architects buen Spejlinger i Mandalselven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "architects buen Spejlinger i Mandalselven"

Transkript

1 architects buen Spejlinger i Mandalselven

2

3 Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal

4 Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset.

5 Vannet er til stede overalt på Nedre Malmø, i direkte nærhet og i stadige glimt mellom hus og trær. Det er kvaliteten ved denne nærheten til vannet og tilhørende aktiviteter som vi trekker lenger inn på land ved å plassere kulturhus, hotell, boliger og forretningsområder på en slik måte at alle får fullt utbytte av lyset, vannet og den sydvendte beliggenheten. Ved hjelp av den organiske sammenhengen mellom hus og uterom, mellom bebyggelser og det grønne, og ved å bruke selve kulturhuset som et landskapselement, skaper vi en helt ny og attraktiv bydel som fremstår som en naturlig forlengelse av det nåværende Mandal.

6 En del av landskabet Det nye kulturhuset åpner seg mot vannet og sollyset. Fasaden og hovedinngangen vender mot elven og Mandal på den andre siden av vannspeilet. Vi har plassert huset sentralt på tomten og helt nede ved vannet slik at Mandals eksisterende sentrum og livet omkring Mandalselva blir en så stor del som mulig av både huset og bydelen. Kulturhuset speiler seg i elven og reflekterer byens hverdagsliv. På den måten blir kulturhuset og det øvrige nybygget på Nedre Malmø en fysisk, visuell og vital del av hele Mandal. Med det grønne teppet trukket over seg, blir kulturhuset en naturlig del av det lokale landskapet, en yngre fetter til Mølleheia og Stangheia. Landskapet Landskapet i den nye bydelen bearbeides og skaper rom for både kulturhuset og et offentlig parkområde. Byen og kulturhuset forbindes Broen forbinder den nåværende byen med kulturhuset på en veldig direkte måte, slik at det blir enda mer attraktivt for Mandals innbyggere å bruke huset. Kulturhusets plassering Kulturhuset er plassert midt på tomten, med vidstrakt utsikt til sentrale Mandal på den andre siden av elven. Ansikt mot byen Kulturhusets hovedfasade vender mot byen. Husets aktiviteter blir derfor synlige fra den nåværende promenaden langs elven og inviterer innbyggerne til å vær en aktiv del av byens kulturelle tilbud. Speiling over elven Planen for Nedre Malmø tar utgangspunkt i de kvalitetene man finner Mandals gamle bykjerne. Skala og materialer danner inspirasjon for utformingen av den nye bydelen. Kulturbroen Den nye broen skaper en tydelig forbindelse mellom Mandals bymuseum i det karakteristiske hvite trehuset og det nye moderne kulturhuset på Nedre Malmø. Forbindelser Broen forbinder Mandals rekreasjonsruter på begge sider av elven, og skaper et bedre bånd mellom den nåværende byen og den nye bydelen på Nedre Malmø.

7 Fugleperspektiv over Nedre Malmø fra syd. Småbåthavnen gir liv til delen sydlige del av viften.

8 Torjusheigata Industrigata Jens Dekams vei nedkjøring til P Keiser Nicolaus gate 2.er 2.et BOLIGER 3.et Kulturfabrikken KULTURBROEN fiskeplassen gjennomseiling kyssekroken sykkel-/gangsti KULTURHUS 3.et 4.et NAV / kommune inngang kulturhus 4.et Sandskargata fremtidig utvikling utsiktspunktet bakken nedkjøring til P sportsaktiviteter restaurant varelevering BYMUSEUM park Bryggegata skulpturterrasse 4.e HOTELL 3.e inngang hotell innkjørsel nedkjøring til P til næringsområde honnørkaj 4.et innkjørsel til boligområde have nedkjøring til P 4.et 4.et amfiscene kaiplads for flytende scene 4.et 3.et 3.et NÆRING 3.et BOLIGER fremtidig utvikling 3.et 3.et promenade havnefasiliteter 2.et NÆRING 3.e 3.e båtplasser bedding N Situasjonsplan 1:2000

9 Kommune Skoler Svømmehal Aktiviteter i planen Den nye planen for tomten på Nedre Malmø gir plass til mange typer aktiviteter i det nye offentlige byrom. Attraktiv forbindelse Hovedparten av Mandals boligområder, skoler og kommunale aktiviteter ligger sør for plasseringen av den nye gangog sykkelbroen som opprinnelig ble foreslått. Dersom broen heller plasseres utenfor bymuseet, vil det skape en tettere forbindelse til øya for mange av de sentrale brukerne. Utsikt Ved å legge planen som en vifte ut mot elven, får flest mulig bygninger utsikt til vannet. De enkelte bygningsdelene forskyves ytterligere for å optimere områdets bymessige kvaliteter. En grønn vifte Fugleperspektiv fra vest. Hotellet har sitt eget uterom mellom Y ens armer. Amfiscenen nedenfor hotellet har kaiplass flytende scene. Vi har disponert området i en grønn landskapsvifte, som har en struktur som fører tankene til Mandals gamle brannveier og som alle gir utsikt og adgang til elven. Kulturhuset er en del av landskapet og ligger under en grønn og offentlig tilgjengelig bakke som strekker seg på tvers av tomten som et bånd. På de grønne flatene i viften er kulturhuset på hver side omkranset av bebyggelse som i skala og utforming passer inn sammen med Mandals bevaringsverdige hvite trehus. Også hotellet, som er nært knyttet til kulturhuset, er utformet som flere sammenbygde gavlhus etter lokal skala. Dermed sikrer vi en større sammenheng mellom Malmøsiden og Mandalssiden. Bortsett fra kulturhuset, som med sin særpregede lokale og landskapsmessige forankring signaliserer at det er byens hus, har vi gitt alle deler av bebyggelsen samme vekt. Formålet med dette er at bygningene skal danne en samlet og organisk tett, lav bydel med liv og stemning. Det er vårt mål å holde biltrafikken i bebyggelsen på et minimum. I tillegg til den vanlige adgangen til de enkelte bygningene, lager vi istedenfor ordentlige veier nye stier og snarveier, som er karakteristiske for den sammenhengende, hyggelige lille byen.

10

11 Kulturhuset sett fra elven. Restauranten integrerer kulturhuset og hotellet langs elven og får fine muligheter for uteservering.

12 12 Rom i byen 1 En flytende overgang mellom planens funksjoner sikrer en romslig bydel og øker områdets aktivitet over flere av døgnets timer. Rom i byen 2 Integrerte uterom til både boliger, hotell og næringsbygg øker aktiviteten i det offentlige rom og visker ut grensen mellom privat og offentlig. Rom i byen 3 Med utgangspunkt i Mandals nåværende bystruktur der intime byrom gir en nær og lokal stemning, skaper vår plan for Nedre Malmø mulighet til et naturlig og aktivt hverdagsliv mellom husene.

13 13 Livet ved vannet Hvis man legger hånden på tegningene med fingrene spredt ut mot elven, kan man som sagt se at vi har lagt ut området som en vifte, hvor hver del av viften representerer et bygningselement, og hvor det er grøntområder og oppholdssteder mellom alle delene. I likhet med tidligere, eller kanskje i enda høyere grad, er alt på Nedre Malmø orientert mot vannet. Planen holder fast i og forsterker dermed både bytrekkene og den organiske nærheten og utsikten til vannet, som er karakteristisk for Nedre Malmø. Å skape liv i en ny bydel handler bl.a. om å blande boliger, forretningsområder og rekreative funksjoner slik at folk og aktiviteter blandes på uforutsigbare måter. Vi har i planen vår lagt vekt på at nettopp det nære, det blandede og det organiske fremmer liv og aktivitet. Med den blandingen av vann og kultur, boliger og rekreative byområder som vi har gjort til en del av rammene for Nedre Malmø, er vi overbevist om at det lokale livet har de beste mulighetene for å blomstre.

14 A 14 C datamaskiner tidsskrifter / aviser 150m² mulighet for at lukke biblioteket fra knutepunkt informationsskranke/ billetsalg / bar teknikk kinosal 24m² 180m² musikk ungeavdeling 165m² barneavdeling 190m² C inngang kulturhus bibliotek magasin 60m² B vestibyle 460m² garderobe 24m² storsal 425m² teknisk lager 40m² bagscene felles lager 75m² B facade kan åbnes mot plassen 50m² flygel 19m² scenegarderobe skyveamfi skuespiller foaje 30m² 16m² 58m² toaletter biscene sidescene 180m² 130m² 53m² toaletter varelevering inngang restaurant renholdssentral 21m² lager varelevering felles varegård kulturhus restaurant hotell personale værelsesgang restaurant kjøkken lager vaskeri reception møterom foyer inngang hotell A værelsesgang etasje 1:

15 A datamaskiner 15 voksenavdeling C 540m² studieceller 40m² lokalsamling kunstlitteratur multimedia 43m² C Bibliotek mulighet for at lukke biblioteket fra samspillrom 128m² musikkverksted 24m² møterom 15m² B teknikk 22m² maskinrom storsal musikkverksted 24m² musikkrom 24m² møterom 15m² øvingscelle 15m² Fellesareal (-kontor) Sale + Støtteareal Kulturskole (+kontor) musikkrom 24m² øvingscelle 12m² B Galleri terrasse vestibyle 125m² billedkunst 80m² lager 8m² lager 8m² møterom toaletter 30m² 20m² nærlager 22m² kontor kontor 11m² kontor depot 8m² kontor + kulturlivsbasen kjøkken depot 12m² Fellesareal (-kontor) galleri 182m² Bibliotek Fellesareal (-kon Bibliotek Sale + Støtteareal Lager Sale + Støttearea terrasse Kulturskole (+kon Galleri Lager Fordeling av program i kulturhuset Fra vestibylen er det adgang til alle husets funksjoner. Knutepunktet er husets hjerte - her samles og fordeles alle husets aktiviteter. A Funksjonsarealer Funksjon bruttoareal fellesareal (-kontor) 40 m² bibliotek 1190 m² galleri 225 m² kulturskole (+kontor) 0 m² saler + støtteareal 1485 m² sum 4520 m² 2. etasje 1:500 ca. bruttovolum BTV m³

16 16

17 17 kulturhus felles varegård restaurant hotell Adgang Det er adgang til kulturhuset og hotellets restaurant fra promenaden på elvesiden, mens hotellets hovedinngang ligger mot Sandskargata. Fordeling i hotellet Fra den sentrale foajeen blir hotellets gjester fordelt på de tre værelsesfløyene. Utsikt fra hotellet Ved å fordele hotellets mange kvadratmeter på tre armer, bidrar man til å gi utsikt til elven fra hovedparten av værelsene.

18 18 Kulturhuset sett fra nord mot biblioteket og det grønne taket.

19 19

20

21 21 Mer enn bare en bro? Broens utforming gir gode oppholdsmuligheter. Kyssekroken ned mot vannet og fiskeplassen oppe. Samtidig holdes midten fri, slik at fotgjengere og syklister kommer lett forbi. Broen kan åpnes på midten, slik at større skip kan passere.?? Vi har valgt å flytte gang- og sykkelbroen fra den plasseringen som foreslås i lokalplanen. I stedet har vi plassert broen et steinkast fra inngangen til kulturhuset på Malmøsiden og den kommer i land midt i den gamle bykjernen ved Torjusheigata. På den måten bidrar broen ikke bare til å samle Malmø og Mandal til én by, den skaper også en klar forbindelse mellom Mandals kulturtilbud og mellom boligområder, skoler og kommune til det nye området. Samtidig bevares vannspeilet som en sentral del av elvens uttrykk for de to kulturelle knutepunktene. Vi betrakter broen som mer enn bare en forbindelse mellom de to sidene av elven. Vi synes også at broen skal være en selvstendig enhet i byen, og derfor har vi utformet den som et eget bymessig element. I begge ender fanger den bryggen med en bred, inviterende trompetform, og to ganger underveis utvider den seg og danner oppholdssteder - henholdsvis Fiskeplassen og Kyssekroken. Fra Fiskeplassen har man en enestående utsikt opp langs elven og ut i fjorden, i tillegg til at man ser byen fra en helt ny vinkel midt ute på vannet. Og i det romantiske lille leet i Kyssekroken kan Mandals unge gjøre det unge (og gamle!) gjør i alle byer over hele verden. Men samtidig blir broen naturligvis også en sikker og behagelig adgangsvei for ikke minst barn og eldre. Vi forestiller oss at broen og kulturplassen på bryggen foran kulturhuset og broens avsats på Mandalssiden sammen vil komme til å fungere som et nytt byrom, med vannet og livet på vannet som fokuspunkt. Kulturplassens brygge vil være et opplagt sted å legge til for veteranskip.

22

23 Natt ved Mandalselven. Broen er selv i mørke en trygg vei til Nedre Malmø.

24 24 Plassen og taket og plassen på taket Glassfasaden i kulturhusets vestibyle kan åpnes mot elven, slik at kulturplassen foran og vestibylen fungerer som ett rom. Kulturplassen har en størrelse som gjør at den danner et relativt intimt byrom som ikke trenger så store folkemengder for å fungere. Det lange grønne båndet som går over kulturhuset, er utformet som et sted som man kan gå opp til med en bok eller en kopp kaffe og se tilbake utover Mandal sentrum. Dermed er også bygningens takflate en aktiv del av byrommet. Det kan brukes til utstillinger, sport, friluftskino og andre offentlige aktiviteter. Utstilling Friluftskino Bakken Utflukt

25 25 Kulturplassen skaper rom for offentlige aktiviteter og smelter sammen med kulturhusets vestibyle.

26 3XN architects Muziekgebouw, Amsterdam, NL

27 27 3XN architects Muziekgebouw, Amsterdam, NL 3XN architects Muziekgebouw, Amsterdam, NL Kulturhusets planløsning Når man trer inn i kulturhusets sentrale vestibyle som åpner seg i flere plan, finner man til venstre i det åpne, lyse rommet selve knutepunktet med informasjonsskranke, billettsalg og biblioteksutlån. Rett over kulturhusets hovedinngang er kinosalen og storsalen plassert. Til høyre har man inngangen til biscenen. Bak storsalen ligger alle servicearealer med nivåfri adgang fra husets bakside. Servicearealene er forbundet ved hjelp av en korridor, men er samtidig atskilt og har separat avlåsing. Biblioteket har inngang bak knutepunktet og fasade mot grøntarealet med boliger mot nord. Dermed kjører man langs bibliotekets fasade når man kjører på stien fra broen. Lengst inne i bakken ligger barnas avdeling. Den er lavere enn resten av biblioteket. Bibliotekets to plan er forbundet av en intern trapp og et dobbelthøyt område som er samlende både fysisk og visuelt. Parallelt med glassfasaden mot elven fører en bred trapp opp til øverste etasje. Rett ovenfor trappen ligger galleriet og Kulturskolens atelier, som med sin plassering har mulighet til å åpne seg mot hverandre og vestibylen. Bak storsalen, som ligger sentralt i rommet, finnes Kulturskolens samspillrom og musikkverksteder med øverom og møtelokaler. Planløsningen vår legger opp til at det i husets åpne del mot elven kan være fri flyt av husets daglige brukere - dvs. Kulturskolens brukere, biblioteksbrukere, restaurantgjester, kinobesøkende og gallerigjester, mens alle funksjonene har et privatliv i husets dybde. Vi legger opp til at man i høyere grad samler alle delene av kommunens kulturadministrasjon i huset, slik at de lett kan kommunisere og støtte hverandre. 3XN architects Ørestad Gymnasium, København, DK

28 28 VOKSENAVDELING KUNSTLITTERATUR SAMSPILLSROM KULTURPLASSEN KNUTEPUNKT TEK. MULTIMEDIA UNGDOMSAVDELING KINOSAL BØRNEAVDELING PARKERINGSKJELLER Snitt CC 1:500 TEKNIKK VOKSENAVDELING KULTURPLASS VESTIBYLE TEK. STORSAL BAGSCENE GARDEROBE MUSIKKVERKSTEDER FLYGEL TERRASSE FOAJE TOA. GARDEROBER PARKERINGSKJELLER Snitt BB 1:500 VOKSENAVDELING KNUTEPUNKT Snitt AA 1:500 STORSAL GARDEROBE KULTURSKOLE GALLERI TOALETTER RESTAURANT

29 Utsikt gjennom knutepunktet mot vestibylen og elven.

30 30 3XN architects Muziekgebouw, Amsterdam, NL 3XN architects Muziekgebouw, Amsterdam, NL

31 31 3XN architects Muziekgebouw, Amsterdam, NL 3XN architects Muziekgebouw, Amsterdam, NL 3XN architects Muziekgebouw, Amsterdam, NL Synergi mellom kulturhus og hotel Hotellet åpner seg i likhet med kulturhuset mot elven. Det Y-formede bygget bidrar til at et maksimalt antall værelser har sydvendte fasader og utsikt til vannet. Formen gir plass til et grønt uterom mellom hotellets armer som blir en lokal oase for de ca værelsene. Kulturhuset og hotellet er integrert via restauranten, som det er direkte adgang til både fra hotellets foajé og kulturhusets vestibyle. Integrasjonen av kulturhus og hotell skaper en rekke synergieffekter. På stille dager i kulturhuset vil hotell- og konferansegjester tilføre liv til kulturhuset - både til aktivitetene i salene, til biblioteket og til galleriet i andre etasje. Dessuten innebærer det en rekke samdriftsfordeler at kulturhuset og hotellet henger sammen både fysisk og funksjonelt, f.eks. med tanke på lager, teknikk og den felles varegården til kulturhus, restaurant og hotell, som gir området minimale ulemper. Hotellet består av bygningsenheter som på hver etasje har plass til 4 værelser á 24 m2. Dette innebærer at man har mulighet til å lage et 4-stjerners hotell. Ankomst til hotellet foregår fra Sandskargata til den sentrale foajeen, hvor gjestene fordeles til værelsene. Konferansefasilitetene befinner seg på bakkeplan mot elven, slik at det er lett adgang til både restaurant og salene i kulturhuset.

32 Interiør fra balkongen med utsikt over elven.

33 33 Fasade øst 1:500 Fasade vest 1:500 Fasade nord 1:500

34 34 Grønne utsikter til vannet Nedenfor åpner en oppholdstrapp seg mot vannet. Her kan man bade, sette seg med et smørbrød eller bare nyte utsikten. Foran trappen, som dermed danner et lite amfiteater med vannet som scene, kan den planlagte flytescenen legges til. I den sydligste delen av viften har vi lagt en offentlig park med næringsvirksomhet. De enkelte husene i denne delen er gruppert og innbyrdes forskjøvet, slik at de danner varierte grønne lommer med nisjer, smug og utsikt til vannet. Der hvor Sandskargata slutter ved elven og promenaden langs vannet, foreslår vi en liten seilklubb med fasiliteter for gjesteseilere toaletter, bad og en kafeteria. Her er det også plass til en liten bedding, som vil tilføre liv og aktivitet til boligparken mellom Ballastgate og elven. Endelig forsyner disposisjonsplanen den nåværende Kulturfabrikken med sitt eget område som er knyttet til aksen over broen og en del av det feltet som det nye kulturhuset etablerer. I næringsbebyggelsen nærmest kulturhuset forestiller vi oss at man kan plassere kommunale funksjoner slik som NAV-senter mv. De naturlige kvaliteter De gamle industriområdene som ved første øyekast ser ut til å skape problemer for byutviklingen, er egentlig en gave. Ofte ligger de nemlig i nærheten av bykjernen, og dermed gir de oss en del av en ordentlig by å jobbe videre med, noe som ikke er mulig på barmark langt utenfor byen. Å skape liv i en ny bydel handler i høy grad om å planlegge for det uforutsigbare. Det kan jo virke som en umulig oppgave. Men det lar seg gjøre. Især når man i utgangspunktet har så mange naturlige kvaliteter som man har i Mandal og på Nedre Malmø.

35 35 NEDKJØRING TIL P NEDKJØRING TIL P NEDKJØRING TIL P NEDKJØRING TIL P Parkering Parkeringen på tomten plasseres i utgangspunktet under bakkeplan og deles opp i seksjoner etter behov. I tillegg til dette kommer noen få parkeringsplasser på bakkeplan. Arealer

36 36

37 37 Utendørs Støyforhold Kulturhuset ligger i stor avstand til trafikkerte veger og andre store støykilder. Havnegata som i dag går langs elvebredden på Malmø, er forutsatt stengt i de framtidige planene. Nærmeste trafikkerte veg vil være Bryggegata i Mandal sentrum på motsatt side av elva. Avstanden til denne vil være omlag 150 m. Trafikk fra småbåter på elva vil i svært begrenset omfang bidra til støynivå i planområdet. Det kan forventes et støynivå på dba utenfor inngangen til kulturhuset fra vegtrafikkstøy. Det vil således stilles lave krav til lydisolasjon i kulturhuset med hensyn til utendørs lydkilder. Dette forholdsvis moderate støynivået utendørs vil gjøre det mulig å utnytte uteplassen foran kulturhuset til uteservering, til rekreasjon og til en viss grad også til kulturelle arrangementer (med elektronisk lydforsterkning). Området hvor kulturhuset og hotell er planlagt, grenser i dag inn mot industriområde i sør-sørøst. Her ligger blant annet Båtservice Verft som kan være en potensiell støykilde. Det er en forutsetning for planene at virksomheten her avikles eller flyttes. I foreliggende forslag til reguleringsplan for Nedre Malmø er området hvor verftet ligger avsatt til Bolig-Forretning-Kontor. Akustiske Forhold I Kulturhuset Storsal, biscene og kinosal er planlagt på samme plan ved siden av hverandre. Dette gjør det mulig å splitte bærekonstruksjoner og fundamenter helt ned til grunnen, slik at man kan oppnå svært god lydisolasjon mellom salene. Storsalen kan utføres som en egen betongboks, med klaring til alle omliggende dekker og vegger. Det er planlagt en korridor som buffersone mellom biscene og storsal. Korridoren kan forlenges gjennom sidescenen slik at man med porter/dører kan få en buffersone mellom varelevering og Storsal. Formen på storsalen er av type skoeske. Formen er enkel og god ut fra et akustisk perspektiv. Det skal være mulig å skape akustiske forhold i tråd med spesifikasjonen, dvs. grunnakustikk med etterklangstid på 1,2-1,3s som kan økes ved bruk av variable absorbenter eller elektronisk anlegg. Sideveggene (langveggene) i salen må utformes med skråstilte felter eller med diffusorer for å unngå flutterekko mellom langveggene og for å skape god diffusivitet i salen. Storsalen har et volum på omlag 4500 m3. Dette er stort nok til å skape god naturlig akustikk for ca tilhørerene. Variabel akustikk kan oppnås med vendbare elementer på veggene, ved tepper som heises ned fra taket, ved nedsenkbar himling eller ved kombinasjoner av slike tiltak. Grunnforhold Det anbefales som en tidlig aktivitet å gjennomføre grunnundersøkelser på område for å finne dybde til fjell, type masser, humusinnhold osv. Dette vil gi svar på dimensjonerende grunntrykk, setningsparametere og andre inndata for en geoteknisk vurdering. Undersøkelsene bidrar til svar på fundamenteringsprinsipp og kan legge viktige føringer for det videre arbeidet med en kostnadsoptimal utforming. Kjelleren Det er tenkt etablert en kjeller under store deler av område. Denne vil kunne benyttes til parkering, tekniske rom og andre liknende aktiviteter. Det vil være utfordringer knyttet til etablering av kjelleren. En kostnadsoptimal utforming vil måtte sees i sammenheng med plassering av overliggende bygningsmasse. Forhold som må vurderes er oppdrift, differensialsetninger, overliggende krav til lydskiller med avskilte konstruksjoner osv. Bygninger over bakkeplan Når det gjelder broforbindelse vil det være en rekke utfordringer knyttet til grunnforhold, utforming, spenn og funksjon. Dette er i litengrad vurdert i dette studiet. Kulturhuset genererer utfordringer knyttet til estetiske konstruksjoner, store høyder, konstruksjoner som skal ivareta mange funksjoner som brann og lyd i tillegg til bæring og en rekke andre forhold. Vedlagte underlag fra arkitekt er overordnet vurdert slik at realisme i konseptet skal ivaretas.

38 38 Parkering Det er planlagt parkering på området, men P-plasser i tilknytning til kulturhuset og hotellet skal ligger under bakkenivå. Dette gir følgende behov for p-plasser: For kulturhuset er lagt opp til p-plasser under bakkenivå. For hotellet er det lagt opp til p-plasser under bakkenivå. Antall p-plasser som skal etableres for nye boliger må følge gjeldene parkeringsnorm. Det skal imidlertid etableres anslagsvis 33 enheter. For offenlige kontorer antar vi en p-plass pr ansatt, det gir anslagsvis 225 p-plasser Adkomst Det skal på tomten bygges flere bygg med ulik funksjon. Dette vil øke trafikken til/ fra området i forhold til dagens trafikk. Det er viktig at adkomsten til ulike områdene i størst mulig grad samordenes. Om dette er mulig avhenger selvfølgelig av hvordan bygningsmassen plasseres på området. Videre er det viktig at adkomst knyttes direkte opp mot hovedvei. Primært bør adkomstene legges til Langgata for trafikken inn mot området. Trafikkavvikling Utbyggingen skjer i et område hvor det har vært og fortsatt er noe næringsvirksomhet. Dette skal fjærnes. Området ligger nært knyttet opp til et eksisterende boligområde. Med utbyggingen vil trafikken til/ fra område øke. Den vil også forgå på tider hvor det ikke har vært særlig trafikk tidligere. Ny utbygging med annen struktur vil føre til endringer. Nedenfor gis en gjennomgang av hvordan de ulike elementene vil påvirke trafikkmønsteret. Kulturhuset: Størrelsen på kulturhuset er 4500 m2 og det er ulike funksjoner i bygget. Kapasiteten for huset ligger på ca 300 mennesker. Kombinert med en antagelse om maks 200 p-plasser genererer dette en trafikk på 400 biler (trafikk ut/inn) Hotell: Hotellet som bygges skal ha 120 gjestesenger. Men det ligger et ønske om Dette gir en trafikk på 100 biler (trafikk ut/inn) Boliger: Det er lagt opp til at det skal bygges boliger på 3300 m2. Det antas at dette gir ca 30 boenheter med areal 100 m2. Dette gir en trafikk på biler (trafikk ut/inn) Kontorer for offentlig virksomhet: Kontor for NAV skal etableres på Nedre Malmø i tillegg til annen kommunal virksomhet. Størrelsen på kontorene er 4500 m2. Det antas at det skal huse 225 personer. Dette gir en trafikk på 360 biler (trafikk ut/inn) Samlet gir dette nyskapt trafikk på inntill 1000 biler (trafikk ut/inn). Til fradrag kommer dagens trafikk til området som skal saneres. Trafikkavviklingen i området forventes ikke å blir nevneverdig påvirket av den økningen. Trafikksikkerhet Det er i hovedsak to forhold som påvirker trafikksikkerheten. Det er 1. Økt trafikk 2. Konflikter mellom trafikantgrupper Utbyggingen skjer i et område hvor det har vært og er næringsvirksomhet. Men det ligger nært knyttet opp til et eksisterende boligområde. Det er viktig at trafikken holdes unna eksisterende boligområde, ulike trafiantgrupper separeres og at adkomst til/ fra området samordnes. Spesielt gjelder dette tilstøtende boligområde rundt Stangheia. Registrerte ulykker i området er få og antas å være tilfeldig fordelt. Det er ingen grunn til å forvente noen vesentlig forverring av ulykkessituasjonen. Arealer Funksjon Footprint Bruttoetage B/F/K m² bolig / næring 1386 m² 4150m² BYA footprint /2700 x 100% 51 % A/H/K/Be/B/F m² bolig 1001 m² 2464m² næring 1696 m² 4m² nav 51 m² 3004m² hotell 1960 m² 400m² restaurant (540 m²) 540 m² kulturhus (2640 m²) 4520m² SUM 5408 m²(8588 m²) m² BYA footprint /13400 x 100% 40% (64 %) Funksjonsarealer Funksjon bruttoareal fellesareal (-kontor) 40 m² bibliotek 1190 m² galleri 225 m² kulturskole (+kontor) 0 m² saler + støtteareal 1485 m² sum 4520 m² ca. bruttovolum BTV m³

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø

Elvebredd i endring. Mandal Nedre Malmø Elvebredd i endring Mandal Nedre Malmø Situasjonsplan M 1:1000 Mandal Nedre Malmø Mandal har sitt eget særpreg. Dette særpreget er først og fremst bestemt av elva og kan oppsummeres gjennom fi re punkter:

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 410 700 790 750 1000 2517 580 DOWN UNDER, UP ABOVE Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 s.2 INNHOLDSFORTEGNELSE s.3 PREMISSER s.4 KONSEPTSKISSER s.5 KONSEPTDIAGRAM s.6 PROGRAM

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009 NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD FRITT TILGJENGELIG GRØNTOMRÅDE I NORD, KNUTEPUNKT FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER SKULPTURELL UTFORMET SIGNALBYGG UTSYN NEDOVER ELVEN FERDSEL LANGS VANNET Følgende

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

La Scala. NielsTorp. as arkitekter mnal interiorarkitekter mnil UTVIKILING NEDRE MALMØ MANDAL KOMMUNE

La Scala. NielsTorp. as arkitekter mnal interiorarkitekter mnil UTVIKILING NEDRE MALMØ MANDAL KOMMUNE La Scala UTVIKILING NEDRE MALMØ MANDAL KOMMUNE NielsTorp as arkitekter mnal interiorarkitekter mnil Situasjonsplan 1:1000 arkitekter mnal interiorarkitekter mnil NIELSTORP as La Scala UTVIKILING NEDRE

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS.

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS. STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS. HØNEFOSS 19.8.2013 Siv.ing Bjørn Leifsen AS Forord COWI AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Gamlegrendåsen nord for Kongsberg

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY

INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY MATCHARENA & INNBYGGERTORG D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 95 96 D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY D A R K + A D E P T HELHETSPLANEN FØYKA ELVELY 97 MULIGHETSSTUDIE Matcharenaen

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500 ,OOXVWUDVMRQHU WLO GHWDOMUHJXOHULQJVSODQ 9HGOHJJ /DQJJDWDNYDUWDOHQH Storgata Storgata Storgata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata O.J.rochs gt Kirkegata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET 12.3m² Tekn bod 2.8m² 3.9m² tue / kjøkken 59.8m² 9.1m² 17.5m² Heis 4.1m² PLTEGIGER OG ELIGGEHET 8.9m² od 3.7m² Foreløpig (mindre endringer kan forekomme) ato: 27. mars 2015 dr juells park Trapperom 19.7m²

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE

FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE FOR KUNSTNERE OG KREATIVE: BOLIGPROSPEKT PÅ VINDEREN/RIS - UTLEIE Ekelyveien 14 0374 Oslo Kontakt for samtale og privat visning Katinka von der Lippe katinka@eker.no / telefon: 91372172 Utleie for kunstnere

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 BRUNSTRANDA Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 ERIK LANGDALEN ARKITEKTKONTOR AS - ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1. N-0181 OSLO - +47 22112211 - +47 98286398 - erik@eriklangdalen.no - www.eriklangdalen.no

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS Skisseprosjekt april 2014 LIÅSEN, KLEMETSRUD ARKITEKTENS BESKRIVELSE EIENDOMSFORHOLD. Planområdet er i dag i privat eie og boligene vil bli overdratt til de fremtidige beboerne som selveierboliger. REGULERINGSMESSIGE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 90. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 90 Grenseveien 90 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 955 kvm 600 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Lyse og hyggelige

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad

10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Kvinesdal kommune 10371998003 Reguleringsplan for Hetleskei sør - endring 1 - anmodning om mindre endring knyttet til utnyttingsgrad Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371998003 2014/755

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL

SPIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL SIKKESTAD Kirke- og Kultursenter Motto: TRIANGEL TRIANGEL Spikkestad kirke- og kultursenter vil bli det nye midtpunktet i Spikkestad sentrum. Det planlagte sentrumsområdet på Spikkestad er plassert over

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD

EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD HELSEBANKEN PANORAMA MED UTSIKT OVER EDLANDSVATNET EKSKLUSIVE LEILIGHETER I ÅLGÅRD MED UTSIKT OVER EDLANDSVATNET Helsebanken Panorama ligger flott plassert med nydelig utsikt over Edlandsvatnet og vakker

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen

ARKITEKTUR 6 / 2014. MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen ARKITEKTUR 6 / 2014 MED LUFT UNDER BEINA Gruppe B2 Maren Gerhardsen Ulvik Henriette Bakke Nielsen Hanne Hammerseth Linett Simonsen PROSJEKTBESKRIVELSE / Vi har hatt en arkitektonisk intensjon om å skape

Detaljer

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Aunevegen 53 RAPPORT. SO Eiendom AS. Støyberegning reguleringsplan 416896-RIA-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Aunevegen 53 OPPDRAGSGIVER SO Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 1. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416896-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN

NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN NYE LEILIGHETER NÆR MANDALSELVAS MØTE MED SJØSANDEN KASTELLODDEN.NO 1 Verdens beste beliggenhet! Ok, vi er part i saken. Men hør her: Du bor i Norge, når alt kommer til alt, antakelig verdens beste land

Detaljer

Soltorget Prosjektet foreslår en utvidelse av eksisterende Rjukan Torg til en aktivitetsflate som omslutter rådhuset og biblioteksbygningene. Torget bearbeides som en stor "bygning" med forskjellige rom

Detaljer

Illustrasjonsfoto. Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet.

Illustrasjonsfoto. Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet. õ Andvågen Brl Arkitekttegnet 4-mannsbolig med sjønær beliggenhet. Sandnessjøen Velkommen til Andvågen Borettslag I Andvågen på Sandnes, 2 km øst for Sandnessjøen sentrum bygger vi ny flott 4-mannsbolig

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

R Å S T Ø L E N G R A V D A L P R O S J E K T U T V I K L I N G A S B O A R K I T E K T E R A S

R Å S T Ø L E N G R A V D A L P R O S J E K T U T V I K L I N G A S B O A R K I T E K T E R A S R Å S T Ø L E N B 1 A B O A R K I T E K T E R A S BERGEN TOMTESELSKAP KONKURRANSE OM UTVIKLING AV BOLIGFELT B1A OG B3 RÅSTØLEN 2006 s 1 Beskrivelse plangreb og trafikk s 2 Illustrasjon fra Nord-øst s 3

Detaljer

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14

FORELØPIGE SKISSER - 02.07.14 FORELØPIGE SKISSER - 02.07.4 8,5 5,3 4,7 8,5 TILBYGG MED TAKTERRASSE a TEGNFORKLARING Eksisterende Hus Nye tilbygg med Terrasse/Veranda P P 0,0 6,0 GARASJE MED TAKTERRASSE GNR./BNR. 24/224 7,0 NY VERANDA

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert 10.02.2005 Planens formål. Formålet med planforslaget

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Kleppestø Park Arena

Kleppestø Park Arena Innbygger Initiativ av: Vidar Grønnevik Davidsen Referanse: Plansmie for Kleppestø sentrumsutvikling Plan 213, Kleppestø Sentrum Dato: 02.11.2015 Illustrasjonsphoto med tillatelse fra Zwarts & Jansma Architects,

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

1 GENERELT Selskapet Pettersen Eiendom og Consulting AS eier eiendommen GNR/BNR 27/445 med påstående bygninger i Thomasbakkveien 9, 9513 Bossekop.

1 GENERELT Selskapet Pettersen Eiendom og Consulting AS eier eiendommen GNR/BNR 27/445 med påstående bygninger i Thomasbakkveien 9, 9513 Bossekop. Pettersen Eiendom og Consulting AS v/daglig leder Jan Henning Pettersen Thomasbakkveien 9 9513 Alta Organisasjonsnummer 995 673 223 Tlf. 959 32 966 / 78 43 56 44 Alta, den 21. desember 2012 Alta kommune

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

SHODDYHUSET Glassblåseri/kunstgalleri. 1. etg. LOBBY 2. etg. FOAJÉ

SHODDYHUSET Glassblåseri/kunstgalleri. 1. etg. LOBBY 2. etg. FOAJÉ SHODDYHUSET Glassblåseri/kunstgalleri 1. etg. SMIA Varemottak kjøkken 2. etg. BACK-STAGE GÅRDSROMMET Utendørs på bakkeplan/1. etg. Utgang fra 1 etg. Bi-inngang 2. etg. STORE MØLLESAL 2. etg. VESTIBYLE

Detaljer

Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016

Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016 Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016 REF. 201500827 GNR. 230/BNR.279, GNR. 230/BNR.280, GNR. 230/BNR.281, GNR. 230/BNR.282 SCHWEIGAARDS GATE 40-46 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

Detaljer

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling sentrum E6 1 prosesshefte sentrumsutvikling 2 sentrumsutvikling Under sentrumsutvikling har vi undersøkt flere ulike temaer. Et viktig tema har vært å studere ulike typer nye typologier som kan romme forskning,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL MANDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL 1.0 GENERELT Det regulerte området er vist med reguleringsplangrense

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer