Tine Rådgiving. Statistikksamling 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tine Rådgiving. Statistikksamling 2012"

Transkript

1 Tine Rådgiving Statistikksamling Statistikksamling

2 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving. Statistikksamlingen omfatter alle TINE Rådgivings fag- og ansvarsområder. I rapporten presenteres resultatene fra: Kukontrollen Geitkontrollen Fôring og økologi Økonomi TINE Effektivitetsanalyse (EK) Mjølkekvalitet Helsetjenesten for storfe Helsetjenesten for geit Teknikk, Mjølkemaskinkontrollen Mastittlaboratoriet Det fleste av statestikkene er også å finne elektronisk på medlem.tine.no Vi håper Statistikksamlingen vil bli et viktig oppslagsverk for ansatte i Tine Rådgiving og medlem og andre, og til nytte i rådgivingen for mjølkeprodusentene. God lesning! Tone Roalkvam TINE Rådgiving og medlem, Ås Ås, mars 3 Statistikksamling

3 INNHOLD. KUKONTROLLEN 4 Årsoppgjøret i Kukontrollen 4. Statistikker fra Kukontrollen 5 Tabell GEITKONTROLLEN 5 Årsoppgjøret i Geitkontrollen 5. Statistikker fra Geitkontrollen 6 Tabell FôRING OG økologi 3 3. Statistikker fra fôring og økologi 3 Tabeller økonomi Statistikker fra TINE Effektivitetsanalyse 38 Tabell MjøLKEKvaLITET 4 5. Statistikker fra leverandørmjølk 4 Tabell HELsETjENEsTEN FOR storfe Statistikker fra Helsetjenesten 45 Tabell HELsETjENEsTE FOR GEIT Statistikker fra Helsetjenesten 58 Tabell TEKNIKK 6 8. Statistikker fra mjølkeutstyr 6 Tabell Godkjente mjølkemålere MasTITTLabORaTORIET I MOLDE Statistikker fra Mastittlaboratoriet 65 Tabell Statistikksamling 3

4 . KUKONTROLLEN betydelig avdråttsøkning i Årsoppgjøret for Kukontrollen viser en avdrått pr. årsku på 733 kg mjølk. Dette er en økning på hele 7 kg i forhold til og avdråtten har aldri vært høgere. Fett- og protein viste en svak økning og var i på henholdsvis 4,9 og 3,4. Buskapsstørrelsen økte, gjennomsnittet i var 3,6 årskyr. 98,5 av kumjølkprodusentene er medlemmer i Kukontrollen. Årets tallmateriale omfatter månedlige registreringer av.583 årskyr fordelt på 8.49 godkjente buskaper. Det ble registrert i alt perioder (mjølkeveginger) og analysert..54 mjølkeprøver fra enkeltkyr. Kravet for å inngå i tallmaterialet til årsoppgjøret er som i minst perioder, herav minst 4 med uttak av mjølkeprøver. økt avdrått i de fleste fylkene Årsavdråtten i var 733 kg mjølk pr. årsku. Økningen i Energikorrigert mjølk var på kg. Det var avdråttsøkning i samtlige fylker med unntak av Telemark og Vestfold. Kyrne i Finnmark var de som mjølka mest, i gjennomsnitt 7799 kg, det er nær 5 kg mer enn landsgjennomsnittet. På landsbasis har fettprosenten økt fra 4,8 til 4,9. Proteinet har økt med,3 prosentenhet til 3,4 og laktoseinnholdet har økt fra 4,6 til 4,63. 93,6 av den produserte mjølka er levert til meieri, mens 6,4 ble benyttet til andre formål (oppfôring av kalv, egen husholdning, lokal foredling). Tilslutning til Kukontrollen Tilslutningen til Kukontrollen er stabil og høg. 98,5 av kumjølkprodusentene er medlemmer i kontrollen. Reduksjonen i antall mjølkeprodusenter fører naturlig nok også til færre medlemmer i Kukontrollen. Dette kompenseres ved at buskapsstørrelsen øker og middelet i var 3,6 årskyr, en økning på,5 årsku. Antall årskyr i kontrollen økte med 78 i forhold til. Østfold hadde de største buskapene, med et gjennomsnitt på 33,7 årskyr. Troms har hatt den største -vise økningen i antall årskyr pr. buskap, med 7,8 økning. Fôrforbruk og fôrsammensetning Det totale fôrforbruket viser en økning på 6 FEm pr. årsku og var i på 53 FEm. Fôret fordeler seg slik: 4,9 kraftfôr, 45, surfôr gras,, høy,, poteter og,3 beite. Aust-Agder og Telemark hadde høgest beiteandel med henholdsvis 7,6 og 5,. I Østfold utgjør beiteandelen bare 5,9. 4 Statistikksamling

5 . statistikker FRa KUKONTROLLEN Tabell.. Historisk oversikt Table.. Historical summary År Year Ant. kyr No.of cow eq Ant. buskaper ** No.of herds Årskyr pr. buskap Cow eq per herd Avdrått/Yield Fôring/Feeding Tilslutning Participation Kg mjølk pr. årsku Kg milk per cow eq fett fat protein protein laktose lactose Kg EKM **** Kg EKM F.e.*** i alt Total no of feed units kraftfôr concentrates beite pasture surfôr silage høy hay rotv. roots annet other feedstuffs * Kyr Cows Buskap Herds ,9,8,8 3, 3, 3,5 4, 4,4 4,7 5,3 5,9 6,3 6,7 7,7 8,7 9,8,5,4, 3, ,5 4,8 4,7 4,6 4,3 4,5 4,3 4,5 4,7 4,4 4,6 4,7 4, 4,6 4, 4,9 4, 4,4 4,8 4,9 3, 3, 3,9 3, 3, 3,4 3,3 3, 3, 3,7 3,7 3,3 3,33 3,35 3,38 3,39 3,37 3,38 3,37 3,4 4,66 4,7 4,68 4,66 4,7 4,65 4,67 4,6 4, ,3 36,6 36,8 37, 36,9 37, 36,9 36,4 36,6 36, 36,7 37, 37,7 38,5 39,4 39,8 4, 4, 4,9 4,9 5, 4,4 5,4 5, 6, 5,9 6,5 7, 6,5 7,5 6,3 6,5 5,5 5,3 3,9 3,5 3,,6,,3 38, 4,4 39,6 4, 4, 4, 4,4 4,6 4,7 4, 43,3 4,9 43,6 43, 43,9 44,4 44,8 45,6 45,3 45,,6,7,9,9,7,4,,,,9,8,7,6,6,5,3,3,3,3,,5,4,3,3,,,,,,,,,,,,,,,, 7,3 6,5 6, 5,8 5, 4,3 3,9 3,5 3, 3,,8,7,4,3,,,8,5,5,5 87,7 89, 9, 9, 9, 93, 93, 94,5 95,4 95,9 8, 8,9 85, 87, 87, 89, 89, 9, 9,9 95, 94,9 94, 94, 95,7 96,7 97,7 97,9 98, 98,3 98,5 * Beregning utgår f.o.m 3 ** Antall helårsbuskaper som har fått beregna årsoppgjør. Kriteriene innskjerpet i 9, se informasjon under. Kukontrollen. *** F.e. = FEm fra 993 **** Kg. protein 98- Statistikksamling 5

6 Tabell.. Tilslutning til kontrollen og gjennomsnittlig buskapsstørrelse Table.. Participation in the herd recording and average herd size Antall helårsbuskaper Antall årskyr Årskyr pr. buskap No. of full year herds No. of cow equivalents Cow eq per herd Fylke/landet I år I fjor Forskjell I år I fjor Forskjell I år I fjor Forskjell Antall Antall Antall County/the country This Last Difference This Last Difference This Last Difference year year year year year year No. No. No. Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,8-3, -, -5,3-5,3 -,4-5, -5,4 -,5-5,6-5,7-3,9-7,3-5,4-5, -6,4,9-4, ,3 4, 3,,7, 3,5 4,4, 5,, -,,7,6,5,,3 7,8,9 33,7 3,3 4,5,8,4 33,6 9,6 9,5 9,7 7, 8,5 7,3 4, 5,4 7,,9 8,7 4,4 3, 9,3 3,,5, 3, 7,8 8, 8,7 5,3 7,6 6,, 3,9 5,6, 7,6,8,5,,3,3,,6,8,5,,8,9,,9,5,6,8,,6 8, 7, 5,6 6, 5,7 5,, 8,3 5,3 7, 5, 6,8 8,6 6,3 6,3 8,5 6,3 7, Landet , ,4 3,6,,5 6,8 6 Statistikksamling

7 Tabell..3 Prosentvis fordeling av buskaper med fullt år på ulike buskapsstørrelser Table..3 Per cent distribution of full year herds according to herd size Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Antall buskaper No. of herds Årskyr pr. buskap Cow equivalents per herd,-4,9 5,-9,9,-4,9 5,-9,9,-34,9 35,-49,9 Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,,4,4,,,4,,9,3,4,,5,,,8 5,5 9,3 4,7,8 8, 4,8 3,5 4,7,3 9,6 8,9 3, 3,4 8,3 7,6, 4,3,4,3 3, 7,4 5,6 4, 7,3 9,3 4, 8,7 3,8, 5,7,9 7,4 8,4 5,5,3 4,4 3,9 3,9 6,8 4, 4,6,5 3,7 9,,9 4,4 4, 8, 3, 7,3 33, 9,9 4,4 44,8 34, 9,6 5,4 39,4 6,7 7,3,3 39,4 7,6 7,6 9, 36,5 38, 3, 6, 37,,8 6, 8,8 6, 8, 8,3 9,4 5,7 5,,6 4,6,9 9,4 8,3,6 8,9 3,3 9,3 Landet Landet i fjor ,4,5 9,,,,8 3,5 5, 3,9 9,5 8,5 7,4 5,-99,9 7,7, 6,9 7,6 7,6 6,9 6,3 3,4 4,7 9,6 5, 3,4 8, 8, 9,6 5,5,4 5, 7,3 5,6 Over 99,9,4,6,,,4,,,,,, Statistikksamling 7

8 Tabell..4 Prosentvis fordeling av helårsbuskaper på ulikt buskapsmiddel Table..4 Per cent distribution of full year herds according to herd size Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Antall buskaper Buskapsmiddel, kg EKM under Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,,8,,3,,,,9,5,5,4,6,,6,,9,7,8,8,9, 5,6 3,,3,5,9,3,3,7,9,,5,9,,4,4,,7,,8 5, 5,7,9,,7,,4,,8,3,9 3,, 8, 3,4 5,7 5,,8 7,3, 6,5,9 3,3 3,7,5 3,4,6,6,9,,8 5,6 5,7 7,5 5, 4, 4, 6,8 5, 5,4 4,8 7,6 4, 5, 3,8 4,6 5,7 4, 8,5,,5 5,4 9, 5,6,5 6,8 4, 7, 8,5 9,5 8,9 9,7 7,6 9, 8,5 3, Landet Landet i fjor ,,,,,7, 3,4 3,9 5,5 7, 9,8, ,3 6,4 7, 8,9 7,8 8,5,8 8, 5,8,5 3, 4,5,3 5,3 3,6 3,3,4,4 4,5 5, ,6 6,8 9, 6,9 3,7,3 8,8 3,6 4,9 4,8 7,,5 7,4 9, 8,7 7,4 5,6 7, 7,3 7, ,5 5, 9,9 4, 4,7 6,9 4,6 5,9 4,9 7,7 6, 5, 8,4 6,5 7,9 7,9 6, 3,4 6,6 6,8 over ,8 3, 9,5 4,9 3,5 4,3,5 9,3 5,6 38,3 3,7 4, 33,6 7,6 35, 3, 37,9 53,6 9,,5 8 Statistikksamling

9 Tabell..5 Prosentvis fordeling av kyrne etter antall kalvinger og gjennomsnittlig alder pr. 3. Table..5 Per cent distribution of cows according to number of calvings and average age per 3.dec Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Antall kyr No. of cows Siste kalvingsnummer/last number of calving Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,4 39, 35,9 35,5 37,6 4, 38,5 36,8 4, 4,5 38,5 35,3 37,6 37,6 39,5 39, 39,6 37, 8,6 8, 5,9 6, 7,6 8, 6,3 7,6 6,5 7,6 7,8 6,5 6,4 6, 6,9 7, 6,4 5,8 6,4 6, 8, 7,3 6,7 7,5 6,7 6, 6,5 6, 6,5 7, 7,3 7,5 7,3 6,9 7,6 7, 8,6 9,,7,3 9,5 7,5 9,5,6 8,5 8,8 8,8,5,, 9,4 9,5 8,8, 4, 4, 5,5 5,8 5, 3,7 4,9 4,7 4,7 4, 4,7 5,5 4,8 4,9 4,3 4,4 4, 5,6 Landet Landet i fjor , 38,7 6,8 6,9 7, 6,9 9,7 9,4 4,8 4,6 >5,9 3,5 4, 5, 3,5 3, 4, 4,,7,7 3,7 5, 4, 3,6,7,9 3,6 4, 3,6 3,5 Gj. snittlig alder på kyr (i måneder) Average age of cows (in months) 48, 49, 49,3 49, 47,3 46,5 48, 49, 47,6 47, 46, 47, 48,4 47,6 46,7 47, 47,5 5,4 47,7 47,3 Statistikksamling 9

10 Tabell..6 Prosentvis fordeling av okser, kastrater og kviger etter alder pr. 3. Table..6 Per cent distribution of bulls, steers and heifers according to age in months as per Dec. 3 Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year < 6 md. Okser/Bulls 6- md. > md. Sum okser < 6 md. Kastrater/Steers Kviger/Heifers 6- md. -8 md. > 8 md. Sum kastr. < 6 md. 6- md. -8 md. > 8 md. Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 43,6 43,9 46, 43,3 6,7 49, 46,3 38, 39,3 4,8 57,6 59, 46,9 44,4 39,7 37,7 4, 4, 3,5 8,6 5,3 3,3 9, 3,3 6,4 5, 3,5 8, 6,4 3,,7, 7,9 5,8 7,5 34, 3,8 7,6 8,5 33,5 8, 7,7 7,3 36,7 37, 3, 6, 7,8 3,5 33,6 3,4 36,6 3,5 3, , 5, 9,, 6, 3, 35, 7,5 5, 7,5 3, 3,7, 9,7 3,5 8,3 6, 6,,, 8,6 5,8 5, 3,8,3 9,6,7 37, 5,4 58,8 5, 4, 38,6 46,6 36,8 6, 6,5 5, 33,3 36,5, 69,8 45, 5, 37, 3, 8,3 7,6 4,7 3,,3, 9,,5, 66,7, 3,8 7,8 4,,, ,6 3,8 6,3 3, 3,4 5,6 3, 5, 8,3 5,9 35,4 4,7 8,7 3, 5, 8,9 8,6,4,,, 8, 8,,5 5,7,7,,6 4,4, 8,7 8,7 3,3 9,,9 4,6 3,9,6 4, 7,5 8, 3,4 9,,5 5,8 4, 3, 35,3 6,5 7,7 3,5 7, 3,8, 3,6 3,5 7,6 4, 3,4 3,6 3,3 9,7 5,7 8,5 9, 3, 6, 3,6 8, 4,8 6,7 3,9 Landet Landet i fjor 44,7 44,3 3,7 4, 3,6 3, ,,6, 8,9 43,7 45, 4, 5, ,9 8,9 9,4 9,3 6,4 6,9 5,3 4,9 Sum kviger Statistikksamling

11 Tabell..7 Prosentvis fordeling av okse- og kvigekalver på ulik bruk Table..7 Per cent distribution of bull- and heifer calves according to different use Okser/Bulls Kviger/Heifers Fylke/landet/ Landet i fjor County/ the country the country last year Prosent kastinger totalt Aborted Dødfødt Stillborn Krepert Died Påsatt kjøtt Reared beef Antall født i året No.of born in the year Dødfødt Stillborn Krepert Died Påsatt mjølk Reared dairy Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj. Møre og Romsd. Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Nordland Troms Finnmark,8,7,8,7,6,8,8,8,5,,8,6,6,7,6,6,5,6 5,5 4, 3,6 3, 3,3 4,3 3,5 3,6 3,6 4, 3,9 3, 3,8 3,4 3,9 3,8 4,8 3,9,3,8,9,7,6,9,6,9,4,,8,7,7,8,8,7,, 93, 95, 95,4 96, 96, 94,7 95,8 95,5 96, 94,5 95,3 96,3 95,4 95,7 95,3 95,5 94, 94, ,7,,7,4,5 3,8,,,,7,5,,6,6,9,7 3,3 3,,7,5,8,6,6,6,3,6,7,8,7,6,5,4,5,6,5,6 9,6 9, 93,5 93,7 93,5 9,7 94,4 9,7 93, 93,4 93,5 93,5 94,9 94,6 93,9 93,3 93, 94,7 Landet Landet i fjor,7,6 3,7 3,5,8,8 95,4 95, ,6,4,6,7 93,7 93,9 Påsatt kjøtt Reared beef,7 5, 3, 3, 3,4 3,8 3, 4,4 4,,9 3,3 3,9,,3,6 3,4 3,,4 3,,9 Antall født i året No.of born in the year Statistikksamling

12 Tabell..8 Middeltall for avdrått, fôr-forbruk og utrangeringsprosent for helårsbuskaper Table..8 Average yield, average feed consumption and culling per cent of full year herds Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kg mjølk Kg milk fett fat 4,8 4,9 4,8 4,7 4,5 4,4 4,8 4,7 4,4 4, 4,5 4,5 4,4 4, 4,3 4,4 4,4 4,3 Middel pr. årsku/average per cow eq. protein protein 3,4 3,4 3,4 3,39 3,4 3,4 3,37 3,39 3,4 3,43 3,39 3,36 3,4 3,4 3,4 3,4 3,37 3,38 laktose lactose 4,67 4,64 4,6 4,63 4,64 4,66 4,63 4,59 4,6 4,63 4,64 4,65 4,64 4,63 4,63 4,6 4,6 4,6 Kg EKM Kg EKM Leverings Proportion of recorded milk delivered to dairy 94, 9,8 9,4 9,8 93,3 94,5 9,7 93, 93, 94,4 94,4 94,5 93,8 93, 93, 94, 94,6 94, FEm pr. årsku FUm per cow eq Landet Landet i fjor ,9 4,8 3,4 3,37 4,63 4, ,6 9, kraftfôr FEm kr. fôr pr. kg EKM concentrates 34,6 35,6 4,8 4, 4, 39,7 35,9 38,3 4, 4,9 45,6 46,7 44,6 43, 4,6 43, 44, 47, FUm of concentr. per kg EKM 4, 4,9 9,6 3, 3,4 8,9 6,4 8, 8,4 9,9 3, 33,3 3,9 3, 8,9 3,9 3,5 35,5 4,9 4,9 3,5 9,9 Utrang. Culling. kalvskyr Eldre kyr st calf cows 3, 8,8 6,7 3,6 3,4 3,6 8,9 3,8 33,6 34, 8,5 7, 8,5 9,7 3,3 8,4,9, Older cows 47,3 47,4 4,8 4, 46, 49,5 4,3 37,5 44,3 47,5 45,5 4, 43, 4,6 46,4 46, 44,7 4,9 9,8 3,5 44, 46,7 Statistikksamling

13 Tabell..9 Prosentvis fordeling av fôr-forbruket til mjølkekyr, gruppert på fôrgruppe. bare helårsbuskaper Table..9 Per cent distribution of consumption of different feedstuffs in full year herds av ulike fôrgrupper / of different foodstuff Fylke/landet/ Landet i fjor FEm pr. årsku Beite Ferskt fôr Høy Surf. gras Surf. gr.f. Kunst T.gras Ubeh. halm Beh. halm Concentrates Rotvekst County/the country the country last year FUm cow eq Kraftfôr Pasture Fresh feeds Hay Silage grass Annual crops Dry straw Treated straw Roots Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,6 35,6 4,8 4, 4, 39,7 35,9 38,3 4, 4,9 45,6 46,7 44,6 43, 4,6 43, 44, 47, 5,9 9,5 9,7,, 6,6 5, 7,6 4,, 8,9 7,4 7,9,8 4,5,6 9,7,4,4,4,3,,,4,8,5,4,,8,4,3,,5,,9,4,3,3,,7,5,,,,3,,,4 53, 47,4 46,6 47, 45, 44,4 47,4 43,3 45, 43,3 4,7 44,5 46,3 45,5 4,7 44,5 44,5 4,7,,3,3,3,4,8,,,,,,4,4,,,,,,,,3,3,4,,,,,,,,,,, Landet Landet i fjor ,9 4,9,3,,4,4,,3 45, 45,3,,,, Potet Potatoes,,4,,,3,,,,4,, Mjølkprod. Dairy by-prod,4,4,4,3,,,9,, Annet fôr Other feeds,5 3,9,,, 3,4,,,,3,9,,4,3,,5,4 Statistikksamling 3

14 Tabell.. bruk av og resultat av forskjellige bedekningsformer i helårsbuskaper i Kukontrollen Table.. Use of artificial insemination, natural mating and embryo transfer Fylke/landet/ Landet i fjor Kunstig ins. Ant. bedekninger (//-3/-) Nat. paring Totalt antall kalvinger i året Herav kalvinger med Sikker far etter/alliable sire from Kunstig ins. Eggtranspl. Eggtranspl. Nat. paring Country/the country the country last year Artificial ins. Embryo transfer Natural mating Total no. of calvings Artificial ins. Embryo transfer Natural mating Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,6 8,7 89,4 8,4 84,6 83, 79,6 67, 79, 79,5 86,3 9, 86,6 84, 86,3 84, 8,6 79,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,8,3 3,8,8,6 6, 4,6,5 3,,5,,9 4,5,,5,3,9 Landet Landet i fjor , 84,,,,7,8 Usikker far Uncertain sire,4,6,,9,5,8,7,6,9,3,9,9,7,7,5,,5,,7,8 Ukjent far Unknown sire 5,5 4,9 7,,9, 3,5,4 6,8 7,3 6, 9,3 4,8 9,9 9,7,,5 4,6 8,4,5,3 4 Statistikksamling

15 Tabell.. Frekvenstabell. Prosentvis fordeling av førstekalvkyr på kalvingsmåned innen fylke Table.. Frequency table. Distribution of st calf cows, according to month of calving within county Fylke/landet/ Landet i fjor Jan. Feb. Mars April Kalvingsmåned / Calving month Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. County/the country the country last year Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 8,8, 7,5 7, 8,8 9, 8, 5,8 7,4 8,3 6,3 6, 7,7 7,7 8, 7,9 8,7 8,9 8,6 9,8 9,6 8,8 9,5 9, 8,4 6,8 8,8 8,6 7, 4,9 8, 7,3 8,7 8,4 7,6, 9,4 8,9 8, 8, 6,5 6,4 6,3 7,9 7,4 8, 5,9 4,5 7,9 6,6 9, 7,6 8, 9,9 6,7 5,4 6,5 5,3,9 5,6 5, 6,7 5,9 5,4 3,,9 5,5 5,3 6,6 4,5 5,3 7,5 6, 5,8 7, 4,,5 7,,8 8,8 3,4 5,,9,8 4,6 5,3 5,9 4, 5, 6,5 7,4 7, 6,4 4,3 3,6 8,4 3,8 5,6 4, 5,,6,7 4,4 4, 7, 4, 4, 6,7 9,6 8,9 7,6 6, 6,,,7 4,8 8,8 9, 6,6 4,4 8,4 6,7,5,,8 7,5 8,9 9, 9,3 8,7,,6, 9,8 9,5,8 9,9,3,,5,5,, 8,3 8, 8,4,5 4, 4,4 8, 3,,6 4,9,9,4 5, 4, 6,3 9,8 4,,, 9,5,8 9,6 4,5 5, 7,4,7 3,7,9 9,8 6,5 8,7,7 3, 8,5,, 8, Landet Landet i fjor 7,7 7,7 8, 7,5 7,6 7,9 5,3 5,8 4,8 5, 4,8 4,6 8, 7,9,6,4 4, 3,7,, Nov. Nov. 9, 7,7 8,3,9, 8,, 9,7 8, 7,9 9,9,3 9,4 8,9 7,7 8,9 7,8 7,8 9, 9, Des. Dec. 7,6 7,9 7,6 8, 8,4 7,8 7,9 7,9 8,9 7,8 8, 7,5 8,4 8, 7,9 8,4 9,3 8,4 8, 8, Sum antall kyr No. of cows Statistikksamling 5

16 Tabell.. Rekrutteringsprosent (. kalvskyr) gruppert på buskapsmiddel innen fylke antall. kalvskyr i prosent av alle kyr som har kalva i løpet av året Table.. Rearing per cent ( st calf cows) grouped by herd average yield, within county Number of st calf cows in per cent of all cows calved during the year Fylke/landet/ Landet i fjor Buskapsmiddel, kg EKM / Herd average yield kg EKM County/the country the country last year < Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 8, 5, 3, 8,9 36,3 9,4 8,6 33,3,5 37, 3,3 7, 33,6 5,6 5, 44,5 3,6, 3,5 6,5 3,9 6,, 37,5 3,3 34,, 6,9 34,5 3,4 3, 3, 36,6 44, 9,7, 6,7 3, 6,7 9, 46,7 4, 7,9 34,3 38,7 4,6 35,3 3, 9,6 33,6 9,8 3,5 5,, 5, 6,5 3,5 3, 36, 3,5 4, 3,9 38,7 35, 34, 39, 3, 35, 36, 39,4 7,7 35,4 35,3 9,5 9,8 3,7 8, 7,6 33, 3, 39,8 34,7 35,5 3, 36,3 3,8 3,7 37,3 37, 7, 35,9 37,8 3,7 3, 6,5 3,7 35, 6,4 3,9 34,8 35, 3,8 3,7 33, 33,7 35, 34,9 3,5 38,4 3,5 33,8 34, 34,4 45, 35,5 3, 35,8 37,8 35, 34,3 33,5 34, 36,5 36,8 36, 9,8 35,3 35,9 35,4 34,7 34,3 35,8 37, 36, 39,4 36,5 37,7 3,7 35,5 36,3 37,3 37,8 34,4 33,8 37,8 34,9 35,5 34,9 34,5 36,8 4,6 39, 39,6 37,8 35,5 33,6 35,7 34,7 38,3 36, 4, 33,9 Landet Landet i fjor 3,8 3,4 9, 3,5 3,7 33,4 33,7 33,5 33, 35, 33, 35, 35, 35,7 35,9 36,5 36,3 36, ,8 35,5 36,8 34,5 37,4 38,8 34,4 37,5 43, 37,6 37,3 34,4 36,6 38, 38, 37, 4, 33,5 37, 38, ,8 4, 35,7 35,9 36,4 39,6 34, 34,8 43,3 4, 36,7 35, 36,7 36, 38,6 36,8 37, 36,8 37,7 38, > ,4 43,7 36,8 38,3 39,6 4,5 47,7 4, 4,6 4,5 38,5 36,4 36,8 4,5 38,4 37,6 4, 38,9 39, 4,6 Middel rekr. prosent Average rearing 38, 36,6 34,6 33,9 35,7 37,6 36, 34,8 39,6 38, 36,6 33,8 35,6 36, 37,5 37, 37,6 35, 36, 36,7 6 Statistikksamling

17 Tabell..3 Utrangeringsprosent gruppert på buskapsmiddel innen fylke antall utrangerte kyr i prosent av alle kyr som har vært innom Kukontrollen i løpet av året Table..3 Culling per cent grouped by herd average yield, within county Culling cows in per cent of all cows, which have appeared in the herd recording during the year Fylke/landet/ Landet i fjor Buskapsmiddel, kg EKM / Herd average yield, kg EKM County/the country the country last year < Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 8,9 5, 3, 4,, 6,3 3, 38,5 5, 3,5 3,3,9 3,5 4,4 36, 3,4 3,, 3,8 34,8 5, 8, 5,6 8,4 8,5 6,, 7,4 4, 6,8 5,,4 8, 6, 7,5, 3,5 3,9,3 3,8 3,4,4 3,8 6,3 3, 7, 33,3,,8,7 3, 6,5,4 33,,7 4,9 7,3 6, 3,7 5, 8,7 7,3 6, 7,3 6,4 3,4 3,7 4, 6,6,6 8,8 8,6 6,6 6,3 6,8 5,7 3,8 7,, 7,4 3,8 9,3 7, 4,6 4,6 5,6 6, 8,8,8,3 7,6 7,6 6, 3,7,7 4,5 4,7,5 8,8 6, 6, 3,6 6, 7,5 7, 7,3 5,6,3 9, 6,6 6, 6,6 3,8,7 3, 4,9 6, 9, 7, 6,3 5,6 5,5 7,5 7,7, 9,9 7,8 6,8 6, 7, 8,7 8,4 5, 7, 9, 7,9 8,7 5,9 5,8 8,4 8,6 7,7 5,4 4, 6,8 6, 6, 7,8 7,9 9, 6,9 6, 4,8 9,6 6,6 5,7 7,4 7,5 8,3 8,7 6,4 9, 8,4 7, 8,7 6,8 6,9 3,8 9, 8,4 3,5 9,6 7,6 7, 8,3 7,4 7,8 7,5 9,5 8, 8,3 3,9 7,4 8,6 8,6 3,9 7, 6,7 6,4 3,3 8,9 7,3 7,7 7, 9, 7,4 8,5, Landet Landet i fjor 6, 4,5 6, 5,8 4,6 7, 5,9 7,7 6, 7,9 5,7 8, 6,9 7,9 7,4 8,5 7,7 8,9 8, 3, 8,5 9,7 > ,6 33,3 6,8 3,7 9,7 3,5 9,6 7,6 33, 3,5 9,8 9,5 9,7 9,8 3,7 3, 9, 6,4 3,8 3,6 Middel utr. prosent Average culling 8,9 8,4 6,6 6,8 8,5 9,4 7, 5, 8,6 9,7 8, 6, 7,3 7,3 8,6 8, 6,6 5,7 7,8 9, Statistikksamling 7

18 Tabell..4 Prosent utrangerte kyr solgt til slakt, sjøldau, mista og kassert gruppert på utrangeringsårsak innen fylke Table..4 Percentage of culled animals sold for slaughter, dead or lost within county and culling reason Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Poor fertility Høgt celletall High somatic cell count Dårlig fruktbarhet Spenetråkk Teat injury Utrangeringsårsak / Reason for culling Andre sjukdommer Other diseases Dårlig avdrått Poor milk yield Dårlige bruksegenskaper «Difficult cows» Annen individ rel årsak Other animal dependent calling reason Sjøl daua/ Mista/ Nødslakt Died Dårlig lynne Dårlig jur Bad udder Bad temperament Beinproblemer Leg problems Lav utmjølk hast. Low milking speed Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 4,9 5,4 9,6 9,4 7,5 7,,9 9,9, 7, 9,9 5,4 8,,7 7,4 8, 8,4, 3,6 4,5,3 8,8, 6,, 9,4,4,5, 8,8, 9,6 9,6 7,8, 8,7,6,8,4,9 3,,4,7 4,,9 3,,4,,,,,,8,4,3,5,5,5 3,,5,7,9,,6,6 3, 3, 3,,6,7,6,,5,7, 8,5,3,8 5,9 8,3 8,, 8, 7,8 9,9,4,8 7,5 7,5,8 7, 5,8 5,5 4,8 5,6 5, 3,4 3,5 5,9 5,5 5, 5,3 6,9 7,5 8,8 9,5 7,5 4,7 9,7 6,9, 7,7 7, 7, 4,5 3,8 6,8 3,5 7,5 3, 3, 9,8 9,6 3,5 9, 3,6, 9,7 7,7 7,4 8,7 9,7 6,7 6,8 6, 6, 7,6 8, 8,6 7,5 8, 7,5 7,9 8,7,5,6,,,,5,,9,,,6,3,,8,8,8,3, 9,3,7 9,3 8, 9, 7, 8,5 4, 6,9 7,5 6,4 5,7 7,8 8,6,,,3 6,4 3, 3,5 3,9 4, 5,7 5,9 5, 3,6 3,3 4,,5,7 3,3 3,8 4, 3,5 4, 5,,4,,8,9,,3,4,,6,,,,9,,4,9,9, Landet Landet i fjor 8,9 8,,,3,3,,7,6 9,6 8,6 6,5 6,,8 5,8 7,6 7,,9,9 8,3 8, 3,8 3,6,, Fortsetter neste side... 8 Statistikksamling

19 Tabell..4 Prosent utrangerte kyr solgt til slakt, sjøldau, mista og kassert gruppert på utrangeringsårsak innen fylke Table..4 Percentage of culled animals sold for slaughter, dead or lost within country and culling reason Fylke/landet/ Landet i fjor Utrangeringsårsak / Reason for culling Lekkasje Mastitt Andre årsaker Sum utrangerte kyr innen fylket County/the country the country last year Leakage Mastitis Other reasons No. of culled cows Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark,3,5,8,4,5,3,9,,7,3,4,6,6,6,6,7,,6,5,9,6 3, 4, 5, 4,3 3,6 3, 5,4 4,4 4, 3,5 3,4 3, 4,5 4,9 3,6,,,,,,,,,,,,,,,,,, Landet Landet i fjor,5,5 3,8 3,9,, Statistikksamling 9

20 Tabell..5 Prosent utrangerte kyr solgt til slakt, sjøldau, mista og kassert, gruppert på utrangeringsårsak innen laktasjon Table..5 Percentage of culled animals sold for slaughter, dead or lost within lactation and culling reason Beinproblemer Laktasjonsnummer Høgt celletall Dårlig fruktbarhet Spenetråkk Utrangeringsårsak / Reason for culling Andre sjukdommer Dårlig avdrått Annen individ rel årsak Sjøl daua/ Mista/ Nødslakt Dårlig lynne Dårlig jur Bad temperament Lav utmjølk hast Lactation no. Poor fertility High somatic cell count Teat injury Other diseases Poor milk yield Dårlige bruksegenskaper «Difficult cows» Other animal dependent culling reasons Died or lost Bad udder Leg problems Low milking speed > > >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >9 4,3,8 6,6 3,,6, 9, 6,9 7, 6,3 4,6,5,7 3,6 4,6 3, 4,4 3,8 3,9 7,3,8, 3,3 3,4 3, 3,,4 3,,,8,,4,9 3,3 3,6 3,8 4,,6 6,, 5,4,5 7,5 5, 3,6,7 3,5,5,6 3,3 7,7 6,5 6, 5,9 5, 4,4 4, 3,9 3,,6,5,,9 3, 4, 9,9 3,6 37,9 37, 4,5 6,7 5,8 7,7 9,,8,9,8,9,9 9,8 4,6,4,8,5,5,4,6,,, 5, 7,5,7,,, 8,3 7,7 7,7 6,5, 3,3 3,9 5,5 6,3 5,4 5,8 5,8 5,7 4,,9,8,8,8,5,6,7,,5, Alle Alle i fjor 8,9 8,,,3,3,,7,6 9,6 8,6 6,5 6,,8 5,8 7,6 7,,9,9 8,3 8, 3,8 3,6,, Statistikksamling

21 Tabell..5 Prosent utrangerte kyr solgt til slakt, sjøldau, mista og kassert, gruppert på utrangeringsårsak innen laktasjon Table..5 Percentage of culled animals sold for slaughter, died or lost, within lactation and culling reason Utrangeringsårsak / Reason for culling Laktasjonsnummer Lekkasje Mastitt Andre årsaker Sum utrangerte kyr innen laktasjon Lactation no. Leakage Mastitis Other reasons No. of culled cows > > >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >9,6,7,5,4,3,3,,,,,4 3,7 4,4 5, 5,5 4,3 4,7 3,7, 8,9,,,,,,,,,, Alle Alle i fjor,5,5 3,8 3,9,, Statistikksamling

22 Tabell..6 Prosent dødfødte kalver gruppert på kalvingsnummer, og prosentvis fordeling av kalvinger gruppert på kalvingsvansker innen kalvingsnummer Table..6 Per cent stillborn calves grouped by calving number, and per cent parturitions distibuted on none, some and heavy calving difficulties Kalvingsnummer Calving no. Antall i alt Total no. Fødte kalver / Calves born Kalvinger / Calvings Kasta Aborted Dødfødt Stillborn Krepert Died Antall med ingen, noen og store vansker Calving with «ease» of calving record Antall vet ikke Not reported Ingen None Fordeling av vansker () Noen Distribution () Some Store Heavy > > >3 >4 > ,5,9,8,7, 4,,7,8,8,8,8,7,6,5, ,8 95, 95, 95, 94,4 7,9 3,5 3,3 3,6 4, 3,3,5,5,5,6 Alle Alle i fjor ,7,7 3,3 3,,7, ,7 93, 5, 4,8,, Sum antall kalvinger Total number of calving Statistikksamling

23 Tabell..7 Frekvenstabell. Prosentvis fordeling av kyr på kalvingsmåned innen fylke Table..7 Frequency table. Distribution () of cows on month of calving, within county Kalvingsnummer Jan. Feb. Mars April Kalvingsmåned / Calving month Mai Juni Juli Aug. Calving number Jan. Feb. March April May June July Aug. Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 7,9 9, 6,6 6,7 8, 8, 6, 5,9 8, 7,3 6,3 5,5 7,7 7, 7,8 7,6 7,6 7,6 7,7 8,5 7,5 7, 7,9 7,4 6,8 6, 7,9 7,5 5,5 4,4 7,4 6,5 7,5 7,3 7, 8,6 7,9 9, 7,5 7,3 6,3 6,8 8,, 7,9 9,4 5,9 4, 7,7 7, 8,8 7,3 7,5 8,4 6,5 7, 7,8 6,6 4,5 6, 5,4,4 7,3 7,9 4,3 3, 6, 6,7 8, 5,9 7,4,4 7,6 7, 8,4 5,7 4,4 8,7 3,7 7,4 4,8 7, 4,,9 6, 6,3 7,8 6, 7,7 9, 8, 7,8 7,7 4,9 4,8 9,4 4,4 6,6 5, 6,6 3,3,6 5,6 5, 8, 6, 6,3 9,7 9,9 8,9 8,6 6, 6,3,8 9, 4,9 7,5 8,5 6, 4, 7,6 6,7, 9,7 9,4 8, 9, 8, 9,6 8,8 9,4 9,7,4 9,8 8,4,, 3, 9,9,3 9,5,,4 7,8 Landet Landet i fjor 7, 7, 7, 6,6 7,6 7,7 6,6 6,9 6,3 6,4 5,9 6, 7,8 7,9,, Sept. Sept. 8,6 8,,6 3,5,9 8,3,8,8 4,5,4,7 5, 3, 5,5 9,,5,5 9, 3,3 3, Okt. Oct. 9,3 8,8 9,8 4, 5, 8,5,7,7,3 8,9 5,8 7,4,,7 8,, 9,6 8,5,3,3 Nov. Nov. 9, 8,4 7,7,6,5 8,3,3 9, 8,5 7,8 9,8, 9,4 9, 7,5 8,4 8, 6,6 8,9 8,7 Des. Dec. 8,3 9, 7, 8,4 8,7 7,8 8,9 6,3 8,9 7,4 7,9 7,5 8, 8, 7,7 8, 8,3 6,3 7,9 7,9 Sum antall kyr No. of cows Statistikksamling 3

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE 2014 - STATISTIKKSAMLING. Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS SAMMENDRAG

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE 2014 - STATISTIKKSAMLING. Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS SAMMENDRAG HELSEKORTORDNINGEN, STORFE 2014 - STATISTIKKSAMLING Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS SAMMENDRAG Dette er en samling av alle de tabeller som tidligere var samlet

Detaljer

Tine Rådgiving. Statistikksamling 2010

Tine Rådgiving. Statistikksamling 2010 Tine Rådgiving Statistikksamling 2 Statistikksamling 2 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving 2. Statistikksamlingen omfatter alle TINE Rådgivings fag- og ansvarsområder. I rapporten

Detaljer

Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen 2015

Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen 2015 Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen 2015 TINE Rådgiving Tabell 1.0 Historisk oversikt Kukontrollen Table 1.0 Historical summary År Year Ant kyr No of cow eq. Ant. buskaper * No.of herds Årskyr

Detaljer

Statistikksamling 2013

Statistikksamling 2013 Statistikksamling 3 TINE Rådgiving og Medlem TINE Rådgiving Statistikksamling 3 Statistikksamling 3 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving 3. Statistikksamlingen omfatter alle TINE

Detaljer

Innmat 06:xxxx Innmat 04 KB :52 Side 1. TINE Rådgiving. Statistikksamling 2006

Innmat 06:xxxx Innmat 04 KB :52 Side 1. TINE Rådgiving. Statistikksamling 2006 Innmat 6:xxxx Innmat 4 KB 7-6-7 :5 Side TINE Rådgiving Statistikksamling 6 Statistikksamling 6 Innmat 6:xxxx Innmat 4 KB 7-6-7 :5 Side Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving 6.

Detaljer

TINE Rådgiving. Statistikksamling 2007

TINE Rådgiving. Statistikksamling 2007 TINE Rådgiving Statistikksamling 7 Statistikksamling 7 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving 7. Statistikksamlingen omfatter alle TINE Rådgivings fag- og ansvarsområder. I rapporten

Detaljer

TINE Rådgiving. Statistikksamling 2009

TINE Rådgiving. Statistikksamling 2009 TINE Rådgiving Statistikksamling 29 Statistikksamling 29 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving 29. Statistikksamlingen omfatter alle TINE Rådgivings fag- og ansvarsområder. I rapporten

Detaljer

TINE Rådgiving. Statistikksamling 2005

TINE Rådgiving. Statistikksamling 2005 TINE Rådgiving Statistikksamling 25 Statistikksamling 25 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving 25. Statistikksamlingen omfatter alle TINE Rådgivings fag- og ansvarsområder. I rapporten

Detaljer

Innmat 08:xxxx Innmat 04 KB :15 Side 1. TINE Rådgiving. Statistikksamling 2008

Innmat 08:xxxx Innmat 04 KB :15 Side 1. TINE Rådgiving. Statistikksamling 2008 Innmat 8:xxxx Innmat 4 KB 23-4-9 4:5 Side TINE Rådgiving Statistikksamling 28 Statistikksamling 28 Innmat 8:xxxx Innmat 4 KB 23-4-9 4:5 Side 2 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving

Detaljer

TINE Produsentrådgivning. Statistikksamling 2004

TINE Produsentrådgivning. Statistikksamling 2004 TINE Produsentrådgivning Statistikksamling 4 Statistikksamling 4 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Produsentrådgivning 4. Statistikksamlingen omfatter alle TINE Produsentrådgivnings

Detaljer

TINE Produsentrådgivning. Statistikksamling 2002

TINE Produsentrådgivning. Statistikksamling 2002 TINE Produsentrådgivning Statistikksamling 22 Statistikksamling 22 Forord Som en følge av etableringen av TINE Produsentrådgivning, har vi valgt å utgi en statistikksamling for TINE Produsentrådgivning.

Detaljer

Nøkkeltall fra Husdyrkontrollen 2014

Nøkkeltall fra Husdyrkontrollen 2014 Nøkkeltall fra Husdyrkontrollen 2014 1 2 Innledning Kukontrollen I 2014 var 8.969 helårsbuskaper medlemmer i Kukontrollen. Kravet for å få godkjent årsoppgjør er minst 11 kontroller, derav minst 5 med

Detaljer

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE Anne Cathrine Whist Helsetjenesten for storfe/tine BA Postboks 58, 1431 ÅS

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE Anne Cathrine Whist Helsetjenesten for storfe/tine BA Postboks 58, 1431 ÅS HELSEKORTORDNINGEN, STORFE 2009 Anne Cathrine Whist Helsetjenesten for storfe/tine BA Postboks 58, 1431 ÅS SAMMENDRAG Helsekortordningen er fra 1.1.1995 en del av Helsetjenesten for storfe (HTS). HTS arbeider

Detaljer

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE Olav Østerås Helsetjenesten for storfe/tine Rådgiving Postboks 58, 1431 ÅS

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE Olav Østerås Helsetjenesten for storfe/tine Rådgiving Postboks 58, 1431 ÅS HELSEKORTORDNINGEN, STORFE 2010 Olav Østerås Helsetjenesten for storfe/tine Rådgiving Postboks 58, 1431 ÅS SAMMENDRAG Helsetjenesten for storfe (HTS) arbeider med kvalitetssikring, bruk, rapportering og

Detaljer

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS HELSEKORTORDNINGEN, STORFE 2011 Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS SAMMENDRAG Helsetjenesten for storfe (HTS) arbeider med kvalitetssikring, bruk, rapportering og

Detaljer

Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen 2016

Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen 2016 Foto: Helga Kvamsås/TINE Foto: Charlotte Van/TINE Arkivfoto Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen 2016 TINE Rådgiving Innhold side Innledning 3-4 Tabell 1 og 2 Historisk oversikt Kukontrollen 5-6

Detaljer

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS

HELSEKORTORDNINGEN, STORFE Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS HELSEKORTORDNINGEN, STORFE 2012 Olav Østerås TINE Rådgiving/Helsetjenesten for storfe Postboks 58, 1431 ÅS SAMMENDRAG Helsetjenesten for storfe (HTS) arbeider med kvalitetssikring, bruk, rapportering og

Detaljer

Jurhelse Geitedagane Fefor august 2013

Jurhelse Geitedagane Fefor august 2013 Jurhelse Geitedagane Fefor august 2013 Liv Sølverød TINE Rådgiving og medlem TINE Mastittlaboratoriet i Molde Seksjon melkekvalitet og teknikk Helsetjenesten for geit Mastitt Mastitt er den vanligste sjukdommen

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose desember

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose desember Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145.0 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 Prognose desember 2016 INNHALD Meierileveranse

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des. Leveranse og prognose per år Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145.0 140.0 135.0 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 mill. ltr 1 580 Leveranse og prognose

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose mars ,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk. mill. ltr. Prognose mars ,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 Landsprognose for leveranse av kumjølk mill. ltr 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 Jan Febr Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 2015 2016 2017 Prognose mars 2017 INNHALD Meierileveranse

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre SITUASJONSBESKRIVELSE Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre Historiske data Kukontrollen Informasjon fra bruker Regnskap TINE Driftsanalyse (EK) 24. oktober 2011 Kukontrollen

Detaljer

Jurhelse og celletall

Jurhelse og celletall Jurhelse og celletall Geitehelg i Jølster Cupfinalesøndagen 24.11.2013 Liv Sølverød TINE Rådgiving og medlem TINE Mastittlaboratoriet i Molde Seksjon melkekvalitet og teknikk Helsetjenesten for geit Vinnerlag!

Detaljer

Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon

Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon Grovfôrkvalitet og kraftfôr Økologisk melkeproduksjon Grovfôropptak Hva er appetittfôring..? Grovfôrkvalitet? Arktisk landbruk 2009 2 Hva er godt grovfôr? Parameter Ditt resultat Landsmiddel Tørrstoff

Detaljer

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1 og Olav Østerås 1 1 Norges veterinærhøgskole Introduksjon Døde kyr fører til stort økonomisk tap for bonden i form

Detaljer

Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres

Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres Melkekuas bestilling i restauranten. Er melkeproduksjonens legitimitet avhengig av hva kua spiser og hvor melka produseres Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

ÅRSMELDING HELSETJENESTEN FOR STORFE

ÅRSMELDING HELSETJENESTEN FOR STORFE ÅRSMELDING HELSETJENESTEN FOR STORFE 2008 Sjukdomsbehandlinger Per årsku 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,82 0,810,79 0,81 0,80 0,80 0,79 0,76 0,74 0,71 0,71 0,66 0,62 0,56 0,95 1,001,08 1,17 1,17

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Landsprognose for leveranse av kumjølk Prognose september 2016 INNHALD Meierileveranse av kumjølk 2 Kvoter og kvotefylling 2 Prognoseendringar 2016 3 Utvikling i kalvingar og slakting 4 Utvikling i tal

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU

Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset. Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Grovfôrproduksjon hvordan best utnytte graset Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Kr per Fem Fokus på grovfôr hvorfor? 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

Detaljer

Mineralforsyning til sinkyr. Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling

Mineralforsyning til sinkyr. Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling Mineralforsyning til sinkyr Tønsberg, 12 nov 2013 Linda Karlsson Felleskjøpet Fôrutvikling Sinperioden er viktig! Den skal gi kyrne en pause og forberede for en høg produksjon med opprettholt god helse

Detaljer

Storfehelsenytt. God helse og fruktbarhet er viktig for å fylle melkekvota!

Storfehelsenytt. God helse og fruktbarhet er viktig for å fylle melkekvota! www.storfehelse.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 02 2012 God helse og fruktbarhet er viktig for å fylle melkekvota! Forebyggende helsearbeid er svært viktig for optimal

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Kvalitet på geitmelk relatert til helse. Olav Østerås Seksjonsleder dyrehelse og dyrevelferd, TINE Rådgiving, Ås

Kvalitet på geitmelk relatert til helse. Olav Østerås Seksjonsleder dyrehelse og dyrevelferd, TINE Rådgiving, Ås Kvalitet på geitmelk relatert til helse Olav Østerås Seksjonsleder dyrehelse og dyrevelferd, TINE Rådgiving, Ås olav.osteras@tine.no Historisk utvikling av celletall Nesbakken publisert i 1975 Geitmelk

Detaljer

Ensileringsbrosjyra. Fagsamling NLR og TINE november Ingunn Schei

Ensileringsbrosjyra. Fagsamling NLR og TINE november Ingunn Schei Ensileringsbrosjyra Fagsamling NLR og TINE 11.-12.november 2013 Ingunn Schei Topp Team Fôring Åse Flittie Anderssen, Line Bergersen, Eirin Sannes, Anitra Lindås Sverre Heggset Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Produksjon av oksekjøtt i Norge

Produksjon av oksekjøtt i Norge Grovfôrbasert storfekjøttproduksjon: Ulike surfôrkvaliteter til NRF-okser Åshild T. Randby Produksjon av oksekjøtt i Norge NRF-okser i norske mjølkebuskaper vokser i gjennomsnitt 5 g slaktevekt daglig

Detaljer

Status prøvetaking resultat

Status prøvetaking resultat Status prøvetaking resultat Status i prosjektet Starta hausten 21 22 buskapar Fase 2 starta januar 25 til 21 Planen er minst 2 nye buskapar 251 buskapar påmeldt 112 buskapar er ferdige med sanering i løpet

Detaljer

HELSEUTSKRIFT - BUSKAP

HELSEUTSKRIFT - BUSKAP HELSEUTSKRIFT - BUSKAP HELSEUTSKRIFT - BUSKAP Helseutskriften er et nyttig styringsverktøy for buskapen. Utskriften gir informasjon om helsestatusen i buskapen. Den har en oversikt over økonomiske tap

Detaljer

PRODUKTEVALUERING AV OPTIMA ph SPENESPRAY. (forkorta versjon)

PRODUKTEVALUERING AV OPTIMA ph SPENESPRAY. (forkorta versjon) Emne: PRODUKTEVALUERING AV OPTIMA ph PRODUKTEVALUERING AV OPTIMA ph SPENESPRAY (forkorta versjon) Av Olav Østerås, Helsetjenesten for storfe/tine Norske Meierier Ås Innledning Optima ph er en spenespray

Detaljer

Celletallsdata i Geitkontrollen, hva sier de om jurhelsestatus i besetningen?

Celletallsdata i Geitkontrollen, hva sier de om jurhelsestatus i besetningen? NSG - Norsk Sau og Geit Celletallsdata i Geitkontrollen, hva sier de om jurhelsestatus i besetningen? Forfatter Frøydis Hardeng, TINE BA Liv Sølverød, TINE Rådgiving Egil Simensen, Helsetjenesten for geit

Detaljer

Bakgrunn (2) Bakgrunn (3)

Bakgrunn (2) Bakgrunn (3) Jurinfeksjoner, smittekilder og celletall hos geit Bakgrunn () Geitehelse og rådgivning i sanerte besetninger Oslo, 0. og. april 006 Tormod Mørk Seksjon for produksjonsdyr Generelt begrenset kunnskap om

Detaljer

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet

Geitedagene 2013. Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Geitedagene 2013 Fordøyelse og vommiljø Innvirkning på fôropptak, fôrutnyttelse, ytelse og melkekvalitet Harald Volden TINE Rådgiving og medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB Vomma og

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk

TINE Råvare. Landsprognose for leveranse av kumjølk Landsprognose for leveranse av kumjølk Prognose november 2016 INNHALD Meierileveranse av kumjølk 2 Kvoter og kvotefylling 2 Utvikling i kutal og kalvingar 3 Slakting 4 Utvikling i tal mjølkekyr 5 Avdrått

Detaljer

Utfordringer innen økologisk produksjon og kvalitet av grovfôr til mjølkekyr sett fra TINE

Utfordringer innen økologisk produksjon og kvalitet av grovfôr til mjølkekyr sett fra TINE Utfordringer innen økologisk produksjon og kvalitet av grovfôr til mjølkekyr sett fra TINE Anitra Lindås, TINE Midt-Norge Februar 2011 Generelt er utfordringene for de økologiske melkeprodusentene like

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. september 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Avlingsnivå, avdråttsnivå og lønsemd i økologisk mjølkeproduksjon i Trøndelag

Avlingsnivå, avdråttsnivå og lønsemd i økologisk mjølkeproduksjon i Trøndelag Avlingsnivå, avdråttsnivå og lønsemd i økologisk mjølkeproduksjon i Trøndelag 1 Håvard Steinshamn, 1 Steffen Adler, 1 Martha Ebbesvik, 1 Randi B Frøseth, 1 Tor Lunnan, 1 Torfinn Torp, 2 Birgit Tverås,

Detaljer

Dyrevelferd i løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku. Kan systemet forbedres?

Dyrevelferd i løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku. Kan systemet forbedres? Dyrevelferd i løsdrift for mjølkeproduksjon hos ku. Kan systemet forbedres? Olav Østerås Fagsjef Helse TINE Rådgiving Leder Helsetjenesten for storfe 10.35 10.50 Hva er størst utfordring i løsdrift på

Detaljer

Økologisk mjølkeproduksjon langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013

Økologisk mjølkeproduksjon langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 Bioforsk Rapport Vol. 9 Nr. 144 2014 Økologisk mjølkeproduksjon langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 Turid Strøm og Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk Kyr med utsikt fra lufteplattingen ved fjøset

Detaljer

Effekt av surfôrets høstetid og kraftfôrmengde på mjølkekvaliteten

Effekt av surfôrets høstetid og kraftfôrmengde på mjølkekvaliteten Effekt av høstetid og mengde I mjølkeproduksjon hos geit Effekt av surfôrets høstetid og mengde på mjølkekvaliteten Ingjerd Dønnem PhD-student Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB 1 Høstetid

Detaljer

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Djurhälso- och Utfodringskonferensen 2015 Harald Volden TINE Rådgiving og Medlem Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Hva ønsker

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mai 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017

NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 NYTT FRA GENO ÅRSSAMLINGER I PRODUSENTLAGENE 2017 2016 tidenes okseårgang! Overgangen til Genomisk Seleksjon (GS) har gitt oss tidenes årgang i vårt avlsmateriale! Et stort utvalg okser gir store valgmuligheter

Detaljer

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr

Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Virkning av vitamin- og mineralmangel hos dyr og i fôr Tilskudd av vitaminer og mineraler til dyr I konvensjonelle kraftfôrblandinger er det tilsatt ekstra mineraler og vitaminer. Derfor vil dyr som får

Detaljer

Selén i gras. Anders Rognlien, Yara Norge

Selén i gras. Anders Rognlien, Yara Norge Selén i gras Anders Rognlien, Yara Norge Selèn - helsestatus Total dyregruppe 104 melkekyr Selén mangel Se tilstrekkelig Kuer med mastitt 22 12 Mastitt behandlinger 32 17 treatment Nedsatt fruktbarhet

Detaljer

Grovfôrkvalitet har betydelse! Hvor mye kraftfôr kreves for å opprettholde mjølkeproduksjonen ved ulik fordøyelighet (smeltbarhet) av grovfôret?

Grovfôrkvalitet har betydelse! Hvor mye kraftfôr kreves for å opprettholde mjølkeproduksjonen ved ulik fordøyelighet (smeltbarhet) av grovfôret? Grovfôrkvalitet har betydelse! Hvor mye kraftfôr kreves for å opprettholde mjølkeproduksjonen ved ulik fordøyelighet (smeltbarhet) av grovfôret? Presentation DU-konferansen 31. August 2016, Uppsala. Egil

Detaljer

Grovfôr- kraftfôr hva gir størst netto

Grovfôr- kraftfôr hva gir størst netto Grovfôr- kraftfôr hva gir størst netto Aktivt Fjellandbruk - Årskonferansen 2017 Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Økonomisk styring - TINE Mjølkonomi «Symptomene

Detaljer

Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv

Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv Aktivt Fjellandbruk Årskonferansen 2016 Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Befolkningsøkning globalt og nasjonalt

Detaljer

Hvorfor løsdrift? Foredrag 3. Egil Simensen 1, Olav Østerås 1, Knut Egil Bøe 2, Camilla Kielland 1, Lars Erik Ruud 2, Geir. Næss 3.

Hvorfor løsdrift? Foredrag 3. Egil Simensen 1, Olav Østerås 1, Knut Egil Bøe 2, Camilla Kielland 1, Lars Erik Ruud 2, Geir. Næss 3. Hvorfor løsdrift? Sammenligning av helse og produksjon i båsfjøs og løsdrift Egil Simensen 1, Olav Østerås 1, Knut Egil Bøe 2, Camilla Kielland 1, Lars Erik Ruud 2, Geir Næss 3 1 Norges veterinærhøgskole

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Jurhelse og fruktbarhet i løsdriftsfjøs

Jurhelse og fruktbarhet i løsdriftsfjøs Jurhelse og fruktbarhet i løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1, Adam D, Martin 1 Sindre T. Nelson og Olav Østerås 1 1 Norges Veterinærhøgskole Introduksjon De tre sykdommene som forårsaker de største økonomiske

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Godt grovfôr og god fôrutnytting har økende betydning

Godt grovfôr og god fôrutnytting har økende betydning Godt grovfôr og god fôrutnytting har økende betydning Overhalla 03.12.14 Mære 10.12.14 Lierne 11.12.14 v/ Erlend Lynum, TINE Rådgiving Spørsmål fra melkeprodusent før år 2000 Hva lønner seg? «Den tida

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2014 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501 1506

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. januar 2013 1550 1525 1500 1475 1450 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mill. liter 1519 1520 1511 1500 1541 1526

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Fôring etter lommeboka. Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri

Fôring etter lommeboka. Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri Fôring etter lommeboka Leidulf Nordang, Felleskjøpet Fôrutvikling og Kim Viggo Weiby, Felleskjøpet Agri Hva påvirker økonomien i melkeproduksjonen? De to viktigste faktorene for lønnsomheten i driften

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Behandlinger Utvide rapport Ønske om å endre navn til Helsestatus, samt inkludere flere helseresultater i rapporten. Behandlinger

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK 0 Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mars 2014 1550 1525 1500 1475 1450 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mill. liter 1520 1511 1500 1541 1526 1501

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mars 2015 1 550 1 525 1 500 1 475 1 450 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill. liter 1 511 1 500 1 541 1 526 1

Detaljer

FÔRING AV MELKEKU MED GROVFÔR. Erling Thuen Institutt for Husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) Fokhol gård

FÔRING AV MELKEKU MED GROVFÔR. Erling Thuen Institutt for Husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) Fokhol gård FÔRING AV MELKEKU MED GROVFÔR Erling Thuen Institutt for Husdyr og akvakulturvitenskap (IHA) Fokhol gård 15.03 2016 Grovfôr til melkeku Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Disposisjon - Fôropptak

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. juni 2015 1 550 1 525 1 500 1 475 1 450 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mill. liter 1 511 1 500 1 541 1 526 1

Detaljer

Friske dyr gir god produksjon!

Friske dyr gir god produksjon! Friske dyr gir god produksjon! Råd for god helse, dyrevelferd - en lønnsom investering I Helsetjenesten for storfe samarbeider veterinærer med spisskompetanse på forebyggende helsearbeid, med TINEs spesialrådgivere

Detaljer

Holdvurdering og beisk/harsk smak i geitmelk.

Holdvurdering og beisk/harsk smak i geitmelk. Holdvurdering og beisk/harsk smak i geitmelk. Erlend Winje, TINE Meieriet Nord Tor Lunder, TINE Norske Meierier Innledning. Helt fra lansering av Snøfrisk-osten i 1994 har en vært klar over at smaken i

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Beiteforsøk 2014 Betre utnytting av utmarksbeiter i geitmelkproduksjonen

Beiteforsøk 2014 Betre utnytting av utmarksbeiter i geitmelkproduksjonen Produksjon av geitmjølk med høy kvalitet med økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Beiteforsøk 2014 Betre utnytting av utmarksbeiter i geitmelkproduksjonen Geitedagene 21-23.august 2015

Detaljer

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard

BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING. Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT - KONTROLL MED FRUKTBARHET OG AVLSPLANLEGGING Landbrukshelga 2015 31.01.2015 Anne Guro Larsgard HVA ER AVLSPLANLEGGING? Lage / ha en plan som sikrer tilgang på gode dyr i framtida.

Detaljer

MEIERILEVERANSE AV KUMELK

MEIERILEVERANSE AV KUMELK Markedsprognoser TINE Råvare MEIERILEVERANSE AV KUMELK Prognose pr. mai 2016 1 INNHOLD MEIERILEVERANSE AV KUMELK 2012 2016... 2 ENDRINGER I PROGNOSENE... 3 KVOTEORDNINGEN FOR MELK... 4 PROGNOSE FOR MEIERILEVERANSE

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G.

VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. VIKTIGE SUKSESSFAKTORER I AMMEKUPRODUSKSJON. Froland 5. november 2013. A.G. Hva er målet?.best mulig økonomisk resultat i gardsdrifta ut fra gardens ressurser. Dvs. å finne det driftsopplegget som gir

Detaljer

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver.

Fôrprøver tatt i 2015 gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold 150 prøver og i søndre del av Hedmark 40 prøver. Fôrkvaliteten i NLR Øst sitt område i Sammenlign med dine egen fôrprøver! Fôrprøver tatt i gjennom hele sesongen. I Akershus ble det tatt 193 prøver, i Østfold prøver og i søndre del av Hedmark 4 prøver.

Detaljer

Fôringsstrategier styring mot ønsket avdråttsnivå og kjemisk innhold i melken. Harald Volden IHA og TINE produsentrådgivning

Fôringsstrategier styring mot ønsket avdråttsnivå og kjemisk innhold i melken. Harald Volden IHA og TINE produsentrådgivning Fôringsstrategier styring mot ønsket avdråttsnivå og kjemisk innhold i melken Harald Volden IHA og TINE produsentrådgivning Ernæringsmessig optimal fôring Avgjørende for: Produksjonsrespons: Mjølkeytelse

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kraftfôr til storfe FASEFÔRING. Mer effektiv produksjon med. Fornyet sortiment tilpasset NorFor

Kraftfôr til storfe FASEFÔRING. Mer effektiv produksjon med. Fornyet sortiment tilpasset NorFor Kraftfôr til storfe Fornyet sortiment tilpasset NorFor Mer effektiv produksjon med FASEFÔRING Kjære mjølkeprodusent Den 1. november tas det nye fôrmiddelvurderingssystemet NorFor Plan i bruk i Norge. Men

Detaljer

Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad

Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad Hvordan sikrer vi en høy norsk fôrandel i økologisk melkeproduksjon effekt, omdømme og selvforsyningsgrad Harald Volden TINE Rådgiving Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU Hva er bærekraftig

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 1 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING... 2 2 PRODUKSJON... 49 3 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING... 54 4 INNTEKTER... 66 5 PRISER... 68 6 LIKESTILLING...

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Storfehelsenytt. Kvalitet på råmelk hos norske kyr. Husk på klauvene!

Storfehelsenytt. Kvalitet på råmelk hos norske kyr. Husk på klauvene! http://storfehelse.tine.no Storfehelsenytt til aktive medlemmer i Helsetjenesten for storfe 01 2006 Kvalitet på råmelk hos norske kyr Fra Kalveprosjektet, ved Olav Østerås, Kai Inge Lie, Stine M. Gulliksen

Detaljer

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa

Optimal utfodring av sinkor Effekt på produksjon och hälsa Harald Volden, Tine SA, harald.volden@ne.no Sida 1 av 7 Problemstillinger og mål Kyr med god helse, fruktbarhet og ytelse er avgjørende for å få en økonomisk og velfungerende mjølkeproduksjon. Samdig er

Detaljer