Tine Rådgiving. Statistikksamling 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tine Rådgiving. Statistikksamling 2012"

Transkript

1 Tine Rådgiving Statistikksamling Statistikksamling

2 Forord Foran deg har du statistikksamlingen for TINE Rådgiving. Statistikksamlingen omfatter alle TINE Rådgivings fag- og ansvarsområder. I rapporten presenteres resultatene fra: Kukontrollen Geitkontrollen Fôring og økologi Økonomi TINE Effektivitetsanalyse (EK) Mjølkekvalitet Helsetjenesten for storfe Helsetjenesten for geit Teknikk, Mjølkemaskinkontrollen Mastittlaboratoriet Det fleste av statestikkene er også å finne elektronisk på medlem.tine.no Vi håper Statistikksamlingen vil bli et viktig oppslagsverk for ansatte i Tine Rådgiving og medlem og andre, og til nytte i rådgivingen for mjølkeprodusentene. God lesning! Tone Roalkvam TINE Rådgiving og medlem, Ås Ås, mars 3 Statistikksamling

3 INNHOLD. KUKONTROLLEN 4 Årsoppgjøret i Kukontrollen 4. Statistikker fra Kukontrollen 5 Tabell GEITKONTROLLEN 5 Årsoppgjøret i Geitkontrollen 5. Statistikker fra Geitkontrollen 6 Tabell FôRING OG økologi 3 3. Statistikker fra fôring og økologi 3 Tabeller økonomi Statistikker fra TINE Effektivitetsanalyse 38 Tabell MjøLKEKvaLITET 4 5. Statistikker fra leverandørmjølk 4 Tabell HELsETjENEsTEN FOR storfe Statistikker fra Helsetjenesten 45 Tabell HELsETjENEsTE FOR GEIT Statistikker fra Helsetjenesten 58 Tabell TEKNIKK 6 8. Statistikker fra mjølkeutstyr 6 Tabell Godkjente mjølkemålere MasTITTLabORaTORIET I MOLDE Statistikker fra Mastittlaboratoriet 65 Tabell Statistikksamling 3

4 . KUKONTROLLEN betydelig avdråttsøkning i Årsoppgjøret for Kukontrollen viser en avdrått pr. årsku på 733 kg mjølk. Dette er en økning på hele 7 kg i forhold til og avdråtten har aldri vært høgere. Fett- og protein viste en svak økning og var i på henholdsvis 4,9 og 3,4. Buskapsstørrelsen økte, gjennomsnittet i var 3,6 årskyr. 98,5 av kumjølkprodusentene er medlemmer i Kukontrollen. Årets tallmateriale omfatter månedlige registreringer av.583 årskyr fordelt på 8.49 godkjente buskaper. Det ble registrert i alt perioder (mjølkeveginger) og analysert..54 mjølkeprøver fra enkeltkyr. Kravet for å inngå i tallmaterialet til årsoppgjøret er som i minst perioder, herav minst 4 med uttak av mjølkeprøver. økt avdrått i de fleste fylkene Årsavdråtten i var 733 kg mjølk pr. årsku. Økningen i Energikorrigert mjølk var på kg. Det var avdråttsøkning i samtlige fylker med unntak av Telemark og Vestfold. Kyrne i Finnmark var de som mjølka mest, i gjennomsnitt 7799 kg, det er nær 5 kg mer enn landsgjennomsnittet. På landsbasis har fettprosenten økt fra 4,8 til 4,9. Proteinet har økt med,3 prosentenhet til 3,4 og laktoseinnholdet har økt fra 4,6 til 4,63. 93,6 av den produserte mjølka er levert til meieri, mens 6,4 ble benyttet til andre formål (oppfôring av kalv, egen husholdning, lokal foredling). Tilslutning til Kukontrollen Tilslutningen til Kukontrollen er stabil og høg. 98,5 av kumjølkprodusentene er medlemmer i kontrollen. Reduksjonen i antall mjølkeprodusenter fører naturlig nok også til færre medlemmer i Kukontrollen. Dette kompenseres ved at buskapsstørrelsen øker og middelet i var 3,6 årskyr, en økning på,5 årsku. Antall årskyr i kontrollen økte med 78 i forhold til. Østfold hadde de største buskapene, med et gjennomsnitt på 33,7 årskyr. Troms har hatt den største -vise økningen i antall årskyr pr. buskap, med 7,8 økning. Fôrforbruk og fôrsammensetning Det totale fôrforbruket viser en økning på 6 FEm pr. årsku og var i på 53 FEm. Fôret fordeler seg slik: 4,9 kraftfôr, 45, surfôr gras,, høy,, poteter og,3 beite. Aust-Agder og Telemark hadde høgest beiteandel med henholdsvis 7,6 og 5,. I Østfold utgjør beiteandelen bare 5,9. 4 Statistikksamling

5 . statistikker FRa KUKONTROLLEN Tabell.. Historisk oversikt Table.. Historical summary År Year Ant. kyr No.of cow eq Ant. buskaper ** No.of herds Årskyr pr. buskap Cow eq per herd Avdrått/Yield Fôring/Feeding Tilslutning Participation Kg mjølk pr. årsku Kg milk per cow eq fett fat protein protein laktose lactose Kg EKM **** Kg EKM F.e.*** i alt Total no of feed units kraftfôr concentrates beite pasture surfôr silage høy hay rotv. roots annet other feedstuffs * Kyr Cows Buskap Herds ,9,8,8 3, 3, 3,5 4, 4,4 4,7 5,3 5,9 6,3 6,7 7,7 8,7 9,8,5,4, 3, ,5 4,8 4,7 4,6 4,3 4,5 4,3 4,5 4,7 4,4 4,6 4,7 4, 4,6 4, 4,9 4, 4,4 4,8 4,9 3, 3, 3,9 3, 3, 3,4 3,3 3, 3, 3,7 3,7 3,3 3,33 3,35 3,38 3,39 3,37 3,38 3,37 3,4 4,66 4,7 4,68 4,66 4,7 4,65 4,67 4,6 4, ,3 36,6 36,8 37, 36,9 37, 36,9 36,4 36,6 36, 36,7 37, 37,7 38,5 39,4 39,8 4, 4, 4,9 4,9 5, 4,4 5,4 5, 6, 5,9 6,5 7, 6,5 7,5 6,3 6,5 5,5 5,3 3,9 3,5 3,,6,,3 38, 4,4 39,6 4, 4, 4, 4,4 4,6 4,7 4, 43,3 4,9 43,6 43, 43,9 44,4 44,8 45,6 45,3 45,,6,7,9,9,7,4,,,,9,8,7,6,6,5,3,3,3,3,,5,4,3,3,,,,,,,,,,,,,,,, 7,3 6,5 6, 5,8 5, 4,3 3,9 3,5 3, 3,,8,7,4,3,,,8,5,5,5 87,7 89, 9, 9, 9, 93, 93, 94,5 95,4 95,9 8, 8,9 85, 87, 87, 89, 89, 9, 9,9 95, 94,9 94, 94, 95,7 96,7 97,7 97,9 98, 98,3 98,5 * Beregning utgår f.o.m 3 ** Antall helårsbuskaper som har fått beregna årsoppgjør. Kriteriene innskjerpet i 9, se informasjon under. Kukontrollen. *** F.e. = FEm fra 993 **** Kg. protein 98- Statistikksamling 5

6 Tabell.. Tilslutning til kontrollen og gjennomsnittlig buskapsstørrelse Table.. Participation in the herd recording and average herd size Antall helårsbuskaper Antall årskyr Årskyr pr. buskap No. of full year herds No. of cow equivalents Cow eq per herd Fylke/landet I år I fjor Forskjell I år I fjor Forskjell I år I fjor Forskjell Antall Antall Antall County/the country This Last Difference This Last Difference This Last Difference year year year year year year No. No. No. Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,8-3, -, -5,3-5,3 -,4-5, -5,4 -,5-5,6-5,7-3,9-7,3-5,4-5, -6,4,9-4, ,3 4, 3,,7, 3,5 4,4, 5,, -,,7,6,5,,3 7,8,9 33,7 3,3 4,5,8,4 33,6 9,6 9,5 9,7 7, 8,5 7,3 4, 5,4 7,,9 8,7 4,4 3, 9,3 3,,5, 3, 7,8 8, 8,7 5,3 7,6 6,, 3,9 5,6, 7,6,8,5,,3,3,,6,8,5,,8,9,,9,5,6,8,,6 8, 7, 5,6 6, 5,7 5,, 8,3 5,3 7, 5, 6,8 8,6 6,3 6,3 8,5 6,3 7, Landet , ,4 3,6,,5 6,8 6 Statistikksamling

7 Tabell..3 Prosentvis fordeling av buskaper med fullt år på ulike buskapsstørrelser Table..3 Per cent distribution of full year herds according to herd size Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Antall buskaper No. of herds Årskyr pr. buskap Cow equivalents per herd,-4,9 5,-9,9,-4,9 5,-9,9,-34,9 35,-49,9 Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,,4,4,,,4,,9,3,4,,5,,,8 5,5 9,3 4,7,8 8, 4,8 3,5 4,7,3 9,6 8,9 3, 3,4 8,3 7,6, 4,3,4,3 3, 7,4 5,6 4, 7,3 9,3 4, 8,7 3,8, 5,7,9 7,4 8,4 5,5,3 4,4 3,9 3,9 6,8 4, 4,6,5 3,7 9,,9 4,4 4, 8, 3, 7,3 33, 9,9 4,4 44,8 34, 9,6 5,4 39,4 6,7 7,3,3 39,4 7,6 7,6 9, 36,5 38, 3, 6, 37,,8 6, 8,8 6, 8, 8,3 9,4 5,7 5,,6 4,6,9 9,4 8,3,6 8,9 3,3 9,3 Landet Landet i fjor ,4,5 9,,,,8 3,5 5, 3,9 9,5 8,5 7,4 5,-99,9 7,7, 6,9 7,6 7,6 6,9 6,3 3,4 4,7 9,6 5, 3,4 8, 8, 9,6 5,5,4 5, 7,3 5,6 Over 99,9,4,6,,,4,,,,,, Statistikksamling 7

8 Tabell..4 Prosentvis fordeling av helårsbuskaper på ulikt buskapsmiddel Table..4 Per cent distribution of full year herds according to herd size Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Antall buskaper Buskapsmiddel, kg EKM under Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,,8,,3,,,,9,5,5,4,6,,6,,9,7,8,8,9, 5,6 3,,3,5,9,3,3,7,9,,5,9,,4,4,,7,,8 5, 5,7,9,,7,,4,,8,3,9 3,, 8, 3,4 5,7 5,,8 7,3, 6,5,9 3,3 3,7,5 3,4,6,6,9,,8 5,6 5,7 7,5 5, 4, 4, 6,8 5, 5,4 4,8 7,6 4, 5, 3,8 4,6 5,7 4, 8,5,,5 5,4 9, 5,6,5 6,8 4, 7, 8,5 9,5 8,9 9,7 7,6 9, 8,5 3, Landet Landet i fjor ,,,,,7, 3,4 3,9 5,5 7, 9,8, ,3 6,4 7, 8,9 7,8 8,5,8 8, 5,8,5 3, 4,5,3 5,3 3,6 3,3,4,4 4,5 5, ,6 6,8 9, 6,9 3,7,3 8,8 3,6 4,9 4,8 7,,5 7,4 9, 8,7 7,4 5,6 7, 7,3 7, ,5 5, 9,9 4, 4,7 6,9 4,6 5,9 4,9 7,7 6, 5, 8,4 6,5 7,9 7,9 6, 3,4 6,6 6,8 over ,8 3, 9,5 4,9 3,5 4,3,5 9,3 5,6 38,3 3,7 4, 33,6 7,6 35, 3, 37,9 53,6 9,,5 8 Statistikksamling

9 Tabell..5 Prosentvis fordeling av kyrne etter antall kalvinger og gjennomsnittlig alder pr. 3. Table..5 Per cent distribution of cows according to number of calvings and average age per 3.dec Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Antall kyr No. of cows Siste kalvingsnummer/last number of calving Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,4 39, 35,9 35,5 37,6 4, 38,5 36,8 4, 4,5 38,5 35,3 37,6 37,6 39,5 39, 39,6 37, 8,6 8, 5,9 6, 7,6 8, 6,3 7,6 6,5 7,6 7,8 6,5 6,4 6, 6,9 7, 6,4 5,8 6,4 6, 8, 7,3 6,7 7,5 6,7 6, 6,5 6, 6,5 7, 7,3 7,5 7,3 6,9 7,6 7, 8,6 9,,7,3 9,5 7,5 9,5,6 8,5 8,8 8,8,5,, 9,4 9,5 8,8, 4, 4, 5,5 5,8 5, 3,7 4,9 4,7 4,7 4, 4,7 5,5 4,8 4,9 4,3 4,4 4, 5,6 Landet Landet i fjor , 38,7 6,8 6,9 7, 6,9 9,7 9,4 4,8 4,6 >5,9 3,5 4, 5, 3,5 3, 4, 4,,7,7 3,7 5, 4, 3,6,7,9 3,6 4, 3,6 3,5 Gj. snittlig alder på kyr (i måneder) Average age of cows (in months) 48, 49, 49,3 49, 47,3 46,5 48, 49, 47,6 47, 46, 47, 48,4 47,6 46,7 47, 47,5 5,4 47,7 47,3 Statistikksamling 9

10 Tabell..6 Prosentvis fordeling av okser, kastrater og kviger etter alder pr. 3. Table..6 Per cent distribution of bulls, steers and heifers according to age in months as per Dec. 3 Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year < 6 md. Okser/Bulls 6- md. > md. Sum okser < 6 md. Kastrater/Steers Kviger/Heifers 6- md. -8 md. > 8 md. Sum kastr. < 6 md. 6- md. -8 md. > 8 md. Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 43,6 43,9 46, 43,3 6,7 49, 46,3 38, 39,3 4,8 57,6 59, 46,9 44,4 39,7 37,7 4, 4, 3,5 8,6 5,3 3,3 9, 3,3 6,4 5, 3,5 8, 6,4 3,,7, 7,9 5,8 7,5 34, 3,8 7,6 8,5 33,5 8, 7,7 7,3 36,7 37, 3, 6, 7,8 3,5 33,6 3,4 36,6 3,5 3, , 5, 9,, 6, 3, 35, 7,5 5, 7,5 3, 3,7, 9,7 3,5 8,3 6, 6,,, 8,6 5,8 5, 3,8,3 9,6,7 37, 5,4 58,8 5, 4, 38,6 46,6 36,8 6, 6,5 5, 33,3 36,5, 69,8 45, 5, 37, 3, 8,3 7,6 4,7 3,,3, 9,,5, 66,7, 3,8 7,8 4,,, ,6 3,8 6,3 3, 3,4 5,6 3, 5, 8,3 5,9 35,4 4,7 8,7 3, 5, 8,9 8,6,4,,, 8, 8,,5 5,7,7,,6 4,4, 8,7 8,7 3,3 9,,9 4,6 3,9,6 4, 7,5 8, 3,4 9,,5 5,8 4, 3, 35,3 6,5 7,7 3,5 7, 3,8, 3,6 3,5 7,6 4, 3,4 3,6 3,3 9,7 5,7 8,5 9, 3, 6, 3,6 8, 4,8 6,7 3,9 Landet Landet i fjor 44,7 44,3 3,7 4, 3,6 3, ,,6, 8,9 43,7 45, 4, 5, ,9 8,9 9,4 9,3 6,4 6,9 5,3 4,9 Sum kviger Statistikksamling

11 Tabell..7 Prosentvis fordeling av okse- og kvigekalver på ulik bruk Table..7 Per cent distribution of bull- and heifer calves according to different use Okser/Bulls Kviger/Heifers Fylke/landet/ Landet i fjor County/ the country the country last year Prosent kastinger totalt Aborted Dødfødt Stillborn Krepert Died Påsatt kjøtt Reared beef Antall født i året No.of born in the year Dødfødt Stillborn Krepert Died Påsatt mjølk Reared dairy Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj. Møre og Romsd. Sør-Tr.lag Nord-Tr.lag Nordland Troms Finnmark,8,7,8,7,6,8,8,8,5,,8,6,6,7,6,6,5,6 5,5 4, 3,6 3, 3,3 4,3 3,5 3,6 3,6 4, 3,9 3, 3,8 3,4 3,9 3,8 4,8 3,9,3,8,9,7,6,9,6,9,4,,8,7,7,8,8,7,, 93, 95, 95,4 96, 96, 94,7 95,8 95,5 96, 94,5 95,3 96,3 95,4 95,7 95,3 95,5 94, 94, ,7,,7,4,5 3,8,,,,7,5,,6,6,9,7 3,3 3,,7,5,8,6,6,6,3,6,7,8,7,6,5,4,5,6,5,6 9,6 9, 93,5 93,7 93,5 9,7 94,4 9,7 93, 93,4 93,5 93,5 94,9 94,6 93,9 93,3 93, 94,7 Landet Landet i fjor,7,6 3,7 3,5,8,8 95,4 95, ,6,4,6,7 93,7 93,9 Påsatt kjøtt Reared beef,7 5, 3, 3, 3,4 3,8 3, 4,4 4,,9 3,3 3,9,,3,6 3,4 3,,4 3,,9 Antall født i året No.of born in the year Statistikksamling

12 Tabell..8 Middeltall for avdrått, fôr-forbruk og utrangeringsprosent for helårsbuskaper Table..8 Average yield, average feed consumption and culling per cent of full year herds Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Kg mjølk Kg milk fett fat 4,8 4,9 4,8 4,7 4,5 4,4 4,8 4,7 4,4 4, 4,5 4,5 4,4 4, 4,3 4,4 4,4 4,3 Middel pr. årsku/average per cow eq. protein protein 3,4 3,4 3,4 3,39 3,4 3,4 3,37 3,39 3,4 3,43 3,39 3,36 3,4 3,4 3,4 3,4 3,37 3,38 laktose lactose 4,67 4,64 4,6 4,63 4,64 4,66 4,63 4,59 4,6 4,63 4,64 4,65 4,64 4,63 4,63 4,6 4,6 4,6 Kg EKM Kg EKM Leverings Proportion of recorded milk delivered to dairy 94, 9,8 9,4 9,8 93,3 94,5 9,7 93, 93, 94,4 94,4 94,5 93,8 93, 93, 94, 94,6 94, FEm pr. årsku FUm per cow eq Landet Landet i fjor ,9 4,8 3,4 3,37 4,63 4, ,6 9, kraftfôr FEm kr. fôr pr. kg EKM concentrates 34,6 35,6 4,8 4, 4, 39,7 35,9 38,3 4, 4,9 45,6 46,7 44,6 43, 4,6 43, 44, 47, FUm of concentr. per kg EKM 4, 4,9 9,6 3, 3,4 8,9 6,4 8, 8,4 9,9 3, 33,3 3,9 3, 8,9 3,9 3,5 35,5 4,9 4,9 3,5 9,9 Utrang. Culling. kalvskyr Eldre kyr st calf cows 3, 8,8 6,7 3,6 3,4 3,6 8,9 3,8 33,6 34, 8,5 7, 8,5 9,7 3,3 8,4,9, Older cows 47,3 47,4 4,8 4, 46, 49,5 4,3 37,5 44,3 47,5 45,5 4, 43, 4,6 46,4 46, 44,7 4,9 9,8 3,5 44, 46,7 Statistikksamling

13 Tabell..9 Prosentvis fordeling av fôr-forbruket til mjølkekyr, gruppert på fôrgruppe. bare helårsbuskaper Table..9 Per cent distribution of consumption of different feedstuffs in full year herds av ulike fôrgrupper / of different foodstuff Fylke/landet/ Landet i fjor FEm pr. årsku Beite Ferskt fôr Høy Surf. gras Surf. gr.f. Kunst T.gras Ubeh. halm Beh. halm Concentrates Rotvekst County/the country the country last year FUm cow eq Kraftfôr Pasture Fresh feeds Hay Silage grass Annual crops Dry straw Treated straw Roots Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,6 35,6 4,8 4, 4, 39,7 35,9 38,3 4, 4,9 45,6 46,7 44,6 43, 4,6 43, 44, 47, 5,9 9,5 9,7,, 6,6 5, 7,6 4,, 8,9 7,4 7,9,8 4,5,6 9,7,4,4,4,3,,,4,8,5,4,,8,4,3,,5,,9,4,3,3,,7,5,,,,3,,,4 53, 47,4 46,6 47, 45, 44,4 47,4 43,3 45, 43,3 4,7 44,5 46,3 45,5 4,7 44,5 44,5 4,7,,3,3,3,4,8,,,,,,4,4,,,,,,,,3,3,4,,,,,,,,,,, Landet Landet i fjor ,9 4,9,3,,4,4,,3 45, 45,3,,,, Potet Potatoes,,4,,,3,,,,4,, Mjølkprod. Dairy by-prod,4,4,4,3,,,9,, Annet fôr Other feeds,5 3,9,,, 3,4,,,,3,9,,4,3,,5,4 Statistikksamling 3

14 Tabell.. bruk av og resultat av forskjellige bedekningsformer i helårsbuskaper i Kukontrollen Table.. Use of artificial insemination, natural mating and embryo transfer Fylke/landet/ Landet i fjor Kunstig ins. Ant. bedekninger (//-3/-) Nat. paring Totalt antall kalvinger i året Herav kalvinger med Sikker far etter/alliable sire from Kunstig ins. Eggtranspl. Eggtranspl. Nat. paring Country/the country the country last year Artificial ins. Embryo transfer Natural mating Total no. of calvings Artificial ins. Embryo transfer Natural mating Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ,6 8,7 89,4 8,4 84,6 83, 79,6 67, 79, 79,5 86,3 9, 86,6 84, 86,3 84, 8,6 79,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5,8,3 3,8,8,6 6, 4,6,5 3,,5,,9 4,5,,5,3,9 Landet Landet i fjor , 84,,,,7,8 Usikker far Uncertain sire,4,6,,9,5,8,7,6,9,3,9,9,7,7,5,,5,,7,8 Ukjent far Unknown sire 5,5 4,9 7,,9, 3,5,4 6,8 7,3 6, 9,3 4,8 9,9 9,7,,5 4,6 8,4,5,3 4 Statistikksamling

15 Tabell.. Frekvenstabell. Prosentvis fordeling av førstekalvkyr på kalvingsmåned innen fylke Table.. Frequency table. Distribution of st calf cows, according to month of calving within county Fylke/landet/ Landet i fjor Jan. Feb. Mars April Kalvingsmåned / Calving month Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. County/the country the country last year Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 8,8, 7,5 7, 8,8 9, 8, 5,8 7,4 8,3 6,3 6, 7,7 7,7 8, 7,9 8,7 8,9 8,6 9,8 9,6 8,8 9,5 9, 8,4 6,8 8,8 8,6 7, 4,9 8, 7,3 8,7 8,4 7,6, 9,4 8,9 8, 8, 6,5 6,4 6,3 7,9 7,4 8, 5,9 4,5 7,9 6,6 9, 7,6 8, 9,9 6,7 5,4 6,5 5,3,9 5,6 5, 6,7 5,9 5,4 3,,9 5,5 5,3 6,6 4,5 5,3 7,5 6, 5,8 7, 4,,5 7,,8 8,8 3,4 5,,9,8 4,6 5,3 5,9 4, 5, 6,5 7,4 7, 6,4 4,3 3,6 8,4 3,8 5,6 4, 5,,6,7 4,4 4, 7, 4, 4, 6,7 9,6 8,9 7,6 6, 6,,,7 4,8 8,8 9, 6,6 4,4 8,4 6,7,5,,8 7,5 8,9 9, 9,3 8,7,,6, 9,8 9,5,8 9,9,3,,5,5,, 8,3 8, 8,4,5 4, 4,4 8, 3,,6 4,9,9,4 5, 4, 6,3 9,8 4,,, 9,5,8 9,6 4,5 5, 7,4,7 3,7,9 9,8 6,5 8,7,7 3, 8,5,, 8, Landet Landet i fjor 7,7 7,7 8, 7,5 7,6 7,9 5,3 5,8 4,8 5, 4,8 4,6 8, 7,9,6,4 4, 3,7,, Nov. Nov. 9, 7,7 8,3,9, 8,, 9,7 8, 7,9 9,9,3 9,4 8,9 7,7 8,9 7,8 7,8 9, 9, Des. Dec. 7,6 7,9 7,6 8, 8,4 7,8 7,9 7,9 8,9 7,8 8, 7,5 8,4 8, 7,9 8,4 9,3 8,4 8, 8, Sum antall kyr No. of cows Statistikksamling 5

16 Tabell.. Rekrutteringsprosent (. kalvskyr) gruppert på buskapsmiddel innen fylke antall. kalvskyr i prosent av alle kyr som har kalva i løpet av året Table.. Rearing per cent ( st calf cows) grouped by herd average yield, within county Number of st calf cows in per cent of all cows calved during the year Fylke/landet/ Landet i fjor Buskapsmiddel, kg EKM / Herd average yield kg EKM County/the country the country last year < Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 8, 5, 3, 8,9 36,3 9,4 8,6 33,3,5 37, 3,3 7, 33,6 5,6 5, 44,5 3,6, 3,5 6,5 3,9 6,, 37,5 3,3 34,, 6,9 34,5 3,4 3, 3, 36,6 44, 9,7, 6,7 3, 6,7 9, 46,7 4, 7,9 34,3 38,7 4,6 35,3 3, 9,6 33,6 9,8 3,5 5,, 5, 6,5 3,5 3, 36, 3,5 4, 3,9 38,7 35, 34, 39, 3, 35, 36, 39,4 7,7 35,4 35,3 9,5 9,8 3,7 8, 7,6 33, 3, 39,8 34,7 35,5 3, 36,3 3,8 3,7 37,3 37, 7, 35,9 37,8 3,7 3, 6,5 3,7 35, 6,4 3,9 34,8 35, 3,8 3,7 33, 33,7 35, 34,9 3,5 38,4 3,5 33,8 34, 34,4 45, 35,5 3, 35,8 37,8 35, 34,3 33,5 34, 36,5 36,8 36, 9,8 35,3 35,9 35,4 34,7 34,3 35,8 37, 36, 39,4 36,5 37,7 3,7 35,5 36,3 37,3 37,8 34,4 33,8 37,8 34,9 35,5 34,9 34,5 36,8 4,6 39, 39,6 37,8 35,5 33,6 35,7 34,7 38,3 36, 4, 33,9 Landet Landet i fjor 3,8 3,4 9, 3,5 3,7 33,4 33,7 33,5 33, 35, 33, 35, 35, 35,7 35,9 36,5 36,3 36, ,8 35,5 36,8 34,5 37,4 38,8 34,4 37,5 43, 37,6 37,3 34,4 36,6 38, 38, 37, 4, 33,5 37, 38, ,8 4, 35,7 35,9 36,4 39,6 34, 34,8 43,3 4, 36,7 35, 36,7 36, 38,6 36,8 37, 36,8 37,7 38, > ,4 43,7 36,8 38,3 39,6 4,5 47,7 4, 4,6 4,5 38,5 36,4 36,8 4,5 38,4 37,6 4, 38,9 39, 4,6 Middel rekr. prosent Average rearing 38, 36,6 34,6 33,9 35,7 37,6 36, 34,8 39,6 38, 36,6 33,8 35,6 36, 37,5 37, 37,6 35, 36, 36,7 6 Statistikksamling

17 Tabell..3 Utrangeringsprosent gruppert på buskapsmiddel innen fylke antall utrangerte kyr i prosent av alle kyr som har vært innom Kukontrollen i løpet av året Table..3 Culling per cent grouped by herd average yield, within county Culling cows in per cent of all cows, which have appeared in the herd recording during the year Fylke/landet/ Landet i fjor Buskapsmiddel, kg EKM / Herd average yield, kg EKM County/the country the country last year < Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 8,9 5, 3, 4,, 6,3 3, 38,5 5, 3,5 3,3,9 3,5 4,4 36, 3,4 3,, 3,8 34,8 5, 8, 5,6 8,4 8,5 6,, 7,4 4, 6,8 5,,4 8, 6, 7,5, 3,5 3,9,3 3,8 3,4,4 3,8 6,3 3, 7, 33,3,,8,7 3, 6,5,4 33,,7 4,9 7,3 6, 3,7 5, 8,7 7,3 6, 7,3 6,4 3,4 3,7 4, 6,6,6 8,8 8,6 6,6 6,3 6,8 5,7 3,8 7,, 7,4 3,8 9,3 7, 4,6 4,6 5,6 6, 8,8,8,3 7,6 7,6 6, 3,7,7 4,5 4,7,5 8,8 6, 6, 3,6 6, 7,5 7, 7,3 5,6,3 9, 6,6 6, 6,6 3,8,7 3, 4,9 6, 9, 7, 6,3 5,6 5,5 7,5 7,7, 9,9 7,8 6,8 6, 7, 8,7 8,4 5, 7, 9, 7,9 8,7 5,9 5,8 8,4 8,6 7,7 5,4 4, 6,8 6, 6, 7,8 7,9 9, 6,9 6, 4,8 9,6 6,6 5,7 7,4 7,5 8,3 8,7 6,4 9, 8,4 7, 8,7 6,8 6,9 3,8 9, 8,4 3,5 9,6 7,6 7, 8,3 7,4 7,8 7,5 9,5 8, 8,3 3,9 7,4 8,6 8,6 3,9 7, 6,7 6,4 3,3 8,9 7,3 7,7 7, 9, 7,4 8,5, Landet Landet i fjor 6, 4,5 6, 5,8 4,6 7, 5,9 7,7 6, 7,9 5,7 8, 6,9 7,9 7,4 8,5 7,7 8,9 8, 3, 8,5 9,7 > ,6 33,3 6,8 3,7 9,7 3,5 9,6 7,6 33, 3,5 9,8 9,5 9,7 9,8 3,7 3, 9, 6,4 3,8 3,6 Middel utr. prosent Average culling 8,9 8,4 6,6 6,8 8,5 9,4 7, 5, 8,6 9,7 8, 6, 7,3 7,3 8,6 8, 6,6 5,7 7,8 9, Statistikksamling 7

18 Tabell..4 Prosent utrangerte kyr solgt til slakt, sjøldau, mista og kassert gruppert på utrangeringsårsak innen fylke Table..4 Percentage of culled animals sold for slaughter, dead or lost within county and culling reason Fylke/landet/ Landet i fjor County/the country the country last year Poor fertility Høgt celletall High somatic cell count Dårlig fruktbarhet Spenetråkk Teat injury Utrangeringsårsak / Reason for culling Andre sjukdommer Other diseases Dårlig avdrått Poor milk yield Dårlige bruksegenskaper «Difficult cows» Annen individ rel årsak Other animal dependent calling reason Sjøl daua/ Mista/ Nødslakt Died Dårlig lynne Dårlig jur Bad udder Bad temperament Beinproblemer Leg problems Lav utmjølk hast. Low milking speed Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 4,9 5,4 9,6 9,4 7,5 7,,9 9,9, 7, 9,9 5,4 8,,7 7,4 8, 8,4, 3,6 4,5,3 8,8, 6,, 9,4,4,5, 8,8, 9,6 9,6 7,8, 8,7,6,8,4,9 3,,4,7 4,,9 3,,4,,,,,,8,4,3,5,5,5 3,,5,7,9,,6,6 3, 3, 3,,6,7,6,,5,7, 8,5,3,8 5,9 8,3 8,, 8, 7,8 9,9,4,8 7,5 7,5,8 7, 5,8 5,5 4,8 5,6 5, 3,4 3,5 5,9 5,5 5, 5,3 6,9 7,5 8,8 9,5 7,5 4,7 9,7 6,9, 7,7 7, 7, 4,5 3,8 6,8 3,5 7,5 3, 3, 9,8 9,6 3,5 9, 3,6, 9,7 7,7 7,4 8,7 9,7 6,7 6,8 6, 6, 7,6 8, 8,6 7,5 8, 7,5 7,9 8,7,5,6,,,,5,,9,,,6,3,,8,8,8,3, 9,3,7 9,3 8, 9, 7, 8,5 4, 6,9 7,5 6,4 5,7 7,8 8,6,,,3 6,4 3, 3,5 3,9 4, 5,7 5,9 5, 3,6 3,3 4,,5,7 3,3 3,8 4, 3,5 4, 5,,4,,8,9,,3,4,,6,,,,9,,4,9,9, Landet Landet i fjor 8,9 8,,,3,3,,7,6 9,6 8,6 6,5 6,,8 5,8 7,6 7,,9,9 8,3 8, 3,8 3,6,, Fortsetter neste side... 8 Statistikksamling

19 Tabell..4 Prosent utrangerte kyr solgt til slakt, sjøldau, mista og kassert gruppert på utrangeringsårsak innen fylke Table..4 Percentage of culled animals sold for slaughter, dead or lost within country and culling reason Fylke/landet/ Landet i fjor Utrangeringsårsak / Reason for culling Lekkasje Mastitt Andre årsaker Sum utrangerte kyr innen fylket County/the country the country last year Leakage Mastitis Other reasons No. of culled cows Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark,3,5,8,4,5,3,9,,7,3,4,6,6,6,6,7,,6,5,9,6 3, 4, 5, 4,3 3,6 3, 5,4 4,4 4, 3,5 3,4 3, 4,5 4,9 3,6,,,,,,,,,,,,,,,,,, Landet Landet i fjor,5,5 3,8 3,9,, Statistikksamling 9

20 Tabell..5 Prosent utrangerte kyr solgt til slakt, sjøldau, mista og kassert, gruppert på utrangeringsårsak innen laktasjon Table..5 Percentage of culled animals sold for slaughter, dead or lost within lactation and culling reason Beinproblemer Laktasjonsnummer Høgt celletall Dårlig fruktbarhet Spenetråkk Utrangeringsårsak / Reason for culling Andre sjukdommer Dårlig avdrått Annen individ rel årsak Sjøl daua/ Mista/ Nødslakt Dårlig lynne Dårlig jur Bad temperament Lav utmjølk hast Lactation no. Poor fertility High somatic cell count Teat injury Other diseases Poor milk yield Dårlige bruksegenskaper «Difficult cows» Other animal dependent culling reasons Died or lost Bad udder Leg problems Low milking speed > > >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >9 4,3,8 6,6 3,,6, 9, 6,9 7, 6,3 4,6,5,7 3,6 4,6 3, 4,4 3,8 3,9 7,3,8, 3,3 3,4 3, 3,,4 3,,,8,,4,9 3,3 3,6 3,8 4,,6 6,, 5,4,5 7,5 5, 3,6,7 3,5,5,6 3,3 7,7 6,5 6, 5,9 5, 4,4 4, 3,9 3,,6,5,,9 3, 4, 9,9 3,6 37,9 37, 4,5 6,7 5,8 7,7 9,,8,9,8,9,9 9,8 4,6,4,8,5,5,4,6,,, 5, 7,5,7,,, 8,3 7,7 7,7 6,5, 3,3 3,9 5,5 6,3 5,4 5,8 5,8 5,7 4,,9,8,8,8,5,6,7,,5, Alle Alle i fjor 8,9 8,,,3,3,,7,6 9,6 8,6 6,5 6,,8 5,8 7,6 7,,9,9 8,3 8, 3,8 3,6,, Statistikksamling

21 Tabell..5 Prosent utrangerte kyr solgt til slakt, sjøldau, mista og kassert, gruppert på utrangeringsårsak innen laktasjon Table..5 Percentage of culled animals sold for slaughter, died or lost, within lactation and culling reason Utrangeringsårsak / Reason for culling Laktasjonsnummer Lekkasje Mastitt Andre årsaker Sum utrangerte kyr innen laktasjon Lactation no. Leakage Mastitis Other reasons No. of culled cows > > >3 >4 >5 >6 >7 >8 >9 >9,6,7,5,4,3,3,,,,,4 3,7 4,4 5, 5,5 4,3 4,7 3,7, 8,9,,,,,,,,,, Alle Alle i fjor,5,5 3,8 3,9,, Statistikksamling

22 Tabell..6 Prosent dødfødte kalver gruppert på kalvingsnummer, og prosentvis fordeling av kalvinger gruppert på kalvingsvansker innen kalvingsnummer Table..6 Per cent stillborn calves grouped by calving number, and per cent parturitions distibuted on none, some and heavy calving difficulties Kalvingsnummer Calving no. Antall i alt Total no. Fødte kalver / Calves born Kalvinger / Calvings Kasta Aborted Dødfødt Stillborn Krepert Died Antall med ingen, noen og store vansker Calving with «ease» of calving record Antall vet ikke Not reported Ingen None Fordeling av vansker () Noen Distribution () Some Store Heavy > > >3 >4 > ,5,9,8,7, 4,,7,8,8,8,8,7,6,5, ,8 95, 95, 95, 94,4 7,9 3,5 3,3 3,6 4, 3,3,5,5,5,6 Alle Alle i fjor ,7,7 3,3 3,,7, ,7 93, 5, 4,8,, Sum antall kalvinger Total number of calving Statistikksamling

23 Tabell..7 Frekvenstabell. Prosentvis fordeling av kyr på kalvingsmåned innen fylke Table..7 Frequency table. Distribution () of cows on month of calving, within county Kalvingsnummer Jan. Feb. Mars April Kalvingsmåned / Calving month Mai Juni Juli Aug. Calving number Jan. Feb. March April May June July Aug. Østfold Akershus/Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 7,9 9, 6,6 6,7 8, 8, 6, 5,9 8, 7,3 6,3 5,5 7,7 7, 7,8 7,6 7,6 7,6 7,7 8,5 7,5 7, 7,9 7,4 6,8 6, 7,9 7,5 5,5 4,4 7,4 6,5 7,5 7,3 7, 8,6 7,9 9, 7,5 7,3 6,3 6,8 8,, 7,9 9,4 5,9 4, 7,7 7, 8,8 7,3 7,5 8,4 6,5 7, 7,8 6,6 4,5 6, 5,4,4 7,3 7,9 4,3 3, 6, 6,7 8, 5,9 7,4,4 7,6 7, 8,4 5,7 4,4 8,7 3,7 7,4 4,8 7, 4,,9 6, 6,3 7,8 6, 7,7 9, 8, 7,8 7,7 4,9 4,8 9,4 4,4 6,6 5, 6,6 3,3,6 5,6 5, 8, 6, 6,3 9,7 9,9 8,9 8,6 6, 6,3,8 9, 4,9 7,5 8,5 6, 4, 7,6 6,7, 9,7 9,4 8, 9, 8, 9,6 8,8 9,4 9,7,4 9,8 8,4,, 3, 9,9,3 9,5,,4 7,8 Landet Landet i fjor 7, 7, 7, 6,6 7,6 7,7 6,6 6,9 6,3 6,4 5,9 6, 7,8 7,9,, Sept. Sept. 8,6 8,,6 3,5,9 8,3,8,8 4,5,4,7 5, 3, 5,5 9,,5,5 9, 3,3 3, Okt. Oct. 9,3 8,8 9,8 4, 5, 8,5,7,7,3 8,9 5,8 7,4,,7 8,, 9,6 8,5,3,3 Nov. Nov. 9, 8,4 7,7,6,5 8,3,3 9, 8,5 7,8 9,8, 9,4 9, 7,5 8,4 8, 6,6 8,9 8,7 Des. Dec. 8,3 9, 7, 8,4 8,7 7,8 8,9 6,3 8,9 7,4 7,9 7,5 8, 8, 7,7 8, 8,3 6,3 7,9 7,9 Sum antall kyr No. of cows Statistikksamling 3

SAUEKONTROLLEN ÅRSMELDING

SAUEKONTROLLEN ÅRSMELDING SAUEKONTROLLEN 2013 ÅRSMELDING INNHOLD Om Animalia 3 Forord 4 Sauekontrollens formål 5 Organisering og finansiering 6 Medlemskap i Sauekontrollen 7 Aktiviteter i Sauekontrollen i 2013 8 Avlsarbeidet i

Detaljer

Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk

Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk Effekt av ulike konserveringsmetoder for bygg på melkekvalitet i økologisk landbruk Effect of barley preservation method on milk quality in organic farming Steffen A. Adler, Planteforsk Vågønes forskingsstasjon

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport for 2014 RAPPORT NR. 7 / 2015 16.03.2015 Rapport: Avdeling: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer Rapport Handel og for industri

Detaljer

Økonomien på store mjølkebruk

Økonomien på store mjølkebruk NOTAT 2010 18 Økonomien på store mjølkebruk En undersøkelse av økonomien på bruk med 30 70 årskyr for regnskapsåra 2006-2008 Knut Krokann Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Økonomien på store mjølkebruk

Detaljer

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963

DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 1901 1963 DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0 SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. DØDELIGHET BLANT SPEDBARN I NORGE 0- INFANT MORTALITY IN NORWAY 0- Av/By Julie E. Backer og Øystein Aagenæs STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Småfe. Mædi i Verdal Testresultater CAE besetninger Avhandling om sjodogg. Gris

Småfe. Mædi i Verdal Testresultater CAE besetninger Avhandling om sjodogg. Gris Volum 8 NR. 2 Juni 2003 Småfe Mædi i Verdal Testresultater CAE besetninger Avhandling om sjodogg Gris Purke med uterusprolaps og rectumprolaps Veterinæren som smittespreder? Helse hos slaktegris Storfe

Detaljer

Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad

Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad 2003/23 Rapporter Reports Anne Snellingen Bye, Ole Rognstad og Lars Johan Rustad Klassifisering av driftsenhetene i jordbruket etter driftsform og størrelse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske!

Nr. 13/14 1. april 2015. God påske! Nr. 13/14 1. april 2015 God påske! NÅ DELER VI UT 21 MILL KRONER I FKRA BONUS Dyktige bønder fortjener belønning! I 2014 oppnådde vi det beste resultatet noensinne i FKRAs historie. Denne gevinsten ønsker

Detaljer

Dyrevelferd hos storfe i automatiserte løsdriftsfjøs

Dyrevelferd hos storfe i automatiserte løsdriftsfjøs Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 114/2013 Dyrevelferd hos storfe i automatiserte løsdriftsfjøs En studie av atferd, reinhet, helse- og produksjonsparametere i overgangen fra båsfjøs til løsdrift

Detaljer

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21

Norgesfôr vokser. MAGASINET 2011 12. årgang. Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18. Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 MAGASINET 2011 12. årgang Norgesfôr vokser Borgen Aktiemølle nytt medlem s. 18 Mysen Kornsilo og Mølle SA nytt medlem s. 21 Odals Innkjøpslag AL ny forhandler s. 23 2 MAGASINET 2011 Norgesfôr ønsker økt

Detaljer

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og TYRmagasinet Tema: FramFôring av kalv Medlemsblad 5 2013 God jul og godt nytt år TYRmagasinet Tema: FRAMFÔRING AV KALV God jul og godt nytt år Medlemsblad 5 2013 Forsidefoto: Aberdeen Angus hos Bjørnar

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Velferd hos storfe. Fagartikkel

Velferd hos storfe. Fagartikkel 549 Velferd hos storfe Tidligere ble god fysisk helse, høy tilvekst/ytelse og god fruktbarhet ansett å være ensbetydende med at dyret hadde det bra. I dag regnes ikke dette som tilstrekkelige indikatorer.

Detaljer

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no

Medlemsblad nr. 2. www.ntgf.no Medlemsblad nr. 2 www.ntgf.no 2007 Norsk Nr. 2 2007 Bladet Norsk utkom første gang i 2006. Bladet er et organ for Norsk Forening NTG, og utkommer 1 gang pr. år. Innhold Leder...side 3 Rasebeskrivelse...side

Detaljer

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett

Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett FISKERIDIREKTORATET Økonomiske Analyser Fiskeoppdrett nr. 1/2003 Foto: Eksportutvalget for fisk 2002 Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon laks og ørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse

Detaljer

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10

Nr. 10 6. mars 2015. Historisk sauerase i historisk kulturlandskap. Side 10 Nr. 10 6. mars 2015 Historisk sauerase i historisk kulturlandskap Side 10 Foto: May-Linda Schjølberg NYHET! FORMEL Sau Ekstra gir økt lammetilvekst Toppkraftfôr til sau fra februar til beiteslipp Vi har

Detaljer

96/3 Rapporter Reports. Resultatkontroll jordbruk 1996 Gjenomføring av tiltak mot forurensninger

96/3 Rapporter Reports. Resultatkontroll jordbruk 1996 Gjenomføring av tiltak mot forurensninger 96/3 Rapporter Reports Resultatkontroll jordbruk 1996 Gjenomføring av tiltak mot forurensninger Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 5/2010 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Flotte dyr og små tap 8 Vellykkede geitedager i Geiranger 12 Geitenæringas plass i norsk landbruk

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD Et trendskifte eller en midlertidig økning? 4-5 Eierorganisasjon og kommunikasjon 6-8 NRF setter tydelige spor 9, 14 og 21 Avl 10-13 NRF-eliteokser brukt i 2012 15

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Økonomiske analyser av hjorteviltoppdrett

Økonomiske analyser av hjorteviltoppdrett Notat 1996:23 Økonomiske analyser av hjorteviltoppdrett Knut Repstad Håkon Romarheim Forord Etter initiativ fra Direktoratet for naturforvaltning ble det 15. januar 1990 holdt et møte i Landbruksdepartementet

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Norge

Tannhelsetjenesten i Norge OMFANGET AV DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FOR DE PRIORITERTE GRUPPENE Tannhelsetjenesten i Norge tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2004 MARS 2004 Rapport fra Helsetilsynet 5/2004

Detaljer

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Rapporter 30/2011 Even Høydahl Monitor for sekundærflytting Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer