OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING"

Transkript

1 OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: TRAFIKKUTREDNING

2

3 NOTAT Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: Slemmestad områderegulering Trafikkutredning BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til en liten by med nærhet til fjorden på den ene siden og med nærhet til friluftsområder på den andre siden. Byen skal utvikles med boliger, handel, næring og kulturinstitusjoner. Dagens biltrafikk i Slemmestadveien forbi Slemmestad ÅDT og ÅDT ved Holmen. Slemmestadveien nord er med dette allerede fullt utnyttet og tåler ikke trafikkvekst til-fra Slemmestad. Dagens biltrafikk til fra planområdet er beregnet til ÅDT og til ÅDT til-fra Rortunet kjøpesenter. Utviklingen Slemmestad er vurdert med to utbyggingsalternativer og et 1.byggetrinn. Reguleingsalt. 1.trinn, R m 2, med 380 boliger og m 2 næring og kultur Reguleringsalternativ, R m 2, med boliger og m 2 næring og kultur Kommuneplanalternativet, K m 2, med 720 boliger og m 2 næring og kultur Med planlagt utbygging må det etableres en ny Røykenvei og et godt kollektivtilbud til-fra Slemmestad. Dette bør være basert på tog fra Heggedal stasjon, da busser i Slemmestadveien kan få store forsinkelser. Busstrafikk i Rustadveien krever en radikal oppgradering av veien, med større kurver og større bredde. Trafikkveksten i de de tre alternativene er beregnet til følgende. Reguleringsalt. 1. trinn, R ÅDT fra planområdet, ÅDT fra Rortunet Reguleringsalternativ R ÅDT fra planområdet, ÅDT fra Rortunet Kommuneplanalternativ K ÅDT fra planområdet, ÅDT fra Rortunet kjøpesenter Med 1. byggetrinn på Vaterland og utbygging av Rortunet kjøpesenter vil dagens 4 vikepliktkryss ikke klare trafikkavviklingen. Rundkjøringer er derfor foreslått i de 4 kryssene i Slemmestadveien. Med Reguleringsalt og utbygging av Rortunet kjøpesenter må biltrafikken reduseres med 25 % mot nord i morgenrush og med 40 % mot syd i ettermiddagsrush for at rundkjøringene skal klare trafikkavviklingen.

4 2 INNHOLD SAMMENDRAG DAGENS SITUASJON PLANOMRÅDE FOR TRAFIKKUTREDNINGEN DAGENS INFRASTRUKTUR TURPRODUKSJON DAGENS TRAFIKK TIL-FRA PLANOMRÅDET DAGENS BILTRAFIKK I VEIENE PÅ SLEMMESTAD KAPASITET I DAGENS KRYSS TRAFIKKULYKKER SLEMMESTAD MED UTBYGGING PRINSIPPUTFORMING AV GATENETT SNITT AV GATER KOLLEKTIVTRAFIKKEN TIL-FRA SLEMMESTAD BILTRAFIKKEN TIL-FRA SLEMMESTAD ALTERNATIV R0 1. BYGGETRINNN PÅ VATERLAND BEREGNET TRAFIKK BILTRAFIKK PÅ VEIENE KAPASITET I KRYSS TRAFIKKULYKKER KRYSSUTFORMING VED OPPSTART AV UTBYGGINGEN PÅ VATERLAND REGULERINGSALTERNATIVET - R BEREGNET TRAFIKK BILTRAFIKK PÅ VEIENE I RA, MED ALL BILTRAFIKK I RUSHTIMER KAPASITET I KRYSS I RA, MED ALL BILTRAFIKK I RUSHTIMER TRAFIKKULYKKER BILTRAFIKK PÅ VEIENE I RB, MED REDUSERT BILTRAFIKK I RUSHTIMER KAPASITET I KRYSS I RB, MED REDUSERT BILTRAFIKK I RUSHTIMER KAPASITET I KRYSS I RB, MED SIGNALKRYSS KOMMUNEPLANALTERNATIV KA BEREGNET TRAFIKKVEKST BILTRAFIKK PÅ VEIENE I KA, MED ALL TRAFIKK I RUSHTIMER KAPASITET I KRYSS I KA, MED ALL TRAFIKK I RUSHTIMER TRAFIKKULYKKER BILTRAFIKK PÅ VEIENE I KB, MED REDUSERT TRAFIKK I RUSHTIMER KAPASITET I KRYSS I KB, MED REDUSERT RUSHTRAFIKK OPPGRADERING AV RUSTADVEIEN... 46

5 3 SAMMENDRAG Dagens situasjon Planområdet i denne trafikkutredningen er definert som Slemmestadveien på strekningen Sundbyveien Eternittveien. Trafikken til-fra Slemmestadveien i disse 4 kryssene er beregnet i dagens situasjon og med to utbyggingsalternativer Reguleringsalternativet og Kommuneplanalternativet. Beregnet trafikk til-fra planområdet er personturer på hverdager, med 27 % gang/sykkel, 9 % kollektiv og 64 % bil. Til-fra Rortunet kjøpesenter er beregnet trafikk personturer. Beregnet biltrafikk til-fra planområdet er ÅDT og ÅDT til-fra Rortunet kjøpesenter. I dim. ettermiddagstime er trafikken beregnet til 460 biler til og 500 biler fra planområdet. Til-fra Rortunet er trafikken beregnet til 400 biler til og 400 biler fra i dim ettermiddagstime. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk, kryssbelastning og bilkøer i de 4 kryssene i ettermiddagstime. Figur 0.1. Dagens trafikksituasjon på Slemmestad, med ÅDT, kryssbelastning og bilkøer.

6 4 Alternativ R0 1. byggetrinn på Vaterland Alternativ R0, Reguleringsalternativet med 1. byggetrinn på Vaterland har m 2 utbygging, med m 2 BRA boliger, m 2 kontor, m 2 kultur og m 2 handel. Beregnet trafikk til-fra planområdet er personturer på hverdager, med 29 % gang/sykkel, 11 % kollektiv og 59 % bil. Til-fra Rortunet kjøpesenter er beregnet trafikk personturer i alternativ R0. Beregnet biltrafikk til-fra planområdet er ÅDT, og ÅDT til-fra Rortunet (inkl. nye boliger). I dim. ettermiddagstime er trafikken beregnet til 670 biler til planområdet og til 660 biler fra planområdet. Tilfra Rortunet er trafikken beregnet til 750 biler til og 730 biler fra i dim. ettermiddagstime. Med rundkjøringer i kryssene blir det god trafikkavvikling i alle 4 kryssene i Slemmestadveien. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk, kryssbelastning og bilkøer i de 4 kryssene i dim ettermiddagstime. Figur 0.2. Trafikksituasjon på Slemmestad i 1. byggetrinn alt R0, med beregnet ÅDT, kryssbelastning og bilkøer.

7 5 Alternativ RA Reguleringsalternativ med all trafikk Alternativ RA, Reguleringsalternativet, har m 2 utbygging, med m 2 BRA boliger, m 2 kontor, m 2 kultur og m 2 handel. Beregnet trafikk til-fra planområdet er personturer på hverdager, 27 % gang/sykkel, 14 % kollektiv og 59 % bil. Til-fra Rortunet kjøpesenter er beregnet trafikkvekst personturer. Beregnet biltrafikk til-fra planområdet er ÅDT, og ÅDT til-fra Rortunet (inkl. nye boliger). I dim. ettermiddagstime er trafikken beregnet til biler til planområdet og til biler fra planområdet. Til-fra Rortunet er trafikken beregnet til 910 biler til og 880 biler fra i dim ettermiddagstime. Selv med rundkjøringer i kryssene blir det overbelastning i de 3 av de 4 kryssene i Slemmestadveien. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk, kryssbelastning og bilkøer i de 4 kryssene i ettermiddagstime. Figur 0.3. Trafikksituasjon på Slemmestad i Reguleringsalternativet RA med all trafikk, og med rundkjøringer.

8 6 Alternativ RB Reguleringsalt med redusert trafikk i rushtimer Trafikken til-fra planområdet er redusert med 25 % mot nord i morgentimen og med 40 % fra nord i ettermiddagstimen. Med dette vil rundkjøringene i alle kryssene klare trafikkavviklingen. Denne reduksjonen av timetrafikken i rushtid gir ca 7 % reduksjon av ÅDT til-fra planområdet i Slemmestadveien nord. Beregnet biltrafikk til-fra planområdet er ÅDT og ÅDT til-fra Rortunet (inkl. nye boliger). I dim. ettermiddagstime er trafikken beregnet til biler til planområdet og til biler fra planområdet. Til-fra Rortunet er trafikken beregnet til 910 biler til og 880 biler fra i dim ettermiddagstime. Med rundkjøringer og med ovennevnte reduksjon av timetrafikken klarer de 4 kryssene trafikkavviklingen. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk, kryssbelastning og bilkøer i de 4 kryssene i ettermiddagstime. Figur 0.4. Trafikksituasjon på Slemmestad i Reguleringsalt RB, med redusert trafikk og med rundkjøringer.

9 7 Alternativ RB2 Reguleringsalt med redusert trafikk og signalkryss Trafikken til-fra planområdet er redusert med 25 % mot nord i morgentimen og med 40 % fra nord i ettermiddagstimen, som i alternativ RB. I alle kryssene er de lagt inn signalkryss, for å se om disse klarer trafikkavviklingen med beregnet trafikk til-fra Slemmestad. Med signalkryss og med ovennevnte reduksjon av timetrafikken vil kun krysset med Eternittveien klare trafikkavviklingen, mens de 4 øvrige kryssene får overbelastning. Med signalkryss vil det bli sammenhengende bilkøer på Slemmestadveien mot syd i ettermiddagstimen, fra ca 700 meter nord for Eternittveien og ned til Kirkealleen. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk, kryssbelastning og bilkøer i ettermiddagstime, med 5 signalkryss. Figur 0.5. Trafikksituasjon på Slemmestad i Reguleringsalt RB2, med redusert trafikk og med signalkryss.

10 8 Alternativ KA Kommuneplanalternativ med all trafikk Alternativ KA, Kommuneplanalternativet, har m 2 utbygging, med 61,100 m 2 BRA boliger, m 2 kontor, m 2 kultur og m 2 handel. Beregnet trafikk til-fra planområdet er personturer på hverdager, 26 % gang/sykkel, 14 % kollektiv og 59 % bil. Til-fra Rortunet kjøpesenter er beregnet trafikkvekst personturer. Beregnet biltrafikk til-fra planområdet er 14,900 ÅDT og ÅDT til-fra Rortunet (inkl. nye boliger). I dim. ettermiddagstime er trafikken beregnet til biler til planområdet og til biler fra planområdet. Til-fra Rortunet er trafikken beregnet til 910 biler til og 880 biler fra i dim ettermiddagstime. Selv med rundkjøringer i kryssene blir det overbelastning i de alle de 4 kryssene i Slemmestadveien. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk, kryssbelastning og bilkøer i de 4 kryssene i ettermiddagstime. Figur 0.6. Trafikksituasjon på Slemmestad i Reguleringsalternativet KA med all trafikk, og med rundkjøringer.

11 9 Alternativ KB Reguleringsalt med redusert trafikk i rushtimer Trafikken til-fra planområdet er redusert med 18 % mot nord i morgentimen og med 30 % fra nord i ettermiddagstimen. Med dette vil rundkjøringene i alle kryssene klare trafikkavviklingen. Denne reduksjonen av timetrafikken i rushtid gir ca 8 % reduksjon av ÅDT til-fra planområdet i Slemmestadveien nord. Beregnet biltrafikk til-fra planområdet er ÅDT og ÅDT til-fra Rortunet kjøpesenter. I dim. ettermiddagstime er trafikken beregnet til biler til planområdet og til biler fra planområdet. Tilfra Rortunet er trafikken beregnet til 910 biler til og 880 biler fra i dim ettermiddagstime. Med rundkjøringer og med ovennevnte reduksjon av timetrafikken klarer de 4 kryssene trafikkavviklingen. Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk, kryssbelastning og bilkøer i de 4 kryssene i ettermiddagstime. Figur 0.7. Trafikksituasjon på Slemmestad i Reguleringsalt KB, med redusert trafikk og med rundkjøringer.

12 10 1 DAGENS SITUASJON 1.1 Planområde for trafikkutredningen Planområde som er vurdert og beskrevet i denne trafikkutredningen er vist i figuren nedenfor. Figur 1.1. Planområde som er vurdert og beskrevet i denne trafikkutredningen. Kryssbelastning og trafikkavvikling er vurdert i følgende kryss på Slemmestadveien. Eternittveien - Slemmestadveien Vaterlandsveien - Slemmestadveien Kirkealleen - Slemmestadveien Sundbyveien - Slemmestadveien 1.2 Dagens infrastruktur Slemmestadveien er i dag hovedforbindelsen til planområdet fra nord. Veien har en trafikk på ÅDT forbi Slemmestad, og ÅDT ved Holmen. Det er i dag køer på Slemmestadveien mellom Vollen og Blakstad (se figur 1.2) og inn mot krysset med E18 ved Holmen. Veien har relativt lav standard med mange svinger, mye bebyggelse tett innpå veien og det er mange avkjørsler. På en del strekninger er veien også smal, og er uten fortau eller gang-/sykkelvei. Kollektivfelt er nå etablert langs Slemmestadveien fra Hvalstrand til Holmen.

13 11 Reisetiden med bil til Oslo er ca 35 minutter utenom rushtid, og mer enn 1 time i morgenrush. Kollektivtrafikken til-fra Slemmestad betjenes i dag med busser I Slemmestadveien og i Rustadveien mot Heggedal og Asker. Rute 201 båt (5 avg pr dag) - Slemmestad brygge-aker brygge - 33 min reisetid Rute 251, 252 (12 avg i rush) - Slemmestad-Blakstad-Oslo - 45 min reisetid Rute 262 (3 avg i rush) - Slemmestad-Ullevål - 55 min reisetid Rute 725 (2 avg pr dag) - Rortunet-Heggedal - 22 min reisetid Heggedal stasjon er nærmeste jernbanestasjon, og herfra bruker toget 40 minutter til Oslo sentrum. Reise med buss og tog fra Slemmestad vil da ta ca 65 minutter med god korrespondanse mellom buss og tog. Med bytte på Asker stasjon til direkte tog til Oslo kan reisetiden reduseres til 55 minutter mellom Slemmestad og Oslo sentrum. Figuren nedenfor viser dagens typiske bilkøer på Slemmestadveien og Røykenveien mellom Slemmestad og Asker kl Oransje streker viser saktegående bilkøer, røde streker viser stillestående bilkøer. Figur 1.2. Typiske bilkøer kl på Slemmestadveien, mellom Slemmestad og Vollen.

14 Rustadveien, som er den raskeste forbindelsen til Heggedal stasjon, har meget lav standard, med 10 % stigning, meget smal vei og mange krappe kurver. På grunn av den smale veien og krappe kurver er toveistrafikk med busser vanskelig, selv på tørt sommerføre, og det er direkte uforsvarlig om vinteren. Figuren nedenfor viser ruten langs dagens Rustadvei mellom Slemmestad og Heggedal stasjon. 12 Figur 1.3. Dagens trase på Rustadveien mellom Slemmestad og Heggedal stasjon. 1.3 Turproduksjon Dagens trafikk i veiene på Slemmestad er beregnet ut fra anslag på antall boliger og kvadratmeter næring i de ulike deler av planområdet. For å få en kontroll av beregningene kan trafikken telles i lokalveiene i planområdet. For Slemmestadveien er foreliggende trafikktall gode nok. Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som følger. Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil eller kollektiv blir og vil bli benyttet Reisemønster - hvordan fordeler de reisende seg på veiene Figuren nedenfor viser persontetthet, turproduksjon, reisemiddelfordeling, bilbelegg (personer pr bil) og timeandel i ettermiddagsrush som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet. Pers. P-turer Reisemiddelfordeling Bil- Biler kl 7-8 Biler kl Arealbruk 100 m2 100 m2 G/S Kollektiv Bil belegg Time % Andel til Time % Andel til Kjøpesenter 3, % 6 % 67 % 1,24 0 % 0,00 12 % 0,50 Dagligvare stor 2, % 6 % 67 % 1,18 0 % 0,00 15 % 0,50 Industr, lager 1,5 6,0 11 % 25 % 64 % 1,10 12 % 0,90 15 % 0,20 Kontor 3,8 11,8 11 % 25 % 64 % 1,10 12 % 0,90 15 % 0,10 Boliger 2,7 7,4 23 % 16 % 61 % 1,26 9 % 0,10 12 % 0,60 Skole - blir kjørt 86 % 6 % 8 % 1,26 0 % 0,00 0 % 0,00 Barnehage - barn 40 % 0 % 60 % 1,20 20 % 0,50 20 % 0,50 Aldershjem - besøk 27 % 6 % 67 % 1,50 0 % 0,00 15 % 0,60 Båtterminal 40 % 10 % 50 % 1,20 20 % 1,00 20 % 0,00 Figur 1.4. Turproduksjonstall, reisemiddelfordeling, bilbelegg og timeandeler i ettermiddagsrush, som er brukt i beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet.

15 Turproduksjon og dimensjonerende timeandel i tabellen ovenfor er fra følgende PROSAM-rapporter - PROSAM er Samarbeidet for bedre trafikkprognoser i Oslo-området. Kjøpesenter - PROSAM 103, turproduksjon fra 10 kjøpesentre i Oslo og Akershus Kontor - PROSAM 103, turproduksjon 40 kontorbedrifter i Oslo og Akershus Industri og lager - Håndbok 146 Trafikkberegninger Boliger - PROSAM-rapport 137, Turproduksjon fra boliger Oslo og Akershus og PROSAM-rapport 152 RVU Oslo og Akershus 2005 V-skole, ansatte - Turproduksjon pr ansatt som kontor V-skole, elever - Erfaringstall fra videregående skoler Barnehage - Erfaringstall fra barnehager Reisemiddelfordeling og bilbelegg er fra PROSAM-rapport 202 Reisevaner Oslo og Akershus Dagens trafikk til-fra planområdet Planområdet, som omfatter de sentrale områdene av Slemmestad fra Eternitveien i nord til Sundbyveien i syd, er vist på kartskissen i figur 1.1 på side 3 notatet. Dagens trafikk til-fra planområdet er beregnet til personturer på hverdager, og trafikken til-fra Rortunet kjøpesenter er beregnet til personturer. Reisemiddelfordelingen til-fra planområdet og Rortunet er beregnet til 27 % gang-sykkel, 9 % kollektiv og 64 % bil. Figuren nedenfor viser beregningen av dagens trafikk til-fra planområdet. Slemmestad 2015 Areal Personer Personturer på hverdager Biler pr døgn Biler kl 7-8 Biler kl Om råde m2 Ansatte Bosatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT Til Fra Til Fra Handel Kontor Industri og lager Boliger Eternitveien Handel Kontor Boliger Vaterland Boliger Skole, 300 elever Barnehage 120 barn Boligveien Heimansåsen Båtterminal Boliger Bryggeveien Boliger Barnehager 16 barn Nyveien Odalsveien nord Handel Aldershjem Boliger Odalsveien syd Boliger Skole, 150 elever Skoleveien Planområdet Rortunet Sum Reisemiddelfordeling 27 % 9 % 64 % 100 % Vaterlandsveien Figur 1.5. Beregnet dagens trafikk til-fra planområdet og til-fra Rortunet kjøpesenter.

16 14 Biltrafikken til-fra planområdet og Rortunet er beregnet til biler på hverdager og til biler pr årsdøgn (ÅDT årets biltrafikk/364. Timetrafikken til-fra planområdet og Rortunet i ettermiddagstimen er beregnet til 870 biler til og 900 biler fra området. 1.5 Dagens biltrafikk i veiene på Slemmestad Dagens biltrafikk på veiene i Slemmestad er basert på radartelling i et snitt på Slemmestadveien, ca 1 km syd for Sundbyveien. Timetrafikken i kryss er baser på rushtidstelling i kryss med Vaterlandsveien 16 og og i Eternitveien (i november 2009), og på trafikktellinger i kryssene ved Rortunet (COWI 2013). Trafikktall for ÅDT i Sundbyveien og i Rustadveien er hentet fra Norsk veidatabank. Biltrafikken i lokalveier på Slemmestad er beregnet ut fra antall boliger og anslått størrelse på næring (jfr. figur 1.5 ovenfor). Kryssbelastningen i ettermiddagstimen er vist med fargekode for 4 nivåer i figur 1.2 ovenfor. Lav kryssbelastning - grønn farge Middels kryssbelastning - blå farge Høy kryssbelastning - gul farge Overbelastning - rød farge Figuren nedenfor viser dagens biltrafikk i atkomstveiene i planområdet på Slemmestad, som ÅDT Kryssbelastningen som er vist i figuren er høyeste belastning i morgentime eller i ettermiddagstime. Tegnforklaring 30 % 30 % Gater Veger Fv 165 Slemmestadveien Eternitveien Rundkjøring % Boligfortetting Rortunet ekstern Rortunet lokalt 20 % Burmaveien 20 % Fordeling bolig 10 % Fv 7 Rustadveien % Fordel. Rortunet % Red. bilandel 590 Vaterlandsveien 560 Vaterl Kryssbelastning Bryggeveien Lav 40 km/t Middels Heimansåsen Høy - meget høy Overbelastning 270 Boligveien 780 Skolebakken Nyveien Rortunet Kirkealleen Lokalt 20 % Odalsveien Bøbekken Slemmestad - Trafikkutredning Fv 165 Slemmestadveien Fv 6 Sundbyveien Reguleringsalternativ - 1.byggetrinn 20 % 30 % 10 % 30 % Asplan Viak AS Figur 1.6. Dagens biltrafikk i atkomstveiene til planområdet, biler ÅDT Krysset Eternitveien - Slemmestadveien er overbelastet, med stor forsinkelse for trafikken fra sideveien i ettermiddagstimen. De 3 øvrige kryssene er også høyt belastet i ettermiddagstimen. 1.6 Kapasitet i dagens kryss Timetrafikken i krysset med Eternitveien er basert på trafikktelling i krysset i november I krysset med Sundbyveien er timetrafikken på veiarmen Slemmestadveien syd hentet fra radartellingen. I de øvrige

17 15 kryssene er timetrafikken beregnet. I kryssfigurene er sum timetrafikk på vegarmene vist med uthevede tall og svingende biltrafikk til høyre, rette frem og til venstre og vist med vanlige tall som følger. 400 sum fra kryss Kryss 500 sum mot kryss til venstre rett frem til høyre Kapasitetsberegningene, som er vist nedenfor, er gjort med programmet SIDRA versjon 6.1, som også inkluderer fotgjengertrafikk på gangfelt ved rundkjøringer. Beregningene er presentert i figurene nedenfor med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens kapasitet Forsinkelse s - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil Bilkø m - Maksimal bilkø i meter (under 5 % av timen) Figurene nedenfor viser beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse i sekunder pr bil og maksimal bilkø i de 4 kryssene i Slemmestadveien i morgentime og ettermiddagstime Eternitveien ,40 0,04 12 sek 13 sek m 1 m ,50 Eternitveien sek 77 m Slemmestad 2015 Slemmestadv syd Biler - M-time ,54 1,35 3 sek 251 sek m 322 m ,27 Eternitveien sek 8 m Slemmestad 2015 Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 1.7. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Eternitveien - Slemmestadveien. Belastningen er høyest fra Eternitveien i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 1,35 og 251 sekunder forsinkelse pr bil og 322 meter bilkø. Krysset er med dette sterkt overbelastet. Vaterlandsveien ,19 0,23 6 sek 11 sek m 6 m ,47 Vaterlandsv sek 9 m Slemmestad 2015 Slemmestadv syd Biler - M-time ,60 0,81 3 sek 31 sek m 25 m ,26 Vaterlandsv sek 7 m Slemmestad 2015 Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 1.8. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien. Belastningen er høyest fra Vaterlandsveien i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,81, 31 sekunder forsinkelse pr bil og 25 meter bilkø. Krysset har med dette høy utnyttelse, og tåler ikke trafikkvekst uten at forsinkelsene vil øke betydelig.

18 16 Kirkealleen og Skolebakken ,19 0, sek 22 sek 4 58 Skolebakken 8 m 5 m ,09 0,51 Kirkealleen sek 1 sek 10 2 m 11 m Slemmestad 2015 Slemmestadv syd Biler - M-time ,87 0, sek 31 sek Skolebakken 237 m 27 m ,29 0,33 Kirkealleen sek 1 sek 39 7 m 15 m Slemmestad 2015 Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 1.9. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Kirkealleen - Slemmestadveien. Belastningen er høyest fra Slemmestadveien nord i ettermiddagstime, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,87, 10 sekunder forsinkelse pr bil og 237 meter bilkø. Krysset er med dette overbelastet, som medfører lange bilkøer i Slemmestadveien nord. Sundbyveien ,17 0,47 7 sek 10 sek m 20 m ,31 Sundbyveien sek 4 m Slemmestad 2015 Slemmestadv syd Biler - M-time ,58 0,81 8 sek 22 sek m 31 m ,26 Sundbyveien sek 10 m Slemmestad 2015 Slemmestadv syd Biler - E-time Figur Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Sundbyveien - Slemmestadveien. Belastningen er høyest fra Sundbyveien i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,81, 20 sekunder forsinkelse pr bil og 31 meter bilkø. Krysset er med dette høyt belastet, og tåler ikke trafikkvekst. Figurene nedenfor viser utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene.

19 17 Figur Utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene. 1.7 Trafikkulykker Ved planområdet har det vært 21 trafikkulykker med personskade i veiene på Slemmestad i perioden , hvorav 5 ulykker er med alvorlig personskade (data er hentet fra Nasjonal veidatabank). Figuren nedenfor viser ulykker på Slemmestad i perioden , fordelt på ulykkestype og veistrekning, og beregnet ulykkesfrekvens (ulykker pr Mill bil-km pr år) på de ulike veistrekningene. Trafikkdata Trafikkulykker Ulykkesfrekv Vegstrekning Km ÅDT Km/t Bil MC Sykkel Fotgj Sum Pr år Slemme Norge Slemmestadveien 2, ,5 0,18 0,37 Sundbyveien 1, ,6 0,33 0,37 Rustadveien 1, ,5 0,48 0,33 Sum 5, ,6 0,24 Alvorlige ulykker Figur Ulykker med personskade i veiene på Slemmestad , og beregnet ulykkesfrekvens (fra NVDB). Ulykkesfrekvensen på veiene i planområdet er beregnet til 0,24, som er noe under snittet for tilsvarende veier i Norge. Rustadveien har høyest beregnet ulykkesfrekvens, med 0,48, som er over snittet for tilsvarende veier i Norge på 0,33. Figuren nedenfor viser hvordan ulykkene fordeler seg på veiene på Slemmestad i perioden Det er ikke vist ulykker på lokalveinettet i perioden Gult punkt viser ulykke med alvorlig personskade, grønt punkt viser ulykke med mindre alvorlig personskade.

20 18 Figur Trafikkulykker på Slemmestad i perioden (fra Nasjonal veidatabank). På Slemmestadveien har det vært 95 trafikkulykker med personskade i perioden , hvorav 1 dødsulykke, 1 ulykke med meget alvorlig personskade og 4 ulykker er med alvorlig personskade. Figuren nedenfor viser hvordan ulykkene på Slemmestadveien i perioden fordeler seg på ulykkestype og på veistrekning, og beregnet ulykkesfrekvens på de tre veistrekningene. Trafikkdata Trafikkulykker Ulykkesfrekv Slemmestadveien Km ÅDT Km/t Bil MC Sykkel Fotgj Sum Pr år Slemme Norge Slemmestad planområde 2, ,5 0,18 0,37 Slemmestad - Blakstad 4, ,3 0,26 0,37 Blakstad - Holmen 6, ,1 0,19 0,37 Sum 12, ,9 0,21 Figur Ulykker med personskade på Slemmestadveien , og beregnet ulykkesfrekvens. Ulykkesfrekvensen i Slemmestadveien forbi Slemmestad er beregnet til 0,18 ulykker pr år pr Mill bil-km, som er lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende norske veier på 0,37 (Rv med over 3 kryss pr km og 50 km/t). Hele Slemmestadveien mellom Slemmestad og Holmen har en beregnet ulykkesfrekvens på 0,21. Her er det høyest beregnet ulykkesfrekvens på strekningen Slemmestad Blakstad, med 0,26. Figuren nedenfor viser trafikkulykkene på Slemmestadveien på strekningen Slemmestad - Holmen.

21 19 Figur Trafikkulykker på Slemmestadveien mellom Slemmestad og Holmen Trafikkulykkene fordeler seg på hele veistrekningen fra Slemmestad til Holmen, men er mer konsentrert ved Vollen, og ved Blakstad og Vettre. Rødt punkt viser dødsulykke, oransje punkt viser ulykke med meget alvorlig personskade, gul punkt alvorlig personskade og grønt punkt viser mindre alvorlig personskade. Figuren nedenfor hvordan ulykkene på Slemmestadveien fordeler seg på år og på de tre veistrekningene av Slemmestadveien mellom Slemmestad og Holmen. Trafikkdata Trafikkulykker Slemmestadveien Km ÅDT Km/t Sum Slemmestad planområde 2, Slemmestad - Blakstad 4, Blakstad - Holmen 6, Sum 12, Figur Trafikkulykker på Slemmestadveien , fordelt på år og på veistrekninger.

22 20 2 SLEMMESTAD MED UTBYGGING 2.1 Prinsipputforming av gatenett Slemmestad planlegges utviklet til en liten by med nærhet til fjorden på den ene siden og med nærhet til grønne friluftsområder på den andre siden. Byen skal utvikles med boliger, handel, næring og kulturinstitusjoner. Gater på Slemmestad, som er vist med rød farge, foreslås omformet til gater med et strammere tverrsnitt enn i dagens veier. Det er regnet med følgende fartsgrenser i disse gatene. Hovedgater Slemmestadveien - 40 km/t Samlegater, Vaterlandsveien og Sundbyveien - 40 km/t Miljøgater, Boligveien, Kirkealleen og Odalsveien - 30 km/t Figuren nedenfor viser en prinsippskisse av veier og av gatenett i Slemmestad planområde. Tegnforklaring Hovedgater Lokaldgater Veger Rundkjøring Fv 185 Slemmestadveien Eternitveien Tåjeveien Fv 7 Rustadveien Burmaveien Vaterlandsveien Bryggeveien Heimansåsen Boligveien Skolebakken Nyveien Kirkealleen Rortunet Kjøpesenter Odalsveien Bøbekken Fv 6 Sundbyveien Figur 2.1. Prinsippskisse av gatenett på Slemmestad. Slemmestad - Trafikkutredning Prinsippskisse av gatenett Slemmestadveien Asplan Viak AS Rundkjøringer må etableres i kryssene med Eternitveien, Vaterlandsveien, Kirkealleen og Sundbyveien for at kryssene skal klare trafikkavviklingen med planlagt utbygging. Rundkjøringer som er vist med rød farge forutsettes med en stram, bymessig utforming. Boligveien er ført frem til Kirkealleen og Rortunet kjøpesenter, mellom Slemmestad barneskole og barnehagen. Dette gir lokal forbindelse mellom Vaterland og Rortunet kjøpesenter. Kirkealleen er ført over Bøbekken frem til Odalsveien som blir lokalgate fra Bryggeveien til Sundbyveien. Dette gir lokal forbindelse i mellom nordre og søndre del av Slemmestad utenom Slemmestadveien. Rustadveien foreslås tilknyttet krysset med Vaterlandsveien for å få en direkte forbindelse for busser og biltrafikk mellom de nye boligområdene på Slemmestad og Heggedal stasjon.

23 Snitt av gater Trafikkavvikling og trafikksikkerhet vil bli best med lave kjørehastigheter i planområdet. Kjørehastigheter på km/t vil kreve at dagens veier ombygges til stramme gater. Figurene nedenfor viser forslag til prinsippsnitt av hovedgater, samlegater og miljøgater i planområdet på Slemmestad. Hovedgate Slemmestadveien - På strekning Hovedgate Slemmestadveien - På holdeplass Gang Sykkel Gang Gang Hpl Sykkel Gang 5,00 3,50 3,50 2,00 3,00 2,00 19,00 5,00 3,50 3,25 3,00 2,50 2,50 2,00 21,75 Figur 2.2. Prinsippsnitt av hovedgate i Slemmestadveien. Slemmestadveien vil være hovedgaten gjennom planområdet. Uten bebyggelse som avgrenser og strammer opp hovedgaten vil det være spesielt viktig med trerekker på begge sider. Sykkeltrafikken bør legges til en sykkelvei på østsiden av Slemmestadveien. Dette både pga stor biltrafikk, og for å få enhetlig utforming av sykkelveiene langs Slemmestadveien. Sykkelveien bør være 3,0 m bred og skilles fra fortauet med en lav skråkantstein. Fortau langs sykkelvei kan være 2,0 meter bredt. Trerekkene kan plasseres ytterst på brede fortauer langs gaten, sammen med gatebelysning. Dette krever minimum 5,0 meter brede fortauer langs gaten, og samlet gatebredde blir 19,0 meter på strekning. Bussholdeplasser vil kreve 2,75 m utvidelse av gaten, som gir en gatebredde på 21,75 m. Langs sykkelveien på østsiden kan plattformen(e) legges på rabatten mellom trærne. På vestsiden kan plattformen(e) legges mellom trærne langs fortauskanten. Forbi holdeplasser kan sykkelveien reduseres til 2,5 meter. Samlegater - På strekning Samlegater - På holdeplass Gang Sykkel Sykkel Gang Gang Sykkel Sykkel Gang 5,00 2,00 3,00 3,00 2,00 5,00 20,00 5,00 2,00 3,00 3,00 2,00 5,00 20,00 Figur 2.3. Prinsippsnitt av samlegater på Slemmestad. Samlegatene vil sannsynligvis, i større grad enn hovedgaten Slemmestadveien, få bebyggelse som delvis vil avgrense og stramme opp gaten. For å få en kontinuerlig avgrensning av gaten, og et mykere og triveligere gatemiljø bør også samlegater ha plass til trerekker. Sykkeltrafikken bør legges 2,0 m brede sykkelfelt på begge sider av samlegaten (kan være 1,5 meter brede). Med km/t kjørehastighet vil sykkelfelt være en god løsning i samlegater. Trerekkene kan plasseres ytterst på brede fortauer langs gaten, sammen med gatebelysning. Dette krever 5 meter brede fortauer lang gaten. Bredden på samlegatene blir dermed 20,0 meter. Bussholdeplasser kan legges som stopp i gaten over sykkelfeltet. Syklister kan sykle forbi bussen i 2 meter gjenværende kjørefelt. Plattformen legges mellom trærne langs fortauskanten.

24 22 Lokalgater - miljøgater Gang Gang 5,00 3,00 3,00 5,00 16,00 Figur 2.4. Prinsippsnitt av lokalgater - miljøgater på Slemmestad. Lokalgater bør ha 5,0 meter brede fortauer, som gir plass til trerekker, og 6,0 meter bred kjørebane. Med liten trafikk og lav kjørehastighet på 30 km/t kan sykkeltrafikken gå i gaten sammen med biltrafikken. 2.3 Kollektivtrafikken til-fra Slemmestad Kollektivtrafikken må ta en mye større andel av trafikken til-fra Slemmestad (og Røyken for øvrig), om en skal klare trafikkavviklingen i Slemmestadveien. Behovet for overføring fra biltrafikk til kollektivtrafikk øker med økende størrelse på utbyggingen. Dagens reisetid med buss til Oslo er minutter, iht rutetabellen. Med buss til Heggedal stasjon og tog videre til Oslo tar reisen i dag ca 65 minutter. Med hurtigbåt til Oslo tar reisen 33 minutter til Aker Brygge, og 50 minutter med gangtid og T-banereise videre til stasjoner i Oslo sentrum. Hurtigbåt vil imidlertid ikke gi like god kontakt med reisemålene mellom Slemmestad og Oslo som tog og buss. Figuren nedenfor viser en prinsippskisse av utbedret Rustadvei, mellom Slemmestad og ny Røykenvei. Figur 2.5. Ny Rustadvei til Heggedal (blå strek), og ny Røykenvei (rød strek, fra Kommuneplan Asker).

25 Bussrute i Rustadveien, frem til Heggedal stasjon, vil kreve en radikal utbedring av Rustadveien, med fjerning av krappe kurver og breddeutvidelser. Bussreisen til Heggdal stasjon kan da reduseres fra ca 22 minutter ril ca 10 minutter (med 2-3 stopp underveis og 50 km/t i kjørehastighet). Med buss-lokaltog vil reisetiden fra Slemmestad til Oslo bli ca 50 minutter. Med Spikkestadtoget på nytt dobbeltspor mellom Asker og Lysaker, kan reisetiden til Oslo reduseres til ca 40 minutter Biltrafikken til-fra Slemmestad Trafikkøkning i Slemmestadveien mot Holmen vil være uheldig både av hensyn til trafikkavvikling, miljø og trafikksikkerhet. Trafikkveksten til-fra Slemmestad bør komme på veier med vesentlig høyere standard enn dagens Slemmestadvei. Med trafikk til-fra planlagt utbyggingen på Slemmestad bør en ny Røykenvei være etablert mellom Heggedal og E18 i Asker. Det må være en tverrvei av god standard mellom Slemmestadveien og ny Røykenvei Figuren nedenfor viser ny Røykenvei fra Heggedal til E18 i Asker (fra kommuneplan for Asker). Figur 2.6. Ny Røykenvei fra Heggedal til E18 i Asker (fra kommuneplan for Asker). Kommuneplanen for Asker viser også en ny tverrforbindelse mellom Slemmestadveien og ny Røykenvei, fra Sjøstrand til Gullhella. Det bør vurderes om denne kan erstattes av en utbedret Rustadvei, som er en viktig forutsetning for rask kollektivreise mot Oslo for reisende fra Slemmestad.

26 24 3 ALTERNATIV R0 1. BYGGETRINNN PÅ VATERLAND 3.1 Beregnet trafikk Alternativ R0 Reguleringsalternativet 1.byggetrinn på Vaterland, har m 2 utbygging, med m 2 BRA boliger, m 2 kontor, m 2 kultur og m 2 handel. Beregnet trafikk i alternativ R0 er personturer, med 29 % gang/sykkel, 11 % kollektiv og 59 % bil. Til-fra Rortunet er beregnet trafikk personturer, med 27 % gang/sykkel, 10 % kollektiv og 63 % bil. Alt R0 1. byggetrinn Areal Personer Personturer på hverdager Biler pr døgn Biler kl 7-8 Biler kl Ny arealbruk m2 Ansatt Bosatt G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT Til Fra Til Fra Sum boliger Sum kontor Sum kultur Sum handel Vekst med R Totalt med R Reisemiddelfordeling 29 % 11 % 59 % Rorunet Reisemiddelfordeling 27 % 10 % 63 % Figur 3.1. Beregnet trafikk med alternativ R0, 1. byggetrinn på Vaterland, og trafikk til-fra nye Rortunet (inkl. boliger). Biltrafikken i alternativ R0 er beregnet til biler på hverdager og ÅDT. Biltrafikken til-fra nye Rortunet (inklusive nye boliger) er beregnet til biler på hverdager og til ÅDT. 3.2 Biltrafikk på veiene Figuren nedenfor viser biltrafikk i planområdet med alternativ R0, Reguleringsalternativ 1. byggetrinn på Vaterland, med nye Rortunet. Det er ikke lagt inn redusert ÅDT i Slemmestadveien med en ny Røkenvei. Tegnforklaring 30 % 30 % Gater Veger Fv 165 Slemmestadveien Eternitveien Rundkjøring % Boligfortetting Rortunet ekstern Rortunet lokalt 20 % Burmaveien 20 % Fordeling bolig 10 % Fv 7 Rustadveien % Fordel. Rortunet % Red. bilandel 590 Vaterlandsveien 560 Vaterl Kryssbelastning Bryggeveien Lav 40 km/t Middels Heimansåsen Høy - meget høy Overbelastning 270 Boligveien 780 Skolebakken Nyveien Rortunet Kirkealleen Lokalt 20 % Odalsveien Bøbekken Slemmestad - Trafikkutredning Fv 165 Slemmestadveien Fv 6 Sundbyveien Reguleringsalternativ - 1.byggetrinn 20 % 30 % 10 % 30 % Asplan Viak AS Figur 3.2. Beregnet biltrafikk med alternativ R0, Reguleringsalternativ 1. byggetrinn og med nye Rortunet.

27 25 Trafikkveksten til-fra Slemmestad er som følger på de 4 atkomstveiene. Dette inkluderer også ekstern biltrafikk til-fra Rortunet kjøpesenter. Slemmestadveien nord ÅDT - 23 % vekst Rustadveien ÅDT - 53 % vekst Slemmestadveien syd ÅDT - 24 % vekst Sundbyveien ÅDT - 25 % vekst I Vaterlandsveien vest er trafikkveksten ÅDT % og i Kirkealleen ÅDT - 95 %. 3.3 Kapasitet i kryss Kapasitetsberegningene, som er vist nedenfor, er gjort med programmet SIDRA versjon 6.0. Beregningene er presentert i figurene nedenfor med følgende verdier for dimensjonerende time: Kapasitetsutnyttelse - Trafikkbelastning i tilfart / tilfartens teoretiske kapasitet Forsinkelse - Gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil Bilkø i meter - Maksimal bilkø i 5 % av rushtimen I alternativ R0 er det regnet med rundkjøringer i alle 4 kryssene, men ikke ny Rustadvei tilknyttet rundkjøringen ved Vaterlandsveien. Utformingen av rundkjøringene er vist i figur 3.7. Figurene nedenfor viser beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse i sekunder pr bil og maksimal bilkø i de 4 kryssene i Slemmestadveien i morgentime og ettermiddagstime i alternativ R0, med rundkjøringer. Eternitveien ,20 0,04 3 sek 9 sek m 2 m ,68 Eternitveien sek 48 m Alternativ - R0 Slemmestadv syd Biler - M-time ,88 0,38 9 sek 7 sek m 18 m ,43 Eternitveien sek 27 m Alternativ - R0 Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 3.3. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Eternitveien - Slemmestadveien, i alternativ R0. Belastningen blir høyest fra Slemmestadveien nord i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,88, 9 sekunder forsinkelse pr bil og 131 meter bilkø. Krysset er med dette meget høyt utnyttet. Vaterlandsveien ,15 0,57 4 sek 12 s m 33 m ,61 Vaterlandsveien sek 39 m Alternativ - R0 Slemmestadv syd Biler - M-time ,77 0,55 6 sek 8 sek m 29 m ,65 Vaterlandsveien sek 42 m Alternativ - R0 Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 3.4. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien, i alternativ R0.

28 26 Belastningen blir høyest fra Slemmestadveien nordveien i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelser 0,77, 6 sekunder forsinkelse pr bil og 79 meter bilkø. Krysset får med dette god trafikkavvikling. Kirkealleen ,23 0, sek 11 sek 4 58 Skolebakken 11 m 8 m ,04 0,60 Kirkealleen sek 5 sek 10 1 m 40 m Alternativ - R0 Slemmestadv syd Biler - M-time ,75 0, sek 6 sek Skolebakken 76 m 17 m ,23 0,43 Kirkealleen sek 7 sek m 22 m Alternativ - R0 Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 3.5. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Kirkealleen - Slemmestadveien, i alternativ R0. Belastningen blir høyest fra Slemmestadveien nord i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,75, 6 sekunder forsinkelse pr bil og 76 meter bilkø. Krysset har dermed god trafikkavvikling, og tåler noe trafikkvekst. Sundbyveien ,23 0,64 4 sek 9 sek m 44 m ,40 Sundbyveien sek 21 m Alternativ - R0 Slemmestadv syd Biler - M-time ,81 0,46 9 sek 5sek m 24 m ,54 Sundbyveien sek 35 m Alternativ - R0 Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 3.6. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Sundbyveien - Slemmestadveien, i alternativ R0. Belastningen blir høyest fra Slemmestadveien nord i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,81, 9 sekunder forsinkelse pr bil og 92 meter bilkø. Krysset er med dette fullt utnyttet, og tæler ikke trafikkvekst av betydning. Figuren nedenfor viser utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene i alternativ R0.

29 27 Figur 3.7. Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene i alternativ R Trafikkulykker Trafikkvekst i Slemmestadveien kan gi en betydelig økning av ulykkene i veien. Antall trafikkulykker pr år vil statistisk øke med 0,9 x trafikkøkningen, når ingen andre forhold endrer seg. Figuren nedenfor viser beregningen av endringer i antall ulykker pr år med alternativ R0. Slemmestad - Alt R0 Uten ny Røykenvei Vegstrekning ÅDT vekst Ulykker Slemmestad planområde ,3 Slemmestad - Blakstad ,8 Blakstad - Holmen ,8 Sum 2,0 Figur 3.8. Ulykkesendring på Slemmestadveien i alternativ R0. Med alternativ R0 vil det statistisk bli 0,3 flere ulykker pr år i Slemmestadveien innenfor planområdet og 2,0 flere ulykker totalt i Slemmestadveien mellom Slemmestad og Holmen.

30 Kryssutforming ved oppstart av utbyggingen på Vaterland Krysset med Eternittveien er allerede i dag er overbelastet som vikepliktkryss og må også bygges ut med en rundkjøring ved oppstart av utbyggingen på Vaterland. Denne bør være som i alternativ R0. Dagens kryss med Vaterlandsveien har heller ikke kapasitet til å ta trafikkvekst. Ved oppstart av utbyggingen på Vaterland må krysset utbygges med en liten, midlertidig rundkjøring. Denne kan ha en diameter på 30 meter, med 14 meter diameter på sentraløya og 8 meter bredt sirkulasjonsareal. Figuren nedenfor viser kapasitetsberegningen med 50 % 1.byggetrinn på Vaterland og 50 % av Rortunet utbyggingen (inklusive boliger). Eternitveien ,20 0,04 3 sek 9 s m 2 m ,56 Eternitveien sek 44 m Alternativ - R0-1 Slemmestadv syd Biler - M-time ,81 0,36 7 sek 7 s m 16 m ,38 Vaterlandsveien sek 22 m Alternativ - R0-1 Slemmestadv syd Biler - M-time Figur 3.9. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien, ved oppstart R0. Belastningen blir høyest fra Slemmestadveien nord i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelser 0,81, 7 sekunder forsinkelse pr bil og 95 meter bilkø. Krysset er med dette høyt utnyttet, og tåler ikke trafikkvekst av betydning. Vaterlandsveien ,18 0,40 3 sek 9 s m 19 m ,55 Vaterlandsveien sek 35 m ,87 0,36 7 sek 6 s m 17 m ,48 Vaterlandsveien sek 30 m Alternativ - R Alternativ - R0-1 Slemmestadv syd Biler - M-time Slemmestadv syd Biler - M-time Figur Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien, ved oppstart R0. Belastningen blir høyest fra Slemmestadveien nord i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelser 0,87, 7 sekunder forsinkelse pr bil og 140 meter bilkø. Krysset er med fullt utnyttet, og tåler ikke noe trafikkvekst. Figuren nedenfor viser utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene av kryssene med Eternitveien og Vaterlandsveien ved oppstart av utbyggingen på Vaterland.

31 Figur Kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene ved oppstart av alternativ R0. 29

32 30 4 REGULERINGSALTERNATIVET - R 4.1 Beregnet trafikk Reguleringsalternativet har m 2 utbygging, med m 2 BRA boliger, m 2 kontor, m 2 kultur og m 2 handel. Beregnet trafikk til-fra Slemmestad i RA er personturer, 27 % gang/sykkel, 14 % kollektiv og 59 % bil. Til-fra Rortunet er beregnet trafikk personturer, 27 % gang/sykkel, 10 % kollektiv og 63 % bil. Reguleringsalt RA Areal Personer Personturer på hverdager Biler pr døgn Biler kl 7-8 Biler kl Ny arealbruk m2 Ansatte Bosatte G/S Kollektiv Bil Sum Hverdag ÅDT Til Fra Til Fra Sum boliger Sum kontor Sum kultur Sum handel Vekst med RA Totalt med RA Reisemiddelfordeling 27 % 14 % 59 % Rorunet Reisemiddelfordeling 27 % 10 % 64 % Figur 4.1. Beregnet trafikk med alternativ RA, Reguleringsalternativet. Biltrafikken i alternativ RA er beregnet til biler på hverdager og til ÅDT. Biltrafikken til-fra nye Rortunet (inklusive nye boliger) er beregnet til biler på hverdager og til ÅDT i alt RA. 4.2 Biltrafikk på veiene i RA, med all biltrafikk i rushtimer Figuren nedenfor viser beregnet biltrafikk i planområdet med Reguleringsalternativ RA, med all biltrafikk, og med nye Rortunet. Det er ikke lagt inn redusert ÅDT i Slemmestadveien med en ny Røkenvei. Tegnforklaring 30 % 30 % Gater Tåjestr Veger Fv 165 Slemmestadveien Eternitveien Tåjeveien 370 Rundkjøring 20 Tåjesk Tåjevei Nor-str 10 % Boligfortetting Rortunet eksternt COOP Fabrikk Slangen Nor-kai Rortunet lokalt 20 % % Fordeling bolig 10 % Burmav G1-G2 30 % Rortunet ekstern Fv 7 Rustadveien % Red. bilandel 30 Vaterlandsveien Vaterl Kryssbelastning 330 Heiman Bryggeveien Lav 40 km/t Middels Heimansåsen Høy - meget høy Overbelastning Boligveien Skolebakken Nyveien Rortunet 150 Kirkeal Lokalt 20 % Kirkealleen Odalsveien Bøbekken Slemmestad - Trafikkutredning Fv 165 Slemmestadveien Reguleringsalt RA - All biltrafikk 20 % 30 % 10 % 30 % Fv 6 Sundbyveien Asplan Viak AS Figur 4.2. Beregnet biltrafikk i alternativ RA, Reguleringsalternativ med all rushtrafikk, og med nye Rortunet.

33 31 Trafikkveksten til-fra Slemmestad er som følger på de 4 atkomstveiene. Dette inkluderer også ekstern biltrafikk til-fra Rortunet kjøpesenter. Slemmestadveien nord ÅDT - 56 % vekst Rustadveien ÅDT % vekst Slemmestadveien syd ÅDT - 57 % vekst Sundbyveien ÅDT - 50 % vekst I Vaterlandsveien er trafikkveksten ÅDT % og i Kirkealleen ÅDT %. 4.3 Kapasitet i kryss i RA, med all biltrafikk i rushtimer I alternativ RA er det er regnet med rundkjøringer i alle 4 kryssene. Utformingen av rundkjøringene den samme som i alternativ R0, som er vist i figur 3.7. Trafikken fra nord i ettermiddagstimen inkluderer 130 biler trafikkvekst til Rortunet kjøpesenter fra områder langs Slemmestadveien nord. Figurene nedenfor viser beregnet kapasitetsutnyttelse, forsinkelse i sekunder pr bil og maksimal bilkø i de 4 kryssene i Slemmestadveien i morgentime og ettermiddagstime, i alternativ RA, med rundkjøringer. Eternitveien ,20 0,18 3 sek 13 sek m 8 m ,82 Eternitveien sek 71 m Alternativ - RA Slemmestadv syd Biler - M-time ,06 0,61 68 sek 14 sek m 38 m ,70 Eternitveien sek 51 m Alternativ - RA Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 4.3. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Eternitveien - Slemmestadveien, i alternativ RA. Belastningen blir høyest fra Slemmestadveien nord i ettermiddagstimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 1,06, 68 sekunder forsinkelse pr bil og 582 meter bilkø. Krysset er med dette sterkt overbelastet. Vaterlandsveien ,23 0, sek 23 sek Fv 7 Rustadveie 10 m 102 m ,19 0,70 Vaterlandsveien sek 4 sek 17 6 m 49 m Alternativ - RA Slemmestadv syd Biler - M-time ,22 0, sek 18 sek Fv 7 Rustadveie 945 m 108 m ,09 0,76 Vaterlandsveien sek 15 sek m 75 m Alternativ - RA Slemmestadv syd Biler - E-time Figur 4.4. Kapasitet i morgen- og ettermiddagstime i krysset Vaterlandsveien - Slemmestadveien, i alternativ RA. Krysset blir overbelastet fra Slemmestadveien nord i ettermiddagstimen, med beregnede kapasitetsutnyttelse 1,22, 148 sekunder forsinkelse pr bil og 945 meter bilkø. Krysset er med dette sterkt overbelastet på tilfartene fra Slemmestadveien nord og på fra Rustadveien.

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING

OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING OM RÅDEREGU LERI N G FOR SLEM M ESTAD SEN TRU M VE DLEGG: T RAFIKKUTREDNING Rev. 01 19.05.2017 N OTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 18.5.2017 Slemmestad områderegulering Trafikk

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTAT. Innhold 1 INNLEDNING

NOTAT. Innhold 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Sannhetens ord bibelsenter - Slemmestad Oppdrag: 612425 Trafi kkanalyse Del: Trafikkvurdering Dato: 2017-02 - 14 Skrevet av: Knut M. Galta / Hans Ola Fritzen Kvalitetskontroll: Hans Ola

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK OPPDATERING NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk - oppdatering Dato: 14.03 2017 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK

HØGDA I TRANBY KONSEKVENSUTREDNING FOR TRAFIKK NOTAT Oppdragsgiver Lier kommune Oppdrag: Høgda i Tranby Konsekvensutredning for trafikk Dato: 10.10 2016 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS Kvalitetssikrer: Bjørn Haakenaasen - Asplan Viak

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ

Rundkjøring Tungasletta/ramper Omkjøringsvegen kapasitet Kapasitet, geometri og sikkerhet valgt alternativ N O TAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 Dato 2016-04-06 Til Børge Grønli og Monica Marstad Fra Tor Lunde Kopi Marte Dahl, Monica Buran Rundkjøring Tungasletta/ramper

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen

PROSJEKTLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Timothy Pedersen KUNDE / PROSJEKT Feste Kapp AS PROSJEKTLEDER Stein Emilsen DATO 02.06.2017 REVIDERT DATO PROSJEKTNUMMER 50585001 Røverdalen Studentboligblokker OPPRETTET AV Timothy Pedersen KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer