Søk. ALEPH ver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søk. ALEPH ver. 16.02"

Transkript

1 ALEPH ver

2

3 INNHOLD 1. INNLEDNING SØK FELTINDEKS VISNING RESERVERING / KOPIBESTILLING OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK... 33

4

5 1. INNLEDNING En søkemodul med fullstendige søkemuligheter finnes i følgende klienter: Innkjøp, Katalog og Utlån. emodulen inneholder funksjoner for å søke og slå opp i indekser, samt vise bibliografiske poster og autoritetsposter, vise beholdningsopplysninger som filial, avdeling og plassering, vise utlånsinformasjon som hvor lenge et eksemplar kan lånes ut og om det er utlånt. I venstre rute kan du velge mellom Funksjon og Oversikt. Poster kan sendes til de øvrige modulene som klienten inneholder. I alle klientene åpnes søkemodulen ved å trykke F9 hvor som helst i klienten eller ved å trykke på ikonet. 2. SØK Klikk på Finn i navigasjonsruten eller CTRL+ALT+f for å starte søk. brukes for å finne poster ved hjelp av ordindekser (fra forfatter, tittel, emneord osv.) eller i indekser med f.eks. systemnumre, ISBN- og ISSN-numre. Du kan velge mellom tre forskjellige søkemetoder: i én base, i flere baser (CCL) og Feltsøk. Velg den ønskede metoden ved å trykke Alt+<nr>. Fanekort Database Indeks Booleske operatorer videre med Skriv søkeord ehistorikk Kombiner søk Side 3

6 2.1 i én base Med i én base kan du lage et søkesett fra en søkebase med poster som tilfredsstiller bestemte kriterier. Du kan søke i tre typer indekser: ordindekser, fraseindekser og direkte indekser. Database Velg en database for søking i nedtrekksmenyen. Ord i rekkefølge Kryss av for Ord i rekkefølge for å bare søke på de postene hvor søkeordene står ved siden av hverandre i samme indeks (frasesøk). Hvis søkeordene f.eks. er kunstig intelligens vil systemet utelukkende finne de postene som inneholder ordet kunstig umiddelbart etterfulgt av ordet intelligens. Indeks Velg en indeks fra nedtrekksmenyen for å velge i hvilket felt søket skal utføres. eord Skriv søkeordene. Eksempel Velg Tittel som indeks og skriv historie ELLER norge for å finne de postene som inneholder enten historie eller norge i tittelen. Klikk på OK for å starte søket. Resultatet av søket vises i den nederste del av ruten. 2.2 i flere baser (CCL) Med denne funksjonen kan du bruke kommandospråket CCL for å søke i flere databaser etter bibliografiske poster. Du kan søke i tre typer indekser: ordindekser, fraseindekser og direkte indekser. Databaser Velg de databasene du vil søke i ved å hake dem av. Side 4

7 Ord i rekkefølge Kryss av for Ord i rekkefølge for å bare søke på de postene hvor søkeordene står ved siden av hverandre i samme indeks (frasesøk). Hvis søkeordene f.eks. er kunstig intelligens vil systemet utelukkende finne de postene som inneholder ordet kunstig umiddelbart etterfulgt av ordet intelligens. ekommando (CCL) Skriv din søkekommando i dette feltet. Du kan bruke CCL-kommandoer. Klikker du på ikonet med tre prikker, ser du hva du skrev sist. Eksempel Skriv wti=(historie ELLER norge) OG wfi=hvo for å søke frem de postene som inneholder enten historie eller norge i tittelen og som finnes i filialen HVO. Klikk på OK for å starte søket. Resultatet av søket vises i den nederste del av ruten. 2.3 Feltsøk Med denne funksjonen kan du søke etter poster ved å fylle ut noen forhåndsvalgte indekser. Fyller du ut flere felter blir det utført et boolesk OG-søk mellom hvert felt. Jo flere felter som fylles ut, jo mer presist blir resultatet. Database Velg en database i nedtrekksmenyen. eord Skriv dine søkeord i de forhåndsvalgte indeksene. En boolesk OG-operasjon utføres mellom feltene. Eksempel Skriv historie i feltet Emneord og norge i feltet Ord i tittel for å søke frem postene med emneordet historie og ordet norge i tittelen. Side 5

8 Klikk på OK for å starte søket. Resultatet av søket vises i den nederste del av ruten. 2.4 Regler for søk et er begrenset til 8 elementer og 500 tegn i lengden. Et søk kan inneholde booleske operatorer, trunkering av tegn samt maskering. De booleske operatorene OG, ELLER og IKKE kan brukes. Også symbolene + for OG, for ELLER og ~ for IKKE kan brukes. Ved å sette anførselstegn rundt en boolesk operator vil systemet oppfatte ordet som et vanlig søkeord. Det samme gjelder andre ord som sammenfaller med f.eks. en søkeindeks eller et annet reservert ord. Parenteser kan brukes til å angi i hvilken rekkefølge søkeuttrykkene skal behandles. Trunkering angis med? eller *.? eller * angir valgfritt antall tegn. Det kan brukes i begynnelsen, slutten eller midten av en streng, men aldri mer enn én gang i en streng.! kan brukes for å angi 1 tegn, f.eks. vil søk på wom!n gi treff på både woman og women. # kan brukes for å angi 1 eller 0 tegn, f.eks. vil søk på colo#r gi treff på både color og colour. Ved å skrive år1 -> år2 kan man søke på et intervall av år. Side 6

9 2.5 ehistorikk liste over søkesett. Den nederste ruten viser informasjon om resultatet av søket, som søkeuttrykk, database og antall treff. Denne listen inneholder alle søk foretatt siden programmet ble åpnet. Hvis antall treff er mindre enn et på forhånd definert antall, vises søkeresultatet med det samme i visningsruten. Knapper Utskrift/e-post Klikk på Utskrift/e-post for å åpne vinduet Format for utskrift/e-post. Velg et format og bestem om du vil skrive ut søkesettet eller sende det som e-post. Se nedenfor (Utskrift/epost) i avsnittet visning. Slett Klikk på Slett for å slette det markerte søkesettet. Lagre Klikk på Lagre for å lagre systemnumrene fra et søkesett i en fil. Se nedenfor (Lagre / Hent) i avsnittet visning. Hent Klikk på Hent for å hente en fil med systemnumrene fra et søkesett som tidligere er lagret. Se nedenfor (Lagre / Hent) i avsnittet visning. Vis Klikk på Vis for å vise søkesettet i visningsruten. 2.6 e videre Du kan utvide eller begrense et søkesett ved å bruke funksjonen videre med. Et nytt søk blir utført og kombinert med det første søkesettet. Velg indeks Velg en indeks for det nye søket som det skal kombineres med (Fritekst, Forfatter, Tittel, Emneord etc.). Side 7

10 Ord i rekkefølge Kryss av for Ord i rekkefølge for å bare søke på de postene hvor søkeordene står ved siden av hverandre i samme indeks (frasesøk). Hvis søkeordene f.eks. er kunstig intelligens vil systemet utelukkende finne de postene som inneholder ordet kunstig umiddelbart etterfulgt av ordet intelligens. OG / ELLER / IKKE Velg én av disse booleske operatorene. eord Skriv dine søkeord i feltet eord.. Eksempel Marker søkesettet med Historie ELLER Norge. Velg indeks=fritekst og søkeord=gyldendal Klikk på videre. esettet vises i den nederste ruten. 2.7 Kombiner søk Med funksjonen Kombiner kan du kombinere søkesett ved hjelp av de booleske operatorene OG, ELLER og IKKE. Marker de søkesettene du vil kombinere. Husk at de må være fra samme database. Velg den booleske operatoren OG eller ELLER. Dessuten kan du velge å søke etter alle de postene som inneholder søkeordene i søkesett 1, men ikke i søkesett 2, eller omvendt, dvs. alle poster som inneholder søkeordene i søkesett 2 men ikke i søkesett 1. Eksempel Foreta to nye i én base med indeks=forf./korp./konf. og søkeord=asbjørnsen?, og indeks=forf./korp./konf. og søkeord=moe?. Marker disse to søkene. Side 8

11 Du kan markere flere linjer i listen med CTRL+<klikk>. Vær oppmerksom på at med IKKE kan du kun markere 2 søkesett. Marker den booleske operatoren OG. Klikk på Kombiner. esettet vises i den nederste ruten. Side 9

12 3. FELTINDEKS 3.1 Feltindeks Trykk på Feltindeks i navigasjonsruten eller CTRL+ALT+b for å starte Feltindeks. Bibliografiske poster kan søkes frem ved å slå opp i et alfabetisk register (en indeks). Det finnes tre typer indekser: fraseindekser (f.eks. forfattere, titler, emneord), ordindekser (f.eks. ord fra titler, emneord osv.) eller direkte indekser (f.eks. ISBN eller ISSN). Visningen av listen kommer an på i hvilken type indeks oppslaget foregår. Database Indeks Start oppslag ved Liste Database Velg en søkebase fra nedtrekksmenyen. Vis utvidet autoritetsinformasjon Kryss av i denne boksen for å vise utvidet informasjon fra autoritetsformatet. Indeks Velg en indeks fra nedtrekksmenyen for å angi i hvilket felt oppslaget skal utføres. Start oppslag ved Gå til et bestemt sted i listen ved å skrive en søkestreng i feltet og klikke på OK. Indekslisten viser en alfabetisk liste av innførsler eller ord (i alfabetisk orden). Nummeret ved siden av Side 10

13 hver innførsel viser antall poster som er knyttet til innførselen. Den innførselen som ligger nærmest søkestrengen ligger som nr. 2 i listen. I listen viser et + (plusstegn) at innførselen er en se-henvisning til en annen innførsel. Hvis innførselen er lenket til en autoritetspost vises informasjonen fra autoritetsposten i kolonnen Aut. info. Eksempel Velg Emneord i Indeks og skriv julepynt i feltet Start oppslag ved, for å starte listen ved emneordet julepynt (se bildet ovenfor). Knapper Henvisninger Klikk på Henvisninger for å se listen av henvisninger fra autoritetsposten. Se nedenfor (Autoritetspost / Tesaurus). Lagre som Klikk på Lagre som for å lagre de markerte linjene som et søkesett i søkehistorikken. Se nedenfor (Lagre som søkesett) Rett innførsel Du kan rette en innførsel hvis du har rettigheter til det. Marker en innførsel og klikk på Rett innførsel for å starte denne prosessen. Se nedenfor (Rett innførsel) Rett visning Du kan rette visningen av en innførsel hvis du har rettigheter til det. Marker en innførsel og klikk på Rett visning for å starte denne prosessen. Vis Klikk på Vis for å vise søkesettet i visningsruten. Kort format Klikk på Kort format for å vise postene på fanekortet Kort format i visningsruten. Se nedenfor (Kort format) i avsnittet Visning. Side 11

14 3.2 Lagre som søkesett Marker de ønskede linjene i listen og klikk på Lagre som. Skriv navnet som du vil lagre dette søket under i søkehistorikken. Det lagrede søkesettet vises i søkehistorikken. Side 12

15 3.3 Rett innførsel Marker den ønskede linjen i indeksen og klikk på Rett innførsel. Side 13

16 For å rette den markerte linjen må du markere innførselen som står på venstre side av vinduet (Tidligere) og rette innførselen i den øverste linjen. For å slette et delfelt skal innholdet av delfeltet fjernes men ikke delfeltkoden inklusive dollartegn. F.eks., for å slette delfelt $$b fra innførselen "$$apeople on the move:$$bstudies on internal migrasjon" så det blir til "$$apeople on the move", skal du skrive: "$$apeople on the move$$b" For å endre en delfeltkode skal du la den gamle stå og skrive den nye (med innhold) rett etter. F.eks. for å endre $$b til $$g i innførselen "$$apeople on the move:$$bstudies on internal migrasjon" skriv "$$apeople on the move:$$b$$gstudies on internal migrasjon" Rett Når du klikker på Rett blir dine endringer vist på høyre side av vinduet (Rettet til). Godkjenn Klikk på Godkjenn for å godkjenne endringer og oppdatere indeksen. 3.4 Rett visning For å rette visningen må du rette teksten i høyre side av vinduet. Side 14

17 Rett Klikk på knappen Rett for å vise de endringene du ønsker å foreta. Lagre Klikk på Lagre for å godkjenne og lagre endringene i listen. 3.5 Autoritetspost / Tesaurus Hvis innførselen i indeksen er knyttet til en autoritetspost vises informasjonen i kolonnen Aut.info. I kolonnen vises opplysninger om base, felt i autoritetsposten, samt om posten kan oppdateres eller ikke. Ved å klikke på Henvisninger (kun aktiv ifb. med autoritetsposter) vises autoritetsposten i et eget vindu. I dette vinduet kan du markere en henvisning og klikke på Gå til for å vise indeksen med start ved denne innførselen. Side 15

18 4. VISNING Ved å klikke på Vis i navigasjonsvinduet eller trykke CTRL+ALT+h vises et bilde med postene i kort format i den øverste ruten og i fullt format i den nederste ruten. Kort format Fullt format ebase ehistorikk Valg av format Valg av format Beholdning 4.1 Visning i kort format Denne ruten viser en begrenset visning av resultatet av søket ditt. Den består av tre fanekort: Visning viser en linje for hver post i søket Mine poster viser en linje for hver post som du vil lagre på en e-hylle. Kort format viser en på forhånd sortert og bearbeidet liste av poster som hører til en indeksterm Visning Visning viser postene fra søkesettet ditt i et kort bibliografisk format med én linje pr. post, som regel forfatter, tittel og utgivelsesår. Side 16

19 Knapper ehistorikk Nedtrekksmenyen øverst på dette fanekortet inneholder alle de søkene som ligger i søkehistorikken. Velg ett av søkene fra listen eller naviger mellom søkene v.h.a. pilknappene til venstre for nedtrekksmenyen. Sorter Klikk på Sorter for å velge sorteringsmuligheter for listen. Det finnes to sorteringsnivåer og mulighet for å ordne listen stigende eller synkende. Se nedenfor (sortering). Lagre som Klikk på Lagre som for å lagre de markerte postene som et nytt søkesett i søkehistorikken. Klikk på i navigasjonsvinduet eller trykk CTRL+ALT+f for å se søkehistorikken. Utskrift/e-post Klikk på Utskrift/e-post for å åpne vinduet Format. Velg et format og bestem om du vil skrive ut søkesettet, sende det som e-post eller lagre det som fil. Se nedenfor (Utskrift/e-post) i avsnittet visning. Til Mine poster Klikk på Til Mine poster for å overføre de markerte postene til fanekortet Mine poster. Når du klikker bytter visningen automatisk over på dette fanekortet. Katalogisering (kun i katalogklienten) Åpner katalogposten i redigeringsvinduet (øverste rute) i katalogklienten Mine poster Fanekortet Mine poster brukes til å vise poster som du tidligere har lagret ved å bruke knappen Til Mine poster i kort format. Du kan lagre postene og hente dem frem på et annet tidspunkt. Side 17

20 Knapper Note Skriv en tekst som lagres sammen med postene. Denne teksten vises når postene hentes frem igjen. Lagre Klikk på lagre for å lagre postene i en fil. Se nedenfor (Hent). Hent Klikk på Hent for å hente frem igjen poster som du tidligere har lagret. Nullstill Klikk på Nullstill for å fjerne alle poster fra listen. Slett Klikk på Slett for å fjerne den/de markerte postene fra listen. Utskrift/e-post Klikk på Utskrift/e-post for å åpne vinduet Format. Velg et format og bestem om du vil skrive ut søkesettet, sende det som e-post eller lagre som fil. Katalogisering (kun i katalogklienten) Åpner katalogposten i redigeringsvinduet (øverste rute) i katalogklienten Kort format Fanekortet Kort format viser en forhåndssortert liste over de postene som hører til en innførsel i en indeks. Det vil kun være poster her hvis du har brukt valget Feltindeks i navigasjonsruten. Fanekortet kan brukes til å strukturere visningen av poster som tilhører en særlig produktiv forfatter eller en serie. Listen er sortert etter hvilken type indeks den tilhører. Listen kan inneholde krysshenvisninger. Den øverste delen av ruten viser indekstermen og utvalgte felter fra den tilhørende autoritetsposten. Den nederste delen av ruten viser en liste med poster i kort format med visning av posten og systemnummeret på posten den tilhører. Hvis posten er en krysshenvisning vises en stiplet linje i stedet for systemnummer. På listen kan du markere flere poster. Side 18

21 Knapper Lagre som Klikk på Lagre som for å lagre de markerte postene som et nytt søkesett i søkehistorikken. Klikk på i navigasjonsvinduet eller trykk CTRL+ALT+f for å se søkehistorikken. Utskrift/e-post Klikk på Utskrift/e-post for å åpne vinduet Format. Velg et format og bestem om du vil skrive ut søkesettet, sende det som e-post eller lagre det som fil. Til Mine poster Klikk på Til Mine poster for å overføre de markerte postene til fanekortet Mine poster. Når du klikker bytter visningen automatisk over til dette fanekortet. Katalogisering (kun i katalogklienten) Åpner katalogposten i redigeringsvinduet (øverste rute) i katalogklienten. 4.2 Visning i fullt format Fullt format viser fullstendig informasjon om den posten som er markert i kort format. Det kan være et varierende antall fanekort med forskjellige formater. De mest normale er Fullt format, Katalogkort og MARC. Fullt format fullt bibliografisk format med navigasjonsfunksjoner (eksemplarer, feltindeks, multimedie etc.) Side 19

22 Katalogkort Full bibliografisk visning i det klassiske katalogkort -formatet (ISBD). MARC fullt bibliografisk format med MARC-felter. Side 20

23 Knapper Ordningsnummer for den viste posten Ordningsnummeret for den viste posten vises ovenfor pilene for neste/forrige post. Du ser ordningsnummeret for den viste posten og totalt antall poster i det markerte søkesettet. Hvis søkesettet inneholder mer enn 1000 poster, vises kun de første 1000 postene. Piler for forrige/neste Viser henholdsvis forrige og neste post. Lokaliser er etter lignende poster i andre databaser egne eller eksterne (Z39.50). Vis lignende Viser en liste med alle poster som inneholder det samme feltet og feltinnholdet som den markerte linjen. F.eks. Hvis forfatteren er markert vil listen vise alle poster med denne forfatteren. Se nedenfor (Vis lignende). Feltindeks Slå opp i en feltindeks v.h.a. den markerte linjens type og starttekst. F.eks. hvis tittelen er markert vises den indeksen som inneholder titler, med den markerte tittelen øverst i indeksen. Multimedie Viser et eksternt dokument, bilde eller program. Lenkede dok. Viser en annen post som posten er lenket til - oppover, nedover eller parallelt. Hvis en post har mer enn én lenke vises antall lenker som posten har i linjen, forutsatt at systemet er konfigurert til det. Klikk på Lenkede dok. for å vise de lenkede postene. ALEPH kan håndtere flerbindsverk på et vilkårlig antall nivåer. Ved visning av en flerbindspost i fullt format vil bindposten inneholde feltet lenke til hovedtittel, og hovedposten vil inneholde et eller flere felter med lenke til bind. Beholdning Avhengig av konfigurasjon og hvilken linje som er markert vises ett av to vinduer. Liste over beholdning pr. filial eller liste over all beholdning. Se nedenfor (Visning av beholdning). Knapper til å sende posten til en annen modul (avhengig av klient) Katalogisering Åpner katalogposten i redigeringsvinduet (øverste rute) katalogklienten. Beholdning Åpner posten i beholdningsbildet i katalogklienten. Innkjøp Åpner posten i ordrelisten i innkjøpsklienten. Tidsskrift Åpner posten i tidsskriftsvinduet i innkjøpsklienten. Side 21

24 Utlån Åpner posten i eksemplarvinduet i utlånsklienten. Her kan du reservere eksemplaret. 4.3 Visning av eksemplarer Beholdningslisten viser en liste over de eksemplarer som eies av den valgte filial eller av hele biblioteket. Når du markerer en beholdningslinje i fullt format aktiveres knappen Se beholdning. Klikk på Se beholdning for å vise detaljer om beholdning som f.eks. filial, strekkode, eksemplarstatus og en evt. innleveringsdato. Marker en rad og trykk på Side 22

25 4.4 Sortering Du kan sortere et søkesett med bibliografiske poster i to nivåer, og du kan velge hvilket felt postene skal sorteres på. Sorter etter/deretter etter Velg sorteringsfelt for hvert nivå. Sorteringsrekkefølge Velg stigende eller synkende. Klikk på OK for å sortere rekkefølgen på postene i kort format etter de nye sorteringsparametrene. 4.5 Vis lignende Marker den ønskede linjen i posten og klikk på Vis lignende. I dette tilfellet vises poster med samme Deweynummer. Side 23

26 4.6 Feltindeks Marker den ønskede linjen i posten og klikk på Feltindeks. I dette tilfellet vises indeksen over emneord. Listen begynner med det markerte emneordet. Side 24

27 4.7 Lokaliser Finn den ønskede posten og klikk på Lokaliser. Velg de databasene som søket skal foregå i og klikk OK. et utføres i den/de markerte databasene og resultatet fra hver database vises i søkehistorikken. Side 25

28 4.8 Utskrift/e-post Marker de ønskede postene og klikk på Utskrift/e-post. Et vindu med formatvalg og valg av metode åpnes. I dette vinduet kan du velge i hvilket format de bibliografiske postene skal skrives ut, sendes som e-post eller lagres som fil. Marker et format og velg metode i rubrikken Valg og trykk på OK. Skriv ut Skriver postene ut på en printer. E-post Denne metoden åpner et nytt vindu hvor du kan fylle ut e-postadresse og skrive en overskrift til e-posten. Lagre som fil Bruk denne metoden til å lagre postene lokalt på PC-en som et html-dokument. 4.9 Lagre / Hent Lagre Med denne funksjonen kan du lagre et søkesett på serveren. Det som lagres er en fil med systemnumrene. Skriv navnet på filen. Navnet kan være på inntil 10 tegn. Hent Med denne funksjonen kan du hente et tidligere lagret søkesett fra serveren. Skriv navnet på den filen du vil hente. Side 26

29 Skriv navnet og klikk på OK Lagre som Med denne funksjonen kan du lagre utvalgte poster fra et søkesett i listen med kort format som et nytt søkesett. Marker de ønskede postene og klikk på Lagre som. Skriv et navn som du vil lagre postene under i søkehistorikken. Det nyopprettede søkesettet vises i søkehistorikken. Side 27

30 4.11 Full skjerm Med muligheten full skjerm kan du få vist så mye som mulig på skjermen av den posten du har oppe. Aktiver enten de øverste eller den nederste ruten i visning av poster og klikk på ikonet skjerm i verktøylinjen for å vise: enten listen med poster i kort format eller den aktuelle posten i hele skjermens høyde. full Side 28

31 Du kan klikke én gang til på ikonet og da vil posten eller listen med kort format fylle hele skjermen, d.v.s. da vises heller ikke navigasjonsruten. For å avbryte funksjonen med full skjerm trykker du på ikonet i verktøylinjen på nytt. Side 29

32 5 RESERVERING / KOPIBESTILLING Reserveringer foretas i utlånsklientens søkemodul med utgangspunkt i visning av posten i Fullt format. Klikk på knappen Utlån. Deretter åpnes en liste med postens eksemplarer. Side 30

33 5.1 Reservering Skal posten reserveres skal du klikke på knappen Reserver. Skriv inn lånernummeret eller klikk på de tre prikkene for å kunne søke i lånerregistret: Skjermbildet til oppretting av reservering vises: Feltene Forfatter til del, Tittel på del og Sider brukes kun hvis det er snakk om en del av et verk. Interesseperioden (res. sluttdato) er et år som standard, og vises i feltene Fra dato og Til dato. Du kan endre denne perioden. Ønskes et annet hentested enn det foreslåtte, endres dette med trykk på pilen. Kun dette eksemplaret markeres hvis det dreier seg om en eksemplarreservering. Du kan også endre i reserveringsfilteret. Trykk OK og reserveringen er opprettet. Side 31

34 5.2 Kopibestilling Skal posten kopibestilles skal du klikke på knappen Kopibest.. Fyll ut med lånernummeret eller søk frem låneren ved å trykke på de tre prikkene. Fyll ut andre relevante felter. Trykk på OK og kopibestillingen er opprettet. 5.3 Utgangspunkt i søkemodulen i andre klienter enn utlånsklienten Hvis du har bruk for å reservere eller kopibestille eksemplarer som du har søkt frem i andre klienter enn utlånsklienten (katalogklienten eller innkjøpsklienten) må du sende eksemplarlisten til utlånsklienten. Når du har søkt frem posten din med det ønskede eksemplaret, trykker du CTRL+ALT+2 for Oversikt i navigasjonsvinduet, eller du kan trykke direkte på lenken. Deretter trykker du s på tastaturet, slik at første linje med strekkode er markert. Nå kan du klikke på Utlån i høyre rute eller trykke CTRL+2 og ALT+å for å sende eksemplaret til utlånsklienten, hvor de vanlige funksjonene for reservering/kopibestilling kan utføres. Side 32

35 6 OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK WRD WTI WAU WSE WDC WSU WSK WSL WSP WST WIS WNI WSF WLA WAG WBR WDT WFO WGE WYR Fritekst Ord i tittel Forf./Korp./Konf. Serie Dewey Emne - fritekst Emne - BIBBI Emne - Lokale Emne - person/korp./konf. Emne - tittel ISBN / ISSN Intellektuelt nivå Skjønn/Fag Språk Alderskoder Brukergruppe Dokumenttype Litterær form Litterær genre Utgivelsesår Side 33

Utlån. ALEPH ver. 16.02

Utlån. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 Mekanisk, fotografisk eller annen gjengivelse av dette materialet er ikke tillatt ifølge gjeldende lov om opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Fujitsu Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup

Detaljer

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT...

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT... 1. INNKJØP...2 2. OPPSETT... 2 2.1. VALUTA... 2 2.1.1. Oppdater (legg til) en kurs...3 2.2. LEVERANDØRER... 3 2.2.1. Opprette en leverandør...4 2.3. BUDSJETTER...7 2.3.1. Opprette budsjett...8 2.3.2. Budsjetthierarki...

Detaljer

Skolebibliotek. Bibliotek-Systemer As

Skolebibliotek. Bibliotek-Systemer As Skolebibliotek Bibliotek-Systemer As Skolebibliotek Bibliotek-Systemer As Innholdsfortegnelse Register... 1 Innledning... iii 1. Instant Bibliofil for deg som har dårlig tid!... 4 1.1. Vi har en ny bok...

Detaljer

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.19 $ $Date: 2006/01/26 09:39:57 $ Innholdsfortegnelse 1. Websøk... 1 1.1. Parametersetting... 1 1.1.1.

Detaljer

Primus 5.7. Generell brukerveiledning

Primus 5.7. Generell brukerveiledning Primus 5.7 Generell brukerveiledning Innhold Innledning... 3 Generell veiledning... 3 Versjoner av program og brukerveiledning... 3 Hovedelementer og funksjoner... 4 Brukernavn og tilgang... 4 Forsiden...

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Brukerkurs. Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Brukerkurs Sist endret: 12.03.12. Semantix AS. Informasjon om opphavsrett Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i RoboHelp HTML 9 fra Adobe

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juni 2010 Veiledninger fra Medisinsk

Detaljer

Utskrifter, jobboversikt og abonnement

Utskrifter, jobboversikt og abonnement Utskrifter, jobboversikt og abonnement Brukerhåndbok Oppdatert: 200-11-04 2008-11-10: Mulig å aktivere browser for å se ferdig resultat av utskrift til Web. 2004-10-12: Fjernet omtale av destinasjonen

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b.

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. MINIDATA Brukerhåndbok Oppdatert 2010-05-19 2010-05-19 MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01 Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. Oppdatert med

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer