TILVEKST Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILVEKST Brukerhåndbok"

Transkript

1 TILVEKST Brukerhåndbok Oppdatert: : Lagt inn flere ordreresponskoder for EDI : EAN-nummer er endret til GLN-nummer, og EAN-kontoret heter nå GS1- kontoret. Tekst og skjermbilder er endret. Tilføyd mer forklaring til Ksted (kostnadssted) : Lagt inn tekst i kapitlet Bestilling via EDI om at biblioteket må gi beskjed til leverandøren før de tar i bruk EDI : Lagt inn Blackwell i liste over leverandører som tilbyr Ordrerespons via EDI : Slettet LEVID og Leverandørens navn og adresse fra listen over felter som ikke kan endres vha KORIT på akset- og kat-dokumentposter. Dette var feil i håndboka. Når du arbeider med TILVEKST, er følgende dokumenter aktuelle i tillegg til denne håndboken: Akkvisisjonsbrev - Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA Lenking av serier og flerbindsverk MARC-registrering - Brukerveiledning Registrere bestillingsønske - Veiledning Tegnbaserte skjermer via Telnet - Brukerhåndbok BIBSYS Biblioteksystem

2 Dette dokumentet er utgitt av BIBSYS. Dokumentet må betraktes som en del av BIBSYS Biblioteksystem. BIBSYS BIBSYS gir med dette våre brukere retten til å skrive ut kopi av dokumentet for intern bruk på institusjonen. Det må ikke kopieres fra dokumentet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt. Henvendelser om denne boka kan rettes til BIBSYS Brukerstøtte. Mer informasjon om BIBSYS finner du på TILVEKST - Brukerhåndbok,

3 Innhold Kommandoer...8 Generelt om TILVEKST...13 Før du kan begynne å bruke TILVEKST...13 Om budsjett i TILVEKST...14 Registrere opplysninger om eget bibliotek (INFo)...17 Registrere og endre opplysninger om eget bibliotek...18 Ansvarlige for avdelinger på biblioteket (ANSva)...19 Registrere og endre økonomisk enhet Førstegangsregistrering av økonomisk enhet Når økonomiske enheter er registrert tidligere...22 Registrere budsjett (BUDSjett)...24 Søke på økonomisk enhet Ingen treff Ett treff Flere treff...26 Registrere nytt fag (FReg)...26 Endre navn på et fag og merke 'ikke i bruk' (FEndr)...29 Registrere nye eller endre bevilgede beløp for økonomisk enhet eller fag (BEløp)...30 Registrere beløp for en helt ny økonomisk enhet...30 Endre bevilgede beløp...31 Tilvekstarbeid på slutten av regnskapsåret og overgang til nytt budsjettår...31 Nullstille budsjettopplysninger ved ny periode (BUDInit)...33 Budsjettkontroll (BUDKtr)...35 Alternativ 1: Budsjettoversikt for hele bibliotekenheten...37 a) Oversikt over budsjettet totalt...37 b) Budsjettoversikter for alle økonomiske enheter etter hverandre...37 c) Utskrift av budsjettoversikter for alle økonomiske enheter og alle fag under hver enhet...38 Alternativ 2: Budsjettoversikt for én økonomisk enhet...39 Alternativ 3: Budsjettoversikt for bare ett fag...40 Feil og feiltolkninger i budsjettarbeidet...41 Valutakurser (VALuta)...43 Leverandøropplysninger (LEV)...44 Én innførsel for hver leverandør...45 Søke på leverandøropplysninger (LEV)...45 Søkeskjermen...45 Kombinere søk...45 Avgrense søket...45 Utvide søket...46 Forklaring til søkefeltene...46 Ingen treff...47 Ett treff...47 Trefflisten...48 Ta med leverandøren til ordresøk (ORdre,)...49 Registrere ny leverandør (Reg)...50 Forklaring til feltene i registreringsskjermen...51 PF2 Søk: Søke etter leverandør...53 TILVEKST - Brukerhåndbok,

4 PF6 L-Inf: Lokale leverandøropplysninger...53 PF7 L-Net: Lokale data knyttet til nettdokumenter...55 PF8 L-Knr: Lokale kundenummer og medlemsnummer...57 PF11 F-Bem: Felles bemerkninger og spesialiteter...58 PF12 F-Bmå: Felles bestillingsmåte og elektroniske adresser...58 Kopiere leverandøropplysninger (Kopi)...60 Endre opplysninger om en leverandør (ENdre)...61 Slette leverandør (SLEtt)...62 Registrere bestilling uten å sende bestillingsbrev...62 Liste over leverandører...62 Feil og dubletter i leverandørregisteret...63 Retningslinjer for utforming av Levid...63 Personnavn...63 Firmanavn...64 Institusjoner...64 Bestillingsrutinene og bibliografisk registrering...66 Søking...66 Hvilke poster kan du registrere eller rette?...66 Objektstatuser og forholdet til TILVEKST:...67 Registreringsskjermene...67 Registrering...68 Autoritetskontroll...68 Litt om krav til registreringen...68 Registrere bestilling...70 Gjøre klar objektpost før bestilling...70 Registrere ny objektpost (BEst)...71 Rette en ukatalogisert objektpost (BEst,)...72 Sjekk på innbindingsverdi for ISBN...73 Registrere ny objektpost ved å kopiere en annen (BKopi)...74 Gjøre klar lokale bestillingsopplysninger...76 PF2 Bib: BIBsøk...81 PF4 99: Registrere opplysninger om tilfeldig leverandør...81 PF5 BEM: Bemerkning til leverandør...82 PF6 Plass: Plassering...82 PF10 Lev: Søke etter leverandør...83 Kvittering...84 Status 'reg'...84 Bestillingsønske som grunnlag for bestilling...85 Bestilling via EDI...88 Leverandører som mottar EDI-bestillinger...88 Hva kreves av biblioteket for å sende EDI-bestillinger?...88 Registrere bestilling uten å sende bestillingsbrev...89 Bestillingsbrev til leverandørene...90 Bestillingsbrev for alle nyregistrerte bestillinger (BREv)...90 Bestillingsbrev uten oppdatering (TESTBRev)...93 Hastebestillingsbrev for ei bestilling (HBbr)...93 Purrebrev til leverandørene...97 Purreliste for alle bestillinger som skal purres (PURRListe)...97 Purrebrev uten oppdatering (TESTPUrr)...99 Purrebrev for alle bestillinger som skal purres (PURRBrev)...99 Hastepurrebrev for ei enkelt bestilling (HPUrr) Purring av subskripsjoner TILVEKST - Brukerhåndbok,

5 Registrere mottak Søking104 Gjøre klar objektpost før mottak Opprette ny objektpost (MOtta) Rette ukatalogisert objektpost (MOtta,) Registrere ny objektpost ved kopiering av en annen post (MKopi) Gjøre klar lokale mottaksopplysninger Mottak av bestilt eksemplar: Mottak av ubestilt eksemplar PF2 BIBsøk: Søkeskjerm for søking i BIBSØK PF4 99: Registrere opplysninger om tilfeldig leverandør ved mottak PF5 Bem: Registrere bemerkninger til og fra leverandør (Bem) PF6 Plass: Registrere tilleggsopplysninger om plassering for et eksemplar PF8 Mer: Opplysninger om enkelteksemplarer PF10 Gjsyn: Registrere mottak til gjennomsyn PF11 Lev: Søke etter leverandør PF12 ISBN Kvittering Status 'akset' Registrere mottak av hefte/bind i serie/flerbindsverk (SMotta) Registrere mottak av faktura (FAktura) Liste over dokumenter som mangler faktura Forhåndsbetaling Ønske, bestille og motta musikk Søke på og registrere informasjon om bestilling (ORdresøk) Søke på bestillingsopplysninger (ORdresøk) Søkeresultatet Statuskoder for bestillingsbrev EDI responskoder Totalsum for samlefaktura PF10 Utskr / PF4 Mail: Utskrift av hele lista PF5 SKRiv: Presentasjon av bestillings- og/eller mottaksopplysningene for en post: 136 Når du har en post framme på skjermen, kan du gi disse underkommandoene:..137 PF4 Liste: Vise fram trefflista igjen PF5 Intern: Overføre til status intern PF6 Bem: Bemerkninger PF7 Fralev: Registrere melding fra leverandør PF8 Tillev: Registrere annen melding til leverandør og ta ut brevet på skriver eller sende via mail PF9 Ikke: Registrere at et dokument ikke skal tas inn PF10 Oppgitt: Melding fra leverandør om oppgitt PF11 Avbest: Registrere avbestilling og ta ut avbestillingsbrev / sende via mail.141 PF12 Utsolgt: Melding fra leverandør om utsolgt Bestillingshistorikk (HIst) Ordrerespons via EDI Aksjonskoder EDI responskoder Tilgjengelighetskoder Påminnelses-e-post Liste over utestående bestillinger med EDI ordrerespons (OEDI) Rette, rydde og slette poster Rette objektpost og/eller dokumentpost (KORIT/KORIG) Endre leverandør på bestilling (NYLev) TILVEKST - Brukerhåndbok,

6 Andre rette-, rydde- og slette-kommandoer Lenking av serier og flerbindsverk Spesielt for lenking i TILVEKST Lenking ved bestilling eller ved mottak Flerbindsverk: Serier: Fysisk og pris Pris Fysiske og ikke-fysiske dokumentposter Forholdet mellom fysisk og pris Oversikt over utfylling av felt ved forskjellig faktureringsmåte: Subskripsjoner Gjennomgang av bestilling og mottak av flerbindsverk Bestilling av flerbindsverk Mottak av flerbindsverk Mottak av hefte eller bind i serien Subskripsjoner Subskripsjonsindikator Budsjett Purring Mottak av subskripsjon på serienivå Mottak av bind/hefte i subskripsjon Delleveranser Indikatorer Subskripsjonsindikator Delleveranseindikator Feil med delleveranseindikatoren Sende rettemelding om delleveranser Budsjett Purring Oversikter og lister Bestilling av flerbindsverk med delleveranser Mottak av verk med delleveranser på serienivå Mottak av bind i serie med delleveranser Mottak av selve delleveransen Slå sammen delene av et komplett bind (BINd) Oversikt over statuser Søke fram verk med delleveranser Ordresøk BIBSØK Bestille enkelthefter Ikke-analyserte serier Som periodikum Som monografi: Analyserte serier Gjennomsyn Gjennomsynsmottakerne Søke opplysninger om en som mottar til gjennomsyn (GJSOek) Registrere en som skal motta til gjennomsyn (GJReg) Når mottakeren også er registrert som låner TILVEKST - Brukerhåndbok,

7 2. Når mottakeren ikke er registert som låner Endre opplysninger om en som mottar til gjennomsyn (GJEndre) Se hva en person har mottatt til gjennomsyn (GJMstatus) Se hvem som skal motta et dokument til gjennomsyn (GJDstatus) Se hvem som har et dokument til gjennomsyn (GJInfo) Slette gjennomsynsmottaker (GJSLett) Liste over gjennomsynsmottakere (GJList) Motta dokument og registrere gjennomsyn (MOtta) Purrebrev til gjennomsynsmottakere Vanlig gjennomsynspurring (GJPurr) Hastepurring (GJHpurr) Testpurrebrev (GJTestpur) Statistikk TILVEKST hovedstatistikk TILVEKST statistikk monografier Tidsforbruk: Best-Akset-Kat Lister 196 Lister på web Generell dokumentliste Liste over forhåndsbetalte bestillinger som ennå ikke er mottatt Liste over bestillingsønsker Liste over leverandører L (Lister) fra hovedmenyen Lister for delleveranser Subskripsjonsliste Dokumenter uten faktura Lister fra M (Bestille kataloger) i hovedmenyen Tekstfiler inn i Excel TILVEKST - Brukerhåndbok,

8 Kommandoer Kommando Underkommando Beskrivelse ASøk AKopi BEst, BEst PF1 Hjelp Gå fra bibliografisk skjerm til søking i autoritetsfila. Kopiere autoritetspost fra ASøk til bibliografisk skjerm. Registrere bestilling, ved behov rette ukatalogisert objektpost først Registrere ny objektpost og bestilling, ikke periodika I feltet 'Levid' gir PF1 Hjelp mulighet til å søke opp leverandør og hente Levid inn til skjermen. 99 Registrere tilfeldig leverandør BINd BKopi BREv BUDInit BUDKtr BUDMeny BUDSjett Bem Plass Lev Enmai Enbla Enuts Fbla Mail Top Utskr BEløp FEndr FReg Registrere bemerkning til leverandør Registrere oppstillingsopplysninger Søke i leverandøropplysninger Slå sammen dellevanser til et ferdig bind Kopiere objektpost og registrere bestilling. (Samme underkommandoer som BEst) Ta ut bestillingsbrev Nullstille budsjettopplysninger Budsjettoversikt for økonomisk enhet og/eller fag Budsjettoversikt for alle registrerte fag under alle økonomiske enheter sendes til brukers mailadresse Bla i budsjettoversiktene for alle økonomiske enheter Utskrift av budsjettoversikt for alle registrerte fag under alle økonomiske enheter Bla i budsjettoversiktene for de enkelte fagkodene under en økonomisk enhet Skjermbildet sendes til brukers mailadresse Tilbake til den økonomiske enheten du startet med Utskrift av skjermbildet Meny for budsjettfunksjoner. Budsjettregistrering Registrere nye eller endre bevilgede beløp Endre navn på fag og merke 'ikke i bruk' Registrere fag TILVEKST - Brukerhåndbok,

9 BYBrev BYPurr EReg EKOPI, EReg, EReg,<nr> EKORIg Felles for EReg og EKOPI: PF7 Felles PF8 Lokal Felles for EREGkommandoene ved bestilling: PF5 Best Felles for alle EREGkommandoene: PF1 Hjelp PF4 Nett Skrive ut bytte-bestillingsbrev Skrive ut purrebrev av byttebestillinger Registrere ny objektpost for nettdokument. Gjelder både bestilling og mottak. Se 'Nettdokumenter - Brukerhåndbok'. Registrere ny objektpost for nettdokument med utgangspunkt i post for tilsvarende trykt dokument. Gjelder både bestilling og mottak. Se 'Nettdokumenter - Brukerhåndbok'. Registrere fellesdata. Registrere lokale data. Registrere abonnement (dokumentpost) for nettdokument med utgangspunkt i eksisterende objektpost. Kan brukes både for å bestille og motta. Se 'Nettdokumenter - Brukerhåndbok'. Utfyllende opplysninger om bestillingen, med bl.a. mulighet for å undertrykke bestillingsbrev. Motta nettdokument som er i bestilling. Se 'Nettdokumenter Brukerhåndbok'. Rette lokale opplysninger om abonnementet. Se 'Nettdokumenter Brukerhåndbok'. Hjelp til feltet der markøren står. Gir for mange av feltene liste over tillatte verdier. I feltet 'Levid' gir PF1 Hjelp mulighet til å søke opp leverandør. Registrere nettlenke og nettlenkedata. Gir også tilgang til lokale nettlenkedata. PF10 Bem Registrere intern bemerkning, åpen eller lukket (gjelder e- tidsskrifter). FAktura PF11 < - - PF > Bla til venstre i skjermen. Bla til høyre i skjermen. Registrere mottak av faktura 99 Registrere tilfeldig leverandør BEM GJSYn LEV Registrere bemerkninger til og fra leverandør, pluss åpen og lukket bemerkning bibliotek Sende til gjennomsyn Søke på leverandør fra fakturaskjermen TILVEKST - Brukerhåndbok,

10 GJBrev GJDstatus GJEndre GJHpurr GJInfo GJList GJMstatus GJPurr GJReg GJSLett GJSOek GJTestpur HBbr HIst PLass MER Registrere tilleggsopplysninger om plassering Registrere oppstillingsopplysninger Følgeskriv til gjennomsynsmottaker Se hvem som skal ha et dokument til gjennomsyn Endre opplysninger om gjennomsynsmottaker Hastepurrebrev Se hvem som har et dokument til gjennomsyn Liste over gjennomsynsmottakere Se hva en person har mottatt til gjennomsyn Purrebrev Registrere gjennomsynsmottaker Slette gjennomsynsmottaker Søke opplysninger om gjennomsynsmottaker Purrebrev uten oppdatering Ta ut hastebestillingsbrev Tilveksthistorikk (fra BIBSØK) HPurr INFo KORIG/ KORIT LEV ANSva ØKon REG ENdre Slett Reg Kopi PF6 L-Inf PF7 L-Net PF8 L-Knr PF9 Liste Ta ut hastepurrebev for ei bestilling Opplysninger om BIBSYS-bibliotek Ansvarlige personer Registrere/liste økonomiske enheter Registrere ny økonomisk enhet Rette dokumentpost, ved behov rette ukatalogisert objektpost først Leverandøropplysninger Endre leverandøropplysninger. Slette leverandør. Registrere ny leverandør. Kopiere leverandøropplysninger. Lokale leverandøropplysninger. Lokale data knyttet til nettdokumenter. Lokale kunde- og medlemsnumre hos leverandøren. Tilbake til trefflista ved treff på flere leverandører. TILVEKST - Brukerhåndbok,

11 MBest MELDDel MKopi MMOtta MOtta PF11 F-Bem PF12 F-Bmå ORdre, Felles bemerkninger og spesialiteter. Felles bestillingsmåte, purremåte og avbestillingsmåte, med tilhørende elektroniske adresser (e-post eller EDI). Tar leverandøren med til ordresøk. Kommandoen må tas fra en leverandørpost. Registrere ny objektpost og bestilling av musikk Sende rettemelding om delleveranser Kopiere objektpost, registrere ny dokumentpost og mottak (Samme underkommandoer som MOtta) Motta ubestilt eksemplar av musikk Registrere mottak for bestilt dokumentpost, ny dokumentpost og mottak for ubestilt eksemplar. Registrere ny objektpost, dokumentpost og mottak, ikke periodika 99 Registrere tilfeldig leverandør MØNskes NYLev OEDI ORdresøk Bem GJSYn LEV PLass PF12 ISBN PF1 Hjelp Avbest BEm FRalev IKke INTern Registrere bemerkninger til og fra leverandør Sende til gjennomsyn Søke på leverandør fra mottaksskjermen Registrere tilleggsopplysninger om plassering Se bestilt ISBN/alternativt ISBN. Registrere ny objektpost og bestillingsønske for musikk Endre leverandør på ei bestilling Liste over utestående bestillinger med EDI ordrerespons Søke på og registrere informasjon om bestilling I feltet 'Levid' gir PF1 Hjelp mulighet til å søke opp leverandør, og hente Levid inn til skjermen. Registrere avbestilling og ta ut brev Bemerkninger Registrere melding fra leverandør Overføre dokumentpost til status 'ikke' Gir posten status 'intern' ISbd Liste Visning av bibliografiske opplysninger, uten at du mister ordredataene. (Kommandoen ligger ikke som PF-tast) Treffliste OPpgitt Registrere bestilling som oppgitt TILVEKST - Brukerhåndbok,

12 SKRiv Vise bestillingsopplysninger for et treff i trefflista PURRListe PURRBrev RES RList SMotta TESTBrev TESTPUrr UTAll VALuta ØKOPi Sorta Sortd TILLev UTSolgt Sortere lista alfabetisk Sortere lista på DOKID Registrere melding til leverandør og ta ut brev Registrere bestilling som utsolgt Ta ut liste over purrebrev Ta ut purrebrev Reservere eksemplar. Se 'UTLÅN Brukerhåndbok'. Reserveringsliste. Se 'UTLÅN Brukerhåndbok'. Registrere mottak for flere hefter/bind etter hverandre. (Samme underkommandoer som under FAktura) Skrive ut bestillingsbrev uten oppdatering i basen Skrive ut purrebrev uten oppdatering Se antall utlån på et DOKID. Se 'UTLÅN Brukerhåndbok'. Valutakurser Kopiere objektpost og registrere bestillingsønske. Se 'Registrere bestillingsønske Veiledning'. ØKORig Rette et bestillingsønske. Se 'Registrere bestillingsønske Veiledning'. ØNske Registrere bestillingsønske, ved behov rette ukatalogisert objektpost først. Registrere ny objektpost og bestillingsønske. Se 'Registrere bestillingsønske Veiledning'. TILVEKST - Brukerhåndbok,

13 Generelt om TILVEKST Hovedfunksjonene i TILVEKST er å bestille litteratur og registrere at du har mottatt det som kommer til biblioteket, enten dette er bestilt eller ubestilt. For å komme til TILVEKST velger du T i BIBSYS hovedmeny. Du får hovedmenyen i TILVEKST: BIBSYS TILVEKST Gi kommando: : Hjelp Bib Meny Info Lev Val Ordre Budme Noen av de vanligste kommandoene for TILVEKST er vist på kommandolinja nederst på skjermen (PF-tast-linja). Kommandoene du bruker for å bestille og motta dokumenter, krever søking først. Disse kommandoene må dermed gis fra en søkeskjerm, og er ikke med her. Før du kan begynne å bruke TILVEKST En forutsetning for å kunne bruke TILVEKST er at du har adgang til modulen. Dette ordnes ved at bibliotekets leder for tilvekst tar kontakt med BIBSYS brukerstøtte. Når du skal ta i bruk TILVEKST for første gang, må en del forhold være ordnet for at du skal kunne bestille og motta. I tillegg må du også ordne litt selv helt til å begynne med: 1. BIBSYS må ha registrert biblioteket ditt 2. BIBSYS må gi adgang til enkeltpersoner i biblioteket som skal ha spesielle rettigheter knyttet til budsjett- og brev-rutinene 3. Du må lage rammeverk for budsjettet 4. Du må legge inn budsjett-tall Ikke alle som har adgang til TILVEKST har adgang til alle rutiner. Det er adgangsbegrensning knyttet til budsjett og brevutskrift. Hvert bibliotek må ha adgang til alle rutiner, men biblioteket bestemmer selv hvilke personer som skal ha adgang til TILVEKST - Brukerhåndbok,

14 hva. Kontakt BIBSYS brukerstøtte om dette. Om budsjett i TILVEKST For å kunne avspeile regnskapssystemets konti i BIBSYS Biblioteksystem, deler hvert bibliotek budsjettet sitt inn i én eller flere økonomiske enheter, som igjen deles inn i én eller flere fagkoder. Hver økonomisk enhet må ha minimum én tilhørende fagkode. Minst én økonomisk enhet med tilhørende fagkode må være registrert før biblioteket kan ta i bruk bestillings- og mottaksrutinene. Her er en oversikt over hvor de forskjellige oppstartsdataene du må registrere selv, skal registreres. Nærmere forklaring følger senere. Type informasjon som skal registrerers Kommentarer Kommando Forklaring Informasjon om biblioteket Brukes bl.a til brevhode på bestillingsbrev og purringer. INFo - kommando fra TILVEKST hovedmeny. For registrering av bibliotekets navn, adresse etc. Budsjettstruktur og bevilgninger Budsjettet må deles i to nivåer: Økonomiske enheter og Fagkoder. INFo - kommando fra TILVEKST hovedmeny. Videre underkommandoen ØKon. For registering av økonomisk enhet BUDMeny - kommando fra TILVEKST hovedmeny. Videre BUDSJ med underkommandoene FReg og BELøp. For registrering av fagkoder og bevilget beløp. Legg merke til at økonomiske enheter registreres ved hjelp av INFO-rutinen, mens fagkoder registreres i BUDSJett. Økonomiske enheter og fagkoder brukes svært forskjellig i de forskjellige BIBSYSbibliotekene. Biblioteket bestemmer selv hvor mange økonomiske enheter og fagkoder det skal ha, hvilke navn de økonomiske enhetene og fagkodene skal ha, og hvilke koder som skal brukes på dem. Et svært lite bibliotek, med bare én konto i regnskapssystemet, kan klare seg med én økonomisk enhet der det hører med én fagkode: TILVEKST - Brukerhåndbok,

15 Hvis du f eks ønsker å vite hvor mye biblioteket bruker av budsjettet til ulike delsamlinger, kan du fortsatt ha bare én økonomisk enhet (som tilsvarer regnskapets ene konto), og så ha flere tilhørende fagkoder, på denne måten: Andre kan ha bruk for flere økonomiske enheter, men med én fagkode hver, der hver økonomisk enhet representerer ett av fagene ved institusjonen. De statlige høgskolene er spesielle fordi de ofte er spredt geografisk, men ligger under samme bibliotekskode i BIBSYS Biblioteksystem. For å unngå en del praktiske problemer, bør de lage seg en modell der hvert geografisk sted eller avdeling er en økonomisk enhet, og så bruke fagkoder for å dele inn videre, omtrent slik: Du kan senere etter behov legge til flere økonomiske enheter og fagkoder, men du kan ikke endre selv kodene. Derimot kan du endre navnene, og dermed kan du ofte fortsette å bruke gamle koder. Du kan heller ikke slette økonomiske enheter og fagkoder selv, men du kan gi dem status 'ikke i bruk'. TILVEKST - Brukerhåndbok,

16 Du kan selv når som helst legge til økonomiske enheter og fagkoder etter behov. Skjematisk framstilt blir dette omtrent slik: Type informasjon Registrere Endre / Slette Navn, adresse etc for økonomiske enheter Info - Økon Info Økon Kode for økonomiske enheter Info - Økon Info Økon for å sette 'ikke i bruk' Navn, adresse etc for fagkoder Budsj - Freg Budsj - Fendre Kode for fagkoder Budsj - Freg Budsj Fendre for å sette 'ikke i bruk' Økonomisk tildeling / bevilgning Budsj - Beløp Budsj Beløp Dersom økonomisk enhet/fagkode er registrert i enten PERIODIKA eller TILVEKST, er koden tilgjengelig fra den andre modulen. PERIODIKA og TILVEKST kan derfor bruke den samme inndelingen. Før du begynner å registrere økonomiske enheter og fagkoder, er det lurt å lage en oversikt, slik at du er sikker på at du oppnår det du vil med inndelingen. Er du i tvil om hvordan du skal gjøre det, bør du lage en enkel modell og så heller bygge ut ved behov. Husk: det er lett å legge til, men vanskelig å trekke fra! Det er flere rutiner enn bestilling og mottak som tar hensyn til økonomiske enheter eller fagkoder. Her er en oversikt over noen rutiner som kan avgrenses ved hjelp av dem: Rutiner Kan avgrenses med økonomisk enhet Kan avgrenses med fagkode Utskrift av bestillingsbrev / purrebrev X - Adresse på brevet INFO X - Ordresøk ORDRE X X Statistikk fra 'V' i hovedmenyen X X Budsjettkontroll BUDKTR X X Nullstilling av budsjett BUDINIT X - Lister og statistikk på web X X Lister (fra 'L' i hovedmenyen) X X Statistikk (fra 'V' i hovedmenyen) X X TILVEKST - Brukerhåndbok,

17 Registrere opplysninger om eget bibliotek (INFo) Kommando Underkommando Beskrivelse INFo ANSva ØKon REG Opplysninger om BIBSYS-bibliotek Ansvarlige personer Registrere/liste økonomiske enheter Registrere ny økonomisk enhet Før du kan begynne å bruke TILVEKST, må BIBSYS Brukerstøtte ha registrert bibliotekenheten din. Når dette er i orden, kan du bruke kommandoen INFo for å søke fram de registrerte opplysningene om biblioteket ditt, legge inn nye, og oppdatere dem etter hvert som de endrer seg. Hvert bibliotek legger inn og vedlikeholder opplysningene om sitt bibliotek. Alle kan søke på dem. Noen av opplysningene er bare til internt bruk ved biblioteket, men de fleste opplysningene kan leses også av ansatte i andre BIBSYS-bibliotek. Legg merke til at selve INFo-skjermen i tillegg er tilgjengelig fra hovedmenyen i BIBSYS Biblioteksystem. Der finner du den under 'I Biblioteksinformasjon', og videre 'O Oppdatering av info knyttet til egen enhet'. En del av opplysningene kan der endres av alle ansatte ved biblioteket. Oppdatering av institusjonens overordnede navn, samt bruk av underkommandoene, har du imidlertid kun adgang til fra TILVEKST. Opplysningene brukes foruten i Biblioteksinformasjon også for å lage brevhode på flere typer brev som biblioteket sender ut. Det er derfor viktig at du er nøye med alt du registrerer i INFo, og nøye med at opplysningene alltid er oppdatert. TILVEKST - Brukerhåndbok,

18 Registrere og endre opplysninger om eget bibliotek Kommandoen INFo gir en skjerm som denne for ditt bibliotek: Registrere/endre biblioteksopplysninger (INFo) BIBSYS TILVEKST Gi kommando: : BIBLIOTEKSOPPLYSNINGER Sist oppdatert: Biblioteknavn : UBO. Bibl. for humaniora og samfunnsvitenskap : Bibliotekkode : k Kortform : UHS Engelsk navn : UBO. Bibl. for humaniora og samfunnsvitenskap Alfab.felt : Besøksadresse : Moltke Moes vei 39 Postadresse : Postboks 1009 Blindern Postnummer : 0315 : Poststed : Oslo Telefon : Telefax : Hjemmeside URL: Bemerkninger : Hjelp Meny Ansva Økon Hovedskjermen for biblioteksopplysninger har informasjon som gjelder hele bibliotekenheten. Fra denne skjemen kan du bruke en av underkommandoene for å legge inn flere opplysninger om bibliotekenheten din, og for å oppdatere dem. Kommentarer til noen av feltene i skjermen: Biblioteknavn Bibliotekkode Bibliotekenhetens fulle navn. Navnet er utfylt av BIBSYS første gang rutinene tas i bruk av ditt bibliotek. Navnet kan endres. Feltet er søkbart i Biblioteksinformasjon fra hovedmenyen. Bibliotekkoden er registrert av BIBSYS, og kan ikke endres. Bibliotekkoden er en bokstavkode som identifiserer bibliotekenheten. Koden består av en eller to bokstaver: d (Universitetsbiblioteket i Bergen) ua (Høgskolen i Telemark) Koden er søkbar i Biblioteksinformasjon fra hovedmenyen Kortform Engelsk navn Kortformen er en forkortelse av biblioteknavnet (vanligvis samkatalogkoden). Feltet er søkbart i Biblioteksinformasjon fra hovedmenyen. Engelsk navneform blir brukt på brevene når leverandøren har en av språkkodene ENG, FRE, ITA, SPA, GER. Fyller du ikke ut disse feltene, blir den norske navneformen brukt. TILVEKST - Brukerhåndbok,

19 Alfab.felt Sist oppdatert Alfabetiseringsfelt for biblioteknavnet. Du bruker feltet for å oppgi navneform som skal være søkbar i Biblioteksinformasjon fra hovedmenyen, i tillegg til det som står etter forteksten 'Biblioteknavn'. Datoen blir oppdatert til dagens dato, dersom noen av feltene blir endret. Hjemmeside URL Adresse til bibliotekets nettside. Trykk ENTER etter at du har registrert eller endret noe. Er alt i orden, får du beskjed om at opplysningene er oppdatert. Ansvarlige for avdelinger på biblioteket (ANSva) Underkommandoen ANSVa gir denne skjermen for opplysninger om ansvarlige personer ved biblioteket: Ansvarlig for avdelinger på biblioteket (ANSv) BIBSYS TILVEKST Gi kommando: : Ansvarsområde Navn Direkte tlf : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : HJELP MENY Trykk ENTER når du har registrert eller endret. Disse opplysningene kan bare leses fra denne skjermen. Det betyr at det kun er personale med adgang til TILVEKST ved eget bibliotek som kan nyttiggjøre seg disse opplysningene. Registrere og endre økonomisk enhet Underkommandoen ØKon brukes for å registrere en ny økonomisk enhet, eller endre opplysninger om en som er registrert fra før. 1. Førstegangsregistrering av økonomisk enhet Dersom ingen er registrert fra før, gir underkommandoen ØKon denne skjermen: TILVEKST - Brukerhåndbok,

20 Ingen økonomisk enhet registrert. Registrere/endre økonomisk enhet BIBSYS TILVEKST Gi kommando: : Enhetkode : (Opplysn. som registreres gjelder TILVEKST og periodika) (Evt. egne PERIODIKA-oppl. registreres vha PF9) Enhet navn : Gateadresse : Postadresse : Land : NORGE Engelsk navn og adresse: Enhet navn : Gateadresse : Postadresse : Land : NORWAY Telefonnr. : Telefax: Felles-opplysn. (tilvekst og periodika) GLN-nummer (EDI): Sortere faktura : Brevformat : Innbindingsform : I bruk : JA Hjelp Meny Peri Kommentarer til noen av feltene i skjermen: Enhetkode Enhet navn Engelsk navn og adresse Kode som identifiserer den økonomiske enheten. Koden kan være på inntil 10 bokstaver, og lages av biblioteket. Velg en kode som er enkel å skrive. Koden er til internt bruk ved biblioteket, og det er ingen grunn til å gjenta bibliotekkoden e.l. Fullstendig navneform for den økonomiske enheten, slik du vil den skal komme ut på brev (f eks bestillingsbrev). Legger du inn engelsk navneform og adresse for biblioteket her, blir denne brukt på brevene når leverandøren har en av språkkodene ENG, FRE, ITA, SPA, GER. Fyller du ikke ut disse feltene, blir den norske navneformen alltid brukt. Fullstendig e-postadresse for den økonomiske enheten. Brukes som avsenderadresse for e-post-bestillingsbrev/-purrebrev til leverandører. Feltet MÅ være fylt ut hvis du skal sende bestillinger til leverandører via EDI eller mail. Tilbakemeldinger fra leverandører angående mail- /EDI-bestillinger kommer hit. Bruk gjerne samme e-postadresse for flere økonomiske enheter, dersom dette er praktisk. NB! Husk å sjekke jevnlig om det kommer e-post til denne adressen! GLN-nummer (EDI): Sortere faktura GLN (Global Location Number) brukes som avsendernummer mot EDI-mottakere. Det unike nummeret tildeles av GS1 Norway. Se kapitlet Bestilling via EDI. Du kan velge om du vil ha fakturaen sortert etter økonomisk enhet eller fagkode. (Såkalt 'fund-code'). OBS! Fagkode bør velges som fund-code for økonomiske enheter som omfatter periodika, for at fakturaer skal kunne registreres som samlefaktura. Tillatte verdier i feltet er ENH for økonomisk enhet og FAG for fagkode TILVEKST - Brukerhåndbok,

Brukerprofil og brukeropplysninger

Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerhåndbok Oppdatert: 2007-01-15 2007-01-15: Endret beskrivelse av rolleskjermen. 2005-10-13: Tilføyd beskrivelse av nytt felt i brukerprofilen: Ksted. 2005-02-15:

Detaljer

Tegnbaserte skjermer via Telnet

Tegnbaserte skjermer via Telnet Tegnbaserte skjermer via Telnet Brukerhåndbok Oppdatert: 2004-12-28 2004-12-28: Nye skjermbilder og små justeringer. Dette dokumentet har tidligere vært navngitt som: "BIBSYS-grensesnittet: Tegnbaserte

Detaljer

Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA

Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA Akkvisisjonsbrev Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA Oppdatert: 2006-10-02 2006-10-02: Omtale av revidert løsning for akkvisisjonsbrev, med utfasing av utskrift direkte til printer, standardisering

Detaljer

2006-10-02: Lagt inn nytt kapittel 'Hovedstatistikk'. Dette er veiledning til statistikken, og lå tidligere som nettside på gammelt nettsted.

2006-10-02: Lagt inn nytt kapittel 'Hovedstatistikk'. Dette er veiledning til statistikken, og lå tidligere som nettside på gammelt nettsted. PERIODIKA Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-10-02 2006-10-02: Lagt inn nytt kapittel 'Hovedstatistikk'. Dette er veiledning til statistikken, og lå tidligere som nettside på gammelt nettsted. Korrigert beskrivelse

Detaljer

Innhold. Fakturagrunnlag og avregning 2000-06-05 2

Innhold. Fakturagrunnlag og avregning 2000-06-05 2 BIBSYS Fakturagrunnlag og avregning Brukerhåndbok Skrevet av: Per Thoresen Oppdatert: 2000-06-05 2000-06-05 Noen viktige endringer i innledningskapitlet Avregning mellom BIBSYS-bibliotekene. 2000-05-03

Detaljer

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver Nettdokumenter Brukerhåndbok Oppdatert: 2013-01-24 2013-01-24 Oppdatert avsnitt og skiftet skjermbilde i avsnitt Registreringsskjerm for nettdokumenter Endret teksten for PakkeID under Oversikt over feltene

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter BIBSYS Lisa Administrasjon av nettdokumenter Historikk eadmin 2004-2005 Lisa 2006 laget spesielt for ABM utvikling 2007: ABM ikke lenger aktør i Lisa Lisa direkte bruk Bibliotekene administrerer sine avtaler

Detaljer

Lånebestillinger i INNLÅN og BRUBEST

Lånebestillinger i INNLÅN og BRUBEST Lånebestillinger i INNLÅN og BRUBEST Brukerhåndbok Oppdatert: 2009-02-01 2009-02-08 Mulig å få tilgang til OpenURL-tjeneste for å ekspedere bestilling, via PF9 både i BRUBest og INNBest. 2008-10-13 Mulig

Detaljer

Lagt til et innledningskapittel og et kapittel om kommandoen STRek.

Lagt til et innledningskapittel og et kapittel om kommandoen STRek. Etiketter Brukerhåndbok Oppdatert: 2007-09-25 2007-09-25: Lagt inn omtale av kommando NYStrek. 2005-02-07: Dette dokumentet er en sammenslåing av tre tidligere håndbøker: 'Ryggmerkingsetiketter i BIBSYS',

Detaljer

2006-10-02: Ä Lagt inn nytt kapittel 'Statistikk' (veiledning til Katalog-statistikken).

2006-10-02: Ä Lagt inn nytt kapittel 'Statistikk' (veiledning til Katalog-statistikken). Katalog Brukerhåndbok Oppdatert 2013-02-05 2009-03-31 Oppdatert beskrivelse av kommando gjenbruk. 2008-08-22 Fjernet henvisninger til BibSøk Nett. 2008-01-24 Lagt til forklaring til antall gratisressurser

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b.

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. MINIDATA Brukerhåndbok Oppdatert 2010-05-19 2010-05-19 MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01 Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. Oppdatert med

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Utlån 8 78 381 17 288 14 66 22 436 29 88 28 348 27 192 27 966 32 616 31 19 3 22 35 463 34 22 3 8 32 248 36 94 45 765 48 478 44 826

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Lagt inn lenke til sentral informasjonsside knyttet til Nasjonalt lånekort. Generell gjennomgang med oppdatering av betegnelser og beskrivelser.

Lagt inn lenke til sentral informasjonsside knyttet til Nasjonalt lånekort. Generell gjennomgang med oppdatering av betegnelser og beskrivelser. Lånekortet Brukerhåndbok I tillegg til denne håndboken, se viktig informasjonsside Nasjonalt lånekort Oppdatert: 2009-11-23 2009-11-23: Lagt inn lenke til sentral informasjonsside knyttet til Nasjonalt

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Dokumentet er aktuelt i forhold til Katalog, Minidata og konvertering

Dokumentet er aktuelt i forhold til Katalog, Minidata og konvertering BIBSYS Autoritetskontroll Brukerhåndbok Skrevet av Nina Berve Oppdatert 2013-04-02 Dokumentet er aktuelt i forhold til Katalog, Minidata og konvertering Dokument er basert på trykt versjon 'Autoritetskontroll'

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT...

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT... 1. INNKJØP...2 2. OPPSETT... 2 2.1. VALUTA... 2 2.1.1. Oppdater (legg til) en kurs...3 2.2. LEVERANDØRER... 3 2.2.1. Opprette en leverandør...4 2.3. BUDSJETTER...7 2.3.1. Opprette budsjett...8 2.3.2. Budsjetthierarki...

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon)

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Sist oppdatert: 28.11.2013 07:36 Logg inn og start KLF effektivitetskontrollen (brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Du logger deg inn i systemet via www.kjottbransjen.no,

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen.

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen. Registrere telefonen Telefonen registreres ved å sende meldingen REG Fra telefonen til SMSBankens nummer (26100). Kontonummeret er en av dine kontoer i banken. Et registrert telefonnummer

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø.

2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø. Automatlager Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-08-28 2006-08-28 Mulig å velge utlånssted man skal ekspedere. Støtte for at materiale for DigitAlt-prosjektet kan håndteres som egen kø. Alle brukere ved NB Rana

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Utskrifter, jobboversikt og abonnement

Utskrifter, jobboversikt og abonnement Utskrifter, jobboversikt og abonnement Brukerhåndbok Oppdatert: 200-11-04 2008-11-10: Mulig å aktivere browser for å se ferdig resultat av utskrift til Web. 2004-10-12: Fjernet omtale av destinasjonen

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte

Søke om prosjektstøtte, investeringsstøtte eller incentivstøtte BRUKERINSTRUKS FOR MIN FORENING Innhold 1. Førstegangsregistrering av forening 2. Oppdatering av forening som allerede er registrert 3. Sende søknad til Velferdstingets Kulturstyre Søke om driftstøtte

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Brukerveiledning for bibliotek som bruker andre biblioteksystem Skrevet av: Erling Fossan og Hege Johannesen Oppdatert: 2004-03-22 2004-03-22 Nytt dokument.

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer