REFERAT OMBUDSMØTE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT OMBUDSMØTE 2010"

Transkript

1 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet med en minnestund over personer med tilknytning til skyttermiljøet som hadde gått bort i løpet av året, disse er: Einar Waag, Aure, Einar Viken, Aspøy og Straumsnes, Gunnar Steiro, Bæverdalen. Fullmaktskomite: Even Sinnes, Nils Viken Totalt møtte: 53ombud fra 19 skytterlag. I sin åpningstale kom lederen inn på flg. tema: Spennende tid for skytterbevegelsen, vi stor foran store utfordringer. HV-under omorganisering. Styret har foreslått et betydelig beløp til innkjøp av målmateriell for etablering av stangbaner. Forholdet mellom innendørs,- felt og bane, organisasjonen må velge hva som er prioritert fremover. Det frivillige arbeidet er krevende, men da skytesporten har aktive i alle aldere har det til nå vært greit å finne tillitsvalgte, Ansvar som leder i et skytterlag. Saksliste og innkalling: Denne ble enstemmig godkjent. SAK 2: Årsmeldinger a) Samlagsstyret. Årsmeldingen var utsendt pr. e-post til alle lag samt lagt ut på samlagets hjemmeside. Lederen gikk gjennom årsmeldingen. Merknader: Landskytterstevnet: Johanne Ramsli nr.3 må endres (dette var 2009) Landskytterstevnet ble arrangert i Elverum og ikke i Evje. Videre må tas med: Kirsti Rakstang vant klasse 1 og fikk bestemannspremien under Midtnorsk mesterskap. Årsmelding til Norges skytterstyre Alle lag har levert årsmelding. Pr. dato er årsmeldingen fra 2 lag ikke godkjent da navneliste ikke foreligger. Årsmeldingen gjengis i sin helhet nedenfor: Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2009 Antall skyttere

2 V V V AG 7 7 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum Antall skudd Skytingens dag 20 lag med 490 delt. 21 lag med 482 delt. Ikke aktive medlemmer Årsmeldinger fra 28 av totalt 29 skytterlag. Av de leverte årsmelding er 2 ikke godkjent. Ungdomsutvalget Årsmeldingen utsendt pr. til alle lag samt lagt ut på samlagets hjemmeside Meldingen ble referert av leder i ungdomsutvalget. Vedtak: Årsmeldingene enstemmig godkjent. b) Melding fra banekontakten. Alle lagene har levert inn skjemaet kontrollrapport sikkerhet skytebane. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. SAK 3: Regnskap 2010 a) Samlaget: Kasserer gikk gjennom regnskapet og kommenterte postene. Merknader: Midler som benyttes til ungdomsaktiviteten må synliggjøres b) Revisjonsrapport Kasserer refererte revisjonsrapporten. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. SAK 4: Budsjett 2011 Kasserer orienterte om neste års budsjett. Merknader: Da økonomien i Mørekretsen er dårlig må samlaget påregne å bli belastet større kostnader enn tidligere. Vedtak: Budsjett for 2011 enstemmig godkjent. SAK 5: Premieutdeling/utmerkelser Samlagets hederstegn: - R/J laget som vant lagskytingen på LS: Beate Skomsøy, Ola Mogstad Strand, Vegard Rakstang og Marius Vollan Elshaug. - Magnus Bøklep for sin prestasjon på felthurtigskytingen under LS. Miljøprisen: Eivind Høgholdt. Årets Nordmørskytter, Kretsmesterskap, Organisasjonsmedaljen. Diplomer dugleiksmerker: Gullkravet 25 ganger: Jens Kåre Øyen, Hov

3 Gullkravet 30 ganger: Leif Peder Fugelsøy, Øvre Surnadal, Harald Snekkevåg, Ivar Gullstein, Kristiansund. Gullkravet 35 ganger: Even Sinnes, Lomundal, Jonas Sollid, Hov Gullkravet 45 ganger: Lars Indreiten, Halsa Diplom for beste prosentvis økning dugleiksmerkeskyting: Smøla skytterlag Diplom for flest deltakere i dugleiksmerkeskyting tildelt Smøla skytterlag Skytingens dag: Vinner av kr. 2000,- ble Surnadal (etter loddtrekking blant arrangørene) Forsvarsmerket krus: Leif Peder Fugelsøy, Øvre Surnadal SAK 6: Valg skyttertinget Leder refererte det forestående valg i DFS. Vedtak: Saken tas til etterretning. SAK 7: Sak DFS kaliber 5,56 tingsak Lederen orienterte. Til saken var det vedlagt: - Notat fra Norges skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. - Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010 fra Ola Tore Dokken. Styrets innstilling til ombudsmøtet: Nordmør skyttersamlag anbefaler at kaliberet 5,56 velges i DFS. Under diskusjonen fremkom følgende: - våpenet er allerede satt i produksjon. - Det leveres ombyggingssett til kaliber 5,56 (som for kal.22) - Presisjonsvåpen på 100 m og ingen rekyl. - Ingen prisbesparelse ved hjemmeladning, undersøkelse som er gjort av leder ungdomsutvalg viser at en må påregne en økning i kostnadene. - Det må benyttes tunge kuler som er noe dyrere enn de som benyttes i dag. - Forsvaret bør komme med signaler. - Hjemmeladding og sikkerheten ved dette, samt dyre ladekomponenter. - Hva med rekrutt ammunisjon og prisen på denne dersom forbruket reduseres. - Utmerket våpen for rekrutter og veteraner. - Må avvente på en bedre utredning. - Unngå at feltskyting blir tilpasset kaliberet. Ola Gujord (våpensmed) viste gjorde rede for noen tekniske utredninger. Styret trakk sin innstilling til ombudsmøte. Vedtak: Ombudsmøtet gir styret fullmakt til å avgi en uttalelse til DFS på grunnlag av de momenter som fremkom under diskusjon av saken. Momenter som må tas med er: -økonomiske og tekniske spørsmål for både skytterlag og den enkelte skytter. -amunisjonstyper og hjemmeladning.

4 SAK 8: Samlagets stevner reglement Leder orienterte. Det vises også til styresak 49/10 Reglement stevner Styrets innstilling: Framlagt endring av reglement godkjennes Under diskusjonen fremkom følgende: - Innføre mesterskapsomgang for klasse 1 og 2 må unngås. - Klasse 1 er en rekrutteringsklasse og 10 skudd på 75 sek. blir for tøft. - Det ble også referert til korrespondanse mellom aktiv skytter DFS- leder samlaget vedr. gjeldende regelverk og de muligheter en har for å fravike disse. - En kan, med dagens regelverk, bli Nordmørsskytter uten å skyte felt. Dette må endres. Vedtak: 1. Regelverk bane- felt og 15 m endres som styrets forslag. Enstemmig. 2. Styrets forslag om endring av normalprogrammet for kl.1 og 2 falt ved votering. (26-24). 3. Regelverk Nordmørsskytter tas opp på kretsvise møter. Sak 9 Sak premiering stevner - tingsak Leder orienterte. Det vises til forslag fra Kvernes skl og styrebehandling i Samlaget i sak 50/10 Styrets innstilling: Skytebokas punkt endres slik: For baneskyting og innendørsskyting skal arrangøren premiere: 25 skudd samlet eller 15 skudd sammenlagt og 10 skudd (to premiegrupper). Dersom arrangør... (slik det står nå). Valgt premiering bør angis i innbydelsen. Vedtak: Styrets forslag etter votering. Enstemmig. SAK 10. Sak fra Sunndal skytterlag Organisasjnsmedaljen/KM Leder orienterte. Det vises også til skriv fra Sunndal skytterlag. Styrets innstilling: 1. KM avsluttes som samlagsinitiert arrangement. Krets(er) som fortsatt ønsker å gjennomføre dette gjør det på eget initiativ, egne regler, steder, skytetider osv. 2. Skytingen om Den Norske Skyttermedalje gjennomføres i Nordmør skyttersamlag på én bane for hele samlaget. Vedtatt med 6 mot 1 stemme. Under diskusjonen i denne saken hadde Lars Indreiten utarbeidet et forslag som ble utdelt blant møtedeltakerne. I sitt innlegg ble følgende nevnt: - To begivenheter i året, skytingens dag og kretsstevnene.

5 - Forslaget fra Sunndal vil ødelegge dette. - Skyting om organisajonsmedaljen har Nordmøre vært høyt opp på landsplan når det gjelder deltakerantall. Forlate kretsstevnet fremmer ikke skyting om organisasjonsmedaljen. Vi må heller utvide kretsstevnene som flg.: endre kretsinndeling, avsette ei helg til kretsstevnet, samling av ny skyttere på slike stevner. - Vi må tenke bredde. Det ble votert over følgende forslag. 1. Styrets innstilling, som også er forslaget fra Sunndal skytterlag. 2. Forslaget fra Lars Indreiten. Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt. Votering SAK 12. Valg Tore Ulset, orienterte om valgkomiteten arbeid. Valgkomiteens innstilling ble fremlagt. Dette ga følgende resultat: Samlagsstyret: Jon Nordvik, Surnadal (gjenvalg) periode Ola Krogstad, Eide og Naas (gjenvalg) periode Aud Gravem, Surnadal, (gjenvalg) periode Ikke på valg: Asbjørg Kanestrøm, Smøla, periode Ola Gujord, Fosna, periode 2011 Alf Høgset, Batnfjord, periode Varamedlemmer: Kåre Grønning (2011) Ingar Waag (2011) Torbjørn Husevåg (2011) Leder i samlagstyret: Ola Krogstad, Eide & Naas, (gjenvalg) periode 2011 Nestleder: Ola Gujord, Fosna, (gjenvalg) periode 2011 Kasserer: Aud Gravem, Surnadal,(gjenvalg) periode Sekretær: Alf Høgset, Batnfjord, (gjenvalg) periode 2011 Ungdomsutvalget Gunnar Øyen, Aspøy og Str.nes, periode 2011 Nils Inge Skomsøy, Smøla,(gjenvalg) periode Marit S. Johnsen, Hjelmen, (ny) periode Leder: Nils Inge Skosøy, Smøla (gjenvalg), periode 2011 Utdanningskontakt: Asbjørg Kanestrøm, Smøla, periode 2011 Samlagsinstruktører: Ivar Bernt Hoel, gjenvalg, periode Arvid Ulset, periode, Revisor: Bjørn Snekvik, periode 2011 Magnus Snekvik, periode

6 Uttakingskomite: Styret velger ut en person fra samlagsstyret i komiteen. Leif Gravem, fra de aktive, periode Leder samlagsstyre. Innspill fra ombud: Samlaget bør utdanne flere instruktører. Vedtak: som valgkomiteens innstilling. Valgkomite: Bjørn Heggeset, leder, periode 2011 Clas Kjøl, periode Gregus Kristensen, periode år SAK 12 Avslutning Leder Ola Krogstad takket for fornyet tilliten. Arne Bjørn Gaupset går nå av som medlem av ungdomsutvalget. Han har gjennom flere perioder sittet i samlagsstyret og vært leder i ungdomsutvalget. Arne Bjørn har nå valgt å satse helt og fullt på det sportslige. Viktig oppdrag ( lefsebaking i Oslo)gjorde at han ikke kunne delta på årets ombudsmøte. Det ble nevnt at dette var hans første fravær siden Arne Bjørn vil få en oppmerksomhet fra samlaget ved en senere anledning. Alf Høgset (ref.)

7 ÅRSMELDING 2010 Samlagsstyret 2010 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder : Ola Gujord Fosna 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg Kasserer : Aud Gravem Surnadal Styremedlem : Jon Nordvik Surnadal Styremedlem : Asbjørg Kanestrøm Smøla Leder ungdomsutv. : Nils Inge Skomsøy Smøla Utdanningskontakt : Asbjørg Kanestrøm Smøla Møtevirksomhet 2010 Det er avholdt 5 styremøter der i alt 51 saker er blitt behandlet. Møtene er blitt holdt på Straumsnes hvor samlaget har inngått en avtale om disponering av et eget møterom i Straumsnes HV-område sine lokaler. Samlagets arkiv er også samlet der. Representasjon: Skytterting: Ola Krogstad. Midt- Norge i Sykkylven: Ola Krogstad og Arne B Gaupset Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm, Nils Inge Skomsøy og Arne Bjørn Gaupset. Det er avviklet 3 kretsvise møter med god oppslutning og diskusjon. I alt 20 av samlagets 29 lag var representert og med 47 deltagere. HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER 2010 Nedenfor er styrets årsplan satt inn og og enkelte områder blir omtalt spesielt. Planen har vært styrets opplegg for arbeidet som er utført. I hovedsak er de fleste målene nådd, men vi har ikke rukket å arbeide med alle oppgavene like godt og grundig. Disse vil da bli fulgt opp i det kommende året. Årsplan Nordmør Skyttersamlag Aktivitet Mål Resultat Møter og kurs Styremøter Gjennomføre møter i henhold til plan Gjennomført Ombudsmøte Gjennomføre møte i henhold til plan Gjennomført Kurs og samlinger 22 lag møter opp, organiseres som kurs Kurs nye seniorskyttere 20 lag 47 deltagere 14 deltagere Ikke gjennomført i henhold til plan Ledermøte/kurs og årsmeldingsarbeide Møteplikt alle lag Handlingsplan Alle baner skal være i orden og Gjennomført Skytebaner/sikkerhet godkjente Regnskapsrapportering Gjøres på styremøtene Gjennomført Ungdomsutvalget - rapportering Gjøres på styremøtene Gjennomført Økonomi Skaffe støttemidler Gjennomført Oppfølging lag Være en støttespiller og inspirator for lagene Delvis gjennomført

8 LS Flest mulig deltagere på LS Ca 200 Aktive skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til skudds skyttere Økning i antall aktive skyttere i forhold til 2009 Skifelt og skogsløp med skyting Skogsløp med skyting lokalt i 10 lag Ikke nådd målet Skytingens dag Arrangement i minst 20 lag Rekruttering innendørs Gjennomført Sikkerhet på skytebanene DFS sentralt har også dette året vektlagt sikkerhet på våre skytebaner meget sterkt. Det må aldri slurves med sikkerheten på og omkring banene. Alle lag har bekreftet sikkerhetskontroll av sine baner. Rekrutteringstiltak Ungdomsutvalget har avholdt kurser for Rekrutteringsskyttere. Mørekretsens ungdomsutvalg sto for kurs/samling for Junior på Setnesmoen oktober. Det var 20 deltakere, derav 8 fra Nordmør. Det rapporteres om en meget lærerik og vellykket samling. Forøvrig vises til årsmelding fra ungdomsutvalget. Informasjonsstrategi i lag og samlag Samlaget oppfordret alle lag til å holde informasjonsmøte om sin virksomhet for bestemte målgrupper i nærmiljøet. SAMARBEIDE MED HEIMEVERNET Samlaget har nå ett HV-distrikt å forholde seg til, Møre og Fjordane HV-distrikt 11. Samarbeidet med HV på regionalt plan er meget godt. KURSVIRKSOMHETEN 2010 Kurs i årsmeldingsrapportering ble avlyst grunnet for få påmeldte. De kretsvise samlingene ble lagt opp slik at de oppfylte kravene til kursstøtte. Totalt 20 lag deltok på disse møtene med 47 deltagere. Det ble også arrangert kurs for ferske seniorskyttere hvor 14 stk deltok. Stang/felthurtig Samlagets utstyr innenfor dette området og det må gjennomføres en drøfting i lagene om hvordan framtiden skal møtes. Det skjer en rivende utvikling teknologisk utvikling innenfor området og styret foreslår å avsette midler i regnskapet til støtte/kjøp av utstyr. Denne saken vil bli diskutert på neste års kretsvise møter. SKYTESESONGEN 15 m innendørs Det er avviklet 7 stevner inkludert samlagsstevne og fylkesstevnet. Deltakelsen ved innendørs skytingen er sterkt økende. Skogsløp med skyting Samlaget har oppfordret lagene til å arrangere interne skogsløp med skyting. Det rapporteres at noen lag har fulgt opp dette. Arrangementet er meget enkelt å lege opp og kan skje på skytebanen.

9 Samlagsstevnet i skogsløp ble arrangert av Bæverdalen med 14 deltagere. Det viser seg krevende å få en stor aktivitet innenfor dette området. Feltskyting Det er blitt avholdt 12 åpne feltstevner. Samlagsstevnet ble godt arrangert under fine forhold av Aspøy og Straumsnes skytterlag med 128 deltagere. Eide og Naas arrangerte landsdelskretsstevnet under vanskelige forhold med 181 deltagere. Skytterne fra vårt samlag gjorde det meget bra med følgende beste plassering av våre skyttere: J: 3 Marius V Elshaug Sunndal ER: 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal R: 2 Karoline Grønning Fosna V55: 1 Lars Indreiten Halsa V65: 2 Ludvik Gravem Sunndal V73: 1 Jon Oren Surnadal Kl Jørn Hals (tredobbel seier for Nordmør) Kl 1 2 Kirsti Rakstang Asp/Str Kl AG 2 Nils Halse Halsa Stang 1 Magnus Bøklep Hjelmen Stuper 2 Magnus Bøklep HjelmenDet vises ellers til utlagte resultatlister på samlagets hjemmeside.. Baneskyting Det er avholdt 15 åpne banestevner med jevnt god deltakelse på alle stevner. Samlagsstevnet ble arrangert av Smøla skytterlag. Stevnet ble meget godt arrangert på lørdag og søndag og det deltok 168 skyttere. Kretsstevnene ble tradisjonelt arrangert men med et varierende antall deltagere i de ulike kretsene. 37 skyttere deltok under skyting om organisasjonsmedaljen og det var altfor få. Kragens minnestevne ble arrangert av Halsa skl. Breddeserien og Veteranserien ble arrangert etter terminlisten med god deltakelse og med spennende finaler. Under landsdelskretsstevnet i Engesetdal og Skodje fikk samlaget følgende topplasseringer: Mesterskap kl.3-5: 1. Jacob Nørbech Asp/Stra V55 2. Ola Krogstad Eide og Naas ER 1 Beate Skomsøy Smøla J 5. Marius Vollan Elshaug Sunndal V65 3. Håkon Gravem Sunndal Stuper 1 Magnus Bøklep Hjelmen Samlagsskyting veteran 2 Nordmør Samlagsskyting R/ER/J 3 Nordmør Samlagsskyting Kl Nordmør Samlagsskyting U25 2 Nordmør Midt-Norsk mesterskap Sunnmørel skyttersamlag arrangerte Midt-Norsk med Sykkylven og Stranda skl som arrangør. Følgende skyttere fra vårt samlag fikk pallplasseringer: Bane: R 2 Hallgeeir Aspsæter Asp/Stra ER 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal

10 3 Vegard Engdal Reinsfjell V55 2 Peder Myrset Eide og Naas Kvinne 1 Mali Torvik Reinsfjell V55 2 Peder Myrset Eide & Naas V65 3 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Feltskyting: Leif Gravem Sunndal 2 Jakob Nørbech Asp/Straumsnes Kl 1 1 Kirsti Rakstang Asp/Straumsnes V55 3 Steinar Løset Rindal R 2 Maren Høgholt Lomunddal V65 3 Håkon T Gravem Sunndal V73 1 Per Torvik Reinsfjell Stang 1 Ruben Ulset Asp/Straumsnes Landsskytterstevnet Årets landskytterstevne ble et godt stevne i Evje med svært mange gode prestasjoner og et utmerket arrangement. Nordmør vant samlagskyting for R/J, Terje Nisja nr 4 i skytingen om kongetittelen Gratulerer. Følgende skyttere fra vårt samlag ble plassert med medalje/stjerne: Felt: Kl Sigbjørn Hopmark Medalje 26 Olav Gravem Medalje 31 Leif Gravem Stjerne 50 Magnus Bøklep Medalje Stuper 2 Magnus Bøklep V73 2 Jon Oren Medalje ER 5 Ola Mogstad Strand Medalje R 3 Johanne Ramsli Medalje Bane: Kl Terje Nisja Stjerne 66 Jacob Nørbech Stjerne V65 2 Birger Indreiten Medalje 3 Ludvik Gravem Medalje 6 Magne Bøklep Medalje V73 11 Marvid Mork Medalje ER 5 Gunhild Brønstad Medalje Årets Nordmørsskytter 2010 Følgende skyttere er året til Årets Nordmørsskytter 2010 i sin klasse : Klasse Navn Lag Poeng 5 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 98 4 Mons Otnes Surnsdal 88 3 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 67 2 Axel Skuggevik Surnadal 94 1 Nils Jøran Stenberg Surnadal 100 V55 Ola Krogstad Eide og Naas 92 V65 Håkon T Gravem Sunndal 95 V73 Jon Oren Surnadal 100

11 AG Roar Eriksen Rindal 40 R Maren Høgholt Lomundal 100 ER Beate Skomsøy Johanne Ramsli Smøla Smøla J Marius V Elshaug Sunndal 100 Fra og med 2006 er premieringen utvidet slik at de 3 beste skyttere i hver klasse der deltakerantallet er stort nok får premie. Hele 279skyttere har oppnådd poeng i konkurransen mot 249 i 2009 INFORMASJON TIL LAG OG SKYTTERE All informasjon til lagene er blitt utsendt pr. E-post. All informasjon blir lagt ut på samlagets hjemmeside. Hjemmesiden ble høsten 2006 lagt om slik at den følger det opplegg DFS sentralt har opparbeidet. Igjen stor takk til Arve Holmeide som har lagt ned et stort og meget godt arbeide som webansvarlig også i år. UTMERKELSER/JUBILEER Diplom fra DFS for minimum 10 års lagsledelse: Samlagets fortjenestemedalje: Olav Aasen Jens Kåre Øyen SENTRALE TILLITSVALGTE FRA SAMLAGET Lars Indreiten, Halsa: Leder i Rådgivende utvalg og leder i Mørekretsen. Antall skyttere i de ulike klassene Klasse Antall skyttere 2009 Antall skyttere V V V AG 7 7 Rek ER J Asp Skyttere under 25 år Sum Antall skudd Skytingens dag 20 lag med 490 delt. 21 lag med 482 delt. Ikke aktive medlemmer Det er innen fristen innkommet årsmeldinger fra 26 av totalt 28 skytterlag. TAKK!

12 En takk rettes til Møre og Romsdal fylke for bidrag gjennom Mørekretsen som i store trekk går til ungdoms- og rekrutteringsarbeide og videre støtte fra Sparebank 1 Nordvest og Sparebanken Møre. Samlagstyret vil også takke de mange tillitsvalgte i lagene som står på år etter år for skyttersaken. Det er i lagene aktiviteten skapes og flere lag kan vise til meget høy aktivitet. Vi vil til slutt takke tillitsvalgte fra landsdelen for godt samarbeidet i året som er gått. Straumsnes, 08.november 2010 Ola Krogstad Ola Gujord Alf Høgset Aud Gravem Asbjørg Kanestrøm Jon Nordvik Nils Inge Skomsøy ÅRSMELDING FRA BANEKONTAKTEN Alle lag med egen skytebane har bekreftet at sikkerheten på banene er i orden. Det er viktig å påpeke at det til enhver tid er lagsleder med sitt styre som er ansvarlig for sikkerheten på lagets bane. Et lag har gjennomført omfattende oppgradering og vedlikeholdsarbeide på banen og søkt om ordinært banebidrag. (Standplass, 100 m og 200 m). I denne sammenheng gjennomførte banekontakten inspeksjon av banen. Søknaden ble anbefalt av banekontakten. Halsanaustan, Birger Indreiten banekontakt

13 Årsmelding for 2010 fra Ungdomsutvalget Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder: Nils Inge Skomsøy. Smøla Sekreær: Arne Bjørn Gaupset Batnfjord Nestleder: Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes Møtevirksomhet: Det er avholdt ett utvalgsmøte. Nødvendige drøftelser og kontakt for øvrig har foregått pr. e-post og Telefon. Årsplan: På utvalgsmøtet fordelte vi de gjøremål og oppgaver som er tillagt utvalget. Retningslinjer for uttak av representasjonsskyttere ble lagt. Samling for ungdom ble også drøftet, og videre arbeid med oppgaven ble besluttet. Aktiviteter / Samlinger: 24juni 4. juli Eide og Naas: Kursleder Arne Bj. Gaupset, instruktør Ivar Bernt Hoel Surnadal: Kursleder Gunnar Øyen, instruktør Arvid Ulset Ertvågøya: Kursleder Nils Inge Skomsøy, instruktør Arvid Ulset, Ivar Bernt Hoel og Clas Kjøl Det deltok i alt 35 skyttere på samlingene. Setnesmoen okt. Her deltok Bjørn Heggset, Arvid Ulset og Leif Gravem som instruktører. Arne Bj. Gaupset deltok i planlegging og gjennomføring av opplegget fra DFS instruktørpool Deltakelsen fra Nordmør var 8 stk. Det var tilsammen 20 deltakere. Det var i år samling i lag med HV ungdommen og dette var vellykket. Samlingen hadde et høyt faglig innhold og fokuserte på bane- felt. Samlagene i Mørekretsen legger betydelig midler og engasjement for å tilrettelegge et godt opplegg. Flere av skytterlagene i samlaget burde greie å få deltaker til dette kurset. Skytersesongen 2010 Lagskyting Samlagsstevne bane: Fylkescupen: Landsdelskretsstevne bane: Midtnorsk: Sunndal 1. plass til Smøla Skytterlag som overtok da Sunndal ikke kunne stille lag. 3. plass til Nordmør 3. plass til Nordmør Landsskytterstevnet i Elverum: Våre skyttere presterte å ta 1. plass i samlagsskyting R/J med 399 pt. En kjempe bragd. Ola Mongstad Strand, Beate Skomsøy, Vegar Rakstad og Marius Vollan Elshaug får også Samlagets Hederstegn. Beste individuelle resultater: 5. plass og Ungdomsmedalje til Gunnhild Brønstad 350 pt og 5 pl. Ola M.Strand på felt og Johanne Ramsli på en flott 11pl. Årets Nordmørsskytter Rekrutt: Maren Høgholt Lomunal 100 pt. E.Rekrutt : Beate Skomsøy og Johanne Ramsli Smøla 96 pt. Junior: Marius v. Eldshaug, Sunndal 100 pt. 350 klubben 3 skyttere ble i år medlemmer av klubben Vegard Engdal, Reinsfjell Gunnhild Brønstad, Lomundal Kjell Runar Otnes, Surnadal Takk Ungdomsutvalget vil takke foreldre og foresatte som støtter opp om skyttersaken og de unge skytterne. Takk til instruktører og medhjelpere ved samlingene. Smøla Nils Inge Skomsøy Arne Bj. Gaupset Gunnar Øyen

14 Nordmør Skyttersamlag 2010 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor Budsjett RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl , , , Statsbidrag fra DFS til samlaget , , , Tilskudd fra Mørekretsen , , , Inntekter stevner/med.avg.&merker , , , Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger , , , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget 0, , , Reklame og annonseinntekter , , , Andre inntekter 5 904,80 765,78 0,00 Sum DriftsInntekter , , ,00 DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, ,30 0, Lederutdanning/adm.kurs 0,00 0, , Innkjøpskonto merker ,00 0,00 0, Gavepremier , , , Gavepremier ungd.utv 0,00 0,00 0, Premier, medaljer og gravering , , , Premier, medaljer ungdomsutvalget , , , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , , , Honorarer , , , Honorar ungdomsutvalget , , , Reiseregninger , , , Reisereg. ungdomsutv , , , Administrasjonsutgifter , , , Porto -255,00-280,00-300, Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0,00 0,00 0, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost , , , Arr. bidrag til lag , , , Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0,00 0,00 0, Styremøter , , , Ombudsmøtet , , , Andre møter, kurs og samlinger , , , Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv ,60 0, , Andre utgifter, gaver og blomster ,75-300, , Skytingens dag gavekort , , , Avsetning til fond for kjøp av utstyr ,00 0,00 0,00 Sum DriftsKostnader , , ,00 DRIFTSRESULTAT 50, ,49 0,00 Finansposter 8010 Renteinntekter 266, ,00 0, Renteutgifter og gebyrer -275,00-291,50 0,00 Sum Finansposter -9, ,50 0,00 RESULTAT FØR SKATTER 41,24 133,01 0,00 ÅRSRESULTAT 41,24 133,01 0,00 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 22:53 Side: 1

15 Nordmør Skyttersamlag [Ungdomsutvalget] / ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3011 Kontingent fra lag medl. 0, Statsbidrag fra DFS til samlaget 0, Tilskudd fra Mørekretsen 0, Inntekter stevner/med.avg.&merker 0, Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger , Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget 0, Reklame og annonseinntekter 0, Andre inntekter 0,00 Sum DriftsInntekter ,00 DriftsKostnader 4211 Trenings og instr. utg ungdomsutv 0, Lederutdanning/adm.kurs 0, Gavepremier 0, Gavepremier ungd.utv 0, Premier, medaljer og gravering 0, Premier, medaljer ungdomsutvalget , Tilskudd lagskyttere ungdomsutv , Honorarer 0, Honorar ungdomsutvalget , Reiseregninger 0, Reisereg. ungdomsutv , Administrasjonsutgifter 0, Porto 0, Administrasjonsutgifter ungdomsutv. 0, Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost 0, Arr. bidrag til lag 0, Arr.bidrag til lag ungdomsutv. 0, Styremøter 0, Ombudsmøtet 0, Andre møter, kurs og samlinger 0, Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv , Andre utgifter, gaver og blomster 0, Skytingens dag gavekort 0,00 Sum DriftsKostnader ,76 DRIFTSRESULTAT ,76 Finansposter 8010 Renteinntekter 0, Renteutgifter og gebyrer 0,00 Sum Finansposter 0,00 RESULTAT FØR SKATTER ,76 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,76 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 21:21 Side: 1

16 Nordmør Skyttersamlag 2010 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Omløpsmidler 1400 Beholdning merker 8 599, , Debitorer ,00 0, Sparebank 1 Nordvest , , Sparebanken Møre , ,14 Sum Omløpsmidler , ,39 SUM EIENDELER , ,39 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2010 Egenkapital , , Premiefond , , Fond for kjøp av utstyr ,00 0, Årsresultat (Opptjent egenkapital) 41,24 0,00 Sum Egenkapital , ,89 Kortsiktig Gjeld 2400 Kreditorer 0, , Premier vet. stevne 1 600, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld 1 600, ,50 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,39 Lisensiert til: Nordmør Skyttersamlag (Pr ) Utskriftsdato: kl: 20:34 Side: 1

17 Nordmør Skyttersamlag foreløpig KtoNr KontoNavn RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter Budsjett 2011 Budsjett Kontingent fra lag medl Statsbidrag fra DFS til samlaget Tilskudd fra Mørekretsen Inntekter stevner/med.avg.&merker Bidrag DFS trenings og instruktør samlinger Ungdom Bidrag DFS instr. ungdomsutvalget Reklame og annonseinntekter Andre inntekter Sum DriftsInntekter DriftsKostnader 4320 Lederutdanning/adm.kurs Innkjøpskonto merker Gavepremier Gavepremier ungd.utv Premier, medaljer og gravering Premier, medaljer ungdomsutvalget Tilskudd lagskyttere ungdomsutv Honorarer Honorar ungdomsutvalget Reiseregninger Reisereg. ungdomsutv Administrasjonsutgifter Porto Administrasjonsutgifter ungdomsutv Leie e-postkontoer skytterlag/ Web-kost Arr. bidrag til lag Arr.bidrag til lag ungdomsutv Styremøter Ombudsmøtet Andre møter, kurs og samlinger Andre møter, kurs og saml. ungdomsutv Andre utgifter, gaver og blomster Skytingens dag gavekort Sum DriftsKostnader Kontroll 0 0

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07

REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07 Til skytterlagene REFERAT OMBUDSMØTE 2007 Sted: Skytterhuset Fosna skytterlag, Kristiansund Tid: Lørdag 01.12.07 Sak 1. Åpning/Konstituering Leder ønsket ombudene velkommen. Møtet ble innledet ved at leder

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

Premieliste 30 skudd kl.2-5/v55 1 Jørn Hals Aspøy og

Premieliste 30 skudd kl.2-5/v55 1 Jørn Hals Aspøy og Premieliste 3 skudd kl.2-5/v55 Jørn Hals Aspøy og 5 6/3 6/ 6/6 6/3 6/ 3/ 2 2 Tore Ulset Aspøy og V55 6/2 6/2 6/3 6/2 6/2 3/ 3 Jakob Nørbech Aspøy og 5 6/3 6/5 6/3 5/3 6/5 29/ 9 4 Frode Stavnes Ertvågøy

Detaljer

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55

DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag. Mesterskap 2-5/V55 DC 10 Rindalsfelten 10.April 2011 Arr. Rindal Skytterlag Mesterskap 2-5/V55 1 Otte Hårstad Rennebu 5 30/19 2 Kjell Johansen Trondhjems 5 30/17 3 Rune Stenmo Stordalen 4 29/21 4 Tore Ulset Aspøy og V55

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

02-03.04.2016 Regnskap Premieliste 30 skudd kl. 2-5 og v55 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 5 6/4 6/4 6/4 6/2 5/2 29/1 Vandrepokal

02-03.04.2016 Regnskap Premieliste 30 skudd kl. 2-5 og v55 1 Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 5 6/4 6/4 6/4 6/2 5/2 29/1 Vandrepokal Samlagsstevnefelt Nordmør 6 -..6 Premieliste skudd kl. - og v Ola Mogstad Strand Øvre Surnadal 6/ 6/ 6/ 6/ / / Vandrepokal 6 Guro Øie Bævre Bæverdalen 6/ / 6/ 6/ 6/6 / Arnfinn Berdal Rindal 6/ 6/ 6/ /

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen

Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen Mørekretsen innendørs 2014 Jan. 2-3-4 Batnfjord N Gjemneshallen 3-5 Ørskog S 10 Rauma R 1.runde seriesk 11-12 Fosna N 11-12 Ertvågøy N Aurehallen 9-12 Hildre og Brattvåg S 9-12 Engesetdal/Skodje S 18-19

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l

Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l Januarstevne 15M 17-18 Jan. 2015 Arr: Rindal Sk.l Mesterskap Rekrutt 1 Mathias Bakk Årvågsfjord 50 50 49 99 97 345 13 2 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 48 48 49 98 100 343 11 3 Martine Sve Stranda 48 48 50

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Roller og styring 2015

Roller og styring 2015 Roller og styring 2015 Innhold: 1. Arbeid i styret 2. Tillitsvalgte 2015 3. Arbeidsprogram 2014-2015 4. Veiledning tillitsvalgte 5. Statutter i Samlaget 6. Forfallister og oppgavefordeling / tiltak 2015

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m 2016

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. Surnadal Skytterlag. Åpent stevne 15m 2016 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 48 47 48 95 238 0,- Gave 1. Aleksander Misfjord BraathenNesjestranda og Skaala 49 48 47 98 242 0,- Gave 1. Synne Dalsegg Øvre Surnadal 48 45 43

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014

Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014 Årsberetning for Sunndal skytterlag 2013/2014 Ledelse og administrasjon Styret har siden siste årsmøte bestått av følgende: Leder: Arnfinn Kamsvåg Nestleder: Olav Trygge Aasen Kasserer: Zoraida Maria Gonzáles

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014

Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014 Referat fra Follo skyttersamlags ombudsmøte 1. desember 2014 Møtet ble holdt i Langhuset på Ski med 65 frammøtte ombudsmenn, av 78 mulige. Disse fordelte seg slik: Askim 5 Ski 5 Båstad 5 Skiptvet 4 Enebakk

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007

Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Hallingdal Skyttersamlag Ombudsmøte 2007 Hovet, 09.12.2007 Følgende ombud møtte: Gol skytterlag Skurdalen og Dagali skytterlag Torpo skytterlag Hovet og Hol skytterlag Ødegården skytterlag Flå skytterlag

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001

Årsmelding for 2001. 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Årsmelding for 2001 1. Samlagets tillitsmenn i 2001 Styret: Personlig vara Formann John Westgård Vingelen 01-02 Arne Brendryen Folldal 01-02 Nestformann Idar Moseng Nora 01-02 Arne M. Stenvold Br/Aursund

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2014 Styret i Hedmark skyttersamlag 2014 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Merker pr. medlem 11:31:31

Merker pr. medlem 11:31:31 Side 1 1 Lars Indreiten 12.03.1946 AD03 Dugl.mrk. 2/300m, gull 1965 Ja Ja AD04 Dugl.mrk. 2/300m, 1.gang 1967 Nei Nei AD05 Dugl.mrk. 2/300m, 2.gang 1968 Nei Nei AD06 Dugl.mrk. 2/300m, 3.gang 1969 Nei Nei

Detaljer

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012

Årsberetning. Hedmark skyttersamlag 2012 Årsberetning Hedmark skyttersamlag 2012 Styret i Hedmark skyttersamlag 2012 Hovedstyret Leder Hilde Lunden Lang-Ree Løiten Nestleder Torill Engevold Stange og Romedal Kasserer Jens Petter Nesseth Stange

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag

Styremøte nr. 03 2015 Sogn Indre Skyttarsamlag Styremøte nr. 03 Sogn Indre Skyttarsamlag Stad: RødeKorsHuset, Sogndal 26/3- klokka 18:00. Side 1 av 6 Tilstade; styret ved: Næss (Leiar) Aud Jorunn Fardal (Luster) Olav Skarsbø (Leikanger) Robert Sandvik

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 125/2010

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 125/2010 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 125/2010 Tid (dato, klokkeslett): 05.12.10 kl.12.00 Sted: Sandefjord Motor Hotell Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Ombudsmenn: Andebu:

Detaljer

Landsdelskretsstevne Grovfelt - Mørekretsen Landsdelskretsstevnet i felt. Medaljer og stjerner.

Landsdelskretsstevne Grovfelt - Mørekretsen Landsdelskretsstevnet i felt. Medaljer og stjerner. Landsdelskretsstevne Grovfelt - Mørekretsen Landsdelskretsstevnet i felt. Medaljer og stjerner. Stjerner frå 2004 Klasse 2-5: Navn Lag Medalje Stjerne Ahdell, Reidar Nesjestranda/Skaala 1980,81,83,85,86

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

Nesjestranda og Skaala 27/3, 12. Johnny G. Vågen, Nesjestranda og Skaala 25/14, 13. Eva Schøn, Aureosen 25/12, 14. Inge R. Fivelstad, Ålesund 25/12,

Nesjestranda og Skaala 27/3, 12. Johnny G. Vågen, Nesjestranda og Skaala 25/14, 13. Eva Schøn, Aureosen 25/12, 14. Inge R. Fivelstad, Ålesund 25/12, Mesterskap klasse 2-5 + V55: 1. Linda Skjeflo, Rauma 42/5, 2. Bo Nielsen, Kleive 40/5, 3. Kåre Grønning, Fosna 40/2, 4. Jacob Nørbech, Aspøy og Straumsnes 39/5, 5. Ottar Dalset, Rauma 39/3, 6. Jørn Ole

Detaljer

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN

RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN RØVASSDALEN SKYTTERLAG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Vår visjon Vi skal være skyttersportens sentrum i Rana Derfor skal vi være skyttersportens sentrum i Rana: Vi er et lag med mange medlemmer. Vi betyr mye

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer