NORSK RETTSTENKNING ETTER 1800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK RETTSTENKNING ETTER 1800"

Transkript

1 DAG MICHALSEN NORSK RETTSTENKNING ETTER 1800 TOLV STUDIER PAX FORLAG A/S, OSLO 2OI3

2 FORORD I I INTRODUKSJON NORSK RETTSTENKNING ETTER i Innledning 13 2 Norsk rettstenkning etter 1800: En historiografisk skisse 15 3 Rettsvitenskapshistorisk forskning: Noen metodiske synspunkter 21 4 Norsk rettstenkning etter 1800: Oversikt over bokens kapitler 27 KAPITTEL I RETTSVITENSKAPENS MANGE IDENTITETER 3 2 i Rettsvitenskapens selvbetegnelser Rettsvitenskapers identitetsmessige utstrekning Historiske rettsvitenskapelige identiteter 39 4 Avslutning 46 KAPITTEL 2 INTERNASJONALISERINGENS HISTORIE I NORSK RETT OG RETTSVITENSKAP 49 i Hva er rettslig internasjonaliseringshistorie? 49 2 Hvordan internasjonaliseres rett og rettsvitenskap? 52 3 Geografi, integrasjon og politikk i rettslig internasjonalisering Internasjonalisering i norsk rett i middelalder og nytid 59 5 Naturrett, konstitusjonalisme og nasjonalstatens rett 61 6 Liberalistisk ideologi og omformingen av norsk rett på 1800-tallet 63 7 Rettsvitenskapelig internasjonalisme ca Internasjonaliseringer i norsk rettsvitenskap etter Avslutning 72 5

3 KAPITTEL 3 UNIVERSITETSJURISTENE OG NASJONEN: OPERASJONELL RETTSFORSKNING ETTER i Universitetsjuristene og nasjonen 74 2 Norsk rettsvitenskap som operasjonell rettsforskning 77 3 Den operasjonelle rettsforskningens vitenskapelighet.78 4 Den operasjonelle rettsforskningens utøvende form 80 5 Operasjonell rettsforskning og politisk handling 83 6 Rettsforskningens metadiskurser 84 7 Universitetsjuristenes rettslige nasjonsbilder 85 8 Avslutning 89 KAPITTEL 4 DANSK-NORSK RETTSVITENSKAP ETTER En dansk-norsk rettsvitenskap etter 1814? 90 2 Om å forholde seg til Ørsted: Winter Hjelm og Schweigaard, Historiske og kulturelle modeller i norsk rettsvitenskap, Dansk-norsk strid om det rettsvitenskapelige moderne, ca Rettsrealismens former, 1900-tallets begynnelse Ekskurs: Norsk-dansk rettsvitenskap og rettsvitenskapshistoriske kategorier Avslutning 106 KAPITTEL 5 FINNES DET EN KRITISK TRADISJON I NORSK RETTSVITENSKAP? IO8 i Innledning Idéhistorisk kontekst: Kritikk fra filologi til vitenskap og politikk Generelle elementer i studiet av kritisk rettsvitenskap Kritiske posisjoner i norsk rettsvitenskap på 1800-tallet Hegemoni og kritikk i norsk rettsvitenskap på 1900-tallet Finnes det en kritisk tradisjon i norsk rettsvitenskap? 124 KAPITTEL 6 - ANTON MARTIN SCHWEIGAARD, PEDER CARL LASSON OG DEN NYE STRAFFE- OG PROSESSRETTSFORSKNINGEN I 26 i Anton Martin Schweigaard og Peder Carl Lasson Historisk rekonstruksjon av rettsvitenskapelige program 128 6

4 3 Kriminalloven av 1842: Lassons generelle og Schweigaards praktiske perspektiv Tolkningsfrihet og rettskildebruk på strafferettens område Rettskildestrukturen i Lassons og Schweigaards prosessrettslige forfatterskap Schweigaards prosessrettsdogmatiske program og Lassons prosessrettsvitenskapelige program Rettsideologi: Legal eller fri bevisteori? Avslutning 142 KAPITTEL 7 NASJON ELLER UNION? NORSK UNIONSRETTSFORSKNING i Innledning Norsk unionsrettsforskning Faser i norsk unionsrettsforskning Mellom patriotisme og unionisme: Rettsforskning og rettsideologi, ca Henrik Steenbuch og den patriotiske unionsrettsforskning Steenbuch og grensene for rettsliggjøring i unionsretten i$ Nicolay Tidemand og den ideelle union Intelligenskretsen og unionsretten, ca Frederik Stang unionsretten statsrettslig fortolket Ole Munch Raders skandinavistiske unionsrettsforskning Unionen i den kritiske statsrettsforskning Unionsrettsdebatt, unionsreform og skandinavisme Unionspolitikk: Stattholdersaken og Den 2. unionskomiteen Bernhard Dunker som unionsrettsforfatter Den 2. unionskomiteen T.H. Aschehoug kontra Bernhard Dunker Den svenske impulsen: Svensk unionsrettsforskning ca / Den liberale svenske unionsrettsforskning 170 $.2 Alin-skolen og den norskkritiske unionsrettsforskning Kulminasjonen: Aktører og linjer i norsk unionsrettsforskning Rettsforskning og unionspolitikk 17$ 6.2 De sentrale unionsrettsforskerne Debatter om rettsforholdet mellom Norge og Sverige Fantes det unionelle fellesorganer? Morgenstierne!Aubert kontra Getz/Gjelsvik Likestillingsprinsippet. Aschehoug/Morgenstierne kontra Ibsen 188 7

5 8 Kampen om et organs eksistens: Det sammensatte statsråd Statsrådsordningene og avgjørelsene av diplomatiske saker Mellom konstruksjon og dekonstruksjon: Hvordan finnes det sammensatte statsråd? ip2 9 «Norges rett til utenriksstyre»? Politikk og forskning p.i Utenriksvesen og unionsoppløsning 196 p.2 Skillet mellom konsulatvesen og diplomati: Aubert kontra Ibsen ip8 p.5 Var det felles utenriksstyret unionelt nødvendig.? Norsk unionsrettsforskning : Struktur og tematikk i Det rettslige felt Det politisk-ideologiske felt 207 KAPITTEL 8 FRANCIS HAGERUP OG RETTENS INTERNASJONALISME 210 i Francis Hagerup i Norsk rettsforskning og politikk på 1800-tallet Hagerups rettsdogmatikk og rettsvitenskapelige politikk Rettsvitenskapelige grunnlagsspørsmål Hagerups rettsvitenskapelige internasjonalisme Hagerup og utviklingen av folkeretten Avslutning 224 KAPITTEL 9 OSCAR PLATOU LESER RUDOLF IHERING NORSK ERTSTATNINGSRETT OG ROMERSK RETT, i Norsk rettsforskning og utenlandske impulser Rudolf Ihering og norsk formuerettsforskning mot slutten av 1800-tallet Privatrettens skyldprinsipp som rettsdogmatikk og rettsideologi Den norske resepsjonen av det romerrettslige skyldprinsippet Medvirkeransvaret innføres i norsk rett, KAPITTEL 10 VITENSKAPSTEORI OG RETTSKILDELÆRE I FRANCIS HAGERUPS FORMUERETTSFORSKNING 240 i Vitenskapsteori, rettskildelære og romanisme Romanistiske tvetydigheter: Den romerske retten mellom det historiske og det universelle Norsk formuerett: Fra det danske - via det romerske til det moderne 246 8

6 4 Den romanistiske rettsforskningens doble, rettskildeprinsipp Vitenskapsteori og formuerett 1: Besittelse Vitenskapsteori og formuerett 2: Eiendomsovergang (tradition) Vitenskapsteori og formuerett 3: Kontraktsviljen/viljesdogmet Avslutning 265 KAPITTEL I I RETTSVITENSKAPENS RETTSHISTORIE NORSK RETTSVITENSKAP OG MIDDELALDERHISTORIEN i Rettsvitenskapens rettshistorie 267 i.i Rettens kilder og rettens kulturelle egenskaper Norsk rettsvitenskap 1850 ipio: Rettskildeteori, historisme og rettskulturelle oppfatninger 268 i.3 Tysk rettskildestruktur og rettsvitenskap Former for norsk rettsvitenskapelig rettshistorie Fr. Brandt og L.M.B. Aubert: Norsk middelalderrett mellom fortidige og samtidige premisser Rettsvitenskapelig rettshistorie/rettskildelære Den norske historiske skole, ca Rettsteori og rettsdogmatikk i Fr. Brandts middelalderrett Domstolsrett og rettsevolusjon i L.M.B. Auberts middelalderrett Ebbe Hertzberg: Den selvstendige rettshistoriedisiplin og norsk middelalderrett i det europeiske rettssivilisatoriske system Konrad Maurers germanske rettshistoriedisiplin Hagerup og Hertzberg: Rettsvitenskapens og rettshistoriens egenart, ca. i8po Sedvaner, lagmenn og lovgivning i norsk middelalder Rettshistoriefagets forskningsobjekt: «Fra den formale Ret til det reale Retsliv» 31j 3.5 Den rettsdogmatiske tenkemåten den gammelnorske og den moderne Norsk middelalderrett og europeisk rettssivilisasjon Konklusjon: Ebbe Hertzbergs rettshistoriske program for norsk middelalderrett Middelalderrett og aktuell rettsgermanisme i norsk rettsvitenskap rundt Rettstradisjoner og rettskulturelle tilordninger av norsk rett Francis Hagerup og Oscar Platou: Germansk rett og norsk rettsdogmatikk Fredrik Stangs rettsvitenskapelige germanisme og norsk middelalderrett 344 9

7 5 Avslutning Rettshistorisk middelalderrettsforskningpå 1800-tallet Rettskildeteori og rettsutviklingsleren 354 $.3 Rettsvitenskapens middelalderrettshistorie De europeiskefbrskningsimpulser og middelalaerrettens kulturelle egenskaper 359 KAPITTEL 12 DEN RETTSVITENSKAPELIGE FRIHET 362 i Rettsvitenskapelig autonomi mellom rett og politikk Universelle strukturer i den positiverte retten (John Austin) Rettsvitenskapelig frihet og rettens positivitet (Anton Martin Schweigaard) Rettsvitenskapelig frihet, positiv rett og tidlig konstitusjonalisme (Savigny og Ihering) Rettsvitenskapens faglige autonomi versus politiserte lovgivere (Bryce og Hagerup) Rettsvitenskapelig frihet og rettens positivitet 374 NOTER 376 HENVISNINGER 438 LITTERATUR 441 REGISTER

Nye perspektiver på Grunnloven: Seks tverrfaglige forfatningshistoriske studier

Nye perspektiver på Grunnloven: Seks tverrfaglige forfatningshistoriske studier 1 Nye perspektiver på Grunnloven: Seks tverrfaglige forfatningshistoriske studier 1. Prosjektets hovedinnhold Formålet med prosjektet er å produsere og formidle forskning som skal gi nye perspektiver på

Detaljer

Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form.

Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form. Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form. Med tilleggskommentarer etter sensormøtet. Oppgaven er i gitt i ubestemt form for å åpne for at studentene skal kunne drøfte

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf

NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo. Rukhsana Ashraf NORMATIV PLURALISME OG ARV: norskpakistanske kvinners rett til å sitte i uskiftet bo Rukhsana Ashraf I Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bakgrunn for valg av tema 2 1.3 Kunnskap om

Detaljer

Norge uten nordmenn: En kritikk av forestillingene om blod og jord 1

Norge uten nordmenn: En kritikk av forestillingene om blod og jord 1 Norge uten nordmenn: En kritikk av forestillingene om blod og jord 1 Terje Østigård Introduksjon Arkeologien har en sentral plass i det mest norske av det norske, nemlig Norges nasjonalsang, Ja vi elsker.

Detaljer

Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet

Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet Debatt Svanaug Fjær Den flerfaglige rusmiddelforskningen i Norden utfordringer til det nordiske forskerfellesskapet Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet er lagt merke til

Detaljer

Noen barn er brune. om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Maria Brandt Skoglund

Noen barn er brune. om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006. Maria Brandt Skoglund Noen barn er brune om kulturtoleranseutvidende barnebøker av norske forfattere i perioden 1945-2006 Maria Brandt Skoglund Masteroppgave i Allmenn litteraturvitenskap Institutt for litteratur, områdestudier

Detaljer

Arbeidsrett og styringsrett et perspektiv*

Arbeidsrett og styringsrett et perspektiv* Arbeidsrett og styringsrett et perspektiv* Av Stein Evju + Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Arbeidsrettens basis. Det avhengige lønnsarbeid... 4 2.1 Arbeidsrett som disiplin; røttene... 4 2.2 Arbeidsavtalen

Detaljer

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen

Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken. Lene Samuelsen Fridtjof Nansens forhold til naturen. En analyse av Frilufts-liv. Blade af dagboken Lene Samuelsen Masteroppgave i nordisk litteratur NOR-3910 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Detaljer

Kapitalistisk demokrati?

Kapitalistisk demokrati? Kapitalistisk demokrati? Norsk næringsliv gjennom 100 år Sverre A. Christensen, Harald Espeli, Eirinn Larsen, Knut Sogner AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2003 1. utgave, 1. opplag 2003 ISBN 82-05-31536-1

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

Man leker når man leker

Man leker når man leker Man leker når man leker Hvilke forståelser av lek og læring gir et utvalg barn uttrykk for? - en undersøkelse basert på samtaler med barn Line Iren Bye 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Den store jødebevægelse. Masteroppgave i historie. Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920-1925 UNIVERSITETET I OSLO

Den store jødebevægelse. Masteroppgave i historie. Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920-1925 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Institutt for arkeologi, konservering og historie Den store jødebevægelse Antisemittiske bilder av jøden i bondeavisene Nationen og Namdalen, 1920-1925 Masteroppgave i historie Kjetil

Detaljer

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid

Tone Njølstad Slotsvik. Katolikker i Norge 1905 1930. En minoritet i nasjonalstatens tid Tone Njølstad Slotsvik Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Katolikker i Norge 1905 1930 En minoritet i nasjonalstatens tid Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Detaljer

Ingrid Holmli Brøske. Ungdomslitteratur? En undersøkelse av to romaner for ungdom med særlig vekt på tematikk og tolkningsrom.

Ingrid Holmli Brøske. Ungdomslitteratur? En undersøkelse av to romaner for ungdom med særlig vekt på tematikk og tolkningsrom. Ingrid Holmli Brøske Ungdomslitteratur? En undersøkelse av to romaner for ungdom med særlig vekt på tematikk og tolkningsrom. Masteravhandling i nordisk litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

Skoleledelse i et dannelsesperspektiv. En litteraturstudie knyttet til begrepene dannelse, ledelse av skole og skole som dannelsesinstitusjon.

Skoleledelse i et dannelsesperspektiv. En litteraturstudie knyttet til begrepene dannelse, ledelse av skole og skole som dannelsesinstitusjon. Skoleledelse i et dannelsesperspektiv En litteraturstudie knyttet til begrepene dannelse, ledelse av skole og skole som dannelsesinstitusjon. Masteroppgave i skoleledelse Alf Ekholm Program for laererutdanning

Detaljer

Den sosiale liberalismen

Den sosiale liberalismen Den sosiale liberalismen Forord Ideologiene erklæres stadig for døde. Like fullt våkner de til liv igjen. Pragmatisk sakspolitikk er ikke nok i det lange løp. Med jevne mellomrom må politisk engasjerte

Detaljer

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen

Kven er ikke kven. Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. En historisk analyse av Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen Kven er ikke kven Kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse En historisk analyse av FORORD Da vi startet med prosjektet var vi begge helt ukjente med hvordan man forsker. Forske, sa du? Kan vi som «bare»

Detaljer

Pressefrihetens kår i 2014:

Pressefrihetens kår i 2014: Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem og to tilbake? Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ord ISF FAFO UiO TNS Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ords monitorprosjekt

Detaljer

Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang

Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang Master i skoleledelse NTNU 2010 Forord Med denne rapporten avslutter

Detaljer

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Av Kari Bachmann, Kirsten Sivesind, Azita Afsar og

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Opphøyelsen av det hverdagslige: Estetikk og begrep i kunsthåndverket

Opphøyelsen av det hverdagslige: Estetikk og begrep i kunsthåndverket Opphøyelsen av det hverdagslige: Estetikk og begrep i kunsthåndverket Bjørn K. Myskja Hverdagsliv Utstillingen Hverdagsliv tematiserer kunsthåndverket som en hverdagens kunstform. Dermed henvises det kanskje

Detaljer

Ubehaget i usikkerheten

Ubehaget i usikkerheten Ubehaget i usikkerheten Om vitenskapen og mennesket; positivisme, hermeneutikk og fenomenologi Usikkerheten vokser når det vi vil danne oss oppfatninger om, ikke lar seg observere. [ ] Samfunnsforskning

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag

Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Nils Erik Ness Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse et kunnskapsbasert grunnlag Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2011

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Spørsmålene er viktigere enn svarene

Spørsmålene er viktigere enn svarene Thomas Hylland Eriksen Forskningsleder, Culcom Spørsmålene er viktigere enn svarene I nesten seks år har Culcom tegnet oppdaterte kart over Norge. Forskningsprosjektene har ikke vært styrt av en sentral

Detaljer