Stokke menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke menighetsblad"

Transkript

1 Nr årgang INFORMASJON Stokke menighetsblad Hvem er Hege Vilberg? Tårnagenthelg Internasjonal kafè side 4 side 7 side 9

2 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse: Stokkeveien 55. Postadr: Postboks 10, 3161 Stokke. E-post: Tlf: Åpningstid: man. tirs. tors. fre. kl Prest, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent har fri mandager. ANSATTE: Kirkeverge Fred Willy Aamelfot Tlf: Sokneprest Frode Askekjær (Stokke sokn) Tlf: Sokneprest Lise Horn (Skjee og Arnadal sokn) Tlf: Seniorprest Elise Strat (Stokke sokn) Tlf: Kontorsekretær Ellen Chr. K. Stampe Kantor Jaime Nicholas Lewis Tlf: Diakoniarbeider Grete Granerød Tlf: Undervisningsleder Gunvor L. Falke Tlf: Kirketjener Barbro Häggblad Tlf: / Kirketjener Siv T. Sommerstad Mobil: Kirketjener Helga S. Grav Mobil: Kirkegårdsbetjent Rune Jacobsen Kirkegårdsbetjent Reidar Nærland Alle kan treffes etter avtale. Leder av Stokke kirkelige fellesråd Anders Kristian Kjær jr. Tlf Leder av Arnadal menighetsråd Øyvind Tretteteig. Tlf Leder av Skjee menighetsråd Åse Svensson. Tlf Leder av Stokke menighetsråd Karl Hagelund. Tlf Utgiver: Menighetsrådene. Utkommer 7 nummer i Stoff leveres på Kirkekontoret eller e-post: Møtenotiser kan sendes som e-post til Ansvarlig redaktør: Fred Willy Aamelfot. Redaksjonsutvalg: Karl Hagelund, Helge Klingberg, Ellen Chr. K. Stampe, Lise Horn. 2 Stokke menighetsblad På den annen side Annerledeslandet Utenlandske medier undrer seg og rister på hodet. Vår nasjonale kringkaster lager «sakte-tv» og oppnår utrolige seertall. Det begynte med «Hurtigruta minutt for minutt», hvor vi fulgte hurtigruta i såkalt «sann tid» fra Bergen og helt til Kirkenes. Siden har vi fulgt toget fra Bergen til Oslo og på Flåmsbanen på lignende vis. Og disse seer-suksessene satte tankene i sving hos NRK s medarbeider som har ansvaret for programmer med salmer, Helge Gudmundsen. Hans ide var om det gikk an å lage et sakte- TV program hvor en tok for seg vår nye salmebok fra ende til annen, og sang seg gjennom alle de 899 salmene. Han tok med seg ideen og presenterte den for NRK-sjefen. Og under over under NRK-sjefen ga grønt lys for et slikt prosjekt! Etter avklaringen med toppledelsen i NRK, var det å gå i gang med planleggingen. Tidlig ble det klart at her skulle hele landet få anledning til å delta. Alle menigheter i Den norske kirke fikk tilbud om å delta, enten med egne kor eller med hjelp fra andre lokale sangkrefter. Og responsen kom fra hele landet, og til og med fra en søstermenighet langt borti Midtvesten i USA. Ialt 60 timer med salmesang skulle organiseres og fordeles. Det var stor variasjon og bredde blant de som skulle delta, solister, små sanggrupper f.eks. kvartett, barnekor, gospelkor, blandakor, mannskor med stort «trøkk» og damekor med «myke» toner. Organister og akkompagnatører skulle framskaffes og fordeles til tjenesten. Og mye, mye mer organisering. Og resultatet var overveldende! Gjennom dette programmet traff NRK en nerve i folket vårt. De som har greie på sånt sier at halve landets befolkning har vært seere av programmet i kortere eller lengre tid. Her har hele bredden i den salmeskatt vår nye salmebok representerer blitt gjort kjent for mange fler enn de som til vanlig deltar med salmesang i våre gudstjenester. Og sanggleden vi har ute blant Bankkonto: til menighetsbladet. Neste nummer av menighetsbladet kommer i uke 9 og dekker tidsrommet Stoff må leveres innen >>>>

3 Ord til ettertanke Alt har sin tid Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen sier Forkynneren (3.1). Sant nok. Endringssamfunnet er et begrep som er mye brukt i senere år. Og når en har levd endel år i to århundrer, må en erkjenne sannheten i det begrepet. Både samfunnsendringer og endringer i eget liv er erfaringer mange av oss deler. Noen endringer har vi regien på selv eller tror vi at vi styrer selv: Valg av utdannelse, yrke, arbeidssted, bolig, livsledsager for ikke å snakke om de ferskeste forandringene vi la opp til: nyttårsforsettene.... Men svært mye skjer uten vår vilje og medvirkning: svikt i helse og førlighet, innskrenket aksjonsradius for praktiske gjøremål, alderens forandringer, man mister nære og kjære. Dette, og så mange slags store og små rystelser (uttrykket som vår nye biskop bruker i en boktitel) kan vi ikke bestandig styre utenom. Og flytter vi blikket litt bort fra oss selv, er det ikke til å fatte hva enkeltmennesker og samfunn kloden rundt rammes av: terrorhendelser, naturkatastrofer, krig og ufred, og konsekvenser som sult og nød, flyktningetilværelse, de virkelig store kriser. Til og med kirken vår er i stadig endring, noe historien bekrefter til fulle, heller ikke dette uten en sterk menneskelig påvirkning opp gjennom tidene på godt og vondt. Men en salme av Eyvind Skeie/ Sigvald Tveit (den siste som ble sunget i TV-programmet ved starten av adventstiden i 2014) får fram en positiv vinkling: Jeg tror på jordens forvandling. En tid, et sted, en gang skal alle ting bli nye og alt bli fylt med sang! Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje! Bak døden venter Jesus. Den som vil tro, skal se! (Norsk salmebok nr. 899, vers 2) I Hebreerne 13.8 sier Paulus: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det er all grunn til å synge med Martin Luther / M.B. Landstad: Vår Gud han er så fast en borg, han er vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg og vet oss vel å berge (No. salmebok nr. 108) Det gir styrke til å kunne tilpasse oss forandringene vi må møte. Inger Johanne Fuglevik folk, ble godt dokumentert. Og når vi hadde «Vår Frues kirke» i Trondheim som hovedarena, med god tilrettelegging, var det en stor opplevelse å følge dette programmet. Dette ble ytterligere bekreftet av at kirken hadde over besøk gjennom de 60 timene programmet varte. Etterpå har media rapportert at salget av salmeboka har gått rett til værs! En kjempetakk til NRK som tør å satse på et «sakte-tv» som mange tror er veldig smalt, men som i dette tilfellet avslører at også salmer fortsatt har en plass i hjertet til folk flest. HUR- RA for NRK som fortsatt viser at Norge i flere sammenhenger er et «annerledesland»!!! K. H. Stokke menighetsblad 3

4 Hvem er Hege Vilberg? Hege Vilberg er gift med Pål, de har to barn og bor i Lågerødåsen. Vi møttes der over en kopp kaffe og fortreffelig julebakst. Vi er blitt litt kjent med Hege fordi hun er engasjert i søndagsskolen noen år, nærmere bestemt Skjee søndagsskole. - Men hvem er egentlig Hege Vilberg? Jeg har hatt en litt omflakkende tilværelse som barn og ungdom. Jeg har bodd i Nord-Norge, på Dombås og til sist i Hamardistriktet. Der hadde jeg min ungdomstid, en flott tid i KFUK/M med tensing og et godt ungdomsmiljø. Siden fikk jeg min utdannelse som sosionom og diakon på Diakonhjemmets Høgskole i Oslo. - Og veien videre til Stokke? Den gikk på ingen måte direkte fra Oslo og hit. Etter endt utdannelse var jeg engasjert som lærer på Diakonhjemmets Høgskole en tid før jeg reiste til Malawi i Afrika for Kirkens Nødhjelp for en toårsperiode. Der hadde jeg oppgaven med å heve kompetansen til lokale medarbeidere som arbeidet med hiv og aids. Etter dette ble Stokke mitt bosted, hvor mannen min er født og oppvokst. - Vi vet at du er engasjert i søndagsskolen, men det er på søndager. Hva med hverdagene? Til hverdags arbeider jeg som sosionom på Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (Bupa) ved Sykehuset i Vestfold. Min særlige oppgave er arbeidet med barn og unges familier og familiesituasjon. Dertil har jeg nettopp begynt i en undervisningsstilling på Regionssenter for barn og unges psykiske helse i Oslo, en deltidsstilling. Men så til søndagsskolen. - Hvordan fikk du et engasjement for nettopp dette? Det lå ganske naturlig til rette. Jeg har en mor som har vært en engasjert søndagsskolelærer og jeg har naturlig nok gått på søndagsskolen Hege Vilberg. selv. Her i Stokke fikk jeg en forespørsel fra kirkens undervisningsleder, Gunvor Falke, om å ta en tørn i søndagsskolen. Det syntes å være en grei og avgrenset oppgave som jeg sa ja til. Gunvor er for øvrig min studievenninne. - Vi vet at søndagsskolen gjerne vil at barna skal bli kjent med Jesus, men hvordan skjer det i praksis? Vi møtes til søndagsskole de søndagene det er gudstjeneste i Skjee kirke og vi deltar ved gudstjenestens begynnelse. Deretter går vi over i Skjeestua hvor vi fortsetter med sang og Jesusfortellinger, vi tenner lys og vi ber sammen. Til slutt har vi aktiviteter og saft/kaffe og gjerne kake. Det hele er avviklet på ca. en time. Takk for praten, Hege og lykke til med søndagsskolearbeidet. HK 4 Stokke menighetsblad

5 Stokke og Skjee menigheters misjonsprosjekt På snarvisitt i Mali Omtrent tre år etter at borgerkrig og uroligheter gjorde at Gerd Aasvang og andre misjonærer i hast måtte dra fra Mali, har Gerd vært på en snarvisitt i «gamle trakter». I to uker har hun vært på forskjellige steder for å rydde opp i og avslutte det skolearbeidet hun primært var utsendt for. Det var sortering av ting, hva som kunne brukes videre, hva som kunne selges og hva som en bare måtte kvitte seg med. Var det forskjell på å være i Mali nå i forhold til da du var der for tre år siden? spør vi. I hovedstaden Bamako var det ikke så stor forskjell. Det var mer trafikkontroll og en måtte ha mer papirer på hvorfor en var der, kall det gjerne «sikkerhetsbrev». Og så hadde vi fått ny lokal medarbeider på kontoret. Den vi hadde før hadde faktisk fått ny stilling i regjeringen som «kvinneminister»! I Sevare hvor vår samarbeidspartner MELM har sitt hovedkvarter, og som ligger minst ei dagsreise nordøstover fra Bamako retning Sahara, var det mer sivilt politi i gatene, patruljer fra sikkerhetsstyrkene og bevæpnet vakt på hotellet. Folkelivet ellers var omtrent som før, bare det at turistene var borte og med dem gateselgerne. Og hvordan sto det til med de som var med i kirke og menighet? Våre medarbeidere var på plass, og gjensynsgleden var stor!! Nå ble det anledning til å ta skikkelig farvel. Takknemligheten var stor og sterk. Menighetslivet var som før. Det var foreløpig bare grønnsakbed på kirketomta. Menigheten ser imidlertid fram til å flytte ut av MELM s lokaler og inn i eget hus. Det vil styrke selvstendigheten og markere forskjellen mellom MELM og lokal menighet. Jeg fikk gleden av å besøke kristne fulanerfamilier, som Det Norske Misjonsselskap (NMS) har som prioritert oppgave å arbeide blant i Mali. Da var jeg sammen med det nye ekteparet fra Nigeria, Gerd Aasvang. hvor han er veterinær og kan fulanernes språk forståelig hjemmefra. Og ettersom fulanerne er et kvegfolk, er det spennende å ha en dyrlege i arbeid blant dem. Videre forteller Gerd at fattigdommen var mer slående nå enn da hun var der før. Men hun avslutter med å si at i samtaler med folk, understreket de sterkt at de ikke var årsaken til krigen som hadde vært. Deres kultur, som de er stolte av, er at de vil leve fredelig sammen! Krigen var blitt påført dem av krefter utenfra. Dermed er det et godt grunnlag for fortsatt å arbeide med å gi evangeliet videre til såvel fulanere som andre folkgrupper i Mali. Vårt misjonsprosjekt kan frimodig drives videre. K. H. Stokke menighetsblad 5

6 Tårnagenthelg Går du i 3. klasse? Da trenger vi DEG til å løse oppdrag og mysterier i kirken. Tør du være med opp i tårnet? Bli med på å løse spennende oppdrag! Bor du i Stokke kommune og går i 3. klasse? Da er DU velkommen til Tårnagenthelg i Arnadal kirke i februar. Lørdag 7. februar møtes alle tårnagentene til mysterieløsning, og søndag 8. februar til Tårnagentgudstjeneste. Dette er første gang vi skal prøve å løse mysteriene i Arnadal kirke, så ingen har gjort det eller klart det før deg. Kanskje tør du også å klatre helt til topps i kirketårnet? Som agent får du utdelt agentbevis. Klarer agentene å løse alle mysteriene, ligger det også en dusør og venter! Vi serverer også agentmat og mysteriedrikke. Mens du er i kirken på lørdag, kan jo mamma og pappa kanskje klare seg uten deg, så kan de jo gjøre noe annet. På søndag er det fint om du tar med deg både familie, faddere, venner og andre til gudstjenesten og kirkekaffen. Mer informasjon kommer på nettsidene våre når arrangementet nærmer seg. Alle i hele Stokke som fyller 9 år i løpet av 2015 får også invitasjon i posten. Lurer du på noe, kan du også kontakte sogneprest Lise Horn på mail Påmelding senest mandag 2.februar 2015 til Oppgi navn på barnet, adresse, navn og mobil til en foresatt, samt allergier og eventuelt andre opplysninger vi trenger å vite om. Lise Horn Sogneprest i Skjee og Arnadal Forbønn i januar og februar - takker vi for at vi får oppleve et nytt år og ber om at det må bli et velsignet år ute og hjemme - ber vi om at folk må kjenne trang til å samles om ord og sakrament - ber vi også for vår nye biskop, Per Arne Dahl. 6 Stokke menighetsblad

7 Annonser Stokke menighetsblad 7

8 Om fastetiden Kirkeårets fastetid varer fra Askeonsdag til lørdag før påske. Fastetiden er en påminnelse om Jesu 40 dager i ørkenen, hvor han tre ganger blir fristet av djevelen, og alle tre ganger avviser ham. Det er 45 dager fra Askeonsdag til Påskeaften, men man skal ikke regne med søndagene i fastetiden, - søndagen er festdag til minne om at Jesus stod opp av graven. I fastetiden bærer presten fiolett stola (bånd om halsen). Askeonsdag Askeonsdag er onsdagen etter Fastelavnssøndag og markerer begynnelsen på fastetiden. Datoen varierer ut fra når påsken faller, og askeonsdag feires derfor mellom 4. februar og 10. mars. Årets askeonsdag faller på onsdag 18. februar. Navnet Askeonsdag stammer fra uttrykket i sekk og aske. Uttrykket kjenner vi fra flere steder i Bibelen, hvor sørgende folk har kledt seg i sekk og aske som tegn på deres sorg. Antallet dager i fastetiden (40) er fastsatt til minne om Kristi 40 dager lange opphold i ørkenen. Dagen før askeonsdag, kalles på folkemunne fetetirsdag og er avslutningen av den folkelige karnevalstiden. Dagen før fetetirsdag kalles blåmandag. Maria budskapsdag Maria budskapsdag, også kjent som Marimesse, Maria bebudelse eller Herrens bebudelse. Tradisjonelt har det vært en viktig merkedag i kirkeåret. Den markerer hendelsen som er omtalt i Lukas-evangeliet 1. kapittel, versene 26-56, da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og bebudet Jesu fødsel. Opprinnelig har denne dagen blitt feiret den 25. mars, som er ni måneder før jul. Nå legges feiringen til nærmeste søndag som i år er 22. mars. Dagen er en festdag midt i fastetiden. Den fiolette fargen som brukes i denne tiden, blir på Maria budskapsdag avløst av festens hvite farge. FWA Nå mulighet for å sette ned urner vinterstid Nedsettelse av urner har frem til i dag bare blitt utført på vinterstid dersom det ikke er tele i jorden. Ved tele har urnenedsettelsen blitt gjennomført på våren. For den enkelte pårørende kan det ha vært belastende å vente så lenge med nedsettelsen av urnen. Vi har nå et eget tineapparat for urnegraver slik at det vil være mulighet til å sette ned urner på gravplassene i Stokke gjennom vinteren. Dette er muliggjort fordi gravplassene i Stokke har nå fått montert strøm slik at det utføres tining av graver med elektriske tineapparater. Ta kontakt med kirkekontoret for nærmere informasjon. Kirkevergen 8 Stokke menighetsblad

9 Internasjonal kafe Desembermøtet for Internasjonal kafe ble som vanlig arrangert i Kirkestua i Arnadal. Tradisjonen tro ble det servert grøt med rød saft til. Og etterpå var det is, kaker og kaffe/te. Til tross for at dette sannsynligvis var siste kafe av denne art, fordi flyktningmottaket skal nedlegges, var det god oppslutning. Tre generasjoner deltok, og i alt ni nasjonaliteter var til stede, oss norske medregnet. Familier og enkeltpersoner kom fra Bangladesh, El Salvador, Iran, Eritrea, Afganistan, Etiopia, Irak (Kurdistan) og Kosovo. Og dette avspeiler på mange måter hvor det er politisk uro og ufred i denne vår arme verden. Men på kafeen råder det fred og glede, noe diakoniutvalget og Arnadal menighet har lagt vekt på når Internsjonal kafe skal arrangeres. Det er jo beboerne på flyktningmottaket på Fossnes som er årsaken til dette initiativet. Denne gangen var det Marit Marcussen, Grete Granerød og Ragnhild Bing som hadde regien, støttet av Kjell Erik Borge ved pianoet. Og på kjøkkenet regjerte Barbro Heggblad og Bodil Hagen. En glad gutt koser seg på Internasjonal kafe. ter. Det kom ingen førjulsnisse, men vi hadde et gratislotteri, hvor blomster og smågevinster fant nye eiere. Dessuten var det en liten gave og et julekort til hver av kafegjestene. Dagens morsomste innslag var ikke planlagt. Pianisten hadde fått kliss på både hender og tangenter, og til mye «ulyd» og munterhet ble begge deler rengjort. K.H. Siden dette var et adventsmøte, fortalte Marit om hva hvert av adventslysene symboliserte: Glede håp lengsel fred, før lysene ble tent. Siden Luciadagen snart sto for døren, var det også et opptrinn med lys, hvite kapper og glit- Luciaopptrinn med sang og lys av godt voksne denne gang. Gaver og julekort til alle som var der. Stokke menighetsblad 9

10 Annonser Alltid her for deg! Behjelpelig hele døgnet Telefon: STOKKE TRAFIKKSKOLE Kontor Bjørn Odd Egil Moped Bil Tilhenger Traktor 10 Stokke menighetsblad

11 Menighetstur til Slovakia med Stokke menighet Bli med å besøke vår vennemenighet i Liptovsky Hradok i Slovakia juli Nå har du muligheten for å bli med på en opplevelsesrik ferietur til Øst-Europa. På turen får vi oppleve den sjarmerende byen Liptovsky Mikulas. Det blir også mulighet til å besøke Tatralandia, Pribylina, Demänovska-grottene. Vi får også muligheten til å besøke menigheten i Liptovsky Hradok. På veien hjem får vi også en kveld i Krakow, en av Polens mest kjente historiske byer. Reis i et godt åndelig felleskap og opplev det fantastiske Øst-Europa! Turen arrangeres av Stokke menighet, og Arnhild og Curt Westman blir med som reiseledere. De har reist mye i Øst-Europa, og er godt kjent med både land og folk. Det er begrenset antall plasser, så vær rask med påmelding dersom du vil sikre deg plass på turen. Påmeldingsfrist er 1. mai Påmelding til: Adr.: Stokkeveien 55, 3160 Stokke Tlf.: (kl. 9:00 15:00) Pris pr. person: kr ,- (dobbeltrom) Tillegg for enkeltrom: kr. 600,- Prisen inkluderer: Flyreise Gardermoen Krakow t/r, 4 hotellover-nattinger med frokost, bussreiser, entré til Demänovska-grottene, 2 felles middager, 2 felles lunsjer, besøk til den lutherske menigheten i Liptovsky Hradok. Prisen inkluderer ikke: Entre til Tatralandia og Pribylina Reiseforsikring Frode Askekjær, sogneprest Gamlebyen i Krakow. Hotel Europa i Liptovsky Mikulas. Stokke menighetsblad 11

12 Fra kirkeboka Døpte: Marcus Sørensen Kaasa Vetle Sørby Krohn Regine Emilie Mellesdal Berntzen Mali Landsnes Gallis Mathea Kvam Klemetsen Caspian Mikkelsen Enya Scharning Momork Iben Holbu Naas Begravet: Else Rigmor Eriksen Jakob Andreas Fjeld Jon Arne Høibach Åse Margaret Welmer Håkon Dag Sjue Kristine Hjorteseter Ravndal Samling FELLESSKAPSSAMLING Staben ved Stokke kirkekontor ønsker alle velkommen til felleskapssamling i kantina på Gjennestad videregående skole, tirsdag 3.februar kl Tema ved Nils Øyvind Kjøl: «Gud ord det er vårt arvegods. Det våre barns skal være». Sangprogram ved Tormod Hauge og Gro Hansen. Meny: Suppe, kaffe og noe attåt. PÅMELDING: Til kirkekontoret senest 29. januar. Tlf eller e-post: Menighetsbladets økonomi Som noen lesere muligens har fått med seg, vil Stokke menighetsblad ha et annet økonomisk grunnlag i år enn i fjor og noen år tidligere. Ved siden av annonser, som det har blitt færre av, er bladet heretter avhengig av frivillige gaver. Slik var det også i «gamle dager». Da var det mange som ga noen kroner til bladet. Vi som steller med Stokke menighetsblad har faktisk tro på at en del av Stokkes befolkning synes så godt om bladet at de kan tenke seg å bidra til driften med et større eller mindre beløp. Noen vil huske at det ble lagt giroblanketter i bladet to ganger per år. Det tar vi ikke sikte på nå. Behovet for slike blanketter er som kjent ikke til stede for folk flest lenger i våre nettbank-tider. Men vi vil komme til å markere bladets kontonummer ganske tydelig og samtidig gjøre oppmerksom på at alle gaver til bladet må merkes «menighetsbladet». Kontonummeret er og innbetalingen merkes «menighetsbladet». Vi takker for gaver og ser økonomien lyst i møte. Red. Gaver til menighetsbladet kan gis på konto og merkes «Menighetsbladet». 12 Stokke menighetsblad

13 125 år SI DE Le Fargelegg A B k. F r o. o r t e ll i n g. T Vismennenes labyrint C D Finn riktig skygge B A C Hjelp de vise menn å finne fram til Jesusbarnet! Hvilken vei skal de velge? E D nett SPRELL.no Vismennene kaster skygge inn i huset til Josef og Maria, men bare en er den rette. Hvilken? 14 blader + DVD + CD = kun 365,nr.7 Oppdrag: Umulig? Musikkvideoer Tegnefilmer BARNAS-konkurranser Søndagsskolens! nettside for barn (privatabonnement hjem i posten) Gruppeabonnement kun 199,- pr barn Manus: Odd Ketil Sæbø 02 Himmel Forteller: Ålesund Jakten over livet Harald Stoltenberg Solister: Soul Children stille på Astrid stemmden Walderhaug 10 God Myren og Kristian tid T/M: Runar Anita en N. Gjerlaug, Bang Musikkproduk Stangeland Rebecca Henning Fjalsett, sjon/arr./miks: Kaufman, Kalvøy, Mathias Vokalproduksj T: Karin Karin K. 1/0 Studios, Dag En Manvik Trommer: on: Runar M: Karin K. Manvik og Oslo K. Manvik Merete Børre Bang Bestill O: Hildegunn F. Arnevåg SØNDAGSSK -CD Flyen barnebladet med tårnagentene Gitarer, Garnes OLEN produksjon Reigstad BARNAS NORGE på 04 Herren 2011 Kristian Kvalvaag, og arr. s klubbavis Bratsj: Vetle er min skolen.no Basement av komp: Tarjei Kleveland hyrde Miks: Espen Nysted T: Asle Studio Bjorvatn og Hanna M: PhatBack Tekniker (Salme Muren Audiopol Gjelstad Gundersen, 23) Tekniker Studio Fra CD-en Antonsen, voice: Håvard (vokal): Studio Make Postproduks Sanden Propell Vegard Music StaffeldtsGressum Media Schow, AS Vegard SØNDAGSSK jon/ferdigsti 2011 Schow, Illustratør: OLEN lling: Make Paradisbukta NORGE Kanako Music AS Tomas, 12 Aria Jesus og 2012 Grafisk design: side 2& Yuzuru (utdrag) CD trykk: Liv-Benedic Camilla bibelserien side 4-5Produsent: Dicentia Hoholm Fiolin: Hallvard te Bjørneboe Odd Ketil M: Liv-BenedicteBjørneboe Sæbø og fra CD-en BjørneboeSæbø Aria NORGE SØNDAGSSK Liv-Benedicte 15. aprilolen Bjørneboe skolen.no Tomas Tore Elias sang Thomassen Songe T/M: Tore T/M: Hans og barn Inge Fagervik fra Tromøya Fra CD-enThomassen Programmerin Skatteskrin Bli en Lynor Rasmus g/tekniker: ekte tårnagent as 2005 Solem Bass/keyboard 06 Kom til meg Jentegruppa Solist: Mathea Seven T: Britt-Venke Celine Jakten stille på stemmden en Løver M: Melinda Dagens ord: Oldebråten E. Løver Fra CD-en Sammen med Gud Det Seven selv om vi ikke sersong hamer gull Productions 08 Skatteskrin 2011 OLEN NORGE Den gode LUKAS Få agentbevis gentene.no på hemmelige og oppdrag! Gitar: Hans : Rasmus Solem Inge Fagervik SØNDAGSSK Jakten stille på stemmden en 2012 SUKAI LINNEA MARTIN Bestill på eller på telefon De gje gode De n e re n jet g 20 tegnefilmfort liv. fra Jesu Tegnere: Tønnesen, Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, Rikke Fjeld Gaustadnes, Raymond Erik Ødegaard g j e t e re n innlesing: Produsent Arnevåg Føyen Merete DVD-trykkin g: Dicentia Harald Stoltenberg n Christoffer ellinger Forteller: te r e Den god e Film Animasjon: Alve, CirkA -DVD En de n go Tegneserieman En -DVD us/produsent: Runar Bang fra 2011 Søndagsskoleforbund og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB 6552 av DVD: Bestilling kole.no Bli abonnent på ns barneblad hjem i posten. rett + bok Søndagsskole agsskole.no + DVD 14 blader på Bestill En NSSF -DVD fra S SØNDAGSSKOLEN NORGE S tarnagentene.no Tårnagentenes eget nettsted! Stokke menighetsblad 13

14 Gudstjenesteliste 15. januar 1. mars Det er stort sett mulighet for dåp på alle gudstjenester. Finner dere en søndag som passer, så ring oss på tlf: , så ser vi om dagen er ledig. Søndag 18. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 4, 4-26 Lesetekst: Jes 55, 1 3, Åp 22, Arnadal kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid. Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Markering av Y s Men s internasjonale kirkesøndag. Nattverd. Offer til Y`s Mens internasjonale arbeid. Kirkekaffe i KUF lokalet ved Stokke Y s Men Søndag 25. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 9, b 38 Lesetekst: 2 Mos 3, 10 12, 4, 10 16, Rom 9, Skjee kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid. Søndag 1. februar, Såmannssøndag Prekentekst: Mark 4, Lesetekst: Jer 20, 7 9, Rom 10, Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Offer til Det Norske Bibelselskap. Skidag etter gudstjenesten. Søndag 8. februar, Kristi forklarelsesdag Prekentekst: Mark 9, 2 13 Lesetekst: 2 Mos 3, 1 6, 2 Pet 1, 16 Arnadal kirke kl Barngudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. 9 åringene i hele Stokke inviteres til å være tårnagenter. Skjee kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Offer til Det norske Bibelselskap Vear arbeidskirke kl Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Vear arbeidskirke kl Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. 14 Stokke menighetsblad

15 Søndag 15. februar, Fastelavnssøndag Prekentekst: Joh 12, 2-33 Lesetekst: Jes 53, 1 5, 1 Kor 1, Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid Søndag 22. februar, 1. søndag i fastetiden Prekentekst: Matt 16, Lesetekst: 1 Mos 4, 1 7, 1 Kor 10, Skjee kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens misjonsprosjekt. Kirkekaffe i Skjeestua ved misjonsforeningen «Den lille hjelper». Vear arbeidskirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Fellesgudstjeneste med Stokke menighet. Arnadal kirke kl Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Offer til Kirkens Nødhjelp Stokke kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Søndag 8. mars, 3. søndag i fastetiden Prekentekst: Mark 9, Lesetekst: Joh 2, 1 10, Ef 6, Skjee kirke kl Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Offer til menighetens eget arbeid. Stokke kirke kl Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Fellesgudstjeneste med Vear. Søndag 1. mars, 2. søndag i fastetiden Prekentekst: Luk 7, Lesetekst: 1 Mos 3, 8 15, Rom 5, Stokke menighetsblad 15

16 Arrangementer 15. januar 28. februar Alle arrangementer er åpne for den som vil komme. Om arrangementer ikke skulle ha kommet med, se menighetenes hjemmeside Arnadal menighetsråd har møte 21. januar. Skjee menighetsråd har møte 14. januar og 25. februar. Stokke menighetsråd har møte 22. januar. Det skjer i Arnadal Knøttetreff i kirkestua for barn 0 6 år sammen med voksen møtes til uformell sangstund og formiddagsprat kl 1000 til ca 1230 den 13. og 27. januar og 10. og 24 februar. Ta med niste, drikke får vi. Det skjer i Skjee Kunsthistorisk forum Våren januar Theodor Kittelsen del 2 v/einar Gunleiksrud 26. februar Sakuntala - indisk kultur og europeisk romantikk v/erling Magnar Jørgensen 26. mars Møte med samekulturen v/ Mathis Mathisen 30. april Christian Skredsvigs liv og kunst v/einar Gunleiksrud 28. mai Prerafaelittene v/erling Magnar Jørgensen Programmet kan endres. Møtene avholdes i Melsomvikveien 38 og begynner Kontaktperson: Erling Magnar Jørgensen. Tlf Søndagsskolen i Skjee samles 11. januar kl 1100 i Skjee kirke hvor vi deltar i Helligtrekongers fest og etterpå i Skjeestua hvor «Vi synger jula ut». Vanlig søndagsskole 25. januar og 8. februar hvor vi deltar på starten av gudstjenesten i Skjee kirke kl 1100 og deretter går sammen til Skjeestua. Skjee Normisjon har møte i Skjeestua (2. et.) 19. januar og 16. februar, begge ganger kl Kirkebygden sjømannsmisjon har møte i Skjeestua onsdag 4.februar kl Skjeemiddag fredag 30. januar kl Påmelding til eller på tlf innen dagen før. Det skjer i Stokke Stokke Misjonssamband har møte 20. januar hos Liv Astrid og Johan Bue, Beverveien 4a og 17. februar hos Kanutta Fevang, Nygaards alle 2, begge ganger kl Stokke KFUK- KFUM har årsmøte 21. januar på Stokke KUF-lokale. Andakt ved Jørn Moskvil. I februar har vi møte samme sted den 18. hvor Elise Strat taler om «Hvorfor be når Gud vet alt?» Begge samlinger starter kl 19, og vi avslutter med et enkelt kveldsmåltid. Lørdagstreffen i Stokke har treff lørdag 14. februar på Engveientorget fra kl til kl Se program i dagspressen. Utlodning, bevertning m.m. For skyss, ring kirkekontoret. Vel møtt! Treffkomiteen. Det skjer på Vear For å følge med i de mange aktivitetene knyttet til Vear arbeidskirke, så kan du se på kirkens hjemmeside Cafèen i Vear arbeidskirke hver 3. onsdag i måneden fra kl 12 til kl 14, denne gang 21. januar og 18. februar. Velkommen til alle voksne som har anledning! 16 Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 2-59. årgang 1. mars 2014 15. april 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Tårnagenter setter gode spor Liten stilling viktig jobb Takk til Mona Bondevik side 4 side 8 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 4-59. årgang 15.06.2014 31.08.2014 INFORMASJON Stokke menighetsblad Undervisningsleder hva driver hun med? Frode Magnar drar til Horten! At kirken er synlig er viktig side 4 side 6 side 11 DEN NORSKE

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 4-2013 57. årgang Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6 2 Kirkeblad for Smøla Tilbakeblikk

Detaljer

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj.

Menighetsblad. Heimdal - Tiller - Kolstad. Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1. www.tøtsj. Nr. 1. 2013 Menighetsblad Heimdal - Tiller - Kolstad Besøk oss på internett: www.heimdal.kirken.trondheim.no www.tiller.kirken.trondheim.no 1 www.tøtsj.no Nytt fra trosopplæringa - sjekk også nettsiden

Detaljer

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013

God Påske! Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 47. årgang. Nr. 1. MARS 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag God Påske! Gammene ved Skaidivann. Foto: Anthon Sivertsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet høst. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere. Høst ved Gamle Edøy kirke

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet høst. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere. Høst ved Gamle Edøy kirke SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 3-2014 58. årgang Foto: Terje Holm Foto: Wigdis Wollan Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet høst Høst ved Gamle Edøy kirke side 6:

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82. Frelseshistoriens viktigste budskap side 3. Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Nr. 2 Mai 2013 e. Kr. Årgang 82 odum Menighetsblad Frelseshistoriens viktigste budskap side 3 Ski- og akedag i Vikersundbakken side 9 Færre til gudstjenester side 10 Ja, vi elsker dette landet, som det

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! 2 Sommer 2014 GUDS JA Årets konfirmasjonsgudstjenester i Inderøy er over. Vårens vakreste eventyr. Det begynte i Vestvik kirke lørdag 10. mai og ble avsluttet i Sakshaug

Detaljer

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang

Menighetsbladet. Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta menighet nr. 2. 2015 42. årgang Tasta kirke Besøksadresse: Fagerstølveien 9B Post: Pb. 201, Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: 51 54 51 80 Mail: tasta.menighet@stavanger.kommune.no Hjemmeside: www.tasta-kirke.no

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken

Kyrkjeblad. for Sel og Heidal NR. 1 2015 49. ÅRGANG. Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje. Foto: Randi Bakken Nord-Sel kyrkje Sel kyrkje Heidal kyrkje Kyrkjeblad NR. 1 2015 49. ÅRGANG for Sel og Heidal Foto: Randi Bakken Kyrkjeblad for Sel og Heidal Nr. 1 2015 1 Sel, Heidal og Nord-Sel menigheter Sel kirkekontor,

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014

Metodistkirkens Menighetsblad. Desember 2013 Januar 2014 Metodistkirkens Menighetsblad Desember 2013 Januar 2014 Sandnes Nr. 5-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 5-90. Årgang www.metodistkirken.no/stavanger 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt.

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer