side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13"

Transkript

1 side 1.Økonomiske rammebetingelser Rentesituasjon Forbrukervekst - inflasjon Arbeidsledighet Aksjemarkedet - Olje - Handel De børsnoterte eiendomsselskapene 4 2.Eiendomsmarkedet Generelt Oslo sentrum Oslo indre vest Oslo indre nord Oslo indre øst Oslo indre syd Oslo ytre vest Oslo ytre nord Oslo ytre øst Oslo ytre syd Øvrige Stor-Oslo Leieprisanslag Kontor Lager 10 3.De største eiendomsselskapene Nøkkeltall for eiendomsselskapene Oppsummering 13 NÆRINGS- EIENDOM: 3/00 5.Presentasjon av meglerne i NNM. 14 Vedlegg: Eiendomsmarkedet i Trondheim (Nylander Næringsmegling ASA) Eiendomsmarkedet i Møre og Romsdal (Næringsmeglerne i Møre og Romsdal AS) NNM på internett Leiekalkulator finner riktig leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov

2 Markedsrapport nr. 3/00 side 2 Innledning Vi erfarer fortsatt at markedet for næringseiendom er bra. Rente-uro ute og hjemme synes å være diskontert, skjønt mange uttrykker forventning om et nytt korrektiv. Salgsmarkedet bærer likevel et preg av de forutgående renteøkningene, i form av mindre aktivitet. Vi forventer stor aktivitet i næringsmarkedet utover høsten, - ikke minst på bakgrunn av de endringsprosesser som finner sted i næringslivet generelt. Mange bedrifter leverer bra resultater og ansettelsestakten er høy. Flere bygge-/rehabliliteringsprosjekter er på trappene, men få ferdigstilles i inneværende år. Utbudet av større arealer er derfor begrenset i forhold til en voksende søkermasse. De største eiendomsbesitterne kan fortelle om fulle hus. Presset i sentrum fortsetter. Gode tider i mange bransjer gjør at selskapene tar seg råd til å sitte sentralt. Viktigere enn noen gang er en god kontoradresse for å tiltrekke seg de beste arbeidstakerne i et presset arbeidsmarked. Neste markedsrapport utkommer medio desember. 1. Økonomiske rammebetingelser Den norske økonomien går så det suser. Ordreinngangen i industrien økte med hele 24 % fra andre kvartal i 1999 til andre kvartal Norge produserer olje som aldri før og med en historisk høy oljepris og stadig stigende dollarkurs når lønnsomheten nye høyder. Et fortsatt stramt arbeidsmarked med tilnærmet full sysselsetting samt høy lønnsvekst som setter fart i inflasjonen, gjorde sitt til at Norges Bank foretok nye innstramninger i kraft av ytterligere renteøkninger i september. Bruk av oljemilliardene er et hett tema og vi ser for oss en tøff debatt etter fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober. Regjeringen ønsker fortsatt en restriktiv bruk av oljepengene, et dilemma å forklare en opinion som ser oljeinntektene renne inn. Mye tyder på at investorene ved Oslo Børs ikke har latt seg skremme av rentehevningene så langt. Ny historisk sluttnotering på Oslo Børs inntraff 14. september da totalindeksen rundet I skrivende stund noteres totalindeksen til I siste inflasjonsrapport oppjusterte sentralbanken veksten i KPI til 3 % for inneværende år og 2,5% neste år. KPI for eurolandene ligger an til å bli 1,75% for både 2000 og Rentesituasjonen Utfallet av Norges Banks rentemøte 20. september kom neppe som noen overraskelse. Denne gangen ble renten satt opp med 0,25%. Siden nyttår er foliorenten hevet med 1,50 prosentpoeng til 7 prosent. Neste rentemøte finner sted 1. november og utfallet av dette møtet kan gå begge veier: Ref: Norges Bank 20 sep.00: Tendensen i den økonomiske uviklingen og risikobildet slik vi nå ser det, gjør det like sannsynlig at neste endring i renten vil være en reduksjon som at det blir en økning. De høye rentene er blitt en stor belastning for regjeringen. Det er derfor positivt at Norges Bank nå sender signaler om at toppen kan være nådd for denne gang. Utlandet: 31. august hoppet den europeiske sentralbanken ned fra gjerdet og hevet sin utlånsrente overfor bankene med 25 basispoeng. De tok dermed et nytt skritt i kampen for å håndtere euro-regionens inflasjon. Samtidig henter også banken inn en liten del av rentedifferanse mot USA, hvor referanserenten i skrivende stund ligger på 6,5 prosent. Den europeiske sentralbanken valgte å beholde styringsrenten uendret ved siste ordinære rådsmøte 14. september. Euroen virker bunnløs for tiden og har falt igjennom et nytt bunnpunkt mot dollar og yen. Euro noteres i skrivende stund til 91,45 yen og 86,30 cents. Det er det nye, desiderte lavpunktet valutaen kan skilte med i sin halvannet årige historie. Likevel har EU-kommisjonen fortsatt tillit til valutaen, og tror valutaen med tiden vil gjenoppbygge sin styrke i valutamarkedet. Alle regjeringene i euro-sonen stiller seg støttende til forslaget om at ECB nå griper inn og støtter euroen.

3 Markedsrapport nr. 3/00 side 3 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Kilde: DnB Markets 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Lange og korte renter års statsobl. 3-mnds nibor Realrente «Realrente» definerer vi som differansen mellom langsiktig rente (lang stats-obligasjon) og utviklingen i KPI ( inflasjon). Tall for 2000 er dagens "lange stat" og anslått KPI for år Kilde: SSB 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Inflasjon Inflasjonen fra 1975, her vist ved årlig %-vise endring i KPI. Tall for 2000 er anslag. Kilde: SSB 1.3 Arbeidsledighet 1999 Ferske tall fra Arbeidsdirektoratet viser at arbeidsledigheten holder seg stabil. Ved utgangen av august var personer helt uten arbeid, tilsvarende 2,9% av arbeidsstyrken. Dette er tilsvarende prosent som i juni. Sykefraværet har økt med 0,6 % siste år for begge kjønn. Dette er dårlig nytt for et land som skriker etter arbeidskraft. Det er i dag anslått at arbeidsplasser står ubesatt i mangel på kvalifiserte arbeidssøkere. Utlandet: Tall fra EU viser at arbeidsledigheten også synker der. Fra 1 kvartal til 2 kvartal sank ledigheten fra 8,5 % til 8,4 % i hele EU-området samlet. 1.2 Forbruksvekst/ Inflasjon Kredittveksten er sterk økende. Tallene for juli viser en økning på 11,2% mot 10,5% i juni. Det er bedriftene som nå står for det største låneopptaket, spesielt i utenlandsk valuta. Økte renter har hatt en viss effekt på husholdningene hvor kredittveksten har gått noe ned. Konsumprisindeksen har steget med 3,5% de siste 12 måneder. Dette er en økning i forhold til tall fra juli som viste en årsvekst på 3,3%. Høyere bo og transportkostnader er hovedårsakene til 12 månedersveksten. Ekspertene forventer en stigning på 3,4 % de neste 12 månedene, som bidrar sitt til å opprettholde de høye rentene. 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 1985 Arbeidsledige i % av arbeidsstyrken Kilde: Arbeidsmarkedsetaten Tall fra 2000 er anslag

4 Markedsrapport nr. 3/00 side Aksjemarkedet / olje Aldri i historien har oljeproduksjonen på norsk sokkel vært så stor som den er i dag. Og heller aldri har oljeproduksjonen vært så lønnsom for Norge. Prisen på nordsjøolje for øyeblikkelig levering har hatt en jevn stigning og nådde toppen på over 37 dollar per fat i september. Lønnsomheten styrkes ytterligere av at dollarkursen noteres til over 9 kroner. Dette gir regjeringen og norske oljeprodusenter en halv milliard kroner mer å rutte med hver eneste dag i forhold til hva man la opp til i revidert nasjonalbudsjett. I forbindelse med OPECs kvartalsvise toppmøte i september signaliseres det at medlemslandene vil øke produksjonen ytterligere. Toppmøtet i Wien finner sted uten noen aktiv deltakelse fra norske oljemyndigheter som allerede produserer for full kapasitet. OPEC har tidligere i år gjennomført produksjonsøkninger på mer enn 2 millioner fat per dag, uten at dette har resultert i lavere priser. Først da amerikanske myndigheter bestemte seg for å spise av reservelagrene med vel 30 millioner fat råolje, responderte markedet med et umiddelbart fall i oljeprisen på vel 20 %. Pr. ultimo september noteres Brent Spot til US $ 30,01. Vi har hatt en jevnt stigende børsindeks siden utgivelsen av forrige markedsrapport. All time high ble nådd 14. september med en totalindeks på 1 608,67. Verdien av IT-aksjer har gått ned og prisingen av disse selskapene er i det siste blitt mer edrulig. Mange IT bedrifter viste seg å være et betraktelig større pengesluk for investorene enn aksjene så langt har kastet av seg. 1.5 De børsnoterte eiendomsselskapene ene Eiendomsaksjene er forsatt lavt priset sett i forhold til de reelle substansverdiene i selskapene. Mens eiendomsselskaper utenfor børs blir verdsatt til markedsverdi, handles børsnoterte eiendomsaksjer ofte med 30-40% substansrabatt. De dominerende eierkonstilasjonene i selskapene bidrar sterk til å redusere en eventuell oppkjøpspremie. I tillegg er interessen for aksjene meget laber sett i forhold til mer spenstige aksjer. Industrifinans Næringseiendom ASA fremla et driftsresultat for 1. halvår på kr 100,2 millioner, med et overskudd etter skatt på kr 5,4 millioner. Steen & Strøm kunne i samme periode vise til et driftsresultat på kr 239 millioner en stigning på 25 % sammenlignet med samme periode i fjor. For Olav Thon Gruppen ble driftsresultatet 1 halvår på kr 102,3 millioner med et overskudd etter skatt på kr 45,7 millioner. 2. Eiendomsmarkedet 2.1. Generelt Det er stadig vanligere for bedrifter å henvende seg til meglere i forbindelse med søk etter nye lokaler. Tilbudssiden på store arealer er begrenset og selskapene ønsker en fullstendig oversikt over markedet før flyttemelding sendes. Søkeroppdragene vil nok bli flere i tiden som kommer, - utfordringen ligger i hva utleiemarkedet kan levere. I prestisjesegmentet er det bare å ordne køen av interessenter. Ofte leies lokalene ut før de er gjort kjent i markedet. Økningen i leieprisen for prestisjesegmentet fortsetter. En tilbudside lik null og en etterspørselside som skriker etter moderne lokaler presser prisene oppover. Sterkt bidragsytende er selskaper i den nye økonomien, hvor betalingsvilligheten er skyhøy. Trenden med økte leiepriser kan også spores i resten av Vest-Europa. Størst økning har det vært i Stockholm der leieprisene i prestisjesegmentet har økt med utrolige 32% på årsbasis. Utenlandske aktører mener Norge ligger i forkant av den utviklingen vi nå ser i Europa. Siden 1998 har Norge hatt en jevn stigning i leieprisene. Lager - kombinasjonslokaler Det er få større kombinasjonslokaler til leie. Fortsatt god etterspørsel og pris på funksjonelle og effektive lagerarealer med sentral beliggenhet. Få slike arealer ledig - mens konkurransen om mer ukurante lagerarealer er betraktelig mindre.

5 Markedsrapport nr. 3/00 side 5 Byggebransjen Mens tilgangen på nye anleggsprosjekter er synkende har det vært en økt ordreinngang på bolig og yrkesbygg. Sett under ett økte omsetningen innenfor bygg og anlegg med 3,8 % 1 termin i år sammenlignet med 1. termin i fjor. Totalt ble det omsatt for kr 17 milliarder i januar og februar, en økning på kr 642 millioner i forhold til samme periode i fjor. Markedsrapporten og leiepristabellen angir markedspriser for hvert enkelt område. Leienivåene gjelder kontorlokaler med god standard. Det er spesielt boligbyggingen som har skutt fart. Tall fra 1 kvartal viser at entreprenørbransjens tilgang på nye prosjekter har økt med 46 prosent sammenlignet med 1 kvartal i fjor. Tilsvarende tall for yrkesbygg er 23 prosent. Handel: Norges to mest berømte handlegater; Karl Johans gate og Bogstadveien kjeder seg. Stadig flere nisjebutikker bukker under for det høye leienivået, og forsvinner til fordel for store kjente Brands. Allsidigheten forsvinner og begge handlegatene domineres av et stadig økende utvalg av klær. I Bogstadveien satses det sterkt på ombygging og innlemming av kjellere i butikkarealene ved å lage halvetasjer, såkalte mezzaniner. Lite inntektsbringende kjellere er dermed omgjort til fullverdig butikkareal og gårdeierne har ved et håndgrep doblet sine leieinntekter. Kartet viser inndelingen av Oslo i de delene vi omtaler i den følgende beskrivelse Oslo sentrum Kjøpesentrene i Groruddalen rustes kraftig opp for å stoppe handelslekkasjen til nabokommunene. Spesielt er det Metrosenteret, Triaden Senter og Strømmen Storsenter som de siste årene har kapret Oslo kunder. Dette vil næringslivet i Oslo nå ha en slutt på og investerer kr millioner i utbygging og oppgradering av handelshusene. Bolig Ser vi en utflating av boligprisene? Flere boligmeglere melder om et tregere marked, der boligkjøperne forventer at prisene skal noe ned. Psykologien i markedet kombinert med renteøkninger har ført til en større endruelighet blant budgiverne. Fortsatt kan vi lese om prisrekorder på de dyreste boligene der kjøperne er mindre sårbare for renteforandringer. I Oslo-området er det for tiden flere nybyggingsprosjekter på gang. Det er anslått at Oslo vil få nye boliger innen år Til sammenligning er det flere boliger enn det er bygget de ti siste årene til sammen. Følger Oslo tendensen som er vist i resten av Europa vil vi også i årene fremover se en større netto innflytting til hovedstaden. Oslo sentrum er innenfor ca 15 minutters gangavstand fra Oslo Rådhus I Oslo Sentrum opprettholdes leiepresset og dermed de høye prisene. Etterspørselen etter moderne og effektive lokaler med sentral beliggenhet blir stadig mer markant. Mangelen på moderne og effektive sentrumslokaler gjør seg stadig gjeldende. Etterspørselen i prestisjesegmentet er betraktelig større enn tilbudsiden. Søkerne blir derfor stadig flere og konkurransen om de beste lokalene tilspisses. Flere lokaler har den siste tiden blitt utleid via jungeltelegrafen og lenge før markedet er gjort kjent med det. Aker Brygge beholder statusen som en av Oslo s mest attraktive kontoradresser. Med en ledighet lik null står potensielle leietakere i kø for å sikre seg lokaler som kommer på markedet. Betalingsvilligheten er svært høy og prisene har økt kraftig det siste året. Siste kjente leiekontrakt er inngått på kr 2.500,- pr. m²/år i Støperigaten for et forholdsvis ordinært kontorlokale.

6 Markedsrapport nr. 3/00 side 6 Skadeselskapet IF vurderer å flytte fra brygga, men det er foreløpig ikke tatt noen beslutning vedrørende når dette vil skje. Nykommeren City Office på Aker Brygge har tatt opp konkurransen med Regus og kan etter noen ukers drift meddele de er fornøyde med vel 45 % belegg. De ønsker først og fremst å konkurrere på beliggenhet. De har foreløpig ingen planer om å etablere seg andre steder i Oslo Sentrum. Eiendommen Akersgaten 18/ Øvre Slottsgate 9 skal igjennom en omfattende revitalisering. Prosjektet er planlagt ferdigstilt for nye leietakere ultimo Eiendommen utgjør ca m² kontor - og forretningslokaler. Utleiearbeidet starter i disse dager. På Havnelageret jobbes det med å fylle opp flere tusen kvm kontorarealer etter Forsvaret. Prisforlangende er rundt kr 1.600,- pr. m²/år. Oslo Plaza har skiftet eiere. Det er brødrene Wenaas i selskapet Wenaas Holding som har kjøpt hotellet for over en milliard kroner. Vi kan allerede se konturene av Thons nye prosjekt Paviljongen ved Hotell Opera, mellom Oslo S og Bjørvika. Bygget skal stå ferdig våren Til sammen utgjør kontorpaviljongen noe i underkant av m² fordelt på ca 1500 m² kontor og ca 350 m² forretninger. I tillegg til dette bygges også en restaurant. Thon har planer om meget høy standard og ser for seg leiepriser i området kr ,- pr. m²/år for kontorlokalene. Oslo Sentrum AS en sammenslutning av 6 eiendomsgiganter og Narvesen er dannet for å gjøre Oslo til en vakrere by. Budsjettet for neste år utgjør kr. 5 millioner og skal brukes til brostein, benker, lekestativer mm for å høyne kvaliteten på byen vår. I kvartalet Stortingsgaten 6, håper Linstow at reguleringsplanen for rehabilitering og påbygg vil være ferdigbehandlet innen jul. Byggestart er beregnet til sommeren Ferdigstilt primo 2003 vil bygget totalt inneholde m² kontor og butikkareal. Vår Gruppen/ Sparebank 1 Gruppen flyttet til nybygget i Tukthuskvartalet den 29. september. Nybygget er allerede for lite og selskapet vil derfor benytte inntil 5000 m² i Henrik Ibsens gate 9 etter en rehabilitering. Det gjenstår fortsatt m² i dette bygget før det er fullt utleid. *) Oslo sentrum, kontorer med god standard 2. kv kvartal Vika/ Aker Brygge Øvrige sentr *) Vika/Aker Brygge betegner vi som et eget område på grunn av sitt høye prisnivå. Til dels hører også eiendommene rundt Rådhuset til dette segmentet Oslo indre vest Oslo indre vest består av områdene Bislett, Majorstuen, Frogner og Skillebekk. NCC har solgt Philipsbygget. KPMG leier som kjent 2/3 av bygget og tar mest sannsynlig også resten av arealet når bygget står ferdig ultimo Gravearbeidene er i full gang m² kontor, etter Vesta Forsikring i Fr. Nansens vei på Majorstua, er utleid. Kreditkassen ble den største leietakeren. Resten av arealet er spredt på mindre leietakere. KLP melder om meget stor interesse for Frydenlundområdet i Stensberggaten. Mange mindre leietakere har vist sin interesse priser rundt 1.700,- pr. m²/år. I Pilestredet 75 er i alt m² utleid priser opp mot kr ,- pr. m²/år for rehabiliterte lokaler. Byggingen av 140 nye boliger i det gamle kirurgibygget i Pilestredet Park tar til rett over jul. Prosjektet skal står ferdig I tillegg til boliger vil Thons prosjekt inneholde noe kontor og forretningsvirksomhet. Ingen kontrakter er i skrivende stund tegnet i Hegnars fraflyttede lokaler i Fredriks Stangs gate. Arealet utgjør ca m² kontor. Prisforlangende kr ,- pr. m²/år. Fr. Nansens vei 14 på Majorstua skal rehabiliteres høsten Ca m² kontorareal vil stå ferdig for nye leietakere i løpet av år Megler har allerede startet utleiearbeidet. I Parkveien 55 har gravearbeidet startet idet som skal bli m² kontorer. Utleier jobber fortsatt med å finne en bruker til hele arealet til ferdigstillelse i 2002.

7 Markedsrapport nr. 3/00 side 7 Oslo indre vest, kontorer med god standard 2. kv kvartal Oslo indre øst, kontorer med god standard 2. kv kvartal Oslo indre nord Oslo indre nord består av områdene St. Hanshaugen, Alex. Kiellands pl., Grünerløkka Oslo indre syd Økt interesse for området på grunn av den sentrale beliggenheten og mer moderate leiepriser. Akerselven har vist seg å være en magnet på IT relatert virksomhet og kreative bransjer som ønsker rustikke arealer med særpreg. NCC er i full gang med rehabiliteringen av Chr. Kroghs gate 32. Mesteparten av bygget er allerede utleid og NCC er meget fornøyd med et leienivå på rundt kr 1.500,- pr. m²/år. Endelig kan Studentsamskipnaden sette i gang byggingen av studenthybler i kornsiloen på Kuba. Etter tøffe tak mot skeptikerne har studentene sikret seg 260 svært kjærkomne boenheter. Rammetillatelsen foreligger og byggestart er satt til november. Det er fortsatt håp om ferdigstillelse til skolestart høsten Oslo indre nord, kontorer med god standard 2. kv kvartal Oslo indre øst Oslo indre øst består av områdene Grønland, Tøyen, Kampen/Vålerenga, Ensjø og Lodalen Svartdalstunnelen er endelig åpnet, men har så langt ikke vist seg å lette trafikken nevneverdig snarere tvert i mot. Tunnelen har derimot bedret situasjonen for beboerne i området. Det er enighet om at Ensjø på sikt skal få et større innslag av boliger. Boligutbyggingen vil trolig gå på bekostning av mindre bilforretninger. Til sammen vil grunneierne investere rundt 3 milliarder kroner. Byggestart er beregnet til primo Oslo indre syd består av områdene Sjursøya/ Bekkelaget, Nordstrand. Med en trafikkbelastning på vel biler i døgnet er Mosseveien en flaskehals i innfartsåren til Oslo. Det er nå lagt frem et privat forslag om å legge Mosseveien i tunnel. Av forslaget, som støttes av NHO og Oslo kommune, går det frem at en slik løsning på kjerneproblemet både er raskere og billigere dersom Staten samarbeider med private aktører. Byggetiden er beregnet til 3 år, mens Statens vegvesen legger til grunn en 12 års byggeperiode Oslo indre syd, kontorer med god standard 2. kv kvartal Oslo ytre vest Oslo ytre vest består av områdene Fornebu, Lysaker, Skøyen, og Smestad. Vi opplever svært liten ledighet på Skøyen. Området er tilnærmet ferdig utviklet og byggene er fylt opp med langsiktige leietakere. Skillet mellom Skøyen og Lysaker er nå mer markant en tidligere. Noe større ledighet på Lysaker, primært grunnet fremleie hos selskaper som står ovenfor strukturelle endringer. Det er et stort utviklingspotensiale på Lysaker og IT Fornebu vil bidra sterk til et område i vekst. De store eiendomsbesitterne på Lysaker kan melde om grei pågang fra potensielle leietakere. Vital har ingen ledighet og Gjensidige er i ferd med å signere kontrakter på de siste ledige arealene. Lysaker har i dag få store arealer å tilby markedet. Det er flere arealer å velge blant i kontorsegmentet opp til 1000 m².

8 Markedsrapport nr. 3/00 side 8 NCC har begynt markedsføringen av sine tre nybygg på lokket. Bygg D på totalt m² vil stå ferdig om 2 år forutsatt at utleiearbeidet går som planlagt. Gravearbeidene er i gang. Lysaker Brygge går etter planen. Gjensidige håper på byggestart av 400 boliger til neste år. Det er allerede stor pågang fra kjøpesterke mennesker med håp om å sikre seg sjøutsikt. Blir dette Bærums svar på Aker Brygge? Eiendomsspar har igangsatt bygging av bygg 4 og 5 i Lilleakerveien 2. IT-Fornebu, NCC/OBOS, Tårnet (Fondsfinans) og Acta Sundal Collier konkurrerer nå i finalen om Oslo kommunes tomter på Fornebu. Det jobbes for at en av finalistene tar hele området og det er ventet en avklaring i løpet av oktober. S.A.T.S utvider treningssenteret og spiser store deler av 2 etasje i Karenslyst Alle 16 på Skøyen. Resten av etasjen er nå utleid til kontorvirksomhet. Trafikkmaskinen ved Skøyen stasjon står nå ferdig og det er håp om at trafikken vil gli litt lettere i rushen. Spesielt vil nok leietakerne i Hoffsveien 1 merke forbedringen. Hoffsveien 21 er nå tømt for leietakere og klar for rehabilitering. Flere av de tidligere leietakerne har opsjon på leie når bygget på totalt m² står ferdig april Det er fortsatt store arealer ledige på Høegh området på Skøyen. I eksisterende bygningsmasse fristilles m² fra årsskifte. Det er heller ikke tegnet kontrakter på nybygget som blir m². Prisantydning fra kr 1.600,- pr. m²/år. Thrane Steen prosjektet ligger inne til reguleringsbehandling. Håper på en avklaring før nyttår med igangsettelse av bygging på nyåret. Kombinasjon av bolig/ næring. Hele prosjektet rommer ca m². Byggetrinn 1 i Investras prosjekt på Tjernsmyr er som kjent allerede igangsatt og fullt utleid. Byggetrinn 2 vil utgjøre totalt m² inkl. parkering og kan ferdigstilles allerede 3. kvartal Utleier er i dialog med interessenter. Vi har definert områdene Skøyen og Lysaker som egne prisgrupper. Områdene er hver i sær forskjellige fra resten av området Oslo ytre vest. Oslo ytre vest, kontorer med god standard 2. kv kvartal Ytre vest Skøyen Lysaker Oslo ytre nord Oslo ytre nord består av områdene Gaustad, Ullevål, Nydalen, Kjelsås/Frysja, Sandaker/Storo, Torshov/Sagene, Carl Berner/Sinsen. Inntauingstomten på Sogn er innstilt solgt for kr 59,5 millioner. Megler melder om meget stor interesse. Trafikketaten vil fortsatt leie området noen år fremover. Nydalen tiltaler fortsatt mange selskaper innen ITbransjen. Lavere priser enn sentrum og et Silicon Vally stempel gjør det veldig attraktivt for ITbransjen å søke seg til området. Avantor sitter fortsatt på store områder som skal utvikles, til beste for leietakere som har behov for fremtidig ekspansjon. Av nye prosjekter i Nydalen er Torgbygget verdt å nevne. Totalt ønsker Avantor å bygge ut m² bestående av kontor, hotell, undervisning og annen servicerettet virksomhet. Bygget vil stå ferdig samtidig med den nye t-bane stasjonen i Oslo ytre nord, kontorer med god standard 2. kv kvartal Ytre nord Nydalen Oslo ytre øst Oslo ytre øst består av områdene Økern, Årvoll/Bjerke, Ulven, Helsfyr/Bryn, Alnabru/ Furuset og Groruddalen. Møllers Prosjekt på Teisen Terrasse ligger fortsatt til behandling i kommunen. Det er nærliggende å tro at en avklaring foreligger primo oktober. Prosjektet består av m² kontor og servicerettet virksomhet. Det forhandles med flere potensielle leietakere, men i skrivende stund er

9 Markedsrapport nr. 3/00 side 9 ingen kontrakter tegnet. Byggestart tar til i løpet av november/ desember 2000 dersom tilstrekkelig arealer er utleid. Leieestimat i dagens marked er oppgitt til kr ,- pr. m²/år for kontorarealene. NCC har planer om nybygg og rehabilitering av til sammen m² næringslokaler i Etterstadkroken 9. Saken ligger fortsatt inne til behandling. Planlagt ferdigstillelse ultimo 2003 med muligheter for innflytting 2002 i de rehabiliterte lokalene. Utleiearbeidet i forbindelse med NCCs nye prosjekt Helsfyr Panorama er i gang. Ingen kontrakter er i skrivende stund tegnet. Bygget rommer totalt ca m² og strekker seg over 17 etasjer. Antatt ferdigstillelse ved årsskiftet 2002/ Utvikling av eiendommen Karihaugvn. 89 er inne til politisk behandling i kommunen. Eiendomsspar håper på en avklaring før jul og med en igangsettelse på nyåret. Prosjektet rommer ca m² næring. Alnabru er fortsatt et populært område. Stor etterspørsel etter gode lager-/ kombinasjonsbygg. NSB har store utbyggingsplaner for stasjonsområdet på Grorud. Utleiearbeidet med å fylle første byggetinn på ca m² er i full gang. Når prosjektet avsluttes i 2005 håper NSB at området vil romme ca m² næringsbygg. Med sin strategiske beliggenhet som trafikknutepunkt tror vi området vi bli et nytt knutepunkt i Groruddalen. Oslo ytre øst, kontorer med god standard 2. kv kvartal Snitt Min: Maks: Snitt Ytre øst Helsfyr/Bryn Kombikont.* Oslo ytre syd Oslo ytre syd består av områdene Ryen, Skullerud, Bjørndal og "Næringskorridor Syd". Utleiearbeidet med å fylle arealene etter Telenor på Skullerud har startet m² ledigstilles fra Resten av bygningsmassen på ,- kvm blir ledig fra Megler håper på leiepriser fra kr ,- pr. m²/år avhengig av standard. Oslo ytre syd, kontorer med god standard 2. kv kvartal Øvrige Stor- Oslo Sandvika-området Stadig flere områder i Sandvika bygges ut, og stedet innehar en meget populær beliggenhet i kontorsegmentet. Elektrokontakt (Elko) blir blant de nye leietakerne i Statoilbygget på Hamang. Innflytting skjer i disse dager. Det har vært stor rift om de m² kombinasjonslokalene de etterlater seg i Sandvika. Gjensidige ferdigstilles nybyggene på Leif Tronstads plass i september. Det meste er utleid til svært gode leiepriser. Forsvaret trekker seg ut av Kjørbo magasinleir i Jongssåsveien i Sandvika. Eiendommen er på vel 44 mål og interessen for å kjøpe og utvikle eiendommen er stor. Det er ønskelig fra Forsvarets side å selge tomten til boligformål, med et anslag på rundt boliger. Antatt salgspris er i området kr millioner. KLP har startet byggingen av Ericssons nye hovedkvarter i Asker. Kontorbygget blir på til sammen ca m² i tillegg til parkering. Antatt ferdigstillelse om et år. Megler melder at Nesøyveien 4 er fullt utleid. Priser rundt kr ,- pr. m²/år for kontor. Det gjøres i dag nye økonomiske betraktninger om oppføring av kvm kontorlokaler i Nesøyveien 6. Dersom prosjektet gjennomføres er det kalkulert med en leieantydning rundt kr ,- m²/ år. Gardermoen Møller Eiendom kan meddele at byggetrinn 2 i Gardermoen Park ferdigstilles i desember Hele byggetrinnet på til sammen kvm, fordelt på kontor og forretning, er utleid. Priser på rundt kr ,- pr. m²/år for kontordelen. Neste prosjekt i Gardermoen Park starter i mars 2001 med antatt ferdigstillelse mars Prosjektet inneholder ca m² kontor.

10 Markedsrapport nr. 3/00 side Leieprisanslag NNM s anslag av leienivå 3. kvartal kontorlokaler i Oslo- området Minimum Maksimum Gj.snitt Andel (*) A: Prestisje lokaler: % B: Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: % C: Høy standard, forøvrig: % D: Ordinære lokaler: % E: Umoderne, mangelfulle lokaler: % F: Eldre, urasjonelle lokaler: % Beløpene er oppgitt pr. m²/år eksklusiv andel felleskostnader. Andel av fellesareal prises overensstemmende med selve lokalleien. Vi får et "Oslo-gjennomsnitt" på kr 1.388,- pr m²/år for vårt utvalg av markedet. Hvis vi kun selekterer på kategorier med høy standard (A-C), blir gjennomsnittsleien kr 1.766,- pr m²/år. (*)Andel: NNM har fordelt bygningsmassens relative andel av de segmenter vi har kommentert. På denne måten kan vi definere et "Oslo-gjennomsnitt" på markedsleien for kontorlokaler. Oslo-gjennomsnittet vil da fange opp både endringer i markedsleien og forskyvninger i det enkelte segment. Vi ser en tendens til at de øverste segmentene vil ta en øket andel av totalmarkedet. NNM s anslag av leienivå sammenlignet med siste tids utvikling Kontorlokaler i Oslo området - gjennomsnittspriser 2. kv 2.kv 3.kv Endringer siden: kv 98 2.kv 00 A: % 56 % 2 % 2 % B: % 58 % 5 % 2 % C: % 63 % 3 % 3 % D: % 79 % 4 % 4 % E: % 78 % 0 % 0 % F: % 86 % 0 % 0 % NNM s anslag av leienivået på kontorlokaler i Oslo området pr. 3. kv sammenlignet med toppåret 1988, bunnåret 1993 og pr. foregående rapport, 2. kv Pilene indikerer tendenser (prognoser). Tallene er ikke inflasjonsjusterte NNM s anslag av leienivå 3. kvartal lagerlokaler i Oslo området, samt tilsvarende priser fra markedsrapport 1/ m² m² m² 5000 m² 2. kv kv kv kv kv kv kv kv. 00 X: Lager, høyde 3,5 m Y: Lager, høyde 3,5-6 m Z: Lager, høyde 6 m X: Nesten uavhengig av beliggenhet. Vareheis eller rampe eller u.etg i industribygg. Y: En eller flere porter. Oftest rampe. Få søyler. Z: Spesialtilpasset. Stort antall ramper/porter.

11 Markedsrapport nr. 3/00 side 11 Kommentarer / utfyllende opplysninger: Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo. A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Andre viktige momenter i denne sammenheng er "myke verdier" som leietakersammensetning, profil og miljø, samt "hardware" som tekniske og komfortmessige kvaliteter. Prestisjebetegnelsen setter ofte krav til at lokalene er pusset opp i løpet av de senere år. Prestisjebetegnelsen kan også benyttes på deler av bygg. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo og tildels Lysaker etc. B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen bl.a i "hovedgatene" i området fra Vika til Stortorget. Avgjørende faktorer er; beliggenhet, plassering i kvartalet, eiendommens omdømme og sammensetning av leietakere. Eiendommen kan ha en "prestisje"-beliggenhet, men mangle muligheten for standardhevning, f.eks. pga. arealeffektivitet. På samme måte kan bygget ha meget høy teknisk og visuell standard, men være litt hemmet av områdets totalattraktivitet, eller den interne beliggenhet i området, f.eks. utsiktsretning. Mest attraktiv beliggenhet kan eksempelvis være området innenfor: Rosenkrantzgate, C.J. Hambros pl. Nationaltheateret, Ruseløkkveien og Vika Atrium. Deler av kvadraturen og sentralstasjonen omfattes også. Skøyen og Lysaker hører også til dette segmentet. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon med kjøling, og øvrige tekniske fasiliteter på et høyt nivå. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi finner også eiendommer som med den "riktige" beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i "vanlige" eiendommer. Dette segmentet er "på hell", og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. Dersom man skal løfte eiendommen tilbake til C, må det som regel en kraftig rehabilitering til. Denne rehabiliteringen vil ofte komme som en konsekvens av at markedet generelt sett har begynt å stige, eller at området som eiendommen ligger i skifter karakter. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga den mangelfulle beliggenhet/område/miljø. Segmentet har til dels "falt ut av markedet". Noen har hatt langtidsledighet. Det kan være et potensiale å ta ut av eiendommen. F. Eldre urasjonelle lokaler: Dette segmentet har "falt ut av markedet". Eiendommene er ofte saneringsmodne, og har tilfeldige og kortsiktige kontrakter. Forklaring til lagermatrisen: Matrisen forutsetter at valg av lagerlokaler skjer på bakgrunn av funksjon og størrelse. Vi har med hensikt unnlatt å skille på beliggenhet, da det etter vårt skjønn er mindre viktig for prissettingen av lager/kombilokaler, enn feks. for kontorlokaler. Lager med lav takhøyde finner færre brukere enn høytlagre. Lavtlagre er ofte lokalisert i underetasje og har derfor ofte kortere søyleavstand, vanskeligere adkomst og færre porter/ramper. Få lagerbrukere er i stand til å utnytte takhøyde over 8 meter. De som kan utnytte dette potensialet rasjonelt er villig til å betale godt for det.

12 Markedsrapport nr. 3/00 side De største eiendomsselskapene i Norge Her presenterer vi nøkkeltallene for de viktigste eiendomsselskapene i Norge ved utløpet av 3. kvartal Totalt teller listen 24 selskaper. DE VIKTIGSTE EIENDOMSSELSKAPENE I NORGE (TALL FOR 3. KVARTAL 2000): Selskap (alfabetisk) Bto. Leie pr. år (mill. kr) Endr. fra 2.00 hvorav park/ rehab/ under bygging Samlet næringsareal (m²) Totalt Endring fra 2.00 Vektet gj.v. leietid (år) Endring fra 2.00 Andenæs Eiendom AS 102,0 21, ,0 0,1 Aspelin-Ramm gruppen AS 138,2-15, ,5-0,3 Avantor ASA 99,4-1, ,8 0,1 EAB Eiendom AS 125, ,1 - Eiendomsspar AS/Victoria AS 2) 541, ,0 - Fabritius Eiendom AS 52,7-19, ,9-0,6 Gjensidige NOR 911, ,8-0,2 Industrifinans Næringseiendom ASA 425, ,1-0,5 KLP Eiendom AS 680,0 2, ,3-0,3 Kristiania Eiendomsforvaltning AS 52,1 2, ,6-0,6 Linstow ASA 313,0-7, ,3-0,2 Mustad Eiendom AS 85, ,0 - Norske Liv AS 220,4 11, ,3-0,5 OBOS Forretningsbygg AS 199,0 2, ,5-0,1 Olav Thon gruppen 1 325,0 75, ,5 n.a. Pecunia AS 59,7 29, ,0 0,3 Sektor Eiendomutvikling AS 255,7 27, ,1 0,2 Steen & Strøm ASA 460, ,0 - Storebrand Eiendom 840,0-8, ,0-0,2 Trondheim Næringsbygg AS 2) 105, Veidekke ASA 41, ,0 - Vital Eiendomsforvaltning AS 3) - Den norske Bank ASA 199, Vital Forsikring ASA 496, ,9-0,5 VÅR Bank og Forsikring 216, ,9 - Vesta 1) 145, ,6 SUM 8 086, Gjennomsnitt 5,92-0,15 1) Ny på listen. 2) Ikke mottatt tall - benyttet forrige kjente tall 3) I tillegg forvalter Vital Eiendomsforvaltning ca m² innleide lokaler for DnB

13 Markedsrapport nr. 3/00 side Nøkkeltall for eiendomsselskapene Her er oversikten over eiendomsselskapenes tre på topp og tre på bunn i ulike kategorier: Størst leieinntekt pr år: 1) Olav Thon Gruppen kr ) Gjensidige NOR kr ) Storebrand Eiendom kr Størst positiv endring i leieinntekt fra 2/00: 1) Olav Thon Gruppen + kr ) Pecunia + kr ) Sector Eiendomsutv. + kr Størst ut fra areal: 1) Gjensidige NOR Eiendom m² 2) Storebrand Eiendom m² 3) KLP Eiendom AS m² Lengst gjenværende leietid: 1) Pecunia AS 15,0 år 2) Norske Liv AS 10,3 år 3) KLP Eiendom AS 8,3 år Høyest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Linstow ASA kr ,- pr m² 2) Pecunia AS kr ,- pr m² 3) KLP Eiendom AS kr ,- pr m² Lavest gj.sn. leieinntekt pr m²/år *: 1) Avantor ASA kr 443,- pr m² 2) Aspelin Ramm Gruppen AS kr 592,- pr m² 3) Kristiania Eiend.forv. AS kr 605,- pr m² * Leieinntekt pr m²/år repres enterer samlet leie dividert på samlet næringsareal bortsett fra arealer under oppføring (antas å ikke være inntektsbringende). 4.0 Oppsummering Konjunkturer: Fortsatt stramt arbeidsmarked med tilnærmet full sysselsetting. Norges Bank økte igjen renten med 0,25% 20. september. Vil vi se flere rentehevninger i løpet av høsten som følge av høy inflasjon, eller er toppen nådd? All time high inntraff på Oslo Børs 14. september med en totalindeks på Etter en periode med svært høye o ljepriser er nå prisene på vei ned. Eiendom: Det forventes fortsatt stor aktivitet i næringsmarkedet utover høsten. Tilnærmet null ledighet i prestisjesegmentet. Leietakerne står i kø for å sikre seg de beste lokalene. Flere byggeprosjekter på trappene, få ferdigstilles i inneværende år. Salgsmarkedet lider mer en leiemarkedet som følge av høye renter. Stadig vanligere med søkeroppdrag. I et trangt leiemarked er megleren stadig viktigere i prosessen med å finne nye lokaler. Boligmeglerne melder om avtagende aktivitet rentehevningene har fått folk til å besinne seg.

14 Markedsrapport nr. 3/00 side 14 Norsk Nærings Megling AS (NNM) er en uavhengig spesialist på næringseiendom - primært i Oslo området. Selskapet feiret sitt 15-års jubileum i 1999 og bred erfaring innen utleie, salg, rådgivning og søkeroppdrag. Markedsrapporten er et tilbud til kunder og forbindelser som ønsker å holde seg orientert i markedet for næringseiendom. Den finnes også på internet: Meglerne i NNM er: Administrerende direktør Øystein A. Landvik er statsautorisert eiendomsmegler med mer enn 18 års erfaring fra bransjen hvorav de siste 14 år med næringseiendom. «Årets eiendomsmegler 1994», underviser på BI i faget næringsmegling og er sterkt engasjert på vegne av bransjen. Har vært formann i Oslo og Akershus Eiendomsmeglerforening og er formann i Forum For Næringsmeglere. Mottok Norges Eiendomsmeglerforbunds hederstegn i E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Marianne Nielsen Begynte i Norsk Nærings Megling i 1990, og har mer enn 15 års erfaring med forskjellige oppgaver innen meglerfaget. Hun har ved siden av meglingen et ansvar for oppgjør og regnskap. E-post adresse: Faglig leder Petter Nylend er bedriftsøkonom fra BI og statsautorisert eiendoms megler. Avla eksamen som beste eiendomsmeglerstudent i 1993 og har arbeidet i NNM siden mars Tidligere arbeidserfaring fra Vestenfjelske Bykreditt AS. Underviser på BI i faget næringsmegling. E-post adresse: Statsautorisert eiendoms megler Jan Wold er bedriftsøkonom fra BI. Fullførte eiendomsmeglerskolen på BI våren Han arbeidet deretter som eiendomsmegler i London, inntil han begynte i NNM juni E-post adresse: Megler Vidar Korneliussen er bedriftsøkonom fra BI. Deltidsstudent på eiendomsmeglerstudiet frem til våren Arbeidet som megler i Bekkelaget Eiendom fra Fra 1996 i Notar Eiendom AS. Begynte i Norsk Nærings Megling AS februar E-post adresse: Diplomøkonom Ole Christia n Iversen er uteksaminert fra BI Har i tillegg studert økonomi/markedsføring ved Arizona State University 1995/96. Ble våren 2000 uteksaminert som eiendomsmeglerkandidat på eiendomsmeglerstudiet BI. Har jobbet i Gjensidige Bank som fagkonsulent før han ble ansatt i NNM september E-post adresse: Statsautorisert eiendomsmegler Solveig Lund er utdannet bedriftsøkonom fra BI. Uteksaminert fra eiendomsmeglertudiet våren Hun arbeidet deretter som eiendomsmegler hos Petter Woxen inntil hun ble ansatt i Norsk Nærings Megling AS i oktober E-post adresse:

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 12 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13

side 3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene.. 13 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 3

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998

Markedsrapport nr. 1/98. Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 Markedsrapport nr. 1/98 side 1 Markedsrapport nr. 1/98 Næringseiendomsmarkedet 1. kvartal 1998 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side

Markedsrapport nr. 4/99 side 1. side Markedsrapport nr. 4/99 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 4 1.5. De børsnoterte

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 4/97. Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 4/97 side 1 Markedsrapport nr. 4/97 Næringseiendomsmarkedet 4. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang!

Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! Markedsrapport nr. 1/96 Kraftig leieoppgang! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 1 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 2 1.4.

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997

Markedsrapport nr. 3/97. Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 Markedsrapport nr. 3/97 side 1 Markedsrapport nr. 3/97 Eiendomsmarkedet 3. kvartal 1997 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering

1.Økonomiske rammebetingelser 2.Eiendomsmarkedet NÆRINGS- EIENDOM: 1/01 3.De største eiendomsselskapene 4.Oppsummering side 1.Økonomiske rammebetingelser.2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5.De børsnoterte eiendomsselskapene 4

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13

3.1.Nøkkeltall for eiendomsselskapene 13 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 4. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 3 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 4 1.4.Bank - Finans - Forsikring... 4 1.5.Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov.

3/99 NÆRINGS- NNM på internett. www.nnm.no Leiekalkulator finner leiepris på dine lokaler Markedsrapporter Tips og råd Registrere behov. Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 2 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De børsnoterte eiendomsselskapene

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter

Markedsrapport nr. 2 /97. Godværet fortsetter Markedsrapport nr. 2/97 side 1 Markedsrapport nr. 2 /97 Godværet fortsetter I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon

Detaljer

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

1/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 1/02 1/02 1/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 1.1 Etterspørsel... 3 1.2 Tilbud... 5 2. Utleiemarkedet... 5 2.1 Etterspørselsiden...

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Markedsrapport nr. 4/95 38 C

Markedsrapport nr. 4/95 38 C Markedsrapport nr. 4/95 38 C I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 3 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side

Markedsrapport nr. 1/00 side 1. side Markedsrapport nr. 1/00 side 1 side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon... 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Aksjemarkedet - Olje - Handel.. 3 1.5. De

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 3. KVARTAL 1998 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1. Rentesituasjon.. 3 1.2. Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3. Arbeidsledighet... 4 1.4. Bank - Finans - Forsikring. 4 1.5. Aksjemarkedet - Olje - Handel

Detaljer

Ledige Lokaler Q1 / 2016

Ledige Lokaler Q1 / 2016 Ledige Lokaler / 2016 Lokaler presentert i denne utgaven Ta kontakt for ytterligere informasjon om disse lokalene Skedsmokorset Innhold Hvam Sandvika Østerås Bekkestua Høvik Røa Lysaker Fornebu Ullevål

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998

NÆRINGS- EIENDOM: NNM på internett 2. KVARTAL 1998 Markedsrapport nr. 2/98 side 1 Innhold side 1.Økonomiske rammebetingelser. 2 1.1.Rentesituasjon.. 2 1.2.Forbrukervekst - inflasjon.... 3 1.3.Arbeidsledighet... 3 1.4.Bank - Finans - Forsikring. 3 1.5.Aksjemarkedet

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen!

Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! Markedsrapport nr. 2/96 Mot toppen! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt!

Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! Markedsrapport nr. 3/96 Fullt! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005.

OSLOSTUDIET. www.eiendomsspar.no. Analyse av markedet for kontorbygg. i Oslo, Asker og Bærum. Utført av Eiendomsspar AS. Primo 2005. www.eiendomsspar.no OSLOSTUDIET Primo 2005 Analyse av markedet for kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum Utført av Eiendomsspar AS Primo 2005 Tollbugata 24, Pb. 1350 Vika, 0113 Oslo Tlf.: 22 33 05 50 Fax:

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q Oslo, 5. november Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q3 2003 Oslo, 5. november 2003 Hovedtrekk pr Q3 2003 h Resultat Resultat NOK 15,8 mill før skatt, NOK 0,82 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,71 pr aksje, før skatt h Utvikling Torgbygget

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER!

Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! Markedsrapport nr. 2/95 PÅ LAGER! I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 1 side 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank -

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

God løpende inntekt på 3,8 %

God løpende inntekt på 3,8 % God løpende inntekt på 3,8 % (tilsvarer hele 5,8 % bankrente etter 2 % inflasjon) (tilsvarer hele 6,5 % bankrente etter formueskatt) Butikk-utleie er mindre arbeid og stort sett bedre lønnsomhet enn leilighets-utleie

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT"

EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT 1/12 NR. 6-7/2006 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet er fortsatt på vei oppover Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en eiendomsindeks

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/02 4/02 4/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Renter... 5

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Tordenskiolds gate 6

Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Tordenskiolds gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.013 kvm 407 kvm Q3 2018 Kontakt Megler: Mobil: E-post: Utleier: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje.

Perfekt BELIGGENHET. Amedia er største leietaker i bygget. BIT holder til i 1. etasje. Akersgata 34 Perfekt BELIGGENHET I Akersgata 34 har du nå mulighet å leie nye og moderne kontorlokaler i et bygg som nettopp er totalrenovert og bygget på. Bygget er Breeam-sertifisert som Very good. Amedia

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer