Søk. ALEPH ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søk. ALEPH ver. 16.02"

Transkript

1 ALEPH ver

2

3 INNHOLD 1. INNLEDNING SØK FELTINDEKS VISNING RESERVERING / KOPIBESTILLING OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK... 33

4

5 1. INNLEDNING En søkemodul med fullstendige søkemuligheter finnes i følgende klienter: Innkjøp, Katalog og Utlån. emodulen inneholder funksjoner for å søke og slå opp i indekser, samt vise bibliografiske poster og autoritetsposter, vise beholdningsopplysninger som filial, avdeling og plassering, vise utlånsinformasjon som hvor lenge et eksemplar kan lånes ut og om det er utlånt. I venstre rute kan du velge mellom Funksjon og Oversikt. Poster kan sendes til de øvrige modulene som klienten inneholder. I alle klientene åpnes søkemodulen ved å trykke F9 hvor som helst i klienten eller ved å trykke på ikonet. 2. SØK Klikk på Finn i navigasjonsruten eller CTRL+ALT+f for å starte søk. brukes for å finne poster ved hjelp av ordindekser (fra forfatter, tittel, emneord osv.) eller i indekser med f.eks. systemnumre, ISBN- og ISSN-numre. Du kan velge mellom tre forskjellige søkemetoder: i én base, i flere baser (CCL) og Feltsøk. Velg den ønskede metoden ved å trykke Alt+<nr>. Fanekort Database Indeks Booleske operatorer videre med Skriv søkeord ehistorikk Kombiner søk Side 3

6 2.1 i én base Med i én base kan du lage et søkesett fra en søkebase med poster som tilfredsstiller bestemte kriterier. Du kan søke i tre typer indekser: ordindekser, fraseindekser og direkte indekser. Database Velg en database for søking i nedtrekksmenyen. Ord i rekkefølge Kryss av for Ord i rekkefølge for å bare søke på de postene hvor søkeordene står ved siden av hverandre i samme indeks (frasesøk). Hvis søkeordene f.eks. er kunstig intelligens vil systemet utelukkende finne de postene som inneholder ordet kunstig umiddelbart etterfulgt av ordet intelligens. Indeks Velg en indeks fra nedtrekksmenyen for å velge i hvilket felt søket skal utføres. eord Skriv søkeordene. Eksempel Velg Tittel som indeks og skriv historie ELLER norge for å finne de postene som inneholder enten historie eller norge i tittelen. Klikk på OK for å starte søket. Resultatet av søket vises i den nederste del av ruten. 2.2 i flere baser (CCL) Med denne funksjonen kan du bruke kommandospråket CCL for å søke i flere databaser etter bibliografiske poster. Du kan søke i tre typer indekser: ordindekser, fraseindekser og direkte indekser. Databaser Velg de databasene du vil søke i ved å hake dem av. Side 4

7 Ord i rekkefølge Kryss av for Ord i rekkefølge for å bare søke på de postene hvor søkeordene står ved siden av hverandre i samme indeks (frasesøk). Hvis søkeordene f.eks. er kunstig intelligens vil systemet utelukkende finne de postene som inneholder ordet kunstig umiddelbart etterfulgt av ordet intelligens. ekommando (CCL) Skriv din søkekommando i dette feltet. Du kan bruke CCL-kommandoer. Klikker du på ikonet med tre prikker, ser du hva du skrev sist. Eksempel Skriv wti=(historie ELLER norge) OG wfi=hvo for å søke frem de postene som inneholder enten historie eller norge i tittelen og som finnes i filialen HVO. Klikk på OK for å starte søket. Resultatet av søket vises i den nederste del av ruten. 2.3 Feltsøk Med denne funksjonen kan du søke etter poster ved å fylle ut noen forhåndsvalgte indekser. Fyller du ut flere felter blir det utført et boolesk OG-søk mellom hvert felt. Jo flere felter som fylles ut, jo mer presist blir resultatet. Database Velg en database i nedtrekksmenyen. eord Skriv dine søkeord i de forhåndsvalgte indeksene. En boolesk OG-operasjon utføres mellom feltene. Eksempel Skriv historie i feltet Emneord og norge i feltet Ord i tittel for å søke frem postene med emneordet historie og ordet norge i tittelen. Side 5

8 Klikk på OK for å starte søket. Resultatet av søket vises i den nederste del av ruten. 2.4 Regler for søk et er begrenset til 8 elementer og 500 tegn i lengden. Et søk kan inneholde booleske operatorer, trunkering av tegn samt maskering. De booleske operatorene OG, ELLER og IKKE kan brukes. Også symbolene + for OG, for ELLER og ~ for IKKE kan brukes. Ved å sette anførselstegn rundt en boolesk operator vil systemet oppfatte ordet som et vanlig søkeord. Det samme gjelder andre ord som sammenfaller med f.eks. en søkeindeks eller et annet reservert ord. Parenteser kan brukes til å angi i hvilken rekkefølge søkeuttrykkene skal behandles. Trunkering angis med? eller *.? eller * angir valgfritt antall tegn. Det kan brukes i begynnelsen, slutten eller midten av en streng, men aldri mer enn én gang i en streng.! kan brukes for å angi 1 tegn, f.eks. vil søk på wom!n gi treff på både woman og women. # kan brukes for å angi 1 eller 0 tegn, f.eks. vil søk på colo#r gi treff på både color og colour. Ved å skrive år1 -> år2 kan man søke på et intervall av år. Side 6

9 2.5 ehistorikk liste over søkesett. Den nederste ruten viser informasjon om resultatet av søket, som søkeuttrykk, database og antall treff. Denne listen inneholder alle søk foretatt siden programmet ble åpnet. Hvis antall treff er mindre enn et på forhånd definert antall, vises søkeresultatet med det samme i visningsruten. Knapper Utskrift/e-post Klikk på Utskrift/e-post for å åpne vinduet Format for utskrift/e-post. Velg et format og bestem om du vil skrive ut søkesettet eller sende det som e-post. Se nedenfor (Utskrift/epost) i avsnittet visning. Slett Klikk på Slett for å slette det markerte søkesettet. Lagre Klikk på Lagre for å lagre systemnumrene fra et søkesett i en fil. Se nedenfor (Lagre / Hent) i avsnittet visning. Hent Klikk på Hent for å hente en fil med systemnumrene fra et søkesett som tidligere er lagret. Se nedenfor (Lagre / Hent) i avsnittet visning. Vis Klikk på Vis for å vise søkesettet i visningsruten. 2.6 e videre Du kan utvide eller begrense et søkesett ved å bruke funksjonen videre med. Et nytt søk blir utført og kombinert med det første søkesettet. Velg indeks Velg en indeks for det nye søket som det skal kombineres med (Fritekst, Forfatter, Tittel, Emneord etc.). Side 7

10 Ord i rekkefølge Kryss av for Ord i rekkefølge for å bare søke på de postene hvor søkeordene står ved siden av hverandre i samme indeks (frasesøk). Hvis søkeordene f.eks. er kunstig intelligens vil systemet utelukkende finne de postene som inneholder ordet kunstig umiddelbart etterfulgt av ordet intelligens. OG / ELLER / IKKE Velg én av disse booleske operatorene. eord Skriv dine søkeord i feltet eord.. Eksempel Marker søkesettet med Historie ELLER Norge. Velg indeks=fritekst og søkeord=gyldendal Klikk på videre. esettet vises i den nederste ruten. 2.7 Kombiner søk Med funksjonen Kombiner kan du kombinere søkesett ved hjelp av de booleske operatorene OG, ELLER og IKKE. Marker de søkesettene du vil kombinere. Husk at de må være fra samme database. Velg den booleske operatoren OG eller ELLER. Dessuten kan du velge å søke etter alle de postene som inneholder søkeordene i søkesett 1, men ikke i søkesett 2, eller omvendt, dvs. alle poster som inneholder søkeordene i søkesett 2 men ikke i søkesett 1. Eksempel Foreta to nye i én base med indeks=forf./korp./konf. og søkeord=asbjørnsen?, og indeks=forf./korp./konf. og søkeord=moe?. Marker disse to søkene. Side 8

11 Du kan markere flere linjer i listen med CTRL+<klikk>. Vær oppmerksom på at med IKKE kan du kun markere 2 søkesett. Marker den booleske operatoren OG. Klikk på Kombiner. esettet vises i den nederste ruten. Side 9

12 3. FELTINDEKS 3.1 Feltindeks Trykk på Feltindeks i navigasjonsruten eller CTRL+ALT+b for å starte Feltindeks. Bibliografiske poster kan søkes frem ved å slå opp i et alfabetisk register (en indeks). Det finnes tre typer indekser: fraseindekser (f.eks. forfattere, titler, emneord), ordindekser (f.eks. ord fra titler, emneord osv.) eller direkte indekser (f.eks. ISBN eller ISSN). Visningen av listen kommer an på i hvilken type indeks oppslaget foregår. Database Indeks Start oppslag ved Liste Database Velg en søkebase fra nedtrekksmenyen. Vis utvidet autoritetsinformasjon Kryss av i denne boksen for å vise utvidet informasjon fra autoritetsformatet. Indeks Velg en indeks fra nedtrekksmenyen for å angi i hvilket felt oppslaget skal utføres. Start oppslag ved Gå til et bestemt sted i listen ved å skrive en søkestreng i feltet og klikke på OK. Indekslisten viser en alfabetisk liste av innførsler eller ord (i alfabetisk orden). Nummeret ved siden av Side 10

13 hver innførsel viser antall poster som er knyttet til innførselen. Den innførselen som ligger nærmest søkestrengen ligger som nr. 2 i listen. I listen viser et + (plusstegn) at innførselen er en se-henvisning til en annen innførsel. Hvis innførselen er lenket til en autoritetspost vises informasjonen fra autoritetsposten i kolonnen Aut. info. Eksempel Velg Emneord i Indeks og skriv julepynt i feltet Start oppslag ved, for å starte listen ved emneordet julepynt (se bildet ovenfor). Knapper Henvisninger Klikk på Henvisninger for å se listen av henvisninger fra autoritetsposten. Se nedenfor (Autoritetspost / Tesaurus). Lagre som Klikk på Lagre som for å lagre de markerte linjene som et søkesett i søkehistorikken. Se nedenfor (Lagre som søkesett) Rett innførsel Du kan rette en innførsel hvis du har rettigheter til det. Marker en innførsel og klikk på Rett innførsel for å starte denne prosessen. Se nedenfor (Rett innførsel) Rett visning Du kan rette visningen av en innførsel hvis du har rettigheter til det. Marker en innførsel og klikk på Rett visning for å starte denne prosessen. Vis Klikk på Vis for å vise søkesettet i visningsruten. Kort format Klikk på Kort format for å vise postene på fanekortet Kort format i visningsruten. Se nedenfor (Kort format) i avsnittet Visning. Side 11

14 3.2 Lagre som søkesett Marker de ønskede linjene i listen og klikk på Lagre som. Skriv navnet som du vil lagre dette søket under i søkehistorikken. Det lagrede søkesettet vises i søkehistorikken. Side 12

15 3.3 Rett innførsel Marker den ønskede linjen i indeksen og klikk på Rett innførsel. Side 13

16 For å rette den markerte linjen må du markere innførselen som står på venstre side av vinduet (Tidligere) og rette innførselen i den øverste linjen. For å slette et delfelt skal innholdet av delfeltet fjernes men ikke delfeltkoden inklusive dollartegn. F.eks., for å slette delfelt $$b fra innførselen "$$apeople on the move:$$bstudies on internal migrasjon" så det blir til "$$apeople on the move", skal du skrive: "$$apeople on the move$$b" For å endre en delfeltkode skal du la den gamle stå og skrive den nye (med innhold) rett etter. F.eks. for å endre $$b til $$g i innførselen "$$apeople on the move:$$bstudies on internal migrasjon" skriv "$$apeople on the move:$$b$$gstudies on internal migrasjon" Rett Når du klikker på Rett blir dine endringer vist på høyre side av vinduet (Rettet til). Godkjenn Klikk på Godkjenn for å godkjenne endringer og oppdatere indeksen. 3.4 Rett visning For å rette visningen må du rette teksten i høyre side av vinduet. Side 14

17 Rett Klikk på knappen Rett for å vise de endringene du ønsker å foreta. Lagre Klikk på Lagre for å godkjenne og lagre endringene i listen. 3.5 Autoritetspost / Tesaurus Hvis innførselen i indeksen er knyttet til en autoritetspost vises informasjonen i kolonnen Aut.info. I kolonnen vises opplysninger om base, felt i autoritetsposten, samt om posten kan oppdateres eller ikke. Ved å klikke på Henvisninger (kun aktiv ifb. med autoritetsposter) vises autoritetsposten i et eget vindu. I dette vinduet kan du markere en henvisning og klikke på Gå til for å vise indeksen med start ved denne innførselen. Side 15

18 4. VISNING Ved å klikke på Vis i navigasjonsvinduet eller trykke CTRL+ALT+h vises et bilde med postene i kort format i den øverste ruten og i fullt format i den nederste ruten. Kort format Fullt format ebase ehistorikk Valg av format Valg av format Beholdning 4.1 Visning i kort format Denne ruten viser en begrenset visning av resultatet av søket ditt. Den består av tre fanekort: Visning viser en linje for hver post i søket Mine poster viser en linje for hver post som du vil lagre på en e-hylle. Kort format viser en på forhånd sortert og bearbeidet liste av poster som hører til en indeksterm Visning Visning viser postene fra søkesettet ditt i et kort bibliografisk format med én linje pr. post, som regel forfatter, tittel og utgivelsesår. Side 16

19 Knapper ehistorikk Nedtrekksmenyen øverst på dette fanekortet inneholder alle de søkene som ligger i søkehistorikken. Velg ett av søkene fra listen eller naviger mellom søkene v.h.a. pilknappene til venstre for nedtrekksmenyen. Sorter Klikk på Sorter for å velge sorteringsmuligheter for listen. Det finnes to sorteringsnivåer og mulighet for å ordne listen stigende eller synkende. Se nedenfor (sortering). Lagre som Klikk på Lagre som for å lagre de markerte postene som et nytt søkesett i søkehistorikken. Klikk på i navigasjonsvinduet eller trykk CTRL+ALT+f for å se søkehistorikken. Utskrift/e-post Klikk på Utskrift/e-post for å åpne vinduet Format. Velg et format og bestem om du vil skrive ut søkesettet, sende det som e-post eller lagre det som fil. Se nedenfor (Utskrift/e-post) i avsnittet visning. Til Mine poster Klikk på Til Mine poster for å overføre de markerte postene til fanekortet Mine poster. Når du klikker bytter visningen automatisk over på dette fanekortet. Katalogisering (kun i katalogklienten) Åpner katalogposten i redigeringsvinduet (øverste rute) i katalogklienten Mine poster Fanekortet Mine poster brukes til å vise poster som du tidligere har lagret ved å bruke knappen Til Mine poster i kort format. Du kan lagre postene og hente dem frem på et annet tidspunkt. Side 17

20 Knapper Note Skriv en tekst som lagres sammen med postene. Denne teksten vises når postene hentes frem igjen. Lagre Klikk på lagre for å lagre postene i en fil. Se nedenfor (Hent). Hent Klikk på Hent for å hente frem igjen poster som du tidligere har lagret. Nullstill Klikk på Nullstill for å fjerne alle poster fra listen. Slett Klikk på Slett for å fjerne den/de markerte postene fra listen. Utskrift/e-post Klikk på Utskrift/e-post for å åpne vinduet Format. Velg et format og bestem om du vil skrive ut søkesettet, sende det som e-post eller lagre som fil. Katalogisering (kun i katalogklienten) Åpner katalogposten i redigeringsvinduet (øverste rute) i katalogklienten Kort format Fanekortet Kort format viser en forhåndssortert liste over de postene som hører til en innførsel i en indeks. Det vil kun være poster her hvis du har brukt valget Feltindeks i navigasjonsruten. Fanekortet kan brukes til å strukturere visningen av poster som tilhører en særlig produktiv forfatter eller en serie. Listen er sortert etter hvilken type indeks den tilhører. Listen kan inneholde krysshenvisninger. Den øverste delen av ruten viser indekstermen og utvalgte felter fra den tilhørende autoritetsposten. Den nederste delen av ruten viser en liste med poster i kort format med visning av posten og systemnummeret på posten den tilhører. Hvis posten er en krysshenvisning vises en stiplet linje i stedet for systemnummer. På listen kan du markere flere poster. Side 18

21 Knapper Lagre som Klikk på Lagre som for å lagre de markerte postene som et nytt søkesett i søkehistorikken. Klikk på i navigasjonsvinduet eller trykk CTRL+ALT+f for å se søkehistorikken. Utskrift/e-post Klikk på Utskrift/e-post for å åpne vinduet Format. Velg et format og bestem om du vil skrive ut søkesettet, sende det som e-post eller lagre det som fil. Til Mine poster Klikk på Til Mine poster for å overføre de markerte postene til fanekortet Mine poster. Når du klikker bytter visningen automatisk over til dette fanekortet. Katalogisering (kun i katalogklienten) Åpner katalogposten i redigeringsvinduet (øverste rute) i katalogklienten. 4.2 Visning i fullt format Fullt format viser fullstendig informasjon om den posten som er markert i kort format. Det kan være et varierende antall fanekort med forskjellige formater. De mest normale er Fullt format, Katalogkort og MARC. Fullt format fullt bibliografisk format med navigasjonsfunksjoner (eksemplarer, feltindeks, multimedie etc.) Side 19

22 Katalogkort Full bibliografisk visning i det klassiske katalogkort -formatet (ISBD). MARC fullt bibliografisk format med MARC-felter. Side 20

23 Knapper Ordningsnummer for den viste posten Ordningsnummeret for den viste posten vises ovenfor pilene for neste/forrige post. Du ser ordningsnummeret for den viste posten og totalt antall poster i det markerte søkesettet. Hvis søkesettet inneholder mer enn 1000 poster, vises kun de første 1000 postene. Piler for forrige/neste Viser henholdsvis forrige og neste post. Lokaliser er etter lignende poster i andre databaser egne eller eksterne (Z39.50). Vis lignende Viser en liste med alle poster som inneholder det samme feltet og feltinnholdet som den markerte linjen. F.eks. Hvis forfatteren er markert vil listen vise alle poster med denne forfatteren. Se nedenfor (Vis lignende). Feltindeks Slå opp i en feltindeks v.h.a. den markerte linjens type og starttekst. F.eks. hvis tittelen er markert vises den indeksen som inneholder titler, med den markerte tittelen øverst i indeksen. Multimedie Viser et eksternt dokument, bilde eller program. Lenkede dok. Viser en annen post som posten er lenket til - oppover, nedover eller parallelt. Hvis en post har mer enn én lenke vises antall lenker som posten har i linjen, forutsatt at systemet er konfigurert til det. Klikk på Lenkede dok. for å vise de lenkede postene. ALEPH kan håndtere flerbindsverk på et vilkårlig antall nivåer. Ved visning av en flerbindspost i fullt format vil bindposten inneholde feltet lenke til hovedtittel, og hovedposten vil inneholde et eller flere felter med lenke til bind. Beholdning Avhengig av konfigurasjon og hvilken linje som er markert vises ett av to vinduer. Liste over beholdning pr. filial eller liste over all beholdning. Se nedenfor (Visning av beholdning). Knapper til å sende posten til en annen modul (avhengig av klient) Katalogisering Åpner katalogposten i redigeringsvinduet (øverste rute) katalogklienten. Beholdning Åpner posten i beholdningsbildet i katalogklienten. Innkjøp Åpner posten i ordrelisten i innkjøpsklienten. Tidsskrift Åpner posten i tidsskriftsvinduet i innkjøpsklienten. Side 21

24 Utlån Åpner posten i eksemplarvinduet i utlånsklienten. Her kan du reservere eksemplaret. 4.3 Visning av eksemplarer Beholdningslisten viser en liste over de eksemplarer som eies av den valgte filial eller av hele biblioteket. Når du markerer en beholdningslinje i fullt format aktiveres knappen Se beholdning. Klikk på Se beholdning for å vise detaljer om beholdning som f.eks. filial, strekkode, eksemplarstatus og en evt. innleveringsdato. Marker en rad og trykk på Side 22

25 4.4 Sortering Du kan sortere et søkesett med bibliografiske poster i to nivåer, og du kan velge hvilket felt postene skal sorteres på. Sorter etter/deretter etter Velg sorteringsfelt for hvert nivå. Sorteringsrekkefølge Velg stigende eller synkende. Klikk på OK for å sortere rekkefølgen på postene i kort format etter de nye sorteringsparametrene. 4.5 Vis lignende Marker den ønskede linjen i posten og klikk på Vis lignende. I dette tilfellet vises poster med samme Deweynummer. Side 23

26 4.6 Feltindeks Marker den ønskede linjen i posten og klikk på Feltindeks. I dette tilfellet vises indeksen over emneord. Listen begynner med det markerte emneordet. Side 24

27 4.7 Lokaliser Finn den ønskede posten og klikk på Lokaliser. Velg de databasene som søket skal foregå i og klikk OK. et utføres i den/de markerte databasene og resultatet fra hver database vises i søkehistorikken. Side 25

28 4.8 Utskrift/e-post Marker de ønskede postene og klikk på Utskrift/e-post. Et vindu med formatvalg og valg av metode åpnes. I dette vinduet kan du velge i hvilket format de bibliografiske postene skal skrives ut, sendes som e-post eller lagres som fil. Marker et format og velg metode i rubrikken Valg og trykk på OK. Skriv ut Skriver postene ut på en printer. E-post Denne metoden åpner et nytt vindu hvor du kan fylle ut e-postadresse og skrive en overskrift til e-posten. Lagre som fil Bruk denne metoden til å lagre postene lokalt på PC-en som et html-dokument. 4.9 Lagre / Hent Lagre Med denne funksjonen kan du lagre et søkesett på serveren. Det som lagres er en fil med systemnumrene. Skriv navnet på filen. Navnet kan være på inntil 10 tegn. Hent Med denne funksjonen kan du hente et tidligere lagret søkesett fra serveren. Skriv navnet på den filen du vil hente. Side 26

29 Skriv navnet og klikk på OK Lagre som Med denne funksjonen kan du lagre utvalgte poster fra et søkesett i listen med kort format som et nytt søkesett. Marker de ønskede postene og klikk på Lagre som. Skriv et navn som du vil lagre postene under i søkehistorikken. Det nyopprettede søkesettet vises i søkehistorikken. Side 27

30 4.11 Full skjerm Med muligheten full skjerm kan du få vist så mye som mulig på skjermen av den posten du har oppe. Aktiver enten de øverste eller den nederste ruten i visning av poster og klikk på ikonet skjerm i verktøylinjen for å vise: enten listen med poster i kort format eller den aktuelle posten i hele skjermens høyde. full Side 28

31 Du kan klikke én gang til på ikonet og da vil posten eller listen med kort format fylle hele skjermen, d.v.s. da vises heller ikke navigasjonsruten. For å avbryte funksjonen med full skjerm trykker du på ikonet i verktøylinjen på nytt. Side 29

32 5 RESERVERING / KOPIBESTILLING Reserveringer foretas i utlånsklientens søkemodul med utgangspunkt i visning av posten i Fullt format. Klikk på knappen Utlån. Deretter åpnes en liste med postens eksemplarer. Side 30

33 5.1 Reservering Skal posten reserveres skal du klikke på knappen Reserver. Skriv inn lånernummeret eller klikk på de tre prikkene for å kunne søke i lånerregistret: Skjermbildet til oppretting av reservering vises: Feltene Forfatter til del, Tittel på del og Sider brukes kun hvis det er snakk om en del av et verk. Interesseperioden (res. sluttdato) er et år som standard, og vises i feltene Fra dato og Til dato. Du kan endre denne perioden. Ønskes et annet hentested enn det foreslåtte, endres dette med trykk på pilen. Kun dette eksemplaret markeres hvis det dreier seg om en eksemplarreservering. Du kan også endre i reserveringsfilteret. Trykk OK og reserveringen er opprettet. Side 31

34 5.2 Kopibestilling Skal posten kopibestilles skal du klikke på knappen Kopibest.. Fyll ut med lånernummeret eller søk frem låneren ved å trykke på de tre prikkene. Fyll ut andre relevante felter. Trykk på OK og kopibestillingen er opprettet. 5.3 Utgangspunkt i søkemodulen i andre klienter enn utlånsklienten Hvis du har bruk for å reservere eller kopibestille eksemplarer som du har søkt frem i andre klienter enn utlånsklienten (katalogklienten eller innkjøpsklienten) må du sende eksemplarlisten til utlånsklienten. Når du har søkt frem posten din med det ønskede eksemplaret, trykker du CTRL+ALT+2 for Oversikt i navigasjonsvinduet, eller du kan trykke direkte på lenken. Deretter trykker du s på tastaturet, slik at første linje med strekkode er markert. Nå kan du klikke på Utlån i høyre rute eller trykke CTRL+2 og ALT+å for å sende eksemplaret til utlånsklienten, hvor de vanlige funksjonene for reservering/kopibestilling kan utføres. Side 32

35 6 OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK WRD WTI WAU WSE WDC WSU WSK WSL WSP WST WIS WNI WSF WLA WAG WBR WDT WFO WGE WYR Fritekst Ord i tittel Forf./Korp./Konf. Serie Dewey Emne - fritekst Emne - BIBBI Emne - Lokale Emne - person/korp./konf. Emne - tittel ISBN / ISSN Intellektuelt nivå Skjønn/Fag Språk Alderskoder Brukergruppe Dokumenttype Litterær form Litterær genre Utgivelsesår Side 33

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

Utlån. ALEPH ver. 16.02

Utlån. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 Mekanisk, fotografisk eller annen gjengivelse av dette materialet er ikke tillatt ifølge gjeldende lov om opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Fujitsu Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) HiNT, biblioteket Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature jrf 24.09.2010 Innhold Hva er Cinahl og hva kan du finne der?... 3 Hvordan få tilgang til Cinahl?...

Detaljer

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 News Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Introduksjon til GUI. ALEPH ver. 16.02

Introduksjon til GUI. ALEPH ver. 16.02 Introduksjon til GUI ALEPH ver. 16.02 Mekanisk, fotografisk eller annen gjengivelse av dette materialet er ikke tillatt ifølge gjeldende lov om opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Fujitsu Tuborg

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Registrere ny beholdning utenfor bestilling

Registrere ny beholdning utenfor bestilling Registrere ny beholdning utenfor bestilling Dato: 2015-10-23 (Revidert av Liv Brenna, UBO) Veiledningen beskriver hvordan lokal beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen.

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing Ovidbaser Medline EMBASE PsychInfo Mange baser, ett søkesystem! AMED British Nursing Index Ovid Nursing Søkeveiledning etter mal fra Ullevål medisinske bibliotek Høgskolen i Vestfold, biblioteket april

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge Brukermanual Retriever Monitor Retriever Norge Innhold Logg inn i Monitor 3 Oversikt over artikler i Monitor 4 Å lagre et utvalg nyheter 6 Å skrive ut et utvalg nyheter 7 Å sende et utvalg nyheter per

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Sauekontrollen kurs i Hordaland

Sauekontrollen kurs i Hordaland Sauekontrollen kurs i Hordaland Innlogging Innlogging via www.animalia.no/husdyrproduksjon/sauekontrollen/ Felles brukernavn og passord i landbruket, administeres via Produsentregisterert. Er du ny medlem

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT...

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT... 1. INNKJØP...2 2. OPPSETT... 2 2.1. VALUTA... 2 2.1.1. Oppdater (legg til) en kurs...3 2.2. LEVERANDØRER... 3 2.2.1. Opprette en leverandør...4 2.3. BUDSJETTER...7 2.3.1. Opprette budsjett...8 2.3.2. Budsjetthierarki...

Detaljer

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse:

BRUKERMANUAL TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR. Kontaktadresse: TELEFONRÅD BESLUTNINGSSTØTTE FOR MEDARBEIDERE VED LEGEVAKTER OG ALLMENNLEGEKONTOR BRUKERMANUAL Kontaktadresse: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse Postboks 7810, 5020 Bergen Tlf 55

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT

BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT BRUKERVEILEDNING TIL KF DELEGERINGSREGLEMENT KF Delegeringsreglement består av et verktøy til å legge inn delegeringer og en nettside hvor delegeringen vises. Dette er en brukerveiledning til verktøyet.

Detaljer

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid:

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1 Revidert 16.1.2015 Sissel Sveipe Knudsen Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1. Velg rett bibliotek (acquisitions department) i Currently at 2. Søk etter tittel på flerbindsverk

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Brukermanual for søk Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3 Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Utvidet søk og innstillinger 6 Spesielle søk 7 Resultatlisten

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF»

Brukerveiledning for «Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF» Innhold: Funksjoner som gjelder for alle brukere: 1. Dokumenter a. Sakliste og protokoll b. Presentasjoner fra styret 2. RSS-feed 3. Kalender 4. Oversikt over styremedlemmer 5. Lenker 6. Hvordan navigere

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Denne veiledningen omfatter: 1. Logg på til løsningen 2. Legg inn ny utgave av ST-nytt i inneværende

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Veileder Rapportverktøy. Musikkens Studieforbund KursAdmin Veileder Rapportverktøy Musikkens Studieforbund 1 Innhold Innledning... 2 Rapporter... 3 1 Lagrede rapporter - Reports... 3 2 Søkefelt... 4 3 Avanserte funksjoner - Actions... 4 Select columns...

Detaljer

Hurtigguide til KF Infoserie

Hurtigguide til KF Infoserie Hurtigguide til KF Infoserie Innhold Kom godt i gang. Logg inn i KF Infoserie Introduksjonsfilm til KF Infoserie Oppsettssiden Forsiden Søk i KF Infoserie Visning av søkeresultater Kom godt i gang. Velkommen

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer