13. Ressurser og referanser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13. Ressurser og referanser"

Transkript

1 KAPITTEL Ressurser og referanser I dette kapittelet finner du oversikt over prosjekter og tiltak der du kan søke assistanse til arbeidet, herunder forebygging, avverging og helsehjelp. Kilder og referanser til boka er også oppgitt her, samt en oversikt over informasjonsmateriell fra OK prosjektet. Aller bakers har vi lagt inn et stikkordsregister, slik at du lett kan finne frem til ulike tema. ;' Helsestasjonerfor ungdom finnes i de fleste kommuner og bydeler. Se oversikt påwww.unghelse.no 180 Offentlige tilbud OK-prosjektet: Omsorg og kunnskap mot kvinnelig omskjæring Det nasjonale prosjektet for oppfølging av regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse ble avsluttet desember OK's nettside er fortsatt operativ med tekster på norsk, engelsk og somali. Videre nasjonal oppfølging er lagt til NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, Flyktninghelsetjenestertnnes også i mange kommuner og bydeler. Klara Klok Sosial- og helsedirektoratets nettsted for barn og unge kan svare anonymt på spørsmål relatert til omskjæring. Kontakt eller gå via OKprosjektets hjemmeside. Nettside med offentlig informasjon for ungdom, drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

2 Organisasjoner og andre tiltak Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) Tlf.: E-post: MIRA-senteret Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner som blant annet tilbyr informasjonsmateriell om omskjæring. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Tar seg spesielt av konkrete saker der det er akutt fare for omskjæring, i tillegg til annen problematikk. De har underavdelinger i flere norske byer. Tlf: Medisinernes seksualopplysning (MSO) I flere byer har legestudenter opprettet en selvstendig organisasjon som driveroppsøkende seksualundervisning for ungdom. Noen steder har de spesiell kunnskap i å gi seksualundervisning til ulike innvandrergrupper og har også satt seg inn i o mskjæri ngsproblem ati kken. Barn og unges kontakttelefon (BUK) Drives av Norges Røde Kors, gratistilbud for hele landet. Tlf.: Senter for ungdom, samliv og seksualitet (SUSS) Gir gratis veiledning anonymt. Tlf.: , kl Tilbyr også undervisning til unge direkte, eller til fagperson som arbeider med barn og unge. FOKO Nordisk nettverk for forskning om kvinnelig omskjæring både i Afrika og i eksil. www. uio. no/ism/foko.html Helsehjelp Sosial- og helsedirektoratet har bidratt til utvikling av retningslinjer for spesialist-helsetjenesten (gynekologi og jordmoromsorg), og sikret at hver helseregion har ett sykehus og en ressursperson med spesielt ansvar for å følge opp behandling av kvinner som er omskåret. Det vil variere hvem som til enhver tid har dette ansvaret. OKprosjektet ønsker å sikre en oppdatert oversikt på [/Kontakter/Helsehjelp] Kontakt ellers) Sosial- og helsedirektoratet eller NAKMI (Nasjonal Kompetanseenhet for minoritetshelse) for informasjon. NAKMI har tlf ; Følgende navn er aktuelle per januar Helse Sør Overlege Bjørg Lorentzen, Kvinneklinikken Rikshospitalet E-post: Helse Øst Overlege Sverre Sand, Mor/barn-senteret Ullevål universitetssykehus E-post: Kvinner kan nå selv ringe direkte til gynekologisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus og bestille time for åpnende operasjon uten henvisning. Tlf.: , hver dag kl Helse Midt-Norge Overlege Risa Hoffmann, Kvinneklinikken St. Olavs Hospital E-post: Helse Vest Overlege Heidi Frances Thornhill, kvinneklinikken Haukeland, Universitetssykehuset i Bergen. E-post: Lege Arne Heggheim, Kvinneklinikken Sentralsykehuset i Rogaland Helse Nord Overlege Kari Flo, Kvinneklinikken, Universitetssykehusene i Nord-Norge (UNN) E-post: 181

3 Andersson, Merete Nesset og Nilsen, Lisbeth Motvektboka Fett nok!oslo: Grøndahl Dreyer Australian Gyneacologists 1997 Female genital mutilation. Information for Australian health professionals. The Royal Australian College of Obstetricians and Gynaecologists Bang, Hanne (red.) 2004 Omskæring. Set i lyset af danske og intemationale deklarationer om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheter og børos rettigheder. Institutt for folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Københavns Univers it et Barne- og familiedepartementet 2001 Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse Barre, Asha 1998 Den smertefulle prosessen. Sykepleierens pedagogiske muligheter til å lindre smerte og infeksjoner hos omskårede kvinner, uten å krenke kvinnens selvbilde. Avsluttende eksamen i sykepleie. Boddy, Janice 1989 Wombs and alien spirits. Women, men and the Zar Cult in Northern Sudan. Madison: University of Wisconsin Press Chalmers, Beverley og Hashi, Kowser "432 Somali Women's Birth Experiences in Canada after Earlier Female Genital Mutilation." Birth 28:4, December, s Conricus, Reidun og Martina Frank Att bli mamma i Sverige. Speciell gruppverksamhet for gravida somaliska kvinnor innskrivna på Rinkeby Modravårdscentral. Rapport fra et utviklingsarbeid, Rinkeby Dellenborg, Liselott 2001 "A reflection on the cultural meanings of female genital cutting. Experiences from fieldwork in Casamance, southern Senegal." I: Nåran, A. and Ewald J. (red.) Goteborg University in Africa - Africa at Goteborg University, s Goteborg Universitet: Centre for Africa Studies Dellenborg, Liselott 2003 Female Circumcision among the Jola Fogny in southern Senegal - a religious practice?paper presentert på Nordic Africa Days, 3-5 Oktober 2003, Uppsala. Dirie, Mahdi Ali og Gunilla Lindmark 1992 "The Risk of Medical Complications After Female Circumcision". East African Medical Joumal69(9): El Dareer, A Woman, why do you weep? Circumcision and its consequences Zed Press, London EI-Deefrawi MH, Lofty G, Dandash KF, Refaat AH, Eyada M "Female genital mutilation and its psychosexual impact" Journal of Sexual & Marital Therapy. Oct.-Dec.; 27(5): Essen, Birgitta 2001 Perinatal mortality among immigrants from Africa's Horn. The importance of experience, rationality, and tradition of risk assessment in pregnancy and childbirth. Department of Obstetrics and Gynaecology, Malmo University Hospital, Lund University Fjell, Linda, Stem, Marianne Stønstad, og Hilda Støre 2003 Psykologiske konsekvenser av kvinnelig omskjæring - En eksplorerende intevjuundersøkelse med to somaliske kvinner bosatt i Norge. Hovedoppgave, Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen, vår 2003 Gollaher, David L Circumcision. A history of the world's most controversial surgery.basic Books. Helsedepartementet 2003 Forslag til endringar i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse. Høringsnotat mars

4 Hemlund, Ylva 2003 Johnson, M.C Winnowing Culture: Negotiation Female "Becoming a Muslim, becoming a person: Female "Circumcision" in The Gambia.Ph.D. dissertation, "circumcision", Religious Identity, and Personhood in University of Washington, Anthropology Guinea-Bissau". In Shell-Duncan and Heilund (ed.) Hernlund, Ylva 1999 'The pain that you suffer. Gambian narratives on circumcision as ordeal." Paper presentert på 99th Annual AAA meeting, San Fransico, Nov. 15. Hicks, E.K Infibulation : Female Mutilation in Islamic northeastern Africa. New Brunswick, London, Transaction Publishers Hinge, Helle 2004 "Religiøse aspekter af omskjæring" I: Hanne Bang (red.). Omskærng set i lyset av danske og internasjonale deklarationer om seksuell og reproduktiv sunhed og rettigheter og børus rettigheter,s Institutt for folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Københavns Universitet Izett, Susan og Toubia, Nahid 1999 Learning about social change. A research and ecaluation guidebook using female circumcision as a case study. New York: Rainbo Johansen, R. Elise B "Pain as a Counterpoint to Culture: Toward an analysis of pain associated with infibulation among Somali immigrants in Norway." Medical Anthropology Quarterly 16(3): Johansen, R. Elise B. kommer 2006 "Experiencing sex in exile - can genitals change their gender?" I Hernlund Shell-Duncan (red) Transcultural Bodies: female genital Cutting in Global Context, Rutgers. Johansen, R. Elise B. kommer "Care for infibulated women giving birth in Norway - An anthropological analysis of health workers management of a medically and culturally unfamiliar issue." Akseptert for publisering i Medical Anthropology Quarterly, Jones, Heidi, Nafissatou Diop, lam Asew and Inoussa Kabor61999 "Female genital cutting practices in Burkina Faso and Mali and their negative health outcomes." Studies in Family Planning 30(3): Johnsdotter, Sara 2000 Loggbok och kursvårdering. lnformatorsutbildning. Kvinnohålsa och demokrati med inriktning på kvinnelig omskårelse. Mars-maj Johnsdotter, Sara Created by God. How Somalis in Swedish Exile Reassess the Practice of Female Circumcision.Lund monographs in social anthropology. 10 Karim & Ammar 1965 Female circumcision and sexual desire. U.A.R. Cairo, Ain Shmas University Press Kwaak, Anke van der 1992 "Female circumcision and gender identity: A questionable alliance?" Soc.Sci.Med. Vol.35, No.6 pp Leonard, Lori 2000 "Adopting Female "Circumcision" in Southern Chad: The Experience of Myabe." I: Shell-Duncan, Bettina & Hemlund, Ylva (eds) Female "circumcision" in Africa. Culture, Controversy, and Change. Pp London: Lynne Rienner Publishers, Boulder Lightfoot-Klein, Hanna 1989 "The Sexual Experiences and Marital Adjustment of Genitally Circumcised and Infibulated Females In The Sudan" The Journal of Sex Research. Vol. 26, No. 3, pp Lov om helsepersonell av nr. 4 (helsepersonelloven) Mackie, Gerry 1996 "Ending footbinding and infibulation: A conetiona account." American Sociological Review (61): Mackie, Gerry 2000 "Female Genital Cutting: The Beginning of the End." I: Shell-Duncan, Bettina & Hernlund, Ylva (eds) Female "circumcision" in Africa. Culture, Controversy, and Change. Pp London: Lynne Rienner Publishers, Boulder 183

5 'J Malmstrom, Maria 1999 Møte med det fråmmande - Kvinnlig konsstympning. Lårares, forskollårares och fritidspedagogers kunskap, handlingsfarfarande och fi rhållningssått avseende kvinnlig konsstympning. Sosialantropologiska Institutionen, Gøteborg Universitet McCaffrey M, Jankowska A, Gordon H "Management of Female genital Mutilation: The Northwick Park Hospital Experience." British Journal of Obstetrics & Gynaecology, October 1995, 102(19): McCaffrey, M "Female genital mutilation: consequences for reproductive and sexual health." Sexual and Marital Therapy. Vol. 10, No.2, pp Moore, Henrietta L Space, Text, and Gender. An Anthropological Study of the Marakwet of Kenya. The Guilford Press, New York Moore, Henrietta L A passion for difference.polity press, Cambridge Morison, Linda et al "The long-term reproductive health consequences of female genital cutting in rural Gambia: a communitybased survey" Tropical Medicine and International Health 6(8): Morison, Linda; Dirir, Shamis; Warsame, Jama; Din, Ahmed; Elmi, Sada 1998 Experiences, attitudes and views of young, single Somalis living in London of female circumcision. Report from a collaborative project between the London Black Women's Health Action Project and the London School of Hygiene and Tropical Medicine Nienhuis, Gerda & Haaijeer, Ineke 1997 "Ignorance of female circumcision may hamper adequate care."english translation of article earlier published in 1995: Rouwenbesnijdenis. Intercultural verplegen. Utrecht: De Tijdstroom. Utrecht february Pharos Foundation for Refugee Health Care.Nethedands Nienhuis, Gerda 1998 Somali women tell: "It's like you have to do the delivery here by yourself-translation of. Somalische vrouwen aan het woord: "Het is alsof je de evalling hier alleen moet doen". InTijdscrift voor Verloskundigen, maart 1998 Nypan, Astri 1991 "Revival of Female Circumcision: A case of Neotraditionalism." I: K.A. Stølen & M. Vaa (red.), Gender and Change in Developing Countries. Oslo: Norwegian University Press, s Obermeyer, Cede Makhlouf 1999b "Female Genital Surgery: The Known, the Unknown, and the Unknowable" In Medical Anthropology Quarterly, Vol. 13. no.1, pp: Okonofu, F. E, Larsen U., Oronsaye F, Snow RC, Slanger TE 2002 "The association between female genital cutting and correlates of sexual and gynaecological morbidity in Edo State, Nigeria" British Journal of Obstetrics and Gynaecology.Vol. 109, pp Ot.prp. nr. 21 ( ): Om lov om endringar i lov 15. desember 1995 om forbud mot kjønnslemlestelse Population Reference Bureau 2001 Abandoning female genital cutting. Prevalence, attitudes, and efforts to end the Practice. Rahim, Runak Faraj 2004.Kurdish community and female genital mutilation. A social field and theory research in southern part of Kurdistan.Rapportil OK prosjektet, Suleimaniyah Rahman, Anika & Toubia, Nahid 2001 Female Genital Mutilation. A Guide to Laws and Policies Worldwide.London: Zed Books Raugland, Vidar, Eva Næsheim og Andre Istad Johansen1999 Skolejuss : praktisk oppslagsverk for grunnskolen Oslo : Ad Notam Gyldendal Rye, Simon 2002 Circumcision in urban Ethiopia. Practices, discourses and contexts. Unpublished Ph.D. Thesis. Institute of Social anthropology, University of Oslo 184 Skramstad, Heidi 1990 The fluid meaning of female circumcision in a multiethnic context in Gambia. Derap: Working paper D 12 Bergen: Christian Michelsens Institutt

6 Shell-Duncan, Bettina & Hernlund, Ylva (red.) 2000 Female "circumcision" in Africa. Culture, Controversy, and Change.London: Lynne Rienner Publishers, Boulder Socialstyrelsen art. nr Kvinnlig konsstympning: Ett utbildningsmaterial for skola, socialtjånst och hålso- och sjukvård. Utarbeidet av Nath, Sørman 2000 Statens helsetilsyn 2000 Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring. Veiledningsserie IK Oslo Sosial- og helsedirektoratet 2004 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse. IS-1193 Sundhedsstyrelsen 1999 Forebyggelse af omskæring af piger. København: Sundhedsstyrelsen. Talle, Aud 1987 "Kvinnlig kjønnsstymping. Ett sått att skapa kvinnor och mån." I: Kulic D. (red.)från kon til genus. Stockholm: Carlssons Bokforlag Talle, Aud 1993 "Transforming women into "pure" agnates: aspects of female infibulation in Somalia." I: Broch-Due, Rudie & Bleie (ed.) 1993: Carved flesh, cast selves - gendered symbols and social practice. Oxford: Berg Thorbjørnsrud, Berit 1999 Controlling the body to liberate the soul. Towards an analysis of the coptic orthodox concept of the body.oslo: Unipub/Akademika Vangen, Siri; Stoltenberg, Camilla; Johansen, R.Elise B.: Sundby, Johanne; Stray-Pedersen 2002 "Perinatal complications among ethnic Somalis in Norway". Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, pp Veileder i generell gynekologi, Norsk Gynekologisk Forening (ny 2004) Veileder i obstetrikk Legeforeningen. (Kommer 2005) For begge, se: no/index.gan?id=40692 WHO: WHO Somaliland 2002 Female genital cutting in Somalia. Reasons for continuation and strategies for eradication.rapport fra at forskningsprosjekt Widmark, Catarina; Ahlberg, Beth M. and Tishelman, Carol 2001 "Obstetrical care of infibulated women in Sweden - part one: A qualitative study of Swedish midwives who deliver infibulated African women. Foredrag på Foko-konferanse, Tyriheim, Norge, oktober 2001 Widmark, Catarina; Tshelman, Carol & Alhlberg, Beth M "A study of Swedish midwive's encounters with infibulated African women in Sweden."Midwifery,2002 Jun; 18(2): Wiklund; Aden; Hogberg; Wikman; & Dahlgren 2000 "Somalis giving birth in Sweden: a challenge to culture and gender specific values and behaviours.midwifery2000; 16, 105-?? Toubia, Nahid 1999 Caring for women with circumcision. A technical manual for health care providers.new York: Rainbo Utenriksdepartementet 2003 Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Vangen, Sid; Johansen R. Elise B.; Stoltenberg; Sundby; Stray-Pedersen; 2004 "Qualitative study of perinatal care experiences among Somali women and local health care professionals in Norway."Eur J. Obstet Gynecol Reprod Reprod Bio1;2004(112):

7 Offentlige institusjoner kan bestille gratis fra Statens forvaltningstjeneste. Andre kan bestille fra Akademika. Faks: : Tlf.: skriftlig materiell: Prosjektbeskrivelse for OK- prosjektet Bakgrunn og organisering av OKprosjektet, målsetting, tilnærming. språk, bestillingsnr antall Norsk,Q-1048 N Engelsk, E Somali, Q-1048 Som Vi er OK. Utgått Informasjonshefte spesielt til unge jenter. Opplysning om typer, utbredelse og konsekvenser, holdningsendring og respekt for kvinner. språk, bestillingsnr antall Norsk, B Engelsk, E Somali, Som Sorani, Sorani Kommer VI ER OK Omskjæring av jenter - det angår deg Et opprop med de viktigste argumentene mot kvinnelig omskjæring. Ø Hvorfor... Spørsmål og svar om vanlige plager for jenter og kvinner som er omskåret En oversikt over vanlige helseplager etter omskjæring med mulige årsaksforklaringer og muligheter til hjelp. Til bruk i samtaler mellom helsepersonell og omskårne jenter og kvinner. språk, bestillingsnr antall Norsk, Q-1058 N Engelsk, E Somali, Som Kvinners liv og helse i eksil - Veiledning for drift av samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres Et opplegg for å drift av Kvrtiners samtalegrupper for økt kunnskap liv og helse og bevissthet. Opplegg til 8 i i eksil samlinger med ulike tema og innfallsvinkler. Be regnet for V A hjelpeapparatet i samarbeid med i -! rt2! ressurspersoner fra målgruppa. språk, bostillingsnr antall i Norsk, Q-1059 N Engelsk E språk, bestillingsnr Norsk, Q-1049 N Engelsk, E Somali, Som Fransk, F antall Fra kunnskap til handling Håndbok om kvinnelig omskjæring for helse- og sosialarbeidere, pedagoger og ansatte i mottak 186 Tegneserie om omskjæring Tegneserie mot omskjæring på somalisk Laget av Røde Kors Finland. språk. bestillingsnr antall Somali, Q-0303 SOM _ Håndbok for hjelpeapparatet som gir hjelp til å forebygge og avverge omskjæring av jenter og gi omsorg for omskårne kvinner og jenter. Grunnleggende informasjon om kvinnelig omskjæring, lovverk og yrkesrettet råd og veiledning. språk, bestillingsnr antall Norsk, Q-10828

8 Film og video : OK-prosjektet har også arbeidet med tre andre undervisningsopplegg: Brutt taushet VHS og DVD Samtaler med afrikanske kvinnelige ressurspersonerom psykososiale konsekvenser av omskjæring i eksil. Beregnetpå hjelpeapparatet. Norsk tekst, Engelsktale, B Retten til et fullverdig liv (VHS m/ veilederhefte) Video fra et teaterprosjekt med berørt ungdom. Et veilederhefte for lærer til bruk i undervisning ligger inne i videoen. Til bruk i ungdomsskoler og videregående skoler. Norsk tekst og tale, B Stopp omskjæring! Også lærernes ansvar Informasjon om kvinnelig omskjæring for ansatte i skolen. Inneholder lysark med veiledning. Historien om lille Warsan Et undervisningsopplegg for somaliske barn til bruk i morsmålsundervisningen. Opplegg til diskusjon om kroppslig integritet på en måte som både barn. foreldre og morsmålslærere kan akseptere. Målgruppe: Somaliske morsmålslærere i barneskolen. Planlagt tospråklig utgave - norsk og somalisk. Det gjelder oss også Undervisningsopplegg for menn om kvinnelig omskjæring,beregnet på kortere seminarer på ca. to til fire timer. Egner seg godt til begge kjønn, men dette opplegget egner seg spesielt for menn fordi det kan være vanskelig å få dem til å stille opp på mer. Se OKs hjemmeside. Kvinners kamp mot omskjæring VHS Dokumentar fra arbeidet mot omskjæring i Burkina Faso. Egnet for hjelpeapparatet og berørte grupper. Norsk tekst, Fransk tale, B OK-prosjektets hjemmeside: Informasjon om OK, om kvinnelig omskjæring, nyheter og ressurspersoner. Norsk. Engelsk, Somali Evaluerin sra orter: emep,a,knnsa.p I dialog mot kvinnelig omskjæring - Evaluering av Ok prosjektets informatørkurs og samtalegrupper foretatt av studenter ved Humanistisk Prosjektsemester ved Universitetet i Oslo. Tiltak mot kjønnslemlestelse. Evaluering av Ok prosjektet - det nasjonale prosjektet flo iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse. Inger Lise Lien, NIBS rapport 2005: 8. Oslo Opprop fra brosjyren Omskjæring av jenter- det angår deg ~,tg avjerrterer unødvendig! oeee,ye,ikepemerdd Hi9nr n ly ar s xlsr.g Nle relgirn wr al or nrl m vom pe GWS slaporvoix eq pb doeandme Fula fra ulike mlpøne, om%imm, Øelei pa Bmen sr u34 ar, VI kan Cevam ø gotl Lredislon og i ma Llamo m afi,lle nænf,,,. nere- skadelig! Al<del, sx.rra e r.ar lar en.,l,, tiks,dr OmsAnny gu nanpe pnge, klanyc xar Ake Ia dam omsfmdry e,exa,em.cmeromdl eg noe. de, av eol OnLSklænngavlenterer UlOvllg! Aue ø,m raa ei lptudlilolae pmea irs oel rompdr sel.lmslold erogr tall medmel arra, ideri dg earsad r.d, and eel jeeres elll,.øoes Mage land 'el.elde--..aler Der weme, a.dr m a Øa,dm røflee ade Menn kvinner unge gamle! Stå sammen og si NEI! 187

9 Skriftlig materiell: Brosjyre om norsk lov Loven mot kvinnelig kjønnslemlestelse med forklaring. Bestilles fra Sosial- og helsedirektoratetbestilling : shdir.no Tlf.: Faks: Norsk, N Engelsk, E Somali, So Fransk, F Tigrinsk, Ti Oromo, Arabisk, Ara Amhari, I-1053 Amh Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Sosial- og helsedirektoratet Bestilles fra Sosial- og helsedirektoratetbestilling: Tlf.: Faks: Norsk, IS-1193 Bøker: Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Regjeringens plan for støtte av arbeidet mot kvinnelig omskjæring internasjonalt. Bestilling: Tlf.: Faks: Norsk, E-758 B Engelsk, E-758 E Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse Plan for regjeringens arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge. Bestilling: Tlf.: Faks: Norsk, Engelsk, Q E Somali, Som Barnes, Virginia Lee og Janice Boddy Auran - en kvinne fra Somalia forteller. Oslo: Hjemmets bokforlag Dixie, Waris og Cathleen Miller 2000 ørkenblomsten. Trondheim: Egmont forlag Talle, Aud 2003 Kvinneleg omskjæring - debatt og erfaring. Oslo: Samlaget Veileder for helsepersonell om kvinnelig omskjæring Pris: Nkr. 100,- Bestilling: Tlf.: Faks: Norsk,IK-2723

10 Videoer: Så lang har vi kommet... Dialog rundt kvinnelig omskjæring Rachel Issa Djesa, Universitetet i Tromsø VHS og DVDMed undervisningshefte Norsk tekst, somalisk og norsk tale Målgruppe: Helsepersonell, spesielt i svangerskapsog fødselsomsorg. Innhold: Dokumentar fra en gruppe somaliske kvinner i Tromsø om deres arbeid for dialog med helsevesenet, spesielt i forhold til fødsel. w Støttet av Sosial- og helsedirektoratet, OK- prosjektet og Universitetet i Tromsø bestilles direkte fra: eller Tlf.: / Nå snakker vi sammen Primærmedisinsk verksted (PMV) VHS, Somalisk tale, norsk tekst Målgruppe: Somaliere Innhold: Ulike somaliere i Norge og Danmark snakker om hvorfor de er mot omskjæring. Støttet faglig og økonomisk av bl.a. OK- prosjektet. Tlf.: mail: Kultur og myter - et foredrag av Chiku Ali om kvinnelig omskjæring Målgruppe: Hjelpeapparatet Innhold: Om Chiku Alis arbeid mot omskjæring av kvinner. Norsk Bestilles fra: FOKUS eller Kvinnefronten i Bergen 189

11 Afrika: cyster: 36 AIDS/HIV-smitte: alder - for omskjæring: 24, 25, 92, 93 anmeldelse til politiet: se politianmeldelse anmeldelse til barnevernet: se bekymringsmelding ansvar for omskjæring kvinner eller menn: arrvev/ keloid: 36 defibulasjon/klipp/åpning : 38, 45, 125, 126, 137 dysmenore/menstruasjo nsvanske r:37 dyspareuni: 38 Asia: 29 asyl: 173 attest: 81, 134 avvergelsesplikt : 61, 64-66, 164 "egentlig omskjæring": 21 eksil: 41-42, 51, 60 episiotomi: 36 estetikk: 55 barn: 42, 76, , 160 forhold til foreldre: 42 barnets beste: 138 overgrep: 139 barnevernloven: barnløshet/infertilitet: 38 bekymringsmelding til barnevernet: ved avverging: 63, , 148, 156 etter omskjæring: 63, 106, 108-9, 151, besteforeldre: 82 bilder: 83 excision: 21, 22 far/fedre: 72 faraonisk omskjæring: 17, 47, se også infibulasjon) former for/typer omskjæring: foreldre i skolen: 159, i relasjoner: 42, 62 forebygging : forfedredyrkelse: 53 forsvarsreaksjoner: fødsel: 36, 38-39,

12 w -0 ('D generasjonskonf likter: 42 graviditet: 38, gruppesamtaler /samtalegrupper: 77- gruppepress/sosialt press:50, 82 gutter gutteomskjæring: 18 gutters holdninger: 118 informasjon: 74, 75 innholdet i: 81, 83 til asylsøkere i asylmottak: til barn: 160 til foreldre: , 133, 134 til gutter og menn: 118 til kvinner: 124, 128, 137 til ungdom: 120, 121 til skolen: 119, 134, 160 informatører: 80 islam: 52 gynekologisk undersøkelse: 126, 136 hadith: 52 helsehjelp: 181 hemmeligholdelse: 41 historiske kilder/opprinnelse: 47, 57 HIV-smitte/AIDS: juridiske retningslinjer 94 for barnehagen: 157 for helsetjenesten: 114, for barnevern- og sosialtjeneste: i skolen: 157 i mottak: 179 se også : norsk lov 61 jødedommen: 53, 51 holdninger/holdningsendring: 56,74, 97 huskelister for helsepersonell: hygiene: 55 kjønnslemlestelsesloven : se lov mot kjønnslemlestelse keisersnitt /sectio: 125, 127 keloid /arrvev: 36 kjønnsidentitet: identitet: 51 se også kjønnsidentitet illustrasjoner: 83 infeksjoner: 35, 36, 38 infertilitet/barnløshet: 38 infibulasjon: 21, 22 klipp/defibulasjon /åpning: 38, 45, 125, 126, 137 klitoris: 18, 53 klitoridektomi: 18 Koranen: 52 kristendom:

13 kroppsfiksering /kroppsmanipulering: 48 kultur: 74 politi: 131 politianmeldelse: 63, 96, 107, , 151, 157, 169 land der omskjæring praktiseres: 26-29, 195 lokale begreper for omskjæring: 15, 16, 17 lov mot kjønnslemlestelse norsk lov: 61, i andre europeiske land: 67 i afrikanske land: 60 re-infibulasjon: 62 religion: risiko, risikovurdering: reiser til hjemlandet: 71, 81, 82, 91, 103 mannlig omskjæring: 18, 47 menn menns ansvar: menns opplevelser: 40 menns holdninger: 58 undervisning av menn: 79 men struasjonsva nsker/dysmenore: 37 mor/mødre: 57-59, muligheter for yrkesgrupper: 88-89, , samtale: barnevernet med jenta i risikosituasjoner : 97, 142, 147 med familie: 97, retningslinjer med barn tilstede: 76 i svangerskapet : 125, 128 samtalegrupper / gruppesamtale: sectio/ keisersnitt : 125, 127 seksualitet fysisk: 36, 38 psykisk: seksuell følsomhet: 38, seksuelle problemer: 38 ungdom: skyld: obstetriske problemer/fødsel 36, 38-39, opplysningsplikt overfor barnevernet: 130 overfor politiet: 131 smerte: 30, sosialt press/gruppepress: 50, 82 språklige utfordringer: sunna: 17, 18, 22, opplysningsrett: 130 opprinnelse/historiske kilder: 47, 57 overgrep mot barn:

14 tabu: 73 taushetsplikt: 129, 141, 168, 169, 179 tolk: t ra u m a t i se ri n g/retra u m ati s e ri n g: typer omskjæring: utbredelse i hjemland: i Norge: 70 ungdom rettighet: 77 opplevelse av inngrepet : 41-42, urinretensjon/ vannlatingsproblemer: 35, 37 vannlatingsproblemer/ urinretensjon: 35, 37 video: 83, 187, 189 WHO typologi: 20 yrkesgruppenes muligheter : 88-89, , åpning/defibulasjon/klipp: 38, 45, 125, 126,

15 Omsorg & kunnskap mot kvinnelig omskjæring - det nasjonale prosjektet for oppfølging av regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse Omskjæring er skadelig, og det er symbolisert ved at bokstavene j logoen er opprevet. omsorg & kunnskap mot kvinnelig omskjæring OK Prosjektet ble høsten 2001 opprettet som et treårig prosjekt for å implementere regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av Et mindre og foreløpig tidsavgrenset oppfølgingsprosjekt ble fra våren 2005 lagt til NAKMI, Nasjonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse. OK står for Omsorg og Kunnskap, de viktigste verktøy i kampen mot omskjæring. Samtidig ønsket OK med sin logo å signalisere at kvinner er OK uansett, de er gode nok enten de er omskåret eller ikke. Målsettingen med OK prosjektet var å forebygge kvinnelig omskjæring, og å sikre at jenter og kvinner som alt var omskåret, fikk tilbud om nødvendig behandling. OK har jobbet med å utvikle metoder og verktøy som kan brukes i det videre arbeidet, samt å rekruttere og skolere ressurspersoner både fra berørte grupper og hjelpeapparatet. Det er dere som må ta arbeidet videre! Lykke til! De ansatte i Ok-prosjektet f.v.: safta Y. Abdi, prosjektmedarbeider R. Elise B. Johansen, prosjektleder Chava E. Savosnick, koordinator for Osloprosjektet Barlin A. Farah, prosjektmedarbeider 194

16 Seneg (20%) Mauritani (24-80%) Gambi (80% Guin Bissau (50%1 Guinea (99%) Sierra Liberia Leone (60%) (90%) Mali (94%) in aso (7 Ghana (30%) Cote d'ivoire (43%) Niger (5%) Nigeria//// (25%) ameru eni 0 (20% (3q-AO/ Togo (50%) Tchad (60%) Sentr.afr. re (43 Kongo (5%) U arn Tanzan/ (18%) / Etiopia 90%) Keny 8%]% ritrea (97%) Djibouti(98%) alia (98%) O omskjæring infibulasjon 0 195

17 á

18 4 p.. _ _ v a l

Anbefalinger Det er straffbart å utføre eller medvirke til kjønnslemlestelse, dette gjelder også rekonstruksjon av infibulasjon etter fødsel.

Anbefalinger Det er straffbart å utføre eller medvirke til kjønnslemlestelse, dette gjelder også rekonstruksjon av infibulasjon etter fødsel. Kap 6 Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse) Kari Flo (Kari.Flo@ahus.no) Siri Vangen Sølvi Taraldsen Risa Hoffmann Cecilie Hagemann Linda Bjørk Helgadottir Heidi Frances Thornhill Anbefalinger Det er

Detaljer

Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE

Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE Formålet med samtalen må komme klart fram Målet er å forhindre kjønnslemlestelse. Delmål er å gi foreldrene

Detaljer

Regjeringens innsats mot kjønnslemlestelse 2002

Regjeringens innsats mot kjønnslemlestelse 2002 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet 2002 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning Postboks 8169 Dep,

Detaljer

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Veileder IS-1193 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15. desember 1995 nr. 74 Heftets tittel: Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Bakgrunnslitteratur til undervisning

Bakgrunnslitteratur til undervisning Kll og TVE IMDi- 26-27 november 2014 V/ jordmor og helsesøster/rådgiver Justina Amidu RVTS-Midt Justina.amidu@stolav.no eller justinaamidu@hotmail.com Bakgrunnslitteratur til undervisning Mest av denne

Detaljer

Ønske om keisersnitt hva ligger bak?

Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Ønske om keisersnitt hva ligger bak? Kan helsepersonell fremme helse? Lotta Halvorsen og Hilde Nerum, jordmødre og PhD stipendiater ved Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø Ahus 20.04.12

Detaljer

Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse

Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse Medisinske aspekter av kvinnelig kjønnslemlestelse HISTORIKK : Omskjæring oppstod før kristendommen og Islam Kjerneområde i Nord-Sudan Fra keiserhoffene via handelsveiene Har fulgt etniske og kulturelle

Detaljer

Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse

Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse Barneoppdragelse i grenseland 23.10.2012 Hilde Bøgseth seniorrådgiver/jurist Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse (omskjæring) juridisk

Detaljer

Seksuell helse. Temaforelesning for Drammen kommune Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord

Seksuell helse. Temaforelesning for Drammen kommune Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord Seksuell helse Temaforelesning for Drammen kommune 24.8.16 Jordmor /høgskolelektor Kari Misfjord Hvorfor trenger vi kunnskap om seksuell helse? Hva vet vi? Hvem er innvandreren? Hva trengs for å yte innvandrerkvinner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KVINNELIG OMSKJÆRING (2009-2010) INGEN JENTER BOSATT I LARVIK KOMMUNE SKAL UTSETTES FOR OMSKJÆRING

HANDLINGSPLAN MOT KVINNELIG OMSKJÆRING (2009-2010) INGEN JENTER BOSATT I LARVIK KOMMUNE SKAL UTSETTES FOR OMSKJÆRING HANDLINGSPLAN MOT KVINNELIG OMSKJÆRING (2009-2010) INGEN JENTER BOSATT I LARVIK KOMMUNE SKAL UTSETTES FOR OMSKJÆRING 1 LARVIK KOMMUNE ØNSKER EN ØKT INNSATS MOT KVINNELIG OMSKJÆRING. Viktige forutsetninger

Detaljer

STFIR- 02.06.12. KJØNNSLEMLESTELSE av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M

STFIR- 02.06.12. KJØNNSLEMLESTELSE av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M STFIR- 02.06.12 KJØNNSLEMLESTELSE av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M Definisjon av kjønnslemlestelse WHO har definert kjønnslemlestelse som Alle prosedyrer/handlinger som involverer delvis eller

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Hvordan motstå press Det kan være tøft å bryte med en skikk man har lært er nødvendig. Hvis noen presser på for at du skal omskjære datteren din, kan det

Detaljer

Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid

Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid med NAKMI. Brosjyren finnes elektronisk på våre nettsider www.nkvts.no Trykte eksemplarer kan

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Kap 6 Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse)

Kap 6 Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse) Kap 6 Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse) Kari Flo (Kari.Flo@ahus.no) Siri Vangen Sølvi Taraldsen Risa Hoffmann Cecilie Hagemann Linda Bjørk Helgadottir Heidi Frances Thornhill Anbefalinger Det er

Detaljer

Til barn og unges beste

Til barn og unges beste Til barn og unges beste Kjønnslemlestese -Bakgrunn info, Fysiske konsekvenser v/helsesøster/rådgiver Justina Amidu justinaamidu@hotmail.com eller justina.amidu@stolav.no Definisjon av kjønnslemlestelse

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

9. Helsepersonell KAPITTEL 9

9. Helsepersonell KAPITTEL 9 KAPITTEL 9 9. Helsepersonell Dette kapitlet handler om hva helsepersonell i ulike stillinger kan og bør gjøre for å forebygge og avverge omskjæring av jenter, samt oppgaver knyttet til å gi omsorg til

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

Perinataldag 7. mai 2015

Perinataldag 7. mai 2015 Svangerskapsretningslinjen - hvordan avdekke vold Kjersti Kellner, rådgiver Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Bakgrunn Regjeringen la i mars fram Meld. St. 15 (2012-2013), Forebygging og bekjempelse

Detaljer

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du?

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Janne Waagbø, Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og Wolela Haile Helsedir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Detaljer

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Informasjonsmøte/ samtalegrupper om forebygging og holdningsendringsarbeid mot tvangsekteskap blant innvandrere i Trondheim Arrangert av Sør-Trøndelag

Detaljer

Migrasjonshelse Konferanse november Oslo

Migrasjonshelse Konferanse november Oslo Og nå, hva kan jeg spise? Nyankomne innvandrere og utfordringer i møte med et nytt matmiljø Migrasjonshelse Konferanse 15.-16.november Oslo Laura Terragni Førsteamanuensis ved samfunnsernæring, Institutt

Detaljer

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter

Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter 2003 Utbredelse av kjønnslemlestelse Niger Mali Mauritania Senegal Gambia Guinea-Bisseau Guinea Sierra Leone Burkina Faso Liberia

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE

STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE LS INFO 2016 FORORD Kultursensitiv tilnærming Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan

Detaljer

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Forord Regjeringen lanserte i 2008 en ny handlingsplan mot tvangsekteskap (2008 2011), med 40 forskjellige tiltak. Ett av dem

Detaljer

Kvinners helse Globalt perspektiv

Kvinners helse Globalt perspektiv Kvinners helse Globalt perspektiv Molde 17. oktober 2011 Inger Johanne Rasmussen Vold mot kvinner rammer spesielt den reproduktive helse Partner vold Seksuelle overgrep Kulturelt skadelige tradisjoner

Detaljer

Kvinners helse, med fokus på underlivet

Kvinners helse, med fokus på underlivet Samling 4 Kvinners helse, med fokus på underlivet Målsettingen med dagens samling er å skape økt kunnskap om, og respekt for, hvordan en kvinnes underliv fungerer, og hvordan funksjonene påvirkes om man

Detaljer

11. Pedagogisk personell

11. Pedagogisk personell KAPITTEL 11 11. Pedagogisk personell I dette kapitlet tar vi opp problemstilinger som ansatte i barnehage og skole må være forberedt på å forholde seg til. Pedagogisk personell ser barna hver dag, og de

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644. Forslag til innstilling: Saksframlegg HANDLINGSPLAN MOT KJØNNSLEMLESTELSE Arkivsaksnr.: 08/10644 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Plan mot kjønnslemlestelse. Saksfremlegg - arkivsak 08/10644 1 Innledning I 1995 fikk Norge

Detaljer

Undersøkelse av barn ved mistanke om kjønnslemlestelse Spesialisthelsetjenestens rolle

Undersøkelse av barn ved mistanke om kjønnslemlestelse Spesialisthelsetjenestens rolle Undersøkelse av barn ved mistanke om kjønnslemlestelse Spesialisthelsetjenestens rolle Fagdag for helsestasjon og skolehelsetjeneste Bø i Telemark 22 10 13 v/ Kristin Hodnekvam barnelege, STHF Innhold

Detaljer

Forskningsgruppe MiFo

Forskningsgruppe MiFo Forskningsgruppe MiFo (migrasjonsrelatert helse- og helsetjenesteforskning) Ursula Småland Goth Nanna Voldner Eli M. Kvamme Førstegangshelseundersøkelse hos nyankomne flyktninger Ursula Småland Goth sykepleier

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rundskriv IK-20/2001 fra Statens helsetilsyn Til: Landets helsepersonell 20.12.2001 1. Innledning I spenningsfeltet mellom forbudet

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold.

Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frykt, flukt, men ingen fremtid; erfaringer og utfordringer i arbeidet for mennesker uten lovlig opphold. Frode Eick Trine Myhrvold Papirløse migranter De som til enhver tid ikke har gyldig oppholdstillatelse

Detaljer

Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver Avd. for minoritetshelse og rehabilitering 1 Bakgrunn for regjeringens vedtak St. meld. nr.49 Mangfold gjennom

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Jorunn Mjølhus 26\9-13 Høgskolen Betanien

Jorunn Mjølhus 26\9-13 Høgskolen Betanien Ungdom og kondombruk- en studie av 10. klassingers kunnskaper og erfaringer Jorunn Mjølhus 26\9-13 Høgskolen Betanien Bakgrunn Fallende seksualdebut Flere partnere Manglende kondombruk Klamydia Prioritert

Detaljer

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester

Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Barrierar i helsevesenet og likeverdige helsetenester Migrasjonshelse 27.Januar 2016 Warsame Ali, Forsker III, NAKMI warsame.ali@nakmi.no Helseforskjeller Ulikheter i helse relatert til migrasjon Innvandrere

Detaljer

Nettverk konferanse 23.11.11

Nettverk konferanse 23.11.11 Nettverk konferanse 23.11.11 Fysiske plager i fht kll. Tilbud om samtale og frivillig undersøkelse v/helsesøster/rådgiver Justina Amidu justinaamidu@hotmail.com eller justina.amidu@stolav.no Definisjon

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP Norsk fagkongress 2017 Sissel Horghagen, Ph.D. OT, Head of Occupational therapy Education /NTNU & Karen

Detaljer

Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus

Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger. Psykologspesialist Åshild B. Fuglestad, PPT Bergenhus Psykologisk lavterskeltilbud for traumatiserte flyktninger, 1 Bakgrunn Alle innvandrere og flyktninger som bosettes i Bergen kommune får tilbud om norskopplæring ved Nygård skole. (Pedagogisk Psykologisk

Detaljer

Evaluering av helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse

Evaluering av helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse Rapport for tiltak 34 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse: Evaluering av helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse Torunn Arntsen Sajjad INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. UTVALG

Detaljer

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011

KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV. Carina Svensson 2011 KVINNEHELSE I ET JORDMORPERSPEKTIV Carina Svensson 2011 Mine erfaringer fra arbeid med gravide asylsøkende, flyktninger og innvandrerkvinner. Plan for svangerskapsomsorgen 2010-2014 Hovedmålet med svangerskapsomsorgen

Detaljer

Migrasjon og helse. Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13. Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.

Migrasjon og helse. Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13. Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi. Migrasjon og helse Landskonferanse for sosialt arbeid i somatiske sykehus 19.09.13 Ida Marie Bregård, sykepleier, NAKMI Ida.bregaard@nakmi.no 1 NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse er et

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Velkommen til konferanse om æresrelaterte handlinger med fokus på kjønnslemlestelse (KLL) og tvangsekteskap (TVE)

Velkommen til konferanse om æresrelaterte handlinger med fokus på kjønnslemlestelse (KLL) og tvangsekteskap (TVE) Velkommen til konferanse om æresrelaterte handlinger med fokus på kjønnslemlestelse (KLL) og tvangsekteskap (TVE) Sted: Rica Hell Hotel Dato: 23. og 24. november 2011 Arrangert av RVTS-Midt (Ressurssenter

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

6. Utfordringer i Norge: forebygging

6. Utfordringer i Norge: forebygging KAPITTEL 6 6. Utfordringer i Norge: forebygging Dette er det første av tre kapitler om utfordringer ulike faggrupper i Norge må forholde seg til i forbindelse med kvinnelig omskjæring: -- '0011 All; lø.

Detaljer

Samisk identitet, helse og alderdom i politiske styringsdokumenter og livshistorier

Samisk identitet, helse og alderdom i politiske styringsdokumenter og livshistorier Samisk identitet, helse og alderdom i politiske styringsdokumenter og livshistorier Bodil Hansen Blix Senter for omsorgsforskning Nord 22. oktober 2014 Agenda Bakgrunn Noen resultater Faculty of health

Detaljer

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI?

HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? HVORDAN KAN SYKEPLEIERE BIDRA TIL Å BEVARE VERDIGHET HOS ORTOPEDISKE PASIENTER MED INFEKSJON ETTER KIRURGI? Forutsetninger: Lov om helsepersonell, 1999 Lov om pasientrettigheter, 1999 Lov om spesialisthelsetjeneste,

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12 Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Film med egne ord Innhold; En film om tvangsekteskap der ungdommer selv forteller sine

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

16. mai 2014. Utbredelse av kjønnslemlestelse. Registeranalyse

16. mai 2014. Utbredelse av kjønnslemlestelse. Registeranalyse 16. mai 2014 Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge Registeranalyse 2 UTBREDELSE AV KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE DAMVAD.COM Oslo, NKVTS 2014 For informasjon om kopier, tillatelse til opptrykk eller oversettelse,

Detaljer

Selvbilde, selvfølelse og seksuell identitet

Selvbilde, selvfølelse og seksuell identitet Selvbilde, selvfølelse og seksuell identitet Peter Zachariassen Psykologspesialist og sexologisk rådgiver NACS Avdeling for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus, Ullevål Oslo, 30.01.14 Seksualitet

Detaljer

Helseinformasjon i en kultursensitiv kontekst Sunn start - lansering av helsemoduler for nyankomne innvandrere 4. Mai 2017

Helseinformasjon i en kultursensitiv kontekst Sunn start - lansering av helsemoduler for nyankomne innvandrere 4. Mai 2017 Helseinformasjon i en kultursensitiv kontekst Sunn start - lansering av helsemoduler for nyankomne innvandrere 4. Mai 2017 Laura Terragni Førsteamanuensis ved samfunnsernæring, Institutt for sykepleie

Detaljer

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse IS-1746 Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Revidert mars 2014 1 Heftets tittel: Forebygging av kjønnslemlestelse:

Detaljer

Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring

Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring Jente- og guttegrupper om kropp, seksualitet og omskjæring Helseundervisning for elever med bakgrunn fra land som praktiserer omskjæring av jenter Kristine Hartvedt, helsesøster Sogn videregående skole

Detaljer

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker Ahus Birth Cohort ABC ANGST FOR Å FØDE: ÅRSAKER OG KONSEKVENSER - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker BAKGRUNN: Inntil

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet?

Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Senter for omsorgsforskning Sør Et nyttig faglig verktøy for praksisfeltet? Organisering og finansiering av senteret Lokalisert ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark Faglig leder: Prof. Olle

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

PANAFRICAN WOMEN`S ASSOCIATION (PAWA) orgnr. 987377542 Postboks 8948 Youngstorget 0028 Oslo Telephone: 99 53 70 54 pawa@pawa.no. www.pawa.

PANAFRICAN WOMEN`S ASSOCIATION (PAWA) orgnr. 987377542 Postboks 8948 Youngstorget 0028 Oslo Telephone: 99 53 70 54 pawa@pawa.no. www.pawa. PANAFRICAN WOMEN`S ASSOCIATION (PAWA) orgnr. 987377542 Postboks 8948 Youngstorget 0028 Oslo Telephone: 99 53 70 54 pawa@pawa.no www.pawa.no o Hva er PAWA? o PAWA er en organisasjon som retter seg mot Afrikanske

Detaljer

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017

Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Oslo, 1. november 2016 Helse- og sosialkomiteen: Innspill Oslo kommunes budsjett 2017 Sex og samfunn har jobbet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i 45 år. Vi driver en veletablert klinikk

Detaljer

Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose

Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose Nevrokongressen i Bergen 11.-12. juni 2015 Barn som pårørende når mor eller far har multippel sklerose v/ May-Britt Johansson og Torild Mauseth May Britt: - sykepleier, kirurgi til lunge- og hjertepasienter

Detaljer

Kliniske komplikasjoner av kvinnelig kjønnslemlestelse. Kunnskapsesenterets. Rigmor C Berg. Gunn Elisabeth Vist

Kliniske komplikasjoner av kvinnelig kjønnslemlestelse. Kunnskapsesenterets. Rigmor C Berg. Gunn Elisabeth Vist Kliniske komplikasjoner av kvinnelig kjønnslemlestelse Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye Vigdis PPT-mal Underland Gunn Elisabeth Vist BAKGRUNN Female genital mutilation / cutting (FGM/C): the partial

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Samtalegrupper for ungdom med. utviklingshemning

Samtalegrupper for ungdom med. utviklingshemning 1 Samtalegrupper for ungdom med Barnehabilitering og voksenhabilitering. Ungdom med utviklingshemning/ kognitive vansker Tilrettelagt informasjon og samtalegruppe utviklingshemning 2 Målgruppe Ungdom med

Detaljer

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner

Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Aktuelle nettsteder, kontakttelefoner og brukerorganisasjoner Det finnes flere forskjellige hjelpetelefoner og nettsteder der du kan få noen å snakke med når du har det vanskelig. Du kan også få informasjon

Detaljer

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse IS-1746 iiii Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Revidert februar 2011 1 Heftets tittel: Forebygging

Detaljer

Innlandets Helseforskningskonferanse 2012 Den eldre pasienten

Innlandets Helseforskningskonferanse 2012 Den eldre pasienten Innlandets Helseforskningskonferanse 2012 Den eldre pasienten Sigrid Helene Kjørven Haug Religionspsykologisk senter SI/MF Valerie DeMarinis Kari Kvigne Lars Danbolt Tittel Eldre mennesker med alvorlig

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie

Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie Etterutdanningsuka, Oslo universitetssykehus, 2016 24.10.2016 Ida Marie Bregård Høgskolelektor i sykepleie Leder i Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell

Detaljer

En oversikt over tilgjengelige ressurser

En oversikt over tilgjengelige ressurser Til deg som møter flyktninger og/eller asylsøkere i din arbeidshverdag En oversikt over tilgjengelige ressurser Utarbeidet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Tverrfaglighet. R. Elise B. Johansen. en utfordring eller begrensning i medisinsk antropologi?

Tverrfaglighet. R. Elise B. Johansen. en utfordring eller begrensning i medisinsk antropologi? R. Elise B. Johansen Tverrfaglighet en utfordring eller begrensning i medisinsk antropologi? NAKMIs skriftserie om minoriteter og helse 1/2009 Redaktør Karin Harsløf Hjelde R. Elise B. Johansen Tverrfaglighet

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med?

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? VOLD MOT BARN -Akuttmedisin- 2006 Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? Politioverbetjent Finn Abrahamsen, Voldsavsnittet OSLO POLITIDISTRIKT VOLD MOT BARN Hva er Vold? Det finnes ingen absolutt

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009

Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Kunnskapsløs eller juksemaker? Plagiatsaker 18.09.2009 Plagiat og PhD: Hva gjør man med det? Ole Bjørn Rekdal, Høgskolen i Bergen Solstrand 17. sept., 2009 Kunnskapsløs eller juksemaker? Tvilen skal komme tiltalte til gode Hvordan eliminere tvilen? Plagiatprøve?

Detaljer