Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal. Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle."

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja

2 Helse Sør-øst RHF / I Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF - Ullevål Forskningsmidler generelt Prosjektnr Helse Sør-Øst Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 08/ I Oslo universitetssykehus HF Forskningsmidler generelt Prosjektnr Søknad om forlengelse av Helse Sør-Øst prosjekt Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 08/ Dok.dato: Jour.dato: DIPS ASA Forvaltning - EPJ / PAS Videreutvikling / feilretting i DIPS operasjonsplanlegging Teknologi og ehelse Teknologi og ehelse Side 1

3 Offentligjournal Periode: / / / Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Oslo universitetssykehus HF Forskningsmidler generelt Prosjektnr Effekt av å trene felles oppmerksomhet hos småbarn med autisme Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Spesialist Faranak Asadi Privatpraktiserende spesialist - Faranak Asadi Vedrørende sommervikar Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Pasientmappe - Avskjermet Avskjermet Tjenesteutvikling og samhandling Kvalitet og fagområder Side2

4 08/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Rammeavtale hotelltjenester Oversendelse av endringsprotokoller til signering og retur - hotelltjenester - Helse Sør-øst RHF og Choice innkjøp og logistikk Sekretariatet 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Petter Søhoel Privatpraktiserende spesialist - Petter Søhoel Vikar i spesialistpraksis 2 dager per måned Eksteme helsetjenester 08/ Dok.dato: Jour.dato: SP Stab SP Personal SP Styret i Sykehuspartner Godtgjørelse driftsstyret 1 halvår 2012 Sykehuspartner SP Stab Side3

5 Offentligjournal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Oslo universitetssykehus HF - Ullevål 08/ I Forskningsmidler generelt Prosj ektnr The role of complement in human disease Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Oslo universitetssykehus HF - Ullevål Forskningsmidler generelt Helse Sør-Øst forskningsprosjekter ved Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser Klinikk for psykisk helse og avhengighet Oslo Universitetssykehus Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Laila Ulve Privatpraktiserende spesialsiter - Laila Ulve Vedrørende rett til å skrive ut biologiske legemidler Side4

6 Helse Sør-Ost RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hanne Synnestvedt Privatpraktiserende spesialister - Hanne S. Synnestvedt Spesialistpraksis i fødselshjelp og kvinnesykdommer - endelig avtale 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hanne S Synnestvedt Privatpraktiserende spesialister - Hanne S. Synnestvedt Spesialistpraksis - endelig avtale 09/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Johannes Barstad Dysthe Privatpraktiserende spesialister - Johannes B Dysthe Privatpraktiserende spesialist i psykiatri - seniorpolitikk Side5

7 09/ U Dok.dato: Jour.dato: / / Oslo universitetssykehus HF - Radiumhospitalet Forskningsmidler generelt Prosjektnr Cancer rehabilitation - content and effects Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Rammeavtale - innfordring / fordring Oversendelse av endringsprotokoller til signering og retur - innfordringer - Helse Sør-Øst RHF og Lindorff KD Konserndirektør Sekretariatet Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Helseforetakene i Helse Sør-Øst Regionsenterne for barn og unges psykiske helse RHABU Fagråd Regional ressursenhet for habilitering av barn og unge RHABU Styringsgruppe for regional ressursenhet for barnehabilitering RHABU i Helse Sør-Øst Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side6

8 10/ Dok.dato: Jour.dato: Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Representanter til referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for aldring helse og alderspsykiatri Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 10/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten vurdering av nye tjenester Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Ole Telnes Gotheim Privatpraktiserende spesialister - Ole E Telnes Gotheim Flytting av praksis Side7

9 Offentligjournal Periode: / / Leko Matter AS Renhold Tilbud matteleie VAD Viseadministrerende direktør Intern administrasjon Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Østfold HF Sykehuset Telemark HF Vestre Viken HF Anskaffelse vaskeritjenester Anmodning om fullmakt til avtaleinngåelse på vaskeritjenester Innkjøp og logistikk SP Innkjøp 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF DIPS Forhandlinger DIPS deltakelse i felles forhandlinger VAD Kristin W. Wieland Teknologi og ehelse Side8

10 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO Pasientmappe - Avskjermet Anmodning om ny vurdering av Likestillings- og diskrimeneringsombudets uttalelse - spørsmål om diskriminering av pasient i rullestol Medisin og helsefag Juridisk avdeling 11/ / Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO Pasientmappe - Avskjermet Avskjermet Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Diakonhjemmet Sykehus AS Helseforetakene i Helse Sør-øst Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester Anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB - Informasjon om resultatet av anskaffelsen Kvalitet og fagområder Side9

11 Offentligjournal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co AS Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester Anskaffelse av tjenester innen TSB - svar på anmodning om utvidet begrunnelse - Phoenix House Haga 11/ I Arkivdel: Sakarkiv Nybøle Anskaffelse av TSB Tverrfaglig spesialisert behandling tjenester Klage på tildeling på anskaffelse av behandlingstilbud innenfor TSB kategori 3 11/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Sykehuset Innlandet HF Program for standardisering av IKT plattform i Helse Sør-Øst Tilbakemelding vedrørende bekymringsmelding om fremdrift i plattformprosjektet ved Sykehuset Innlandet HF Teknologi og ehelse Teknologi og ehelse Sidel0

12 Helse Sør-Øst RI-IF / Dok.dato: Jour.dato: Friskvernklinikken Rapportering av pasientdata Rehabilitering Endelige tall for 2011 Friskvernklinikken 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oppfølgingsenheten Frisk Rapportering av pasientdata Rehabilitering Tilbakemelding vedrørende produksjon i 2011 for Oppfølgingsenheten Frisk 11/ Dok.dato: Jour.dato: Dagligleder Norsk Diabetikersenter Rapportering av pasientdata Rehabilitering Vedrørende ytelsesavtale for 2012 for Norsk Diabetikersenter Sidel 1

13 Offentligjournal Periode: / / Oslo universitetssykehus HF Stortingsmelding - kvalitet og pasientsikkerhet Innspill stortingsmelding og kvalitet og pasientsikkerhet Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Dok.dato: Jour.dato: Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF NTNU Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Nasjonale tjenester Representanter til referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 11/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Helseforetakene i Helse Sør-øst Informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre - helseinformasjonssikkerhetsforskriften Helseinformasjonssikkerhetsforskriften tidspunkt for ikrafttredelse samt kartlegging av ulike fag- og spesialsystemer som omfattes av forskriftens virkeområde og søknad om dispensasjon Medisin og helsefag Teknologi og ehelse Sidel2

14 Helse Sør-øst REIF / Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2012 Angående forespørsel om tillatelse til bruk av akkumulerte forskningsmidler - Kvalitetssikring av genspråkuttrykkene Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2012 Prosjektnr Gender Based Violence and childbirth Investigating the consequences of sexual violence on pregnancy and delivery in European Cohort Studies Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2012 Tildeling av regionale forskningsmidler til forskning etter terrorhandlingene Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Side 13

15 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Sunnaas sykehus HF Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2012 Tildeling av regionale forskningsmidler til forskning etter terrorhandlingene Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Modum Bad - Gordon Johnsens Stiftelse Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2012 Tildeling av regionale forskningsmidler til forskning etter terrorhandlingene Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon 11/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Innlandet HF Forskningsmidler / Innovasjonsmidler 2012 Søknad om endring - prosjekt nummer Forskning og innovasjon Forskning og innovasjon Sidel4

16 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Myndighetskrav og personvern Informasjon om delegering av klagemyndighet Teknologi og ehelse Juridisk avdeling 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Vibeke Kullberg Christophersen Praktiserende spesialist - Vibeke Kullberg Christophersen Spesialistpraksis i øre nese halssykdommer - endelig avtale 11/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Oslo universitetssykehus HF - Ullevål Personal - Avskjermet Avskj ermet Intern HR Sekretariatet Sidel5

17 Helse Sør-Øst RTIF / Dok.dato: Jour.dato: Norsk Helsenett SF Felles publiseringsløsning Videre drift av Felles Publiseringsløsning - FPL for Helse Sør-øst Programområder og leverandørstyring Programområder og leverandørstyring 11/ Dok.dato: Jour.dato: Aviva Helse AS Oppfølging kirurgi 2012 Krav om rapportering og fakturering av produksjon 12/ X Dok.dato: Jour.dato: KONTRAKT - Avtalespesialister - Lege 2012 Hanne S Synnestvedt - individuell personlig avtale om regional avtalepraksis for legespesialist - signert Side 16

18 12/ Dok.dato: Jour.dato: Akershus universitetssykehus HF Kartlegging av matsvinn Behov for ressurser til programkontor for økonomi og logistikkløsning Innkjøp og logistikk Innkjøp og logistikk 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Østfold HF Kartlegging av matsvinn Behov for ressurser til programkontor for økonomi og logistikkløsning Innkjøp og logistikk Innkjøp og logistikk 12/ Dok.dato: Jour.dato: Vestre Viken HF Kartlegging av matsvinn Behov for ressurser til programkontor for økonomi og logistikkløsning Innkjøp og logistikk Innkjøp og logistikk Sidel7

19 12/ / / Dok.dato: Jour.dato: Sykehuspartner Kartlegging av matsvinn Behov for ressurser til programkontor for økonomi og logistikkløsning Innkjøp og logistikk Innkjøp og logistikk Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Kartlegging av matsvinn Behov for ressurser til programkontor for økonomi og logistikkløsning Innkjøp og logistikk Innkjøp og logistikk Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Vestre Viken HF Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Intern HR Intern HR Sidel8

20 12/ Dok.dato: Jour.dato: Vikersund Kurbad AS Oppfølging rehabilitering - Ytelsesavtaler 2012 Byggeprosjekt - Vikersund Kurbad 12/ X Eksteme helsetjenester Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Generelle henvendelser - avtalespesialister Protokoll om godtgjørelse for deltakelse i møter i samhandlingsnettverk / clustermøter for avtalespesialister i psykiatri og klinisk psykologi i helseregionan Sør-Øst og / Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Styremøte i Helse Sør-Øst RHF Innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Helse Sør-Øst RHF Saksansv; Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Sidel9

21 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / X Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging Styresaker 2012 Styresaker styremøte Styre- og eieroppfølging Styre- og eieroppfølging 12/ Dok.dato: Jour.dato: Universitetet i Oslo Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2012 Årsrapport fra Barnediabetesregisteret Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ X Intern HR Intern HR Ledig stilling - Spesialrådgiver - avhending - bygg og eiendom - søknadsfrist Utlysningstekst - ledig stilling - Spesialrådgiver - avhending - bygg og eiendom Intem HR Intern HR Side20

22 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Astma og allergi generelt Astma og allergi - spørsmål om allergisener i RHFene - oppfølging av planene for etablering av regionale sentre for astma og allergi Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuspartner Vestre Viken HF Etablering av pensjonskasse for hovedstadsområdet i Helse Sør-Øst Organisering av prosjekt Etablering av ny pensjonskasse i hovedstadsområdet Juridisk avdeling Juridisk avdeling 12/ Oslo universitetssykehus HF Etablering av pensjonskasse for hovedstadsområdet i Helse Sør-Øst Organisering av prosjekt Etablering av ny pensjonskasse i hovedstadsområdet Juridisk avdeling Juridisk avdeling Side21

23 Helse Sor-øst RHF / X Intern HR Intern HR Utlysning ledig stilling - bygg og eiendom - kvalitetsleder bygg - søknadsfrist Utlysningstekst - ledig stilling - bygg og eiendom - kvalitetsleder bygg Bygg og eiendom Intern HR 12/ X Intern IIR Intern HR Utlysning ledig stilling - bygg og eiendom - spesialstøtte BIM - søknadsfrist / Utlysningstekst - ledig stilling - bygg og eiendom - spesialstøtte BIM Intern HR Intern HR Dok.dato: Udatert Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Helsedialog tilskudd 2012 Søknad om tilskudd - geriatrisk team Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder Side22

24 Helse Sør-Øst RI-IF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Udatert Jour.dato: Sorlandet sykehus HF Helsedialog tilskudd 2012 Søknad om tilskudd - LMS i Agder samarbeid om kompetanse Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Helsedialog tilskudd 2012 Søknad om tilskudd - samhandling rundt geriatriske pasienter Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Helsedialog tilskudd 2012 Søknad om tilskudd - sårbehandling via MMS Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder Side23

25 12/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Helsedialog tilskudd 2012 Søknad om tilskudd - Holter-momitorering Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Høring - rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft Høringsuttalelse om rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Geir Noraberg 100 % avtalehjemmel i indremedisin / fordøyelsessykdommer - Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til aust-agder Avtalehjemmel 100 % i indremedisin / fordøyelsessykdommer lokalisert til Arendal - tilbud om hjemmel Side24

26 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Einar Beitohaugen 100 % avtalehjemmel i indremedisin / fordoyelsessykdommer - Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til aust-agder Avtalehjemmel 100 % i indremedisin / fordoyelsessykdommer lokalisert til arendal - orientering 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Thor Egeberg 100 % avtalehjemmel i indremedisin / fordøyelsessykdommer - Helse Sør-Øst RHF - lokalisert til aust-agder Vedrorende 100 % avtalehjemmel indremedisin / fordøyelsesykdommer Helse Sor-Øst lokalisert Arendal 12/ Internasjonal helse og sosialgruppe ISHG Henvendelser 2012 Mine om årets samling og årsmøte i regi av IHSG kl 1700 Kommunikasjon HR-avdeling Side25

27 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Henvendelser fra privatpersoner 2012 Nytt norsk nettsted VAD Viseadministrerende direktør Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Psykisk helsevern 2012 Pilot felles nødnummer og felles nødsentraler for brann politi og helse ved SAMLOK Drammen - invitasjon til møte og oppnevning av representant til referansegruppe Medisin og helsefag Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Telemark HF Ambulansetjenesten 2012 Vurdering av kontrakt i forhold til konsernbestemmelsene Medisin og helsefag Juridisk avdeling Side26

28 Helse Sør-Øst RIIF / Sørlandet sykehus HF Økt pasientsikkerhet gjennom pasientadministrativt arbeid - Glemt av sykehuset Avslutning av arbeidsforhold - tilrådninger om standardiserte rutiner for å sikre pasientoppfølgning - anmodning om tilbakemeldinger og supplerende innspill - Sørlandet sykehus 1-1F Medisin og helsefag Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Rammeavtale drivstoff 2012 Originale endringsprotokoller til signering og retur drivstoff - Esso - Statoil - Helse Sør-Øst RHF Innkjøp og logistikk Sekretariatet 12/ Dok.dato: Jour.dato: Evjeklinikken AS Rapportering av pasientdata Rehabilitering Avtale med Helse Sør-Øst - Evjeklinikken Side27

29 Offentligjournal Periode: / Oslo universitetssykehus HF Statistikk fristbrudd Statistikk fristbruddpasienter fra Oslo universitetssykehus Behov og bestilling Behov og bestilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Nasjonal utvidelse av koordineringsenheten for dom til behandling Nasjonal utvidelse av koordineringsenheten for dom til behandling jamfor OD 2012 Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Norsk pasientregister NPR 2012 Rapporteringskrav for to behandlingstyper fra Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side28

30 Helse Sør-Øst RI-IF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Hans Kristian Waack Privatpraktiserende spesialister - Hans Kristian Waack Vedrørende flytting av avtalepraksis Eksteme helsetjenester 12/ / Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Opphold ved institusjoner Avskjermet Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Phoenix House Haga - nedleggelse Nedleggelse av Phoenix Haga som behandlingssted for rusmisbrukere Kvalitet og fagområder Side29

31 Offentligjournal Periode: / / / Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avskjermet Intern HR Intern HR Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF SP Reklamefilm Sykehuspartner Avklaringer i forbindelse med Sykehuspartner film på YouTube SP Organisasjon og Utvikling SP Organisasjon og Utvikling Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF SP Reklamefilm Sykehuspartner Avklaringer i forbindelse med Sykehuspartner film på YouTube SP Organisasjon og Utvikling SP Organisasjon og Utvikling Side30

32 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Oslo universitetssykehus HF SP Reklamefilm Sykehuspartner Svar på fortsatt behov for avklaringer vedrørende Sykehuspartners rekrutteringsfilm og opplæringsfilm SP Organisasjon og Utvikling SP Organisasjon og Utvikling 12/ Oslo universitetssykehus HF SP Reklamefilm Sykehuspartner Svar på fortsatt behov for avklaringer vedrørende Sykehuspartners rekrutteringsfilm og opplæringsfilm SP Organisasjon og Utvikling SP Organisasjon og Utvikling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Tov Røysland Privatpraktiserende spesialsit - Tov Røysland Tilbud om avtalehjemmel - avtale til signering samt erklæring Side3 1

33 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Nasjonal strategi for kreftområdet Nasjonal strategi for kreftområdet - ber om oppnevning av medlemmer til skrivegruppe og referansegruppe Medisin og helsefag Medisin og helsefag 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Pasientmappe - Avskjermet Avskjermet Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ Helsedirektoratet Medisinsk genetisk testing Deltakelse i europeisk arbeid - medisinsk genetisk testing Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side32

34 12/ Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Frikjøp - Avskjermet Avskjermet 1ntern HR Intern administrasjon 12/ Helsedirektoratet Høring - Prosjekt - sikre god forvaltning av nasjonalt lagret helseberedskapsmateriell Helseberedskapsmateriell - Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på utkast til prosjektrapport Medisin og helsefag Styre- og eieroppfølging Side33

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013

Offentlig journal. Periode: 09122013-09122013. Helse Sør-Øst RHF 10122013 Offentlig journal Periode: 09122013-09122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00175-322 I Dok.dato: 06122013 Jour.dato: 09122013 Avsender: Oslo

Detaljer

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post

A B C D E F G H I POSTJOURNAL 2012 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I POSTJOURNAL

Detaljer

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.2015 Styremøte 26.2.2015 - protokoll Journaldato: 23.3.2015-31.3.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell

Offentlig journal. Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil personell Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2011, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.08.2011 Vedrørende rammeavtale - kjøp av vikartjenester (ikke-helsefaglige) Anskaffelser av vikartjenester - merkantil

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer