mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk"

Transkript

1 ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 GRAUPNER/SJ.GmbH..Henriettenstr.96,.D KIRCHHEIM/TECK.GERMANY 0-3 norsk INNOVATION & TECHNOLOGY 14+

2 Norsk Innholdsfortegnelse Innføring... 3 Symbolforklaring... 3 Forskriftsmessig bruk... 4 Forord... 4 Leveringsomfang... 5 Tekniske data... 5 Sikkerhetsanvisninger... 6 Generelt... 6 Anmerkninger og varsler... 6 Montere mottakeranlegget... 7 Montere mottakerantennene... 7 Montere servoene... 7 Montere stengene... 7 Justering senderantenne... 7 Kontroll før start... 7 Rekkevidde og funksjonstest... 7 Modelldrift flate-heli-skip-bil... 8 Slepedrift... 8 Kontroll sender- og mottakerbatteri... 8 Kapasitet og driftstid... 8 Reparere elektromotorer... 8 Bruke elektronisk turtallsregulator... 9 Elektrisk tenning... 9 Statisk ladning... 9 Ytterligere anvisninger... 9 Komponenter og tilbehør... 9 Ansvarsfraskrivelse/skadeerstatning... 9 Anvisninger for håndtering av NiMH-batterier Genrelle anvisninger Tilpasse de enkelte battericellene Lading Ulading...11 Anvisninger for håndtering av LiIo- og LiPo-batterier...11 Genrelle anvisninger...11 Lagring Ytterligere anvisninger for håndtering Kassere gamle batterier og akkumulatorer Anvisninger til miljøbeskyttelse Vedlikehold og pleie Produsenterklæring fra firmaet Graupner SJ GmbH.. 14 Generelle driftsanvisninger Strømforsyning til senderen Lade senderbatteriet Batteriets driftstidsteller nede til venstre i displayet.. 15 Hendeljustering Lengdejustere styrehendlene Betjeningselementer og porter på senderen For- og bakside Tastelås Tastene samt ESC og ENT Digital trimming DSC-port DATA-port Øretelefontilkobling Kortleser mini-usb-tilkobling Display Ta i bruk senderen Ta i bruk mottakeren Installasjonsanvisninger Strømforsyning til mottakeren Tilordning til mottaker Binding "Binde" sender og mottaker Rekkeviddetast Fail Safe Advarsler Anbefalt tilbehør Samsvarserklæring Garantidokument

3 innovasjon og teknologi Innføring Takk for at du har valgt fjernstyringssystemet mz- 18 HoTT eller mz-24 HoTT 2,4 GHz fra Graupner. Dette systemet er ekstremt flersidig og kan brukes av både nybegynnere og eksperter. Vennligst les denne håndboken nøye for å oppnå best resultater med fjernstyringen og ikke minst sikker styring av modellene. Slå opp i håndboken eller rådfør deg med forhandleren eller Graupner-kundeservice hvis det oppstår vanskeligheter under drift. Ved tekniske endringer kan informa.sjonen i denne håndboken endres uten forvarsel. Dette produktet oppfyller lovmessige, nasjonale og europeiske krav. For å opprettholde denne tilstanden og sikre farefri drift må du, som bruker, lese og ta hensyn til denne bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før du bruker produktet! MERKNAD Denne bruksanvisningen er en del av produktet. Den inneholder viktige anvisninger om idriftsettelse og håndtering. Oppbevar derfor denne bruksanvisningen for senere referanse! Ta hensyn til dette, også hvis du gir dette poduktet videre til en tredjeperson. Alle firmanavn og produktbetegnelser er varemerker som tilhører respektive eiere. Alle rettigheter forbeholdes. Henvend deg til vår service ved tekniske spørsmål, se side 35.! OBS! Det er viktig at du leser hele bruksanvisningen før du bruker fjernstyringen for første gang. Symbolforklaring!!! OBS Dette symbolet refererer til merknader ved siden av, og hhv. i det følgende, som brukeren til enhver tid må ta hensyn til! Hvis merknader med dette kjennetegnet ignoreres, kan dette påvirke produktets funksjon, og dermed redusere sikkerheten og utgjøre en fare for brukeren. Dette symbolet, UTEN spesifikk overskrift, refererer til merknader ved siden av, og hhv. i det følgende, som brukeren til enhver tid bør ta hensyn til! Hvis disse anmerkningene og tipsene ignoreres, kan dette føre til enhver type skader. Advarsel Dete symbolet refererer til forbud som brukeren skal overholde! Hvis forbudene ved siden av dette symbolet ignoreres, kan dette påvirke produktets funksjon samt brukerens sikkerhet. P Pleie og vedlikehold Dette symbolet refererer til merknader om pleie og vedlikehold av produktet som brukeren til enhver tid bør tar hensyn til for å garantere en lang levetid for produktet Merknad Dette symbolet refererer til merknader som brukeren til enhver tid bør ta hensyn til for å garantere sikker drift av enheten. Tip Dette symbolet refererer til tips og erfaringer om hvordan du kan unngå eventuelle vanskeligheter eller skader og gir forslag til utbedring av eventuelle feil. Merknad til kassering Dette symbolet refererer til etterfølgende merknader om hvordan brukeren skal kassere enkelte materialer eller produkter! Norsk Vennligst ta hensyn til merknadene om kassering og miljøbeskyttelse på side 13 3

4 Norsk Forskriftsmessig bruk Dette fjernstyringsanlegget skal utelukkende brukes til produsentens spesifiserte bruksformål i ubemannede fjernstyringsmodeller. All annen bruk er ikke tillatt og kan forårsake skader på anlegget samt føre til alvorlige tingog/eller personskader. Derfor gis det ikke garanti eller erstatning ved enhver uforskriftsmessig håndtering som ikke oppfyller disse bestemmelsene.! OBS Produktet kan også drives av RC-nybegynnere. BARN UNDER 14 ÅR KAN BRUKE DETTE PRODUKTET HVIS DE ER INSTRUERT AV EN VOKSEN OG FÅR TILSYN. SIKKERHET ER INGEN TILFELDIGHET og FJERNSTYRTE MODELLER ER IKKE LEKETØY! Også små modeller kan forårsake alvorglige tingog/eller personskader på grunn av uforskriftsmessig håndtering, men også av andre årsaker. Merknad Denne bruksanvisningen er en del av produktet. Den inneholder viktige anvisninger om drift og håndtering av fjernstyringsanlegget. Denne bruksanvisningen må oppbevares på et sikkert sted, og hvis senderen gis videre, skal den også overhendes til neste bruker.! OBS Vennligst ta hensyn til alle sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informa.sjon om håndering av produktet. Du har selv ansvar for farefri drift av modellen! Hvis bruksog sikkerhetsanvisningene ikke følges, slettes garantien. Forord Fjernstyringssystemet fra Graupner kan brukes til å styre motor-, seilfly- og helikoptermodeller, og er det perfekte valget hvis du leter etter en kvalitativ høyverdig fjernstyring. HoTT-systemet overfører mange forskjellige data i sanntid, som f.eks. motorturtall, spenning, temperatur, brukerprogrammerbare advarsler osv...slike data kommer for eksempel direkte fra en HoTT-kompatibel turtallsregulator uten at det trengs ytterligere sensorer. Selvfølgelig kan disse dataene også overføres fra sensorer som kan monteres separat, og som er kompatible med HoTT-systemet. For å kunne utnytte alle egenskapene til den nye fjernstyringen må du lese hele følgende beskrivelse nøye før første gangs bruk. Ta spesielt hensyn til varsel- og sikkerhetsanvisningene. Ergonomisk og teknisk moderne fjernstyringssystem med 4 funksjoner i 2,4-GHz-HoTT-teknologi for erfarne modellpiloter. På grunn av konsekvent teknisk optimering tilbyr denne enheten en utvidet betjenings- og funksjonskomfort i sin klasse. Maksimal driftssikkerhet med moderne impulsbehandling ved hjelp av mikrodatamaskiner. Mikrodatamaskin-fjernstyringssystem i moderne 2,4-GHz-Graupner SJ-HoTT-teknologi Maksimalt uømfintlig mot feil på grunn av optimert frekvens-hopping på inntil 75 kanaler og bred kanalspredning Intelligent dataoverføring med korrigeringsfunksjon Ultraraske reaksjonstider ved direkte overføring av dataene fra hovedprosessoren til 2,4-GHz-HF-modulen med pålitelig overføring. Ingen ekstra forsinkelser på grunn av omveier via ytterligere prosessorer. Toveiskommunikasjon mellom sender og mottaker Ekstrem rask nybinding også ved maksimal avstand Test- og varselfunksjon for rekkevidde Mottaker-underspenningsvarsel i senderdisplayet Tallrike programmerings- og analyseringsfunksjoner direkte i senderdisplayet ved hjelp av det spesielle telemetridisplayet Fremtidssikker på grunn av muligheten for å oppdatere alle komponenter Avansert trådløst LS-system for komfortabel nybegynneropplæring berøringsfølsomt TFT-fargedisplay * Battery Elimination Circuit 4

5 innovasjon og teknologi Leveringsomfang Fjernstyringssett mz-18, best.-nr. S1005 Sender mz-18 HoTT, best.-nr. S1005.de, med innebygget NiMH-senderbatteri 4NH-2000 RX RTU flat (endring forbeholdes), plugglader (5,6 V/200 ma), toveis Graupner mottaker GR-24 HoTT og GR-12L HoTT, USB-adapter/ grensesnitt (best.-nr ) inkludert USB-kabel og adapterkabel (best.-nr S) for mottaker-oppdatering, bærerem samt bruksanvisning, garantikort og stift for alternativ betjening av det berøringsfølsomme displayet Fjernstyringssett mz-24, best.-nr. S1006 Sender mz-24 HoTT, best.-nr. S1006.de, med innebygget LiPo 1s2p/4000mAh/3,7 V TX-senderbatteri (endring forbeholdes), plugglader (4,2 V/500 ma), toveis Graupner mottaker GR-24 HoTT og GR-12L HoTT, USB-adapter/ grensesnitt (best.-nr ) inkludert USB-kabel og adapterkabel (best.-nr S) for mottaker-oppdatering samt mikro-sd-kort med adapter for kortlesere, bærerem og transportkoffert samt bruksanvisning, garantikort og stift for alternativ betjening av det berøringsfølsomme displayet Nødvendig tilbehør For idriftsettelse av fjernstyringssettet trenger du også følgende komponenter, som ikke er inkl.udert i leveringsomfanget: Strømforsyning til mottakeren Servo og ytterligere tilbehør som passer til modellen du skal bruke Tekniske data Norsk Sender mz-18 og mz-24 HoTT Frekvensbånd 2,4 2,4835 GHz Modulasjon FHSS Sendereffekt 100 mw EIRP Styrefunksjoner mz-18 HoTT: 9 funksjoner, derav 4 trimbar mz-24 HoTT 12 funksjoner, derav 4 trimbar Temperaturområde C Antenne drei- og foldbar Driftsspenning 3,4 6 V Strømopptak ca. 540 ma Mål ca. 194 x 287 x 112 mm Vekt ca. 840 g med senderbatteri Tilbehør Best.-nr. beskrivelse 1121 Skulderrem, 20 mm bred 70 Skulderrem, 30 mm bred 3097 Vindbeskyttelse for håndsender Ytterligere tilbehør i vedlegget eller på internett under Rådfør deg også med din fagforhandler. De hjelper deg gjerne. * Opplysningen om tillatt driftsspenningsområde gjelder utelukkende for mottakeren! Vennligst ta hensyn til! at mottakerens inngangsspenning leveres uregulert til servotilkoblingene, men at tillatt driftsspenningsområde for de aller fleste servoer, turtallsregulatorer, gyroer osv., som fremdeles finnes på markedet, kun er 4,8 til 6 volt! Mottaker GR-24 HoTT, best.-nr Driftsspenning 3,6 8,4 V* Strømopptak ca. 70 ma Frekvensbånd 2,4 2,4835 GHz Modulasjon FHSS Antenne Diversity-antenner, 2 x ca. 145 mm lang, ca. 115 mm kapslet og ca. 30 mm aktiv Påpluggbare 12 servoer Påpluggbare 1 sensorer Temperaturområde ca C Mål ca. 46 x 31 x 14 mm Vekt ca. 16 g Mottaker GR-12L HoTT, best.-nr. S1012 Driftsspenning 3,6 8,4 V* Strømopptak ca. 70 ma Frekvensbånd 2,4 2,4835 GHz Modulasjon FHSS Antenne 1 x ca. 145 mm lang, derav ca. 115 mm kapslet og ca. 30 mm aktiv Påpluggbare 6 hhv sensor servoer Påpluggbare 1 ved servo 5 sensorer Temperaturområde ca C Mål ca. 36 x 21 x 10 mm Vekt ca. 7 g 5

6 Norsk Sikkerhetsanvisninger! For skader som oppstår som følge av at denne bruksanvisningen ikke er fulgt gis det ikke erstatning/ garanti. For følgeskader overtar vi intet ansvar! For ting- eller personskader som oppstår på grunn av feil håndtering, eller som følge av at sikkerhetsanvisningene ikke er fulgt, overtar vi intet ansvar! I slike tilfeller slettes garantien. Du har kjøpt et fjernstyringssystem som kan brukes til fjernstyring i kombinasjon med nødvendig tilbehør og en fungerende RC-modell. Firmaet Graupner SJ GmbH kan ikke ha kontroll på at monterings- og driftsanvisningen samt betingelsene og metodene ved installasjon, drift, bruk og vedlikehold av fjernstyringskomponentene overholdes. Derfor tar firmaet Graupner SJ GmbH heller ikke ansvar for tap, skader eller kostnader som oppstår på grunn av feil fremgangsmåte eller uforskriftsmessig bruk og drift eller tilfeller som på noen måte henger sammen med dette. Hvis det ikke er uttrykkelig påbudt av lovgiver, er ethvert krav på skadeerstatning fra firmaet Graupner SJ GmbH utelukket, uansett på hvilket grunnlag (inkl. personskader, død, skader på bygninger samt tap av omsetning eller fortjeneste på grunn av forretningsavbrudd eller andre indirekte eller direkte følgeskader) som er forårsaket av produktet. Samlet forpliktelse er under alle omstendigheter og i ethvert tilfelle begrenset til den summen som du faktisk har betalt for produktet. I tillegg er normal slitasje ved drift (f.eks. slitte tannhjul eller servogir) og ulykkesskader (f.eks. knekte aksler eller andre skader) utelukket fra garantien. Disse sikkerhetsanvisningene skal ikke kun beskytte produktet, men er også utformet for din og andres sikkerhet. Les derfor nøye gjennom dette kapittelet før du bruker produktet! Generelt Før du starter fjernstyringen må du informere deg om de gjeldende, lovmessige bestemmelsene den er underlagt. Loven skal til enhver tid overholdes. Ta også hensyn til lovene i det aktuelle landet. Kjøp av ansvarsforsikring er anbefalelsesverdig og tvingende nødvendig for alle typer flymodeller. Hvis du allerede er i besittelse av en slik, må du informere deg om forsikringen dekker drift med gjeldende modell. I dette tilfellet må du kjøpe en spesiell modell-ansvarsforsikring. Produktet er ikke et leketøy. Det er ikke egnet for barn under 14 år. Hvis du ikke har tilstrekkelig kunnskap om håndtering av fjernstyrte modeller, må du henvende deg til en erfaren modellpilot eller en modellklubb. På grunnlag av sikkerhet og godkjenning (CE) er det ikke tillatt å bygge om og/eller endre produktet selv. Produktet skal ikke bli fuktig eller vått. Bruk det aldri i dårlig vær, som f.eks. regn, tordenvær, sterk vind osv. Ikke legg fra deg emballasjematerialet på et vilkårlig sted fordi det kan bli et farlig leketøy for barn. Hvis du har spørsmål som ikke kan besvares ved hjelp av bruksanvisningen, må du ta kontakt med oss (for kontaktinformasjon, se side 35) eller en annen faglært person. Betjening og drift av fjernstyrte modeller krever opplæring! Hvis du aldri har styrt en slik modell før, må du begynne spesielt forsiktig og først bli kjent med hvordan modellen reagerer på fjernstyringskommandoene. Vær tålmodig! Anmerkninger og varsler Tekniske feil i elektriske eller mekaniske komponenter kan føre til at motoren startes ved et uhell og/eller at deler flyr rundt i luften og utgjør en fare for alvorlige personskader, ikke kun for deg! Det er svært viktig å unngå enhver form for kortslutning! Ved en kortslutning kan ikke kun deler av fjernstyringen bli ødelagt, men i forhold til omstendighetene og ladenivået i batteriet er det i tillegg akutt forbrennings- og til og med eksplosjonsfare. Alle motordrevne deler, som propeller, rotorer ved helikoptre, åpen girkasse osv. utgjør en konstant fare for personskade. Disse skal ikke berøres under noen omstendigheter! En hurtig roterende propell kan f.eks. kutte av en finger! Sørg også for at ingen andre gjenstander kan komme i kontakt med motordrevne komponenter! Mens drivbatteriet er tilkoblet eller motoren aktivert gjelder: Opphold deg aldri i fareområdet for fremdriften! Påse også til en.hver tid at den tilkoblede forbrennings- eller elektromotoren ikke starter ved et uhell. Hvis nødvendig, må du koble fra drivstofftilførselen hhv. koble fra drivbatteriet på forhånd. Beskytt alle enhetene mot støv, smuss, fuktighet og andre fremmedlegemer. Utsett aldri enhetene for vibrasjon samt overdreven varme eller kulde. Fjernstyringen må kun brukes under "normale" ute.temperaturer, dvs. innenfor et område på -10 C til +55 C. Unngå støt- og trykkbelastning. Kontroller enhetene kontinuerlig for skader på hus og kabler. Enheter som er skadet eller blitt våt skal ikke brukes, selv når de er tørket! Det skal kun brukes komponenter og tilbehørsdeler som er anbefalt av oss. Bruk kun originale Graupnerpluggforbindelser med samme konstruksjon og samme materialer. Påse at kablene ikke er strekkbelastet eller har knekk eller brudd. Skarpe kanter er også en fare for isoleringen. Kontroller at alle pluggforbindelser er plugget riktig inn. Ikke trekk i kabelen når du kobler fra en pluggforbindelse. Det er ikke tillatt å utføre endringer på enhetene. Ellers opphører godkjennelsen og du mister enhver forsikringsbeskyttelse. I dette tilfellet må du sende gjeldende enhet til ansvarlig Graupner-service, se side 35. 6

7 innovasjon og teknologi Montere mottakeranlegget Mottakeren monteres støtsikkert i flymodellen, bak en kraftig ribbe, hhv. i bil- eller skipsmodellen, hvor den er beskyttet mot støv og vannsprut. Ikke pakk inn mottakeren for lufttett, slik at den ikke blir for varm under drift. Mottakeren skal ikke plasseres direkte inntil skroget eller chassis, fordi den ellers blir direkte utsatt for motor.vibrasjon eller landingsstøt. Ved montering av mottakeranlegget i en modell med forbrenningsmotor må alle delene alltid monteres med beskyttelse, slik at det ikke kan trenge inn eksos eller oljerester. Dette gjelder spesielt for den EIN-/AUS-bryteren, som som oftest er montert i ytterkledningen på modellen. Fest mottakeren slik at tilkoblingskabelen til servoene og strømforsyningsdelen ligger løst, og mottakerantennene er plassert i en avstand på 5 cm fra alle store metalldeler eller kabler som ikke kommer direkte ut fra mottakeren. Dette omfatter alle typer kabler ved siden av stål- og karbonfiberdeler, servoer, elektromotorer, drivstoffpumper osv. Mottakeren skal helst plasseres i avstand fra alle andre monteringsenheter på et lett tilgjengelig sted i modellen. Servokabler skal under ingen omstendigheter vikles rundt antennene eller legges tett inntil disse! Kontroller at kabler som er lagt i nærheten av antenner ikke kan bevege seg under flygningen! Montere mottakerantennene Mottakeren og antennene bør monteres i størst mulig avstand fra alle typer motorer. Ved karbonfiberskrog er det viktig at antenneendene stikker ut fra skroget med en lengde på minst 35 mm. Skift ut de ca. 145 mm lange standardantennene til HoTT-mottakeren med nye eksemplarer, hvis nødvendig. Antennen(ene)s justering er ukritisk. Hvis det er en enkelt mottakerantenne i modellen er det likevel en fordel å montere den vertikalt (oppreist). Ved Diversity-antenner to antenner bør den aktive enden til andre antenne justeres i en vinkel på 90 til enden av første antenne, og avstanden mellom de aktive endene skal optimalt være større enn 125 mm. Montere servoene Fest alltid servoene med vedlagt vibrasjonsdempere i gummi, se "Installasjonsanvisninger" på side 23. Kun slik er disse noenlunde beskyttet mot de kraftigste vibrasjonsstøtene. Montere stengene Prinispielt skal monteringen utføres slik at stengene ligger fritt og er lettgående. Det er spesielt viktig at alle rorklaffer kan utføre maksimale utslag uten mekaniske hindringer. For å kunne stoppe motoren til enhver tid må stengene være innstilt slik at forgasserventilen lukkes helt når styrehendler og trimming settes i tomgangsstilling. Påse at ingen metalldeler gnis mot hver.andre, f.eks. på grunn av rorbetjening, vibrasjon, roterende deler osv. Dette danner impulsstøy som kan forstyrre mottakeren. Justering senderantenne Når senderantennen trekkes ut i en rett linje, dannes kun lite feltstyrke. Det er derfor feil å "peke" på modellen med senderantennen for å påvirke mottakerforholdene positivt. Ved samtidig drift av fjernstyringsanlegg bør pilotene stå ved siden av hverandre i løse grupper. En pilot som står avsides utgjør en fare for både sin egen og andres modeller. Men hvis 2 eller flere piloter med 2,4-GHz-fjernstyringssystem står nærmere hverandre enn 5 m, kan returkanalen overstyres, og dette kan føre til at rekkeviddevarselen aktiveres svært for tidlig. Øk avstanden til rekkeviddevarselen deaktiveres igjen. Kontroll før start Før du aktiverer mottakeren må du påse at gasshendelen er innstilt på stopp/tomgang. Aktiver alltid først senderen og deretter mottakeren. Deaktiver alltid først mottakeren og deretter senderen.! advarsel Hvis denne rekkefølgen ikke overholdes, dvs. at mottakeren er aktivert mens tilhørende sender står på "AUS", kan mottakeren aktiveres av andre sendere, forstyrrelser osv. Modellen kan dermed eventuelt sette seg utilsiktet i bevegelse og forårsake ting- og/eller personskader. Spesielt ved modeller med mekanisk gyroskop: Før du deaktiverer mottakeren: Påse at motoren ikke kan aktiveres utilsiktet, ved å koble fra strømforsyningen. Mens gyroskopet løper ut, danner den ofte så mye spenning at mottakeren registrerer gyldige gassignaler. Dermed kan motoren startes utilsiktet! Rekkevidde og funksjonstest Kontroller riktig funksjon og rekkevidde før hver bruk. Fest modellen forsvarlig, og påse at det ikke oppholder seg personer foran modellen. Utfør minst en fullstendig rekkevidde- og funksjonstest og en komplett flysimulering på bakken for å utelukke feil i systemet eller modellens programmering. Ta samtidig hensyn til anvisningene på side 27. Norsk 7

8 Norsk! Advarsel Hvis rekkevidde- og funksjonstesten samt flysimuleringen ikke utføres nøye og riktig, kan det oppstå ukjente feilfunksjoner og/eller inngangssignalene kan svikte, og dette kan f.eks. føre til kon trolltap eller til og med at modellen styrter og forårsaker alvorlige ting- og/eller personskader. Modelldrift flate-heli-skip-bil! Advarsel Fly aldri over tilskuere eller andre piloter. Utsett aldri mennesker eller dyr for fare. Fly aldri i nærheten av høyspenningsledninger. Ikke bruk modellen i nærheten av sluser og offentlig skipsfart. Modellen må heller ikke brukes på offentlige veier og motorveier, gater og plasser osv. Bruk modellen kun når reaksjonsevnen ikke er nedsatt. Drift av modellen ved trøtthet, eller under påvirkning av alkohol-, narkotika- eller medikamenter, kan føre til feilfunksjoner og er dermed ikke tillatt. Deaktiver aldri senderen mens modellen er i drift! Hvis dette likevel skjer, må du beholde fatningen og vente til senderdisplayet er av, og senderen dermed er helt deaktivert. Dette tar minst tre sekunder. Først deretter aktiverer du senderen igjen. Ellers er det fare for at senderen "henger seg opp" umiddelbart etter aktivering, og du dermed mister kon trollen over modellen for godt. Du kan dermed først gjenoppta driften av senderen ved å deaktivere den på nytt, og deretter gjenta fremgangsmåten, som beskrives over, på riktig måte. Ved en defekt eller feilfunksjon må du utbedre årsaken til feilen før du starter modellen igjen. Slepedrift! Advarsel Ta hensyn til en minsteavstand på ca. 50 cm mellom tilhørende mottakeranlegg ved drift av slepemodeller. Bruk eventuelt satellittmottaker. Ellers kan forstyrrelser fra returkanalen ikke utelukkes. Kontroll sender- og mottakerbatteri Senest når meldingen "Batteriet må lades opp!!" vises i displayet på grunn av synkende batterispenning på senderen, og du hører en varsellyd, må driften avsluttes omgående, og senderbatteriet lades. Kontroller tilstanden på batteriene regelmessig, og spesielt mottakerbatteriet. Ikke vent helt til rormaskinenes bevegelser har blitt merkbart langsommere! Skift ut brukte batterier tidsnok. Det er alltid ladeanvisningene fra batteriprodusenten som må følges, og ladetidene må til enhver tid overholdes. Lad aldri opp batterier uten tilsyn! Prøv aldri å lade opp tørrbatterier. Det er akutt eksplosjonsfare. Alle batterier må lades opp før hver bruk. For å unngå kortslutninger kobler du først ladekablenes bananplugger til ladeapparatet, polriktig, og deretter kobler du ladekabelpluggen til ladeportene i sender- og mottakerbatterier. Koble alle strømkilder alltid fra modellen når du ikke skal bruke den i en lengre periode. Bruk aldri akkumulatorer eller batterier med skadde eller defekte celler, eller med forskjellige celletyper, dvs. en blanding av gamle og nye celler eller celler av forskjellig utførelse. Kapasitet og driftstid Følgende gjelder for alle strømkilder: Kapasiteten reduseres med hver lading. Ved lave temperaturer stiger den indre motstanden og kapasiteten reduseres ytterligere. Som følge av dette reduseres evnen til å levere strøm og holde spenningen. Hyppig lading og/eller bruk av batteriprogrammer kan også føre til kapasitetsreduksjon. Likevel bør strømkildenes kapasitet kontrolleres senest hver 6. måned, og skiftes ut ved tydelig effektreduksjon. Kjøp kun originale Graupner-batterier! Reparere elektromotorer Alle konvensjonelle elektromotorer danner gnister mellom kollektoren og børstene, som forstyrrer fjernstyringsanlegget mer eller mindre i forhold til motortypen. Til et teknisk feilfri anlegg hører derfor en støydempet elektromotor. Spesielt i modeller som drives elektrisk må hver motor derfor også ha omfattende støydemping. Støyfiltre undertrykker de fleste slike støyimpulser og skal monteres som standard. Ta hensyn til tilsvarende anvisninger i bruks- og monteringsanvisningen for motoren. Ytterligere detaljer om støyfiltre finner du i Graupner-hovedkatalog FS eller på internett, under Servo-støyfilter for skjøtekabel Best.-nr Servo-støyfilteret er nødvendig ved bruk av ekstra lange servokabler. Filteret monteres direkt på mottakerutgangen. I kritiske tilfeller kan det monteres et ytterligere filter på servoen. 8

9 innovasjon og teknologi Bruke elektronisk turtallsregulator Riktig valg av elektronisk turtallsregulator er først og fremst avhengig av effekten til gjeldende elektromotor. For å hindre overbelastning/skader på turtallsregulatoren bør strømkapasiteten til turtallsregulatoren være minst halvparten av motorens maksimale blokkeringsstrøm. Spesiell forsiktighet må utøves ved såkalte tuningmotorer som, på grunn av sine lave vindingstall, tar opp mange ganger sin egen merkestrøm i blokkeringstilfelle, og dermed kan ødelegge turtallsregulatoren. Elektrisk tenning Også tenning av forbrenningsmotorer danner forstyrrelser som kan påvirke fjernstyringens funksjon negativt. Påse alltid at den elektriske tenningen får strøm fra en separat strømkilde. Bruk kun støydempede tennplugger, tennpluggforbindere og skjermede tennkabler. Hold tilstrekkelig avstand mellom mottakeranlegget og tenningsanlegget. Statisk ladning! Advarsel Fjernstyringsanleggets funksjon forstyrres av magnetiske sjokkbølger som oppstår ved lynnedslag, også hvis uværet er mange kilometer unna. Derfor må flygningen avsluttes umiddelbart hvis det nærmer seg et uvær! På grunn av statisk oppladning via antennen er det dessuten livsfare! Ytterligere anvisninger For å oppfylle FCC HF-strålingskrav for mobile senderanlegg må det overholdes en avstand på 20 cm eller mer mellom antennen på anlegget og personer, under drift av anlegget. Drift i en mindre avstand anbefales derfor ikke. For å unngå forstyrrende innvirkninger på de elektriske egenskapene og strålingskarakteristikken må du påse at det ikke befinner seg en annen sender nærmere enn 20 cm til utsyret. Drift av fjernstyringsanlegget krever korrekt programmering av landsinnstillingene på senderen. Dette er nødvendig for å oppfylle diverse retningslinjer, som FCC, ETSI, CE osv. Ta hensyn til tilhørende bruksanvisning for senderen og mottakeren. Utfør en fullstendig funksjons- og rekkeviddetest med komplett flysimulering, før hver flygning, for å utelukke feil i systemet eller modellens programmering. Ta samtidig hensyn til anvisningene på side 27. Ikke programmer senderen eller mottakeren mens modellen er i drift. Komponenter og tilbehør! OBS Firmaet Graupner SJ GmbH anbefaler som produsent at det kun brukes komponenter og tilbehørsprodukter som er kontrollert og godkjent av firmaet Graupner SJ GmbH vedrørende egnethet, funksjon og sikkerhet. Firmaet Graupner SJ GmbH overtar i dette tilfellet produktansvaret for deg. Firmaet Graupner SJ GmbH har intet ansvar for deler eller tilbehørsprodukter som tilbys av andre produsenter, og kan heller ikke vurdere om hvert enkelt tredjepartprodukt kan brukes uten sikkerhetsrisiko. Ansvarsfraskrivelse/skadeerstatning Denne håndboken skal utelukkende brukes til informasjonsformål og kan endres uten forvarsel. Firmaet Graupner SJ GmbH har intet ansvar og gir ikke garanti ved feil eller unøyaktigheter som eventuelt kan forekomme i denne håndboken. Norsk Firmaet Graupner SJ GmbH kan ikke ha kontroll på at monterings- og driftsanvisningen samt betingelsene og metodene ved installasjon, drift, bruk og vedlikehold av fjernstyringskomponentene overholdes. Derfor tar firmaet Graupner SJ GmbH heller ikke ansvar for tap, skader eller kostnader som oppstår på grunn av feil bruk og drift eller tilfeller som på noen måte henger sammen med dette. Hvis firmaet Graupner SJ GmbH skal yte skadeerstatning ifølge loven, uansett på hvilke rettslige grunnlag, er firmaets forpliktelser begrenset til regningsverdien av varemengden fra firmaet Graupner SJ GmbH som umiddelbart medvirket i skadehendelsen. Dette gjelder ikke hvis firmaet Graupner SJ GmbH ansvarliggjøres på grunnlag av tvingende lovmessige forskrifter ved forsettlig handling eller grov uaktsomhet.! Dessuten kan eventuelle krav kun vurderes ved foreliggende loggfil, se under "Data registrering/ lagring" på side XX samt under "Klokker" på side XX. Dessuten skal senderen alltid være oppdatert til nyeste programvareversjon. For å være informert om viktige programvare.oppdateringer til enhver tid må du registrere deg under https://www. graupner.de/de/service/produkt.registrierung.aspx. Kun på denne måten blir du informert om nye oppdateringer automatisk via e-post. 9

10 Norsk Anvisninger for håndtering av NiMH-batterier Anvisning til fjernstyringssettet mz-18 HoTT, best.-nr. S1005 Fjernstyringssettene i serien mz-18 HoTT er utstyrt med et NiMH-.senderbatteri med fire celler (endringer forbeholdes). Hvis den fabrikkinnstilte overspenningsgrensen på 4,80 V nås, vises en varsel i displayet til senderen. Genrelle anvisninger! OBS Batterier og battericeller er ikke leketøy og skal ikke være tilgjengelig for barn. De må derfor oppbevares utenfor barns rekkevidde. Kontroller at batteriene er uskadet før hver bruk. Defekte eller skadde celler/batterier må ikke brukes. Celler/batterier skal kun brukes innenfor de tekniske dataene som er spesifisert for celletypen. Ikke varm opp, brenn eller kortslutt batterier/celler, eller lad dem opp med for sterk eller feilpolet strøm. Batterier med parallellkoblede celler, kombinasjoner av gamle og nye celler, celler med forskjellig utforming, størrelse, kapasitet, produsent, merke eller celletyper skal ikke brukes. Et batteri som er montert i en enhet skal alltid hentes ut når enheten ikke brukes. Slå enheten alltid av etter bruk for å unngå total utladning. Lad alltid opp batteriene tidsnok. Batteriet som skal lades opp må stå på et ikke brennbart, varmebestandig og ikke ledende underlag under ladeprosessen! Også brennbare eller lettantennelige gjenstander må holdes på avstand fra ladeenheten. Batteriene skal kun lades opp under tilsyn. Maks. ladestrøm som er angitt for celletypen skal aldri overskrides. Hvis batteriet varmer seg opp til mer enn 60 C under ladeprosessen, skal ladeprosessen avbrytes umiddelbart og batteriet kjøles ned til ca. 30 C. Lad aldri opp batterier som allerede er fulladet, varme eller ikke fullstendig utladet til utladningssluttspenningen. Det skal ikke utføres endringer på batteriene. Du må aldri lodde eller sveise direkte på cellene. Ved feil behandling er det fare for tenning, eksplosjon, etsing og brann. Egnede slukningsmidler er slukketeppe, CO2- brannslukningsapparat eller sand. Elektrolyttlekkasje er etsende, og må ikke komme i kontakt med hud eller øyne. I nødstilfelle må du skylle med masse vann umiddelbart og deretter oppsøke lege. Ventilåpningene til cellene skal aldri være blokkert eller tettet igjen, f.eks. med loddetinn. Ved lodding skal maks. loddetemperatur på 220 C ikke påføres i mer enn 20 sek. For å unngå deformasjon må det ikke utøves et for stort mekanisk trykk. Gå frem som følger ved overoppheting av batteriene: Demonter batteriet på vanlig måte og legg det på et brannsikkert underlag (f.eks. steingulv) til det er kjølt ned. Aldri behold batteriet i hånden for å unngå risiko som følger med en eventuell eksplosjon. Påse at forskriftene for lading og utlading overholdes. Batteriets kapasitet reduseres med hver lading/utlading. Også oppbevaring kan føre til kapasitetsreduksjon med tiden. Lagring Batteriene må kun lages i tørre rom ved en omgivelsestemperatur på +5 C til +25 C, og de må ikke være fullstendig utladet under lagringen. Cellespenningen skal ikke underskride 1,2 V ved lagring over en lengre periode. Tilpasse de enkelte battericellene For å tilpasse cellene hverandre i et nytt batteri, må du lade opp batteriet til maks. ladetilstand via en såkalt normallading. Som en tommelfingerregel kan vi si at et tomt batteri lades opp 12 timer med en strøm på størrelse med en tiendedel av angitt kapasitet ("1/10 C"-metode). Cellene er i dette tilfellet like fulle. En slik tilpasning bør utføres ved ca. hver tiende ladeprosess, slik at cellene tilpasses hverandre og batteriets levetid dermed også økes. Hvis du har muligheten for å lade ut cellene enkeltvis, bør du utnytte dette før hver lading. Ellers bør batteripakken utlades inntil en utladespenning på 0,9 V per celle. Dette tilsvarer for eksempel en utladningssluttspenning på 3,6 V for 4-pakken som brukes i senderen. Lading Lading er kun tillatt med spesifisert strøm, ladetid, temperaturområde og kontinuerlig tilsyn. Hvis du ikke har en egnet hurtiglader tilgjengelig, hvor ladestrømmen kan innstilles nøyaktig, skal batteriet lades opp ved normallading iht. 1/10 C-metoden, se eksempelet over. Senderbatterier bør lades med 1/10 C så ofte som mulig, på grunn av cellenes forskjellige ladetilstander. Ladestrømmen skal likevel ikke overskride maksimal tillatt verdi som er angitt i bruksanvisningen for senderen! 10

11 innovasjon og teknologi Hurtiglading Hvis ladeapparatet tilbyr denne muligheten, stiller du inn Deltapeak-ladesluttspenning på 5 mv per celle. De fleste ladeapparater er fast innstilt på mv per celle og kan dermed brukes for både NiCd-batterier og NiMH-batterier. Ved tvil slår du opp i bruksanvisningen eller spør forhandleren om enheten din også er egnet for NiMH-batterier. Ved tvil kan du lade opp batteriene med halvparten av angitt maks. ladestrøm. Ulading Alle batterier som leveres av Graupner og GM-Racing er egnet for en permanent strømbelastning på maks C (ta hensyn til anvisningene fra produsenten!). En høyere permanent strømbelastning gir kortere levetid.! OBS Cellespenningen skal ikke underskride 1,2 V, også ved lange lagringstider. Lad opp batteriet før lagring, hvis nødvendig. Reflekslading samt lade-/utladeprogrammer forkorter batterienes levetid unødvendig og er kun egnet for å kontrollere batterikvaliteten, eller for å "gjenopplive" gamle celler. Lading/utlading av et batteri før bruk har ingen hensikt. Med mindre du vil kontrollere kvaliteten. Norsk Anvisninger for håndtering av LiIo- og LiPo-batterier Anvisning til fjernstyringssettet mz-24 HoTT, best.-nr. S1006 Fjernstyringssettene i serien mz-24 HoTT er utstyrt med et LiPo-.senderbatteri med integrert beskyttelseskrets (endringer forbeholdes). Hvis den fabrikkinnstilte overspenningsgrensen på 3,60 V nås, vises en varsel i displayet til senderen. Genrelle anvisninger! OBS Fordi firmaet Graupner SJ GmbH ikke kan overvåke riktig lading og utlading av cellene, utelukkes ethvert garantikrav ved feil lading eller utlading. For lading av LiIo-/LiPo-batterier skal det kun brukes godkjente ladeapparater med tilhørende ladekabler. Enhver endring på ladeapparatet hhv. ladekablene kan forårsake alvorlige skader. Maks. ladekapasitet må begrenses til 1,05-ganger batterikapasiteten. Eksempel: 700 mah batteri = 735 mah maks. ladekapasitet For lading og hhv. utlading av LiIo-/LiPo-batterier må du kun bruke pluggladeren som følger med settet, hhv. en lader/ utlader fra Graupner som er spesielt konsipert for dette, se under Pass på at celletallet hhv. ladningssluttspenningen samt utladningssluttspenningen er riktig innstilt. Ta i tillegg hensyn til bruksanvisningen for laderen/utladeren. Under disse forutsetningene kan Graupner LiIo-/LiPo-batterier lades opp med en ladestrøm på maks. 2 C (verdien på 1 C tilsvarer cellekapasiteten). Fra en spenning på maks. 4,2 V per celle må ladingen fortsettes med en konstant spenning på 4,2 V per celle, til ladestrømmen underskrider 0,1 0,2 A. En spenning på over 4,20 V per celle må til enhver tid unngås fordi cellen i slike tilfeller skades permanent og kan forårsake brann. For å unngå overlading av enkelte celler i pakken og øke batteriets levetid bør du stille inn en utkoblingsspenning på mellom 4,10 4,15 V per celle. Tillatt temperaturområde ved lading og lagring av LiIo-/LiPo-batterier er C. Batterier og battericeller er ikke leketøy og skal ikke være tilgjengelig for barn. De må derfor oppbevares utenfor barns rekkevidde. Batterier skal ikke komme i nærheten av spedbarn eller småbarn. Ved svelging av batterier må det tilkalles lege eller nødlege umiddelbart. Batterier må ikke havne i en mikrobølgeovn eller utsettes for trykk. Røyk, brann og andre situasjoner kan være følgen. Ta aldri et LiIo-/LiPo-batteri fra hverandre. Når et batteri tas fra hverandre, kan det oppstå interne kortslutninger. Gassdannelse, brann og eksplosjon eller andre problemer kan være følgen. Elektrolyttene og elektrolyttdampene i LiIo-/LiPo-batterier er helseskadelig. Unngå til enhver tid direkte kontakt med elektrolytter. Hvis elektrolytter kommer i kontakt med huden, øynene eller andre kroppsdeler, må det umiddelbart skylles med rikelig ferskvann, og deretter konsulteres en lege. Kontroller at batteriene er uskadet før hver bruk. Defekte eller skadde celler/batterier må ikke brukes. Celler/batterier skal kun brukes innenfor de tekniske dataene som er spesifisert for celletypen. Ikke varm opp, brenn eller kortslutt batterier/celler, eller lad dem opp med for sterk eller feilpolet strøm. Ved feil behandling er det fare for tenning, eksplosjon, etsing og brann. Egnede slukningsmidler er slukketeppe, CO2-brannslukningsapparat eller sand. 11

12 Norsk Gå frem som følger ved overoppheting av batteriene: Demonter batteriet på vanlig måte og legg det på et brannsikkert underlag (f.eks. steingulv) til det er kjølt ned. Aldri behold batteriet i hånden for å unngå risiko som følger med en eventuell eksplosjon. Batterier med parallellkoblede celler, kombinasjoner av gamle og nye celler, celler med forskjellig utforming, størrelse, kapasitet, produsent, merke eller celletyper skal ikke brukes. Et batteri som er montert i en enhet skal alltid hentes ut når enheten ikke brukes. Slå enheten alltid av etter bruk for å unngå total utladning. Totalt utladede LiIo-/LiPo-batterier er defekt og skal ikke lenger brukes! Lad alltid opp batteriene tidsnok. Batteriet som skal lades opp må være plassert på et ikke brennbart, varmebestandig og ikke ledende underlag under ladeprosessen! Også brennbare eller lettantennelige gjenstander må holdes på avstand fra ladeenheten. Batteriene skal kun lades opp under tilsyn. Maks. ladestrøm som er angitt for celletypen skal aldri overskrides. Prinsipielt skal seriekoblede LiIo-/LiPo-batterier i pakke lades opp samtidig når spenningen i de enkelte cellene ikke avviker fra hverandre med mer enn 0,05 V, ellers overvåkes hhv. utjevnes spenningsdifferansen via en såkalt Balancer-tilkobling ved hjelp av en Balancer eller utjevner under ladeprosessen. LiIo-batteriet som følger med de enkelte settene er utstyrt med en spesiell sikkerhetskobling, slik at "balansering" av spenningsdifferanser mellom de enkelte cellene, som ellers utføres via en vanlig Balancer-plugg.tilkobling, ikke er nødvendig. Hvis batteriet varmer seg opp til mer enn 60 C under ladeprosessen, skal ladeprosessen avbrytes umiddelbart og batteriet kjøles ned til ca. 30 C. Det skal ikke utføres endringer på batteriene. Du må aldri lodde eller sveise direkte på cellene. For å unngå deformasjon må det ikke utøves et for stort mekanisk trykk. Påse at forskriftene for lading og utlading overholdes. Lagring LiIo-/LiPo-celler bør lagres med en ladning på %. Hvis cellespenningen synker under 3 V, må LiIo-/ LiPo-cellene lades opp igjen til en kapasitet på % av full kapasitet omgående. Ellers blir batteriet ødelagt under lagringen på grunn av total utladning. Spesielle merknader til ulading av Graupner LiIo-/LiPo-batterier:! En permanent strøm på ca. 1 C er ikke noe problem for Graupner LiIo-/LiPo-batterier. Ved sterkere strøm må du følge anvisningene i katalogen. Ta likevel hensyn til pluggsystemets maks. belastbarhet, se maks. utladingsstrøm på batteriet. En utladning på under 2,5 V per celle skader cellene permanent og må derfor til enhver tid unngås. Aldri kortslutt batterier. Ved kortslutning dannes en svært sterk strøm som varmer opp cellene. Dette fører til tap av elektrolytter og gasser, eller til og med til eksplosjon. Unngå nærhet eller kontakt mellom Graupner LiIo-/LiPo-batterier og ledende overflater på grunn av faren for kortslutning. Batteritemperaturen skal under ingen omstendigheter stige over +70 C ved utlading. Ellers må det sørges for en bedre kjøling eller redusert utlading. Temperaturen kan enkelt kontrolleres med infrarødtermometeret best.-nr Batteriet skal aldri utlades via senderens ladeport. Denne porten er ikke egnet til dette. Ytterligere anvisninger for håndtering Batterienes kapasitet reduseres med hver lading/utlading. Også lagring ved for høy eller lav temperatur kan føre til kapasitetsreduksjon. På grunn av til dels høye utladnings- og induksjonsstrømmer fra motoren, innen modellbygging, har batteriene kun ca % av kapasiteten til et nytt batteri etter 50 sykluser, også under overholdelse av alle forskrifter for lading og utlading. Batterier skal kun kobles i serie eller parallelt i unntakstilfeller fordi cellenes kapasiteter og ladetilstander kan være svært forskjellige. Batteripakker som leveres av oss er derfor utvalgt. Koblingene på LiLo-/LiPo-batterier er ikke like robust som på andre batterier. Dette gjelder spesielt plusspolkoblingen. Koblingene kan lett brytes av. Batterier må ikke dyppes i væsker som vann, sjøvann eller drikker. Enhver kontakt med væsker av alle typer må unngås. Celleforbindelse! Direkte lodding på battericellene er forbudt. Direkte lodding kan skade komponenter i batteriet, som separator eller isolator, på grunn av varmen. Batterikoblinger skal kun utformes ved punktsveising på fabrikken. Hvis kabelen mangler eller er avrevet må produsenten eller forhandleren utføre en profesjonell reparasjon. Skifte ut enkelte battericeller Battericellene skal kun skiftes ut av produsenten eller forhandleren, og aldri utføres av brukeren selv. Ingen bruk av skadede celler Skadede celler skal under ingen omstendigheter brukes videre. Kjennetegn på skadde celler er bl.a. skadet pakning, deformasjon på battericellene, lukt av elektrolytt eller elektrolyttlekkasje. I disse tilfellene er det ikke lenger tillatt å bruke batteriet. Skadde eller ubrukelige celler er spesialavfall og må kasseres tilsvarende. 12

13 innovasjon og teknologi Kassere gamle batterier og akkumulatorer Ifølge den tyske batteri.forordningen er alle forbrukere forpliktet etter loven til å returnere alle bruk.te og utbrukte batterier hhv. akkumulatorer. Kassering i husholdningsavfallet er forbudt. Gamle batterier og akkumulatorer kan leveres ved of.fentlige innsamlingspunkter i bygdene, ved våre salgssteder og overalt hvor det selges batterier og akkumulatorer av gjeldende type. Du kan sende tilbake akkumulatorene og batteriene som leveres av oss etter bruk, med tilstrekkelig frankering, til følgende adresse: Graupner SJ GmbH Service: Brukte batterier Henriettenstrasse 96 D Kirchheim unter Teck Herved gir du et viktig bidrag miljøbeskyttelse!! OBS Skadde akkumulatorer trenger eventuelt en spesialpakning under transporten, fordi de til dels kan være svært giftig!!!!! Norsk Anvisninger til miljøbeskyttelse MERKNAD TIL KASSERING Dette symbolet på produktet, bruksanvisningen eller pakningen viser til at dette produktet ikke kan avfallsbehandles via vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Det må leveres til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske enheter. Materialene er resirkulerbare ifølge merkingen. Ved igjenbruk, utnyttelse av materialet eller andre former for utnyttelse av gamle enheter gir du et viktig bidrag til miljøbeskyttelse. Batterier og akkumulatorer må fjernes fra enheten og avfallsbehandles ved et relevant innsamlingspunkt. Vennligst informer deg hos de lokale myndighetene om ansvarlig innsamlingspunkt, hvis nødvendig. Vedlikehold og pleie P Pleieanvisning Fjernstyringen arbeider vedlikeholdsfritt og trenger derfor intet vedlikehold. Likevel bør du beskytte den mot støv, smuss og fuktighet! For å rengjøre fjernstyringen må du koble den fra batteriet og kun tørke av den lett, med en tørr klut (ikke bruk rengjøringsmidler!). 13

14 Norsk Produsenterklæring fra firmaet Graupner SJ GmbH Innholdet i produsenterklæringen Hvis det oppdages mangler i materialet eller bearbeidingen på en gjenstand som er solgt hos oss i Forbundsrepublikken Tyskland, og kjøpt av en forbruker ( 13 BGB), overtar vi, firmaet Graupner/SJ GmbH, Kirchheim/Teck, utbedringen av feilen for gjenstanden i omfanget som beskrives i det følgende. Firmaet Graupner SJ GmbH har intet ansvar for deler eller tilbehørsprodukter som tilbys av andre produsenter, og kan heller ikke vurdere om hvert enkelt tredjepartprodukt kan brukes uten sikkerhetsrisiko. Forbrukeren har ingen rettigheter utifra denne produsenterklæringen hvis gjenstandens skade skyldes naturlig slitasje, bruk under veddemål, uforskriftsmessig bruk (inkludert montering) eller ytre påvirkning. Denne produsenterklæringen påvirker ikke krav ved feil som er fastlagt lovmessig eller kontraktmessig og forbrukerens rettigheter overfor forhandleren (selgeren) ifølge kjøpskontrakten. Garantiomfang Firmaet Graupner SJ GmbH kan ikke ha kontroll på at monterings- og driftsanvisningen samt betingelsene og metodene ved installasjon, drift, bruk og vedlikehold av fjernstyringskomponentene overholdes. Derfor tar firmaet Graupner SJ GmbH heller ikke ansvar for tap, skader eller kostnader som oppstår på grunn av feil bruk og drift eller tilfeller som på noen måte henger sammen med dette. I garantitilfelle yter vi reparasjon eller erstatning av den defekte varen etter vår vurdering. Ytterligere krav, særlig krav om erstatning av kostnader i sammenheng med defekten (f.eks. monterings-/demonteringskostnader) og erstatning av følgeskader er utelukket, såfremt lovmessig tillatt. Krav etter lovmessige regler, særlig etter produktansvarsloven, berøres ikke av dette. Forutsetning for garantiytelsen Kjøperen skal reise kravet om garanti skriftlig og legge kjøpsdokumentet ved i original (f.eks. faktura, kvittering, følgeseddel) samt garantikortet som befinner seg på innsiden av bakre omslagsside. I tillgg må kjøper sende den defekte varen for egen regning til følgende adresse. Graupner/SJ GmbH, serviceavdeing, Henriettenstr. 96, D Kirchheim/Teck Kjøper må beskrive material- eller fabrikasjonsfeilen eller feilens symptomer så konkret at det er mulig for å å kunne kontrollere vår garantiplikt. For fjernstyringssendere med innspillingsfunksjon fra LOG-filer kan det i tillegg kun tas hensyn til eventuelle krav dersom det forelegges en loggfil, se under "Data.registrering/lagring" på side XX samt under "Klokker" på side XX. Dessuten skal senderen alltid være oppdatert til nyeste programvareversjon. Transporten av den reklamerte gjenstanden fra forbruker til oss og tilbake til forbruker skjer på forbrukerens eget ansvar. Gyldighetstid Denne erklæringen er kun gyldig for krav som fremsettes i løpet av kravfristen for de krav som er oppført i denne erklæringen. Kravfristen utgjør 24 måneder etter at forbruker har kjøpt enheten hos en forhandler i Forbundsrepublikken Tyskland (kjøpsdato). Dersom det oppstår mangler etter at kravfristen er utløpt eller de beviser og dokumenter som kreves ifølge denne erklæringen fremlegges etter at denne kravfristen er utløpt, har kjøper ifølge denne erklæringen ingen rettigheter eller krav. Foreldelse I fall vi ikke anerkjenner et krav som er fremsatt på riktig måte ifølge denne erklæringen og innen kravfristen, foreldes samtlige krav i denne erklæringen innen 6 måneder fra kravet ble fremsatt, men ikke før kravfristen utløper. Anvendt lov For denne erklæring og de krav, rettigheter og plikter som den omfatter, finner utelukkende materiell tysk lov anvendelse, uten normer for internasjonal privatrett samt FNs kjøpslov. 14

15 innovasjon og teknologi Generelle driftsanvisninger Strømforsyning til senderen Senderen mz-18 HoTT er seriemessig utstyrt med et oppladbart NiMH-batteri med en kapasitet på 2000 mah, og senderen mz-24 HoTT med et 1s2p-litium-ion-batteri med en kapasitet på 4000 mah. (Endringer forbeholdes.) Batteriet som seriemessig er montert i senderen er imidlertid ikke ladet ved levering. Senderens batterispenning skal overvåkes i LCD-displayet mens senderen er i drift. Når du oppnår en innstillbar spenning i linjen "Varselgrense batter" i systemmenyens undermeny»etc. SET«, for sender mz-18 HoTT standardmessig 4,8 V (NiMH) hhv. for sender mz-24 HoTT 3,6 V (lith.), høres akusti.ske varselsignaler, og i displayet vises en varselmelding. Senset nå må driften stoppes om.gående og senderbatteriet lades igjen! Merknad: Pass på at den riktige batteritypen innstilles i systemmenyens undermeny»etc. SET«! Lade senderbatteriet Det oppladbare NiMh-batteriet til senderen mz-18 HoTT hhv. 1s2p-LiIo-batteriet til senderen mz-24 HoTT kan lades over ladeporten med påskriften CHARGE på baksiden med den hhv. medleverte ladepluggen. Med den pluggladeren som følger med settet utgjør ladetiden avhengig av senderbatteriets aktuelle ladetilstand opptil ca. 15 timer. Ladeporten er seriemessig vernet mot reversspenning. Originale, automatiske ladere fra Graupner registrerer likevel batteriets spenning. Ta hensyn til innstillingsanvisningene for den enkelte laderen.! Du må aldri bruke pluggladere fra andre produsenter eller ladere som er konstruert for andre batterityper. En for høy utgangsspenning og ev. feil polaritet i tillegg kan føre til enorme skader, se over. Vi anbefaler å beskrifte pluggladeren ev. tilsvarende. Ta hensyn til tilsvarende sikkerhetsanvisninger på sidene Senderen må være koblet av gjennom hele ladeprosessen. Du må aldri koble senderen på mens den er koblet til laderen! Selv et kort avbrudd i ladeprosessen kan føre til at ladespenningen stiger så mye, at senderen øyeblikkelig blir skadet på grunn av overspenning. Derfor må du også passe godt på at alle pluggforbindelser sitter som de skal. Hvis senderbatteriet skal lades med mer enn 1,5 A, må det lades når det ikke er montert i senderen! Ellers risikerer du at komponentkortet blir skadet på grunn av overbelastning av ledningssporene og/eller at batteriet overopphetes. Ikke foreta noen batteriutladinger eller batteripleieprogrammer over ladeporten! Ladeporten er ikke egnet for denne typen bruk! mz-ladeportens polaritet Ladekabler fra andre produsenter som befinner seg på markedet har ofte forskjellige polariteter. Derfor må du kun bruke original Graupner-ladekabel med bestillingsnummer Batteriets driftstidsteller nede til venstre i displayet Denne telleren angitt i grønt tilbakestilles til verdien "0:00" når senderen tas i drift igjen så snart spenningen i senderbatteriet, f.eks. på grunn av en ladeprosess, er merkbart høyere enn forrige gang og viser senderens kumulerte driftstid fra dette tidspunktet. Hendeljustering Du kan velge om du vil stille den venstre eller den høyre styrehendelen fra nøytraliserende til ikke-nøytraliserende og omvendt. Også styrehendelens tilbakestillingskraft kan stilles inn på pilotens vaner. Det tilsvarende justeringssystemet befinner seg på senderens bakside, i batterirommet, under gummidekslene samt under gripeflikene som er festet med dobbeltsidig tape på sidene, se markeringer i følgende illustrasjon. Skru på den riktige justeringsskruen med en (stjerne)-skrutrekker for å stille inn ønsket innstilling. Hold samtidig hendelen fast for sikkerhets skyld: Norsk 15

16 Norsk 1 og 2 / 9 og 10 Med den ytterste av de to skruene stiller du inn bremsekraften, og med den innerste stiller du inn tannelementets styrke på hver av styrehendlene. 4 og 5 / 7 og 8 Skru på den riktige justeringsskruen med en (stjerne)-skrutrekker for å justere tilbakestillingskraften på hver av styrehendlene og 6 3 For å endre den seriemessige innstillingen på den venstre hhv. den 6 8 høyre styrehendelen skrur du denne skruen i retning senderens indre til gjeldende styrehendel kan beveges fritt fra anslag til anslag, hhv 5 skru den ut til styrehendelen igjen stiller seg tilbake helt av seg selv. Lengdejustere styrehendlene Begge styrehendlene kan justeres trinnløst i lengden i området fra ca. 8 mm for å kunne tilpasse senderstyringen til pilotens vaner Hold den underste halvdelen på det riflede gripe.flikenefast, og løsne skruforbindelsen ved å skru på den øverste delen. Styrehendelen må kun forlenges eller forkortes ved at du skrur den opp eller ned. Skru deretter den øvre og den nedre delen på gripefliken fast igjen ved å skru de to delene i hver sin retning. 16

17 INNOVASJON OG TEKNOLOGI norsk Betjeningselementer og porter på senderen (Illustrasjonene.i.dette.avsnittet.viser.senderen.mz-24.HoTT.) For- og bakside Nr Beskrivelse 1 venstre.og.høyre.styrehendel 2 digitital.trimming 3 slå.senderen.på/av 4 berøringsfølsomt.display 5 proporsjonal.dreiegiver.dv2.og.dv3.(kun.mz-24.hott).hhv..dv1.og.dv2.(mz-18.hott) 6 proporsjonal.dreiegiver.dv1.og.dv4.(kun.mz-24.hott) 7 Bryter.S1..S8 8 INC/DEC-tast.DT1.og.DT2.(kun.mz-24.HoTT) 9 dreie-.og.vippbar.antenne 10 alternative.valgtaster 11 alternative.innstillingstaster 12 ENTER-tast 13 ESC-tast 14 lateral.proporsjonal-skyver.sl1.og.sl2 15 bærehåndtak.med.påklemt.stift.for.betjening.av.det.berøringsfølsomme.displayet 16 beskyttelsesklaff,.bak.den.tilgang.til.lære-,.lyd-.og.usb-tilkobling.samt.kortsjakt. 17 beskyttelsesklaff,.bak.den.batterisjakt 18 DSC-port 19 Ladeport,.se. Laden.des.Senderakkus.auf.Seite avtakbare.gripefl.iker.av.gummi Tastelås Tilgangen.til.ethvert.innstillingsalternativ.kan.låses.i.senderes.utgangs.visning.ved.at.du.trykker.samtidig.og.konstant. ca..ett.sekund.på.tastene.esc.og.ent..symboliserer.låsesymbolet.øverst.til.høyre.i.displayet.ved.å.skifte.farge.fra. bare.grå.til.blå/gul..låsen.aktiveres.øyeblikkelig,.men.styringen.fortsetter.å.være.driftsklar.. Et.nytt.trykk.på.tastene.ESC.og.ENT.i.ca..ett.sekund.opphever.låsen.igjen..Samtidig.går.fargen.på.symbolet.tilbake.til. bare.grå: 17

18 Norsk Tastene samt ESC og ENT Selv om de to senderne mz-18 HoTT og mz-24 HoTT først og fremst betjenes ved å "trykke på den berøringsfølsomme skjermen med en finger eller medlevert stift", kan disse senderne også betjenes i spesielle tilfeller med tastene som befinner seg på begge sider av displayet: Tastene på venstre side av displayet Innstillingstaster 1. Stiller inn parametre i innstillingsfelt etter aktivering gjennom et trykk på tasten ENT. 2. Samtidig trykk på tastene setter en endret parameterverdi tilbake igjen på innstilt verdi i det aktive innleggsfeltet (CLEAR). ESC-tast Et trykk på ESC-tasten bekrefter den aktuelle innstillingsverdien og deaktiverer det aktive innstillingsfeltet. Tastene på høyre side av displayet Valgtaster "Blar" gjennom menylinjene i innstillingsmenyen. ENT-tast Inne i innstillingsmenyen aktiverer (bekrefter) du de ulike innstillingssfeltene ved å trykke på ENT-tasten. Digital trimming De to krysshendlene er utstyrt med en digital trimming. Hvert "klikk" på trimmebryterne justerer krysshendlenes nøytralposisjon med en bestemt verdi. Ved et mer konstant trykk går trimmingen med økende hastighet i tilsvarende retning. Justeringen gjøres også akustisk "hørbar" gjennom ulikt høye toner: Når midtposisjonen overskrides, oppstår det en liten pause. De aktuelle trimmeverdiene lagres automatisk ved skift av modellminneplass. I tillegg virker den digitale trimmingen innen en minneplass flyfasespesifikt, med unntak av trimming av styrefunksjonen til styrehendelen for gass-/ bremseventil hhv. gass-/pitch, kalt "K1" (kanal 1). Ved valg av forbrenningsmotor i displayet "Driftsmåte" virker trimmingen av K1-styrehendelen både for en..flateog for en helikoptermodell kun i den "nedre" halvdelen av styrehendelens vandring, dvs. kun i startområdet. De aktuelle trimmeposisjonene vises både numerisk og grafisk i senderens basisvisning, se illustrasjon til venstre eller på neste side samt i et spesielt display. DSC-port Den seriemessige, topolers DSC-porten under dekselklaffen på senderens bakside mz-18 HoTT og mz-24 HoTT fungerer både som lærer-/elevport og som grensesnitt til flysimulatorer eller andre eksterne enheter. Vær oppmerksom på følgende for korrekt DSC-forbindelse: Foreta ev. nødvendige tilpasninger i menyene. Koble den andre enden på forbindelseskabelen til ønsket enhet, ta hensyn til tilhørende bruksanvisning. Viktig: Pass på at alle plugger er godt stukket inn i sine respektive porter, og bruk kun de pluggforbindelsene med 2-polers miniplugg på DSC-siden, som er beregnet for dette. I undermenyen»senderinnstilling«kan avhengig av hvor mange funksjoner som skal overføres en av følgende modi innstilles i linjen "DSC-utgang": PPM10, PPM16, PPM18 og PPM24. Standardinnstilling: PPM10. Anmerkninger om flysimulatorer: Antallet flysimulatorer som befinner seg på markedet gjør at det absolutt er mulig at kontaktbelegningen på minipluggen eller på DSC-modulen på tilpasses av Graupners serviceavdeling.! OBS Hvis du kobler senderen din direkte til en datamaskin eller en bærbar PC med en forbindelseskabel (DSC-kabel) og/eller PC-grensesnittet på simulatoren din, kan dette ev. føre til forstyrrelser i senderen på grunn av elektro statisk utlading! Denne typen forbindelse må derfor kun brukes, dersom du beskytter deg mot elektrostatisk utlading mens du bruker simulatoren f.eks. ved hjelp av et jordingsarmbånd, som kan kjøpes i en vanlig elektronikkhandel. Graupner anbefaler innstendig at det utelukkende brukes simulatorer med trådløs overføringsteknikk. DATA-port På venstre side av senderens bakdeksel mz-18 HoTT og mz-24 HoTT befinner den såkalte DATA-porten seg. Den er beregnet for tilkobling av den valgfritt tilgjengelige Smart-Box-en (best.nr ). Du kan lese mer om Smart-Box i Graupners hovedkatalog FS samt på Internett under for hvert av produktene. 18

19 innovasjon og teknologi Øretelefontilkobling Til venstre for midten på baksiden av senderen mz-18 HoTT og mz-24 HoTT befinner øretelefontilkoblingen seg: Denne porten er beregnet for tilkobling av en handelsvanlig øre- eller hodetelefon med 3,5 mm stereo-miniplugger. (Følger ikke settet.) Hvis en øretelefon er plugget inn, er senderens høyttaler koblet ut, og i basisvisningen vises et stilisert bilde av en øretelefon ikke lenger i grått, men i farger. Via denne tilkoblingen blir i tillegg til senderens akustiske signaler også de signalene og meldingene som er forbundet med»telemetrie«-menyen gitt ut. Disse meldingene skjer på tysk som standard. Kortleser Til høyre for midten på senderens bakdeksel mz-18 HoTT og mz-24 HoTT befinner kortspalten for minnekort av typen micro-sd og micro-sdhc seg. Det minnekortet som er beregnet for bruk i senderen, skal, slik vi for eksempel kjenner fra digitalkameraer eller mobiltelefoner, skyves inn og låses med kontaktene vendt opp i spalten som befinner seg bak dekselklaffen. Når minnekortet er satt inn, kan senderens dekselklaff lukkes igjen. Dataregistrering/-lagring! Datalagring på SD-kortet er koblet til teller 1: Når den startes, starter såfremt det befinner seg et egnet minnekort i kortspalten og det består en teleme.triforbindelse til mottaker også datalagring. Datalagringen stopper igjen når teller 1 stoppes. Når en datalagringen er avsluttet, befinner det seg en (tom) mappe "Models" og en mappe "LogData" på minnekortet. I den siste blir de loggfilene som er kalt etter skjemaet 0001_År-Måned-Dag.bin, 0002_År-Måned- Dag.bin osv. lagret i undermapper kalt "Modellnavn". Hvis derimot et modellminne fremdeles er "uten navn", finner du de tilsvarende loggfilene i en undermappe kalt "NoName" når du tar minnekortet ut av senderen og setter det inn i kortspalten på en datamaskin eller en bærbar PC. Med de datamaskinprogrammene du finner under på senderens nedlastningsside kan dataene analyseres på en kompatibel datamaskin. Viktige anmerkninger: Det kan ikke tas hensyn til eventuelle krav uten at det foreligger en loggfil. Av samme grunn må senderen også alltid være oppdatert til nyeste programvareversjon. For å være informert om viktige programvare oppdateringer til enhver tid må du registrere deg under https://www.! graupner.de/de/service/produktregistrierung.aspx. Kun på denne måten blir du informert om nye oppdateringer automatisk via e-post. Import og eksport av modellminner For datautveksling mellom sendere med samme oppbygning, eller for datasikring, kan du kopiere et ønsket modellminne på et minnekort i modellen, eller kopiere derfra og til senderen. Anmerkninger: Noen av spesialtegnene som brukes i modellnavnet kan ikke overtas på kortet på grunn av spesifikke begrensninger i FAT- hhv. FAT32-filsystemet som brukes av minnekortet, og erstattes derfor med en tilde (~) under kopieringen. Norsk Modellminnene i senderen mz-18 og mz-20 er prinsipielt kompatible, MEN: En tvingende forutsetning for "import fra SD-kort" til den andre senderen er at ønsket modellminne først kopieres eller forskyves til tilsvarende mappe på en PC eller laptop. Eksempelvis fra \\Models\mz-24 til \\Models\mz-18 eller omvendt.! OBS Vennligst ta hensyn til at alle modellfunksjonene må kontrolleres nøye, og spesielt må giver- og koblingsfunksjonene tilpasses gjeldende sender etter en"import fra SD-kort". mini-usb-tilkobling Under dekselet på baksiden av senderen mz-18 HoTT og mz-24 HoTT er koblingsboksen for USB-kabelen, som følger med settet, plassert på høyre side utvendig. Nødvendig PC-programvare samt passende USB-driver finner du på nedlastingssiden under ved gjeldende produkt. Fremgangsmåten ved programvareoppdateringer via PC beskrives i veiledningen som følger med programvarepakken. Etter installasjon av nødvendig driver og programvare på en PC eller en laptop med en av Windows-operativsystemene XP, Vista, 7 eller 8, kan senderen oppdateres over denne forbindelsen ved behov, eller det innstilles klokkeslett og dato. 19

20 norsk Display Nr. Beskrivelse 1 Posisjonsvisning.for.de.fi.re.digitale.trimhendlene.med.numerisk.posisjons-.og.retningsvisning 2 grafi.sk.visning.av.posisjonen.til.den.proporsjonalen.dreiegiveren.dv.1.(mz-18.hott).hhv..dv.2.(mz-24 HoTT).med.numerisk.posisjons-.og.retningsvisning 3 grafi.sk.visning.av.posisjonen.til.proporsjonal-dreiegiveren.dv.2.(mz-18.hott).hhv..dv.3.(mz-24.hott). med.numerisk.posisjons-.og.retningsvisning 4 grafi.sk.visning.av.posisjonen.til.inc/.dec-tast.dt1.og.dt2,.som.standardmessig.kun.er.tilgjengelig.på. senderen.mz-24.hott,.med.numerisk.posisjons-.og.retningsvisning 5 grafi.sk.visning.av.aktuell.modelltype* 6 disse.symbolene.er.kun.ment.som.informasjon:.farget.=.aktiv,.grå.=.inaktiv 7 Diftstid.for.modellen* 8 Modellminne. * 9 Modellnavn* 10 Driftstid.for.senderen:.Denne.tilbakestilles.automatisk.til.null.etter.lading.eller.batteriskift. 11 Grafi.sk.og.numerisk.visning.av.senderens.batterispenning..Når.du.oppnår.en.innstillbar.varselgrense,.vises. en.varselmelding,.og.samtidig.høres.en.varsellyd. 12 Klokke.1* 13 Klokke.2* 14 Flyfasenavn* 15 Tastatur.for.å.hente.frem.innstillingsmenyene."Basis",."Modell",."Sender".samt.telemetrivisning 16 Ved.å.trykke.på."mz".eller.et.annet.felt.som.er.kjennetegnet.med.*.i.denne.tabellen.åpnes.en.tilhørende. kontekstmeny Displayet.betjenes.ved.å.trykke.på.ønsket.felt.med.en.fi.nger.eller.vedlagt.stift.. Hvis.du.for.eksempel.trykker.på.feltet.som.viser."M.1",."Modellminne".(punkt.8),.med.en.fi.nger.eller.vedlagt.stift. i.displayet.over,.åpnes.valgmenyen."modellminne"..i.denne.menyen.kan.du.for.eksempel.skifte.modell.ved.å.trykke. på.ønsket.modellminne.. De.andre.feltene.som.er.merket.med.en.*.i.tabellen.fungerer.etter.samme.prinsipp. I.motsetning.til.dette.henter.du.frem.spesielle.valgmenyer.ved.å.trykke.på.en.av.de.tre."tannhjul"-symbolene.nede. til.høyre,.som.er.merket.med."b",."f".og."s",.hvor.du.kan.skifte.til.videre.undermenyer. 20

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Hvordan behandle Lipo

Hvordan behandle Lipo Hvordan behandle Lipo Bidrag fra Pål Stavn Denne artikkelen ble publisert i Model Informasjon nr. 3 2007 Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning Komfort Art.-nr. 48 KFH Standard Art.-nr. 48 FH Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker laderen. Bruk øyevern når du håndterer batterier INNLEDNING

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter

Bruksanvisning. 1 Oversikt betjeningselement. Betjeningselement Dreievalgbryter NO Bruksanvisning Betjeningselement Dreievalgbryter 1 Oversikt betjeningselement 1 Driftsindikator/feilkodeindikator/serviceindikator 2 Dreieknapp (temperatur) 1 2 Om dette dokumentet 2.1 Dokumentets formål

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Bærbar sender med 2 utskiftbare 7,2 Volt NiCd batterier, beskyttelsesfutteral, holdestropp og -klips.

Bærbar sender med 2 utskiftbare 7,2 Volt NiCd batterier, beskyttelsesfutteral, holdestropp og -klips. 1. STANDARD LEVERINGSOMFANG Bærbar sender med 2 utskiftbare 7,2 Volt NiCd batterier, beskyttelsesfutteral, holdestropp og -klips. Mottaker og NBB-adapterplate med festeinnretning. Mangepolet tilkoblingskabel

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene Brukerveiledning Lisa røykvarsler INNHOLD Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene... 1 Kjære kunde... 2 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer