Leverandørbestillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørbestillinger"

Transkript

1 Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av leverandørbestillingsprogrammene

2 Page 2 of 37 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger AaGH 2.0 Lagt til mer på BIM9 programmene 05/09/14 BDR 3.0 korrektur BDr 4.0 Lagt til mer på BIM10 programmet HamMir 4.1 Lagt til nye bilder (BD00) HamMir 4.2 Korrektur MNT 4.3 Oppdatert bilder HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 4 Kundeordre... 5 Bestillingsforslag dannet fra kundebestilling Varelinjene i bestillingsforslaget... 8 Lagerbasert bestillingsforslag (BIM10) Krav til varekortet Bruk av varegruppe «grupperinger» Avvikende salgsperiode Matrisebegrensning Bruk av funksjonen «Unngå sesongvarer» i BIM Salgsbasert bestillingsforslag (BIM11) Leverandørbestillinger (BIM20) Lage bestilling Varelinjene i bestillingen Bestilling til eget lager med bruk av kundeordre (OF14) Purring leverandørbestillinger (BIM23) Varemottak Varemottak fra leverandører som leverer elektronisk følgeseddel (BIM30)

3 Page 3 of 37 Arbeidsprosessen Bruk av elektroniske fakturaer (BIM35) Innkjøpsliste (BIM12) Logikk og parametere Bruk av maks/min og bestillingspunkt i BD Parameteroppsett (BIM90) Legge inn bestillingspunkt fra varekortet (BD00): Legge inn bestillingspunkt (BIM92) Ryddeprogrammer for bestillingssystemet Rydde bestillingssystemet/kundebestillinger (BIM95) Slette bestillinger i BIM20 som har linjer med 0 (BIM94) Ryddeprogram bestillinger (BIM97) Rette reservert + bestilt BIM Logistikk i faghandelen... 37

4 Page 4 of 37 Forord Bestillingsfunksjonen i en faghandelsbutikk utføres av både ressurspersoner/avdelingsledere og de øvrige medarbeidere i butikken. Denne dokumentasjonen er ment som et verktøy til de som bestiller varer til butikken. Medarbeideren fører kontroll med, og gjennomfører den del av bestillingsfunksjonen som butikken velger for sine logistikkrutiner. Etablering av bestillingsforslag basert på registrerte kundeordrer Etablering av bestillingsforslag basert på bruk av maks og minimumslager Bearbeidelse av bestillingsforslag Godkjennelse av bestillingsforslag Oversendelse av bestillingsforslag til leverandør Behandling av tilbakemeldinger fra leverandør Varemottak og godkjenning av leveranser Etablering av bestillingsforslag basert på en periodes salg Etablering av bestillingsforslag basert på bruk av håndholdte terminaler Det er vanskelig å beskrive en fast rutine for hvordan man benytter bestillingssystemet. Denne dokumentasjon er ment som et forslag på hvordan de ulike programmene i bestillingsmenyen kan benyttes.

5 Page 5 of 37 Kundeordre Kundeordre er beskrevet i eget dokument, her vises kun en skisse for logikken, og hvordan disse kan hentes inn for å danne et utgangspunkt for et forslag til en leverandørbestilling. Prosessbeskrivelse av bestillingssystemet Kundeordre registreres ved bruk av programmet OF14 Med basis i hvordan registreringen skjer, vil en kundeordre være klarlagt for fakturering, dvs. levert, eller overføres automatisk til bestillingssystemet registrering av kundebehov Kundeordre som er ferdig levert og klare for fakturering, disse kan gjenfinnes i OF10 Registrerte kundeordre Kundeordre som ikke er levert og henført til register for kundebehov. Disse ligge klare for viderebehandling og oversendelse mot leverandør disse kan gjenfinnes i OF14S, BIM20 og BIM18 Analyse og kontroll av ordre og bestillinger OF14S Bestillinger mot leverandør, gjøres i BIM20, disse dannes lagerbestillinger, samt henter opp kundeordre som ligger i kundebehovssystemet. Varemottak gjøres for en leveranse, i denne prosess oppdateres lageret, samt at kundeordre blir hentet opp og klargjort for fakturering. Kundeordre som er ferdig levert og klare for fakturering, disse kan gjenfinnes i OF10 Fakturering Utskriftskø Hvordan starte prosessen for en leverandørbestilling med basis i kundebestilling? Her må man også være oppmerksom på kundeordrer dannet for kunde, definert som bestilling til eget lager (kunde 11 eget lager).

6 Page 6 of 37 Bestillingsforslag dannet fra kundebestilling. Du bruker programmet Leverandørbestillinger (BIM20) og velger knappen Kundebestillinger. Du kommer da til et bilde som viser til leverandører det ligger kundeordre på. Du har mulighet til å se både varer som ligger klare til bestilling, og til hvilke kunder.

7 Page 7 of 37 Du danner et bestillingsforslag ved å bruke knappen <Bestille>. Her gis du muligheter for å tilpasse ditt bestillingsforslag. Du kan også sette opp et forslag som også vurderer de varene du har for den aktuelle leverandør, ut i fra om din beholdning er over eller under varens bestillingspunkt. Det dannes et bestillingsforslag, som vi ser i den aktuelle status (F) i leverandørbestillingsprogrammet, BIM20. Bestillingsforslaget består av et «hode», hvor en del betingelser og informasjon fastsettes. Her ser du alle de bearbeidings- og endringsmuligheter du har på bestillingsforslaget.

8 Page 8 of 37 Varelinjene i bestillingsforslaget Du kan bearbeide bestillingsforslaget på varelinjenivå, og endre. For eksempel hvis du avtaler en spesiell pris med din leverandør for denne leveransen, så kan du endre kostprisen allerede nå. Du har også full adgang til å gjøre endringer i selve varekortet, samt få frem nyttig informasjon som beholdning, salgsstatistikk m.m.

9 Page 9 of 37 Du bygger ditt bestillingsforslag videre ved å trykke på knappen <Tilleggslinjer> og legge til varelinjer fra valgte leverandør, til du er klar for å godkjenne forslaget. Godkjenningen skjer ved at du bruker <Ferdig> knappen, og kommer til et bilde hvor du kan både sende og skrive ut bestillingen til din leverandør.

10 Page 10 of 37 Lagerbasert bestillingsforslag (BIM10) Butikkdatasystemer for faghandel inneholder bestillingssystemer som kan være med å varsle om at varer skal/bør kjøpes inn. Det vil si at butikken må ha bestemt sitt bestillingspunkt og sitt maksimallager, det punkt hvor det systemet skal bestille opp på bestillingsdagen. Skjematisk kan dette beskrives slik: Mengde ee A B C Påfyllingsnivå (Bestillingsmaksimum) Tid Bestillingsnivå (Bestillingspunkt) Tidspunkt A Tidspunkt B Varebeholdningen er under bestillingspunktet. Systemet vil anbefale å bestille et kvantum opp til bestillingsmaksimum. Varen har en beholdning over bestillingspunkt. Systemet vil ikke ta med den varen i bestillingsforslaget. Tidspunkt C Varen er igjen under bestillingspunktet og skal bestilles, ref. punkt A.

11 Page 11 of 37 Krav til varekortet Varen må ligge med feltene <Bestillingspunkt> og <Best.max> i varekortet. Systemet vil foreslå å bestille varen hvis beholdning er lavere enn < Bestillingspunkt >. Antallet som foreslås er: Bestillings-max (minus) Beholdning. NB! Bruk dette felt optimalt med hensyn til å avtale rabatter i forhold til best.antall. Maks/min beholdning Butikkdatasystemet beregner alltid sitt forslag til antall under forutsetning om at antallet skal være større enn leverandørens minste bestillings antall (dette må legges inn for hver enkelt vare). Og alltid som en multiplikator av hva som er lagt inn i feltet for minste bestillings antall. Du bruker dette optimalt slik: Leverandørens minste antall er f.eks. 1. Du har spesialpris ved bestilling av 10 samtidig, du legger da inn 10 i feltet for Minste best.ant, og sikrer deg alltid den optimale rabatt. Du starter prosedyren for lagerstyrt bestillingsforslag ved å kjøre programmet <Lagerbasert best.forslag> (BIM10). Lagerbasert bestillingsforslag (BIM10) på ønsket leverandør og/eller kategori av leverandører. Se valgene i skjermbildet nedenfor.

12 Page 12 of 37 Du kan styre prosessen med kombinasjoner av disse valg. Bruk av varegruppe «grupperinger» Ved å bruke knappen <Varegrupper>, får du mulighet til å bestille på «grupperinger» av varegrupper. Avvikende salgsperiode Du kan også begrense utvalget som skal tas med til de varer som er solgt innenfor en viss periode, da bruker du knappen Avvikende salgsperiode.

13 Page 13 of 37 Matrisebegrensning Dersom du har brukt en matrise systematisk for å gruppere dine varer, har du også en mulighet til begrense bestillingsforslaget basert på en verdi lagt inn i matrisen. Du får en melding om at bestillingsforslag er dannet, og informasjon om nummeret på bestillingsforslaget. Det er valgfritt om du ønsker utskrift av bestillingsforslaget eller ikke. Etter en tids bruk er det hensiktsmessig å arbeide mest mulig på skjerm, da du finner alle opplysninger direkte.

14 Page 14 of 37 Gå inn på <Leverandørbestillinger> (BIM20), og velg det aktuelle bestillingsforslag til videre bearbeiding. Du møter bestillingens «hode», og deretter går du ned på linjenivå, se tidligere avsnitt som omhandler dette under kundebestillinger. Du har på linjenivå adgang til å bearbeide og endre både bestillingsforslaget, og selve varen i varens varekort. Du avslutter sekvensen, godkjenner bestillingsforslaget med <Ferdig> knappen. Systemet går automatisk videre til oversendelse av bestillingen til din leverandør, dataoverføring og/eller via utskrift som mailes. Vær oppmerksom på at du også kan velge sortering for utskriften, det er ofte enklere for din leverandør å punche inn ordre som kommer sortert på leverandørens sitt eget varenummer. Du styrer muligheten for å få systemet til å skrive ut leverandørens varenummer i BD70. Sjekk at utskriften er OK og send den til leverandøren.

15 Page 15 of 37 Bruk av funksjonen «Unngå sesongvarer» i BIM10 Denne funksjonen er en støttefunksjon til deg som bruker sesongvarer. Dersom du har en aktiv sesong opprettet i BD013, som gjelder for noen sesongvarer innenfor en utvalgt varegruppe/leverandør, har du muligheten til å IKKE ta med disse varene dersom sesongen ligger utenfor dagens dato. Med andre ord vil du ved bruk av funksjonen <Unngå sesongvarer>, sikre at sesongvarer som ikke gjelder dagens dato, ikke blir dannet et bestillingsforslag for. Eksempel: I BD013 finnes det en sesong (1501) som er aktiv men ligger utenfor dagens dato. Se bildet nedenfor: Eksempel: Det tas med 4 varer, med og uten sesong, se varene nedenfor: Varenr. Varegruppenr. Leverandør Sesong MERK! Tanken med dette eksemplet er å vise at av de 4 ovenstående varene, så skal det ikke dannes en bestillingsforslag på de 2 øverste sesongvarene i BIM10.

16 Page 16 of 37 I BIM10 skal du angi fra og til varegruppe for de varene som er vist ovenfor, før du huker av boksen for sesongvarer se bildet nedenfor: Resultat av bestillingsforslaget viser at sesongvarer som ligger utenfor dagens dato ikke blir tatt med videre i bestillingsprosessen.

17 Page 17 of 37 Salgsbasert bestillingsforslag (BIM11) Butikkdatasystemet kan gi deg et bestillingsforslag basert på ditt registrerte salg for en periode. Systemet foreslår å fylle opp med akkurat det samme antall som du har solgt, men du kan bearbeide forslaget og ta hensyn til sesonger etc. Gå inn i programmet <Salgsbasert bestillingsforslag>, BIM11. Begrensinger kan gjøres mot periode og varegruppe. I BIM90 setter du begrensingen på lengden av perioden. Du velger periode og den leverandør du ønsker å bestille fra. Vurder også de aktuelle begrensninger og effektiviseringsmuligheter som finnes ved å samkjøre prosessen for grupperinger av leverandører. Du kan bestille for hver enkelt butikk, eller samlet ved å velge 0 I butikkfeltet. Dette betinger at butikkene har kode 1 i BD88 mht bestilling. Du kan angi kun en leverandør eller lage bestillingsforslag for grupperinger av leverandører lagt opp I BD70 sitt kategorifelt. Du får informasjon omkring det dannede bestillingsforslaget, og kan bearbeide, godkjenne og sende det som beskrevet tidligere i dette dokument. Det er viktig at du vurderer antallet nøye, såfremt ikke din firmapolitikk er at du skal rebestille akkurat hva du har solgt. Bruk din bransjekunnskap og du har et effektivt og enkelt bestillingssystem som ikke krever lagerstyring, men som baserer seg på at butikken er nøyaktig i sin scanning/ordreregistrering på artikkelnivå. Hvis du ønsker bestillingene til Excel kan du velge skriver definert som excelskriver ved kjøring av BIM11. Da vil det dannes en fil som inneholder alle linjer som ble dannet,

18 Page 18 of 37 uavhengig av leverandør. I BIM20 vil forslagene fortsatt ligge sortert pr leverandør, men excelfilen lister alle varelinjer som har hatt salgsbevegelse i perioden i samme fil. Leverandørbestillinger (BIM20) Du kan også starte hele bestillingsprosessen med direkte å lage et bestillingsforslag i programmet for <Leverandørbestilling>, BM20. Lage bestilling. Bestillinger kan lages manuelt på flere måter, og her skal vi gå igjennom de aktuelle. Ønsker du å lage en bestilling kun mot en leverandør, og denne ikke skal henføres mot noen kunde og/eller markeres som bestilt til eget lager, kan du benytte programmet BIM20. Vær imidlertid oppmerksom på at du i dette programmet kun kan lage bestilling på varer som ligger er registrert/opprettet i ditt vareregister. Gå inn i programmet, og velg <Ny> knappen for å starte prosessen. Fyll ut hode på bestillingen, konferer nedenstående skjermbilde. Søk VISMA på RETAIL AS leverandørens navn, og trykk Enter, velg fra

19 Page 19 of 37 Skal varen leveres direkte til kunden, legges korrekt leveringsadresse inn her Varelinjene i bestillingen. Når bestillingsinformasjon er registrert i «hodet» på bestillingen, bruk knappen «varelinjer» som tar deg til registrering av varelinjer: Du registrerer de aktuelle varelinjene. Systemet informerer deg hvis du velger en vare (for eksempel en bok) som tilhører en annen leverandør. Du kan overstyre dette med knappen <Godta annen lev.>. De aktuelle varene legges inn ved at du i feltet for varenavn/nummer legger inn noe av teksten til varen, og får opp en liste hvor den aktuelle vare kan velges. Du kan også bruke frisøk funksjonen *, samt alle andre kjente søk fra BD00. Du kan gjerne avslutte registreringen for å ta det opp på et senere tidspunkt, men møter da et litt annet registreringsbildet etter at du har gått gjennom hodet på bestillingen.

20 Page 20 of 37 I dette skjermbildet kan du bearbeide din bestilling, idet den ennå ligger inne som et bestillingsforslag. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å gjøre en bedømming mot varens reelle salg de siste måneder, og ta hensyn til sesonger som ligger nært forestående. Dette gjøres ved å trykke på knappen <Innkjøpsinfo>. I dette skjermbildet kan du blant annet se tidligere kjøp/salg av varen, noe som gir en god vurdering for innkjøp. De andre funksjonene som fremgår av knappene i skjermbildet, er tilleggsfunksjoner og/eller de har med prisen på varen å gjøre. En av funksjonene er viktig hvis du får et spesielt tilbud

21 Page 21 of 37 fra din leverandør nå. Tilbudet skal ikke influere på dine normale priser, men du ønsker kontroll ved mottak at du har fått riktig pris, da registrerer du den avtalte prisen i «ruten» for kostpris. Du avslutter, godkjenner og sender bestillingen som det er beskrevet i tidligere kapitler. Bestilling til eget lager med bruk av kundeordre (OF14) Det eneste spesielle med denne funksjon er at kunde nr 11 er dedikert til dette. Du bruker kundeordre som beskrevet tidligere, alle funksjoner er like. Men ved varemottak blir det ikke skrevet ut ordrepapirer på denne kunde, kun oppdatering av varelageret. Purring leverandørbestillinger (BIM23) BIM23 kan brukes til å purre allerede sendte leverandørbestillinger. Purring kan kjøres pr leverandør/lev.kategori eller bestillingsnr. Purregrensen henviser til den dato bestillingen er sendt fra BIM20, og styres ved parameteroppsett BIM90.

22 Page 22 of 37 Purreteksten kan legges til på norsk eller engelsk (se egen knapp for engelsk tekst), men engelsk tekst skrives kun ut hvis leverandøren på leverandørkortet (BD70) har språk engelsk. Varemottak Varemottaksfunksjonen er kanskje den viktigste funksjonen i en butikk som ønsker varelagerstyring og effektiv bruk av butikkdata. Varemottaksfunksjonen sørger for oppdatering av korrekt antall, korrekte priser mht bruttofortjeneste, og at du får beskjed om artikler i vareleveransen som skal til bestemte kunder. Ved at kundeordre og leverandørbestillinger er integrert, behøver du ikke registrere kredittsalg på nytt, da bestillingssystemet produserer en følgeseddel ferdig ved godkjenning av varemottak. Utførelsen skjer ved at du går inn i leverandør bestillingsprogrammet (BIM20), og finner den bestillingen du ønsker å melde mottak på. Det er flere muligheter til å finne den aktuelle bestillingen hvis ikke leverandøren har fulgt din oppfordring på din oversendte bestilling om å referere til ditt bestillingsnummer.

23 Page 23 of 37 Du bruker søkefunksjonen, søke knappen. Fra nedtrekks menyen velger du hva du vil søke på, og angir din søkeverdi. Velg varenummer, og plukk fram en vare fra leveransen og scan varenummeret. Du får informasjon om hvilke leverandørbestillinger varen finnes på, og kan velge hvilken bestilling du vil ha med deg til varemottak. Du må bekrefte informasjonen i bestillingshodet, og gå til varelinjene for varemottakskontroll.

24 Page 24 of 37 Du kontrollerer antall og pris og bekrefter mottaket med <Ferdig> knappen. NB! Vær nøye ikke bare med antallet, men også med at dine priser er korrekte. Du kan endre kalkyle grunnlaget i varekortet, og sørge for å få korrekt FIFO pris, kostpris. Du angir den printer du vil ha mottaksjournal skrevet ut på, samt eventuelle kundepapirer, følgesedler eller hentelapp. Hvis antall mottatt var lavere enn bestilt vil bestillingen få status RESTET og skal da behandles etterpå som et vanlig mottak når restvarene ankommer. Er mottatt antall høyere eller lik bestilt, vil bestillingen blir slettet i leverandørbestillingsregisteret.

25 Page 25 of 37 Varemottak fra leverandører som leverer elektronisk følgeseddel (BIM30). Programmet «El.følgesedler/faktura (BIM30)», benyttes til å bearbeide og oppdatere varemottak fra leverandører som leverer elektroniske følgesedler. Disse hentes normalt over ved hjelp av ftp, og krever at du har satt opp alle parametere korrekt i BD79 og BD70. (Assistanse får du fra Visma Retail AS sin konsulent avdeling). Prosedyren kan skisseres slik: Behandling hos leverandør, klargjort og sendt Bestilling generert i fra butikk Varemottaksrutine i i butikken Sky Dersom kundebestilling automatiske meldinger i form av mail / SMS

26 Page 26 of 37 Når du starter opp programmet blir du møtt av dette skjermbildet. Elektroniske følgeseddler overføres til butikkens registre. Arbeidsprosessen Du starter med å hente over filer fra din leverandør, dvs. bruk av <Hent nye> knappen. Når du har bekreftet valgt leverandør du vil hente fra, bruker du knappen <Start henting>. Programmet henter alle filer som er lagt ut hos valgte leverandør. Bearbeiding og oppdatering skjer i dette bildet. I det ovenstående skjermbilde kontroller du antall og at du har fått korrekt pris i henhold til dine betingelse/avtaler med leverandøren. Nøyaktighet og litt bruk av tid i denne prosessen,

27 Page 27 of 37 sikrer at du hele tiden har korrekt kostpris i dine FIFO registre. Statistikk og bruttofortjeneste blir korrekt. Du har flere bearbeidingsmuligheter, se bearbeidingsknappene. Arbeider du slik at du først kontrollerer varene mot en papirfølgeseddel, er knappen <Alt levert> kjekk å benytte, men husk priskontrollen. Har du mange kundeordre på en vare, og ikke har fått levert tilstrekkelig i antall, kan du prioritere kundene med en egen knappefunksjon. Når du er klar med din bearbeiding velger du knappen <Oppdater>, for oppdatering. Eventuelle kundebestillinger blir skrevet ut, og en mottaksjournal bekrefter din oppdatering. Bruk av elektroniske fakturaer (BIM35). Enkelte leverandører har i samarbeid med kjeder og/eller enkeltkunder, lagt til rette for at også elektroniske fakturaer kan hentes og brukes for oppdatering som en del av bestillingssystemet til butikken. Systemet er lagt til rette for at leverandørens reskontro oppdateres med denne faktura, samt en kontroll og mot elektroniske følgesedler. Du må ha etablert en egen operatør til dette formål i RE11.

28 Page 28 of 37 Du kommer inn i dette skjermbildet: Du kan også selv lage en faktura, og således både foreta et varemottak på korrekt måte og bokføre en inngående faktura i samme operasjon. Et eksempel: Du legger selv inn varelinjene, hvis du ikke har knyttet leveransen til en bestilling du har laget.

29 Page 29 of 37 Gå til oppdatering med <OK> knappen, og avgjør om du skal danne en følgeseddel (BIM30) som andre skal gjøre mottak på, oppdatere regnskap eller gjøre begge deler. Innkjøpsliste (BIM12) Dette er en liste som først og fremst kan benyttes som et hjelpemiddel i ditt generelle bestillingsarbeid. Du kan både ta utskriften på skjerm og papir, og listen inneholder nyttig salgs og kjøpsinformasjon, priser og informasjon om varer du allerede har i bestilling. Du har mange utvalgs / filtreringsmuligheter, se skjermbilde nedenfor. Du får en masse informasjon som grunnlag for ditt bestillingsarbeid.

30 Page 30 of 37 Denne utskriften oppdaterer ingen verdier, og du kan i prosessen begrense den til et maks antall linjer i tillegg til viste filtreringer.

31 Page 31 of 37 Logikk og parametere. Det ligger mange styringsmuligheter for bestillingssystemet i CS-Web. Noen av mulighetene blir beskrevet i telegramstil nedenfor. Bruk av maks/min og bestillingspunkt i BD00 I dette tilfellet så ser du at den aktuelle beholdning nå er 20, dette er under det innlagte bestillingspunkt, og dette vil føre til at det dannes en bestilling for denne vare. Bestillingssystemet vil foreslå å bestille opp til bestillings maks, dog justert opp slik at bestillingen tilpasses oppsettet fra minste bestillings antall. Figurmessig vil dette resultere i en lagermengde som følger en kurve slik: Bestillingsmaks Bestillingspkt Varebeholdning i OF00 Parameteroppsett (BIM90) Dette styres fra programmet BIM90, og du gjør selv de aktuelle valg i tråd med butikkens ønsker. Bemerk at parameteroppsettet gjelder for alle butikkene i ditt butikkdata system.

32 Page 32 of 37 Oppsett gjøres normalt ved installasjon av konsulent fra Visma Retail, men du bør ha et bevisst forhold til disse. Legge inn bestillingspunkt fra varekortet (BD00): Pr vare kan man legge inn bestillingspunkt fra BD00. Det er nytt i versjon 14.2 av det kan gjøre for flere butikker samtidig. Søk opp varen i vareregisteret, og velg knappen Min/Max når varelinjen du ønsker å legge inn punkter på er markert. Da kommer du til dette bildet: Her legger du inn punktene og bekrefter med X på Opp (oppdater) Legge inn bestillingspunkt (BIM92) Ligger under VARE-Ajourhold i menyen: Brukes for masseinnleggelse av min/max bestillingspunkter i varekortet, og må kjøres med forsiktighet.

33 Page 33 of 37 Utvalg er som vist i bildet under. Det betyr at man kan gjøre kryssutvalg på varer fra for eksempel 2013 innen definerte varegrupper eller sortiment, tilhørende en leverandør og legge inn min/max punkter som så siden brukes ved lagerbaserte bestillingsforslag (BIM10)

34 Page 34 of 37 Ryddeprogrammer for bestillingssystemet Dette er programmer som skal brukes med forsiktighet. Det er svært viktig at man kjenner til konsekvensen av de forskjellige ryddeprogrammene før man setter i gang. Det finnes flere hjelpeprogrammer som gir muligheter for å rydde opp samt legge inn informasjon, de finnes under <Bestillinger> og <Administrasjon> i menyen Dersom du er i tvil om bruken av disse, ta kontakt med support / konsulent hos Visma Retail, idet konsekvensene av feil innlagt informasjon kan føre til mye merarbeid. Rydde bestillingssystemet/kundebestillinger (BIM95) Dette programmet rydder vekk ordre i BIM18 som har status mottatt etter oppgitt dato. Kjør alltid kontroll liste først (type = K) slik at du ser en liste på hva som foreslås slettet før du kjører med type = S slett. Kan også brukes til å rydde vekk ordre som har status R (fra leverandørordren i BIM20), men da bør det også være en rutine som sørger for at de kundene som har en slik bestilling får beskjed før den slettes herfra. Slette bestillinger i BIM20 som har linjer med 0 (BIM94) Programmet leser igjennom bestillingene i BIM20 og sletter alle bestillingshoder der bestillingslinjen ligger med 0 i bestilling.

35 Page 35 of 37 Bør kjøres jevnlig for å rydde i antall bestillinger i BIM20, hyppighet avhengig av mengden bestillinger. Ikke et «farlig» program å bruke, ettersom det kun er tomme bestillinger som slettes. Ryddeprogram bestillinger (BIM97) Rydder vekk bestillinger eldre enn dato i BIM20/BIM18. Må brukes med forsiktighet. Bør kjøres for eksempel 2 ganger i året, og da tilbakedatere datoen, slik at man for eksempel 01/06/14 kjører en sletting som sletter ordre eldre enn 01/06/13 (altså ordre som har ligget ett år i systemet. Her er det viktig å sørge for at det ikke finnes restnoterte varer hos leverandøren som er eldre enn ett år (i dette eksemplet). Når man kjører sletting av bestillingene her mister man også oversikten i CS på at varen er i bestilling, slik at det anbefales på det sterkeste at det er en rutine med leverandøren at de ikke restnoterer ordre som er av eldre dato før dette ryddeprogrammet kjøres. Vær spesielt oppmerksom på at kundeordre som er hektet på leverandørbestillinger som slettes, vil aktiviseres igjen. Dette vil man normalt sett ikke ønske, slik at det må alltid ryddes vekk kundeordre av eldre dato før man kjører dette programmet. (se dokumentasjon på kundebestillinger og avsnitt rydding)

36 Page 36 of 37 Rette reservert + bestilt BIM91 Et program som leser igjennom alle reserverte/bestilte felter på alle butikker og ajourfører feltene pånytt i henhold til aktive bestillinger/ordre i systemet. Et program som må kjøres utenom driftstid, og kan ta litt tid (avhengig av størrelse). Kjøres kun når det har en hensikt, men kan for eksempel være en avsluttende rutine etter at man har kjørt BIM95/94/97

37 Page 37 of 37 Logistikk i faghandelen Elektroniske følgesedler og fakturaer er dokumenter som benyttes i varemottaksdelen i butikkens logistikkrutiner, og danner grunnlaget for økonomifunksjonens regnskapsførsel av varekjøp og leverandør reskontro. Bruken av disse dokumenter føyer seg naturlig inn i den kontinuerlige logistikk runddans i en faghandels bedrift. Salg på kontant eller kreditt, ved hjelp av skanning. Varemottakskontroll gjennomføres I butikken og grunnlag dannes for regnskapsmessig Bestilling dannes basert på kunde eller lagerbaserte bestillingsprogrammer Varen leveres fra leverandør, elektroniske dokumenter blir dannet Beskrivelse av disse prosessen i CS-Web omhandler leverandørbestillinger. Hvor mye du kan benytte av disse funksjoner er avhengig av det opplegg som du selv, og din kjede har laget med dine leverandører. Vær klar over at mange av funksjonene kan brukes, og dokumenter oversendes til dine leverandører selv om det ikke er satt opp noe elektronisk kommunikasjon mellom din butikk og dine leverandører. Det finnes muligheter for utskrifter til PDF filer, utskrifter som sendes som vedlegg til mail osv. Ta gjerne kontakt med konsulentavdelingen til Visma Retail for mer informasjon.

Leverandørbestillinger

Leverandørbestillinger Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av bestillingsprogrammene med fokus på bestilling til leverandør Page 2 of 30 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger

Detaljer

Leverandørbestillinger

Leverandørbestillinger Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av bestillingsprogrammene med fokus på bestilling til leverandør Page 2 of 37 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kredittsalg Ordreregistrering og fakturering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kredittsalg (OF14) 04.11.2013 AaGH 1.1 Revidert 28/04/2014 BDR 2.0 Lagt

Detaljer

Elektroniske følgesedler

Elektroniske følgesedler Elektroniske følgesedler Varemottak ved bruk av elektroniske følgesedler Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak med elektroniske følgesedler 25.01.2013

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.3 Revidert 23.06.2016 HamMir 1.4 Lagt info.

Detaljer

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt.

Består-av-vare. Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Består-av-vare Lage en «pakke» som selges som en enhet, samtidig som varelagerstyring på innhold i pakken blir ivaretatt. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper.

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Internoverføring En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015

Releaseinformasjon. Visma Retail AS. Release 15.2. Oktober 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.2 Oktober 2015 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 4 Hurtigtaster... 4 Menyfeltet og frisøke etter program... 4 Nyheter i CS- Web 15.2... 5 Min

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

Internoverføring. Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper.

Internoverføring. Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper. Internoverføring Mellom butikker i samme selskap men også mellom butikker i forskjellige selskaper. Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Internoverføring

Detaljer

Etiketter. Danne og skrive ut etiketter i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Etiketter. Danne og skrive ut etiketter i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Etiketter Danne og skrive ut etiketter i CS-Web Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Denne og skrive ut etiketter 31.07.2014 BDR 2.0 Oppdatert 04.08.2015

Detaljer

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Vareimport Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer 09.12.2012 AaGH 2.0 04.02.2014

Detaljer

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Analyse vareregister faghandel

Analyse vareregister faghandel Analyse vareregister faghandel Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregisteranalyse faghandel 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 Page 3 of 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 1 of 13 Page 1 of 13 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 13.2.2 (Mellom-release) Page 2 of 13 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Tilbud/kampanje 01.11.2013

Detaljer

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Mix`n Match Bruk Mix n Match som rabatt. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mix n Match 17.02.2014 AaGH 2.0 Revidert 24.07.2015 HamMir 3.0 Endret bilder

Detaljer

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12

Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2. Page 1 of 12 Page 1 of 12 Kampanjer (BD03) Opprettelse og vedlikehold av tilbud/kampanjer CS-Web versjon 15.2 Page 2 of 12 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Korrigert og revidert 13/02/2015 BDR 2.0

Detaljer

Vareimport fra Excel (OF51XLS)

Vareimport fra Excel (OF51XLS) Vareimport fra Excel (OF51XLS) Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012

Detaljer

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015

Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 Mai 2015 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 15.1 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 15.1... 4 Min Butikk De viktigste funksjoner for butikkhverdagen tilgjengelig

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Mix`n Match. Bruk Mix n Match som rabatt. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Mix`n Match Bruk Mix n Match som rabatt. Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mix n Match 17.02.2014 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

CS-Web Varetelling faghandel

CS-Web Varetelling faghandel CS-Web Varetelling faghandel Rutiner for varetelling i faghandel(of17) Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling i faghandel 20.12.2012 AaGH 2.0 06.02.2014

Detaljer

CS-Web Varetelling tekstil

CS-Web Varetelling tekstil CS-Web Varetelling tekstil Varetelling i tekstil (T32). Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling for tekstilbutikker 13.10.2013 AaGH 2.0 Revidert/spesifisert

Detaljer

CS-Web Varetelling faghandel

CS-Web Varetelling faghandel CS-Web Varetelling faghandel Rutiner for varetelling i faghandel(of17) Page 2 of 19 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varetelling i faghandel 20.12.2012 AaGH 2.0 06.02.2014

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

EHF Dokumentasjon. Brukerstøtte for EHF - Fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 EHF Dokumentasjon Brukerstøtte for EHF - Fakturering Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF Fakturering 12.08.2013 AaGH 2.0 06.11.2013 BDR 3.0 Kontaktpersoner:

Detaljer

Årsrullering av regnskap

Årsrullering av regnskap Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0

Detaljer

Innkjøpsbudsjett (BA10)

Innkjøpsbudsjett (BA10) Innkjøpsbudsjett (BA10) En enkel dokumentasjon som beskriver innkjøpsbudsjettering. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Innkjøpsbudsjettering 20.02.2015

Detaljer

Returårsak-koder. Bruk til statistikk og regnskap. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Returårsak-koder. Bruk til statistikk og regnskap. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Returårsak-koder Bruk til statistikk og regnskap Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Returårsak-koder 27.11.2013 AaGH 2.0 04.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kunderegisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kunderegisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 7 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura

Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Bruk av EHF for overføring av kundefaktura Overføring av fakturatransaksjoner i XML-format til kunde Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 EHF dokumentasjon

Detaljer

Kunderegisteret (BD60)

Kunderegisteret (BD60) Kunderegisteret (BD60) Søk og vedlikehold Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kunderegister (BD60) 07.03.2014 BDR 2.0 Revidert 02.12.2014 HamMir 3.0 Revidert

Detaljer

CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2 Page 2 of 72 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Samlet dokumentasjon i ett dok. 21.01.2014 LCØ 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Enterprise. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Enterprise Page 2 of 11 Forord... 3 Prinsipper:... 4 Rapportering i CS-Enterprise... 4 Hva skal være felles:... 5 Oppsett for masterdatabasen.... 5 Kjeder... 6 BD88 Oppsett av butikker... 6 BD80 Parameter

Detaljer

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Leverandørregisteret Søk og vedlikehold Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørregister 01.12.2014 HamMir 2.0 Oppdatert 05.08.2015 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel Appendix vareimport Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Appendix vareimport fra Excel 08.12.2012 AaGH 4.0 21.05.2014

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Ta i bruk Agro Faktura web

Ta i bruk Agro Faktura web Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Brukerveiledning Varetelling

Brukerveiledning Varetelling Brukerveiledning Varetelling Innhold Ta ut rapport før varetelling... 1 Innledning... 2 Backup... 2 Selve varetellingen... 3 Varetelling på salgspunktet... 3 Varetelling med CPT terminal... 3 Innstillinger

Detaljer

Håndter alle sider ved kundebehandlingen fra tilbud eller ordre/pakkseddel til utskriving av faktura

Håndter alle sider ved kundebehandlingen fra tilbud eller ordre/pakkseddel til utskriving av faktura Gode grunner for å velge Lukra System som ditt butikkdatasystem. Sikre riktige priser I vareregisteret er det lett å se om forholdet mellom innkjøps- og utsalgspris er riktig fordi bidraget fremkommer

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

Varetelling i QuickNG

Varetelling i QuickNG Varetelling i QuickNG Dette skrivet tar for seg rutinen for varetelling og beskriver de forskjellige forhold man må ta hensyn til for at lager oppdateringer skal bli korrekt. NB: Dato for varetellingen

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Inngående varetelling WebOffice.

Inngående varetelling WebOffice. Inngående varetelling WebOffice. CPT Knapper hvordan bruke CPT håndterminal. Strekkodeleser Enter Escape Pil opp\ned Enter Backspace Numeriske knapper Function Power Strekkodeleser: Når man er et sted

Detaljer

Brukermanual for Tumam Data Collection

Brukermanual for Tumam Data Collection Brukermanual for Tumam Data Collection Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om Tumam Data Collection...s. 3 2.0 Innstillinger...s. 4 3.0 Register...s. 6 4.0 Telling...s. 7 5.0 Ordre...s. 9 5.1 Ordrehode...s. 9

Detaljer

Spørring & Rapportering

Spørring & Rapportering Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Spørring & Rapportering Oppdatert 7.8.2017 Innhold RAPPORTERING 3 Salg 3 Leveringsdyktighet pr. lager: 3 Omsetning pr lager Aktiv forsyning 4 Oversikt over vareuttak

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Brukermanual for varetelling

Brukermanual for varetelling Brukermanual for varetelling Det er 3 forskjellige måter å telle lageret på; Ved å skrive ut tellelister på papir Ved å skanne varer Med håndterminal Telling ved å skrive ut tellelister (Man legger en

Detaljer

Inngående varetelling ERP BackOffice.

Inngående varetelling ERP BackOffice. Inngående varetelling ERP BackOffice. Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 9 CPT Man SKAL ikke fjerne CPT- dockingstasjonen fra usbporten i Salgspunktet under varetellingen. Om denne ikke allerede

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa FDV Manual Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa Innhold: KAP 1. Oppbyggingen av FDV dokumentasjon i Cordel 1) Generell anleggs- og kundeinformasjon 2) Anleggs-inndeling (struktur) med

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Brukermanual. Appen som gjør varebestilling enkelt og oversiktlig. DentalSpar OrdreApp - Brukermanual V01

Brukermanual. Appen som gjør varebestilling enkelt og oversiktlig. DentalSpar OrdreApp - Brukermanual V01 Brukermanual Appen som gjør varebestilling enkelt og oversiktlig DentalSpar OrdreApp - Brukermanual V01 DentalSpar OrdreApp Appen er ment som et verktøy for å ta ut varer til forbruk på klinikken, komme

Detaljer

Introduksjon til....i Klesbutikk

Introduksjon til....i Klesbutikk Introduksjon til...i Klesbutikk M erk at dette dokumentet er laget for deg som akkurat har startet å bruke PCKasse i en butikk der en kan handle klær og liknende. Bruker du PCKasse i en annen type butikk

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

epocket Handyman Mobile

epocket Handyman Mobile epocket Handyman Mobile Lager og bestilling Versjon 7-01 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Lager og bestilling 1 1.1 Vareflyt til/fra Handyman Mobile 2 1.2 Informasjonsflyt - Bestille til billager 3 1.3

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

En gjennomgang av den integrerte webshopen i

En gjennomgang av den integrerte webshopen i En gjennomgang av den integrerte webshopen i Den integrerte webshoppen i PCKasse er laget i ett samarbeid mellom PCK AS og Deltasoft AS. I tillegg benyttes NETS for betalingsløsninger. De støtter det aller

Detaljer

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel

Appendix vareimport. Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel Appendix vareimport Hvilke felter som kan benyttes ved import fra Excel OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Appendix vareimport fra Excel 08.12.2012 AaGH 2.0 04.02.2014

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 11 CPT. Knapper hvordan bruke CPT håndterminal.

Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 11 CPT. Knapper hvordan bruke CPT håndterminal. Innga ende varetelling ERP BackOffice. Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 11 CPT Man SKAL ikke fjerne CPT- dockingstasjonen fra usbporten i Salgspunktet under varetellingen. Om denne ikke

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer