Åpne høringer - regelverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpne høringer - regelverk"

Transkript

1 Åpne høringer - regelverk Studietur for kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo 18. mars 2013 v/ advokat Jostein Selle KS Advokatene

2 Hva er en høring? Ingen definisjon i kommuneloven Definisjonen i Stortingets forretningsorden Et ledd i en «granskning» eller annen kontrollsak Formålet: Sikre KU s informasjonsbehov i forbindelse med klargjøring av et saksforhold De sentrale elementer: Informasjon fremsettes muntlig for KU KU s medlemmer er sentrale deltakere Andre innkalles/inviteres for å gi informasjon til opplysning av et saksforhold som ligger til KU å undersøke

3 Hjemmel Kommuneloven 77 nr. 7: «Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.» Hverken lovens ordlyd eller forarbeider begrenser informasjonsinnhenting til skriftlig informasjon Kontrollutvalgets behov tilsier at det bør være adgang til å kreve informasjon avgitt muntlig Også som et ledd i et møte

4 Er det et «møte» i lovens forstand? Kommuneloven 30 nr. 1 møteprinsippet: «Folkevalgte organ behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter» Har det betydning å avklare om det er et «møte»? Karakteristisk for et møte: Bare medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett Men andre kan etter særskilt vedtak få ordet Klart adskilt fra diskusjonen/debatten i møtet

5 Karakteristisk for en høring Andre enn medlemmene bidrar med informasjon Det skal ikke skje noen meningsutveksling mellom medlemmene Loven er ikke til hinder for dette så lenge det skjer adskilt fra det alm. ordskiftet I tilknytning til et møte Eller som en egen samling Selve «høringen» er ikke et «møte» i lovens forstand? Hvilken betydning har det om det er et møte eller ikke? Gjelder reglene om åpne/lukkede møter eller står man fritt til å åpne/lukke det eller må man følge reglene i 31

6 Hvilke regler gjelder? Åpne/lukkede møter Hvem kan innkalles Har de innkalte møteplikt Har man forklaringsplikt Hvilke saksbehandlingsregler gjelder Hvordan skal høringen foregå

7 Åpen eller lukket Loven er ikke til hinder for at høringen skjer i tilknytning til et åpent møte Loven er heller ikke til hinder for at «høringen» holdes helt adskilt fra møtet Høringen kan følgelig være åpen En konsekvens av at den er åpen er at det kan ha betydning for hvilken informasjon som kan fremkomme i høringen (dette kommer vi tilbake til) Møteplikt/forklaringsplikt Når må den lukkes? Taushetsbelagt informasjon Hvilken betydning har kommuneloven 31?

8 Prinsippene bak kommuneloven 31 Loven endret, men endringen ikke trådt i kraft Hovedregelen vil fra være åpne møter Unntak: Taushetsplikt Arbeidstakers tjenstlige forhold Personvernomsyn for øvrig Tungtveiende offentlige interesser samt hjemmel i offentleglova Bortsett fra taushetsplikt er de «kan-regler», ikke «skal-regler» Hva hvis KU ikke ønsker å lukke Konsekvenser for møteplikt og forklaringsplikt Hva hvis KU ønsker å lukke dørene: Er man henvist til bare å lukke der lovens vilkår er oppfylt?

9 Hvem kan innkalles Interne Følger av kommuneloven 77 nr. 7 Må KU gå via administrasjonssjefen eller kan man gå direkte til de enheter og personer i kommunen som KU finner det nødvendig å innhente informasjon fra? Eksterne Ingen hjemmel til å pålegge eksterne å møte Samtykke

10 Møteplikt? Kommuneloven 77 nr. 7 gir rett for KU til å kreve at det gis muntlig informasjon til utvalget om kommunens virksomhet også i en høring Der høringen er lukket er dette lite betenkelig Hva hvis KU ikke ønsker å lukke høringen høringen er m.a.o åpen - har man da møteplikt? Ingen lov regulerer dette Juridisk teori Praksis Stortinget: møter frivillig og forklarer seg frivillig Kommuner Er praksis så omfattende og entydig at den kan gi veiledning?

11 Møteplikt i åpne høringer forts. reelle hensyn Kontrollutvalgets behov Formålet med høringen Belyse en sak fremskaffe informasjon Kan gjøres i lukket møte Betydningen av at hovedregelen om lukkede møter er endret Hvilken tilleggsinformasjon ligger i en åpen høring er et åpent møte bedre egnet til å nå formålet? Den innkaltes interesser Personvernhensyn Allmennhetens legitime krav på informasjon Avveiningen Lovhjemmel ikke klar nok?

12 Arbeidsgivers styringsrett Er arbeidsgivers styringsrett et selvstendig hjemmelsgrunnlag til å pålegge møteplikt i åpne høringer? Kommunen kan pålegge de ansatte nærmere plikter som arbeidsgiver Tilligger kommunestyret og adm. sjef, men i praksis i stor grad delegert til administrasjonssjef KU har ikke slik myndighet Saklighetsprinsippet i arbeidsretten Forklaringsplikt må være saklig begrunnet Være egnet til å oppnå formålet Ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet Gir trolig hjemmel til å pålegge forklaringsplikt i et lukket møte Neppe påkrevet for å realisere formålet at det skjer i et åpent møte Ikke proporsjonalt med formålet

13 Forklaringsplikt hvor langt rekker den? Grenser for forklaringsplikt? Taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Selvinkriminering Hva hvis man ikke hadde hatt forklaringsplikt for domstolene Nedsettende opplysninger om andre arbeidstakere? Betydning om pålegg om å møte er gitt i arbeidsgivers styringsrett? Gjelder da en videre forklaringsplikt?

14 Prosessuelle rettigheter for de innkalte? Rett til å bli varslet, få rett til å uttale seg og innsyn i sakens dokumenter? Det sentrale er hensynet til kontradiksjon Har en person behov for kontradiksjon? Ingen lovregulering av dette men alminnelige krav til forsvarlighet gjelder Jo alvorligere kritikk, jo større behov for kontradiktoriske rettigheter Personer som det kan bli aktuelt å rette kritikk mot Mer betydning for granskninger ikke for høringer i og for seg

15 Saksbehandlingsregler Et alminnelig forsvarlighetskrav gjelder uansett Forvaltningslovens og kommunelovens regler bør følges

16 Gjennomføring Fordelaktig med et eget reglement For å oppnå formålet For å ivareta de innkaltes rettssikkerhet Tema som kan reguleres: Hvem bør innkalles Hvordan forberedes Hvilke rettigheter til innkalte har Praktisk gjennomføring Måten å spørre på mv.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Saksframlegg. Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011

Saksframlegg. Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011 Søgne kommune Arkiv: 041 Saksmappe: 2011/2448-34336/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i åpenhetsindeksen 2011

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere

Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Tvisteloven 22-5 bevisforbud for betroelser til særlige yrkesutøvere Kandidatnr: 175996 Leveringsfrist: 01.06.2010 Til sammen 14491 ord Veileder Øistein Aamodt 01.06.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLD...

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser Av Hanne Marthe Breivik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innledning...

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT IIEREN1041141UNIE Høringsinstanser ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/2689-1 26.11.2012 Høring - forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008:

Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: ARBEIDSRETTEN Den 4. desember 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 30/2007, lnr. 29/2008: Landsorganisasjonen i Norge, med Handel og Kontor i Norge (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Næringslivets

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer