POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE VARDØ KOMMUNE"

Transkript

1 Lnr: 3741/14 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv: /S SAKSPAPIRER - MØTE I GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE DEN Lnr: 2/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:150 /U Finnmark Fylkeskommune OVERSENDELSE AV ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN FOE VARDØ KOMMUNE Lnr: 3/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:***** /I ********************** VEDR. MIIA KALLINENS SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN I FORBIBDELSE MED STUDIE ************* Lnr: 4/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /U Finnmarkseiendommen TINGLYSNING AV FESTEKONTRAKT PÅ BNR. 1 Lnr: 5/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Utvalgte kulturlandskap NYHETSBREV 4/ 2014 Lnr: 6/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:440 /I KS arbeidsgruppen v/ Siri Klevstrand KARTLEGGING AV AVVIKSSYSTEM/REGISTRERINGSSYSTEM FOR REGISTRERING AV VOLDSHENDELSER OG TRUSLER OM VOLD Lnr: 7/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:631 &41 /I Vardø Kommune v/ Hallgeir Sørnes ØNSKER TILBUD PÅ 12 STK. HP ELITEBOOK FOLIO Lnr: 8/15 Regdato: Saksb:SERV//TI Arkiv:NAVN /I Oddleif Wille ANG. KOMMUNALE EIENDOMSGEBYR GRØNNEGATA VARDØ

2 Lnr: 9/15 Regdato: Saksb:SERV//TI Arkiv:***** /U ********************** ANG. MANGLENDE BETALING FOR GRØNNEGATA 27, VARDØ ************* Lnr: 10/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** ARBEIDSAVTALE PR ************* Lnr: 11/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:*** /I ********************** ARBEIDSAVTALE PR ************* Lnr: 12/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:***** /I ********************** VEDLEGG TIL ENIGHETSPROTOKOLL LOKALE FORHANDLINGER ************* Lnr: 13/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 /I Helse Nord RHF OM KAD-SENGER OG SYKESTUER I FINNMARK Lnr: 14/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:232 /I Magne Henriksen, journalist i Østhavet EIENDOMSSKATT PÅ NÆRINGSTOMT

3 Lnr: 16/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** KLAGE PÅ TERMINKARAKTER 1. TERMIN 2014/15 ************* Lnr: 17/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** VEDTAK OM IDIVIDBASERTE TJENESTER ************* Lnr: 18/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** KONFERANSETIME HØST 2014 ************* Lnr: 19/15 Regdato: Saksb:GOB//HTE Arkiv:***** /U ********************** BEKREFTELSE TIL LÅNEKASSA ************* Lnr: 20/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Vardø Ryttersportsklubb v/ Fam valle SVAR - SØKNAD OM IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING MED VEDLEGG FOR BEHANDLING, PÅTEGNING OG OVERSENDELSE TIL ENDELIG BEHAN Lnr: 21/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /U Sentrum barnehage SA TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA

4 Lnr: 24/15 Regdato: Saksb:SERV//GL Arkiv:NAVN /U Gunn Lystad SVAR - OPPSIGELSE AV ABBONEMENT PÅ FISKERIBLADETFISKAREN Lnr: 25/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:ADR /I Fylkesmannen i Finnmark KLAGE PÅ VILKÅR VED BYGGETILLATELSE-ØKUNEMISK KAPELL PÅ SKAGEN Lnr: 27/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:C2 /U Vardø Idrettsråd v/ Robert Jensen RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT & FRILUFTSLIV Lnr: 28/15 Regdato: Saksb:GOB//HTE Arkiv: /U Karin Antonsen BEKREFTELSE TIL LÅNEKASSA VEDR. KARIN ANTONSEN Lnr: 29/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** KONFERANSESKJEMA HØST 2014 ************* Lnr: 30/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Ragnhild Bertheussen SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV Lnr: 31/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Vectura AS INFORMASJON NÅR EN SKJENKEBEVILLING BLIR INNDRATT Lnr: 32/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER STORSKARET VANNVERK

5 Lnr: 33/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESUTATER KIBERG VANNVERK Lnr: 34/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:233 /I Finnmark Fylkeskommune PÅMINNELSE SØKNADSFRIST BARK 2015 Lnr: 35/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:C20 /I Finnmark Fylkeskommune SØKNADSFRIST PÅ TILSKUDDSMIDLER TIL FRILUFTSLIV ER 1.FEBRUAR Lnr: 36/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:NAVN /U Norges Blindeforbund Finnmark og SISA Kultursenter SVAR - SØKNAD OM LEIE AV LOKALE Lnr: 37/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:C34 /I GRAMO RAPPORTERE TIL GRAMO BESØKSTALL VED KINO I 2014 Lnr: 38/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement STATBUDSJETTET DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Lnr: 39/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Justis- og beredskapsdepartemenet HØRINGSNOTAT-DET KRIMINALITETSFOREBYGGENDE RÅD Lnr: 40/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I **********************

6 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS TIL ************* Lnr: 41/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS ************* Lnr: 42/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM BARNEHAGE PLASS ************* Lnr: 44/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:631 &41 /I ATEA AS TILBUD PÅ 12 STK HP ELITEBOOK FOLIO - VARDØ KOMMUNE Lnr: 45/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &32 /I Finnmark Fylkeskommune GPS - SPORING AV DEMENTE Lnr: 46/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:223 /I Norasenteret IKS BER OM AT VARDØ KOMMUNE SIN ANDEL FOR DRIFT AV NORASENTERET IKS FOR 2015 UTBETALES Lnr: 47/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:B65 *** /I ********************** SKRIFTLIG EKSAMEN I GRUNNSKOLEN VÅREN 2015 *************

7 Lnr: 48/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /U Ordfører Lasse Haughom INNKALLING TIL MØTE I LEGATSTYRE TORSDAG 29 JANUAR 2015 Lnr: 49/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:223 /I Asvo - Vardø AS ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD FRA VARDØ KOMMUNE Lnr: 50/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG-RUSSEVIKA STADION-NYTT KUNSTGRESS Lnr: 51/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG-SIKKERHET- OG OVERVÅKING/ BAD OG SVØMMEANLEGG Lnr: 52/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG-STEILNESET KULTURSTI Lnr: 53/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG-VARDØ BASSENG,BAD OG- SVØMMEANLEGG Lnr: 54/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M80 &58 /I Mattilsynet, distriktskontor for Øst Finnmark INNRAPPORTERING AV VANNVERKSOPPLYSNINGER Lnr: 55/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:261 /I Arnstein Andersen SKADEMELDING-MOTORVOGN FØRER. ARNSTEIN ANDERSEN

8 Lnr: 56/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:440 &58 /I Arbeidstilsynet TILSYN-VARDØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON - OPPFYLTE PÅLEGG Lnr: 57/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M80 &58 /I Mattilsynet RAPPORTERING AV VANNVERKSDATA FOR ÅRET 2014 Lnr: 58/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:S01 /I Varanger Kraftnett AS ORIENTERING VEDR. OMBYGGING AV LAVSPENTNETT I VESTERVÅGEN Lnr: 59/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:631 &41 /I Atea Direct AS TILBUD STK HP LAPTOPS MED PDF Lnr: 60/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:064 *** /I ********************** SLUTTPROTOKOLL - BEFARING ØSTERVÅGEN ************* Lnr: 61/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I Finnmark Jordskifterett FORKYNNING AV RETTSBOK - SAK Lnr: 62/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:515 /I Fagforbundet og Fellesorganisasjonen avd. Vardø VARSEL OM DEMONSTRASJONSAKSJON ONSDAG 28 JANUAR 1015 KL Lnr: 63/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:***** /I **********************

9 KRAV OM FORHANDLINGER ************* Lnr: 64/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:D23 /I Statens jernbanetilsyn FORNYELSE AV SIKKERHETSMESSIG GODKJENNING FOR 2015 Lnr: 67/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 70/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 71/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 72/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Eltele AS DATABEHANDLERAVTALE MELLOM VARDØ KOMMUNE OG ELTELE AS Lnr: 73/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F10 /I NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark KOMMUNESTATISTIKKER FOR 2014-HJELPEMIDDELFORMIDLING

10 Lnr: 74/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Tryg Forsikring INVITASJON TIL LIVBØYEDUGNAD Lnr: 75/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I FeFo BORTFESTERS GODKJENNING-OVERFØRING AV FESTERETT-GNR.11 BNR1 FNR.9 I VARDØ KOMMUNE Lnr: 76/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM TIMER TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR 2015/16 OG 2016/17 ************* Lnr: 77/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Vardø Mannsangforening SØKNAD OM SALG/ SKJENKING AV ØL OG VIN I FLERBRUKSHUSET Lnr: 78/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Maija Aronsen, daglig leder/ bedriftsykepleier BEDRIFTHELSETJENESTEN INFORMERER Lnr: 79/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:000 &01 /U Vardø kommune v/ Hallgeir Sørnes OPPSIGELSE AV SHDSL LINJE - BROADNET Lnr: 80/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:000 &13 /I Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement HØYRING - OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. SAMKOMMUNE Lnr: 81/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I **********************

11 RAPPORT KARTLEGGING MATEMATIKK ************* Lnr: 82/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SAKKYNDIG VURDERING ************* Lnr: 83/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SAKKYNDIG VURDERING ************* Lnr: 84/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SAKKYNDIG VURDERING ************* Lnr: 85/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Nye Vardø Næringsforening ANMODNING OM SLUTTUTBETALING - JULEGATE Lnr: 86/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Konfliktrådet i Øst Finnmark SAMARBEIDSAVTALE Lnr: 87/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:033 /S MØTEPLAN 1.HALVÅR 2015 FOR FORMANNSKAP OG BYSTYRE

12 Lnr: 88/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:D23 /U FINNMARK FYLKESKOMMUNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER VARDØ KOMMUNE Lnr: 89/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** FULLMAKT FRA MEDLEMMET ************* Lnr: 90/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** FULLMAKT FRA MEDLEMMET ************* Lnr: 91/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I ********************** KRAV OM FORHANDLINGER KRAV OM UTVIDET STILLING ************* Lnr: 92/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I ********************** KRAV OM FORHANDLINGER KRAV OM UTVIDET STILLING ************* Lnr: 95/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:B65 /U Rektor EKSAMEN I GRUNNSKOLEN 2015

13 Lnr: 96/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Øst Finnmark laboratorietjenester VANNPRØVEPLAN, VARDØ KOMMUNE 1. KVARTAL 2015 Lnr: 97/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Øst Finnmark laboratorietjenester AVTALE MELLOM ØST FINNMARK LABORATORIETJENESTER OG VARDØ KOMMUNE Lnr: 99/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:K40 /I Magnar Meirud, Jon Arne Neshavn, Jovna Vars Smuk ORIENTERING Lnr: 100/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 101/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:063 /I Kommuneforlaget K-KODER - OPPDATERT NØKKEL FRA 2016 Lnr: 102/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM TIMER TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK ************* Lnr: 103/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM TIMER TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK *************

14 Lnr: 104/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 /I NAV NASJONAL MÅL, HOVEDPRIORITERING OG TILSKUDD INNENFOR DE SOSIALE TJENESTENE I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN 2015 Lnr: 106/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Finnmarkslaget i Oslo SØKNAD OM KULTURSTØTTE Lnr: 108/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 109/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:040 /I Datatilsynet ENDRING I VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG OG OVERTREDELSESGEBYR Lnr: 110/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Det Kongelige klima- og miljødepartement KRIGENS KULTURMINNER Lnr: 112/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:000 &01 /I Asvo-Vardø AS AVTALE MELLOM ASVO-VARDØ AS OG VARDØ KOMMUNE Lnr: 113/15 Regdato: Saksb:SERV//TI Arkiv:231 M /I Jan Lindberg VEDR. KOMMUNALE AVGIFTER I NORDRE BERGGT. 17A OG 17. Lnr: 116/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I **********************

15 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS ************* Lnr: 117/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:NAVN /U Adresseliste SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Lnr: 121/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:064 /I Kunnskapsparken SKJEKKLISTE INFRASTRUKTUR 2014 Lnr: 122/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:000 /I Kystverket INVITASON TIL INNSPILLSMØTER OM REVISJON AV HAVNE- OG FARVANNSSLOVEN Lnr: 123/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øst Finnmark laboratorietjenester ANALYSEREULTATER KIBERG VANNVERK Lnr: 124/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:J81 /I Øat Finnmark laboratorietjenester ANALYSERESULTATER STORSKARET VANNVERK Lnr: 126/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I ********************** VEDTAK OM TILDELING AVSPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 5-1 ************* Lnr: 128/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Hanne Haughom trener Vardø IL J-14 SØKNAD OM SPONSORMIDLER VARDØ IL J-14

16 Lnr: 129/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG-SIKKERHET-OG OVERVÅKING/BAD OG -SVØMMEANLEGG Lnr: 130/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER-RUSSEVIKA STADION-NYTT KRØLLGRESS Lnr: 131/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG-VARDØ BASSEN, BAD- OG SVØMMEANLEGG Lnr: 132/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /U Finnmark Fylkeskommune SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG-STEILNESET KULTURSTI Lnr: 134/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:C50 /I Kulturminneavdelingen KULTURMINNEPROSJEKT I VARDØ-SPØRSMÅL OM MØTE MED STATSRÅDEN Lnr: 135/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I LHL BLI MED I ARBEIDET FOR RØYKFRIE LEKEPLASSER Lnr: 136/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Thom Arne Strand SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å BRUKE SCOOTER TIL Å HENTE OPPSTABLET VED I FJÆRA Lnr: 137/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Det Kongelige klima- og miljødepartement KRIGENS KULTURMINNER

17 Lnr: 139/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I Den Norske Kirke TAKTEKKING - VARDØ KIRKE Lnr: 140/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:233 /I Det Kongelige kulturdepartement NY SØKNADSRUNDE FOR KOMPENSASJON AV MERVERDIAVGIFT VED BYGGING AV IDRETTSANLEGG Lnr: 141/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Varanger museum v/ Maria Bertheussen Skrydrup SAMFOLKETS DAG 6.FEBRUAR Lnr: 142/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:061 /I Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement RUTINER VED BYTTE AV KONTONUMMER FOR UTBETALING AV TILSKUDD Lnr: 143/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I IL domen v/ Synnøve Andreassen KIBERG GRENDEHUS - LEIEPRIS Lnr: 146/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** OPPSIGELSE SFO FOM ************* Lnr: 148/15 Regdato: Saksb:GOB//HTE Arkiv:***** /U ********************** SVAR - OPPSIGELSE SFO FOM ************* Lnr: 151/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:243

18 /U Økonomiavdelingen KOMMUNAL STØTTE TIL POLITISKE PARTIER 2014 Lnr: 152/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Finnmark Fylkeskommune MØTE OM HELIKOPTERBASE I ØST-FINNMARK Lnr: 153/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:Q10 /I Statens vegvesen, Region Nord SØKNAD OM TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2015 Lnr: 154/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I KORO-Kunst i offentlige rom/public art Norway KOROS-LYSER UT MIDLER MED SØKNADSFRIST 1.MARS Lnr: 155/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Riksantikvaren-Direktoratet for kulturminneforvaltning TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER Lnr: 156/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I KS HØRINGSUTTALELSE FRA KS OM STATLIGGJØRING AV SKATTEINNKREVING - FORSLAG Lnr: 157/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:631 &41 /I Hallgeir Sørnes ØNSKER TILBUD PÅ 12 STK. HP ELITEBOOK FOLIO Lnr: 159/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 /I Barne-, ungdoms- og familiedirektorat INVITASJON TIL LANSERINGSSEMINAR Lnr: 161/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Vidar Falck, leder Vardø SK

19 SVØMMEAKSJONEN 2015 Lnr: 162/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Lions Club Porsanger SØKNAD - ØKONOMISK STØTTE TIL HELSESPORTSUKA 2015 I PORSANGER Lnr: 163/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:233 /I Kystverker-Troms og Finnmark ORIENTERING OM TILSKUDD TIL KOMMUNALE FISKERIHAVNETILTAK- STATBUDSJETTET KAP POST 60 Lnr: 164/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Yukigassen Norway v/ Hand Stapnes ANMODNING OM ARRANGERING AV PARADE OG STENGING AV GATER Lnr: 165/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Tove Strand Johansen og Sara B. Johansen ÅPEN JOBBSØKNAD Lnr: 166/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** ARBEIDSAVTALE ************* Lnr: 169/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:260 /I KLP Skadeforsikring OVERSENDELSE AV FORSIKRINGSTILBUD FOR VARDØ KOMMUNE Lnr: 170/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:260 /I KLP Skadeforsikring AS OVERSENDELSE AV FORSIKRINGSTILBUD FOR VARDØ KOMMUNE Lnr: 171/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:U63 &18

20 /I Unni Paulsen VEDLEGG TIL SØKNAD OM FLYTTING AV SKJENKEBEVILLING Lnr: 172/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:M80 &58 /I Promitek AS ÅRSRAPPORTER OLJEUTSKILLERE 2014 Lnr: 173/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Finnmarkssykehuset HØRING-STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET HF Lnr: 174/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:NAVN /I IUA Øst-Finnmark v/ Vadsø havn KF REKRUTTERING AV MANNSKAPER TIL BEREDSSKAPSORGANISASJON FOR AKUTT FORURENSING Lnr: 175/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:NAVN /I Utdanningsforbundet i Vardø VARSEL OM POLITISK STREIK 28.JANUAR KL Lnr: 176/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I Finnmarkssykehuset NY INNKALLING UTSKRIVINGSMØTE VEDR. MIKKELSEN-VALLE VEBJØRN, F: Lnr: 177/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:Q10 /I Reklamehuset Roxrud v/ Jarl Inge Roxrud PROSJEKT "VELKOMMEN TIL FINNMARK" Lnr: 178/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** SVAR - OVERDENDELSE AV KLAGESAK *************

21 Lnr: 180/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM FRITAK FOR KARAKTER ************* Lnr: 181/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U ********************** FELLESMAPPE-VARDØ SKOLE ************* Lnr: 182/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:***** /I ********************** INNKALLING TIL DIALOGMØTE ************* Lnr: 183/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** INNKALLING TIL DIALOGMØTE ************* Lnr: 184/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** REFERAT FRA DIALOGMØTE ************* Lnr: 185/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Norsk Vann BA

22 ÅRSAVGIFTER OG DELTAKELSE I PROSJEKTSYSTEMET 2015 Lnr: 186/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /I Sentrumbarnehage SA ØKNING AV HUSLEIEN I SENTRUMBARNEHAGE Lnr: 187/15 Regdato: Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Vardø skytterlag og pistolklubb VEDR. VASKING AV SKYTEROM I VARDØHALLEN Lnr: 189/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U ********************** KLASSEKONTO ************* Lnr: 190/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:000 &13 /I Det kongelige justis- og beredskapsdepartement HØRING-FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFELOVEN 1002 OG 2005 Lnr: 191/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Helsedirektotatet-Divisjon spesialisthelsetjenester HØRING-SAMARBEID MELLOM HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN OG UTDANNINGSSEKTOR OM BARN OG UNGDOM MED HABILITERINGSBEHOV Lnr: 192/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** KARAKTERUTSKRIFT ************* Lnr: 193/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I **********************

23 LEGEERKLÆRING ************* Lnr: 194/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** LEGEERKLÆRING ************* Lnr: 195/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 196/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 198/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:U63 &18 /I Unnis kaffebar v/ Unni Paulsen SØKNAD OM FLYTTING AV SKJENKEBEVILLING Lnr: 199/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:010 /I Robert Jensen, leder Vardø Arbeiderparti NOMINASJONSLISTE-PROTOKOLL-VARDØ ARBEIDERPARTI Lnr: 200/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Torgils Skajaa, advokat MS INGRID ALEXANDRA SALGSPROSJEKT

24 Lnr: 201/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Thor Arne Vagelid SØKNAD OM SCOOTERDISPENSASJON TIL Å HENTE VED FRA KIBERG - MOLVIKA Lnr: 204/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Barne, ungdoms- og familiedirektoratet OPPNEVNING AV NYE RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE HØSTEN 2015 Lnr: 205/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:C20 /I Norsk Friluftsliv FORSKNING I FRILUFT OG 28. JANUAR Lnr: 206/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:C20 /I Friluftsrådenes Landsforbunf SETT FRILUFTSLIV PÅ DAGSORDEN OG BLI EN FRILUFTSLIVETS ÅR KOMMUNE Lnr: 207/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Jack Sture Muotka ENDRING AV MØTEINNKALLING-EIERMØTE I FKREV IKS ER FORSKJØVET TIL Lnr: 208/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A24 /I Fylkesmannen i Finnmark UTLYSNING AV STUDIEHJEMLER I FINSK/KVENSK SKOLEÅRET 2015/2016 Lnr: 209/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U ********************** VEDR. KLASSEKONTO ************* Lnr: 210/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U **********************

25 KLASSEKONTO 1A 98/99 ************* Lnr: 211/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A24 /I Fylkesmannen i Finnmark SØKNAD OM TIMER I SAMISK OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015/2016 Lnr: 212/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:010 /I Det Kongelige Kommunal- og moderniseringsdepartement OVERSIKT OVER REGISTRERTE POLITISKE PARTIER SOM KAN STILLE LISTE ETTER FORENKLET REGEKVERK Lnr: 213/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Zoriac Slavkovic Curcic SØKNAD OM JOBB SOM HELSEFAGARBEIDER Lnr: 214/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Solveig Hedlund ORIENTERING TIL DE KOMMUNEN SOM ER SAKSBEHANDLERE I BEVILLINGSSAKER Lnr: 215/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Tobias Iversen SØKNAD OM SOMMERJOBB INNEN HELSE Lnr: 216/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /U Sentrum Barnehage SA KORRIGERT TILSKUDD 2015 SENTRUM BARNEHAGE SA Lnr: 217/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Alexander Hamparsomian SØKNAD OM SOMMERJOBB INNEN HELSE Lnr: 218/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:L00 &13 /I Kommunal- og moderniseringsdepartementet

26 HØRINGSMØTE: "FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNING" Lnr: 219/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv: /U ********************** BEDRIFTSKONTOER VARDØ KOMMUNE ENGELSVIKA SKOLE ************* Lnr: 220/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Reber-Schindler Heis AS EL rep TILBUD PÅ HEISALARM VARDØ HELSESENTER Lnr: 221/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Reber-Schindler Heis AS EL rep TILBUD PÅ HEISALARM - VARDØHALLEN Lnr: 222/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:064 /I Helga Maja-Bakken, rådgiver DPS Øst KARTLEGGING AV KOMMUNENES TILGANG TIL TELEMATIKK OG/ELLER JABBER Lnr: 223/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** ARBEIDSGIVERS OG ARBEIDSTAKERS OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING ************* Lnr: 225/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A10 /U Sentrumbarnehage SA SVAR - ØKNING AV HUSLEIEN I SENTRUMBARNEHAGE Lnr: 226/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I **********************

27 INFORMASJONSMØTE FRA UTREDNING ************* Lnr: 227/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:044 /I Torbjørn Leistad, fellestillitsvalgt Fagforbundet/Fellesorga INNSPILL TIL NYTT DELEGASJONSREGLEMENT I VARDØ KOMMUNE Lnr: 229/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Finnmark Entrepenør AS SØKNAD OM - BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE Lnr: 230/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:033 X42 &16 /I Øst-Finnmark Tingrett FRITAK FOR TJENESTEGJØRING SOM MEDDOMMER I PERIODEN MAGNE BALTZER GRIMSTEDT KVALVIK Lnr: 231/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Statistisk sentralbyrå VETAK OM OPPLYSNINGSPLIKT-KVARTALSVIS UNDERSØKELSE OM LEDIGE STILLINGER Lnr: 232/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:A24 /I Fylkesmannen i Finnmark ÅRSTIMER I FINSK SOM ANDRESPRÅK SKOLEÅRET 2015/2016 Lnr: 233/15 Regdato: Saksb:TPNK//JSU Arkiv:ADR /I Finnmark Jordskifterett FORKYNNING AV RETTSBOK Lnr: 234/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:NAVN /I Melin medical AS LOVAVDELINGEN: GEBYR VED KORTBETALING HOS LEGER OG LEGEVAKTER ER LOVLIG

28 Lnr: 235/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS ************* Lnr: 236/15 Regdato: Saksb:GOB//KN Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS ************* Lnr: 237/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:U63 &18 /U Unnis kaffebar v/ Unni Paulsen SVAR - SØKNAD OM FLYTTING AV SKJENKEBEVILLING Lnr: 238/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 239/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 242/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Arthur Alfred Andreassen SØKNAD OM SCOOTERDISENSASJON TIL KJØRING TIL EGEN EIENDOM OG TRANSPORT AV VED

29 Lnr: 243/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:F00 &32 /I Fylkesmannen i Finnmark KARTLEGGING AV PERSONER UNDER 50 ÅR MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I ALDERS OG SYKEHJEM 2014 Lnr: 244/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Fylkesmannen i Finnmark FORVENTNINGER TIL SAMFUNNSIKKERHETSARBEIDET I 2015 Lnr: 245/15 Regdato: Saksb:ORDF//LAH Arkiv:080 /I Nordkapp kommune v/ Kristina Hansen ordfører VEDRØRENDE STILLING SOM DAGLIG LEDER I REDNINGSSELSKAPER I FINNMARK Lnr: 247/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:G00 /I Elin S. Kitmitto. Avd. omsorgstjenester REGISTRERING AV TAL PÅ PERSONAR MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING I KOMMUNENE Lnr: 248/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:NAVN /I Flemming Trondsen, Kommunikasjonsrådgiver INNFORMER OM KOMMUNENS TILBUD TIL PERSONER MED NEDSATT ARBEIDSEVNE Lnr: 249/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** SVAR - KRAV OM FORHANDLINGER KRAV OM UTVIDET STILLING ************* Lnr: 250/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** SVAR - KRAV OM FORHANDLINGER KRAV OM UTVIDET STILLING *************

30 Lnr: 251/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:NAVN /I Thor Arne Vagelid VEDLEGG TIL SØKNAD OM SCOOTERDISPENSASJON TIL Å HENTE VED FRA KIBERG - MOLVIKA Lnr: 252/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:S01 /I Varanger Kraftnett AS VEDTAK-ORIENTERING OM PÅLEGG FOR UTBEDRING AV FEIL/ MANGLER I VARDØ KIRKE Lnr: 254/15 Regdato: Saksb:RÅD//HS Arkiv:040 /U Datatilsynet SVAR - VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG OG OVERTREDELSESGEBYR Lnr: 255/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM TIMER TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK 2014/2015 ************* Lnr: 256/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** ERSTATNINGSKRAV ØDELAGT JAKKE ************* Lnr: 258/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SAKKYNDIG VURDERING OM BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING 2014/2015 *************

31 Lnr: 262/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /I ********************** SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 263/15 Regdato: Saksb:GOB//JL Arkiv:***** /U ********************** SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ************* Lnr: 268/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:040 /U Hans Erik Willhelmsen, rådmann RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE - VARDØ KOMMUNE Lnr: 269/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:040 /U Hans Eriks Willhelmsen, rådmann IKT INSTRUKS FOR VARDØ KOMMUNE Lnr: 270/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:040 /U Hans Erik Willhelmsen PROSEDYRE FOR AVVIKSBEHANDLING,KORRIGERENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID VARDØ KOMMUNE Lnr: 271/15 Regdato: Saksb:RÅD//HEW Arkiv:040 /U Hans Erik Willhelmsen, rådmann POSTRUTINER FOR VARDØ KOMMUNE Lnr: 272/15 Regdato: Saksb:POHS//BM Arkiv:***** /I ********************** FULLMAKT FRA MEDLEMMET *************

32 Lnr: 273/15 Regdato: Saksb:TPNK//RE Arkiv:ADR /I Skog og landskap v/ Kristin Holm og Anna Bjørken AR5 - KOMPETANSETILBUD 2015 Lnr: 274/15 Regdato: Saksb:GOB//BMA Arkiv:***** /I ********************** KLAGE *************

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE

POSTLISTE VARDØ KOMMUNE Lnr: 1805/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Jonas Antonsen SØKNAD PÅ SOMMERJOBB PARKER OG PLENER 2015 Lnr: 1806/15 Regdato:01.06.2015 Saksb:TPNK//RB Arkiv:NAVN /I Tom Andre Hansen SØKNAD

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om permisjon med lønn. Personalmappe ***** ***** ***** 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 26.01.

Offentlig journal. Vedr. søknad om permisjon med lønn. Personalmappe ***** ***** ***** 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 26.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2015 nnhold: Vedr. søknad om permisjon med lønn Personalmappe 2014/624-5 272/2015 23.01.2015 P Off.l.

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010 Lnr: 224/10 Regdato:08.02.2010 Arkivkode:V07 Saksnr: 10/78-1 Dok.type: /I Gradering: Reindriftsforvaltningen SPERREGJERDE - MELLOM IFJORD-DARJOHKA - DISTRIKT 9 OG 13 - KRAV OM TILLEGGSUTREDNING (KOPI AV

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møtetid: 10.00 17.25. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget

Møtetid: 10.00 17.25. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 19.06.2014 Fra og med sak: 63/14 Til og med sak: 91/14 Møtetid: 10.00 17.25 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad FSK 73/11 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Oddlaug Vonstad innvilges fritak fra

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 18.06.2014-18.06.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7487/14 Regdato:18.06.2014 Saksnr: 13/2991-19 Dok.type: /N Gradering: Saksb: PLAN/TK/STI Journalenhet:RÅD Styringsgruppa SKOGBRUKSPLAN I SKAUN - MØTEREFERAT FRA 22.05.2014 Lnr: 7572/14 Regdato:18.06.2014

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011 Vedlegg 1 31. mars 2011 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK 2010...4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten)

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer