LOKAL LÆREPLAN I NORSK 4. TRINN RYE SKOLE HØST/VÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN I NORSK 4. TRINN RYE SKOLE HØST/VÅR"

Transkript

1 LOKAL LÆPLAN I NOSK 4. TINN Y SKOL HØST/VÅ

2 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ epetisjon alfabetet. Høy måloppnåelse Biblioteket. Diftonger. Ord med v-lyd. Forskjellen på vokaler og konsonanter, Alfabetet har 9 vokaler og 20 konsonanter. Hva alfabetisk rekkefølge er, og kunne sortere i alfabetisk rekkefølge. Å finne frem til kunnskap i oppslagsbøker og på biblioteket. Diftonger. Å skrive ord med diftonger. Ord med V-lyd Middels måloppnåelse : levene kan sortere etter alfabetisk rekkefølge. levene vet forskjell på vokaler og konsonanter. levene vet at det er 29 bokstaver i det norske alfabetet og 26 i det engelske. Anette Disen Arne Svingen levene kan skrive ord med diftonger. levene kan skrive ord i alfabetisk rekkefølge. levene kan skrive vokaler og konsonanter. levene kan skrive ord med v-lyd. A U G U S T Skriftlig Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innhold i Bruke bibliotek til å finne stoff til egen skriving. Gi utrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur. Begreper: Alfabetet, vokaler, konsonanter, alfabetisk rekkefølge, diftonger, oppslagsbøker. levene kan skrive egne tekster, og gjøre oppgaver på PC. levene kan lagre tekster på PC-en og finne de igjen. levene kan endre teksttype og skriftstørrelse. lytte og tale i samhandling med andre. Å kunne uttrykke seg levene skal kunne sette opp ord i alfabetisk rekkefølge. Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike Sette opp ord etter alfabetisk rekkefølge. levene skal kunne bruke dataprogrammer som fremmer rettskriving.

3 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Brev. Høy måloppnåelse Pronomen. S P T M B Marc Chagall H.C Andersen Astrid Lindgren Kamerat respons. Hvordan en skriver brev. Hvordan en svarer på brev fra andre. Øve på sammenhengende skrift. Hva ordklassen pronomen er. At pronomen er ord en kan bruke i stedet for substantiv. -Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i -Bruke et eget ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og utrykke egne meninger Skriftlig -Lese, reflektere over og samtale om egne og andres -Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving. -Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving -Beskrive ordklasser og deres funksjon. -Forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre Begreper: Pronomen, konvolutt, frimerke, lesestatestikk, ordklasse. Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse : levene kan forklare hvordan en skriver brev. levene kan forklare og komme med eksempler på hva pronomen er. levene kan fortelle om bøker de har lest. levene kan framføre egne levene kan skrive brev. levene med skriver sammenhengende skrift. levene kan skrive om bøker de har lest. levene kan skrive pronomen. levene kan skrive brev på PC. levene kan skrive meldinger på It`s learning. Å kunne uttrykke seg Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy utrykke egne tanker og opplevelser. utrykke egne tanker og opplevelser. lese med flyt, sammenheng og forstå innholdet. lage en lesestatestikk, og sette opp en tabell. skrive tekster på PC. levene skal bruke enkle digitale verktøy og medier i presentasjon og.

4 TID MN DlMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Fortelling. Høy måloppnåelse Middels Skilletegn. måloppnåelse nkel og dobbel konsonant. Lesegledeuka. Høy måloppnåelse O K T O B Anette Disen Arne Svingen Å skrive ulike begynnelser på fortellinger. Å avslutte fortellinger på ulike måter. Å variere språket i Å velge detaljer når de skriver fortellinger. Skilletegn. Skille mellom kort og lang vokal. Beherske vanlige ord med dobbel konsonant. eglen for når en skal ha dobbel, eller enkel konsonant. Bokanmeldelse. Lesegledeuka. -Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av -Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i e tekster Skriftlig -Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning -Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving -Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy -Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving -samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk : levene kan forklare kjennetegn for fortelling. leven kan lese fortelling til de andre i klassen. leven kan gi tilbakemeldinger til andre. levene kan fortelle fritt fra en bok de har lest. levene kan lese med flyt, sammenheng og forstå innholdet i teksten. leven kan skrive egne fortellinger. levene kan variere ordvalget og setningsvalget i egen skriving. leven kan skrive begynnelser på fortellinger der han/hun hopper rett inn i handlingen. leven kan skrive begynnelser på fortellinger der han/hun først presenterer hovedpersonen, hvor og når fortellingen finner sted. levene kan skrive ord med dobbel konsonant. levene kan skrive bokanmeldelse. levene kan skrive fortelling på PC. levene kan lagre dokumentet sitt, og finne det igjen. leven kan endre skriftstørrelse og skrifttype. Begreper: Innledning, avslutning, variere, variasjon, utvelgelse, dobbel konsonant, lang og kort vokal.

5 gi hverandre respons. levene skal framføre egne ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning og beherske et tilstrekkelig ordforråd. Å kunne lese levene skal kunne finne informasjon i ulike tekster og lære fag, oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. Å kunne regne levene kan lage en regnefortelli ng med innledning og avslutning. Å kunne bruke digitale verktøy produsere, komponere og redigere tekster på PC.

6 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Ordbok. Oppskrift. Adjektiv. oald Dahl rlend Loe Alf Prøysen Bruke ordboka til å finne riktig skrivemåte. Sjangeren oppskrift. Skrive sin egen oppskrift. Hvilken funksjon ordklassen adjektiv har. Forskjellen mellom ulike former av adjektiv. Adjektiv, og gradbøying. Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse : leven kan forklare hvordan en bruker ordboka. leven kan komme med eksempler på adjektiv. leven vet hvilken funksjon ordklassen adjektiv har. leven kan skille mellom ulike former av adjektivet. leven kan forklare hva som kjennetegner en oppskrift. leven kan skrive sin egen oppskrift. leven kan bruke adjektiv i sin egen skriving. leven kan skrive adjektivfortellinger. N O V M B leven kan skrive egne tekster på PC. levene kan finne bilde på Internett og lime inn i egen tekst. leven kan endre farge, skriftstørrelse og skrifttype på egen skrift. Kamerat-respons. Veileding fra lærer. -Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster Skriftlig -Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy -Beskrive ordklasser og deres funksjon. Begreper: adjektiv, gradbøying, oppskrift, ingrediens, tittel, ordbok

7 gi respons til hverandre. levene skal skrive sin egen oppskrift. Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy levene skal levene kan produsere, kunne lese systematisere ord komponere og redigere tekster tydelig, høyt nok, i ordklasser ved på PC. passe fort, og bruk av skjema Bruke PC til å hente betone viktige informasjon på nettet. ord.

8 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Sammensatte Høy Middels Framføre måloppnåelse måloppnåelse Internett. J-lyden Jul D S M B Jakob Sande Jostein Gaarder Kamerat-respons. Drama. Veileding fra lærer. Hva en sammensatt tekst er. Framføring av Søke etter informasjon på internett. Nettvettreglene. J-lyden. Tradisjoner og feiring av jul i eget og andre land. -Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av Skriftlig -Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy. -Samtale om innhold og form i sammensatte Begreper: Nettvett, passord, sammensatt tekst, tonefall, chatte, aldersgrense, søkemotor. : leven kan forklare hva sammensatte tekst er. levene kan framføre tekster for andre. levene kan diskutere kriterier for gode framføringer. levene kan diskutere nettvettregler. levene kan samtale om juletradisjoner. levene kan beherske vanlige ord med j-lyden. levene kan produsere egne sammensatte levene kan skrive tekster om juletradisjoner. levene kan innhente informasjon fra internett. leven kan skrive egne tekster på PC. levene kan finne bilde på internett og lime inn i egen tekst. leven kan endre farge, skriftstørrelse og skrifttype på egen tekst. levene kan diskutere nettvettregler. levene kan forklare hva en sammensatt tekst er. lage egne sammensatte Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy lese tydelig, høyt nok, passe fort, og betone viktige ord. leven kan lese og tolke sammensatte tekster (tabeller, skjema) produsere, komponere og redigere tekster på PC. Bruke PC til å hente informasjon på nettet

9 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Fakta Høy Middels Avsnitt. Faktatekster måloppnåelse måloppnåelse Æ-lyden. Avsnitt Ord med -ng og nk Substantiv Substantiv Øve på ord med æ-lyden. Øve på ord med nk og ng. J A N U A Jakob Martin Strind. Marit Nicolaysen. Kim Fupz Aakeson. Kamerat-respons. Veileding fra lærer. -Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål Skriftlig -Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving -Skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster -Samtale om innhold og form i sammensatte tekster -Beskrive ordklasser og deres funksjon Begreper: Substantiv, egennavn, fellesnavn, faktatekst, avsnitt, kildebruk, informasjon. : levene kan forklare hva faktatekster er. levene kan framføre fakta levene kan gi hverandre respons. levene kan forklare når en skal bruke avsnitt. levene kan komme med eksempler på substantiv. leven vet at vi kan sette en, ei og et foran substantiv. levene kan forklare forskjellen på egennavn og fellesnavn. leven kan skrive navn på personer og steder er med stor bokstav. levene kan lage egne fakta leven kan dele inn egne tekster i avsnitt. levene kan skrive faktatekster på PC. levene kan innhente informasjon fra internett. lvene kan være kritisk til kildebruk. snakke om skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse. skrive egne faktatekster med overskrift, innledning, avslutning, og avsnitt. Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy levene kan innhente viktig informasjon til egne levene kan systematisere ord i ordklasser ved bruk av skjema produsere, komponere og redigere tekster på PC. Bruke PC til å hente informasjon på nettet

10 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Fantastiske fortellinger. Høy Middels Å-lyden. måloppnåelse måloppnåelse F B U A Tor Åge Bringsværd Kamerat-respons. Veileding fra lærer. Kjennetegn for fantastiske fortellinger. Skrive egne Skrive spennende. Få kunnskap om forfatteren Tor Åge Bringsværd. Øve på å-lyden. Kunne sortere ord med kort og lang å-lyd. -Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. -Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av Skriftlig -Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. -Lese, reflektere over og samtale om egne og andres -Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning -Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving Begreper: Fantastiske fortellinger, forfatter, kort å-lyd, lang å-lyd. -Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer : levene kan bruke tonefallet og rytme for å framføre levene kan gi hverandre respons på egne levene kan forklare hva som kjennetegner fantastiske fortellinger. levene kan forskjellen på ord med kort og lang å-lyd. levene kan skrive egne fortellinger med fokus på spenning. levene har fokus på ord som gjør fortellingen levende. levene kan skrive etter kriterier for fantastiske fortellinger. levene kan skrive ord med Å-lyd. leven kan skrive egne tekster på PC. levene kan finne bilde på internett og lime inn i egen tekst. leven kan endre farge, skriftstørrelse og skrifttype på egen tekst. snakke om skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse. skrive egne fortellinger med overskrift, innledning, avslutning, og avsnitt. Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy levene kan lese tekster som gir de inspirasjon til egen tekstskaping. levene kan systematisere ord i tabeller, etter kort og lang å- lyd. produsere, komponere og redigere tekster på PC.

11 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Dikt. Lese og skrive dikt. Høy Middels Poetiske Lære om virkemidler i dikt. måloppnåelse måloppnåelse Sj-lyd. Kunne framføre poetiske Ordenstall Øve på ord med sj-lyd. Dialekt Lære om ord som sier noe om rekkefølge Nynorsk og bokmål Lære om dialekt. : Kj-lyden. Lære om bokmål og nynorsk. levene kan forklare hva kontrast, gjentakelse, og Øve på å skrive ord med kj-lyden riktig. sammenligning betyr. levene vet hva figurdikt er. levene kan diskutere ulikheter i dialekter og nynorsk og bokmål. M A S Gro Dahle Torun Lian Tove Jansson Per Ove Kaldstad. Arne Gravang. Knutsen og Ludvigsen. Kamerat-respons. Veileding fra lærer. -Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. -Variere stemmebruk og intonasjon i fremføring av Skriftlig -Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder -Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. -Beskrive eget talemål og sammenligne med andres. -Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. -Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer. Begreper: gjentakelser, kontraster, sammenligning, bokmål, nynorsk, dialekt. levene kan skrive egne dikt. levene kan skrive ord med kj-lyden og sj-lyden. levene kan skrive dikt på nynorsk. leven kan skrive egne tekster på PC. leven kan endre farge, skriftstørrelse og skrifttype på egen tekst. levene kan bruke ordboka på internett til å søke opp ord. levene kan variere stemmebruk og intonasjon i fremføring av levene kan skrive egne dikt. Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy levene kan lese tekster på både bokmål og nynorsk. levene kan bruke ordenstall når de skriver. levene kan produsere, komponere og redigere tekster på PC.

12 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ Stedsnavn. Høy Middels Verb. Stedsnavn. måloppnåelse måloppnåelse Verdens bokdag. Verb, og bøying av verb Sammensatte ord. Verdens bokdag. Bokprosjekt. Sammensatte ord. Forstå noe svensk og dansk tale. Presentere bøker. Skrive bokanmeldelse. A P I L Thomas Halling. Åsa Gan Schweider. Jørn oeim. Kamerat-respons. Veileding fra lærer. -Forstå noe svensk og dansk tale. -Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster Skriftlig -Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. -Bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving -Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk -Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer Begreper: stedsnavn, verb, verdens bokdag, presens, preteritum, infinitiv, sammensatte ord. : levene vet hva verb er. levene vet forskjellen på infinitiv, presens, og preteritum. levene kan presentere en bok de har lest. levene vet hva verdens bokdag er. levene kan samtale om ulikheter i det norske, svenske og danske språket. levene kan skrive bokanmeldelse. levene kan skrive noen vanlige sammensatte ord. levene kan skrive ulike former av verb. levene kan skrive enkle svenske og danske ord. levene kan skrive bokanmeldelse på PC. levene kan hente bilder fra internett. leven kan endre farge, skriftstørrelse og skrifttype på egen tekst. levene kan bruke internett til å oversette ord fra norsk til svensk og dansk. levene kan forstå noe svensk og dansk tale. levene kan skrive bokanmeldelse. Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy levene kan lese og forstå innholdet i en selvvalgt bok. levene kan lese og forstå enkle ord på svensk og dansk. levene kan systematisere ord i ordklasser ved bruk av skjema levene kan skrive bokanmeldelse på PC. levene kan bruke internett til å oversette ord.

13 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ 17. mai. Høy Middels Prosjekt. Skrive 17. mai-dikt. måloppnåelse måloppnåelse Preposisjoner. Hvorfor feirer vi 17. mai. Planlegge og gjennomføre et prosjekt. Lære om preposisjoner. : levene vet hva preposisjoner er, og kunne forklare det til medelever. levene vet hvorfor vi feirer 17. mai. levene kan diskutere hva de ønsker å ha et prosjekt om. levene kan være med å sette opp kriterier for prosjektarbeid. levene kan framføre prosjektarbeidet sitt for resten av trinnet. M A I Stefan Casta Jacob Martin Strind. Astrid Lindgren. Maria Parr. Kamerat-respons. Veileding fra lærer. -Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. -Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. Skriftlig -Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. -Lese, reflektere over og samtale om egne og andres -Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. -Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy. -Søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy. -Bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving. -Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program. levene kan skrive setninger der de bruker preposisjoner. levene kan skrive 17.mai dikt. levene kan bruke kriterier når han/hun skal skrive en egen tekst til prosjektarbeidet. levene kan bruke internett for å innhente informasjon til prosjektarbeidet sitt. levene kan skrive egne tester på PC. leven kan endre farge, skriftstørrelse og skrifttype på egen tekst. Begreper: preposisjoner, prosjekt, problemstilling, prosjektlogg, vurdering.

14 diskutere og gi hverandre tilbakemeldinger på egne tekster og ideer. framføre egne skrive Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy levene kan innhente viktig informasjon til egne levene skal kunne sette opp opplysninger inn i en tabell. (VØL-skjema) levene kan produsere, komponere og redigere tekster på PC. levene kan innhente informasjon fra internett.

15 TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ epetisjon av hva vi har lært i 4.trinn. Lære om/ repetisjon: Høy Middels Ordklassene. måloppnåelse måloppnåelse Faktatekst. Oppskrift. Brev. Sammensatte Fortellinger. Dikt. Dialekter og andre språk. Bokanmeldelse. Grammatikk, og rettskriving. J U N I Gjennfortelle. snakke om skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse. Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. skrive sammendrag og oppsummering av hva de har lært. Skriftlig Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program. Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer Begreper: epetisjon, oversikt, sammendrag. Ordklasser, skjønnlitteratur. Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike levene skal kunne sette opp opplysninger inn i tabeller. levene skal beherske tekstbehandling på PC i egen skriving. : levene kan forklare de ulike ordklassene, og hvilken funksjon de har. levene vet hva som kjennetegner sammensatte tekster levene vet hva som kjennetegner fakta levene vet hva som kjennetegner oppskrifter. levene vet hva som kjennetegner brev. levene vet hva som kjennetegner fortellinger. levene vet hva som kjennetegner dikt. levene vet hva som kjennetegner bokanmeldelse. lvene kan skrive samesatte lvene kan skrive fakta lvene kan skrive oppskrifter. lvene kan skrive brev. lvene kan skrivefortellinger. lvene kan skrive dikt. lvene kan skrive bokanmeldelser. lvene kan skrive med sammenhengene skift. levene kan innhente informasjon fra Internett. leven kan skrive egne tekster på PC. levene kan finne bilde på internett og lime inn i egen tekst. leven kan endre farge, skriftstørrelse og skrifttype på egen tekst. levene kan lagre og finne igjen egne tekster på PC.

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON forstå noe svensk og dansk tale samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 4. Lærer: Anita K Tronstad Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..) Arbeidsmåter

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Årsplan Norsk trinn N Uke 33 34 35 36 37 38 39 Tema ør vi leser Mens vi leser, tankekart ompetansemål muntlige muntlige tter at vi har lest, tankekart muntlige akta og skjønnlitteratur samtale om faglige

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 3 og Zeppelin lesebok 3, samt tilhørende arbeidshefter. Læringstrategier/ Mnd Læreplanmål

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

Å rsplan i norsk 3.trinn

Å rsplan i norsk 3.trinn Å rsplan i norsk 3.trinn 2017 2018 33 34 35 36 Muntlig kommunikasjon (LK06) variere bruke et egnet ordforråd til å faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Skriftlig kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Tema/Innhol d. Alle tema Eventyr Dikt Sangtekster Nyhetsartikkel Skuespill Filmanmeldelse Faktatekst

Tema/Innhol d. Alle tema Eventyr Dikt Sangtekster Nyhetsartikkel Skuespill Filmanmeldelse Faktatekst Årsplan «Norsk» Årstrinn: 4. årstrinn, Åshild Ruud og Karina Møgster Verpe Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan «Norsk»

Årsplan «Norsk» Årsplan «Norsk» 2016-2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Elisabet B. Langeland, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

lære om dramatisering samhandle med andre gjennom dramatisering skrive lærelogg og utforme egne læringsmål

lære om dramatisering samhandle med andre gjennom dramatisering skrive lærelogg og utforme egne læringsmål 37 LESEFRES Å dramatisere Mer om replikker Å skrive replikker Å lese høyt Uke Tema Læringsmål Kompetansemål 34 -bruke lesetrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære. lære om høytlesing framføre tekster

Detaljer

Lesestrategi Førlesing. Lære å bruke BOI. Lesestrategier under lesing. Arbeide med gjenfortelling. Lesestrategier etter skriving.

Lesestrategi Førlesing. Lære å bruke BOI. Lesestrategier under lesing. Arbeide med gjenfortelling. Lesestrategier etter skriving. Årsplan i norsk 3.trinn 2017/18 Uke Kompetansemål Læringsmål Grunnl. ferdigheter Læremiddel Sider VFL 33 Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Strukturere

Detaljer

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17 ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17 Faglærer: Katrine Thelle Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 4 og Zeppelin lesebok 4, samt tilhørende arbeidshefter. 8, 3 skoletimer(45 min) pr. uke. Læringstrategier/Gr

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving.

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. Halvårsplan i norsk våren 2017 Bogafjell skole Ukenummer: Tema: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Elevene skal kunne: 1 Kap 24: Ukedagene - Kunne lese tekster av ulike typer -

Detaljer

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med ARBEIDSMÅTAR Aktuelle arbeidsmåtar i faget VURDERING Veke 34-52 Munnleg kommunikasjon

Detaljer

2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto

2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto 2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto (då mykje er kopiert frå Salto si nettside og Udir.no er mykje av dette på bokmål) Læreplan i norsk- Kompetansemål etter 4. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger - Læringsstrategier: G T P T M - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusj - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, ktrast og enkle språklige bilder til egen - søke

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese mer 4. trinn Gøy med norsk 5. trinn Gøy med norsk 6. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Halva rsplan i norsk 4.trinn

Halva rsplan i norsk 4.trinn Halva rsplan i norsk 4.trinn 2016-2017 34 35 Muntlig kommunikasjon (LK06) - - variere stemmebruk og intonasjon i framføring av - bruke et egnet ordforråd til å faglige emner, fortelle om egne erfaringer

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

Årsplan i Norsk, 5.trinn

Årsplan i Norsk, 5.trinn Årsplan i Norsk, 5.trinn 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 LES OG LÆR Alfabetet - å bli en bedre leser - å skille skjønnlitteratur

Detaljer

(blå skrift: fra ikt-planen) Lese

(blå skrift: fra ikt-planen) Lese ÅPLN I NOK FO 4. TINN 2017 / 2018 Læreverk: plan og Lokal læreplan i norsk for Haukås skole, Zeppelin, Lærere: Merete amnøen, Carl Petter Tresselt og Kaia øen Jæger Tema rbeidsform Vurdering G T P T M

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 34 35 36 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter. årstrinn kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2015-2016 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. 35 36 37 Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære:

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:5 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-35 Kompetansemål

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2016 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2 Diftonger (repetisjon fra før jul) Lære om diftonger Lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Fagplan i norsk 4. trinn

Fagplan i norsk 4. trinn Fagplan i norsk 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 34-35 Muntlige tekster Samhandle med andre gjennom lek,dramatisering,samtal e og diskusjoner og praktisere regler

Detaljer

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 6 timer Lærere: Evelyn Haugen, Marte Fjelldalen og Helene Venheim Foss Læreverk: Agora Elle Melle Salaby.no Lær deg å lære (elevene velger: Enten Løkkeskrift

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med Veke/ Månad Veke 33-51 Veke 44-46 Felles tema Thorbjørn Egner, 1.-4. klasse. KOMPETANSEMÅL Kompetansemål etter 4. klasse (LK06) Elevane skal kunne Munnleg kommunikasjon Lytte til, fortelje, forklare og

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Å stille spørsmål til tekster Stille og besvare les og finn-spørsmål og tenk selv-spørsmål Lese tekster

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

-Veiledet lesing -Skriftlige oppgaver -Praktiske oppgaver -Digitale oppgaver. Alfabetet: -Vokaler og konsonanter. -Alfabetisk rekkefølge

-Veiledet lesing -Skriftlige oppgaver -Praktiske oppgaver -Digitale oppgaver. Alfabetet: -Vokaler og konsonanter. -Alfabetisk rekkefølge Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategier og vurderingsformer Muntlig kommunikasjon: Elevene skal kunne: Uke 34 Uke 35 TIEY: -Samhandle med andre gjennom

Detaljer

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2 1 5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon uttrykke og grunngi

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2015/16 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Adeleid K. Amundsen. Læreverk: Agora språk- og øvebok, nettstedet www.gyldendal.no/agora, øvingshefte i stavskrift, Elle Melle lesebok

Detaljer

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med Farnes skule Læreverk :Tuba Luba Klasse/trinn : 3 Skuleåret : 2016-2017 Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 3. trinn 2014/2015

Halvårsplan/årsplan i norsk for 3. trinn 2014/2015 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-34 -lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige -bruke ulike typer notater og eksempel som grunnlag for egen skriving Halvårsplan/årsplan

Detaljer

Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017

Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017 Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017 Fag: Norsk Uke Tema/emne Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvar 33 Skrive fortellinger v.hj.a. tankekart Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 34 Hva

Detaljer

Årsplan for Zeppelin 4

Årsplan for Zeppelin 4 Årsplan for Kunnskapsmål for til Bokmål lære å variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster framføre tekster for medelever lese barnelitteratur og fagtekster for barn med sammenheng og forståelse

Detaljer

Årsplan i norsk - 3.klasse 2014/15

Årsplan i norsk - 3.klasse 2014/15 Årsplan i norsk 3.klasse 2014/15 Antall timer pr. uke: 8t. Lærere: Åshild Asmussen, Lillian H. Iversen, og Grethe Marie Minnesjord Lærerverk: Agora språk- og øvebok, nettstedet www.gyldendal.no/agora,

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i norsk 7.trinn (2017-2018) Uke Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering 34-37 på bokmål og

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 3

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 3 12 Agora 3 ÅRSPLANLEGGER, u Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Forlaget Framføre er for medelever Rollelek, dikt, brev og sak preget Vurdere og sammenligne egne og andres er Lage fortellinger

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål Delmål Aktivitet for å oppnå målet Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 4.KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK 4.KLASSE Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Dorit Steinnes, Rita Lofthus ÅRSPLAN I NORSK 4.KLASSE

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Uk e Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Grammatikk og språk Arbeidsmåte Vurdering 34 -Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille

Detaljer

Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring

Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring 5. Trinn 2017 Fag: Norsk Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne

Detaljer

Årsplan Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Zeppelin 4 språkbok. 1 Å lese høyt, s. 6 Minner fra en sommer, s. 6

Årsplan Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Zeppelin 4 språkbok. 1 Å lese høyt, s. 6 Minner fra en sommer, s. 6 Årsplan Kunnskapsmål for Lærerens Mål for SPRÅKBOK kapittel 1 kunne variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster kunne framføre tekster for medelever kunne lese barnelitteratur og fagtekster

Detaljer

Årsplan i norsk - 4.klasse 2017/18 Antall timer pr. uke Lærer Læreverk Grunnleggende ferdigheter i norsk i 4. klasse:

Årsplan i norsk - 4.klasse 2017/18 Antall timer pr. uke Lærer Læreverk Grunnleggende ferdigheter i norsk i 4. klasse: Årsplan i norsk - 4.klasse 2017/18 Antall timer pr. uke: 5t Lærer: Solveig Hvale Bredvei Læreverk: Salto lesebok a og b, og salto arbeidsbok. I tillegg bruker vi datainnlæring på ipad og data. Vi bruker

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er.

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er. Lesekurs sammensatte tekster Bli kjent i lærebøkene Uke gi eksempler på noen likheter Jeg kan finne fram i bøkene ved å Nærlese Vurdering av og forskjeller mellom muntlig og bruke innholdsoversikt og Lete-lese

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 Fag: Norsk Trinn: 3.trinn høst 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 34 51 41 34-42 Ny start Fritid Jeg er så sysgjerrig Lesing/leselekser HØSTFERIE Opphold mellom ordene Setning,

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2016/17 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Lillian Harestad Iversen og Maria Grossmann Læreverk: Salto lesebok a og b, og salto arbeidsbok. I tillegg bruker vi datainnlæring på

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer