Stokke menighetsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke menighetsblad"

Transkript

1 Nr årgang INFORMASJON Stokke menighetsblad Hvem er Hege Vilberg? Tårnagenthelg Internasjonal kafè side 4 side 7 side 9

2 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse: Stokkeveien 55. Postadr: Postboks 10, 3161 Stokke. E-post: Tlf: Åpningstid: man. tirs. tors. fre. kl Prest, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent har fri mandager. ANSATTE: Kirkeverge Fred Willy Aamelfot Tlf: Sokneprest Frode Askekjær (Stokke sokn) Tlf: Sokneprest Lise Horn (Skjee og Arnadal sokn) Tlf: Seniorprest Elise Strat (Stokke sokn) Tlf: Kontorsekretær Ellen Chr. K. Stampe Kantor Jaime Nicholas Lewis Tlf: Diakoniarbeider Grete Granerød Tlf: Undervisningsleder Gunvor L. Falke Tlf: Kirketjener Barbro Häggblad Tlf: / Kirketjener Siv T. Sommerstad Mobil: Kirketjener Helga S. Grav Mobil: Kirkegårdsbetjent Rune Jacobsen Kirkegårdsbetjent Reidar Nærland Alle kan treffes etter avtale. Leder av Stokke kirkelige fellesråd Anders Kristian Kjær jr. Tlf Leder av Arnadal menighetsråd Øyvind Tretteteig. Tlf Leder av Skjee menighetsråd Åse Svensson. Tlf Leder av Stokke menighetsråd Karl Hagelund. Tlf Utgiver: Menighetsrådene. Utkommer 7 nummer i Stoff leveres på Kirkekontoret eller e-post: Møtenotiser kan sendes som e-post til Ansvarlig redaktør: Fred Willy Aamelfot. Redaksjonsutvalg: Karl Hagelund, Helge Klingberg, Ellen Chr. K. Stampe, Lise Horn. 2 Stokke menighetsblad På den annen side Annerledeslandet Utenlandske medier undrer seg og rister på hodet. Vår nasjonale kringkaster lager «sakte-tv» og oppnår utrolige seertall. Det begynte med «Hurtigruta minutt for minutt», hvor vi fulgte hurtigruta i såkalt «sann tid» fra Bergen og helt til Kirkenes. Siden har vi fulgt toget fra Bergen til Oslo og på Flåmsbanen på lignende vis. Og disse seer-suksessene satte tankene i sving hos NRK s medarbeider som har ansvaret for programmer med salmer, Helge Gudmundsen. Hans ide var om det gikk an å lage et sakte- TV program hvor en tok for seg vår nye salmebok fra ende til annen, og sang seg gjennom alle de 899 salmene. Han tok med seg ideen og presenterte den for NRK-sjefen. Og under over under NRK-sjefen ga grønt lys for et slikt prosjekt! Etter avklaringen med toppledelsen i NRK, var det å gå i gang med planleggingen. Tidlig ble det klart at her skulle hele landet få anledning til å delta. Alle menigheter i Den norske kirke fikk tilbud om å delta, enten med egne kor eller med hjelp fra andre lokale sangkrefter. Og responsen kom fra hele landet, og til og med fra en søstermenighet langt borti Midtvesten i USA. Ialt 60 timer med salmesang skulle organiseres og fordeles. Det var stor variasjon og bredde blant de som skulle delta, solister, små sanggrupper f.eks. kvartett, barnekor, gospelkor, blandakor, mannskor med stort «trøkk» og damekor med «myke» toner. Organister og akkompagnatører skulle framskaffes og fordeles til tjenesten. Og mye, mye mer organisering. Og resultatet var overveldende! Gjennom dette programmet traff NRK en nerve i folket vårt. De som har greie på sånt sier at halve landets befolkning har vært seere av programmet i kortere eller lengre tid. Her har hele bredden i den salmeskatt vår nye salmebok representerer blitt gjort kjent for mange fler enn de som til vanlig deltar med salmesang i våre gudstjenester. Og sanggleden vi har ute blant Bankkonto: til menighetsbladet. Neste nummer av menighetsbladet kommer i uke 9 og dekker tidsrommet Stoff må leveres innen >>>>

3 Ord til ettertanke Alt har sin tid Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen sier Forkynneren (3.1). Sant nok. Endringssamfunnet er et begrep som er mye brukt i senere år. Og når en har levd endel år i to århundrer, må en erkjenne sannheten i det begrepet. Både samfunnsendringer og endringer i eget liv er erfaringer mange av oss deler. Noen endringer har vi regien på selv eller tror vi at vi styrer selv: Valg av utdannelse, yrke, arbeidssted, bolig, livsledsager for ikke å snakke om de ferskeste forandringene vi la opp til: nyttårsforsettene.... Men svært mye skjer uten vår vilje og medvirkning: svikt i helse og førlighet, innskrenket aksjonsradius for praktiske gjøremål, alderens forandringer, man mister nære og kjære. Dette, og så mange slags store og små rystelser (uttrykket som vår nye biskop bruker i en boktitel) kan vi ikke bestandig styre utenom. Og flytter vi blikket litt bort fra oss selv, er det ikke til å fatte hva enkeltmennesker og samfunn kloden rundt rammes av: terrorhendelser, naturkatastrofer, krig og ufred, og konsekvenser som sult og nød, flyktningetilværelse, de virkelig store kriser. Til og med kirken vår er i stadig endring, noe historien bekrefter til fulle, heller ikke dette uten en sterk menneskelig påvirkning opp gjennom tidene på godt og vondt. Men en salme av Eyvind Skeie/ Sigvald Tveit (den siste som ble sunget i TV-programmet ved starten av adventstiden i 2014) får fram en positiv vinkling: Jeg tror på jordens forvandling. En tid, et sted, en gang skal alle ting bli nye og alt bli fylt med sang! Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje! Bak døden venter Jesus. Den som vil tro, skal se! (Norsk salmebok nr. 899, vers 2) I Hebreerne 13.8 sier Paulus: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det er all grunn til å synge med Martin Luther / M.B. Landstad: Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg og vet oss vel å berge (No. salmebok nr. 108) Det gir styrke til å kunne tilpasse oss forandringene vi må møte. Inger Johanne Fuglevik folk, ble godt dokumentert. Og når vi hadde «Vår Frues kirke» i Trondheim som hovedarena, med god tilrettelegging, var det en stor opplevelse å følge dette programmet. Dette ble ytterligere bekreftet av at kirken hadde over besøk gjennom de 60 timene programmet varte. Etterpå har media rapportert at salget av salmeboka har gått rett til værs! En kjempetakk til NRK som tør å satse på et «sakte-tv» som mange tror er veldig smalt, men som i dette tilfellet avslører at også salmer fortsatt har en plass i hjertet til folk flest. HUR- RA for NRK som fortsatt viser at Norge i flere sammenhenger er et «annerledesland»!!! K. H. Stokke menighetsblad 3

4 Hvem er Hege Vilberg? Hege Vilberg er gift med Pål, de har to barn og bor i Lågerødåsen. Vi møttes der over en kopp kaffe og fortreffelig julebakst. Vi er blitt litt kjent med Hege fordi hun er engasjert i søndagsskolen noen år, nærmere bestemt Skjee søndagsskole. - Men hvem er egentlig Hege Vilberg? Jeg har hatt en litt omflakkende tilværelse som barn og ungdom. Jeg har bodd i Nord-Norge, på Dombås og til sist i Hamardistriktet. Der hadde jeg min ungdomstid, en flott tid i KFUK/M med tensing og et godt ungdomsmiljø. Siden fikk jeg min utdannelse som sosionom og diakon på Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. - Og veien videre til Stokke? Den gikk på ingen måte direkte fra Oslo og hit. Etter endt utdannelse var jeg engasjert som lærer på Diakonhjemmets Høgskole en tid før jeg reiste til Malawi i Afrika for Kirkens Nødhjelp for en toårsperiode. Der hadde jeg oppgaven med å heve kompetansen til lokale medarbeidere som arbeidet med hiv og aids. Etter dette ble Stokke mitt bosted, hvor mannen min er født og oppvokst. - Vi vet at du er engasjert i søndagsskolen, men det er på søndager. Hva med hverdagene? Til hverdags arbeider jeg som sosionom på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (Bupa) ved Sykehuset i Vestfold. Min særlige oppgave er arbeidet med barn og unges familier og familiesituasjon. Dertil har jeg nettopp begynt i en undervisningsstilling på Regionssenter for barn og unges psykiske helse i Oslo, en deltidsstilling. Men så til søndagsskolen. - Hvordan fikk du et engasjement for nettopp dette? Det lå ganske naturlig til rette. Jeg har en mor som har vært en engasjert søndagsskolelærer og jeg har naturlig nok gått på søndagsskolen Hege Vilberg. selv. Her i Stokke fikk jeg en forespørsel fra kirkens undervisningsleder, Gunvor Falke, om å ta en tørn i søndagsskolen. Det syntes å være en grei og avgrenset oppgave som jeg sa ja til. Gunvor er for øvrig min studievenninne. - Vi vet at søndagsskolen gjerne vil at barna skal bli kjent med Jesus, men hvordan skjer det i praksis? Vi møtes til søndagsskole de søndagene det er gudstjeneste i Skjee kirke og vi deltar ved gudstjenestens begynnelse. Deretter går vi over i Skjeestua hvor vi fortsetter med sang og Jesusfortellinger, vi tenner lys og vi ber sammen. Til slutt har vi aktiviteter og saft/kaffe og gjerne kake. Det hele er avviklet på ca. en time. Takk for praten, Hege og lykke til med søndagsskolearbeidet. HK 4 Stokke menighetsblad

5 Stokke og Skjee menigheters misjonsprosjekt På snarvisitt i Mali Omtrent tre år etter at borgerkrig og uroligheter gjorde at Gerd Aasvang og andre misjonærer i hast måtte dra fra Mali, har Gerd vært på en snarvisitt i «gamle trakter». I to uker har hun vært på forskjellige steder for å rydde opp i og avslutte det skolearbeidet hun primært var utsendt for. Det var sortering av ting, hva som kunne brukes videre, hva som kunne selges og hva som en bare måtte kvitte seg med. Var det forskjell på å være i Mali nå i forhold til da du var der for tre år siden? spør vi. I hovedstaden Bamako var det ikke så stor forskjell. Det var mer trafikkontroll og en måtte ha mer papirer på hvorfor en var der, kall det gjerne «sikkerhetsbrev». Og så hadde vi fått ny lokal medarbeider på kontoret. Den vi hadde før hadde faktisk fått ny stilling i regjeringen som «kvinneminister»! I Sevare hvor vår samarbeidspartner MELM har sitt hovedkvarter, og som ligger minst ei dagsreise nordøstover fra Bamako retning Sahara, var det mer sivilt politi i gatene, patruljer fra sikkerhetsstyrkene og bevæpnet vakt på hotellet. Folkelivet ellers var omtrent som før, bare det at turistene var borte og med dem gateselgerne. Og hvordan sto det til med de som var med i kirke og menighet? Våre medarbeidere var på plass, og gjensynsgleden var stor!! Nå ble det anledning til å ta skikkelig farvel. Takknemligheten var stor og sterk. Menighetslivet var som før. Det var foreløpig bare grønnsakbed på kirketomta. Menigheten ser imidlertid fram til å flytte ut av MELM s lokaler og inn i eget hus. Det vil styrke selvstendigheten og markere forskjellen mellom MELM og lokal menighet. Jeg fikk gleden av å besøke kristne fulanerfamilier, som Det Norske Misjonsselskap (NMS) har som prioritert oppgave å arbeide blant i Mali. Da var jeg sammen med det nye ekteparet fra Nigeria, Gerd Aasvang. hvor han er veterinær og kan fulanernes språk forståelig hjemmefra. Og ettersom fulanerne er et kvegfolk, er det spennende å ha en dyrlege i arbeid blant dem. Videre forteller Gerd at fattigdommen var mer slående nå enn da hun var der før. Men hun avslutter med å si at i samtaler med folk, understreket de sterkt at de ikke var årsaken til krigen som hadde vært. Deres kultur, som de er stolte av, er at de vil leve fredelig sammen! Krigen var blitt påført dem av krefter utenfra. Dermed er det et godt grunnlag for fortsatt å arbeide med å gi evangeliet videre til såvel fulanere som andre folkgrupper i Mali. Vårt misjonsprosjekt kan frimodig drives videre. K. H. Stokke menighetsblad 5

6 Tårnagenthelg Går du i 3. klasse? Da trenger vi DEG til å løse oppdrag og mysterier i kirken. Tør du være med opp i tårnet? Bli med på å løse spennende oppdrag! Bor du i Stokke kommune og går i 3. klasse? Da er DU velkommen til Tårnagenthelg i Arnadal kirke i februar. Lørdag 7. februar møtes alle tårnagentene til mysterieløsning, og søndag 8. februar til Tårnagentgudstjeneste. Dette er første gang vi skal prøve å løse mysteriene i Arnadal kirke, så ingen har gjort det eller klart det før deg. Kanskje tør du også å klatre helt til topps i kirketårnet? Som agent får du utdelt agentbevis. Klarer agentene å løse alle mysteriene, ligger det også en dusør og venter! Vi serverer også agentmat og mysteriedrikke. Mens du er i kirken på lørdag, kan jo mamma og pappa kanskje klare seg uten deg, så kan de jo gjøre noe annet. På søndag er det fint om du tar med deg både familie, faddere, venner og andre til gudstjenesten og kirkekaffen. Mer informasjon kommer på nettsidene våre når arrangementet nærmer seg. Alle i hele Stokke som fyller 9 år i løpet av 2015 får også invitasjon i posten. Lurer du på noe, kan du også kontakte sogneprest Lise Horn på mail Påmelding senest mandag 2.februar 2015 til Oppgi navn på barnet, adresse, navn og mobil til en foresatt, samt allergier og eventuelt andre opplysninger vi trenger å vite om. Lise Horn Sogneprest i Skjee og Arnadal Forbønn i januar og februar - takker vi for at vi får oppleve et nytt år og ber om at det må bli et velsignet år ute og hjemme - ber vi om at folk må kjenne trang til å samles om ord og sakrament - ber vi også for vår nye biskop, Per Arne Dahl. 6 Stokke menighetsblad

7 Annonser Stokke menighetsblad 7

8 Om fastetiden Kirkeårets fastetid varer fra Askeonsdag til lørdag før påske. Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørkenen, hvor han tre ganger blir fristet av djevelen, og alle tre ganger avviser ham. Det er 45 dager fra Askeonsdag til Påskeaften, men man skal ikke regne med søndagene i fastetiden, - søndagen er festdag til minne om at Jesus stod opp av graven. I fastetiden bærer presten fiolett stola (bånd om halsen). Askeonsdag Askeonsdag er onsdagen etter Fastelavnssøndag og markerer begynnelsen på fastetiden. Datoen varierer ut fra når påsken faller, og askeonsdag feires derfor mellom 4. februar og 10. mars. Årets askeonsdag faller på onsdag 18. februar. Navnet Askeonsdag stammer fra uttrykket i sekk og aske. Uttrykket kjenner vi fra flere steder i Bibelen, hvor sørgende folk har kledt seg i sekk og aske som tegn på deres sorg. Antallet dager i fastetiden (40) er fastsatt til minne om Kristi 40 dager lange opphold i ørkenen. Dagen før askeonsdag, kalles på folkemunne fetetirsdag og er avslutningen av den folkelige karnevalstiden. Dagen før fetetirsdag kalles blåmandag. Maria budskapsdag Maria budskapsdag, også kjent som Marimesse, Maria bebudelse eller Herrens bebudelse. Tradisjonelt har det vært en viktig merkedag i kirkeåret. Den markerer hendelsen som er omtalt i Lukas-evangeliet 1. kapittel, versene 26-56, da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel. Opprinnelig har denne dagen blitt feiret den 25. mars, som er ni måneder før jul. Nå legges feiringen til nærmeste søndag som i år er 22. mars. Dagen er en festdag midt i fastetiden. Den fiolette fargen som brukes i denne tiden, blir på Maria budskapsdag avløst av festens hvite farge. FWA Nå mulighet for å sette ned urner vinterstid Nedsettelse av urner har frem til i dag bare blitt utført på vinterstid dersom det ikke er tele i jorden. Ved tele har urnenedsettelsen blitt gjennomført på våren. For den enkelte pårørende kan det ha vært belastende å vente så lenge med nedsettelsen av urnen. Vi har nå et eget tineapparat for urnegraver slik at det vil være mulighet til å sette ned urner på gravplassene i Stokke gjennom vinteren. Dette er muliggjort fordi gravplassene i Stokke har nå fått montert strøm slik at det utføres tining av graver med elektriske tineapparater. Ta kontakt med kirkekontoret for nærmere informasjon. Kirkevergen 8 Stokke menighetsblad

9 Internasjonal kafe Desembermøtet for Internasjonal kafe ble som vanlig arrangert i Kirkestua i Arnadal. Tradisjonen tro ble det servert grøt med rød saft til. Og etterpå var det is, kaker og kaffe/te. Til tross for at dette sannsynligvis var siste kafe av denne art, fordi flyktningmottaket skal nedlegges, var det god oppslutning. Tre generasjoner deltok, og i alt ni nasjonaliteter var til stede, oss norske medregnet. Familier og enkeltpersoner kom fra Bangladesh, El Salvador, Iran, Eritrea, Afganistan, Etiopia, Irak (Kurdistan) og Kosovo. Og dette avspeiler på mange måter hvor det er politisk uro og ufred i denne vår arme verden. Men på kafeen råder det fred og glede, noe diakoniutvalget og Arnadal menighet har lagt vekt på når Internsjonal kafe skal arrangeres. Det er jo beboerne på flyktningmottaket på Fossnes som er årsaken til dette initiativet. Denne gangen var det Marit Marcussen, Grete Granerød og Ragnhild Bing som hadde regien, støttet av Kjell Erik Borge ved pianoet. Og på kjøkkenet regjerte Barbro Heggblad og Bodil Hagen. En glad gutt koser seg på Internasjonal kafe. ter. Det kom ingen førjulsnisse, men vi hadde et gratislotteri, hvor blomster og smågevinster fant nye eiere. Dessuten var det en liten gave og et julekort til hver av kafegjestene. Dagens morsomste innslag var ikke planlagt. Pianisten hadde fått kliss på både hender og tangenter, og til mye «ulyd» og munterhet ble begge deler rengjort. K.H. Siden dette var et adventsmøte, fortalte Marit om hva hvert av adventslysene symboliserte: Glede håp lengsel fred, før lysene ble tent. Siden Luciadagen snart sto for døren, var det også et opptrinn med lys, hvite kapper og glit- Luciaopptrinn med sang og lys av godt voksne denne gang. Gaver og julekort til alle som var der. Stokke menighetsblad 9

10 Annonser Alltid her for deg! Behjelpelig hele døgnet Telefon: STOKKE TRAFIKKSKOLE Kontor Bjørn Odd Egil Moped Bil Tilhenger Traktor 10 Stokke menighetsblad

11 Menighetstur til Slovakia med Stokke menighet Bli med å besøke vår vennemenighet i Liptovsky Hradok i Slovakia juli Nå har du muligheten for å bli med på en opplevelsesrik ferietur til Øst-Europa. På turen får vi oppleve den sjarmerende byen Liptovsky Mikulas. Det blir også mulighet til å besøke Tatralandia, Pribylina, Demänovska-grottene. Vi får også muligheten til å besøke menigheten i Liptovsky Hradok. På veien hjem får vi også en kveld i Krakow, en av Polens mest kjente historiske byer. Reis i et godt åndelig felleskap og opplev det fantastiske Øst-Europa! Turen arrangeres av Stokke menighet, og Arnhild og Curt Westman blir med som reiseledere. De har reist mye i Øst-Europa, og er godt kjent med både land og folk. Det er begrenset antall plasser, så vær rask med påmelding dersom du vil sikre deg plass på turen. Påmeldingsfrist er 1. mai Påmelding til: Adr.: Stokkeveien 55, 3160 Stokke Tlf.: (kl. 9:00 15:00) Pris pr. person: kr ,- (dobbeltrom) Tillegg for enkeltrom: kr. 600,- Prisen inkluderer: Flyreise Gardermoen Krakow t/r, 4 hotellover-nattinger med frokost, bussreiser, entré til Demänovska-grottene, 2 felles middager, 2 felles lunsjer, besøk til den lutherske menigheten i Liptovsky Hradok. Prisen inkluderer ikke: Entre til Tatralandia og Pribylina Reiseforsikring Frode Askekjær, sogneprest Gamlebyen i Krakow. Hotel Europa i Liptovsky Mikulas. Stokke menighetsblad 11

12 Fra kirkeboka Døpte: Marcus Sørensen Kaasa Vetle Sørby Krohn Regine Emilie Mellesdal Berntzen Mali Landsnes Gallis Mathea Kvam Klemetsen Caspian Mikkelsen Enya Scharning Momork Iben Holbu Naas Begravet: Else Rigmor Eriksen Jakob Andreas Fjeld Jon Arne Høibach Åse Margaret Welmer Håkon Dag Sjue Kristine Hjorteseter Ravndal Samling FELLESSKAPSSAMLING Staben ved Stokke kirkekontor ønsker alle velkommen til felleskapssamling i kantina på Gjennestad videregående skole, tirsdag 3.februar kl Tema ved Nils Øyvind Kjøl: «Gud ord det er vårt arvegods. Det våre barns skal være». Sangprogram ved Tormod Hauge og Gro Hansen. Meny: Suppe, kaffe og noe attåt. PÅMELDING: Til kirkekontoret senest 29. januar. Tlf eller e-post: Menighetsbladets økonomi Som noen lesere muligens har fått med seg, vil Stokke menighetsblad ha et annet økonomisk grunnlag i år enn i fjor og noen år tidligere. Ved siden av annonser, som det har blitt færre av, er bladet heretter avhengig av frivillige gaver. Slik var det også i «gamle dager». Da var det mange som ga noen kroner til bladet. Vi som steller med Stokke menighetsblad har faktisk tro på at en del av Stokkes befolkning synes så godt om bladet at de kan tenke seg å bidra til driften med et større eller mindre beløp. Noen vil huske at det ble lagt giroblanketter i bladet to ganger per år. Det tar vi ikke sikte på nå. Behovet for slike blanketter er som kjent ikke til stede for folk flest lenger i våre nettbank-tider. Men vi vil komme til å markere bladets kontonummer ganske tydelig og samtidig gjøre oppmerksom på at alle gaver til bladet må merkes «menighetsbladet». Kontonummeret er og innbetalingen merkes «menighetsbladet». Vi takker for gaver og ser økonomien lyst i møte. Red. Gaver til menighetsbladet kan gis på konto og merkes «Menighetsbladet». 12 Stokke menighetsblad

13 125 år SI DE Le Fargelegg A B k. F r o. o r t e ll i n g. T Vismennenes labyrint C D Finn riktig skygge B A C Hjelp de vise menn å finne fram til Jesusbarnet! Hvilken vei skal de velge? E D nett SPRELL.no Vismennene kaster skygge inn i huset til Josef og Maria, men bare en er den rette. Hvilken? 14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? Musikkvideoer Tegnefilmer BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,- pr barn Manus: Odd Ketil Sæbø 02 Himmel Forteller: Ålesund Jakten over livet Harald Stoltenberg Solister: Soul Children stille på Astrid stemmden Walderhaug 10 God Myren og Kristian tid T/M: Runar Anita en N. Gjerlaug, Bang Musikkproduk Stangeland Rebecca Henning Fjalsett, sjon/arr./miks: Kaufman, Kalvøy, Mathias Vokalproduksj T: Karin Karin K. 1/0 Studios, Dag En Manvik Trommer: on: Runar M: Karin K. Manvik og Oslo K. Manvik Merete Børre Bang Bestill O: Hildegunn F. Arnevåg SØNDAGSSK -CD Flyen barnebladet med tårnagentene Gitarer, Garnes OLEN produksjon Reigstad BARNAS NORGE på 04 Herren 2011 Kristian Kvalvaag, og arr. s klubbavis Bratsj: Vetle er min skolen.no Basement av komp: Tarjei Kleveland hyrde Miks: Espen Nysted T: Asle Studio Bjorvatn og Hanna M: PhatBack Tekniker (Salme Muren Audiopol Gjelstad Gundersen, 23) Tekniker Studio Fra CD-en Antonsen, voice: Håvard (vokal): Studio Make Postproduks Sanden Propell Vegard Music StaffeldtsGressum Media Schow, AS Vegard SØNDAGSSK jon/ferdigsti 2011 Schow, Illustratør: OLEN lling: Make Paradisbukta NORGE Kanako Music AS Tomas, 12 Aria Jesus og 2012 Grafisk design: side 2& Yuzuru (utdrag) CD trykk: Liv-Benedic Camilla bibelserien side 4-5Produsent: Dicentia Hoholm Fiolin: Hallvard te Bjørneboe Odd Ketil M: Liv-BenedicteBjørneboe Sæbø og fra CD-en BjørneboeSæbø Aria NORGE SØNDAGSSK Liv-Benedicte 15. aprilolen Bjørneboe skolen.no Tomas Tore Elias sang Thomassen Songe T/M: Tore T/M: Hans og barn Inge Fagervik fra Tromøya Fra CD-enThomassen Programmerin Skatteskrin Bli en Lynor Rasmus g/tekniker: ekte tårnagent as 2005 Solem Bass/keyboard 06 Kom til meg Jentegruppa Solist: Mathea Seven T: Britt-Venke Celine Jakten stille på stemmden en Løver M: Melinda Dagens ord: Oldebråten E. Løver Fra CD-en Sammen med Gud Det Seven selv om vi ikke sersong hamer gull Productions 08 Skatteskrin 2011 OLEN NORGE Den gode LUKAS Få agentbevis gentene.no på hemmelige og oppdrag! Gitar: Hans : Rasmus Solem Inge Fagervik SØNDAGSSK Jakten stille på stemmden en 2012 SUKAI LINNEA MARTIN Bestill på eller på telefon De gje gode De n e re n jet g 20 tegnefilmfort liv. fra Jesu Tegnere: Tønnesen, Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, Rikke Fjeld Gaustadnes, Raymond Erik Ødegaard g j e t e re n innlesing: Produsent Arnevåg Føyen Merete DVD-trykkin g: Dicentia Harald Stoltenberg n Christoffer ellinger Forteller: te r e Den god e Film Animasjon: Alve, CirkA -DVD En de n go Tegneserieman En -DVD us/produsent: Runar Bang fra 2011 Søndagsskoleforbund og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552 av DVD: Bestilling kole.no Bli abonnent på ns barneblad hjem i posten. rett + bok Søndagsskole agsskole.no + DVD 14 blader på Bestill En NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted! Stokke menighetsblad 13

14 Gudstjenesteliste 15. januar 1. mars Det er stort sett mulighet for dåp på alle gudstjenester. Finner dere en søndag som passer, så ring oss på tlf: , så ser vi om dagen er ledig. Søndag 18. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 4, 4-26 Lesetekst: Jes 55, 1 3, Åp 22, Arnadal kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid. Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Markering av Y s Men s internasjonale kirkesøndag. Nattverd. Offer til Y`s Mens internasjonale arbeid. Kirkekaffe i KUF lokalet ved Stokke Y s Men Søndag 25. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 9, b 38 Lesetekst: 2 Mos 3, 10 12, 4, 10 16, Rom 9, Skjee kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid. Søndag 1. februar, Såmannssøndag Prekentekst: Mark 4, Lesetekst: Jer 20, 7 9, Rom 10, Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Offer til Det Norske Bibelselskap. Skidag etter gudstjenesten. Søndag 8. februar, Kristi forklarelsesdag Prekentekst: Mark 9, 2 13 Lesetekst: 2 Mos 3, 1 6, 2 Pet 1, 16 Arnadal kirke kl Barngudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. 9 åringene i hele Stokke inviteres til å være tårnagenter. Skjee kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Offer til Det norske Bibelselskap Vear arbeidskirke kl Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Vear arbeidskirke kl Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. 14 Stokke menighetsblad

15 Søndag 15. februar, Fastelavnssøndag Prekentekst: Joh 12, 2-33 Lesetekst: Jes 53, 1 5, 1 Kor 1, Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid Søndag 22. februar, 1. søndag i fastetiden Prekentekst: Matt 16, Lesetekst: 1 Mos 4, 1 7, 1 Kor 10, Skjee kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Kirkekaffe i Skjeestua ved misjonsforeningen «Den lille hjelper». Vear arbeidskirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Fellesgudstjeneste med Stokke menighet. Arnadal kirke kl Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Offer til Kirkens Nødhjelp Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Søndag 8. mars, 3. søndag i fastetiden Prekentekst: Mark 9, Lesetekst: Joh 2, 1 10, Ef 6, Skjee kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid. Stokke kirke kl Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Fellesgudstjeneste med Vear. Søndag 1. mars, 2. søndag i fastetiden Prekentekst: Luk 7, Lesetekst: 1 Mos 3, 8 15, Rom 5, Stokke menighetsblad 15

16 Arrangementer 15. januar 28. februar Alle arrangementer er åpne for den som vil komme. Om arrangementer ikke skulle ha kommet med, se menighetenes hjemmeside Arnadal menighetsråd har møte 21. januar. Skjee menighetsråd har møte 14. januar og 25. februar. Stokke menighetsråd har møte 22. januar. Det skjer i Arnadal Knøttetreff i kirkestua for barn 0 6 år sammen med voksen møtes til uformell sangstund og formiddagsprat kl 1000 til ca 1230 den 13. og 27. januar og 10. og 24 februar. Ta med niste, drikke får vi. Det skjer i Skjee Kunsthistorisk forum Våren januar Theodor Kittelsen del 2 v/einar Gunleiksrud 26. februar Sakuntala - indisk kultur og europeisk romantikk v/erling Magnar Jørgensen 26. mars Møte med samekulturen v/ Mathis Mathisen 30. april Christian Skredsvigs liv og kunst v/einar Gunleiksrud 28. mai Prerafaelittene v/erling Magnar Jørgensen Programmet kan endres. Møtene avholdes i Melsomvikveien 38 og begynner Kontaktperson: Erling Magnar Jørgensen. Tlf Søndagsskolen i Skjee samles 11. januar kl 1100 i Skjee kirke hvor vi deltar i Helligtrekongers fest og etterpå i Skjeestua hvor «Vi synger jula ut». Vanlig søndagsskole 25. januar og 8. februar hvor vi deltar på starten av gudstjenesten i Skjee kirke kl 1100 og deretter går sammen til Skjeestua. Skjee Normisjon har møte i Skjeestua (2. et.) 19. januar og 16. februar, begge ganger kl Kirkebygden sjømannsmisjon har møte i Skjeestua onsdag 4.februar kl Skjeemiddag fredag 30. januar kl Påmelding til eller på tlf innen dagen før. Det skjer i Stokke Stokke Misjonssamband har møte 20. januar hos Liv Astrid og Johan Bue, Beverveien 4a og 17. februar hos Kanutta Fevang, Nygaards alle 2, begge ganger kl Stokke KFUK- KFUM har årsmøte 21. januar på Stokke KUF-lokale. Andakt ved Jørn Moskvil. I februar har vi møte samme sted den 18. hvor Elise Strat taler om «Hvorfor be når Gud vet alt?» Begge samlinger starter kl 19, og vi avslutter med et enkelt kveldsmåltid. Lørdagstreffen i Stokke har treff lørdag 14. februar på Engveientorget fra kl til kl Se program i dagspressen. Utlodning, bevertning m.m. For skyss, ring kirkekontoret. Vel møtt! Treffkomiteen. Det skjer på Vear For å følge med i de mange aktivitetene knyttet til Vear arbeidskirke, så kan du se på kirkens hjemmeside Cafèen i Vear arbeidskirke hver 3. onsdag i måneden fra kl 12 til kl 14, denne gang 21. januar og 18. februar. Velkommen til alle voksne som har anledning! 16 Stokke menighetsblad

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 45 Ilder: Skogsmus: Ilder (Gro): Turdag Ilder (Eivind): Utedag Skogsmus: Turdag Ilder: Løveklippen Skogsmus: Løveklippen Ilder (Gro):

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 15 KOMMENDE UKE Søndag 10.april kl. 11.00 Velkommen til salmegudstjeneste! På søndag blir det mye sang i kirken. Vi har salmemesse. Alle de liturgiske ledd er byttet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer