Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark mars Kunngjøringsdato Side 1 av 51

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51"

Transkript

1 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark mars 2014 Kunngjøringsdato Side 1 av 51

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER Generell informasjon Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter Anskaffelsen Rammeavtaler om Tilrettelagt skoleskyss og/eller Flexiruter Varighet av rammeavtalene Antall mulige rammeavtaler Transportoppdrag Retningslinjer for pristilbud og prisskjema Gjennomføring av konkurransen Roller i prosessen Konkurranseform Kunngjøring og registrering Konferanse Fremdriftsplan Informasjonsformidling før tilbudsfristen Retningslinjer for spørsmål til konkurransegrunnlaget Taushetsplikt Kvalifikasjonskrav Krav til transportører som vil delta Generelt om kvalifikasjonskrav Tilbyderens organisatoriske og juridiske stilling Skatt og mva Lovlig etablert foretak HMS-egenerklæring Krav til opplysninger om organisering Tilbyderens økonomiske og finansielle stilling Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Eventuell tilleggsfrist Krav til tilbudet Tilbudsdokumentene Tilbudsfrist Merking av tilbudet Leveringsadresse Vedståelsesfrist Forbehold Alternative tilbud Endring og tilbakekalling av tilbud Tilbyders deltakelseskostnader Forretningshemmeligheter Vkt s behandling av tilbudene Registrering av tilbud Tilbudsåpning Avgjørelse av konkurransen Avvisning, avlysing og totalforkastelse Tildelingskriterier og evaluering Tilrettelagt skoleskyss Kunngjøringsdato Side 2 av 51

3 6.2.2 Flexiruter Innstilling på tildeling av rammeavtale, meddelelse og kontrakt Offentlighet og innsynsrett DEL II: KRAVSPESIFIKASJON Transportørens ytelse Generelle krav til utførelsen Lover, forskrifter og enkeltvedtak Kommunikasjon/varsling Informasjon om organisatoriske eller driftsmessige omlegginger Kvalitet Informasjon og profilering Forsinkelser Møter med oppdragsgiver og representanter for oppdragsgivers reisende Klagehåndtering Transportørens administrasjon Bestilling av turer Tilrettelagt skoleskyss Flexiruter Avbestilling og bomturer Tilrettelagt skoleskyss Flexiruter Beredskap Krav til sjåfør Kjøringens karakter Sjåførens fremtreden Informasjon ved bomtur Dyr i kjøretøyet Bruk av ledig kapasitet på turer som kjører Tilrettelagt skoleskyss Bistand ved hentested Uniform og legitimasjon Skade på passasjeren og/eller dennes utstyr Kontroll av sikkerhetsutstyr Materiell Krav til kjøretøy Alkolås Billettering Miljøhensyn DEL III: TRANSPORTOMFANG OG PRISER Transportomfang og samkjøring Transportomfang Tilrettelagt skoleskyss Flexiruter Samkjøring Tilrettelagt skoleskyss Flexiruter Prismodell Kostnadsberegning maksimalprisforskriften Utgangspunkt for transportoppdrag og kostnadsberegning Kunngjøringsdato Side 3 av 51

4 13 Tildeling av transportoppdrag Tilrettelagt skoleskyss Flexiruter Vederlag Avregnings- og oppgjørsrutiner Tilrettelagt skoleskyss Fakturering Krav til faktura Vedlegg til faktura Avregnings- og oppgjørsrutiner - Flexiruter Billettpris/egenandel Fakturering Krav til faktura Vedlegg til faktura Prisregulering DEL IV: KONTRAKTSBESTEMMELSER Ansatte og undertransportørers lønns- og arbeidsforhold Endringer Formkrav endringsavtale Oppdragsgivers rett til å pålegge endringer Transportørens påberopelse av endring Mislighold Hva anses som mislighold? Varslingsplikt Sanksjoner Tilbakehold av betaling Retting Dagbøter Erstatning Heving Reklamasjon Force majeure Konkurs, akkord el Erstatningsansvar og forsikring Skader på oppdragsgivers personell og eiendeler Erstatningsansvar overfor tredjemann Forsikring Samarbeid mellom transportør og oppdragsgiver Kontraktens varighet og opsjon Overdragelse Konfidensialitet Partene og deres representanter Oppdragsgivers kontroll Transportørens opplysningsplikt Kunngjøringsdato Side 4 av 51

5 Vedlegg 1 - Tilbudsbrev Vedlegg 2 - Avtaledokument Vedlegg 3 - Prisskjema Vedlegg 4 - Egenerklæring HMS Vedlegg 5 - Taushetserklæring Vedlegg 6 - Elevoversikt januar 2014 Vedlegg 7 - Omfang av Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter Vedlegg 8 - Ruteplaner Flexiruter Vedlegg 9 - Maksimalprisforskriften Kunngjøringsdato Side 5 av 51

6 DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON 1.1 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT) VKT er et selskap som har ansvar for planlegging og koordinering av kollektivtrafikk og skoleskyss i Telemark og Vestfold. VKT eies av Telemark, Vestfold og Buskerud fylkeskommuner. VKT er ikke selv et operatørselskap, men kjøper tjenester av flere transportselskaper som utfører den daglige driften. For ytterligere informasjon om VKT vises det til VKT s hjemmeside 1.2 Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter Tilrettelagt skoleskyss er i denne sammenheng skoleskyss for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever som mangler busstilbud eller ikke kan benytte busstilbud på hele eller deler av strekningen. Flexiruter er en del av det ordinære kollektivtilbudet. Flexiruter er særlig tilpasset for reisende som har vansker med å benytte det ordinære kollektivtilbudet og reisende som ikke har tilgang til egen bil, samt at det i noen områder ikke eksisterer et kollektivtilbud. En Flexirute kan fravike fra hovedtrasè for å hente/levere reisende. 1.3 Anskaffelsen Rammeavtaler om Tilrettelagt skoleskyss og/eller Flexiruter VKT innbyr til åpen konkurranse om tildeling av rammeavtaler for transport av skoleelever og andre, heretter kalt Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter. VKT har til hensikt å inngå rammeavtaler om Tilrettelagt skoleskyss og/eller Flexiruter for transport i og til/fra følgende kommuner: Kommune Tilrettelagt skoleskyss Flexiruter Bamble X X Bø X X Fyresdal X Hjartdal X X Kragerø X X Kviteseid X Nissedal X Nome X X Notodden X X Porsgrunn X X Sauherad X X Seljord X Siljan X X Skien X X Tinn (Hovin) X Tokke X Vinje X En rammeavtale er i denne sammenheng en avtale inngått mellom VKT og en eller flere transportører. Kunngjøringsdato Side 6 av 51

7 Rammeavtalene er ment å dekke VKT s behov for kjøp av aktuelle transporttjenester i avtaleperioden. VKT tar utgangspunkt i at konkurransen er aktuell for taxisentraler, drosjeløyvehavere, bostedsløyvehavere og turvognløyvehavere. 1.4 Varighet av rammeavtalene Kontraktsperioden er 1.august juli 2016, med mulighet for VKT til å forlenge med inntil 1år av gangen i ytterligere 2 år, til sammen inntil 31.juli Antall mulige rammeavtaler VKT står fritt til å velge å inngå rammeavtale med en eller flere transportører i hver kommune. Det betyr at det kan være en eller flere transportører som utfører transportoppdrag for eksempel ved samme skole. Dersom det inngås rammeavtaler med flere transportører i en kommune, vil tildeling av transportoppdrag skje i henhold til beskrivelse i kapittel 13. Det er anledning til å gi tilbud i en eller flere kommuner. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 12 og i prisskjemaet vedlegg 3. Det er ikke anledning til å gi rabatt/prisalternativer som er avhengige av tildeling av andre transportoppdrag. 1.6 Transportoppdrag Rammeavtalene vil utgjøre grunnlaget for tildeling av transportoppdrag etter hvert som disse defineres. Hvert transportoppdrag blir definert av VKT, enten som en konkret bestilling på turer eller en ruteplan. Hvert transportoppdrag blir vurdert separat. 1.7 Retningslinjer for pristilbud og prisskjema Tilbyder må benytte Prisskjema som vist i vedlegg 3 for å gi pristilbud på transportoppdrag i denne avtale. Det må benyttes ett prisskjema for hver kommune dersom det gis tilbud i flere kommuner. Tilbyder skal gi tilbud på rabatt/tillegg i prosent i forhold til prisene i maksimalprisforskriften for transport av 1 4 passasjerer og rabatt/tillegg i prosent i forhold til prisene i maksimalprisforskriften for transport av 5 eller flere passasjerer. I de kommuner hvor oppdragsgiver skal kjøpe både Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter, skal pristilbudet gjelde begge transporttjenestene. Tilbud med tillegg på mer enn 5 prosent for transport av 1-4 passasjerer vil bli forkastet. Tilbud med tillegg på mer enn 65 prosent for transport av 5 eller flere passasjerer vil bli forkastet. 2 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 Roller i prosessen VKT vil være kontraktspart for de transportører som tegner kontrakt på rammeavtale om Tilrettelagt skoleskyss og/eller Flexiruter, og betegnes i kontraktsdokumentene som oppdragsgiver. Med tilbydere forstås de transportører/transportselskap som deltar (eller vurderer å delta) i konkurransen om kontrakt på rammeavtale om Tilrettelagt skoleskyss og/eller Flexiruter, og betegnes i kontraktsdokumentene som transportør. Kunngjøringsdato Side 7 av 51

8 2.2 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402. Informasjon om regelverket er å finne på For denne anskaffelsen gjelder forskriftens Del I og III. Anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse, jf forskrift om offentlige anskaffelser Denne prosedyren tillater alle kvalifiserte transportører å gi tilbud. Det er ikke tillatt med forhandlinger. 2.3 Kunngjøring og registrering Konkurransen kunngjøres i DOFFIN-databasen under tittelen Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 den 21.mars Den kunngjøres også for EØS området i Official Journal of the EC, TED (Tenders Electronic Daily). Konkurransen blir dessuten annonsert på VKT s hjemmeside og i lokale aviser. I kunngjøringen blir det henvist til VKT s hjemmeside et lastes ned fra Det anbefales at tilbydere registrerer seg ved å klikke på linken for registrering på VKT s hjemmeside. Alle evt rettelser, suppleringer og endringer i konkurransegrunnlaget blir fortløpende lagt ut på VKT s hjemmeside. Det er tilbyders ansvar å sette seg inn i evt oppdateringer som legges ut. Forespørsel om å få tilsendt konkurransegrunnlaget i papirversjon kan sendes til eller Vestviken Kollektivtrafikk AS, att: Wenche Fougner, Porsgrunnsveien 48, 3733 Skien. et vil da bli oversendt pr post. 2.4 Konferanse Det vil ikke bli avholdt konferanse i forbindelse med konkurransen. 2.5 Fremdriftsplan Konkurransen er planlagt gjennomført etter den foreløpige tidsplan som er gjengitt i tabellen nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at endringer kan inntreffe. Milepæl Tidspunkt Kunngjøring av konkurransen Frist for innsendelse av spørsmål Frist for innlevering av tilbud (tilbudsfrist) kl Kontraktstildeling Innen Kontraktsinngåelse Innen Vedståelsesfrist kl Informasjonsformidling før tilbudsfristen I perioden fram til frist for innlevering av tilbudet har VKT rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget. Om nødvendig vil VKT forlenge fristen for innlevering av tilbud. Kunngjøringsdato Side 8 av 51

9 2.7 Retningslinjer for spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbyderne oppfordres til å gjennomgå konkurransegrunnlaget nøye. Spørsmål angående konkurransegrunnlaget skal gjøres skriftlig og oversendes pr e-post til Dersom spørsmål kommer fra tredjeparter; herunder konsulenter, underleverandører o.l. som er engasjert av en tilbyder, skal det fremgå hvilken tilbyder tredjepart representerer. Dersom e-post ikke kan benyttes sendes spørsmålene skriftlig til: Vestviken Kollektivtrafikk AS, Att: Wenche Fougner, Porsgrunnsveien 48, N 3733 Skien, Norge Spørsmål bes innsendt snarest mulig. Siste frist for å stille spørsmål er 22.april Relevante spørsmål og svar vil bli gjort tilgjengelig i anonymisert (omarbeidet) form, ved at det ikke vil fremgå av svarene hvem som har stilt spørsmålene. VKT forbeholder seg retten til ikke å besvare eller gjøre spørsmål tilgjengelig dersom VKT vurderer spørsmålene til ikke å være relevante eller for øvrig ikke har generell interesse. På samme grunnlag forbeholder VKT seg også retten til å korte ned evt omformulere spørsmål før disse besvares å gjøres tilgjengelige. Kontaktinformasjon for øvrig: Telefon Kontaktperson er Wenche Fougner. 2.8 Taushetsplikt VKT og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf forvaltningsloven KVALIFIKASJONSKRAV KRAV TIL TRANSPORTØRER SOM VIL DELTA 3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Kvalifikasjonskravene skal sikre at transportørene har det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som anses nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Det kreves at transportøren oppfyller og dokumenterer kvalifikasjonskravene for å kunne delta i konkurransen. Dokumentasjonen skal vedlegges tilbudet. Manglende dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene som er oppstilt under det enkelte krav, og opplysningene nedenfor, gir VKT rett til å avvise tilbudet. Det innebærer i så fall at tilbudet ikke vil bli evaluert og rangert i henhold til tildelingskriteriene. Krav til informasjon og dokumentasjon av kvalifikasjonskravene fremgår av pkt Når det gjelder kvalifikasjonskravene under punkt 3.4 (tekniske og faglige kvalifikasjoner), vil spørsmålet være om det er sannsynliggjort at kravet vil være oppfylt før oppstartstidspunktet. Det er således ikke et krav at disse er oppfylt ved levering av tilbudet. Tilbyder skal da ved levering av tilbudet utarbeide en fremdriftsplan. Planen skal beskrive tilbyders aktiviteter. For eksempel kan dette være aktuelt i forbindelse med materiellanskaffelse, løyveanskaffelse, rekruttering, opplæring og eventuell bruk av undertransportør. Planen skal gjelde fra kontraktssignering og minimum frem til oppstart av kjøringen og den skal leveres som en del av tilbudet. Kunngjøringsdato Side 9 av 51

10 Dersom det planlegges å benytte undertransportører (dvs. at transportør vil støtte seg på undertransportørs kapasitet), må det fremlegges en forpliktende erklæring med følgende ordlyd: «Undertegnede bekrefter at selskap X stiller de nødvendige ressurser til disposisjon for selskap Y for oppfyllelse av rammeavtale med Vestviken Kollektivtrafikk Tilrettelagt skoleskyss og/eller Flexiruter». Oversikt over undertransportørens materiell og løyver skal leveres sammen med tilbudet. Det understrekes at det er tilbyders ansvar å sannsynliggjøre at alle krav som er stilt til transportøren er, eller vil bli, oppfylt i tide. VKT har rett til å avvise tilbyder dersom dokumentasjon viser at dette ikke er sannsynlig. Dette forutsatt at VKT ikke benytter sin rett til å innhente tilleggsinformasjon. Dersom tilbyder er klar over at opplysninger tilknyttet kvalifikasjonskravene kan medføre tvil om tilbyders evne til å oppfylle en kontrakt, bør relevant tilleggsinformasjon legges ved tilbudet. Tilbyder vil bli avvist dersom dokumentasjonskravene i og ikke er oppfylt, evt etter at VKT har satt en tilleggsfrist for ettersending av dokumenter, jf forskrift om offentlige anskaffelser VKT har ikke plikt til å benytte retten til å innhente opplysninger i ettertid. 3.2 Tilbyderens organisatoriske og juridiske stilling Skatt og mva Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon for at det stilte krav er oppfylt Attest 1: Skatteattest. I Norge utstedes attesten av kemner/kommunekasserer. Attest 2: Attest for betalt merverdiavgift. I Norge utstedes attesten av Skattefogden. Tilbyder skal oppfylle sine forpliktelser i forhold til innbetaling av skatt og mva. Attestene skal være utstedt på Skattedirektoratets skjema RF-1244 eller annen blankett som gir de samme opplysninger. Når tilbyders hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de erstattes av en erklæring avgitt under ed eller forsikring av den aktuelle personen overfor en retts- eller forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller en annen kompetent myndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsdato for forespørselen Lovlig etablert foretak Kvalifikasjonskrav Det kreves at tilbyder har et lovlig, etablert foretak. Dokumentasjon for at det stilte krav er oppfylt Attest fra foretaksregisteret eller evt registrering i faglig register i transportørens hjemland. Attesten skal ikke være eldre enn 1 måned regnet fra tilbudsfrist HMS-egenerklæring Kvalifikasjonskrav Tilbyderen skal ha et HMSsystem. Dokumentasjon for at det stilte krav er oppfylt Signert HMS egenerklæring, jfr. vedlegg 4. Kunngjøringsdato Side 10 av 51

11 3.2.4 Krav til opplysninger om organisering Tilbyder skal oppgi foretakets eierforhold. Dersom det foretaket som gir inn tilbud er eid 50 % eller mer av et annet selskap eller flere selskaper som inngår i konsern, skal tilsvarende opplysninger gis om disse eller morselskapet slik at det dokumenteres at disse selskaper også tilfredsstiller kvalifikasjonskravene. Dersom det foretak som gir inn tilbudet er et samarbeidsforetak, skal kopi av den avtalen som regulerer samarbeidet vedlegges. Det skal fremgå av tilbudet hvilke foretak eller personer som deltar i samarbeidet, og hva samarbeidet innebærer. Tilbyder skal beskrive planlagt organiseringsform for gjennomføring av oppdraget, både den interne organisering i det enkelte selskap i samarbeidet, samt organiseringsform selskapene imellom. Det forutsettes at et eventuelt samarbeid ikke strider mot konkurranselovgivningen. Det stilles krav om at partene er solidarisk ansvarlige. 3.3 Tilbyderens økonomiske og finansielle stilling Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon for at det stilte krav er oppfylt Fremleggelse av foretakets siste tilgjengelige reviderte årsregnskap og årsrapport (for 2013 eller evt 2012), evt kopi av Næringsoppgave. Det kreves økonomisk forsvarlig drift VKT vil om nødvendig innhente kredittratingrapport fra Dun & Bradstreet, Lindorff eller tilsvarende. Dersom tilbyder støtter seg på den økonomiske kapasiteten til andre foretak, må ubetinget forpliktende avtale mellom tilbyder og undertransportør vedlegges tilbudet. Der tilbyder har gyldig grunn til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon VKT har anmodet om, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle stilling med et annet dokument som VKT kan akseptere. Dersom tilbyder har slik gyldig grunn, skal han før tilbudsinnlevering ta skriftlig kontakt med VKT for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon som kan aksepteres. 3.4 Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon bevis for at det stilte krav er oppfylt Oversikt over firmaets totale bemanning og hvilken beredskap som finnes ved sykdom og lignende. Krav 1: Det kreves god gjennomføringsevne Krav 2: Tilbyder må oppfylle vilkårene for utøvelse av persontransport i yrkestransportforskriften av 26. mars 2003 nr 401 Oversikt over bilpark (minimumskapasitet som stilles tilgjengelig i kontrakten) og annet tilgjengelig utstyr som har betydning for utførelsen av denne kontrakten. Dette innebærer en beskrivelse av materiellet som skal benyttes (alder, innredning med mer) samt hvilket vedlikeholdsprogram som benyttes. I tillegg bes opplyst hvor mange passasjerer kjøretøyet har plass til og evt kapasitet for transport av passasjerer i rullestol. Oversikten må også inneholde opplysninger om kjøretøy for eventuelle undertransportører. Opplysning om eventuelle tilsvarende oppdrag. Oversikt over løyver med detaljert oversikt som gir opplysning om det enkelte løyve, eventuelt kopi av løyve eller plan for anskaffelse av løyve. Oversikten må også inneholde opplysninger om løyver for eventuelle undertransportører. Kunngjøringsdato Side 11 av 51

12 3.5 Eventuell tilleggsfrist Dersom en eller flere transportører ikke har levert HMS-egenerklæring, skatteattester eller offentlig tilgjengelig dokumentasjon på at krav til transportøren er oppfylt innen tilbudsfristens utløp, kan VKT fastsette en kort tilleggsfrist for ettersending, jf forskrift om offentlige anskaffelser Tilbyder har ikke krav på at VKT benytter denne retten. 4 KRAV TIL TILBUDET 4.1 Tilbudsdokumentene Tilbudsbrev som vist i vedlegg 1 må fylles ut. Tilbudsbrevet skal undertegnes av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyder, og det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. Tilbudet skal leveres på norsk. Tilbudet skal leveres i to eksemplarer og dokumentene skal ligge i den rekkefølge som er angitt nedenfor. Det skal ikke stiftes eller bindes inn. Eventuelt vedlegges også en sladdet versjon av tilbudet. Komplett tilbud skal bestå av: 1. Tilbudsbrev (vedlegg 1) undertegnet av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen. Det skal oppgis hvem som er tilbyders kontaktperson. 2. Skatteattest for skatt. 3. Skatteattest for merverdiavgift. 4. Firmaattest. 5. HMS egenerklæring (vedlegg 4). 6. Dokumentasjon vedr tilbyders eierforhold og beskrivelse av tilbyders juridiske stilling samt organisering. 7. Siste reviderte årsregnskap og årsrapport, eventuelt næringsoppgave. 8. Dokumentasjon for oppfyllelse av tekniske og faglige kvalifikasjoner. 9. Oversikt over, eller kopi av eksisterende løyve eller plan for anskaffelse av løyve. 10. Pristilbud som består av komplett utfylt prisskjema(er) (vedlegg 3). 11. Eventuell fremdriftsplan. 12. Eventuell forpliktende erklæring fra undertransportør. Husk at tilbudet skal leveres i lukket forsendelse som er merket utenpå. 4.2 Tilbudsfrist Tilbudet skal være VKT i hende senest 5.mai 2014 kl Det er tilbyder som har risikoen for om forsendelsen er VKT i hende før tilbudsfristens utløp. Med i hende menes at forsendelsen fysisk er kommet frem til VKT. Det er derfor ikke tilstrekkelig at tilbudet er poststemplet med fristdato. For sent innkomne tilbud vil bli avvist jf forskrift om offentlige anskaffelser (1) a, og blir returnert uåpnet. Kunngjøringsdato Side 12 av 51

13 4.3 Merking av tilbudet Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse eller konvolutt. Tilbudet skal være merket utenpå med «Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014». 4.4 Leveringsadresse Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadresse eller sendes pr post som følger: Vestviken Kollektivtrafikk AS, Porsgrunnsveien 48, 3733 Skien. Tilbudet eller øvrige dokumenter omfattet av tilbudet, kan ikke sendes som e-post, og blir dermed avvist. 4.5 Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende for tilbyder til 5.august 2014 kl Forbehold Det er ikke anledning til å ta forbehold til vilkårene som fremgår av konkurransegrunnlaget inkludert Avtaledokumentet som følger som vedlegg 2. Som forbehold regnes også tilbud som avviker fra kravene i konkurransegrunnlaget. 4.7 Alternative tilbud Det er ikke anledning til å levere et alternativt tilbud i forhold til det som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. 4.8 Endring og tilbakekalling av tilbud Tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekall skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud, og skal utformes i samsvar med konkurransegrunnlaget. 4.9 Tilbyders deltakelseskostnader Enhver kostnad ved utarbeidelse, innlevering og avklaring av tilbudet skal dekkes av tilbyder Forretningshemmeligheter Hvis tilbydere mener at tilbudet inneholder forretningshemmeligheter skal det sammen med tilbudet leveres en komplett versjon av tilbudet hvor forretningshemmeligheter er sladdet. VKT forbeholder seg retten til å vurdere om sladdede opplysninger faktisk er forretningshemmeligheter. Ved tvilstilfeller vil dette bli tatt opp med den enkelte tilbyder. Pris er å anse som forretningshemmelighet. VKT forbeholder seg retten til å levere ut den sladdede versjon til tredjepersoner som ber om innsyn i samsvar med offentlighetsloven. Er det ikke levert sladdet versjon forbeholder VKT seg retten til å levere ut tilbudet til tredjepersoner. 5 VKT S BEHANDLING AV TILBUDENE 5.1 Registrering av tilbud Samtlige tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil VKT skriftlig bekrefte tidspunktet for når tilbudet er mottatt. Kunngjøringsdato Side 13 av 51

14 5.2 Tilbudsåpning Det vil bli avholdt lukket åpning av tilbudene etter innleveringsfristen. Tilbudsåpningen vil finne sted 5.mai 2014 kl Innkomne tilbud vil bli åpnet av minst to representanter fra VKT. Det vil bli skrevet protokoll fra åpningen. Tilbyderne vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen, men den kan utleveres etter forespørsel. 6 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 6.1 Avvisning, avlysing og totalforkastelse VKT kan avlyse hele eller deler av konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn, jf forskrift om offentlige anskaffelser 22-1 (1). Dette gjelder for eksempel dersom det er mangelfull konkurranse. Hvis tilbud ikke er levert inn i henhold til konkurransegrunnlaget, har VKT rett til å avvise tilbudet. Et tilbud vil bli avvist når det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de andre tilbudene. VKT kan forkaste tilbud dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det, jf forskrift om offentlige anskaffelser 22-1 (2). Dette gjelder for eksempel dersom VKT ikke har budsjettmessig dekning for de totale kostnader tilbudene vil medføre. Tilbud med tillegg på mer enn 5 prosent for transport av 1-4 passasjerer og tilbud med tillegg på mer enn 65 prosent for transport av 5 eller flere passasjerer vil uansett bli forkastet. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 6.2 Tildelingskriterier og evaluering VKT s intensjon er, for hver kommune, å inngå en eller flere parallelle rammeavtaler med transportører som har gitt tilbud i de enkelte kommuner. Tildeling og rangering av rammeavtaler, skjer på basis av de tilbud som gir lavest kostnad for oppdragsgiver. I de tilfeller hvor det er lang fremkjøring til første hentested, forbeholder VKT seg retten til å benytte rammeavtale i nabokommunen om det gir lavere kostnad Tilrettelagt skoleskyss Transportoppdrag tildeles den transportør som i hvert enkelt tilfelle gir lavest kostnad for VKT. Tildelingen forutsetter tilstrekkelig kapasitet hos transportøren Flexiruter Den transportør som i gjennomsnitt gir størst rabatt/lavest tillegg for 1 til 4 passasjerer og 5 eller flere passasjer ifht prisene i maksimalprisforskriften, vil bli tildelt kjøring av Flexiruter i og til/fra aktuell kommune. Tildelingen forutsetter tilstrekkelig kapasitet hos transportøren. Gjennomsnittet blir beregnet slik: størst rabatt/lavest tillegg for 1 til 4 passasjerer + størst rabatt/lavest tillegg og 5 eller flere passasjer = sum som deles på 2. Kunngjøringsdato Side 14 av 51

15 6.3 Innstilling på tildeling av rammeavtale, meddelelse og kontrakt Før det inngås kontrakt vil alle tilbydere få informasjon om hvem som er innstilt på tildeling av rammeavtaler. Det vil bli gitt klagefrist i.h.t. regelverket. Kontrakt vil bli inngått etter utløp av klagefristen. VKT forbeholder seg retten til å gå ut med en pressemelding om hvem man har til hensikt å inngå kontrakt med, evt har inngått kontrakt med, og hvilke tilbydere som deltok i konkurransen. 6.4 Offentlighet og innsynsrett Det vises til offentlighetsloven av 19.mai 2006 nr 16. Krav om innsynsrett med henvisning til offentlighetsloven kan medføre krav om innsyn i tilbud som VKT mottar. Innsyn vil uansett ikke bli gitt før etter tildeling av rammeavtaler er gjennomført. Kunngjøringsdato Side 15 av 51

16 DEL II: KRAVSPESIFIKASJON 7 TRANSPORTØRENS YTELSE 7.1 Generelle krav til utførelsen Transportøren skal utføre tjenestene beskrevet i kontrakten på en fagmessig og aktsom måte som sikrer kvalitet, driftssikkerhet og overholdelse av avtalte krav. Transportøren er ansvarlig for å medvirke til effektiv utnyttelse av offentlige ressurser. Transportøren skal legge vekt på sikkerhetsmessige forhold for å ivareta liv, helse, eiendom og miljø. Transportøren skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset tjenestene. 7.2 Lover, forskrifter og enkeltvedtak Transportøren skal holde seg informert om og overholde de til enhver tid gjeldende relevante lover, forskrifter og enkeltvedtak, herunder opprettholdelse av nødvendige løyver. Dette innebærer blant annet følgende: Transportøren skal oppfylle alle relevante bestemmelser i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) med tilhørende forskrifter. Transportøren skal oppfylle alle øvrige krav og pålegg fastsatt av offentlige myndigheter i lov, forskrift, enkeltvedtak eller lignende. Transportøren skal i rett tid innhente og opprettholde de godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av de avtalte transportoppgavene. 7.3 Kommunikasjon/varsling Henvendelser fra oppdragsgiver skal besvares uten ugrunnet opphold. Transportør skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiver, skoler og reisende/foresatte om forhold transportøren forstår eller bør forstå kan få betydning for oppdragets gjennomføring. 7.4 Informasjon om organisatoriske eller driftsmessige omlegginger Transportøren skal informere oppdragsgiver skriftlig ved vesentlige endringer i transportørens organisasjon eller hvis transportøren planlegger eller gjennomfører driftsmessige omlegginger eller lignende som vil ha innvirkning på gjennomføringen av oppdragene i henhold til kontrakten. 8 KVALITET 8.1 Informasjon og profilering Ved kjøring av Flexiruter skal transportøren bruke merkemateriell som produseres og utleveres av oppdragsgiver, samt hjelpe til å distribuere dette, og informere om rutene. 8.2 Forsinkelser De reisende som hovedsakelig transporteres, er funksjonsfriske og funksjonshemmede skoleelever, personer uten tilgang til bil, samt eldre. Transportene skal oftest skje til faste forutsigbare tider. Kravet til å være presis gjelder derfor både reisende og transportør. Ulemper ved forsinkelse skal gjøres minst mulig for den reisende. Transportør skal ha et system som sikrer at den reisende blir informert ved forsinkelser. Kunngjøringsdato Side 16 av 51

17 Hvis transportøren ikke kan kjøre en enkelt tur i henhold til avtale, er transportøren ansvarlig for å få annen godkjent transportør med gyldig løyve til å kjøre den aktuelle turen. Dette skal ikke føre til merkostnader for oppdragsgiver. 8.3 Møter med oppdragsgiver og representanter for oppdragsgivers reisende Transportøren er forpliktet til å delta i møter/driftsmøter med oppdragsgiver, kommuner, skoler og/eller andre representanter for de reisende når oppdragsgiver ber om det. Det kan avholdes jevnlige driftsmøter mellom oppdragsgiver og transportør, hvor tema blant annet er opplegg av turer og samkjøring. Oppdragsgiver innkaller og setter opp agenda for slike møter. Referat fra driftsmøter skrives av oppdragsgiver dersom ikke noe annet avtales spesielt. 8.4 Klagehåndtering Henvendelser/klager fra reisende direkte til sjåføren, og som kan løses på stedet, rettes umiddelbart opp av transportør. Saker som løses på denne måten trenger ikke å bli videreformidlet til oppdragsgiver, så lenge den ikke får konsekvenser for utførelse av resten av transportoppdraget. Alle skriftlige klager plikter transportøren å besvare skriftlig. Oppdragsgiver skal orienteres i forbindelse med klagebehandlingen og tilsendes kopi av alle dokumenter, herunder sms og e-post, samt transportørens håndtering/svar på klagen. Klager som gjelder forhold som oppdragsgiver har ansvar for, besvares av oppdragsgiver. 9 TRANSPORTØRENS ADMINISTRASJON 9.1 Bestilling av turer Transportøren er ansvarlig for optimalisering og samkjøring av Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter. Transportør har ansvar for daglig kommunikasjon vedrørende de transporter som transportøren skal utføre, samt motta og koordinere nye og gamle transportoppdrag Tilrettelagt skoleskyss Transportoppdrag skal bestilles av VKT eller aktuell skole. Bestillingen skal i hovedsak gjøres skriftlig i e-post eller brev. De reisende kan ikke bestille transport direkte fra transportør med mindre dette er spesielt avtalt med oppdragsgiver Flexiruter De reisende skal bestille transport direkte fra transportør med mindre annet avtales. Transportøren plikter å ta imot bestillinger som kommer innen kl dagen før turdagen, og å transportere de reisende som har bestilt innen denne fristen. Transportøren kan selv sette kortere tidsfrist for bestilling. Transportøren plikter også å ta med reisende som bestiller senere hvis det er plass i bilen. For enkelte Flexiruter kan oppdragsgiver angi kortere bestillingsfrist uten at dette godtgjøres særskilt. Transportøren er pliktig til å operere med ett felles telefonnummer for bestilling av alle turene innen en kommune. Kunngjøringsdato Side 17 av 51

18 9.2 Avbestilling og bomturer De reisende skal avbestille turer i god tid. Avbestilling skal i hovedsak skje dagen før, men senest 1 time før avtalt hentetidspunkt Tilrettelagt skoleskyss Transportøren kan kreve godtgjørelse for fremmøte når den reisende ikke møter til avtalt oppmøtetid uten at turen er avbestilt. Transportøren skal gjøre nødvendige tiltak for å kontakte den reisende eller dennes foresatte. Det pålegges transportøren å avklare med den reisende eller oppdragsgiver slik at bomturer unngås. Det skal avtales med oppdragsgiver før godtgjørelse for bomtur settes opp særskilt på faktura til oppdragsgiver. Uavklarte bomturer godtgjøres ikke av oppdragsgiver Flexiruter Transportøren kan kreve godtgjørelse for fremmøte når den reisende ikke møter til avtalt oppmøtetid uten at turen er avbestilt. Det pålegges transportøren å avklare med den reisende eller oppdragsgiver slik at bomturer unngås. 9.3 Beredskap Transportør må ha nødvendig beredskap slik at feil og mangler ved utførelse av transportoppdrag kan rettes opp med minst mulig ulempe for den reisende. 9.4 Krav til sjåfør Kjøringens karakter Kjøringen skal skje innenfor veitrafikklovens bestemmelser, herunder legge på kjetting på kjøretøyet om nødvendig. Sjåføren skal vise spesiell varsomhet ved kjøring over fortauskanter og humper, gjennom krappe svinger, ved oppbremsing osv. Sjåføren skal med reisende i bilen begrense mobilsamtaler til et minimum. Ved gjentatte klager på en sjåfør kan oppdragsgiver kreve sjåføren utelukket fra oppdragsgivers kjøring Sjåførens fremtreden Sjåføren skal beherske norsk språk. Sjåføren skal yte ekstraservice til elever og reisende med spesielle behov. Ved utførelse av Flexiruter skal det legges særskilt vekt på å gi en god service med hensyn til: De som har behov for å bli hentet ved/kjørt tilbake til hjemmet skal så langt som mulig få en slik service innenfor den tiden som er anslått for kjøringen, visse forsinkelser må også aksepteres for å gi slik service, når den er nødvendig. Sjåføren må også hjelpe til med å bære bagasje og annet nødvendig utstyr som den reisende har med seg. Sjåføren skal gi passasjerene kvittering for betalt billett. Det er spesielt viktig å opptre høflig og imøtekommende, mange av de reisende er eldre og sårbare Informasjon ved bomtur Sjåføren plikter å informere sin sentral (eller tilsvarende) når det foreligger bomtur slik at dette blir tatt hensyn til ved fakturering Dyr i kjøretøyet Av hensyn til allergikere og astmatikere er det ønskelig at transport av hund og katt i vognene begrenses, unntak er førerhunder. Kunngjøringsdato Side 18 av 51

19 9.4.5 Bruk av ledig kapasitet på turer som kjører Tilrettelagt skoleskyss Sjåføren har adgang til å ta med i kjøretøyet andre reisende enn de som turen er bestilt for når det er plass, og der dette er avtalt med oppdragsgiver. Den reisende skal da løse billett etter nærmere anvisning fra oppdragsgiver Bistand ved hentested Dersom den reisende ikke har ledsager til transporten, er det sjåførens ansvar å motta, transportere og sette av den reisende på ankomststedet på en sikker måte. Skal den reisende møte/treffe en annen person/ ledsager, er det sjåførens ansvar å sørge for at dette skjer på en tilfredsstillende måte for den reisende Uniform og legitimasjon Sjåfør skal ha uniform eller arbeidsantrekk som skal være ordnet, helt og rent. Sjåfør skal kunne legitimere seg og kunne bekrefte at han utfører oppdrag etter avtale med oppdragsgiver Skade på passasjeren og/eller dennes utstyr Transportør er erstatningsansvarlig for skade på reisende og deres utstyr ved av- og påstigning og under transport i bilene, i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler, herunder bilansvarsloven Kontroll av sikkerhetsutstyr Sjåfør er ansvarlig for at alt sikkerhetsutstyr som bl.a. heis, ramper, remmer, bilbelter, barneseter etc, til enhver tid er i forskriftsmessig stand. 10 MATERIELL 10.1 Krav til kjøretøy Alle kjøretøy som benyttes skal tilfredsstille alle offentlige bestemmelser som har gyldighet for kjøretøytypen. Oppdragsgiver stiller også følgende krav til kjøretøy: Det skal være mobiltelefon i alle kjøretøy for kontakt med oppdragsgiver og reisende. Alle kjøretøy skal ha godkjent barnesete tilgjengelig. Kjøretøy som benyttes i oppdragene skal være rene og røykfrie. Ingen kjøretøy skal være eldre enn 10 år i noen del av kontraktsperioden. Oppdragsgiver kan etter søknad akseptere at en av minibussene til transportøren er inntil 12 år i kontraktsperioden. Det skal være sikkerhetssele på alle passasjerplasser Alkolås Oppdragsgiver kan kreve alkolås installert i kjøretøy som utfører Tilrettelagt skoleskyss. Oppdragsgiver dekker evt investeringskostnader til kjøp og montering av slikt utstyr Billettering Oppdragsgiver kan kreve elektronisk billettmaskin installert i kjøretøy. Oppdragsgiver dekker evt investeringskostnader til kjøp og montering av slikt utstyr. Ansvar for vedlikehold og drift av utstyret avklares mellom partene dersom det blir aktuelt. Kunngjøringsdato Side 19 av 51

20 10.4 Miljøhensyn Oppdragsgiver ønsker at det ved anskaffelse, bruk og vedlikehold av materiell tas miljømessige hensyn. Dette innebærer bl.a. at: Kjøretøy bør i størst mulig grad benytte miljøvennlig drivstoff. Nye dekk bør oppfylle kravene til svanemerking av bildekk. Det settes mål for bruk av drivstoff og forbruket kontrolleres. Det gis opplæring i riktig bruk av aktuelle kjøretøy når det gjelder økonomisk/miljøvennlig kjøring. Det søkes å redusere CO2 utslipp. Det bør benyttes miljøgodkjente vaskehaller. Kjemikalier som benyttes til rengjøring bør tilfredsstille svanemerkekravene. Det unngås tomgangskjøring. Det bør benyttes motorvarmer dersom bilen om natten står parkert på ikke oppvarmet område. Kunngjøringsdato Side 20 av 51

21 DEL III: TRANSPORTOMFANG OG PRISER 11 TRANSPORTOMFANG OG SAMKJØRING 11.1 Transportomfang Tilrettelagt skoleskyss Transporten av skoleelever med drosje/turvogn kalles Tilrettelagt skoleskyss. Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av opplæringslovens bestemmelser. Skoleskyss omfatter elever både i grunnskolen og videregående skole. De fleste som har rett til skoleskyss, transporteres med rutegående buss. De som ikke kan benytte buss, kan få innvilget transport med drosje/turvogn. Årsaken kan være at elevene ikke har tilbud om busstransport på hele eller deler av strekningen, eller det kan være andre dokumenterte behov knyttet til eleven som nødvendiggjør Tilrettelagt skoleskyss. Antall elever antas å være ca Vedlegg 6 viser anslag for hvor mange elever som er innvilget fast Tilrettelagt skoleskyss pr januar 2014 sortert pr kommune. I tillegg til de oppgitte tall i vedlegg 6 vil det også komme midlertidige transporter som følge av skader og sykdom. Det kan variere hvor mange transporter den enkelte elev har pr dag/uke. Turenes lengde er ikke fastsatt. Faktisk uttak av transporttjenester vil ikke være fastlagt ved inngåelse av rammeavtalene. Omfanget av transporter i kontraktsperioden kan avvike fra de oppgitte tall i vedlegg 6 og 7. Det vil kunne variere på bakgrunn av endringer i transportbehov, bevilgninger og andre rammevilkår. De oppgitte tall må derfor betraktes som anslag, og er ikke bindende for oppdragsgiver. Kommuner kan innvilge Tilrettelagt skoleskyss for elever utover det som er fylkeskommunens/oppdragsgivers ansvar hvor oppdragsgiver administrerer transporten. Det kan for eksempel være skyss pga særlig farlig eller vanskelig skolevei, skyss til/fra barnehage, eller skyss til/fra annen skole enn elevens nærskole. Enkelte kommuner organiserer skyssen av disse elvene på egen hånd og da er ikke antall elever inkludert i tallene i vedlegg 6. Oppdragsgiver står fritt i å tilpasse uttak i de inngåtte rammeavtaler som følge av endringer i transportbehovet. Anskaffelsens årlige verdi anslås til ca. 35,5 millioner kroner ekskl. mva. Vedlegg 7 viser anslag for omsetning i hver kommune i Flexiruter Flexiruter er et tilbud som er åpent for alle. Tilbudet er en del av det ordinære kollektivtilbudet som i hovedsak utføres med rutegående buss. Flexirutene skal kjøres i henhold til den til enhver tid gjeldende ruteplan. Oppdragsgiver har full styringsrett over ruteplanen, men drøfter avganger og etterspørsel med transportøren før hver ruteendring. Siden rutetilbudet er etterspørselsstyrt, vil rutetilbudet bli evaluert hyppig. Evalueringen kan resultere i nedleggelse og/eller opprettelse av nye avganger. Det vil også bli arbeidet kontinuerlig fra oppdragsgivers side for å tilpasse tilbudet til tilgjengelige ressurser. Etter at kontrakt er inngått, er dette arbeidet et felles ansvar for partene i kontraktsperioden. Oversikt over omfanget av Flexiruter er tilgjengelig på oppdragsgivers hjemmeside Antall reiser i de 17 kommunene antas å være ca pr år. Det kan variere hvor mange avganger som blir kjørt pr rute/uke. Normalt kjøres mellom halvparten og 3/4 deler av avgangene som tilbys i ruteplanen. Kunngjøringsdato Side 21 av 51

22 Turenes lengde er ikke fastsatt. Omfanget av transporter i kontraktsperioden kan avvike fra de oppgitte tall i vedlegg 7. Det vil kunne variere på bakgrunn av endringer i transporttilbud, bevilgninger og andre rammevilkår. De oppgitte tall må derfor betraktes som anslag, og er ikke bindende for oppdragsgiver. Anskaffelsens årlige verdi anslås til ca. 4,4 millioner kroner ekskl. mva, hvorav ca 0,5 millioner kroner er billettinntekter fra kundene og ca 3,9 millioner kroner er godtgjørelse fra oppdragsgiver. Vedlegg 7 viser anslag for omsetning i hver kommune i Samkjøring Transportør skal foreslå, og gjennomføre samkjøring av elever og passasjerer på Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter ved å justere på avgangstider på Tilrettelagt skoleskyss og rutetider på Flexiruter. Den enkelte tur/avgang skal utføres slik at den gir lavest totalkostnad for oppdragsgiver. Dette for å oppnå effektiv bruk av offentlige ressurser. Samme krav til samkjøring gjelder også i de kommuner hvor oppdragsgiver har satt ut administrasjon av Tilrettelagt skoleskyss med undertransportør til rutebilselskapene. Oppdragsgiver kan også pålegge samkjøring Tilrettelagt skoleskyss Transportør skal samkjøre reisende, som er tildelt av oppdragsgiver, så langt det er mulig. Oppdragsgiver kan kontrollere og gi pålegg om endringer i transportopplegget dersom det ikke er optimalt for oppdragsgiver. Oppdragsgiver forutsetter at daglige og midlertidige avvik eller endringer håndteres av transportør (for eksempel bortfall av skyssbehov på grunn av sykdom). I løpet av kontraktsperioden vil det være behov for tilpasninger i forbindelse med endringer i transportbehovet eller i forbindelse med oppdragsgivers kontinuerlige arbeid med å effektivisere transportløsningene med hensyn til samkjøring og økonomi. Justeringer vil kunne medføre at tildelte transportoppdrag tilbakekalles og eventuelt overføres en annen transportør. Slike justeringer gir ikke transportør krav på økonomisk kompensasjon. Transportør og oppdragsgiver må begge tilstrebe en mest mulig effektiv bruk av transportmidlene Flexiruter Transportør skal samkjøre reisende som bestiller ruta så langt det er mulig. Oppdragsgiver kan kontrollere og gi pålegg om endringer i transportopplegget dersom det ikke er optimalt for oppdragsgiver. Flere av rutene har uklare grenser mellom de områder de er forutsatt å dekke. Hvis det er få påmeldinger, skal trafikkledelsen søke å slå sammen ruter så fremt det gir akseptabel total kjøretid for de reisende. Oppdragsgiver forutsetter at daglige og midlertidige avvik eller endringer håndteres av transportør. I løpet av kontraktsperioden vil det være behov for tilpasninger i forbindelse med endringer i transporttilbudet eller i forbindelse med oppdragsgivers kontinuerlige arbeid med å effektivisere transportløsningene med hensyn til samkjøring og økonomi. Justeringer vil kunne medføre at transportoppdrag tilbakekalles og eventuelt overføres en annen transportør. Slike justeringer gir ikke transportør krav på økonomisk kompensasjon. Transportør og oppdragsgiver må begge tilstrebe en mest mulig effektiv bruk av transportmidlene. Kunngjøringsdato Side 22 av 51

23 12 PRISMODELL Tilbyder skal gi tilbud på rabatt/tillegg i prosent i forhold til prisene i maksimalprisforskriften for transport av 1 4 passasjerer og rabatt/tillegg i prosent i forhold til prisene i maksimalprisforskriften for transport av 5 eller flere passasjerer. Tilbud med tillegg på mer enn 5 prosent for transport av 1-4 passasjerer vil bli forkastet. Tilbud med tillegg på mer enn 65 prosent for transport av 5 eller flere passasjerer vil bli forkastet. Det er den til en hver tid gjeldene maksimalprisforskrift som gjelder for denne avtale Kostnadsberegning maksimalprisforskriften Oppdragsgiver legger til grunn maksimalprisforskriften med rabatt/tillegg for prising av transportoppdragene med følgende unntak: Det kan ikke beregnes tillegg for forhåndsbestilling som beskrevet i 9 i maksimalprisforskriften. Det kan ikke beregnes tillegg for ventetid som beskrevet i 7 fjerde ledd i maksimalprisforskriften, uten at dette er avtalt med oppdragsgiver. Transport av passasjer som er avhengig av å sitte i rullestol under transporten, godtgjøres som for transport av 5 eller flere passasjerer. For øvrig gjelder reglene om prisberegning i maksimalprisforskriften Utgangspunkt for transportoppdrag og kostnadsberegning Utgangspunkt for transportoppdrag og Kommune kostnadsberegning Bamble -Brugaten 10, Stathelle Bø -Bøgata 79 Fyresdal -Folkestadgata 4 -Grindberg Trevarefabrikk, Kilegrend Hjartdal -Saulandsvegen 416, Sauland -Tuddalsvegen ved Joker, Tuddal -Joker gnr 48 bnr 7, Hjartdal Kragerø -Torvgata 1 -Kjølebrøndsveien 1 Kviteseid -Mylla 22, Kviteseid -Vråliosvegen 171, Vrådal Nissedal -Coop Prix gnr 33 bnr 109, Treungen -Kyrkjebygda oppvekstsenter, Nissedal Nome -Olav Strannas vei 25, Lunde -Ringsevja 23, Ulefoss Notodden -Heddalsvegen 20, Notodden -Follsjøvegen gnr 134 bnr 85, Bolkesjø -Lerkelunden 24, Gransherad Porsgrunn -Kammerherreløkka 2, Porsgrunn -Lysåsvegen 7, Langangen -Torskebergvegen 1, Brevik Sauherad -Tinghaugvegen 1, Gvarv Seljord -Brøløsvegen 7, Seljord -Åmotsdalsvegen 1255, Åmotsdal Siljan -Sentrumsveien 107 Skien -Torggata 18 Kunngjøringsdato Side 23 av 51

24 -Voldsvegen 204 -Rabbenkroken 19 Tinn (Hovin) -Hovin skule Tokke -Byrtevegen Hotellvegen 36 Vinje -Storegutvegen 250, Edland -Rauland skule, Rauland -Vinjevegen 159, Vinje Transportoppdragets lengde og grunnlag for kostnadsberegning består av fremkjøring til hentested/første hentested (stedet hvor første reisende går om bord i kjøretøyet) og antall kilometer med reisende i bil til siste reisende er gått av. Fremkjøring skal utføres på rimeligste måte for oppdragsgiver. Kostnaden for fremkjøring til hentested skal ikke overstige prisen for fremkjøring til hentested fra utgangspunkt fastsatt av oppdragsgiver i den enkelte kommune. Se tabell over. Det er transportørens ansvar å sørge for at transportoppdrag blir kostnadsberegnet ut fra det utgangspunkt som gir lavest kostnad for oppdragsgiver. Et transportoppdrag kan bestå av flere turer med tillegg for ventetid, dersom dette gir lavere kostnad for oppdragsgiver enn om det kjøres flere turer som enkeltoppdrag uten ventetid. Oppdragsgiver disponerer bilen på hele strekningen som det betales for. 13 TILDELING AV TRANSPORTOPPDRAG 13.1 Tilrettelagt skoleskyss Alle transportoppdrag som skal utføres som følge av inngåtte rammeavtaler, bestilles gjennom utstedelse av en bestillingsordre. Slike ordrer utstedes fra [dato] til [dato] med forbehold om endringer. Bestillingen skal i hovedsak gjøres skriftlig i e-post eller brev. Oppdragsgiver vil i hvert enkelt tilfelle velge den transportør og utgangspunkt for kostnadsberegning som gir lavest kostnad for oppdragsgiver. En transportør med lavere rabatt/høyere tillegg kan tildeles transportoppdrag dersom annen transportør ikke har kapasitet. Et transportoppdrag kan bestå av flere turer med tillegg for ventetid. Oppdragsgiver kan benytte en større bil enn det transporten tilsier dersom dette vil gi lavere kostnad. Alle bestillingsordrer er underlagt vilkårene i kontraktsbestemmelsene. I tilfelle konflikt mellom bestillingsordre og kontraktsbestemmelsene, skal kontraktsbestemmelsenes vilkår gå foran Flexiruter Alle transportoppdrag som skal utføres som følge av inngåtte rammeavtaler framgår av den til enhver tid gjeldende ruteplan. Den transportør som i gjennomsnitt gir størst rabatt/lavest tillegg for 1 til 4 passasjerer og 5 eller flere passasjer ifht prisene i maksimalprisforskriften, vil bli tildelt kjøring av Flexiruter i og til/fra aktuell kommune. Tildelingen forutsetter tilstrekkelig kapasitet hos transportøren. Et transportoppdrag kan bestå av flere turer med tillegg for ventetid. Kunngjøringsdato Side 24 av 51

25 Oppdragsgiver kan benytte en større bil enn det transporten tilsier dersom dette vil gi lavere kostnad. Alle ruteplaner er underlagt vilkårene i kontraktsbestemmelsene. I tilfelle konflikt mellom ruteplaner og kontraktsbestemmelsene, skal kontraktsbestemmelsenes vilkår gå foran. 14 VEDERLAG 14.1 Avregnings- og oppgjørsrutiner Tilrettelagt skoleskyss Fakturering Transportøren skal innen den 10. i påfølgende måned sende oppdragsgiver faktura på godtgjørelse for utført kjøring, med forfall 20. i samme måned. Krav eldre enn tre måneder godtgjøres ikke. Dersom det kreves godtgjørelse for fremmøte ved bomturer skal dette avtales med oppdragsgiver før det faktureres. Bomturer skal spesifiseres separat. Det kan ikke kreves utbetalt forskudd eller a konto til transportør. Faktura skal sendes elektronisk til Transportør har ansvar for korrekt fakturering. Gebyr på faktura aksepteres ikke. Fakturaer og vedlegg som ikke inneholder lovpålagte formalkrav og andre krav fra oppdragsgiver, vil måtte påregnes returnert til transportør med krav om kreditnota og ny korrekt faktura Krav til faktura Det skal i hovedsak sendes særskilt faktura for grunnskoler og videregående skoler og hver av disse to igjen oppdelt på fast skyss og midlertidig/uregelmessig skyss. I tillegg til lovpålagte formalkrav skal fakturaen også inneholde: Perioden som fakturaen gjelder for. Fakturabeløp for perioden. Antall transportoppdrag som fakturabeløpet dekker Vedlegg til faktura På vedlegg for hver av fakturaene spesifiseres følgende for gjennomførte turer, om ikke annet er avtalt med oppdragsgiver: Dato for turen og klokkeslett for start og slutt på turen. Navn på passasjer(er). Navn på skole/institusjon. Bostedsadresse. Løyve nummer. Antall kjørte kilometer for fremkjøring over 10 kilometer per tur. Antall kjørte kilometer med passasjer(er) i bil (fra hentested/første hentested til siste reisende er gått av) per tur. Totalt antall kjørte kilometer for turen. Pris per tur. Opplysning om turen er en bomtur som oppdragsgiver har godkjent. Sum som refererer til fakturaen. Kunngjøringsdato Side 25 av 51

26 For turer med en enkelt elev skal disse opplysningene være sortert pr elev, skole og kommune og med summer pr elev. For samkjørte turer skal opplysningene være sortert pr tur, skole og kommune og med sum pr tur. Vedleggene skal sendes som en fil som enkelt kan benyttes i Excel eller konverteres til Excel fil. Filen skal sendes til den e-post adressen som oppdragsgiver bestemmer. Som dokumentasjon for vederlag kan det kreves log av Taksameter, GPS eller tilsvarende som registrerer turen og turens lengde Avregnings- og oppgjørsrutiner - Flexiruter Billettpris/egenandel Billettpris/egenandel, som p.t. er 30 kroner pr passasjer inkl. mva, er en del av vederlaget for tjenesten, og skal trekkes fra ved fakturering. Oppdragsgiver utbetaler differansen mellom avtalt pris for transportoppdraget og billettinntekter Fakturering Transportøren skal innen den 10. i påfølgende måned sende oppdragsgiver faktura på godtgjørelse for utført kjøring, med forfall 20. i samme måned. Krav eldre enn tre måneder godtgjøres ikke. Dersom det kreves godtgjørelse for fremmøte ved bomturer, skal det oppgis årsak til bomtur i hvert enkelt tilfelle. Bomturer skal spesifiseres separat. Det kan ikke kreves utbetalt forskudd eller a konto til transportør. Faktura skal sendes elektronisk til Transportør har ansvar for korrekt fakturering. Gebyr på faktura aksepteres ikke. Fakturaer og vedlegg som ikke inneholder lovpålagte formalkrav og andre krav fra oppdragsgiver, vil måtte påregnes returnert til transportør med krav om kreditnota og ny korrekt faktura Krav til faktura Det skal sendes særskilt faktura for Flexirutene. I tillegg til lovpålagte formalkrav skal fakturaen også inneholde: Perioden som fakturaen gjelder for. Fakturabeløp for perioden. Antall kjørte avganger som fakturabeløpet gjelder Vedlegg til faktura På vedlegg til fakturaen spesifiseres følgende for gjennomførte avganger om ikke annet er avtalt med oppdragsgiver: Dato for avgangen og klokkeslett for start og slutt på avgangen. Løyve nummer. Antall kjørte kilometer for fremkjøring over 10 kilometer per avgang. Kunngjøringsdato Side 26 av 51

27 Antall kjørte kilometer med passasjer(er) i bil (fra hentested/første hentested til siste reisende er gått av) per avgang. Totalt antall kjørte kilometer for avgangen og totalt for måneden. Antall avganger som fakturabeløpet gjelder per rute. Antall passasjerer og egenandel per avgang. Spesifiserte bomturer. Sum som refererer til fakturaen. Opplysningene skal være sortert pr rute, som angis med nummer og navn. Vedleggene skal sendes som en fil som enkelt kan benyttes i Excel eller konverteres til Excel fil. Filen skal sendes til den e-post adressen som oppdragsgiver bestemmer. Som dokumentasjon for vederlag kan det kreves log av Taksameter, GPS eller tilsvarende som registrerer turen og turens lengde Prisregulering Prisregulering skjer som en konsekvens når Konkurransetilsynet fastsetter ny maksimalprisforskrift. Kunngjøringsdato Side 27 av 51

28 DEL IV: KONTRAKTSBESTEMMELSER 15 ANSATTE OG UNDERTRANSPORTØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Transportøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle undertransportører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke i Norge. Kravet gjelder for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av transportørens forpliktelser under avtalen. Alle avtaler transportøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser. Dersom transportøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontrakt summen, tilsvarende ca 2 ganger innsparingen for transportøren, inntil det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Transportøren skal på forespørsel fra oppdragsgiver legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Oppdragsgiver og transportøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som oppdragsgiver har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Transportøren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av transportørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også undertransportører. Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og transportøren bestrider dette, kan oppdragsgiver kreve at transportøren og undertransportører legger frem dokumentasjon for oppdragsgiver om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. 16 ENDRINGER 16.1 Formkrav endringsavtale Endring av eller tillegg til avtalen herunder av oppdragets innhold eller omfang skal avtales skriftlig Oppdragsgivers rett til å pålegge endringer Innenfor det transportøren med rimelighet kunne forvente da avtalen ble inngått, kan oppdragsgiver pålegge transportøren kvantitetsmessige og/eller kvalitetsmessige endringer i tjenesten. Krever oppdragsgiver endring, skal transportør uten ugrunnet opphold utarbeide en bekreftelse med beskrivelse av endringen, samt opplysninger om eventuell innvirkning på pris. Transportør skal ikke påbegynne endringer før oppdragsgiver skriftlig har tatt stilling til transportørens bekreftelse. Vederlag for endringer skal være i samsvar med avtalens opprinnelige prisnivå. Dersom endringer medfører besparelser for transportøren, skal oppdragsgiver godskrives dette Transportørens påberopelse av endring Hvis transportøren mener at tjenestenes innhold eller omfang endres, må han uten ugrunnet opphold meddele dette skriftlig til oppdragsgiver. Unnlater transportøren å varsle uten ugrunnet opphold, taper han retten til å påberope endringen som grunnlag for eventuell endring av godtgjørelsen. Transportøren skal i nevnte meddelelse opplyse hva han mener endringen består i, og hvilke konsekvenser det har for pris. Blir ikke partene enige, løses tvisten som foreskrevet i Avtaledokument, vedlegg 2. Kunngjøringsdato Side 28 av 51

29 17 MISLIGHOLD 17.1 Hva anses som mislighold? Det foreligger mislighold fra transportørens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de formål, krav, spesifikasjoner og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom transportøren ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes oppdragsgivers forhold eller force majeure Varslingsplikt Hvis transportørens ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal transportøren så raskt som mulig gi oppdragsgiver varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt Sanksjoner Tilbakehold av betaling Ved mislighold kan oppdragsgiver holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det misligholdet synes å utgjøre av det samlede vederlaget Retting Transportøren skal, dersom misligholdet kan rettes, gis en rimelig frist, normalt 14 dager, til å rette opp forholdet. Dersom transportøren ikke retter forholdet innen utløpet av den frist som er satt, har oppdragsgiver rett til, selv eller ved tredjepart, å foreta retting for transportørens regning Dagbøter Ved mindre mislighold som ikke rettes etter skriftlig varsel, kan oppdragsgiver ilegge transportøren dagbøter. Dagbøter løper fram til forholdet er rettet. Størrelsen på dagbøter fastsettes av oppdragsgiver på bakgrunn av misligholdets alvorlighetsgrad og kan utgjøre inntil 0,1 prosent av den antatte årlige godtgjørelsen Erstatning Oppdragsgiver kan kreve erstattet ethvert direkte tap som med rimelighet kunne forutses som en mulig følge av misligholdet. Tap som skyldes merarbeid og andre kostnader eller utlegg oppdragsgiver er påført ved misligholdet, regnes som direkte tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Tapt fortjeneste, tapt omsetning og tapte forventede besparelser anses som indirekte tap. Har transportøren eller noen denne svarer for utvist grov uaktsomhet eller forsett, er han også ansvarlig for indirekte tap Heving Oppdragsgiver har rett til å heve rammeavtalen, eller deler av den, med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold, eller der det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Dersom transportøren ikke lenger innehar nødvendige tillatelser, forsikringer, garanti eller sertifikater er dette alltid å anse som vesentlig mislighold. Kunngjøringsdato Side 29 av 51

30 Ved hel eller delvis hevning av rammeavtalen, har oppdragsgiver krav på dekning av økonomisk tap forårsaket av hevingen. Erstatningen skal minimum være 20 % av antatt årlig godtgjørelse, eller en forholdsmessig andel av dette dersom det foretas delvis hevning Reklamasjon Er ikke mislighold påberopt innen rimelig tid etter at det ble eller burde vært oppdaget, tapes retten til å gjøre gjeldende sanksjoner som følge av misligholdet. 18 FORCE MAJEURE Ved force majeure fritas begge parter for ansvaret for manglende oppfyllelse av kontrakten fram til situasjonen opphører. Force majeure er oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse eller unngå konsekvensene av. Manglende oppfyllelse av kontrakten fra en undertransportør som ikke skyldes force majeure, er ikke force majeure for transportør. Forsinkelser grunnet trafikksituasjon er ikke force majeure, med mindre det kan påvises en konkret force majeure hendelse som har resultert i en ekstraordinær situasjon. Ved force majeure skal den berørte parten umiddelbart og skriftlig varsle den annen part om: Omfang og antatt varighet Årsak til oppfyllelseshindringen Tiltak for å bøte på konsekvensene Begge parter plikter å medvirke til å begrense virkningen av force majeurehendelsen. Oppdragsgiver kan i tilfeller av force majeure pålegge transportør å iverksette tiltak for å begrense skadevirkningene av force majeurehendelsen. Pålegg om iverksetting av slike avhjelpende tiltak gir transportør rett til å kreve forhandling om økonomisk kompensasjon for eventuelle ekstra kostnader knyttet til gjennomføring av tiltakene. Oppdragsgiver betaler ikke for transportoppdrag som ikke utføres. 19 KONKURS, AKKORD EL. Hvis det i forbindelse med transportørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har oppdragsgiver rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 20 ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRING 20.1 Skader på oppdragsgivers personell og eiendeler Transportøren er ansvarlig, og bærer risikoen, for alt tap og skade på materiell, herunder materiell utlånt fra oppdragsgiver. Medfører utførelsen av oppdraget skade på oppdragsgivers ansatte eller ting som ikke omfattes av oppdraget, er transportøren erstatningsansvarlig overfor oppdragsgiver i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler. Kunngjøringsdato Side 30 av 51

31 20.2 Erstatningsansvar overfor tredjemann Medfører utførelsen av oppdraget skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder forurensning eller annen skade på miljøet, er transportøren erstatningsansvarlig i den utstrekning det følger av alminnelige erstatningsregler. Fremmer tredjemann erstatningskrav i forbindelse med skade knyttet til kontraktsarbeidet, hefter hver av kontraktspartene for sitt ansvar i henhold til gjeldende erstatningsrett. Evt ansvar erkjennes kun av den ansvarlige part, som også forestår korrespondansen og evt forhandlinger med den som krever erstatning Forsikring Transportøren skal for egen regning tegne og opprettholde forsikringer som kreves i lov og forskrifter og som er tilpasset transportørens virksomhet og aktuelle tjenester, herunder ansvarsforsikring. Det forekommer transport av elever som kan ha uvanlig reaksjonsmønster som kan føre til skade på materiell/utstyr. Oppdragsgiver forutsetter at transportør dekker slike hendelser gjennom egen forsikring. Oppdragsgiver kan kreve kopi eller annen bekreftelse på at slik forsikring er tegnet og er gyldig. 21 SAMARBEID MELLOM TRANSPORTØR OG OPPDRAGSGIVER 21.1 Kontraktens varighet og opsjon Kontraktens varighet er fra 1.august juli Oppdragsgiver forbeholder seg rett til ensidig å forlenge rammeavtalen med inntil 1 år av gangen i ytterligere 2 år, til sammen inntil 31.juli Ved utløsing av opsjon fortsetter kontraktsvilkårene å gjelde. Oppdragsgiver vil senest 3 måneder før initiell kontraktsperiode går ut, gi melding til transportør om man vil benytte opsjonsretten. Dersom oppdragsgiver ikke gir slik melding innen fristen, opphører avtalen å gjelde ved utløp av opprinnelig kontraktsperiode Overdragelse Transportøren har ikke rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten. Oppdragsgiver har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter kontrakten. Blant annet kan endringer i organisering og ansvarsforhold innenfor samferdsel og kollektivtrafikk i fylkene medføre at et annet selskap eller organisasjon trer inn i oppdragsgivers rolle som part i denne kontrakt Konfidensialitet Partene forplikter seg til å holde innholdet i avtalen, samt all informasjon av konfidensiell karakter som utveksles i tilknytning til gjennomføringen av avtalen, konfidensielt. Transportøren, samt alle mannskaper og andre involverte i ordningen med Tilrettelagt skoleskyss skal underskrive taushetserklæring. For administrativt personell skal taushetserklæring være undertegnet og leveres oppdragsgiver ved kontraktsinngåelse. Taushetserklæring for operativt personell skal være undertegnet ved oppstart av kontrakt, og kunne fremlegges for oppdragsgiver på forespørsel. Transportøren skal rutinemessig sørge for at nytilsatte og midlertidig tilsatte/vikarer undertegner taushetserklæring. Kunngjøringsdato Side 31 av 51

32 Brudd på taushetsplikt er straffbart, og kan medføre ansvar for den skade som brudd på taushetsplikten måtte ha påført vedkommende og dennes familie/pårørende. Taushetsplikt gjelder også etter avsluttet ansettelsesforhold. Transportør må innhente forhåndsgodkjennelse fra oppdragsgiver dersom transportøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentlig informasjon om bestillingen ut over å oppgi leveransen som generell referanse Partene og deres representanter Hver av partene skal oppnevne en fast representant og dennes stedfortreder. Partene skal holde hverandre underrettet om hvem som til enhver tid er deres representant og stedfortreder. Representanten, evt stedfortreder, skal ha fullmakt til å opptre på vedkommende parts vegne. Partene plikter å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføring av kontrakten Oppdragsgivers kontroll Oppdragsgiver har til enhver tid rett til å kontrollere om utførelsen av oppdraget er i henhold til kontrakten. Oppdragsgiver kan etter eget skjønn iverksette kontrolltiltak hos transportøren for å kunne kontrollere at vilkårene i kontrakten etterleves. Oppdragsgiver kan bl.a. gjennomføre revisjon av transportørens rutiner, prosedyrer og øvrig driftsopplegg. Oppdragsgiver har også rett til å foreta uanmeldt stikkprøvekontroll. Slik kontroll kan være kontroll på vognmateriellet med tilhørende utstyr og andre forhold hos transportøren, eller kontroll av registrert fravær på skolene i forhold til transportørens fakturering av faktisk kjørte skoleturer Transportørens opplysningsplikt På forespørsel fra oppdragsgiver skal transportøren vederlagsfritt utlevere statistikk og enhver annen informasjon om økonomiske forhold og den operative driften som oppdragsgiver vurderer som nødvendig for å kontrollere utførelsen av transportoppdraget. Transportør skal benytte de skjemaer/formater som oppdragsgiver fastsetter. Oppdragsgiver har også rett til å kreve opplysninger vederlagsfritt fra transportøren i forbindelse med forespørsler fra fylkeskommunen og andre offentlige instanser for forsknings- og utredningsformål. Slike opplysninger vil normalt være unntatt offentlighet i henhold til Lov om offentlighet i forvaltningen. Oppdragsgiver kan benytte disse opplysningene for forsknings- og utredningsformål i samarbeid med andre fylkeskommuner. Dersom opplysninger som etterspørres av oppdragsgiver som følge av dette punkt uteblir eller er mangelfulle, har oppdragsgiver rett til å holde igjen betalingen for den angjeldende måned inntil forholdene er rettet opp. Kunngjøringsdato Side 32 av 51

33 Vedlegg 1: Tilbudsbrev Til: Vestviken Kollektivtrafikk Porsgrunnsveien Skien TILBUD PÅ TILRETTELAGT SKOLESKYSS OG/ELLER FLEXIRUTER I TELEMARK TILBYDER Navn Adresse Organisasjonsnummer Telefon Daglig leder Styreleder Kontaktperson E-post kontaktperson Vi viser til for «Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014» og har herved gleden av å inngi et komplett tilbud i henhold til de krav og forutsetninger som fremgår av et. Vi bekrefter at vi ikke har tatt noen forbehold i vårt tilbud. et er lest og forstått, og tilbudet er basert på de krav/forutsetninger som er gitt. Med vennlig hilsen.. Sted og dato Navn og forpliktende underskrift Kunngjøringsdato

34 Vedlegg 2: Avtaledokument Avtale om Tilrettelagt skoleskyss i XX kommune og/eller Flexiruter i XX kommune mellom Vestviken Kollektivtrafikk AS heretter kalt Oppdragsgiver Organisasjonsnummer og [XXXXXXXXXX] heretter kalt Transportør Organisasjonsnummer [XXX XXX XXX] Kunngjøringsdato Side 1 av 3

35 Vedlegg 2: Avtaledokument Mellom VKT som oppdragsgiver og som transportør er det inngått følgende avtale: 1. Kontraktsoppgaven Transportøren påtar seg å kjøre Tilrettelagt skoleskyss i XX kommune og/eller Flexiruter i XX kommune i samsvar med den til enhver tid gjeldende ruteplan. 2. Kontraktsperiode Kontraktsperioden er 1.august juli 2016, med mulighet for oppdragsgiver til å forlenge med inntil 1år av gangen i ytterligere 2 år, til sammen inntil 31.juli Dersom oppdragsgiver ønsker å benytte retten til forlengelse (opsjonen), skal dette varsles skriftlig senest 3 måneder før utløpet av den gjeldende periode. 3. Partenes representanter Partenes representanter er: For oppdragsgiver:. For transportøren:.. Ved skifte av representant skal den andre part skriftlig varsles. 4. Kontraktsdokumentene og rangordning Følgende kontraktsdokumenter inngår i kontrakten: a) avtaledokumentet (dette dokumentet) b) evt referater fra møter avholdt i forbindelse med kontraktsinngåelsen c) konkurransegrunnlaget med vedlegg XX og evt senere avklaringer/endringer d) transportørens tilbud Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølge de er angitt. 5. Betaling Transportøren godtgjøres for utførelse av tjenestene i henhold til tilbudte priser i Prisskjema vedlegg 3, samt krav til dokumentasjon, oppgjørsregler og betalingsfrist angitt i konkurransegrunnlaget. Prisene er gjenstand for regulering når Konkurransetilsynet fastsetter ny maksimalprisforskrift. 6. Tvister Denne kontrakt skal være undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt, skal tvisten først forsøkes løst ved forhandling. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, skal tvisten bli avgjort ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmål skal i tilfelle reises ved Tønsberg Tingrett. Dersom begge parter er enige, kan tvisten alternativt avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge. Voldgiftsretten skal i så fall bestå av 3 medlemmer hvorav partene oppnevner hver sin voldgiftsmann. I samarbeid oppnevner partene voldgiftsrettens formann. Dersom partene ikke blir enige innen to måneder, oppnevnes denne av Tønsberg Tingrett. Formannen skal være jurist. Kunngjøringsdato Side 2 av 3

36 Vedlegg 2: Avtaledokument Tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningene av denne kontrakt gir ikke transportør rett til å endre sin leveranse med mindre en slik endring skriftlig er akseptert av oppdragsgiver eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Manglende leveranse i en slik situasjon er å anse som mislighold av konkurransegrunnlaget. Dette avtaledokumentet med bilag er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Sted og dato: Signatur:..... For oppdragsgiver For transportør Kunngjøringsdato Side 3 av 3

37 Vedlegg 3: Prisskjema TILBUD PÅ TILRETTELAGT SKOLESKYSS OG/ELLER FLEXIRUTER I.. KOMMUNE navn på kommune Det må benyttes ett prisskjema for hver kommune dersom det gis tilbud i flere kommuner TILBYDER Navn Kontoradresse PRIS Betingelsene for priser fremgår av konkurransegrunnlaget. Rabatt/tillegg i prosent på prisene i maksimalprisforskriften for transport av 1 4 passasjerer Rabatt/tillegg i prosent på prisene i maksimalprisforskriften for transport av 5 eller flere passasjerer (-/+) (-/+). Tilbud med tillegg på mer enn 5 prosent for transport av 1-4 passasjerer vil bli forkastet. Tilbud med tillegg på mer enn 65 prosent for transport av 5 eller flere passasjerer vil bli forkastet. UNDERTEGNING Sted og dato Forpliktende underskrift Kunngjøringsdato

38 Vedlegg 4: Egenerklæring HMS EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Transportørens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne transportøren arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i transportøren (internkontrollforskriften fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.) Jeg bekrefter at transportøren er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere transportørens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

39 Vedlegg 5: Taushetserklæring (Skal ikke fylles ut ved innsendelse av tilbudet) TAUSHETSERKLÆRING Etter forvaltningsloven 13 har enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan plikt til å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med utførelse av arbeidet eller tjenesten får vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor kolleger og overordnede for hvem forholdet måtte anses uvedkommende. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet tjeneste. Brudd på taushetsplikt kan medføre straffeansvar etter lov om alminnelig borgerlig straffelov av nr 10, straffeloven 121. Bestemmelsen lyder som følgende: Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 års anvendes Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter. Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Undertegnede forplikter herved selskapet til å sikre at ansatte samt evt undertransportører overholder taushetsplikten beskrevet ovenfor i forbindelse med utførelse av de oppgaver som følger av rammeavtale med VKT. Tilsvarende gjelder evt andre opplysninger som er underlagt lovpålagt taushetsplikt. Transportøren forplikter seg således til å sørge for at samtlige ansatte og undertransportører, som benyttes til utførelse av aktuelle oppdrag, undertegner en taushetserklæring... Sted og dato. Transportøren (underskrift).. Transportøren trykte bokstaver

40 Vedlegg 6: Elevoversikt januar 2014 Oversikt over antall elever som er innvilget fast Tilrettelagt skoleskyss pr. januar 2014 fordelt på bostedskommune Telemark Elevens bostedskommune Internt i kommunen VG skole Internt i fylket VG skole Til og fra Telemark fylke VG skole Sum grunnskole og VG skole Grunnskole Grunnskole Grunnskole Grunnskole VG skole Bamble Bø Hjartdal Kragerø Nome Notodden Porsgrunn Sauherad Siljan Skien Totalt Totalt Kunngjøringsdato

41 Vedlegg 7: Omfang av Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter Omfang av Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i 2013 Kommune Tilrettelagt skoleskyss Flexiruter Bamble Bø Fyresdal Hjartdal Kragerø Kviteseid Nissedal Nome Notodden Porsgrunn Sauherad Seljord Siljan Skien Tokke Vinje Grenland * Ut av fylket Sum *) Transportoppdrag på tvers av kommunegrensene i Grenland. I resterende kommuner er dette fordelt etter skjønn. Kunngjøringsdato

42 Vedlegg 8: Ruteplaner Flexiruter Gjeldende ruteplaner for Flexirutene er tilgjengelig på oppdragsgivers hjemmeside Kunngjøringsdato

43 Vedlegg 9: Maksimalprisforskriften Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn Dato FOR Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2010 hefte 11 (Merknader) Ikrafttredelse Sist endret FOR fra Endrer FOR Gjelder for Norge Hjemmel LOV , FOR , FOR Kunngjort kl Rettet (figur 2 korrigert) Korttittel Forskrift om makspriser for drosjebilkjøring Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. (Anvendelsesområde) 2. (Parallelltakst) 3. (Fastpris) 4. (Forbudte takstelementer i ikke-maksimalprisregulerte områder) 5. (Plikt til å oppbevare og forevise forskriften) Kapittel 2. Takster for maksimalprisregulert drosjetransport 6. (Vederlag for maksimalprisregulert drosjetransport) 7. (Generelle takster) 8. (Generelle tillegg til takstene) 9. (Tillegg for forhåndsbestilling) 10. (Tillegg for bompenger mv.) 11. (Tillegg for rullestol) 12. (Tillegg for sykekjøring mv.) 13. (Tillegg for spesiell drosjetransport) 14. (Merverdiavgift) Kapittel 3. Ikrafttreden 15. (Ikrafttreden) Merknader til de enkelte bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Konkurransetilsynet 30. september 2010 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak 1, jf. delegeringsvedtak 12. november 1993 nr. 1023, jf. delegeringsvedtak 17. desember 1993 nr Endringer: Endret ved forskrifter 10 des 2010 nr. 1572, 11 aug 2011 nr. 818, 14 nov 2012 nr. 1070, 11 juni 2013 nr. 785, 18 okt 2013 nr Side 1 av 9

44 Vedlegg 9: Maksimalprisforskriften Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.(Anvendelsesområde) Forskriften kommer til anvendelse på løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Forskriften gjelder ikke for drosjetransport hvor vilkårene for transporten er fastsatt i avtale inngått etter forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse. Bestemmelsene i forskriftens kapittel 2 kommer ikke til anvendelse på: a) drosjesentraler, løyvehavere tilsluttet drosjesentraler, drosjeførere og bopelsløyvehavere som er stasjonert i følgende fylker og kommuner: Oslo, Akershus, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Kongsberg, Øvre Eiker, Modum, Trondheim, Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund og Karmøy, eller b) drosjetransport hvor det er flere enn fire passasjerer i drosjebilen. 0 Endret ved forskrift 11 juni 2013 nr. 785 (i kraft 1 aug 2013). 2.(Parallelltakst) Løyvepliktig drosjetransport med motorvogn omfattet av denne forskriften skal benytte parallelltakst. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen. 3.(Fastpris) Det kan istedenfor parallelltakst benyttes en på forhånd bestemt fastpris for en gitt strekning. Dersom det tilbys fastpris for den aktuelle strekningen, skal kunden opplyses om dette. For drosjetransport som er maksimalprisregulert etter forskriften kapittel 2, skal kunden betale det som gir den laveste totale prisen for turen av fastpris og parallelltakst med eventuelle tillegg. 4.(Forbudte takstelementer i ikke-maksimalprisregulerte områder) For drosjetransport som ikke er maksimalprisregulert etter forskriften kapittel 2 skal: a) eventuell starttakst for bestilt drosjetransport fastsettes uavhengig av tilkjøring, b) takstene ikke differensieres etter turens varighet, strekning eller geografisk område, og c) takstene ikke differensieres etter antall passasjerer i drosjebilen når turen utføres med færre enn fem passasjerer. Med tilkjøring etter bokstav a menes kjøring uten passasjer fra stedet drosjebilen befinner seg ved oppdragets begynnelse og frem til hentestedet. 5.(Plikt til å oppbevare og forevise forskriften) Denne forskriften skal oppbevares i drosjebilen og forevises på oppfordring fra passasjerene. Side 2 av 9

45 Vedlegg 9: Maksimalprisforskriften Kapittel 2. Takster for maksimalprisregulert drosjetransport 6.(Vederlag for maksimalprisregulert drosjetransport) For maksimalprisregulert drosjetransport kan det ikke kreves andre tillegg eller høyere vederlag enn det som følger av dette kapittelet. 7.(Generelle takster) Det kan beregnes inntil 42,00 kroner i starttakst fra holdeplass og gate. Ved bestilling kan det beregnes starttakst inntil 73,00 kroner. For tilkjøring, som definert i 4 annet ledd, ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst inntil 15,60 kroner per kilometer. Vederlaget kan ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra nærmeste holdeplass til hentestedet. For kjøring med passasjer kan det beregnes avstandstakst inntil 9,05 kroner per kilometer for de første 10 kilometerne. For kjøring med passasjer ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst inntil 16,35 kroner per kilometer. For kjøring med passasjer kan det, i tillegg til takstene i tredje ledd, beregnes tidstakst inntil 385,00 kroner per time. I tilfeller hvor drosjebilen har ankommet hentestedet og avtalt hentetidspunkt er passert, kan det beregnes tilsvarende tidstakst. Det kan uansett beregnes et minimumsvederlag på inntil 97,00 kroner per tur. Endret ved forskrifter 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr (i kraft 1 des 2012), 0 18 okt 2013 nr (i kraft 1 nov 2013). 8.(Generelle tillegg til takstene) Det kan kreves prosentvise tillegg til takstene i 7, 9, 11 og 12 etter tabellen nedenfor. Dag/tidsrom Mandag-fredag 0 % 0 % 21 % 35 % Lørdag 30 % 35 % 35 % 35 % Søndag 35 % 35 % 35 % 35 % For drosjetransport påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften fra klokken til klokken den påfølgende dag, og for drosjetransport nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag, Kristi himmelfartsdag, første og andre pinsedag, første og syttende mai og første og andre juledag fra klokken til klokken den påfølgende dag kan det kreves 45 prosent tillegg til takstene. 9.(Tillegg for forhåndsbestilling) Ved bestilling av drosjetransport til et bestemt tidspunkt, kan det beregnes tillegg på inntil 17,00 kroner per tur. 0 Endret ved forskrifter 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr (i kraft 1 des 2012), 18 okt 2013 nr (i kraft 1 nov 2013). Side 3 av 9

46 Vedlegg 9: Maksimalprisforskriften 10.(Tillegg for bompenger mv.) Det kan ikke kreves tillegg for passering av bomring. Med bomring menes de bompengeanlegg som til enhver tid defineres som bomring av Vegdirektoratet. Det kan kreves tillegg for å dekke utgifter til bompasseringer som ikke omfattes av første ledd, fergebilletter og parkeringsavgift. Slike utgifter kan også kreves dekket ved tilkjøring og kjøring uten passasjer tilbake til holdeplass. Dersom drosjebilen benytter seg av rabattordninger, skal passasjeren ikke betale mer enn rabattprisen. 11.(Tillegg for rullestol) For drosjetransport av passasjerer som sitter i rullestol under transporten, kan det kreves tillegg på inntil 48,00 kroner per tur. For ekstra tidsbruk i forbindelse med transporten, kan det kreves tidstakst i henhold til 7 fjerde ledd. Endret ved forskrifter 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr (i kraft 1 des 2012), 0 18 okt 2013 nr (i kraft 1 nov 2013). 12.(Tillegg for sykekjøring mv.) For drosjetransport av personer på båre eller smittefarlige personer som nødvendiggjør desinfeksjon av drosjebilen, kan det kreves tillegg på inntil 120,00 kroner. For ekstra tidsbruk i forbindelse med transporten, kan det kreves tidstakst i henhold til 7 fjerde ledd. Dersom drosjesjåføren ved transport etter første ledd må overnatte utenfor sitt hjemsted, kan det kreves vederlag for nødvendige utgifter til kost og losji i henhold til Statens reiseregulativ. Endret ved forskrifter 11 aug 2011 nr. 818 (i kraft 1 sep 2011), 14 nov 2012 nr (i kraft 1 des 2012), 0 18 okt 2013 nr (i kraft 1 nov 2013). 13.(Tillegg for spesiell drosjetransport) Det kan avtales tillegg for drosjetransport i forbindelse med bryllup, konfirmasjon, barnedåp, begravelse og annen tilsvarende transport. Adgangen til å kreve tillegg forutsetter at drosjen settes i den stand som kjøreoppdraget krever. 14.(Merverdiavgift) Takster etter forskriften kapittel 2 er inklusive merverdiavgift. Kapittel 3. Ikrafttreden 15.(Ikrafttreden) Forskriften gjelder fra 1. september Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. mars 2007 nr. 265 om maksimalpriser for kjøring med drosjebil. 0 Endret ved forskrift 10 des 2010 nr Side 4 av 9

47 Vedlegg 9: Maksimalprisforskriften Merknader til de enkelte bestemmelser Til 1 Forskriften gjelder i henhold til 1 første ledd løyvepliktig drosjetransport med motorvogn. Det følger imidlertid av 1 annet ledd at forskriften ikke gjelder drosjetransport hvor vilkårene for oppdraget er fastsatt i avtale inngått etter forhandlinger mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse. Anbudskontrakter og større transportavtaler vil således ikke reguleres av forskriften. Det presiseres at offentlig betalt transport, som for eksempel TT-kjøring og skolekjøring, i utgangspunktet omfattes av forskriften kapittel 2. For at slike offentlige oppdrag skal være unntatt kreves det at vilkårene for oppdragene er fastsatt i avtale mellom oppdragsgiver og tilbyder, eller avtale inngått etter anbudskonkurranse. For fylker og kommuner opplistet i 1 tredje ledd bokstav a kommer bestemmelsene i forskriften kapittel 2 (maksimalprisregulering) ikke til anvendelse. Det bemerkes at det er stasjoneringsstedet som er avgjørende for om oppdraget faller innenfor eller utenfor maksimalprisreguleringen. Se også forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) 47. Konkurransetilsynet kan ved forskriftsendring unnta områder fra maksimalprisregulering, eller gjeninnføre maksimalprisregulering. Unntak forutsetter at det i et område er to eller flere drosje sentraler, og at tilsynet for øvrig finner at forholdene ligger til rette for tilstrekkelig konkurranse. Det følger videre av 1 tredje ledd bokstav b at forskriften kapittel 2 heller ikke kommer til anvendelse på drosjetransport der det er flere enn fire passasjerer i drosjebilen. Det er det faktiske antallet passasjerer i drosjen som er avgjørende, og ikke hvor mange seter bilen har. Det vil si at dersom det er fire passasjerer i en drosjebil som har plass til 15 passasjerer, så gjelder prisreguleringen i forskriften kapittel 2. Til 2 All drosjetransport som omfattes av forskriften skal benytte parallelltakst. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen. Se også definisjonen i forskrift 1. oktober 2009 nr om krav til taksametre 2 første ledd bokstav g. Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en gitt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum. Kunden skal opplyses om eventuelle fastpristilbud. Ansvaret for dette påhviler føreren av drosjebilen. Opplysningen bør fremkomme muntlig overfor den enkelte passasjer ved turens oppstart. Fastpristilbud i maksimalprisregulerte områder er underlagt en særlig regulering i 3 tredje ledd. Dersom det tilbys fastpris for den aktuelle strekningen, skal kunden betale det som gir den laveste totale prisen av fastpris og parallelltakst med eventuelle tillegg. En praktisk løsning på dette er å la taksameteret gå som vanlig under oppdraget. Dersom taksameteret viser mindre enn fastprisen ved oppdragets slutt, betaler kunden taksameterprisen. Dersom taksameteret viser mer enn fastprisen ved oppdragets slutt, betaler kunden fastpris. Dette gjelder uavhengig av om kunden selv har bedt om fastpris. Side 5 av 9

48 Vedlegg 9: Maksimalprisforskriften Til 4 Det følger av 4 første ledd bokstav a at for drosjetransport som ikke er maksimalprisregulert, skal eventuell starttakst for bestilt drosjetransport være uavhengig av tilkjøring. Med tilkjøring menes kjøring uten passasjer fra stedet drosjebilen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og frem til stedet hvor passasjeren hentes. Dette innebærer at starttaksten ved bestilling ikke kan variere med tilbakelagt avstand eller medgått tid. Starttaksten kan imidlertid settes ulikt for kjøring fra henholdsvis drosjeholdeplass/gate og for bestilte turer. Starttaksten fra holdeplass/gate kan eksempelvis settes til X kroner, mens starttaksten ved bestilling eksempelvis kan settes til Y kroner. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at det tas ulik startpris avhengig av bestillingsløsning. Det kan eksempelvis tas høyere starttakst ved telefonbestilling enn ved internettbestilling. Det følger videre av 4 første ledd bokstav b at det ikke er tillatt å differensiere tids- og avstandstakstene ut fra turens varighet eller strekning. Det vil eksempelvis ikke være tillatt å operere med ett sett med tidsog avstandstakster for de første X kilometerne, og et annet sett med tids- og avstandstakster for den del av oppdragene som skjer etter de første X kilometerne. Det er heller ikke tillatt å differensiere takstene ut fra hvilket geografisk område oppdraget skjer i, jf. 4 første ledd bokstav b. Det kan eksempelvis ikke opereres med en høyere distansetakst/tidstakst når drosjen kjører utenfor sitt ordinære kjøreområde. Det slås videre fast i 4 første ledd bokstav c at det ikke er tillatt å differensiere takstene ut fra antall passasjerer i bilen. Det vil si at taksten skal være den samme uavhengig av antall passasjerer i bilen. Det er imidlertid gjort unntak fra dette hvor det er flere enn fire passasjerer i drosjebilen. Det vil si at det eksempelvis er mulig å benytte én takst for én til fire passasjerer, én for fem til åtte passasjerer, og én som gjelder fra ni til seksten passasjerer. Til 5 Denne forskriften skal oppbevares i drosjen og forevises på oppfordring fra passasjerene. Det bemerkes at denne regelen gjelder all drosjetransport regulert av forskriften. Til 6 Ved drosjetransport foretatt av drosjesentraler, løyvehavere tilsluttet drosjesentraler, drosjesjåfører og bopelsløyvehavere som er stasjonert i områder som maksimalprisreguleres etter forskriften kapittel 2, må det ikke tas andre tillegg eller høyere vederlag enn det som følger av forskriften kapittel 2. Det understrekes at takstene oppgitt i kapittel 2 er maksimaltakster - det er anledning til å benytte lavere takster enn de oppgitte. Til 7 Det er tillatt å beregne en starttakst fra holdeplass/gate og en starttakst ved bestilling, jf. 7 første ledd. Det kan ikke beregnes vederlag for tilkjøring dersom tilkjøringen er 10 kilometer eller mindre. Tilkjøring opp til 10 kilometer er inkludert i starttaksten ved bestilling. Det kan beregnes vederlag for tilkjøring ut over 10 kilometer. Vederlaget for tilkjøring kan imidlertid ikke overstige tilkjøringsvederlag fra nærmeste holdeplass til hentestedet. Side 6 av 9

49 Vedlegg 9: Maksimalprisforskriften Med tilkjøring menes kjøring fra stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og frem til hentestedet, jf. 4 annet ledd. Se også merknadene til 4. Adgangen til å beregne tilkjøringsvederlag kan illustreres ved hjelp av følgende figurer: Figur 1 A er holdeplass og stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og B er hentestedet. Det er 4 kilometer fra A til B. Ettersom tilkjøringsavstanden ikke er over 10 kilometer kan det ikke beregnes vederlag for tilkjøringen. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 0 kroner. Starttakst på 73,00 kroner kommer i tillegg. Figur 2 A er stedet drosjen befinner seg ved oppdragets begynnelse, og B er hentestedet. Det er 15 kilometer fra A til B. Avstanden fra nærmeste holdeplass til B er 17 kilometer. I dette tilfelle kan det kun beregnes tilkjøringsvederlag for de siste 5 kilometerne av tilkjøringen. Med dagtakst blir følgelig vederlaget for tilkjøring 15,60 kroner * 5 kilometer = 78,00 kroner. Starttakst på 73,00 kroner kommer i tillegg. Figur 3 Side 7 av 9

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELT... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 4 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING... 4 4 INFORMASJON OM ORGANISATORISKE

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Beskrivelse av leveransen

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Beskrivelse av leveransen Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til utførelsen... 3 2 Lover, forskrifter og enkeltvedtak... 3 3 Kommunikasjon og varsling... 3 4

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Transport og logistikktjenester Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Transport og logistikktjenester 201200061 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver

Saksnummer: 200700056. For oppdragsgiver Saksnummer: 200700056 For oppdragsgiver Bodø, 25. april 2007 Jonny Jensen Prosjektleder Innkjøp Trond Solem Nordlandssykehuset HF 2 1 OPPDRAGET...4 1.1 OPPDRAGSGIVER...4 1.2 ANSKAFFELSENS BAKGRUNN, FORMÅL

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 15/672 KONKURRANSE VEDR. KJØP AV SIKKERHETSKURS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER - TROMS FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Saksnummer: [] KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune Årlig kontroll- og rammeavtale porter Avtaleperiode 01.01.2014 31.12.2015 Opsjon 1 + 1 år utover avtaleperioden For oppdragsgiver Troms fylkeskommune,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE. Sak 16/583

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE. Sak 16/583 Lenvik kommune KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV ELEKTRISK KRAFT OG FORVALTNINGSTJENESTER TIL LENVIK KOMMUNE Sak 16/583 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Pristilbud og evaluering Vedlegg 3:Alminnelige

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN 2 REGISTER 1. ANSKAFFELSEN OG BAKGRUNNEN

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby

KONKURRANSEGRUNNLAG. 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 6b-UDE-2016 Elevtransport med buss mellom Slemdal skole og FO-bygget på Huseby + INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr FORESPØRSEL: 2016027709 Side 1 av 7 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr Forespørsel 2016027709

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Konkurransebetingelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Konkurransebetingelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold

KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold KONKURRANSEGRUNNLAG Transportordning for bibliotek i Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold Konkurransegrunnlag Revidert 17.6.2016 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Parallelle rammeavtaler - Byggevarer til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Parallelle rammeavtaler - Byggevarer til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Parallelle rammeavtaler - Byggevarer til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG BYGGEVARER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen

KONKURRANSEGRUNNLAG. Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Saksnummer: 12/2095 KONKURRANSEGRUNNLAG Juridisk bistand - Søksmål vedrørende sluttoppgjør Ryaforbindelsen Tilbudsfrist: 12. juli 2012 kl 0900. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Troms fylkeskommune

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS.

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS. Saksnummer: 03/493 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Troms fylkeskommune TAKTEKKING Fløy A. STANGNES VGS. For oppdragsgiver Troms fylkeskommune, bygg- og eiendomssentret 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Troms fylkeskommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer