Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Attest Attest 2009/ / KMNR/BS P KMNR/BS Søknad om redusert stilling Permisjon for å prøve ut annet arbeid 2009/ / ØKON/ROV P ØKON/ROV Følgebrev til fakturagrunnlag 018/ Kjeøya - søknad om enkle tiltak - riving/nybygg hytte 2009/ / BYG/GML 018/0023 Kjell Øystein Finnestad BYG/GML Side: 1 av 56

2 SV: Vedr. beskrivelsestekst Konservativen Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JR/ABO IS offl. 14, 1.ledd 601 Stein.Cato Røsnæs Knut.R Nilsen JR/ABO SV: Tildeling anbud - våtorganisk avfall Halden kommune Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO TF 601 'Vigdis Bergerøy llefsen' JR/ABO Følgebrev til fakturagrunnlag 200/ Sørli Sanderød- melding om tiltak - riving samt nybygg uthus 2009/ / BYG/GML 200/0013 Tone Dangstorp/Asbjørn Billington BYG/GML Vedrørende søknad om bytte av skole levsak / / RØSKO/L RØSKO/L Side: 2 av 56

3 Søknad om TT-Transport TT - transport / / IT/ANI TF F11 IT/ANI Søknad om TT-Transport TT - transport / / IT/ANI TF F11 IT/ANI Søknad om TT-Transport TT - transport / / IT/ANI TF F11 IT/ANI Søknad om TT-Transport TT - transport / / IT/ANI TF F11 IT/ANI Side: 3 av 56

4 Avgifter Kornsjøveien 1008 Søknad om fritak for kommunale avgifter/gebyrer / / SK/KJT 230 Haakon Stang SK/KJT Gnr/Bnr/Fnr: 88/1/1,2,3,4 - tslippstillatelse for Tjerviken, Torpedal 088/ Tjerviken Torpedal - søknad om utslipp 2010/ / PLA/ØYG 088/0001 Sven Wik PLA/ØYG Vedlegg til fakturagrunnlag 088/ Tjerviken Torpedal - søknad om utslipp 2010/ / PLA/ØYG 088/0001 Sven Wik PLA/ØYG Flytting av kommunal havn fra Mølen til Sauøya Syd Ny havn - Sauøya - forprosjekt. 2008/ /2010 JR/SVS 611 Kystverket RÅD/PP Side: 4 av 56

5 Tillatelse til enkle tiltak 110/ Rokkeveien søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2010/ / BYG/HTA 110/0004 Byggmester Arild Lund AS BYG/HTA Vedr. gnr.141/ bnr.121og193, Fosseveien 50 i Halden kommune. Oversendelse av byggesak med anmodning om uttalelse til saken. 149/0121 og 149/ Fosseveien 50 - rammesøknad - flomavledning 2008/ / BYG/CHM 141/0121 NV Fylkesmannen i Østfold Østfold Fylkeskommune BYG/CHM Tilbakemelding til Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Tilsyn skoler 2009/ / KSO/MAA 440 Arbeidstilsynet Østfold og Akershus PSKO/INJ Side: 5 av 56

6 Tillatelse til tiltak 200/ Sørli Sanderød- melding om tiltak - riving samt nybygg uthus 2009/ / BYG/GML 200/0013 Tone Dangstorp/Asbjørn Billington BYG/GML Tillatelse til tiltak - tttrinn 018/ Kjeøya - søknad om enkle tiltak - riving/nybygg hytte 2009/ / BYG/GML 018/0023 Byggmester Gaarden og Delås AS Byggm. Gaarden og Delås AS Fylkesmannen i Østfold BYG/GML Vedrørende varsel om inkasso fra Lindorff Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JR/RAN 260 Sven Stranger KommuneForsikring KommuneForsikring KommuneForsikring KommuneForsikring KommuneForsikring KommuneForsikring JR/RAN Side: 6 av 56

7 Vedrørende varsel om inkasso fra Lindorff Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring / / JR/RAN 260 Sven Stranger JR/RAN Søknad fra Berit Olsen Produksjonstilskudd i jordbruket januar / / NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Terje Orud Produksjonstilskudd i jordbruket januar / / NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Bekreftelse på skolegang ved Gimle skole - levsak 2010/ / GSKO/RG GSKO/RG Side: 7 av 56

8 Notat fra møte den 17. februar 2010 Norske skog - uttak av byvann til produksjon 2010/ / TKN/FTO M09 lf Redi TKN/FTO Tilbud om stilling Tilsetting av faste sykepleiere enhet Idd 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting av faste sykepleiere enhet Idd 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 8 av 56

9 Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Tilbud om stiling Tilsetting helgstillinger fast Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Tilsetting av faste hjelpepleier natt Halden sykehjem 3. avd. Tilsetting av faste hjelpepleier natt Halden sykehjem 3. avd. 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 9 av 56

10 Oppheving av seksjonering gnr.66 bnr.530 snr. 1 og 2 Lektor Adlers gate 12, oppheving av seksjonering 2010/ / GO/JSO 066/0530/000/001 Statens kartverk GO/JSO Tilbud om stilling Tilsetting av hjpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere enhet sentrum 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 10 av 56

11 Søknad på stilling Tilsetting av hjpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere enhet sentrum 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 11 av 56

12 Tilbud om stilling Tilsetting hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere enhet forebyggende Konglelundveiene boliger 2009/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting - Sykepleierstillinger ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Tilbud om stilling Tilsetting av renholder ved Halden sykehjem 2009/ / PRS/SKA A offl PRS/SKA Side: 12 av 56

13 Lønnssamtale Lønnsjustering 2010/ / PRS/TOB P PRS/TOB Referat fra skole- og miljøutvalget på Låby skole, onsdag 3. mars 2010 Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved Låby, oppstart vår / / LSKO/TBO B08 Til utvalgsmedlemmene LSKO/TBO Oppsigelse av SFO-plass. SFO / / PSKO/ASL PSKO/ASL Tillatelse til enkle tiltak 168/ Brattskott - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2009/ / BYG/HTA 168/0049 Byggefirma Gjødalstuen & Moen AS BYG/HTA Side: 13 av 56

14 Spørsmål ang. Halden ishall 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse 2009/ / BYG/HTA 069/0462 Kjell Andreassen KSTK/AAB Anbud sprinkleranlegg Konservativen - meddelelse om tildelingsbeslutning Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ /2010 JR/ABO 601 Bademiljø Greåker as JR/ABO Bekreftelse på renteswap, ref Finansforvaltning 2008/ / ØKON/ROV 150 DnBNOR Bank ASA - Markets ØKON/ROV Avtale om online/offline transaksjonsoverføring Parkeringsautomater 2009/ / ØKON/ROV TF 667 ØKON/ROV Side: 14 av 56

15 Søknad om midler til sikring av skolevei i Halden Skolevegstiltak i Østfold 2010/ / TKN/MNI Q80 Statens vegvesen Region øst TKN/MNI Anbud - sprinkleranlegg til "Konservativen" - meddelelse om tildelingsbeslutning Sprinkleranlegg - Konservativen 2009/ / JR/ABO 601 F.Jørgensen AS JR/ABO Skattesak - Skatteutvalgssaker / /2010 KMNR/MKR S offl. 13 / SBL KMNR/MKR Side: 15 av 56

16 Referat TT-møte 2.mars 2010 TT-møter Hjortsberg skole 2008/ /2010 HSKO/RGS TF A20 HSKO/RGS Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2010 HSKO/HAK HSKO/RGS Tillatelse til tiltak - tttrinn 082/ Asakåsen 33 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig og garasje 2009/ /2010 BYG/GML 082/0021 Mesterbygg Sarpsborg AS BYG/GML Side: 16 av 56

17 Revidert kontrakt Oppgradering av driftskontroll for VA-anlegg 2008/ /2010 TKN/ACK M00 Guard Systems ngineering AS v/ Robert Wasler TKN/ACK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 082/ Asakåsen 33 - søknad om enkle tiltak - nybygg bolig og garasje 2009/ /2010 BYG/GML 082/0021 Ragnhild Dahl og Jan Thomas Lauritzen BYG/GML Restaurering av Haldenkanalen Tilskudd Haldenvassdragets Kanalselskap AS 2008/ /2010 RÅD/MHH 223 Haldenvassdragets Kanalselskap RÅD/MHH Side: 17 av 56

18 Svar til barnevernstjenesten Barnevern / /2010 OSKO/KKS OSKO/KKS Varsel om mangler. nkletiltak 098/ Kringsjå Terrasse 9 - søknad om enkle tiltak - tilbygg bolig 2010/ /2010 BYG/GML 098/1561 Jan. Østenvig AS BYG/GML Skademeldingsskjema Yrkesskadeerstatning 2009/ / PRS/MB P PRS/MB Rapport spesialundervisning høsten 2009 Spesialundervisning / / STSKO/KAJ STSKO/LIG Side: 18 av 56

19 Blåklokkeveien 25 gnr. 61 bnr. 260, innløsing av festetomt / Blåklokkeveien 25 - innløsing av festetomt 2010/ /2010 INDOM/ASP 061/0260 Keta D. Bjørndal INDOM/ASP tkast til IOP Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Busterudkleiva 10 gnr. 66 bnr. 727, innløsing av festetomt 066/ Busterudkleiva 10 - innløsing av festetomt 2010/ /2010 INDOM/ASP 066/0727 Kjell og Rigmor Holm INDOM/ASP Spørsmål om gang -og sykkelvei fra Asakåsen til nye Asak skole Gang-/sykkelvei og adkomstvei, nye Asak skole 2009/ /2010 TKN/GH Q09 Ragnhild og Jan Thomas Lauritzen TKN/GH Side: 19 av 56

20 Avslag på delingssøknad, Askildrød Asak, gnr. 81 bnr.1 081/ Askildrød - søknad om deling 2010/ /2010 GO/JSO 081/0001 Bjørn gil Ohlgren PLA/IHK Rapport spesialundervising Spesialundervisning / / STSKO/LIG STSKO/LIG Henvisning til PPT Spesialundervisning / /2010 OSKO/VIV OSKO/VIV Side: 20 av 56

21 Referat fra møte i brukergruppa for rehabilitering Rehabilitering av Prestebakke skole 2010/ /2010 PSKO/INJ 614 Astrid S. Lie llen Simensen Hedda Brække Marita V. Jacobsen Mona Johnsen Monica R. Kirkebøen PSKO/INJ Oversettelse av bekreftelse av levsak 2010/ /2010 GSKO/RG GSKO/HAN Bekymringsmelding Spesialundervisning / / OSKO/VIV OSKO/VIV Side: 21 av 56

22 Oversendelse av dispensasjonssøknad vedrørende bygging i LNF område. 103/0007/001 Høiås - byggeprosjekt utsiktstårn 2009/ /2010 BYG/GML 103/0007/001 Østfold fylkeskommune Fylkesmannen i Østfold Arkitekt Moth AS BYG/GML Følgebrev til fakturagrunnlaget 110/ Rokkeveien søknad om enkle tiltak - nybygg bolig 2010/ /2010 BYG/HTA 110/0004 Svein Rørmyr BYG/HTA Svar på brev av ang. varsel om stenging av klasserom 063. HMS - Gimle skole 2009/ /2010 GSKO/HAN J00 Verneombud Kjetil Aabø GSKO/HAN Side: 22 av 56

23 Vedrørende krav om regress - ansvar for eier av rørledning Thoresen, skevikveien 54, 1768 Halden - skadedato Krav om regress - skevikveien / /2010 JR/RAN 271 TrygVesta TrygVesta JR/RAN Varsel om mangler. tttrinn 023/0017/042 - Mørvika - hytte B-515 søknad om gjenoppbygging av brygge 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0017/042 Skjærgårdsbrygger AS BYG/CHM Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon Nødtelefon for eldre 2009/ /2010 KSHO/GK F15 len Fosheim Bogstad Kristin By Adeler KSHO/GK Side: 23 av 56

24 Planer vedr. en ytre ringvei bl. a. gjennom Høiåsmarka Norsk Transportplan (NTP) / /2010 TKN/GH N00 Gimle IF TKN/GH Bekreftelse av rentebytteavtale Finansforvaltning 2008/ /2010 ØKON/ROV 150 Nordea Bank Norge ASA ØKON/ROV Godkjent søknad om adkomst nr. 2, gnr.98 bnr.336, lvåsveien 11, Halden. Ny adkomst lvåsveien / /2010 TKN/MNI Q01 Mejreme Peci-lshani og Mentor lshani TKN/MNI Avklaring av arbeidsforhold Rettigheter ved ansettelsesopphør 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Side: 24 av 56

25 Oversendelse av budsjett 2010 / økonomiplan Budsjett 2010, Økonomiplan / /2010 ØKON/ROV 100 Fylkesmannen i Østfold ØKON/ROV Søknad om stilling Tilsetting av Områdeleder - boliger for utviklingshemmede 2010/ /2010 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Avklaring av arbeidsforhold Rettigheter ved ansettelsesopphør 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Søknad om midler til videreutdanning 2010 Kompetanse for kvalitet - et varig system for etter- og videreutdanning av lærere. 2008/ /2010 KSO/LST 430 Fylkesmannen i Østfold KSO/LST Side: 25 av 56

26 Avklaring av arbeidsforhold Avklaring av arbeidsforhold 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Påminnelse - hell Kjennemerke: AA Bilskader 2009/ /2010 TKN/GH Q05 Gjensidige Forsikring AS TKN/GH Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2010 ISKO/TOV ISKO/TOV Godkjenning av Melding etter pbl 81, 85 og 86a 001/ Berg gård - melding om tiltak - driftsbygning 2010/ /2010 BYG/CDN 001/0009 Knut Vastveit BYG/CDN Side: 26 av 56

27 Følgebrev til behandlingsgebyr 001/ Berg gård - melding om tiltak - driftsbygning 2010/ /2010 BYG/CDN 001/0009 Knut Vastveit BYG/CDN Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Årsmelding 2009 Årsmelding Os skole 2009/ / OSKO/VIV A20 Marie Authen OSKO/VIV Søknad om overtagelse av gårdsveg 098/ Løkkeveien 18 - Søknad om overtagelse av gårdsveg 2009/ /2010 TKN/GH 098/0296 li og Asgeir Drøivoldsmo TKN/GH Side: 27 av 56

28 Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PARK/AHA Q51 Åge Hauge PARK/AHA tkast til IOP Spesialundervisning / /2010 OSKO/VIV OSKO/VIV Avklaring av ansettelsesforhold Rettigheter ved ansettelsesopphør 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB Svar vedr. avvik i henhold til Tilsynsrapport/ befaringsrapport Nexans Norway AS 2008/ /2010 BRANN/ROH M78 Nexans BRANN/ROH Side: 28 av 56

29 Svar på søknad om 50% fast stilling som miljøarbeider/miljøterapeut ved enhet kultur og idrett i Halden kommune. Ansettelse miljøarbeider/miljøterapeut -Kultur 2010/ /2010 PRS/MAS A Off.l PRS/MAS Avklaring av arbeidsforhold Rettigheter ved ansettelsesopphør 2010/ /2010 PRS/TOB P PRS/TOB VS: 230/1/6 Sundet - Kornsjø 206/0001/006 - Sundet Kornsjø 2010/ /2010 BYG/CHM 206/0001/006 Dan riksen BYG/CHM Side: 29 av 56

30 Søknad om gravetillatelse Lensmannssvingen VA-sanering 2010/ /2010 TKN/ACK M90 Statens vegvesen Ann-Charlott Kristiansen TKN/ACK Meddelelse om oversendelse til fylkesinstans 103/0007/001 Høiås - byggeprosjekt utsiktstårn 2009/ /2010 BYG/GML 103/0007/001 Arkitekt Moth AS BYG/GML Svar på søknad om utsatt skolestart tsatt skolestart / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Vedrørende bruk av Jacob Stuarts gate 9 066/ Jacob Stuarts gate 9 - forespørsel vedr. bruk 2010/ /2010 BYG/HTA 066/0177 Kjetil Fosdahl BYG/HTA Side: 30 av 56

31 Gimleveien 12 gnr 66 bnr. 572 innløsing av festetomt 2010 Gimleveien 12 gnr 66 bnr. 572 innløsing av festetomt / /2010 INDOM/ASP 610 va Wold INDOM/ASP Krysset Gimleveien /Kringsjå terrasse Trafikkforholdene krysset Gimleveien/Kringsjå terrasse 2009/ /2010 TKN/GAA Q83 Styret i Kringsjå terrasse vel v/ llen Refseth TKN/MNI Anmodning om politiattest Ansettelse 2009/ /2010 HSKO/HAK P HSKO/HAK Avtale om forhåndskonferanse 064/ Båstadlundveien - byggeprosjekt 2010/ /2010 BYG/GML 064/0005 Moth Arkitekter AS BYG/GML Side: 31 av 56

32 Tillatelse - Rammesøknad 051/ Knivsøveien 70 - rammesøknad - tilbygg avgassingsanlegg 2010/ /2010 BYG/CHM 051/0007 Rambøll Norge AS Rambøll v/ Furuli, Tone BYG/CHM ttalelse vedrørende søknad om skolebytte levsak / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Svar - Ang. miljøvernarbeid Mer villmark nå / /2010 NÆR/HNØ K20 Interessegruppa Mer Villmark Nå! v/bård Andersen NÆR/HNØ Refusjon av betalt merverdiavgift, lekeplass Kongleveien Refusjon av utgifter 2010/ /2010 TKN/GH 223 Regnskapskontoret TKN/GH Side: 32 av 56

33 Om skifte av daglig leder på Yada restaurant AS. Dickens Havna / Yada 2008/ /2010 KSHO/ARB 63 Perla riksen KSHO/ARB Søknad om skolebytte levsak / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Vedr. 23/8/14 - Varpet, Røsneskilen - melding om nybygg uten tillatelse. 023/0008/014 - Varpet, Røsneskilen - fritidseiendom - melding om nybygg uten tillatelse. 2010/ /2010 BYG/CHM 023/0008/014 Jan gil Haga BYG/CHM Vedr. faktura SFO / /2010 OSKO/VIV OSKO/VIV Side: 33 av 56

34 Oversendelsesbrev - Kontrakt mellom Halden Resirkulering AS og Halden kommune Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ /2010 JR/ABO 601 Halden Resirkulering AS JR/ABO Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 230/0001/011 - Myrvold Kornsjø - melding om tiltak rive uthus/bygging av ny garasje 2010/ /2010 BYG/CDN 230/0001/011 Karl Andersen BYG/CDN Ferdigattest 005/ Svinesundveien Søknad - pbl / /2010 BYG/BPG 005/0150 SG Arkitekter AS BYG/BPG Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / /2010 RSKO/DO RSKO/DO Side: 34 av 56

35 Hytterenovasjon Hytterenovasjonsgebyr - ny innkreving / /2010 TKN/KD M50 Anne Golden TKN/KD Vedtak om spesialunderisning skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / /2010 RSKO/DO RSKO/DO Vedtak om spesialundervising skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / /2010 RSKO/DO RSKO/DO Svar på tilsynsrapport den Tilsyn/genkontroll Bjørklund Barnehage 2009/ /2010 BJBHG/GSN M71 Halden kommune, Brann og Feievesen BJBHG/GSN Side: 35 av 56

36 Følgebrev til behandlingsgebyr 230/0001/011 - Myrvold Kornsjø - melding om tiltak rive uthus/bygging av ny garasje 2010/ /2010 BYG/CDN 230/0001/011 Karl Andersen BYG/CDN Brudd på Forskrift om felles ordensreglement for skolene i Halden kommune. Orden og oppførsel / /2010 ISKO/ANK ISKO/ANK AD - klage på vann og avløpsgebyr Roliga 17 A - klage på vann og avløpsgebyr 2010/ /2010 TKN/GAA 231 Nils Thomas Solvang TKN/FTO Rapport Spesialundervisning høsten 2009 Spesialundervisning / /2010 BSKO/ING BSKO/ING Side: 36 av 56

37 Ref.krav, Søknader om tilretteleggingstilskudd, refusjonskrav Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7391/2010 PRS/BK P 445 PRS/BK Særutskrift fra TT-møte Helseforhold / /2010 ØSKO/TRK ØSKO/TRK Svar på søknad om nedsettelse av tilkoblingsavgift for vann 187/ Stokkebru, Idd - melding om tiltak 81, 85, 86a 2009/ /2010 BYG/HTA 187/0002 Odd Arild Gjerlaug BYG/HTA Rapport spesialundervisning høsten 2009 Spesialundervisning / / ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 37 av 56

38 Melding om fornyet behov for spesialundervisning Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport spesialundervisning høsten 2009 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Vedrørende elev som har meldt flytting fra Halden til Sarpsborg kommune levsak 2010/ /2010 KSO/ROL KSO/ROL Rapport tilpasset opplæring skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / / ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 38 av 56

39 Flyttemelding levsak / / LSKO/VR LSKO/VR Rapport tilpasset opplæring skoleåret 2009/2010 Spesialundervisning / / ISKO/ANK ISKO/ANK Vedtak vedr. kommunalt tilskudd Hovsveien FS barnehage. Kommunalt driftstilskudd barnehager 2010/ /2010 KSO/KIM 240 Hovsveien FS barnehage KSO/KIM Tillatelse til ndring 143/ Aremarkveien - Ramme / /2010 BYG/BPG 143/0017 Byggm. Johnny Olsen BYG/BPG Side: 39 av 56

40 Opptak av lån til investeringer Finansforvaltning 2008/ /2010 ØKON/ROV 150 Kommunalbanken AS ØKON/ROV Søknad om tillatelse til tiltak- Ny hovedledning for vann- Ringledning etappe 2 Ny hovedledning Ringledning etappe / /2010 TKN/ACK M10 Halden kommune v/ Byggesak TKN/ACK Klage - kontroll av avløp Storgata 16 - Avløp for overvann 2009/ /2010 TKN/GAA M30 Storgaten 16 Halden ANS TKN/FTO Tilbudsforespørsel asfaltering i Halden kommune Asfaltkontrakt Halden kommune / /2010 TKN/MNI Q14 Mesta A/S NCC Asfalt Skanska Asfalt A/S TKN/MNI Side: 40 av 56

41 Søknad om innløsning - festetomt - gnr. 14, bnr. 158, Oscars gt. 14, - Oskar I. Hansen eiendom AS 062/ Oscars gate 12 - forespørsel om innløsing av festetomt 2009/ /2010 JR/SVS 062/0158 Oskar I. Hansen AS JR/SVS Vedr. Fosseveien 50 - Flomavledning i Tistafossen - mangler ved plangrunnlaget i vår oversendelse /0121 og 149/ Fosseveien 50 - rammesøknad - flomavledning 2008/ /2010 BYG/CHM 141/0121 NV Fylkesmannen i Østfold Østfold Fylkeskommune BYG/CHM iendomsskatt fritidseiendom Korreksjoner -skatt Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7459/2010 SK/SZ TF 232 SK/SZ Side: 41 av 56

42 vedlegg faktura 143/ Aremarkveien - Ramme / /2010 BYG/BPG 143/0017 Stangeskovene AS. Bjørnstad bruk BYG/BPG Korrekjson av skattetakst Korreksjoner -skatt Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7472/2010 SK/SZ TF 232 SK/SZ Side: 42 av 56

43 Søknad på stilling Tilsetting av studenter/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere i helgstillinger enhet sentrum 2009/ /2010 PRS/SKA A offl PRS/SKA iendomsskattetakst for eiendommen Klager eiendomsskatt / /2010 SK/SZ TF 232 SK/SZ Side: 43 av 56

44 Vedtak vedr. kommunalt tilskudd til "Spretten Idrettsbarnehage" Kommunalt driftstilskudd barnehager 2010/ /2010 KSO/KIM 240 Halden Fotball A/S KSO/KIM Søknad fra Jon stabekk Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Referat fra medbestemmelsesmøte på Låby skole, 10. mars 2010 Medbestemmelsesmøter Låby skole 2009/ /2010 LSKO/TBO 401 tdanningsforbundet v/anne Julsrud Fagforbundet v/kristin Svanberg og Lisbeth Glans LSKO/TBO Side: 44 av 56

45 Søknad fra Kristian Strand Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Tor rik Sørbrøden Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen levpermisjon / /2010 GSKO/RG GSKO/RG Kontantstøtterapport mars 2010 Kontantstøtte rapport barnehageåret / /2010 KSO/KIM A10 Nav Forvaltning Østfold KSO/KIM Side: 45 av 56

46 Søknad fra Bjørn A. Sørlie Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad om bevilling Skatteattest 2010/ /2010 KMNR/LS S offl. 13 / SBL 3-2 KMNR/LS Vedr. Deres klage på behandlingsgebyr Klage på diverse gebyrer i forbindelse med borring etter vann/inst. av minirenseanlegg 2009/ /2010 KSTK/AAB 231 Trond Haugen PLA/ØYG Vedr. klage parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2010 PARK/AHA Q51 Hans Schilli PARK/AHA Side: 46 av 56

47 SV: samtykkeerklæing og bortledning av overvann 012/ Vestgårdveien 16 - søknad om ett-trinns søknadsbehandling - uttak av masser etc. 2009/ /2010 BYG/CHM 012/0020 'Hjalmar Tenold' BYG/CHM Søknad fra Torpedal landbruksverksted Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Ole Johannes lseth Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Side: 47 av 56

48 Søknad fra Runar lseth Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Trond Vaglen Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Søknad fra Kåre Vatvedtseter Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Side: 48 av 56

49 Søknad fra Geir Ove Østensvig Produksjonstilskudd i jordbruket januar / /2010 NÆR/VIJ TF V13 Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen NÆR/VIJ Grimsrødveien 6 Pålegg feier / /2010 BRANN/SJ M80 Trond Asle Noren BRANN/SJ Søknad om spesialundervisning 10/11 - Spesialundervisning / /2010 HSKO/HAK HSKO/RGS Anbud - meddelelse om tildelingsbeslutning Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO 601 JR/ABO Side: 49 av 56

50 Anbud - meddelelse om tildelingsbeslutning Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO 601 JR/ABO Anbud - meddelelse om tildelingsbeslutning Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO 601 'Fredrik N. Nielsen' JR/ABO Anbud - meddelelse om tildelingsbeslutning Biologisk behandling og transport av våtorganisk avfall 2009/ / JR/ABO 601 JR/ABO Søknad om skoleskyss levsak / /2010 KSO/ROL KSO/ROL Side: 50 av 56

51 VA tillatelse til tiltak 179/ Solås - søknad om tillatelse til tiltak - omlegging av VA-anlegg 2009/ /2010 BYG/CHM 179/0020 F. Jørgensen AS BYG/CHM tskriving av Gimle skole, levsak 2010/ /2010 GSKO/RG GSKO/HAN Søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen Permisjon fra den pliktige opplæringen / /2010 GSKO/RG GSKO/RG Skattesak - Skatteutvalgssaker / /2010 KMNR/MKR S offl. 13 / SBL KMNR/MKR Side: 51 av 56

52 Referat fra møtet i samarbeidsutvalget 3. februar 2010 Samarbeidsutvalget / /2010 KABHG/HJ A10 Monica Huseby KABHG/HJ Vedr. deres forespørsel om utslippstillatelse 095/ Vassbrekka - t trinn pbl / /2010 BYG/ØYG 095/0006 Reidar Strøm BYG/ØYG Grimsrødveien 34 Pålegg feier / /2010 BRANN/SJ M80 Jørgen Johan Berg BRANN/SJ Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Side: 52 av 56

53 Drøftinger om overføringer til forsterket avdeling ved Tistedal skole Drøftingsmøter med tillitsvalgte i kommunalavdeling undervisning og oppvekst. 2008/ /2010 KSO/ROL P 401 KSO/ROL Søknad om parkeringstillatelse Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / /2010 PARK/AHA TF Q50 PARK/AHA Kopi av brev - Søknad om fortsatt skolegang ved Risum ungdomsskole levsak 2010/ /2010 KSO/ROL KSO/ROL Vedr. Søknad om utslippstillatelse 012/ Skotta øvre - søknad om utslipp 2009/ /2010 PLA/ØYG 012/0006 Frank gil Larsen PLA/ØYG Side: 53 av 56

54 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 179/ Solås - søknad om tillatelse til tiltak - omlegging av VA-anlegg 2009/ /2010 BYG/CHM 179/0020 Ann Nancy Martinsen BYG/CHM Løkkebergveien - eierforhold 170/ Løkkebergveien - Lilja 2009/ /2010 INDOM/JOK 610 Adv.firma Haavind AS v/adv. Welle-Smidt JR/SVS Varsel om mangler. tttrinn 037/0001/007 - Røysveien - søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg 2010/ /2010 BYG/CHM 037/0001/007 Dahls Rørleggerservice BYG/CHM Rapport spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp / /2010 STBHG/BM B STBHG/BM Side: 54 av 56

55 Varsel om mangler. nkletiltak 023/ Vikene Svalerødkilen - søknad om enkle tiltak - riving/nybygg hytte 2010/ /2010 BYG/CDN 023/0199 Byggmesterfirma Gaarden og Delås AS BYG/CDN Individuell opplæringsplan Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL Individuell plan Spesialundervisning / / ASKO/ILL ASKO/ILL tkast til IOP Spesialundervisning / /2010 GSKO/RG GSKO/RG Side: 55 av 56

56 - Halden kommune Barneverntjenesten Omsorgsovertakelse 2009/ /2010 JR/RBJ TF F46 Halden Tingrett JR/RBJ Henvisning til det psykiske helsevernet for barn og unge Helseforhold / / ØSKO/ANJ ØSKO/ANJ Side: 56 av 56

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.01.2011 Kopi av behandlingsblad m.m Avgjørelse ligning - 2010/1089-3

Detaljer

Journaldato: 01.01.10-07.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.10.

Journaldato: 01.01.10-07.01.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 19.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.10-07.01.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 11.01.2010 Varsel om mangler. EnkleTiltak 075/0107 - Solheim - søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 25.06.2015-25.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1858-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE Norconsult AS Dok.beskr: Forprosjekt VA-anlegg Varmbu Boligfelt - Ny evaluering Saksnr: 15/1858-5 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/MICGJE

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: 27.08.10-02.09.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.02.

Journaldato: 27.08.10-02.09.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.08.10-02.09.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 06.09.2010 "Mølen" reguleringsplan, gebyr for reguleringsarbeider - del

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 31.10.2011 Reguleringsplan for Lille det (G-661) - mindre endring - høring

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12.14-25.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 29.12.2014 Vedrørende klagebehandling i Klagenemnda - foreløpig svar Klagenemnda

Detaljer

Journaldato: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.

Journaldato: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.08.2014. Dok.dato: 20.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.8.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Plan for arbeidsmiljøundersøkelser 2014 Arbeidsmiljøundersøkelse

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 14032008 07/00369-34 U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - UNASIG Otteraasens Brugseierforening

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 12.06.2015-12.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U k Saksnr: 15/748-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: POL/ORD/JOJAG Steiner Nyland m. flere Dok.beskr: Svar på brev til ordføreren Saksnr: 13/8171-9 Dok.type: U Gradering:E Ofl 13, fvl 13 Saksb: EID/EIDSKO/MALO

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158

Journaldato: 17.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 15.07.2014. Klassering: 30/158 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 22.07.2014 Tillatelse til tiltak - rubbhaller - gnr 30 bnr 158 - Rolf Olsens vein 32 Midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 12.5.2014-18.5.2014 2014/00119-096 U Datert: 18.03.2014 Arkiv: 206 Saksans: ESK/PTH Til: Kristian Moen Sak: Eiendomsskatt 2014 Dok: Gnr 113/1 klage på eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014.

Journaldato: 29.07.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 04.02.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 30.07.2014 Vedrørende fakturering - gnr 62 bnr 1 - Fletsten gård Opprettelse av ny grunneiendom

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 12.09.

Journaldato: 31.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak Skedsmo kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J, Dok.dato: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.11.2014, Journalenhet: JSK - Postmottak, Dokumenttype:,, Status: J, 03.11.2014 levmappe - 2011/8952-17 69099/2014 12.09.2014 SLS/CCLA Avs./mottaker:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE2010 Lnr: 11888/11 Forrige lnr:4845/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 20.06.11 Side 1 11/1216-2 U Datert: 10.06.11 Arkivkode: X03 S.ansv: RÅD.SERV.SERVICE.RHE Til: Formannskapet Saksb: RÅD.SERV.SERVICE.TORG Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK NORSK FOLKEHJELP 2011 Innhold: SØKNAD OM ØKONOMISK

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** *****

Offentlig journal. Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ***** ***** ***** ***** ***** ST-Elevmappe - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.06.14, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.07.2014 Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2014/15 for ST-Elevmappe

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 28.10.2013-3.11.2013 2013/00627-002 U Datert: 23.10.2013 Arkiv: ***** Saksans: SKFL/MARITB Sak: OK - elevpermisjoner ***** ***** ***** ***** Dok: Svar på

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4]

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.12.05 19.12.05 for felles Lyngen kommune. Til: [U4] J.nr: 05/00400-004 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.: [U4] Til: [U4] Lnr.: 008822/05 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 J.nr: 05/00402-003 U Datert: 12.12.05 Arkiv: [U4] Saksbeh.:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende deres søknad - Næringsfondet. Kommunal næringsfond 2013 2013/2739-7 35476/2013 01.10.2013 11.10.2013.

Offentlig journal. Vedrørende deres søknad - Næringsfondet. Kommunal næringsfond 2013 2013/2739-7 35476/2013 01.10.2013 11.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.10.13, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2013 Vedrørende deres søknad - Næringsfondet Kommunal næringsfond 2013

Detaljer

Periode: 03042009-03042009

Periode: 03042009-03042009 DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00391-5 U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Journaldato: 04.03.11-10.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.06.

Journaldato: 04.03.11-10.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.03.11-10.03.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 14.03.2011 Arbeidsavtale Ansettelse 2010/2995-1 18317/2010 02.06.2010 HVOK/AND

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.7.2010-2.8.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 19.08.2010 nnhold: Avbestilling av SFO - plass Oppsigelse av SFO-plass 2010/152-169 10859/2010 ***** nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Periode: 06012009-06012009

Periode: 06012009-06012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01551-33 I Dok.dato: 05012009 Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.08.2015-18.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3425-3 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/THETOE Navn: Kristin Solvik og Henrik Grøseth Dok.beskr: Delegert behandling - byggesak - tilbygg bolig - 31/1 Saksnr: 14/720-18 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok.

Journaldato: 26.08.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.08.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2015 Permisjon fra stilling 2015/167-9 6390/2015 O Offl 23, jfr Fvl

Detaljer

19.02.2015 BV/MB 18.02.2015 BV/MB 18.02.2015 TEKN/KOL 18.02.2015 TEKN/JB

19.02.2015 BV/MB 18.02.2015 BV/MB 18.02.2015 TEKN/KOL 18.02.2015 TEKN/JB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.02.2015 nnhold: Bruk av fond 2014 og avsetting til fond 2015 Budsjett og

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 26102007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 30102007 07/01068-11 U Dok.dato: 25102007 Jour.dato: Arkivdel: HUN-ELEV1 Hunsfoss skole - Andreas Vennesland

Detaljer

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.05.2011 Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 057/0040 - Grønliveien 35

Detaljer

Offentlig journal. Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 2013/1843-10 20241/2014 08.10.2014 18.12.

Offentlig journal. Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 2013/1843-10 20241/2014 08.10.2014 18.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12-17.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2014 Overskattetakstnemnda behandling - klage på eiendomsskatt - gnr 53 bnr 10 fnr 68 Eiendomsskatt - klage

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015.

Journaldato: 22.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.09.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2015 Varsel om oppmålingsforretning deling av gnr 64 bnr 42 i Årviksand

Detaljer

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 22122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02935-17 I Dok.dato: Jour.dato: ask@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 18.03.2015. Svar på anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 for ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.03.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.04.2015 Referat fra møte i Skolemiljøutvalget ved Lampeland skole Skolemiljøutvalg - Lampeland skole 2012/458-7

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til kurs. Permisjoner kurs/møter 2009/595-51 32907/2009 24.09.2009 SKHELSOS/LRO 29.09.2009.

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til kurs. Permisjoner kurs/møter 2009/595-51 32907/2009 24.09.2009 SKHELSOS/LRO 29.09.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.09.09, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2009 Søknad om tilskudd til kurs ermisjoner kurs/møter 2009/595-51 32907/2009 465 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/427-13 11341/2015 14.06.2015 07.07.2015

Offentlig journal. Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** 2015/427-13 11341/2015 14.06.2015 07.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.07-06.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.07.2015 Søknad om endring i turnus for ***** ***** ***** ***** ***** Godkjenning

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 28.03.2012-28.03.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1123-7 Regdato:28.03.2012 Arkivkode:GBNR 35/21 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SMV SAR Geir Henning Solbakken Dok.beskr: HYTTE PÅ TOMT NR. 5 I GREVSJØLIA HYTTEFELT - GBNR 35/21 Saksnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.:

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 9380/11 Forrige lnr:8923/11 Svar på lnr.: Side 1 11/1160-2 U Datert: 01.04.11 Arkivkode:GB 112/198 S.ansv: TEK.BYG.ACG Til: Ellen Hasle og Jens Petter Sørensen Sakstittel: GNR 112 BNR 198 - LETTVINTVEIEN 18 - TAK OVER TERRASSE Innhold: GNR 112

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009.

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 28.01.2009. Klassering: ***** SKHELSOS/LRO. Dok.dato: 13.05.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2011 Tilleggslønn ersonalmappe - 2009/1103-5 2992/2009 29.01.2009 Off.l. 6 nr 4 Kommunekassen v/lønnsansvarlig

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg. Dok.dato: 09.08.2011.

GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg. Dok.dato: 09.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 11.08.2011 GNR. 138 BNR. 94, SØDALN - Vedrørende igangsettingstillatelse GNR. 138 BNR. (94) 571, SØDALN - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 22102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 23102008 07/00843-6 U Dok.dato: 21102008 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - JORJAN Trio Ving Bestilling

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 21082009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 24082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00362-3 N Dok.dato: 03062009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-77 I Dok.dato: 11082010 Jour.dato: Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

Journaldato: 29.08.14-04.09.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.03.

Journaldato: 29.08.14-04.09.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 03.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08.14-04.09.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 08.09.2014 Svar vedrørende vedtak om registrering som særskilt brannobjekt

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Offentlig journal. Angående søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** Skolestart / skolebegynnere 2010 2010/58-126 7097/2010 26.05.

Offentlig journal. Angående søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** Skolestart / skolebegynnere 2010 2010/58-126 7097/2010 26.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.5.2010, Dokumenttype:,U, Status: J,A 26.05.2010 nnhold: Angående søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** Skolestart / skolebegynnere 2010 E 2010/58-126

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.11. 03.12.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.11. 03.12.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 29.11. 03.12.2012 Lnr: 10768/12 Regdato:29.11.2012 Arkivkode:***** ****************************** Saksnr: 10/1829-24 Dok.type: /U Offvl 23 Dok.beskr:

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 31.10. 04.11.2013 Lnr: 14630/13 Regdato:30.10.2013 Arkivkode:V18 Saksnr: 13/2214-1 Dok.type: /I Mads Eivind Grimsrud Dok.beskr: SØKNAD OM SMIL

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.05.2011 SV: Oppklaring ang. kapasitet i sikringsskap Rødsberg. Forsøk

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2014 Svar på søknad Startlån - 2014/2198-2 18056/2014 HVALER KOMMNE/EKA 252 Mottaker Elin Karlsen HVALER KOMMNE/EKA

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om utdanningspermisjon 2015/81-8 6434/2015 26.08.2015 28.08.2015

Offentlig journal. Svar på søknad om utdanningspermisjon 2015/81-8 6434/2015 26.08.2015 28.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.08.2015 Svar på søknad om utdanningspermisjon Personalmappe - ***** ***** 2015/81-8 6434/2015 Linda Nygård Søknad om fritak

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1731-8 30138/2009

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1731-8 30138/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OLDRDALN SKOL - LVMAPP 2009/1731-8 30138/2009 01.09.2009 OLDRDALN SKOL - LVMAPP

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2015 Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 Boplikt gnr 10 bnr

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 06122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 06122007 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 07122007 07/00375-20 I Dok.dato: 10112007 Jour.dato: Vest-Agder Fylkeskommune Regionalutvikling Enhet

Detaljer

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT

Dok.dato: 06.11.2008. Klassering: 001/090. BI/[Ufordelt] KU/[Ufordelt] PARK/[Ufordelt] BS/UNY. Dok.dato: 11.11.2008. Klassering: 034/013 BS/TAT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.12.2008 KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda" KONGNS LASS 6 - Søknad om helårs uteplass "Grinda"

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00413-6 Niels Carlsensgt. 34 gnr 86 bnr 816 Niels Carlsens gate 34 - Anmodning om forhåndskonferanse - tvidelse av eksisterende verandaer Drøbak Arkitektkontor AS dato:

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG

Journaldato: 30.11.2011, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.2011. Klassering: ***** LYKNØ/LG Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2011 Barnehagemappe Knøttelia barnehage - 2011/3907-2 41860/2011 11.11.2011 BA Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE Side 1 10/5973 I 30.06.2010 25.06.2010 *** KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER Off.loven 13 KOL 1-K2-B60 10/5975 I 30.06.2010 24.06.2010 PPT - Pedagogisk/Psykologisk TILBAKEMELDING PÅ HENVISNING Off.loven 13 ARR

Detaljer

Periode: 12102010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12102010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01248-12 I Dok.dato: 30092010 Jour.dato: Klassestyrer

Detaljer