N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn"

Transkript

1 N Y T T N R VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn SIDE 8-9 Kommunevalg SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: kr 12, pr. år. Bladet er gratis for medlemmer. Grafisk produksjon: Mediehuset GAN, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten! 3 Leder 4 Bondihagen 2. byggetrinn 7 Styrehonorar i boligsameier kan være skattefrie 8 Før kommunevalget 11 Mattips 12 Aktuelle tjenester 15 Ti kjappe 16 Rabattavtaler 20 Dugnad Juterudåsen Boligsameie Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! ABBL nytt medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i 2006! ANNONSESALG: Rune Wold, tlf eller mob e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Anne Marie Nesse Knudsen Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Boligene utlyses til faste priser. Fordelen ved å kjøpe bolig til fast pris er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag AL. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.

3 ABBL NYTT NR KRONISK BOLIGMANGEL? Adm. dir. Søren Pedersen Norges befolkning blir stadig mer urban. De fleste ønsker seg en lettstelt bolig, nær fasiliteter som kollektivtransport, butikker, kafèer og ulike former for kulturtilbud. De nyeste prognosene anslår at innbyggertallet i Oslo vil passere innen utgangen av 2025, det vil si flere enn tidligere anslått. Asker og Bærum og de øvrige Akershuskommunene preges av samme utvikling. Stadig flere mennesker ønsker å flytte til Asker og Bærum. Dette legger naturlig nok et press på boligmarkedet. Skal Oslo-området klare å absorbere tilflyttingen, må det legges til rette for ny boligbygging. Men så dukker det stadig tilbakevendende spørsmålet opp; Hvor skal de nye boligene bygges? Ikke ved siden av meg, sier naboen. Ikke i mitt nærmiljø. Her er det jeg som bor og her vil jeg disponere de arealer som måtte være ledige. Hvem som eier arealene og eiers ønske om utnyttelse, er underordnet. Det er jeg som nabo som skal disponere området og det skal jeg gjøre gratis. Allmennretten er viktig, må vite. I hvert fall når det er jeg som håndhever retten. Når alle reagerer på samme måte, blir det ikke lett å få gjennomslag for ny boligbygging. Derfor blir tomtene dyre, boligene får dårlig beliggenhet og største delen av husstandenes rådighetsmidler investeres i bolig. Boligprisene stiger jevnt og trutt, gir god avkastning for de som allerede har investert. Ungdom skal etablere seg for første gang eller andre som skal bedre sin boligstandard, blir rammet av boligmangelen. De som har bolig fra før er i flertall. Derfor blir det trolig ingen løsning på boligmangelen ved dette kommunevalget heller. BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT Besøk vår butikk og få en kjøkkenopplevelse utenom det vanlige. Kom. Se. Sammenlign.

4 4 ABBL NYTT NR BONDIHAGEN BYGGETRINN 2 NOE Å GLEDE SEG TIL! Planen viser i detalj utenomhusplanen for B1 og B3, mens B2 foreløpig er vist skissemessig. For B2 er husene merket med nr. 1, 2 og 3. Hus 1 og 2 vil bli oppført i 3 etasjer, mens hus 3 får 4 etasjer. Alle leilighetene blir vendt mot vest eller syd, med de store leilighetene i forkant. Garasjeanlegget med adkomst fra Fredtunveien vil ligge under de tre blokkene.

5 ABBL NYTT NR Asker kommune har godkjent reguleringsplanen for Bondihagen, byggetrinn 2. Nå starter detaljprosjekteringen av 34 selveierleiligheter. Boligene blir fordelt etter ansiennitet blant ABBLs medlemmer og utlysning vil finne sted i ABBL nytt nr. 3/2007, som kommer ut i september. Hvis du ønsker å notere deg som interessent allerede nå, kan vi sende deg en egen påminnelse umiddelbart før utlysning. Det er kjedelig dersom noen uforvarende skulle sitte over søknadsfristen. Beliggenhet Bondihagen ligger fritt og solrikt, med adkomst fra idylliske Fredtunveien, kun 10 minutters gange fra Asker sentrum. Med det nye dobbeltsporet tar det kun 8 minutter med toget fra Asker til Sandvika og 22 minutter til Nationaltheateret. I Asker sentrum finnes alle fasiliteter som bank, post, flotte butikker, vinmonopol, kafèer og restauranter. Asker har også fått et nytt kulturhus, med bibliotek, kino og scene for konserter og opptredener. Prosjektet Bondihagen består av 3 byggetrinn: Byggetrinn 3 består av omsorgsboliger tilknyttet Asker kommune. Disse boligene ble tatt i bruk i vinter. Byggetrinn 1, består av 37 boliger, er nå under oppføring, med ferdigstillelse 1. kvartal Området var meget populært. Over 100 personer møtte opp på tildelingsmøtet høsten 2006 og samtlige boliger ble fordelt etter ansiennitet blant de fremmøtte, samme kveld. Byggetrinn 2 avslutter utbyggingsrekkefølgen. Byggetrinn 2 Byggetrinn 2 består av 3 hus med til sammen 34 leiligheter. Alle leilighetene får tilgang til heis, med direkte adkomst til parkeringskjeller. Leilighetene varierer fra 2-rom på ca. 62 m 2 BRA til 4-rom på 120 m 2 BRA. Det legges opp til en leilighetsmiks som dekker hele spekteret av leilighetsstørrelser. Standard og utstyr vil bli på samme nivå som felt B1. Deltakerne i prosjektet Bondihagen Utbygging AS er et utbyggingsselskap, hvor Backe Prosjekt AS, Løvenskiold Eiendom AS og ABBL er deltakere. Prosjektet er tegnet av Felix Arkitekter og bygges av Böhmer Entreprenør AS, et selskap i Backe Gruppen. ABBL forestår salg og organisering av boligene.

6 Nytt vaskeri i borettslaget for kr. 55,- pr. dag! Miele PROFESSIONAL leverer vaskemaskiner, tørketromler, varmruller og betalings- og reservasjonssystemer med 2 års full garanti. For kr. 55,- * pr. dag installerer vi nye vaskerimaskiner og sørger for problemfri drift av vaskeriet i 5 år. Vi kjenner kvaliteten på våre produkter og tar derfor gjerne hånd om vaskeriet i ytterligere 5 år for kr. 20,- pr. dag. Kontakt oss for en uforpliktende samtale på tlf: * Vaskemaskin PW 6055 PLUS, tørketrommel PT 7136, MieleLogic betalingssystem, montering, termingebyr tilkommer. Miele PROFESSIONAL kan også tilby andre individuelle løsninger. Miele AS, Løxaveien 13 Postboks 183, 1309 RUD Telefon Telefaks E-post: Internett:

7 ABBL NYTT NR STYREHONORAR I BOLIGSAMEIER KAN VÆRE SKATTEFRIE Frem til i dag har det vært en alminnelig oppfatning at styrehonorar i boligsameier har vært skattepliktige. En bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet åpner nå mulighet for at styrehonorar på visse vilkår kan være skattefrie. ABBL arbeider med å utrede saken nærmere og vil, før utløpet av juni 2007, informere det enkelte styremedlem om hvilke konsekvenser dette kan få for den enkeltes ligning. Her følger en foreløpig orientering. 1. Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse, BFU 19/07 avgitt , tatt stilling til om skattyters styrehonorar i et eierseksjonssameie er skattepliktig dersom utbetalingen ikke utgjør mer enn kr ,- fra hver enkelt sameier. Skattedirektoratet konkluderte med at avtalen om verv som styreformann måtte anses for å være en avtale mellom den enkelte sameier og styreformannen. Samlede lønnsutbetalinger fra hver enkelt som ikke overstiger kr ,- kreves ikke innberettet, jf. forskrift av 30. desember 1983 nr første punktum. Ettersom lønnsinntekt under grensen for innberetning er skattefri, jf. skatteloven 5-15 første ledd bokstav i, vil godtgjørelsen være skattefri dersom hver sameier ikke utbetaler mer enn kr 1 000,-. Skattedirektoratet konkluderte på grunnlag av det presenterte faktum at skattyter kan motta godtgjørelse for styreverv fra boligsameierne skattefritt, forutsatt at hver sameier ikke betaler mer enn kr 1 000,-, jf. skatteloven 5-15 første ledd bokstav i. 2. Et sentralt spørsmål blir hvilken betydning denne bindende forhåndsuttalelsen vil kunne ha generelt for andre eierseksjonssameier. Den bindende forhåndsuttalelsen tar i utgangspunktet kun stilling til denne konkrete saken og det presenterte faktum som Skattedirektoratet har lagt til grunn for sin vurdering. Imidlertid vil den bindende forhåndsuttalelsen og det rettslige grunnlag den er basert på, kunne ha generell betydning for liknende saker. Dette betyr at styremedlemmer i eierseksjonssameier kan motta honorar for styreverv fra boligsameierne skattefritt, så lenge hver sameier ikke betaler mer enn kr 1 000,-. 3. Den bindende forhåndsuttalelsen angår ikke borettslag og den vil ikke ha noen betydning for de personer som er styremedlemmer i borettslag. Grunnlaget for dette er at et borettslag anses som en egen juridisk person, hvilket ikke et eierseksjonssameie er. I et borettslag er det borettslaget som betaler styrehonoraret til styremedlemmene, ikke den enkelte andelseier. I eierseksjonssameier er det derimot den enkelte sameier som betaler styrehonoraret, fordi eierseksjonssameiet ikke er en juridisk person - et eget rettssubjekt. Således vil styremedlemmer i borettslag i utgangspunktet ikke kunne motta skattefritt styrehonorar, med mindre styrehonoraret (og annen lønn fra borettslaget) ikke overstiger kr 1 000,-. Tilsvarende gjelder også for boligaksjeselskaper. 4. Vedrørende styrehonorar for styremedlemmer i huseierforeninger, taler mye for at situasjonen vil være den samme som i et eierseksjonssameie. Imidlertid er det for et eierseksjonssameie den bindende forhåndsuttalelsen gjelder, følgelig må det tas forbehold om hvordan Skattedirektoratet vil vurdere styrehonorar i en huseierforening. Dette spørsmålet og detaljer rundt denne saken vil vi komme nærmere tilbake til. 5. Den enkelte person må selv klage til ligningskontoret på sin tidligere ligning og be om endring vedrørende styrehonoraret. Etter ligningsloven 9-6 nr. 2 kan man be om endring av ligningen for de siste tre årene, og få tilbake den uriktige beregnede skatten. Dette vil da gjelde tilbake til ligningen for 2004 og frem til ligningen for ABBL vil komme nærmere tilbake til klagemuligheten og hvordan dette bør gjøres. Vi ber om at nåværende og tidligere styremedlemmer avventer henvendelser til ABBL. Egen info vil i løpet av sommeren bli sendt til de styremedlemmene som er berørt. «Siste nytt» Likningskontorene har blitt pålagt å legge henvendelser vedrørende den bindende forhåndsuttalelsen til side, frem til Finansdepartementet har kommet med en uttalelse om den og betydningen av den bindende forhåndsuttalelsen for liknende saker, herunder anmodninger om endring av tidligere likninger. På bakgrunn av dette viser ABBL til informasjonsskrivet om den bindende forhåndsuttalelsen på vår hjemmeside, og ber om at spørsmål vedrørende saken blir avventet til Finansdepartementet har kommet med sin uttalelse. Så snart uttalelsen foreligger, vil vi legge den ut på abbl.no.

8 8 ABBL NYTT NR Før kommunevalget POLITISKE TANKER OM UNGDOM OG BOLIG Bærum har Norges høyeste boligpriser: Snittpris for brukte boliger har passert NOK pr. m 2 og det finnes kun et fåtall 2 roms leiligheter til priser under 1,5 mill. Mange ungdommer (18-30 år) sliter med å skaffe seg egen bolig. ABBL har spurt ordførerkandidatene i de fire største politiske partiene i Bærum om: 1 Hva synes du ungdom kan forvente 2 Hva vil ditt parti gjøre for å hjelpe i forhold til å eie egen bolig evt leie? Bærums ungdom som ønsker å 3 etablere egen husstand i Bærum? Hva kan kommunen og ABBL gjøre i fellesskap for å bedre boligsituasjonen til de unge, dersom ditt parti får bestemme? Odd Reinsfelt, Bærum Høyre 1. Ungdommen bør forvente særskilt kommunal innsats for fremskaffing av bomuligheter for dem, såvel i eie- som i leieform. 2. I tillegg til kommunalt eide øremerkede leiligheter som f.eks. BI s tidligere hybelhus i Sandvika, ungdomsleilighetene i Skytterdalen og prosjektet på Bryn (Heimdaltomten), vil særskilte tiltak for ungdom som ønsker selveieformen kreve kommunal styring av prisnivå og tilhørende klausulering av videresalg. Slike boenheter utenom det frie boligmarked er planlagt på Fornebu. 3. ABBL er en viktig samarbeidspartner for kommunen i disse spørsmålene. Utvikling av konsepter og gjennomføring av boligprosjekter med tanke på ungdom er et typisk samarbeidsområde, der ABBL s kompetanse og kommunens styringsrom best kan forenes og gi resultater som teller. Foto: Bæringen

9 ABBL NYTT NR Halvdan Skard, Bærum Arbeiderparti 1. Bærum trenger flere utleieboliger, lavinnskuddsboliger og små eneboliger til ungdom og enslige. Bærum AP vil gi unge mulighet til å skaffe seg egen bolig. Vi vil bygge i sentrene og kollektivknutepunktene, der det er lett å reise med buss, T-bane og tog. Vi vil bygge ut Fornebu før Avtjerna. Vi vil bygge flere utleieboliger. Vi støttet etableringen av Stiftelsen Utleieboliger i Bærum og er representert i styret. Formålet med stiftelsen er, uten fortjeneste, å skaffe og forestå driften av boliger for tidsbegrenset utleie, bl.a. til ungdom fra Bærum. 2. Gjennom regulering og avtaler må nye boliger tilpasses folks behov og familiestruktur. Vi vil øke kommunens låneramme på Husbankens startlån, blant annet for å tilgodese flere unge i etableringsfasen. I dag er det satt av 100 millioner kr til dette. Vi vil også satse mer på sosial boligbygging for å sikre at ungdom og arbeidstakere i kommunen ikke flytter ut pga høye boligpriser. Foto: KS 3. ABBL er en viktig aktør for å skaffe unge boliger til akseptable priser, og kommunen må holde god kontakt med boligbyggelaget. Det er viktig at ABBL deltar når kommunen vurderer utbyggingsplaner og områder som kan egne seg for boliger til unge og andre som trenger en tilpasset boligpolitikk. Anne-Gerd Steffensen, Bærum FrP 1. Det er viktig å si at en ikke kan forvente ting. Det vil alltid være spørsmål om eie kontra leie. Det er en vurdering hver enkelt må ta. Kommunen må legge til rette for reelle valgmuligheter. 2. Kommunen har ansvaret for boligbyggingen og at det legges til rette for en sosialpolitisk boligprofil med plass til alle, uavhengig av inntekt. Bærum FRP vil at kommunen skal ligge i forkant når det gjelder boligutvikling for alle grupper. Det politiske flertallet som er nå legger begrensninger for dette. Vi ønsker en bedre tilrettelegging, men når ikke frem politisk. Bærum kommune er derfor avhengig av godt samarbeid med aktører som har samme interesser for en god sosialpolitisk boligprofil. Vi må gi og ta for å få til de gode resultater og ikke bare være opptatt av profitt. 3. Kommunen og ABBL må få et mye tettere samarbeid for å diskutere konkrete tiltak. Tema bør være hvor står vi og hvor går vi! Foto: Karl Branaas Harald Sævareid, Bærum SV 1. Jeg mener det er viktig at unge får anledning til å etablere seg i sitt nærmiljø. Unge skal ikke være avhengig av rike foreldre for å stifte bo. Vi må ha ulike boligalternativer slik at det ikke bare blir de med størst betalingsevne som etablerer seg i Bærum. 2. Bærum SV har en restriktiv holdning til boligutvikling. SV vil imidlertid prioritere bygging av utleieboliger og andre boligprosjekt for unge. Det er viktig å arbeide for flere løsninger enn selveierboliger og utleieboliger. Kommunen må være behjelpelig med billige tomter slik at prisene ikke ekskluderer de unge fra boligmarkedet. Når kommunen subsidierer tomter kan imidlertid ikke boligene bli fritt omsettelige, det vil jo bare bety at førstegangseier nyter godt av subsidieringen. Foto: Bærum SV 3. ABBL og kommunen bør inngå samarbeid om byggeprosjekter. Kommunen kan stille med billige eller gratis tomter mot at ABBL bygger rimelig utleieboliger og/eller borettslagsleiligheter med et fastprissystem. Fastpris på omsetting av boliger gjør at kommunens bidrag med gratis/billige tomter følger boligen og ikke den heldige som får kjøpt boligen første gang. Boligene må selges tilbake til ABBL/kommunen som igjen skal videreselge den. Fastprisen skal ikke øke mer enn konsumprisindeksen.

10 10 ABBL NYTT NR

11 ABBL NYTT NR Mattips Tekst og foto: Hilde Bringsli Lettlagede kyllingwraps (Til 4 personer) Fremgangsmåte Smør kremosten på tortillaene. Skjær grønnsakene og kyllingene i fine biter. Stek kyllingbitene i litt smør. Bland alle ingrediensene til fyllet og rør inn kesam, som er smaksatt med salt og pepper. Legg røren på tortillaene og rull sammen. Del rullene i to og legg dem på et pent serveringsfat. Tips Server en enkel salat ved siden av, hvis du skal ha retten til middag. Wrapsene egner seg også ypperlig som turmat eller skolemat. Vinanbefaling Utfordringer her er at grønnsakene er rå og dermed ikke vinvennelige. Det som skjer med vin i kombinasjon med rå grønnsaker, er at i rødvin vil bitterstoffene fremtre i stor grad, mens i hvitvin vil syrlighet og til dels bitterhet fremtre. For de som likevel ønsker vin, går anbefalingen i retning av en rødvin med noe restsødme eller en halvtørr hvitvin med noe friskhet, ettersom kremosten avgir noe fedme og syre. To konkrete forslag: Den franske rødvinen: Trénel Cuvée Rochebonne (2005) eller den østeriske hvitvinen: Graf von Kreuzen Grüner Veltliner (2004). 8 tortilla 1 beger kremost med hvitløk eller krydder ½ issalat 1-2 vårløk, evt rødløk 2 kyllingbryst 1 rød paprika 5 ss maiskorn 1 beger kesam ½ ts salt ¼ ts pepper 100 gram revet ost

12 12 ABBL NYTT NR AKTUELLE TJENESTER ANNONSESALG BYGGEVARER BYGNINGSSKADER DIVERSE TJENSTER Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping EL-INSTALLASJON OG SERVICE FARGEHANDLERE HÅNDVERK YIT Building Systems Alt innen elektriske installasjoner og service. Lys og varme - Porttelefon - Brannalarm - El.sjekk MALERE CONTAINERUTLEIE YIT Building Systems Vi har 30 års erfaring, og har utført arbeider for ABBL i mer enn 15 år! Referanser: Teknisk forvaltning: Arild Husebø Tlf: Fax: Mob: E-post:

13 ABBL NYTT NR MASKINENTREPRENØR MASKINSERVICE TAK OG FASADE TAKSERING AKTUELLE TJENESTER Riktige løsninger Effektivt og profesjonelt utført til rett tid TØMRERE RØRLEGGERE Thomas Land A/S, Ringsveien 3, 1368 Stabekk Tlf : Mob : SOLSKJERMING Gunstige medlemstilbud. Alt innen innvendig og utvendig solskjerming. VANN OG AVLØP

14

15 ABBL NYTT NR TI KJAPPE OM ASKER OG BÆRUM Tekst : Hege Wegner Tollefsen Foto: Trine Jødal (Budstikka TV) og Karl Braanaas (Budstikka avis) ABBL har utfordret redaktørene i henholdsvis Budstikka avisen og Budstikka TV til en liten kunnskapstest om våre to kommuner. Her er spørsmålene ta testen selv! 1. Hvem er sportslig leder/sportssjef for henholdsvis Stabæk Fotball og Frisk Tigers? 2. Hvilken kjent forfatter fra Bærum mottok prisen Fritt Ords Honnør i 2007? 3. Hvilken kjent jazzmusiker og komponist gjør det svært bra i Danmark? 4. Hvor skal Asker og Bærums politidistrikt bygge nytt politihus? 5. Hvor ligger Frivillighetssentralen/frivillighetsutvalget i din kommune? 6. Hvor mange kommunale barnehager er det i Asker: a) 16 b) 18 c) 20? 7. Når skal IKEAs nye bygg på Slependen stå ferdig? 8. Når ble Trafoen gjort om til galleri i Asker? 9. Hvor lenge har Kolsåsbanen vært stengt og når er det meningen at den skal åpne igjen? 10. Hvilken bok vil du anbefale som sommerlektyre? 1. Stabæk Lars Bohinen og i Frisk Tigers Christian Haune. 2. Ebba Haslund fra Blommenholm. 3. Geir Lysne fra Hvalstad. 4. På Kjørbo. Ta over deler av eksisterende byggmasse, samt bygge nytt. 5. Asker Bleikerveien 15. Bærum Røde Kors huset i Sandvika kommunale barnehager. 7. Skal stå ferdig i August Kolsåsbanen ble stengt 1. juli 2006 og planen er at den skal åpne igjen OG HER ER SVARENE Therese Manus Hønningstad Her er svarene til Therese Manus Hønningstad, redaktør i Budstikka TV 1. For Stabæk er det Bohinen som er sportslig leder. Asker er det verre med, der husker jeg ikke hvem som er leder. 2. Ebba Haslund mottok prisen. 3. Vi har så mange dyktige folk at her er det mange å velge mellom. Kan det være Geir med et etternavn som begynner på L, Lohne eller noe sånt? 4. Asker og Bærum politidistrikt skal bygge nytt politihus i Sandvika. Det var snakk om flere alternativer, men jeg tror det endte med å bli der hvor Hydro lå før, nede ved vannet. 5. Ligger ikke Frivillighetssentralen på servicetorget i Asker? 6. Jeg tipper det er 20 kommunale barnehager i Asker. 7. IKEAs nye bygg skal stå ferdig i Høsten 2006 ble Trafoen gjort om til galleri. 9. Hvis du tenker på når banen ble helt stengt så må det ha vært i 2006 eller Det er lenge til banen er klar igjen, den skal åpne i Hvis jeg skal anbefale en bok så har jeg en liten blekke som er min personlige favoritt og som jeg selv har hatt glede av å lese på stranden en gang. Det er Kvinnen som kledde seg naken for sin elskede av Jan Wiese. Andreas Gjølme Her er svarene til Andreas Gjølme, redaktør i Budstikka avisen 1. På Stabæk er det Bohinen som er leder. Hvem som leder Frisk Tigers vet jeg ikke. 2. Ebba Haslund mottok Fritt Ords Honnør prisen. 3. Det kan jeg dessverre ikke svare på. 4. Politihuset skal inn der hvor tidligere Saga og så Hydro har ligget. 5. Frivillighetssentralen ligger i Asker sentrum. 6. Jeg tipper på midten, det vil si 18 kommunale barnehager i Asker. 7. IKEAs byggeprosjekt beggynner å gå mot slutten, skal ikke det være ferdig i slutten av 2007? 8. Jeg var på åpningen av galleri Trafo på sensommer i fjor. 9. Gikk ikke Kolsåsbanen helt til i fjor høst? Personlig så tror jeg ikke at banen kommer til å åpne igjen, men hvis den gjør det blir det høsten 2008 eller Det er en bok jeg leser om igjen hvert år og det er Victoria av Hamsun. Da får jeg varmet opp hjerterøttene slik at jeg blir en god far og mann. Den vil jeg anbefale.

16 16 ABBL NYTT NR MEDLEMSTJENESTER/ RABATTAVTALER ABBLs hovedformål er å skaffe medlemmene bolig. Som Asker og Bærums største medlemsorganisasjon, hvor hver fjerde husstand enten er medlem eller bor i en bolig ABBL forvalter, representerer ABBL en betydelig andel av de to kommunenes innbyggere. ABBL har, i kraft av denne betydelig brukermassen, fremforhandlet avtaler med en rekke lokale leverandører om særlige rabattavtaler for ABBLs medlemmer. På de følgende sider i bladet, presenterer vi de medlemstilbud som gjelder for Husk å vise gyldig medlemskort. RABATTER FOR ABBL-MEDLEMMER Disse firmaer gir deg rabatt når du fremviser medlemskort og legitimasjon. Rabattene gjelder ved kontant salg på vanlige utsalgspriser. For nærmere detaljer om medlemstilbudene henviser vi til abbl.no ADVOKATBISTAND Adv. Kjell Holden Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Bistand uten kostnader - begrenset til 1 time. BYGGEVARER Byggmakker Sem Bruk Trelast 13 % Semsveien 155 Maling 10 % 1384 ASKER Byggevarer 10 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer BANKTJENESTER Handelsbanken - Boliglån Løkketangen 20 A - Refinansiering 1337 SANDVIKA - Lån Tlf Billån - Innskuddsplasseringer - Gebyrfri betalingsformidling DATASUPPORT OG DATAUTSTYR Dataexpressen Hjemkjørt datahjelp mellom kl Brynshøgda 5 og % på enhver tid gjeldende 0667 OSLO timepris. Fast pris på oppmøte. Tlf PC og PC-utstyr. Oppgradering av PC. Installering av ADSL. Internett oppkobling. Opplæring og brukerstøtte. BOLIGALARM Securitas AROUNDIO Gratis befaring og prosjektering Urtegaten 9 av boligalarm OSLO Boligalarm: Kr 1 000,- i avslag på Tlf grunnpakken. E-post: EIENDOMSMEGLING ABBL Eiendomsmeling Leif Tronstads plass SANDVIKA Tlf Rabatt kr 3 800,- ved salg av bolig.

17 ABBL NYTT NR ELEKTRO Ørnulf Wiig Installasjon AS - 25 % på lyskilder, glødelamper, Slependveien 48, Postboks 93, lysrørtennere, kompaktlysrør, lav BÆRUM POSTTERMINAL voltlamper (Philips, Osram). Tlf. sentralbord: % på armaturer/ovner (Glamox/ Tlf. serviceavd.: Nobø) gjelder ikke tilleggsutstyr % på hele kartonger av lyskilder % på installasjonsmateriell, kabler, brytere og kontakter. FARGEHANDEL FLÜGGER Avd. Asker: Asker & Bærum Handel - Maling 28 % Askerveien 61 - Maleverktøy 28 % 1384 ASKER - Tapet 28 % Tlf Gjelder ikke tilbudsvarer. E-post: Avd. Bærum: Flügger Farve Rødskiferveien 1 (Kolsås senter) 1352 KOLSÅS Tlf FF-Farve Grini Grini Næringspark ØSTERÅS Tlf FF-Høvik Ramstadsletta HØVIK Tlf FLISER Flisekompaniet Oslo og Akershus AS Hoffsveien 9 20 % på fliser og lim 0275 OSLO Behjelpelig med tilpassing av fliser. Tlf Utlån av for. fliskutter, kr 10,- pr. dag. Besøk oss også på: FLYTTEBYRÅ/LAGRING Majortrans Flytteservice A/S - Lokale flyttinger (innen 50 km radius) Grini Næringspark 1 - Lagring ved sikret og temperert lager 1361 ØSTERÅS - Korttidslagring i container Tlf % regnet på faste priser Avtalen gjelder tjenester som: Pakking, emballasje, transport, utpakking, lagring og vask av bolig. OPPGI MEDLEMSNUMMER VED HENVENDELSE! FLYTTEEMBALLASJE/SØPPELTAXI RYDD & FLYTT Flytteemballasje: Postboks 16 Alnabru Bedriftssenter 15 % rabatt på 0614 OSLO - Flytteesker Gratis grønt nr Bokesker Tlf / fax Bobleplast E-post: - Silkepapir - Plastsekker - Pakketape GRATIS TILKJØRT VED MINIMUMS- ORDRE KR 600 INKL. M.V.A. Søppeltaxi: 15 % rabatt Søppel bortkjøring fra kr 417,- + 2,05 pr. kg søppel inkl. mva. Fra 3 m 3 til 12 m 3 kassebiler GARASJEPORT, PORTÅPNERE OG GARASJE Nito Selvbygg 10 % på New England Door garasjeport Kalderoveien 13 og portåpner EIKSMARKA Uforbindtlig besøk m/prøver og Tlf måltakning - også kveldstid. Mobil: Prøv oss, det er sluttsummen som teller. Kvalitet med garanti så lenge du bor i huset. GLASS OG RAMMER Bærum Glassmesterforretning A/S 10 % på glass og speil til bygningsfor- Bærumsveien 300 mål samt innramming HASLUM Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf E-post: ILDSTEDER Peishuset Brynsveien KOLSÅS Tlf KJØKKEN Østerby Trevarefabrikk AS Aamotgården Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA Tlf % på alle produkter. Gjelder ikke tilbudsvarer. 25 % på Huseby og Crown kjøkken. 20 % på garderobe. LÅS / BOLIGALARM / PORTTELEFON trygge rom as Låsesmed Info-Rama Bolig- og bedriftssikring Sandviksveien % på alle lagerførte varer SANDVIKA Gratis sikkerhetsbefaring av bolig- og Tlf næringslokaler. E-post:

18 18 ABBL NYTT NR LÅSESMED Låseservice AS Trio Ving Sikkerhetssenter Kontor og verksted: Billingstadsletta BILLINGSTAD Tlf % på materialer regnet på pris eks. m.v.a. STEIN OG HELLER Settem Steinindustri A/S - 10 % på granitt, skifer og marmor Skollerudveien % vinterrabatt på gravmonumenter 1350 LOMMEDALEN fra nyttår til påske. Tlf Stor og variert utstilling av gravmonu- E-post: menter med gode priser. MOBILT MINILAGER Lagerboks AS 10 % på korttidsleie av lagerboks Cecilie Thoresens vei 3 20 % på langtidsleie (1 år el. mer) 1153 OSLO av lagerboks Tlf TAKSERING Takstsenteret Fagertunveien BEKKESTUA Tlf Fax: Takstoppdrag - 10 % på ordinær pris. MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf MALING Star Fabrikkutsalg Husebysletta LIERSTRANDA Tlf % på maling, beis, lakk og malerverktøy. 10 % på maling, beis, lakk og malerverktøy. STEIN OG HELLER S. Sigvartsen Steinindustri A/S 12 % på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer. Avd. Bærum: Industriveien SANDVIKA Tlf TELEFONI OG MOBILTELEFONI VITEL AS (tidligere SEA Norge) Spar opptil 25 % på både mobil og fast- Bekkeveien 163 telefoni VEAR Bestill på Tlf (9-15) eller ring for tilbud. UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR Cramo AS, avd. Bærum 10 % regnet på pris eks. m.v.a. ved leie Ringeriksveien 162 A av maskiner og utstyr VØYENENGA Tlf Avd. Oslo: Heggelibakken OSLO Tlf Trondheimsveien OSLO Tlf ENDRINGER I RABATTAVTALENE BYGGEVARER: RABATTAVTALEN MED RAGNAR NÆSS AS UTGÅR Vi har mottatt melding om at Montèr Ragnar Næss AS, ikke lenger ønsker å gi ABBLs medlemmer rabatt. ABBL vil fremforhandle avtale med et nytt firma, som kan gi ABBLs medlemmer en tilsvarende avtale. TELEFONI OG MOBILTELEFONI: SEA NORGE AS BYTTER NAVN TIL VITEL AS Sea Norge skifter navn til VITEL AS. Nytt telefonnummer: For nærmere informasjon, se

19

20 20 ABBL NYTT NR DUGNADSTID I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE Vårsol og snøsmelting er et varsel om forestående dugnad for mange boligsameier. Slik er det også for Juterudåsen Boligsameie på Slependen. Løv, strøsand, papir og kvister skal bort for å gjøre det mer trivelig rundt oss. De siste årene har oppslutningen om dugnadene våre vært dårlig. Styret bestemte derfor at dugnaden skulle arrangeres på en ny måte i år. To uker før den skulle arrangeres, ble det sendt ut invitasjon til deltakelse på dugnaden. Det var oppgitt 10 ulike aktiviteter som beboerne kunne melde seg på. I tillegg var det en egen linje der en kunne føre opp nye aktiviteter og et felt hvor en kunne skrive evt. årsak for ikke å delta. Påmelding skulle returneres til styret. Vi ventet bra respons, men den ble enda bedre enn vi hadde trodd. Hele 89 sameiere av 132 meldte seg på en eller flere aktiviteter! Styret utarbeidet deltakerliste for hvert av de 11 husene i sameiet. Det ble arrangert møte med hustillitsvalgte, som fikk ansvar for å lede dugnaden pr. hus. Formålet var å informere om hvordan de skulle lede arbeidet. Mer en halvparten av beboerne hadde krysset av for kosting av gangveier og rake løv. Dermed var det behov for å omfordele oppgavene litt for at arbeidet skulle bli så effektivt som mulig. Denne delen av dugnaden vil vi forsøke å få til å fungere enda bedre neste år. Som vanlig ble det servert forfriskninger til dem som deltok i dugnaden. Mange av dem som ikke har deltatt i dugnader før, slo av en koselig prat med naboen og oppdaget at dugnaden også har en god sosial side. Styret takker for god deltakelse i dugnaden og håper opplegget vil friste deltakerne til å være med neste år også. Terje Lærum Styreleder

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12.

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. Nr. 2-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. april 2013 2 Medlemsblad for Asker

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Nr. 2-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ God sommer! ABBL Eiendomsmegling Se side 4 Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16 2 ABBL NYTT nr. 2 2014 Medlemsblad

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN N Y T N R 2 0 1 UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN VISNINGSDAT OER: TORSDAG 2. SEPTEMB ER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMB ER KL. 14 Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 9. SEPTEMBER 2010 SØNDAG

Detaljer

KIRKEVEIEN 71, HASLUM

KIRKEVEIEN 71, HASLUM N Y T N R 2 0 1 KIRKEVEIEN 71, HASLUM FORHÅNDSVISNING: lørdag 20. november kl. 1300 søndag 21. november kl. 1300 Norddalplassen Boligsameie Se side 7 Medlemstilbud fra Stena Line Se side 10 Interiørtrender

Detaljer

Ungdomsboliger Gullhella B3

Ungdomsboliger Gullhella B3 N Y T N R 2 0 0 Ungdomsboliger Gullhella B3 Hus 1 Hus 2 ing Visn ten om på t og 23. g r a d r lø janua. 4 2 ag sønd 0. 130 KL Solhaugveien Borettslag 50 år Se side 6 Illustrasjon: Sjur M. Moe For Selvaag

Detaljer

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10 Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ NY renovasjonsordning i Bærum se side 10 2 ABBL NYTT nr. 3 2014 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR 3-2014 Ansvarlig utgiver: Asker og

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28

BRA. Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14. Ny medlemsfordel se side 28 bo! NR 3 / 2007. ÅRG. 6 Trivselsprisen se side 9 Andelseier og forretningsdrivende se side 14 Ny medlemsfordel se side 28 BRA Norske Boligbyggelag MEDLEMSBLAD FOR KONGSVINGER OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG AL

Detaljer

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12

«Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 1 Norske Boligbyggelags Landsforbund April 2006, årgang 44 Boligsak og samvirke Framtidsboliger i Fredrikstad «Boligminister» Åslaug Haga s. 6 Møtet med nye beboere s. 12 aktuelt Foto: Alf Börjesson 12006

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer