13. Ressurser og referanser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13. Ressurser og referanser"

Transkript

1 KAPITTEL Ressurser og referanser I dette kapittelet finner du oversikt over prosjekter og tiltak der du kan søke assistanse til arbeidet, herunder forebygging, avverging og helsehjelp. Kilder og referanser til boka er også oppgitt her, samt en oversikt over informasjonsmateriell fra OK prosjektet. Aller bakers har vi lagt inn et stikkordsregister, slik at du lett kan finne frem til ulike tema. ;' Helsestasjonerfor ungdom finnes i de fleste kommuner og bydeler. Se oversikt påwww.unghelse.no 180 Offentlige tilbud OK-prosjektet: Omsorg og kunnskap mot kvinnelig omskjæring Det nasjonale prosjektet for oppfølging av regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse ble avsluttet desember OK's nettside er fortsatt operativ med tekster på norsk, engelsk og somali. Videre nasjonal oppfølging er lagt til NAKMI - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, Flyktninghelsetjenestertnnes også i mange kommuner og bydeler. Klara Klok Sosial- og helsedirektoratets nettsted for barn og unge kan svare anonymt på spørsmål relatert til omskjæring. Kontakt eller gå via OKprosjektets hjemmeside. Nettside med offentlig informasjon for ungdom, drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

2 Organisasjoner og andre tiltak Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS) Tlf.: E-post: MIRA-senteret Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner som blant annet tilbyr informasjonsmateriell om omskjæring. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Tar seg spesielt av konkrete saker der det er akutt fare for omskjæring, i tillegg til annen problematikk. De har underavdelinger i flere norske byer. Tlf: Medisinernes seksualopplysning (MSO) I flere byer har legestudenter opprettet en selvstendig organisasjon som driveroppsøkende seksualundervisning for ungdom. Noen steder har de spesiell kunnskap i å gi seksualundervisning til ulike innvandrergrupper og har også satt seg inn i o mskjæri ngsproblem ati kken. Barn og unges kontakttelefon (BUK) Drives av Norges Røde Kors, gratistilbud for hele landet. Tlf.: Senter for ungdom, samliv og seksualitet (SUSS) Gir gratis veiledning anonymt. Tlf.: , kl Tilbyr også undervisning til unge direkte, eller til fagperson som arbeider med barn og unge. FOKO Nordisk nettverk for forskning om kvinnelig omskjæring både i Afrika og i eksil. www. uio. no/ism/foko.html Helsehjelp Sosial- og helsedirektoratet har bidratt til utvikling av retningslinjer for spesialist-helsetjenesten (gynekologi og jordmoromsorg), og sikret at hver helseregion har ett sykehus og en ressursperson med spesielt ansvar for å følge opp behandling av kvinner som er omskåret. Det vil variere hvem som til enhver tid har dette ansvaret. OKprosjektet ønsker å sikre en oppdatert oversikt på [/Kontakter/Helsehjelp] Kontakt ellers) Sosial- og helsedirektoratet eller NAKMI (Nasjonal Kompetanseenhet for minoritetshelse) for informasjon. NAKMI har tlf ; Følgende navn er aktuelle per januar Helse Sør Overlege Bjørg Lorentzen, Kvinneklinikken Rikshospitalet E-post: Helse Øst Overlege Sverre Sand, Mor/barn-senteret Ullevål universitetssykehus E-post: Kvinner kan nå selv ringe direkte til gynekologisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus og bestille time for åpnende operasjon uten henvisning. Tlf.: , hver dag kl Helse Midt-Norge Overlege Risa Hoffmann, Kvinneklinikken St. Olavs Hospital E-post: Helse Vest Overlege Heidi Frances Thornhill, kvinneklinikken Haukeland, Universitetssykehuset i Bergen. E-post: Lege Arne Heggheim, Kvinneklinikken Sentralsykehuset i Rogaland Helse Nord Overlege Kari Flo, Kvinneklinikken, Universitetssykehusene i Nord-Norge (UNN) E-post: 181

3 Andersson, Merete Nesset og Nilsen, Lisbeth Motvektboka Fett nok!oslo: Grøndahl Dreyer Australian Gyneacologists 1997 Female genital mutilation. Information for Australian health professionals. The Royal Australian College of Obstetricians and Gynaecologists Bang, Hanne (red.) 2004 Omskæring. Set i lyset af danske og intemationale deklarationer om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheter og børos rettigheder. Institutt for folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Københavns Univers it et Barne- og familiedepartementet 2001 Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse Barre, Asha 1998 Den smertefulle prosessen. Sykepleierens pedagogiske muligheter til å lindre smerte og infeksjoner hos omskårede kvinner, uten å krenke kvinnens selvbilde. Avsluttende eksamen i sykepleie. Boddy, Janice 1989 Wombs and alien spirits. Women, men and the Zar Cult in Northern Sudan. Madison: University of Wisconsin Press Chalmers, Beverley og Hashi, Kowser "432 Somali Women's Birth Experiences in Canada after Earlier Female Genital Mutilation." Birth 28:4, December, s Conricus, Reidun og Martina Frank Att bli mamma i Sverige. Speciell gruppverksamhet for gravida somaliska kvinnor innskrivna på Rinkeby Modravårdscentral. Rapport fra et utviklingsarbeid, Rinkeby Dellenborg, Liselott 2001 "A reflection on the cultural meanings of female genital cutting. Experiences from fieldwork in Casamance, southern Senegal." I: Nåran, A. and Ewald J. (red.) Goteborg University in Africa - Africa at Goteborg University, s Goteborg Universitet: Centre for Africa Studies Dellenborg, Liselott 2003 Female Circumcision among the Jola Fogny in southern Senegal - a religious practice?paper presentert på Nordic Africa Days, 3-5 Oktober 2003, Uppsala. Dirie, Mahdi Ali og Gunilla Lindmark 1992 "The Risk of Medical Complications After Female Circumcision". East African Medical Joumal69(9): El Dareer, A Woman, why do you weep? Circumcision and its consequences Zed Press, London EI-Deefrawi MH, Lofty G, Dandash KF, Refaat AH, Eyada M "Female genital mutilation and its psychosexual impact" Journal of Sexual & Marital Therapy. Oct.-Dec.; 27(5): Essen, Birgitta 2001 Perinatal mortality among immigrants from Africa's Horn. The importance of experience, rationality, and tradition of risk assessment in pregnancy and childbirth. Department of Obstetrics and Gynaecology, Malmo University Hospital, Lund University Fjell, Linda, Stem, Marianne Stønstad, og Hilda Støre 2003 Psykologiske konsekvenser av kvinnelig omskjæring - En eksplorerende intevjuundersøkelse med to somaliske kvinner bosatt i Norge. Hovedoppgave, Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen, vår 2003 Gollaher, David L Circumcision. A history of the world's most controversial surgery.basic Books. Helsedepartementet 2003 Forslag til endringar i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse. Høringsnotat mars

4 Hemlund, Ylva 2003 Johnson, M.C Winnowing Culture: Negotiation Female "Becoming a Muslim, becoming a person: Female "Circumcision" in The Gambia.Ph.D. dissertation, "circumcision", Religious Identity, and Personhood in University of Washington, Anthropology Guinea-Bissau". In Shell-Duncan and Heilund (ed.) Hernlund, Ylva 1999 'The pain that you suffer. Gambian narratives on circumcision as ordeal." Paper presentert på 99th Annual AAA meeting, San Fransico, Nov. 15. Hicks, E.K Infibulation : Female Mutilation in Islamic northeastern Africa. New Brunswick, London, Transaction Publishers Hinge, Helle 2004 "Religiøse aspekter af omskjæring" I: Hanne Bang (red.). Omskærng set i lyset av danske og internasjonale deklarationer om seksuell og reproduktiv sunhed og rettigheter og børus rettigheter,s Institutt for folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Københavns Universitet Izett, Susan og Toubia, Nahid 1999 Learning about social change. A research and ecaluation guidebook using female circumcision as a case study. New York: Rainbo Johansen, R. Elise B "Pain as a Counterpoint to Culture: Toward an analysis of pain associated with infibulation among Somali immigrants in Norway." Medical Anthropology Quarterly 16(3): Johansen, R. Elise B. kommer 2006 "Experiencing sex in exile - can genitals change their gender?" I Hernlund Shell-Duncan (red) Transcultural Bodies: female genital Cutting in Global Context, Rutgers. Johansen, R. Elise B. kommer "Care for infibulated women giving birth in Norway - An anthropological analysis of health workers management of a medically and culturally unfamiliar issue." Akseptert for publisering i Medical Anthropology Quarterly, Jones, Heidi, Nafissatou Diop, lam Asew and Inoussa Kabor61999 "Female genital cutting practices in Burkina Faso and Mali and their negative health outcomes." Studies in Family Planning 30(3): Johnsdotter, Sara 2000 Loggbok och kursvårdering. lnformatorsutbildning. Kvinnohålsa och demokrati med inriktning på kvinnelig omskårelse. Mars-maj Johnsdotter, Sara Created by God. How Somalis in Swedish Exile Reassess the Practice of Female Circumcision.Lund monographs in social anthropology. 10 Karim & Ammar 1965 Female circumcision and sexual desire. U.A.R. Cairo, Ain Shmas University Press Kwaak, Anke van der 1992 "Female circumcision and gender identity: A questionable alliance?" Soc.Sci.Med. Vol.35, No.6 pp Leonard, Lori 2000 "Adopting Female "Circumcision" in Southern Chad: The Experience of Myabe." I: Shell-Duncan, Bettina & Hemlund, Ylva (eds) Female "circumcision" in Africa. Culture, Controversy, and Change. Pp London: Lynne Rienner Publishers, Boulder Lightfoot-Klein, Hanna 1989 "The Sexual Experiences and Marital Adjustment of Genitally Circumcised and Infibulated Females In The Sudan" The Journal of Sex Research. Vol. 26, No. 3, pp Lov om helsepersonell av nr. 4 (helsepersonelloven) Mackie, Gerry 1996 "Ending footbinding and infibulation: A conetiona account." American Sociological Review (61): Mackie, Gerry 2000 "Female Genital Cutting: The Beginning of the End." I: Shell-Duncan, Bettina & Hernlund, Ylva (eds) Female "circumcision" in Africa. Culture, Controversy, and Change. Pp London: Lynne Rienner Publishers, Boulder 183

5 'J Malmstrom, Maria 1999 Møte med det fråmmande - Kvinnlig konsstympning. Lårares, forskollårares och fritidspedagogers kunskap, handlingsfarfarande och fi rhållningssått avseende kvinnlig konsstympning. Sosialantropologiska Institutionen, Gøteborg Universitet McCaffrey M, Jankowska A, Gordon H "Management of Female genital Mutilation: The Northwick Park Hospital Experience." British Journal of Obstetrics & Gynaecology, October 1995, 102(19): McCaffrey, M "Female genital mutilation: consequences for reproductive and sexual health." Sexual and Marital Therapy. Vol. 10, No.2, pp Moore, Henrietta L Space, Text, and Gender. An Anthropological Study of the Marakwet of Kenya. The Guilford Press, New York Moore, Henrietta L A passion for difference.polity press, Cambridge Morison, Linda et al "The long-term reproductive health consequences of female genital cutting in rural Gambia: a communitybased survey" Tropical Medicine and International Health 6(8): Morison, Linda; Dirir, Shamis; Warsame, Jama; Din, Ahmed; Elmi, Sada 1998 Experiences, attitudes and views of young, single Somalis living in London of female circumcision. Report from a collaborative project between the London Black Women's Health Action Project and the London School of Hygiene and Tropical Medicine Nienhuis, Gerda & Haaijeer, Ineke 1997 "Ignorance of female circumcision may hamper adequate care."english translation of article earlier published in 1995: Rouwenbesnijdenis. Intercultural verplegen. Utrecht: De Tijdstroom. Utrecht february Pharos Foundation for Refugee Health Care.Nethedands Nienhuis, Gerda 1998 Somali women tell: "It's like you have to do the delivery here by yourself-translation of. Somalische vrouwen aan het woord: "Het is alsof je de evalling hier alleen moet doen". InTijdscrift voor Verloskundigen, maart 1998 Nypan, Astri 1991 "Revival of Female Circumcision: A case of Neotraditionalism." I: K.A. Stølen & M. Vaa (red.), Gender and Change in Developing Countries. Oslo: Norwegian University Press, s Obermeyer, Cede Makhlouf 1999b "Female Genital Surgery: The Known, the Unknown, and the Unknowable" In Medical Anthropology Quarterly, Vol. 13. no.1, pp: Okonofu, F. E, Larsen U., Oronsaye F, Snow RC, Slanger TE 2002 "The association between female genital cutting and correlates of sexual and gynaecological morbidity in Edo State, Nigeria" British Journal of Obstetrics and Gynaecology.Vol. 109, pp Ot.prp. nr. 21 ( ): Om lov om endringar i lov 15. desember 1995 om forbud mot kjønnslemlestelse Population Reference Bureau 2001 Abandoning female genital cutting. Prevalence, attitudes, and efforts to end the Practice. Rahim, Runak Faraj 2004.Kurdish community and female genital mutilation. A social field and theory research in southern part of Kurdistan.Rapportil OK prosjektet, Suleimaniyah Rahman, Anika & Toubia, Nahid 2001 Female Genital Mutilation. A Guide to Laws and Policies Worldwide.London: Zed Books Raugland, Vidar, Eva Næsheim og Andre Istad Johansen1999 Skolejuss : praktisk oppslagsverk for grunnskolen Oslo : Ad Notam Gyldendal Rye, Simon 2002 Circumcision in urban Ethiopia. Practices, discourses and contexts. Unpublished Ph.D. Thesis. Institute of Social anthropology, University of Oslo 184 Skramstad, Heidi 1990 The fluid meaning of female circumcision in a multiethnic context in Gambia. Derap: Working paper D 12 Bergen: Christian Michelsens Institutt

6 Shell-Duncan, Bettina & Hernlund, Ylva (red.) 2000 Female "circumcision" in Africa. Culture, Controversy, and Change.London: Lynne Rienner Publishers, Boulder Socialstyrelsen art. nr Kvinnlig konsstympning: Ett utbildningsmaterial for skola, socialtjånst och hålso- och sjukvård. Utarbeidet av Nath, Sørman 2000 Statens helsetilsyn 2000 Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring. Veiledningsserie IK Oslo Sosial- og helsedirektoratet 2004 Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse. IS-1193 Sundhedsstyrelsen 1999 Forebyggelse af omskæring af piger. København: Sundhedsstyrelsen. Talle, Aud 1987 "Kvinnlig kjønnsstymping. Ett sått att skapa kvinnor och mån." I: Kulic D. (red.)från kon til genus. Stockholm: Carlssons Bokforlag Talle, Aud 1993 "Transforming women into "pure" agnates: aspects of female infibulation in Somalia." I: Broch-Due, Rudie & Bleie (ed.) 1993: Carved flesh, cast selves - gendered symbols and social practice. Oxford: Berg Thorbjørnsrud, Berit 1999 Controlling the body to liberate the soul. Towards an analysis of the coptic orthodox concept of the body.oslo: Unipub/Akademika Vangen, Siri; Stoltenberg, Camilla; Johansen, R.Elise B.: Sundby, Johanne; Stray-Pedersen 2002 "Perinatal complications among ethnic Somalis in Norway". Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, pp Veileder i generell gynekologi, Norsk Gynekologisk Forening (ny 2004) Veileder i obstetrikk Legeforeningen. (Kommer 2005) For begge, se: no/index.gan?id=40692 WHO: WHO Somaliland 2002 Female genital cutting in Somalia. Reasons for continuation and strategies for eradication.rapport fra at forskningsprosjekt Widmark, Catarina; Ahlberg, Beth M. and Tishelman, Carol 2001 "Obstetrical care of infibulated women in Sweden - part one: A qualitative study of Swedish midwives who deliver infibulated African women. Foredrag på Foko-konferanse, Tyriheim, Norge, oktober 2001 Widmark, Catarina; Tshelman, Carol & Alhlberg, Beth M "A study of Swedish midwive's encounters with infibulated African women in Sweden."Midwifery,2002 Jun; 18(2): Wiklund; Aden; Hogberg; Wikman; & Dahlgren 2000 "Somalis giving birth in Sweden: a challenge to culture and gender specific values and behaviours.midwifery2000; 16, 105-?? Toubia, Nahid 1999 Caring for women with circumcision. A technical manual for health care providers.new York: Rainbo Utenriksdepartementet 2003 Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Vangen, Sid; Johansen R. Elise B.; Stoltenberg; Sundby; Stray-Pedersen; 2004 "Qualitative study of perinatal care experiences among Somali women and local health care professionals in Norway."Eur J. Obstet Gynecol Reprod Reprod Bio1;2004(112):

7 Offentlige institusjoner kan bestille gratis fra Statens forvaltningstjeneste. Andre kan bestille fra Akademika. Faks: : Tlf.: skriftlig materiell: Prosjektbeskrivelse for OK- prosjektet Bakgrunn og organisering av OKprosjektet, målsetting, tilnærming. språk, bestillingsnr antall Norsk,Q-1048 N Engelsk, E Somali, Q-1048 Som Vi er OK. Utgått Informasjonshefte spesielt til unge jenter. Opplysning om typer, utbredelse og konsekvenser, holdningsendring og respekt for kvinner. språk, bestillingsnr antall Norsk, B Engelsk, E Somali, Som Sorani, Sorani Kommer VI ER OK Omskjæring av jenter - det angår deg Et opprop med de viktigste argumentene mot kvinnelig omskjæring. Ø Hvorfor... Spørsmål og svar om vanlige plager for jenter og kvinner som er omskåret En oversikt over vanlige helseplager etter omskjæring med mulige årsaksforklaringer og muligheter til hjelp. Til bruk i samtaler mellom helsepersonell og omskårne jenter og kvinner. språk, bestillingsnr antall Norsk, Q-1058 N Engelsk, E Somali, Som Kvinners liv og helse i eksil - Veiledning for drift av samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres Et opplegg for å drift av Kvrtiners samtalegrupper for økt kunnskap liv og helse og bevissthet. Opplegg til 8 i i eksil samlinger med ulike tema og innfallsvinkler. Be regnet for V A hjelpeapparatet i samarbeid med i -! rt2! ressurspersoner fra målgruppa. språk, bostillingsnr antall i Norsk, Q-1059 N Engelsk E språk, bestillingsnr Norsk, Q-1049 N Engelsk, E Somali, Som Fransk, F antall Fra kunnskap til handling Håndbok om kvinnelig omskjæring for helse- og sosialarbeidere, pedagoger og ansatte i mottak 186 Tegneserie om omskjæring Tegneserie mot omskjæring på somalisk Laget av Røde Kors Finland. språk. bestillingsnr antall Somali, Q-0303 SOM _ Håndbok for hjelpeapparatet som gir hjelp til å forebygge og avverge omskjæring av jenter og gi omsorg for omskårne kvinner og jenter. Grunnleggende informasjon om kvinnelig omskjæring, lovverk og yrkesrettet råd og veiledning. språk, bestillingsnr antall Norsk, Q-10828

8 Film og video : OK-prosjektet har også arbeidet med tre andre undervisningsopplegg: Brutt taushet VHS og DVD Samtaler med afrikanske kvinnelige ressurspersonerom psykososiale konsekvenser av omskjæring i eksil. Beregnetpå hjelpeapparatet. Norsk tekst, Engelsktale, B Retten til et fullverdig liv (VHS m/ veilederhefte) Video fra et teaterprosjekt med berørt ungdom. Et veilederhefte for lærer til bruk i undervisning ligger inne i videoen. Til bruk i ungdomsskoler og videregående skoler. Norsk tekst og tale, B Stopp omskjæring! Også lærernes ansvar Informasjon om kvinnelig omskjæring for ansatte i skolen. Inneholder lysark med veiledning. Historien om lille Warsan Et undervisningsopplegg for somaliske barn til bruk i morsmålsundervisningen. Opplegg til diskusjon om kroppslig integritet på en måte som både barn. foreldre og morsmålslærere kan akseptere. Målgruppe: Somaliske morsmålslærere i barneskolen. Planlagt tospråklig utgave - norsk og somalisk. Det gjelder oss også Undervisningsopplegg for menn om kvinnelig omskjæring,beregnet på kortere seminarer på ca. to til fire timer. Egner seg godt til begge kjønn, men dette opplegget egner seg spesielt for menn fordi det kan være vanskelig å få dem til å stille opp på mer. Se OKs hjemmeside. Kvinners kamp mot omskjæring VHS Dokumentar fra arbeidet mot omskjæring i Burkina Faso. Egnet for hjelpeapparatet og berørte grupper. Norsk tekst, Fransk tale, B OK-prosjektets hjemmeside: Informasjon om OK, om kvinnelig omskjæring, nyheter og ressurspersoner. Norsk. Engelsk, Somali Evaluerin sra orter: emep,a,knnsa.p I dialog mot kvinnelig omskjæring - Evaluering av Ok prosjektets informatørkurs og samtalegrupper foretatt av studenter ved Humanistisk Prosjektsemester ved Universitetet i Oslo. Tiltak mot kjønnslemlestelse. Evaluering av Ok prosjektet - det nasjonale prosjektet flo iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse. Inger Lise Lien, NIBS rapport 2005: 8. Oslo Opprop fra brosjyren Omskjæring av jenter- det angår deg ~,tg avjerrterer unødvendig! oeee,ye,ikepemerdd Hi9nr n ly ar s xlsr.g Nle relgirn wr al or nrl m vom pe GWS slaporvoix eq pb doeandme Fula fra ulike mlpøne, om%imm, Øelei pa Bmen sr u34 ar, VI kan Cevam ø gotl Lredislon og i ma Llamo m afi,lle nænf,,,. nere- skadelig! Al<del, sx.rra e r.ar lar en.,l,, tiks,dr OmsAnny gu nanpe pnge, klanyc xar Ake Ia dam omsfmdry e,exa,em.cmeromdl eg noe. de, av eol OnLSklænngavlenterer UlOvllg! Aue ø,m raa ei lptudlilolae pmea irs oel rompdr sel.lmslold erogr tall medmel arra, ideri dg earsad r.d, and eel jeeres elll,.øoes Mage land 'el.elde--..aler Der weme, a.dr m a Øa,dm røflee ade Menn kvinner unge gamle! Stå sammen og si NEI! 187

9 Skriftlig materiell: Brosjyre om norsk lov Loven mot kvinnelig kjønnslemlestelse med forklaring. Bestilles fra Sosial- og helsedirektoratetbestilling : shdir.no Tlf.: Faks: Norsk, N Engelsk, E Somali, So Fransk, F Tigrinsk, Ti Oromo, Arabisk, Ara Amhari, I-1053 Amh Praktisering av ny bestemmelse om avvergelsesplikt i lov om forbud mot kjønnslemlestelse Sosial- og helsedirektoratet Bestilles fra Sosial- og helsedirektoratetbestilling: Tlf.: Faks: Norsk, IS-1193 Bøker: Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter Regjeringens plan for støtte av arbeidet mot kvinnelig omskjæring internasjonalt. Bestilling: Tlf.: Faks: Norsk, E-758 B Engelsk, E-758 E Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse Plan for regjeringens arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge. Bestilling: Tlf.: Faks: Norsk, Engelsk, Q E Somali, Som Barnes, Virginia Lee og Janice Boddy Auran - en kvinne fra Somalia forteller. Oslo: Hjemmets bokforlag Dixie, Waris og Cathleen Miller 2000 ørkenblomsten. Trondheim: Egmont forlag Talle, Aud 2003 Kvinneleg omskjæring - debatt og erfaring. Oslo: Samlaget Veileder for helsepersonell om kvinnelig omskjæring Pris: Nkr. 100,- Bestilling: Tlf.: Faks: Norsk,IK-2723

10 Videoer: Så lang har vi kommet... Dialog rundt kvinnelig omskjæring Rachel Issa Djesa, Universitetet i Tromsø VHS og DVDMed undervisningshefte Norsk tekst, somalisk og norsk tale Målgruppe: Helsepersonell, spesielt i svangerskapsog fødselsomsorg. Innhold: Dokumentar fra en gruppe somaliske kvinner i Tromsø om deres arbeid for dialog med helsevesenet, spesielt i forhold til fødsel. w Støttet av Sosial- og helsedirektoratet, OK- prosjektet og Universitetet i Tromsø bestilles direkte fra: eller Tlf.: / Nå snakker vi sammen Primærmedisinsk verksted (PMV) VHS, Somalisk tale, norsk tekst Målgruppe: Somaliere Innhold: Ulike somaliere i Norge og Danmark snakker om hvorfor de er mot omskjæring. Støttet faglig og økonomisk av bl.a. OK- prosjektet. Tlf.: mail: Kultur og myter - et foredrag av Chiku Ali om kvinnelig omskjæring Målgruppe: Hjelpeapparatet Innhold: Om Chiku Alis arbeid mot omskjæring av kvinner. Norsk Bestilles fra: FOKUS eller Kvinnefronten i Bergen 189

11 Afrika: cyster: 36 AIDS/HIV-smitte: alder - for omskjæring: 24, 25, 92, 93 anmeldelse til politiet: se politianmeldelse anmeldelse til barnevernet: se bekymringsmelding ansvar for omskjæring kvinner eller menn: arrvev/ keloid: 36 defibulasjon/klipp/åpning : 38, 45, 125, 126, 137 dysmenore/menstruasjo nsvanske r:37 dyspareuni: 38 Asia: 29 asyl: 173 attest: 81, 134 avvergelsesplikt : 61, 64-66, 164 "egentlig omskjæring": 21 eksil: 41-42, 51, 60 episiotomi: 36 estetikk: 55 barn: 42, 76, , 160 forhold til foreldre: 42 barnets beste: 138 overgrep: 139 barnevernloven: barnløshet/infertilitet: 38 bekymringsmelding til barnevernet: ved avverging: 63, , 148, 156 etter omskjæring: 63, 106, 108-9, 151, besteforeldre: 82 bilder: 83 excision: 21, 22 far/fedre: 72 faraonisk omskjæring: 17, 47, se også infibulasjon) former for/typer omskjæring: foreldre i skolen: 159, i relasjoner: 42, 62 forebygging : forfedredyrkelse: 53 forsvarsreaksjoner: fødsel: 36, 38-39,

12 w -0 ('D generasjonskonf likter: 42 graviditet: 38, gruppesamtaler /samtalegrupper: 77- gruppepress/sosialt press:50, 82 gutter gutteomskjæring: 18 gutters holdninger: 118 informasjon: 74, 75 innholdet i: 81, 83 til asylsøkere i asylmottak: til barn: 160 til foreldre: , 133, 134 til gutter og menn: 118 til kvinner: 124, 128, 137 til ungdom: 120, 121 til skolen: 119, 134, 160 informatører: 80 islam: 52 gynekologisk undersøkelse: 126, 136 hadith: 52 helsehjelp: 181 hemmeligholdelse: 41 historiske kilder/opprinnelse: 47, 57 HIV-smitte/AIDS: juridiske retningslinjer 94 for barnehagen: 157 for helsetjenesten: 114, for barnevern- og sosialtjeneste: i skolen: 157 i mottak: 179 se også : norsk lov 61 jødedommen: 53, 51 holdninger/holdningsendring: 56,74, 97 huskelister for helsepersonell: hygiene: 55 kjønnslemlestelsesloven : se lov mot kjønnslemlestelse keisersnitt /sectio: 125, 127 keloid /arrvev: 36 kjønnsidentitet: identitet: 51 se også kjønnsidentitet illustrasjoner: 83 infeksjoner: 35, 36, 38 infertilitet/barnløshet: 38 infibulasjon: 21, 22 klipp/defibulasjon /åpning: 38, 45, 125, 126, 137 klitoris: 18, 53 klitoridektomi: 18 Koranen: 52 kristendom:

13 kroppsfiksering /kroppsmanipulering: 48 kultur: 74 politi: 131 politianmeldelse: 63, 96, 107, , 151, 157, 169 land der omskjæring praktiseres: 26-29, 195 lokale begreper for omskjæring: 15, 16, 17 lov mot kjønnslemlestelse norsk lov: 61, i andre europeiske land: 67 i afrikanske land: 60 re-infibulasjon: 62 religion: risiko, risikovurdering: reiser til hjemlandet: 71, 81, 82, 91, 103 mannlig omskjæring: 18, 47 menn menns ansvar: menns opplevelser: 40 menns holdninger: 58 undervisning av menn: 79 men struasjonsva nsker/dysmenore: 37 mor/mødre: 57-59, muligheter for yrkesgrupper: 88-89, , samtale: barnevernet med jenta i risikosituasjoner : 97, 142, 147 med familie: 97, retningslinjer med barn tilstede: 76 i svangerskapet : 125, 128 samtalegrupper / gruppesamtale: sectio/ keisersnitt : 125, 127 seksualitet fysisk: 36, 38 psykisk: seksuell følsomhet: 38, seksuelle problemer: 38 ungdom: skyld: obstetriske problemer/fødsel 36, 38-39, opplysningsplikt overfor barnevernet: 130 overfor politiet: 131 smerte: 30, sosialt press/gruppepress: 50, 82 språklige utfordringer: sunna: 17, 18, 22, opplysningsrett: 130 opprinnelse/historiske kilder: 47, 57 overgrep mot barn:

14 tabu: 73 taushetsplikt: 129, 141, 168, 169, 179 tolk: t ra u m a t i se ri n g/retra u m ati s e ri n g: typer omskjæring: utbredelse i hjemland: i Norge: 70 ungdom rettighet: 77 opplevelse av inngrepet : 41-42, urinretensjon/ vannlatingsproblemer: 35, 37 vannlatingsproblemer/ urinretensjon: 35, 37 video: 83, 187, 189 WHO typologi: 20 yrkesgruppenes muligheter : 88-89, , åpning/defibulasjon/klipp: 38, 45, 125, 126,

15 Omsorg & kunnskap mot kvinnelig omskjæring - det nasjonale prosjektet for oppfølging av regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse Omskjæring er skadelig, og det er symbolisert ved at bokstavene j logoen er opprevet. omsorg & kunnskap mot kvinnelig omskjæring OK Prosjektet ble høsten 2001 opprettet som et treårig prosjekt for å implementere regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av Et mindre og foreløpig tidsavgrenset oppfølgingsprosjekt ble fra våren 2005 lagt til NAKMI, Nasjonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse. OK står for Omsorg og Kunnskap, de viktigste verktøy i kampen mot omskjæring. Samtidig ønsket OK med sin logo å signalisere at kvinner er OK uansett, de er gode nok enten de er omskåret eller ikke. Målsettingen med OK prosjektet var å forebygge kvinnelig omskjæring, og å sikre at jenter og kvinner som alt var omskåret, fikk tilbud om nødvendig behandling. OK har jobbet med å utvikle metoder og verktøy som kan brukes i det videre arbeidet, samt å rekruttere og skolere ressurspersoner både fra berørte grupper og hjelpeapparatet. Det er dere som må ta arbeidet videre! Lykke til! De ansatte i Ok-prosjektet f.v.: safta Y. Abdi, prosjektmedarbeider R. Elise B. Johansen, prosjektleder Chava E. Savosnick, koordinator for Osloprosjektet Barlin A. Farah, prosjektmedarbeider 194

16 Seneg (20%) Mauritani (24-80%) Gambi (80% Guin Bissau (50%1 Guinea (99%) Sierra Liberia Leone (60%) (90%) Mali (94%) in aso (7 Ghana (30%) Cote d'ivoire (43%) Niger (5%) Nigeria//// (25%) ameru eni 0 (20% (3q-AO/ Togo (50%) Tchad (60%) Sentr.afr. re (43 Kongo (5%) U arn Tanzan/ (18%) / Etiopia 90%) Keny 8%]% ritrea (97%) Djibouti(98%) alia (98%) O omskjæring infibulasjon 0 195

17 á

18 4 p.. _ _ v a l

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Kroppen din er perfekt fra naturens side

Kroppen din er perfekt fra naturens side Kroppen din er perfekt fra naturens side Og det er du som bestemmer over den Ingen har rett til å skjære bort deler av en annens kropp www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre om kjønnslemlestelse på norsk. Denne

Detaljer

Illegale ved sin blotte eksistens

Illegale ved sin blotte eksistens Sykepleievitenskap. Omvårdnadsforskning. Nursing Science Illegale ved sin blotte eksistens Om papirløse migranters helsestatus og behov for helsetjenester. En systematisk litteraturstudie Trine Myhrvold,

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

En forsvarlig skolehelsetjeneste?

En forsvarlig skolehelsetjeneste? En forsvarlig skolehelsetjeneste? 18 19 En forsvarlig skolehelsetjeneste? Skolehelsetjenesten, med helsesøster i spissen, skal ikke bare gi vaksiner eller gi råd om kosthold og prevensjon. Helsesøster

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Rapport 3 / 2014 Marianne Buen Sommerfeldt, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Utsatthet og sosialfaglig arbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom?

Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? Camilla Schreiner has her master degree (cand.scient) in geophysics and is currently working towards a doctoral degree in science education. She bases her work on the project ROSE (The Relevance of Science

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG Forskningsetikk NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG TEMA Internett som forskningsarena Et annet privatliv? Big data Forskere og Internett leder Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram

Detaljer