Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 27.02.15-05.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 07.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, Svar på søknad om permisjon Permisjon 2014/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Merknader til referat fra møte mellom Norsk Slam S, Spyleservice Indre Østfold og Halden kommune Tømming av septikktanker i Halden kommune 2015 og / / TFOR/MNI M30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Norsk Slam S TFOR/MNI V tillatelse til tiltak 245/ Golden Rute tt trinns søknadsbehandling - V-anlegg 2015/ /2015 BYG/CHM 245/0015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker F. Jørgensen S BYG/CHM Side: 1 av 129

2 Vedrørende krav om regress Hofgårdløkkveien 1, 1777 Halden Regresskrav - Hofgårdløkkveien Halden - M. Pettersen Simensen 2012/ / JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tryg - Bygning og iendeler Storskade og Regress JR/RN Tilsyn - Rådmannskontoret Tilsyn / / KSTK/L I offl vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker rbeidstilsynet PBG/HNØ Mottatt Søknad tt trinn - uten mangler 206/0001/077 - Rødhella, Iddefjorden - tt trinns søknadsbehandling - utvendig V-anlegg 2015/ / BYG/CHM 206/0001/077 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Ole & Peder Ødegaard S BYG/CHM Tilsvar Nedbemanning - søksmål 2015/ /2015 KD/V TK Strl. 144 X48 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Halden tingrett (3 eks) KD/V Side: 2 av 129

3 Delingstillatelse for Fosby, gnr. 13 bnr /0001 Fosby, fradeling av ca. 18 daa gårdstun 2014/ / GO/JSO 013/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker va og Jens nneberg PL/IHK Rekrutteringssak Fagleder, renseanlegg, teknisk forvaltning 2015/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Fagleder, renseanlegg, teknisk forvaltning 2015/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Fagleder, renseanlegg, teknisk forvaltning 2015/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 3 av 129

4 Rekrutteringssak Fagleder, renseanlegg, teknisk forvaltning 2015/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Fagleder, renseanlegg, teknisk forvaltning 2015/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Fagleder, renseanlegg, teknisk forvaltning 2015/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Orientering om videre saksgang 062/ Heimdalsveien 1 m/flere - ett-trinns søknad - garasje 2015/ / BYG/SW 062/0491 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Østfold byggprosjektering S BYG/SW Side: 4 av 129

5 Samtale vedrørende din arbeidssituasjon. ttføring/omskolering/tprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2010/ / LSKO/K P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Båstadlundveien 5 - Søknad om tilbygg/fasadeendring garasje 2015/ / BYG/LO 066/0802 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Cato Henriksen BYG/LO iker i Forstrømsvei Prosjekt hule eiker 2010/ / NT/VIJ K10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Irene Larsen Mottaker Lene Larsen NT/TOF TILLTLS - TT TRINN 060/0033/040,052,001 - Svinesundveien 80 - tt trinns søknadsbehandling - Vesentlig terrenginngrep 2015/ /2015 BYG/YNL 060/0033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Leif Grimsrud S v/raymond Kildebo BYG/YNL Side: 5 av 129

6 FØLGBRV TIL VDLGT FKTRGRNNLG 060/0033/040,052,001 - Svinesundveien 80 - tt trinns søknadsbehandling - Vesentlig terrenginngrep 2015/ / BYG/YNL 060/0033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Svinesundsveien 80 II S BYG/YNL V tillatelse til tiltak 060/ Berg Haugseth - tt trinns søknadsbehandling - V-anlegg 2015/ / BYG/CHM 060/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker F. Jørgensen S BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 060/ Berg Haugseth - tt trinns søknadsbehandling - V-anlegg 2015/ / BYG/CHM 060/0006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Oddmund Slåttland BYG/CHM Vedr faktura og betalingsoppfordring 160/ lvegata 19 - ulovlig bygging 2014/ /2015 BYG/YNL 160/0196 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Salma og Muhammad Mushtaq BYG/YNL Side: 6 av 129

7 Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / / IDDSKO/TOV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Mottaker IDDSKO/TOV Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / / PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Magnus O. PRK/H Mangler ved søknad om fradeling - tomveien 22, gnr. 98 bnr /0642, tomveien 22, fradeling av friområde 2015/ / GO/JSO 098/0642 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker IFs Boligselskap S PL/IHK Viltforvaltning / / NT/TOF K40 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Øystein Fredriksen NT/TOF Side: 7 av 129

8 Orientering om uttalelser fra berørte myndigheter - gnr. 160 bnr Skomakerstredet 3a - søknad om dispensasjon og rammetillatelse - parkeringsplasser 160/ Skomakerstredet 3a - Rammetillatelse - Parkeringsplasser 2014/ / BYG/SW 160/0546 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Stenseth Grimsrud rkitekter S BYG/SW Bygg Ferdigattest pbl 08, / Løkkebergveien 29C - ett-trinns søknad - oml. utv. V-anlegg 2014/ / BYG/CHM 148/0060 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Halden Rørleggerservice S BYG/CHM Melding om fornyet behov for spesialundervisning Spesialundervisning / / LSKO/LML vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PPT/BRS LSKO/LML Vurdering i fag hvor elever følger individuell opplæringsplan Tilrettelegging / / STSKO/RIV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: STSKO/RIV Side: 8 av 129

9 Vedrørende krav om regress. Skade hos Stein Baardsen, BR Veien 41, 1782 Halden Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 7821/2015 JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring JR/RN Oversendelse av gjeldsbrev Finansforvaltning / /2015 ØKON/CH 150 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Kommunalbanken S ØKON/CH Vedrørende krav om regress. Skade hos milie Nyberg ndreassen, Ole Dahls gate 5, 1776 Halden Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 7827/2015 JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring, Skadedivisjonen JR/RN Varsel om oppsigelse av SFO-plass SFO / /2015 FSKO/SIK vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/SIK Side: 9 av 129

10 Vedr. tillatelse til tiltak om oppføring av hagestue og utvidelse av veranda. 070/ tsiktsveien 2 - søknad u/ansvarsrett 2014/ / BYG/MI 070/0282 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker 'Mikael Brun' BYG/MI Rapport om kontroll til tidl. eiere Bokettersyn / / KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/RH nmodning om utbetaling av spillemidler. Spillemidler - nlegg for idrett og fysisk aktivitet Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 7833/2015 KI/LI D11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Østfold fylkeskommune KI/LI V tillatelse til tiltak 023/ Røsnesveien ett trinns søknadsbehandling - V-anlegg 2015/ /2015 BYG/CHM 023/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker F. Jørgensen S BYG/CHM Side: 10 av 129

11 Orientering om uttalelser i forbindelse med søknad om dispensasjon - Kiellands gate 2 - sak 13/ / Kiellands gate 2 - Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging/bruksendring 2013/ /2015 BYG/SW 160/0526 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker SG rkitekter S BYG/SW Forespørsel om blomster til Byjubileet fredag 10. arpil Byjubileum / /2015 NÆR/GIF 453 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Mottaker Mottaker NÆR/GIF Orientering om utfyllende redegjørelse fra søker 160/ Kiellands gate 2 - Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging/bruksendring 2013/ /2015 BYG/SW 160/0526 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Østfold fylkeskommune BYG/SW Tilsynssak - anmodning om opplysninger i saken Klager, Halden fengselshelsetjeneste 2011/ /2015 BS/HB TF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Fylkesmannen i Østfold BS/SOD Side: 11 av 129

12 Vedrørende krav om regress. Skade hos Svein rne Johannessen,Gimleveien 27, 1786 Halden Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 7848/2015 JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring, Skadedivisjonen JR/RN Opphør av engasjementsstilling ttføring 2014/ /2015 HVOK/ND P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HVOK/ND Bygg Ferdigattest pbl 08, /0247 Glenneveien 41, 46 og Låbyveien 47 - tt-trinnssøknadsbehandling - Rehabilitering, innglassing og utvidelse av balkonger 2012/ /2015 BYG/MI 061/ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NCC Construction S BYG/MI Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/ Røsnesveien ett trinns søknadsbehandling - V-anlegg 2015/ /2015 BYG/CHM 023/0001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Røsnæs Bilopphuggeri S BYG/CHM Side: 12 av 129

13 Tilbakebetaling av stipend Stipendordning 2015/ /2015 KSHO/MS P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/MS Svar - klage - avslag på nytt startlån til kjøp av bolig Klagenemnda - Påklagede vedtak - Startlån/tilskudd / /2015 JR/RN TF 252 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JR/RN Melding om fornyet behov for spesialundervisning Spesialundervisning / / HSKO/RGS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HKH Melding om fornyet behov for spesialundervisning Spesialundervisning / / LSKO/LML vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/LML Side: 13 av 129

14 Vurdering av spesialundervisning Spesialundervisning / / LSKO/LML vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LSKO/LML valuering av spesialundervisning Spesialundervisning / / RSKO/KJG vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/KJG Svar - Klage - avslag på kommunal bolig Klagenemnda - vslag kommunal bolig / /2015 JR/RN TF 613 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JR/RN valuering av spesialundervisning Spesialundervisning / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF Side: 14 av 129

15 Vedrørende krav om regress etter skade i Kjærlighetsstien 52, Halden. Deres saksnr Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 7908/2015 JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker JR/RN Tilbakebetaling av stipend Stipendordning 2015/ /2015 KSHO/MS P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSHO/MS Vedrørende krav om regress etter skade i Kjærlighetsstien 52, Halden. Deres saksnr Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 7911/2015 JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker 'Claus Listerud' JR/RN Vedrørende pålegg Osdalen tilkobling til off.v 2011/ /2015 TFOR/SWL M09 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker SB YKIHIRO TFOR/SWL Side: 15 av 129

16 Søknader om skjønnsmidler 2015 til fornying i kommunene - Halden kommune Kommunale og interkommunale omstillings- og utviklingsprosjekter Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 7916/2015 PRS/TOB 031 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PRS/TOB Melding om fornyet behov Spesialundervisning / / BSKO/ING vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/ING IOP skoleåret , revidet februar 2015 Spesialundervisning / / BSKO/ING vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/ING V tillatelse til tiltak 023/ Røsnesveien tt trinns søknadsbehanling - V-anlegg 2015/ /2015 BYG/CHM 023/0144 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker F. Jørgensen S BYG/CHM Side: 16 av 129

17 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 023/ Røsnesveien tt trinns søknadsbehanling - V-anlegg 2015/ /2015 BYG/CHM 023/0144 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Gro Hanne Bjeren BYG/CHM Innvilget overføring fra skattetrekkskonto Skattetrekkskonto 2015/ /2015 KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/RH Søknad om inntak til videregående opplæring, søknadsfrist levsak / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF Søknad om inntak til videregående opplæring levsak / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF Side: 17 av 129

18 Søknad om inntak til videregående opplæring levsak / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF Søknad om inntak til videregående opplæring levsak / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF Program og aktivitetsplan 2015, søknad om kompetansemidler, rapport BOSO 2014 Boligsosialt utviklingsprogram - BOSO Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 7951/2015 FST/OYV F17 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Husbanken Mottaker Siri Sandbu FST/OYV Søknad om inntak til videregående opplæring levsak / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/MF Side: 18 av 129

19 Henvisning Spesialundervisning / / BSKO/ING vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/ING V tillatelse til tiltak 234/ Paulsbomoen - ett-trinns søknad - minirenseanlegg 2014/ /2015 BYG/CHM 234/0030 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker F. Jørgensen S BYG/CHM Følgebrev Til Fakturagrunnlag 234/ Paulsbomoen - ett-trinns søknad - minirenseanlegg 2014/ /2015 BYG/CHM 234/0030 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Sverre Martinsen BYG/CHM Svar Innsyn byggesak Innsynsbegjæringer - byggesak 2013/ /2015 BYG/SYV 041 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Direkt S BYG/SYV Side: 19 av 129

20 Innvilget overføring av skattetrekkskonto Skattetrekkskonto / /2015 KMNR/RH S offl. 13 / SBL 3-2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KMNR/RH Følgebrev Til Fakturagrunnlag 245/ Golden Rute tt trinns søknadsbehandling - V-anlegg 2015/ /2015 BYG/CHM 245/0015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Jan Killingrød BYG/CHM Regulering Tyska Tyska - oppstart av detaljregulering - Fredrikshald Brygge 2013/ /2015 PL/ØIK L12 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PL/ØIK Ny utløpsdato Lærling / /2015 PRS/JTH P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/JTH Side: 20 av 129

21 Svar på søknad om permisjon Velferdspermisjon 2012/ /2015 PBG/HNØ P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PBG/HNØ Protokoll nskaffelse - advokatjenester 2014/ / ØKON/TRS OI offl. 23, 3.ledd X48 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/TRS Protokoll nskaffelse - advokatjenester 2014/ / ØKON/TRS OI offl. 23, 3.ledd X48 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/TRS Protokoll nskaffelse - advokatjenester 2014/ /2015 ØKON/TRS OI offl. 23, 3.ledd X48 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØKON/TRS Side: 21 av 129

22 levpermisjon levpermisjon / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/DO levpermisjon levpermisjon / / RSKO/MF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSKO/DO Henvisning til Pedagogisk - psykologisk tjeneste Spesialundervisning / /2015 ISKO/JOS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: IDDSKO/TOV Vedr. Gnr/bnr 23/335 Mørvikveien tilsyn og årsrapporter spredt avløp 2015/ /2015 NT/WI M41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Jan Roger Handelsby NT/WI Side: 22 av 129

23 Flyttemelding levsak / /2015 LSKO/LML vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker LSKO/LML Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2015 HSKO/HKH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HKH Svar på søknad om permisjon Søknad om permisjon / /2015 BSKO/HN P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/HN Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2015 HSKO/HKH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HKH Side: 23 av 129

24 Svar - klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig Klagenemnda - Startlån - Påklaget vedtak / /2015 JR/RN TF 243 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: JR/RN Tillatelse til tiltak etter pbl / Storgata 7 - søknad om installering av heis 2015/ /2015 BYG/LO 066/0139 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker ccess Vital S BYG/LO Svar på søknad om elevpermisjon levpermisjon / /2015 HSKO/HKH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HKH Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 24 av 129

25 Intervju Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Intervju Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 25 av 129

26 Intervju Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Intervju Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 26 av 129

27 Intervju Rekrutteringssak VDLINGSLDR HJMMSYKPLIN GRPP IDD OG SNTRM 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2015 OSKO/JS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/JS Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Kjærlighetsstien 5 - Tilbygg 2015/ /2015 BYG/MI 061/0163 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Jon ksel Brynildsen BYG/MI V tillatelse til tiltak 206/0001/022 - Liholt - tt trinns søknadsbehandling - Va-anlegg 2014/ /2015 BYG/CHM 206/0001/022 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker F. Jørgensen S BYG/CHM Side: 27 av 129

28 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 206/0001/022 - Liholt - tt trinns søknadsbehandling - Va-anlegg 2014/ /2015 BYG/CHM 206/0001/022 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tor. Fusdal BYG/CHM nkeltvedtak flerspråklig elev skoleåret Opplæring språklige minoriteter 2015/ /2015 FSKO/BOJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSKO/BOJ Confirmation levsak / /2015 HSKO/HKH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HKH Vedrørende krav om regress - LK - Rengjøring og Vedlikehold, Braveien 45 - skadedato Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8078/2015 JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tryg Forsikring JR/RN Side: 28 av 129

29 Oppsigelse av avtale om riggplass. Ringledning Vann Sollihøgda - Fengselet. Forberedende målinger for valg av trasé 2012/ /2015 TFOR/GH M10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Per Bakke TFOR/GH ttalelse til forslag om forskrift om brannforebygging. Høringsnotat - forslag til forskrift om brannforebygging 2015/ /2015 BRNN/ M70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap BRNN/ Tilbud om stilling som pedagogisk- psykologisk rådgiver Rekrutteringssak Pedagogisk-psykologisk rådgiver 2015/ /2015 offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/KIM Vedrørende krav om regress - ansvar for eier av rørledning. Skade hos Haklaj Qamil, Tors vei 28, 1781 Halden Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8089/2015 JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tryg forsikring JR/RN Side: 29 av 129

30 Skademelding Helseforhold / / BSKO/ING vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSKO/ING Oppsigelse av SFO-plass SFO / /2015 OSKO/JS vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: OSKO/JS Tilbud om stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver Rekrutteringssak Pedagogisk-psykologisk rådgiver 2015/ /2015 offl. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KSO/KIM Vedrørende krav om regress - ansvar for eier av rørledning - Monica riksen, Kjærlighetsstien 42, 1781 Halden - Skadedato Deres referanse Forsikringssak - private bygg - ekstremnedbør Sak/dok nr: 2014/ Løpenr.: 8098/2015 JR/RN 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tryg forsikring JR/RN Side: 30 av 129

31 Klage på parkeringsbot Klage på parkeringsbøter / /2015 PRK/H Q51 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Hans-mil Huse PRK/H Varsel om oppsigelse av SFO plass SFO / /2015 HSKO/HKH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HKH Varsel om oppsigelse av SFO plass SFO / /2015 HSKO/HKH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: HSKO/HKH Side: 31 av 129

32 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Rådyrfaret 10 - ett-trinns søknad - oml. V-anlegg 2014/ /2015 BYG/CHM 061/0433 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Halden Rørleggerservice S Mottaker Halden Rørleggerservice S v/sindre Olsen BYG/CHM Varsel om oppsigelse av SFO plass SFO / /2015 HSKO/HKH vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker HSKO/HKH Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 32 av 129

33 Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 33 av 129

34 Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 34 av 129

35 Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 35 av 129

36 Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 36 av 129

37 Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 37 av 129

38 Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 38 av 129

39 Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Rekrutteringssak Helgestillinger for fagarbeidere 2015/ /2015 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 39 av 129

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.10-12.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.08.2010 Følgeskriv til byggesøknad nytt VVA - anlegg i Garvergata Garvergata

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer