TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG. 19.00"

Transkript

1 GENERALFORSLAMLING LØGEHEIA HYTTEGREND TORSDAG 2 APRIL 2015 STORSTOVA 2.ETG

2 AGENDA: 1. Godkjenning stemmeberettiget 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av 2 stykk til signering av protokoll 5. Godkjenning Årsmelding 6. Godkjenning Regnskap 7. Vedtak av «valg rotasjonsliste» 8. Vedtak medlemskontingent 9. Valg av revisor (merk manglet i innkalling) 10. Videre saksgang Bredbånd o Styret ønsker tilbakemelding på dugnadsinteresse versus kjøp av tjenester. Styret vil legge frem litt «grove» planer hvor veien videre kan styres av medlemmene 11. Behandling av innkomne forslag

3 Årsmelding Løgeheia Hytteforening Styret har i år bestått av: Tor Magne Madsen (leder og sekretær), Terje Gudmestad (Kasserer), Stein Arvid Egeland (medlem) og Arild Arnesen (medlem). Vararepresentanter har vært Ingrid Egeland og Tone Arnesen. Det er avhold 3 styremøter: - 09/07 pr. Skype - 14/10 pr. Skype - 21/02 På Knaben Referater fra styremøter er innført i protokoll og lagt offentlig via nettsiden i etterkant av møtene. Årsmøtet 2014 valgte ikke revisor iht vedtektene. Styret valgte å spørre Bente Moberg om denne oppgaven og takker for at oppgaven ble utført. Årsmøtet kan komme med innsigelser. Det har vært godt oppmøte og godt samarbeidsklima i styret. De sakene som er kommet er løst på en fornuftig og god måte. Styret ønsker å rette en takk til Stein Arvid og Arild som nå går ut av styret. Saker av betydning som er behandlet: 1. Styrets første sak var å registrere Løgeheia i BR-reg for å slippe personlig konto i bank. Dette var en formell prosess hvor en del skjema måtte fylles ut. Det medfører et årlig vedlikeholdsarbeid for dette hvor styremedlemmer ol. Må ajour føres i Brønnøysund registeret. Foreningen er registrert med BR- Reg nr: Bredbånd: Det kom en mulighet via Løgeheia 2 om å få frem kabel til vårt felt. Saken hadde stoppet opp ved at Agder Bredbånd hadde lagt kabel forbi Løgeheia (Kabel var full og må trekkes tilbake fra leirskole). Styret var enstemmig i at alle hytter bør være interessert at kabel legges tilgjengelig for samtlige hytter for umiddelbar eller fremtidig tilknytting. P.g.a. kort saksbehandlingstid så valgte styret å sende ut mail med reserversjonsrett samt å sende ut purre SMS for å sikre at alle hadde mulighet til å reserve seg. Det legges til at det ikke kom motsigelser fra noen hytteeiere. 3. Avtale vedrørende kjøring av stier vinterstid er formalisert og gjort skriftlig (vedlagt dette dokument.) Dette ble behandlet over telefon like før jul 2014 uten innsigelser fra styret. Begrunnelse for dette er frustrasjon hos flere medlemmer samt utfordrende for utførende part å ikke ha en avtale å forholde seg til, avtalen som er skrevet er kun en formalisering av tidligere muntlig avtale.

4 Annen informasjon fra styret: - Knaben Prosjektet via Marianne Haugland har avholdt to møter med alle vel-foreninger på Knaben. Denne foreningen har ikke noe mandat utover å snakke alle vellenes interesser og fremme hytteeieres interesser mot Knaben prosjektet og mot Kommunen. Det er avholdt to møter, et høst og et vår. Det er kommet frem i dette møtet at Kvinavegens representant i Knaben Utvikling ønsker å gå ut og at dersom vi har kandidater som er villig til å være med så skal dette fremmes. Marianne Haugland ønsker å informere så mange som mulig, vi ber dersom om at de som ikke mottar informasjon sjekker sin nettadresse på våre medlemssider. - Det anmerkes fra Styret at betaling av kontingent går veldig sent, siste betaling kom så sent som 19 August. Dette vil styret anmerke at vi vurderer som svært svakt og beklagelig. Dette opptar mye tid for kasserer. Vi ønsker å anmode våre medlemmer å ta dette til etterretning og forbedre seg i år. - Vi har hatt to hendelser som har gått på uforutsette kostnader dette året: 1. Kraftig nedbør 3.August: Deler av stier ved «monsterbakken» like mellom hytta til Egeland og Breimoen samt ved parkeringsplassen ble totalt skadet og vasket vekk at store nedbørsmengder. Det ble rapportert om nedbørsmengder på opp mot 100mm på morgentimene 3.August. Anton Ivar Hundsbedt utførte reparasjonsarbeidet og det beløp seg til: NOK ,- og er bemerket med egen post i regnskapet. 2. Sjekk fra Vann&Avløp Kvinesdal kommune: Kommunen hadde inspeksjon av avløp og fant mengder med rent vann som rant inn i deres avløp fra feltet. Det viste seg ved nærere inspeksjon at en kum samt et stakepunkt ved parkeringsplass var i stykker, etter all sannsynlighet ved brøyting vinterstid. Dette ble skiftet ut av Anton Ivar Hundsbedt. Kostnaden på denne utbedringen lyder på ,- og er merket med egen post i regnskapet. - Atle Høgberg har lagt alt av informasjon ut på nettsiden, vi har forsøkt å oppdatere denne med så mye som mulig. Styret vil gjerne rette en takk til Atle for arbeidet. - Årsmøtet 2014 valgte ikke revisor ihht vedtektene, styret valgte å spørre Bente Moberg om denne oppgave og takker for at oppgaven ble utført. Årsmøtet kan komme med innsigelser. - I protokoll fra Årsmøtet 2014 ble det notert at Styret må innhente og oppdatere kontaktinformasjon ang. medlemslister. Styret motsier seg dette notat og ber om at hver enkelt selv må være ansvarlig for at gjeldene informasjon gyldig og varsle styret ved endringer.

5

6 Valg liste: Se vedlagt dokument ihht til årsmøte vedtak i Kontingent 2015: Ved årsmøte 2014 ba Styret om å øke kontingenten til NOK 3000,- da konto var tom før årsmøte samt at det var veldig lite penger til uforutsette hendelser. Basert på regnskap 2013 og 2014 og historikk med uforutsette hendelser samt et lite overskudd i 2014 så er styrets innstilling å fastholde kontingenten for 2015 på NOK 3000,-. På bakgrunn av kommende legging av fiber til løgeheia fra leirskolen så ber styret om at NOK 1000,- legges på samme betaling, men at disse pengene er øremerket fiber. Begrunnelse på at det legges på samme regning er prosessen med betaling, ref. note på årsmelding om sen betaling fra medlemmene. Styrets innstilling er derfor at det blir sendt faktura på 4000,- i etterkant av årsmøte hvorav 3000,- er kontingenten. Valg av Revisor: Ihht gjeldene vedtekter skal årsmøte velge revisor.

7 Videre saksgang Bredbånd Trinn 1: I første trinn som vil starte etter at snøen er borte skal det legges rør fra leirskolen nedover til Hattevarden/Svodin. Vi har fått avtale med løgeheia2(l2) at vi kan benytte rør som går opp deres vei og opp til «myra» ved å benytte denne samt noen stasjoner nede ved parkering vil vi komme inn i løgeheia meget gunstig mhp antall meter senere. Trinn1 må utføres på dugnad sammen med L2. Avtalen med Anton Ivar er at han i ukedagene graver opp, i helger så må vi legge ned rør og legge første lag over rør manuelt før han påfølgende uke graver det helt til. L2 har styring og initiativ, men vi må stille med dugnadsmannskap. Styret ber årsmøte komme med forslag på hvordan dette kan løses best mulig. Vi trenger 6 mann på 4 helger. Mål utgang juni: Trinn 2: Dersom årsmøtet er enig så går vi detlajer med Anton Ivar Hundsbedt og Agder Bredbånd om å legge spredenett i Løgeheia så snart snøen er borte. Vi har dialog med Anton Ivar og han anslår en pris mellom kr pr. meter alt etter hvor den kan legges. Han anbefaler å legge over myr og i gress da det er enklere graving. Vi ser for oss at dette arbeidet kan gjennomføres i August-September med arbeidslag på 5-10 pr. helg. I etterkant av årsmøtet må hver hytte ta stilling til om de skal ha det inn til hytten og koble seg til. Vi anbefaler alle installasjon og at de heller sier opp når bredbånd er koblet til. Dette fordi det da kun er en telefon til Agder Bredbånd for å få det tilbake. Vi foreslår at de som ikke er med i denne omgang får 3 x tilkoblings avgift for senere tilknytting (samme modell) som gruvebyen har. Dette vil være ca Samt at de må grave og legge inn selv. Derav anbefales alle å være med i felleskap for å få prisene ned samt ta del i dugnadsarbeid. Behandling av innkommende forslag: Ingen forslag har kommet inn til generalforsmaling Vedlegg til dette dokumentet: 1. Avtale vedørende kjøring vei

8

9

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette.

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette. Referat Årsmøte Sameiet R3D Randaberg Forsamlingshus, Randaberg 13.04.10 kl.19.00 Tilstede: Styret i Sameiet R3D Følgende leiligheter var representert med stemmerett: Ingrid Waage C202, Olga Nybø D202,

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap.

Det var pr 31.12.2008 34 betalende medlemmer. Det var 26 fremmøtte, hvorav noen representerte samme medlemskap. REFERAT FRA ÅRSMØTE I USKEKALVEN VEL FOR REGNSKAPSÅRET 2008 Referent: Møteleder: Representant 1 for signering av møtereferat: Representant 2 for signering av møtereferat: Øyvind Gabrielsen Arne Oscar Løschbrandt

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Årsmøte Dugnad 2015. Kjære alle hytteeiere! Filtvet, mai 2015

Årsmøte Dugnad 2015. Kjære alle hytteeiere! Filtvet, mai 2015 Filtvet, mai 2015 Årsmøte Dugnad 2015 Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2014, samt forslag til budsjett for 2015. Årsmøtet 2015 Årsmøtet for 2015 finner sted

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 AGENDA. Sak 1: Advarsel til Nette Bådal. Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter

ÅRSMØTE 2011 AGENDA. Sak 1: Advarsel til Nette Bådal. Sak 2: Tillate benkeforslag ved valg av nytt styre. Sak 3: Gjennomgang av NAHF s vedtekter ÅRSMØTE 2011 AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll og tellekorps 4. Årsberetning 5. Årsregnskap med revisors

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer

Strandparken Velforening

Strandparken Velforening Strandparken Velforening Protokoll/referat fra Årsmøtet torsdag 19. mars 2015. Årsmøtet ble avholdt på Best Western Hotell Horten kl. 19.00. 34 medlemmer møtte. Dagsorden: 1) Åpning. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ARABERHESTFORENING 2012 15 fremmøtte - hvorav alle var stemmeberettiget. 1. Godkjenning av innkallingen/dagsorden. Godkjent. Ønske om å få innkallingen til årsmøtet pr. post

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer