N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn"

Transkript

1 N Y T T N R VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn SIDE 8-9 Kommunevalg SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: kr 12, pr. år. Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: Mediehuset GAN, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Bondihagen 2. byggetrinn 7 Styrehonorar i boligsameier kan være skattefrie 8 Før kommunevalget 11 Mattips 12 Aktuelle tjenester 15 Ti kjappe 16 Rabattavtaler 20 Dugnad Juterudåsen Boligsameie Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! ABBL nytt medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i 2006! ANNONSESALG: Rune Wold, tlf eller mob e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Anne Marie Nesse Knudsen Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Boligene utlyses til faste priser. Fordelen ved å kjøpe bolig til fast pris er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag AL. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.

3 ABBL NYTT NR KRONISK BOLIGMANGEL? Adm. dir. Søren Pedersen Norges befolkning blir stadig mer urban. De fleste ønsker seg en lettstelt bolig, nær fasiliteter som kollektivtransport, butikker, kafèer og ulike former for kulturtilbud. De nyeste prognosene anslår at innbyggertallet i Oslo vil passere innen utgangen av 2025, det vil si flere enn tidligere anslått. Asker og Bærum og de øvrige Akershuskommunene preges av samme utvikling. Stadig flere mennesker ønsker å flytte til Asker og Bærum. Dette legger naturlig nok et press på boligmarkedet. Skal Oslo-området klare å absorbere tilflyttingen, må det legges til rette for ny boligbygging. Men så dukker det stadig tilbakevendende spørsmålet opp; Hvor skal de nye boligene bygges? Ikke ved siden av meg, sier naboen. Ikke i mitt nærmiljø. Her er det jeg som bor og her vil jeg disponere de arealer som måtte være ledige. Hvem som eier arealene og eiers ønske om utnyttelse, er underordnet. Det er jeg som nabo som skal disponere området og det skal jeg gjøre gratis. Allmennretten er viktig, må vite. I hvert fall når det er jeg som håndhever retten. Når alle reagerer på samme måte, blir det ikke lett å få gjennomslag for ny boligbygging. Derfor blir tomtene dyre, boligene får dårlig beliggenhet og største delen av husstandenes rådighetsmidler investeres i bolig. Boligprisene stiger jevnt og trutt, gir god avkastning for de som allerede har investert. Ungdom skal etablere seg for første gang eller andre som skal bedre sin boligstandard, blir rammet av boligmangelen. De som har bolig fra før er i flertall. Derfor blir det trolig ingen løsning på boligmangelen ved dette kommunevalget heller. BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT Besøk vår butikk og få en kjøkkenopplevelse utenom det vanlige. Kom. Se. Sammenlign.

4 4 ABBL NYTT NR BONDIHAGEN BYGGETRINN 2 NOE Å GLEDE SEG TIL! Planen viser i detalj utenomhusplanen for B1 og B3, mens B2 foreløpig er vist skissemessig. For B2 er husene merket med nr. 1, 2 og 3. Hus 1 og 2 vil bli oppført i 3 etasjer, mens hus 3 får 4 etasjer. Alle leilighetene blir vendt mot vest eller syd, med de store leilighetene i forkant. Garasjeanlegget med adkomst fra Fredtunveien vil ligge under de tre blokkene.

5 ABBL NYTT NR Asker kommune har godkjent reguleringsplanen for Bondihagen, byggetrinn 2. Nå starter detaljprosjekteringen av 34 selveierleiligheter. Boligene blir fordelt etter ansiennitet blant ABBLs medlemmer og utlysning vil finne sted i ABBL nytt nr. 3/2007, som kommer ut i september. Hvis du ønsker å notere deg som interessent allerede nå, kan vi sende deg en egen påminnelse umiddelbart før utlysning. Det er kjedelig dersom noen uforvarende skulle sitte over søknadsfristen. Beliggenhet Bondihagen ligger fritt og solrikt, med adkomst fra idylliske Fredtunveien, kun 10 minutters gange fra Asker sentrum. Med det nye dobbeltsporet tar det kun 8 minutter med toget fra Asker til Sandvika og 22 minutter til Nationaltheateret. I Asker sentrum finnes alle fasiliteter som bank, post, flotte butikker, vinmonopol, kafèer og restauranter. Asker har også fått et nytt kulturhus, med bibliotek, kino og scene for konserter og opptredener. Prosjektet Bondihagen består av 3 byggetrinn: Byggetrinn 3 består av omsorgsboliger tilknyttet Asker kommune. Disse boligene ble tatt i bruk i vinter. Byggetrinn 1, består av 37 boliger, er nå under oppføring, med ferdigstillelse 1. kvartal Området var meget populært. Over 100 personer møtte opp på tildelingsmøtet høsten 2006 og samtlige boliger ble fordelt etter ansiennitet blant de fremmøtte, samme kveld. Byggetrinn 2 avslutter utbyggingsrekkefølgen. Byggetrinn 2 Byggetrinn 2 består av 3 hus med til sammen 34 leiligheter. Alle leilighetene får tilgang til heis, med direkte adkomst til parkeringskjeller. Leilighetene varierer fra 2-rom på ca. 62 m 2 BRA til 4-rom på 120 m 2 BRA. Det legges opp til en leilighetsmiks som dekker hele spekteret av leilighetsstørrelser. Standard og utstyr vil bli på samme nivå som felt B1. Deltakerne i prosjektet Bondihagen Utbygging AS er et utbyggingsselskap, hvor Backe Prosjekt AS, Løvenskiold Eiendom AS og ABBL er deltakere. Prosjektet er tegnet av Felix Arkitekter og bygges av Böhmer Entreprenør AS, et selskap i Backe Gruppen. ABBL forestår salg og organisering av boligene.

6 Nytt vaskeri i borettslaget for kr. 55,- pr. dag! Miele PROFESSIONAL leverer vaskemaskiner, tørketromler, varmruller og betalings- og reservasjonssystemer med 2 års full garanti. For kr. 55,- * pr. dag installerer vi nye vaskerimaskiner og sørger for problemfri drift av vaskeriet i 5 år. Vi kjenner kvaliteten på våre produkter og tar derfor gjerne hånd om vaskeriet i ytterligere 5 år for kr. 20,- pr. dag. Kontakt oss for en uforpliktende samtale på tlf: * Vaskemaskin PW 6055 PLUS, tørketrommel PT 7136, MieleLogic betalingssystem, montering, termingebyr tilkommer. Miele PROFESSIONAL kan også tilby andre individuelle løsninger. Miele AS, Løxaveien 13 Postboks 183, 1309 RUD Telefon Telefaks E-post: Internett:

7 ABBL NYTT NR STYREHONORAR I BOLIGSAMEIER KAN VÆRE SKATTEFRIE Frem til i dag har det vært en alminnelig oppfatning at styrehonorar i boligsameier har vært skattepliktige. En bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet åpner nå mulighet for at styrehonorar på visse vilkår kan være skattefrie. ABBL arbeider med å utrede saken nærmere og vil, før utløpet av juni 2007, informere det enkelte styremedlem om hvilke konsekvenser dette kan få for den enkeltes ligning. Her følger en foreløpig orientering. 1. Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse, BFU 19/07 avgitt , tatt stilling til om skattyters styrehonorar i et eierseksjonssameie er skattepliktig dersom utbetalingen ikke utgjør mer enn kr ,- fra hver enkelt sameier. Skattedirektoratet konkluderte med at avtalen om verv som styreformann måtte anses for å være en avtale mellom den enkelte sameier og styreformannen. Samlede lønnsutbetalinger fra hver enkelt som ikke overstiger kr ,- kreves ikke innberettet, jf. forskrift av 30. desember 1983 nr første punktum. Ettersom lønnsinntekt under grensen for innberetning er skattefri, jf. skatteloven 5-15 første ledd bokstav i, vil godtgjørelsen være skattefri dersom hver sameier ikke utbetaler mer enn kr 1 000,-. Skattedirektoratet konkluderte på grunnlag av det presenterte faktum at skattyter kan motta godtgjørelse for styreverv fra boligsameierne skattefritt, forutsatt at hver sameier ikke betaler mer enn kr 1 000,-, jf. skatteloven 5-15 første ledd bokstav i. 2. Et sentralt spørsmål blir hvilken betydning denne bindende forhåndsuttalelsen vil kunne ha generelt for andre eierseksjonssameier. Den bindende forhåndsuttalelsen tar i utgangspunktet kun stilling til denne konkrete saken og det presenterte faktum som Skattedirektoratet har lagt til grunn for sin vurdering. Imidlertid vil den bindende forhåndsuttalelsen og det rettslige grunnlag den er basert på, kunne ha generell betydning for liknende saker. Dette betyr at styremedlemmer i eierseksjonssameier kan motta honorar for styreverv fra boligsameierne skattefritt, så lenge hver sameier ikke betaler mer enn kr 1 000,-. 3. Den bindende forhåndsuttalelsen angår ikke borettslag og den vil ikke ha noen betydning for de personer som er styremedlemmer i borettslag. Grunnlaget for dette er at et borettslag anses som en egen juridisk person, hvilket ikke et eierseksjonssameie er. I et borettslag er det borettslaget som betaler styrehonoraret til styremedlemmene, ikke den enkelte andelseier. I eierseksjonssameier er det derimot den enkelte sameier som betaler styrehonoraret, fordi eierseksjonssameiet ikke er en juridisk person - et eget rettssubjekt. Således vil styremedlemmer i borettslag i utgangspunktet ikke kunne motta skattefritt styrehonorar, med mindre styrehonoraret (og annen lønn fra borettslaget) ikke overstiger kr 1 000,-. Tilsvarende gjelder også for boligaksjeselskaper. 4. Vedrørende styrehonorar for styremedlemmer i huseierforeninger, taler mye for at situasjonen vil være den samme som i et eierseksjonssameie. Imidlertid er det for et eierseksjonssameie den bindende forhåndsuttalelsen gjelder, følgelig må det tas forbehold om hvordan Skattedirektoratet vil vurdere styrehonorar i en huseierforening. Dette spørsmålet og detaljer rundt denne saken vil vi komme nærmere tilbake til. 5. Den enkelte person må selv klage til ligningskontoret på sin tidligere ligning og be om endring vedrørende styrehonoraret. Etter ligningsloven 9-6 nr. 2 kan man be om endring av ligningen for de siste tre årene, og få tilbake den uriktige beregnede skatten. Dette vil da gjelde tilbake til ligningen for 2004 og frem til ligningen for ABBL vil komme nærmere tilbake til klagemuligheten og hvordan dette bør gjøres. Vi ber om at nåværende og tidligere styremedlemmer avventer henvendelser til ABBL. Egen info vil i løpet av sommeren bli sendt til de styremedlemmene som er berørt. «Siste nytt» Likningskontorene har blitt pålagt å legge henvendelser vedrørende den bindende forhåndsuttalelsen til side, frem til Finansdepartementet har kommet med en uttalelse om den og betydningen av den bindende forhåndsuttalelsen for liknende saker, herunder anmodninger om endring av tidligere likninger. På bakgrunn av dette viser ABBL til informasjonsskrivet om den bindende forhåndsuttalelsen på vår hjemmeside, og ber om at spørsmål vedrørende saken blir avventet til Finansdepartementet har kommet med sin uttalelse. Så snart uttalelsen foreligger, vil vi legge den ut på abbl.no.

8 8 ABBL NYTT NR Før kommunevalget POLITISKE TANKER OM UNGDOM OG BOLIG Bærum har Norges høyeste boligpriser: Snittpris for brukte boliger har passert NOK pr. m 2 og det finnes kun et fåtall 2 roms leiligheter til priser under 1,5 mill. Mange ungdommer (18-30 år) sliter med å skaffe seg egen bolig. ABBL har spurt ordførerkandidatene i de fire største politiske partiene i Bærum om: 1 Hva synes du ungdom kan forvente 2 Hva vil ditt parti gjøre for å hjelpe i forhold til å eie egen bolig evt leie? Bærums ungdom som ønsker å 3 etablere egen husstand i Bærum? Hva kan kommunen og ABBL gjøre i fellesskap for å bedre boligsituasjonen til de unge, dersom ditt parti får bestemme? Odd Reinsfelt, Bærum Høyre 1. Ungdommen bør forvente særskilt kommunal innsats for fremskaffing av bomuligheter for dem, såvel i eie- som i leieform. 2. I tillegg til kommunalt eide øremerkede leiligheter som f.eks. BI s tidligere hybelhus i Sandvika, ungdomsleilighetene i Skytterdalen og prosjektet på Bryn (Heimdaltomten), vil særskilte tiltak for ungdom som ønsker selveieformen kreve kommunal styring av prisnivå og tilhørende klausulering av videresalg. Slike boenheter utenom det frie boligmarked er planlagt på Fornebu. 3. ABBL er en viktig samarbeidspartner for kommunen i disse spørsmålene. Utvikling av konsepter og gjennomføring av boligprosjekter med tanke på ungdom er et typisk samarbeidsområde, der ABBL s kompetanse og kommunens styringsrom best kan forenes og gi resultater som teller. Foto: Bæringen

9 ABBL NYTT NR Halvdan Skard, Bærum Arbeiderparti 1. Bærum trenger flere utleieboliger, lavinnskuddsboliger og små eneboliger til ungdom og enslige. Bærum AP vil gi unge mulighet til å skaffe seg egen bolig. Vi vil bygge i sentrene og kollektivknutepunktene, der det er lett å reise med buss, T-bane og tog. Vi vil bygge ut Fornebu før Avtjerna. Vi vil bygge flere utleieboliger. Vi støttet etableringen av Stiftelsen Utleieboliger i Bærum og er representert i styret. Formålet med stiftelsen er, uten fortjeneste, å skaffe og forestå driften av boliger for tidsbegrenset utleie, bl.a. til ungdom fra Bærum. 2. Gjennom regulering og avtaler må nye boliger tilpasses folks behov og familiestruktur. Vi vil øke kommunens låneramme på Husbankens startlån, blant annet for å tilgodese flere unge i etableringsfasen. I dag er det satt av 100 millioner kr til dette. Vi vil også satse mer på sosial boligbygging for å sikre at ungdom og arbeidstakere i kommunen ikke flytter ut pga høye boligpriser. Foto: KS 3. ABBL er en viktig aktør for å skaffe unge boliger til akseptable priser, og kommunen må holde god kontakt med boligbyggelaget. Det er viktig at ABBL deltar når kommunen vurderer utbyggingsplaner og områder som kan egne seg for boliger til unge og andre som trenger en tilpasset boligpolitikk. Anne-Gerd Steffensen, Bærum FrP 1. Det er viktig å si at en ikke kan forvente ting. Det vil alltid være spørsmål om eie kontra leie. Det er en vurdering hver enkelt må ta. Kommunen må legge til rette for reelle valgmuligheter. 2. Kommunen har ansvaret for boligbyggingen og at det legges til rette for en sosialpolitisk boligprofil med plass til alle, uavhengig av inntekt. Bærum FRP vil at kommunen skal ligge i forkant når det gjelder boligutvikling for alle grupper. Det politiske flertallet som er nå legger begrensninger for dette. Vi ønsker en bedre tilrettelegging, men når ikke frem politisk. Bærum kommune er derfor avhengig av godt samarbeid med aktører som har samme interesser for en god sosialpolitisk boligprofil. Vi må gi og ta for å få til de gode resultater og ikke bare være opptatt av profitt. 3. Kommunen og ABBL må få et mye tettere samarbeid for å diskutere konkrete tiltak. Tema bør være hvor står vi og hvor går vi! Foto: Karl Branaas Harald Sævareid, Bærum SV 1. Jeg mener det er viktig at unge får anledning til å etablere seg i sitt nærmiljø. Unge skal ikke være avhengig av rike foreldre for å stifte bo. Vi må ha ulike boligalternativer slik at det ikke bare blir de med størst betalingsevne som etablerer seg i Bærum. 2. Bærum SV har en restriktiv holdning til boligutvikling. SV vil imidlertid prioritere bygging av utleieboliger og andre boligprosjekt for unge. Det er viktig å arbeide for flere løsninger enn selveierboliger og utleieboliger. Kommunen må være behjelpelig med billige tomter slik at prisene ikke ekskluderer de unge fra boligmarkedet. Når kommunen subsidierer tomter kan imidlertid ikke boligene bli fritt omsettelige, det vil jo bare bety at førstegangseier nyter godt av subsidieringen. Foto: Bærum SV 3. ABBL og kommunen bør inngå samarbeid om byggeprosjekter. Kommunen kan stille med billige eller gratis tomter mot at ABBL bygger rimelig utleieboliger og/eller borettslagsleiligheter med et fastprissystem. Fastpris på omsetting av boliger gjør at kommunens bidrag med gratis/billige tomter følger boligen og ikke den heldige som får kjøpt boligen første gang. Boligene må selges tilbake til ABBL/kommunen som igjen skal videreselge den. Fastprisen skal ikke øke mer enn konsumprisindeksen.

10 10 ABBL NYTT NR

11 ABBL NYTT NR Mattips Tekst og foto: Hilde Bringsli Lettlagede kyllingwraps (Til 4 personer) Fremgangsmåte Smør kremosten på tortillaene. Skjær grønnsakene og kyllingene i fine biter. Stek kyllingbitene i litt smør. Bland alle ingrediensene til fyllet og rør inn kesam, som er smaksatt med salt og pepper. Legg røren på tortillaene og rull sammen. Del rullene i to og legg dem på et pent serveringsfat. Tips Server en enkel salat ved siden av, hvis du skal ha retten til middag. Wrapsene egner seg også ypperlig som turmat eller skolemat. Vinanbefaling Utfordringer her er at grønnsakene er rå og dermed ikke vinvennelige. Det som skjer med vin i kombinasjon med rå grønnsaker, er at i rødvin vil bitterstoffene fremtre i stor grad, mens i hvitvin vil syrlighet og til dels bitterhet fremtre. For de som likevel ønsker vin, går anbefalingen i retning av en rødvin med noe restsødme eller en halvtørr hvitvin med noe friskhet, ettersom kremosten avgir noe fedme og syre. To konkrete forslag: Den franske rødvinen: Trénel Cuvée Rochebonne (2005) eller den østeriske hvitvinen: Graf von Kreuzen Grüner Veltliner (2004). 8 tortilla 1 beger kremost med hvitløk eller krydder ½ issalat 1-2 vårløk, evt rødløk 2 kyllingbryst 1 rød paprika 5 ss maiskorn 1 beger kesam ½ ts salt ¼ ts pepper 100 gram revet ost

12 12 ABBL NYTT NR AKTUELLE TJENESTER ANNONSESALG BYGGEVARER BYGNINGSSKADER DIVERSE TJENSTER Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping EL-INSTALLASJON OG SERVICE FARGEHANDLERE HÅNDVERK YIT Building Systems Alt innen elektriske installasjoner og service. Lys og varme - Porttelefon - Brannalarm - El.sjekk MALERE CONTAINERUTLEIE YIT Building Systems Vi har 30 års erfaring, og har utført arbeider for ABBL i mer enn 15 år! Referanser: Teknisk forvaltning: Arild Husebø Tlf: Fax: Mob: E-post:

13 ABBL NYTT NR MASKINENTREPRENØR MASKINSERVICE TAK OG FASADE TAKSERING AKTUELLE TJENESTER Riktige løsninger Effektivt og profesjonelt utført til rett tid TØMRERE RØRLEGGERE Thomas Land A/S, Ringsveien 3, 1368 Stabekk Tlf : Mob : SOLSKJERMING Gunstige medlemstilbud. Alt innen innvendig og utvendig solskjerming. VANN OG AVLØP

14

15 ABBL NYTT NR TI KJAPPE OM ASKER OG BÆRUM Tekst : Hege Wegner Tollefsen Foto: Trine Jødal (Budstikka TV) og Karl Braanaas (Budstikka avis) ABBL har utfordret redaktørene i henholdsvis Budstikka avisen og Budstikka TV til en liten kunnskapstest om våre to kommuner. Her er spørsmålene ta testen selv! 1. Hvem er sportslig leder/sportssjef for henholdsvis Stabæk Fotball og Frisk Tigers? 2. Hvilken kjent forfatter fra Bærum mottok prisen Fritt Ords Honnør i 2007? 3. Hvilken kjent jazzmusiker og komponist gjør det svært bra i Danmark? 4. Hvor skal Asker og Bærums politidistrikt bygge nytt politihus? 5. Hvor ligger Frivillighetssentralen/frivillighetsutvalget i din kommune? 6. Hvor mange kommunale barnehager er det i Asker: a) 16 b) 18 c) 20? 7. Når skal IKEAs nye bygg på Slependen stå ferdig? 8. Når ble Trafoen gjort om til galleri i Asker? 9. Hvor lenge har Kolsåsbanen vært stengt og når er det meningen at den skal åpne igjen? 10. Hvilken bok vil du anbefale som sommerlektyre? 1. Stabæk Lars Bohinen og i Frisk Tigers Christian Haune. 2. Ebba Haslund fra Blommenholm. 3. Geir Lysne fra Hvalstad. 4. På Kjørbo. Ta over deler av eksisterende byggmasse, samt bygge nytt. 5. Asker Bleikerveien 15. Bærum Røde Kors huset i Sandvika kommunale barnehager. 7. Skal stå ferdig i August Kolsåsbanen ble stengt 1. juli 2006 og planen er at den skal åpne igjen OG HER ER SVARENE Therese Manus Hønningstad Her er svarene til Therese Manus Hønningstad, redaktør i Budstikka TV 1. For Stabæk er det Bohinen som er sportslig leder. Asker er det verre med, der husker jeg ikke hvem som er leder. 2. Ebba Haslund mottok prisen. 3. Vi har så mange dyktige folk at her er det mange å velge mellom. Kan det være Geir med et etternavn som begynner på L, Lohne eller noe sånt? 4. Asker og Bærum politidistrikt skal bygge nytt politihus i Sandvika. Det var snakk om flere alternativer, men jeg tror det endte med å bli der hvor Hydro lå før, nede ved vannet. 5. Ligger ikke Frivillighetssentralen på servicetorget i Asker? 6. Jeg tipper det er 20 kommunale barnehager i Asker. 7. IKEAs nye bygg skal stå ferdig i Høsten 2006 ble Trafoen gjort om til galleri. 9. Hvis du tenker på når banen ble helt stengt så må det ha vært i 2006 eller Det er lenge til banen er klar igjen, den skal åpne i Hvis jeg skal anbefale en bok så har jeg en liten blekke som er min personlige favoritt og som jeg selv har hatt glede av å lese på stranden en gang. Det er Kvinnen som kledde seg naken for sin elskede av Jan Wiese. Andreas Gjølme Her er svarene til Andreas Gjølme, redaktør i Budstikka avisen 1. På Stabæk er det Bohinen som er leder. Hvem som leder Frisk Tigers vet jeg ikke. 2. Ebba Haslund mottok Fritt Ords Honnør prisen. 3. Det kan jeg dessverre ikke svare på. 4. Politihuset skal inn der hvor tidligere Saga og så Hydro har ligget. 5. Frivillighetssentralen ligger i Asker sentrum. 6. Jeg tipper på midten, det vil si 18 kommunale barnehager i Asker. 7. IKEAs byggeprosjekt beggynner å gå mot slutten, skal ikke det være ferdig i slutten av 2007? 8. Jeg var på åpningen av galleri Trafo på sensommer i fjor. 9. Gikk ikke Kolsåsbanen helt til i fjor høst? Personlig så tror jeg ikke at banen kommer til å åpne igjen, men hvis den gjør det blir det høsten 2008 eller Det er en bok jeg leser om igjen hvert år og det er Victoria av Hamsun. Da får jeg varmet opp hjerterøttene slik at jeg blir en god far og mann. Den vil jeg anbefale.

16 16 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig brukermassen, fremforhandlet avtaler med en rekke lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. På de følgende sider i bladet, presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Husk å vise gyldig medlemskort. RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Trelast 13 % Semsveien 155 Maling 10 % 1384 ASKER Byggevarer 10 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer BANKTJENESTER Handelsbanken - Boliglån Løkketangen 20 A - Refinansiering 1337 SANDVIKA - Lån Tlf Billån - Innskuddsplasseringer - Gebyrfri betalingsformidling DATASUPPORT OG DATAUTSTYR Dataexpressen Hjemkjørt datahjelp mellom kl Brynshøgda 5 og % på enhver tid gjeldende 0667 OSLO timepris. Fast pris på oppmøte. Tlf PC og PC-utstyr. Oppgradering av PC. Installering av ADSL. Internett oppkobling. Opplæring og brukerstøtte. BOLIGALARM Securitas AROUNDIO Gratis befaring og prosjektering Urtegaten 9 av boligalarm OSLO Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på Tlf grunnpakken. E-post: EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig.

17 ABBL NYTT NR ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS - 25 % på lyskilder, glødelamper, Slependveien 48, Postboks 93, lysrørtennere, kompaktlysrør, lav BÆRUM POSTTERMINAL voltlamper (Philips, Osram). Tlf. sentralbord: % på armaturer/ovner (Glamox/ Tlf. serviceavd.: Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel - Maling 28 % Askerveien 61 - Maleverktøy 28 % 1384 ASKER - Tapet 28 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer. E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9 20 % på fliser og lim 0275 OSLO Behjelpelig med tilpassing av fliser. Tlf Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. Besøk oss også på: FLYTTEBYRÅ/LAGRING Majortrans Flytteservice A/S - Lokale flyttinger (innen 50 km radius) Grini Næringspark 1 - Lagring ved sikret og temperert lager 1361 ØSTERÅS - Korttidslagring i container Tlf % regnet på faste priser Avtalen gjelder tjenester som: Pakking, emballasje, transport, utpakking, lagring og vask av bolig. OPPGI MEDLEMSNUMMER VED HENVENDELSE! FLYTTEEMBALLASJE/SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMS- ORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler GARASJEPORT, PORTÅPNERE OG GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning - også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S 10 % på glass og speil til bygningsfor- Bærumsveien 300 mål samt innramming HASLUM Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf E-post: ILDSTEDER Peishuset Brynsveien KOLSÅS Tlf KJØKKEN Østerby Trevarefabrikk AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på alle produkter. Gjelder ikke tilbudsvarer. 25 % på Huseby og Crown kjøkken. 20 % på garderobe. LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler. E-post:

18 18 ABBL NYTT NR LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S - 10 % på granitt, skifer og marmor Skollerudveien % vinterrabatt på gravmonumenter 1350 LOMMEDALEN fra nyttår til påske. Tlf Stor og variert utstilling av gravmonu- E-post: menter med gode priser. MOBILT MINILAGER Lagerboks AS 10 % på korttidsleie av lagerboks Cecilie Thoresens vei 3 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) 1153 OSLO av lagerboks Tlf TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf % på maling, beis, lakk og malerverktøy. 10 % på maling, beis, lakk og malerverktøy. STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S 12 % på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer. Avd. Bærum: Industriveien SANDVIKA Tlf TELEFONI OG MOBILTELEFONI VITEL AS (tidligere SEA Norge) Spar opptil 25 % på både mobil og fast- Bekkeveien 163 telefoni VEAR Bestill på Tlf (9-15) eller ring for tilbud. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf ENDRINGER I RABATTAVTALENE BYGGEVARER: RABATTAVTALEN MED RAGNAR NÆSS AS UTGÅR Vi har mottatt melding om at Montèr Ragnar Næss AS, ikke lenger ønsker å gi ABBLs medlemmer rabatt. ABBL vil fremforhandle avtale med et nytt firma, som kan gi ABBLs medlemmer en tilsvarende avtale. TELEFONI OG MOBILTELEFONI: SEA NORGE AS BYTTER NAVN TIL VITEL AS Sea Norge skifter navn til VITEL AS. Nytt telefonnummer: For nærmere informasjon, se

19

20 20 ABBL NYTT NR DUGNADSTID I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE Vårsol og snøsmelting er et varsel om forestående dugnad for mange boligsameier. Slik er det også for Juterudåsen Boligsameie på Slependen. Løv, strøsand, papir og kvister skal bort for å gjøre det mer trivelig rundt oss. De siste årene har oppslutningen om dugnadene våre vært dårlig. Styret bestemte derfor at dugnaden skulle arrangeres på en ny måte i år. To uker før den skulle arrangeres, ble det sendt ut invitasjon til deltakelse på dugnaden. Det var oppgitt 10 ulike aktiviteter som beboerne kunne melde seg på. I tillegg var det en egen linje der en kunne føre opp nye aktiviteter og et felt hvor en kunne skrive evt. årsak for ikke å delta. Påmelding skulle returneres til styret. Vi ventet bra respons, men den ble enda bedre enn vi hadde trodd. Hele 89 sameiere av 132 meldte seg på en eller flere aktiviteter! Styret utarbeidet deltakerliste for hvert av de 11 husene i sameiet. Det ble arrangert møte med hustillitsvalgte, som fikk ansvar for å lede dugnaden pr. hus. Formålet var å informere om hvordan de skulle lede arbeidet. Mer en halvparten av beboerne hadde krysset av for kosting av gangveier og rake løv. Dermed var det behov for å omfordele oppgavene litt for at arbeidet skulle bli så effektivt som mulig. Denne delen av dugnaden vil vi forsøke å få til å fungere enda bedre neste år. Som vanlig ble det servert forfriskninger til dem som deltok i dugnaden. Mange av dem som ikke har deltatt i dugnader før, slo av en koselig prat med naboen og oppdaget at dugnaden også har en god sosial side. Styret takker for god deltakelse i dugnaden og håper opplegget vil friste deltakerne til å være med neste år også. Terje Lærum Styreleder

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 2 roms med sydvendt balkong, delikat kjøkken fra 2008 Adresse: Heggesnaret 5, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 47/47/50 m² F.kostnader: Kr. 2 384,- Fellesgjeld: Kr. 6 848,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms, Hyggelig utsyn, hage, veletablert boligområde. Oppgraderingsbehov Adresse: Eiksveien 92 C, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/51/59 m² F.kostnader: Kr. 1 470,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT RYKKINN - Meget pen og påkostet 4 roms andelsleilighet. Garasje Adresse: Bjørnebærstien 39, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/100 m² F.kostnader: Kr. 2 378,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 1 490 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Meget pen og moderne 2 roms andelsleilighet Adresse: Dønskiveien 27 B, 3 etg. Ant.rom 2 Areal: 59/55 m2 F.kostnader: Kr. 1 769,- Fellesgjeld: Kr. 27 808,- Visning: tir 20.1.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Bjørnebærstien 54, 3 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 735,- Fellesgjeld: Kr. 42 514,- Visning: 20.10.2009 kl. 18:30-19:30

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys, pen og gjennomgående 4-roms endeleil. beliggende i 1. etasje med trappefri adkomst Adresse: Fururabben 10 D, 1 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 90/90/97 m² F.kostnader: Kr.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet/rekkehus Adresse: Arnesenga 8 B Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 90/86/100 m² F.kostnader: Kr. 2 157,- Fellesgjeld: Kr. 0,- Visning: ons 1.9.2010 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og romslig 3 roms i toppetg. Adresse: Måneveien 28, 4. etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 3 540,- Fellesgjeld: Kr. 27 997,- Visning: ons 25.11.2009

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Conradis vei 8, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 75/75/82 m² F.kostnader: Kr. 3 143,- Fellesgjeld: Kr. 169 427,- Visning: man 16.3.2015 kl. 16:30-17:30

Detaljer

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr. 2 350 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 2-roms leilighet med balkong i svært sentralt område - balkong - garasje Adresse: Paal Bergs vei 34, 1 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 54/54/60 m² F.kostnader: Kr. 2 246,- Fellesgjeld: Kr. 86 341,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3-roms leilighet med utgang til hage. Store utearealer rundt boligen. Adresse: Gjønnesveien 12, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 64/64/70 m² F.kostnader: Kr. 2 098,- Fellesgjeld:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 4 roms andelsleilighet Adresse: Stigerbakken 17, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 109/109/116 m² F.kostnader: Kr. 3 085,- Fellesgjeld: Kr. 54 373,- Visning: tor 12.6.2014 kl. 18:00-19:00

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HASLUM - Hyggelig 3 roms i et stille bomiljø Adresse: Smedveien 5 B, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 54/54/59 m² F.kostnader: Kr. 1 903,- Fellesgjeld: Kr. 39 699,- Visning: tir

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen og praktisk 2-roms. Stor balkong med fritt utsyn Adresse: Dønskiveien 27 A, 2 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 55/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 931,- Fellesgjeld: Kr. 11 970,-

Detaljer

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 2 200 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet i 4-mannsbolig Adresse: Tunheimbakken 13, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 47/47/52 m² F.kostnader: Kr. 2 550,- Fellesgjeld: Kr. 66 343,- Visning: man 30.11.2015 kl. 17:00-18:00 Fastpris:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 3-roms leilighet med garasje. Utsikt. Solrikt. Adresse: Måneveien 36, 2 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 65/65/73 m² F.kostnader: Kr. 4 437,- Fellesgjeld: Kr. 478 864,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Moderne og romslig 2 roms m/vestvendt terrasse Adresse: Grevlingåsen 11 B, u. etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 52/52/58 m² F.kostnader: Kr. 1 467,- Fellesgjeld: Kr. 41 166,- Visning:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 3 roms andelsleilighet Adresse: Kokkerudåsen 27, 1 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 66/66/72 m² F.kostnader: Kr. 4 755,- Fellesgjeld: Kr. 194 590,- Visning: lør 10.9.2011 kl. 14:00-15:00

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Gjennomgående og pen 3 roms med garasje Adresse: Måneveien 30, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 77/75/85 m² F.kostnader: Kr. 4 264,- Fellesgjeld: Kr. 565 726,- Visning: ons 7.11.2012

Detaljer

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr 1 900 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 1 roms andelsleilighet Adresse: Måneveien 34, 1 etg. Ant.rom 1 Bra/P-rom/Bta: 39/27/45 m² F.kostnader: Kr. 3 250,- Fellesgjeld: Kr. 331 834,- Visning: ons 03.02.16 kl. 18:00 19:00 Fastpris: Kr 1 900 000,Melding

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT 2 roms andelsleilighet med solrik balkong Adresse: Conradis vei 14 D, 3 etg. Ant.rom 2 Bra/P-rom/Bta: 48/48/52 m² F.kostnader: Kr. 2 028,- Fellesgjeld: Kr. 67 946,- Visning: tir

Detaljer

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller

Fastpris: Kr ,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen eller 3 roms andelsleilighet Adresse: Grevlingåsen 17, 4 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 76/76/84 m² F.kostnader: Kr. 3 099,- Fellesgjeld: Kr. 88 469,- Visning: tir 04.10.16 kl. 17:00-18:00 Fastpris: Kr 4 200

Detaljer

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 N Y T T N R 2 2 0 1 0 VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 (se side 4 9 samt midtoppslag) NORDDALPLASSEN BOLIGSAMEIE Visning mandag 31. mai og tirsdag 1. juni kl. 1800 BONDISTRANDA Visning onsdag 2. og torsdag 3.

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie

Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie ØSTLI BOLIGSAMEIE Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte i Østli Boligsameie Mandag 1. desember 2008, kl. 19:00 i Fellesrommet. Saksliste: 1. Konstituering. a) Valg av møteleder b) Valg av

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT HOSLE : Spesielt strøken 3(4)-roms. Totalrenovert med høy standard - fjordutsikt Adresse: Grevlingåsen 5 C, 3 etg. Ant.rom 3 Bra/P-rom/Bta: 82/82/90 m² F.kostnader: Kr. 2 492,-

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Verran kommune ønsker å bidra til at kommunen sitt boligmarked blir mer tilpasset de generelle behovene i boligmarkedet. I korte trekk dreier

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 2 /2016 Bladet utgis av GARANTI Alta Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Kaiskuru Alta NYHET Visning, l k 26.01.16.30. 16.30-17 en! Velkomm ALTA/KAISKURU Enebolig med

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no

SøppelTaxi AS RYDD & FLYTT Grønt gratis tlfnr 800 41 150 SøppelTaxi AS www.ryddflytt.no Orgnr 986675256MVA rydd@online.no Stiftet 1996 Midt i den vanskelige tiden får du en ekstra belastning: RYDDE OG TA HÅND OM DØDSBOET Dette bevet kan hjelpe deg i jobben med dødsboet i tiden som kommer. Brevet gir deg en rekke tips for

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER

6 ENEBOLIGER I KJEDE OG 8 LEILIGHETER 6 ER I KJEDE OG 8 ER HILL Panorama mot sjøen, takterrasse med sol fra morgen til kveld og stor valgfrihet på ulike boligtyper. Velkommen til Botn Hill. Et unikt boligprosjekt midt i hjertet av Selbu. stue/kjøkken

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

Storgata 159, 3936 Porsgrunn

Storgata 159, 3936 Porsgrunn Storgata 159, 3936 Porsgrunn 1 KART 3 Introduksjon 4 Konseptet 5 Historien 6 Megler forteller 7 Porsgrunn by 8 Arealplaner 9 Info 12 Hvorfor oss 13 Kontakt oss 14 2 Norges Eiendomsutviklere er et tjenestebasert

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : HVITTINGFOSS En enklere hverdag Hvittingfoss - en enklere hverdag Midt i Hvittingfoss sentrum med gangavstand til alt

Detaljer

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER VEDTEKTER FOR A NDELSLAGET R ORBUA D OLMSUNDET BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-12-14. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua Dolmsundet BA. Laget ble stiftet

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN.

FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BRISKEBY BRISKEBYVEIEN 48, 0259 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT

Detaljer

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN

SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN SKRUKKERØDSKRENTEN MEGET TILTALENDE 3 (4) ROMS OMSORGSBOLIG 1.ETG./BAKKEPLAN Adresse: Skrukkerødtunet 2A, 3924 Porsgrunn Etasje: Første Bruksareal: Ca. 86 m 2 Prisvurdering: 750.000,- + eierskiftegebyr

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 28 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! VEITVET: 3-ROMS OPPUSSINGSOBJEKT Oslo Nord VEITVETSTUBBEN 3 B Balkong på 13 kvm Mulighet for peis Ingen forkjøpsrett! avd.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken.

30 boliger i 1., 2. og 3. etasje. Fila 10, 3070 Sande Fra 51-102 kvm, 2-3 rom og kjøkken. Sandetorg Borettslag Nedre Buskerud Boligbyggelag NBBO utbygging Drammensmegler n NBBO Byggtek w w w. g n i z t r e k l a m e. n o Sande Torg ligger i rolige og solfylte omgivelser med nærhet til barnehage,

Detaljer

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG 2 Vedtekter I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 25. april 1984 Endinger ajourført etter generalforsamling 28.03.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Husbanken. ...med mannen min, veldig mye bedre. Med litt

Detaljer

UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR

UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR UTLEIE I BÆRUM UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Kriterier for tildeling: Under 35 år (ved kontraktinngåelse) Min. 5 års botid i kommunen eller arbeidssted i kommunen Betalingsevne (må dokumenteres)

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT.

FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FROGNER BYGDØY ALLÉ 45, 0265 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ FROGNER, PEIS. HVITEVARER INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: PRIMÆRROM CA. 51

Detaljer

Større enn en stor by!

Større enn en stor by! Norske Boligbyggelag i 2006: Større enn en stor by! og viktigere for alle som bor der Over en halv million nordmenn velger bolig med innebygget trygghet Mange av oss bor i din kommune Norske Boligbyggelag

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR

UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR UTLEIE I ASKER UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM UNDER 35 ÅR Kriterier for tildeling: Under 35 år (ved kontraktinngåelse) Min. 5 års botid i kommunen eller arbeidssted i kommunen Betalingsevne (må dokumenteres)

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Svein Marfi Styreleder er 100% eid av Lier kommune Selskapets styre: Styreleder Svein Marfi, nestleder Anne Kristine Westerheim, Børre Halvorsen, Johan Mølbach-Thellefsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Nr. 1-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Søknadsfrist: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen!

perfekt beliggenhet Velkommen til Morbergtoppen - din plass i solen! Solrike boligtomter En tilnærmet perfekt beliggenhet Like ovenfor idylliske Nærsnes og med nærhet til badeplasser og et yrende båtliv ligger Morbergtoppen. Du snører på deg skoene og tar deg en løpetur

Detaljer

Ingen oppdrag er for store eller for små

Ingen oppdrag er for store eller for små Ingen oppdrag er for store eller for små En allsidig entreprenør Aas & Nordal Entreprenørforretning AS (AaN) ble etablert i 1957, og jobber med vedlikehold og nybygg av alt fra videregående skoler til

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE Kommuneplanens arealdel 2015-2030 BÆRUM KOMMUNE Bærum i dag Utviklingen i folketallet i Bærum 1950-2010 Areal 191 km2 Befolkning 122.000 Innvandrerandel mer enn 15% Befolkningsvekst 2% siste 3 år Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

MELDING OM FORKJØPSRETT ABBL ved forkjøpsrettsansvarlig Jeg ønsker som ABBL-medlem å benytte meg av min forkjøpsrett til kjøp av: Leilighetsnummer: 20/104, Andel nr. 162 i Rykkinn Borettslag I BRUK BLOKKBOKSTAVER

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Abonnement/Vedlikeholdsavgift for kabel -TV/radio

- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Abonnement/Vedlikeholdsavgift for kabel -TV/radio 4. GENERELT TIL ORIENTERING 4.1 FELLESUTGIFTER Den månedlige fellesutgiften dekker følgende: - Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Felles bygningskaskoforsikring (med unntakelse av sameieres

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig.

Tasta / Leiligheter 51-108 m 2 / Fra 2 400 000. Rustabakken. Fine dager er nok ikke til å unngå.* Heldigvis er prisen fornuftig. Tasta / Leiligheter 5-08 m / Fra 00 000 Rustabakken Fine dager er nok ikke til å unngå. Heldigvis er prisen fornuftig. smart, enkelt og greit Stavanger Boligbyggelag har bygget boliger i nesten 60 år.

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer