Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte Gamlebyen skole 21. april 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte Gamlebyen skole 21. april 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE."

Transkript

1 Follobaneprosjektet Informasjonsmøte Gamlebyen skole 21. april 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

2 Agenda Bakgrunn og fakta Innføring til Oslo S Tunnel og Sydhavna Spørsmål

3 STØRST.

4 STØRST Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid Nordens lengste jernbanetunnel 20 km Fire tunnelboremaskiner skal bore tunnelen Innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo Omfatter bl.a. bygging av nye Ski stasjon, komplisert arbeid ved Oslo S, omlegging av spor for Østfoldbanen Totalt 64 km nye jernbanespor Storskala-utfordring med mange samtidige arbeidsoperasjoner og omfattende logistikk Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021

5 Nye Ski stasjon - skisse URBAN.

6 URBAN Ventet 30 prosent befolkningsvekst i området innen 2025 Ingen mulighet for økt trafikk på dagens toglinjer Trafikkvekst kan tas med bedre tilbud på bane Gir tilgang til større bo- og arbeidsområde (jobb i Oslo bo utenfor hovedstaden, eller omvendt) Tilrettelegger for mer godstransport på bane Ny Ski stasjon blir moderne trafikknutepunkt med seks spor og tre midtplattformer, ny bussterminal, utvidet parkeringsplass m.m. Follobanen er pilotprosjekt for videre InterCity-utbygging

7 Follobanens riggområde mellom Oslo og Ski - skisse Ekebergåsen Oslofjorden Holmlia Bjørndal E6 Atkomsttunneler E6 ÅSLAND UTFORDRENDE.

8 UTFORDRENDE Bygges for 100-års perspektiv skal oppfylle nåtidens og fremtidens krav Nye spor legges i det sterkt trafikkerte området Oslo S Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner i tillegg til drill & blast Første lange jernbanetunnel i Norge med to atskilte tunnelløp Ett stort riggområde for tunnel på Åsland ved E6 Ca millioner tonn steinmasser tas ut under bygging av tunnelen (i løpet av 3,5 år)

9 RASKERE.

10 RASKERE Designes for hastigheter opp mot 250 km i timen Tilrettelegger for halvert reisetid Oslo S Ski Nye Ski stasjon blir et effektivt kollektivknutepunkt Tilrettelegger for mer effektiv togtrafikk til og fra Oslo S Follobanen kan kombineres med fremtidig høyhastighetsbane til resten av Europa

11 Follobaneprosjektet: Bakgrunn Innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo Osloregionen: 30 % befolkningsvekst innen 2025 Ingen mulighet for større tilbud på dagens toglinjer eller vei 6-7 mill. flere reisende med tog pr. år Potensiale for økt godstransport på bane

12 Follobaneprosjektet: Inndeling Innføring 20 km tunnel Ski stasjon Oslo S D&B + TBM & Dagsone Mega-kontrakter: Fire delprosjekter + Signal Kombinerte prosjektering og bygge kontrakter (totalentrepriser - EPC) Kontrakter på engelsk Større prosjektvolum pr prosjektansatt Kort gjennomføringstid

13

14 Follobanen Innføring til Oslo S

15 Jernbanen og byutvikling. Middelalderparken

16 Oslo S: Fire spor gjennom Klypen Utgående Follobane Inngående Follobane Utgående Østfoldbane Inngående Østfoldbane Oslo S Haven Loenga Oslo C S area: Total track length about 9,5 KM

17 Opprydding: Follobanen og nye spor til ØB under parken

18 Oslo S: Forberedende arbeider sommer/høst `14

19 Forberedende arbeider

20 Forberedende arbeider

21 Forberedende arbeider 2014/15

22 Nordens Pompeii: Viktig arkeologi

23 Ung mann vendt mot øst trolig fra 1200-tallet

24 Oslo S: Arkeologene frigir området før bygging

25 Arkeologi 2015 Medio mai medio oktober 2015 Forgraving spunt, få funn forventes Juni des 2015 Forventer funn Omlegging av Bispegata, 2017 Medio april august 2015 Forventes flere funn Medio april juni 2015 få funn forventet

26 Fremdriftsplan og kontrakter Pågående kontrakter: Arkeologi Bygningsmessige arbeider (ut juni 2015) Kommende kontrakter: Haven - forventet kontraktsignering før ferien 2015 med fysisk oppstart august Hovedarbeider fra Oslo S til Ekebergåsen - forventet inngått desember Oppstart Ekebergåsen januar 2016 Oppstart Oslo S Klypen Loenga Ekebergåsen juni 2016

27 Arbeider i Haven Oslo gate Nordenga bru Bispegata

28 Arbeider i Haven Oppstart av arbeider i Haven er tidskritisk i forhold til bygging av Follobanen med åpning Haven er hensettingsområde for innsatstog i rushtiden - benyttes mandag - fredag Arbeider fra august november vil for en stor del pågå i de periodene det ikke er hensatt tog i Haven, dvs. kveld, natt og helger.

29 Kommende arbeider 2016 Bispegata Ekebergåsen

30 Riggområder Oslo gata Mosseveien

31 Hovedtransport av masser Oslo gata Hovedtransportveier Interne transportveier Mosseveien

32 Miljøutfordringer - støy Støydispensasjoner: Tett samarbeid med Oslo kommune (Helseetaten og bydel Gamle Oslo og Nordstrand). For alle støyende arbeider søkes det om tillatelse fra Helseetaten. Grenseverdier iht. T-1442, TA-2115 og Osloforskriften. Gjennomført støyovervåking: To målere på nærliggende bygg til prosjektet. - Kanslergata 10 og Mosseveien 12. Generelle bakgrunn- og trafikkstøy har påvirket måleresultatene. I tidsrom Follobanen ikke har hatt aktiviteter (kveld og natt) ligger det generelle støynivået på eller rundt grenseverdiene. Endringer i støybildet pga. anleggsaktivitet i nærheten. - F.eks. sommerbruddperioden, nedsetting av poretrykksmåler rett ved måler og trekking av spunt ved arkeologigropa.

33 Miljøutfordringer - støy Illustrasjon: Worst case senario av spunting på Loenga på natt 23:00-07:00

34 Follobanen Drill & Blast

35 Società Italiana per Condotte d Acqua S.p.A. Condotte er vår totalentreprenør. Historisk selskap: Etablert 7.april, 1880 Ledende innenfor italiensk industri med produksjon av akvedukter Etter Den andre verdenskrigen, viktig selskap i gjenreisingen av infrastruktur av jernbane og broer. Startet med tunneler etter det Fra 1960, dekkende for alle seksjoner innenfor Bygg & Anlegg 1997, en del av Ferfina Gruppen, med eierselskapet Ferrocemento, som er ledende innenfor konstruksjon av tunneler Særlig relevant prosjekt: Ceneri base tunnel i Sveits

36 Kommende aktiviteter i nær framtid Riggområde Sjursøya: 15. april mai 2015 Riggområdet Bekkelaget: 15. mai - 6. juni 2015 Riggområde : Oppsett av gjerder Rydde anleggsområdet Installasjon av elektronikk, hydraulikk, «base camp network» Verksted, garderober og kontorer: Tilkomst og etablering av prefabrikkerte brakker Installasjon av elektronikk og hydraulikk Tilkomst og installasjon av utstyr

37 Riggområder Sjursøya Bekkelaget

38 Oppstart bygging i Sjursøytunnelen Arbeidene starter 6. juni Inngående Østfoldbane 1: (oppstart 6.juli) Rive tunnel-lining inne i Sjursøytunnelen Bergsikring inne i Sjursøytunnelen 2. Utgående Østfoldbane part 2, juli 2015 Rive tunnel-lining inne i Sjursøytunnelen

39 Byggefasen - planlagt i grove trekk Sept 2016-April 2017 April 2016-Aug 2018 Mai 2016-Aug Juli jan Juli jan 2016 Juli 2016-jan 2018 Mai 2016-jan 2018 April 2016-jan 2018

40 Støy Grenseverdier iht. T-1442, TA-2115 Osloforskriften Støykart for driving av: Tverrslagstunneler Hovedtunnel Sydlig portal

41 Støyreduserende tiltak Før oppstart av arbeid: - potensielle risikoer kartlegges i følge en prosjektspesifikk sjekkliste - listen skal signeres av ansvarlig i prosjektet Støykalender skal gjennomgås hver 4.uke Liste med informasjon om støyende arbeider og arbeidsoperasjoner som forventes de neste 8 ukene. Steinmasser skal ikke knuses eller behandles utendørs. Ventilasjonsvifter og luftkompressorer plasseres inne i Sjursøytunnelen. Lagringsområde for polymerer og silikater og andre forbruksvarer er plasseres inne i Sjursøytunnelen.

42 Transportruter Overordnet: Transportruter skal godkjennes av Statens vegvesen. Ingen transport mellom kl Adgang til riggområdet vil endres ettersom Statens vegvesen har konstruksjonsarbeider på adkomstveiene. Massetransport fra riggområdet: Fra Sydhavna til Ryen på E6 og videre sydover langs E6. Fra Sydhavna og sydover langs E18 Mosseveien. Mulig transportrute for alunskifer. - Fra Sydhavna og langs E18 til Filipstadkaia. Retur er samme vei.

43 Støv Krav til entreprenør: Nedfallsstøv skal ikke overstige 5g/m2 i en 30- dagers periode, målt hos næreste nabo. Støvreduserende tiltak: Det skal lages en plan for å redusere støv Hjulvask Rydding og feiing av gater

44 Informasjon til naboer Nabovarsel sendes ut i god tid før arbeider starter opp SMS-varsling ved sprengning - krever påmelding - nærmere informasjon blir sendt ut Hotell - mulighet for hotell ved støyende arbeider på natt Ved spørsmål kontakt på mail eller se kontaktinformasjon på våre nettsider.

45 Takk for oppmerksomheten! STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur

broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur broer.no Divisjon Implenia Norge En ledende entreprenør innen kompleks infrastruktur B 6 8 26 4 Utvikling og forbedring 6 Implenia Norge et internasjonalt selskap 8 Ledende på kompleks infrastruktur 26

Detaljer

Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn

Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn Januar 2015 ISBN 978-82-7281-232-3 Opplag 1000 ekst. Kontakt oss Kontaktpersoner i prosjektet: Prosjektsjef Jernbaneverkets enheter er lokalisert

Detaljer

NFF temadag 05.05.2015

NFF temadag 05.05.2015 Kontraktstrategier på Follobanen NFF temadag 05.05.2015 Follobanen Langhus Ski og Ski hensetting Informasjonsmøte 24. oktober 2012 Erik Smith Spørsmål ofte stilt om Follobanen Hvorfor benytte store kontrakter?

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 379 Ski stasjon. Reguleringsplan, Avgrening Østre linje Utarbeidet av: Bjørn Bryne Kvalitetssikret av: Ove Skovdahl Dato: 05.11.12 Versjon: 1.1 Sammendrag

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

MERKNAD TIL KONSEKVENSUTREDNING FOR FOLLOBANEN OG PROGRAM FOR SUPPLERENDE UTREDNINGER I REGULERINGSPLANARBEIDET

MERKNAD TIL KONSEKVENSUTREDNING FOR FOLLOBANEN OG PROGRAM FOR SUPPLERENDE UTREDNINGER I REGULERINGSPLANARBEIDET (Gr==.VZFo.=r,vr Jembaneverket Utbygging Postboks 217 Sentrum 0103 Oslo Oslo, 26. juni 201 I MERKNAD TIL KONSEKVENSUTREDNING FOR FOLLOBANEN OG PROGRAM FOR SUPPLERENDE UTREDNINGER I REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Ny jernbanetunnel Hommelvik Hell Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Juni 2008 Jernbaneverket Vi bygger for fremtiden Framtidas Nordlandsbane Utbyggingen av Gevingåsen tunnel første etappe

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Ser lysning i boligmarkedet Side 6

Ser lysning i boligmarkedet Side 6 Nr. 1 2009 13. årgang Ser lysning i boligmarkedet Side 6 HMS- og KS-leder ønsker innspill og engasjement Side 20 Storslagent kranselag på Schous Side 8 PROFILEN Hekta på fysiske utfordringer Side 28-29

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Årsrapport 2013. Pulsen av Oslo

Årsrapport 2013. Pulsen av Oslo Årsrapport Pulsen av Oslo Innhold Nøkkeltall 02 Om Sporveien 04 Organisasjonsutvikling 06 Sporveissjefen har ordet 10 Viktige hendelser 12 Datterselskaper 16 Infrastruktur 28 Attraktiv arbeidsplass 32

Detaljer

INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5

INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5 INNHOLD BYOMFORMING I FREDRIKSTAD - KORTVERSJON 1 BESKRIVELSE 2 HISTORISK TILBAKEBLIKK 3 DE TRE TYNGDEPUNKT 4 GAMLEBYEN - KONGSTEN 5 GRØNLIOMRÅDET - SENTRUM 6 - ny jernbanestasjon på Grønli 7 - aksen:

Detaljer

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.

SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01. SLUSKEN INFORMASJONSAVIS FOR ALBERT KR. HÆHRE AS REDAKTØR: GUDMUND ROEN, GUDMUND@AKH.NO, TLF: 911 11093 UTGAVE: 01/2013 DATO: 15.01.2013 KNUT HAR ORDET: Godt Nytt År! Året som kommer vil utvilsomt by på

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner.

N O T A T. 1. Mål: En effektiv jernbane for fremtiden må bygges som nye baner, ikke som ombygging og utbedring av eksisterende baner. N O T A T Høyhastighets jernbane i et multimodal transportsystem perspektiver, mål og prinsipper. Spesielt fokus: HH-bane Oslo-Ski-Askim-Årjäng-Karlstad-Stockholm A. Nasjonale mål i Norge Den norske regjeringen

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012

SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Undersøkelsen gjennomført i september 2012 HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER 1 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER - LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Kongsberg

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

Hvordan utvikle et mest mulig effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt?

Hvordan utvikle et mest mulig effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt? Hvordan utvikle et mest mulig effektivt kollektivsystem og kollektivknutepunkt? En analyse basert på mulige utviklingssenarier for Ski kommune Kine Hallan Steiwer Bygg- og miljøteknikk Innlevert: februar

Detaljer

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller (konsulent): Archus arkitekter AS, Pilestredet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 17.12.2013/TOA Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 Eventuelle forfall meldes Tone Åsrud Reime snarest. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Rygge kommune In Situ AS 20.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER... 5 2. FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER... 5 3.

Detaljer