Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Lassemo MEDL FLAP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Lassemo MEDL FLAP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP Torgersen Ida Magrit Lindstad Medlem FLSV Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Gry Hanssen Medlem FLSP Ove Magne Ribsskog Medlem FLSP Reidar Lindseth Medlem FLV Birgit Fossvik Medlem FLV Tove Hasfjord Aagård Medlem FLV Håvard Hårstadstrand Medlem FLV Knut Staven Varaordfører FLH Susann Aagård Skotnes Medlem FLH Lars Haagensen Medlem FLFRP Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Lassemo MEDL FLAP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Martin Dahle Knut Lassemo FLAP Knut Johnsrud Lars Mårvik FLV Rolf Haugsbakk Geir Tore Olsen FLFRP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Rune Strøm Rådmann Liv Brønstad Helse- og omsorgssjef Gurid Halsvik Hans Petter Oppvekstsjef Teknisk sjef Haukø Gunnar Einvik Regnskap og økonomi

2 Merknader Etter forslag fra ordfører ble det gitt enstemmig tilslutning til at møtegodtgjørelsen for møtet skulle halveres for de representanter som deltok på etterfølgende middag. Ordfører fremførte minneord over avdød Sigurd Laukvik som hadde vært en aktiv kommunepolitiker i mange år. Minneordene ble avsluttet med at kommunestyret mintes den avdøde met ett minutts stillhet. I tillegg til referatsaker ble det informert om følgende: Planlagt gjennomføring av strategisk utviklingsanalyse med mer Det fremmes to tilleggssaker for kommunestyret i tillegg til saker i møteinnkalling: Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning Lauvsnes Grendalag Utvidelse av legevaktsentral til hele døgnet Valgt til å underskrive protokoll: Susann S. Aagård og Reidar Lindseth Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 53/13 RS 56/13 RS 57/13 Innhold Referatsaker Svar på brev ang.: Forpliktende plan Flatanger kommune. SV: Forpliktende plan Flatanger RS 58/13 Møtereferat RS 59/13 RS 60/13 RS 61/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 PS 58/13 PS 59/13 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i MN- Vekst A/S, Referat fra møte i Region Namdal Nytt krisesenter - protokoll fra Stiftelsesmøte. Søknad om fritak fra politiske verv, Lars Mårvik Suppleringsvalg på grunn av innvilget fritak fra politiske verv. Nils Myren - Søknad om konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune. Øivind Strøm - Søknad om konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune. Salg av kommunale eiendommer Endringer av vedtekter for barnehager og SFO PS 60/13 Møteplan, Kommunestyret 2014 PS 61/13 Kontrollutvalgets årsplan 2014 PS 62/13 Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 PS 63/13 Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 PS 64/13 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/Avgifter 2014 PS 65/13 Budsjett/årsplan 2014 PS 66/13 Økonomiplan Lukket PS 53/13 Referatsaker Behandling i Flatanger Kommunestyre

4 Innstilling Vedtak i Flatanger Kommunestyre RS 56/13 Svar på brev ang.: Forpliktende plan Flatanger kommune. RS 57/13 SV: Forpliktende plan Flatanger RS 58/13 Møtereferat RS 59/13 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i MN-Vekst A/S, RS 60/13 Referat fra møte i Region Namdal RS 61/13 Nytt krisesenter - protokoll fra Stiftelsesmøte. PS 54/13 Søknad om fritak fra politiske verv, Lars Mårvik Rådmannens innstilling Lars Mårvik gis fritak fra alle sine politiske verv i Flatanger kommune, med unntak av sitt verv som fast representant i kommunestyret, for resten av valgperioden Dette med hjemmel i kommunelovens 15 pkt. 2. Kommunestyret foretar nye valg av representanter i henhold til dette i egen sak, som fremmes direkte til kommunestyret. Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andreforslag til innstilling. Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling. Innstilling i Flatanger Formannskap Lars Mårvik gis fritak fra alle sine politiske verv i Flatanger kommune, med unntak av sitt verv som fast representant i kommunestyret, for resten av valgperioden Dette med hjemmel i kommunelovens 15 pkt. 2. Kommunestyret foretar nye valg av representanter i henhold til dette i egen sak, som fremmes direkte til kommunestyret.

5 Behandling i Flatanger Kommunestyre Repr. Turid Kjendlie fremmet forslag til vedtak: Lars Mårvik gis fritak fra alle sine politiske verv i Flatanger kommune for resten av valgperioden Dette med hjemmel i kommunelovens 15 pkt. 2. Ingen andre forslag ble fremmet. Det ble gjennomført alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslag fremmet av repr. Turid Kjendlie. Det ble avgitt 2 stemmer for forslag fra repr. Turid Kjendlie og 13 stemmer for formannskapets innstilling, som dermed ble vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Lars Mårvik gis fritak fra alle sine politiske verv i Flatanger kommune, med unntak av sitt verv som fast representant i kommunestyret, for resten av valgperioden Dette med hjemmel i kommunelovens 15 pkt. 2. Kommunestyret foretar nye valg av representanter i henhold til dette i egen sak, som fremmes direkte til kommunestyret. PS 55/13 Suppleringsvalg på grunn av innvilget fritak fra politiske verv. Rådmannens innstilling Behandling i Flatanger Kommunestyre Flatanger venstre fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskap: Som fast medlem i stedet for Lars Mårvik, velges Reidar Lindseth Som 1. vara til formannskapet for venstre, velges Tove Hasfjord Aagård Som 2. vara til formannskapet for venstre, velges Lars Mårvik. HU-NMT: Som 3. varamann i stedet for Lars Mårvik, velges Knut Johnsrud. Råd for eldre og funksjonshemmede: Som fast medlem i stedet for Lars Mårvik, velges Håvard Hårstadstrand Ingen andre forslag ble fremmet, forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak i Flatanger Kommunestyre Formannskap:

6 Som fast medlem i stedet for Lars Mårvik, velges Reidar Lindseth Som 1. vara til formannskapet for venstre, velges Tove Hasfjord Aagård Som 2. vara til formannskapet for venstre, velges Lars Mårvik. HU-NMT: Som 3. varamann i stedet for Lars Mårvik, velges Knut Johnsrud. Råd for eldre og funksjonshemmede: Som fast medlem i stedet for Lars Mårvik, velges Håvard Hårstadstrand PS 56/13 Nils Myren - Søknad om konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune. Rådmannens innstilling Med hjemmel i konsesjonsloven 1 og 9 innvilges Nils Myren konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune som omsøkt. Det forutsettes at eiendommen drives som tilleggsareal til søkers eiendom, gnr 3 bnr 6 og gnr 2 bnr 5 i Flatanger kommune. Vedtaket begrunnes med at punkt 1-5 i konsesjonsloven 9 ivaretas ved overdragelsen. Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Med hjemmel i konsesjonsloven 1 og 9 innvilges Nils Myren konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune som omsøkt. Det forutsettes at eiendommen drives som tilleggsareal til søkers eiendom, gnr 3 bnr 6 og gnr 2 bnr 5 i Flatanger kommune. Vedtaket begrunnes med at punkt 1-5 i konsesjonsloven 9 ivaretas ved overdragelsen. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Med hjemmel i konsesjonsloven 1 og 9 innvilges Nils Myren konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune som omsøkt. Det forutsettes at eiendommen drives som tilleggsareal til søkers eiendom, gnr 3 bnr 6 og gnr 2 bnr 5 i Flatanger kommune.

7 Vedtaket begrunnes med at punkt 1-5 i konsesjonsloven 9 ivaretas ved overdragelsen. PS 57/13 Øivind Strøm - Søknad om konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune. Rådmannens innstilling Med hjemmel i konsesjonsloven 1 og 9 innvilges Øivind Strøm konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune som omsøkt. Det forutsettes at eiendommen drives som tilleggsareal til søkers eiendom, gnr 3 bnr 2 og gnr 3 bnr 3 i Flatanger kommune. Vedtaket begrunnes med at punkt 1-5 i konsesjonsloven 9 ivaretas ved overdragelsen. Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Ingen andre forslag. Innstillingen enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Med hjemmel i konsesjonsloven 1 og 9 innvilges Øivind Strøm konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune som omsøkt. Det forutsettes at eiendommen drives som tilleggsareal til søkers eiendom, gnr 3 bnr 2 og gnr 3 bnr 3 i Flatanger kommune. Vedtaket begrunnes med at punkt 1-5 i konsesjonsloven 9 ivaretas ved overdragelsen. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Med hjemmel i konsesjonsloven 1 og 9 innvilges Øivind Strøm konsesjon for erverv av deler av eiendommen gnr 3 bnr 4 i Flatanger kommune som omsøkt. Det forutsettes at eiendommen drives som tilleggsareal til søkers eiendom, gnr 3 bnr 2 og gnr 3 bnr 3 i Flatanger kommune. Vedtaket begrunnes med at punkt 1-5 i konsesjonsloven 9 ivaretas ved overdragelsen.

8 PS 58/13 Salg av kommunale eiendommer Rådmannens innstilling Flatanger kommune selger følgende kommunale eiendommer og leilighet for følgende: Vernheim, gnr. 13 bnr Kr ,- Trygdebolig Vik, gnr. 27 bnr Kr ,- Fjærasteinan, leilighet, gnr. 13 bnr kr ,- Kjøper må dekke alle omkostninger i forbindelse med salgene. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpskontrakter og gjennomføre salgene. Behandling i Flatanger Formannskap Rådmannen endret sin innstilling til følgende: Flatanger kommune selger følgende kommunale eiendommer og leilighet for følgende: Vernheim, gnr. 13 bnr Kr ,- Trygdebolig Vik, gnr. 27 bnr Kr ,- Fjærasteinan, leilighet, gnr. 13 bnr. 295 Selges til høyeste bud etter at forkjøpsrett er prøvd og ikke lavere enn kr ,-. Kjøper må dekke alle omkostninger i forbindelse med salgene. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpskontrakter og gjennomføre salgene. Ingen andre forslag. Enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Flatanger kommune selger følgende kommunale eiendommer og leilighet for følgende: Vernheim, gnr. 13 bnr Kr ,- Trygdebolig Vik, gnr. 27 bnr Kr ,- Fjærasteinan, leilighet, gnr. 13 bnr Selges til høyeste bud etter at forkjøpsrett er prøvd og ikke lavere enn kr ,-. Kjøper må dekke alle omkostninger i forbindelse med salgene. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpskontrakter og gjennomføre salgene. Behandling i Flatanger Kommunestyre Repr. Knut Johnsrud fratrådte under behandling i denne sak grunnet inhabilitet jfr. forvaltningslovens 6 pkt. a. Merete Hepsø var innkalt som vararepr. i denne sak og tiltrådte behandlingen av saken.

9 Repr. Knut Staven fremmet følgende forslag som tillegg til formannskapets innstilling: Salgsvederlaget plasseres i bundet kapitalfond som øremerkes til finansiering av nye kommunale boliger. Dette med hjemmel i økonomireglementets pkt. 4. Repr. Reidar Lindseth fremmet følgende forslag som tillegg til formannskapets innstilling: Salgsvederlaget plasseres i ubundet kapitalfond. Dette med hjemmel i økonomireglementets pkt. 4. Ingen andre forslag ble fremmet. Først ble det votert over formannskapets innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert alternativt over de to fremmede tilleggsforslag. Det ble avgitt 6 stemmer for tilleggsforslag fra repr. Knut Staven og 9 stemmer for tilleggsforslag fra repr. Reidar Lindseth., som dermed ble vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune selger følgende kommunale eiendommer og leilighet for følgende: Vernheim, gnr. 13 bnr Kr ,- Trygdebolig Vik, gnr. 27 bnr Kr ,- Fjærasteinan, leilighet, gnr. 13 bnr Selges til høyeste bud etter at forkjøpsrett er prøvd og ikke lavere enn kr ,-. Kjøper må dekke alle omkostninger i forbindelse med salgene. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpskontrakter og gjennomføre salgene. Salgsvederlaget plasseres i ubundet kapitalfond. Dette med hjemmel i økonomireglementets pkt. 4. PS 59/13 Endringer av vedtekter for barnehager og SFO Rådmannens innstilling Vedtektene for barnehagene endres slik at Solbakken barnehage kan holdes åpen fra kl dersom foresatte gir melding om det to dager før. Vedtektene for SFO endres slik at 1) Åpningstiden ved SFO Utvorda oppvekstsenter til enhver tid følger åpningstiden i Solbakken barnehage. 2) Mulig åpning mellom kl og tas ut. Det kan holdes åpent fram til kl dersom foresatte gir melding om det to dager før. Endringen gjelder fra

10 Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg På møtet ble rådmannens endrede innstilling lagt fram: Vedtektene for barnehagene endres slik at Solbakken barnehage kan holdes åpen fra kl dersom foresatte gir melding om det to dager før. Vedtektene for SFO endres slik at 3) Åpningstiden ved SFO Utvorda oppvekstsenter til enhver tid følger åpningstiden i Solbakken barnehage. 4) Mulig åpning mellom kl og ved SFO Lauvsnes tas ut. Det kan holdes åpent fram til kl dersom foresatte gir melding om det to dager før. Etter avstemming ble rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Vedtektene for barnehagene endres slik at Solbakken barnehage kan holdes åpen fra kl dersom foresatte gir melding om det to dager før. Vedtektene for SFO endres slik at 5) Åpningstiden ved SFO Utvorda oppvekstsenter til enhver tid følger åpningstiden i Solbakken barnehage. 6) Mulig åpning mellom kl og ved SFO Lauvsnes tas ut. Det kan holdes åpent fram til kl dersom foresatte gir melding om det to dager før. Endringen gjelder fra Behandling i Flatanger Kommunestyre Knut Johnsrud tiltrådte møtet igjen. Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Vedtektene for barnehagene endres slik at Solbakken barnehage kan holdes åpen fra kl dersom foresatte gir melding om det to dager før. Vedtektene for SFO endres slik at 7) Åpningstiden ved SFO Utvorda oppvekstsenter til enhver tid følger åpningstiden i Solbakken barnehage. 8) Mulig åpning mellom kl og ved SFO Lauvsnes tas ut. Det kan holdes åpent fram til kl dersom foresatte gir melding om det to dager før.

11 Endringen gjelder fra PS 60/13 Møteplan, Kommunestyret 2014 Rådmannens innstilling Kommunestyremøter avholdes på følgende torsdager i 2014: 13. februar, 10.april, 19.juni, 18.september, 30.oktober og 18.desember. I tillegg avholdes et felles kommunestyremøte i Namdalen i regi av Region Namdal den 25. april i NTE-arena, Namsos. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Kommunestyremøter avholdes på følgende torsdager i 2014: 13. februar, 10.april, 19.juni, 18.september, 30.oktober og 18.desember. I tillegg avholdes et felles kommunestyremøte i Namdalen i regi av Region Namdal den 25. april i NTE-arena, Namsos. PS 61/13 Kontrollutvalgets årsplan 2014 Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2014 til orientering. PS 62/13 Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetalingen i barnehagene:

12 Avrunda til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling inkludert mat Månedssatsfra inkludert mat 2-dagers Halv plass dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Betaling for mat er fastsatt til kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 pr mnd. for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. Betaling for skolemåltid: Prisen for skolemåltid fastsettes til 8 kroner pr dag fra Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpene avrundet til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling Månedssats fra Følger skoleruta Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer Kjøp av ekstra hel dag Juli og august er betalingsfrie måneder. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 210 kr Foreldrebetaling i kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr Foreldrebetaling pr undervisningsår, undervisningsår, sats fra sats fra , ,-

13 Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetalingen i barnehagene: Avrunda til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling inkludert mat Månedssatsfra inkludert mat 2-dagers Halv plass dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Betaling for mat er fastsatt til kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 pr mnd. for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. Betaling for skolemåltid: Prisen for skolemåltid fastsettes til 8 kroner pr dag fra Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpene avrundet til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling Månedssats fra

14 Følger skoleruta Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer Kjøp av ekstra hel dag Juli og august er betalingsfrie måneder. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 210 kr Foreldrebetaling i kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra , ,- Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling Vedtak i Flatanger Kommunestyre Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetalingen i barnehagene: Avrunda til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling inkludert mat Månedssatsfra inkludert mat 2-dagers Halv plass dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Betaling for mat er fastsatt til kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 pr mnd. for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned.

15 Betaling for skolemåltid: Prisen for skolemåltid fastsettes til 8 kroner pr dag fra Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpene avrundet til nærmeste tier. Tilbud/ Månedssats fra Foreldrebetaling Månedssats fra Følger skoleruta Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer Kjøp av ekstra hel dag Juli og august er betalingsfrie måneder. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 210 kr Foreldrebetaling i kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra , ,- Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. PS 63/13 Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd Sats for over 2 t/mnd (Pt. Fastsatt til:)*

16 0-2 G ,- 175,- Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd Abb.pris 15-45t./mnd Abb.pris over 45 t./mnd 2-3 G ,- pr time 935,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 251,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 779,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 2 001,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner ,-. * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-. Justeres i tråd med føringer fra sentrale myndigheter. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 37,- Middag kr 72,- Helpensjon kr 2 829,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt. 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 6 900,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 5 520,- pr måned. Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 4,05 pr km v/bruke av leasingbil/kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,05 pr km. 6. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 2 gamle hybler 2.etg (korttidsutleie) 4 429,-pr måned 2 nye hybler med fellesrom 2.etg ,- pr måned 2 nye hybler(2.etg og sokkel) 4 500,- pr måned 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 424,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 530,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 106,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

17 Behandling i Flatanger Formannskap Rådmannen endret sin innstilling m.h.t punkt. 4, andre setning fra å lyde: Liten omsorgsbolig kr ,- pr. måned til å lyde: Liten omsorgsbolig kr ,- pr. måned. Ingen andre forslag Enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd Sats for over 2 t/mnd (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- 175,- Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd Abb.pris 15-45t./mnd Abb.pris over 45 t./mnd 2-3 G ,- pr time 935,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 251,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 779,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 2 001,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner ,-. * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-. Justeres i tråd med føringer fra sentrale myndigheter. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 37,- Middag kr 72,- Helpensjon kr 2 829,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt. 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 6 900,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 6 550,- pr måned. Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette.

18 5. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 4,05 pr km v/bruke av leasingbil/kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,05 pr km. 6. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 2 gamle hybler 2.etg (korttidsutleie) 4 429,-pr måned 2 nye hybler med fellesrom 2.etg ,- pr måned 2 nye hybler(2.etg og sokkel) 4 500,- pr måned 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 424,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 530,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 106,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd Sats for over 2 t/mnd (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- 175,- Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd Abb.pris 15-45t./mnd Abb.pris over 45 t./mnd 2-3 G ,- pr time 935,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 251,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 779,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 2 001,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner ,-. * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-. Justeres i tråd med føringer fra sentrale myndigheter.

19 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 37,- Middag kr 72,- Helpensjon kr 2 829,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt. 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 6 900,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 6 550,- pr måned. Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 4,05 pr km v/bruke av leasingbil/kommunal bil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 4,05 pr km. 6. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 2 gamle hybler 2.etg (korttidsutleie) 4 429,-pr måned 2 nye hybler med fellesrom 2.etg ,- pr måned 2 nye hybler(2.etg og sokkel) 4 500,- pr måned 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 424,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 530,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 106,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. PS 64/13 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/Avgifter 2014 Rådmannens innstilling Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 6% - Oppmåling - økning med 6%

20 - Mindre avløpsanlegg - økning med 3% - Landbruksaker - økning med 3% - Tilsyn og feiing - økning med 3% - Renovasjon boliger - økning med 3,5% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 3,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 10% - Kommunal kloakk - økning med 3% Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring, miljø og teknisk. Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 6% - Oppmåling - økning med 6% - Mindre avløpsanlegg - økning med 3% - Landbruksaker - økning med 3% - Tilsyn og feiing - økning med 3% - Renovasjon boliger - økning med 3,5% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 3,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 10% - Kommunal kloakk - økning med 3% Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring, miljø og teknisk. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 6% - Oppmåling - økning med 6% - Mindre avløpsanlegg - økning med 3%

21 - Landbruksaker - økning med 3% - Tilsyn og feiing - økning med 3% - Renovasjon boliger - økning med 3,5% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 3,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 10% - Kommunal kloakk - økning med 3% Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring, miljø og teknisk. PS 65/13 Budsjett/årsplan 2014 Rådmannens innstilling Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte, den Behandling i Flatanger Formannskap Saken ble presentert og gjennomgått i møtet. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Formannskap Saken underlegges realitetsbehandling i neste formannskapsmøte, den Behandling iflatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Innstilling Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Behandling i Flatanger Formannskap Ordfører fremmet følgende innstilling: Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2014 i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endringer: Fagansvar Tekst Inntektsøkning/ Inntektsreduksjon/ Ny budsjettramme

22 kostnadsreduksjon kostnadsøkning 44 Kommunale bygg Kr Kr Avskrivninger/res. nye bevilgn. Kr Kr Fond- avsetning/bruk Kr Kr Endringen medfører at driftsmarginen (del av fagansvar 89) utgjør kr , noe som er i tråd med forpliktende plan. - Det utarbeides plan for asfaltering av kommunale veier og vedlikeholdsplan for kommunale bygg - Utvorda barnehage og SFO holdes åpen fra dersom dette meldes på forhånd i henhold til vedtekter. Dette dekkes innfor eksisterende ramme, fagansvar 24 og Sommerhjelp skoleungdom videreføres med samme ramme og i samme omfang som Dette dekkes innenfor eksisterende ramme, fagansvar 44. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 3,5 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 og 2013 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av med endringer, 19, kan skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2014, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas med følgende endring: Prosjektnr. 282, Sanitærbygg, Hilstad Bygdemuseum tas ut av investeringsbudsjettet. Ingen andre forslag. Enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2014 i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endringer: Fagansvar Tekst Inntektsøkning/ kostnadsreduksjon Inntektsreduksjon/ kostnadsøkning Ny budsjettramme 44 Kommunale bygg Kr Kr Avskrivninger/res. nye bevilgn. Kr Kr

23 95 Fond- avsetning/bruk Kr Kr Endringen medfører at driftsmarginen (del av fagansvar 89) utgjør kr , noe som er i tråd med forpliktende plan. - Det utarbeides plan for asfaltering av kommunale veier og vedlikeholdsplan for kommunale bygg - Utvorda barnehage og SFO holdes åpen fra dersom dette meldes på forhånd i henhold til vedtekter. Dette dekkes innfor eksisterende ramme, fagansvar 24 og Sommerhjelp skoleungdom videreføres med samme ramme og i samme omfang som Dette dekkes innenfor eksisterende ramme, fagansvar 44. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 3,5 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 og 2013 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av med endringer, 19, kan skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2014, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas med følgende endring: Prosjektnr. 282, Sanitærbygg, Hilstad Bygdemuseum tas ut av investeringsbudsjettet. Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalget tar formannskapets innstilling til Budsjett / årsplan 2014 til etterretning. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalget tar formannskapets innstilling til Budsjett / årsplan 2014 til etterretning. Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg Ingen andre forslag innstilling enstemmig vedtatt.

24 Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg Administrasjonsutvalget tar formannskapets innstilling til Budsjett / årsplan 2014 til etterretning. Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Ragnhild Strøm fremmet følgende forslag som tillegg til formannskapets innstilling: Råd for eldre- og funksjonshemmede slutter seg til formannskapets innstilling med følgende merknad: - Aktiviteten på Nordgaardstua opprettholdes i den grad det er mulig, minimum to dager i uka av aktivitørstillingen. Bruken av Nordgaardstua må være fleksibel ettersom behovet til enhver tid tilsier det. Ragnhild Strøms forslag ble enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Råd for eldre- og funksjonshemmede slutter seg til formannskapets innstilling med følgende merknad: - Aktiviteten på Nordgaardstua opprettholdes i den grad det er mulig, minimum to dager i uka av aktivitørstillingen. Bruken av Nordgaardstua må være fleksibel ettersom behovet til enhver tid tilsier det. Behandling i Flatanger Kommunestyre Ordfører fremmet forslag på følgende tillegg til formannskapets innstilling: Administrasjonen forbereder sak for HU-OO til første møte i 2014 for å avgrense og bestille ekstern gjennomgang innen oppvekst. Repr. Knut Staven, på vegne av Flatanger Høyre, fremmet følgende endringsforslag på formannskapets innstilling: Hovedansvar 1 Fellesutgifter stab støtte, fagansvar 12 sentraladm ,- Hovedansvar 2 Oppvekst og kultur, fagansvar 22 grunnskole felles ,- Fagansvar 28, andre kulturformål ,- Hovedansvar 3 Helse- og omsorg, fagansvar 37 pleie og omsorg ,- Hovedansvar 4 Næring, miljø og teknisk, fagansvar 41 administrasjon ,- Fagansvar 44 kommunale bygg ,- Total innsparing ,- Forslaget dekkes inn på følgende måte: Eiendomsskatt 0,5 promille kr 0,45 mill

25 Bruk av disp. fond Reduksjon i nettokostnader Totalt kr 0,61 mill kr 2,54 mill kr 3,6 mill Eiendomsskatten settes til 3 promille i budsjettåret 2014 Ingen andre forslag ble fremmet. Først ble det votert alternativt mellom forslag fra Flatanger Høyre og formannskapets innstilling. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra Flatanger Høyre og 11 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling, som dermed ble vedtatt. Til slutt ble det votert over tilleggsforslag fra ordfører. Dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2014 i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endringer: Fagansvar Tekst Inntektsøkning/ kostnadsreduksjon Inntektsreduksjon/ kostnadsøkning Ny budsjettramme 44 Kommunale bygg Kr Kr Avskrivninger/res. nye bevilgn. Kr Kr Fond- avsetning/bruk Kr Kr Endringen medfører at driftsmarginen (del av fagansvar 89) utgjør kr , noe som er i tråd med forpliktende plan. Det utarbeides plan for asfaltering av kommunale veier og vedlikeholdsplan for kommunale bygg Utvorda barnehage og SFO holdes åpen fra dersom dette meldes på forhånd i henhold til vedtekter. Dette dekkes innfor eksisterende ramme, fagansvar 24 og 25. Sommerhjelp skoleungdom videreføres med samme ramme og i samme omfang som Dette dekkes innenfor eksisterende ramme, fagansvar 44. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2014: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 3,5 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 og 2013 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

26 I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av med endringer, 19, kan skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2014, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas med følgende endring: Prosjektnr. 282, Sanitærbygg, Hilstad Bygdemuseum tas ut av investeringsbudsjettet. Administrasjonen forbereder sak for HU-OO til første møte i 2014 for å avgrense og bestille ekstern gjennomgang innen oppvekst. PS 66/13 Økonomiplan Formannskapets innstilling Behandling i Flatanger Formannskap Ordfører fremmet følgende innstilling: Formannskapets innstilling til økonomiplan , i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av , vedtas med følgende endringer: For første år i planen, 2014, gjøres endringer i tråd med vedtatt budsjett/årsplan Ingen andre forslag. Enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Formannskapets innstilling til økonomiplan , i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av , vedtas med følgende endringer: For første år i planen, 2014, gjøres endringer i tråd med vedtatt budsjett/årsplan Behandling iflatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Innstilling Vedtak i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

27 Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalget tar formannskapets innstilling til økonomiplan til etterretning. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalget tar formannskapets innstilling til økonomiplan til etterretning. Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling til innstilling: Adm.utvalget tar formannskapets innstilling til etterretning. Ingen andre forslag, enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg Adm.utvalget tar formannskapets innstilling til etterretning. Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Formannskapets innstilling til økonomiplan , i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av , vedtas med følgende endringer: For første år i planen, 2014, gjøres endringer i tråd med vedtatt budsjett/årsplan Behandling i Flatanger Kommunestyre Ordfører fremmet følgende forslag på tillegg til formannskapets innstilling: Det gjøres følgende endring til formannskapets innstilling, for året 2015: inntekts økning Inntektsreduksjon kostnadsreduksjon kostnadsøkning Inntekt eiendomsskatt HA1 fellesutg, stab, støtte HA2 oppvekst/kultur HA3 Helse, omsorg HA4 Næring, miljø og teknisk sum

28 Dette medfører at eiendomsskatten holdes på 2014 nivå også 2015, samt at skattesatsen settes til 4 promille i 2016 og 4,5 promille i 2017 Ingen andre forslag ble fremmet. Det ble gjennomført alternativ votering mellom formannskapets innstilling og endringsforslag fra ordfører. Det ble avgitt 6 stemmer for formannskapets innstilling og 9 stemmer for ordførers forslag, som dermed ble vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Det gjøres følgende endring til formannskapets innstilling, for året 2015: inntekts økning Inntektsreduksjon kostnadsreduksjon kostnadsøkning Inntekt eiendomsskatt HA1 fellesutg, stab, støtte HA2 oppvekst/kultur HA3 Helse, omsorg HA4 Næring, miljø og teknisk sum Dette medfører at eiendomsskatten holdes på 2014 nivå også 2015, samt at skattesatsen settes til 4 promille i 2016 og 4,5 promille i 2017 PS 67/13 Søknad om skjenkebeviling - enkeltanledning Lauvsnes Grendalag Rådmannens innstilling Behandling i Flatanger Kommunestyre Saksdokumenter ble utdelt i møtet. Først tok ordføreren opp til votering om saken kunne realitetsbehandles i møtet, noe som fikk enstemmig tilslutning. Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

29 Lauvsnes Grendelag ved Lise Sørgaard innvilges skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med offentlig dansefest - tradisjonell 2.dagsfest i avgrenset del av Flatangerhallen(jfr. skisse), torsdag Bevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk under 22 % fra klokken til klokken Arrangementet har 15 års aldersgrense, og det åpens for adgang til skjenkeområdet for festdeltagere under 18 år. Det forutsettes at lokalt vedtatte retningslinjer legges til grunn ved gjennomføring av arrangementet. Det forutsettes tilfredsstillende vakthold. Som styrer for skjenkebevillingen oppnevnes Ketil Hanssen, som stedfortreder for styrer oppnevnes Torgeir Sæther. Det skal innbetales en skjenkeavgift på kr 280,- til Flatanger kommune før arrangementet. Styrer har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen. Det minnes om at styrer for bevillingen må ha vedtak om bevilling tilgjengelig under hele arrangementet, dette i tilfelle skjenkekontroll. Han/hun skal sørge for at det ikke skjer brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter. Ingen andre forslag ble fremmet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Lauvsnes Grendelag ved Lise Sørgaard innvilges skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med offentlig dansefest - tradisjonell 2.dagsfest i avgrenset del av Flatangerhallen(jfr. skisse), torsdag Bevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk under 22 % fra klokken til klokken Arrangementet har 15 års aldersgrense, og det åpens for adgang til skjenkeområdet for festdeltagere under 18 år. Det forutsettes at lokalt vedtatte retningslinjer legges til grunn ved gjennomføring av arrangementet. Det forutsettes tilfredsstillende vakthold. Som styrer for skjenkebevillingen oppnevnes Ketil Hanssen, som stedfortreder for styrer oppnevnes Torgeir Sæther. Det skal innbetales en skjenkeavgift på kr 280,- til Flatanger kommune før arrangementet. Styrer har ansvaret for den faktiske utøvelsen av bevillingen. Det minnes om at styrer for bevillingen må ha vedtak om bevilling tilgjengelig under hele arrangementet, dette i tilfelle skjenkekontroll. Han/hun skal sørge for at det ikke skjer brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter. PS 68/13 Utvidelse av legevaktsentral til hele døgnet. Rådmannens innstilling Flatanger kommune slutter seg til tilbud av vedr tilbud på legevaktsentral på dagtid. Behandling i Flatanger Kommunestyre Saksdokumenter ble utdelt i møtet.

30 Først tok ordføreren opp til votering om saken kunne realitetsbehandles i møtet, noe som fikk enstemmig tilslutning. Ingen andre forslag ble fremmet, innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune slutter seg til tilbud av vedr tilbud på legevaktsentral på dagtid.

Forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie MEDL FLSV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Gry Hanssen Turid Kjendlie FLSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie MEDL FLSV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Gry Hanssen Turid Kjendlie FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 01.12.2015 Tidspunkt: Fra 17:00 til 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: Fra 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Forfall: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen Medlem FLAP Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Birgit Fossvik Medlem FLV Ingunn Torgersen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL ORD

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL ORD Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås MEDL

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 15:00 til 19:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 15:00 til 19:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: Fra 15:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 14:00

Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 18.12.2014 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.20133 Tidspunkt: Fra 14:00 til 18:30 Faste medlemmer som Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Ida Magrit Lindstad Olav Jørgen

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit Lindstad

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth MEDL. Torgersen Caterina Kvaløsæter MEDL FLSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth MEDL. Torgersen Caterina Kvaløsæter MEDL FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP Olav Jørgen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Torgersen Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Reidar Lindseth MEDL FLV Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Reidar Lindseth MEDL FLV Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Ove Magne Ribsskog MEDL FLSP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/ Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 52/ Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe:2013/8716-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 14:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 10.10.2007 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Lindseth Ordfører FLV Tove

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2016/9768-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe:2013/8716-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 47/15 01.12.2015 Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 47/15 01.12.2015 Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2015/8394-2 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Oppvekst og kultur Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2016/9380-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2009/8505-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Flatanger Kommunestyre

Flatanger Kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Martin Dahle MEDL FLAP. Torgersen Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ole Martin Dahle MEDL FLAP. Torgersen Ida Magrit Lindstad Angen MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Torgersen MEDL FLAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ingunn Torgersen MEDL FLAP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 05.02.2013 Tidspunkt: Fra 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit Fossvik

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hasfjord Aagård Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Tove Hasfjord Aagård Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 15.01.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit Fossvik

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Staven VORD FLH Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Staven VORD FLH Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: Fra 17:00 til 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: Tidspunkt: Fra 16:15 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: Tidspunkt: Fra 16:15 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested:, UTVORDA OPPVEKSTSENTER Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: Fra 16:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Arne Skorstad Medlem FLH

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP Arne Skorstad Medlem FLH Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 13.06.2017 Tidspunkt: Fra 17:30 til 18:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Arne Skorstad Lars Haagensen Turid Kjendlie

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Arne Skorstad Lars Haagensen Turid Kjendlie Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30.

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: sal II, Miljøbygget Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: Fra 16:00 til 17:30. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger

Oppvekst og kultur Flatanger Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/9158-1 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: Fra 14:00 til

Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: Fra 14:00 til Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: Fra 14:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ida Magrit

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Strøm Medlem FLSP Olav Jørgen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Birgit Fossvik MEDL ORD MEDL MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn Torgersen Birgit Fossvik MEDL ORD MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: Fra 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 17.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 17.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: Fra 15.00 til 17.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 18.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 18.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Fra 12.00 til 18.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Lassemo MEDL FLAP Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Reidar Lindseth MEDL FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Lassemo MEDL FLAP Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Reidar Lindseth MEDL FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 26.06.2013 Tidspunkt: Fra 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Haagensen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Haagensen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Valgstyret Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 12.04.2016 Tidspunkt: Fra 16:00 til 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar Lindseth Ordfører FLV Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Ida Magrit Lindstad MEDL FLSV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 19.09.2012 Tidspunkt: Fra 17:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem FLAP

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Møterommet, Flatanger Pleie- og omsorgstun Dato: 06.03.2007 Tidspunkt: Fra 10:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Reidar

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: Fra 16:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie Medlem FLSV

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus. Dato: Tidspunkt: 08:30 -

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus. Dato: Tidspunkt: 08:30 - Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 08:30 - Kantina, Inderøy samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Maria

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00 til. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører FLSP

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn E.Torgersen MEDL MEDL ORD MEDL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik Knut Staven Olav Jørgen Bjørkås Ingunn E.Torgersen MEDL MEDL ORD MEDL Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: Fra 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik Knut Staven Olav Jørgen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 17.02.2012 Tidspunkt: Fra 09:30 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Olav Jørgen

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Olav Holmen AP Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-15:00 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Reidar Lindseth Lars Mårvik FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 21.08.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 18.00

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra til 18.00 Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: Fra 14.00 til 18.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Formannskapssalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 13:10

Møteprotokoll. : Kommunehuset, Formannskapssalen. Dato : Tidspunkt : 09:00 13:10 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Eldrerådet : Kommunehuset, Formannskapssalen Dato : 14.11.2017 Tidspunkt : 09:00 13:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Svein Arne Bruvoll Leder Solvor

Detaljer

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Hasvåg Fritid (Hasvåg skole) Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til 16.

Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Hasvåg Fritid (Hasvåg skole) Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til 16. Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Møtested: Hasvåg Fritid (Hasvåg skole) Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: Fra 10:00 til 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Geir Tore Olsen MEDL FLFRP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: Fra 15:00 til 18:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ingunn Olaug Eikeseth Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Skorstad MEDL FLH. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Nils Myren Arne Skorstad FLAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Skorstad MEDL FLH. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Nils Myren Arne Skorstad FLAP Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Kjendlie Medlem FLSV Olav Jørgen

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Gebyrforskrift og eiendomsskatt 2016 Saksdokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel Vedlagt 7 I 05.11.2015 Statens pensjonskasse Premieprognose 2016 6 I 06.11.2015

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 22.11.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jostein Harm Nestleder Toril Marlene

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Dato: kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 MØTEPROTOKOLL Formannskap Dato: 26.11.2015 kl. 9:00 14:45 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00582 Tilstede: Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen, Marthe Stensen og Roy-Helge Andreassen

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Reidar Lindseth

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Sak 47/15 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Sak 47/15 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2016, og økonomiplan for perioden 2016-2019 med de

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt:

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 21.04.2016 Tidspunkt: 10.30-12.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Liv Inger Kvam Frøseth Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 08:30-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: Fra 16:00 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Birgit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Ragnhild Lyngstad

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer