Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening"

Transkript

1 Nr 3/2010 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Åpne dører på Modum Industri Teknologi, realfag og skolefritidsordningen i skjønn forening 1

2 Foto: ToR BERGLiE Ledelse og Teknikk nr indd INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt Oslo Leder side 3 Streik for tariffavtale Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) Webadresse: Modum : Attføring er bærebjelken side 4 Modum: 21 nye FLT-medlemmer side april gikk de fagorganiserte i Åsmund Pettersen & Sønn til streik. De streiker for å få tariffavtale. Det er vanskelig å tro at vi skriver år De streikende er med i Norsk Arbeidsmandsforbund. I en appell fra forbundet heter det: E-postadresse: Ansvarlig redaktør: Jonny Simmenes Redaktør: Astor Larsen E-post: Grafisk produksjon: GLOG as E-post: Opplag: Medlem av: Landsorganisasjonens Fagbladforening Bladet Ledelse og Teknikk kommer ut med 8 nummer i året Kurset skal gi innsikt i prinsipielle og praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse og anvendelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller for prosjekt- Bedriftsøkonomisk analyse addisco samarbeider med 15 studiepoeng anerkjente nasjonale og inter nasjonale utdanningsinstitusjoner om å tilby etter- og videreutdanning av meget høy kvalitet. Vi bruker de beste lærekreftene, og kursene bygger på internettbasert fjernundervisning kombinert med sentralt. helgesamlinger. Som medlem av FLT med godkjent tariffavtale kan du søke FLTs vurdering. støtteordning for etter- og innføring i juridiske emner videreutdanning om finansiering 15 studiepoeng av kursene. 28 Gjennom addisco tilbyr FLT følgende utdanninger: Addiscos nye studiekatalog Kurset skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode. Kurset starter med en innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjonene. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner og kontoplan. Kursdeltakerne skal også lære å avslutte og presentere et årsregnskap. Deretter gjennomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjennom driftsregnskap for bruk i ulike beslutningssammenhenger. Kalkylemetoder og teknikker for økonomiske beslutninger på kort og lang sikt vil stå Kurset Innføring i juridiske emner gir en innføring i ulike privatrettslige emner. Intensjonen er å vise hvordan jussen påvirker et vidt spekter av forretningslivet. Man skal få en innsikt i hvilke juridiske problemer som kan oppstå innenfor utvalgte områder. Innføring i juridiske emner inngår som en norsk modul i det australske MBA (Technology Management) programmet og erstatter den australske modulen 202 Legal studies. MBA- studentene skal ta dette studiet istedet for den australske modulen. De som gjennomfører kurset utenfor MBA-systemet får etter endt kurs og bestått eksamen en karakterutskrift fra Universitetet i Bergen. Kursets omfang er 15 studiepoeng og gjennom føres som deltidsstudium i løpet av ett semester. Management for prosjektledere 60 studiepoeng Gjennom managementprogrammet vil du styrke din kompetanse innen fagområder som ledelse, prosjektorganisering, organisasjonsteori, personalledelse, arbeidsrett, bedriftsøkonomi, prosjektledelse og prosjektøkonomi og end ringsledelse. Kongsberg satser på realfag side 10 Fikk sykefraværet ned side 12 Null interesse for 6-timers dag side 14 Manifest skaper debatt side 16 Studiet Management for prosjektledere består av til sammen 8 selvstendige studiemoduler innen ledelse i i og prosjektledelse, hvor hver modul ledelse utgjør 6 studiepoeng og de 3 modulene prosjektledelse utgjør 10 studie poeng. Størst i Europa Studiemodulene kan tas enkeltvis eller settes sammen side 20 til 30 studiepoeng Ledelse og 30 studiepoeng Prosjektledelse. Studieprogrammet er egnet for deg som ønsker å heve din kompetanse innen ledelse generelt, og prosjektledelse spesielt. Master of Business administration MBa Technology Management ADDISCO og Nettverk Videreutdanning Bergen garanterer for at utdanningen ligger på et pedagogisk Tips og faglig meget høyt nivå. tillitsvalgte Studie opplegget har mottatt side 24 utmerkelsen «Engineering Excellence Award», og har i en OECD-rapport blitt fremhevet som det mest signifikante og innovative voksenopplæringsprogrammet i Australia. Utdanningen er lagt opp med tanke på de som ønsker å skaffe seg kompetanse og vil studere samtidig som de er i fullt arbeid. Fagplan Financial Management Management Perspectives Economic Decision Making Kronikk: Strategic Management Contemporary People Management Marketing Managing Information System Innføring I juridiske emner Metodekurs Depresjon Masteroppgave koster side 26 7 av de 10 fagene har obligatoriske innsendingsoppgaver og skriftlig eksamener som avlegges på engelsk. Til disse fagene tilbys det samlinger i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Det siste faget er Innføring i juridiske emner som gjennomføres av Universitetet i Bergen. Metodekurset gir innsikt i og bruk av kvantitative og kvalitative metoder i forskningsøyemed. Kurset er på 10 studiepoeng, og avsluttes med skriftlig eksamen. Dette må være bestått før påbegynnelsen av maseroppgaven. Utdanning: tilbyr FLT side 28 Retten til tariffavtale er en av de mest grunnleggende rettigheter vi har i et samfunn. Derfor er dette en kamp for hele fagbevegelsen og en viktig prinsippsak som fagbevegelsen ikke må tape. Tariffavtale burde være en selvfølge for alle arbeidstakere i et demokratisk samfunn. Det oppfordres med dette til å vise solidaritet og støtte til våre streikende kamerater ved bedriften Åsmund Pettersen & sønn AS, som nå er i lovlig konflikt for å få opprettet tariffavtale. Både Norsk Arbeidsmandsforbund og LO sentralt har gjort sitt beste for å løse konflikten og besøkt bedriften. Min sterkeste anbefaling er at daglig leder tar til fornuften og undertegner en tariffavtale med sine ansatte, uttalte Roar Flåthen til Ringerikes Blad for en stund tilbake. Han har også kommet med følgende kommentar: De har startet en viktig kamp. Men det er selvfølgelig en belastning for dem som står midt oppi dette, så alle er tjent med å få avsluttet saken. Vi skal sammen med forbundet bidra til all nødvendig støtte og sørge for å følge situasjonen tett. Dette dreier seg om noe så elementært som å få ordnede lønns- og arbeidsvilkår, som jo er en del av det norske systemet. Begrunnelsen fra firmaets side er at en tariffavtale blir for dyr: AFP-ordningen og alt som er uvisst med kva den kan føra med seg av framtidige utgifter gjer at kostnadene kan blir for store for oss. Da blir vi ikkje konkurransedyktige. Det uttaler daglig leder, Cristian Bruun til Klassekampen (24. april). Denne begrunnelsen holder selvsagt ikke. Skulle alle firmaer tenke på den måten ville lønnsnedslag vært det eneste naturlige for å opprettholde sin egen konkurranseevne. LO-leder Roar Flåthen har vært borti lignende saker, men det hører med til sjeldenhetene i 2010 heldigvis. Vi har ingen problemer med å støtte de fagorganiserte på Åsmund Pettersen & Sønn. Det som har gjort Norge til et godt land å bo i er nettopp ordnede forhold, lover og tariffavtaler som skaper forutsigbarhet. Kampen på Jevnaker er derfor en prinsippsak som fagbevegelsen må vinne. Alt annet vil være å sette oss langt tilbake i tid. Astor Larsen Redaktør Foto: Tor Berglie Fra vitenskapens verden side 32 Forsidefotoer: Tor Berglie Bank og forsikring side 34 3

3 - Attføring er bærebjelken, forteller de på Modum Industri. Vi server fire kommuner, Modum, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad. Tekst: ASTOR LARSEN Foto: TOR BERGLIE ÅPNE DØRER I MODUM Det er Aase Ingesen som tar imot Ledelse og Teknikk. Hun forteller gjerne om bedriften: - Vår målsetting er formidling til videre utdannelse eller arbeid. Vår hovedfunksjon er arbeidsavklaring og yrkesrettet attføring. Tilbudet er rettet mot personer som på grunn av sykdom eller skade har behov for veiledning og bistand for å komme tilbake til arbeidslivet. Så legger hun ut Sevaldstunet, hvor mye av kontorvirksomheten ligger: - Det ble stående tomt for noen år siden. Det var tidligere et vanførehjem det het så i hine, hårde dage. Nå bruker vi det til overnatting, utleie av selskapslokaler, kantina vår ligger her og datarom og kontorer. Det var noen ildsjeler som så muligheten for noen år siden. Men det har tatt sin tid å gjøre stedet kjent, at folk i området vet de kan benytte seg av stedet. Kommersiel - Vi må ikke bli for kommersielle, påpeker Aase, den kommersielle biten må ikke bli så sterk at vi ikke driver attføring. Det gjelder også for dør- og vindusproduksjonen. Vi er ikke til for å tjene penger, og et eventuelt overskudd går uansett tilbake til bedriften. - Dere får tilskudd fra nav for å drive stedet? - Det er en helt feil måte å se det på. Vi er en tjenesteleverandør for nav, vi leverer en tjeneste som nav bestiller. Men det er klart at nav er en viktig kunde, rundt 50 prosent av omsetningen. Den andre halvparten kommer fra Sevaldstunet og produksjonen av dører og vinduer. Brukerne - Hvem er brukerne her på Modum Industri? Hvor kommer de fra, hva har de gjort før? Det er mange ulike grupper. Noen 4

4 Øverst side 6: Marthe Andreassen, Tommy Evensen, Leif Gustav Engen og Steinar Klepsig. Til høyre på side 6: Veileder og koordinator APS Gro Rydgren og daglig leder Øivind Trulsrud. Øverst side 7: Veileder APS Aase Ingesen, tilrettelegger AB Frank Sandli som også er tillitsmann, samt arbeidsleder og nyinnmeldt i FLT Svein Huse, viser fram en av de flotte dørene som er spesiallaget på bedriften. har jobbet i en industribedrift som blir lagt ned. Er du 50 år og mister jobben, kanskje en jobb du har hatt i 30 år, er det ikke lett å skaffe seg noe nytt. Det er folk fra helsesektoren og der er det mange harde jobber som har fått vonde knær eller skjelettplager. Det kan være ungdom som falt utenfor i skolen, kanskje med ADHD eller lese- og skrivevansker. Kanskje de ikke har klart å ta førerkort på grunn av leseproblemer. Å få lappen åpner mange dører og muligheter. Så legger hun til: - Men den største utfordringen sitter mellom ørene, psykiske utfordringer. Vi kan jo ikke betale regningene til folk, men vi kan hjelpe dem til å få orden på økonomien sin, vi kan hjelpe dem med gjeldsordninger. Det er mye langsiktig jobbing. Og det er viktig å komme tidlig i gang? Desto lenger du er ute av arbeidslivet, desto lenger tid tar det å komme tilbake. All erfaring viser det. Det er dessuten viktig å huske på at det er god samfunnsøkonomi å få folk tilbake i arbeid, det sparer samfunnet for store summer. Utdannelse Hva slags mennesker er det som jobber med attføring? Det er en broket forsamling på Modum Industri og sikkert også på alle andre bedrifter av samme type. Det fins ingen spesifikk utdannelsesom fører direkte til dette yrket., forklarer Aase. Du kan være lærer eller sosionom, du kan komme fra industrien, hos oss jobber det noen som tidligere var på Follum, eller du kan være formingslærer. For et sted som dette er det viktig at de ordinært ansatte har en variert bakgrunn, vi må avspeile det meste Håndverk Så går turen til dør- og vindusfabrikken som bare ligger et steinkast unna Sevaldstunet. På Modum Industri blir det laget kvalitetsvinduer på spesialmål. Det være seg kobla vinduer 1+1 og 1+2, losholtvinduer, krysspostvinduer, kjellervinduer, vinduer med isoler/energiglass etc. Alle vinduer kan leveres med topp eller sidesving på 180 grader. Bedriften lager også alt av inner- og ytterdører uansett om det er etter standard- eller spesialmål. Noen eksempler er dører med blyglass, dører etter gamle kopier, 2-fløya dører, terrassedører, sprossedører, inngangsdører. Kjøkkeninnredninger står også på programmet. Vi snakker om håndverk av god gammeldags type. Vi har problemer med å konkurrere på pris, det er lite maskiner og mye som blir gjort for hånd. Men mange ønsker å bytte tilbake til tradisjonelle vinduer eller gamle dører. Vi selger både til byggmestere og til private. Dørene er uansett praktfulle, vinduene solide og så lukter det så godt å komme inn i en bedrift som driver med trevarer. Duften av skog, av natur, av hele den vidunderlige verden der ute. 6 7

5 21 NYE MEDLEMMER Øvers fra venstre: Veileder og koordinator APS Gro Rydgren, tilrettelegger Thor Atle Moholdt. Under: Kokk Hjørdis Grønhovd, tilrettelegger Mariann Haugen. GODT FORNØYD Interessen til Ledelse og Teknikk ble vakt på FLTs konferanse om vekst- og attføringsbedrifter i mars i år. På Modum Industri hadde 21 ansatte meldt seg inn i FLT. Sånt fortjener oppmerksomhet. De var ikke organisert på Modum Industri. Det var ledelsen i bedriften misfornøyd med. Se til å få startet noe personalgreier. Det var beskjeden vi fikk. Så begynte snøballen å rulle. Aase Ingensen, Frank Sandli og Gro Rydgren sitter på Sevaldstunet og forteller. Til stede er også daglig leder for Modum Industri, Øyvind Trulsrud. Det er Frank som skal ha mest av æren for at vi er organisert i dag, sier Aase. Det har han som har gått i spissen. Frank legger ut: Jeg begynte å se meg rundt, leite etter hvor vi burde organisere oss. Jeg startet med å snakke med Fagforbundet. Der hadde jeg vært med tidligere. Jeg ble henvist til FLT og tok kontakt. Og vips var det hele i gang? Unni Ødegaard fra organisasjonsavdelingen kom nedover og holdt et informasjonsmøte og det klarte hun bra. Hun var her 12. februar i år og vi meldte oss inn 10 dager seinere. Alle på bedriften er med i FLT? Det mangler vel noen få, på renhold og kontorsida, men det er ikke mange som mangler, nei, sier Frank fornøyd. Fem av de nyinnmeldte FLT-erne var også med på konferansen om vekst- og attføringsbedrifter i Stavanger. De var godt fornøyde med konferansen og ble dessuten bedre kjent med hverandre. Det at vi står sammen i FLT har allerede hatt en effekt, samarbeidet mellom avdelingene her på Modum er blitt bedre. Vi jobber for hverandre. Addisco En viktig medlemsfordel i FLT er Addisco og muligheten til å skaffe seg videreutdanning. Er det noen som har planer om å benytte seg av tilbudet? Det har blitt snakket om, forteller Aase, men det har ikke skjedd noe konkret ennå. Kanskje en fra Addisco burde ta seg en tur innom og fortelle om mulighetene? Det hadde vært en god ide. Her griper daglig leder, Øyvind Trulsrud, inn. Han har regnet på hva bedriften betaler inn til etter- og videreutdanningsfondet. Rundt kroner i året, mener han bestemt. Og jeg vil at mine ansatte minst skal bruke den summen til å heve kompetansen sin, slår han fast. Hvor viktig er det ikke for bedriften å ha folk som har kunnskap, som vil videre. Modum Industri holder til på Geithus, Modum Kommune i Buskerud. er en tradisjonsrik bedrift som har holdt på med kvalitetsproduksjon av trevarer siden Bedriften produserer: Dører Vinduer Bedriften tilpasser produkter etter dine behov og ønsker, mht. mål og form så vel som overflatebehandling (lakkering, maling m.m.). Den leverer kvalitetshåndverk til en konkurransedyktig pris. Produkter fra Modum Industri AS er «skreddersydd» etter kundens ønsker. Modum Industri AS har vært en arbeidsmarkedsbedrift siden En arbeidsmarkedsbedrift er et av flere tiltak som nav kan benytte ved avklaring og arbeidstrening for yrkeshemmede personer. Bedriftens attføringsfaglige målsetning er motivasjon og kvalifisering for utdannelse eller ordinært arbeid. Bedriften er godkjent som lærlingebedrift i snekkerfaget. Modum Industri AS har totalt 100 medarbeidere, hvorav 35 personer er fast ansatt. Vidar Pettersen sitter på datarommet. Han studerer trafikkregler. Det er ikke lenge til teoriprøven skal gjennomføres. Teorien lærer han ved hjelp av et dataprogram, velvillig utlånt av en trafikkskole. Oppkjøring regner Vidar med å ta før 17. mai. Og førerkort er en nødvendighet når du bor på bygda. Jeg har vært borte fra arbeidslivet i seks år, forteller Vidar. Grunnen? Vond rygg, jeg har vært gjennom fire ryggoperasjoner. - Men nå er du på vei tilbake til arbeidslivet? - Ja, men det er ikke helt enkelt. Jeg må på grunn av ryggen ha tilrettelagt arbeid, det er ikke alltid like lett å få det. Jeg har fått en del avslag, ja. Men nå har jeg fått en praksisplass på Lekeland i Drammen, jeg er en slags vaktmester eller alt-mulig-mann tre dager i uka. Så legger han til: - De gjør en god jobb her på Modum Industri. Jeg regner med at det ordner seg. I tillegg til trevarebedriften driver Modum Industri også dataopplæring, praktisk bruk av programvare som Windows, Outlook, Word, Excel, PowerPoint og Publisher. Kvalifisering og opplæring som er rettet mot kantine, står også på programmet. Det fins også en sømavdeling. Sevalstunet er en avdeling av Modum Industri AS og har vært i drift fra 1. august Sevalstunet har: Kantine/ kafé Catering Overnatting Utleie av selskapslokaler Utleie møte- og kursrom 8 9

6 Tekst: ASTOR LARSEN Foto: TOR BERGLIE Lærer Wenche Strøm følger med når Andreas og Daniel programmerer. Kongsberg er en viktig industriby, og vi snakker om høyteknologi produkter til forsvarsindustrien, flyindustri og oljevirksomhet for å nevne noe. Det trengs arbeidskraft med høy kompetanse, samtidig som det etter sigende står dårlig til med realfagene i dagens norske skole. Det er liksom grafisk designer eller å jobbe i media som er in. Realfag blir av mange sett på som kjedelig og lite kreativt. Det er selvsagt bare tull. Realfag kan gjøres spennende som alt annet. Skolefritisordningen (SFO) på Skavanger skole i Kongsberg er et godt eksempel. Opp med hånda Scenen en ettermiddag i april: Fem barn fra fjerde klasse, tre PCer, tre roboter. Første spørsmål er som følger: Har dere sett en robot før? Et par hender går i været. (Her burde det kommet et avsnitt om disiplin i skolen, eller den stadige klagingen på mangelen på disiplin og god oppførsel. Uansett: På Skavanger skole er det tydeligvis sånn at man rekker opp hånda før man tar ordet, selv om man bare er ni år.) - Ja, sier en ivrig guttestemme, i Star Wars. De fem elevene blir forklart oppgaven. De er tre gutter og to jenter. I dag skal dere programmere en robot og få den til å gå forover og bakover, og dessuten måle hvor langt den går. Dere må bruke datamaskinen for å programmere roboten. Datamaskiner har også dagens niåringer greie på. De skrider til verket, får musa til å fungere og med litt hjelp er de i gang. Tverrfaglig I dataverdenen går mye på engelsk. Det ble derfor også en viss tverrfaglighet over seansen. Niåringene måtte forstå engelske ord. Og etter et kvarters tid var de i gang, roboten beveget seg slik den skulle. Hvor langt rullet den framover? Det ble målt. 62,sa en av jentene. 62 hva for noe var spørsmålet tilbake, 62 meter? Kilometer? Nei, nei, 62 cm. Litt mer tverrfaglighet. Det gjelder å gjøre faget morsomt. Det gjelder å ufarliggjøre det, påpeker Lise Konningen. Nei, matematikk er ikke farlig. Oppgave to besto i å kjøre roboten så nær et objekt som mulig, men uten å komme bort i det. Hvordan løse den oppgaven. Det fins som kjent mange veier til Roma. Noen forsøker seg fram, programmerer roboten til å gå tre omdreininger og seg hvor det ender. Ikke langt nok, ok et par omdreininger til, og til slutt er de framme. Andre husker hvor langt de kom med en omdreining, de måler opp avstanden og ganger ut antallet som må til. De kommer også fram dit de skal og er stolte som høner (eller haner). Så er timen over. Niendeklassingene stormer ut i det fine været. Det fins jo andre ting i livet enn roboter og PC-er. Kommunen Kommunen er også med opplegget, og varaordfører Laila Johansen (Ap) dukket opp på Skavanger skole sammen med Ledelse og Teknikk. Dette er et flott samarbeid mellom realfag og skole. Det er viktig i få mer realfag inn i skolen gjennom lek og trigge kreativiteten, påpeker hun. Også NCE Systems Engineering Kongberg støtter prosjektet. Sponset av FLT FLT-avdeling 29 Kongsberg har inngått en avtale med First Scandinavia om et prosjekt som skal gi barn gode opplevelser om teknologi og realfag. Avd. 29 ønsker å gi sitt bidrag for å skape fremtidens ingeniører og teknikere. Avd. 29 ønsker å vise samfunnsansvar. Avtalen ble signert i desember 2009 og avdeling 29 sponser prosjektet med kroner hvert skoleår. Avtalens lengde er 3 år. Avtalen har fått god oppmerksomhet i lokalmiljøet, blant annet et oppslag i Laagendalsposten 12. februar Realfag i skolen Det klages på at realfag matematikk og fysikk får for lite oppmerksomhet i skolen. Det har de gjort noe med på Kongsberg, og FLT-avdelingen er med på opplegget. 10 Ida og Julianne programmerte roboten til å gå akkurat der den skulle. Varaordfører Laila Johansen roser aktivitetene for å stimulere realfagene. Phillip i dyp konsentrasjon under målingen av resultatet av programmeringen. 11

7 Tekst: og foto: TERJE HANSTEEN SNUDDE UTVIKLINGEN UTVIKLINGEN SNUDDE Glomma Papp slet med høyt sykefravær i mange år. Men i løpet av ett år klarte de å snu utviklingen. Sykefraværet gikk ned med 15, 9 prosent fra 2008 til En tett dialog, åpenhet og tett oppfølging av de sykemeldte har vist seg å være riktig medisin. Nå vil regjeringen bruke bedriften som et kronksempel til etterfølgelse. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm besøkte Glomma Papp i februar 2010 for å høre oppskriften bak det reduserte sykefraværet. Hun ble imponert over det hun så og hørte: Glomma Papp er et godt eksempel på en bedrift der toppledelsen har fokus på det inkluderende arbeidslivet, og der de sykmeldte gis god og personlig oppfølging av sine nærmeste ledere. Med dette har de klart å etablere et godt system for å redusere sykefraværet, uttalte arbeidsministeren ifølge regjeringen.no. Tett på den enkelte - Hva vi har gjort? FLT-tillitsvalgt Kent Johansen, hovedtillitsvalgt Øystein Gundelsby (Fellesforbundet) og personalsjef Morten Løwen ler litt og blir litt i villrede når spørsmålet stilles. For hva har de egentlig gjort for at selve arbeidsministeren kommer på besøk og vil bruke bedriften som et foregangseksempel? Har de egentlig tatt noen grep som andre bedrifter ikke har gjort? De tre karene som har henholdsvis 40, 20 og 44 år lang fartstid i bedriften, synes egentlig ikke de har gjort noe revolusjonerende nytt for å få ned sykefraværet. Men tallenes tale er krystallklar. Sykefraværet har falt med nesten 16 prosent i løpet av ett år. Så noe har de tydeligvis gjort. - Vi har fokusert mye på hva vi kan gjøre. Hos oss har vi en enkelt prosedyre for hva den enkelte skal gjøre. I denne prosessen er hovedtillitsvalgt og arbeidslederne de viktigste. En åpen dialog er viktig, at man hele tiden er tett på, ingen sitter i skyttergraver og skylder på hverandre, sykefraværet diskuteres i fora, ting synliggjøres. Det er tabu å melde fra via SMS hvis man er syk, det holder heller ikke å ringe sentralbordet. Man må kontakte lederen sin, forteller de tre til fagbladet. Tiltak Konkrete tiltak som treningstimer med instruktør i arbeidstida, sykemeldte som blir invitert på arbeidskaffe en dag i uka og frukt i kantina har alle vist seg å være populære tiltak. Det nye det nå jobbes med er jobbvandring, et prosjekt i Østfold som bedriften ønsker å være med på. Tanken er å få med inntil ti bedrifter i Østfold som skal være med på dette prosjektet, hvor den enkelte har mulighet til å få en utprøving i en helt annen bedrift. Det kan like gjerne være en matbutikk som en industribedrift. - Grunnen til at vi har lykkes veit vi ikke helt. Det er nok en kombinasjon av mange ting, tror vi. Men åpenhet og dialog er to viktige stikkord her, og at vi har et uformelt miljø og er løsningsorienterte. Administrerende direktør er dessuten mye ute og snakker med de ansatte. Og vi har arbeidsledere og tillitsvalgte som har ryggrad. - Ja, jeg vil skryte av at bedriften har plassert ansvaret der det skal være, nemlig hos arbeidsledere og tillitsvalgte, sier Johansen. Dialog - En tidlig dialog når folk blir borte fra jobben er viktig. Ingen reagerer negativt på det. Første bud er å snakke sammen, understreker arbeidsleder Knut Olsen. Alle må få komme til orde. Et sunt demokrat må til. Men ikke snillisme. Har man det ikke bra, så snakker man også om det. Vi er til for hverandre, det er viktig å huske. Og så har vi gjensidig respekt og vi tar vare på alle. Ingen skal bli uglesett når man tar turen innom jobben, sjøl om man er sykemeldt. Aksept for det er viktig. Og så er det muligheter for omplassering. Det finnes alltid en løsning og akkurat der har jeg vært med på mye kreativt. Jeg tror på de nære, enkle tingene. Når vi bare får preket ut om ting, så går det meste bra. Humor er dessuten viktig. Det samme er takhøyde. Alt dette er nøkkelen til at vi har lykkes, tror jeg. - Arbeidskaffen en dag i uka har fungert bra, tilføyer Gundelsby. Da har vi invitert sykemeldte hit og snakket om løst og fast og spurt om hva vi kan hjelpe til med. Det har resultert i at folk tar andre typer jobber enn dem de hadde før. Noen av de som var på jobb har reagert negativt på dette, fordi de antagelig ikke så intensjonen vår. Men så godt som alle som har vært med på arbeidskaffen har bare gitt positive tilbakemeldinger. En daglig jobb Mye av grunnen til det tidligere høye sykefraværet tilskrives et tungt, manuelt arbeid. - Maskinparken som vi hadde tidligere førte til mye tungt arbeid og slitasje. Folk ble borte. Følgene var at maskinparken sto, det ble overtid på mange og det ble vanskelig å planlegge produksjonen på grunn av korttidsfraværet. Derfor vil jeg rose bedriften for at de har vært villig til å investere i nytt og moderne utstyr og nå er mange av jobbene automatisert, sier Johansen. - Når dere ser på sykefraværet, ser dere da noen gjengangere? Noen mønstre? - Vi har sett på fraværsmønsteret og det er en kjensgjerning at vi har noen røvere, sier Johansen. - Fravær kan ha ulike årsaker, det kan f. eks. være rusproblematikk, det kan være spilleavhengighet. Men som oftest er det sammensatte årsaker. Vi kan dessuten ikke sammenligne folk, fordi noen har mer belastende arbeidsoppgaver enn andre, tilføyer Løwen. - Føler dere at dere må drive med holdningsarbeid? - Nei, det er mer snakk om fokus. Dessuten er det viktig at det finnes et apparat som stiller spørsmål, sier Gundelsby. Fortsatt er sykefraværet for høyt i Glomma Papp. I januar i år var det på 6, 4 prosent. Målet er 6 prosent, påpeker Løwen. - Men fortsetter det slik det har gjort det siste året, ser det brukbart ut. Men jeg sier men, understreker Løwen og minner om at arbeidet med å få ned sykefraværet er en kontinuerlig prosess og en del av den daglige jobben. Og at det er viktig med arbeidsledere som er tett på hele tiden. Topplederforankret IA Per Ivar Clementsen, avdelingsdirektør ved NAV Arbeidslivssenter Østfold, har følgende forklaring på hvorfor Glomma Papp har lykkes. - Glomma Papp har topplederforankring i sitt IA og nærværsarbeid. Dette er nødvendig, bra og et konkurransefortrinn i jobben for å lykkes med en høyere nærværsprosent. I tillegg har de satt sterkt fokus på nærmeste leder - jokeren i IA-arbeidet. Uten inkluderende nærmeste ledere lykkes en ikke med IA-jobbingen. Opplæring av nærmeste ledere i kommunikasjon har vært et prioritert område. Her har vi levert opplæringspakke. Ut over dette benyttes de hovedtillitsvalgte i en sterk, trygg og god rolle sammen med ledelsen. Dette er et godt grep som styrker nærværet og skaper grunnlag for i størst mulig utstrekning å være på jobb. I tillegg har de alltid «alternativt» arbeid å tilby de som ikke fungerer hundre prosent. Dette virker svært inkluderende. Og så vil jeg nevne at de har «arbeidskaffe» med obligatorisk oppmøte for de sykmeldte. Dette har blitt en suksess. Fakta Glomma Papp ble etablert i Den gang het bedriften Græsvig Pap & Papir og ble grunnlagt av Emil Iversen. I dag ledes bedriften av Nina Iversen som er 4. generasjon av familien og den eies av Skjeberg Investment A/S hvor tre blad Iversen er aksjeeiere. I 2007 hadde bedriften en omsetning på ca. 460 millioner og ca 250 fast ansatte. Virksomheten er delt inn i tre, hhv emballasje, display og papir. Emballasjeavdelingen står for hoveddelen av bedriftens omsetning. Hovedmarkedet ligger i Norge og Sverige. Glomma Papp er en av 11 Østfoldbedrifter som det siste året har deltatt i det såkalte Sabia-prosjektet (Sammen bedre på inkluderende arbeidsliv). Prosjektet er et samarbeid mellom NAV, LO og NHO med målsetting om å gjøre Østfold til landets beste IAregion. Østfold er verstingfylket når det gjelder sykefravær. 12

8 Tekst: MATS LØVSTAD Suksesshistorien ble raskt dekket av landets største aviser, og det ble snakket om at dette kunne være det store gjennombruddet for 6-timers arbeidsdag. Jan Eiler Wessel som fortsatt er meierisjef ved avdelingen, synes det er rart at han omtrent ikke har mottatt en eneste telefon fra andre bedrifter som ønsker å lære av deres tiltak. Jeg er forundret over at verken vi, eller konsulentfirmaet som var med på å utarbeide det nyskapende prosjektet, har blitt kontaktet, sier han. En negativ tendens Et av hovedmålene bak prosjektet med 6-timersdag var å få ned sykefraværet. Det viser tallene at Tine Heimdal har lykkes godt med. Da vi startet med dette for tre år siden var sykefraværet på 11 prosent, mens vi de tre første månedene i år har hatt et sykefravær på 4,8 prosent. Samtidig har altså produktiviteten steget med 30 prosent, forklarer meierisjefen. Med slike resultater er det naturlig å spørre Wessel hvorfor han tror det har vært så lite interesse fra andre bedrifter. Jeg liker ikke denne tanken, men jeg tror det bunner i at hvis en leder skal få til en forandret situasjon, så må også den lederen forandre seg selv. Jeg tror mange kvier seg for å gå inn i en sånn forandringsprosess. Da går man plutselig inn i en usikker situasjon, og da er det kanskje lettere å bare la ting forbli som de er?wessel mener å se en klar tendens i samfunnet der bedrifter har sluttet å involvere de ansatte. Han liker ikke utviklingen. Vi har erstattet innvolvering, med mennesker som skal kontrollere oss. Det er en generell trend å flytte avgjørelser opp til kontrollører. Det er ingen som liker det, og da går produksjon ned og sykefraværet opp. NULL INTERESSE FOR 6-TIMERS DAG Tine sin avdeling på Heimdal i Sør-Trøndelag kuttet arbeidstiden med 20 prosent, og fikk lavere sykefravær og 30 prosent økt produktivitet i retur. Tre år etter har svært få bedrifter spurt meierisjef Jan Eiler Wessel hvordan de klarte det. De ansatte er ekspertene Selv om det er de kortere arbeidsdagene som har fått mye oppmerksomhet, så mener Wessel at endring i organisering og lederstil har vært vel så viktig. Ledelsen legger til rette for de som arbeider, og hører på de ansatte. Det er utrolig mye å hente i og lede på menneskets premisser. Hva liker du? Når får du ut ditt maksimale? Gjennom en slik tankegang har vi fått bedre og bedre resultat, sier han. Når beslutningsprosessene flyttes nedover, fordrer det også at ledelsen har stor tillitt til at de som tar imot dette ansvaret treffer de riktige beslutningene. Hos oss er grunntanken at de som gjør de ulike jobbene er ekspertene på sine områder, og da må man lytte til dem hvis man ønsker å oppnå bedre resultater. Ekspertisen på for eksempel å pakke ost er hos de som faktisk pakker osten, ikke hos meg som meierisjef, forklarer Wessel. I fjor la Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) frem en rapport om prosjektet på Tine Heimdal, og konklusjonen var overveldende positiv. Wessel på sin side tar rosen med stoisk ro. Det er forskere som mener at vi har videreutviklet den nordiske ledermodellen. I mine øyne gjør vi bare det som er naturlig til enhver tid. Fortsatt enestående Da AFI la frem sine funn, var konserndirektør i Tine, Stein Aasgaard raskt ute og uttalte til Klassekampen at det ville være dumt å ikke videreføre en så entydig suksess. Så langt har det ikke blitt gjort. Wessel tror mengden forberedelse som kreves, kan være noe av årsaken. Et slikt tiltak krever mye forarbeid, vilje og god kommunikasjon. Da jeg kom hit i 2002 fikk jeg spørsmål fra hovedtillitsvalgt om når arbeiderne skulle få reel medbestemmelsesrett og innflytelse, som de har krav på ifølge hovedavtalen. Da er nøkkelen å spille ballen tilbake til de ansatte, og spørre hva som skal til for at de skal føle at de har denne medbestemmelsen. Det burde jo være musikk i ørene på alle ledere at denne retten skal brukes til å senke produksjonskostnadene, ta i bruk ny teknologi og lette omstillingen. Stiller krav begge veier Da Wessel tok over avdelingen startet han raskt med lederutvikling. Innføringen av 6 timersdagen ble den store testen på om arbeidet hadde lykkes, og kravene gikk begge veier. Jeg sa til arbeidstakerne at hvis de ville ha 6 timersdag med full lønnskompenasjon, var forutsetningen at de greide å levere samme produksjon på 20 prosent kortere arbeidstid. Samtidig var jeg klar på at vi i ledelsen skulle gjøre alt for å legge til rette for at de skulle klare nettopp dette. Men det måtte litt overbevisning til. Pakkerisjefen på avdelingen mente det ville bli umulig å opprettholde samme produktivitet. Han spurte meg hvordan vi skulle klare det. Da svarte jeg at det var hans oppgave å finne ut av. Han forhørte seg med de ansatte om hvordan de mente dette ville være mulig, og fikk gode svar. Dette er involvering i praksis. For Wessel sin del er tankegangen enkel. Alle liker å være vellykkede, uansett hva de driver med. Hvis vi erkjenner og praktiserer at det er de som faktisk gjør jobben som kan den best, og i tillegg slipper de til, maksimerer vi resultatene. Det kan vi dokumentere, sier han. Kortere dager, lengre åpent Selv om arbeidsdagene for de ansatte nå er kortere ved Tine Heimdal, så har lageret ironisk nok lengre åpningstider enn før. Skulle vi makte å gjøre den samme jobben på seks timer, måtte vi utnytte normalarbeidsdagen bedre. Lageret ble dermed bemannet flere timer, og hvorfor ikke da holde åpent tilsvarende lenger? Tror du 6 timersdager kan fungere for alle bedrifter? Nei, 6 timersdagen i seg selv vil ikke fungere for alle. Vårt opplegg er spesialtilpasset vår bedrift, men tenkemåten vi har brukt for å få det til tror jeg derimot mange kan lære av. Kan kostnadene for å utvikle slike spesialtilpassede tiltak kan være en årsak til at ikke flere har fulgt etter dere? Selv om slike tiltak er kostbare, er inntjeningen langt større. Resultatet vårt har blitt bedre hvert år, og vi får i tillegg mer fornøyde arbeidstakere, sier han. Og selv om Wessel er forundret over den lunkne interessen fra andre bedrifter, så er han likevel ikke veldig overrasket. Direktører liker ofte å være nettopp direktører. Hvorfor skal man risikere sin egen posisjon i en vellykket bedrift, for å bli enda mer vellykket? Når man innfører en mer flat struktur sånn som hos oss, så går behovet for lederkapasitet ned, mens behovet for lederkompetanse stiger. Der ligger kanskje også noe av svaret på den manglende interessen for det vi har gjort, avslutter han

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

til minne om Magnus Midtbø

til minne om Magnus Midtbø til minne om Magnus Midtbø For å forstå fremtiden må man lære av fortiden. Magnus Midtbø Fagbevegelsen har gjennom hele sin historie lagt stor vekt på at kunnskap og kompetanse fra arbeidserfaring, opplæring

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Norsk Meieriteknisk Forening 14.0ktober 2009-11-08. 6timersdagen ved TMiN Sentrallager Heimdal forebygging av arbeidsbelastninger suksess?

Norsk Meieriteknisk Forening 14.0ktober 2009-11-08. 6timersdagen ved TMiN Sentrallager Heimdal forebygging av arbeidsbelastninger suksess? Norsk Meieriteknisk Forening 14.0ktober 2009-11-08 6timersdagen ved TMiN Sentrallager Heimdal forebygging av arbeidsbelastninger suksess? Meiersjef Jan Eiler Wessel. Jan Eiler Wessel. F. 28.05.48 oppvokst

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Innlegg på konferansen 20. april 2010 Norge satser på selvhjelp III Selvhjelp i arbeidslivet Problemet som ressurs Roy Pedersen, leder SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Gode venner Dere

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget.

Arbeidet med Jr.FLL kan organiseres på mange ulike måter. Det som er viktig er at du finner en måte å jobbe på som passer for deg og laget. Jr.FLL er et prosjekt for barn mellom 6-9 år og skal stimulere til undring, bruk av fantasi og kristisk tenkning. Dette får barna gjort gjennom å forske på en reell problemstilling som hvert år blir presentert

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering.

HS 02/08 SAK 018/08. Hovedstyret. Politisk leder. Sak 018/08: Politisk leder informerer FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. HS 02/08 SAK 018/08 Til: Hovedstyret Fra: Politisk leder Sak 018/08: Politisk leder informerer Vedlagt følger notat fra politisk leder. FORSLAG TIL VEDTAK: Saken tas til orientering. Synliggjøring /profilering

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte

En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte En god veileder kontrollerer og leder prosessen, ikke innholdet! Veilederhefte Innledning 3 Din rolle som veileder 3 KISS 4 Laget 4 Tidsbruk i Jr.FLL 4 Oppdraget 4 Planlegg arbeidsperioden 4 Lag navn 4

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding Vi er framtiden Du er fremtiden Hjelp når du trenger det Flere fordeler med medlemskap Hva det koster IT -FORUM Som ansatt i IT-bransjen tilhører vi en sektor som hele tiden er i forandring. Det som er

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep. 0030 Oslo Oslo, 30. juli 2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er glade for at regjeringen

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer