FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030"

Transkript

1 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil: F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009 FORSVARETS FORUM NR OKTOBER AKTUELT Flyktninger neste SIDE 16 PROFIL Diesen trer av SIDE 28 SPORT PR-seilet SIDE 60 XXX FØRSTE MØTE Fra neste år skal ungdommer møte til sesjon på Internett. SIDE RETURUKE 45 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,-

2 annonse annonser KAVALERIKLUBBEN Sitt opp! Det kalles inn til møte & debatt i Kavaleriklubben. Torsdag 22. Oktober kl FANEHALLEN, AKERSHUS FESTNING; (kaffe og vafler fra kl 18.00) GIH Generalmajor Per Sverre Opedal: «Hærsjefens time» Vi avrunder tradisjonstro kvelden med kaffe, øl og rundstykker. Mvdh. Rittmester Isachsen Formann Kavaleriklubben 2 OKTOBER 2009 F F OKTOBER

3 annonse F OKTOBER

4 Foto: STIAN LYSBERG SOLUM Spreke, gamle, grå gubber De er 70 år gamle, men det demper ikke actiontrangen til gruppa Grey Nuts. F var med dem på kommandoraidet på Rena. 22 aktuelt Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: PAAL RAVNAAS kultur aktuelt aktuelt 4 Kjærlighetsjakten Løytnant Louise Gjør søkte kjærligheten på tv, men fikk ikke nok friere. 64 OKTOBER 2009 F Fire år med Diesen Han har overlatt jobben til en kullkamerat fra Krigsskolen. F har snakket med Sverre Diesen om årene som sjef for Forsvaret. 28 Alle skyter blink Det nye våpenet MP 7 er så lettskutt at de fleste vil treffe blink. 10

5 Design: NINA HAUGE redaksjonelt innhold AKTUELT 12 Hyttekrangel 12 Ut av beredskap 14 Uenige om plikt 21 Petit: Spørringsagenten 34 Dronefolket TEKNIKK OG VITEN 46 Fjernstyrt gravemaskin 46 Ny Leo-granat MENINGER 13 Kommentar nå: Verneplikta, av Magnhild Bruheim 15 Akkurat nå: Enorme muligheter, av Bernt Iver Ferdinand Brovold 27 Livet: Om å ha mot, av Sunniva Gylver 50 Utsyn: God, ond eller grusom, av Laila Bokhari 56 Effektivisering og mot, av Endre Bjerknes 59 TMO-kommentar: Øvelse gjør mester, av Steffen Rogstad SPORT OG FRILUFT 60 Reklame til sjøs 62 Ny skiløype klar KULTUR 66 Pirater og røvere FASTE SPALTER 6 Sideblikk 8 Nyhetsbildet 8 20 og 50 år siden 9 Det skjer i oktober 11 Fire kjappe: Thor Gulbrandsen 52 Forsvaret og jeg: Carl I. Hagen 54 Holdt! Hvem der? 55 Miniportrett: Patricia Flakstad 58 Svar skyldig 62 Helsetips 67 Språket 68 Miks 70 Kryssord 71 Hodebry 73 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 28. SEPTEMBER Ti år med omstilling General Harald Sunde har overtatt som forsvarssjef. Han var fram til 1. august sjef for Fellesoperativt hovudkvarter. Sunde har hatt ei allsidig teneste i og utanfor landet. I løpet av dei siste åra har han blant anna arbeidd i Forsvarsdepartementet og ved Nato sitt hovudkvarter i Brussel. Den røynde kavaleristen møter store forventningar og utfordringar som forsvarssjef. Ei utfordring er oppbygging av Hæren og bruk av dei andre forsvarsgreinene i internasjonal teneste slik at oppgåver og tilgang på personell balanserer betre. Økonomien i Forsvaret har vore vanskeleg i år, noko som har ført til mindre øving enn mange militære leiarar meiner er naudsynt. Det står enno ein del att før dei endringane som er vedtekne, er gjennomførte og kan gi økonomisk gevinst. Kravet om meir og relevant øving vil ikkje bli mindre i tida som kjem. «UTNEMNINGA AV LUND ER IKKJE SÆRLEG OPPSIKTSVEK- KJANDE, MEN NATURLEG OG GLEDELEG» Avtroppande forsvarssjef Sverre Diesen har hatt avgjerande roller i omstillinga av Forsvaret frå eit mobiliseringsforsvar til eit innsatsforsvar dei siste ti åra. Det er ei av årsakene til at generalen har vore heller omstridt. Han satt sentralt i arbeidet med Forsvarsstudie Som militær assisterande departementsråd hos statsråd Kristin Krohn Devold og seinare forsvarssjef, har ideane hans vore viktige for utviklinga. I eit intervju i denne utgåva av F er han likevel kritisk til dei vedtaka stortingspolitikarane ikkje gjorde i fjor: «Blant annet som følge av det vi ikke fikk gjennomslag for i Forsvarsstudie 07, er dagens forsvarsstruktur relativt konservativ, og på enkelte områder direkte reaksjonær,» seier Diesen. Han meiner Forsvaret framleis har altfor mange baser og leirar i forhold til dei styrkane vi har å fylle dei med. Generalen åtvarar mot å vente med upopulære tiltak. Heimevernet er blant dei som har merka omstillinga. Diesen fekk gjenn omslag for forslag i Forsvarstudie 2000, sjølv om han ønskte større endringar og færre HV-soldatar. Som generalinspektør for HV (GIHV) var Bernt Iver Ferdinand Brovold mannen som gjennomførte vedtaka. Generalløytnant Brovold vart i sommar sjef for Forsvarets operative hovudkvarter i Bodø. Kristin Lund er utnemnd til ny GIHV. Generalmajor Lund kjenner Heimevernet frå tidlegare teneste, og har solid røynsle frå internasjonale operasjonar. Ho har også ein open stil og god evne til å kommunisere. I ein artikkel i F seier Lund at ho ikkje har kome til Heimevernet for å endre det, men syte for at det vil halde fram å vere relevant. Det var eit problem at dyktige kvinner slutta som offiserar i Forsvaret etter ei tid før dei kunne ha nådd dei øvste embeta. Utnemninga av Lund er nok eit prov på at kvinner med god utdanning og brei røynsle no etterkvart også vel ei livslang karriere i Forsvaret. Utnemninga av Lund er difor ikkje særleg oppsiktsvekkjande, men naturleg og gledeleg. Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra Forsvars staben. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: MEDLEM AV European Military Press Association F OKTOBER

6 sideblikk Tidlegare F-journalist Lars Hojem Kvam hadde sin første reportasjetur til Afghanistan i På ein pressetur i regi av For svarets mediesenter passerte reisefølgjet fleire ruinar utanfor hovudstaden Kabul. Men ein av dei skilde seg ut. Det gjekk nokre tankar gjennom hovudet mitt om kva for framtid desse barna har i møte då me passerte denne ruinen, fortel han. Landminer. Barna leika med vatn før dei sette seg ned og kika ut i vêret. Leikeplassar og fotballbanar fans ikkje. Eg meinar å hugse at dei såg mot eit ope landskap der det passerte fleire nomadar. Landskapet var dekka med miner og andre eksplosivar. Nomadane hadde sine eigne stiar som dei visste var trygge. Hojem Kvam hadde sin neste tur til Afghanistan to år seinare. Kontrastane var store i høve den første turen. I 2004 hadde afghanarane meir sjølvtillit enn det eg opplevde på den første turen. Dei virka som at det gjekk betre. Situasjonen var eigentleg på sitt beste i 2004, fortel han. Journalisten seier han var nysgjerrig på korleis folk opplevde Vesten si innblanding på sine turar til det krigsherja landet. Dei eg møtte var generelt positive, men samstundes avventande. Hojem Kvam hadde fem år som journalist i Forsvarets forum. I dag er 30-åringen utanriksmedarbeidar for Dagbladet med base i London. Afghanistan-debatten har nådd sitt høgdepunkt i Storbritannia denne sommaren, meiner han. Ein fjerdedel av dei britiske tapa i Afghanistan sidan 2001 har kome no i sommarmånadane i år. Dette er sjølvsagt noko mange meiner mykje om. Statsminister Gordon Brown har signalisert at han vil halvera styrken, men det har ikkje kome direkte frå hans lepper enno. VIDAR HOPE 6 OKTOBER 2009 F

7 FOTOGRAFEN Lars Hojem Kvam (30) Journalist i Forsvarets forum ( og ). I dag er han journalist i Dagbladet. Utsikta for dei afghanske borna var eit landskap fullt av eksplosivar. Afghanistan si framtid F OKTOBER

8 Foto: OLE MATHISMOEN nyhetsbildet ARKTISK REISE: Om bord på kystvaktfartøyet KV Svalbard fekk FN sin generalsekretær, Ban Ki-Moon, eit nært møte med Svalbard. Saman med blant andre skipssjef Morten Jørgensen og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltok han i eit to dagar langt tokt i Arktis tidleg i september. Der fekk generalsekretæren førstehandskjennskap til utfordringar som issmelting, og ein stadig kraftigare kamp om olje- og gassressursar i nordområda. Leiar i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, meiner at turen var ein augeopnar for generalsekretæren. Han fekk med sjølvsyn sett dei dramatiske endringane på nært hald heilt opp til iskanten og eg trur det var viktig for å skapa eit personleg engasjement hos han. Det er jo håp for at han greier å påverke leiarar i rike land til større utsleppsreduksjonar før klimakonferansen i København, seier Haltbrekken, som saman med Noregs Naturvernforbund tok initiativet til reisa. (øfo) 20 år siden 50 år siden 8 Eit heilt nytt opplegg for sesjon stod klart til bruk. Styrke, kondisjon og skytedugleik skulle kunne testast allereie på sesjonsdagen. Dette vil vera til stor nytte for å oppnå ein betre plassering av mannskapa. Til no har mange opplevd sesjonen som lite seriøs, noko som har vore svært dårleg reklame for Forsvaret, sa kaptein Paul Glomsaker ved Forsvarets avdeling ved Noregs Idrettshøgskole. Velferdssjef Audun Ommedal tok bladet frå munnen og skulda Statens kantiner for å vera altfor topptung. Seksti byråkratar sit i Oslo og administrerer drifta av kantinene i landets militærleirar. Kan dette vera nødvendig? spurte Ommedal. Eg trur vi må tenkje meir i retning av desentralisering. OKTOBER 2009 F FAKSIMILE: Forsvarets forum nr 21, 7. oktober Byen Namsos skulle få litt av kvart å bryne seg på. Ei «atombombe» skulle nemleg bli sleppen over namdalshovudstaden under øvinga Gaupe. Ein av hovudføremåla var å få øvd samvirket mellom sivilforsvaret og militære avdelingar. Øvingsleiinga skulle pøse på med så mange såra at eit sivilt beredskapssjukehus måtte etablerast. FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr 20, 5. oktober Forskarane ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller kunne, etter lang tids arbeid, komme med sensasjonelle nyheiter. Atomvitskapen hadde meint at radioaktive stoff frå atomeksplosjonar heldt seg i stratosfæren frå fem til ti år. Forskarane på Kjeller kom likevel fram til at opphaldstida ikkje var meir enn omlag seks månadar.

9 dette skjer oktober NY SJEF: Harald Sunde møter 160 undersåttar på Gardermoen 9. oktober. Foto: TORGEIR HAUGAARD/FMS Møter nye-sjefen Ei dryg veke etter at den nye forsvarssjefen er innsett, skal han møte 160 avdelingssjefar på Gardermoen flystasjon. Programmet 9. oktober strekk seg over fire timar. Normalt er det to slike sjefsmøter kvart år. Men det første møtet i år blei avlyst. No passar sjefsmøte svært godt med byte av forsvarssjef. Mange av sjefane kjenner eg frå før, men augekontakt er viktig, og eg vil snakke om det å vera sjef, med det ansvar og den myndigheit det medfører. Eg vil ikkje kome med nokon programerklæring, men vi går jo inn i ei ny fireårsperiode med den strukturen, dei oppgåvene og den retning langtidsplanen har staka ut. Så eg vil snakke om hovudutfordringane i tida som kjem og dei prioriteringane eg har gjort i gjennomføringa, røper Harald Sunde. Han kallar sin periode som forsvarssjef for «mi vakt», og at det er viktig å fokusere på dei prioriterte gjeremåla for å få ein god kurs inn i framtida. Første prioritet er personellet, dernest kjem dei operative kapasitetane. Etter sjefsmøtet vil Sunde bruke noko av si arbeidstid til å reise for å møte personellet. Det betyr i praksis reiser til avdelingane. Det startar med generalinspektørane for å bli orientert om verksemda. Eg legg vekt på å møte personellet, ikkje berre sjefane. Og eg er vel ikkje ferdig med besøka før ut på nyåret, trur Sunde, som overtok kommandoen 1. oktober. TORBJØRN LØVLAND MØTE & SEMINAR 5/10: Første haustmøte i Oslo Militære Samfund. 8-10/10: Årleg møte mellom sjef for den russiske Nordflåten og sjef for FOH. 9/10: Opning av det nye Stortinget, med trontale. 9/10: Avdelingssjefsmøte på Gardermoen flystasjon /10: Leiarsamling Rygge /10: Forsvarets årlege INIkonferanse på Lillehammer /10: Uformelt forsvarsministermøte i Slovakia /10: Feltprestkonferanse på Hadeland. 27/10: Forsvarets forsknings - institutt forum /10: Øvingskonferanse i Bodø /10: Sentralt totalforsvarsmøte i Asker. 4/11: Nordisk-baltisk forsvars - ministermøte i Finland. KULTUR 8/10: Frå gravferd til gravøl, med Stabsmusikken i Ridehuset Akershus festning. 15/10: Vakkert og Virtuost. Med Luftforsvarets musikkorps i Namsos kulturhus, dagen etter i Olavshallen. 22/10: Sinfonietta i Harstad kulturhus med Divisjonsmusikken, dagen etter i Svolvær kyrkje. 24/10: Karnevalsfest med Luftforsvarets musikkorps i Ørland kultursenter. 24/10: FN-dagen med avduking av veteran-minnestein i Sandefjord. 24/10: Familiekonsert med Ole Hamre og Vestlandsmusikken i Grieghallen /10: Miniturné med FMKV og Henning Kraggerud i Bergen korskyrkje, Sunnhordaland og Bømlo. 29/10: Sanselege opplevingar, Marinemusikken på Karljohansvern i Horten. 30/10: Halloween med Stabsmusikken på Akershus festning. 30/10: Eit vandrande Fyrverkeri, Luftforsvarsmusikken i Olavshallen. 1/11: Sivil-militær familiedag i Istindportalen, Heggelia. IDRETT 6-7/10: NM militær femkamp Linderud. 8/10: Sluttspel i forsvarscupen i fotball på Kolsåsbanen. ØVINGAR 6-8/10: Commanders Recce for Cold Response 2010 (sjefsrekognosering for øvinga) 12-23/10: Delar av E-bataljonen deltek på øvinga Lowland Torch i Tyskland. 14/10: KNM Otto Sverdrup skyt første ESSM mot drone i Marstein-feltet /10: Red Flag i USA, 10 norske F-16 med på øvinga /10: Øving Bjørgvin HV /10: Øving Faryab i Troms. 30/10-4/11: Halve Artilleribataljonen/Brig N på nordisk artilleriøving i Finland. ANDRE HENDINGAR 5/10: Forsvarssjef Harald Sunde i audiens hjå kongen. 6/10: Fyste rettsmøte i Haagdomstolen for Radovan Karadzic. 14/10: Auksjon med bodsal Elvenes i Salangen. 19/10: Forsvarssjef Harald Sunde på besøk hjå den svenske forsvarssjefen i Stockholm. 25/10: Slutt på sommartida. HUGS: 13. oktober vert nasjonalbudsjettet for 2010 lagt fram av Regjeringa. F OKTOBER

10 10 tall 24 august besøke kronprins Haakon Magnus de norske soldatene i Meymaneh. Sammen med forsvarssjefen fikk tronarvingen innblikk i stabiliseringsstyrkens hverdag i Faryab, mentorenes arbeid og spesialstyrkenes oppgaver i Kabul. Major Haakon Magnus fikk også en helikoptertur hos Norwegian Aeromedical Detachment. 55 prosent av yrkesbefalet signaliserer i en boligundersøkelse at de vil foretrekke å pendle framfor å flytte dersom neste beordring skulle innebære tjeneste i et nytt boområde. To av tre yrkesoffiserer eier egen bolig i dagens tjenesteområde, noe som indikerer at denne yrkesgruppen ikke er så flyttbar som man gjerne har trodd. Gjennomsnittsalderen på militære boliger er 32 år, og flere av disse har behov for oppussing. 67 prosent av året er unnågjort, og 65,8 prosent av Forsvarets driftsbudsjett er brukt opp ved utgangen av august. Den stramme budsjettsituasjonen har nødvendiggjort god styring av tilgjengelige ressurser. Som et ledd i å prioritere operativ virksomhet har Forsvaret i år hatt et spesielt fokus på å redusere reisekostnadene, sier brigader Morten O Sannes, nestkommanderende i Forsvarsstaben/økonomi og styringsavdelingen. Med fortsatt stram styring ut året forventer Forsvaret å unngå budsjettoverskridelser. 92 elever teller Heimevernets befalsskole (HVBS) på Porsangmoen. Mange kvalifiserte søkere måtte avvises etter opptaket i sommer. Vi er positivt overrasket over interessen. Skepsisen etter flyttingen fra Værnes er gjort til skamme. Utdanningsløpet på seks måneder er veldig populært og gjennomføres nå av 30 for HV, i tillegg til de som skal til Luftforsvaret, Kommando, kontrol og informasjonsinfrastrutkur (KKIS). 15 HV-elever tar i tillegg et toårig utdanningsløp etter den gamle befalsskolemodellen, forteller skolesjefen, major Ola Kviteng kroner har Forsvarsdepartementet bevilget etter at reserveoffisersforeningen i Alstadhaug søkte om økonomisk bidrag for å lage en skulptur av admiral Skule Storheill, som døde i Det var formannskapet som mente en skulptur i Sandnessjøen kunne være et verdig minne om en av andre verdenskrigs mest meritterte sjøoffiserer, og Norske reserveoffiserers forening (NROF) ble gitt oppdraget med å drive fram prosjektet. De har valgt å takke ja til et tilbud fra kunstneren Skule Waksvik, på kroner. NROF-leder Inge Bildøy har kommet godt i gang med en økonomisk spleis for å realisere prosjektet. OKTOBER 2009 F Enige om trafikksikkerhet. Arbeidet med trafikksikkerhet i Forsvaret er nå formalisert og skal samordnes med Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Forsvaret har mange ansatte på vegene, og som en stor samfunnsaktør er det viktig at vi har fokus på trafikk - sikkerhet, sier flaggkommandør Erik Magnussen, som er sjef for Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte. (pr) Man trenger ikke være kampsoldat for å kunne skyte presist med dette våpenet, forteller Kjetil Nygård. På Rena var han i september instruktør for 21 kurselever som skal bli instruktører på våpenet. Større rekkevidde. Hovedinstruktør Kjetil Nygård overvåket skytingen på 200-metersbanen hvor 21 kurselever fra hele landet gjorde seg kjent med det nye våpenet. Den nye ammunisjonen har en utgangshastighet på 750 meter i sekundet, noe som gjør at den praktiske rekkevidden for våpenet er på 200 meter. AVTALE: Flaggkommandør Erik Magnussen (t.v.) skrev under avtalen med Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen, Henning Harsem i ATL og Kari Sandberg i Trygg Trafikk. Foto: ARNE FLAATEN NYTT VÅPEN: Det første instruksjonskurset med MP-7 ble holdt på Rena. Liten og praktisk, mente Blink med MP-7 Med det nye våpenet MP 7 blir praktisk talt alle gode skyttere. Dette er dobbelt så langt som på MP-5. Kula er spissere og har mye større gjennomslagskraft mot skuddsikre vester, forklarer Nygård, mens det smeller fra skytebanen. Fornøyd. Fenrik Steinar Kristoffersen fra Forsvarets militærpolitiavdeling var en av kurselevene. Jeg har brukt våpenet i mindre enn to dager, men føler meg allerede fortrolig med det. Maskinpistolen er liten og praktisk med svært gode justeringsmuligheter, sier han, og viser hvordan man regulerer lengden på kolben. Rødpunktsiktet gjør det enkelt å treffe mål selv på store avstander. Jeg har rett og slett ingenting negativt å si om MP-7, sier han. Selvforsvarsvåpen. Vi trengte et våpen som er enkelt å betjene. Grovt sett kan man

11 Frykter ikke bokutgivelse. Utgivelsen av boken «Jæger i krig med eliten» om danske spesialsoldaters operasjoner i Afghanistan, Irak og Kosovo skaper hodebry i Danmark. Likevel frykter ikke Det norske forsvaret at boken kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet eller røpe hemmeligheter som kan sette norske soldater i utlandet i fare. Vi anser ikke dette for å være en stor utfordring foreløpig. Sånn som situasjonen er nå, er dette et indre anliggende for Danmark, sier pressetalsmann i Forsvarsdepartementet, Christian Øverli. Han understreker likevel at det er for tidlig å konkludere siden de bare har lest utdrag av boken. Øverli tilføyer at Forsvaret ikke tar noen ekstraordinære tiltak for å hindre lignende situasjoner i Norge. Samtlige ansatte i Forsvaret uansett grad og stilling er underlagt sikkerhetsloven og har i tillegg underskrevet en taushetserklæring. Det styrer hva du kan videreformidle av informasjon. (ofo) Foto: FORSVARET MP-7 Produsent: Heckler&Koch (Tyskland) Kaliber: 4,6x30 mm Vekt uten ammunisjon: 1,8 kg Lengde: mm (4 posisjoner) Løpslengde: 180 mm Skuddtakt: 950 skudd/minutt Utgangshastighet: 750 meter/sekund Magasinkapasitet: 20 eller 40 skudd Effektiv skuddvidde: 200 meter 4 kjappe om: Gradstrukturen Navn: Thor Gulbrandsen (57) Stilling: Brigader Aktuell: Leder gradstrukturutvalget fenrik Steinar Kristoffersen (t.v.). si at det i første rekke vil bli delt ut til personell som har sin primære plass på kjøretøy. MP-7 er som skreddersydd for stridsvognmannskaper som trenger et lite, kompakt selvforsvarsvåpen. Våpenet skal være ute på avdelingene før jul, ifølge Nygård. Fs utsendte fikk også prøve Forsvarets nye maskinpistol. På maksimal praktisk rekkevidde var resultatene forbausende gode. Fotografen prikket inn fire innertiere. Dette viser bare hvor enkelt det er å treffe med dette våpenet. Jeg kan garantere at du ikke ville greid det samme med MP-5, forteller Nygård. SVEIN ARSTAD Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ KNUST: Lagerleder Stig R. Karlsen ser til at alle AG 3-ene blir klipt i biter. Foto: TORBJØRN LØVLAND...og AG-en blir spiker De gamle AG3-ene blir nå hogd opp. I løpet av noen måneder skal halvparten av Forsvarets beholdning på AG-er destrueres. Det er våpnene HK 416 og 417 som gjør AG-en overflødig. Geværet ble produsert av Kongsberg Våpenfabrikk i perioden 1967 til De har ligget på overskuddslagre etter at mobiliserings - hæren forsvant. De fleste var utslitte, forteller kommandørkaptein Odd Melsæter. Han leder Avhendingsprosjektet i Flo. F var tilstede på Evenes da de første geværene ble destruert. Våpennumrene er kontrollert, og kasser med AG-3 kjøres fram til en fryktinngytende presse. Ved hjelp av en stor elektromagnet blir geværene heist opp i maskinen og kuttet i biter. Drøyt 700 kroner tonnet får Forsvaret for skrapjernet som kommer ut. Det er på en måte litt trist, men 90 prosent av disse geværene var i praksis ubrukelige, påpeker lagerleder Stig R. Karlsen. Han ser til at hvert enkelt våpen blir ødelagt. Gjennom årene er noen tusen av geværene skrotet på teknisk grunnlag. Salg har ikke vært aktuelt. TORBJØRN LØVLAND Hva er det med dagens gradstruktur som bør endres? Som en del av omorganiseringen av Forsvaret og iverksetting av langtids - planen ble det stilt krav fra departementet om reduksjon av høyere grader - major til brigader - med rundt ti prosent. Det ble også identifisert en potensiell skjevfordeling mellom forsvarsgrenene. En arbeidsgruppe skal kvalitetssikre framtidig gradstruktur og forsøke å identifisere sammenliknbare funksjoner i forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og harmonisere gradsnivået på disse. Mandatet omfatter kun yrkesbefal. Er det for raske opprykk og for mange «høvdinger»? Frekvens på opprykk vil vi ikke ta stilling til, men det er nok en oppfatning om at det er for mange høyere sjefer. Risikerer framtidas offiserer å måtte vente lenger på opprykk? Det er nok en risiko for det. Det henger sammen både med alderssammensetningen av dagens offiserskorps og de reduksjoner av høyere grader som har funnet sted over de ti siste årene. Når er rapporten klar? Utvalget hadde oppstartsmøte i juni og har samlinger noen dager hver måned, i tillegg jobber datafolk med å skaffe oss oversikt over dagens situasjon, slik at vi har et tallgrunnlag å bygge på. Arbeidet vårt skal være fullført ved utgangen av TORBJØRN LØVLAND F OKTOBER

12 TREKKER SEG UT: Fra årsskiftet vil ikke lenger KV Harstad være i sivil slepeberedskap. Foto: ARNE FLAATEN Ut av slepeberedskap Kystvakten går ved årsskiftet ut av den statlige slepeberedskapen i nord. Kystvakten ønsker en løsere binding til geografiske soner, derfor må Kystverket leie inn sivile fartøyer for å ta seg av beredskapen utenfor Troms og Finnmark. Det vil koste et par hundre millioner i året, forteller beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket. Beredskap. I fjor hadde Kystvakten to fartøyer i den statlige beredskapen, nå er det bare KV Harstad som har denne rollen. Kystvaktssjef Arild-Inge Skram bekrefter at de ønsker større geografisk frihet: Vi har bare 13 fartøyer, og for å løse våre oppgaver er det lite ønskelig å binde ett dedikert fartøy til en bestemt sone. Men det er litt snevert å snakke om statlig slepeberedskap, mer hensiktsmessig er den totale beredskapen til havs. Og der vil Kystvakten alltid ha en sentral rolle. Med den nye Barentshav-klassen hever vi denne beredskapen betraktelig, sier flaggkommandør Skram. Tre sivile fartøyer. Den statlige slepeberedskapen i nord ble iverksatt da oljetransporten fra Nordvest- Russland og rundt Finnmark tiltok ved tusenårsskiftet. Nå skal tre sivile slepefartøyer dekke tre soner i nord, og det opprettes også i høst en beredskap langs Sørlandet, etter erfaringene med «Full City»-havariet. STRIDENS KJERNE: Major (p) Kolbjørn Johansen er leder av Forsvarets pensjonist på Laukvikhytta. Foto: TORBJØRN LØVLAND Stjeler hytta vår Pensjonerte forsvars ansatte føler at Forsvaret stjeler hytta de bygde på dugnad i Alta for over 30 år siden. TORBJØRN LØVLAND Frikjenner soldatene. Soldatene som skjøt og drepte en sivil afghaner tidligere i sommer, frikjennes i en ny rapport. Ifølge krigsadvokat Terje Lund handlet de to norske soldatene i nødverge, og de kan ikke klandres for dødsfallet. Det var forsvar mot rettstridig angrep og de handlet i nødverge. De er frifunnet juridisk og etisk, konkluderer Lund. Etterforskningen viser at de norske soldatene gjorde alt de kunne for å stoppe motorsyklisten før de var nødt til å bruke dødelig makt. Verken håndsignaler eller påbud om å stoppe på det lokale språket ga resultat. Til slutt var motorsykkelen så nærme at soldatene ikke hadde noe annet valg enn å skyte, forklarer Lund. I verste fall kunne soldatene blitt tiltalt for uaktsomt drap hvis de ikke hadde skutt, og det hadde vist seg at afghaneren var selvmordsbomber. De handlet helt korrekt, sier Lund, som understreker at det hele er en «tragisk» hendelse. (øfo) Laukvikhytta ble ført opp midt på 70-tallet av miljøutvalget ved Alta bataljon. Forsvaret betalte den årlige festeavgiften, mens miljøutvalget utførte noe vedlikehold, administrerte hytta og betalte strømregninger. Nå vil Forsvaret selge hytta. Kan ikke selges. Forsvaret kan ikke selge bygninger de ikke eier. Miljøutvalget fikk overta materialene fra en gammel tyskerbrakke. De ble med militære biler kjørt til Laukvik, og de ansatte i Alta førte opp hytta på fritiden. Selv om Forsvaret har lagt ned det meste i Alta, kan de ikke selge hytta til miljøutvalget, mener Leif Jansen og Kolbjørn Johansen i Forsvarets pensjonistforening. De teller rundt 60 medlemmer i Alta og vurderer rettssak om Forsvarsdepartementet legger hytta ut for salg. Den har en anslått verdi på kroner, på festet statsgrunn. Hytta har ikke blitt vedlikeholdt de siste årene, men var i bruk helt til i vår. Ingen verdi. Alta bataljon hadde på det meste rundt 20 hytter for sitt personell. Men de andre var ikke ført opp på dugnad og er nå solgt. Jeg er rimelig sikker på at det fortsatt står et par hytter eller brakker mellom Alta og Kautokeino som Forsvaret ikke vet at de eier, sier Jansen. Da Alta bataljon ble nedlagt midt på 90-tallet, «fant» man også Laukvikhytta på en festet tomt. Den ble da klassifisert som velhus for Heimevernet i Forsvarets eiendomsregister. Men hytta har aldri hatt slik status, og HV har aldri brukt hytta, påpeker Jansen og Johansen. Jeg synes Forsvarets pensjonistforening burde få Laukvikhytta, den har 12 OKTOBER 2009 F

13 forening i Alta, mens pensjonert major Leif Jansen (til høyre) er saksbehandler ingen verdi for Forsvaret, sier Kolbjørn Johansen, leder for Forsvarets lokale pensjonistforening. Juridisk riktig. Førsteamanuensis dr. juris Gunnar Eriksen ved Universi - tetet i Tromsø er enig i at moralen er på de ansattes side. Men rent juridisk er nok Forsvaret i sin fulle rett til å selge: Det kan selvsagt virke urimelig at så skjer når hytta er satt opp på dugnad, men slik er nå en gang jussen. Den beste løsning hadde selvsagt vært at Forsvaret selv tok til vett og kom til en minnelig løsning med sine tidligere ansatte, sier Eriksen. Forsvarsbyggs jurister mener det ikke er påvist tilstrekkelig grunnlag til å la Laukvikhytta bli overført til pensjonistforeningen, men vil ikke kommentere saken overfor F. De henviser til Forsvarsdepartementet (FD), og seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke sier beslutningen om salg er tatt. Han medgir at man kan være uenig i det moralske, men rent juridisk eier FD hytta, og har full rett til å selge den. Ingen gave. Hvor stor vekt legger FD på at selve byggingen ble utført av forsvarsansatte på deres fritid? En forutsetning for statens velferdstilbud, enten i form av penger eller som her lån av en hytte, er at det skal komme alt personell til gode når de er inne til tjeneste. Siden 1974 har et større antall mennesker kommet og gått ved Alta bataljon og HV-17. Hytta var og er ikke en gave til en spesifikk forening, lag, klubb eller enkeltperson, men til det til Foto: FD Ps! Finansdepartementet har bestemt at varige driftsmidler av en verdi over kroner skal registreres som statens eiendom. I tillegg gjelder Av - hendingsinstruksen. Den fastsetter at Forsvarsdepartementet ikke har fullmakt til å gi bort eiendom, bygg og anlegg som gave. en hver tid tjenestegjørende personell ved avdelingen, tidligere representert ved et stedlig arbeidsmiljøutvalg, sier Spange Brekke (bildet). Blant annet er flere HV-velhus solgt. Disse bygningene har representert frivilligheten i HV, med intensjon å sikre forsvars- og dugnadsviljen i lokalmiljøet. Nå er det bare rundt 10 slike velhus igjen. Vi lagde for fire år siden en egen kategori for disse forsamlingslokalene i helhetlig eiendomsregister. De skulle utgjøre en nullkostnad for oss. Lokalene unntas ordinær husleie og har generelt liten økonomisk verdi. Det litt spesielle eierforholdet har ikke skapt noen problemer, forteller direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg. TORBJØRN LØVLAND kommentar nå F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Magnhild Bruheim som er forfatter og journalist. Spørsmålet om verneplikta må gjerast viktig, skriver Magnhild Bruheim. Verneplikta Forsvaret kjennest framandt for meg. Kanskje fordi kvinner ikkje har hatt same plikt til å verne landet. Og det har eg jo, for å vera heilt ærleg, vore glad for. Men nå er det visst fleire og fleire menn som slepp unna også. Verneplikta er i forandring og under debatt. Den har gått ut på dato, meiner enkelte. Andre meiner den framleis er nyttig for samfunnet. Eg meiner ingenting, fordi eg opplever at den delen av samfunnslivet ikkje vedkjem meg. Den norske soldaten står meg fjernare enn nokon gong, det einaste eg følgjer med på, er norsk deltaking i krigsområde rundt om i verda. I min oppvekst måtte nesten alle gutar inn i «Det militære», som vi kalla det den gongen. Dei vart soldatar, som det var litt synd på. Jentene gjekk i beste fall heime og venta. Familiar, kjærastar og venner sende oppmuntrande helsingar i «Ønskekonserten», derfor handla om lag halvparten av alle norske slagerar om soldatar. «Stakkars store, sterke karer», «Å, Marie, jeg vil hjem til deg», «Tre døgn i bua», «MP Bardufoss» og ikkje minst støtteerklæringa frå Wenche Myhre: «Jeg marsjerer ved din side, min soldat». «DERSOM VI VANLEGE FOLK SKAL ENGA- SJERE OSS OM VERNEPLIKTA, MÅ SPØRS- MÅLET GJERAST BÅDE INTERES- SANT OG AKTUELT FOR OSS» Mange meinte at gutane hadde godt av militærtenesta, fordi dei måtte lære seg å like all slags mat. Det var særleg mødrer som tenkte på den måten. Og så vart dei i god form av å gå lange marsjar i ulendt terreng med tung bør. Var soldatane i større grad innlemma i kvardagen den gongen? Nå vekkjer militærleirane interessa mi berre når det er snakk om å leggje dei ned, slik som Jørstadmoen i nærområdet. Da blir det oppslag i media, og lokale politikarar kjempar med nebb og klør for å forsvara den, ikkje fordi det er viktig med militært nærvær, men fordi det er arbeidsplassar. Kor mange er det som får dei varmaste helsingar på ein eller annan mo i dag? Finst det nokon poplåt som handlar om våre tapre soldatar? Er det forresten synd i dei lenger? Eg veit ikkje eingong om det framleis finst kakebu. Når Forsvaret er framme i det offentlige lyset, handlar det mest om ting som ISAF-styrkane, jagarfly, og nå i sommar overvaking frå Forsvarets sikkerhetsteneste (avdeling Jørstadmoen). Strenge menn i uniform, eller eventuelt ein kvinneleg statsråd, uttalar seg og alt verkar alvorleg, hemmeleg og vanskeleg å forstå. Dersom vi vanlege folk skal engasjere oss eller i det minste meine noko om verneplikta, må spørsmålet gjerast både interessant og aktuelt for oss, slik at vi opplever det som eit viktig tema i samfunnsdebatten. Men kanskje Forsvaret meiner at det er like godt at vi ikkje bryr oss. F OKTOBER

14 Sist ut av Olavsvern Per Grov Eilertsen ble den siste fra Forsvaret som brukte Olavsvern. Om to tre år er basen trolig solgt. 1. september var det definitivt slutt. Det siste som forsvant, var datasystemet FisBasis. Forsvarets logistikkorganisasjon/ikt var sist ut porten etter å ha demontert og koblet om sambandet. Basen er nå overlevert Forsvarsbygg. Trist. Vi skal også i framtida levere samband til Forsvarsbygg, så det kan nok fortsatt bli noen arbeidsdager her, sier avdelingsingeniør Per Grov Eilertsen. Selv flytter han over til Flo/IKT sin avdeling like ved flyplassen i Tromsø. Han innrømmer at det er vemodig å stenge: Det var en veldig positiv holdning på basen fram til i fjor høst. Så kom beslutningen om å stenge, og da gikk det jo bare nedover. Det er trist at Forsvaret ikke lenger kan gjøre seg nytte av det svære anlegget. Ensomt. Fra 1. oktober er det to tre godt voksne karer fra Forsvarsbygg som har ansvaret for basen. Vi har regnet på AFP-en og blir neppe mange år her, sier 61 år gamle Asgeir Johansen. Han synes nordområdesatsingen rimer dårlig med å stenge Olavsvern. Kollega Elsa Syrstad (48) er for ung til å gi seg i arbeidslivet. Hun flytter til Forsvarsbygg på Bardufoss. Ensom på Olavs vern har hun låst både kontordøra og hovedporten. Det er jo ikke noe særlig å være alene på basen, uforsvarlig kan det også være hvis noe skulle hende, sier hun. Nå skal Skifte Eiendom prøve å selge hele anlegget. Fjellet og kaia er Nato-finansiert og salget må godkjennes før det skjer. EXIT: Avdelingsingeniør Per Grov Eilertsen (t.v.), overlater Olavsvern til driftskoordinator Asgeir Johansen og konsulent Elsa Syrstad i Forsvarsbygg. Foto: TORBJØRN LØVLAND Jeg tror vi vil klare å selge Olavsvern i løpet av to tre år, antyder prosjektleder Frode Karlsen i Skifte. TORBJØRN LØVLAND Uenige om sivil plikt Sivilt ansatte kan ikke beordres til konfliktsoner før Forsvaret vet hvilke stillinger det skal gjelde, mener Personellforbundet. Retningslinjer for sivil disponeringsplikt kom høsten I vår kom utfyllende regler; ved oppdrag under 30 dager kan alt sivilt personell beordres mot sin vilje. Må avklares. Vi er ikke uenig i den sivile disponeringsplikten, men det vi finner urimelig er at arbeidsgiver kan sende ut alle på oppdrag under 30 dager. Vi etterlyser også en nærmere øremerking av de sivile stillingene som skal underlegges beordringsplikt. Departementets lange liste ramset opp nesten alle stillingskategorier; det kan neppe være meningen, mener rådgiver Geir Thomassen i Personellforbundet. I de aller fleste tilfellene er det frivillighet, men det kan jo finnes grunner til at noen ikke vil reise, sier han. Forbundet mener øremerking av stillinger vil gjøre den ansatte forberedt. I dag tas det forbehold om beordringsplikt ved nyansettelser. Det betyr at de fleste vil ha undertegnet villighet om noen år. Ikke nytt. Rådgiver Wenche Klyve i Forsvarsstaben (FST) sier i en kommentar at en ikke må blande disponeringsplikt og tjenestereiser. Disponeringsplikt til internasjonale operasjoner gjelder kun ved nytilsetting eller at en frivillig underlegger seg plikten, sier hun. Avdelingene skal finne ut hvilke stillinger det er behov for og som kan besettes av sivile i internasjonale operasjoner. Hvilke stillinger som gis disponeringsplikt skal også kartlegges. Det er ingen ny situasjon for Forsvaret å sende sivilt personell på tjenesteoppdrag utenlands. Det er å anse som alminnelig tjenesteplikt for arbeidstakere å kunne bli sendt på kortere tjenesteoppdrag, både innenlands og utenlands, sier Klyve. Om styringsretten omfatter en plikt til å ta kortere oppdrag i internasjonale operasjoner, vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det må være en klar relevans mellom de ordinære arbeidsoppgavene i Norge og det oppdrag som skal utføres, påpeker Klyve. For kortere tjenesteoppdrag vil det ikke bli noen øremerking av slike stillinger. TORBJØRN LØVLAND sjonale operasjoner. Arkivfoto: ARNE FLAATEN Ps! Ved ansettelser skal pålagt disponeringsplikt fremgå av kunngjøring, stillingsbeskrivelse og arbeidskontrakt. SIVILE «KRIGERE»: Sivile kan i økende grad bli sendt til interna- 14 OKTOBER 2009 F

15 akkurat nå Enorme muligheter! Hele landet, fra Skagerrak i sør til Svalbard i nord, og inkludert alle våre mannskaper i utlandet, er FOHs ansvarsområde. Og vi skal holde fokus på alt dette. En enslig norsk militær observatør i Georgia skal ha den samme omsorg og støtte som en soldat i Afghanistan eller en dekksgutt i Nordishavet. Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN), som lå på Reitan før det ble nedlagt og FOH tok dets lokaliteter, hadde både fokus og kompetanse på de nordligste norske interesseområdene. Intet av dette er gått tapt ved opprettelsen av FOH. Intet skal heller gå tapt. Hva vi derimot skal gjøre i Bodø, er å «zoome ut». Vi skal ha hele Norge i vårt bilde. Også all den omsorg, all den fokus og all den kontroll som tidligere ble utøvet fra Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger skal videreføres. Av Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalløytnant, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Områdene i nord er kanskje de mest sårbare vi har. Sårbare for miljøforurensninger, for økonomisk kriminalitet og for politisk press utenifra. Dertil ser det ut til at dette området kan bli et kolossalt oppmarsjområde for ulike transportformål, hvis isen smelter så mye som noen forskere hevder. Blir det langt mer lønnsomt å transportere for eksempel olje og gass fra Asia til Europa og Amerika via «Nordruten», betyr det økte utfordringer for det norske forsvaret. Dette plikter vi å forberede oss på og planlegge for. Samtidig skal vi altså ikke glemme hvilke trusler som kan rettes mot den enorme verdiskapningen på Vestlandet, i Midt- og Sør-Norge. Eller at det meste av norsk makt er samlet i Oslo. Alt dette er Forsvarets ansvar å sikre mot ytre fiender. Alt dette er det FOHs ansvar å trygge. «VI SKAL HA HELE NORGE I VÅRT BILDE» All den gode kompetansen som var i LDKN og FOHK skal bevares. Men vi må gjøre mer enn som så. Utfordringen blir å øke kompetansen. Skal vi være i eliten innen vårt fag å planlegge og lede operasjoner, samt å sørge for godt samarbeid med våre sivile samarbeidspartnere og naboland må vi bygge opp ny kompetanse. Nye og bedre evner til å se hva som er fremtidens behov for det operative Forsvaret. Det er andre i Forsvaret som lager verktøyene i verktøykassa, men vi plikter å legge inn de riktige bestillinger for de verktøy, militære styrker det vil være bruk for i fremtiden. Mye er i endring. Vi har hatt valg, med de følger det får. Vi har fått ny forsvars sjef med en ny forsvarsstab. Generalinspektørene er flyttet ut fra den integrerte strategiske ledelse i Oslo. FOHK og LDKN er lagt ned og erstattet med ett hovedkvarter som leder all militær innsats nært og langt borte. Endringer gir muligheter. Vi kjenner vår besøkelsestid. klipp Vant til å bryte opp I Forsvaret jobbet jeg aldri lenger enn fem år på ett sted. Så jeg er vant til å bryte opp og prøve noe nytt. Lars Myraune (65), generalmajor, potetbonde og Frosta ordfører (H), nyvalgt stortingsrepresentant, til Trønder-Avisa Sammen Vi er helt enige om nordområdesatsingene, vi er enige om forsvarspolitikken i nord og satsinger på infrastruktur, næringsutvikling og kompetanse. Nyvalgt stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl (Sp) til Bladet Tromsø om de tre regjeringspartiene Obama Obama har lansert et bedre anti atomvåpenprogram enn alle norske partier. Kirsten Olsen, Nei til Atomvåpen, til Ny Tid Alene Ap vil også kunne reise en uhyre viktig europadebatt som vi sårt trenger, og bli mye tydeligere i forsvarspolitikken og om vårt engasjement i Afghanistan. Tidligere statsråd Karita Bekkemellem (Ap) til Verdens Gang Ansvar Det vekker oppsikt at Forsvaret har laget en film for å forberede norske soldater på å drepe. Det er det liten grunn til. Tvert i mot vi er enig med SVs førstekandidat i Sør- Trøndelag, Snorre Valen, som tar filmen som et tegn på at Forsvaret er seg det ansvar bevisst som norske myndigheter burde tatt. Trønder-Avisa på lederplass Soldater med gevær Vi har ikke sendt bistandsarbeidere, vi har sendt soldater med gevær. Ingen må la seg overraske av at geværene blir brukt. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen til Adresseavisen Å ta liv I Det var jeg som trykket på avtrekkeren, men vi var en tropp og et lag som var sammen om dette. Det er det norske folk gjennom Stortinget som har sendt oss til Afghanistan for å gjøre denne jobben. Jeg kan stå inne for det jeg har gjort, vi har rett til å slå tilbake når vi blir beskutt. Vi angriper ikke, vi forsvarer egne styrker. Tone Gunnes (22), tidligere soldat i Afghanistan, nå politiskolestudent, til Adresseavisen Å ta liv II Norges deltakelse i ISAF-styrkene i Afghanistan har fått et ansikt, et ungt kvinneansikt. Noen mener 22 år gamle Tone Gunnes ikke burde ha stått frem i avisen og fortalt om opplevelsene av å trykke på avtrekkeren mot talibansoldater... Det hun forteller burde imidlertid ikke sjokkere noen. Forsvarsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen har rett i at historien ikke inneholder noe nytt. Bergens Tidende på lederplass Å ta liv III Tok Tone Gunnes liv på oppdrag fra Stortinget? Ja. Hun ble lært opp av det norske forsvaret og sendt dit av Norge, som del av en Nato-operasjon. Og hun fikk ordre gjennom kommandokjeden. Rent formaljuridisk var hun i strid på vegne av regjeringen. Men regjeringen har full oppslutning i Stortinget om at vi er i Afghanistan. Statssekretær Espen Barth Eide til Adresseavisen Bilder Vi viser ikke liket av den uskyldige familiefaren som ble skutt av norske soldater fordi han ikke stoppet mopeden raskt nok. Vi viser bare vakre arkivbilder av de få norske soldatene som er drept i Afghanistan. Men hva gjør vi den dagen vi får inn bilder av en soldat med det norske flagget på skulderen, dødelig såret? Sven Egil Omdal, mediekommentator, i Stavanger Aftenblad Hentet fra historien «For veik, for veik er kongens bue» Einar Tambarskjelve F OKTOBER

16 aktuelt I NANSENS ÅND: Andreas Carloff om bord i Nansen-fregatten kan komme til å følge i fredsprisvinner Fridtjof Nansens spor å hjelpe folk i nød. 16 OKTOBER 2009 F

17 Havet fanger KNM Fridtjof Nansen kan bli nødt til å fylle fartøyet med flyktninger. Det norske fartøyet glir stødig gjennom vannet og legger østkysten av Afrika bak seg. Fartøyet har noen timer ligget fortøyd utenfor Mombasa i Kenya etter å ha fullført sitt første eskorteoppdrag for to skip i FNs matvareprogram. Luften kjennes varm nesten trykkende, men solen stråler og sjøen glitrer blå og tiltalende. Det er likevel på innsiden av skroget det er mest behagelig å oppholde seg. Der tvinger de solide blå slusedørene avkjølt luft til å holde seg inne med mannskapet. Viser seg fram. Kommandør kaptein Ole Morten Sandquist har nettopp fått seilingsordre til Seychellene, selv om det er Adenbukta som er det mest sentrale operasjonsområdet for den maritime EU-styrken. Det er likevel et poeng også å vise slagkraft litt lenger øst i Det indiske hav. Vi ser at flyktningstrømmen fra Somalia til Jemen er økende. Overfylte småbåter krysser farvannene vi opererer i, forteller skipssjefen. Fregatten har allerede støtt på overfylte båter, men har valgt ikke å stoppe dem. F OKTOBER

18 PIRATTOKTET BALLER I LUFTEN: Mannskapet om bord har mange oppgaver, men de fleste tar seg tid, så ofte de kan, til å trene på helikopterdekket, eller i hangar med tredemøller og romaskin. «DET ER VANSKELIG Å SI HVOR HYPPIGE ESKORT Menneskesmuglere. Men én båt på vei tilbake til Somalia, som uten tvil hadde vært på slik smuglertokt, ble kontrollert. Det var mistanke om at de hadde våpen og stige om bord. For ofte har de samme sjøfolkene til hensikt å kapre fartøy på sin retur fra Jemen. I dette tilfellet hadde helikopter observert at mannskapet hadde droppet gjenstander, trolig våpen og annet utsyr tenkt brukt til piratvirksomhet i vannet da vi nærmet oss. Derfor fant vi ingen ting og lot dem fortsette, men da hadde de allerede erkjent at de hadde fraktet en gruppe mennesker over havet, forteller Sandquist. Han forklarer at de vil fortsette med å kontrollere slike båter så lenge det er mistanke om at det kan være pirater. Dette med menneskesmugling var vi klar over på forhånd, men det ser ut til at vi kan bli trukket mer inn i det enn vi hadde forutsett. Faren for at flyktningene i disse båtene kan komme i en nødsituasjon, er stor, forklarer skipssjefen. Mennesker i havsnød vil det norske mannskapet være forpliktet til å hjelpe. Dette har allerede hendt to andre fartøy i styrken. Det kan være å gi dem mat, tepper og vann og medisinsk assistanse. I verste fall, om båten for eksempel kantrer, må KNM Fridtjof Nansen være forberedt på å måtte ta dem om bord. Forhold avgjør. Vi har tatt dette med i beregningene på forhånd, men ser at det kan bli stadig mer aktuelt. De overfylte båtene antar jeg kan ha mellom 30 til 40 personer om bord. Vi skal fint kunne ta hånd om opptil 100 mennesker om det er påkrevet først og fremst på helikopterdekket og i hangar, forklarer Sandquist. Han forteller at de har vurdert hvordan de eventuelt skal gå frem om de får flyktninger om bord. BESLAG: Skipssjef Ole Morten Sandquist viser frem beslaglagte våpen etter piratene de måtte la gå. Bordings - stiger var også med. Kanskje gjør de som den franske fregatten La Fayette, bringer dem til myndighetene i Jemen avhengig av situasjonen og posisjonen. Til å foreta juridiske og faglige vurderinger, har han med seg både jurist og militærpoliti om bord. Er vi midt i et eskorteoppdrag, må 18 OKTOBER 2009 F

19 aktuelt Fridtjof Nansen: Type: fregatt Totalvekt: 5300 tonn Lengde: 134 m Bredde: 16,8 m Makshastighet: 26 knop+ Mannskap: 120 Rekkevidde: 4500 naut mil/30 døgn Våpen: 76 mm kanon, over - flate-til-luft-missiler, 12,7 mm mitraljøser E- ELLER PATRULJEOPPDRAG VI FÅR» vi der og da ta en beslutning om å ha dem om bord eller bringe dem til land. Det vil være avgjørende om situasjonen for en del av dem er medisinsk kritisk. Flere oppgaver. Med ett høres alarmen om bord i form av en høytalerstemme: Klart skip! Det er bare en øvelse. Likevel fullt alvor. Selv om mannskapet og fartøyet i øyeblikket er inne i en rolig fase, er det ingen slakk på kravene enten det er brann-, havari- eller sanitetsøvelse. Derfor tar det røykdykkerne bare få minutter å iføre seg draktene. To og to øver de i blinde på å ta seg bakover i fartøyet. De famler seg frem til tunge slusedører og høye «dørstokker». Uten å vimse finner de målet der røyken har sitt utspring. Vi er i alt 38 med røykdykkerkompetanse om bord, men bare inntil 20 er i praksis i beredskap, forteller annenmaskinist, løytnant Tore Bolme. Han har, som de fleste andre om bord, flere oppgaver og ansvarsområder. Det er derfor et fartøy som Fridtjof Nansen er i stand til å klare seg med et basis-mannskap på 120 personer, der andre nasjoner med tilsvarende fartøy gjerne teller det dobbelte. Jeg har ansvar for havarikontroll og røykdykkertrening, men det er maskinene jeg i hovedsak tar hånd om, forteller Bolme. Ifølge ham er det andre utfordringer å skulle holde motorene i gang nær ekvator til forskjell fra hjemme. Oppvarming av diesel til gassturbinene, som de må gjennomføre i nordlige farvann, slipper de nå. Her er det for eksempel snakk om å kjøle returdiesel. Samtidig er det høy fuktighet og mer kondens enn de er vant til. Daglig drift går automatisk og overvåkes fra et avkjølt kontrollrom. Det er bare noe manuelt vedlikehold som tidvis gjør det påkrevd å oppholde seg i de SJEF: Kommandørkaptein Ole Morten Sandquist. BANDITTBUR: Militærpoliti kaptein Bennik Haslestad viser frem en av de to fangecontainerne som pirater vil bli puttet inn i, dersom de blir tatt. OLE MORTEN SANDQUIST, SKIPSSJEF brennhete maskinrommene. I alt har fartøyet sensorer som registrerer om noe er unormalt eller det oppstår røyk- eller gassutvikling. Flere oppdrag. Skipssjefen er svært trygg på at skipet er godt egnet for oppdraget de er med på, både teknisk og operasjonelt. Han er heller ikke bekymret for det noen vil kalle dødtid de dagene de venter på ny ordrer og kanskje ikke er midt i det verste piratområdet. Skjønt monsunvind har tvunget piratene til å redusere sin virksomhet. Sandquist tror det er for tidlig å slå fast at internasjonalt nærvær med marinefartøy har gitt varige resultater. Det er vanskelig å si hvor hyppige eskorte- eller patruljeoppdrag vi får. De kommer gjerne på kort varsel. Aktiviteten til nå har vært som forventet og vi har vært innom alle fasetter av utfordringer, sier kommandørkapteinen. Han forklarer at de egentlig F OKTOBER

20 PIRATTOKTET aktuelt HAVARI: På den norske fregatten gjennomføres stadige øvelser. Her skal et helikopter ha havarert på dekk med røykutvikling, brann og skadet personell. ikke har noen fast base, bare en rekke mulige havner de kan benytte til bunkring og etterforsyninger. Da settes all lit til Nasjonalt støtteelement (NSE) på land. De reiser foran Nansen og gjør alle nødvendige forberedelser før fartøyet ankommer havn. Inntil slutten av september har Fridtjof Nansen vært ute for tre episoder. 22. august gjorde de våpenbeslag, men måtte la de antatte piratene gå. 26. august kom de lasteskipet Southern Cross til unnsetning. De forhindret kapring, men rakk ikke å holde igjen piratene. Samme dag stanset de returbåten fra Jemen, men manglet piratbevis. Spesialister. Det er norske spesialstyrker som utgjør fregattens bordingslag, selv om det er meningen at KNM Fridtjof Nansen senere skal ha eget lag, rekruttert fra det faste mannskapet. Marinejegerkommandoen (MJK) stiller med et bidrag som blant annet består av marinejegere og spesialbåtoperatører. Den teknologiske utviklingen har gjort den type båter vi bruker mer avanserte. Derfor er det behov for personell som spesialiserer seg. Spesialbåtoperatører, SBO, er noe MJK har sett behovet for og har etablert i kommandoen, forklarer den tilstedeværende skvadronssjefen i marinejegerkommandoen. Han er svært fornøyd med hvordan styrken hans er blitt mottatt om bord. Vi er her for å støtte skipssjefen. Samarbeidet har vært meget bra. Det er første gang MJK og fregattvåpenet i Marinen jobber så tett sammen og på en slik måte som her. Både besetningen og Forsvarets logistikkorganisasjon har stått på for å få dette til. Blant annet måtte noe om bord spesialtilpasses. Bordet en båt. Sjefen for MJK-bidraget sier at de har brukt mye tid på forhånd til å planlegge deltakelsen i operasjonen, og han synes det er godt at den nå er av det maritime slaget. Oppdragene vi har gjennomført så langt, blant annet med bording av en piratbåt, har gått greit. Når vi gjennomfører et oppdrag, er vi fokuserte og konsentrerte, lyder forklaringen hans. På forhånd har de blant annet satt seg inn i kulturen i området, slik at de kan opptre korrekt i all sin myndighet og slippe å sette anholdte pirater i forlegenhet. Han er stolt av mannskapet sitt, som slett ikke må oppfattes som råtasser. Den maritime spesialstyrken gir bare sindige og utholdne personer plass i rekkene. «OPPDRAGENE VI HAR GJENNOM- FØRT SÅ LANGT, BLANT ANNET MED BORDING AV EN PIRATBÅT, HAR GÅTT GREIT» MARINEJEGER- KOMMANDOENS SJEF PÅ FRIDTJOF NANSEN Treningsøkt. At de samtidig har styrke og smidighet, får Fs utsendte erfare på kroppen. Om du tar utfordringen, er du hjertelig velkommen til en treningsøkt på helikopterdekket i morgen tidlig, lyder den vennlige invitasjonen fra jegerne. Etter minutters oppvarmende øvelser påfølgende morgen, er konklusjonen klar. Piratene gjør klokt i å gi seg uten kamp. Det meste av skytetreningen deres om bord vil marinejegerne ha for seg selv. Men snatringen fra ulike automatvåpen på dekk er lett hørbar, selv innenfor de tunge slusedørene. Skyteøvelser er så visst ikke forbeholdt jegere. På vei mot Seychellene blir kanonen på dekk gjort klar. Det drønner over Det indiske hav, men skytingen er under god kontroll. Mannskapet har forsikret seg om at ingen andre fartøyer er i nærheten. Maskingevær på babord side blir også testet i et piratscenario. Mitraljøse 2, mitraljøse 4: lad opp, lyder en ordre. Skiff kommer mot oss, varselskudd, hardt babord! 100 til 200 meter unna står det vannsøyler opp og markerer nedslag i sjøen. Menige om bord. En av dem som vokter horisonten for uvedkommende, er 20 OKTOBER 2009 F

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T

AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T AKTUELL NYNORSK LITTERATUR FOR SKULEN S K A L D E N N Y N O R S K E B A R N E L I T T E R A T U R E N O V E R L E V E M Å H A N V E R E B E S T EI GOD BOK FOR DEN DET GJELD Men da den egentlige bruker

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre.

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa NDPTL Tromsø 23. februar 2011 Kjære alle saman! Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Partnarskapet

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norske journalister 25. feburar - 8. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Nynorsk Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av motstandarane til Cæsar under gallarkrigen var gallarhovdingen

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer