ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

2 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv. Trygg Trafikk ble opprettet i 1956 og har organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylkene som medlemmer. Trygg Trafikks arbeid finansieres hovedsakelig gjennom statlige tilskudd og prosjektkjøp fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, forsikringsselskaper og andre bedrifter. Lokale aktiviteter finansieres i stor grad gjennom fylkeskommunale tilskudd og prosjektmidler. I tillegg har organisasjonen medlems- og salgsinntekter. Innhold Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk i Fylke Omkomne i veitrafikken Aktiviteter i 2011 Økonomi og finansiering Framtidige behov og muligheter Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for Denne strategiplanen er forankret i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og bygger på Nasjonal transportplan og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei Trygg Trafikks hovedmål og strategi Trygg Trafikk skal være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og har to definerte hovedmål for egen virksomhet. Trygg Trafikk skal: Bidra til at alle barn og unge for en kontinuerlig og god trafikkopplæring Påvirke trafikantene til sikker atferd, og sette trafikksikkerhet på dagsorden For å nå målene skal Trygg Trafikk formidle kunnskap, bygge nettverk, påvirke beslutningstagere og skape etterspørsel etter trafikksikkerhet. Trygg Trafikk samarbeider med medlemsorganisasjonene, kommuner, fylkeskommuner og andre aktører om prosjekter og trafikksikkerhetspolitiske utspill nasjonalt, regionalt og lokalt. Trygg Trafikks arbeidsområder Trygg Trafikk har to hovedarbeidsområder: Kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge Pådriver og kunnskapsformidler 2

3 Trygg Trafikk i Hordaland Distriktsleder Arne Aase Besøksadresse : Spelhaugen Fyllingsdalen Postadresse : Pb Fyllingsdalen Bergen Tlf: Mobil: Distriktssekretærer: Svein Bjørn Losnegård Bergen sentrum politistasjon Pb. 285 Sentrum 5804 Bergen Svein Arne Hatlevik Nordhordland lensmannsdistrikt Pb Isdalstø Samarbeidspartnere Trygg Trafikk samarbeider med mange etater og organisasjoner, ut fra hvilke tiltak og aktiviteter det er. De største tiltakene: Rebusløpet for russen Rebusløpet for russen ble gjennomført på en glimrende måte. I alt deltok over 1300 russ fra 35 skoler med 230 biler til start i rebusløpet i år. Totalt var alle i 57% av bilene edrue ved fullført rebusløp. Samarbeidspartnere under rebusløpet for russen: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Bergen brannvesen, Bergen kommune ved samferdselsetaten, Bergen Røde Kors Hjelpekorps, Bergensrussens hovedstyre, Bergen Trafikkstasjon, Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR), Fylkestrafikksikringsrådet (FTR), Gjensidige forsikring, Handelshøyskolen BI, Helsesøstrene i Bergen, Hordaland fylkeskommune v/ opplæringsavdelingen og FTR, Hordaland politidistrikt v/ Ungdomsavsnittet, trafikkavsnittet og Bergen vest politistasjon, Hærverkskampanjen, Kongelig Norsk Automobilforbund-Bergen (KNA), Konfliktrådet, Medisinerstudentene, Motorførernes Avholdsforbund (MA), Norges Automobil-Forbund (NAF) og Trygg Trafikk (T.T.). Russegruppa Russegruppa fungerer som et rådgivende fora for russen. Gruppen er med og fastsetter russetiden, hva denne kan inneholde, hvordan russestyret skal arbeide, bestemme russeknutene, m.m. Og hjelpe russen så godt som mulig.

4 Hordaland Fylkeskommune, Opplæringsavdelinga, rektor ved Garnes vgs, elevinspektør ved Sandsli vgs, Bergensrussens hovedstyre, elevorganisasjonen, Hordaland politidistrikt ved Ungdomsavsnittet og Trygg Trafikk. TSU-Nordhordland Trafikkfaglig Samarbeidsutvalg (TSU) Nordhordland arbeider for bedre trafikksikkerhet i regionen. Samarbeidspartnere: Helse Bergen Ambulanse avd. Nordhordland, Lindås og Meland brannvern, Nordhordland lensmannsdistrikt, Lindås kommune og Trygg Trafikk. Ungdom og trafikk ungdom og rus Trygg Trafikk har et fast opplegg for avgangsklassene i videregående skolene utenfor Bergen kommune. (Videregående skoler i Bergen kommune blir hjulpet av politiet i Bergen). Ungdom og trafikk ungdom og rus er blitt et populært og etterspurt opplegg for skolene. Samarbeidspartnere her er politi / lensmannsetaten, ambulanse og helsesøster. Minnemarkeringen Ettertankens dag Minnemarkeringen Ettertankens dag ble arrangert for 14. gang, med stor oppslutning. Det var en verdig og fin minnemarkering i Korskirken. Vi minnes de 19 som omkom på veiene i Hordaland. Sammen med oss var: Fylkesordfører Tom Christer Nilsen, fra Stortingets Transportkomite Øyvind Halleraker, ordfører Trude Drevland (Bergen), Domprost Jan Otto Myrseth, politimester i Hordaland politidistrikt Geir Gudmundsen, brannsjef i Bergen Johnny Breivik, regionvegsjef Helge Eidsnes, direktør i Trygg Trafikk Kari Sandberg, politiprest Gunnar Erstad, seniorprest Ragnar Waagbø. Sang og musikk: orgel og eufonium ved representanter fra Frelsesarmeen, Bergen Mannskor. Samarbeidspartnere: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Bergen brannvesen, Bergen kommune samferdselsetaten, Bergen Domprosti, Bjørgvin Bispedømme, Fylkesmannen i Hordaland, Gjensidige forsikring, Ambulansetjenesten ved Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen, Hordaland Fylkeskommune, Hordaland politidistrikt, Media, Norges Automobil Forbund (NAF), Norges Lastebileiers-forbund (NLF), Norges Motorsykkelunion (NMCU), Norsk Luftambulanse (NLA), Radisson blu Hotel Norge, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Fylkesfinalen i sykling Fylkesfinalen i sykling for 7. klassingene ble gjennomført, som vanlig med stor presisjon i arrangementet. Samarbeidspartnere: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Bergen kommune Samferdselsetaten, Gjensidige forsikring, Haukelandshallen, Hordaland politidistrikt ved Ungdomsavsnittet og Trafikkavsnittet, Hordaland Fylkeskommune, Media, Motorførernes Avholdsforbund (MA), Norges Automobil Forbund (NAF), Norges Lastebileiers-forbund, Sykkelsenteret, frivillige og Trygg Trafikk. Sykkeldagen i Ytrebygda bydel Den store familiesykkeldagen i Ytrebygda samlet flere hundre syklister. Her ble det syklet i sykkelgård, sykkelløyper og syklene ble kontrollert og reparert. Fana lensmannskontor, Fana Idrettslag / sykkelgruppen, Gneist Liland Idrettslag, Fana Røde Kors, Sandsli menighet, Sandsli Sykkel, næringslivet i Ytrebygda bydel og Trygg Trafikk. Sykkeldager / trafikkdager Jeg har deltatt på mange sykkeldager / trafikkdager ved svært mange skoler i fylket; samt i velforeningen, bygdelag, m.fl. Her har det vært teori, kontroll av sykler og sykkelløp. Samarbeidspartnere: Skolene, FAU, politi, velforeninger, bygdelag, Trygg Trafikk, m.fl.

5 FTR (Fylkes Trafikksikrings Rådet) Vi har hatt hyppig møtevirksomhet i FTR dette året. FTR har hatt ett møter med Samferdselsutvalget. FTR består av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Folkehelsen, Forsvaret, Fylkes mannen i Hordaland - Utdanningsavdelingen, Hordaland Fylkeskommune - Samferdselsavdelingen og Opplæringsavdelingen, Hordaland politidistrikt, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Kommunale TS-planer Flere kommuner har revidert sine trafikksikkerhetsplaner dette året. Trygg Trafikk har vært med på arbeidet i kommunene Stord, Kvinnherad, Kvam og Fjell, Samarbeidspartnere: Kommunene m/ forskjellige etater, politi, vegvesen, skoler, FAU, Barnehagekonsulent, Trygg Trafikk, m.fl. Austrheim kommune Et stort ungdomstiltak i regi av Austrheim kommune ble gjennomført. Samarbeidspartnere: Austrheim kommune, Nordhordland lensmannsdistrikt, Lindås og Meland brannvern, Trafikkfaglig Samarbeids Utvalg Nordhordland, Austrheim brannvern, Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Refleks Den store refleksjakten er blitt et populært tiltak i skolene. Trygg Trafikk inviterer alle 4. og 5. klassinger til å finne fram alle refleksene de har hjemme, ta disse med på skolen og telle de. Dernest skulle elevene ta refleksene med hjem igjen og feste to reflekser i alle ytterjakkene de fant hjemme. Samarbeidspartnere: Skolene, politiet, Trygg Trafikk Reflekstellingen ble foretatt i Bergen med nedslående resultat. Samarbeidspartnere: Frivillige og Trygg Trafikk. Reflekskonkurranser i skolen i Bergen fikk stor oppslutning. Samarbeidspartnere: Bergen sentrum politidistrikt ved Ungdomsseksjonen, Nordhordland lensmannsdistrikt, Vital forsikring, media og Trygg Trafikk. Refleksdemonstrasjoner har det vært en del av dette året. Noen demonstrasjoner har vært ute og noen inne. Samarbeidspartnere: Politiet, FAU, skolene, NAF, Trafikkskoler og Trygg Trafikk. På Refleksdagen ble det delt ut en del reflekser forskjellige steder i samarbeid med frivillige. Samarbeidspartner: Frivillige, politiet, lag og organisasjoner. Englestuntet / refleksdagen Samarbeid med Bårder Akademiet i Bergen. Samarbeidspartnere innen refleks Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Hordaland Fylkeskommune, Hordaland politidistrikt, Vital forsikring, Norges Automobil Forbund (NAF), Statens vegvesen, frivillige, pensjonistklubber, lag og organisasjoner, helsestasjoner, skoler, FAUer og Trygg Trafikk. Blinde og svaksynte Tre kurs / forelesninger for blinde og svaksynte er gjennomført. Samarbeidspartner: Vestlandske Blindeforbund, Solvik syn- og mestringssenter.

6 Lindås og Meland brannvern Deltok på brannvernets åpne brannstasjon i Knarvik med sykkelhjelmutstilling, sikring av barn i bil, refleks. Samarbeid med: TSU, Lindås og Meland brannvern, statens vegvesen, politiet, m.fl. Knarvikmila Trafikkopplegg for ca klassiner. Samarbeid mellom Knarvikmila, TSU, politiet, brannvernet, ambulanse, statens vegvesen, Aktiv Trafikkopplæring AS og Trygg Trafikk. TS-dag i Austrheim Hvordan forhindre trafikkulykker blant ungdom. Samarbeid med Austrheim kommune, TSU, politiet, Lindås og Meland brannvern, Austrheim brannvern, vegvesenet, Trygg Trafikk. Vosseprosjektet Trafikktiltak overfor alle 9. klassingene i Voss kommune. Samarbeid mellom Voss kommune, skolene, politiet, ambulanse, vegvesenet og Trygg Trafikk Politiet Mange tiltak er gjennomført i samarbeid med politiet. Hordaland har 4 vakanser som Distriktssekretærer. Men bare 2 vakanser er i bruk. Samarbeidspartnere: Politi / lensmannsetaten og UP Foredrag Mange foredrag om trafikk og trafikksikkerhet er gjennomført i årets løp; For eksempel for flere eldreforeninger, FAUer skole og barnehage, velforeninger, m.m. Omkomne i veitrafikken Sterk nedgang i dødsulykkene I fjor omkom 154 personer i veitrafikken, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Det er en ytterligere nedgang siden 2011, og det laveste tallet siden De siste fire årene har vi opplevd en reduksjon i antallet omkomne. I 2010 omkom 208 mennesker på norske veier, i 2011 omkom 168 personer. Går en tilbake til år 2000 døde 341 på norske veier. Siden den gang er altså tallet halvert. Ulykkessituasjonen i Hordaland I Hordaland omkom 15 personer i trafikken I 2012.

7 Trafikantgruppe Bilførere Bilpassasjerer Motorsyklister Mopedister Syklister Fotgjengere Sum Alder Alder år år år år år år år år år år år år > år Sum Årsak Utforkjøring Kollisjon Påkj av andre Veltet 1 Sum

8 Kommuner Kommuner Askøy 1 Austevoll 1 Austrheim Bergen Bømlo 1 1 Eidfjord Etne 1 3 Fedje Fitjar 1 Fjell Fusa 1 Granvin 1 Jondal 1 Kvam Kvinnherad Lindås Masfjorden Meland Modalen Odda Os Osterøy 1 1 Radøy Samnanger 1 Stord Sund 2 1 Sveio Tysnes 1 Ullensvang 2 1 Ulvik Vaksdal Voss Øygarden 1 1 Sum

9 Kjønn Menn Kvinner Barn Sum Vegnummer 2012 Nr. Sted Kommune E - 39 Sauvågen Lindås FV v/furubergfossen, Ænes Kvinnherad FV mellom Åno og Eio Austevoll RV nye Bildøybroen Fjell E - 39 Hjelmåstunnelen Lindås Kommunal veg Langedalen på Lyseklostersiden Os E - 39 nær Storavatnet sør for Masfjordtunnelen Masfjorden Privat område Spelhaugen i Fyllingsdalen Bergen FV - 7 v/ Ålvik sentrum Kvam Kommunal veg Tresvatnet Askøy RV - 13 Mønshaugen Voss RV-555 Bildøy Fjell E - 39 Kirkebirkeland Bergen E - 16 Blindheimsflaten (vegen fra Åsane - Arna) Bergen Privat område Norheimsund Kvam Aktiviteter 2012 Trygg Trafikk Hordaland I Hordaland er det nedlagt et stort arbeid innen trafikksikkerhet dette året. Men mange av tiltakene er langsiktige tiltak som vi mener vil ha sin virkning i det lange løp. Det har vært mange etater / organisasjoner som har samarbeid om mange gode tiltak. Gledelig er det at tallene på omkomne går ned, fra 19 i 2011 til 15 i 2012, men vi er langt i fra fornøyde med at 15 personer omkommer i trafikkulykker her i fylket. Kompetansesenter for trafikkopplæring En del av Trygg Trafikks virksomhet betegnes fra 2009 som et kompetansesenter for trafikkopplæring. Kompetansesenteret skal fungere som en kunnskaps- og erfaringsbase for dem som arbeider med trafikkopplæring. Trygg Trafikk ønsker derfor å styrke trafikkompetansen hos ansatt i barnehage og skoleverk; samt motivere foreldrene og andre som engasjerer seg i frivillig barne- og ungdomsarbeid. Trafikksikkerhet bør inngå i barnehagenes og skolenes rutiner og internkontroll.

10 Kunnskapsløftet har klare kompetansemål i trafikk og legger et godt grunnlag for å få progresjon og kontinuitet i skolenes trafikkopplæring på alle trinn. Å formidle informasjon til barnehager, skoleverket, FAUer og andre frivillige lag og organisasjoner om kompetansesenteret, kunnskapsløftet, Trygg Trafikks materiell og nettsider har vært viktig dette året. Spesielt markedsført er og Dette er også formidlet ved arbeidet med revidering av kommunale TS-planer. Læreplanen Kunnskapsløftet har satt klare kompetansemål for trafikksikkerhet for ungdomstrinnet. Den gir et kunnskapsløft for trafikkopplæring og sikrer bedre kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen: Kompetansemål etter 4. trinn: Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. Kompetansemål etter 7. trinn: Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Kompetansemål etter 10. trinn: Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker. Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare resultatene. Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge helseskadene. Under menyvalget "Aktiviteter i naturfag" ligger aktiviteter, bakgrunnsstoff og linker til alle disse målene. Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen for ungdomstrinnet: 8.trinn: 9.trinn: 10.trinn: Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus sykkelhjelm og refleks. Trafikksikkerhetsutstyr med hovedfokus på bilbelte, rus, lys, syn, farger Fart og akselerasjon I Hordaland har det vært stor kontakt med helsestasjoner når det gjelder sikring av barn i bil. Mye materiell er sendt ut.. Barnehage I budsjettet til FTR ble det satt av midler til kurs for barnehageansatte. På vårparten lyste Trygg Trafikk ut 2 kurs for ansatte i barnehager. Begge måtte avlyses grunnet for få påmeldte. På høsten lyste igjen Trygg Trafikk ut 2 kurs. Her var det totalt 47 påmeldte. Kursene ble holdt på Radisson blu Royal i Bergen og var meget vellykket. Utenom kursene så har kontakten med barnehager vært stor. Henvisning til det gode materiellet Trygg Trafikk har for trafikkopplæringen i barnehagene og til hjelp for foreldre i sin

11 trafikkoppdragelse av barna har vært betydelig. er markedsført de stedene det har vært naturlig. Jeg har vært i noen barnehager og vært til hjelp med trafikkopplæringen, samt på noen foreldremøter der det spesielt har vært sikring av barn i bil som har vært aktuelt. Men også andre temaer har vært tatt opp. Skole I Hordaland er det i overkant av 320 skoler medregnet private skoler. Det er noe varierende om hvor mye trafikkopplæring hver skole har. Men flere og flere skoler tar kontakt med Trygg Trafikk om hjelp. Enten det gjelder hjelp med undervisningen, få tilsendt materiell eller få anvisning til materiell som finnes. Mange skoler benytter nå i sin opplæring. Trygg Trafikk har besøkt i overkant av 60 skoler dette året med forskjellige opplegg for elever og lærere. Trygg Trafikk har også deltatt opplegg som FAUene har for elever og foreldre på kveldstid; samt på foreldremøter med forskjellige opplegg. De fleste oppleggene omfatter: gå i trafikken, refleks, busskjøring, sykkelopplæring / hjelmbruk, skilt, trafikkoppdragelse, rus, fart, oppdragelse i trafikken, ansvar, konsekvenser av det som gjøres i trafikken, m.m.. Sykkelopplæringen i skolen, sammen med FAU og andre lag og organisasjoner har vært viktig arbeidsoppgave. Svært mange skoler i fylket har prioriter sykkelopplæring, og mange skoler er besøkt for å hjelpe med sykkelopplæringen. Fylkesfinalen i sykling for 7. klassingene ble gjennomført, som vanlig med god deltakelse og med stor presisjon i arrangementet. Dette arrangementet er blitt en gulerot for mange elever. Derfor tas sykkelopplæringen alvorlig både fra elever, foreldre og skoler. Den store familiesykkeldagen i Ytrebygda samlet flere hundre syklister. Her ble det syklet i sykkelgård, sykkelløyper og syklene ble kontrollert og reparert. Dette er blitt et svært populært arrangement der mange familier nytter anledningen til en flott sykkeltur. Voss kommune ønsket å sette trafikk og trafikksikkerhet i fokus for alla 9. klassinger i kommunen. Trygg Trafikk besøkte alle skolene i kommunen og hadde et opplegg med elevene, og Voss lensmannsdistrikt hadde et opplegg for foreldrene I etterkant arrangerte kommunen en trafikkdag for alle 9. klassingene. En innedel der alle samarbeidspartnerne hadde innlegg, to utedeler der den ene var et rebusløp og den andre en mønstring av trafikksikkerhetstiltak. Jeg har deltatt på mange sykkeldager / trafikkdager ved svært mange skoler i fylket; samt i velforeningen, bygdelag, m.fl. Her har det vært teori, kontroll av sykler og sykkelløp. Sykkelopplæringen ved skolene har tatt seg opp de siste årene. Noen ganger er det skolene som arrangerer andre ganger er det FAUene. Hordaland fikk sin første trafikkambassadør fra skoleverket, nærmere bestemt fra Fjell kommune. Ungdom Rebusløpet for russen ble gjennomført på en glimrende måte. I alt deltok over 1300 russ fra 35 skoler med 230 biler til start i rebusløpet i år. Totalt var 57% av «bilene» edrue ved fullført rebusløp.

12 Dvs. at alle i bilen var edrue ved endt rebusløp. Disse ble testet av politiet. Rebusløpet har start og mål ved Bergen Trafikkstasjon i Fyllingsdalen. Vi har spredd 12 poster rundt om i søndre og vestre bydeler, og hver bil skal innom syv av postene. Her er det forskjellige oppgaver som skal løses. Noen går på trafikksikkerhet, presisjonskjøring, førstehjelp, spørsmål og noen er av morsom karakter, som f.eks. riding på rodeookse. Vi er rundt 90 personer som stiller opp for at russen skal få et morsomt, sikkert og godt rebusløp. Etter at rebusløpet er avsluttet, reiste mange av arrangørene og russen til Bergenshallen der russen hadde sin innvielsesfest. Mange av arrangørene i rebusløpet deltar også på innvielsesfesten som vakter. Russegruppa fungerer som et rådgivende fora for russen, nedsatt av Fylkseskoledirektøren. Gruppen er med og fastsetter russetiden, hva denne kan inneholde, hvordan russestyret skal arbeide, bestemme russeknutene, m.m. Og hjelpe russen så godt som mulig. Trafikkfaglig Samarbeidsutvalg (TSU) Nordhordland har som formålsparagraf å drive forebyggende arbeid blant innbyggerne i Nordhordland med spesielt satsningsområde på trafikk. Det ble arrangert et stort russearrangement for russen og folkehøgskolene i Nordhordland. Om lag 380 elever deltok sammen med lærere på arrangementet som foregikk på Nordhordland Folkehøgskule. Her var det først noen bilslepp fra 28m (tilsvarende krasj i 80 km/t). Dernest fikk elevene se en realistisk redningsøvelse. Her hadde vi en dyktig konferansier i varabrannsjef Nils Medaas. Han forklarte hele redningsøvelsen fra a å. Hva som skjedde, hvordan redningspersonellet arbeidet, hvordan tingene ble gjort og hvorfor redningsarbeidet ble gjort som det ble. Etter demonstrasjonen fikk elevene se på de skadde bilene og snakke med redningspersonellet. Så fortsett vi inne med en gripende markering der pårørende etter omkomne i trafikken, samt trafikkskadde medvirket sammen med redningspersonell, prest og Trygg Trafikk. TSU-Nordhordland ved politi og Trygg Trafikk er med i planleggingen av temadag / trafikksikkerhetsdag i Austrheim kommune. Den ble avholdt med stor deltakelse fra så vel ungdom som voksne fra hele Austrheim. Opplegget var mye likt russearrangementet vi hadde på Nordhordland Folkehøgskule, med en utedel og en innedel. TSU-Nordhordland medvirket også under Knarvikmila / Ungdomsløpet for 10. klassingene. Her hadde vi et stort opplegg for ca. 700 ungdommer. TSU-Nordhordland deltok under Åpen brannstasjon dagen i Lindås. Trygg Trafikk deltok med sykkelhjelmkampanjen, sikring av barn i bil, refleks og spørreskjema. TSU ved politiet og Trygg Trafikk hadde et opplegg for lærlingene på Statoil Mongstad. Trygg Trafikk har et fast opplegg for avgangsklassene i videregående skolene utenfor Bergen kommune. (Videregående skoler i Bergen kommune blir hjulpet av politiet i Bergen). Hvert år får skolene / russen / avgangsklasser på yrkesfaglige linjer, og folkehøgskoler i fylket tilbudet om opplegget Ungdom og trafikk ungdom og rus. De fleste skolene takker ja til dette opplegget som tar for seg, bl.a. fart og konsekvenser, risikokjøring, faresignaler, førers ansvar, eiers ansvar, passasjerenes ansvar, kollisjonskrefter, rus og konsekvenser, hva ungdom selv kan gjøre for at ulykker ikke skal skje, oppførsel i russetiden. Ungdom og trafikk ungdom og rus er blitt et populært og etterspurt opplegg for skolene. Trygg Trafikk var med i juryen ved Nordahl Grieg vgs, der elevene deltok i konkurransen «Death Trip Finale» om å lage den beste holdningskampanjen mot ruskjøring. Vinnerne gikk videre til landsfinale. Konkurransen var i regi av MA.

13 Har også dette året hjulpet til ved en elevbedrift i skolen. Jentenes trafikkaksjon ble også dette året gjennomført. Pådriver og kunnskapsformidler Fylkeskommunen en viktig samarbeidspartner for distriktslederne i Trygg Trafikk. Trygg Trafikk er medlem av fylkets trafikksikkerhetsråd (FTR). Det er viktig for Trygg Trafikk at Fylket fortsatt bruker ressurser på trafikkrettede, forebyggende tiltak. Viktige arenaer for Trygg Trafikk er FTR-møter og møter med kommunale og fylkeskommunale politikere. Samt å delta i revisjonene av trafikksikkerhetsplaner for kommunene og fylket. Et mål er å få gjennomslag for at Trygg Trafikks arbeidsområder blir prioriterte i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi har hatt hyppig møtevirksomhet i FTR dette året. Vi behandler mange innkomne søknader og tar stilling til mangetrafikksikkerhetstiltak. FTR har hatt ett møter med Samferdselsutvalget. FTR planla og gjennomførte fylkeskonferansen med godt frammøte. Flere kommuner har revidert sine trafikksikkerhetsplaner dette året. Trygg Trafikk har vært med på arbeidet i kommunene i Stord, Fjell, Kvam og Kvinnherad. Trygg Trafikk er med i planleggingen av flere trafikkdager bl.a. i Austrheim kommune. Trygg Trafikk er medlem av Bergen Næringsråd og i den forbindelse deltok jeg på Næringslivsdagen i Bergen der temaet var «Kommunikasjon lederskap, design og teknologi», samt vært innom rådets morgenmøter. Trygg Trafikk deltok på møte om Regionalplan for Folkehelsearbeid i Hordaland. Deltok også på Fagmøte for helsepersonell der temaet var «Beslutningsstøtte ved utskriving av helseattest ved søknad om førerkort.» «Helseattest for førerkort.» Sykkelhjelm På sykkeldager i skolene, foreldrelag, velforeninger, bygdelag, m.fl. har bruken av sykkelhjelm vært et viktig tema. Voksne personer som sykler til og fra jobb, er blitt flinkere å benytte sykkelhjelm. Det henger litt igjen når familiene er ute på sykkeltur. Barna er de flinkeste. Trygg Trafikk har fått laget en sykkelhjelmutstilling som benyttet ved flere anledninger; bl.a. på skoler, kjøpesentre, åpen brannstasjondag, Knarvikmila. Riktig sikring av barn i bil Sikkerhet i bilen er et viktig arbeid gjennom hele året. Det er svært mange henvendelser om sikring av barn i bil, både pr telefon, mail og brev. Helsestasjonene får utsendt brosjyrer. Samme får barnehager, FAU og enkeltpersoner. Mange er interessert i å ta opp trafikk og trafikksikkerhet. Trygg Trafikk har laget mye godt materiell. Dette kan finnes på Materiellet markedsføres der det er aktuelt. Og mange benytter seg at det gode materiellet. Det ble gjennomført en telling av sikring av barn i bil. Det viste seg at mange ikke visste hvordan de skulle sikre barna, andre hadde unnskyldninger som at det var kort vei, eller det var andres barn! Mange hadde ikke tid eller ikke ønsket å svare på spørsmål.

14 Refleks Den store refleksjakten er blitt et populært tiltak i skolene. Trygg Trafikk inviterer alle 4. og 5. klassinger til å finne fram alle refleksene de har hjemme, ta disse med på skolen og telle de. Dernest skulle elevene ta refleksene med hjem igjen og feste to reflekser i alle ytterjakkene de fant hjemme. Det ble tilbakemeldt fra skolene at dette var en oppgave som virkelig fenget elevene. Det var et viktig tiltak og det var morsomt. Deltakelsen dette året var bedre enn året før. Totalt deltok 736 elever. Og disse samlet 7584 reflekser. Vinner ble 5 klasse ved Vikse skule (Sveio). Andre plass til klasse 4A ved Vestbygd skule (Meland) og tredje plass til 4 klasse ved Haus skule (Osterøy). Vinnerne fikk premie, diplom, boller og brus. Reflekstellingen i Bergen var fortsatt nedslående resultater. Tellingene var i trafikkerte gater med til dels dårlig belysning. Svært få voksne benytter refleks. En del ungdom benytter klær og sko med refleks. Andre reflekstyper er lite i bruk. På spørsmål om hvorfor ikke folk benyttet refleks, var svaret at de mente gatene var godt nok opplyst. Andre mente at det ikke passet seg å feste reflekser i de klærne de benyttet der og da. I Åsane bydel var det langt flere som benyttet refleks enn inne i Bergen sentrum. Mest benyttet her var refleksvester og bånd rundt armer og ben. Reflekskonkurranser i skolen i Hordaland fikk stor oppslutning. Her skulle elevene tegne reflekser. De fineste reflekstegningene ble laget som refleks. Vinneren, en jente i 10 år fra Seim skule i Lindås. Refleksdemonstrasjoner har det vært mange av dette året. Noen demonstrasjoner har vært ute og noen inne. På Refleksdagen ble det delt ut en del reflekser forskjellige steder i samarbeid med frivillige. Englestuntet. Bårder danseskole var hyret inn ved 4 dansere. Disse var ikledd hvite klær og englevinger. Ved endestasjonen til Bybanen ved gamle Telegrafen danset de rundt og delte ut reflekser til alle forbipasserende. Dette var et svært positivt tiltak som folk satte pris på. Samarbeid med Norges pensjonistforening med utdeling av reflekser og refleksmateriell. Samarbeidspartnere innen refleks. Svært mange har vist interesse av å få utdelt reflekser. Lag og organisasjoner, helsestasjoner, bedrifter og andre har etterspurt reflekser for å dele ut i sine lag, bedrifter, m.m. Distriktslederen fører oversikt over omkomne i fylket og innrapporterer dette til hovedkontoret i Oslo. Første arbeidsdag i måneden gis oversikt over omkomne til media. Det er et godt samarbeid med mediene i fylket. Saker blir gitt til media og saker blir fulgt opp. Mange timer går med på å finne fra opplysninger / bakgrunnsmateriale for mediene. Var på møte med Os kommune ang skoleveier, og kriterier for «farlig» og «særlig farlig» skolevei. Deltok også på befaring av skolevei for elever til Os barneskule, sammen med FAU, politiet, kommunepolitiker. Sammen med Norges Taxi og Bergen Kristne skole gjennomgikk vi kriterier for skoleskyss med taxi. I regi av FTR gjennomførte vi en «gladkontroll» i Nordhordland. Her informerte vi om sikker kjøring, sikring i bil, sittestilling, riktig innstilling på hodestøtten, samt hadde noen småting til utdeling, bl.a. refleks og brosjyrer om sikring i bil og et hefte om regelverket i trafikken. Trygg Trafikk som bindeledd og møteplass Trygg Trafikk har kontakt med mange medlemsorganisasjoner og andre samarbeidspartnere gjennom tiltak, prosjekter og møter. Trygg Trafikk koordinerer mye av det lokale frivillige trafikksikkerhetsarbeidet, og er bindeledd opp mot det offentlige ts-arbeidet. Målet er å styrke det lokale trafikksikkerhetsarbeidet spesielt knyttet til trafikantrettet arbeid.

15 Minnemarkeringen Ettertankens dag ble arrangert for 14. gang. Det var en verdig og fin minnemarkering i Korskirken. Vi minnes de 19 som omkom på veiene i Hordaland. Vi har nå utarbeidet en god mal for markeringen. Vi startet markeringen ved at vi inviterte pårørende og etterlatte, gjester og alle som skulle ha innlegg, til en samling på Radisson blu, Hotel Norge. Her ble det servert middag, det var musikk og taler / appeller. Deretter fortsatte markeringen i Korskirken med selve minnemarkeringen. Dette er en fin og verdig markering med bl.a. lystenning for alle omkomne i trafikken. De pårørende fikk også tenne lys for sine. Mange prominente gjester snakker til de pårørende. Tilbakemeldingene fra deltakende og pårørende om gjennomføringen har vært veldig positive. Media hadde omtaler om arrangementet og var til stede under markeringen. Kontakten og samarbeidet med politi- og lensmannsetaten er svært god. Mange gode og store tiltak blir gjort sammen med politiet. Verving av nye medlemmer til Trygg Trafikk har gått noe trått. Flere kommuner har dessverre ikke funnet midler til kontingenten selv om den for små kommuner har ligget på kr. 1500, og for store kommuner opp mot kr Når vi ser hvor mye nytte innbyggerne i kommunene har av Trygg Trafikk, burde det vært en selvfølge at kommunene betaler inn en medlemskontingent til Trygg Trafikk. Austrheim kommune har mistet mange ungdommer i trafikkulykker i årenes løp. Dette ønsker kommunen å gjøre noe med. Kommunen innkalte til møte for å diskutere tiltak, og resultatet ble et stort arrangement som viste farene ved ulykker, redningsdemonstrasjon og innlegg fra en trafikkskadd fra Austrheim, ordfører, politiet og Trygg Trafikk. Familiesykkeldagen i Ytrebygda bydel i Bergen er blitt et stort og populært tiltak. Her fikk barn og voksne prøve seg på mange balanseøvelser før de skulle ut og sykle i forskjellige løyper. Alle fikk kontrollert syklene, og juster hjelmene. En løype for de som ville konkurrere i hastighet. En løype for sykkelorientering og to andre familieløyper med forskjellige lengder. Underveis skulle familiene svare på en del trafikkspørsmål, m.m. Sammen med Vestlandske Blindeforbund gjennomføres tre kurs / forelesninger for blinde og svaksynte ved Solvik syns- og mestringssenter på Askøy. Det er rundt regnet 12 personer ved hvert kurs. Forelesninger i en del eldrelag / pensjonistforeninger har det også vært tid til. Region Sør-Vest har gjennomført flere regions samlinger dette året. Deltok også på Landskonferansen til Trygg Trafikk. Trygg Trafikk har gjennomført flere samlinger ang opplæring på Lærerhøgskolene (GLU / FLU seminarer) Deltok også på seminaret «Trafikkulykker etterforskning og granskning» Deltatt på oppdrag ved Høgskolen Stord / Haugesund og Norsk Lærer Akademi. Deltok i kjørekurs ved Volvo; Eco driving og nødbremsing og unnamanøvrering. l

16 Økonomi og finansiering Hordaland Fylke gjorde midt på 1980 tallet en henvendelse til Trygg Trafikk ang. ansettelse av en Fylkessekretær (nå Distriktsleder) i Hordaland. Og Hordaland fikk i slutten av april 1987 sin første Fylkessekretær (nå Distriktsleder) i Trygg Trafikk. Etter avtale mellom Hordaland Fylkeskommune og Trygg Trafikk, og Statens vegvesen og Trygg Trafikk, ble det avtalt at Trygg Trafikk sekretariatet skulle få kontorplass ved Statens vegvesen i Bergen. Etter at FTR ble flyttet fra vegvesenet til Fylkeskommunen, er det reist spørsmål om ikke Trygg Trafikk også bør flyttes til Fylkeskommunen. Distriktsleder er lønnet av Trygg Trafikk. Hordaland Fylkeskommune bevilger over fylkesveibudsjettet midler til kontorhold og reisebudsjett for Distriktslederen. Driftsmidler kommer fra fylkeskommunen etter søknad gjennom FTR. Midler mottatt fra: Bevilget til: Hordaland fylke Tiltak i følge Virksomhetsplanen til Trygg Trafikk og Handlingsplan for trafikksikkerhet for Hordaland fylke Restmidler fra 2011: Kr Midler for 2012: kr aktiviteter kr reisebudsjett Gjenstående, overføres til 2013: Kr Framtidige behov og muligheter Det største behovet for framtiden er å få hjelp på kontoret. Arbeidsbelastningen er stor, og den vil bare bli større og større framover. Det er behov for oppdatering og nyinnlæring på data. Flere kommuner reviderer sine trafikksikkerhetsplaner. Dette gir muligheter til å sette fokus på lokale tiltak, som vi igjen håper vil gi seg utslag på ulykkesstatistikken. Samtidig som kommunene har muligheter til å bli en trafikksikker kommune etter opplegg fra Trygg Trafikk. Det er nå svært mange etater og organisasjoner som er med i trafikksikkerhetsarbeidet. Likevel er det enda flere som kan tenke seg å være med. En større samordning av disse blir nødvendig. Trafikantinformasjon vil fortsatt være en stor oppgave

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT 2012 1 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD TRYGG TRAFIKK 04 Dette var 2012 06 Askeland vil redde liv 09 Ambassadørar i skulen 10 Godt samarbeid 11 Trafikksikker kommune 12

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Årsmelding 2010 Innholdsfortegnelse 1. Utvalgets sammensetning... 3 2. Hovedoppgaver... 4 3. Ulykkessituasjonen...

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Kommunedelplan for trafikksikkerhet med handlingsprogram for perioden 2015-2018 for Arendal kommune Januar 2015 1 Innhold Innhold... 2 Kap.1. Innledning og premisser for trafikksikkerhetsplanen... 3 1.1

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012

Versjon: 18.12.12. Årsrapport 2012 Versjon: 18.12.12 Årsrapport 2012 Innledning Sykkelbyen Alta er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylkeskommune, Statens Vegvesen og Alta kommune. Hver av partene har investert kr 5 milllioner hver

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

8/2013. Se volden. Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 8/2013 Se volden Lindis Sloan KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Prosjektrapport... 2 Om Fagdagene, gjennomføring:... 3 Deltakelse:... 3 Om prosjektgruppens arbeid:... 4 Innhold:...

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Trist å bo på et aldershjem. magasin. s. 4-6. LTN er provosert. Mistet to sønner. Heder i Narvik

Trist å bo på et aldershjem. magasin. s. 4-6. LTN er provosert. Mistet to sønner. Heder i Narvik magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 2-8. årgang 2009 Trist å bo på et aldershjem s. 4-6 LTN er provosert Mistet to sønner Heder i Narvik s. 7 s. 8-10 s. 23 LTNs Rettssikkerhetsfond

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer