Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam"

Transkript

1 Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam

2 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 2 Innhold A. EKSEMPEL PÅ SKJEMATISK FRAMSTILLING AV KOMPETANSEPROFIL FOR INSTRUKTØRER... 3 B. SJEKKLISTE TEORETISK UNDERVISNING... 4 C. SJEKKLISTE FASILITETER... 5 D. SJEKKLISTE FØRSTEHJELP... 7 E. SJEKKLISTE HELIKOPTEREVAKUERING... 8 F. SJEKKLISTE SØK OG REDNING / BRANNTRENING G. SJEKKLISTE LIVBÅT / MOB-BÅT H. SJEKKLISTE HLO... 13

3 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 3 A. EKSEMPEL PÅ SKJEMATISK FRAMSTILLING AV KOMPETANSEPROFIL FOR INSTRUKTØRER Aktuelle fag Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kommentarer Brannteori gk-nivå Brannøvelser gk-nivå Brannteori vg Brannøvelser vg FG teori FG øvelser Redningsteori gk-nivå Redningsøvelser gk-nivå HUET-teori HUET- øvelser Grov sjø teori Grov sjø øvelser Mob-båt teori Mob-båt øvelser Livbåt teori Livbåt øvelser HMS offshore HMS skip HMS land Førstehj. teori gk-nivå Førstehj. øvelser gk-nivå Førstehj. teori vg-nivå Førstehj. øvelser vg-nivå Med. beh. teori Med. beh. øvelser Skadestedsledelse land. Skadestedsledelse offsh. C & C Kran og fallsikring Teambuilding Pedagogikk Annet 1 Annet 2 Annet 3 Nivå 1 - Hjelpeinstruktør-nivå. Behov for mer opplæring intern/ ekstern Nivå 2 - Instruktørnivå. Kan undervise selvstendig. Kan bidra i internopplæring. Vedlikehold av kompetanse etter behov. Nivå 3 - Hovedinstruktørnivå. Kan mer enn det som kreves for Instruktør. Kan kjøre internopplæring. Spissing av kompetanse etter behov.

4 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 4 B. SJEKKLISTE TEORETISK UNDERVISNING Pedagogisk vurdering - Rammevilkår - Tilrettelegging for gode læringsprosesser - Læringsmidler Faglig vurdering - Læringsmål - Formidling - Undervisning ihht aktuelle fagplan

5 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 5 C. SJEKKLISTE FASILITETER Resepsjon - Egnet resepsjonsareal - Servicetilbud - Oppholdsareal Klasserom - Maksimum 24 elever - Lysforhold - Inneklima - Ergonomiske forhold - Teknisk utstyr (prosjektor, PC etc.) - PC-utstyr for e-læring - E-læringsprogram - Lokaliteter for e-læring Kantine - Rutiner for drift ihht IK Mat - Hygiene - Matframbyding - Meny - Renhold - Lysforhold & inneklima Kontor for instruktørene - Kontorer tilgjengelig - Lys, inneklima, ergonomi, plassforhold Garderober for instruktører - Garderober for instruktører, menn/kvinner - WC, håndvask - Dusj - Renhold Garderober for elever - Garderober for elever, menn/kvinner - WC, håndvask - Dusj - Renhold Utearealer - Områdekart - Beskrivelse av utearealer og bruksområder - Tilkomst/gangveier - Rutiner for rydding og strøing ved snø og is Branntreningsfelt - Felt for trening i bruk

6 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 6 av håndslukkemidler - Felt for demonstrasjon av væskebrann - Felt for demonstrasjon av antent HC lekkasje under trykk og slukking av denne - Evakueringslabyrint (boligmodul e.likn.) Basseng - Størrelse - Dybde - Utstyr for å produsere bølger på 0,5 meter - Utstyr for å produsere vind lik 10 m/s - Hvilke fagplaner er bassenget egnet for? - Rutiner for vannanalyser for bakterier og virus? Redningsmidler - Redningsstrømpe - Stuplivbåt - Sliskelivbåt - Lårelivbåt i davit - Kran og redningsseler for simulert løft til helikopter - Helikopterflåte - Redningsflåte Beredskapsrom - Tavler, PA-anlegg, eget spillrom, radio/telefon

7 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 7 D. SJEKKLISTE FØRSTEHJELP Risikovurdering - Forståelse for hva som kan gå galt - Avbøtende tiltak/barrierer Lokaler: - Lys, temperatur og inneklima - Håndvask og papir tilgjengelig - Renhold gulv og håndvask Utstyr - Anne-dukke - Maske / ansiktsduk - Svelgtube - Materiell for bandasjering m.m. - Rutiner for renhold og desinfeksjon av utstyr - Bårer (scoopbåre, vakum-madrass etc.) - Spjelke-utstyr - Nakkekrage - Oksygenflasker med maske - Hjertestarter - Infusjonsvæske og infusjonssett - Skadelapper - Tilgang på / bruk av læringskompendium i undervisningen? Instruktør-kompetanse - Off. godkj. sykepleier - Off. godkj. ambulansepersonell - En instruktør pr. X antall elever Hygiene - Håndvask før øvelsene? - Hygiene ivaretatt ved trening på stabilt sideleie? Gjennomføring ihht fagplan - Kurset følger fagplan - Observerte avvik

8 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 8 E. SJEKKLISTE HELIKOPTEREVAKUERING Risikovurdering - Instruktørenes innsikt i og forståelse for hva som kan gå galt - Avbøtende tiltak/barrierer Lokaler: - Basseng - Rom for tøy, bekledning og diverse utstyr - Tilkomst/logistikk mellom garderober, utstyrsrom og basseng - Garderober - Hensiktsmessig skille mellom garderobene for menn/kvinner - WC - Dusj og håndvask - Renhold Utstyr - Redningsdrakter (type, kvalitet, utstyr etc.) - Underbekledning - Helikopterskrog for «tørrøvelser» - Helikoptersimulator i basseng Instruktører - Pedagogisk kompetanse - Dykkerkompetanse - Annen kompetanse - En instruktør pr. 6 elever ved praktisk trening / instruksjon - En instruktør pr. elev ved HUET - Antall dykkere i basseng under HUET - Antall instruktører på land - Arbeidsfordeling instruktørene imellom Hygiene - Rutiner for analyse av vannprøver (fra basseng) for bakterier/virus m.m. - Rutiner for rengjøring /

9 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 9 desinfeksjon av drakter - Rutiner for rengjøring / desinfeksjon av pustelunger Gjennomføring ihht fagplan - Kurset følger fagplan - Observerte avvik

10 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 10 F. SJEKKLISTE SØK OG REDNING / BRANNTRENING Risikovurdering - Instruktørenes innsikt i og forståelse for hva som kan gå galt - Avbøtende tiltak/barrierer Lokaler: - Treningsfelt - Rom for tøy, bekledning og diverse utstyr - Tilkomst/logistikk mellom garderober, utstyrsrom og treningsfelt - Garderober - Hensiktsmessig skille mellom garderobene for menn/kvinner - WC - Dusj og håndvask - Renhold Utstyr - Regntøy - Verneutstyr/brannbekledning - Pressluftutstyr og maske - Antall slanger i et normalutlegg, ref. fagplan - Utstyr for demonstrasjon av slukkemidler - Oppsamlingsanlegg for å hindre miljøskadelige utslipp - Utstyr for demonstrasjon av væskebrann - Utstyr for demonstrasjon av antent HC lekkasje under trykk / anlegg for gassbrann - Utstyr for demonstrasjon av strålerør, vannvegg, vanntåke, vannkanon etc. - Ventiler i reell dimensjon - Treningsdukker - Hydraulisk kutter/løfter, løfteputer, løftebukk etc. - Fallsikrings-/redningsutstyr - Skjærebrenner / vinkelsliper etc. - VHF-utstyr / radio / kommunikasjonsutstyr etc. Slukkemidler - Vann - Skum - CO2 - Pulver - Andre

11 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 11 Instruktører - Pedagogisk kompetanse - Brannvernkompetanse - Annen kompetanse - En instruktør pr. X elever ved praktisk trening / instruksjon - Arbeidsfordeling instruktørene imellom Hygiene - Rutiner for analyse av pusteluft fra pressluftutstyr - Rutiner for rengjøring / desinfeksjon av bekledning og masker Gjennomføring ihht fagplan - Kurset følger fagplan - Observerte avvik

12 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 12 G. SJEKKLISTE LIVBÅT / MOB-BÅT Risikovurdering - Instruktørenes innsikt i og forståelse for hva som kan gå galt - Avbøtende tiltak/barrierer Lokaler: - Se Sjekkliste for fasiliteter samt aktuelle fagplan Utstyr - Redningsdrakter (type, kvalitet, utstyr etc.) - Underbekledning - Livbåt for «tørrøvelser» - Stuplivbåt for trening på stup/dropp - Livbåt for trening i sjø - Lenseutstyr - Drivanker/kasteline - Pyroteknisk utstyr - Styreline - Slynge - VHF / SART - Klatrenett - MOB-båt liten - MOB-båt stor - Flytedukker - Baugline / slepeline - Krokoppheng - Daviter - Kran - Redningsgrind / sealift - GPS-utstyr Instruktører - Pedagogisk kompetanse - Fagkompetanse - Annen kompetanse - Antall instruktører pr. X elever ved praktisk trening / instruksjon Gjennomføring ihht fagplan - Kurset følger fagplan - Observerte avvik

13 Gjeldende fra: Revisjon nr: 03 Rev. dato: Side: 13 H. SJEKKLISTE HLO Risikovurdering - Instruktørenes innsikt i og forståelse for hva som kan gå galt - Avbøtende tiltak/barrierer Lokaler - Se Sjekkliste for fasiliteter samt aktuelle fagplan Utstyr - Helidekk - Helikoptermodul - Bekledning (se for øvrig Sjekkliste for søk og redning/branntrening) - Vindpølse - Underbekledning Instruktører - Pedagogisk kompetanse - Fagkompetanse - Annen kompetanse - Antall instruktører pr. X elever ved praktisk trening / instruksjon Gjennomføring ihht fagplan - Kurset følger fagplan - Observerte avvik

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1

NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) Hensikt/ Etter endt opplæring

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE

NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE NASJONAL STANDARD FOR REDNINGSMENN INNEN LUFTAMBULANSETJENESTEN, REDNINGSHELIKOPTERTJENESTEN OG SAR OFFSHORE av 18. juli 2002 Revidert 18. Juli 2010 Vedtatt av Justisdepartementet og Helsedepartementet

Detaljer

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen

Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Rundskriv 1-2008 - Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen 1 Innledning Skoleeier skal ha klare krav og retningslinjer for skolenes svømmeopplæring slik at risikoen for ulykker

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer

OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer 15 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 04, 30-09-2009 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Generelt om opplæringen...4 3

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker

Instruks for kursansvarlig i Arendal Undervannsklubb... 24 Innhold... 24 Generelt... 24 Aktuelle forskrifter m.m... 24 AUKs strategi for sikker Internkontrollmanual for Arendal Undervannsklubb Innholdsfortegnelse Kilder for annen informasjon relatert til IK-systemet... 4 Styrets mål for sikkerhet i Arendal Undervannsklubb... 5 Organisering, myndighet

Detaljer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.3. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr. Nivå 3 (H-3) 40 timer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.3. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr. Nivå 3 (H-3) 40 timer Kursplan for opplæring Modul O-8.3 Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr Nivå 3 (H-3) 40 timer Versjon: 02 Dato 26.06.204 Innhold Forord... 3 2 Opplæringsmodul, hydraulikk...

Detaljer

Grunnopplæring for sjøtilsatte

Grunnopplæring for sjøtilsatte 1 of 64 07.02.2011 20:52 Grunnopplæring for sjøtilsatte Startside Om kurset Dette kurset skal gi deg et lite innblikk i Hurtigruten, hvilke krav som stilles for å jobbe på våre skip samt gi deg en grunnleggende

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID 22,5 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 13, 28-06-2007 1 Forord... 3 2 Generelt om opplæringen... 4 2.1 Opplæringens varighet... 4 2.2 Opptaksvilkår/Forkunnskaper...

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner

Tilsyn med campingplasser og gjestehavner Tilsyn med campingplasser og gjestehavner sommer 2013 Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Sammendrag... 3 3.0 Lovgrunnlag... 3 4.0 Gjennomføring av prosjektet... 4 5.0 Rapport fra den enkelte

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Anthoni Larsen 11.11-20.11.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heimdal Aktivitetsnummer 001036008 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer