Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Attest Attest 2009/ / KMNR/BS P KMNR/BS Søknad om redusert stilling Permisjon for å prøve ut annet arbeid 2009/ / ØKON/ROV P ØKON/ROV Følgebrev til fakturagrunnlag 018/ Kjeøya - søknad om enkle tiltak - riving/nybygg hytte 2009/ / BYG/GML 018/0023 Kjell Øystein Finnestad BYG/GML Side: 1 av 56

2 SV: Vedr. beskrivelsestekst Konservativen Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JR/ABO IS offl. 14, 1.ledd 601 Stein.Cato Røsnæs Knut.R Nilsen JR/ABO SV: Tildeling anbud - våtorganisk avfall Halden kommune Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO TF 601 'Vigdis Bergerøy llefsen' JR/ABO Følgebrev til fakturagrunnlag 200/ Sørli Sanderød- melding om tiltak - riving samt nybygg uthus 2009/ / BYG/GML 200/0013 Tone Dangstorp/Asbjørn Billington BYG/GML Vedrørende søknad om bytte av skole levsak / / RØSKO/L RØSKO/L Side: 2 av 56

3 Søknad om TT-Transport TT - transport / / IT/ANI TF F11 IT/ANI Søknad om TT-Transport TT - transport / / IT/ANI TF F11 IT/ANI Søknad om TT-Transport TT - transport / / IT/ANI TF F11 IT/ANI Søknad om TT-Transport TT - transport / / IT/ANI TF F11 IT/ANI Side: 3 av 56

4 Avgifter Kornsjøveien 1008 Søknad om fritak for kommunale avgifter/gebyrer / / SK/KJT 230 Haakon Stang SK/KJT Gnr/Bnr/Fnr: 88/1/1,2,3,4 - tslippstillatelse for Tjerviken, Torpedal 088/ Tjerviken Torpedal - søknad om utslipp 2010/ / PLA/ØYG 088/0001 Sven Wik PLA/ØYG Vedlegg til fakturagrunnlag 088/ Tjerviken Torpedal - søknad om utslipp 2010/ / PLA/ØYG 088/0001 Sven Wik PLA/ØYG Flytting av kommunal havn fra Mølen til Sauøya Syd Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2010 JR/SVS 611 Kystverket RÅD/PP Side: 4 av 56

5 Tillatelse til enkle tiltak 110/ Rokkeveien søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2010/ / BYG/HTA 110/0004 Byggmester Arild Lund AS BYG/HTA Vedr. gnr.141/ bnr.121og193, Fosseveien 50 i Halden kommune. Oversendelse av byggesak med anmodning om uttalelse til saken. 149/0121 og 149/ Fosseveien 50 - rammesøknad - flomavledning 2008/ / BYG/CHM 141/0121 NV Fylkesmannen i Østfold Østfold Fylkeskommune BYG/CHM Tilbakemelding til Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Tilsyn skoler 2009/ / KSO/MAA 440 Arbeidstilsynet Østfold og Akershus PSKO/INJ Side: 5 av 56

6 Tillatelse til tiltak 200/ Sørli Sanderød- melding om tiltak - riving samt nybygg uthus 2009/ / BYG/GML 200/0013 Tone Dangstorp/Asbjørn Billington BYG/GML Tillatelse til tiltak - tttrinn 018/ Kjeøya - søknad om enkle tiltak - riving/nybygg hytte 2009/ / BYG/GML 018/0023 Byggmester Gaarden og Delås AS Byggm. Gaarden og Delås AS Fylkesmannen i Østfold BYG/GML Vedrørende varsel om inkasso fra Lindorff Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JR/RAN 260 Sven Stranger KommuneForsikring KommuneForsikring KommuneForsikring KommuneForsikring KommuneForsikring KommuneForsikring JR/RAN Side: 6 av 56

7 Vedrørende varsel om inkasso fra Lindorff Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JR/RAN 260 Sven Stranger JR/RAN Søknad fra Berit Olsen Produksjonstilskudd i jordbruket januar / / NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Terje Orud Produksjonstilskudd i jordbruket januar / / NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Bekreftelse på skolegang ved Gimle skole - levsak 2010/ / GSKO/RG GSKO/RG Side: 7 av 56

8 Notat fra møte den 17. februar 2010 Norske skog - uttak av byvann til produksjon 2010/ / TKN/FTO M09 lf Redi TKN/FTO Tilbud om stilling Tilsetting av faste sykepleiere enhet Idd 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting av faste sykepleiere enhet Idd 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 8 av 56

9 Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Tilbud om stiling Tilsetting helgstillinger fast Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Tilsetting av faste hjelpepleier natt Halden sykehjem 3. avd. Tilsetting av faste hjelpepleier natt Halden sykehjem 3. avd. 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 9 av 56

10 Oppheving av seksjonering gnr.66 bnr.530 snr. 1 og 2 Lektor Adlers gate 12, oppheving av seksjonering 2010/ / GO/JSO 066/0530/000/001 Statens kartverk GO/JSO Tilbud om stilling Tilsetting av hjpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere enhet sentrum 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 10 av 56

11 Søknad på stilling Tilsetting av hjpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere enhet sentrum 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 11 av 56

12 Tilbud om stilling Tilsetting hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere enhet forebyggende Konglelundveiene boliger 2009/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting av renholder ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 12 av 56

13 Lønnssamtale Lønnsjustering 2010/ / PRS/TOB P PRS/TOB Referat fra skole- og miljøutvalget på Låby skole, onsdag 3. mars 2010 Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved Låby, oppstart vår / / LSKO/TBO B08 Til utvalgsmedlemmene LSKO/TBO Oppsigelse av SFO-plass. SFO / / PSKO/ASL PSKO/ASL Tillatelse til enkle tiltak 168/ Brattskott - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2009/ / BYG/HTA 168/0049 Byggefirma Gjødalstuen & Moen AS BYG/HTA Side: 13 av 56

14 Spørsmål ang. Halden ishall 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse 2009/ / BYG/HTA 069/0462 Kjell Andreassen KSTK/AAB Anbud sprinkleranlegg Konservativen - meddelelse om tildelingsbeslutning Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ /2010 JR/ABO 601 Bademiljø Greåker as JR/ABO Bekreftelse på renteswap, ref Finansforvaltning 2008/ / ØKON/ROV 150 DnBNOR Bank ASA - Markets ØKON/ROV Avtale om online/offline transaksjonsoverføring Parkeringsautomater 2009/ / ØKON/ROV TF 667 ØKON/ROV Side: 14 av 56

15 Søknad om midler til sikring av skolevei i Halden Skolevegstiltak i Østfold 2010/ / TKN/MNI Q80 Statens vegvesen Region øst TKN/MNI Anbud - sprinkleranlegg til "Konservativen" - meddelelse om tildelingsbeslutning Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JR/ABO 601 F.Jørgensen AS JR/ABO Skattesak - Skatteutvalgssaker / /2010 KMNR/MKR S offl. 13 / SBL KMNR/MKR Side: 15 av 56

16 Referat TT-møte 2.mars 2010 TT-møter Hjortsberg skole 2008/ /2010 HSKO/RGS TF A20 HSKO/RGS Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2010 HSKO/HAK HSKO/RGS Tillatelse til tiltak - tttrinn 082/ Asakåsen 33 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig og garasje 2009/ /2010 BYG/GML 082/0021 Mesterbygg Sarpsborg AS BYG/GML Side: 16 av 56

17 Revidert kontrakt Oppgradering av driftskontroll for VA-anlegg 2008/ /2010 TKN/ACK M00 Guard Systems ngineering AS v/ Robert Wasler TKN/ACK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 082/ Asakåsen 33 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig og garasje 2009/ /2010 BYG/GML 082/0021 Ragnhild Dahl og Jan Thomas Lauritzen BYG/GML Restaurering av Haldenkanalen Tilskudd Haldenvassdragets Kanalselskap AS 2008/ /2010 RÅD/MHH 223 Haldenvassdragets Kanalselskap RÅD/MHH Side: 17 av 56

18 Svar til barnevernstjenesten Barnevern / /2010 OSKO/KKS OSKO/KKS Varsel om mangler. nkletiltak 098/ Kringsjå Terrasse 9 - søknad om enkle tiltak - tilbygg bolig 2010/ /2010 BYG/GML 098/1561 Jan. Østenvig AS BYG/GML Skademeldingsskjema Yrkesskadeerstatning 2009/ / PRS/MB P PRS/MB Rapport spesialundervisning høsten 2009 Spesialundervisning / / STSKO/KAJ STSKO/LIG Side: 18 av 56

19 Blåklokkeveien 25 gnr. 61 bnr. 260, innløsing av festetomt / Blåklokkeveien 25 - innløsing av festetomt 2010/ /2010 INDOM/ASP 061/0260 Keta D. Bjørndal INDOM/ASP tkast til IOP Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Busterudkleiva 10 gnr. 66 bnr. 727, innløsing av festetomt 066/ Busterudkleiva 10 - innløsing av festetomt 2010/ /2010 INDOM/ASP 066/0727 Kjell og Rigmor Holm INDOM/ASP Spørsmål om gang -og sykkelvei fra Asakåsen til nye Asak skole Gang-/sykkelvei og adkomstvei, nye Asak skole 2009/ /2010 TKN/GH Q09 Ragnhild og Jan Thomas Lauritzen TKN/GH Side: 19 av 56

20 Avslag på delingssøknad, Askildrød Asak, gnr. 81 bnr.1 081/ Askildrød - søknad om deling 2010/ /2010 GO/JSO 081/0001 Bjørn gil Ohlgren PLA/IHK Rapport spesialundervising Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/LIG Henvisning til PPT Spesialundervisning / /2010 OSKO/VIV OSKO/VIV Side: 20 av 56

21 Referat fra møte i brukergruppa for rehabilitering Rehabilitering av Prestebakke skole 2010/ /2010 PSKO/INJ 614 Astrid S. Lie llen Simensen Hedda Brække Marita V. Jacobsen Mona Johnsen Monica R. Kirkebøen PSKO/INJ Oversettelse av bekreftelse av levsak 2010/ /2010 GSKO/RG GSKO/HAN Bekymringsmelding Spesialundervisning / / OSKO/VIV OSKO/VIV Side: 21 av 56

22 Oversendelse av dispensasjonssøknad vedrørende bygging i LNF område. 103/0007/001 Høiås - byggeprosjekt utsiktstårn 2009/ /2010 BYG/GML 103/0007/001 Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Arkitekt Moth AS BYG/GML Følgebrev til fakturagrunnlaget 110/ Rokkeveien søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2010/ /2010 BYG/HTA 110/0004 Svein Rørmyr BYG/HTA Svar på brev av ang. varsel om stenging av klasserom 063. HMS - Gimle skole 2009/ /2010 GSKO/HAN J00 Verneombud Kjetil Aabø GSKO/HAN Side: 22 av 56

23 Vedrørende krav om regress - ansvar for eier av rørledning Thoresen, skevikveien 54, 1768 Halden - skadedato Krav om regress - skevikveien / /2010 JR/RAN 271 TrygVesta TrygVesta JR/RAN Varsel om mangler. tttrinn 023/0017/042 - Mørvika - hytte B-515 søknad om gjenoppbygging av brygge 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0017/042 Skjærgårdsbrygger AS BYG/CHM Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon Nødtelefon for eldre 2009/ /2010 KSHO/GK F15 len Fosheim Bogstad Kristin By Adeler KSHO/GK Side: 23 av 56

24 Planer vedr. en ytre ringvei bl. a. gjennom Høiåsmarka Norsk Transportplan (NTP) / /2010 TKN/GH N00 Gimle IF TKN/GH Bekreftelse av rentebytteavtale Finansforvaltning 2008/ /2010 ØKON/ROV 150 Nordea Bank Norge ASA ØKON/ROV Godkjent søknad om adkomst nr. 2, gnr.98 bnr.336, lvåsveien 11, Halden. Ny adkomst lvåsveien / /2010 TKN/MNI Q01 Mejreme Peci-lshani og Mentor lshani TKN/MNI Avklaring av arbeidsforhold Rettigheter ved ansettelsesopphør 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Side: 24 av 56

25 Oversendelse av budsjett 2010 / økonomiplan Budsjett 2010, Økonomiplan / /2010 ØKON/ROV 100 Fylkesmannen i Østfold ØKON/ROV Søknad om stilling Tilsetting av Områdeleder - boliger for utviklingshemmede 2010/ /2010 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Avklaring av arbeidsforhold Rettigheter ved ansettelsesopphør 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Søknad om midler til videreutdanning 2010 Kompetanse for kvalitet - et varig system for etter- og videreutdanning av lærere. 2008/ /2010 KSO/LST 430 Fylkesmannen i Østfold KSO/LST Side: 25 av 56

26 Avklaring av arbeidsforhold Avklaring av arbeidsforhold 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Påminnelse - hell Kjennemerke: AA Bilskader 2009/ /2010 TKN/GH Q05 Gjensidige Forsikring AS TKN/GH Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2010 ISKO/TOV ISKO/TOV Godkjenning av Melding etter pbl 81, 85 og 86a 001/ Berg gård - melding om tiltak - driftsbygning 2010/ /2010 BYG/CDN 001/0009 Knut Vastveit BYG/CDN Side: 26 av 56

27 Følgebrev til behandlingsgebyr 001/ Berg gård - melding om tiltak - driftsbygning 2010/ /2010 BYG/CDN 001/0009 Knut Vastveit BYG/CDN Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Årsmelding 2009 Årsmelding Os skole 2009/ / OSKO/VIV A20 Marie Authen OSKO/VIV Søknad om overtagelse av gårdsveg 098/ Løkkeveien 18 - Søknad om overtagelse av gårdsveg 2009/ /2010 TKN/GH 098/0296 li og Asgeir Drøivoldsmo TKN/GH Side: 27 av 56

28 Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PARK/AHA Q51 Åge Hauge PARK/AHA tkast til IOP Spesialundervisning / /2010 OSKO/VIV OSKO/VIV Avklaring av ansettelsesforhold Rettigheter ved ansettelsesopphør 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Svar vedr. avvik i henhold til Tilsynsrapport/ befaringsrapport Nexans Norway AS 2008/ /2010 BRANN/ROH M78 Nexans BRANN/ROH Side: 28 av 56

29 Svar på søknad om 50% fast stilling som miljøarbeider/miljøterapeut ved enhet kultur og idrett i Halden kommune. Ansettelse miljøarbeider/miljøterapeut -Kultur 2010/ /2010 PRS/MAS A Off.l PRS/MAS Avklaring av arbeidsforhold Rettigheter ved ansettelsesopphør 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB VS: 230/1/6 Sundet - Kornsjø 206/0001/006 - Sundet Kornsjø 2010/ /2010 BYG/CHM 206/0001/006 Dan riksen BYG/CHM Side: 29 av 56

30 Søknad om gravetillatelse Lensmannssvingen VA-sanering 2010/ /2010 TKN/ACK M90 Statens vegvesen Ann-Charlott Kristiansen TKN/ACK Meddelelse om oversendelse til fylkesinstans 103/0007/001 Høiås - byggeprosjekt utsiktstårn 2009/ /2010 BYG/GML 103/0007/001 Arkitekt Moth AS BYG/GML Svar på søknad om utsatt skolestart tsatt skolestart / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Vedrørende bruk av Jacob Stuarts gate 9 066/ Jacob Stuarts gate 9 - forespørsel vedr. bruk 2010/ /2010 BYG/HTA 066/0177 Kjetil Fosdahl BYG/HTA Side: 30 av 56

31 Gimleveien 12 gnr 66 bnr. 572 innløsing av festetomt 2010 Gimleveien 12 gnr 66 bnr. 572 innløsing av festetomt / /2010 INDOM/ASP 610 va Wold INDOM/ASP Krysset Gimleveien /Kringsjå terrasse Trafikkforholdene krysset Gimleveien/Kringsjå terrasse 2009/ /2010 TKN/GAA Q83 Styret i Kringsjå terrasse vel v/ llen Refseth TKN/MNI Anmodning om politiattest Ansettelse 2009/ /2010 HSKO/HAK P HSKO/HAK Avtale om forhåndskonferanse 064/ Båstadlundveien - byggeprosjekt 2010/ /2010 BYG/GML 064/0005 Moth Arkitekter AS BYG/GML Side: 31 av 56

32 Tillatelse - Rammesøknad 051/ Knivsøveien 70 - rammesøknad - tilbygg avgassingsanlegg 2010/ /2010 BYG/CHM 051/0007 Rambøll Norge AS Rambøll v/ Furuli, Tone BYG/CHM ttalelse vedrørende søknad om skolebytte levsak / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Svar - Ang. miljøvernarbeid Mer villmark nå / /2010 NÆR/HNØ K20 Interessegruppa Mer Villmark Nå! v/bård Andersen NÆR/HNØ Refusjon av betalt merverdiavgift, lekeplass Kongleveien Refusjon av utgifter 2010/ /2010 TKN/GH 223 Regnskapskontoret TKN/GH Side: 32 av 56

33 Om skifte av daglig leder på Yada restaurant AS. Dickens Havna / Yada 2008/ /2010 KSHO/ARB 63 Perla riksen KSHO/ARB Søknad om skolebytte levsak / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Vedr. 23/8/14 - Varpet, Røsneskilen - melding om nybygg uten tillatelse. 023/0008/014 - Varpet, Røsneskilen - fritidseiendom - melding om nybygg uten tillatelse. 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0008/014 Jan gil Haga BYG/CHM Vedr. faktura SFO / /2010 OSKO/VIV OSKO/VIV Side: 33 av 56

34 Oversendelsesbrev - Kontrakt mellom Halden Resirkulering AS og Halden kommune Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ /2010 JR/ABO 601 Halden Resirkulering AS JR/ABO Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 230/0001/011 - Myrvold Kornsjø - melding om tiltak rive uthus/bygging av ny garasje 2010/ /2010 BYG/CDN 230/0001/011 Karl Andersen BYG/CDN Ferdigattest 005/ Svinesundveien Søknad - pbl / /2010 BYG/BPG 005/0150 SG Arkitekter AS BYG/BPG Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / /2010 RSKO/DO RSKO/DO Side: 34 av 56

35 Hytterenovasjon Hytterenovasjonsgebyr - ny innkreving / /2010 TKN/KD M50 Anne Golden TKN/KD Vedtak om spesialunderisning skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / /2010 RSKO/DO RSKO/DO Vedtak om spesialundervising skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / /2010 RSKO/DO RSKO/DO Svar på tilsynsrapport den Tilsyn/genkontroll Bjørklund Barnehage 2009/ /2010 BJBHG/GSN M71 Halden kommune, Brann og Feievesen BJBHG/GSN Side: 35 av 56

36 Følgebrev til behandlingsgebyr 230/0001/011 - Myrvold Kornsjø - melding om tiltak rive uthus/bygging av ny garasje 2010/ /2010 BYG/CDN 230/0001/011 Karl Andersen BYG/CDN Brudd på Forskrift om felles ordensreglement for skolene i Halden kommune. Orden og oppførsel / /2010 ISKO/ANK ISKO/ANK AD - klage på vann og avløpsgebyr Roliga 17 A - klage på vann og avløpsgebyr 2010/ /2010 TKN/GAA 231 Nils Thomas Solvang TKN/FTO Rapport Spesialundervisning høsten 2009 Spesialundervisning / /2010 BSKO/ING BSKO/ING Side: 36 av 56

37 Ref.krav, Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7391/2010 PRS/BK P 445 PRS/BK Særutskrift fra TT-møte Helseforhold / /2010 ØSKO/TRK ØSKO/TRK Svar på søknad om nedsettelse av tilkoblingsavgift for vann 187/ Stokkebru, Idd - melding om tiltak 81, 85, 86a 2009/ /2010 BYG/HTA 187/0002 Odd Arild Gjerlaug BYG/HTA Rapport spesialundervisning høsten 2009 Spesialundervisning / / ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 37 av 56

38 Melding om fornyet behov for spesialundervisning Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport spesialundervisning høsten 2009 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Vedrørende elev som har meldt flytting fra Halden til Sarpsborg kommune levsak 2010/ /2010 KSO/ROL KSO/ROL Rapport tilpasset opplæring skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / / ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 38 av 56

39 Flyttemelding levsak / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport tilpasset opplæring skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / / ISKO/ANK ISKO/ANK Vedtak vedr. kommunalt tilskudd Hovsveien FS barnehage. Kommunalt driftstilskudd barnehager 2010/ /2010 KSO/KIM 240 Hovsveien FS barnehage KSO/KIM Tillatelse til ndring 143/ Aremarkveien - Ramme / /2010 BYG/BPG 143/0017 Byggm. Johnny Olsen BYG/BPG Side: 39 av 56

40 Opptak av lån til investeringer Finansforvaltning 2008/ /2010 ØKON/ROV 150 Kommunalbanken AS ØKON/ROV Søknad om tillatelse til tiltak- Ny hovedledning for vann- Ringledning etappe 2 Ny hovedledning Ringledning etappe / /2010 TKN/ACK M10 Halden kommune v/ Byggesak TKN/ACK Klage - kontroll av avløp Storgata 16 - Avløp for overvann 2009/ /2010 TKN/GAA M30 Storgaten 16 Halden ANS TKN/FTO Tilbudsforespørsel asfaltering i Halden kommune Asfaltkontrakt Halden kommune / /2010 TKN/MNI Q14 Mesta A/S NCC Asfalt Skanska Asfalt A/S TKN/MNI Side: 40 av 56

41 Søknad om innløsning - festetomt - gnr. 14, bnr. 158, Oscars gt. 14, - Oskar I. Hansen eiendom AS 062/ Oscars gate 12 - forespørsel om innløsing av festetomt 2009/ /2010 JR/SVS 062/0158 Oskar I. Hansen AS JR/SVS Vedr. Fosseveien 50 - Flomavledning i Tistafossen - mangler ved plangrunnlaget i vår oversendelse /0121 og 149/ Fosseveien 50 - rammesøknad - flomavledning 2008/ /2010 BYG/CHM 141/0121 NV Fylkesmannen i Østfold Østfold Fylkeskommune BYG/CHM iendomsskatt fritidseiendom Korreksjoner -skatt Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7459/2010 SK/SZ TF 232 SK/SZ Side: 41 av 56

42 vedlegg faktura 143/ Aremarkveien - Ramme / /2010 BYG/BPG 143/0017 Stangeskovene AS. Bjørnstad bruk BYG/BPG Korrekjson av skattetakst Korreksjoner -skatt Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7472/2010 SK/SZ TF 232 SK/SZ Side: 42 av 56

43 Søknad på stilling Tilsetting av studenter/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere i helgstillinger enhet sentrum 2009/ /2010 PRS/SKA A offl PRS/SKA iendomsskattetakst for eiendommen Klager eiendomsskatt / /2010 SK/SZ TF 232 SK/SZ Side: 43 av 56

44 Vedtak vedr. kommunalt tilskudd til "Spretten Idrettsbarnehage" Kommunalt driftstilskudd barnehager 2010/ /2010 KSO/KIM 240 Halden Fotball A/S KSO/KIM Søknad fra Jon stabekk Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Referat fra medbestemmelsesmøte på Låby skole, 10. mars 2010 Medbestemmelsesmøter Låby skole 2009/ /2010 LSKO/TBO 401 tdanningsforbundet v/anne Julsrud Fagforbundet v/kristin Svanberg og Lisbeth Glans LSKO/TBO Side: 44 av 56

45 Søknad fra Kristian Strand Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Tor rik Sørbrøden Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2010 GSKO/RG GSKO/RG Kontantstøtterapport mars 2010 Kontantstøtte rapport barnehageåret / /2010 KSO/KIM A10 Nav Forvaltning Østfold KSO/KIM Side: 45 av 56

46 Søknad fra Bjørn A. Sørlie Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad om bevilling Skatteattest 2010/ /2010 KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS Vedr. Deres klage på behandlingsgebyr Klage på diverse gebyrer i forbindelse med borring etter vann/inst. av minirenseanlegg 2009/ /2010 KSTK/AAB 231 Trond Haugen PLA/ØYG Vedr. klage parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PARK/AHA Q51 Hans Schilli PARK/AHA Side: 46 av 56

47 SV: samtykkeerklæing og bortledning av overvann 012/ Vestgårdveien 16 - søknad om ett-trinns søknadsbehandling - uttak av masser etc. 2009/ /2010 BYG/CHM 012/0020 'Hjalmar Tenold' BYG/CHM Søknad fra Torpedal landbruksverksted Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Ole Johannes lseth Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Side: 47 av 56

48 Søknad fra Runar lseth Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Trond Vaglen Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Kåre Vatvedtseter Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Side: 48 av 56

49 Søknad fra Geir Ove Østensvig Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Grimsrødveien 6 Pålegg feier / /2010 BRANN/SJ M80 Trond Asle Noren BRANN/SJ Søknad om spesialundervisning 10/11 - Spesialundervisning / /2010 HSKO/HAK HSKO/RGS Anbud - meddelelse om tildelingsbeslutning Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO 601 JR/ABO Side: 49 av 56

50 Anbud - meddelelse om tildelingsbeslutning Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO 601 JR/ABO Anbud - meddelelse om tildelingsbeslutning Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO 601 'Fredrik N. Nielsen' JR/ABO Anbud - meddelelse om tildelingsbeslutning Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO 601 JR/ABO Søknad om skoleskyss levsak / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Side: 50 av 56

51 VA tillatelse til tiltak 179/ Solås - søknad om tillatelse til tiltak - omlegging av VA-anlegg 2009/ /2010 BYG/CHM 179/0020 F. Jørgensen AS BYG/CHM tskriving av Gimle skole, levsak 2010/ /2010 GSKO/RG GSKO/HAN Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen Permisjon fra den pliktige opplæringen / /2010 GSKO/RG GSKO/RG Skattesak - Skatteutvalgssaker / /2010 KMNR/MKR S offl. 13 / SBL KMNR/MKR Side: 51 av 56

52 Referat fra møtet i samarbeidsutvalget 3. februar 2010 Samarbeidsutvalget / /2010 KABHG/HJ A10 Monica Huseby KABHG/HJ Vedr. deres forespørsel om utslippstillatelse 095/ Vassbrekka - t trinn pbl / /2010 BYG/ØYG 095/0006 Reidar Strøm BYG/ØYG Grimsrødveien 34 Pålegg feier / /2010 BRANN/SJ M80 Jørgen Johan Berg BRANN/SJ Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Side: 52 av 56

53 Drøftinger om overføringer til forsterket avdeling ved Tistedal skole Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. 2008/ /2010 KSO/ROL P 401 KSO/ROL Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Kopi av brev - Søknad om fortsatt skolegang ved Risum ungdomsskole levsak 2010/ /2010 KSO/ROL KSO/ROL Vedr. Søknad om utslippstillatelse 012/ Skotta øvre - søknad om utslipp 2009/ /2010 PLA/ØYG 012/0006 Frank gil Larsen PLA/ØYG Side: 53 av 56

54 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 179/ Solås - søknad om tillatelse til tiltak - omlegging av VA-anlegg 2009/ /2010 BYG/CHM 179/0020 Ann Nancy Martinsen BYG/CHM Løkkebergveien - eierforhold 170/ Løkkebergveien - Lilja 2009/ /2010 INDOM/JOK 610 Adv.firma Haavind AS v/adv. Welle-Smidt JR/SVS Varsel om mangler. tttrinn 037/0001/007 - Røysveien - søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg 2010/ /2010 BYG/CHM 037/0001/007 Dahls Rørleggerservice BYG/CHM Rapport spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp / /2010 STBHG/BM B STBHG/BM Side: 54 av 56

55 Varsel om mangler. nkletiltak 023/ Vikene Svalerødkilen - søknad om enkle tiltak - riving/nybygg hytte 2010/ /2010 BYG/CDN 023/0199 Byggmesterfirma Gaarden og Delås AS BYG/CDN Individuell opplæringsplan Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Individuell plan Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL tkast til IOP Spesialundervisning / /2010 GSKO/RG GSKO/RG Side: 55 av 56

56 - Halden kommune Barneverntjenesten Omsorgsovertakelse 2009/ /2010 JR/RBJ TF F46 Halden Tingrett JR/RBJ Henvisning til det psykiske helsevernet for barn og unge Helseforhold / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Side: 56 av 56

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer