REFERAT OMBUDSMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OMBUDSMØTE 2010"

Transkript

1 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet med en minnestund over personer med tilknytning til skyttermiljøet som hadde gått bort i løpet av året, disse er: Einar Waag, Aure, Einar Viken, Aspøy og Straumsnes, Gunnar Steiro, Bæverdalen. Fullmaktskomite: Even Sinnes, Nils Viken Totalt møtte: 53ombud fra 19 skytterlag. I sin åpningstale kom lederen inn på flg. tema: Spennende tid for skytterbevegelsen, vi stor foran store utfordringer. HV-under omorganisering. Styret har foreslått et betydelig beløp til innkjøp av målmateriell for etablering av stangbaner. Forholdet mellom innendørs,- felt og bane, organisasjonen må velge hva som er prioritert fremover. Det frivillige arbeidet er krevende, men da skytesporten har aktive i alle aldere har det til nå vært greit å finne tillitsvalgte, Ansvar som leder i et skytterlag. Saksliste og innkalling: Denne ble enstemmig godkjent. SAK 2: Årsmeldinger a) Samlagsstyret. Årsmeldingen var utsendt pr. e-post til alle lag samt lagt ut på samlagets hjemmeside. Lederen gikk gjennom årsmeldingen. Merknader: Landskytterstevnet: Johanne Ramsli nr.3 må endres (dette var 2009) Landskytterstevnet ble arrangert i Elverum og ikke i Evje. Videre må tas med: Kirsti Rakstang vant klasse 1 og fikk bestemannspremien under Midtnorsk mesterskap. Årsmelding til Norges skytterstyre Alle lag har levert årsmelding. Pr. dato er årsmeldingen fra 2 lag ikke godkjent da navneliste ikke foreligger. Årsmeldingen gjengis i sin helhet nedenfor: Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2009 Antall skyttere

2 V V V AG 7 7 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum Antall skudd Skytingens dag 20 lag med 490 delt. 21 lag med 482 delt. Ikke aktive medlemmer Årsmeldinger fra 28 av totalt 29 skytterlag. Av de leverte årsmelding er 2 ikke godkjent. Ungdomsutvalget Årsmeldingen utsendt pr. til alle lag samt lagt ut på samlagets hjemmeside Meldingen ble referert av leder i ungdomsutvalget. Vedtak: Årsmeldingene enstemmig godkjent. b) Melding fra banekontakten. Alle lagene har levert inn skjemaet kontrollrapport sikkerhet skytebane. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 3: Regnskap 2010 a) Samlaget: Kasserer gikk gjennom regnskapet og kommenterte postene. Merknader: Midler som benyttes til ungdomsaktiviteten må synliggjøres b) Revisjonsrapport Kasserer refererte revisjonsrapporten. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. SAK 4: Budsjett 2011 Kasserer orienterte om neste års budsjett. Merknader: Da økonomien i Mørekretsen er dårlig må samlaget påregne å bli belastet større kostnader enn tidligere. Vedtak: Budsjett for 2011 enstemmig godkjent. SAK 5: Premieutdeling/utmerkelser Samlagets hederstegn: - R/J laget som vant lagskytingen på LS: Beate Skomsøy, Ola Mogstad Strand, Vegard Rakstang og Marius Vollan Elshaug. - Magnus Bøklep for sin prestasjon på felthurtigskytingen under LS. Miljøprisen: Eivind Høgholdt. Årets Nordmørskytter, Kretsmesterskap, Organisasjonsmedaljen. Diplomer dugleiksmerker: Gullkravet 25 ganger: Jens Kåre Øyen, Hov

3 Gullkravet 30 ganger: Leif Peder Fugelsøy, Øvre Surnadal, Harald Snekkevåg, Ivar Gullstein, Kristiansund. Gullkravet 35 ganger: Even Sinnes, Lomundal, Jonas Sollid, Hov Gullkravet 45 ganger: Lars Indreiten, Halsa Diplom for beste prosentvis økning dugleiksmerkeskyting: Smøla skytterlag Diplom for flest deltakere i dugleiksmerkeskyting tildelt Smøla skytterlag Skytingens dag: Vinner av kr. 2000,- ble Surnadal (etter loddtrekking blant arrangørene) Forsvarsmerket krus: Leif Peder Fugelsøy, Øvre Surnadal SAK 6: Valg skyttertinget Leder refererte det forestående valg i DFS. Vedtak: Saken tas til etterretning. SAK 7: Sak DFS kaliber 5,56 tingsak Lederen orienterte. Til saken var det vedlagt: - Notat fra Norges skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. - Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010 fra Ola Tore Dokken. Styrets innstilling til ombudsmøtet: Nordmør skyttersamlag anbefaler at kaliberet 5,56 velges i DFS. Under diskusjonen fremkom følgende: - våpenet er allerede satt i produksjon. - Det leveres ombyggingssett til kaliber 5,56 (som for kal.22) - Presisjonsvåpen på 100 m og ingen rekyl. - Ingen prisbesparelse ved hjemmeladning, undersøkelse som er gjort av leder ungdomsutvalg viser at en må påregne en økning i kostnadene. - Det må benyttes tunge kuler som er noe dyrere enn de som benyttes i dag. - Forsvaret bør komme med signaler. - Hjemmeladding og sikkerheten ved dette, samt dyre ladekomponenter. - Hva med rekrutt ammunisjon og prisen på denne dersom forbruket reduseres. - Utmerket våpen for rekrutter og veteraner. - Må avvente på en bedre utredning. - Unngå at feltskyting blir tilpasset kaliberet. Ola Gujord (våpensmed) viste gjorde rede for noen tekniske utredninger. Styret trakk sin innstilling til ombudsmøte. Vedtak: Ombudsmøtet gir styret fullmakt til å avgi en uttalelse til DFS på grunnlag av de momenter som fremkom under diskusjon av saken. Momenter som må tas med er: -økonomiske og tekniske spørsmål for både skytterlag og den enkelte skytter. -amunisjonstyper og hjemmeladning.

4 SAK 8: Samlagets stevner reglement Leder orienterte. Det vises også til styresak 49/10 Reglement stevner Styrets innstilling: Framlagt endring av reglement godkjennes Under diskusjonen fremkom følgende: - Innføre mesterskapsomgang for klasse 1 og 2 må unngås. - Klasse 1 er en rekrutteringsklasse og 10 skudd på 75 sek. blir for tøft. - Det ble også referert til korrespondanse mellom aktiv skytter DFS- leder samlaget vedr. gjeldende regelverk og de muligheter en har for å fravike disse. - En kan, med dagens regelverk, bli Nordmørsskytter uten å skyte felt. Dette må endres. Vedtak: 1. Regelverk bane- felt og 15 m endres som styrets forslag. Enstemmig. 2. Styrets forslag om endring av normalprogrammet for kl.1 og 2 falt ved votering. (26-24). 3. Regelverk Nordmørsskytter tas opp på kretsvise møter. Sak 9 Sak premiering stevner - tingsak Leder orienterte. Det vises til forslag fra Kvernes skl og styrebehandling i Samlaget i sak 50/10 Styrets innstilling: Skytebokas punkt endres slik: For baneskyting og innendørsskyting skal arrangøren premiere: 25 skudd samlet eller 15 skudd sammenlagt og 10 skudd (to premiegrupper). Dersom arrangør... (slik det står nå). Valgt premiering bør angis i innbydelsen. Vedtak: Styrets forslag etter votering. Enstemmig. SAK 10. Sak fra Sunndal skytterlag Organisasjnsmedaljen/KM Leder orienterte. Det vises også til skriv fra Sunndal skytterlag. Styrets innstilling: 1. KM avsluttes som samlagsinitiert arrangement. Krets(er) som fortsatt ønsker å gjennomføre dette gjør det på eget initiativ, egne regler, steder, skytetider osv. 2. Skytingen om Den Norske Skyttermedalje gjennomføres i Nordmør skyttersamlag på én bane for hele samlaget. Vedtatt med 6 mot 1 stemme. Under diskusjonen i denne saken hadde Lars Indreiten utarbeidet et forslag som ble utdelt blant møtedeltakerne. I sitt innlegg ble følgende nevnt: - To begivenheter i året, skytingens dag og kretsstevnene.

5 - Forslaget fra Sunndal vil ødelegge dette. - Skyting om organisajonsmedaljen har Nordmøre vært høyt opp på landsplan når det gjelder deltakerantall. Forlate kretsstevnet fremmer ikke skyting om organisasjonsmedaljen. Vi må heller utvide kretsstevnene som flg.: endre kretsinndeling, avsette ei helg til kretsstevnet, samling av ny skyttere på slike stevner. - Vi må tenke bredde. Det ble votert over følgende forslag. 1. Styrets innstilling, som også er forslaget fra Sunndal skytterlag. 2. Forslaget fra Lars Indreiten. Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. Votering SAK 12. Valg Tore Ulset, orienterte om valgkomiteten arbeid. Valgkomiteens innstilling ble fremlagt. Dette ga følgende resultat: Samlagsstyret: Jon Nordvik, Surnadal (gjenvalg) periode Ola Krogstad, Eide og Naas (gjenvalg) periode Aud Gravem, Surnadal, (gjenvalg) periode Ikke på valg: Asbjørg Kanestrøm, Smøla, periode Ola Gujord, Fosna, periode 2011 Alf Høgset, Batnfjord, periode Varamedlemmer: Kåre Grønning (2011) Ingar Waag (2011) Torbjørn Husevåg (2011) Leder i samlagstyret: Ola Krogstad, Eide & Naas, (gjenvalg) periode 2011 Nestleder: Ola Gujord, Fosna, (gjenvalg) periode 2011 Kasserer: Aud Gravem, Surnadal,(gjenvalg) periode Sekretær: Alf Høgset, Batnfjord, (gjenvalg) periode 2011 Ungdomsutvalget Gunnar Øyen, Aspøy og Str.nes, periode 2011 Nils Inge Skomsøy, Smøla,(gjenvalg) periode Marit S. Johnsen, Hjelmen, (ny) periode Leder: Nils Inge Skosøy, Smøla (gjenvalg), periode 2011 Utdanningskontakt: Asbjørg Kanestrøm, Smøla, periode 2011 Samlagsinstruktører: Ivar Bernt Hoel, gjenvalg, periode Arvid Ulset, periode, Revisor: Bjørn Snekvik, periode 2011 Magnus Snekvik, periode

6 Uttakingskomite: Styret velger ut en person fra samlagsstyret i komiteen. Leif Gravem, fra de aktive, periode Leder samlagsstyre. Innspill fra ombud: Samlaget bør utdanne flere instruktører. Vedtak: som valgkomiteens innstilling. Valgkomite: Bjørn Heggeset, leder, periode 2011 Clas Kjøl, periode Gregus Kristensen, periode år SAK 12 Avslutning Leder Ola Krogstad takket for fornyet tilliten. Arne Bjørn Gaupset går nå av som medlem av ungdomsutvalget. Han har gjennom flere perioder sittet i samlagsstyret og vært leder i ungdomsutvalget. Arne Bjørn har nå valgt å satse helt og fullt på det sportslige. Viktig oppdrag ( lefsebaking i Oslo)gjorde at han ikke kunne delta på årets ombudsmøte. Det ble nevnt at dette var hans første fravær siden Arne Bjørn vil få en oppmerksomhet fra samlaget ved en senere anledning. Alf Høgset (ref.)

7 ÅRSMELDING 2010 Samlagsstyret 2010 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder : Ola Gujord Fosna 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg Kasserer : Aud Gravem Surnadal Styremedlem : Jon Nordvik Surnadal Styremedlem : Asbjørg Kanestrøm Smøla Leder ungdomsutv. : Nils Inge Skomsøy Smøla Utdanningskontakt : Asbjørg Kanestrøm Smøla Møtevirksomhet 2010 Det er avholdt 5 styremøter der i alt 51 saker er blitt behandlet. Møtene er blitt holdt på Straumsnes hvor samlaget har inngått en avtale om disponering av et eget møterom i Straumsnes HV-område sine lokaler. Samlagets arkiv er også samlet der. Representasjon: Skytterting: Ola Krogstad. Midt- Norge i Sykkylven: Ola Krogstad og Arne B Gaupset Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm, Nils Inge Skomsøy og Arne Bjørn Gaupset. Det er avviklet 3 kretsvise møter med god oppslutning og diskusjon. I alt 20 av samlagets 29 lag var representert og med 47 deltagere. HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER 2010 Nedenfor er styrets årsplan satt inn og og enkelte områder blir omtalt spesielt. Planen har vært styrets opplegg for arbeidet som er utført. I hovedsak er de fleste målene nådd, men vi har ikke rukket å arbeide med alle oppgavene like godt og grundig. Disse vil da bli fulgt opp i det kommende året. Årsplan Nordmør Skyttersamlag Aktivitet Mål Resultat Møter og kurs Styremøter Gjennomføre møter i henhold til plan Gjennomført Ombudsmøte Gjennomføre møte i henhold til plan Gjennomført Kurs og samlinger 22 lag møter opp, organiseres som kurs Kurs nye seniorskyttere 20 lag 47 deltagere 14 deltagere Ikke gjennomført i henhold til plan Ledermøte/kurs og årsmeldingsarbeide Møteplikt alle lag Handlingsplan Alle baner skal være i orden og Gjennomført Skytebaner/sikkerhet godkjente Regnskapsrapportering Gjøres på styremøtene Gjennomført Ungdomsutvalget - rapportering Gjøres på styremøtene Gjennomført Økonomi Skaffe støttemidler Gjennomført Oppfølging lag Være en støttespiller og inspirator for lagene Delvis gjennomført

8 LS Flest mulig deltagere på LS Ca 200 Aktive skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til skudds skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til 2009 Skifelt og skogsløp med skyting Skogsløp med skyting lokalt i 10 lag Ikke nådd målet Skytingens dag Arrangement i minst 20 lag Rekruttering innendørs Gjennomført Sikkerhet på skytebanene DFS sentralt har også dette året vektlagt sikkerhet på våre skytebaner meget sterkt. Det må aldri slurves med sikkerheten på og omkring banene. Alle lag har bekreftet sikkerhetskontroll av sine baner. Rekrutteringstiltak Ungdomsutvalget har avholdt kurser for Rekrutteringsskyttere. Mørekretsens ungdomsutvalg sto for kurs/samling for Junior på Setnesmoen oktober. Det var 20 deltakere, derav 8 fra Nordmør. Det rapporteres om en meget lærerik og vellykket samling. Forøvrig vises til årsmelding fra ungdomsutvalget. Informasjonsstrategi i lag og samlag Samlaget oppfordret alle lag til å holde informasjonsmøte om sin virksomhet for bestemte målgrupper i nærmiljøet. SAMARBEIDE MED HEIMEVERNET Samlaget har nå ett HV-distrikt å forholde seg til, Møre og Fjordane HV-distrikt 11. Samarbeidet med HV på regionalt plan er meget godt. KURSVIRKSOMHETEN 2010 Kurs i årsmeldingsrapportering ble avlyst grunnet for få påmeldte. De kretsvise samlingene ble lagt opp slik at de oppfylte kravene til kursstøtte. Totalt 20 lag deltok på disse møtene med 47 deltagere. Det ble også arrangert kurs for ferske seniorskyttere hvor 14 stk deltok. Stang/felthurtig Samlagets utstyr innenfor dette området og det må gjennomføres en drøfting i lagene om hvordan framtiden skal møtes. Det skjer en rivende utvikling teknologisk utvikling innenfor området og styret foreslår å avsette midler i regnskapet til støtte/kjøp av utstyr. Denne saken vil bli diskutert på neste års kretsvise møter. SKYTESESONGEN 15 m innendørs Det er avviklet 7 stevner inkludert samlagsstevne og fylkesstevnet. Deltakelsen ved innendørs skytingen er sterkt økende. Skogsløp med skyting Samlaget har oppfordret lagene til å arrangere interne skogsløp med skyting. Det rapporteres at noen lag har fulgt opp dette. Arrangementet er meget enkelt å lege opp og kan skje på skytebanen.

9 Samlagsstevnet i skogsløp ble arrangert av Bæverdalen med 14 deltagere. Det viser seg krevende å få en stor aktivitet innenfor dette området. Feltskyting Det er blitt avholdt 12 åpne feltstevner. Samlagsstevnet ble godt arrangert under fine forhold av Aspøy og Straumsnes skytterlag med 128 deltagere. Eide og Naas arrangerte landsdelskretsstevnet under vanskelige forhold med 181 deltagere. Skytterne fra vårt samlag gjorde det meget bra med følgende beste plassering av våre skyttere: J: 3 Marius V Elshaug Sunndal ER: 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal R: 2 Karoline Grønning Fosna V55: 1 Lars Indreiten Halsa V65: 2 Ludvik Gravem Sunndal V73: 1 Jon Oren Surnadal Kl Jørn Hals (tredobbel seier for Nordmør) Kl 1 2 Kirsti Rakstang Asp/Str Kl AG 2 Nils Halse Halsa Stang 1 Magnus Bøklep Hjelmen Stuper 2 Magnus Bøklep HjelmenDet vises ellers til utlagte resultatlister på samlagets hjemmeside.. Baneskyting Det er avholdt 15 åpne banestevner med jevnt god deltakelse på alle stevner. Samlagsstevnet ble arrangert av Smøla skytterlag. Stevnet ble meget godt arrangert på lørdag og søndag og det deltok 168 skyttere. Kretsstevnene ble tradisjonelt arrangert men med et varierende antall deltagere i de ulike kretsene. 37 skyttere deltok under skyting om organisasjonsmedaljen og det var altfor få. Kragens minnestevne ble arrangert av Halsa skl. Breddeserien og Veteranserien ble arrangert etter terminlisten med god deltakelse og med spennende finaler. Under landsdelskretsstevnet i Engesetdal og Skodje fikk samlaget følgende topplasseringer: Mesterskap kl.3-5: 1. Jacob Nørbech Asp/Stra V55 2. Ola Krogstad Eide og Naas ER 1 Beate Skomsøy Smøla J 5. Marius Vollan Elshaug Sunndal V65 3. Håkon Gravem Sunndal Stuper 1 Magnus Bøklep Hjelmen Samlagsskyting veteran 2 Nordmør Samlagsskyting R/ER/J 3 Nordmør Samlagsskyting Kl Nordmør Samlagsskyting U25 2 Nordmør Midt-Norsk mesterskap Sunnmørel skyttersamlag arrangerte Midt-Norsk med Sykkylven og Stranda skl som arrangør. Følgende skyttere fra vårt samlag fikk pallplasseringer: Bane: R 2 Hallgeeir Aspsæter Asp/Stra ER 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal

10 3 Vegard Engdal Reinsfjell V55 2 Peder Myrset Eide og Naas Kvinne 1 Mali Torvik Reinsfjell V55 2 Peder Myrset Eide & Naas V65 3 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Feltskyting: Leif Gravem Sunndal 2 Jakob Nørbech Asp/Straumsnes Kl 1 1 Kirsti Rakstang Asp/Straumsnes V55 3 Steinar Løset Rindal R 2 Maren Høgholt Lomunddal V65 3 Håkon T Gravem Sunndal V73 1 Per Torvik Reinsfjell Stang 1 Ruben Ulset Asp/Straumsnes Landsskytterstevnet Årets landskytterstevne ble et godt stevne i Evje med svært mange gode prestasjoner og et utmerket arrangement. Nordmør vant samlagskyting for R/J, Terje Nisja nr 4 i skytingen om kongetittelen Gratulerer. Følgende skyttere fra vårt samlag ble plassert med medalje/stjerne: Felt: Kl Sigbjørn Hopmark Medalje 26 Olav Gravem Medalje 31 Leif Gravem Stjerne 50 Magnus Bøklep Medalje Stuper 2 Magnus Bøklep V73 2 Jon Oren Medalje ER 5 Ola Mogstad Strand Medalje R 3 Johanne Ramsli Medalje Bane: Kl Terje Nisja Stjerne 66 Jacob Nørbech Stjerne V65 2 Birger Indreiten Medalje 3 Ludvik Gravem Medalje 6 Magne Bøklep Medalje V73 11 Marvid Mork Medalje ER 5 Gunhild Brønstad Medalje Årets Nordmørsskytter 2010 Følgende skyttere er året til Årets Nordmørsskytter 2010 i sin klasse : Klasse Navn Lag Poeng 5 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 98 4 Mons Otnes Surnsdal 88 3 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 67 2 Axel Skuggevik Surnadal 94 1 Nils Jøran Stenberg Surnadal 100 V55 Ola Krogstad Eide og Naas 92 V65 Håkon T Gravem Sunndal 95 V73 Jon Oren Surnadal 100

11 AG Roar Eriksen Rindal 40 R Maren Høgholt Lomundal 100 ER Beate Skomsøy Johanne Ramsli Smøla Smøla J Marius V Elshaug Sunndal 100 Fra og med 2006 er premieringen utvidet slik at de 3 beste skyttere i hver klasse der deltakerantallet er stort nok får premie. Hele 279skyttere har oppnådd poeng i konkurransen mot 249 i 2009 INFORMASJON TIL LAG OG SKYTTERE All informasjon til lagene er blitt utsendt pr. E-post. All informasjon blir lagt ut på samlagets hjemmeside. Hjemmesiden ble høsten 2006 lagt om slik at den følger det opplegg DFS sentralt har opparbeidet. Igjen stor takk til Arve Holmeide som har lagt ned et stort og meget godt arbeide som webansvarlig også i år. UTMERKELSER/JUBILEER Diplom fra DFS for minimum 10 års lagsledelse: Samlagets fortjenestemedalje: Olav Aasen Jens Kåre Øyen SENTRALE TILLITSVALGTE FRA SAMLAGET Lars Indreiten, Halsa: Leder i Rådgivende utvalg og leder i Mørekretsen. Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2009 Antall skyttere V V V AG 7 7 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum Antall skudd Skytingens dag 20 lag med 490 delt. 21 lag med 482 delt. Ikke aktive medlemmer Det er innen fristen innkommet årsmeldinger fra 26 av totalt 28 skytterlag. TAKK!

12 En takk rettes til Møre og Romsdal fylke for bidrag gjennom Mørekretsen som i store trekk går til ungdoms- og rekrutteringsarbeide og videre støtte fra Sparebank 1 Nordvest og Sparebanken Møre. Samlagstyret vil også takke de mange tillitsvalgte i lagene som står på år etter år for skyttersaken. Det er i lagene aktiviteten skapes og flere lag kan vise til meget høy aktivitet. Vi vil til slutt takke tillitsvalgte fra landsdelen for godt samarbeidet i året som er gått. Straumsnes, 08.november 2010 Ola Krogstad Ola Gujord Alf Høgset Aud Gravem Asbjørg Kanestrøm Jon Nordvik Nils Inge Skomsøy ÅRSMELDING FRA BANEKONTAKTEN Alle lag med egen skytebane har bekreftet at sikkerheten på banene er i orden. Det er viktig å påpeke at det til enhver tid er lagsleder med sitt styre som er ansvarlig for sikkerheten på lagets bane. Et lag har gjennomført omfattende oppgradering og vedlikeholdsarbeide på banen og søkt om ordinært banebidrag. (Standplass, 100 m og 200 m). I denne sammenheng gjennomførte banekontakten inspeksjon av banen. Søknaden ble anbefalt av banekontakten. Halsanaustan, Birger Indreiten banekontakt

13 Årsmelding for 2010 fra Ungdomsutvalget Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder: Nils Inge Skomsøy. Smøla Sekreær: Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Nestleder: Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes Møtevirksomhet: Det er avholdt ett utvalgsmøte. Nødvendige drøftelser og kontakt for øvrig har foregått pr. e-post og Telefon. Årsplan: På utvalgsmøtet fordelte vi de gjøremål og oppgaver som er tillagt utvalget. Retningslinjer for uttak av representasjonsskyttere ble lagt. Samling for ungdom ble også drøftet, og videre arbeid med oppgaven ble besluttet. Aktiviteter / Samlinger: 24juni 4. juli Eide og Naas: Kursleder Arne Bj. Gaupset, instruktør Ivar Bernt Hoel Surnadal: Kursleder Gunnar Øyen, instruktør Arvid Ulset Ertvågøya: Kursleder Nils Inge Skomsøy, instruktør Arvid Ulset, Ivar Bernt Hoel og Clas Kjøl Det deltok i alt 35 skyttere på samlingene. Setnesmoen okt. Her deltok Bjørn Heggset, Arvid Ulset og Leif Gravem som instruktører. Arne Bj. Gaupset deltok i planlegging og gjennomføring av opplegget fra DFS instruktørpool Deltakelsen fra Nordmør var 8 stk. Det var tilsammen 20 deltakere. Det var i år samling i lag med HV ungdommen og dette var vellykket. Samlingen hadde et høyt faglig innhold og fokuserte på bane- felt. Samlagene i Mørekretsen legger betydelig midler og engasjement for å tilrettelegge et godt opplegg. Flere av skytterlagene i samlaget burde greie å få deltaker til dette kurset. Skytersesongen 2010 Lagskyting Samlagsstevne bane: Fylkescupen: Landsdelskretsstevne bane: Midtnorsk: Sunndal 1. plass til Smøla Skytterlag som overtok da Sunndal ikke kunne stille lag. 3. plass til Nordmør 3. plass til Nordmør Landsskytterstevnet i Elverum: Våre skyttere presterte å ta 1. plass i samlagsskyting R/J med 399 pt. En kjempe bragd. Ola Mongstad Strand, Beate Skomsøy, Vegar Rakstad og Marius Vollan Elshaug får også Samlagets Hederstegn. Beste individuelle resultater: 5. plass og Ungdomsmedalje til Gunnhild Brønstad 350 pt og 5 pl. Ola M.Strand på felt og Johanne Ramsli på en flott 11pl. Årets Nordmørsskytter Rekrutt: Maren Høgholt Lomunal 100 pt. E.Rekrutt : Beate Skomsøy og Johanne Ramsli Smøla 96 pt. Junior: Marius v. Eldshaug, Sunndal 100 pt. 350 klubben 3 skyttere ble i år medlemmer av klubben Vegard Engdal, Reinsfjell Gunnhild Brønstad, Lomundal Kjell Runar Otnes, Surnadal Takk Ungdomsutvalget vil takke foreldre og foresatte som støtter opp om skyttersaken og de unge skytterne. Takk til instruktører og medhjelpere ved samlingene. Smøla Nils Inge Skomsøy Arne Bj. Gaupset Gunnar Øyen

14 Nordmør Skyttersamlag 2010 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl , , , Statsbidrag fra DFS til samlaget , , , Tilskudd fra Mørekretsen , , , Inntekter stevner/med.avg.&merker , , , Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger , , , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget 0, , , Reklame og annonseinntekter , , , Andre inntekter 5 904,80 765,78 0,00 Sum DriftsInntekter , , ,00 DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, ,30 0, Lederutdanning/adm.kurs 0,00 0, , Innkjøpskonto merker ,00 0,00 0, Gavepremier , , , Gavepremier ungd.utv 0,00 0,00 0, Premier, medaljer og gravering , , , Premier, medaljer ungdomsutvalget , , , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , , , Honorarer , , , Honorar ungdomsutvalget , , , Reiseregninger , , , Reisereg. ungdomsutv , , , Administrasjonsutgifter , , , Porto -255,00-280,00-300, Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0,00 0,00 0, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost , , , Arr. bidrag til lag , , , Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0,00 0,00 0, Styremøter , , , Ombudsmøtet , , , Andre møter, kurs og samlinger , , , Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv ,60 0, , Andre utgifter, gaver og blomster ,75-300, , Skytingens dag gavekort , , , Avsetning til fond for kjøp av utstyr ,00 0,00 0,00 Sum DriftsKostnader , , ,00 DRIFTSRESULTAT 50, ,49 0,00 Finansposter 8010 Renteinntekter 266, ,00 0, Renteutgifter og gebyrer -275,00-291,50 0,00 Sum Finansposter -9, ,50 0,00 RESULTAT FØR SKATTER 41,24 133,01 0,00 ÅRSRESULTAT 41,24 133,01 0,00 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 22:53 Side: 1

15 Nordmør Skyttersamlag [Ungdomsutvalget] / ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl. 0, Statsbidrag fra DFS til samlaget 0, Tilskudd fra Mørekretsen 0, Inntekter stevner/med.avg.&merker 0, Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget 0, Reklame og annonseinntekter 0, Andre inntekter 0,00 Sum DriftsInntekter ,00 DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, Lederutdanning/adm.kurs 0, Gavepremier 0, Gavepremier ungd.utv 0, Premier, medaljer og gravering 0, Premier, medaljer ungdomsutvalget , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , Honorarer 0, Honorar ungdomsutvalget , Reiseregninger 0, Reisereg. ungdomsutv , Administrasjonsutgifter 0, Porto 0, Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost 0, Arr. bidrag til lag 0, Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0, Styremøter 0, Ombudsmøtet 0, Andre møter, kurs og samlinger 0, Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv , Andre utgifter, gaver og blomster 0, Skytingens dag gavekort 0,00 Sum DriftsKostnader ,76 DRIFTSRESULTAT ,76 Finansposter 8010 Renteinntekter 0, Renteutgifter og gebyrer 0,00 Sum Finansposter 0,00 RESULTAT FØR SKATTER ,76 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,76 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 21:21 Side: 1

16 Nordmør Skyttersamlag 2010 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Omløpsmidler 1400 Beholdning merker 8 599, , Debitorer ,00 0, Sparebank 1 Nordvest , , Sparebanken Møre , ,14 Sum Omløpsmidler , ,39 SUM EIENDELER , ,39 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2010 Egenkapital , , Premiefond , , Fond for kjøp av utstyr ,00 0, Årsresultat (Opptjent egenkapital) 41,24 0,00 Sum Egenkapital , ,89 Kortsiktig Gjeld 2400 Kreditorer 0, , Premier vet. stevne 1 600, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld 1 600, ,50 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,39 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 20:34 Side: 1

17 Nordmør Skyttersamlag foreløpig KtoNr KontoNavn RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter Budsjett 2011 Budsjett Kontingent fra lag medl Statsbidrag fra DFS til samlaget Tilskudd fra Mørekretsen Inntekter stevner/med.avg.&merker Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger Ungdom Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget Reklame og annonseinntekter Andre inntekter Sum DriftsInntekter DriftsKostnader 4320 Lederutdanning/adm.kurs Innkjøpskonto merker Gavepremier Gavepremier ungd.utv Premier, medaljer og gravering Premier, medaljer ungdomsutvalget Tilskudd lagskyttere ungdomsutv Honorarer Honorar ungdomsutvalget Reiseregninger Reisereg. ungdomsutv Administrasjonsutgifter Porto Administrasjonsutgifter ungdomsutv Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost Arr. bidrag til lag Arr.bidrag til lag ungdomsutv Styremøter Ombudsmøtet Andre møter, kurs og samlinger Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv Andre utgifter, gaver og blomster Skytingens dag gavekort Sum DriftsKostnader Kontroll 0 0

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

ÅRSMELDING Midt- Norge i Engesetdal og Skodje Ola Krogstad Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem

ÅRSMELDING Midt- Norge i Engesetdal og Skodje Ola Krogstad Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem ÅRSMELDING 2016 Samlagsstyret 2016 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Ingar Waag Surnadal 2. Varam. : Mons Otnes Sekretær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2014

REFERAT OMBUDSMØTE 2014 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2014 Sted: Bøfjorden Grendehus Tid: Lørdag 6. desember 2014 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem

ÅRSMELDING Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem ÅRSMELDING 2015 Samlagsstyret 2015 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Marita Gujord Fosna 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg

Detaljer

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005

Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Samlagsstevnet i felt for Nordmør Skyttersamlag 2005 - Arrangør: Rindal skytterlag 3. april 2005 Klasse 1 30 Skudd 1 Idar Moe Rindal 25/12 2 Ole Kristian Brønstad Lomundal 16/8 3 John Einar Dalsegg Øvre

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07

REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07 Til skytterlagene REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07 Sak 1. Åpning/Konstituering Leder ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at leder

Detaljer

Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag

Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag Samlagsstevnet 15 m 2008 arrangør: Fosna skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 50 49 49 96 244 Raufossmedalje 2 Beate Skomsøy Smøla 45 48 49 94 236 DFS ungdomsmedalje

Detaljer

Klasse ASP 25 Skudd Mesterskap Rekrutt Mesterskap Eldre rekrutt Mesterskap Junior Mesterskap V65

Klasse ASP 25 Skudd Mesterskap Rekrutt Mesterskap Eldre rekrutt Mesterskap Junior Mesterskap V65 Klasse ASP 25 Skudd Aksel Olav Otnes Surnadal 243 Jorun Snekvik Surnadal 243 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 221 Karoline Grønning Fosna 216 Malin Jamtøy Heggem Reinsfjell 215 Oskar Eikrem Kvernes 200 Steffen

Detaljer

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, :

Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, : Samlagsstevne Felt, Smøla SKL, 30.03.2008: Hovedskyting: Klasse 1: 1. Jens Kristian Eikrem, Aspøy og Straumsnes 24/8 Klasse 2: 1. Frode Foss, Bæverdalen 27/6, 2. Even Langli, Rindal 24/10, 3. Ulf Hendset,

Detaljer

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram Grovfelt 30-skudd kl. 1 1. Stig Atle Sletvik Aspøy og Straumsnes Grovfelt 30-skudd kl. 2 Hold 1 0/0 Hold 2 0/0 Hold 3 2/0 Hold 4 Hold 5 5/2 0/0 30-skudd 07/02 1. Ulf Hendset Valsøyfjord 4/1 5/2 5/3 4/2

Detaljer

Klasse Mesterskap Klasse V55 Klasse Rekrutt

Klasse Mesterskap Klasse V55 Klasse Rekrutt Samlagsstevnet 2006 22-23.07.06 Klasse 2 3 4 5 Arrangør:Bæverdalen skl Mesterskap 1 Leif Gravem Sunndal (5) 338 e.o. 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 338 e.o. 3 Tora Waag Surnadal (4) 334 e.o. 4

Detaljer

Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: V55: Junior: Eldre rekrutt:

Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: V55: Junior: Eldre rekrutt: Samlagstevnet felt 2011 Mesterskap Klasse 2-5 og V55: 1. Einar Fævelen, Årvågsfjord 37/02, Vandrepokal mesterskap/ Stjerne 2. Bernt Ole Moen, Øvre Surnadal 35/04, Medalje 3. Arnt Erik Otnes, Valsøyfjord

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2009

REFERAT OMBUDSMØTE 2009 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2009 Sted: Reinsfjell Skytterhus Tid: Lørdag 5. desember 2009 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

Aspøy og Straumsnes skl Valfjellstevnet felt

Aspøy og Straumsnes skl Valfjellstevnet felt Aspøy og skl Valfjellstevnet felt 17.4.2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-,V 1 Kurt Otnes Valsøyfjord 6/6 6/4 6/4 6/3 6/ 30/22 Gylt medalje 2 Kjell Gujord Fosna 4 6/4 6/4 6/4 6/3 6/0 30/1 3 Jakob Nørbech

Detaljer

:

: Klasse ASP 25 Skudd 1 Kristian Bjerkeset Solenes Batnfjord 45 48 46 94 233 2* 2 Sigurd Brevik Fosna 45 44 48 90 227 1* 3 Tobias Eidsvåg Fosna 43 41 44 89 217 1* 4 Henning Hommel Fosna 48 49 46 91 234 3*

Detaljer

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Fosna skytterlag den

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Fosna skytterlag den Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag Arrangør: Fosna skytterlag den 12.06.2005 Mesterskap Klasse 2-5 1 Leif Gravem Sunndal 5 243 97 340 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 238 100 338 e.o 3 Jakob

Detaljer

Samlagsstevnet resultatliste

Samlagsstevnet resultatliste Samlagsstevnet 2016 - resultatliste Mesterskap 200m Klasse 3-5: 1. Jakob Nørbech, Aspøy og Straumsnes 344, 2. Eline Lillegård, Hjelmen 343, 3. Leif Gravem, Sunndal 343, 4. Kurt Otnes, Valsøyfjord 341,

Detaljer

Samlagsstevnet bane 2004

Samlagsstevnet bane 2004 Samlagsstevnet bane 2004 Klasse 2 3 4 5 Mesterskap 1 Kjell Magne Lervik s Halsa (4) 343 2 Bjørn Ove Skralthaug s Surnadal (5) 341 3 Terje Nisja s Sunndal (5) 341 4 Jakob Nørbech s Aspøy og Straumsnes (5)

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Premieliste 30 skudd kl.2-5/v55 1 Jørn Hals Aspøy og

Premieliste 30 skudd kl.2-5/v55 1 Jørn Hals Aspøy og Premieliste 3 skudd kl.2-5/v55 Jørn Hals Aspøy og 5 6/3 6/ 6/6 6/3 6/ 3/ 2 2 Tore Ulset Aspøy og V55 6/2 6/2 6/3 6/2 6/2 3/ 3 Jakob Nørbech Aspøy og 5 6/3 6/5 6/3 5/3 6/5 29/ 9 4 Frode Stavnes Ertvågøy

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. 15m åpent stevne Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. 15m åpent stevne Leon - Resultatprogram. Surnadal åpent stevne 2012 25-skudd kl. 1 1. Even Midtflå Flå (Uttrøndelag) XX* *9 49 XXX* * 50 9XXXX 49 148 99X*999XX9 94 2. Tore Mogset Rindal XX999 47 9 *XXX 49 9XX*9 48 144 X9XXXX*X9X 98 242 (5*) 242

Detaljer

100 meter: Lag 1. Skytetid: Fredag

100 meter: Lag 1. Skytetid: Fredag 100 meter: Lag 1 Skytetid: Fredag 1 Steffen Rangnes R Smøla 2 Ottar Skjølberg R Smøla 3 Audulv Skjølberg R Smøla 4 Elias Hunnes Asp Smøla 5 Tiril Næss Asp Smøla 6 Malin Tømmernes Asp Smøla Lag 2 Skytetid:

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2008

REFERAT OMBUDSMØTE 2008 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2008 Sted: Bøfjorden grendahus Tid: Lørdag 6. desember 2008 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet

Detaljer

SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING

SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING SAMLAGSSTEVNET I BANESKYTING BÆVERDALEN SKYTTERLAG 15. 17. august 2014 Mesterskap Klasse 3-5 1 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes 240 100 340 8* S 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 239 100 339 6* S 3 Ola

Detaljer

Samlagsstevne, Halsa SKL, : Mesterskap: Klasse 1: 1. Eirik Stivold, Halsa (Nordmør) 245, 2. Astrid Naalsund, Aspøy og Straumsnes 239, 3.

Samlagsstevne, Halsa SKL, : Mesterskap: Klasse 1: 1. Eirik Stivold, Halsa (Nordmør) 245, 2. Astrid Naalsund, Aspøy og Straumsnes 239, 3. , Halsa SKL, : Mesterskap: Klasse 1: 1. Eirik Stivold, Halsa (Nordmør) 245, 2. Astrid Naalsund, Aspøy og Straumsnes 239, 3. Kristian Jordahl, Batnfjord 239 Klasse 3-5: 1. Terje Nisja, Sunndal (5) 345,

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: august 2007

Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: august 2007 Samlagsstevnet i baneskyting for Nordmør Skyttersamlag. Arrangør: Sunndal skytterlag Dato: 18.-19. august 2007 Baneskyting Senior 35 Klasse 3-5 Nr Skytter Skytterlag Klasse Serie 1 Sum Serie 2 Sum Serie

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag

Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag Vandrepokaler - Nordmør Skyttersamlag Vandrepokaler samlagsstevnet i bane ( Mesterskapspokalen kl. 3-5 {3 år} ) 1980 Magne Bøklep Sunndal 334 1981 Ola Gujord Fosna 333 1982 Ola Gujord Fosna 332 1983 Peder

Detaljer

Feltskyting Senior klasse 1. Feltskyting Senior klasse 2. Feltskyting Senior klasse 3

Feltskyting Senior klasse 1. Feltskyting Senior klasse 2. Feltskyting Senior klasse 3 Feltskyting Senior klasse 1 1 Halle, Ola Surnadal 1 5/2 2/0 3/0 4/0 5/1 19/3 2 Sponland, Roger Årvågsfjord 1 5/1 6/2 2/2 1/1 4/1 18/7 3 Flemsæter, Vidar Reinsfjell 1 4/1 3/0 2/0 0/0 3/1 12/2 4 Isvik, Jon

Detaljer

Aspøy og Straumsnes Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016

Aspøy og Straumsnes Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016 Aspøy og Skl. Innendørs 15m 4-7.feb.2016 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erling Waag Surnadal 50 50 50 100 100 350 14* Gylt medalje 2 Mathias Bakk Årvågsfjord 50 50 50 99 100 349 15* 3 Fredrik Høgset

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

18:

18: Klasse 3-5 1 Vidar Vorland Fosna 245 2 Leif Gravem Sunndal 245 3 Terje Nisja Sunndal 243 4 Mons Otnes Surnadal 243 5 Marita Gujord Fosna 243 6 Grethe Nordvik Bæverdalen 241 7 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal

Detaljer

15m 35-skudd kl Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m Leon - Resultatprogram Surnadal 35-skudd kl. 3-5 1. Jørn Hals Aspøy og Straumsnes X*X*X 50 * * *XX 50 * *X*X 50 150 XX9 *X* * * *X 99 249 *9X*X* *X* * 99 348 (19*) 1. Edvin Aamot Orkla * * * * * 50 XXXX9 49 *XX* * 50 149 *X9XX*X*

Detaljer

Nordmør Open Finale

Nordmør Open Finale Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Håkon Aune Øvre Surnadal 44 42 44 79 209 0,- Gave 1. Markus Aune Øvre Surnadal 47 46 48 95 236 0,- Gave 1. Rolf Husby Mikkelsen Hov 45 48 47 97 237 0,- Gave 1. Rune Aasen

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram Hjelmen 30-skudd kl. R 1. Jorun Snekvik Surnadal 6/5 6/2 6/4 6/6 6/5 30/22 2. Lars Andreas Kirkholt Rindal 5/3 6/5 6/3 6/5 6/3 29/19 3. Karen Snekvik Surnadal 6/4 6/2 6/3 6/2 5/2 29/13 4. John Nordvik

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet 2012

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet 2012 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ole Gunnar Steigedal Meldal 49 49 50 148 173,- 2. Even Midtflå Flå (Uttrøndelag) 48 49 49 146 115,- 3. Ida Andrine Heggset Surnadal 48 47 50 145 0,- 4. Alf Johnny Aspsæter

Detaljer

3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241

3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241 Samlagsstevnet-Bane 14-16.08-08 Arrangør Rindal SKL Mesterskap Klasse 3-5 1 Terje Nisja Sunndal 5 245 2 Jacob Nørbech Aspøy og 5 242 3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 241 4 Leif Gravem Sunndal 5 242 5 Torkil

Detaljer

Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag

Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag Januarstevnet 15m 19. Januar 2014 Arr. Rindal Skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Edvin Aamot Orkla 50 47 50 99 246 11* 1 Terje Nisja Sunndal 50 48 49 99 246 11* 3 Jørn Hals Aspøy og Straumsnes

Detaljer

Samlagsmesterskapet juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag

Samlagsmesterskapet juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag Samlagsmesterskapet 14-16.juni 2002 Arrangør : Eide og Naas Skytterlag Lagskyting senior 1 Batnfjord 290 2 Sunndal 288 Veteran 1 Bæverdalen 200 2 Sunndal 1 198 2 Halsa 198 4 Sunndal 2 191 5 Vestre Tustna

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Finale Nordmør Open 2014 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Sara Bråten Eide og Naas 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 46 49 49 96 240 0,- Gave 1. Christian Forbregd Surnadal 46 46 45 91 228 0,- Gave 1. Even Gjeldnes

Detaljer

Dovrefjellcup Stevne 7 Rindal 22. Mars Arrangør: Lomundal og Rindalsskogen Skytterlag

Dovrefjellcup Stevne 7 Rindal 22. Mars Arrangør: Lomundal og Rindalsskogen Skytterlag Dovrefjellcup Stevne 7 Rindal 22. Mars 2009 Arrangør: Lomundal og Rindalsskogen Skytterlag Klasse 2 3 4 5 V55 30 Skudd 1 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 30/22 2 Terje Røstad Soknedal (4) 30/19 3

Detaljer

Rindalsfelten/Dovrefjellcup Stevne Mars Klasse V55 30 Skudd

Rindalsfelten/Dovrefjellcup Stevne Mars Klasse V55 30 Skudd Rindalsfelten/Dovrefjellcup Stevne 6 22. Mars 2009 Arrangør: Rindal Skytterlag Klasse 2 3 4 5 V55 30 Skudd 1 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes (5) 30/21 2 Roger Hals Fosna (5) 30/18 3 Kjell Johansen Trondhjems

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

02-03.04.2016 Regnskap Premieliste 30 skudd kl. 2-5 og v55 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 5 6/4 6/4 6/4 6/2 5/2 29/1 Vandrepokal

02-03.04.2016 Regnskap Premieliste 30 skudd kl. 2-5 og v55 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 5 6/4 6/4 6/4 6/2 5/2 29/1 Vandrepokal Samlagsstevnefelt Nordmør 6 -..6 Premieliste skudd kl. - og v Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 6/ 6/ 6/ 6/ / / Vandrepokal 6 Guro Øie Bævre Bæverdalen 6/ / 6/ 6/ 6/6 / Arnfinn Berdal Rindal 6/ 6/ 6/ /

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal

OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG desember 2013 i Etnedal OMBUDSMØTE I VALDRES SKYTTERSAMLAG 2013 1. desember 2013 i Etnedal Ombudsmøtesak 1. Innkalling til ombudsmøte. Innkalling og saksdokumenter er utsendt til styret og skytterlagene på epost i henhold til

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Sparebank 1 Nordvest

Sparebank 1 Nordvest Mesterskap Klasse 3-5 1 Jørn Hals Aspøy og 5 50 49 50 96 100 345 17* Straumsnes 2 Jakob Nørbech Aspøy og 5 49 47 50 99 100 345 17* Straumsnes 3 Jo Voldset Salthammer Engesetdal/Skodje 5 49 49 49 98 100

Detaljer

Ombudsmøtet REFERAT OMBUDSMØTE 2005 STED: Halsa Gjestegård, Halsa TID: Lørdag 3. desember 2005

Ombudsmøtet REFERAT OMBUDSMØTE 2005 STED: Halsa Gjestegård, Halsa TID: Lørdag 3. desember 2005 Ombudsmøtet 2005 REFERAT OMBUDSMØTE 2005 STED: Halsa Gjestegård, Halsa TID: Lørdag 3. desember 2005 SAK 1: Åpning/Konstituering Formannen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at samlagsformannen

Detaljer

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen 9-12 Hildre og Brattvåg S 9-12 Engesetdal/Skodje S 18-19

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

15:

15: Mesterskap Kl. 3-5 1 Ingar Waag Surnadal 50 48 49 98 100 345 9* 2 Kristin Kanestrøm Smøla 50 45 49 96 100 340 14* 3 Hanne Waag Surnadal 49 48 48 94 100 339 8* 4 Åsmund Skårild Heim/Hemne 50 48 49 95 97

Detaljer

Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian

Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian Mørekretsen Terminliste 2017 Mørekretsens styre: Christian Leder Holstad Lilleng Solstrandv.63, 6264 Tennfjord Tlf.95106968 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide Tlf.91124797 Kasserer Ola

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne * 2 Kine Otnes Valsøyfjord * 3

Premieliste Mesterskap Klasse Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne * 2 Kine Otnes Valsøyfjord * 3 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tove Ingeborg Hansen Heim/Hemne 5 49 50 50 97 97 343 15* 2 Kine Otnes Valsøyfjord 5 48 46 49 97 100 340 14* 3 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 50 47 48 95 97 337 10* 4 Lars

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL

Ombudsmøte kl Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Ombudsmøte 23.11. kl 19 23 Singsås samfunnshus, innendørsbanen PROTOKOLL Følgende lag møtte med ombud: Lønset (1), Soknedal (1), Singsås (4), Budal (4), Haltdalen (2), Opdal og Midtbyden (3), Rennebu (5)

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Erling Waag Surnadal 50 48 49 147 115,- 2. Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 50 50 47 147 77,- 3. Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 48 48 50 146 48,- 4. Håkon Brevik Fosna 50

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Eide og Naas Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Eide og Naas Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Eide og Naas 11-12.5.17 1 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 50 49 49 99 100 347 1 2 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 50 48 49 99 99 345 1 Sølv medalje 3 Ivar

Detaljer

Kveldsstevne Angråmyra 2017

Kveldsstevne Angråmyra 2017 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 41 47 50 96 234 0,- Gave 1. Vetle Hammer Hov 47 39 48 82 216 0,- Gave 1. Rolf Husby Mikkelsen Hov 46 42 45 84 217 0,- Gave 1. Kristoffer Talgø Hov

Detaljer

Nesjestranda og Skaala

Nesjestranda og Skaala Hov skytterlag 15m 27-29.01.2017 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Signe Eggestøl Husby Sunndal 50 50 50 100 100 350 1 2 Nora Sæterøy Høybakk Langevåg 49 50 50 98 98 345 1 3 Vegard Fjærli Bæverdalen 47

Detaljer

Klasse skudd

Klasse skudd Klasse 2 3 4 5 1 Jørn Ole Skiri Rauma (5) 344 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 342 3 Bo Nielsen Kleive (5) 341 4 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra (5) 341 5 Ottar Dalset Rauma (5) 341 6 Lars Kjetil

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver:

Mørekretsens styre: Innskudd stevner 2016 Senior R/J Veiledende pris på jaktprøver: Mørekretsen Terminliste 2016 Mørekretsens styre: Leder Egil Sotnak 6453 Kleive tlf 93016351 epost more@krets.no N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Mørekretsen Terminliste 2015

Mørekretsen Terminliste 2015 Mørekretsens styre: Mørekretsen Terminliste 2015 Leder Egil Sotnak 6453 Kleive epost more@krets.no tlf 93016351 N.leder Ola Krogstad 6490 Eide tlf 91124797 Kasserer Ola Rakvåg 64755 Midsund 71278252 Bank

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg.

Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. Ombudsmøte Sunnmør Skyttersamlag 19, november 2016 på skytterhuset i Langevåg. 1. Godkjenne innkalling Innkallinga godkjent, med en kommentar fra Frank Sve, vedr. regelverk for innkalling i henhold til

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2016 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2006

REFERAT OMBUDSMØTE 2006 NORDMØR SKYTTERSAMLAG STED: Sunndal Kulturhus, Sunndalsøra TID: Lørdag 2. desember 2006 SAK 1: Åpning/Konstituering REFERAT OMBUDSMØTE 2006 Formannen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

KVERNES. Premieliste Mesterskap Klasse Jørn Hals Aspøy og. Vandrepokal *

KVERNES. Premieliste Mesterskap Klasse Jørn Hals Aspøy og. Vandrepokal * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Jørn Hals Aspøy og KVERNES 5 50 45 50 99 99 343 1 6* Vandrepokal 5 50 48 48 97 100 343 1 5* 2 Jakob Nørbech Aspøy og 3 Ingar Waag Surnadal 5 50 47 49 96 100 342 8* 4

Detaljer

Surnadalsstevnet 2016

Surnadalsstevnet 2016 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Harry Fagerheim Smøla 49 50 50 149 183,- 2. Robert Stornes Nidaros 50 49 49 148 124,- 3. Sigurd Bersvend Indergård Reinsfjell 49 50 49 148 77,- 4. Stig Atle Sletvik

Detaljer

Nordmør Open 2017 Klasse Nybegynner Ung: Totalt antall deltakere: ID Navn Skytterlag Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sum 0 Oda Heggset

Nordmør Open 2017 Klasse Nybegynner Ung: Totalt antall deltakere: ID Navn Skytterlag Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sum 0 Oda Heggset Nordmør Open 2017 Klasse Nybegynner Ung: Totalt antall deltakere: 145 1 ID Navn Skytterlag Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Sum 0 Oda Heggset Surnadal 236 0 0 0 0 236 0 Jon Sæterbø Surnadal 223

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding,

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2008 Hadding, 14.12.2008 Følgende ombud møtte: Flå skytterlag Kolbjørn Berg, Ole Aavestrud Bromma skytterlag Kjell Engene, Knut Olav Rauk, Hans Dokken, Ole Tom Dokken

Detaljer

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag

Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Molde, 31.05.16 Årsmelding fra styret 2016 Romsdal skyttersamlag Styrets sammensetning: Leder: Harald Valved Nestleder: Svein Sæterøy Medlem / Sekr: Rune Halås Rangnes Medlem: Ove Robin Lund Medlem: Reidar

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Dato:08.03.16 kl19.00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22.00 Innkalt: Møtte/møtte ikke Arnfinn Kamsvåg Møtte Nestleder:

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

Lady Arbuthnotts Pris 2017

Lady Arbuthnotts Pris 2017 200/300m Faktor Endresens Premie Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 1. Terje Nisja Sunndal 5 *X* * * 50 9X*X9 48 X* * * * 50 148 (9*) 2. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * *XXX 50 999 * * 47 *XX9 * 49 146 (6*)

Detaljer

Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste - Mesterskap V55

Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste - Mesterskap V55 Premieliste - Mesterskap Klasse 3-5 1 Terje Nisja Sunndal 5 99 94 99 97 99 488 24* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 99 91 98 97 100 485 18* 3 Erlend Sæther Andenes 5 99 93 98 96 99 485

Detaljer