ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN"

Transkript

1 FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET

2 DAGSORDEN

3 Til alle medlemmer i Fagforbundet Porsgrunn: Det avholdes årsmøte torsdag 24. januar i storesalen på Folkets Hus kl Dagsorden: Årsberetning - Regnskap - Bevilgninger - Forslag - Budsjett Valg Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret ihende seinest 10. januar 2013 Forslag til årsmøte sendes: Styret i Fagforbundet Porsgrunn, Storgata 141, 3915 Porsgrunn Pga bevertning og bestilling av årsmøteprotokoller er det påmelding: Velkommen Styret

4 ÅRSBERETNING

5 ÅRSBERETNING 2012 FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 Vi minner våre avdøde medlemmer med 1 minutts stillhet LO Jubilanter med 40 års medlemskap: Thora M Andersen Marit Johnsen Elsa Marcussen Tor Augestad Kirsti Y Jonskaas Terje Nygaard Ranveig Berntsen Gerd Lise Kjørbekk Ole Andreas Olsen Annie Fridlund Britt F Kristiansen Anne Kathrine Vinje Randi Gulbrandsen Brit Lind Lars Borgar Waage Sigrun Hagen Magne Lyngstad Anne Johnsen Petra Maabø Fagforbundets jubilanter med 25 års medlemskap: Birgit Synnøve Adamoski Olaug Kjørholt Lillian Tønnesen Anne Berit Almenning Jacob Kløverød Birgith Tørrissen Karen Alsgaard Wenche Synnøve Larsen Per Wallestad Grethe Alvær Bjørg Lyng Gunn May Walnum Ragnhild Asdahl Bjørg Melbye Mette Sophie Weitemeyer May Britt Bjørnsen Liv Munkejord Aud Hege Wenaas Anne Grethe Bjørnstad Inger Myrvang Torhild Westlie Helga Bø Inger Helga Nilssen Sølvi Lillian Øvretveit May Britt Eckholt Aud Gunn N Olsen Marianne Eide Jacobsen Anne Britt Espelid Jorunn Aas Olsen Lajla Jentoftsen Roar Hamsdokka Synnøve Olsen Gunn Johnsen Ingvill Havstad Nils Arne Opsund Sissel Kaasa Grethe Henriksen Bente Synnøve Osen Lisbeth Kallåk Aud Hermansen Jofrid Osnes Heidi Serigstad Sissel Hjelstad Inger Ragnhildrød Unni Skorgen Erle Busk Jacobsen Laila Rambekk Gunn Helene Solvang Åse Brith Steen Elin Bakke Straume Det blir avholdt et eget arrangement for jubilantene

6 Representasjon: Tore Nygaard Leder og Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Porsgrunn Medlem av Styret i Fylkesorganisasjonen Medlem av Administrasjonsutvalget Medlem av Hoved AMU Medlem av Styringsgruppa Sammen om en bedre kommune Medlem av Styringsgruppa Sykefravær Medlem av Omstillingsutvalget Medlem av Styringsgruppe nytt lønns- og personalsystem Medlem av Styringsgruppe for Prosjektplan for e- politikere Medlem av Bedriftskulturgruppa Leder av kontaktutvalget Medlem av arbeidsgruppe Eiendomsforvaltningen i støpeskjeen Medlem av Fylkets Grenlandssamarbeid Medlem av Arbeidsutvalget i Fagforbundet Porsgrunn Medlem av forhandlingsutvalget Nina Lund Leder av SHS Porsgrunn Nestleder Fagforbundet Porsgrunn Medlem av Representantskapet i Fylkesorganisasjonen Medlem av Administrasjonsutvalget Medlem av Kontaktutvalget Medlem av Hoved AMU Medlem av AKAN utvalget Medlem av prosjektgruppe for Heltid/Deltid/Avviksbehandling Medlem av Arbeidsutvalget i Fagforbundet Porsgrunn Medlem av forhandlingsutvalget Linn Camara Opplæringsansvarlig og styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Vara til representantskapet i Fylkesorganisasjonen Medlem av Arbeidsutvalget i Fagforbundet Porsgrunn Geir Nilsen Leder SST Porsgrunn Styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Medlem av Administrasjonsutvalget Medlem av Kontaktutvalget Vara Hoved AMU Medlem av representantskapet i Fylkesorganisasjonen Medlem av forhandlingsutvalget Medlem av Vamu kommunal teknikk

7 Petter Olsrød Medlem av SST i Fylkesorganisasjonen Medlem av Representantskapet i Fylkesorganisasjonen Nestleder SST Porsgrunn Styremedlem i Fagforbundet Porsgrunn Medlem av Vamu kommunal teknikk Verneombud Kommunal teknikk Sigmund Arnoldsen Leder SKKO Porsgrunn Styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Medlem av Kirkens Administrasjonsutvalg/AMU Anita Andvik Nestleder SKKO Porsgrunn Styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Medlem av SKKO i Fylkesorganisasjon Medlem av representantskapet i Fylkesorganisasjonen Medlem av utvalget Kvalitet i barnehage skole Områdetillitsvalgt Barnehagene i Porsgrunn Vibeke Nedrebø Leder SKA Porsgrunn Styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Tillitsvalgt sentraladministrasjonen Medlem av SKA Fylkesorganisasjonen Medlem av Representantskapet i Fylkesorganisasjonen Tone S. Larsen Styremedlem i SKKO Porsgrunn Arbeidsgruppe Private barnehager Wigdis Nygaard Sekretær i Fagforbundet Porsgrunn Medlem av Representantskapet i Fylkesorganisasjonen Elisa Dahlen Ungdomstillitsvalgt og styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Leder av ungdomsutvalget i Porsgrunn Marit Sørli Røed Hovedverneombud Styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Medlem av rådgivende utvalg for arbeidsmiljø sentralt Leder av utvalg for arbeidsmiljø i Telemark Medlem av Representantskapet i Fylkesorganisasjonen Medlem av styringsgruppe sykefravær Medlem av omstillingsutvalget Medlem av arbeidsgruppe Eiendomsforvaltningen i støpeskjeen Medlem av bedriftskulturgruppa

8 Medlem av AKAN utvalget Medlem av Hoved AMU Medlem av styringsgruppa Framtidas sykehjem Medlem av styringsgruppa Sammen om en bedre kommune Medlem av diverse prosjekter; HMS revisjon, Seniorpolitikk Kari Kåsene Leder av Pensjonistklubben i Fagforbundet Porsgrunn Nestleder i Fagforbundets pensjonistutvalg i Telemark Styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Dubravko Bikic Medlem av Fagforbundets arkivgruppe sentralt Styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Medlem av SKA Fylkesorganisasjonen Trine Hørsrud Jenssen Medlem av representantskapet i Fylkesorganisasjonen Tove Feliks Bertelsen Styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Kai Wendel Kasserer og styremedlem Fagforbundet Porsgrunn Medlem av Arbeidsutvalget i Fagforbundet Porsgrunn Kathrine Rui Jensen Områdetillitsvalgt SFO Sekretær i SKKO porsgrunn Medlem av SKKO på Fylket Medlem av utvalg for skolestruktur i Porsgrunn Unni Holm 1.vara styret i Fagforbundet Porsgrunn Mette Nord Nestleder i Fagforbundet sentralt/nå statssekretær hos Statsministeren

9 Styrets sammensetning: Tore Nygaard Hovedtillitsvalgt/ Leder SKA Nina Lund Nestleder SHS Wigdis Nygaard Sekretær SKA Kai Wendel Kasserer SST Vibeke Nedrebø Styremedlem SKA Sigmund Arnoldsen Styremedlem SKKO Geir Nilsen Styremedlem SST Anita Andvik Styremedlem SKKO Tove Feliks Bertelsen Styremedlem SHS Petter Olsrød Styremedlem SST Dubravko Bikic Styremedlem SKA Unni Holm Varamedlem SKKO Arvid Svendsen Varamedlem SKKO Sølvi A Hansen Varamedlem SKKO Linn M Camara Opplæringsansvarlig SKA John Magne Larsen / Elisa Dahlen Ungdomskontakt SHS/ SKKO Merethe Stensrød Vara ungdomskontakt SKKO Kari Kåsene Pensjonistkontakt SKA Marit Sørli Røed Hovedverneombud SKA Heidi Gule Vara Hovedverneombud SKA Magne Auk Revisor SKA Gudrun Høijord Revisor SKA Magnor Furumo Vara revisor SKA

10 Medlemsoversikt Fagforbundet Porsgrunn har registrert pr medlemmer fordelt på 1670 aktive medlemmer inkl. lærlinger, og 651 pensjonister. Verving- Medlemspleie I 2012 ble det innmeldt 172 nye medlemmer. 74 utmeldte/meldte døde. Beste ververe: Ida Sundberg 7 medlemmer Lodve Rune Beite 6 medlemmer Christina Lund/Therese Røer 5 medlemmer I tilegg er det mange flere som har vært finke til å verve nye medlemmer. Det har i 2012 vært avholdt en rekke tiltak for verving og medlemspleie. Det kan nevnes kinoforestilling av filmen Snøen på Kilimanjaro, fruktkurver til alle arbeidsplasser, vaffelsteking på sentrale arbeidsplasser osv. En del av disse tiltakene ble igangsatt i forbindelse med Fagforbundsukene. I forbindelse med Fagforbundsukene og utsendelse av fruktkurver hadde vi også en egen Quiz med fine premier. Medlemmer av fagforbundet Porsgrunn har også vært omtalt i Fagbladet og vi hadde flere bilder og reportasjer i Oss tillitsvalgte i forbindelse med Fagforbundsukene. Styret takker alle som arbeider for en styrking av Fagforbundet Porsgrunn og takker dere alle sammen. Nye lokaler I januar 2012 flyttet Fagforbundet inn i, for oss nye lyse og trivelige lokaler i Storgata 141, DnB bygget 3. etg. Dette var for oss en helt ny verden og vi har nå samlet alle de største organisasjonene og Hovedverneombudet i et kontorfellesskap. Vi trives godt i våre nye lokaler og merker at samarbeidsklimaet organisasjonene mellom har blitt bedre. Vi har ikke helt funnet formen på ansvar for de ulike pliktene, men det hjelper seg for hver dag. De nye lokalene er også langt mer innbydende for våre medlemmer når disse kommer på besøk. Øvrige avtaleområder Fagforbundet Porsgrunn organiserer medlemmer også utenfor KS. Dette er utfordrende da dette er viktige medlemmer, men som ofte føler de faller noe utenfor det dominerende KSområde. Vi jobber med dette for at også denne gruppen skal ha en sterkere følelse av medvirkning inn i fagforbundet Porsgrunn. Møtevirksomhet 1. årsmøte, 1. medlemsmøte i forbindelse med lønnsoppgjøret og 10 styremøter. Seksjonene har i tillegg hatt egne styremøter og medlemsmøter.

11 Leder forsøker å møte på noen medlemsmøter i seksjonene for å holde seg oppdatert, og dette er viktige arenaer hvor de fleste av interesserte medlemmer møter opp. Tillitsvalgte og medlemmer i seksjonene har vært aktive i div. utvalg og prosjekter som angår deres arbeidsplass og gjør en god jobb. Frikjøp Vi har gjennom bestemmelser i Hovedavtalen (HA) rett til å frikjøpe tillitsvalgte. Diskusjon om mest hensiktsmessig måte å benytte seg av disse ressursene på vil være gjenstand for diskusjoner i styret etter årsmøte. Vi blir etter styrets mening nødt til å se på utviklingen og de til enhver tid gjeldende utfordringene Porsgrunn kommune står overfor og på den måten best benytte de ressursene vi har til rådighet. Seksjonene SKA Anne Karin Alseth Hansen var valgt leder av SKA. Hun valgte tidlig på året å trekke seg fra dette vervet grunnet sitt politiske engasjement. Vibeke Nedrebø som var nestleder tok dermed over dette vervet. Vibeke har vært 20 % frikjøpt i den tiden hun har vært leder i SKA. Vibeke er for øvrig tillitsvalgt for de merkantile i rådhuskvartalet. SKKO Sigmund Arnoldsen har vært leder av SKKO i Sigmund arbeider i kirka, men har vært frikjøpt 20 % betalt av Porsgrunn kommune. SKKO har i tillegg hatt 20 % frikjøp ved at Anita Andvik og Kathrine Rui Jensen har hatt 10 % hver fordelt på henholdsvis barnehager og SFO. Det har i 2012 vært arbeidet med innsparinger og nedbemanninger i barnehager, samt omorganiseringer innen Kino og kultur. SHS Nina Lund ble valgt til leder av SHS og senere også valgt til nestleder i Fagforbundet Porsgrunn. Dette betyr at Nina har 100 % frikjøp. I tillegg hadde nestleder John Magne Larsen 20 % frikjøp. John Magne sluttet i høst etter å ha gått over i annet arbeid. Vi har siden den gang ikke hatt ytterligere frikjøp i SHS. Viktigste saker i 2012 har vært fokus på å øke stillingsstørrelser til ansatte vi mener er berettiget til dette. Likeledes jobbes det en hel del med å få fast ansatt vikarer som etter gjeldende lov- og avtaleverk er berettiget til det. SST Geir Nilsen er leder av SST og har 20 % frikjøp til dette arbeidet. SST har vært aktive i forholdt til styre- medlemsmøter og har også invitert styrene i andre seksjoner med på sommertur. Viktige saker er omorganiseringer innen byggdrift bygg og eiendom. Flytting av Moheim til Knarrdalstrand.

12 Ungdom John Magne Larsen har vært ungdomstillitsvalgt hos oss frem til han i september gikk over i annet arbeid utenfor kommunen. Ungdomsutvalget hadde fra til John Magne takket for seg vært svært aktive, og vi har etablert et eget ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget jobbet med mange oppgaver og blant annet så drev de med aktiv medlemsverving av studenter og hadde flere stands på HIT. I pinsa deltok ungdomsutvalget på Volleyballturnering i Porsgrunn sentrum, da med støtte fra ungdommer fra hele fylket. Ungdomstillitsvalgt hadde frem til september 20 % frikjøp. Elisa Dahlen ble på vårt medlemsmøte i september valgt til ungdomstillitsvalgt frem til årsmøte Det er ikke like enkelt å drive ungdomsarbeid, og særlig når man er lærling og har en rekke andre oppgaver som engasjerer. Det er derfor et potensiale for å øke aktiviteten blant ungdom i det kommende året. Pensjonistene Fagforbundet Porsgrunn har en svært aktiv pensjonistgruppe. Gruppen består i dag av ca 300 aktive pensjonister. Pensjonistgruppa har arrangert to turer i år med svært god deltagelse. De har medlemsmøter ca 8 ganger pr. år, og disse møtene avholdes i Rådhusgt. 7 i kantina der. Skal interessen for pensjonistgruppa øke, må man snart se seg om etter større lokaler. Denne gruppa ledes av Kari Kåsene. Kontaktutvalget Det har vært avholdt møter i kontaktutvalget med god fremmøteprosent ca en gang pr. måneden avhengig av saksmengde. Dette utvalget gir nyttig informasjon til oss som representerer i administrasjonsutvalget. Det gis også gode tilbakemeldinger fra de andre organisasjonene om at utvalget er en nyttig diskusjonsarena for dem og at de mindre organisasjonene føler de blir hørt. Fagforbundet Porsgrunn er opptatt av å ha et ryddig og godt forhold til de øvrige organisasjonene for på den måten fremme saker til beste for medlemmene. Arrangement/kurs Samarbeidet om kurs med Fagforbundet Telemark, AOF, LO og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) (tidligere undervisningssykehuset). Fase 1 - kurs, 14 deltakere. Fase 2 kurs, 5 deltakere. I tillegg har medlemmer vært representert ved kurs arrangert av fylket. 30 medlemmer fra Porsgrunn fikk med seg en flott Inspirasjonsdag med Per Fugelli i februar. 1.mai ble tradisjonen tro arrangert, og Fagforbundet var representert. Ikke minst vil vi få takke vår trofaste fanebærer Petter Olsrød for glimrende jobb. Ellers så ønsker styret seg et større engasjement knytta til 1. mai markeringen, selv om det ved årets arrangement var gledelig å se mange av våre unge fra ungdomsutvalget i opptoget.

13 Det er avholdt 1 seminar for tillitsvalgte medlemmer av Fagforbundet Porsgrunn med over 35 deltakere. Det ble arrangert juletrefest i januar med godt fremmøte, en stor takk til Lillian og Linn for god organisering og gjennomføring. Vil også takke våre faste nisser som trofast stiller opp for oss på dette arrangementet som så mange er glade i. Det var i 2012 ca 65 glade barn på vår juletrefest. Forhandlinger/drøftinger Det er ført forhandlinger etter kap. 3 og kap. 5 foruten flere forhandlinger etter kap. 4.A2 og ikke minst etter kap. 4.A1 hvor vi ved årets oppgjør oppnådde ca 48 % av potten. Nytt forhandlingskapittel har kommet inn i HTA etter årets tariffoppgjør. Det er kap. 4.A4 og handler om kompetanse. Dette forhandlingskapittelet tar for seg relevant videre og etterutdanning. Fagforbundet Porsgrunn har i tillegg til dette fått en protokolltilførsel som sier at vi skal sette oss sammen i partssammensatt utvalg for å forsøke og finne en god måte å kunne honorere realkompetanse på. Dette arbeidet er så vidt påbegynt, men har som mål å være ferdig innen sommeren Vi har ført forhandlinger i forbindelse med Søndagsåpent bibliotek, noe som ser ut til å være en suksess ikke bare for de ansatte, men også for brukerne. Det ble i august ført lokal nemndsbehandling vedr. godtgjørelse til frimannskaper ved Porsgrunn brannvesen. Fagforbundet var etter behandlingen ikke helt fornøyd med resultatet, men har sikret at frimannskapene i tiden fremover er sikret en viss uttelling også knytta til de sentrale forhandlingene. Det er i tillegg ført en rekke forhandlinger/drøftinger og lagt inn krav om stillingsutvidelse eller krav om fast stilling med Porsgrunn kommune i 76 saker. Registrerte innkomne/utgående skriv er 472. Hovedoppgjøret KS 2012 Fagforbundet i streik Fagforbundet sentralt tok ut en rekke kommuner i streik denne våren. Vi streiket fordi: Krav om en rettferdig og anstendig lønn til alle ansatte ikke ble innfridd Kravet om å sikre flere arbeidstakere hele, faste stillinger ble ikke innfridd Krav om like og rettferdige pensjonsordninger for alle ble ikke innfridd Kravet om en kraftig økning av Lørdags- og søndagstillegget ble ikke innfridd Vi vil ikke akseptere en lavere ramme enn frontfagene For stor del av lønnsmassen skal fordeles lokalt uten at vi har streikerett Vi i Porsgrunn ble ikke tatt ut denne gang. Mange kommuner over hele landet ble tatt ut. I Telemark var det Skien, Notodden, Tinn og Kviteseid som ble tatt ut. Streik er et våpen som det skal mye til for å benytte, men denne gang mente vi det var behov. Representanter fra Porsgrunn deltok i demonstrasjonstog i Skien for å støtte våre venner i nord.

14 Porsgrunn måtte som så mange andre foreninger i landet starte forberedelser til streik, og vi hadde noen kvelder på kontoret, hvor den valgte streikekomiteen gjorde en formidabel jobb. Vi slapp unna med forberedelse denne gang, men det var en god læring, som kanskje kan kommet til anvendelse ved en senere anledning. Økonomisk resultat: Resultatet i KS-oppgjøret i grove trekk Et generelt tillegg til alle på minst kroner eller 2,7 prosent Minstelønnssatsene heves Lørdags- og søndagstillegget heves til 50 kroner per time En lokal pott på 1,2 prosent med føring på kompetanse og lokal lønnspolitikk Bestemmelser som skal sikre kriterier for lokale lønnstillegg Partene kom fram til et resultat som sikrer rettigheter for innleide vikarer tilsvarende det som ble avtalt i staten. PBL Fagforbundet fikk innfridd kravet om et solid generelt tillegg til alle. Resultatet ble minst kroner til arbeidstakere uten særskilt krav til utdanning til og med åtte års ansiennitet. Fra ti års ansiennitet stiger tillegget til De med seksten års ansiennitet får et tillegg på kroner, mens ansatte med 20 års ansiennitet får et tillegg på kroner. Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl lørdag og kl søndag betales et tillegg på minst 50 kroner per arbeidet time. Lønnsreguleringer: Relevant utdanning tilsvarende 30 studiepoeng, gir 8000 kroner ekstra i lønn, mens 60 studiepoeng gir kroner i tillegg til minstelønnen. Daglige ledere / styrere som har bestått de fire modulene i «PBL Lederutdanning» skal ha minst kroner per år i tillegg til minstelønn. Kvelds- og nattillegg Det gis et tillegg på 21 kroner i timen for ordinært arbeid mellom kl og kl Seniortiltak: Et partssammensatt utvalg har arbeidet med forslag til seniortiltak som nå er nedfelt i protokollen. Disse kan det forhandles om lokalt og tilpasses etter lokale forhold. Innleid arbeidskraft: Partene er enige om at det er viktig å bidra til et seriøst og velfungerende arbeidsliv, der innleide arbeidstakere har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Omfanget av innleie av arbeidskraft i PBL skal kartlegges, og på grunnlag av kartleggingen skal partene diskutere og foreslå tariffavtalebestemmelser, slik at dette blir tema i neste hovedoppgjør. SAMFO Et generelt tillegg til alle på 6 kroner i timen, fra 1. mai. Minstelønnssatsene heves med kroner. Det skal føres lokale forhandlinger innen 15. oktober Partene er enige om at rammen for lønnsoppgjøret 2012 totalt sett forutsettes å ligge på linje med arbeidslivet for øvrig. Partene kom fram til bestemmelser som styrker rettigheter for innleide vikarer.

15 Sympatiaksjon Fagforbundet Porsgrunn arrangerte en sympatiaksjon for våre streikende kollegaer i privat sektor. Ansatte i NHO service streiket for rettigheter til en pensjonsordning på linje med det som gjelder ellers i det offentlige. Vi ledet en politisk markering som vi hadde utenfor St. Hansåsen sykehjem. Det var appeller ved Stortingsrep. Terje Lien Aasland, LO`s- distriktssekretær Irene Bordier Haukedal, Kommunepolitikerne Gro Lorentsen fra SV og Stein Roger Bjerkely fra Rødt foruten vår egen leder Tore Nygaard. Det var ikke så veldig stor oppslutning om aksjonen, men det gledelige var at vi fikk god pressedekning og at det møtte flere representanter fra andre fagforeninger i Grenland opp på arrangementet. Lokale forhandlinger Det føres jevnlige kap 4A2, 4A3 og etter årets lønnsoppgjør også kap 4A4 forhandlinger med ulike datoer for iverksettelse. Dette er forhandlinger hvor ansatte har fått betydelige endringer i sitt arbeid, det har skjedd organisatoriske endringer, for å rekruttere og beholde arbeidstakere eller der ansatte har fullført formalkompetanse relatert til sitt arbeid. Valgkampen 2013 Fagforbundet Porsgrunn ønsker å bidra med ulike tiltak knytta til valget i Vi har ikke planlagt i detaljer på hvilke måte vi skal delta, men vi vil ta initiativ til videre arbeid med faglig politiske samarbeidet. Videre skal vi markere vår posisjon gjennom aktiv deltagelse i Administrasjonsutvalget. Kampen om økte stillingsstørrelser og skjerming av kommunale tjenester skal være sentrale oppgaver i Ikke minst vil vi følge nøye med i det som skjer i trepartssamarbeidet, sammen om en bedre kommune. Her har arbeidsgiver, politikere og vi som tillitsvalgte lagt føringer for arbeidet i 2013 og klare måltall for oppnådde resultat. Det er viktig for oss som organisasjon å stille krav om en effektiv jobbing med disse spørsmålene i Vi vil også bringe dette inn i det fagligpolitiske samarbeidet. Dersom de rødgrønne partiene ønsker støtte fra fagbevegelsen må det lyttes til de utfordringene som ansatte i det offentlige står overfor. Informasjon Fagforbundet Porsgrunn benytter Facebook aktivt som informasjonskanal. Likeledes benytter vi oss av forbundets internettportal hvor vi har egne sider. For oss ser ut som om Facebook er det mediet som flest benytter og som gir en umiddelbar effekt og reaksjon. Vurdering av om vi burde ha en egen person som kunne ha et ansvar for våre hjemmesider er påbegynt. Det er arbeidskrevende å holde disse mediene oppdatert og blir i perioder i overkant av hva vi kan forvente kontoret skal kunne klare. Opplæring I tillegg til fase 1 og fase 2 kurs, har det vært gjennomført en to- dagers samling for alle tillitsvalgte i kommunen.

16 2- dagers samlingen ble avholdt på Skjærgården hotell og badepark. Vi benyttet egne krefter i dette opplegget samt representanter fra kommuneadministrasjon. Blant annet hadde vi Bjørn Nordeide fra Personal- og organisasjonsutvikling med oss for å snakke om KSS (Kvalitesstyringssystem) i tillegg kom også rådmann Per Wold innom og presenterte seg og snakket videre om den økonomiske situasjonen i Porsgrunn kommune. Dette var en bra tillitsvalgt samling hvor vi fikk gode tilbakemeldinger og hvor vi også fikk mange gode tips om hva vi burde ta opp på kommende samlinger. Dag en ble avsluttet med quiz, som satte mange av oss på prøve om egen organisasjon. Vi har også i samarbeid med Porsgrunn kommune arrangert kurs med Knut Ulleberg i juni og september. Et meget bra kurs som 26 av våre tillitsvalgte fikk delta på. Generell utfordringer I året som kommer ligger det en rekke utfordringer foran oss. Her kan kort nevnes: - Sykefravær - Heltid/deltid % flate kutt i alle virksomheter frem til Hydros oppsigelse av samarbeidet med Brannvesenet - Deltagelse i månedlige møte med rådmannen og personalsjef om aktuelle saker - Deltagelse i Grenlandssamarbeidet hvor blant annet innkjøpsavtaler blir diskutert - Deltagelse i Sammen om en bedre kommune - Deltagelse i Leder / Nestlederopplæring i regi av Fylket - Deltagelse på virksomhetsledersamlinger Fagforbundet har 10 årsjubileum i Styret i Fagforbundet Porsgrunn har så smått begynt å sysle med tanken om en markering av dette jubileet. Vi har foreløpig satt ned en egen arrangementskomite, så får vi komme tilbake til hva denne markeringen vi bli. Utvikle medbestemmelsesretten i den enkelte virksomhet er fortsatt en stor utfordring. Årets medarbeiderundersøkelse viser at vi har et potensiale for forbedringer på flere arbeidsplasser. Fagforbundet slutter opp om følgende Porsgrunnsverdier: Felleskap Likeverd Mangfold Raushet Verdiene skal synes i våre handlinger i virksomhetene og i møte med innbyggerne i Porsgrunn kommune. Begrunnelsen er: Bare gjennom motiverte og dyktige medarbeider kan kommunen løse sine oppgaver overfor Porsgrunns befolkning. En viktig forutsetning for å nå kommunens målsetninger er derfor å arbeide for en god personalforvaltning god utvikling av våre ansatte og for et godt arbeidsmiljø. Fagforbundet vil legge til rette for at våre tillitsvalgte blir godt skolerte slik at de kan møte utfordringen i sitt daglige virke. Fagforbundet vil være en offensiv arbeidstakerorganisasjon til beste for medlemmene. Vi vil være en pådriver i arbeide med å gjøre Porsgrunn kommune til en attraktiv arbeidsplass og levere de beste tjenestene til Porsgrunns innbyggere.

17 I tilegg er arbeidstakergruppene utenfor KS en viktig gruppe som vi må sørge for ikke blir glemt i all vår fokus rundt KS- område. Til dette trenger vi støtte og engasjement fra medlemmene. Styret takker alle medlemmer og tillitsvalgte for et hyggelig samarbeid i Sammen er vi sterke Omtanke Solidaritet Samhold For styret i Fagforbundet Porsgrunn Tore Nygaard Leder/ Hovedtillitsvalgt

18 ÅRSMELDING FRA HOVEDVERNEOMBUDET 2012 Hovedverneombudet har i 2012 vært lite synlig ute i virksomhetene og har hatt en redusert kapasitet og tilstedeværelse fram til august 2012 I hovedsak har alle henvendelser pr telefon og mail blitt besvart gjennom året. Likeledes ble det forsøkt å delta i en del møtevirksomhet. Vara for hovedverneombudet Heidi Gule møtte i noen møter og var behjelpelig med en del praktiske arbeidsoppgaver Så takk til henne Jeg må også få lov til å være personlig i årsmeldingen og takke alle verneombud tillitsvalgte arbeidsgiver for støtte og omtanke i tida da mannen min var syk og også etter at han ble borte. Det er en klar faktor for at jeg er tilbake i jobb for fullt Tilrettelegging med hjemmekontor i perioder fleksibilitet i arbeidstid og oppfølging under sykemeldingsperioder. Så tusen takk alle sammen! Hovedverneombudets rolle og oppgaver er omtalt i arbeidsmiljøloven og forskrifter til denne. En viktig rolle er å koordinere verneombudenes virksomhet. (Det er 124 verneombud.) Samarbeid med dem er derfor en prioritert oppgave I 2012 var kontakten i hovedsak i de to nettverksmøtene vi avholdt vår og høst i tillegg til de henvendelsene jeg fikk pr telefon eller mail. Hovedverneombudet får henvendelser både fra ledere og verneombud som ønsker å diskutere saker/be om råd. MØTEVIRKSOMHET: Møtefrekvensen er høy i kommunen, og HVO er med i flere arb.gr./prosjektgr/styringsgrupper som har arbeidet med HMS-system, nærværsarbeid,, bedriftskultur, byggesaker, utvikling/revidering av retningslinjer og rutiner i kommunen, seniorpolitikk, AKAN arbeid, en bedre kommune og omstillingsutvalget I tillegg til nevnte utvalg og arbeidsgrupper er Hovedverneombudet fast medlem av: -HAMU -Styret i fagforbundet Porsgrunn Rådgivende utvalg i Fagforbundet som skal bistå forbundsstyret i saker som vedrører arbeidsmiljø Utvalg for arbeidsmiljø i Fagforbundet Telemark. Hvo deltar også i kommunens samlinger for virksomhetsledere HVO har i 2012 blitt invitert til personalmøter og besøkt noen få virksomheter/avdelinger for å snakke om roller i arbeidslivet litt om kommunens satsing på området HMS litt om kommunens retningslinjer om avvik og HMS-system. TILSYN Porsgrunn kommune har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet som ga noen pålegg - Krav til opplæring av medlemmer av Vamu Lovfestet i AML 7-4 ( 6-5) o Dette er tatt til følge og kurs er iverksatt og skal videreføres i 2013 og 2014

19 o o For å opfylle lovens krav om opplæring så rask som mulig er det i HAMU fattet vedtak om at Verneombud og medlemmer til arbeidmiljøutvalg skal velges samtidig og at det skal foretas nyvalg innen utgangen av august 2013 i alle virksomheter - Krav om plan for risikovurdering 41 virksomheter har gjort risikovurdering og handlingsplan i tråd med pålegget - Verneombudets medvirkning o Utarbeidet handlingsplan for leder og verneombud o Verneombudene skal skrive årsrapport første gang for 2012 som skal legges fram i et samlet dok. Til HAMU våren 2013 HMS-revisjoner Hvo deltok sammen med HMS-sjef på revisjon i noen virksomheter i 2012 Tema var oppfølging av sykemeldte. Det var en nyttig revisjon. Det er veldig mye bra arbeid som gjøres ute, det som var å ta tak i var i hovedsak å sette fokus på viktigheten av skriftlig dokumentasjon NÆRVÆRSARBEID: Nærværsarbeidet i kommunen har vært en prioritert oppgave også i 2012 Arbeidsmiljøpris er videreført og for 2011 blei prisen tildelt Hjemmetjenesten Øst. Sykefraværet totalt i Porsgrunn kommune var pr sept på 8,5 % - som er en del høyere en målet som var satt til 7,7% Det er langtidsfraværet som har økt mest. Det er viktig at hver virksomhet har sykefravær på dagsorden i alle vamu møter og at en her ser om det er noe av sykefraværet som er arbeidsrelatert. AVVIK HMS Det er en god oppgang i meldte avvik men fremdeles underrapportering slik at avviks tallene som kommer fram i kvartalsrapporten viser ikke alltid et sant bilde. HMS-avvik skal meldes inn i KSS noe som for de fleste virker som en god løsning. Det er likevel en kjennsgjerning at flere er usikre på hva et avvik er og hva som skal meldes. Det kommer fram på ulike kurs og samlinger/møter. Det er bestemt at det skal være HMSrevisjon i 2013 med fokus på avvik og avvikshåndtering. KONFLIKTER: Konfliktsaker på systemnivå dvs. saker som vedrører arbeidsstedet generelt - har det også vært i 2012 der hovedverneombudet har bistått arbeidsplassen. I tillegg har det vært flere enkeltsaker som hovedverneombudet har samarbeidet med tillitsvalgte/ledere og de involverte i sakene.

20 KURSVIRKSOMHET: Det er avholdt grunnkurs (40 t kurs) for 28 nyvalgte verneombud i Dagsamlinger/nettverksmøter for samtlige verneombud (Vår og høst) Frammøteprosenten til disse samlingene er svært god. HMS-gr.kurs for medlemmer av V-amu 35 deltakere Det skal gjennomføres flere kurs for denne gruppen i 2013 og 2014 Hovedverneombudet har deltatt på følgende kurs/konferanser Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 4 dager SAMARBEID: Kommunens organisasjonskart beskriver linjene i hovedverneombudets rolle og hvem en skal forholde seg til. Utover samarbeidet med verneombudene og ledelsen i deres verneområder har hovedverneombudet i hovedsak samarbeid med kommunens ledelse, HMS-avd. og hovedtillitsvalgte fra de ulike organisasjonene i saker som er løftet ut av virksomhetene eller som gjelder overordnede saker. Hovedtillitsvalgte fra de største organisasjonene og hovedverneombudet har månedlige møter med rådmann og personalsjef som både er viktige og nyttige. Hovedverneombudet har faste møter 2 3 ganger pr. år med HVO i Grenlandskommunene Ellers er det forum for HVO i de øvrige Telemarkskommunene 2 ganger i året. Kontakten ute i organisasjonen vår Porsgrunn kommune er svært viktig, og hovedverneombudet har godt samarbeid med både ledere og ansatte. For å oppfylle AML s krav om en helsefremmende arbeidsplass og et arbeidsmiljø som skal være fullt forsvarlig i forhold som kan innvirke på arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd, kreves det en innsats fra begge parter i arbeidslivet Et godt arbeidsmiljø i en så stor organisasjon som Porsgrunn kommune kommer ikke av seg selv. Det er en kontinuerlig prosess som alle må delta i og være medvirkende til å skape. Arbeidet med HMS er en viktig oppgave som vi må jobbe systematisk med. Det skal være et verktøy som alle skal kjenne til og bruke! Takk til alle verneombudene og tillitsvalgte for innsatsen takk til ALLE som er med på å fremme et godt arbeidsmiljø. Marit Sørlie Røed hovedverneombud

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028

Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 Sak 3: Beretning og regnskap for perioden 1/1-2011 til 31/12-2011 Årsberetning 2011 for Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening avd. 028 1. Innledning Fagforeningen legger frem foreningens

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Forbundet viser styrke

Forbundet viser styrke http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte august, nr. 7/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2012 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 10

Detaljer