Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus"

Transkript

1 CINAHL & MEDLINE - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

2 Innhold Hva er Cinahl?... 3 Hva er Medline?... 3 Starte Cinahl/Medline... 3 Timeout NB!!... 4 Hvordan søke i Cinahl/Medline?... 4 Legge til flere søkebegrep... 8 Kombinere søk... 8 Søking på forfatter... 9 Søking på tidsskrift... 9 Søking på tekstord (dvs. ord i titler, abstracts etc. )... 9 Limit-funksjonen Se på referansene i søkeresultatet Hvordan få tak i artikkelen? Les artikler i fulltekst Skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e-post Lagre søk Avslutte søkingen NB!!!!...15 Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

3 Hva er Cinahl? Cinahl (Cumulative Index To Nursing and Allied Health) er en bibliografisk database som registerer artikler fra ca 1200 engelskspråklige tidsskrifter innen sykepleie- og helsefag. I tillegg registreres avhandlinger, konferanserapporter, videoer, undervisningsmateriell, brosjyrer med pasientinformasjon m.m. Databasen dekker perioden fra 1982 og framover og oppdateres månedlig. Hva er Medline? Medline er en bibliografisk database og regnes som en av de viktigste bibliografiske hjelpemiddel innen medisin. Den registrerer og indekserer artikler fra ca biomedisinske tidsskrifter fra en rekke land. Det registreres bare tidsskriftsartikler i Medline. Databasen strekker seg fra 1966 og framover og oppdateres månedlig. Du kan selv velge hvilken tidsperiode du ønsker å søke i. Vi har tilgang til Cinahl og Medline via databaseverten Ovid. Ovids versjon av Cinahl og Medline er kun tilgjengelig når du sitter på en maskin med internettilknytning via høgskolens nettverk. Ta kontakt med biblioteket dersom du har behov for tilgang hjemme. Medline finnes imidlertid tilgjengelig gratis på weben i form av databasen PubMed. Starte Cinahl/Medline Du finner en lenk til de to databasene på bibliotekets webside under databaseoversikten (se ill. på framsiden). Internett-adressen (URL'en) til begge databasene er: Du vil få opp følgende oppstartbilde: Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

4 Skjermbildet gir en oversikt over hvilke databaser som er tilgjengelige. Ikonet til venstre for databasenavnene gir informasjon om hver enkelt database. Klikk på ønsket database for å starte søkingen. Timeout NB!! Antall samtidige brukere er begrenset. Det er derfor lagt inn en automatisk timeout. Det betyr at man automatisk blir logget ut av basen etter 15 min inaktivitet. Husk derfor å klikke i programmet med jevne mellomrom (back- og forwardknappene gjelder ikke) for ikke å bli kastet ut. Hvordan søke i Cinahl/Medline? Når du har valgt en database, f.eks Cinahl, får du opp hovedskjermbildet ("Main Search Page"). Fra andre skjermbilder kan du velge knappen merket Main Search Page for å komme tilbake til dette hovedskjermbildet: Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

5 Øverst i skjermbildet vil du se hvilken database og tidsperiode du har valgt å søke i. Dersom du ønsker å endre database/tidsperiode kan du klikke på Change database -knappen. Du vil da få opp listen over de tilgjengelige basene (tidsperiodene) igjen. Subject Headings Cinahl og Medline opererer begge med emneordslister men med hver sin! Cinahl Subject Headings Alle referanser (artikler) i Cinahl blir tildelt emneord fra en emneordsliste som kalles Cinahl Subject Headings. MeSH Subject Headings Alle referansene (artiklene) i Medline blir tildelt emneord fra en emneordsliste som kalles MeSH (Medical Subject Headings). Emneordene brukes for å beskrive hva hver enkelt artikkel handler om. Det er en fordel å benytte Cinahl Subject Headings eller MeSH-emneordene når man søker, da er man nemlig sikret å få med alle synonymer, ulike stavemåter, entalls-/flertallsendelser etc. Søketips! Ved søk i BIBSYS vil det på mange av referansene være lagt inn MeSH-termer. Når du har søkt fram en post i Bibsys klikk på "Fullstendig liste over emneord og klassifikasjonsnummer" for å se emneordene. På denne måten får du nyttige tips til hvilke emneord du kan bruke. Databasen SweMed+ benytter også Mesh-termer. Eksempel på søk i Cinahl: Start søket ved å skrive inn et ord eller en frase i søkefeltet (husk at du her må søke på engelsk). Kontroller at det er krysset av i ruten for "Map Term to Subject Heading" og klikk Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

6 på "Search"-knappen til høyre. Systemet vil nå forsøke å "mappe" dvs. lete i sine lister/indexer etter emneord som er identiske med, tilsvarer eller ligner på det du skrev inn. I neste skjermbilde presenterer programmet de emneordene det tror er aktuelle. For å få en forklaring på begrepene, kan du klikke på den blå i en til høyre for begrepet (Scope). Klikk på det mest aktuelle emneordet (NB! Klikk på selve ordet) for å se på dets trestruktur, dvs. plassering i emnehierarkiet. Da får du samtidig oppgitt hvor mange treff søket på et bestemt emneord vil resultere i. For søk på emneordet ANXIETY vil resultatet bli som følger: Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

7 Emneordene er hierarkisk ordnet i "trestrukturer" med over- og underordnede emneord. Emneordene er organisert etter prinsippet fra det generelle (broader) til det mer spesielle (narrower). Det medfører at et overordnet emneord kan ha flere mer spesielle (narrower) emneord under seg (vises som innrykk), som til sammen dekker hele begrepet - her Anxiety. Hele "emnetreet" vises, slik at du ofte må gå et stykke nedover på siden for å finne det aktuelle emneordet som vil være markert med en litt sterkere blåfarge. Explode Dersom du krysser av i boksen for "Explode", betyr det at søket vil inkludere de eventuelle underordnede (mer spesifikke) emneordene. Eksempel: Et søk på "Anxiety" vil inkludere de mer spesifikke emneordene Anticipatory Anxiety, Dental Anxiety og Separation Anxiety dersom du krysser av for Explode. Krysser du ikke av for explode får du bare treff på artikler om anxiety generelt. Focus Dersom du ønsker å begrense søket ditt til artikler som har ditt emne som hovedtema krysser du av i boksen for "Focus". Denne begrensningen kan utelukke interessante artikler, men er bra for å begrense store informasjonsmengder. Explode og Focus utelukker ikke hverandre. Dersom du ønsker mer enn en term kan du velge om de skal kombineres med operatorene AND eller OR øverst i skjermbildet. Klikk på for å fortsette. Hvis du skulle få gjentatte problemer med at programmet ikke finner noen emneord, eller at du ikke er fornøyd med programmets forslag til emneord, bør du gå over til søking i "keyword" (se eget avsnitt om søking på tekstord). I det neste skjermbildet presenteres du for det valgte emneordets "Subheadings", dvs. utvalgte aspekter ved emnet. Klikk på den røde i-en foran den enkelte subheading for å få vite hva som ligger i begrepet. Om ønskelig kan du krysse av for et eller flere aspekter. Bruk av utvalgte subheadings er imidlertid en "hard" måte å redusere antallet referanser på, det vil si at man kan risikere å gå glipp av gode treff. Denne avgrensningsmuligheten bør derfor brukes med omhu. Er du redd for å miste noe, er det imidlertid sikrest å krysse av for "Include all subheadings". Klikk på "Continue"-knappen når du har gjort dine valg. Søket og resultatet (antall treff) vises i hovedskjermbildet. I dette tilfellet ser vi at søket på Anxiety gav 5058 treff. Antall treff begrenses hvis man legger til flere søkebegreper. I tillegg finnes det flere begrensningsmuligheter (se eget avsnitt om Limit-funksjonen). Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

8 Legge til flere søkebegrep For å legge til flere søkebegreper, fortsetter man med å skrive inn et nytt søkebegrep i søkefeltet og trykke på Perform search. Følg samme fremgangsmåte som beskrevet ovenfor helt til du kommer tilbake til hovedskjermbildet og har fått søk nr. 2 frem i søkehistorien. Fortsett slik til du har søkt frem alle de begrepene du vil skal være med i søket ditt. Kombinere søk Etter det er utført to eller flere søk, kan søkesettene kombineres med de logiske operatorene (Boolean operators) AND, OR, NOT. I hovedskjermbildet, klikk på knappen Combine searches, følg instruksjonene (se hint nederst i skjermbildet). Eventuelt kan du skrive direkte inn i søkefeltet nummeret på søkesettene du ønsker å kombinere, samt den logiske operatoren du vil bruke. Eksempel: 1 or 2 3 and 5 7 not 4 Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

9 I eksemplet ovenfor er de to begrepene Anxiety og Perioperative care kombinert med AND. Da får vi artikler som handler om både Anxiety og Perioperative care. Hvis vi hadde kombinert med OR, ville vi fått treff på alle artikler som handler om Anxiety og alle artikler som handler om Perioperative care. Da kan det være noen som handler om begge deler, men det vil også være noen som bare handler om Anxiety og ikke Perioperative care og omvendt. Hvis vi hadde kombinert med NOT, slik: Anxiety not exp Perioperative care (evt. 1 not 2), ville vi fått treff på alle artikler som handler om Anxiety bortsett fra de som også handler om Perioperative care. Søking på forfatter Klikk på og skriv inn forfatterens etternavn, et mellomrom og eventuelt initial(er). Klikk på Perform Search. Du vil få opp forfatterindeksen, her kan du velge en eller flere forfattere ved å klikke i boksen til venstre for navnet. Klikk på Search for å søke på de(t) forfatternavn du har valgt. Søking på tidsskrift Klikk på knappen for Journal og skriv inn tidsskriftnavnet uten forkortelser (det er ofte nok å skrive begynnelsen på tittelen). Klikk på Search og du vil få opp tidsskriftindeksen. Velg ett eller flere tidsskriftet ved å klikke i boksen til venstre for tittelen. Klikk på Search for å søke på de(t) tidsskriftet du har valgt. Søking på tekstord (dvs. ord i titler, abstracts etc. ) Når du søker på tekstord (Keyword) leter programmet etter ordet i titler, abstracts, og i emneord. Skriv inn ønsket ord/frase i søkefeltet og sørg for at det ikke er krysset av i ruten for "Map Term to Subject Heading". Ordet/ordene du skriver inn kan trunkeres på følgende måte: Skriv inn ordstammen: diab$ - vil gi treff på alle ord som begynner med diab (diabetes, diabetic etc.) Dette er en god måte å få med både entalls- og flertallsformer. Wom#n - vil gi både woman og women. (# erstatter akkurat et tegn) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

10 Colo?r - vil gi både engelsk og amerikansk skrivemåte: colour/color (? Erstatter 0 eller 1 tegn) NB! Når du søker på tekstord, må du selv sørge for å få med alle synonymer og forskjellige stavemåter! Limit-funksjonen Ved å avgrense søket til bestemte subheadinger og/eller krysse av for Focus, reduserer man antall treff. For ytterligere å begrense søket, for eksempel til språk, år, aldersgrupper etc., kan du bruke Limit- funksjonen like under hovedsøkefeltet. Først velger du hvilket søkesett du ønsker å gjøre begrensninger på. Vær imidlertid oppmerksom på at det finnes flere begrensningsmuligheter lenger ned på siden. Disse er lagt fram i form av rullemenyer. Her velger du begrensninger ved å merke av på menyen. Dersom du ønsker mer enn ett valg pr. meny må du holde nede ctrl-tasten hver gang du ønsker å markere et nytt valg. Når du har valgt alle de begrensningene du ønsker å gjøre klikker du på den grønne "Limit search"-knappen. Du kommer da tilbake til hovedskjermbildet, og søket med begrensningene vil bli lagt til søkelisten din. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

11 Se på referansene i søkeresultatet Se på referansene, klikk på "Display" til høyre for ønsket søkesett (resultatet av det sist utførte søket vises alltid nederst i hovedskjermen). I første skjermbilde vises de 10 første referansene. Klikk på knappen merket Next Citations for å se på de neste referansene. Referansene er listet i kortformat. Klikk på enten Abstract eller Complete Reference ved den enkelte referanse dersom du ønsker mer informasjon om artikkelen. Abstract: lenk til en side som viser sammendrag, forfattere, tittel og kilde Complete Reference: få frem ytterligere opplysninger slik som emneord (Subject Headings) Library Holdings: lenk til Bibsys. Finn ut om vi har et abonnement på det aktuelle tidsskriftet (enten i trykt eller elektronisk utgave) Ovid Full Text: les artikkelen i fulltekst Eksempel på en referanse i Cinahl ( Complete Reference ) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

12 Forklaring til noen av de feltene du vil finne: Authors: Forfatternavn Title: Artikkelens tittel på engelsk. Er artikkelen og dermed tittelen ikke skrevet på engelsk, finnes den engelske oversettelsen i feltet Title. Tittelen på originalspråket er innlagt i feltet Original Title. I [klamme] står originalspråket. Source: Kildeangivelse, dvs. tidsskriftsnavn, volum/årgang, heftenummer og sidetall. Cinahl Subject Headings: emner hentet fra den kontrollerte emneordslista. Ved søk i Medline vil det kun stå MESH Subject Headings. * = hovedemneord. Ordet i [klammer] er Subheadings dvs. aspektord Abstract: Sammendrag hentet fra artikkelen. De fleste artiklene har abstracts. Klikk på knappen "Main Search Page" for å komme tilbake til åpningsskjermbildet. Hvordan få tak i artikkelen? For alle referansene finnes det en link som heter Library Holdings. Dette er en link til BIBSYS. Via BIBSYS vil du se om vi (HiG) har tilgang til artikkelen trykt eller elektronisk. Hvis biblioteket har tidsskriftet enten trykt eller elektronisk må du selv kopiere eller skrive ut artikkelen. Artikler fra tidsskrift biblioteket ikke abonnerer på kan bestilles. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

13 Les artikler i fulltekst Når du får frem en fulltekst artikkel (Ovid Full text) vil du få følgende meny: Klikk på Full Text for å få frem hele teksten. Skrive ut, lagre eller sende referanser pr. e-post Klikk i boksen/ruten foran referansen for å velge ut og merke referanser du ønsker å skrive ut, lagre eller sende via e-post. For å skrive ut, lagre eller sende de merkede referansene pr. e-post finner du nederst på siden med referansene et avkrysningsskjema ( Results manager ) som vist under. Skjemaet er inndelt i kolonner: Results: Her krysser du av for hvilke referanser du ønsker å skrive ut/lagre/sende Fields: Her krysser du av for hvor mye informasjon du ønsker å ta med for hver referanse Result Format: Hvilket format du bør velge, avhenger av hva du skal bruke referansen til. Bruk Ovid formatet. Du kan også krysse av, dersom du ønsker at søkehistorien din skal tas med sammen med referansene. Action: Her velger du hva det er du ønsker å gjøre med referansene. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

14 Dersom du ønsker å skrive referansene ut på printer klikk på "Print Preview"-knappen. Referansene vil komme opp som en liste på skjermen, da velger du den vanlige printfunksjonen øverst på knapperaden. For å sende referansene i en e-post klikk på " " og følg instruksjonene i skjermbildet som kommer opp. For å lagre referansene velg "Save", velg så Windows og klikk på Continue -knappen. Velg stasjon/område og oppgi et filnavn i dialogboksen som kommer opp. Klikk på Display -knappen for å komme tilbake til tittellisten, eller på Main Search Page - knappen for å komme til hovedskjermbildet. Lagre søk Med Personal Account har du mulighet til å lagre søkeprofiler som du kan kjøre på nytt senere. Du kan også sette opp såkalte SDI-søk/Alert-tjeneste. SDI-søk kjøres automatisk hver gang databasen blir oppdatert og resultatet av søket sendes til deg på e-post. Lage Personal Account Klikk på linken Personal Account like under søkehistorien. Velg Create a new Personal Account Velg deg et brukernavn og password og oppgi disse samt e-post adressen din i de aktuelle feltene. Klikk på Create. Du kan bare lagre søk dersom du har opprettet en Personal Account. Når du har utført et søk, kan du lagre dette. Klikk på Save Search History som ligger like under søkehistorien. Hvis du ikke allerede har logget på din Personal Account, får du beskjed om å gjøre det. Du kan velge mellom å lagre søket midlertidig (det vil bli slettet etter 24 timer), permanent (det forblir lagret til du selv sletter det) eller å lagre søket som SDI (søket kjøres automatisk hver gang databasen blir oppdatert og resultatet av søket sendes til deg på e-post). Merk det lagringsalternativet du vil ha, gi søket et navn og legg eventuelt til en kommentar. Klikk så på Save. Kjøre lagret søkeprofil Klikk på Saved Searches under søkehistorien. Hvis du ikke har logget deg på din Personal Account, vil du nå få beskjed om å gjøre det. Merk søket du vil kjøre og klikk på Run. Du får beskjed om at søket er utført klikk på Main Search page der finner du søket ditt. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

15 Avslutte søkingen NB!!!! Det er viktig at du alltid vender tilbake til hovedskjembildet og klikker på Logoff - knappen når du skal avslutte søkingen. Vi har et begrenset antall lisenser og du kan sperre tilgangen for andre dersom du ikke logger ut. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline)

OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) OVIDBASER - en søkeveiledning (Medline) Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket April 2008 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Høgskolen

Detaljer

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index

Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index Ovidbaser Medline EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care British Nursing Index mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juni 2010 Veiledninger fra Medisinsk

Detaljer

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem!

Ovidbaser. En veiledning fra Medisinsk bibliotek. - mange baser, ett søkesystem! Ovidbaser MEDLINE EMBASE PsycINFO HaPI AMED Maternity and Infant Care Ovid Nursing Database Global Health - mange baser, ett søkesystem! En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2008 Juli 2013 Veiledninger

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene!

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! Versjon 1.0 versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! En veiledning i hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Høgskolen i Lillehammer,

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning versjon 7 og 8 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, februar 2005 Innhold Hva er EndNote... 4 Brukermanual... 4 Hvilket referansehåndteringsverktøy

Detaljer

versjon X1 for Windows Veiledning

versjon X1 for Windows Veiledning versjon X1 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, 25. juni 2008 Innhold 1. Introduksjon... 4 1.1. Hva er EndNote... 4 1.2. Brukermanual og veiledninger...

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Lynkurs høsten 2014. Medisinsk bibliotek v/åse Marit Hammersbøen aehm@ahus.no 679 68563. Sist oppdatert 26. november 2014. side 1

Lynkurs høsten 2014. Medisinsk bibliotek v/åse Marit Hammersbøen aehm@ahus.no 679 68563. Sist oppdatert 26. november 2014. side 1 Lynkurs høsten 2014 Medisinsk bibliotek v/åse Marit Hammersbøen aehm@ahus.no 679 68563 Sist oppdatert 26. november 2014 side 1 Innholdsfortegnelse HVA ER ENDNOTE?... 4 TILGANG TIL ENDNOTE PÅ AHUS... 4

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon En veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete Art & Architecture Complete Søkeveiledning Norsk versjon Logg inn via http://www.khib.no/norsk/omkhib/biblioteket/elektroniske-ressurser-og-databaser/ Brukernavn: ns147057main Passord: main Brukernavn

Detaljer

EndNote referansehåndterings program

EndNote referansehåndterings program EndNote referansehåndterings program For Windows 13.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i

Detaljer

Primus 5.7. Generell brukerveiledning

Primus 5.7. Generell brukerveiledning Primus 5.7 Generell brukerveiledning Innhold Innledning... 3 Generell veiledning... 3 Versjoner av program og brukerveiledning... 3 Hovedelementer og funksjoner... 4 Brukernavn og tilgang... 4 Forsiden...

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013 ENDNOTE X7 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. EndNote X7

Innholdsfortegnelse. EndNote X7 EndNote X7 Program for å holde orden på litteraturreferanser og lage litteraturlister. Med EndNote kan du søke og innhente referansedata, organisere referanser og bilder. I tillegg kan du raskt og enkelt

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer