Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning."

Transkript

1

2 Oslo, juni opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Innledning... 1 Les dette før installasjon... 2 Generell informasjon...2 Etter oppgradering...2 Konvertering...2 Nyheter Visma Travel Expense...3 Visma ERP-POS...3 Logistikk...3 Satsvise rutiner...3 E-post...3 Hendelsesrapportering...4 Forbedringer Grunndata...5 Logistikk...6 EDI...6 Ordrebehandling...7 Roller...9 Kassesalg...9 Innkjøp...10 Lagerstyring...12 Diverse ordrerutiner...14 Pris-/Rabattavtaler...14 Faktura...15 Plassering...15 Eksport av factoring kundefil / systemdata...15 Notathåndtering...15 FIFO/Reservasjon...15 Rapporter...15 Finans...16 Administrator funksjoner...19 Visma Document Center...19 Time...19 Blanketter...20 Teknisk...20

4 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global versjon 7.50 NB! Hvis du ikke har installert versjon 7.45, men oppgraderer fra versjon 7.40 eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 7.45 på Infoline i menyen Versjonsinformasjon. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Global versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. De viktigste endringene i versjon 7.50 er: - Integrasjon med Visma Travel Expense - Integrasjon med Visma ERP-POS - Forbedringer av integrasjon med Visma Bizweb - Forbedringer på EDI - Forbedringer på lagerstyring Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny versjon. Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

5 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav - Visma Global støtter nå Windows 7 som operativsystem og Microsoft SQL Server 2008 som database. - Vær oppmerksom på at Office bit ikke støttes av Visma Global. - Som til versjon 7.45 kreves minimum Windows 2003 Server som operativsystem på server. - Microsoft SQL Server 2000 supporteres ikke lenger. Installasjon - Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for første gang etter installasjon av ny versjon. - Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 7.50, slik at tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Etter oppgradering Konvertering - Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke versjonene av Visma Global. - Konverteringsrutinen må ikke avbrytes. - Ved første gangs pålogging på et firma etter installasjon av 7.50, vil det utføres en konverteringsrutine som kopierer plassering fra artikkel (Article) til Lageroversikt (StockSurvey). - Dette gjelder bare for installasjoner som ikke har modulen Flerlager. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

6 NYHETER 7.50 Visma Travel Expense Integrasjon med Visma Travel Expense Visma ERP-POS Logistikk - Visma Global er nå integrert med Visma Travel Expense både fra time og ordre. Visma Travel Expense er en webbasert løsning for reiseregninger og utlegg. Med integrerte systemer føres informasjonen kun én gang, ett sted. Når reiseregninger og utleggsrefusjoner er attesterte og godkjente kan kostnadene overføres til Visma Global. - For informasjon om oppsett og installasjonsguide kontakt forhandler. Integrasjon med Visma ERP-POS Satsvise rutiner E-post - Visma Global er nå integrert med Visma ERP-POS. Visma ERP-POS er et brukervennlig og moderne kassesystem. Systemet er intiutivt og logisk slik at nye brukere raskt kan komme i gang med kassesalg. All informasjon om produkter, priser og kunder fra Visma Global er tilgjengelig i kasseløsningen. Kasseorderer fra Visma ERP-POS kan også gjøres om til en salgsordre i Visma Global. Kassesystemet Visma ERP-POS er godkjent i henhold til de nye svenske myndighetskravene. - For informasjon om oppsett og installasjonsguide kontakt forhandler. Oppdater fra Visma Bizweb - Ny satsvis rutine for klargjøring av kunder og leverandører til enkelt eller masse oppdatering av grunndata og øk.nøkkeltall fra Visma Bizweb. Rutinen merker alle kunder og leverandører som er endret i Bizweb etter siste oppdatering fra Bizweb i Global. - Feltet "Nye grunndata i Bizweb" på kunde- og leverandør-tabellene merkes med hake. Deretter kan kunden/leverandøren oppdateres via rutine "Oppdater valgt kunde/leverandør fra Bizweb". - Ønsker man å oppdatere alle kunder/leverandører, benyttes rutinen "Oppdater alle kunder/leverandører i tabellen fra Bizweb" Flere e-post alternativer - Det er nå mulig å styre utsendelser pr e-post til forskjellige adresser. Alternativene for e-post adresser er kunde, kundens kontaktperson (deres ref.), kundens fakturaadresse, andre kontaktpersoner pakkseddel og andre kontaktpersoner purring. Tilbud og ordrer følger dette hierarkiet: Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

7 - Adresse registrert på kontaktperson på ordre / tilbud - Adresse registrert på kundens kontaktperson - Adresse registrert på kunde - Unntakene er : Faktura / fakturakopi går alltid til fakturaadresse dersom denne er registrert. Pakkseddel går alltid til Andre kontaktpersoner pakkeseddel dersom denne er registrert. Purring går alltid til går alltid til Andre kontaktpersoner purring dersom denne er registrert. - Feltet E-post er lagt til under gruppeboksen Faktura-adresse på skjermbildene Kunde og Kunde relatert. Emnetekst - Det er implementert mulighet for å konfigurere emneteksten på e-post meldinger som genereres av Global. Oppsettet gjøres via Grunndata, Kunde/Leverandør og Utskriftsprofil. Hendelsesrapportering Varsel pr e-post - Det er nå mulighet for varsling pr. e-post fra diverse rutiner. Dette gjelder både varsel av teknisk karakter, samt EDI relaterte meldinger. Varsel, samt alle innstillinger for varsel, settes opp via Administrator rutiner System Hendelsesrapportering. - Verdiene som skrives i feltene SMTP-server og SMTP epost fra adresse blir skrevet korrekt til registry først når rg_srv.exe stopper på vanlig måte. Etter at verdiene er skrevet inn er det viktig å avslutte Global og la rg_srv.exe stoppe av seg selv og ikke manuelt stoppe prosessen i Task Manager. - Hvis det ønskes melding på samme hendelsestype til flere mottakere, velges hendelsestypen flere ganger. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

8 FORBEDRINGER 7.50 Grunndata Prislister Kunde Artikkel - Det er nå mulig å krysse av for at prislister er utgått/sperret. Prislister som er utgått/sperret vil ikke lenger være aktive i prisoppslag. De kan skjules på samme måte som andre data merket som utgått/sperret. - Parameteret kredittsperre har fått tilføyd alternativet "Tillat tilbud/kontantnota og venteordre". Dersom man velger dette alternativet vil systemet tillate registrering av tilbud og ordrer selv om disse overstiger kundens kredittgrense. Alle statuser er tilgjengelig ved avslutning av tilbud, men overføring til salgsordre vil skape en venteordre ikke en standardordre. Kassesalg kan registreres direkte på kunden, men det er kun mulig å overføre ordren til venteordre. Salgsordre tillates, men har kun statusene venteordre eller kontantnota tilgjengelige. Disse ordrene må manuelt behandles og det er dermed ikke tillatt å endre ordrestatus ved drag-and-drop i Ordre-Ticker. - Det er nå mulig å kalkulere priser i alle pris-felt, for å forenkle f.eks håndtering av priser eks/inkl.mva. Du kan benytte regneartene +, -, / og * for å utføre kalkulasjoner. Kalkulasjonen utføres fra venstre mot høyre. Paranteser kan ikke benyttes. Desimalskilletegn er som før, (komma). - Mulighet for oppslag på alternative leverandørers GTIN. Søk på GTIN nummer er nå utvidet til også å inkludere alternative leverandørers GTIN. - Dette krever at tilleggs-søk artikkel under Firmainnstillinger-Logistikk er satt opp. Dersom dette er satt opp vil Global søke på GTIN under alternative registre hvis ikke tilslag på GTIN i artikkel- eller enhetsregister. - Ved oppretting av nye artikler, opprettes det automatisk en linje under fane 4 Min/maks lager. Verdien i lagersted vil være det lagerstedet som er merket som "Standardverdi", hvis ikke noen lager er merket som standard, benyttes som før lager 0 (Ingen verdi) Artikkelstrukturer Prosjekt - Kalkulering av volum og vekt på utskrifter er korrigert. Tidligere kunne total volum og vekt for ordren bli feil ved første gangs utskrift av ordreblanketter, hvis man benyttet/endret enheter på artikkelstrukturen. - Problemer med at avdelingsnavn på prosjekt ikke ble vist på grunn av kostnadsbærerkoblinger er nå løst. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

9 Logistikk EDI Integrasjon med Visma Bizweb - Bizweb er nå integrert som egen fane på kunde- og leverandørkortet. Hvis Bizweb er kjøpt og satt opp, vil man her få mye nyttig info om kunden / leverandøren via Bizweb sine tjenster. - Bizweb er dessuten integrert i forhold til ordre- og innkjøpsrutinene. - Satsvis rutine for å oppdatere en eller flere kunder samtidig med informasjon fra Bizweb. - Endret navn på Bizweb feltene som er tilgjengelige under tabelloppsett kunder/leverandører. Feltnavnene begynner nå med Bizweb. Kostnadsbærerkoblinger - Under runtinen Grunndata- Vedlikehold registre - Kostnadsbærerkoblinger - Koblings vedlikehold - Fane 2 Registrering, fungerte ikke scroll funksjonen korrekt. Dette medførte at det ble vanskelig å registrere og holde oversikt over flere enn 30 koblinger. Dette er nå korrigert. Duplikat meldinger - Kontrollen på sendte og mottatte dokumenter er utvidet for å forhindre duplikate meldinger. - Hvis et innkjøp som allerede er lagret med status send og oversendt via Aktiv EDI sentral blir lagret som send på nytt, vil det nå komme et varsel om dette. - - Identiske meldinger som blir forsøkt importert flere ganger, vil bli avvist. - Import av ordre, der samme ordrenummer allerede er importert tidligere, blir importert men ikke automatisk oppdatert, og det blir gitt varsel om manuell håndtering i Aktiv EDI sentral. Nytt format - De nye EDI formatene Visma XML format 5.1 inkluderer informasjon om merverdiavgiftsklassen (høy, middels, lav), antall ordrelinjer og antall enheter, samt informasjon om fakturaperioden (dato fra og til). Eksport / import Sluttkunde - På valget EDI leverandør er det nå mulighet for å velge Fil som kommunikasjon. EDI meldinger kan da eksporteres til og importreres fra et filområde. - Det er implementert mulighet for å spesifisere sluttkunde (ultimate customer) med tilhørende leveringsadresse sluttkunde (delivery address ultimate customer). Feltene er tilgjengelig i tabelloppsett i skjermbildene for ordre og innkjøp, men må hentes inn i ordrehodet (evt. også i linjeinfo) via design Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

10 Slette ordrer studio. Informasjonen eksporteres til segmentet UltimateBuyer/UltimateDeliveryParty i XML filene, og forutsetter Visma XML format Det er nå mulig å flytte en allerede sendt utgående ordre til slettet-mappen i Aktiv EDI sentral. Tidsstyring - Det er lagt inn mulighet for å hente og sende nye EDI-meldinger via satsvise rutiner tidsstyrt. Leveringsadresse - Ved import av ordre, hvis rutinen ikke finner leveringsadressen på kunden vha. GLN, vil den også nå sjekke på kjedeleders leveringsadresser, såfremt kunden er knyttet til en kjede. Sjekken er GLN. Kvitteringer - Kvitteringer ble generert selv om valget ikke var krysset ut på EDI profil kunde. Dette er korrigert. Egendefinerte felt - Tidligere ble ikke egendefinerte felter eksportert til EDI dokumentene. Det er nå implementert støtte for AddOn funksjoner til EDI rutinen. Dette vil også løse behovet for å eksportere/importere egendefinerte felter, samt andre standarddatabasefelter som tidligere ikke var tilgjengelige. Ordrebekreftelse Ordrebehandling - En manuell godkjennelse av innkommende ordrebekreftelse eller innkommende faktura kunne returnere et tomt godkjennelsesskjermbilde. Dette er korrigert. - Hvis en innkommende ordrebekreftelse inneholder flere ordrelinjer enn det opprinnelige innkjøpet, blir nå innkjøpet korrekt oppdatert med disse nye linjene såfremt det er match på artikkelen. Den innkommende ordrebekreftelsen blir ikke automatisk oppdatert men stoppes for manuell kontroll/oppdatering. Salgsordre - Korrigert oppfriskning/visning av feltene befrakter, leveringsmåte, leveringsbetingelse og forsendelsestype i ordrehodeinformasjon, når dette hentes fra en tidligere fakturert ordre via Krediter fakturaen i faktura-arkiv. - Hvis man har registrert artikler i en ordre og ønsker å sette inn linjer mellom disse kan det gjøres via Insert-knappen. Hvis du på denne linjen setter inn en strukturartikkel er det nå mulig å sette inn opptil 300 linjer. Tidligere var Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

11 grensen 15 linjer, og dermed fikk man problemer med å sette inn strukturartikler som bestod av flere enn 15 linjer. - Valutabeløp tar nå hensyn til fraktsonetillegg også ved kjedefakturering. Tidligere ble ikke alltid valutabeløp på kjeden oppdatert korrekt, slik at det ble beregnet agio ved registrering av betalinger selv om det ikke skulle være agio på disse kjedebehandling. Dette gjaldt kun dersom kjedebehandling var satt til faktura til kjede, og fraktsonetillegg ble lagt til på medlemmets ordre. - Via Design Studio kan knappen Betal kontantnota (21687) aktiveres i salgsordrebildet. Funksjonaliteten bak denne knappen er nå utvidet til også å inkludere tilgodelapp-feltene Utgår og Merknad. Prosjektordre - Rutinen Kopier til bestilling er nå også tilgjengelig for prosjektordre. - Ved kopiering av linjer til prosjektordre fra Prosjekt-arkiv hentes innpris fra arkivlinjen og ikke fra artikkelkortet. - Kopiering av ordrelinjer fra salgsordre til prosjektordre gir nå korrekt informasjon også i feltet innpris. Returordre Pristype - Det er gjort en endring i forhold til returorder med returtype som ikke påvirker lager. Ved bruk av disse returtypene skal nå antall tilsvare leveres (ingen rest pga ingen lagerstyring). Følgende returtyper setter automatisk ingen lagerstyring: feilplukk, levert for mange, og levert for få. - Hvis man velger retur type Feil på vare, og artikkelen er lagerstyrt vil lagerbeholdning reduseres med antall fra returordrelinjen. Ingen journal vil dannes og regnskapsmessige korrigeringer må utføres manuelt. - Pristypen i tabelloppsettet i ordreregistrering viste ikke alltid korrekt verdi i henhold til aktive kombinasjon av pris-/rabattavtale. Dette er nå korrigert. Lagerprofil med hake for "FIFO" og "Sett alltid dellevert til 0." - Tidligere ble splitting av linjer for FIFO-artikler ikke utført korrekt hvis parameter for dellevert = 0 var satt og partinummer ble valgt etter at ordrelinjen var registrert. Enhetsantall med desimaler - Enhetsantall salg/kjøp med desimaler (f.eks 0,01) på Artikkel-Artikkel info. - Ved registrering av salgsordre kunne det bli feil kontroll mot disponibelt av varen, slik at man fikk varsel om at hele leveransen ikke kunne leveres selv om faktisk antall disponibelt var høyt nok. Antallsfelt for FIFO-artikler med enhet - Det er gjort endringer til feltene Del.lev.pr.enh. (5495) og Tot.lev.pr.enh. (7591) slik at disse viser korrekt antall. Ved bruk av FIFO og salg av artikler fra flere parti vil feltene nå angi totalt antall. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

12 Roller Kassesalg Gjenbruk av ordrelinjer - Gjenbruk av ordrelinje ved å skrive et nytt artikkelnummeret over et annet kunne medføre at enkelte felt ikke ble nullstilt. Informasjon fra feltene bekreftet innpris og bekreftet selvkost blir nå nullstilt og evt. oppdatert med ny informasjon. Dekningsgrense på artikkel prisprofil. - Bruk av dekningsgrense kunne medføre at man ble sperret i ordreregistrering hvis pris/rabatt ga en utspris som var for lav i forhold til dekningsgrensekontrollen. Rutinen er nå endret til å være et varsel, slik som det står beskrevet i hjelpen. Ordre-Ticker - Blå søkelinje i linjetabellen (Vis linjetabell) er nå implementert for alle ordretyper i Ordre-Ticker. Disponibelt antall - Disponibelt under Linjesummer påvirkes nå ikke av faste artikkeltekster. Tidligere kunne man oppleve at dette disponibelt-feltet ble feil fordi antall ble trukket dobbelt ved bruk av artikler med faste artikkeltekster. Ny plukking eller endring - Ved opphenting av en pakket ordre kan man få spørsmål om endringen gjelder ny leveranse eller en endring av siste leveranse. Hvis man ønsker ny leveranse vil Leveres-feltet nullstilles, og ny leveranse kan registreres. Det som tidligere er levert vil vises i Til fakturering-feltet eller Fakturert-feltet. Det er gjort korrigeringer i denne funksjonaliteten. Selger rollen PLU-tast - Hvis man begynte å registrere en ordre under fane 2, byttet over til å registrere tilbud under fane 3 på en annen kunde, og deretter gikk tilbake til fane 2 for å ferdigbehandle ordren, kunne man få en feilmelding. Dette er nå korrigert. Vær oppmerksom på at dersom skjermbilde Tilbudsregistrering er egendefinert/endret via Design studio, må dette slettes og bygges opp på nytt for at korreksjonen skal tre i kraft. - Selv om "tilleggs-søk artikkel" under logistikkinnstillingene ikke er aktivert, vil PLU-tast fungere i kassesalg. - Korrigert håndtering av søk på PLU-nummer ved bruk av PLU tast. Bruk av PLU tast gir kun treff fra PLU-nummer og ikke fra artikkelnummer. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

13 Innkjøp Betaling av ordre - Det er nå mulig åpne ordrer med status standard, bekreftet, plukket og pakket i kassebildet. Ordren hentes til kassebildet ved å søke i feltene kundenr og ordrenr, evt. kun ordrenr. Variabelt antall - Ordrer som hentes opp i kassesalgsbildet vil hente antall fra feltet leveres dersom variabelt antall er aktivert på artikkelen. Integrasjon med bankterminal via BAXI Avslutning - Dialogen med kommunikasjonsinformasjon med bank-terminalen kunne avsluttes med X oppe i høyre hjørne. Gjorde man dette feilet neste bankterminal transaksjon. Dette er nå utbedret. - Ved avslutning av kassesalg, ble ikke ny kasseordre automatisk etablert. Årsaken var at det fantes flere venteordre på kassekunden enn det var plass til faner under registreringstabellen. Strukturartikler - Forbedret håndtering av strukturartikler i kassesalg. - Tidligere kunne man i noen tilfeller få feil bruttolinjesum i kassesalgsrutinen ved salg av strukturer med blandet mva-håndtering på komponentene. Altså artikkelstrukturer hvor komponentene besto av både mva pliktige og mva frie varer. Feilen var bare i registreringsdialogen, slik at utskrift og oppdatering var likevel korrekt. Valg av skriver - I rutinen overfør til ordre er det nå mulig å velge en annen skriver enn standard skriver. Tidligere kom utskriften alltid på standard skriver. Bytt leverandør - Det er implementert mulighet for å bytte leverandør i innkjøp. I Design Studio, sett inn knapp og velg ChangeSupplier Det er kun på innkjøp med status vente eller standard det er mulig å bytte leverandør, samt kun hvis valuta og mva. behandling er den samme mellom leverandørene. Oppdatering av ordrelinje innpris fra innkjøp - Ny rutine for oppdatering av ordrelinjers innpris fra tilhørende innkjøpsordrelinje. Krav: - Kopier fra ordre til bestilling - Artikkelen må være merket som skaffevare og ikke lagerstyrt Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

14 - Innkjøpsordrelinje, pris må endres og Oppdater innpris på skaffevare må hukes av. - Avslutt innkjøpsordre, huk av for Oppdater innpris på skaffevare. - Felter som må endres på skjermbilder: - Legg til ID NonStockItemYesNo (9166) i artikkel skjermbildet ( ). - Legg til ID UpdateNonStockItemPurchasePriceYesNo (9167) i tabell oppsett for innkjøpsordreregistrering ( ). - Legg til ID UpdatePurchasePriceForNonStockItems (22161) i skjermbilde Avslutt innkjøpsordre ( ). Enhetshåndtering - Forbedret rutinen for håndtering av splitting og avrunding av enheter slik at dette nå håndteres korrekt. Grunnenhetstekst - For å gjøre innkjøp med enhetshåndtering enklere er feltet "Grunnenhetstekst" lagt til som tilgjengelig felt i tabell oppsett. Leveringsutsettelse - Rutinen Send varsel om leveringsutsettelse er korrigert slik at utskriften nå tar hensyn til valget som er gjort på kundens utskriftsprofil. Prisendringer i mottatt innkjøp - Med kombinasjonen bokfør varemottak (klientens logistikkinnstillinger) og automatisk prisavvik (artikkelens lagerprofil) skal prisendringer på mottatte innkjøp registreres som prisavvik i regnskapet. I visse sammenhenger ble det tidligere ikke beregnet korrekt prisavvik, men dette er korrigert. Innpris ble nullstilt - Det er gjort en korrigering slik at innpris ikke nullstilles. Følgende handling ville tidligere medført nullstilt innpris: Innkjøp med minimum to linjer, der begge linjene er avsluttet som motta og bokfør senere, samt artikkelen har en prisprofil med siste innpris (ikke veiet). Innkjøpet avsluttes på nytt som bokfør innkjøpsfaktura, men kun på en av linjene. Det betyr at verdien i Til bokføring er satt til null. Dette medførte at innprisen ble satt til 0 på artikkelen som ikke ble fakturamottatt. Oppdater ordrelinje leveringsdato - Når man har koblet ordre mot innkjøp er det mulig å oppdatere ordrelinjens leveringsdato ved avsluttning av innkjøpsordre. Det er tilføyd et valg i dialogen Oversikt leveringsdatokoblinger (som etterfølger dialogen Avslutning innkjøpsordre ). Man kan nå velge å bare oppdatere for nyere datoer. Hvis du setter kryss i dette feltet, vil leveringsdato på salgsordren kun endres hvis innkjøpsordrens leveringsdato er nyere (lenger frem i tid) enn salgsordrens leveringsdato. Eksempel: Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

15 Lagerstyring - Leveringsdato på innkjøp , Salgsordrens leveringsdato = Ingen endring. - Leveringsdato på innkjøp , Salgsordrens leveringsdato = Leveringsdato på salgsordre endres. - Hvis du ikke krysser av i feltet, vil salgsordrens leveringsdato alltid oppdateres. - Rutinen vil huske siste valg. Utvalgsmuligheter ved generering av lagertellingsliste - I satsvis rutine for å generere lagertellingsliste er det nå implementert mulighet for å gjøre utvalg på felter fra artikkelregisteret, og ikke kun felter tilhørende tabellen StockSurvey som før. Utvalgsdialogen er et eget valg i pop up boksen som kommer når rutinen startes. Det kan være hensiktsmessig å kombinere utvalg fra begge utvalgsdialogene, som for eksempel lagersted fra utvalgsdialogen i grid (StockSurvey) og hovedleverandør, artikkelgruppering etc. fra utvalgsdialogen i pop up boksen (Article). Sist talt opp - Varetellingsrutinen er endret slik at for artikler som telles oppdateres feltet "Siste lagertellingsdato" på tabellene Lageroversikt (StockSurvey) og FIFO. - Dermed er det mulig å benytte Statis-Ticker (Lager), Lageroversikt (Lagerrapportering) og Rapportering (Utskrifter, f.eks. Lagertellingsliste) med utvalg på feltet "Siste lagertellingsdato" for å få oversikt over artikler/partier som ikke er talt opp. Evt. også når (dato) disse artiklene er talt opp. Oversikt lagerendringer / sletting - I lagerstyringsrutinen vises nå lagerendringene som kun en linje ved søk i feltet for endringsnr., og ikke samtlige linjer som tidligere. - Uten artikkelnummer i tabelloppsett: En linje pr. lagerendringsordre, slett av uferdig ordre mulig. - Hvis artikkelnummer i tabelloppsett: Alle linjer vises, en pr. artikkel, slett ikke mulig. Enhetshåndtering - Det er implementert enhetshåndtering i lagerstyringsrutinen. Dette fungerer i prinsipp som i ordreregistrering, grunnenhet er den som påvirker lageret. Omregning mellom Ant.pr.enhetstype og Antall utfra Enhetsfaktor. Enhet kan velges via Enhetstypenr., da vil enhetsfaktor hentes og benyttes til omregning. Varsel og kontroll - Det er implementert kontroll med varsel i lagerstyringsrutinen, endringstype varetelling, som gir melding hvis samme artikkel, på samme lagersted (og evt. samme partinummer) blir forsøkt talt opp to ganger på samme endringsnummer. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

16 Fritekst - Det er implementert en sjekk i lagertelling mot fakturagrunnlag. Det gis varsel hvis en artikkel som er talt opp ligger som fakturagrunnlag på samme lagersted. - Det er nå mulig å legge inn fritekst kommentar i forbindelse med lagerendring. Feltet Beskrivelse (Description) er gjort tilgjengelig i tabelloppsett i lagerstyring. Feltet er også utvidet til 100 tegn. Tekst som skrives i feltet i lagerstyringsdialogen overføres til Lagerhistorikk (StockHistory), og er tilgjengelig for å skrives ut på blanketter. Bokføring av lagerendringer - Rutine for generering av regnskapsbunt ved lagerendringstypene Påvirker lager og Varetelling er implementert. - Alle linjer vil bli merket med flagg for å påvirke regnskapet (tilgjengelig via tabelloppsett). Men kun hvis man huker av for etterbehandlingsvalg Lag regnskapsbunt, vil det genereres bunt. Ønsker man at kun noen av lagerendringslinjene skal på virke regnskapet, styres dette via linjevalget for Påvirker regnskapet. - Konteringsregler: - Konto hentes fra artikkelens posteringsmal. - Konto hvis aut.vareforbruk - Varer i arbeid - Konto ellers - Kjøpskonto - Motkonto - Lagerendringer (hvis denne er satt opp). - Motkonto ellers - Ukurante varer. - Påvirker lager: - Antall * innpris. Innpris fra lagerendringen hvis overstyrt, ellers fra artikkel - Varetelling: - (Ant.på lager før telling - Ant. på lager etter telling) * innpris. - Hvis kun innpris endres, ikke antall, vil det unsett ikke genereres noen kontering. - Hvis innpris = 0.00, vil det heller ikke genereres noen kontering. Internoverføring på en linje - Det er nå mulig å benytte artikkelstrukturer ved registering av internoverføringsordre på en linje. - Hvis hovedkomponent i struktur er lagerstyrt og artikkelens lagerprofil har lagerstyring, vil validering av tilgjengelig antall slå til i lagerstyring. Lagerbevegelser vil registreres på hovedkomponenten. - Hvis hovedkomponent i struktur IKKE er lagerstyrt, men artikkelens lagerprofil har lagerstyring, vil validering av tilgjengelig antall slå til i lagerstyring. Lagerbevegelser vil registreres på hovedkomponenten. - Hvis hovedkomponent i struktur IKKE er lagerstyrt og artikkelens lagerprofil IKKE har lagerstyring, vil validering av tilgjengelig antall IKKE slå til i lagerstyring. Lagerbevegelser vil ikke registreres på hovedkomponenten. - Underkomponentene vil følge dagens regleverk. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

17 - Dersom parameteret Tvungen føring på lagersted er aktivert i logistikkinnstillingene er det nå ikke lenger mulig å foreta internoverføring på en linje uten mottagende lager. Kvitteringsliste Diverse ordrerutiner - Korrigert kvitteringsliste lagerstyring (påvirker lager inn/ut) i forbindelse med serienummer. Ordre ferdigmelding - Rutinen er skrevet om mht. hastighet. Signifikant forbedring, spesielt hos brukere hvor det er vanlig med mange ordrelinjer pr. ordre. Innkjøpsplanlegger - Rutinen Endre leverandør gjør det mulig å endre mellom flere alternative leverandører på en artikkel. Rutinen hentet i enkelte sammenhenger feil artikkel- og leverandørinformasjon. Dette er korrigert. Det er videre mulig å legge en beskrivelse på inntil fire linjer i denne rutinen. Nå skrives alle fire linjene ut og ikke kun de tre første. Samleinnkjøp mottak - Innprisen (i NOK) blir nå rekalkulert dersom valutakursen i ordrehodet endres. Budsjettering Pris-/Rabattavtaler - Korrigert slik at budsjettlinjer ikke blir splittet ned på artikkelnivå før dette nivå er selektert. - Nytt parameter "Ikke endre manuelle priser og rabatter kan slås på/av under Verktøy, Firmainnstillinger, Logistikk, Pris-/Rabattavtaler. Parmeteret tilføyer funksjonalitet for å beholde manuelt endrede priser eller rabatter (rabatt 1, 2 og 3). Ved bruk av f.eks kvantumsrabatt vil dermed manuelt endrede priser eller rabatter ikke påvirkes av endret antall. - Hjelpeelement Vis nivå (21110). Dette elementet er i bruk på skjermbildene for prisavtaler. Hjelpelementet kan nå også benyttes i skjermbildet Kunde rabatter og prisavtaler ( ) på et overordnet nivå (under kundens prisoppsett), slik at valgt nivå vil gjelde for alle avtaletyper. - Ved henting av en pris- /rabattavtale, deretter trykke ESC og velge ny kunde kunne man få feilmeldingen "En sekvens feil i en ODBC funksjon har oppstått". Dette er nå korrigert. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

18 Faktura Faktura reprint og Faktura kopi Plassering - Noen sammensetninger av data kunne medføre at feil faktura ble skrevet ut ved utvalg på både fakturanummer og ordrenummer dette er nå korrigert. Forbedret håndtering - Dette gjelder brukere UTEN Flerlager modulen. Ved endring av plassering på Artikkel info-fanen, skrives denne informasjonen til fane 4 Min/Maks lager. - Endring av plassering på artikkelen oppdaterer lageroversikten - Plassering kan ikke endres via fane 4 Min/maks lager. - Dette gir mulighet for sortering etter artikkelens plassering (via blankett SFD) ved kjøring av satsvis rutine Lagerstyring - Generer lagertellingsliste. Eksport av factoring kundefil / systemdata Notathåndtering FIFO/Reservasjon Rapporter - SG Finans kundefil er oppdatert ihht. nye krav. Dette gjelder for eksport av factoring kundefil, samt eksport av systemdata. - Notat og vedlegg fra hodeinfo og/eller linjeinfo blir lagret slik at disse kan vises også etter at ordren er fakturert/bokført. Dette gjelder altså både for ordre og innkjøp. - Satsvis rutine "Oppdater innpris fra partier". Hvis artiklene ble meldt inn på lager via lagerstyringsrutinen og hadde 0 i innpris, ble de vist i Oppdater innpris fra partier-rutinen hver gang denne ble kjørt. Ingenting ble feil i systemet. Nå merkes disse linjene i ordrelinjekopi registeret, slik at disse artiklene ikke kommer med ved neste kjøring av Oppdater innpris fra parti. - Ved bruk av FIFO fordeles nå ikke partinummer på artiklene i standard tilbud eller bekreftet tilbud. Partinummer tildeles når tilbudet evt. overføres til ordre. Tidligere ble partinummer registrert på tilbudet og medfulgte deretter til ordre, noe som kunne gi negativt antall på disponibelt pr parti. Dynamisk rapportering - Dynamisk rapportering har blitt forbedret i forhold til utskrift. Tidligere kunne utskrift av tabellinnhold, ved enkelte selekteringer, medføre at Globalklienten sluttet å respondere. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

19 Finans Hovedbok - Revisor - reskontro mot hovedbok ( ). Endret lay-out slik at rapportens hode stemmer med andre Global rapporter. Lagt til firmanavn, år og dato, samt restrukturert detaljinformasjon. Revisorlister - Det er korrigert et problem i forhold til utskrift av den siste rapporten i tabellen. Reprint av fakturajournal Journaler - Utskrift vil nå bli generert selv om fakturajournalen inneholder ett bilags- /fakturanummer som ikke eksisterer i faktura-kopi tabellen (eks. differanseføring). - Rutinen for oppdatering av klargjorte bunter er forbedret. Tidligere kunne man noen ganger oppleve at ikke alle bunter ble oppdatert når rutinen "Oppdater klargjorte bunter" ble kjørt. Dette gjaldt særlig hvis man hadde mange bunter klargjort for oppdatering. Kontoforespørsel - Det er nå mulig å endre inkassobyråsaksnummer og -status via Tilleggsinformasjon (tabelloppsett) i kontoforespørsel. Kontakt inkassobyrå for mer info om saksnummer og statuser. - Nytt felt for visning av sum valutabeløp. For merkede linjer i tabellen vises nå 2 sum felt, hhv bak: - Lag kjede: Sum beløp for merkede linjer - Opphev kjede: Sum valutabeløp for merkede linjer - Rutinen er implementert for reskontrotransaksjoner (kunde/leverandør) og hovedbokstransaksjoner - Farvekoder på kunde, leverandør eller hovedbokskonto vises i kontoforespørsel. Farvekoder som er lagt på linjenivå i kontoforespørsel vil bli lagret. - Hvis "Alle år" var valgt som regn.år under kontoforespørsel, og man skrev ut kontoutdrag via skriver-ikon på verktøylinjen, fikk man IB for aktivt år medberegnet i saldo, slik at saldo ble feil. Reskontro-oversikt - Kolonnen Åpne poster viser nå beløpene med desimaler. Tidligere måtte visning av desimaler settes via Design Studio. Bilagsinformasjon - Navnet på gruppeboksen Bilagsinformasjon er endret til Fakturainformasjon. Informasjon i disse feltene vil kun fylles ut hvis bilaget kommer fra ordre/innkjøps-rutinene i Global. Dette for sikre korrekt visning av Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

20 Fakturabeløp, MVA-beløp, Avgiftsklasse, osv. fra bilaget kontra informasjonen i de underliggende tabellene. Oppsett systemrapporter - Ny gruppering og nye valg for rapporttyper og utskrift av buntjournaler via Firmainnstillinger Oppsett systemrapporter. - Rapporttyper - rapport valg: - Buntjournal - Buntjournal (standard) - Buntjournal med valuta - Buntjournal korreksjon - Buntjournalkvittering (kvitteringsside med signatur): - Kvittering for oppdatering av bunter (standard) - Ingen utskrift - Buntjournalsummer - Buntsummer (standard) - Ingen utskrift Bilagsregistrering - Endring i håndtering av valuta under bilagsregistrering. - Hvis valutabeløp angis, kalkuleres beløp ut fra kurs og valutabeløp. - Hvis beløp endres, og valutabeløp er større enn 0, justeres valutakursen. - Hvis beløp angis, og valutabeløp er 0, kalkuleres valutabeløp såfremt valuta og kurs er angitt. - Rutinen for forenklet periodisering feilet hvis man satte en bilagsdato som medføret en "ulovlig" dato i en senere periode. F.eks. bilagsdato lik , og periodisering 4 måneder fremover medførte bilagsdato som er ulovlig og rutinen feilet. Nå settes bilagsdato lik siste lovlige dato for hver måned hvis dato ikke er lovlig. - Funksjonaliteten for forenklet periodisering er også implementert i feltet Valutabeløp - Ved bruk av posteringstype med bruksregel Reversering av ført bilag, kunne reverseringen feile hvis det var stor forskjell på posteringsdato og bilagsdato, med differanse i bunten som resultat. Dette er korrigert. - Hvis man anga "ugyldig dato" i bilagsdato feltet, kunne man oppleve at Global hang i bilagsregistreringen. Rutinen er endret slik at dato/år: - Større enn medfører melding om ugyldig dato. - Mindre enn medfører varsel om stor forskjell på posteringsdato og bilagsdato. - Det er gjort en korrigering som berører bruk av posteringstype med fordelingsnøkler. Tidligere ble ikke bilagstabellen korrekt oppdatert dersom man slettet alle linjer generert via bilag med fordelingsnøkkel og deretter avbrøt bunten. Man kunne da få "hopp" i bilagsnummerserien. - Valget for Periodiser mva er fjernet fra skjermbildet Periodisering av bilag ( ). Bilagsregistrering og Attestasjon - Denne funksjonaliteten gjelder både i bilagsregistrering og i attestasjon (tabell for nye føringer). Man kan under bilagsregistrering forlate aktiv linje ved å trykke pil opp eller klikke med mus (dvs plassere markøren i en tidligere registrert linje). Men dersom man gjør dette på et bilag med fordelingsnøkkel, Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, april 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Februar 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, oktober 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.30

Nyheter og forbedringer 5.30 Nyheter og forbedringer 5.30 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.30...5 Nye funksjoner... 6 Generelt... 6 Logistikk...7 Bokføring...8

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.32.3

Nyheter og forbedringer 5.32.3 Nyheter og forbedringer 5.32.3 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...4 Innledning...5 Visma produktkompabilitet... 5 Kapittel 1: Visma Business 5.32.3...6 Forbedringer... 7 Generelt...

Detaljer

Nytt GUI til versjon 7.30

Nytt GUI til versjon 7.30 Visma Global 7.30 Nytt GUI til versjon 7.30 Nordic cool Skape mer ro og inntrykk av moderne arbeidsmiljø Luft Guiding Inaktivitet Bedre struktur på skjermbilder, samt høyere kvalitet på ikoner og andre

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, august 2009 3. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer

Visma Scenario. Nyheter og forbedringer Visma Scenario Nyheter og forbedringer Oslo, oktober 2010 2. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Nyheter og forbedringer 5.31.1

Nyheter og forbedringer 5.31.1 Nyheter og forbedringer 5.31.1 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Merknad...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma Business 5.31.1...5 Utbedringer...6 Generelt... 6 Logistikk...7 Regnskap...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 Oslo, desember 2009. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 10.07.2013 Kyrksæterøra, juli 2013 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 11.2. Partnr.: MBS.MAN.FIN.112.NO

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2 V.13 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd.

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer