Bedriftsinterne kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsinterne kurs"

Transkript

1 LABYRINT CONSULTING Bedriftsinterne kurs Konflikthåndtering og megling Dokumentet gir en generell oversikt over Labyrint Consultings kompetanse og tjenester innen konflikthåndtering og megling.

2 Innholdsfortegnelse 1. Om Labyrints Consulting Kompetanse konflikthåndtering: Utvalgte erfaringer Tjenester innen konflikthåndtering og konfliktmegling: Veiledning/ Rådgivning: Metode i veiledningsprosessen: Megling i personalkonflikter: Meglingsprosessen: Kurs i konflikthåndtering og konfliktmegling: Om kursene: Kursenes mål og struktur: Kurs i konfliktdempende kommunikasjon 1 dag Kurs i konflikthåndtering (2 dgr): Kurs i konfliktmegling (2 dgr): Bedriftsinterne kurs: Et utvalg referanser Kontaktinformasjon

3 1. Om Labyrints Consulting Labyrint Consulting har spesialisert seg på veiledning/ rådgivning og kursvirksomhet innen kommunikasjon, konflikthåndtering og megling. Virksomheten retter sine tjenester mot norsk næringsliv innen både privat og offentlig sektor. Virksomhetens mål er å gi ledere og ansatte kunnskap, trygghet og verktøy slik at de selv kan forebygge, håndtere og løse konflikter og samarbeidsproblemer på arbeidsplassen. Vi tilbyr også våre kunder tjenester innen rekruttering, coaching og jobbveiledning. 1.1 Kompetanse konflikthåndtering: Labyrint Consultings kjernekompetanse innen konflikthåndtering og konfliktmegling ligger i Trond Erik Sletmoes erfaring og bakgrunn som Konfliktrådsleder i Oslo Syd gjennom 13 år. Han har gjennom disse årene drevet opplæring, undervisning og veiledning/ rådgivning i konfliktløsning og meglingsmetodikk i privat- og offentlig sektor. De siste 7 årene har han blant annet jobbet som megler og kursholder i Oslo Kommune. For utfyllende oversikt over kompetanse og erfaring, se vedlagt CV. 1.2 Utvalgte erfaringer. Ledet Justisdepartementets arbeidsgruppe som utarbeidet og implementerte felles treningsprogram for konfliktrådsmeglere i Norge. Holdt et betydelig antall kurs innen konflikthåndterings- og meglingsmetodikk med svært gode tilbakemeldinger. Rådgivning og veiledning av ledere, ansatte, konfliktrådsmeglere. Opplæring og veiledning av elevmeglere i Oslo skolene. Ledet personalmøter med rådgivning og trening i konflikthåndtering og vært megler og rådgiver i de flerkulturelle personalgruppene. Medmegler i rettsmeglinger som har bestått av parter, advokater og dommer samt internasjonale rettsmeglinger. Meglet i over 500 konflikter. 2. Tjenester innen konflikthåndtering og konfliktmegling: - Veiledning/ rådgivning av ledere og ansatte eller grupper. - Konfliktmegling mellom parter. - Kurs i konflikthåndtering og konfliktmegling. 2.1 Veiledning/ Rådgivning: Prosessveiledning og rådgivning for enkeltpersoner eller grupper som står i problem eller konfliktsituasjoner. Det legges under hele prosessen sterk vekt på at den/ de som eier konflikten selv skal bli i stand til å løse den på en konstruktiv måte. Veiledningen vil bidra til å styrke den/ de 3

4 involvertes evne til å forebygge, håndtere og løse konflikter. Veiledningen/ rådgivningen vil fungere meget godt som en del av en lederutviklingsprosess samt at samtalene vil gi trygghet og støttet for den/de som befinner seg i krevende arbeidssituasjoner eller prosesser. 2.2 Metode i veiledningsprosessen: Veileder etablerer først en oversikt over den totale situasjon sammen med de involverte. Veileder stiller konstruktive spørsmål som legger tilrette for refleksjon, læring, handling og nye erfaringer. Hensikten med dette er å få større klarhet i konfliktsituasjonen og gi mulighet for riktige prioriteringer. Veileder utarbeider sammen med den/ de involverte en handlingsplan som innholder endringer eller omstillinger som vil løse konfliktsituasjonen. Veileder utarbeider sammen med den/ de involverte plan for videre støtte og oppfølging Konflikt kartlegging Konflikanalyse Handlingplan Konfliktløsning Oppfølging 2.3 Megling i personalkonflikter: Megling i personalkonflikter der det vil være hensiktsmessig med en nøytral/ upartisk tredjeperson som bidrar til at partene selv løser en konflikten som går utover samarbeid, effektivitet og trivsel. Megler fungerer som en prosessveileder for de involverte partene. Megler tilrettelegger til for konstruktiv dialog, løsning og forsoning. Megler Part(er) Part(er) 4

5 2.4 Meglingsprosessen: Første del av meglingsprosessen er et formøte med hver enkelt av partene slik at de uforstyrret får anledning til å fortelle sin versjon av konflikten. Megler hjelper partene til å få sortert sine tanker, følelser og faktiske forhold rundt konflikten. Så møtes partene i ett meglingsmøte hvor megler først informerer om meglingsprosessen og setter noen enkle samhandlingsregler. I meglingsmøtet får hver av partene fortelle sin historie, uten avbrytelser. Neste trinn er at megler åpner opp og leder dialogen på en konstruktiv måte slik at partene får et fundament for løsning. Etter dette diskuteres en avtale som begge parter er fornøyd med, avtalene gjøres presise og skriftlige. Til slutt avtaler man et eventuelt oppfølgingsmøte. Formøte med parter Meglermøte og prosess Partene gir sitt syn på saken Megler åpner åpner opp og leder dialogen Løsning diskuteres Avtale Eventuell oppfølging 3. Kurs i konflikthåndtering og konfliktmegling: Vi tilbyr kurs innen det å forbygge, håndtere og løse konflikter. Kurs Forebyggende konflikthåndtering. 1 dag. Du får trening i å utforske språk og situasjoner med sterke følelser Utforske/ utprøve forskjellige strategier og egenskaper i vanskelige situasjoner både hos deg selv og andre Opp- og nedtrappende språk i konfliktsituasjoner Kurs Konflikthåndtering 2 dgr. Vi analyserer ulike konflikter, deres bakgrunn og utvikling og ser på hva som kunne vært gjort, når og hvordan. Vi ser på forskjeller og likheter mellom personlig trygghet og posisjonsmakt Rollene i et maktspill. Hva får menneskene til å være i rollene og hva skal til for å forandre rollene. Kurs Meglingsmetodikk 2 dgr. Meglers rolle Meglingens faser Spørsmålsstrategier under en megling Meglingens kjernebegreper 3.1 Om kursene: Kursene gjennomføres etter workshopmodellen, det vil si at deltakerne er aktive gjennom hele kurset, men bestemmer selv når eller om de vil dele sine erfaringer. Gjennom hele workshopen vil det være innlagt øvelser til glede og latter som vil skape en trygg atmosfære og fellesskap. All læring er knyttet til daglig praksis. 5

6 Alle deltakerne lærer fra eget stå sted, dvs. at målet er ikke ett felles læringsnivå, men at alle skal gjøre sine egne erfaringer og øke sin egen bevissthet og kunnskap om det aktuelle temaet. Deltakerne skal altså ikke måle sine erfaringer med andre. Workshopmodelle baserer seg på erfaringslæring. Erfaring Handling Refleksjon Læring 3.2 Kursenes mål og struktur: Mål: Kursene har som mål å sette deltakerne i stand til å videreutvikle egne ferdigheter og selvinnsikt slik at de som svar på konflikter og samarbeidsproblemer kan støtte seg på en rekke gjennomarbeidede og etablerte ferdigheter. Struktur: Kursene har en struktur som gjør deltakerne i stand til å utforske og analysere konfliktsituasjoner primært på arbeidsplassen, praktisere og utvikle ferdigheter til å håndtere dem og trene på mulige strategier og teknikker for fremtidig bruk. 3.3 Kurs i konfliktdempende kommunikasjon 1 dag. Ett praktisk kurs i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter som blant annet aktiv lytting, observere, vurdere og prioritere. Kurset passer for alle som ønsker å øke sine relasjonelle ferdigheter. Det er ingen krav til forkunnskaper. 3.3 Kurs i konflikthåndtering (2 dgr): Denne workshopen vil øke din bevissthet om egne og andres reaksjoner og adferd i konfliktsituasjoner og inneholder blant annet verbal og nonverbal kommunikasjon, ulike roller i konflikter, konfliktanalyse og konflikthåndtering. Det er ingen krav til forkunnskaper. Deltagerne lærer blant annet om: Når og hvordan det er best å gå inn i personalkonflikter. Hvordan gjenkjenne og forstå følelser som ligger til grunn for konflikter. 6

7 Hvordan gjenkjenne de ulike utviklingstrinnene i en konflikt Hva kan gjøres i de ulike fasene for å løse den vanskelige situasjonen. Slik formulerer du deg smart og riktig når du står i en vanskelig situasjon. Hvilke roller spiller de ulike maktposisjonene i en organisasjon når det oppstår uenigheter som ødelegger for samarbeidet Ulike metoder og effektive teknikker for å håndtere, løse og forutse problemsituasjoner Introduksjon til faget meglingsmetodikk 3.4 Kurs i konfliktmegling (3 dgr): Dette er en grundig gjennomgang av hva megling er, meglingens faser, meglerrollen, spørsmålsstrategier og kommunikasjonsøvelser. Dette er ett svært praktisk kurs som vil gi deg de nødvendige basiskunnskaper og trening til å megle i interpersonlige konflikter og generelt øke din evne til å håndtere konflikter. Deltakerne må ha gjennomført 2 dgr kurs i konflikthåndtering for å delta på kurset i megling. Deltagerne lærer blant annet om: Hvordan du som megler gjennomfører formøter, meglingen, avtaler og oppfølging Hvordan dy rydder opp i konfliktkaos og skaper orden Hvordan du som megler hjelper partene til å nærme seg hverandre på en konstruktiv og løsningsorienter måte. Få praktiske metoder og råd for effektiv løsningsorienterte forhandlinger i personalkonflikter Hvordan du som megler stiller de riktige spørsmålene Bli med på to svært nyttige kursdager fylt med kunnskap, læring, fart, humør og humor 3.5 Bedriftsinterne kurs: Bedriftsinterne kurs arrangeres på forespørsel. Bedriften får en samlet kompetanseheving. Muligheten for å skreddersy innholdet etter bedriftens behov. Kurs kan avholdes i bedriftens lokaler. Kursene fungerer meget godt som en teambuildingsprosess. Muligheten for å kombinere det faglige med det sosiale. 7

8 4. Et utvalg referanser. Oslo Kommune, Bydel Gamle Oslo Periode: Rolle: Kursleder, veileder, rådgiver, konfliktmegler Beskrivelse: Kurs for lederteam i Bydel Gamle Oslo. Kursleder for personalgruppene i barnehagene i bydelen. Rådgiver og veileder for styrere og fagkonsulenter. Megler i personalgrupper og flerkulturelle ungdomsmiljøer. Kontaktperson: Gunn Heidi Saltnes Konfliktrådene i Oslo Periode: Rolle: Leder, kursutvikler, kursleder, foredragsholder, veileder/rådgiver, konfliktmegler Beskrivelse: Lederansvar for meglere, opplæring og veiledning av nye og erfarne meglere, div. foredrag nasjonal og internasjonalt, ledet skolemeglingskurs, ledet Justisdepartementets arbeidsgruppe som utarbeidet en enhetlig meglingsopplæring for alle konfliktråd i Norge. Kontaktperson: Inger Wærstad Norsk Ressurssenter for Demokrati og Menneskerettigheter Periode: Oppdrag for: OSSE Albania EU Palestina FN Nigeria 2007 Rolle: Observatør i beredskapsstyrken, konfliktmegler Beskrivelse: Observatør til internasjonale oppdrag knyttet til valg og overholdelse av menneskerettigheter. Tingretten i Oslo Periode: 2003 Rolle: Konfliktmegler Beskrivelse: Medmegler i rettsmeglinger i sivile saker med parter, advokater og dommer og internasjonal rettmegling ved hjelp av TV overføring. Helse og Velferdsetaten Periode: 2004 Rolle: Koordinator og kursleder Beskrivelse: Koordinere ressurspersoner som ønsker å løse konkrete problemer knyttet til barnevernsaker. Opplæring av koordinatorer. Ressursgruppa for implementering av familieråd i Norge Periode: 2007 Rolle: Ressursperson Beskrivelse: Være en ressursperson knyttet til implementeringen. Bodø Kommune Periode: 2005 Rolle: Kursleder og veileder/rådgiver Beskrivelse: Internkurs og individuell veiledning i kommunen for ledere, rektorer, avdelingsledere, fagkoordinatorer med mer. Kontaktperson: Anita Hjelle Sivilarbeidertjenesten i Forsvaret 8

9 Periode: 1999 Rolle: Kursleder Beskrivelse: Kurs i konflikthåndtering Get AS Periode: 2010 Rolle: Kursleder Beskrivelse: Internkurs i konflikthåndtering for ledere/mellomledere kundeservice/ backoffice. Kompetansefabrikken Periode: 2005 Rolle: Kursleder Beskrivelse: Åpne kurs i konflikthåndtering for Kompetansefabrikken. Deltakere fra en rekke private- og offentlige virksomheter. Nøtterøy Kommune. Periode: 2005 Rolle: Kursleder Beskrivelse: Internkurs i kommunen for personalsjefer, avdelingsledere, institusjonsledere, rektorer, hovedverneombud, personalrådgivere med mer. Fagforeningen Østfold Periode: 2005 Rolle: Kursleder Beskrivelse: Internkurs for fagforeningen. 9

10 5. Kontaktinformasjon Labyrint Consulting Kampheimveien 32A 0685 Oslo Organisasjonsnummer: Trond Erik Sletmoe Faglig leder. Mob: E-post: 10

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING?

SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING? SKOLEMEGLING HVA ER SKOLEMEGLING? Skolemegling er et program for godt skolemiljø. Programmet omfatter bredt forankret og systematisk arbeid. Trening i kommunikasjon, samarbeid og inkludering, konfliktforståelse

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole

ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014. «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole ÅRSRAPPORT 2013, UTSYN 2014 «Det handler om miljøet på hele skolen» rektor ved SkolemeglingOslo- skole 30.05.2014 Innhold Innledning Hva er Trygg Læring Målsettinger Om organisasjonen Trygg Læring i skolen

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Kurskatalog. NAV Østfold Arbeidslivssenter. Side 1

Kurskatalog. NAV Østfold Arbeidslivssenter. Side 1 Kurskatalog NAV Østfold Arbeidslivssenter Side 1 Sammen om et mer inkluderende arbeidsliv i Østfold Velkommen til en ny utgave av kurskatalogen for NAV Østfold Arbeidslivssenter! Katalogen er tematisk

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Veiledning til utviklingssamtale

Veiledning til utviklingssamtale Veiledning til utviklingssamtale - 2 - Veiledning til utviklingssamtalen Innledning Utviklingssamtalen er en del av metodikken som er valgt for å gjennomføre en fullstendig kartlegging av en medarbeiders

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Verktøybok for idéutvikling

Verktøybok for idéutvikling Verktøybok for idéutvikling Ny Sjanse Sjefsgården Kvinner som ressurs på arbeidsmarkedet n Verktøybok for idéutvikling Innhold Arbeid i et Integreringsperspektiv 4 Samarbeid med norskopplæringa 5 Samarbeid

Detaljer