Felles database for Bergens tekniske og industrielle historie. Prosjektrapport Museumssenteret i Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles database for Bergens tekniske og industrielle historie. Prosjektrapport Museumssenteret i Hordaland"

Transkript

1 Felles database for Bergens tekniske og industrielle historie Prosjektrapport Museumssenteret i Hordaland 1

2 Forord Denne rapporten oppsummerer erfaringene med å prøve ut en ordning med en felles database for registrering av private/ubemannede samlinger i Bergen. Rapporten redegjør for planarbeid, individuell oppfølging, seminar og kursvirksomhet som har ligget til grunn for gjennomføringen prosjektet. Alle tiltak i prosjektet har resultert i en kompetanseheving innen samlingsforvaltning. Felleskonservator har bistått med faglig veiledning i alle ledd i dokumentasjonsprosessen. Lise Johnsen Laukli Felleskonservator for teknisk og industriell historie Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter Museumssenteret i Hordaland Salhus,

3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Felles database for Bergens tekniske og industrielle historie... 4 Bakgrunn... 4 Kartlegging av felt... 4 Samarbeid... 4 Felles database Primusprosjektet... 5 Formål... 5 Teknisk infrastruktur... 5 Evaluering... 6 Datateknisk support av database i Fremdrift... 6 Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter... 6 Tekniske utfordringer... 7 VPN klienter... 7 Utfordringer... 8 Mobil nettverkløsning via 3G nett Billedinnlegging i Utfordringer med bruk av Primus Tips til utbedringer i Primus fra de private samlerene i prosjektet; Oppsummering Kartlegging Møte og seminarvirksomhet Erfaringer Drift KulturIT ( tidl. Museenes datatjeneste) Internettportal og søk form Kurs og seminartilbud Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Tekniske spesifikasjoner

4 Felles database for Bergens tekniske og industrielle historie I 2004 oppretter Museumssenteret i Salhus (MiS) nå Museumssenteret i Hordaland, en felles database for gjenstandsregistrering tilknyttet Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter (NTMT). Museet er ansvarsmuseum for teknisk og industriell historie i Bergen og arbeider med enkelt og felles tiltak for å kartlegge og dokumentere feltet., gjennom stillingen Felleskonservator for tekniske og industrielle kulturminer (FK), som i dag er støttet av Bergen kommune. Kunne en felles database for de ubemannede samlingene være et egnet verktøy for å sikre informasjon, gi oversikt over teknisk og industriell historie og legge grunnlaget for kommende forsknings og formidlingsprosjekt? MiH ville i prosjektperioden undersøke hvilke utfordringer som var knyttet til etableringen av en felles database for de ubemanna samlingene i Bergen. For å kunne registrere i databasen, var det en forutsetning at deltagerne måtte få opplæring i alle rin dokumentasjonsprosessen. Enkelt og fellestiltak måtte planlegges av FK, for å kunne tilby prosjektets deltagere individuell oppfølging gjennom arbeidsmøter samt opplæring i kurs og seminarsammenheng. Bakgrunn Museumssenteret i Hordaland (MiH) er en konsolidert enhet bestående av Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter (NTMT), Bevaringstenestene (BT), Kultuverntenesta i Nordhordland (KIN), Osterøy Museum(OM), Havråtunet (HT) og Lyngheisenteret (LHS). MiH er gjennom NTMT og FK ansvarsmuseum for teknisk og industriell historie i Bergen gjennom en felleskonservatortjeneste. Tjenesten er et tilbud til dem som på frivillig basis forvalter samlinger av teknisk og industriell karakter. Disse er definert som ubemannede samlinger, og er i følge Museumsplan for Bergen kommune (1999), ansvarsmuseets første prioritet. Kartlegging av felt I 2002 gjennomførte felleskonservator en kartlegging som gav en oversikt over hvem som forvaltet tekniske og industrielle samlinger i Bergen. Kartleggingen viste at 11 av 51 samlinger var forvaltet av permanente museumsinstitusjoner med fast bemanning og faglig kompetanse, dvs. bemannede samlinger. De øvrige 40 samlingene var forvaltet av frivillig aktører innen ulike organisasjoner; foreninger og stiftelser, bedrifter og kommunale etater eller av privatpersoner. Kartleggingen viste at brorparten av teknisk og industriell historie i Bergen blir med andre ord forvaltet av det frivillige kulturminnevernet. Som følge av dette vil et samarbeid mellom det frivillige og det etablerte kulturminnevernet være en forutsetning for å få dokumentert teknisk og industriell historie i Bergen. Samarbeid Museumsvesenet har utarbeidet metoder og redskaper for dokumentasjon av kulturarv, som det frivillige kulturminnevernet kan trekke veksler på. På den annen side har de private samlere opparbeidet spesialkompetanse innen samlingens fagfelt, gjennom egen eller andres arbeidserfaring, eller gjennom tilnærming til fagområdet basert på personlig interesse og engasjement. Denne kompetansen er verdifull for å gi bred dokumentasjon av et fagfelt. MiH kan gjennom rollen som ansvarsmuseum forvalte ressurser som legger grunnlag for samarbeid med det frivillige kulturminnevernet, gjennom å tilby fagseminarer og prosjektdeltagelse. Seminarrekken som tilbys setter fokus på ulike metodiske tilnærminger brukt i museene, som for eksempel; oppbevaring, 4

5 preventiv konservering og materialkunnskap. Et av fellestiltakene er å bidra til en sikring av de private samlingene gjennom registrering av opplysningene om deres gjenstander. Felles database Primusprosjektet Hovedsatsingen var å sikre alle opplysninger knyttet til de ubemannede samlingene. Prosjektet innebar en innføring i de ulike trinn i dokumentasjonsprosessen, opplæring i gjenstandsregistrering og fotografering, bruk av registreringsprogrammet Primus og magasinering. Formål En felles database er et verktøy som skal sikre informasjon om gjenstander og deres førmuseale liv og kontekster. På lang sikt kan databasen bli et redskap som gir oversikt over flere samlinger innen samme felt; teknikk og industri. Dette forutsetter at databasen blir søkbar for det brede publikum både på arbeidsstasjoner ved MiH men ikke minst gjennom en Webversjon av Primus som muliggjør søk. På sikt skal databasen kunne brukes av alle med interesse for teknisk og industriell historie, som søker informasjon og som ønsker en oversikt over private aktører innen feltet og legge grunnlag for ulike forsknings og formilingsprosjekt. Ringvirkningene av en samlet kunnskapsbank er flere. En oversikt over løse kulturminner i det frivillige og etablerte kulturminnevernfeltet, innenfor et avgrenset fagområde, kan bidra til en fornuftig kulturminneforvaltning og en samordnet innsamlingspolitikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Oppstart i 2004 Ubemannede samlinger av teknisk og industriell karakter, innen Bergen kommune, ble høsten 2004 invitert til seminar i gjenstandsregistrering. Etter et tre dagers seminar, i samarbeid med Museet Gamle Bergen, fikk deltagerne en teoretisk og praktisk introduksjon. I januar 2005, ble samlerne invitert til et informasjonsmøte om digital registrering og at dette forpliktet dem til å delta i Primusprosjektet Prosjektperioden var i utgangspunktet kun planlagt for et år, men ble besluttet utvidet fra år til år inntil I løpet av prosjektet ble åtte ubemannede samlinger invitert til å delta. FK satte en begrensning til tre foreninger hvert år. Teknisk infrastruktur I 1997 startet Norsk Trikotasjemuseum tekstilsenter (NTMT) med å registrere gjenstandssamlingen i registreringsprogrammet WinRegimus. Databasen / serveren hadde Macintosh plattform, en MacOS server, og registreringen foregikk ved hjelp av programvaren Virtual PC. 1. juli 2004 ble museet en enhet ved Museumssenteret i Salhus (MiS), i dag Museumssenteret i Hordaland (MiH). MiS gikk i 2004 over til registreringsprogrammet Primus. Alle gjenstandsdata fra WinRegimus ble konvertert til registreringsprogrammet Primus. Primus er som WinRegimus et Windows basert program. MiS valgte å gå bort fra løsningen med Virtual PC og går til innkjøp av en Windows basert database / server, PC basert plattform, reservert for Primus. Våren 2004 innhentet FK tilbud fra ulike datafirma og mottar forslag til ulike løsninger. Museenes datatjeneste (MDT) skisserer hvilke krav som stilles til en felles database, hva man burde være oppmerksom på og hvilke av løsningene som kunne passe for museet og for Primusprosjektet. I samme periode bestilte FK en flerbrukerversjon av Primus (fem brukere) Primus og de nødvendige Oracle lisenser. Etter å ha vurdert ulike løsninger og tilbud, i samråd med MDT, bestiller FK 5. juli 2004 en egnet serverløsning tilpasset museets og prosjektets behov. (Se vedlegg 1 Tekniske spesifikasjoner). I august måned var den nye Windows baserte sentralserveren, terminalserveren 5

6 og VPN serveren i drift og fast IP adresse legger forholdene tilrette for å koble opp eksterne terminalklienter. Datafirmaet som setter opp serverløsningen har i denne perioden kontinuerlig kontakt med Museenes datatjeneste. Den nye serverløsningen, PC basert, kobles opp mot den eksisterende MacOS serveren. Dette muliggjør en løsning hvor terminalklienter kan koble seg opp til Primus, uavhengig av type arbeidsstasjon (Personal Computer (PC) / Macintosh). Evaluering Den tekniske løsningen med terminalserver har i ettertid vist seg å ha vært tifredsstillende, både med tanke på kapasitet og brukervennlighet. Serveren ble til og med 2. Kvartal 2008 driftet av et eksternt datafirma, X Media (i dag XMPro), samme firma som installerte serverløsningen sommeren Datateknisk support av database i 2009 MiH har per dags dato ikke kompetanse til å drifte databasen eller ressurser til å opprette en egen IT avdeling lokalt. Alle data fra de åtte ubemanna samlingen i Bergen er i dag samlet på en regional server. Samme server lagrer data fra alle museer i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og fjordane. Databasen driftes av Sogn og Fjordane Fylkesarkiv. Hordaland Fylkeskommune finansierer denne ordningen, for alle konsoliderte museer i Hordaland Fylkeskommune. En to årlig avtale, som skal evalueres i KulturIT vil ha ansvar for å tilgjengliggjøre data fra denne regionale databasen over Internett, gjennom søkemotoren PrimusWeb. Den regionale databasen er en av tre piloter for KulturIT i Fordelen ved å bruke samme firma over tid, XMPro (X Media) er knyttet il sikkerheten ved å bruke IT konsulenter som har tilstrekkelig kunnskap om og erfaringer med serverløsningen og som kjenner våre daglige behov og utfordringer på IT siden. Utfordringen ved å bruke eksterne konsulenter vil være knyttet til tilgjengelighet og forutsigbarhet, ettersom kompetansen ikke til enhver tid vil kunne være i umiddelbar nærhet. For våre eksterne brukere kan dette i enkelte tilfeller innebære noe ventetid fra tekniske komplikasjoner oppstår til problemet er løst. Fremdrift Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter Sommeren 2004 ble Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter (NTMT) sin gjenstandskatalog konvertert fra WinRegimus til Primus. Museenes datatjeneste installerte programvaren Primus ved databasen på Salhus og gav alle ansatte en introduksjon i bruk av Primus. Høsten 2004 stiller to ansatte på kurs i Primus, i regi av Museenes datatjeneste. Registrator ved NTMT evaluerer høsten 2004 katalogen etter konverteringen il Primus og foretar nyregistreringer for å gjøre seg kjent med programvaren. Primusprosjektet planlegges av Felleskonservator (FK) og aktører innen det frivillige kulturminnevernet. I kartleggingen fra 2002 definert som ubemannede samlinger. De inviteres til seminar i registrering av gjenstandmaterialet. Registrator ved NTMT sjekker høsten 2004 data i Primus opp mot data i WinRegimus og NKKM skjema, og oppdager at registreringene er mangelfulle; 1) katalogen er ufullstendig, 2) antall objekter registrert i WinRegimus stemmer ikke overens antall registrerte gjenstander i Primus, 3) hele museumsnummer mangler 4) hele gjenstandsregistreringer mangler 5) enkelte museumsnummer er ufullstendige og 6) museumsnummer mangler bokstaver eller tall. En følge av dette er at rekkefølgen på museumsnummer blir en annen i Primus enn den var i WinRegimus. Det er 6

7 vanskelig å si om manglene ene og alene var en følge av konvertering eller om dette skyldes feil ved inntasting og lagring av katalogen i WinRegimus eller tidligere feilregistreringer i NKKM skjema. Løsningen ble å gå gjennom alle registreringer i Primus og begynne å rette opp manglene. Dette for at de digitale registreringene skulle samsvare med gjenstandsregistreringene fra NKKM skjemaene. Registrator begynner i 2004, men korrigeringsarbeidet må taes opp igjen våren Ved utgangen av 200 hadde NTMT brukt ¼ årsverk på dette arbeidet. Tekniske utfordringer Ved nyregistreringer opplevde registrator og FK ved NTMT høsten 2004 komplikasjoner ved billedinnlegging. Vi var da tilkoblet sentralserveren via terminalserver med en imacg4 (Apple imac 20 G MHz 256MB 80GB SuperDrive). Ved forsøk på billedinnlegging, fra den lokale arbeidsstasjonen, imacg4, låste billedinnleggings prosedyren i Primus seg. Billedfilene var da lagret som JPEG filer. Registrator valgte da å lagre billedfilene på MacOS serveren og legge inn bildene i Primus direkte fra MacOS serveren og inn i Primus. Primus ville fortsatt ikke legge inn bildene, og låste seg i prosessen. Deretter forsøker vi å; 1) lagre JPEG filene på MacOS serveren som JPEG 2) kopiere filene over til sentralserveren 3) lagre filene på sentralserverens skrivebord som JPEG og 4) hente dem inn i Primus via billedinnleggingsprosedyren. Dette medfører også at Primus låser seg. Vi velger da å; 1) brenne billedfilene, i JPEG format, på en CD rom, 2) sette denne direkte inn i sentralserverens arbeidsstasjon, 3) lagre filene på sentralserverens skrivebord 4) hente filene fra serverens skrivebord og 5) legge billedfilene inn i Primus. Dette lot seg heller ikke gjøre. Vi velger da å lagre billedfilene på ny på sentralserveren, men denne gangen i TIFF format. Dette medfører at Primus legger inn bildene uten at programmet låser seg ved innleggingen. Løsningen som da ble valgt var å lagre billedfiler i TIFF format før innlegging. Filene legges direkte inn på sentralserveren. Dette var en arbeidsprosess som medførte unødvendig tidsbruk, og som løste seg ved bruk av PC. primus skal i utgangspunktet ikke skille mellom PC og Mac. VPN klienter Vi tilbydde en løsning hvor eksterne ubemannede samlinger kunne koble seg opp til databasen hjemmefra (sentralserveren) via VPN tunnel. Nettverket ved MiS var da (type/størrelse) Ethernett 10 B T 10/100. Internettilknytning (type/kapasitet) Bredbånd 1 mb synkron. Fast IP adresse ble bestilt fra Internettleverandøren NexGenTel. Løsningen muliggjorde en løsning med eksterne brukere. Vi bestilte en flerbrukerversjon av Primus, hvor flere brukere kan registrere i primus samtidig. I første omgang opprettet vi fem brukere (terminalklienter), hvorav tre er eksterne (kobler seg opp via Internett via VPN) og de to øvrige brukerne er terminalklienter internt ved MiS. De eksterne terminalklintene som ble tilknyttet Primusprosjektet i 2005 inngikk samarbeidsavtaler med MiS/MiH. (Se vedlegg 2). For å kunne koble seg opp til databasen for registrering krevde MiS av brukerne av Primus; - å holde datamaskin av nødvendig kvalitet for oppkobling mot databasen (Windows 2000 eller Windows XP for PC, eller OSX for Macintosh) - å sikre med antivirusprogram - å sikre mot uautorisert tilgang fra lokal datamaskin - følge regler for copyright beskyttelse av programvaren Primus - å gi MiS myndighet til å sette rammene for administrasjon av 7

8 programvaren Primus i prosjektperioden MiS stilte ikke krav til at brukeren måtte ha bredbåndstilkobling og godtok, som et minimum, tilkobling til Internett gjennom ISDN. I 2005 hadde prosjektet tre terminalklienter og i 2006 ble det utvidet med ytterligere tre, og i 2007 med de to siste. Prosjektet hadde som formål å fortsette med å utvide med tre brukere for hvert år, så lenge prosjektet varte. 10. januar 2005 avholdt MiH et orienteringsmøte om Primusprosjektet Forvaltere av samlinger av tekniske og industrielle karakter ble oppfordret til å delta i prosjektet. Bergen Industrihistoriske Forening og Museum (BIF) var den første samlingen som inngikk i prosjektet. En samarbeidsavtale ble inngått med MiS/ (MiH) for Foreningen er koblet opp som VPN klient fra mars måned. Nera Museum, Museumsgruppen i Statoil og Bergen Brannhistoriske Stiftelse meldte sin interesse samme vår. Som en følge av denne økte interessen satte FK opp flere seminar, som gir en kort innføring i digital registrering. Museumsgruppen i Statoil, som hadde annonsert tilkobling høsten 2005, ønsket å avvente tilkoblingen. Norsk dykkehistorisk forening (NDHF) ble høsten 2005 tilbudt Museumsgruppen i Statoil sin plass i prosjektet. NDHF ønsket da å bruke arbeidsstasjon satt opp av FK ved NTMT for registrering fra og med Arbeidsstasjonen ble opprettet og finansiert gjennom midler over budsjett til FK. Sommeren 2005 velger FK da en Windows basert PC som arbeidsstasjon opp mot PC baserte databasen. Denne var et tilbud til dem som ikke ønsker å koble seg til databasen som VPN klient. Høsten 2005 inngår Museumsgruppen i Nera en samarbeidsavtale med MiS/ (MiH) for 2005 og velger å delta i prosjektet som VPN klient. Oppkobling gjennomføres i oktober. Samme høst inngår også Bergen Brannhistoriske Stiftelse en samarbeidsavtale med MiS og deltar offisielt i prosjektet fra og med I 2006 utvides prosjektet med ytterligere et år. Elektroavdelinga ved Bergen Tekniske Museum. De velger å bruke arbeidsstasjon ved MiS for registrering. I 2007 ble videre Tinnsoldatmaker ved Bergen Tekniske Museum og Bergen Bedriftshistoriske Stiftelse og Forening Norsk Kystradio Museum (NORKRAM) tilknyttet prosjektet. Samling År 1 Norsk Trikotasjemuseum 2004, 2005, Bergen 2005, 2006 Industrihistoriske Forening og Museum (BIF) 3 Museumsgruppen 2005, 2006 i Nera (Museumsgruppen i Statoil) (Utsetter samarbeid) 4 Norsk (2005) 2006 dykkehistorisk forening 5 Bergen (2005) 2006 Brannhistoriske Stiftelse 6 Elektroavdelingen 2006 ved Bergen Tekniske Museum 7 Tinnsoldatmaker 2007 ved Bergen Tekniske Museum 8 BBHF NORKRAM Ytre Arna Historielag? Står fortsatt på venteliste Utfordringer 2008? 8

9 Bergen Industrihistoriske Forening og Museum (BIF) opplevde flere utfordringer ved tilkoblingen til databasen; A) I januar et mislykket forsøk på oppkobling til sentralserveren. Lokal arbeidsstasjon er en Windows basert PC med operativsystemet Windows Komplikasjonene var knyttet til deres versjon av Windows 2000, og løsningen ble installasjon av ny versjon, som kunne arbeide opp mot sentralserveren. Foreningen valgte samtidig å investere i ny Windows basert PC som øremerkes registrering i Primus. B) En annen utfordring var billedinnlegging. BIF ønsket å legge inn billedfiler via eksternt skrivebord, som var lagret i lokal arbeidsstasjon. Løsningen ble å 1) endre innstillinger for tilkobling til sentralserveren på det eksterne skrivebordet og 2) endring av bruker rettigheter i Primus. BIF kunne da, via sitt eksterne skrivebord, hente inn billedfiler til Windows server fra sin lokale arbeidsstasjon. Det er meget tidkrevende å overføre store billedfiler. Årsaken til at overføringen av data var tidkrevende, bunner i at BIF var tilkoblet Internett via ISDN. Løsning for BIF ble å brenne billedfilene på Cd rom, og sende dem til MiS, som da la inn filene direkte på Windows serveren. BIF la deretter inn bildene ved arbeidsstasjonen ved MiS. I dag har BIF valgt å være tilkoblet Internett via ADSL. C) En tredje utfordring var å ta utskrift. Skriveren som opprinnelig var tilkoblet BIF sin lokale arbeidsstasjon fikk ikke tatt ut rapporter fra Primus. Årsaken var forbundet med Windows Remote Desktop og HP multifunksjonsskriver. Løsningen ble å sette opp en nettverksskriver. En LPR skriver med tilfeldig ip adresse. Skriveren synliggjøres på terminalserveren. En alternativ løsning, som er mer ressurskrevende, ville være å 1) lage pdf filer av registreringene, 2) legge pdf filene på terminalserverens skrivebord og 3) BIF skriver ut pdf filene eksternt. D) Vi opplevde også at tastaturet ved BIF sin eksterne arbeidsstasjon ikke fikk kontakt med Primus. Løsningen ble å koble opp og nullstille brukeren på terminalserveren. Museumsgruppen i Nera kobler seg opp til sentralserveren i oktober 2005, som VPN klient. Tilkoblingen til sentralserver ble utprøvd i samarbeid med ITavdelingen ved Nera. Her var utfordringene forbundet med muligheten for å ta ut rapporter fra skriveren som var tilkoblet den lokale arbeidsstasjonen. Årsaken var at skriveren ikke hadde en driver som passet med Windows 2003 serveren. Løsningen ble å benytte seg av annen skriver med driver som er kompatibel med sentraldatabasen. Bergen Brannhistoriske Stiftelse (BBS) ventet i 8 måneder på å få bredbånd / ADSL lagt frem til de lokalene, hvor de ønsket å utføre registreringsarbeidet. De valgte å plassere en stasjonær arbeidsstasjon i umiddelbar nærhet av samlingen, i samme bygning, hvor de også har møterom. I perioden frem mot oppkoling via stasjonær arbeidsstasjon valgte BBS å koble seg opp til terminalserveren ved bruk av mobilt nettverk. På denne måten fikk MiS gitt innføring i digital registrering til registrator i BBS. Da internett tilkobling var kommet på plass i april 2006, kunne de koble seg opp til terminalserveren, uten assistanse fra FK. Det er så langt ikke meldt inn problemer fra BBS, vedrørende denne løsingen, og de registrerer i dag sine gjenstander i Primus. I dag kobler de, som alle andre i prosjektet, seg opp til den regionale databasen, driftet av Sogn og Fjordane Fylkesarkiv. Elektroavdelingen ved Bergen Tekniske Museum, samt Norsk dykkehistorisk 9

10 forening, har valgt å bruke den stasjonære arbeidsstasjonen ved MiS. De ønsker å registrere opplysninger direkte inn i Primus, og tar med seg alle tilgjengelige opplysninger om gjenstandsmaterialet med til registreringsarbeidet ved MiH. Foreningene bestiller tid og har da anledning til å benytte eget arbeidssted i kontortiden. Norsk dykkehistorisk forening har i tillegg ønsket veiledning i bruk av Primus, over mobilt nettverk, i nærheten av samlingen. Mobil nettverkløsning via 3G nett I Primusprosjektet har deltagerne blitt tilbudt opplæring i gjenstandsregistrering generelt og i digital registrering i Primus. Med en mobil nettverkløsning har FK hatt muligheten til å demonstrere Primus for deltagere i Primusprosjektet og utføre registreringer av deltageres samlinger eksternt. I prosjektet har vi tatt i bruk en bærbar arbeidsstasjon (PowerBook G4) (Macintosh plattform) med bluetooth enhet. Vi kobler oss opp til Internett trådløst via G3 nettverk gjennom en Nokia IP securitas og VPN aktiveres og tilgjengeliggjør registrering i Primus, på terminalserver. Fordelen med det mobile nettverket er muligheten til å demonstrere og utføre registreringer eksternt. Dette er en fordel i tilfeller hvor samlingene består av store tunge gjenstander, som maskiner, kjøretøy etc., som er plassert på ulike steder og i ulike bygg. Utfordringene med denne løsningen er knyttet til dekningsgrad og stabilitet, ettersom G3 nettverket ikke enda er tilstrekkelig utbygget. I ytterste konsekvens kan dette medføre at man ikke får tatt i bruk løsningen på grunn av manglende dekning. Ved registrering av opplysninger i gjenstandsmodulen, så fungerer denne løsningen tilfredsstillende, inntil man skal legge inn bilder. Ved billedinnlegging er dette en løsning som er tidkrevende og som medfører noe ventetid. Den beste løsningen har vist seg å være å 1) brenne billedfilene på en Cdrom, 2) sette denne inn i terminalserveren og 3) legge billedfilene inn i Primus via billedinnleggingsprosedyren. Billedinnlegging i 2008 Etter overføring av alle data fra database på Salhus til regional database i Sogn og Fjordane, har innlegging av billedfiler, i JPEG format, fungert tilfredsstillende. Innleggingsprosessen er ikke å tidkrevende som tidligere og databasen henter direkte billedfilene fra arbeidsstasjonenes brukerdomene C. Utfordringer med bruk av Primus Norsk Trikotasjemuseum og tekstilsenter hadde fra 1997 registrert gjenstandssamlingen i WinRegimus. I forbindelse med overgangen til registreringsprogrammet Primus ble vi stilt overfor nye løsninger og muligheter. Registrator ved NTMT hadde ansvar for å gå gjennom katalogen etter konvertering fra WinRegimus til Primus, og satte seg inn i ny programvare, gjennomførte kurs 1 og 2 i Primus i regi av MDT, og bidro til en innføring i bruk av programvaren for de vitenskaplig ansatte ved MiS/ (MiH). Registrator samarbeidet med felleskonservator i utarbeidelse og gjennomføring av et introduksjonskurs rettet mot deltagerne i Primusprosjektet. Deltagerne fikk individuell opplæring med teoretisk gjennomgang, kursmateriell og praktiske oppgaver. Sammen satte vi opp miniskjermbilder tilpasset deres gjenstandssamlinger. En person i hver samling fikk hovedansvar for registreringsarbeidet og ble tildelt rolle som registrator. Øvrige medlemmer i samlingene fikk gjestestatus. Deltagerne hadde ikke bare et første møte med Primus, men et første møte med gjenstandsregistrering generelt. Forventningene til registreringsprogrammet Primus var meget høye, og vi 10

11 har fått tilbakemeldinger som går i retning av å utbedre Primus ytterligere. objektet og hvordan objektet ble brukt. Dette bidrar til å bevare det immaterielle kulturminne, dvs brukskonteksten som objektet var en del av i den førmuseale kontesten. - Mål; ønskelig å kunne beholde samme måleenhet for hele gjenstanden og bruke komma f.eks. å kunne skrive f.eks 12, 5 cm lang og 13 cm bred og ikke 125 mm lang og 13 cm bred, som i dag. I rapportutskriften kommer de tekniske og de fysiske målene om hverandre pga de er ordnet alfbetisk og dette medfører opplistinger som f.eks amper, bredde dybde, frekvens, lengde, høyde. 5) Annet; - Mulighet for å ta kopi av hele katalogen, rå filen, for oppbevaring på egen harddisk. Tips til utbedringer i Primus fra de private samlerene i prosjektet; 1) Søkemuligheter; - ønskelig at alle felt er søkbare. 2) Direkte innskriving i felt; - ønske om å kunne skrive inn ubegrenset med tekst i dialogboksene. 3) Miniskjermbilde er knapt; - ønskelig å kunne utvide skjemaet 4)Skjermbilder for gjenstandsregistrering; KLASSIFISERING - ønskelig med en samordning av likelydende felt, Presisert betegnelse og Alternativ betegnelse være forenklende rent teknisk. GRUPPERING - ønskelig at feltet Dette objektet består av er søkbart selv om det ikke er opprettet underposter for underobjektene. HISTORIKK - Hvite dialogboks i Historikk; ønskelig å kunne legge inn mer enn kun to A4 sider med tekst dvs ubegrenset med tekst for direkte innskriving. BESKRIVELSE - Beskrivelse; ønskelig med egen hvit dialogboks hvor man kan skrive inn direkte hvilken teknikk som ble brukt for å fremstille 11

12 Oppsummering Primusprosjektet har kartlagt hvilke utfordringer som registrering i en felles database for teknisk og industriell historie fører med seg. Dersom dette skal etableres som et fast tilbud kreves en tett oppfølging av deltagerne. God kommunikasjon, høy frekvens på arbeids og evalueringsmøter samt kontinuerlig oppfølging og opplæring, er ryggraden for å videreutvikle et samarbeidet i årene som kommer. I tillegg kommer alle kurs og seminar, som er en faglig forutsening for å gjennomføre et tilfredsstillende dokumentasjonsarbeid. Digital registrering i Primus er et ledd i en rekke trinn i dokumentasjonsprosessen. Samlet er dette et tids og ressurskrevende samarbeid. Kartlegging For å kunne møte den enkelte deltagers behov på en tilfredsstillende måte er det avgjørende å få så god oversikt som mulig i forkant av et samarbeid. I planleggingsmøter får man kjennskap til den enkeltes erfaring og kunnskap med registreringsarbeid generelt, digital registrering spesielt, og ikke minst deres kjennskap til og erfaring med elektronisk databehandling. Tilgang på egnet arbeidsstasjon, teknisk infrastruktur og hvordan forholdene hos deltageren står til de tekniske anbefalinger som tilrådes. (Det vil si de Anbefalte krav til maskinkapasitet, programvare og linjekapasitet og ikke Minimums krav MDT 2005). Oppfølging, kurs og seminar I forkant av et samarbeid må deltagerne ha godkjent museumssignatur fra Norges Museumsforbund. I tillegg må de delta i utviklingen av arbeidsplaner og sette seg inn i arbeidsmappens informasjonsmateriell som gir innføring i; 1) dokumentasjonsprosesser, 2) verne og utvalgskriterier utarbeidet av Riksantikvaren, 3) informasjonsmateriell om Primus utarbeidet av Museenes datatjeneste, 4) NMU skrift (f.eks. Ta vare på gjenstandene, Museer i mellom, Rettigheter og fotografi, ICOMs museumsetiske regelverk ) og 5) ABM u skrift (f.eks. Vei i vellinga, Digitalisering av foto ). Møte og seminarvirksomhet Faktorer som er avgjørende for at databasen blir brukt av deltagerne er knyttet til tett oppfølging: 1) informasjonsmateriell om registreringsarbeid generelt, 2) opplæring i gjenstandsregistrering og oppfølging av deltagerne ved merking av ulike materialtyper 3) innføring i digital registrering gjenstandsmodul, 4) innføring i lagring av digitale billedfiler, 5) halvårsplaner utviklet på felles planleggingsmøter mellom MiS og registrator, 6) ukentlige arbeidsmøter i startfasen 7) månedlige arbeidsmøter når registrator er trygg på rutiner ved registreringsarbeidet, 8) kontinuerlig e post og telefonkontakt med evaluering av utførte registreringer, 9) informasjonsmateriell om preventiv konservering og oppbevaring av museumsgjenstander, 10) generelle museumsfaglige råd vedrørende rutiner f.eks. ved flytting av gjenstander, utlån med mer 11) seminarrekker som setter fokus på registrering, digitalregistrering, foto registrering, fotobevaring, preventiv konservering, material kunnskap, 12

13 arkivering med mer. Seminarene er i utgangspunktet et tilbud til de ubemannede samlingene, men vi har valgt å invitere bemannede samlinger, dvs. museumsansatte i de tilfeller hvor vi har hatt ledig kapasitet/ plasser. Dette har også gitt oss en mulighet for inntjening. Erfaringer Primusprosjektet har vært et arbeids, tids, og ressurskrevende. All planlegging, gjennomføring og fremdrift, samt museumsfaglig sikring av hele dokumentasjonsprosessen ivaretas av prosjektlederen, her: Felleskonservator. I tillegg kommer sikring av kilder til finansiering av alle kurs, seminar m.m. I tilegg kommer alle kostnader tilknyttet lisenser, både til Oracle og Primus og til finansiering av FK arbeidsinnsats. Dette er forhold som må taes i betraktning dersom en felles database og opplæring og oppfølging i registrering og dokumentasjon, skal være et fast tilbud fra NTMT og FK ved MiH. Gevinsten av at ubemannede samlinger registreres i samarbeid med samlere i en database, er dessverre ikke målbare. Det vil være av uvurderlig verdi at kunnskapen om gjenstandsmateriale fra Bergen sin tekniske og industrielle historie. Flere av gjenstandene i databasen er unikum, utviklet og produsert i Bergen, og som det ikke finnes make til andre steder. Sikring av denne informasjonen gir gjenstandene en verdien, som vil være til glede og nytte i samtid og fremtid. Ringvirkningen av å satse videre på dette unike registrerings og dokumentasjonsarbeidet vil gå langt utover Bergen kommunes grenser. Drift Backup av database ble i satt bort til eksternt datafirma, med ansvar for drifting og sikkerhet, ettersom MiH i 2009 ikke har egen IT avdeling. Det hadde heller ikke MiS Utfordringen fremover blir å kunne sikre en tilfredsstillende datateknisk oppfølging. I dag har alle konsoliderte muser i Hordaland en ordning med felles regional driftet database. En ordning finansiert av Hordaland Fylkekommune, som vil bli evaluert i I en eventuell utvidelse av prosjektet, vil en økning med tre brukere hvert år legge større press på både kulturfaglig og datafaglig support. KulturIT ( tidl. Museenes datatjeneste) Gjennom de erfaringene Museenes datatjeneste har med etablering og drifting av felles database, kan man trekke veksler på kunnskap både i løsninger rundt tekniske spesifikasjoner og behov og i bruken og videreutviklingen av registreringsprogrammet. (Se Prosjektrapport Regionale samlingsdatabaser håndtering og registrering via Internett, Museenes datatjeneste. KulturIT har i 2009 plukket ut den regionale databasen i Sogn og Fjordane til en av tre piloter for nettbasert formidling. Gjennom søkemotoren PrimusWeb vil KulturIT gjøre søk i databasen mulig, med en ny og utbedret søkemotor. Søk som henter informasjon om; teknikk, historikk m. m Internettportal og søk form januar 2009 åpnet Henning Warloe, Byråd for Kultur, næring og idrett internettportalen I portalen presenteres noen av de ubemannede samlingene i Bergen, de åtte samlingene som har deltatt i Primusprosjektet , link til andre søkesteder, egen quiz med utgangspunkt i tema fra private gjenstandssamlinger, oppgaver, og 13

14 Tiltak År Samarbeidsparter Seminar; Registrering av gjenstandsmateriale i private Høst2004 Museet Gamle Bergen v/ Marit Roer og Gunn Nordal samlinger Seminar; Digital registrering Høst 2004 MiS v/elin Jeppesen Bergstrøm og Lise Johnsen Seminar; Preventiv konservering Høst 2004 Bergen Kunstmuseum v/ Anne Grethe Slettemoen MiS/Tekstilatelieret v/ Inger raknes Pedersen Tromsø Museum v/ John Hansen Senter for konserveringsarbeid i Rogaland v/ Eirik Aarebrot Informasjon om primusprosjektet Vår 2005 MiS v/ Lise Johnsen Seminar om registrering av foto i Primus Vår 2005 Fotoverntenesta i Hordaland v/ Anne Aune Individuell innføring i merking Høst2005 Mari Tschudi Madsen (Teknisk konservator på tregjenstander) Individuell innføring i Primus 2005 MiS v/ Elin Jeppesen Bergstrøm og Lise Johnsen Individuell innføring i lagring av digitale billedfiler Vår 2006 Fotoverntenesta i Hordaland v/ Anne Aune Individuell innføring i registrering av Vår 2006 MiS v/ Lise Johnsen gjenstandsmateriale i private samlinger Introduksjonskurs i intervjuing Vår 2006 Seksjon for kulturvitenskap ved IKK (UiB) v/ Bente Alver og Eli Kristine Hausken Seminar; Arkivkunnskap Vår 2006 Seminar; Høst 2006 Metall gjenstander mulighet for å søke frem gjenstander i databasen. Bergen byarkiv v/ Terje Haram og Knut Geelmuyden Hordaland fylkesarkiv v/ Egil Nysæter Norsk Folkemuseum v/ Jan Petter Brennsund (Teknisk konservator) Søkemotoren som nå er tilgjengelig er en midlertidig løsning frem til lansering a ny søkemotor levert av KulturIT, PrimusWeb. Da vil man kunne unngå de tekniske begrensningene og begrensninger i søkemulighetene, som ligger i dagens søkemotoren fra Sogn og Fjordane Fylkesarkiv. Kurs og seminartilbud Initiert av Felleskonservator i perioden

15 Regnskap 2004 Inntekter MiS egendel ,00 Prosjektmidler ,00 Totalt ,00 Utgifter Server inkl. lisenser ,00 Arbeid ,00 Backup ,00 Brannmur 8 000,00 UPS overspenningsvern 6 251,00 Oracle lisenser (5 stk) ,00 Primus flerbruker versjon, (5 stk) ,00 Support ,00 Bærbar pc inkl. software ,00 Totalt ,00 Regnskap 2005 Inntekter MiS egendel 3 530,00 Prosjektmidler ,00 Totalt ,00 Utgifter Initialkostnad Primus 6 200,00 Vedlikeholdsavgift Primus 7 300,00 Oracle lisenser (2 ekstra) 2 400,00 15

16 Vedlikehold Oracle 7 lisenser 1 750,00 Support ,00 Div. hard og software ,00 Mobiltelefon 4 000,00 Bruk mobilt nettverk 2 000,00 Support ,00 Totalt ,00 Regnskap 2006 Inntekter MiS egendel ,00 Prosjektmidler ,00 Totalt ,00 Utgifter Initialkostnad Primus Vedlikeholdsavgift Primus 2 934,00 Oracle lisenser (1 ekstra) 1 200,00 Vedlikehold Oracle (10 lisenser) 2 500,00 Support ,00 Bruk mobilt nettverk 4 000,00 Øvrige prosjektutgifter ,00 Totalt ,00 Regnskap 2007 Inntekter MiS egendel ,00 Prosjektmidler ,00 Totalt ,00 Utgifter Initialkostnad Primus og Vedlikeholdsavgift Primus 6 412,00 Oracle lisenser (3 ekstra) 3 600,00 16

17 Vedlikehold Oracle (10 lisenser) 2 500,00 Support 8 288,00 Bruk mobilt nettverk 4 577,00 Øvrige prosjektutgifter ,00 Totalt ,00 Regnskap 2008 Inntekter MiH egendel ,00 Prosjektmidler 0,00 Totalt Utgifter )* Initialkostnad Primus og Vedlikeholdsavgift Primus 4 571,00 Oracle lisenser 0,00 Vedlikehold Oracle (10 lisenser) 0,00 Support 0,00 Bruk mobilt nettverk 0,00 Bannere til utstilling Primusprosjektet ,00 Øvrige prosjektutgifter 7 422,00 Totalt ,00 )* Hordaland Fylkeskommune (HFK) finansierer fra og med 3. kvartal 2008 drift av en felles regional database, med tilhørende Oracle og Primus lisenser, for all konsoliderte muser i Hordaland. HFK ha en to årig avtale med Sogn og Fjordane Fylkesarkiv, som utfører driftingen av den regionale databasen, med gjenstandsdata fra de konsoliderte museene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. 17

18 Tekniske spesifikasjoner HP PROLIANT ML350 T03XEON DP 3,06 GHZ 512/533 MHZ 512 MB MINNE RAID HP WIDE ULTRA320 SCSI 72.8GB HOT PLUG 10 K, UNIVERSELL Sony AIT 1 90GB backup USB 2/Fire, ekstern HP 4 HOUR ONSITE, EXTENDED HOURS RESPONSEPROLIANT ML350 FAMILY Microsoft Server 2003 open licence AE Microsoft Windows 2003 server lisens open licence AE, 20 stk Microsoft Windows 2003 terminal server lisens open licence AE, 10 stk SonicWALL TZ 170/25 Firewall/VPN, 25 Bruker Backup tape Back up program Installasjon og vedlikehold av server 18

Lokalhistorisk magasin 1/2007

Lokalhistorisk magasin 1/2007 Lokalhistorisk magasin 1/2007 TEMA: Museumsreformen og historielagene Innhold Lokalhistorisk magasin er medlemsbladet til Landslaget for lokalhistorie. Magasinet er også meldingsblad for Landslaget og

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X?

Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X? Hvordan koble seg opp mot prosjekt i SAFE fra Mac OS X? Installere nødvendig programvare på Mac OSX som ikke er driftet av IT For å installere Cisco AnyConnect på Mac OSX som ikke er driftet av IT må du

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Primus 5.6.4. Oppsett av strekkodeskriver. Primus 5.6.4

Primus 5.6.4. Oppsett av strekkodeskriver. Primus 5.6.4 Primus 5.6.4 Oppsett av strekkodeskriver Primus 5.6.4 Primus Oppsett av strekkodeskriver 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Oppsett av strekkodeskriver... 3 Installasjon av skriverdrivere....

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Seksjon for samlingsforvaltning. Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder

Seksjon for samlingsforvaltning. Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder Seksjon for samlingsforvaltning Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder Opprettet som egen seksjon i 2014, med et interimsstyre valgt for ett år (12 medlemmer!) Fra sept. 2015 består

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT

Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren. Lewi Nordby, KulturIT Langsiktig plan for felles nasjonale løsninger for kultursektoren Lewi Nordby, KulturIT KulturIT AS Fra 1.1.2016 er KulturIT AS eid av: Anno museum Jærmuseet Lillehammer Museum Nordiska museet Norsk Folkemuseum

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett tilgang Nettverk Windows 2008r2, Windows 7 Business/Professional/Ultimate. Windows 8, windows

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse Innsendt :11:40 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490521 Innsendt 14.10.2011 15:11:40 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Verdensarvsenter for

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

1. SAMMENDRAG BAkgrunn og INNLEDNING RAMMER FOR LØSNINGEN Mål Organisering og bemanning Økonomi

1. SAMMENDRAG BAkgrunn og INNLEDNING RAMMER FOR LØSNINGEN Mål Organisering og bemanning Økonomi 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAkgrunn og INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR LØSNINGEN... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Organisering og bemanning... 3 3.3 Økonomi... 4 3.4 Rettighetsvurderinger og personvern... 4 4. LØSNINGEN...

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Windows 7. IT Forum 20.05.2010

Windows 7. IT Forum 20.05.2010 Windows 7 IT Forum 20.05.2010 Historikk - XP-løsningen utviklet for 8-9 år siden - Målgruppen var ca. 400 maskiner i sentraladministrasjonen og deler av Unifob - I dag er det over 7500 Windowsmaskiner

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Installasjonsveiledning Future

Installasjonsveiledning Future Installasjonsveiledning Future Mrk. Installasjon av Future er komplisert og bør kun utføres av personer med god kunnskap til IT! Maskinkrav: Operativsystemer CPU/Prosessor RAM/Minne Ledig diskplass Internett

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Revisjonstabell. Laget av Dato Orginal plassering fil. Datakommunikasjon September https://pydio.ihelse.net/public/hvikt-tilkobling-til-datanett

Revisjonstabell. Laget av Dato Orginal plassering fil. Datakommunikasjon September https://pydio.ihelse.net/public/hvikt-tilkobling-til-datanett Laget av Dato Orginal plassering fil. Datakommunikasjon September https://pydio.ihelse.net/public/hvikt-tilkobling-til-datanett 2017 Revisjonstabell Dato September 2017 Beskrivelse Dokument opprettet Helse

Detaljer

Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006

Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006 Søknadsskjema for støtte fra ABM-utvikling 2006 Søknaden gjelder (kryss av): X Utviklings- og samarbeidsprosjekt Regionale ABM-satsinger Prosjektstøtte fra Kulturnett.no til produksjon av innhold på nett.

Detaljer

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB

9 Online Backup. Priser KR 100 / PC lisens KR 300 / Server lisens (inkluderer bl.a. SQL/Exchange) KR 0,50 / GB 9 Online Backup Det finnes mange tilbydere av Online Backup. Vi skiller oss ut med å være norske, gode på pris, men først og fremst med å la deg bygge din egen Backup tjeneste. Fordel for partner Bygg

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav:

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav: Tekniske krav: Datamaskin Modell A: samme programvare image kan benyttes i hele perioden. Skjerm: 22" LED skjerm, med full HD oppløsning (1080p), integrert HD web-kamera og mikrofon. Datamaskin: Intel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2016/4579-7 Saksbehandler: Johan Ludvik Lund Saksframlegg Kulturminneplan, planprosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit)

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Operativsystemer med Linux Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Generell Info: Før dere kan starte med lab oppgaven må

Detaljer

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring

IKT for elever Kurs mandag 12. sept Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring IKT for elever Kurs mandag 12. sept. 2016 Reglement Trådløst nettverk på skolen Ressurser på nett Program og filtyper Lagring Verktøy, ikke leketøy. IKT-reglement Det er din plikt å ha en PC som fungerer.

Detaljer

SENTRAL FELLES KARTDATABASE. Geir Heksem

SENTRAL FELLES KARTDATABASE. Geir Heksem SENTRAL FELLES KARTDATABASE Geir Heksem AGENDA GISLINE mot QMS Hva er endringene for brukerne Matrikkel Andre FKB-data Andre data Plansynkronisering Litt om utrulling/installasjon Litt om kostnader serverkrav/tekniske

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser

Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser Bilag 7 Vedlegg 2 - Tjenestekatalog med standardpriser Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret til ny

Detaljer

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Brukerveiledning Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Digitale aktorater og fengslinger Dokumentinformasjon VERSJON 1.0 KOMMENTAR Godkjent PRODUSERT DATO 23. mars 2017 SIST OPPDATERT 24.08.2017

Detaljer

Lås for terminalserver

Lås for terminalserver 29.08.2007 1 DDS-CAD 6.4 Lås for terminalserver Innhold... Side Hvordan installere på TerminalServer...3 Installere program...3 Tilpasse installasjonen...8 2 29.08.2007 Lås for terminalserver DDS-CAD 6.4.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok Xerox Device Agent, XDA-Lite Installasjonshåndbok Introduksjon til XDA-Lite XDA-Lite er en programvare som er utviklet for å innhente maskindata. Hovedhensikten er å sende automatiske måleravlesninger

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

ASKER. Temadag høsten Skytjenester

ASKER. Temadag høsten Skytjenester ASKER Temadag høsten 2016 Skytjenester Skytjenester, eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Kommunal forvaltning av naturdata, i Frogn og Follo

Kommunal forvaltning av naturdata, i Frogn og Follo Kommunal forvaltning av naturdata, i Frogn og Follo Eli Moe, Frogn kommune FMOAs seminar om forvaltning av naturdata, Helsfyr, 5. juni 2013. Geodatasamarbeid i Follo med felles kartportal Felles avtale

Detaljer

Installere på TerminalServer DDS-CAD 6.4.

Installere på TerminalServer DDS-CAD 6.4. 22.01.2008 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 22.01.2008 Installere på TerminalServer. 22.01.2008

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut

Installasjonsveiledning. Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 Dette heftet gjelder for installasjon av datax

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Windows Phone ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Skjemainformasjon. Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse Innsendt :23:24. Opplysninger om søker. Søker

Skjemainformasjon. Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse Innsendt :23:24. Opplysninger om søker. Søker Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 393539 Innsendt 14.10.2010 15:23:24 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postadresse Postnummer

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre

Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre Digitalisering av kulturarv status, utfordringer, veien videre 24. april 2017 Espen Hernes, Kulturrådet Kulturrådet og museumssektoren Kulturdepartementets tildelingsbrev: «Utvikle museumssektoren» Ansvar

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema Museumsprogram 2016 (bokmål) Referanse 1008439 Innsendt 15.10.2016 12:14:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Valdresmusea Ole

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Her velger dere først System and Security og deretter System.

Her velger dere først System and Security og deretter System. Kjenn din PC (Windows 10) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer