Forskning i det integrerte universitetssykehuset. Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Petter Aadahl, Forskningsdirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning i det integrerte universitetssykehuset. Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Petter Aadahl, Forskningsdirektør"

Transkript

1 Forskning i det integrerte universitetssykehuset Bjørn Gustafsson, forskningsdekan Petter Aadahl, Forskningsdirektør

2 Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR nr 1706): - bidra vesentlig i forskningsbasert utdanning - bidra vesentlig i doktorgradsutdanning - dokumentert biomedisinsk og helsefaglig grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning - dokumentert forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde

3 Det integrerte universitetssykehuset basalfag kommer i økende grad til anvendelse i klinisk virksomhet fremtidig forskningsaktivitet vil i større grad bli en kombinasjon av pasientnær og basalfaglig forskning Det må legges til rette for nær kontakt mellom basalfag og klinikk for å oppnå ønskede synergieffekter

4

5 Sekretær 50% Økonomi 50% NorCRIN FOR/NorMIT Fra 2015 Jan Gunnar Skogås Senter for helsetjenesteutvikling

6

7 Styrking og reorganisering av Enhet for anvendt klinisk forskning (AKF) Forskningsdirektør St Olavs

8 Regionalt senter for helsetjenesteutvikling Kst. leder/lege 100% Johan F Skomsvoll St. Olav Forsker 50% (anestesilege 50%) Trond Nordseth* St. Olav Forsker 50% (ortoped 50%) Per Olav Østbyhaug* St. Olav Professor 20% Lars Vatten DMF/St. Olav Forsker/Helseøkonom 100% Vidar Halsteinli DMF/St. Olav Professor/Helseøkonom 20% Jon Magnussen** DMF/St. Olav Rådgiver 30% Valborg Sund St. Olav Forløpsveileder 100% Berit Langås St. Olav Forløpsveileder 80% Aud Hiller St. Olav Forløpsveileder 100% Jomar Staverløkk St. Olav *Tilsettes fra 1 nov 2014 **Tilsettes fra 1 jan 2015

9 Forskningsstøtte DMFs EU-rådgiver tilgjengelig for St. Olav: Boukje Ehlen Utreder felles forsknings- og innovasjonsstøtte for DMF og St. Olav: Skreddersydd og proaktiv informasjon om finansieringskilder og utlysninger Rådgiving om strategisk innretning mot ulike utlysninger Bibliometriske analyser av forskningsgrupper Budsjettering og økonomirådgiving i hele søknadsprosessen Rådgiving om patentering og publisering Støtte til å finne finansiering av innovasjonsprosjekter Bidra i søknadsskriving

10 EU-aktivitet FP7 vs H2020 per H2020: 8 planlagt H2020: 49 søknader FP7: 80 søknader Sendt FP7 Sendt H2020 Planlagt H2020

11 Anbefaling fra Helseomsorg21 De regionale helseforetakene og UoH-sektoren bør bygge opp felles forskningsadministrasjoner og -infrastruktur, og forskningsgrupper med felles ansatte og felles/nærliggende arealer for best utnyttelse av offentlige bevilgninger Det må være en klar forventning om at de to sektorene lager kjøreregler for samhandling på regionalt og lokalt nivå Ett eller flere universitetssykehus og universiteter bør prøve ut modeller for økonomisk og administrativt samarbeid innenfor helseforskning, utdanning og innovasjon i et integrert universitetssykehus.»

12 Felles forskningsenhet (JRU) St Olavs/DMF Horizon 2020 «Linked Third Party» «JRUs are research laboratories/infrastructures created and owned by two or more different legale entities in order to carry out research They do not have a legal personality different from that of its members, but form a single unit where staff and resources from the different members are put together to the benefit of all

13 Sameieavtale mellom St. Olav og NTNU Staten ved NTNU og St. Olav eier anleggene i et tingsrettslig sameie (Sameiestyret) Hver part har eksklusiv bruksrett til noen areal Øvrige areal er felles Sameieavtale mellom NTNU og ST Olavs regulerer drift, forvaltning, vedlikehold, utvikling og service

14 Felles forskningsenhet (JRU) St Olavs/DMF Horizon 2020 «Linked Third Party» Slike tredjeparter må være formelt knyttet til deltakeren gjennom en relasjon som må tilfredsstille følgende kriterier: Bred/altomfattende - kan ikke være begrenset til deltakelse i EU-prosjektet eller etablert på et prosjektspesifikt/ ad hoc - grunnlag Rettslig bindende - som forholdet mellom en forening og dens medlemmer - gjennom en avtale/kontrakt

15 En JRU må: 1. Ha en viss varighet ( last a certain length of time ) 2. Være anerkjent av en offentlig myndighet ( recognised by a public authority ), (NB! Annen myndighet enn de som «eier» den) 3. Operere som en integrert vitenskapelig og økonomisk enhet ( scientific and economic unity ) - vil kreve støtte/tilslutning fra eierne (KD/HMN) - utfordrende der de to virksomhetenes formelle rammeverk ikke er identisk (som her)

16 JRU kan løse utfordringene med prosjektsamarbeid mellom sykehuset og fakultetet eks ECRIN-etableringen som viste problemene rundt avtaleverk og eierskap når de to institusjonene i utgangspunktet ønsket å framstå som ett samarbeidende søkermiljø drift av vitenskapelige utstyr som både brukes av sykehus og fakultet, eks. ved Genomics Core Facility og Avd. for medisinsk genetikk (moms) I dag må alle felles prosjekter legges til én moderinstitusjon og med den andre part tilknyttet gjennom en tredjepartsavtale En JRU vil legge grunnlag for et forutsigbart, forenklet og mindre ressurskrevende prosjektsamarbeid Er i overenstemmelse med Helseomsorg21, felles forskningsinfrastruktur

17 Plussfaktorer: Overgripende avtale som erstatter behovet for enkeltprosjektavtaler forenklet og forutsigbart samarbeid om prosjektsøknader (spes. mot EU) Bidrar til å løfte sektorsamarbeidet mellom HOD og KD Legger grunnlag for felles (innovasjons- og) forskningsstøtte for sykehus og fakultet Aktivitet generert fra felles prosjekter rapporteres og gis uttelling i begge organisasjoner og sektorer Bidrar til å etablere samkjørt/felles forskningsledelse mellom instituttog klinikknivå

18 Potensielle utfordringer: Styrking av forskningssamarbeidet mellom DMF og St Olav kan oppleves utfordrende for lokale HF i regionen En JRU vil styrke forskningssamarbeidet mellom partene uten at det direkte vil styrke utdanningssamarbeidet. Forarbeidet fram til etablering av en JRU vil være ressurskrevende Politisk utfordrende og kan derfor ta lang tid, men vil ha et langsiktig strategisk perspektiv

19 Videre prosess Oppdrag til forskningsdekan og forskningsdirektør fra felles ledermøte: Avklaring mot HOD og KD om formelle hinder Utredning legges frem for felles ledermøte for sommeren 2015.

20

21 Veien til nobelpris 1995 Doktorgrader ved UiO og tilbringer noen måneder med John O'Keefe som mentor ved University College London. O'Keefe oppdaget i 1971 place cellene

22 1996 Begynner arbeidet ved NTNU, hvor begge får seg jobb som førsteamanuenser i biologisk psykologi Etablerer Senter for Hukommelsesbiologi som 10-årig forskningsprogram med støtte fra Forskningsrådet.

23 2005 Oppdagelsen av gitterceller (Grid cells) - viktige for stedsans og orienteringsevne

24 2005: Grid cells - multiple periodic place fields Hafting, Fyhn, Molden, Moser & Moser (2005). Nature 436:

25 2007 Kavli Foundation finansierer opprettelsen av Kavli Institute for Systems Neuroscience. Flere stillinger blir finansiert og Menno Witter tar med seg hele forskningsstaben sin, noe som styrker den anatomiske kompetansen i teamet.

26 2008 Edvard og May-Britt Moser får tildelt den nordiske Fernströmprisen for fremragende medisinsk forsking Forskningsrådet utnevner et nytt Senter for fremragende forskning ved Kavliinstituttet, som skal motta støtte i perioden Blir tildelt Louisa Gross Horwitz-prisen og Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning med tilhørende Nansenmedalje i fremragende forskning

27 2014 Karl Spencer Lashley-prisen og Körberprisen. 2014, 6. oktober Edvard og May-Britt Moser tildeles Nobelprisen i fysiologi eller medisin.

28 Veien til Nobelpris Startet på «scratch» i Trondheim Det er mulig å bygge opp slike miljøer, med de rette grepene og ressursene! NTNU 275 MNOK NFR 235 MNOK Internasjonale midler (EU etc.) 81 MNOK «Andre» 8 MNOK Totalt 599 MNOK

29 Suksess føder suksess Etter oppdagelsen av Gridceller 2005 stort internasjonalt gjennomslag Forskere og institutter verden rundt ønsket samarbeid Ekstremt ettertraktet arbeidsplass for unge forskertalenter fra hele verden I verdenstoppen innen sitt felt, besøkes hyppig av Nobelprisvinnere og politikker Stort massmedialt gjennomslag

30 Forskningsteamet En stor del av arbeidskraften er forskere på midlertidige kontrakter ekstremt dyktige, blir tilbudt videre engasjement «Hvor gode ville Rosenborg vært med utelukkende fast ansatte spillere?» Mobilitet og dynamikk for å opprettholde eksellense Mange får mulighet å prøve seg, men

31 Nobelpris gir økte muligheter Setter Universitetssykehuset og NTNU på kartet Økt institusjonell anerkjennelse viktig ved søknadsskriving Rekruttering Nasjonalt og internasjonalt samarbeid (ranking)

32

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009. Universitetet i Oslo

Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009. Universitetet i Oslo Strategi for Det medisinske fakultet 2005-2009 Universitetet i Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret 8. november 2005 Fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Med

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling

Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling Mulighetsbilde ved nærlokalisering med Universitetet i Stavanger i forhold til akademisk utvikling og næringsutvikling I styresak B 059/13 slutter styret seg til idéfaserapporten for sykehusutbygningen.

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning VEDTATT PÅ HØYRES STUDENTERS LANDSMØTE 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Rapport fra forprosjektet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, Agderforskning Birgitte Kleivset, Universitetet

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING

INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING INNSPILL TIL REGJERINGENS LANGTIDSPLAN FOR FORSKNING OG HØYERE UTDANNING Regjeringen har varslet at den skal legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Planen skal legges frem i 2014,

Detaljer

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING

NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING NTNU2060 VISJONER FOR CAMPUSUTVIKLING RAPPORT JANUAR 2014 ISBN 978-82-7551-098-1 NTNU - RAPPORT VISJON 2060 1 Forord Mandatet for visjonsprosjektet har vært å utarbeide visjoner for campusutvikling i

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer