Samarbeidserfaringer 2vk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidserfaringer 2vk"

Transkript

1 Samarbeidserfaringer 2vk Hvorfor samarbeid? Graden og omfanget av samarbeidet Strategi og veivalg Gevinstmuligheter Hva har vi lært? EBL 1

2 Nils Erik Pettersen / Tensa AS Rådgiver i IKT- og utviklingsprosjekter for energiverk, kommuner og SMB. Prosjektlederportefølje p.t: ORKidé (13 kommuner i Møre og Romsdal) Nordvestkraft (6 everk Møre og Romsdal) Bredbåndsutbygging Møre og Romsdal (32 kommuner) Knudtzon Senteret AS industriinkubator i Kristiansund eid av bl.a StatoilHydro EBL 2

3 Trønderkraft AS 18 e-verk i Midt-Norge nettkunder Felles innkjøp av bl.a El-verksmateriell Trafo Nettstasjoner 137 MNOK 2007 Trollstigen EBL 3

4 Trønderkraft i dag: Innkjøpssamarbeid for: Bedret forhandlingsposisjon/-makt Økt oppmerksomhet Lavere priser Bedre service og leveransevilkår Enklere logistikk Økt påvirkning utvikling, standarder etc. Felles innkjøpskompetanse EBL 4

5 Utvidet samarbeid - begrunnelser Dagens + ett ønske om å videreutvikle Trønderkraft AS møte felles muligheter og utfordringer gjennom felles innsats vurdere felles driftsløsninger, teknisk og organisatorisk foreta en felles oppbygging og bruk av kompetanse som det var underskudd på EBL 5

6 Utvikling i samarbeidet 2010 Innkjøp Kompetanse Tjenester Større gevinster EBL 6

7 Gjennomføringsmodell utvidet samarbeid Fase 1 Fase 2 Fase 4 Fase 3 Innkjøp og implementering Systemer i bruk Kostnader i verdikjeden Analyse og strategi Hovedprosjekt EBL 7

8 FASE 1:Kartlegging KIS og måling Måleverdidatabase Powel - 1 Kamstrup EMS10-3 M2C/Policom - 3 ABB-Ebas 6 AMR Kamstrup (Ems 10) -7 Policom - 7 Enermet - 5 Elster Meetering - 1 Senea Cust Com - 1 KIS M2C (Elite) - 9 VM Data (Customer) - 5 Elis (Elwin) - 4 Sula fyr EBL 8

9 FASE 2: Kostnadsanalyse resultat Systemdrift 10,5 Mkr Drift 5,7 Mkr Datafangst 4,6 Mkr Behandling 2,8 Mkr Fakturering Innkreving 7,7 Mkr Avstegning 1,2 Mkr EBL 9

10 FASE 2: Kostnadsanalyse 15 av 18 deltok Total kostnad ca 32,5 Mkr (~280 kr/kunde) 16,3 Mkr i personalkost 16,2 Mkr i materiell og tjenester Stort sprik mellom selskap ( kr/kunde) lett å undervurdere/overse tidsbruk på manuelle operasjoner spesielt hos små selskap + psykologiske faktorer Tallene ga et OK bilde til bruk som beslutningsgrunnlag EBL 10

11 FASE 3: Strategisk vurderinger Mye å hente på systemer, organisering og samarbeid Mange alternativer, men velger innføring av felles måleverdidatabase fordi: Klart behov dersom ønske om felles drift Håndterlig prosjekt både i forhold til full 2VK innføring eller felles KIS Oppnåelige og verdifulle gevinster både for Trønderkraft AS og for enkeltselskapene EBL 11

12 Planlagt omfang Måler Avlesn.kort Skanning Innsaml. system IVR / Internett Toveis målerkommunikasjon Kundeinfosystem Print / Etterbehandling Måleverdisystem Betalingsoppfølging Faktura- Administrasjon Innfordring E-faktura EDI-løsning Basis infrastruktur (LAN) Basis infrastruktur (LAN) Standard Standard Drift Drift EBL 12

13 Dagens systemverden Alle system er universets midtpunkt Dataorienterte, ikke prosessorienterte Lukkede - ikke laget for integrasjon Leverandørene ønsker kontroll Manglende standardisering Komplekse prosesser Mange aktører og betydelige økonomiske interesser Integrasjon er tungt og kostbart og ingen tar integratoransvaret EBL 13

14 Hvorfor felles måleverdibase Klargjøre mottaksapparat for 2VK (både teknisk og organisatorisk) Støtte for nye produkter og prosesser Bedre kvalitet og informasjonsflyt Redusere manuelle prosesser og personavhengighet Felles bruk av kompetanse Bedre utnyttelse av systeminvesteringer Redusere avhengighet til leverandører, spesielt KIS og måler (ref. SAMS) EBL 14

15 Felles måleverdidatabase Enermet Kamstrup Felles front-end? Senea Policom Elster MÅLEVERDI- SERVER Kvalitetssikring Skalerbar Sporbarhet Beregninger Rapporter Arbeidsordre Datalager IS- Customer ELITE ELWIN EBL 15

16 Prosjekt: Felles måleverdidatabase Oppstart høst 2007 Prosjektinnhold Vurdering alternative prosjektmålsettinger I. Felles innkjøp og implementering II. Etablere felles driftsløsning eller vertsmodell III. Felles avtale om ASP-basert løsning Budsjettpriser alternative løsninger Vurdering av alternativene Gjennomføringsprosjekt start høst EBL 16

17 Prosjektorganisering Prosjekteier: Trønderkraft AS Styringsgruppe Styret i Trønderkraft PA: Knut Hansen Prosjektgruppe Nils Erik Pettersen (PL) Rolf Hilstad (Malvik), Bård Andreassen (Svorka), Harald Moen (Gauldal) EBL 17

18 Gevinstpotensial Felles innkjøp Felles kjøp av tjenester fra 3.part Vertsmodell, non- profit, hos TK eller et av selskapene Stifte eget AS for drift (salg til eiere) Stifte eget kommersielt AS med ekst. kunder 1.Innkjøpskost 1.Innkjøpskost 1.Innkjøpskost 1.Innkjøpskost 1.Innkjøpskost 2.Prosjektkost 2.Prosjektkost 2.Prosjektkost 2.Prosjektkost 2.Prosjektkost 3.Opplæring 3.Opplæring 3.Opplæring 3.Opplæring 3.Opplæring 4.Driftskostnad 4.Personell 4.Personell 4.Personell 5.Driftskost 5.Driftskost 5.Driftskost. 6.Sårbarhet 6.Utviklingspot. 6.Avkastning Økt gevinstpotensial OG kompleksitet! EBL 18

19 EBL 19

20 Innkassering av gevinster (teori) Endringsbehov identifiseres og forankres i linja!! Plan for realisering av gevinster Iverksetting av omstilling Endret virksomhet } Gevinst Endringsønske (mål/formål) Prosjektleveranser Gevinstplan Målformulering Prosjektskisse Mål Krav Budsjett Resultat Kost-/nyttevurdering Forprosjekt Prosjektplan gevinstplan Prosjekt Gevinstplan EBL 20

21 Utfordring Svak beslutningsplattform og kompleks organisering Felles løsning krever måleverdiserver, enkeltaktørene har ikke nødvendigvis behov Teknologikunnskap i besluttende organ lett bytte for endringsmotstandere på hjemmebane Vent å se holdning delvis skapt av NVE (?) EBL 21

22 Hva har vi lært så langt? Sterkere styringssignaler ville vært positivt for prosjekt Organisering av prosjekt Mandat og beslutningsmyndighet Tempo v.s. forankring For langsom gjennomføring? Krever større innsats, raskere fremdrift og fulltids prosjektleder! Delaktighet i beslutninger underveis eller forelegge ferdig løsninger? Antall deltakere og sammensetning Teknologisk status Organisasjonens modenhet Topplederes forståelse og engasjement EBL 22

23 Hva skjer videre? Alternativ tilnærming vurderes Færre aktører Strammere styring Annen beslutningsstruktur Ev. tilbud til andre interessenter etter gjennomføring EBL 23

24 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

TVK utfordringer og bransjesamarbeid

TVK utfordringer og bransjesamarbeid TVK utfordringer og bransjesamarbeid Nils Erik Pettersen Knudtzon Senteret AS Knut Hansen Trønderkraft AS Røros Orkdal Selbu Atlanterhavsveien Disposisjon 1. Om Trønderkraft AS v/knut Hansen Organisering

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth

Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere Arve Haugseth Hvorfor er det viktig å starte opp i tide for å være klar frem mot 2016/17? Hva bør jobben bestå i, og hvilke steg bør tas i hvilken rekkefølge?

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS Formålet med kurset Gi regnskapsbruker bedre styrings- og beslutningsgrunnlag, ved

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport

Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Forprosjektrapport 1 / 53 Samkjøring og alternativ bestillerløsning Forprosjektrapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 53 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DOKUMENTHISTORIKK... 4 2 HENSIKTEN MED DOKUMENTET... 5 3 OPPSUMMERING

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser

Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser Samfunnsøkonomisk analyse av sentrale tiltak for å øke den offentlige bruken av elektroniske prosesser i innkjøps- og betalingsprosesser Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlige økonomistyring

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike

Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike Forord Kommunene på Øvre Romerike ønsker å profesjonalisere og effektivisere innkjøps- og betalingsprosessene. Arbeidet har fått tittelen ehandel Øvre Romerike.

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer