nyinnmeldt i FLT Svein Huse, viser fram en av de flotte dørene som er spesiallaget på bedriften. har jobbet i en industribedrift som blir lagt ned. Er du 50 år og mister jobben, kanskje en jobb du har hatt i 30 år, er det ikke lett å skaffe seg noe nytt. Det er folk fra helsesektoren og der er det mange harde jobber som har fått vonde knær eller skjelettplager. Det kan være ungdom som falt utenfor i skolen, kanskje med ADHD eller lese- og skrivevansker. Kanskje de ikke har klart å ta førerkort på grunn av leseproblemer. Å få lappen åpner mange dører og muligheter. Så legger hun til: - Men den største utfordringen sitter mellom ørene, psykiske utfordringer. Vi kan jo ikke betale regningene til folk, men vi kan hjelpe dem til å få orden på økonomien sin, vi kan hjelpe dem med gjeldsordninger. Det er mye langsiktig jobbing. Og det er viktig å komme tidlig i gang? Desto lenger du er ute av arbeidslivet, desto lenger tid tar det å komme tilbake. All erfaring viser det. Det er dessuten viktig å huske på at det er god samfunnsøkonomi å få folk tilbake i arbeid, det sparer samfunnet for store summer. Utdannelse Hva slags mennesker er det som jobber med attføring? Det er en broket forsamling på Modum Industri og sikkert også på alle andre bedrifter av samme type. Det fins ingen spesifikk utdannelsesom fører direkte til dette yrket., forklarer Aase. Du kan være lærer eller sosionom, du kan komme fra industrien, hos oss jobber det noen som tidligere var på Follum, eller du kan være formingslærer. For et sted som dette er det viktig at de ordinært ansatte har en variert bakgrunn, vi må avspeile det meste Håndverk Så går turen til dør- og vindusfabrikken som bare ligger et steinkast unna Sevaldstunet. På Modum Industri blir det laget kvalitetsvinduer på spesialmål. Det være seg kobla vinduer 1+1 og 1+2, losholtvinduer, krysspostvinduer, kjellervinduer, vinduer med isoler/energiglass etc. Alle vinduer kan leveres med topp eller sidesving på 180 grader. Bedriften lager også alt av inner- og ytterdører uansett om det er etter standard- eller spesialmål. Noen eksempler er dører med blyglass, dører etter gamle kopier, 2-fløya dører, terrassedører, sprossedører, inngangsdører. Kjøkkeninnredninger står også på programmet. Vi snakker om håndverk av god gammeldags type. Vi har problemer med å konkurrere på pris, det er lite maskiner og mye som blir gjort for hånd. Men mange ønsker å bytte tilbake til tradisjonelle vinduer eller gamle dører. Vi selger både til byggmestere og til private. Dørene er uansett praktfulle, vinduene solide og så lukter det så godt å komme inn i en bedrift som driver med trevarer. Duften av skog, av natur, av hele den vidunderlige verden der ute. 6 7

5 21 NYE MEDLEMMER Øvers fra venstre: Veileder og koordinator APS Gro Rydgren, tilrettelegger Thor Atle Moholdt. Under: Kokk Hjørdis Grønhovd, tilrettelegger Mariann Haugen. GODT FORNØYD Interessen til Ledelse og Teknikk ble vakt på FLTs konferanse om vekst- og attføringsbedrifter i mars i år. På Modum Industri hadde 21 ansatte meldt seg inn i FLT. Sånt fortjener oppmerksomhet. De var ikke organisert på Modum Industri. Det var ledelsen i bedriften misfornøyd med. Se til å få startet noe personalgreier. Det var beskjeden vi fikk. Så begynte snøballen å rulle. Aase Ingensen, Frank Sandli og Gro Rydgren sitter på Sevaldstunet og forteller. Til stede er også daglig leder for Modum Industri, Øyvind Trulsrud. Det er Frank som skal ha mest av æren for at vi er organisert i dag, sier Aase. Det har han som har gått i spissen. Frank legger ut: Jeg begynte å se meg rundt, leite etter hvor vi burde organisere oss. Jeg startet med å snakke med Fagforbundet. Der hadde jeg vært med tidligere. Jeg ble henvist til FLT og tok kontakt. Og vips var det hele i gang? Unni Ødegaard fra organisasjonsavdelingen kom nedover og holdt et informasjonsmøte og det klarte hun bra. Hun var her 12. februar i år og vi meldte oss inn 10 dager seinere. Alle på bedriften er med i FLT? Det mangler vel noen få, på renhold og kontorsida, men det er ikke mange som mangler, nei, sier Frank fornøyd. Fem av de nyinnmeldte FLT-erne var også med på konferansen om vekst- og attføringsbedrifter i Stavanger. De var godt fornøyde med konferansen og ble dessuten bedre kjent med hverandre. Det at vi står sammen i FLT har allerede hatt en effekt, samarbeidet mellom avdelingene her på Modum er blitt bedre. Vi jobber for hverandre. Addisco En viktig medlemsfordel i FLT er Addisco og muligheten til å skaffe seg videreutdanning. Er det noen som har planer om å benytte seg av tilbudet? Det har blitt snakket om, forteller Aase, men det har ikke skjedd noe konkret ennå. Kanskje en fra Addisco burde ta seg en tur innom og fortelle om mulighetene? Det hadde vært en god ide. Her griper daglig leder, Øyvind Trulsrud, inn. Han har regnet på hva bedriften betaler inn til etter- og videreutdanningsfondet. Rundt kroner i året, mener han bestemt. Og jeg vil at mine ansatte minst skal bruke den summen til å heve kompetansen sin, slår han fast. Hvor viktig er det ikke for bedriften å ha folk som har kunnskap, som vil videre. Modum Industri holder til på Geithus, Modum Kommune i Buskerud. er en tradisjonsrik bedrift som har holdt på med kvalitetsproduksjon av trevarer siden Bedriften produserer: Dører Vinduer Bedriften tilpasser produkter etter dine behov og ønsker, mht. mål og form så vel som overflatebehandling (lakkering, maling m.m.). Den leverer kvalitetshåndverk til en konkurransedyktig pris. Produkter fra Modum Industri AS er «skreddersydd» etter kundens ønsker. Modum Industri AS har vært en arbeidsmarkedsbedrift siden En arbeidsmarkedsbedrift er et av flere tiltak som nav kan benytte ved avklaring og arbeidstrening for yrkeshemmede personer. Bedriftens attføringsfaglige målsetning er motivasjon og kvalifisering for utdannelse eller ordinært arbeid. Bedriften er godkjent som lærlingebedrift i snekkerfaget. Modum Industri AS har totalt 100 medarbeidere, hvorav 35 personer er fast ansatt. Vidar Pettersen sitter på datarommet. Han studerer trafikkregler. Det er ikke lenge til teoriprøven skal gjennomføres. Teorien lærer han ved hjelp av et dataprogram, velvillig utlånt av en trafikkskole. Oppkjøring regner Vidar med å ta før 17. mai. Og førerkort er en nødvendighet når du bor på bygda. Jeg har vært borte fra arbeidslivet i seks år, forteller Vidar. Grunnen? Vond rygg, jeg har vært gjennom fire ryggoperasjoner. - Men nå er du på vei tilbake til arbeidslivet? - Ja, men det er ikke helt enkelt. Jeg må på grunn av ryggen ha tilrettelagt arbeid, det er ikke alltid like lett å få det. Jeg har fått en del avslag, ja. Men nå har jeg fått en praksisplass på Lekeland i Drammen, jeg er en slags vaktmester eller alt-mulig-mann tre dager i uka. Så legger han til: - De gjør en god jobb her på Modum Industri. Jeg regner med at det ordner seg. I tillegg til trevarebedriften driver Modum Industri også dataopplæring, praktisk bruk av programvare som Windows, Outlook, Word, Excel, PowerPoint og Publisher. Kvalifisering og opplæring som er rettet mot kantine, står også på programmet. Det fins også en sømavdeling. Sevalstunet er en avdeling av Modum Industri AS og har vært i drift fra 1. august Sevalstunet har: Kantine/ kafé Catering Overnatting Utleie av selskapslokaler Utleie møte- og kursrom 8 9

6 Tekst: ASTOR LARSEN Foto: TOR BERGLIE Lærer Wenche Strøm følger med når Andreas og Daniel programmerer. Kongsberg er en viktig industriby, og vi snakker om høyteknologi produkter til forsvarsindustrien, flyindustri og oljevirksomhet for å nevne noe. Det trengs arbeidskraft med høy kompetanse, samtidig som det etter sigende står dårlig til med realfagene i dagens norske skole. Det er liksom grafisk designer eller å jobbe i media som er in. Realfag blir av mange sett på som kjedelig og lite kreativt. Det er selvsagt bare tull. Realfag kan gjøres spennende som alt annet. Skolefritisordningen (SFO) på Skavanger skole i Kongsberg er et godt eksempel. Opp med hånda Scenen en ettermiddag i april: Fem barn fra fjerde klasse, tre PCer, tre roboter. Første spørsmål er som følger: Har dere sett en robot før? Et par hender går i været. (Her burde det kommet et avsnitt om disiplin i skolen, eller den stadige klagingen på mangelen på disiplin og god oppførsel. Uansett: På Skavanger skole er det tydeligvis sånn at man rekker opp hånda før man tar ordet, selv om man bare er ni år.) - Ja, sier en ivrig guttestemme, i Star Wars. De fem elevene blir forklart oppgaven. De er tre gutter og to jenter. I dag skal dere programmere en robot og få den til å gå forover og bakover, og dessuten måle hvor langt den går. Dere må bruke datamaskinen for å programmere roboten. Datamaskiner har også dagens niåringer greie på. De skrider til verket, får musa til å fungere og med litt hjelp er de i gang. Tverrfaglig I dataverdenen går mye på engelsk. Det ble derfor også en viss tverrfaglighet over seansen. Niåringene måtte forstå engelske ord. Og etter et kvarters tid var de i gang, roboten beveget seg slik den skulle. Hvor langt rullet den framover? Det ble målt. 62,sa en av jentene. 62 hva for noe var spørsmålet tilbake, 62 meter? Kilometer? Nei, nei, 62 cm. Litt mer tverrfaglighet. Det gjelder å gjøre faget morsomt. Det gjelder å ufarliggjøre det, påpeker Lise Konningen. Nei, matematikk er ikke farlig. Oppgave to besto i å kjøre roboten så nær et objekt som mulig, men uten å komme bort i det. Hvordan løse den oppgaven. Det fins som kjent mange veier til Roma. Noen forsøker seg fram, programmerer roboten til å gå tre omdreininger og seg hvor det ender. Ikke langt nok, ok et par omdreininger til, og til slutt er de framme. Andre husker hvor langt de kom med en omdreining, de måler opp avstanden og ganger ut antallet som må til. De kommer også fram dit de skal og er stolte som høner (eller haner). Så er timen over. Niendeklassingene stormer ut i det fine været. Det fins jo andre ting i livet enn roboter og PC-er. Kommunen Kommunen er også med opplegget, og varaordfører Laila Johansen (Ap) dukket opp på Skavanger skole sammen med Ledelse og Teknikk. Dette er et flott samarbeid mellom realfag og skole. Det er viktig i få mer realfag inn i skolen gjennom lek og trigge kreativiteten, påpeker hun. Også NCE Systems Engineering Kongberg støtter prosjektet. Sponset av FLT FLT-avdeling 29 Kongsberg har inngått en avtale med First Scandinavia om et prosjekt som skal gi barn gode opplevelser om teknologi og realfag. Avd. 29 ønsker å gi sitt bidrag for å skape fremtidens ingeniører og teknikere. Avd. 29 ønsker å vise samfunnsansvar. Avtalen ble signert i desember 2009 og avdeling 29 sponser prosjektet med kroner hvert skoleår. Avtalens lengde er 3 år. Avtalen har fått god oppmerksomhet i lokalmiljøet, blant annet et oppslag i Laagendalsposten 12. februar Realfag i skolen Det klages på at realfag matematikk og fysikk får for lite oppmerksomhet i skolen. Det har de gjort noe med på Kongsberg, og FLT-avdelingen er med på opplegget. 10 Ida og Julianne programmerte roboten til å gå akkurat der den skulle. Varaordfører Laila Johansen roser aktivitetene for å stimulere realfagene. Phillip i dyp konsentrasjon under målingen av resultatet av programmeringen. 11

7 Tekst: og foto: TERJE HANSTEEN SNUDDE UTVIKLINGEN UTVIKLINGEN SNUDDE Glomma Papp slet med høyt sykefravær i mange år. Men i løpet av ett år klarte de å snu utviklingen. Sykefraværet gikk ned med 15, 9 prosent fra 2008 til En tett dialog, åpenhet og tett oppfølging av de sykemeldte har vist seg å være riktig medisin. Nå vil regjeringen bruke bedriften som et kronksempel til etterfølgelse. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm besøkte Glomma Papp i februar 2010 for å høre oppskriften bak det reduserte sykefraværet. Hun ble imponert over det hun så og hørte: Glomma Papp er et godt eksempel på en bedrift der toppledelsen har fokus på det inkluderende arbeidslivet, og der de sykmeldte gis god og personlig oppfølging av sine nærmeste ledere. Med dette har de klart å etablere et godt system for å redusere sykefraværet, uttalte arbeidsministeren ifølge regjeringen.no. Tett på den enkelte - Hva vi har gjort? FLT-tillitsvalgt Kent Johansen, hovedtillitsvalgt Øystein Gundelsby (Fellesforbundet) og personalsjef Morten Løwen ler litt og blir litt i villrede når spørsmålet stilles. For hva har de egentlig gjort for at selve arbeidsministeren kommer på besøk og vil bruke bedriften som et foregangseksempel? Har de egentlig tatt noen grep som andre bedrifter ikke har gjort? De tre karene som har henholdsvis 40, 20 og 44 år lang fartstid i bedriften, synes egentlig ikke de har gjort noe revolusjonerende nytt for å få ned sykefraværet. Men tallenes tale er krystallklar. Sykefraværet har falt med nesten 16 prosent i løpet av ett år. Så noe har de tydeligvis gjort. - Vi har fokusert mye på hva vi kan gjøre. Hos oss har vi en enkelt prosedyre for hva den enkelte skal gjøre. I denne prosessen er hovedtillitsvalgt og arbeidslederne de viktigste. En åpen dialog er viktig, at man hele tiden er tett på, ingen sitter i skyttergraver og skylder på hverandre, sykefraværet diskuteres i fora, ting synliggjøres. Det er tabu å melde fra via SMS hvis man er syk, det holder heller ikke å ringe sentralbordet. Man må kontakte lederen sin, forteller de tre til fagbladet. Tiltak Konkrete tiltak som treningstimer med instruktør i arbeidstida, sykemeldte som blir invitert på arbeidskaffe en dag i uka og frukt i kantina har alle vist seg å være populære tiltak. Det nye det nå jobbes med er jobbvandring, et prosjekt i Østfold som bedriften ønsker å være med på. Tanken er å få med inntil ti bedrifter i Østfold som skal være med på dette prosjektet, hvor den enkelte har mulighet til å få en utprøving i en helt annen bedrift. Det kan like gjerne være en matbutikk som en industribedrift. - Grunnen til at vi har lykkes veit vi ikke helt. Det er nok en kombinasjon av mange ting, tror vi. Men åpenhet og dialog er to viktige stikkord her, og at vi har et uformelt miljø og er løsningsorienterte. Administrerende direktør er dessuten mye ute og snakker med de ansatte. Og vi har arbeidsledere og tillitsvalgte som har ryggrad. - Ja, jeg vil skryte av at bedriften har plassert ansvaret der det skal være, nemlig hos arbeidsledere og tillitsvalgte, sier Johansen. Dialog - En tidlig dialog når folk blir borte fra jobben er viktig. Ingen reagerer negativt på det. Første bud er å snakke sammen, understreker arbeidsleder Knut Olsen. Alle må få komme til orde. Et sunt demokrat må til. Men ikke snillisme. Har man det ikke bra, så snakker man også om det. Vi er til for hverandre, det er viktig å huske. Og så har vi gjensidig respekt og vi tar vare på alle. Ingen skal bli uglesett når man tar turen innom jobben, sjøl om man er sykemeldt. Aksept for det er viktig. Og så er det muligheter for omplassering. Det finnes alltid en løsning og akkurat der har jeg vært med på mye kreativt. Jeg tror på de nære, enkle tingene. Når vi bare får preket ut om ting, så går det meste bra. Humor er dessuten viktig. Det samme er takhøyde. Alt dette er nøkkelen til at vi har lykkes, tror jeg. - Arbeidskaffen en dag i uka har fungert bra, tilføyer Gundelsby. Da har vi invitert sykemeldte hit og snakket om løst og fast og spurt om hva vi kan hjelpe til med. Det har resultert i at folk tar andre typer jobber enn dem de hadde før. Noen av de som var på jobb har reagert negativt på dette, fordi de antagelig ikke så intensjonen vår. Men så godt som alle som har vært med på arbeidskaffen har bare gitt positive tilbakemeldinger. En daglig jobb Mye av grunnen til det tidligere høye sykefraværet tilskrives et tungt, manuelt arbeid. - Maskinparken som vi hadde tidligere førte til mye tungt arbeid og slitasje. Folk ble borte. Følgene var at maskinparken sto, det ble overtid på mange og det ble vanskelig å planlegge produksjonen på grunn av korttidsfraværet. Derfor vil jeg rose bedriften for at de har vært villig til å investere i nytt og moderne utstyr og nå er mange av jobbene automatisert, sier Johansen. - Når dere ser på sykefraværet, ser dere da noen gjengangere? Noen mønstre? - Vi har sett på fraværsmønsteret og det er en kjensgjerning at vi har noen røvere, sier Johansen. - Fravær kan ha ulike årsaker, det kan f. eks. være rusproblematikk, det kan være spilleavhengighet. Men som oftest er det sammensatte årsaker. Vi kan dessuten ikke sammenligne folk, fordi noen har mer belastende arbeidsoppgaver enn andre, tilføyer Løwen. - Føler dere at dere må drive med holdningsarbeid? - Nei, det er mer snakk om fokus. Dessuten er det viktig at det finnes et apparat som stiller spørsmål, sier Gundelsby. Fortsatt er sykefraværet for høyt i Glomma Papp. I januar i år var det på 6, 4 prosent. Målet er 6 prosent, påpeker Løwen. - Men fortsetter det slik det har gjort det siste året, ser det brukbart ut. Men jeg sier men, understreker Løwen og minner om at arbeidet med å få ned sykefraværet er en kontinuerlig prosess og en del av den daglige jobben. Og at det er viktig med arbeidsledere som er tett på hele tiden. Topplederforankret IA Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør ved NAV Arbeidslivssenter Østfold, har følgende forklaring på hvorfor Glomma Papp har lykkes. - Glomma Papp har topplederforankring i sitt IA og nærværsarbeid. Dette er nødvendig, bra og et konkurransefortrinn i jobben for å lykkes med en høyere nærværsprosent. I tillegg har de satt sterkt fokus på nærmeste leder - jokeren i IA-arbeidet. Uten inkluderende nærmeste ledere lykkes en ikke med IA-jobbingen. Opplæring av nærmeste ledere i kommunikasjon har vært et prioritert område. Her har vi levert opplæringspakke. Ut over dette benyttes de hovedtillitsvalgte i en sterk, trygg og god rolle sammen med ledelsen. Dette er et godt grep som styrker nærværet og skaper grunnlag for i størst mulig utstrekning å være på jobb. I tillegg har de alltid «alternativt» arbeid å tilby de som ikke fungerer hundre prosent. Dette virker svært inkluderende. Og så vil jeg nevne at de har «arbeidskaffe» med obligatorisk oppmøte for de sykmeldte. Dette har blitt en suksess. Fakta Glomma Papp ble etablert i Den gang het bedriften Græsvig Pap & Papir og ble grunnlagt av Emil Iversen. I dag ledes bedriften av Nina Iversen som er 4. generasjon av familien og den eies av Skjeberg Investment A/S hvor tre blad Iversen er aksjeeiere. I 2007 hadde bedriften en omsetning på ca. 460 millioner og ca 250 fast ansatte. Virksomheten er delt inn i tre, hhv emballasje, display og papir. Emballasjeavdelingen står for hoveddelen av bedriftens omsetning. Hovedmarkedet ligger i Norge og Sverige. Glomma Papp er en av 11 Østfoldbedrifter som det siste året har deltatt i det såkalte Sabia-prosjektet (Sammen bedre på inkluderende arbeidsliv). Prosjektet er et samarbeid mellom NAV, LO og NHO med målsetting om å gjøre Østfold til landets beste IAregion. Østfold er verstingfylket når det gjelder sykefravær. 12

8 Tekst: MATS LØVSTAD Suksesshistorien ble raskt dekket av landets største aviser, og det ble snakket om at dette kunne være det store gjennombruddet for 6-timers arbeidsdag. Jan Eiler Wessel som fortsatt er meierisjef ved avdelingen, synes det er rart at han omtrent ikke har mottatt en eneste telefon fra andre bedrifter som ønsker å lære av deres tiltak. Jeg er forundret over at verken vi, eller konsulentfirmaet som var med på å utarbeide det nyskapende prosjektet, har blitt kontaktet, sier han. En negativ tendens Et av hovedmålene bak prosjektet med 6-timersdag var å få ned sykefraværet. Det viser tallene at Tine Heimdal har lykkes godt med. Da vi startet med dette for tre år siden var sykefraværet på 11 prosent, mens vi de tre første månedene i år har hatt et sykefravær på 4,8 prosent. Samtidig har altså produktiviteten steget med 30 prosent, forklarer meierisjefen. Med slike resultater er det naturlig å spørre Wessel hvorfor han tror det har vært så lite interesse fra andre bedrifter. Jeg liker ikke denne tanken, men jeg tror det bunner i at hvis en leder skal få til en forandret situasjon, så må også den lederen forandre seg selv. Jeg tror mange kvier seg for å gå inn i en sånn forandringsprosess. Da går man plutselig inn i en usikker situasjon, og da er det kanskje lettere å bare la ting forbli som de er?wessel mener å se en klar tendens i samfunnet der bedrifter har sluttet å involvere de ansatte. Han liker ikke utviklingen. Vi har erstattet innvolvering, med mennesker som skal kontrollere oss. Det er en generell trend å flytte avgjørelser opp til kontrollører. Det er ingen som liker det, og da går produksjon ned og sykefraværet opp. NULL INTERESSE FOR 6-TIMERS DAG Tine sin avdeling på Heimdal i Sør-Trøndelag kuttet arbeidstiden med 20 prosent, og fikk lavere sykefravær og 30 prosent økt produktivitet i retur. Tre år etter har svært få bedrifter spurt meierisjef Jan Eiler Wessel hvordan de klarte det. De ansatte er ekspertene Selv om det er de kortere arbeidsdagene som har fått mye oppmerksomhet, så mener Wessel at endring i organisering og lederstil har vært vel så viktig. Ledelsen legger til rette for de som arbeider, og hører på de ansatte. Det er utrolig mye å hente i og lede på menneskets premisser. Hva liker du? Når får du ut ditt maksimale? Gjennom en slik tankegang har vi fått bedre og bedre resultat, sier han. Når beslutningsprosessene flyttes nedover, fordrer det også at ledelsen har stor tillitt til at de som tar imot dette ansvaret treffer de riktige beslutningene. Hos oss er grunntanken at de som gjør de ulike jobbene er ekspertene på sine områder, og da må man lytte til dem hvis man ønsker å oppnå bedre resultater. Ekspertisen på for eksempel å pakke ost er hos de som faktisk pakker osten, ikke hos meg som meierisjef, forklarer Wessel. I fjor la Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) frem en rapport om prosjektet på Tine Heimdal, og konklusjonen var overveldende positiv. Wessel på sin side tar rosen med stoisk ro. Det er forskere som mener at vi har videreutviklet den nordiske ledermodellen. I mine øyne gjør vi bare det som er naturlig til enhver tid. Fortsatt enestående Da AFI la frem sine funn, var konserndirektør i Tine, Stein Aasgaard raskt ute og uttalte til Klassekampen at det ville være dumt å ikke videreføre en så entydig suksess. Så langt har det ikke blitt gjort. Wessel tror mengden forberedelse som kreves, kan være noe av årsaken. Et slikt tiltak krever mye forarbeid, vilje og god kommunikasjon. Da jeg kom hit i 2002 fikk jeg spørsmål fra hovedtillitsvalgt om når arbeiderne skulle få reel medbestemmelsesrett og innflytelse, som de har krav på ifølge hovedavtalen. Da er nøkkelen å spille ballen tilbake til de ansatte, og spørre hva som skal til for at de skal føle at de har denne medbestemmelsen. Det burde jo være musikk i ørene på alle ledere at denne retten skal brukes til å senke produksjonskostnadene, ta i bruk ny teknologi og lette omstillingen. Stiller krav begge veier Da Wessel tok over avdelingen startet han raskt med lederutvikling. Innføringen av 6 timersdagen ble den store testen på om arbeidet hadde lykkes, og kravene gikk begge veier. Jeg sa til arbeidstakerne at hvis de ville ha 6 timersdag med full lønnskompenasjon, var forutsetningen at de greide å levere samme produksjon på 20 prosent kortere arbeidstid. Samtidig var jeg klar på at vi i ledelsen skulle gjøre alt for å legge til rette for at de skulle klare nettopp dette. Men det måtte litt overbevisning til. Pakkerisjefen på avdelingen mente det ville bli umulig å opprettholde samme produktivitet. Han spurte meg hvordan vi skulle klare det. Da svarte jeg at det var hans oppgave å finne ut av. Han forhørte seg med de ansatte om hvordan de mente dette ville være mulig, og fikk gode svar. Dette er involvering i praksis. For Wessel sin del er tankegangen enkel. Alle liker å være vellykkede, uansett hva de driver med. Hvis vi erkjenner og praktiserer at det er de som faktisk gjør jobben som kan den best, og i tillegg slipper de til, maksimerer vi resultatene. Det kan vi dokumentere, sier han. Kortere dager, lengre åpent Selv om arbeidsdagene for de ansatte nå er kortere ved Tine Heimdal, så har lageret ironisk nok lengre åpningstider enn før. Skulle vi makte å gjøre den samme jobben på seks timer, måtte vi utnytte normalarbeidsdagen bedre. Lageret ble dermed bemannet flere timer, og hvorfor ikke da holde åpent tilsvarende lenger? Tror du 6 timersdager kan fungere for alle bedrifter? Nei, 6 timersdagen i seg selv vil ikke fungere for alle. Vårt opplegg er spesialtilpasset vår bedrift, men tenkemåten vi har brukt for å få det til tror jeg derimot mange kan lære av. Kan kostnadene for å utvikle slike spesialtilpassede tiltak kan være en årsak til at ikke flere har fulgt etter dere? Selv om slike tiltak er kostbare, er inntjeningen langt større. Resultatet vårt har blitt bedre hvert år, og vi får i tillegg mer fornøyde arbeidstakere, sier han. Og selv om Wessel er forundret over den lunkne interessen fra andre bedrifter, så er han likevel ikke veldig overrasket. Direktører liker ofte å være nettopp direktører. Hvorfor skal man risikere sin egen posisjon i en vellykket bedrift, for å bli enda mer vellykket? Når man innfører en mer flat struktur sånn som hos oss, så går behovet for lederkapasitet ned, mens behovet for lederkompetanse stiger. Der ligger kanskje også noe av svaret på den manglende interessen for det vi har gjort, avslutter han

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten

Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten www.flt.no Nr 3/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Maktkamp om avtale- og organisasjonsretten 1 Innhold Leder Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget,

Detaljer

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk

JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet. www.flt.no. Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk JOTUN leverer maling til Eiffeltårnet www.flt.no Nr 2/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Leder side 3 Kjør debatt Postadresse:

Detaljer

Norway Cup stolte palestinere

Norway Cup stolte palestinere Norway Cup stolte palestinere www.flt.no Nr 5/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT og Lederne samlet kanonene Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 5-2012 Redaktøren

Detaljer

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder.

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder. 8 sider om www.flt.no Nr 7/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Jonny Simmenes Ny forbundsleder. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

FLT sponser palestinerne i Norway Cup. det viktigste er ikke å vinne, men å delta... www.flt.no

FLT sponser palestinerne i Norway Cup. det viktigste er ikke å vinne, men å delta... www.flt.no www.flt.no Nr 5/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT sponser palestinerne i Norway Cup det viktigste er ikke å vinne, men å delta... eller? 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1

FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Neste år passerer det her 100.000 biler i døgnet www.flt.no Nr 4/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT gjorde seg sterkt bemerket på LO-kongressen 1 Innhold LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på

www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på www.flt.no Nr 1/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nedlagt industri som er blitt tatt vare på 1 Innhold Foto: Samfoto LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b.

Detaljer

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass

www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass www.flt.no Nr 6/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Kvinnekonferansen 2013 Rosenberg er en internasjonal arbeidsplass Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 6-2013

Detaljer

Verdensledende i DIRDAL

Verdensledende i DIRDAL www.flt.no Nr 6/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Verdensledende i DIRDAL 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon:

Detaljer

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy

Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy www.flt.no Nr 3/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hydro: Vil ha pilotprosjekt på Karmøy Akerselva et kulturminne av verdensformat Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold

Detaljer

Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn

Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn www.flt.no Nr 5/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Norway Cup 2013: LO-støtte til palestinske barn HELP forsikring Fra minus til pluss EURO-krise Medlemsblad for Forbundet for Ledelse

Detaljer

www.flt.no UNIs VERDENSKONGRESS NAGASAKI 2010 En av verdens 10 mest etterspurte foredragsholdere var med på FLTs seminar i Ulstein

www.flt.no UNIs VERDENSKONGRESS NAGASAKI 2010 En av verdens 10 mest etterspurte foredragsholdere var med på FLTs seminar i Ulstein www.flt.no Nr 8/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk En av verdens 10 mest etterspurte foredragsholdere var med på FLTs seminar i Ulstein UNIs VERDENSKONGRESS NAGASAKI 2010 INNHOLD FORBUNDSLEDEREN

Detaljer

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær

www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær www.flt.no Nr 3/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Nord-Norge: Fisk og kvoter til glede og besvær Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 3-2014 Redaktøren har ordet

Detaljer

www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse

www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse www.flt.no Nr 1/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hotell i særklasse Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 1-2013 Redaktøren har ordet astor.larsen@flt.no Vrøvl

Detaljer

www.flt.no Nr 6/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk F-16 VERDENS VAKRESTE JAGERFLY OG MEST HØYTEKNOLOGISKE VÅPEN

www.flt.no Nr 6/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk F-16 VERDENS VAKRESTE JAGERFLY OG MEST HØYTEKNOLOGISKE VÅPEN www.flt.no Nr 6/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk VERDENS VAKRESTE JAGERFLY OG F-16 MEST HØYTEKNOLOGISKE VÅPEN INNHOLD Bli bøssebærer LEDER astor.larsen@flt.no Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn

jarle Molde er død www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Slutt på porselen i Porsgrunn www.flt.no Nr 5/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk jarle Molde er død Slutt på porselen i Porsgrunn innhold LEDER astor.larsen@fl t.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse:

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

Lokalpatriotisme i Trondheim

Lokalpatriotisme i Trondheim Storgevinst til Verdal www.flt.no Nr 6/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Lokalpatriotisme i Trondheim in n ho ld Led er astor.larsen@flt.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo

Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Nr 1/2011 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Hard satsing på studentmedlemmer i Stavanger og Oslo www.flt.no Forbundet for Ledelse og Teknikk www.flt.no Forbundet for Ledelse og

Detaljer

Norway Cup: LO-støtte til palestinske barn

Norway Cup: LO-støtte til palestinske barn www.flt.no Norway Cup: LO-støtte til palestinske barn Nr 5/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet har ca. 20.000 medlemmer og har 27 ansatte. Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181

Detaljer

Westcontrol Robertson høyteknologi i Egersund

Westcontrol Robertson høyteknologi i Egersund www.flt.no Nr 6/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Westcontrol Robertson høyteknologi i Egersund Ros fra regjeringen til FLTs utdanningspris Klar melding fra «Leppa fra Grorud»: Fagbevegelsen

Detaljer

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift.

Monica Briseid vant FLTs Utdanningspris. Sydvaranger en veteran forteller sin historie om okkupasjon og gruvedrift. www.flt.no Nr 7/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Arbeiderbevegelsens feriehjem, bygget på dugnad og brukt til mangt. Hvor ble de av? Sydvaranger en veteran forteller sin historie om

Detaljer

Når denne spretter 1 meter opp i lufta og detonerer, dreper den alt i en radius av 100 meter

Når denne spretter 1 meter opp i lufta og detonerer, dreper den alt i en radius av 100 meter www.flt.no Nr 7/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Når denne spretter 1 meter opp i lufta og detonerer, dreper den alt i en radius av 100 meter INNHOLD LEDER astor.larsen@flt.no Besøksadresse:

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Fra hårspray til håndgranater. www.flt.no. Nr 4/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk. FLTs raskeste medlem

Fra hårspray til håndgranater. www.flt.no. Nr 4/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk. FLTs raskeste medlem www.flt.no Nr 4/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Fra hårspray til håndgranater FLTs raskeste medlem 1 INNHOLD LEDER astor.larsen@flt.no Besøksadresse: Hammersborggt 9 0181 Oslo Postadresse:

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer