STYRETS BERETNING. KRETSSTYRET OG UTVALGENE Siden kretstinget 14. mars 2012 har følgende fungert i kretsstyret og utvalgene:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING. KRETSSTYRET OG UTVALGENE 2012 2014 Siden kretstinget 14. mars 2012 har følgende fungert i kretsstyret og utvalgene:"

Transkript

1 OSLO FRIIDRETTSKRETS ÅRSBERETNING 2012 Handlingsplanen for Oslo Friidrettskrets for 2012 ble lagt fram på Oslo Friidrettskrets ting 14. mars Styrets beretning er bygget opp rundt Handlingsplanen. STYRETS BERETNING KRETSSTYRET OG UTVALGENE Siden kretstinget 14. mars 2012 har følgende fungert i kretsstyret og utvalgene: Kretsstyret Hans-Kristian Sætrum, KFUM-kameratene Terje Hoffmann, IL i BUL Erling Sigstad, Oslo Politis IL Håvard Hasås, IL i BUL Vibeke Bjerg, Lambertseter IF Marte Helle Schia, IK Tjalve Kjetil Myrtun, IK Tjalve Jørn Nygren, IK Tjalve Idretts- og arrangementsutvalg Terje Hoffmann, IL i BUL Jon Olav Viste, Bækkelagets SK Kjetil Myrtun, IK Tjalve Jan Jørgen Moe, IK Tjalve Erling Sigstad, Oslo Politis IL Dommerutvalget Erling Sigstad, Oslo Politis IL Anne Merethe Moe Dahlen, Stovnerkameratene Astri Herzeth, IL i BUL Kjersti Evar Haraldsen Ungdomsutvalget Marte Helle Schia, IK Tjalve Andreas F.T. Gjesdal, IL Koll Julie Farseth Berg, IL i BUL Adeleine Bjelland, IK Tjalve Erik Gundersen, IL Koll nest og ansvar Idrett og arrangement styre dommeransvarlig styre anleggsansvarlig styre utdanningsansvarlig styre ungdomsrepresentant vara vara vara vara Reservefonds- og stipendiefondskomiteèn Arnvid Kavli, Bøler IF Jon Olav Viste, Bækkelagets SK Kjerst Avenstroup Jøranli Revisorer Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar Håkon Stenberg, IF Torodd

2 Valgkomite Bjørn Henriksen, IK Tjalve Jon Olav Viste, Bækkelagets SK Ada Holmen, IK Tjalve ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Oslo Friidrettskrets har vært representert i følgende møter og komiteèr: NFIFs dommerseminar 21-22/1 Letohallen Anne Merethe Moe Dahlen Erling Sigstad NFIFs administrasjonssamling 13-14/2 Rica Gardermoen hotell Knut Alme NFIFs dommerinstruktørsamling 24/3 Rica Gardermoen hotell Knut Alme Møte ang. friidrettshall i Oslo, Osloidrettens Hus, Ekeberg 16/4 Kretsstyret Knut Alme Møte med Bymiljøetaten Strømsveien 102, Helsfyr 25/5 Hans-Kristian Sætrum Knut Alme Oppsal IF 100 årsmarkering Oppsal Arena 1/6 Knut Alme Oslo Idrettskrets ting Hotell 33 Økern 2/6 Hans-Kristian Sætrum Møte ang. Friidrettshall i Oslo, Osloidrettens Hus 21/6 Hans-Kristian Sætrun Knut Alme NFIFs administrasjonssamling Nes villmarksforum 10-12/10 Knut Alme Banefordelingsmøte Osloidrettens Hus 29/11 Knut Alme NFIFs administrasjonssamling Rica Helsfyr hotell 29-30/11 Knut Alme Landsstyremøte Rica Helsfyr Hotell 30/11-1/12 Hans-Kristian Sætrum Knut Alme Medlem av NFIFs landstyre: Vararepresentant: Hans-Kristian Sætrum Terje Hoffmann Annen representasjon/lagledelse NCC-lekene for åringer på Romerike Friidrettsstadion september 2012: Hilde Osnes, IL i BUL John Bjerkan, IL i BUL Marte Helle Schia, IK Tjalve Andreas F.T. Gjesdal, IL Koll Julie Farseth Berg, IL i BUL Adeleine Bjelland, IK Tjalve Erik Gundersen, IL Koll UTMERKELSER Idrettslig I forbindelse med Oslo Friidrettskrets ting 14. mars 2012 ble følgende priser og stipendier for sesongen 2011 utdelt: OFIKs pokal til beste gutt og jente i KM 2011: Beste jente: Tora Spangen Normann, IL i BUL Beste gutt: Samuel Elonga, IL i BUL OFIKs gavebrev til beste juniorer i 2011: Jenter: Line Kloster, SK Vidar Gutter: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar OFIKs gavebrev til beste seniorer i KM 2011: Kvinner: Tove Beate Dahle, IK Tjalve Menn: Alexander Dalstrøm Winger, IK Tjalve

3 OFIKs reservefonds stipend 2011: Ikke utdelt OFIKs vandrepokal til beste lag i KM G/J år i 2011: Idrottslaget i BUL OFIKs vandrepokal til beste lag i KM G/J 15-18/19 år i 2011: Idrottslaget i BUL B-gjengens vandrepokal til beste lag i KM kvinner og menn senior i 2011: Idrettsklubben Tjalve Friidrettens Venners kretspris til beste gutt og jente i 18-årsklassen i 2011: Jente: Kristina Kristianslund, Bækkelagets SK Gutt: Jens Olaf Lingaas, IK Tjalve Friidrettens Venners kretspris til fortjent /trener i 2011: Hilde Stokke, IL i BUL ADMINISTRASJON KRETSKONTORET Oslo Friidrettskrets har fra 3. mai 2004 hatt kontorer i Osloidrettens Hus på Ekeberg rom 357 og rom 358 sammen med Akershus Friidrettskrets. Knut Alme er ansatt i 100 % stilling i Oslo Friidrettskrets. Hanna Eikås er ansatt i 50 % stilling i Akershus Friidrettskrets. Oslo og Akershus Friidrettskretser samarbeider godt på kurs og treningssiden. Roar Uglem, Norges Friidrettsforbund har også i 2012 ført Oslo Friidrettskrets regnskap. STYRE OG UTVALG I 2012 er det avholdt 5 styremøter samt diverse telefonmøter innen AU ( arbeidsutvalget ). I tillegg har det vært løpende kontakt mellom styremene og kretskontoret for å sikre gjensidig informasjon og en god oppfølging av løpende saker. Oslo Friidrettskrets ungdomsutvalg har hatt et styremøte i desember. Idrettslig utvalg med god hjelp fra Unni Helland har tatt ut laget til NCC-lekene for åringer på Romerike Friidrettsstadion september KONTAKT MED LAGENE Den daglige kontakten mellom krets og lag skjer gjennom kretskontoret som fungerer som en serviceinstans for lag og utøvere, bl.a. gjennom kretsens hjemmeside på internett: og gjennom mail og telefonkontakt. Kretskontoret har en bred kontaktflate mot store og små lag både i og utenfor Oslo. Oslo Friidrettskrets har kalt inn dommere til alle friidrettsarrangement som har bedt om dommerhjelp. Kontakten til kretsens dommere har fungert meget godt. De fleste har mailadresse noe som har gjort utsendelse av dommerinnkallingene enklere og mindre tidkrevende for kretskontoret. KONTAKT MED ØVRIGE LEDD I FRIIDRETTSORGANISASJONEN Oslo Friidrettskrets har også i 2012 hatt god kontakt med den sentrale administrasjonen i Norges Friidrettsforbund, spesielt med organisasjonssjef Trond Håvard Brunes. Flere av kretsens tillitsvalgte og ansatt har verv og oppgaver i NorgesFriidrettsforbund. Kretsen har i løpet av 2012 vært representert på NFIFs landsstyremøter, dommerseminar og

4 administrasjonssamlinger for daglige e. Kretskontoret har hatt god kontakt med de øvrige friidrettskretsene. Samarbeid over kretsgrensene på trenings- og utdannelsessiden er videreført i Halltreningen i Ekeberg Idrettshall og på Norges Idrettshøgskole i vinterhalvåret er åpen for deltakere både fra kretsens lag, lag fra nabokretsene og utøvere fra andre lag som har utøvere bosatt i Oslo. Treningsprosjektene for utøvere i aldersgruppen år administreres p.t. av Akershus Friidrettskrets. ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE Oslo Friidrettskrets har jevnlig kontakt med Oslo Idrettskrets i anleggsaker, terminlistespørsmål, leie og bruk av Ekeberg Idrettshall med mere. Oslo Friidrettskrets søker hvert år om bidrag fra Oslo kommune til drift og spesielle tiltak for barn og ungdom gjennom Oslo Idrettskrets. Vi takker for bidragene/tilskuddene fra Oslo Idrettskrets/Oslo kommune som i 2012 var på kr ,00. SKOLEIDRETTSARRANGEMENTER Den arrangementstekniske gjennomføringen av TineStafetten ble også i 2012 gjennomført av Oslo Friidrettskrets i samarbeid med Linderud skole. Samarbeidet med Linderud skole har vart i 10 år og det var en rutinert stab som torsdag 10. mai gjennomførte TineStafetten med drøyt 400 lag påmeldt. Med reserver og heiagjenger var det over 4000 entusiastiske gutter og jenter i aksjon på Bislett stadion denne dagen. Oslo Friidrettskrets arrangerte skoleidrettsstevne for Ungdomsskolene i Oslo ( klassetrinn) på Bislett stadion tirsdag 11. september og onsdag 19. september på dagtid. I år var det lagt inn begrensning i antall elever hver skole kunne delta med i hver øvelse ( maks. 10 fra hver skole på hvert klassetrinn ). Dette førte til litt mindre deltakelse enn tidligere år, men bedre gjennomførte arrangement. 11. september var det 381 starter og 19. september 328 starter. Hovseter skole som vanlig beste skole. Den etter hvert tradisjonelle skolekampen for klassetrinn for skolene i bydel Gamle Oslo ble arrangert på Bislett stadion tirsdag 25. september med god deltakelse 328 starter. De fleste elevene som deltar på dette arrangementet er innvandrerungdom og mange av dem får gjennom skolekampen sitt første møte med friidretten. Entusiasmen og støynivået er høyt. OFIKs ÅRBOK / KRETSENS HJEMMESIDE Oslo Friidrettskrets styre besluttet i 2012 å legge ned utgivelsen av kretsens årbok. Dermed opphørte tradisjonen med årboka som har vært utgitt hvert år siden 1915 med unntak av krigsårene Mye av stoffet som er i håndbøkene finnes i dag på nettet på Kretsens hjemmeside og sportsadmin (terminlister stevneoversikter) erstatter kretsens årbok. LAG OG MEDLEMSTALL I følge Idrettsregistreringen pr har Oslo Friidrettskrets 5923 (5376) mer fordelt på 43 (40) idrettslag. Medlemstallene fordeler seg med 2712 (2344) jenter/kvinner og 3211 (3032) gutter/menn. Tallene i parentes er tallene for Aldersfordeling: 0-5 år 215 mer (180) 6-12 år 2265 mer (1942) år 1156 mer (1199) år 361 mer (435) over 25 år 1927 mer (1620)

5 Medlemstallene tas ut fra Norges Idrettsforbunds Idrettsregistrering og det er viktig at alle kretsens lag foretar de nødvendige innrapporteringer hvert år innen tidsfristen som 31. januar. ØKONOMI Kretsens har også i 2012 hatt et godt økonomisk år. Inntektene fra startavgiften økte også i 2012, i første rekke på grunn av økende interesse for å delta i mosjonsarrangementer. Både Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten og Oslo Maraton hadde økning i deltakerantallet i forhold til foregående år. En tredjedel av innkommet startavgift går inn i en fellespott som fordeles likt mellom alle landets 19 friidrettskretser. I 2012 innbetalte Oslo Friidrettskrets kr ,00 til fellespotten. Oslo Friidrettskrets har i 2012 stått som arrangører av følgende arrangement: Starter 14. januar Nasjonalt innendørsstevne Ekeberg Idrettshall mars Nasjonalt innendørsstevne Ekeberg Idrettshall mars KM hopp uten tilløp MS/KS og MV/KV Ekeberg Idrettshall mars KM hopp uten tilløp G/J Ekeberg Idrettshall mai TineStafetten Bislett stadion 439 lag 17. juli Sommerstevne II Bislett stadion juli Sommerstevne III Bislett stadion september Skolestevne Ungdomsskolene i Oslo Bislett stadion september Skolestevne Ungdomsskolene i Oslo Bislett stadion september Skolekamp Bydel Gamle Oslo Bislett stadion 380 Innendørsstevnene og sommerstevnene har gått med bruktbart overskudd. Inntektene fra bingospill har blitt kraftig redusert de siste årene. I 2012 fikk Oslo Friidrettskrets kr ,00 i bingoinntekter ( 2011: kr ,00 ). Momskompensasjon i 2012: kr ,00 Regionstilskudd: kr ,00 Driftsbidrag og støtte fra Oslo kommune (Oslo Idrettskrets) kr ,00 DOMMERE Erling Sigstad og Anne-Merethe Moe Dahlen representerte Oslo Friidrettskrets på Norges Friidrettsforbunds dommerseminar februar i Letohallen. Øvrige dommer fra Oslo som også var tilstede på seminaret: Odd Bratt, Astrid Herzeth, Ole Petter Sandvig, Knut Alme og Terje Hoffmann. Oslo Friidrettskrets avholdt oppdateringsmøte for kretsens friidrettsdommer onsdag 8. februar på Osloidrettens Hus på Ekeberg. 38 dommere fra 14 klubber møtte. Kurs: Ole Petter Sandvig og Knut Alme. Oslo Friidrettskrets arrangerte forbundsdommerkurs 18. april, 25. april og 9. mai på Ekeberg med 6 deltakere ( 2 fra Oslo FIK, 3 fra Akershus FIK og 1 fra Hedmark FIK ). Kurslærer Knut Alme. Oslo Friidrettskrets har i 2012 innkalt dommere til 31 stevnedager/økter. Dommeroversikt Oslo Friidrettskrets: 44 forbundsdommere ( + 15 honorære ) 67 kretsdommere ( + 11 honorære ) 7 forbundsstartere ( + 2 honorære ) 10 kretsstartere 2 kappgangdommere ( 1 FD / 1 KD )

6 SLUTTORD Et strategisk mål for Oslo Friidrettskrets er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å drive friidrett, skal få et tilbud ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Klubbene er fundamentet i nesten alt friidrettsarbeid, og det å legge forholdene til rette slik at klubbene kan gi barn og ungdom et godt og utfordrende friidrettsmiljø, må sies å være hovedmålet for kretsens arbeid. Skolearrangementene er viktige rekrutteringsarenaer og har også i 2012 vært prioritert av Oslo Friidrettskrets. Deltakelsen har vært god med TineStafetten 10. mai som det største enkelttiltaket med over 400 lag ( 4000 deltakere ). Behovet for en friidrettshall i Oslo er stort. 16. april hadde styret i Oslo Friidrettskrets møte med representanter fra Norges Friidrettsforbund, Oslo Idrettskrets, bydelsutvalg Nordstrand og Klemetsrud IL. Friidrettshallen er planlagt lagt til Oslo syd Mortensrud. Det ble foreslått å sette ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Oslo Friidrettskrets, Norges Friidrettsforbund, Oslo Idrettskrets, den lokale idretten, lokale politikere ogrepresentanter fra Oslo kommune som skal utvikle et plandokument som grunnlag for idrettspolitisk, lokalpolitisk og politiks påvirkning. Stein Nordbø, Bydelsutvalg Nordstrand arbeidsgruppen. Når det gjelder friidrettsanleggene i Oslo har det skjedd lite på de kommunale anleggene bortsett fra at det endelig kom opp nytt kastbur på kastbanen på Lambertseter stadion. Det nye buret tilfredsstiller dessverre ikke kravene for elitekasting, men holder mål for trening/konkurranser på et lavere nivå. Gledelig er det at Bækkelagets Sportsklubs bane på Sportsplassen har blitt ferdigstilt med 400 meter rundløpsbane til stor begeistring for klubben og friidrettsmiljøet i lokalområdet. Antall stevnedager har gått litt ned i Det er stor aktivitet og god deltakelse på stevnene for på gutter og jenter, men på seniorstevnene er det forholdsvis dårlig deltakelse, bortsett fra sommerstevnene på Bislett stadion. På mosjonssiden derimot ser vi fortsatt en kraftig økning i deltakerantallet. Både Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten og Oslo maraton hadde rekorddeltakelse. Utøvere fra kretsens lag har som vanlig hevdet seg godt og sanket mange medaljer i ulike mesterskap både nasjonalt og internasjonalt. Sesongens høydepunkter sett med kretsens øyne opplevde vi under Europamesterskapet i Helsingfors: Jaysuma Saydi Ndure, IL i BUL bronsemedalje på 100 meter på sek. Margrethe Renstrøm, IK Tjalve bronsemedalje i lengde på 6.67 meter Ezinne Okparaebo, IL i BUL 4. plass på 100 meter på 11.39sek. Under OL i London ble det ingen finaleplasser på våre deltakere, men både Ezinne Okparaebo 100 meter og Jaysuma Saydi Ndure 200 meter fikk hver sin 4. plass i semifinalene. Eivind Henriksen, IK Tjalve ble nr. 13 i sleggkvalifiseringen en plass fra finaldeltakelse. Idrettsklubben Tjalve gikk nok en gang til topp i Hovedserien for menn, men måtte se seg slått på målstreken av Sportsklubben Vidar i Hovedserien for kvinner. Under Hoved-NM i Kristiansand fikk IK Tjalve 10 gull og 7 sølv, SK Vidar oppnådde 6 gull, 3 sølv og 5 bronse, IL i BUL fikk 5 gull og 4 bronse mens Bækkelagets SK fikk en bronsemedalje. Kongepokalen på herresiden gikk til Jaysuma Saydi Ndure, IL i BUL for seieren på 200 meter.

7 Medaljefordelingen i junior-nm i Sigdal ble: IK Tjalve 3 gull, 3 sølv og 2 bronse, SK Vidar 3 gull, 2 sølv og 3 bronse, IL i BUL 2 gull, 1 sølv og 3 bronse, Bækkelagets SK 1 gull og 1 bronse. I ungdomsmesterskapet på Askøy var det IL i BUL som var kretsens medaljegrossist med 6 gull, 7 sølv og 3 bronse, IL Koll fikk 1 gull og 1 sølv, Bøler IF 1 gull og IK Tjalve 1 bronse. Utøvere fra følgende Osloklubber har tatt medaljer i de forskjellige nasjonale mesterskapene i 2012: Hoved-NM (4) Junior-NM (4) Ungdomsmesterskapet (4) NM stafetter (3) NM terrengløp (1) NM maraton (3) NCC-lekene (6) Hall-NM (3) UM innendørs (5) Veteran-NM (12) IK Tjalve, SK Vidar, IL i BUL, Bækkelagets SK IK Tjalve, SK Vidar, IL i BUL, Bækkelagets SK IL i BUL, IL Koll, Bøler IF, IK Tjalve SK Vidar, IK Tjalve, IL i BUL SK Vidar SK Vidar, IK Tjalve, Royal Sport IL Koll, IK Tjalve, IL Heming, Bøler IF, IL i BUL, Kjelsås Friidrett IK Tjalve, SK Vidar, IL i BUL IK Tjalve, IL i BUL, Bøler IF, Bækkelagets SK, Lambertseter IF IL i BUL, Bøler IF, IL Koll, Oslostudentenes IK, Oslo IL, Ready, Royal Sport, SK Rye, Stovnerkameratene, IK Tjalve, IF Torodd og SK Vidar. Når det gjelder de øvrige idrettslige prestasjonene i 2012 vises det til statistikkdelen av årsberetningen. Styret vil til slutt takke alle våre klubber, tillitsvalgte, dommere, aktive og samarbeidspartnere i og utenfor kretsen for innsatsen til beste for friidretten i året som har gått. Oslo, mars 2013 Hans-Kristian Sætrum TerjeHoffmann Erling Sigstad Håvard Hasås Vibeke Bjerg Marte Helle Schia Vararepresentanter Kjetil Myrtun Jørn Nygren

Oslo Friidrettskrets ting onsdag 5. mars 2014 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Saksliste

Oslo Friidrettskrets ting onsdag 5. mars 2014 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Saksliste Oslo Friidrettskrets ting onsdag 5. mars 2014 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Saksliste 1. Åpning av tinget 2. Opprop og godkjenning av fullmakter 3. Valg av dirigent, sekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Oslo Friidrettskrets ting 15. mars 2016 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg

Oslo Friidrettskrets ting 15. mars 2016 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Oslo Friidrettskrets ting 15. mars 2016 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Saksliste 1. Åpning av tinget 2. Opprop og godkjenning av fullmakter 3. Valg av dirigent, sekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Oslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets OSLO Romerike Friidrett Akershus Friidrettskrets

Oslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets OSLO Romerike Friidrett Akershus Friidrettskrets Terminliste arrangement EventId Startdato Navn Arrangør Krets/region Gren januar 293515 10.01.2015 Oslo Friidrettskrets Oslo Friidrettskrets Friidrett Påmelding: 1178 OSLO oslo@friidrett.no 293895 31.01.2015

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008

BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008 ÅRSBERETNING 2007 2008 BERETNING FRA KRETSSTYRET FOR 2007/2008 1. SAMMENSETNING AV STYRET OG UTVALG Styret og utvalgenes sammensetning etter kretstinget 10. mars 2007 Kretsstyret Leder: Jofrid Holter,

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt. Henrik Ingebrigtsen

Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt. Henrik Ingebrigtsen Prisen Årets navn i norsk friidrett for 2012 er tildelt Henrik Ingebrigtsen Henrik Ingebrigtsen (f. 1991) fra Sandnes IL fikk sitt store gjennombrudd på mellomdistanse i 2012. For to år siden løp Ingebrigtsen

Detaljer

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016

ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 ÅRSMELDING FROL FRIIDRETT 2016 Anne Engen Andersen med sølv i Nordisk Baltisk Mesterskap U23 side 1 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Tore Andersen Sportslig leder: Rolf Eriksson Sekretær: Kathrine Engen Kasserer:

Detaljer

Årsmelding

Årsmelding Kretsens Dommerutvalg (U) i kershus friidrettskrets (FIK) Årsmelding 5.02.205-.2.206 Innholdsfortegnelse Utvalgets sammensetning... 2 Møter... 2 Interne... 2 Eksterne... 2 utorisasjon og kontroll av kretsens

Detaljer

VINTER TERMINLISTE 2015-2016

VINTER TERMINLISTE 2015-2016 VINTER TERMINLISTE 2015-2016 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 20.DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet i Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

VINTER TERMINLISTE

VINTER TERMINLISTE VINTER TERMINLISTE 2016-2017 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr.20. DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad

Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting. Abel ungdomsskole, Gjerstad Protokoll AAOKs 67. ordinære kretsting Abel ungdomsskole, Gjerstad 25.02.2013 Sak 1 Åpning Leder Terje Urfjell åpnet tinget og ønsket delegater og observatører fra klubbene velkommen. Sak 2 Konstituering

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

Kongsvinger IL Friidrett

Kongsvinger IL Friidrett Kongsvinger IL Friidrett Årsmøtet 2017 Gjemselund 20. mars kl 18.00 1 SAKLISTE 1 Åpning Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning Innkalling og saksliste 3 Valg av: Møteleder Sekretær To personer

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2011 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 7. mars 2011 kl. 1800 2045. Styreleder Tormod Antonsen ønsket de frammøtte representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ULLENSAKER/KISA IL 2015 Tidspunkt: 05 03 2015 Sted: UKI Arena Tilstede: 12 Stemmeberettige medlemmer Referent: Tove Irene Jonas Åpning Leder Ole Kristian Wiig ønsket velkommen

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS 2015-2016. BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS VISJON: BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SKAL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET HØYT SPORTSLIG NIVÅ - MED SÆRLIG VEKT PÅ ALDERSBESTEMTE

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011

REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 REFERAT STYREMØTE NR 2 2011 Sted: Høymyrmarka 64, 1391 Vollen Tid: Tirsdag 30. august 2011. juni kl 1800-2050 Tilstede: Roar Sundbø, Ole Jon Tveito, Bente Skaug, Oddbjørn Granlund, Jens Olav Rydningen,

Detaljer

Vinterterminliste

Vinterterminliste Vinterterminliste 2017-2018 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin og mosjon.friidrett.no.det er

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT

ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT ÅRSMELDING 2012 for Ås IL - FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre, trenere og oppmenn i 2012 Leder: Egil Prestløkken Nestleder: Hilde Kleven Kasserer: Tord Thorshov Sekretær: Helle Huseby

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016

TELEMARK FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 TELEMARK FRIIDRETTSKRETS E-post: mette.dale@friidrett.no Tlf. 481 46 807 Org.nr.: 977 327 369 Sted: Skagerak Arena, Skien Dato: Onsdag 1. Mars Tid: 1800 21.30 Tilstede: PROTOKOLL fra KRETSTING 2016 1 Kretsleder

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Kretskarusellen-Kretscupen 2015

Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Arrangører og øvelsesprogram Lørdag 09.05 Grimstadlekene Kl. 12.00 Stevnet inngår i kretskarusellen for 10-14 år for Agder. Sørild FIK Levermyr stadion 10 ÅR: 60 m 600 m

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Sommerstevne. Resultatliste

Sommerstevne. Resultatliste G- Spyd 00gr 09.07.0 7 Sigurd Høystad Stavem (00) BUL, IL i,, x,7 x, x 7 Mats-William Marrot (0) Bækkelagets SK,,80,,,,,0 J- Spyd 00gr 8 Arianne Duarte Morais (99) BUL, IL i 7,7 x, 7,7,98 x, Heat: 00 m

Detaljer

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august.

Årsmøte 6. november. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. Årsmøte 6. november Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 2012 Lillestrøm & Omegn Bueskyttere ble 60 år den 21. august. I jubileumsåret har klubben arrangert NM innendørs i Skedsmohallen. Klubben har i tillegg

Detaljer

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid

Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Navn Distanse Klasse Sted Plass tid Årsmøte i Hitra Friidrettsklubb Anne Britt Utheim gjenvalgt som leder på klubbens årsmøte 18. februar. Årsmeldinga viser at det har vært god aktivitet i klubben Aktiviteten i klubben har i 2009 vært noe

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012:

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012: Telemark og Vestfold Skiskytterkrets Årsmelding for sesongen 2011/2012: Innledning: Kretsen planla å arrangere 8 renn i Statkraftcupen. 5 renn ble gjennomført. Ivrig IL greide denne sesongen ikke å arrangere

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 14. FEBRUAR 2007 KL 18.00 20.15 IDRETTENS HUS, EKEBERG

PROTOKOLL FRA KRETSTING I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 14. FEBRUAR 2007 KL 18.00 20.15 IDRETTENS HUS, EKEBERG PROTOKOLL FRA KRETSTING I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 14. FEBRUAR 2007 KL 18.00 20.15 IDRETTENS HUS, EKEBERG PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 14. FEBRUAR 2007 Kretstinget

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Gimlehallen, Kristiansand 24. januar - arr Vest-Agder Friidrettskrets

Gimlehallen, Kristiansand 24. januar - arr Vest-Agder Friidrettskrets 2010 Gimlehallen, Kristiansand 24. januar - arr Vest-Agder Friidrettskrets NM innendørs veteran 3000m innendørs M65 1. Torkjell Spigseth 011244 Fredrikstad IF 17.25,70 2. Arvid Bjørsvik 140643 TIF Viking

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar

Gneist bragder KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Gneist bragder 2013 KM Gullmedaljer (Totalt 68 gullmedaljer fordelt på 29 utøvere) KM Hopp u/t (6 gullmedaljer) Laksevåg Idrettshall 26 januar Kristoffer Blücher (G14) Lengde u/t Emil Engelsen Holm (G16)

Detaljer

Dommerseminar Letohallen 15.-16.januar 2011

Dommerseminar Letohallen 15.-16.januar 2011 Referat fra Dommerseminar Letohallen 15.-16.januar 2011 LØRDAG 15. JANUAR Møtestart Leder i FDU, Nils Kristen Wiig, ønsket velkommen til årets dommerseminar. Kort presentasjonsrunde av årets deltakere.

Detaljer

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning

Årsmelding 2013. Hovedstyrets sammensetning Årsmelding 2013 Hovedstyrets sammensetning Leder: Nestleder: Knut Nytun Kasserer: Siw Anita Killi Sekretær: Ikke besatt Styremedlem: Ola Holen Styremedlem: Tor Egil Selsjord Varamedlem: Are Bakkhag Møter

Detaljer

Rogaland Friidrettskrets

Rogaland Friidrettskrets Rogaland Friidrettskrets Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Årsmelding Rogaland Friidrettskrets 2015 Side 1 av 16 Kretstinget lørdag 27. Februar 2016 Sted: Sola Strand Hotel Axel Lundsv. 27, 4050

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

Vårmøte 2016 Åråsen stadion

Vårmøte 2016 Åråsen stadion Vårmøte 2016 Åråsen stadion Agenda Fellesdel (kl. 1800-1930): Informasjon om Skihallen på Lørenskog. Utdeling av premier og stipend Informasjon fra NSF ved styremedlem Toril Skaflestad NYTT SKIPOLITISK

Detaljer

TERMINLISTE - 2015. Dato Arrangement Sted Merknad. Januar. Februar 16. Klubbmesterskap Jægervatnet IL. Mars 18. Seriestevne 2 BUL Tromsø

TERMINLISTE - 2015. Dato Arrangement Sted Merknad. Januar. Februar 16. Klubbmesterskap Jægervatnet IL. Mars 18. Seriestevne 2 BUL Tromsø TERMINLISTE - 2015 Dato Arrangement Sted Merknad Januar 3. Mørketidsløpet Tromsø TUIL Friidrett/MSM 16.-18. Tromsø lekene/åpent NNM innendørs BUL-Tromsø Februar 16. Klubbmesterskap Jægervatnet IL Mars

Detaljer

Tirsdag 8. februar 2011

Tirsdag 8. februar 2011 Tirsdag 8. februar 2011 Fra åpning av NM skiveskyting innendørs i Hålogalandshallen (Blå skrift: = Revidert etter årsmøtet!) ÅRSMØTE HARSTAD BUESKYTTERE Tirsdag 8. februar 2011 SAKSLISTE 1) Åpning av møte.

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Agenda Årsberetning 2014-2015 Evaluering sesongen 2014-2015 KM Cuper og Terminliste 2015/2016 TD liste Team Veidekke Oslofjord Team Akershus og regionsamarbeid

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009

KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 5/2009-2012 Utsendelsesdato: 24. november 2009 Merknadsfrist: 4. desember 2009 Møtetid: Mandag 16. november 2009 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Invitasjon til Sommerleker 2017

Invitasjon til Sommerleker 2017 Invitasjon til Sommerleker 2017 I samarbeid med Brandbu idrettsforening og Civitan Norge ønsker vi å invitere til Nasjonale sommerstevne i friidrett for utviklingshemmede. NYHET AV ÅRET ER AT STEVNET INNGÅR

Detaljer

Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer.

Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer. Innkalling til kretsting torsdag 4. april 2013 kl. 1900 Lillehammer IFs klubbhus på Stampesletta, Lillehammer. Sak 1a: Åpning Sak 1b: Godkjenning av innkalling Sak 1c: Godkjenning av saksliste Sak 2: Valg

Detaljer

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010

KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 11/2009-2012 Utsendelsesdato: 21. mai 2010 Merknadsfrist: 27. mai 2010 Møtetid: Tirsdag 11. mai 2010 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10 215 Rogaland Friidrettskrets Side i av 1 Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 215 7 friidrett Rogaland norsk _gp,4; Protokoll Side2avlO levde o Helge Brueland o Håvard Lalit Øglænd o Sara Dorthea Jensen

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTING I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 12. FEBRUAR 2008 KL IDRETTENS HUS, EKEBERG

PROTOKOLL FRA KRETSTING I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 12. FEBRUAR 2008 KL IDRETTENS HUS, EKEBERG PROTOKOLL FRA KRETSTING I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 12. FEBRUAR 2008 KL 18.00 20.20 IDRETTENS HUS, EKEBERG PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 12. FEBRUAR 2008 Kretstinget

Detaljer

Oppe til venstre: Thomas Fenne, Norgesmester sprint senior 2016.

Oppe til venstre: Thomas Fenne, Norgesmester sprint senior 2016. Oppe til venstre: Thomas Fenne, Norgesmester sprint senior 2016. Oppe til høgre: Stafettgull Senior NM i Dombås. Hilde Fenne, Ragnhild Femsteinevik og Jori Mørkve. Midten til Venstre: Bronse i NM Mix stafett

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

Friidrettsmerket. Inspirerende mål og aktiviteter for barn og ungdom

Friidrettsmerket. Inspirerende mål og aktiviteter for barn og ungdom Friidrettsmerket Inspirerende mål og aktiviteter for barn og ungdom Friidrettsmerket Alle barn og ungdom kan prøve seg på Friidrettsmerket og de fleste vil klare én av de tre valørene. Friidrettsmerket

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets

Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets Referat fra styremøte i Oslo og Akershus skiskytterkrets Dato 16.mars 2016, kl. 17.00 Sted Silvers lokaler, Wergelandsveien 7 Tilstede Jon, Bente, Torild, Ninni, Harald, Forfall Gunhild Referent AGENDA:

Detaljer

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27.

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. søndag 30. november 2008 Side 2 publisert 24.09.2008

Detaljer

Vårmøte 2015 TVSK langrenn

Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 Agenda 1. Oppsummering rennsesongen i kretsen 2014/2015 2. Oppsummering opplegg for nasjonale renn 2014/2015 3. Team Veidekke Oslofjord 4. Rulleskirenn 2015 5. Samlinger

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord.

Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Protokoll styremøte 19/12-14 torsdag 6. mars 2014 kl 1800 Idrettens Hus, Sandefjord. Tilstede: Trude Halvorsen, Rolf Gunnar Haagensen, Jan Olav Hay, Inger Ness, Torbjørn Nilsen. Fra administrasjonen: Bjørn

Detaljer

Kretsledersamling Norges Rytterforbund

Kretsledersamling Norges Rytterforbund Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund 24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Program 09.30 Ankomst og registrering, kaffe og te 10.00 Åpning v/ NRYFs president Kristin Kloster Aasen og NRYFs

Detaljer

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen,

Det ble Tor Nystuen som leverte de sterkeste resultatene fra Nøtterø i denne konkurransen, Styret i Nøtterø Skytterlag avd./ N.S.F. har i 2013 bestått av Leder Kasserer Sekretær Nils Petter Håkedal Nils Petter Håkedal Bjørn Egil Hansen Styremedlemmer Harald Enger Anders Mathisen Signe Karin

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 14/2012-2014 Utsendelsesdato: 8. november Merknadsfrist: 14. november Møtetid: Tirsdag 5. november 2013 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder:

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer

OSLO KAJAKKLUBB. Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv

OSLO KAJAKKLUBB. Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv OSLO KAJAKKLUBB Eivind Vold, Norge og OKK bronse i World Cup K1 5000 m Ken Wallace (Aus) gull og Max Hoff (Ger) sølv SESONGRAPPORT OKK ELITE 2016 Sesongrapport 2016 I 2016 var hele sju utøvere fra OKK

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 REFERAT

ÅRSMØTE 2016 REFERAT ÅRSMØTE 2016 REFERAT Referat fra Årsmøte 29. mars 2016 Idrettens Hus, Ekeberg 18:00 20:00 Leder i Bueskytterkretsen Marius Haslestad ønsket alle velkommen og introduserte Torgrim Bilstad fra Akershus Idrettskrets

Detaljer

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Styret Styret i Korsvoll IL håndball har i perioden bestått av: Anne-Lise Hektoen, leder og registeransvarlig Anders Ljungqvist, sportslig ansvarlig Knut Blaker,

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer