STYRETS BERETNING. KRETSSTYRET OG UTVALGENE Siden kretstinget 14. mars 2012 har følgende fungert i kretsstyret og utvalgene:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING. KRETSSTYRET OG UTVALGENE 2012 2014 Siden kretstinget 14. mars 2012 har følgende fungert i kretsstyret og utvalgene:"

Transkript

1 OSLO FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2012 Handlingsplanen for Oslo Friidrettskrets for 2012 ble lagt fram på Oslo Friidrettskrets ting 14. mars Styrets beretning er bygget opp rundt Handlingsplanen. STYRETS BERETNING KRETSSTYRET OG UTVALGENE Siden kretstinget 14. mars 2012 har følgende fungert i kretsstyret og utvalgene: Kretsstyret Hans-Kristian Sætrum, KFUM-kameratene Terje Hoffmann, IL i BUL Erling Sigstad, Oslo Politis IL Håvard Hasås, IL i BUL Vibeke Bjerg, Lambertseter IF Marte Helle Schia, IK Tjalve Kjetil Myrtun, IK Tjalve Jørn Nygren, IK Tjalve Idretts- og arrangementsutvalg Terje Hoffmann, IL i BUL Jon Olav Viste, Bækkelagets SK Kjetil Myrtun, IK Tjalve Jan Jørgen Moe, IK Tjalve Erling Sigstad, Oslo Politis IL Dommerutvalget Erling Sigstad, Oslo Politis IL Anne Merethe Moe Dahlen, Stovnerkameratene Astri Herzeth, IL i BUL Kjersti Evar Haraldsen Ungdomsutvalget Marte Helle Schia, IK Tjalve Andreas F.T. Gjesdal, IL Koll Julie Farseth Berg, IL i BUL Adeleine Bjelland, IK Tjalve Erik Gundersen, IL Koll nest og ansvar Idrett og arrangement styre dommeransvarlig styre anleggsansvarlig styre utdanningsansvarlig styre ungdomsrepresentant vara vara vara vara Reservefonds- og stipendiefondskomiteèn Arnvid Kavli, Bøler IF Jon Olav Viste, Bækkelagets SK Kjerst Avenstroup Jøranli Revisorer Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar Håkon Stenberg, IF Torodd

2 Valgkomite Bjørn Henriksen, IK Tjalve Jon Olav Viste, Bækkelagets SK Ada Holmen, IK Tjalve ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Oslo Friidrettskrets har vært representert i følgende møter og komiteèr: NFIFs dommerseminar 21-22/1 Letohallen Anne Merethe Moe Dahlen Erling Sigstad NFIFs administrasjonssamling 13-14/2 Rica Gardermoen hotell Knut Alme NFIFs dommerinstruktørsamling 24/3 Rica Gardermoen hotell Knut Alme Møte ang. friidrettshall i Oslo, Osloidrettens Hus, Ekeberg 16/4 Kretsstyret Knut Alme Møte med Bymiljøetaten Strømsveien 102, Helsfyr 25/5 Hans-Kristian Sætrum Knut Alme Oppsal IF 100 årsmarkering Oppsal Arena 1/6 Knut Alme Oslo Idrettskrets ting Hotell 33 Økern 2/6 Hans-Kristian Sætrum Møte ang. Friidrettshall i Oslo, Osloidrettens Hus 21/6 Hans-Kristian Sætrun Knut Alme NFIFs administrasjonssamling Nes villmarksforum 10-12/10 Knut Alme Banefordelingsmøte Osloidrettens Hus 29/11 Knut Alme NFIFs administrasjonssamling Rica Helsfyr hotell 29-30/11 Knut Alme Landsstyremøte Rica Helsfyr Hotell 30/11-1/12 Hans-Kristian Sætrum Knut Alme Medlem av NFIFs landstyre: Vararepresentant: Hans-Kristian Sætrum Terje Hoffmann Annen representasjon/lagledelse NCC-lekene for åringer på Romerike Friidrettsstadion september 2012: Hilde Osnes, IL i BUL John Bjerkan, IL i BUL Marte Helle Schia, IK Tjalve Andreas F.T. Gjesdal, IL Koll Julie Farseth Berg, IL i BUL Adeleine Bjelland, IK Tjalve Erik Gundersen, IL Koll UTMERKELSER Idrettslig I forbindelse med Oslo Friidrettskrets ting 14. mars 2012 ble følgende priser og stipendier for sesongen 2011 utdelt: OFIKs pokal til beste gutt og jente i KM 2011: Beste jente: Tora Spangen Normann, IL i BUL Beste gutt: Samuel Elonga, IL i BUL OFIKs gavebrev til beste juniorer i 2011: Jenter: Line Kloster, SK Vidar Gutter: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar OFIKs gavebrev til beste seniorer i KM 2011: Kvinner: Tove Beate Dahle, IK Tjalve Menn: Alexander Dalstrøm Winger, IK Tjalve

3 OFIKs reservefonds stipend 2011: Ikke utdelt OFIKs vandrepokal til beste lag i KM G/J år i 2011: Idrottslaget i BUL OFIKs vandrepokal til beste lag i KM G/J 15-18/19 år i 2011: Idrottslaget i BUL B-gjengens vandrepokal til beste lag i KM kvinner og menn senior i 2011: Idrettsklubben Tjalve Friidrettens Venners kretspris til beste gutt og jente i 18-årsklassen i 2011: Jente: Kristina Kristianslund, Bækkelagets SK Gutt: Jens Olaf Lingaas, IK Tjalve Friidrettens Venners kretspris til fortjent /trener i 2011: Hilde Stokke, IL i BUL ADMINISTRASJON KRETSKONTORET Oslo Friidrettskrets har fra 3. mai 2004 hatt kontorer i Osloidrettens Hus på Ekeberg rom 357 og rom 358 sammen med Akershus Friidrettskrets. Knut Alme er ansatt i 100 % stilling i Oslo Friidrettskrets. Hanna Eikås er ansatt i 50 % stilling i Akershus Friidrettskrets. Oslo og Akershus Friidrettskretser samarbeider godt på kurs og treningssiden. Roar Uglem, Norges Friidrettsforbund har også i 2012 ført Oslo Friidrettskrets regnskap. STYRE OG UTVALG I 2012 er det avholdt 5 styremøter samt diverse telefonmøter innen AU ( arbeidsutvalget ). I tillegg har det vært løpende kontakt mellom styremene og kretskontoret for å sikre gjensidig informasjon og en god oppfølging av løpende saker. Oslo Friidrettskrets ungdomsutvalg har hatt et styremøte i desember. Idrettslig utvalg med god hjelp fra Unni Helland har tatt ut laget til NCC-lekene for åringer på Romerike Friidrettsstadion september KONTAKT MED LAGENE Den daglige kontakten mellom krets og lag skjer gjennom kretskontoret som fungerer som en serviceinstans for lag og utøvere, bl.a. gjennom kretsens hjemmeside på internett: og gjennom mail og telefonkontakt. Kretskontoret har en bred kontaktflate mot store og små lag både i og utenfor Oslo. Oslo Friidrettskrets har kalt inn dommere til alle friidrettsarrangement som har bedt om dommerhjelp. Kontakten til kretsens dommere har fungert meget godt. De fleste har mailadresse noe som har gjort utsendelse av dommerinnkallingene enklere og mindre tidkrevende for kretskontoret. KONTAKT MED ØVRIGE LEDD I FRIIDRETTSORGANISASJONEN Oslo Friidrettskrets har også i 2012 hatt god kontakt med den sentrale administrasjonen i Norges Friidrettsforbund, spesielt med organisasjonssjef Trond Håvard Brunes. Flere av kretsens tillitsvalgte og ansatt har verv og oppgaver i NorgesFriidrettsforbund. Kretsen har i løpet av 2012 vært representert på NFIFs landsstyremøter, dommerseminar og

4 administrasjonssamlinger for daglige e. Kretskontoret har hatt god kontakt med de øvrige friidrettskretsene. Samarbeid over kretsgrensene på trenings- og utdannelsessiden er videreført i Halltreningen i Ekeberg Idrettshall og på Norges Idrettshøgskole i vinterhalvåret er åpen for deltakere både fra kretsens lag, lag fra nabokretsene og utøvere fra andre lag som har utøvere bosatt i Oslo. Treningsprosjektene for utøvere i aldersgruppen år administreres p.t. av Akershus Friidrettskrets. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE Oslo Friidrettskrets har jevnlig kontakt med Oslo Idrettskrets i anleggsaker, terminlistespørsmål, leie og bruk av Ekeberg Idrettshall med mere. Oslo Friidrettskrets søker hvert år om bidrag fra Oslo kommune til drift og spesielle tiltak for barn og ungdom gjennom Oslo Idrettskrets. Vi takker for bidragene/tilskuddene fra Oslo Idrettskrets/Oslo kommune som i 2012 var på kr ,00. SKOLEIDRETTSARRANGEMENTER Den arrangementstekniske gjennomføringen av TineStafetten ble også i 2012 gjennomført av Oslo Friidrettskrets i samarbeid med Linderud skole. Samarbeidet med Linderud skole har vart i 10 år og det var en rutinert stab som torsdag 10. mai gjennomførte TineStafetten med drøyt 400 lag påmeldt. Med reserver og heiagjenger var det over 4000 entusiastiske gutter og jenter i aksjon på Bislett stadion denne dagen. Oslo Friidrettskrets arrangerte skoleidrettsstevne for Ungdomsskolene i Oslo ( klassetrinn) på Bislett stadion tirsdag 11. september og onsdag 19. september på dagtid. I år var det lagt inn begrensning i antall elever hver skole kunne delta med i hver øvelse ( maks. 10 fra hver skole på hvert klassetrinn ). Dette førte til litt mindre deltakelse enn tidligere år, men bedre gjennomførte arrangement. 11. september var det 381 starter og 19. september 328 starter. Hovseter skole som vanlig beste skole. Den etter hvert tradisjonelle skolekampen for klassetrinn for skolene i bydel Gamle Oslo ble arrangert på Bislett stadion tirsdag 25. september med god deltakelse 328 starter. De fleste elevene som deltar på dette arrangementet er innvandrerungdom og mange av dem får gjennom skolekampen sitt første møte med friidretten. Entusiasmen og støynivået er høyt. OFIKs ÅRBOK / KRETSENS HJEMMESIDE Oslo Friidrettskrets styre besluttet i 2012 å legge ned utgivelsen av kretsens årbok. Dermed opphørte tradisjonen med årboka som har vært utgitt hvert år siden 1915 med unntak av krigsårene Mye av stoffet som er i håndbøkene finnes i dag på nettet på Kretsens hjemmeside og sportsadmin (terminlister stevneoversikter) erstatter kretsens årbok. LAG OG MEDLEMSTALL I følge Idrettsregistreringen pr har Oslo Friidrettskrets 5923 (5376) mer fordelt på 43 (40) idrettslag. Medlemstallene fordeler seg med 2712 (2344) jenter/kvinner og 3211 (3032) gutter/menn. Tallene i parentes er tallene for Aldersfordeling: 0-5 år 215 mer (180) 6-12 år 2265 mer (1942) år 1156 mer (1199) år 361 mer (435) over 25 år 1927 mer (1620)

5 Medlemstallene tas ut fra Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering og det er viktig at alle kretsens lag foretar de nødvendige innrapporteringer hvert år innen tidsfristen som 31. januar. ØKONOMI Kretsens har også i 2012 hatt et godt økonomisk år. Inntektene fra startavgiften økte også i 2012, i første rekke på grunn av økende interesse for å delta i mosjonsarrangementer. Både Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten og Oslo Maraton hadde økning i deltakerantallet i forhold til foregående år. En tredjedel av innkommet startavgift går inn i en fellespott som fordeles likt mellom alle landets 19 friidrettskretser. I 2012 innbetalte Oslo Friidrettskrets kr ,00 til fellespotten. Oslo Friidrettskrets har i 2012 stått som arrangører av følgende arrangement: Starter 14. januar Nasjonalt innendørsstevne Ekeberg Idrettshall mars Nasjonalt innendørsstevne Ekeberg Idrettshall mars KM hopp uten tilløp MS/KS og MV/KV Ekeberg Idrettshall mars KM hopp uten tilløp G/J Ekeberg Idrettshall mai TineStafetten Bislett stadion 439 lag 17. juli Sommerstevne II Bislett stadion juli Sommerstevne III Bislett stadion september Skolestevne Ungdomsskolene i Oslo Bislett stadion september Skolestevne Ungdomsskolene i Oslo Bislett stadion september Skolekamp Bydel Gamle Oslo Bislett stadion 380 Innendørsstevnene og sommerstevnene har gått med bruktbart overskudd. Inntektene fra bingospill har blitt kraftig redusert de siste årene. I 2012 fikk Oslo Friidrettskrets kr ,00 i bingoinntekter ( 2011: kr ,00 ). Momskompensasjon i 2012: kr ,00 Regionstilskudd: kr ,00 Driftsbidrag og støtte fra Oslo kommune (Oslo Idrettskrets) kr ,00 DOMMERE Erling Sigstad og Anne-Merethe Moe Dahlen representerte Oslo Friidrettskrets på Norges Friidrettsforbunds dommerseminar februar i Letohallen. Øvrige dommer fra Oslo som også var tilstede på seminaret: Odd Bratt, Astrid Herzeth, Ole Petter Sandvig, Knut Alme og Terje Hoffmann. Oslo Friidrettskrets avholdt oppdateringsmøte for kretsens friidrettsdommer onsdag 8. februar på Osloidrettens Hus på Ekeberg. 38 dommere fra 14 klubber møtte. Kurs: Ole Petter Sandvig og Knut Alme. Oslo Friidrettskrets arrangerte forbundsdommerkurs 18. april, 25. april og 9. mai på Ekeberg med 6 deltakere ( 2 fra Oslo FIK, 3 fra Akershus FIK og 1 fra Hedmark FIK ). Kurslærer Knut Alme. Oslo Friidrettskrets har i 2012 innkalt dommere til 31 stevnedager/økter. Dommeroversikt Oslo Friidrettskrets: 44 forbundsdommere ( + 15 honorære ) 67 kretsdommere ( + 11 honorære ) 7 forbundsstartere ( + 2 honorære ) 10 kretsstartere 2 kappgangdommere ( 1 FD / 1 KD )

6 SLUTTORD Et strategisk mål for Oslo Friidrettskrets er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å drive friidrett, skal få et tilbud ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Klubbene er fundamentet i nesten alt friidrettsarbeid, og det å legge forholdene til rette slik at klubbene kan gi barn og ungdom et godt og utfordrende friidrettsmiljø, må sies å være hovedmålet for kretsens arbeid. Skolearrangementene er viktige rekrutteringsarenaer og har også i 2012 vært prioritert av Oslo Friidrettskrets. Deltakelsen har vært god med TineStafetten 10. mai som det største enkelttiltaket med over 400 lag ( 4000 deltakere ). Behovet for en friidrettshall i Oslo er stort. 16. april hadde styret i Oslo Friidrettskrets møte med representanter fra Norges Friidrettsforbund, Oslo Idrettskrets, bydelsutvalg Nordstrand og Klemetsrud IL. Friidrettshallen er planlagt lagt til Oslo syd Mortensrud. Det ble foreslått å sette ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Oslo Friidrettskrets, Norges Friidrettsforbund, Oslo Idrettskrets, den lokale idretten, lokale politikere ogrepresentanter fra Oslo kommune som skal utvikle et plandokument som grunnlag for idrettspolitisk, lokalpolitisk og politiks påvirkning. Stein Nordbø, Bydelsutvalg Nordstrand arbeidsgruppen. Når det gjelder friidrettsanleggene i Oslo har det skjedd lite på de kommunale anleggene bortsett fra at det endelig kom opp nytt kastbur på kastbanen på Lambertseter stadion. Det nye buret tilfredsstiller dessverre ikke kravene for elitekasting, men holder mål for trening/konkurranser på et lavere nivå. Gledelig er det at Bækkelagets Sportsklubs bane på Sportsplassen har blitt ferdigstilt med 400 meter rundløpsbane til stor begeistring for klubben og friidrettsmiljøet i lokalområdet. Antall stevnedager har gått litt ned i Det er stor aktivitet og god deltakelse på stevnene for på gutter og jenter, men på seniorstevnene er det forholdsvis dårlig deltakelse, bortsett fra sommerstevnene på Bislett stadion. På mosjonssiden derimot ser vi fortsatt en kraftig økning i deltakerantallet. Både Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten og Oslo maraton hadde rekorddeltakelse. Utøvere fra kretsens lag har som vanlig hevdet seg godt og sanket mange medaljer i ulike mesterskap både nasjonalt og internasjonalt. Sesongens høydepunkter sett med kretsens øyne opplevde vi under Europamesterskapet i Helsingfors: Jaysuma Saydi Ndure, IL i BUL bronsemedalje på 100 meter på sek. Margrethe Renstrøm, IK Tjalve bronsemedalje i lengde på 6.67 meter Ezinne Okparaebo, IL i BUL 4. plass på 100 meter på 11.39sek. Under OL i London ble det ingen finaleplasser på våre deltakere, men både Ezinne Okparaebo 100 meter og Jaysuma Saydi Ndure 200 meter fikk hver sin 4. plass i semifinalene. Eivind Henriksen, IK Tjalve ble nr. 13 i sleggkvalifiseringen en plass fra finaldeltakelse. Idrettsklubben Tjalve gikk nok en gang til topp i Hovedserien for menn, men måtte se seg slått på målstreken av Sportsklubben Vidar i Hovedserien for kvinner. Under Hoved-NM i Kristiansand fikk IK Tjalve 10 gull og 7 sølv, SK Vidar oppnådde 6 gull, 3 sølv og 5 bronse, IL i BUL fikk 5 gull og 4 bronse mens Bækkelagets SK fikk en bronsemedalje. Kongepokalen på herresiden gikk til Jaysuma Saydi Ndure, IL i BUL for seieren på 200 meter.

7 Medaljefordelingen i junior-nm i Sigdal ble: IK Tjalve 3 gull, 3 sølv og 2 bronse, SK Vidar 3 gull, 2 sølv og 3 bronse, IL i BUL 2 gull, 1 sølv og 3 bronse, Bækkelagets SK 1 gull og 1 bronse. I ungdomsmesterskapet på Askøy var det IL i BUL som var kretsens medaljegrossist med 6 gull, 7 sølv og 3 bronse, IL Koll fikk 1 gull og 1 sølv, Bøler IF 1 gull og IK Tjalve 1 bronse. Utøvere fra følgende Osloklubber har tatt medaljer i de forskjellige nasjonale mesterskapene i 2012: Hoved-NM (4) Junior-NM (4) Ungdomsmesterskapet (4) NM stafetter (3) NM terrengløp (1) NM maraton (3) NCC-lekene (6) Hall-NM (3) UM innendørs (5) Veteran-NM (12) IK Tjalve, SK Vidar, IL i BUL, Bækkelagets SK IK Tjalve, SK Vidar, IL i BUL, Bækkelagets SK IL i BUL, IL Koll, Bøler IF, IK Tjalve SK Vidar, IK Tjalve, IL i BUL SK Vidar SK Vidar, IK Tjalve, Royal Sport IL Koll, IK Tjalve, IL Heming, Bøler IF, IL i BUL, Kjelsås Friidrett IK Tjalve, SK Vidar, IL i BUL IK Tjalve, IL i BUL, Bøler IF, Bækkelagets SK, Lambertseter IF IL i BUL, Bøler IF, IL Koll, Oslostudentenes IK, Oslo IL, Ready, Royal Sport, SK Rye, Stovnerkameratene, IK Tjalve, IF Torodd og SK Vidar. Når det gjelder de øvrige idrettslige prestasjonene i 2012 vises det til statistikkdelen av årsberetningen. Styret vil til slutt takke alle våre klubber, tillitsvalgte, dommere, aktive og samarbeidspartnere i og utenfor kretsen for innsatsen til beste for friidretten i året som har gått. Oslo, mars 2013 Hans-Kristian Sætrum TerjeHoffmann Erling Sigstad Håvard Hasås Vibeke Bjerg Marte Helle Schia Vararepresentanter Kjetil Myrtun Jørn Nygren

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE 1 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2011. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 3.1 Statistikk:...

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2010. VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. UTVALGSRAPPORTER: FELLES UNGDOM-/IDRETTSUTVALG... 13 3. RAPPORT FRA OMRÅDE-ANSVARLIGE... 14 4.Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1

ÅRSBERETNING 2014. Godkjent Kretstinget 10. mars 2015. Årsberetning 2014 Side 1 ÅRSBERETNING 2014 Godkjent Kretstinget 10. mars 2015 Årsberetning 2014 Side 1 NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2015 Det vises til innkalling av 9.februar 2015. Kretstinget holdes på Idrettens hus i Østfoldhallen,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSMØTE Mandag 20. januar 2014 kl. 17.00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møtedirigent, referent og to personer til å skrive under protokollen

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2003

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2003 ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG Vår hovedsponsor: Gull hoved- NM 2002 og Jon Sigurd Utgaardsløkken Hedres med AHF s innsats pokal 1 Innholdsfortegnelse OPPSUMMERING... 4 STYRETS BERETNING...4

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

KRETSTING. Stangehallen

KRETSTING. Stangehallen HEDMARK FRIIDRETTSKRETS Besøksadresse: Stangehallen Postadresse: Ljøstadvegen 15, 2335 Stange Mobil 930 65 526 / 922 14 740 E-mail: hedmark.@.friidrett no Org.nr: 977 068 134 KRETSTING FOR HEDMARK FRIIDRETTSKRETS

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS

TINGDOKUMENTER FRIIDRETTSTINGET 2015 ÅLESUND 21.-22. MARS For forhandlingene er satt opp følgende tidsskjema: Lørdag 21. mars: Kl. 10.00-13.00 Forhandlinger Kl. 13.00-14.00 Lunsj Kl. 14.00-16.00 Forhandlinger Kl. 16.00-16.30 Pause Kl. 16.30-18.00 Forhandlinger

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

Årsberetning 2014. I tillegg har komitèene som har jobbet med Stavanger Marathon og 3 sjøers hatt møter.

Årsberetning 2014. I tillegg har komitèene som har jobbet med Stavanger Marathon og 3 sjøers hatt møter. Årsberetning 2014 Verv Navn Leder Jørn-Atle Erichsen Nestleder Tor Eiane Styremedlem Randi Edvardsen Styremedlem marked Odd Jacobsen Styremedlem marked Silje Skorpeid Styremedlem sportslig utvalg Tore

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer