Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus"

Transkript

1 CINAHL & MEDLINE - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

2 Innhold Hva er Cinahl?... 3 Hva er Medline?... 3 Starte Cinahl/Medline... 3 Timeout NB!!... 4 Hvordan søke i Cinahl/Medline?... 4 Legge til flere søkebegrep... 8 Kombinere søk... 8 Søking på forfatter... 9 Søking på tidsskrift... 9 Søking på tekstord (dvs. ord i titler, abstracts etc. )... 9 Limit-funksjonen Se på referansene i søkeresultatet Hvordan få tak i artikkelen? Les artikler i fulltekst Skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e-post Lagre søk Avslutte søkingen NB!!!!...15 Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

3 Hva er Cinahl? Cinahl (Cumulative Index To Nursing and Allied Health) er en bibliografisk database som registerer artikler fra ca 1200 engelskspråklige tidsskrifter innen sykepleie- og helsefag. I tillegg registreres avhandlinger, konferanserapporter, videoer, undervisningsmateriell, brosjyrer med pasientinformasjon m.m. Databasen dekker perioden fra 1982 og framover og oppdateres månedlig. Hva er Medline? Medline er en bibliografisk database og regnes som en av de viktigste bibliografiske hjelpemiddel innen medisin. Den registrerer og indekserer artikler fra ca biomedisinske tidsskrifter fra en rekke land. Det registreres bare tidsskriftsartikler i Medline. Databasen strekker seg fra 1966 og framover og oppdateres månedlig. Du kan selv velge hvilken tidsperiode du ønsker å søke i. Vi har tilgang til Cinahl og Medline via databaseverten Ovid. Ovids versjon av Cinahl og Medline er kun tilgjengelig når du sitter på en maskin med internettilknytning via høgskolens nettverk. Ta kontakt med biblioteket dersom du har behov for tilgang hjemme. Medline finnes imidlertid tilgjengelig gratis på weben i form av databasen PubMed. Starte Cinahl/Medline Du finner en lenk til de to databasene på bibliotekets webside under databaseoversikten (se ill. på framsiden). Internett-adressen (URL'en) til begge databasene er: Du vil få opp følgende oppstartbilde: Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

4 Skjermbildet gir en oversikt over hvilke databaser som er tilgjengelige. Ikonet til venstre for databasenavnene gir informasjon om hver enkelt database. Klikk på ønsket database for å starte søkingen. Timeout NB!! Antall samtidige brukere er begrenset. Det er derfor lagt inn en automatisk timeout. Det betyr at man automatisk blir logget ut av basen etter 15 min inaktivitet. Husk derfor å klikke i programmet med jevne mellomrom (back- og forwardknappene gjelder ikke) for ikke å bli kastet ut. Hvordan søke i Cinahl/Medline? Når du har valgt en database, f.eks Cinahl, får du opp hovedskjermbildet ("Main Search Page"). Fra andre skjermbilder kan du velge knappen merket Main Search Page for å komme tilbake til dette hovedskjermbildet: Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

5 Øverst i skjermbildet vil du se hvilken database og tidsperiode du har valgt å søke i. Dersom du ønsker å endre database/tidsperiode kan du klikke på Change database -knappen. Du vil da få opp listen over de tilgjengelige basene (tidsperiodene) igjen. Subject Headings Cinahl og Medline opererer begge med emneordslister men med hver sin! Cinahl Subject Headings Alle referanser (artikler) i Cinahl blir tildelt emneord fra en emneordsliste som kalles Cinahl Subject Headings. MeSH Subject Headings Alle referansene (artiklene) i Medline blir tildelt emneord fra en emneordsliste som kalles MeSH (Medical Subject Headings). Emneordene brukes for å beskrive hva hver enkelt artikkel handler om. Det er en fordel å benytte Cinahl Subject Headings eller MeSH-emneordene når man søker, da er man nemlig sikret å få med alle synonymer, ulike stavemåter, entalls-/flertallsendelser etc. Søketips! Ved søk i BIBSYS vil det på mange av referansene være lagt inn MeSH-termer. Når du har søkt fram en post i Bibsys klikk på "Fullstendig liste over emneord og klassifikasjonsnummer" for å se emneordene. På denne måten får du nyttige tips til hvilke emneord du kan bruke. Databasen SweMed+ benytter også Mesh-termer. Eksempel på søk i Cinahl: Start søket ved å skrive inn et ord eller en frase i søkefeltet (husk at du her må søke på engelsk). Kontroller at det er krysset av i ruten for "Map Term to Subject Heading" og klikk Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

6 på "Search"-knappen til høyre. Systemet vil nå forsøke å "mappe" dvs. lete i sine lister/indexer etter emneord som er identiske med, tilsvarer eller ligner på det du skrev inn. I neste skjermbilde presenterer programmet de emneordene det tror er aktuelle. For å få en forklaring på begrepene, kan du klikke på den blå i en til høyre for begrepet (Scope). Klikk på det mest aktuelle emneordet (NB! Klikk på selve ordet) for å se på dets trestruktur, dvs. plassering i emnehierarkiet. Da får du samtidig oppgitt hvor mange treff søket på et bestemt emneord vil resultere i. For søk på emneordet ANXIETY vil resultatet bli som følger: Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

7 Emneordene er hierarkisk ordnet i "trestrukturer" med over- og underordnede emneord. Emneordene er organisert etter prinsippet fra det generelle (broader) til det mer spesielle (narrower). Det medfører at et overordnet emneord kan ha flere mer spesielle (narrower) emneord under seg (vises som innrykk), som til sammen dekker hele begrepet - her Anxiety. Hele "emnetreet" vises, slik at du ofte må gå et stykke nedover på siden for å finne det aktuelle emneordet som vil være markert med en litt sterkere blåfarge. Explode Dersom du krysser av i boksen for "Explode", betyr det at søket vil inkludere de eventuelle underordnede (mer spesifikke) emneordene. Eksempel: Et søk på "Anxiety" vil inkludere de mer spesifikke emneordene Anticipatory Anxiety, Dental Anxiety og Separation Anxiety dersom du krysser av for Explode. Krysser du ikke av for explode får du bare treff på artikler om anxiety generelt. Focus Dersom du ønsker å begrense søket ditt til artikler som har ditt emne som hovedtema krysser du av i boksen for "Focus". Denne begrensningen kan utelukke interessante artikler, men er bra for å begrense store informasjonsmengder. Explode og Focus utelukker ikke hverandre. Dersom du ønsker mer enn en term kan du velge om de skal kombineres med operatorene AND eller OR øverst i skjermbildet. Klikk på for å fortsette. Hvis du skulle få gjentatte problemer med at programmet ikke finner noen emneord, eller at du ikke er fornøyd med programmets forslag til emneord, bør du gå over til søking i "keyword" (se eget avsnitt om søking på tekstord). I det neste skjermbildet presenteres du for det valgte emneordets "Subheadings", dvs. utvalgte aspekter ved emnet. Klikk på den røde i-en foran den enkelte subheading for å få vite hva som ligger i begrepet. Om ønskelig kan du krysse av for et eller flere aspekter. Bruk av utvalgte subheadings er imidlertid en "hard" måte å redusere antallet referanser på, det vil si at man kan risikere å gå glipp av gode treff. Denne avgrensningsmuligheten bør derfor brukes med omhu. Er du redd for å miste noe, er det imidlertid sikrest å krysse av for "Include all subheadings". Klikk på "Continue"-knappen når du har gjort dine valg. Søket og resultatet (antall treff) vises i hovedskjermbildet. I dette tilfellet ser vi at søket på Anxiety gav 5058 treff. Antall treff begrenses hvis man legger til flere søkebegreper. I tillegg finnes det flere begrensningsmuligheter (se eget avsnitt om Limit-funksjonen). Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

8 Legge til flere søkebegrep For å legge til flere søkebegreper, fortsetter man med å skrive inn et nytt søkebegrep i søkefeltet og trykke på Perform search. Følg samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor helt til du kommer tilbake til hovedskjermbildet og har fått søk nr. 2 frem i søkehistorien. Fortsett slik til du har søkt frem alle de begrepene du vil skal være med i søket ditt. Kombinere søk Etter det er utført to eller flere søk, kan søkesettene kombineres med de logiske operatorene (Boolean operators) AND, OR, NOT. I hovedskjermbildet, klikk på knappen Combine searches, følg instruksjonene (se hint nederst i skjermbildet). Eventuelt kan du skrive direkte inn i søkefeltet nummeret på søkesettene du ønsker å kombinere, samt den logiske operatoren du vil bruke. Eksempel: 1 or 2 3 and 5 7 not 4 Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

9 I eksemplet ovenfor er de to begrepene Anxiety og Perioperative care kombinert med AND. Da får vi artikler som handler om både Anxiety og Perioperative care. Hvis vi hadde kombinert med OR, ville vi fått treff på alle artikler som handler om Anxiety og alle artikler som handler om Perioperative care. Da kan det være noen som handler om begge deler, men det vil også være noen som bare handler om Anxiety og ikke Perioperative care og omvendt. Hvis vi hadde kombinert med NOT, slik: Anxiety not exp Perioperative care (evt. 1 not 2), ville vi fått treff på alle artikler som handler om Anxiety bortsett fra de som også handler om Perioperative care. Søking på forfatter Klikk på og skriv inn forfatterens etternavn, et mellomrom og eventuelt initial(er). Klikk på Perform Search. Du vil få opp forfatterindeksen, her kan du velge en eller flere forfattere ved å klikke i boksen til venstre for navnet. Klikk på Search for å søke på de(t) forfatternavn du har valgt. Søking på tidsskrift Klikk på knappen for Journal og skriv inn tidsskriftnavnet uten forkortelser (det er ofte nok å skrive begynnelsen på tittelen). Klikk på Search og du vil få opp tidsskriftindeksen. Velg ett eller flere tidsskriftet ved å klikke i boksen til venstre for tittelen. Klikk på Search for å søke på de(t) tidsskriftet du har valgt. Søking på tekstord (dvs. ord i titler, abstracts etc. ) Når du søker på tekstord (Keyword) leter programmet etter ordet i titler, abstracts, og i emneord. Skriv inn ønsket ord/frase i søkefeltet og sørg for at det ikke er krysset av i ruten for "Map Term to Subject Heading". Ordet/ordene du skriver inn kan trunkeres på følgende måte: Skriv inn ordstammen: diab$ - vil gi treff på alle ord som begynner med diab (diabetes, diabetic etc.) Dette er en god måte å få med både entalls- og flertallsformer. Wom#n - vil gi både woman og women. (# erstatter akkurat et tegn) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

10 Colo?r - vil gi både engelsk og amerikansk skrivemåte: colour/color (? Erstatter 0 eller 1 tegn) NB! Når du søker på tekstord, må du selv sørge for å få med alle synonymer og forskjellige stavemåter! Limit-funksjonen Ved å avgrense søket til bestemte subheadinger og/eller krysse av for Focus, reduserer man antall treff. For ytterligere å begrense søket, for eksempel til språk, år, aldersgrupper etc., kan du bruke Limit- funksjonen like under hovedsøkefeltet. Først velger du hvilket søkesett du ønsker å gjøre begrensninger på. Vær imidlertid oppmerksom på at det finnes flere begrensningsmuligheter lenger ned på siden. Disse er lagt fram i form av rullemenyer. Her velger du begrensninger ved å merke av på menyen. Dersom du ønsker mer enn ett valg pr. meny må du holde nede ctrl-tasten hver gang du ønsker å markere et nytt valg. Når du har valgt alle de begrensningene du ønsker å gjøre klikker du på den grønne "Limit search"-knappen. Du kommer da tilbake til hovedskjermbildet, og søket med begrensningene vil bli lagt til søkelisten din. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

11 Se på referansene i søkeresultatet Se på referansene, klikk på "Display" til høyre for ønsket søkesett (resultatet av det sist utførte søket vises alltid nederst i hovedskjermen). I første skjermbilde vises de 10 første referansene. Klikk på knappen merket Next Citations for å se på de neste referansene. Referansene er listet i kortformat. Klikk på enten Abstract eller Complete Reference ved den enkelte referanse dersom du ønsker mer informasjon om artikkelen. Abstract: lenk til en side som viser sammendrag, forfattere, tittel og kilde Complete Reference: få frem ytterligere opplysninger slik som emneord (Subject Headings) Library Holdings: lenk til Bibsys. Finn ut om vi har et abonnement på det aktuelle tidsskriftet (enten i trykt eller elektronisk utgave) Ovid Full Text: les artikkelen i fulltekst Eksempel på en referanse i Cinahl ( Complete Reference ) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

12 Forklaring til noen av de feltene du vil finne: Authors: Forfatternavn Title: Artikkelens tittel på engelsk. Er artikkelen og dermed tittelen ikke skrevet på engelsk, finnes den engelske oversettelsen i feltet Title. Tittelen på originalspråket er innlagt i feltet Original Title. I [klamme] står originalspråket. Source: Kildeangivelse, dvs. tidsskriftsnavn, volum/årgang, heftenummer og sidetall. Cinahl Subject Headings: emner hentet fra den kontrollerte emneordslista. Ved søk i Medline vil det kun stå MESH Subject Headings. * = hovedemneord. Ordet i [klammer] er Subheadings dvs. aspektord Abstract: Sammendrag hentet fra artikkelen. De fleste artiklene har abstracts. Klikk på knappen "Main Search Page" for å komme tilbake til åpningsskjermbildet. Hvordan få tak i artikkelen? For alle referansene finnes det en link som heter Library Holdings. Dette er en link til BIBSYS. Via BIBSYS vil du se om vi (HiG) har tilgang til artikkelen trykt eller elektronisk. Hvis biblioteket har tidsskriftet enten trykt eller elektronisk må du selv kopiere eller skrive ut artikkelen. Artikler fra tidsskrift biblioteket ikke abonnerer på kan bestilles. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

13 Les artikler i fulltekst Når du får frem en fulltekst artikkel (Ovid Full text) vil du få følgende meny: Klikk på Full Text for å få frem hele teksten. Skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e-post Klikk i boksen/ruten foran referansen for å velge ut og merke referanser du ønsker å skrive ut, lagre eller sende via e-post. For å skrive ut, lagre eller sende de merkede referansene pr. e-post finner du nederst på siden med referansene et avkrysningsskjema ( Results manager ) som vist under. Skjemaet er inndelt i kolonner: Results: Her krysser du av for hvilke referanser du ønsker å skrive ut/lagre/sende Fields: Her krysser du av for hvor mye informasjon du ønsker å ta med for hver referanse Result Format: Hvilket format du bør velge, avhenger av hva du skal bruke referansen til. Bruk Ovid formatet. Du kan også krysse av, dersom du ønsker at søkehistorien din skal tas med sammen med referansene. Action: Her velger du hva det er du ønsker å gjøre med referansene. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

14 Dersom du ønsker å skrive referansene ut på printer klikk på "Print Preview"-knappen. Referansene vil komme opp som en liste på skjermen, da velger du den vanlige printfunksjonen øverst på knapperaden. For å sende referansene i en e-post klikk på " " og følg instruksjonene i skjermbildet som kommer opp. For å lagre referansene velg "Save", velg så Windows og klikk på Continue -knappen. Velg stasjon/område og oppgi et filnavn i dialogboksen som kommer opp. Klikk på Display -knappen for å komme tilbake til tittellisten, eller på Main Search Page - knappen for å komme til hovedskjermbildet. Lagre søk Med Personal Account har du mulighet til å lagre søkeprofiler som du kan kjøre på nytt senere. Du kan også sette opp såkalte SDI-søk/Alert-tjeneste. SDI-søk kjøres automatisk hver gang databasen blir oppdatert og resultatet av søket sendes til deg på e-post. Lage Personal Account Klikk på linken Personal Account like under søkehistorien. Velg Create a new Personal Account Velg deg et brukernavn og password og oppgi disse samt e-post adressen din i de aktuelle feltene. Klikk på Create. Du kan bare lagre søk dersom du har opprettet en Personal Account. Når du har utført et søk, kan du lagre dette. Klikk på Save Search History som ligger like under søkehistorien. Hvis du ikke allerede har logget på din Personal Account, får du beskjed om å gjøre det. Du kan velge mellom å lagre søket midlertidig (det vil bli slettet etter 24 timer), permanent (det forblir lagret til du selv sletter det) eller å lagre søket som SDI (søket kjøres automatisk hver gang databasen blir oppdatert og resultatet av søket sendes til deg på e-post). Merk det lagringsalternativet du vil ha, gi søket et navn og legg eventuelt til en kommentar. Klikk så på Save. Kjøre lagret søkeprofil Klikk på Saved Searches under søkehistorien. Hvis du ikke har logget deg på din Personal Account, vil du nå få beskjed om å gjøre det. Merk søket du vil kjøre og klikk på Run. Du får beskjed om at søket er utført klikk på Main Search page der finner du søket ditt. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

15 Avslutte søkingen NB!!!! Det er viktig at du alltid vender tilbake til hovedskjembildet og klikker på Logoff - knappen når du skal avslutte søkingen. Vi har et begrenset antall lisenser og du kan sperre tilgangen for andre dersom du ikke logger ut. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing

Ovidbaser. Medline. AMED British Nursing Index Ovid Nursing Ovidbaser Medline EMBASE PsychInfo Mange baser, ett søkesystem! AMED British Nursing Index Ovid Nursing Søkeveiledning etter mal fra Ullevål medisinske bibliotek Høgskolen i Vestfold, biblioteket april

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL. En veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

SveMed+ - en søkeveiledning -

SveMed+ - en søkeveiledning - SveMed+ - en søkeveiledning - Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) HiNT, biblioteket Søkeveiledning CINAHL (EBSCO) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature jrf 24.09.2010 Innhold Hva er Cinahl og hva kan du finne der?... 3 Hvordan få tilgang til Cinahl?...

Detaljer

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek

CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek CINAHL (EBSCO) en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

SPORTDiscus søkehjelp

SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus søkehjelp SPORTDiscus er en internasjonal idrettsdatabase som inneholder referanser og fulltekstdokumenter fra tidsskrifter, bøker, konferanser og avhandlinger. Den dekker alle sider av fagområdene

Detaljer

SveMed+ Søkeveiledning

SveMed+ Søkeveiledning SveMed+ Søkeveiledning September 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek + Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller skrives ut fra vår

Detaljer

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO)

Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Søkeveiledning for CINAHL (EBSCO) Databasens innhold: Tidsskriftartikler innen sykepleie og andre helsefag Fullstendig dekning av engelskspråklige sykepleietidsskrifter Også referanser til en del bøker,

Detaljer

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juni 2010 Veiledninger fra Medisinsk

Detaljer

PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon

PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon PsycInfo (Ovid SP) En Introduksjon GOOD INFO Bibliotek for medisin og helse, NTNU Januar 2014 bmh@ub.ntnu.no Om PsycInfo PsycInfo er en referansedatabase som dekker psykologi. Omfatter også psykologiske

Detaljer

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek PubMed En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. Din guide i informasjonsjungelen

PubMed. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. Din guide i informasjonsjungelen PubMed En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2009 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen.

Detaljer

Ovid-baser. MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Ovid-baser. MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Ovid-baser MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk

Detaljer

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem!

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem! Ovidbaser MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health - mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juli 2013 Veiledninger

Detaljer

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen

ISI Web of Science. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. & Impact factor. Din guide i informasjonsjungelen ISI Web of Science & Impact factor En veiledning fra Medisinsk bibliotek Din guide i informasjonsjungelen November 2008 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes

DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK. Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes DATABASER SPESIALPEDAGOGIKK 2014 Fagansvarlig: Glenn Karlsen Bjerkenes Biblioteksøk (Oria) Beskrivelse av databasen Biblioteksøk er arvtakeren til BIBSYS Ask. I tillegg til å inneholde blant annet bøker

Detaljer

The Cochrane Library

The Cochrane Library The Cochrane Library En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2010 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen. Alle

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek

Web of Science. & Impact Factor Bibliometri. En veiledning fra Medisinsk bibliotek Web of Science & Impact Factor Bibliometri En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

The Cochrane Library. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

The Cochrane Library. en veiledning fra Medisinsk bibliotek The Cochrane Library en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed

Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed Vedlegg A: Nedlasting fra PubMed Merk referansene i trefflisten som skal lagres. Hvis ingen merkes, blir alle referansene lagret. Fra Send to, velg File. Velg MEDLINE fra format menyen, klikk Create File.

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

OVID-baser. Søkeveiledning. MEDLINE, EMBASE, PsycInfo. HaPI, AMED, Maternity and Infant Care, Global Health, ERIC

OVID-baser. Søkeveiledning. MEDLINE, EMBASE, PsycInfo. HaPI, AMED, Maternity and Infant Care, Global Health, ERIC OVID-baser MEDLINE, EMBASE, PsycInfo HaPI, AMED, Maternity and Infant Care, Global Health, ERIC Søkeveiledning August 2017 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet veiledninger

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Medisinsk bibliotek, 0 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt): http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

PubMed. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

PubMed. en veiledning fra Medisinsk bibliotek PubMed en veiledning fra Medisinsk bibliotek November 2016 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Litteratursøk Anita Nordsteien

Litteratursøk Anita Nordsteien Litteratursøk 09.11.16 Anita Nordsteien HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN Hva er en forskningsartikkel? Publisert i et tidsskrift med fagfellevurdering/ peer review (eng.) Presenterer

Detaljer

Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley

Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley Eksempel: Journal of Clinical Ultrasound, Journal of the American Geriatrics Society, International Journal of

Detaljer

Rediger referansene i EndNote. Compendex

Rediger referansene i EndNote. Compendex Eksportere referanser fra databaser Eksportere referanser fra databaser... 1 Bibsys Ask... 1 Biological abstracts... 2 Compendex... 2 DOAJ (Open access)... 3 EBSCO Academic Search Elite, Cinahl, Eric,

Detaljer

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Internet Explorer Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 1 Innhold ORIA... 3 Cochrane library... 4 DOAJ (Open access)... 5 EBSCO Academic Search Premier,

Detaljer

Web of Science. Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Web of Science. Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Web of Science Impact Factor Bibliotemetri Journal Citation Report en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger.

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Import av referanser til EndNote X4

Import av referanser til EndNote X4 Import av referanser til EndNote X4 2 Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 4 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 4 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Kliniske oppslagsverk

Kliniske oppslagsverk Kliniske oppslagsverk En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen Alle

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Import av referanser til EndNote

Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 3 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 3 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram

Biblioteket. EndNote referansehåndteringsprogram Biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i et bibliotek. Enkle funksjoner for å hente inn referanser til Word,

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram

EndNote referansehåndteringsprogram EndNote referansehåndteringsprogram Biblioteket Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i et bibliotek. Enkle funksjoner for å hente inn referanser til Word,

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Kliniske oppslagsverk. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Kliniske oppslagsverk en veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler,

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig -

Detaljer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer Biblioteket - Norges idrettshøgskole 2015 Hvem får EndNote på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Programmet på både bærbar / laptop og stasjonær pc... 3 Biblioteket

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata.

Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata. 1 Hensikten med dette kurset er å få til en mer effektiv og fornuftig bruk av Lovdata. 2 I løpet av dette kurset skal vi gå gjennom Oppslag i registre, Oppslag i rettsområder, Hurtigsøk og Avansert søk

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer Biblioteket - Norges idrettshøgskole 2017 Oppdatert 16.10.2017 Hvem får EndNote på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Biblioteket i EndNote... 3 Lagring av

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

En kort veiledning for litteratursøk i noen sentrale databaser. Oppdatert 30/9-2009

En kort veiledning for litteratursøk i noen sentrale databaser. Oppdatert 30/9-2009 DATABASER SOSIALANTROPOLOGI En kort veiledning for litteratursøk i noen sentrale databaser Fagreferent Astrid Anderson Oppdatert 30/9-2009 BIBSYS Ask? eller * BIBSYS Ask er beholdningsbasen for bibliotekene

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

EndNote referansehåndterings program

EndNote referansehåndterings program EndNote referansehåndterings program For Windows 13.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i

Detaljer

FutureLab - Søking på nett

FutureLab - Søking på nett Oppgavehefte FutureLab - Søking på nett 3 timer kurs i søkemetodikk og -verktøy 18. oktober 2012 Kursholdere: Nora MacLaren STAR, Avdeling for IT, Universitetet i Tromsø Vibeke Bårnes KS-biblioteket, Universitetsbiblioteket,

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman

Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman Kortversjon av brukerdokumentasjon Solman For fullstendig versjon se brukerdokumentasjon i Solman. Første gangs pålogging Opprette sak fra SAP HR Opprette sak fra Solman Legge ved vedlegg Hente opp sak

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) 1 Medisinsk bibliotek, 2013 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt):

Detaljer

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge

Brukermanual. Retriever Monitor. Retriever Norge Brukermanual Retriever Monitor Retriever Norge Innhold Logg inn i Monitor 3 Oversikt over artikler i Monitor 4 Å lagre et utvalg nyheter 6 Å skrive ut et utvalg nyheter 7 Å sende et utvalg nyheter per

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

PHD BIBLIOTEKKURS. Svein Helge Birkeflet September / 17

PHD BIBLIOTEKKURS. Svein Helge Birkeflet September / 17 PHD BIBLIOTEKKURS B Svein Helge Birkeflet September / 17 MÅL å mestre den bibliografiske prosessen : finne relevant faglitteratur organisere bibliografisk info i EndNote gjenbruke bibliografisk info i

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer