Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen"

Transkript

1 2011 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser

2 Informasjon om 3 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 4 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk 5 Endringer i plan- og bygningsloven 6 Ansvarsrett - Byggesaken 7 ByggSøk med utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 8 Ansvarlig kontrollerende (3. parts kontroll) - tiltaksklasse 1 9 Kalkulasjon og generelle utfordringer i kalkulasjon 10 Energirehabilitering 11 Våtrom Grunnmodul (GM) 12 Våtrom Fagarbeider (modul A) 13 Våtrom Prosjektering og faglig leder (modul B) 14 Eierskapsstyring og styrearbeid 15 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven 16 NS 8406 og NS 8416 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 17 Offentlige anskaffelser 18 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 19 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) 20 Byggeplasslederstudiet 21 Lese- og skrivevansker 22 2

3 Informasjon om er Byggmesterforbundets samlede kursvirksomhet, og har som målsetning å gi medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene bransjens beste tilbud på etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Kursene er tilgjengelige til medlemspris også for de andre bransjeforeningene i Byggenæringens Landsforening BNL. Kurs i samarbeid med lokalforeninger/laug Byggmesterforbundet ønsker gjennom et samarbeid mellom og lokalforeningene å bidra til økt aktivitet i lokalforeningen samt at medlemmene får tilbud om kurs i sitt nærmiljø. Videre at lokalforeningene gjennom kan profilere seg overfor ikke-medlemmer ved å tilby kurs. Samarbeidet med går ut på at lokalforeningene bidrar til markedsføring og i noen tilfeller med kurslokaler/servering. I slike tilfeller legges det til grunn at lokalforeningene tilføres økonomi for det de gjør og tilbyr lokalt. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Det legges til grunn at administrerer og forestår alt øvrig arbeid med kursene. Bedriftsinterne kurs De fleste av kursene i katalogen tilbys også som bedriftsinterne kurs for enkeltbedrifter eller flere i fellesskap. tilbud gis på forespørsel. Kursbevis og sertifisering Deltakere som fullfører kurs vil få utstedt kursbevis eller sertifiseringsbevis. er en på kursene står oppført under beskrivelsen til hvert enkelt kurs i denne katalogen. en dekker lokaler, studiemateriell og servering. Reise og eventuelle overnattingskostnader dekkes av den enkelte deltaker. Påmelding og avmelding Påmelding til kursene gjøres elektronisk via vår hjemmeside: Alle som melder seg på kurs vil motta en bekreftelse på deltakelse. Påmeldingen er bindende med avbestillingsfrist 7 virkedager før kurset avholdes. Avmelding etter fristens utløp belastes med kr. 500,-. Ved uteblivelse fra kurset faktureres full pris. For mer informasjon og bestilling av bedriftsinterne kurs Ta kontakt med: Kurskoordinator Wenche Grini Telefon direkte:

4 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) er et internettbasert styringssystem for byggmesterbedrifter, boligprodusenter, entreprenører og andre aktører i byggebransjen. Bygg og bolig styringssystem gir praktisk og enkel håndtering av både bedrifts- og prosjektdokumenter. Kurset legger vekt på å vise hvordan man bygger opp styringssystemet med tanke på Plan- og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven. Bygg og Bolig styringssystem har også integrasjon mot ByggSøk. Bruk av ByggSøk tilbys som eget kurs. Alle som bruker Bygg og Bolig styringssystem eller som planlegger å ta i bruk styringssystemet i bedriften. Kurset er ment som en grunnopplæring med vekt på tilpasning i egen bedrift. Registrere egen bedrift Registrere kontakter Gjennomgang av dokumenter og tilpasning av styringssystemet til bedriften, inklusive bedriftens rutiner Gjennomgang av prosjektdokumenter og tilpasning til prosjekt Integrasjon mellom Bygg og Bolig styringssystem og ByggSøk Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltagerne har med egen pc på kurset. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet /BNL: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- 4

5 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk Nyhet! Kurset gir opplæring i bruk av kalkulasjonsprogrammet Kalk2010. I kursets første del gjenomgås bedriftstilpasning av programmet som installasjon av prisfiler, bibliotek for bygningsdeler samt tilpassing av faktorer/påslag. I kursets andre del legges det vekt på praktisk bruk av programmet og oppbygning/tilpasning av bygningsdeler, uttak av rapporter og bestillingsrutiner. Kalk2010 er en videreutvikling av Byggmesterforbundets program Kalk For mer informasjon om Kalk2010, se Bedrifter, skoler og personer som benytter Kalk2010 som kalkulasjonsprogram eller som vurderer innkjøp av kalkulasjonsprogram. Bedriftstilpasning av programmet Kalk2010 Faktorer (påslag) Opprette nytt prosjekt og underprosjekter (tilleggsarbeider) Mengder pr. enhet Bruk av tidbok Bruk av prisbok, innhente produkter fra prisfiler Oppfølging av prosjekter Utskrifter og rapporter Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Kursdeltagere kan benytte egen pc i opplæringen. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner vil bli prioritert så langt tiden tillater det. Deltagerne bør før kursstart sette seg godt inn i driftskostnadene i egen bedrift (driftskostnader pr. time eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. Kr ,- 5

6 Endringer i plan- og bygningsloven Nyhet! : Nye byggeregler trådte i kraft henholdsvis og delvis Kurset tar utgangspunkt i de to nye forskriftene: byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften med henvisning til plan- og bygningsloven. Kurset vil tilpasses fortløpende ettersom ny informasjon kommer på plass. : Alle som har behov for å holde seg oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter. : Lovens oppbygning Energiregler Universell utforming og tilgjengelighet Avfall og avfallsplan Sikkerhet ved brann og naturfare, Radon mm. Dokumentasjon og styringssystem Søknadssystemet og saksbehandlingen splan Godkjenning av foretak og ansvar Uavhengig kontroll, tilsyn, sanksjoner og overtredelsesgebyr : Undervisningen blir gjennomført ved forelesning. Deltagerne gis anledning til å stille spørsmål i den grad tiden tillater det. Varighet: En dag. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr 3.000,- For deltaker nr 2 og flere fra samme bedrift: kr 1.500,- For ikke-medlemmer: kr 4.000,- For deltaker nr 2 og flere fra samme bedrift: kr 2.000,- 6

7 Ansvarsrett - Byggesaken Med utgangspunkt i Byggesaksboka av ingeniør Jan Karlsen, og de siste endringene i plan- og bygningsloven med de to nye forskriftene og tilhørende veiledninger, vil du i løpet av tre dager få et solid teoretisk grunnlag for å kunne søke ansvarsrett for funksjonene søker og utførende, samt fylle ut komplett byggesøknad i aktuell tiltaksklasse. Etter gjennomført kurs får du et kompetansebevis som dokumenterer dine teoretiske kunnskaper, og som kan ligge til grunn for de nevnte søknadene. Alle som skal søke ansvarsrett som søker og/eller utførende i aktuell tiltaksklasse. Plan- og bygningslovens byggesaksdel Tiltaksklasser, søknadspliktige tiltak, tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, forhåndskonferanse, sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett, godkjenningsområder, lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett, dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav, nyetablerte foretak, ansvar i byggesaker for de aktuelle funksjonene, gjennomføringsplan, kontrollerklæringer og samsvarserklæringer. Kvalitetssikring - hva skal ligge i foretaket og hva skal sendes inn til kommunen. Produksjonsunderlag Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak, momenter til oppstart av planlegging av byggetiltak, ansvarlig prosjekterendes ansvar, fremdriftsplan, beregnings- og måleregler, hoveddeler og tilleggsdeler, branntekniske forhold, avkjørsel og parkering, HMS-plan for prosjektering, tegninger, tomta, definisjoner av arealer, grad av utnytting, geotekniske forhold og terrengarbeider. Søknad om ansvarsrett og tillatelse til tiltak Ett- eller to trinns søknad, rammetillatelse, nabovarsling og svar fra nabo, tidsfrister, endringer av tillatelsen, dokumentasjon for FDV, garanti og ByggSøk. Forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner og erfaringsutveksling. Mye av stoffet gjennomgås med praktisk vinklede eksempler. Varighet: 3 dager For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltager nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltager nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- Byggesaksboka er inkludert i kursavgiften. 7

8 ByggSøk med utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) Nyhet! ByggSøk er et elektronisk søkesystem for byggesøknader som driftes av Statens bygningstekniske etat - BE. Ved å tilrettelegge for disse tjenestene på internett, ønsker myndighetene å bidra til mer effektive prosesser i plan- og byggesaksbehandlingen. Systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller søke om byggetillatelse. Kurset tar utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg). : Alle som bruker Bygg og Bolig styringssystem eller som planlegger å søke om byggetillatelse. Integrasjon mellom Bygg og Bolig styringssystem og ByggSøk Hvordan registrere en søknad Hvordan bruke kommunens kart (der hvor dette er mulig) Gjennomgang av en komplett søknad Gjennomgang av gjennomføringsplanen og hvordan denne brukes aktivt mot kommunen Gjennomgang av signering av andres søknader der hvor dette er aktuelt : Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltagerne har med egen pc på kurset. Det er ikke et krav at man har Bygg og Bolig styringssystem. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- 8

9 Ansvarlig kontrollerende (3. parts kontroll) - tiltaksklasse 1 Nyhet! 3. parts kontroll skal bli obligatorisk fra Hvordan vil den se ut, hvem kan utføre og hvilke forutsetninger trengs for å utføre denne? Ikke minst hvilket ansvar påtar en bedrift seg ved å tilby 3. parts kontroll. Når kurskatalogen går i trykken er det fremdeles ingen som helt vet svaret på disse spørsmålene, men dette vil bli klarere utover våren Derfor mener Byggmesterforbundet at dette kan være et godt tilleggsarbeid for enkelte av våre bedrifter og ut fra det lager vi et kurs om hvordan utøve 3. parts kontroll i tiltaksklasse 1. : Alle som kan tenke seg å utøve 3. parts kontroll i tiltaksklasse 1 og har, eller skal søke om, sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende. Sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende er et krav fra Staten for å utøve 3. parts kontroll, godkjenning må søkes etter nye forskrifter. (etter saksforskriften 10-14) Hvilke krav er det til systemer Kompetanse i egen bedrift Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende Godkjenningsområder Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak Obligatorisk krav om uavhengig kontroll Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering Unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 Sluttkontroll : Forelesning, dialog mellom kursholder og deltakere. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 9

10 Kalkulasjon og generelle utfordringer i kalkulasjon Kurset tar sikte på å øke bedriftens kompetanse og fokus på bedriftsintern økonomi og kostnader. Kurset gjenomgår generelle problemstillinger for kalkulasjon, blant annet beregning av faktorer/nøkkeltall, materialmengde pr. enhet og prinsippene for beregning av tidsforbruk. Uten riktige faktorer/nøkkeltall blir kalkulasjon mer eller mindre tipping. For å beregne riktige faktorer/nøkkeltall er det nødvendig å kjenne bedriftens kostnads- og produktivitetsnivå, samt prosjektets kompleksitet og mulighet for rasjonell drift. Bedrifter som leverer anbud og/eller kalkulerer jobber innen byggfag, f.eks. nybygg, tilbygg, påbygg, rehabilitering eller lignende. Aktuelle deltagere er kalkulatører, ledere, lærere, og andre som arbeider med kalkulasjon innen byggfag. Kurset passer også godt for takstmenn og andre som ønsker en oppfrisking eller grunnleggende innføring i kalkulasjon. Kalkulasjonsfaktorer (påslag) Timepris for regningsarbeider Timeforbruk Materialmengder pr. enhet Enhetspriser Forelesning og dialog mellom kursinstruktør og deltagere. Spørsmål og diskusjoner prioriteres i den grad tiden tillater det. Deltagerne bør før kursstart sette seg godt inn i egen bedrifts driftskostnader (pr. time og/eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- NB! Det gis 20 % rabatt på kursavgiften for abonnenter på Kalk

11 Energirehabilitering Nyhet! Energimerkeordningen trådte i kraft og stiller krav til energiattest for alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg over 50 m 2 som skal selges eller leies ut. Dette har ført til at etterisolering av eksisterende bygningsmasse for å oppnå bedre energimerke, er et forretningsområde i sterk fremmarsj. Andre grunner til å etterisolere er strømsparing, komfort, bedre innemiljø og eventuelt nye offentlige tilskuddsordninger. I samarbeid med Lavenergiprogrammet har Norske Murmesters Landsforening NML og Byggmesterforbundet utviklet et praktisk vinklet kurs som gir deltagerne innføring i løsninger for faglig utførelse som blant annet gir kompetanse i etterisolering av mur- og trekonstruksjoner. Alle som jobber med etterisolering og andre typer energirehabilitering av mur- og trekonstruksjoner. Generell innføring i energiriktig oppgradering Strategi for oppgraderingsarbeider Innføring i bygningsfysiske prinsipper Innføring i prinsipper for energibruk i bygg og energiberegning Innføring i prinsipper for bygningsforvaltning Vanlige utfordringer Gjennomgang av preaksepterte løsninger Inndeles på fornuftig måte etter bygningstyper og situasjoner Bruk av kurskompendiet Gjennomgang av aktuell bygningskategorier og situasjoner Introduksjon til bygningskategoriene som omfattes av kurset Gjennomgang av forskjellige situasjoner (vernet, ikke vernet, trebygg, murbygg) Identifisering og klassifisering av byggeprosjekt (type, situasjon) Innføring i aktuelle byggeregler og formalia Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift Energimerkeordningen (og muligheter for å oppnå bedre merking ved etterisolering) Bygningsvern Utviklingstendenser i forskrifter etc. Forelesning, dialog mellom kursinstruktør og deltagere, gruppeoppgave. Varighet: En dag. For medlemmer i Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr ,- Deltager nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Deltager nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 11

12 Våtrom Grunnmodul (GM) Kurset legger vekt på å gi deltagerne eksempler på praktiske løsninger og forståelse for viktigheten av god planlegging og samarbeid mellom håndverkerne i våtromsprosjekter. Alle som utfører, leder eller prosjekterer arbeid i våtrom, samt takstmenn, lærere, bygge saks behandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtrom. Opptakskrav Det er ingen opptakskrav til grunnmodulen, og den gir i seg selv ingen sertifisering, men den må være gjennomført før deltakelse på andre moduler. Temaer i henhold til læreplanen for våtrom: Presentasjon av Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) og gjennomgang av opplæringskravene Motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet Hvem stiller krav? Planlegging av utførelsen Produksjonskontroll, kontrollrutiner og dokumentasjon Krav til materialer Krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt) Faglige forelesninger, dialog mellom deltakerne og veilederen, og gruppearbeid. Varighet: To dager + hjemmeoppgaver. Kursbevis/sertifikat Grunnmodulen alene gir ingen formell kompetanse, men vurderes sammen med aktuell fagmodul ved at det stilles spørsmål fra grunnmodulen ved eksamen etter gjennomført fagmodul. Alle som fullfører grunnmodulen mottar bekreftelse på at grunnmodulen er gjennomført. For at det skal utstedes deltakelsesbevis må deltagerne være tilstede under hele kurset og innlevere alle øvingsoppgaver. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset og har selv ansvar for å anskaffe denne til kursstart. er kr ,- for papirutgave og kr for nettversjon. Byggmesterforbundets medlemmer får 30 % rabatt på nettversjonen. Bestilling på Minimum antall deltakere er

13 Våtrom Fagarbeider (modul A) Kurset legger vekt på å gi kursdeltakerne forståelse for betydningen av samarbeid fagene i mellom, en tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Opptakskrav Gjennomført grunnmodul (GM) og fag-/svennebrev, eller 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til svenneprøve innenfor relevant fag. Relevante fag er: tømrer- /blikkenslagerfaget betong- /murefaget byggtapetserer, maler- og taktekkerfaget rørleggerfaget elektrikerfaget Gjennomgang av prosjektoppgaven som ble utlevert på grunnmodul og dialog mellom instruktør og deltagere med vekt på: God kjennskap til de delene av Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) som spesielt omhandler eget fag Hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter Hvilke krav BVN stiller til konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag De krav NS 3420 stiller vedrørende toleranseklasser Sjekklister og dokumentasjon innenfor eget fagområde Gjennomgang av prosjektoppgaven (utleveres på grunnmodulen), forelesning og eksamen. Prosjektoppgaven løses i mellomperioden mellom grunnmodulen og A-modulen. A-modulen må tas innen ett år etter at grunnmodulen er gjennomført. Kurset avsluttes med eksamen. Varighet: En dag inkl. eksamen. Kursbevis Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat i henhold til dokumentert fagområde. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- en inkluderer eksamensavgift. Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. Minimum antall deltakere er

14 Våtrom Prosjektering og faglig leder (modul B) Kurset legger vekt på å gi personer som prosjekterer og/eller har den faglige ledelsen og kontroll av våtromsarbeider, en god forståelse for problematikken i våtrom og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Mestere, fagteknikere, ingeniører, arkitekter og andre med relevant utdanning som driver med prosjektering og/eller faglig ledelse for utførelse av våtromsarbeider. Opptakskrav Teknisk utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, sivilingeniør eller sivilarkitekt samt minst to års prosjekteringspraksis eller ledelsespraksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtrom i ett av de fagene som arbeidet omfatter. Teknisk fagskole eller mesterbrev og minst to års praksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtrom i ett av de fagene som arbeidet omfatter, tilfredstiller også opptakskravene. Andre søkere med relevant utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av Fagrådet for våtrom. Læringsmål Kunne redegjøre for alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse av sikre våtrom i både nye og eksisterende bygg Kunne koordinere all nødvendig prosjektering Kunne koordinere de utførende Kunne ivareta nødvendig kontakt med myndigheter, oppdragsgiver og øvrige aktører Kunne tilrettelegge og koordinere KS og HMS-systemer for tiltakene Forelesninger med faglig dialog mellom deltakerne og veilederen, obligatorisk prosjektoppgave. Prosjektoppgaven utleveres 1. kursdag og løses i mellomperioden mellom 1. og 2. kursdag. Prosjektoppgaven gjennomgås på dag 2 før eksamen. Varighet: To dager inkl. eksamen. Kursbevis1 Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- en inkluderer eksamensavgift. Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. Minimum antall deltakere er 8. 14

15 Eierskapsstyring og styrearbeid Mange opplever i løpet av livet å bli valgt inn i tillits- og/eller styreverv. Men ikke alle er klar over hvilke plikter, formaliteter, utfordringer og muligheter man da står overfor. I en del tilfeller begynner den tillitsvalgte eller styremedlemmet først å fungere godt i vervet på det tidspunktet vedkommende skal fratre og sende stafettpinnen videre. Ved å delta på dette kurset vil du bli bedre forberedt og bedre egnet til å fylle eksisterende og fremtidige tillitsverv i bedrifter og organisasjoner. Kurset har også som målsetning å gjøre det enklere, morsommere og mer interessant å påta seg vervet. Kurset arrangeres for tillitsvalgte i laug/lokalforeninger i Byggmesterforbundet, og er tilpasset eiere, styremedlemmer i selskaper og foreninger og andre tillitsvalgte, bedriftsledere og øvrige som har interesse av å få økt kunnskap om eierskapsstyring, selskapsdrift og organisasjonsarbeid. Selskaper, organisasjoner og organisasjonsstrukturer Lovverk og vedtekter De forskjellige organenes oppgaver, myndighet og ansvar Retningslinjer for styrearbeid Generalforsamlinger i selskaper/landsmøter/årsmøter Byggmesterforbundets formål og strategi Samvirke mellom organisasjonsleddene Forelesning, gruppearbeid og praktiske oppgaver. Varighet: 1,5 døgn med middag og overnatting. Oppstart kl. 10:00 dag 1, avslutning kl. 15:00 dag 2. For tillitsvalgte i Byggmesterforbundet Gratis 15

16 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Bustadoppføringslova gjelder ved oppføring av bolig og fritidshus for forbrukere. Håndverkertjenesteloven gjelder alt arbeid på fast eiendom (reparasjoner, installasjoner, vedlikehold, ombygging) for forbrukere, med unntak av nyoppføring av bolig og fritidshus. Leverandører av bygg- og håndverkertjenester til forbrukere må ha kunnskaper om bedriftens og forbrukernes rettigheter og plikter, i henhold til håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. Slik kunnskap vil bidra til at bedriften unngår tvister og øker lønnsomheten. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som regulerer partenes rettigheter og plikter, samt bruk av standard kontraktsformularer (Byggblankettene fra 3425 til 3429B til bustadoppføringslova, og Byggblankettene 3501 og 3502 til håndverkertjenesteloven) Redegjørelse for hvordan du som utførende bør/kan gå frem når en tvist er oppstått Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 16

17 NS 8406 og NS 8416 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Norsk Standard (NS) 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS Den er forutsatt brukt i de tilfeller det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke anvendes i forbrukerforhold. NS 8406 skal kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. I kurset vil det også henvises til NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Råd og tips om hvordan tvister kan unngås og håndteres dersom de er oppstått. Forelesning og praktiske eksempler. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner blir prioritert så langt tiden tillater det. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 17

18 Offentlige anskaffelser Bedrifter som deltar i konkurranser om oppdrag til det offentlige må kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennom føring av konkurransen og valg av leverandør. Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som gjelder for offentlige oppdragsgivere Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledning Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med regleverkets/standardens bestemmelser Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 18

19 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 1. januar 2006 ble det innført krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Lovkravet er forankret i Arbeidsmiljølovens 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å oppfylle dette lovkravet er det utviklet en bransjetilpasset opplæring for arbeidsgivere på 4 timer. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav. Arbeidsgivere. Arbeidsgivers plikter og ansvar Arbeidsgivers medvirkningsplikt Virkemidler i arbeidsmiljøet Krav til arbeidsmiljøet Aktørene i det daglige HMS-arbeidet Undervisningen blir gjennomført ved forelesning. Spørsmål blir besvart i den grad tiden tillater det. Varighet: 4 timer. For medlemmer av Byggmesterforbundet: Gratis For medlemmer av andre bransjeforeninger i BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 19

20 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMSarbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften. Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud. Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs. Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles: Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter Samarbeid, trivsel og ledelse Kartlegging av egen arbeidsplass Fysisk- og kjemisk helsefare HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder. Varighet: 2+ 2 dager, samt hjemmearbeid i mellomperioden. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 20

21 Byggeplasslederstudiet Byggeplasslederstudiet har blitt gjennomført 14 ganger rundt om i landet i perioden , og rundt 200 deltagere har fullført. For å opprettholde et dagsaktuelt nivå på studiet, ser vi oss nå nødt til å fjerne det fra kurskatalogen en periode for å gjennomføre en større revisjon. Dette skyldes blant annet endringer i plan- og bygningsloven, byggherreforskriften og revisjon av standardkontraktene, i tillegg til videreutvikling av Byggmesterforbundets egne produkter, NyttBygg og Kalk2010. Tidspunkt for lansering av nyrevidert Byggeplasslederstudium vil bli annonsert på våre hjemmesider når revisjonen er gjennomført. Byggeplasslederstudiet er modulbasert og består av fire 2-dagersmoduler + eksamen. smessig består det av et utvalg temaer som er viktige for byggeplasslederfunksjonen, satt sammen i en bestemt rekkefølge. n er alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede, drift av byggeplasser. En viktig målsetting er å gjøre deltagerne i stand til å bygge opp en komplett prosjektdokumentasjon. Blant annet ved at hver enkelt deltager bygger opp sin egen prosjektperm for et valgfritt og relevant prosjekt. Andre viktige målsettinger er å øke effektiviteten, holde konfliktnivået nede, samt bedre det økonomiske resultatet i det enkelte prosjekt. 21

22 Lese- og skrivevansker Over en tredjedel av den norske befolkningen sliter med en eller annen form for lese- og skrivevansker. Selv om det ikke er utført spesielle undersøkelser i bygg- og anleggsbransjen, er det grunn til å tro at andelen er enda høyere her hvor mesteparten av verdiskapningen skjer gjennom praktisk arbeid. I en bransje med stadig strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon i form av kontrakter, søknader, kontroll-systemer og sjekklister, ser vi det som viktig å formidle aktuell informasjon om temaet til våre medlemmer og potensielle kursdeltagere. Tilrettelagt eksamen På våre kurs med eksamen kan deltagere med dokumenterte lese- og skrivevansker søke om forlenget eksamenstid. I særlige tilfeller kan det avlegges eksamen i en kombinasjon av skriftlig og muntlig, eller ren muntlig eksamen. Dysleksi Norge Dysleksi Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker. Medlemskap i Dysleksi Norge er åpent for alle dyslektikere, pårørende, fagpersoner, skoler og andre interesserte. Ønsker du å lære mer om lese-/skrivevansker og aktuelle hjelpemidler, kan du ta kontakt med Dysleksi Norge. Telefon: Telefaks: Grønt nr: E-post: 22

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Kurskatalog 2016 Møt fremtiden med ny kunnskap 5 KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i murerfaget Innledning Faglig fordypning i murerfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

Våtromsdagene Våtromsdagene 2010 Alt h enge henge sammen med med alt Også i våtrom

Våtromsdagene Våtromsdagene 2010 Alt h enge henge sammen med med alt Også i våtrom Våtromsdagene 2010 Alt henger sammen med alt Også i våtrom Kvalitetssikring i Fagrådet for våtrom Prosess startet jan 2010 Kvalitetssikre t ik alle aktiviteter it t 1 Administrasjon 2 Godkjent våtromsbedrift

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I ANLEGGSGARTNERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I ANLEGGSGARTNERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I ANLEGGSGARTNERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i Innledning Faglig fordypning i skal bidra til at kandidatene får et godt grunnlag

Detaljer

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 KURSKATALOG 2017 Møt fremtiden med ny kunnskap 5 KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i steinfaget Innledning Faglig fordypning i steinfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET. Vedtatt av mesterbrevnemda

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET. Vedtatt av mesterbrevnemda MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET Vedtatt av mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i ventilasjons- og Innledning Faglig fordypning i ventilasjons-

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i rørleggerfaget Innledning Faglig fordypning i rørleggerfaget skal bidra til at

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i malerfaget og Innledning Faglig fordypning i malerfaget og skal

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I TAK- OG MEMBRANTEKKERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I TAK- OG MEMBRANTEKKERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I TAK- OG MEMBRANTEKKERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i tak- og Innledning Faglig fordypning i tak- og skal bidra til at kandidatene

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I FEIERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I FEIERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i feierfaget Innledning Faglig fordypning i feierfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i glassfaget Innledning Faglig fordypning i glassfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10

Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Kontroll Direktoratet for byggkvalitet Rose Byrkjeland senioringeniør SAK10 Tromsø 6.-7.02.2012 Innhold 1 Introduksjon og regelverk Fortid og fremtid Kontrollreformen og hjelpemidler 2 Kontrollområder

Detaljer

Hvem er kontrolløren?

Hvem er kontrolløren? Hvem er kontrolløren? Uavhengig solid fagperson Kjenner regelverket Har tillit får tillit Kan ha sentral godkjenning 104 Når kreves kontroll? Kun ved søknadspliktige tiltak etter pbl. 20-1 Obligatoriske

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i ett trinn Generelt Beskrivelse En ett trinns søknad forutsetter at tiltaket er ferdig prosjektert når søknaden sendes til kommunen. Når tillatelsen foreligger fra kommunen kan arbeidet igangsettes.

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å

Ansvarssystemet. HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarssystemet HR Prosjekt - Prosjektledelse fra A Å Ansvarsrett endringer Lokal godkjenning av ansvarsrett bortfalt Skal erklære ansvar Fremdeles gjennomføringsplan, samsvarserklæring og kontrollerklæring

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef/forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Litt om OBOS Hva Hvorfor Hvordan Hvem? Lover, forskrifter og veiledninger Kontrollområder Gjennomføring av kontroll Kommunens saksbehandling Uavhengige kontrollforetak Godkjenningsområder www.obosprosjekt.no

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge

NBEF-frokost Uavhengig kontroll. -har byggherren sovet i timen. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge NBEF-frokost Uavhengig kontroll -har byggherren sovet i timen STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Olav Ø. Berge 1997 Kvalitetssikring Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre

Detaljer

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010.

Denne tjenestebeskrivelsen er ikke oppdatert etter byggesaksdelen i ny plan- og bygningslov som trer i kraft 1. juli 2010. Søknad i to trinn Generelt Beskrivelse En søknad i to trinns forutsetter at det først søkes om rammetillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer og deretter igangsettingstillatelse for å gjennomføre

Detaljer

Søknad om tillatelse belagt med ansvar og kontroll. Søknad som oppfyller kriteriene til 3 ukers behandlingstid.

Søknad om tillatelse belagt med ansvar og kontroll. Søknad som oppfyller kriteriene til 3 ukers behandlingstid. Tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse belagt med ansvar og kontroll. Søknad som oppfyller kriteriene til 3 ukers behandlingstid. Generelt Alternativt navn Søknad om tillatelse belagt med ansvar og

Detaljer

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013

Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/924-1 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Tilsyn etter plan og bygningslovens 25-1 Tilsynsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre!

Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Ta et steg videre! Fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Ta et steg videre! tilbyr nå fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Utdanningen gjennomføres som et nettstøttet deltidsstudium

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STILLASBYGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STILLASBYGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i stillasbyggerfaget Innledning Faglig fordypning i stillasbyggerfaget skal bidra

Detaljer

12-2. Ansvarlig søkers ansvar

12-2. Ansvarlig søkers ansvar 12-2. Ansvarlig søkers ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.01.2016 12-2. Ansvarlig søkers ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-4 har ansvarlig søker ansvar for

Detaljer

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 1955 Gjennomgang av søknadssystemet Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 2 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling

Detaljer

Implementering av NyttBygg Styringssystem. I Små og mellomstore bedrifter

Implementering av NyttBygg Styringssystem. I Små og mellomstore bedrifter Implementering av NyttBygg Styringssystem I Små og mellomstore bedrifter 1 NyttBygg Styringssystem for Bedrift Prosjekt NyttBygg Styringssystem i utvikling Prosjekter Bedriftsstyring Henvendelse mot: Prosjekterende

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 1955 Gjennomgang av søknadssystemet Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 2 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011

Nye byggeregler 2010. Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Nye byggeregler 2010 Plan- og utviklingskomiteen 25.1.2011 Byggesaksdelen av plan og bygningsloven vedtatt 2009 Byggesaksforskriften SAK 2010 vedtatt 26. mars 2010, ikrafttreden 1. juli 2010 Byggteknisk

Detaljer

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne

Nye kontrollregler. Håndhevings- og gebyrregler. Sluttbestemmelser. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne. Vi snakker om denne Nye kontrollregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

En ny og modernisert Mesterutdanning. fra bransjeforeningene i byggenæringen. Side 1 av 8

En ny og modernisert Mesterutdanning. fra bransjeforeningene i byggenæringen. Side 1 av 8 En ny og modernisert Mesterutdanning fra bransjeforeningene i byggenæringen Side 1 av 8 Hva og hvem er Blimester? Åtte landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen har gått sammen om å utvikle en

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998?

Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998? Informasjon om ny Plan- og bygningslov Skal du planlegge eller oppføre bygg etter 1. januar 1998? Da bør du lese denne brosjyren! Hovedpunktene i lovendringene Nye saksbehandlingsregler: Søknadsplikten

Detaljer

Hva, hvem, hvordan, når og når

Hva, hvem, hvordan, når og når Hva, hvem, hvordan, når og når 1 Hva? Prosjektering Utførelse Kvalitetssikring og rutiner 2 Hvem? Kontroll kan utføres av kvalifisert foretak Kvalifisert er foretak som får ansvarsrett Kvalifisert foretak

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Gjerde og levegg Definisjoner Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune

Ansvarsrettssystemet. Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune Ansvarsrettssystemet Astrid Flatøy Etat for byggesak og private planer Bergen kommune plan- og bygningsloven (pbl) byggesaksforskriften (SAK10) SAK10= SAK& GOF 2009 plandelen - MD 2010 byggesaksdelen,

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.06.2016 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Publisert dato 05.02.2015 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven

Detaljer

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker

Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Ansvar, oppgaver og rollefordeling i byggesaker Tirsdag 5. februar 2013 Mette Mohåg, byggesakssjef Tromsø kommune 1 Innholdet i det følgende: Ansvar og rollefordeling i byggesaken Hva ligger i ansvaret?

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 2-26 & 27 OKTOBER 2009 Dag 1 26.okt.09 09:45 10:30 Prosjekterende sin avtale med byggherren og framført gruppearbeid

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften.

Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. Kurs for medlemsbedrifter i Kigok 2017 Kigok tilbyr kurs på arbeidsplassen om ønskelig, slik at det blir mest mulig effektivt for bedriften. HMS-kurs for ledere Arbeidsmiljølovens 3-5 krever at øverste

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittel 1 Generelle bestemmelser Publisert dato 07.11.2011 Kapittel 1 Generelle bestemmelser Kapittelet inneholder generelle bestemmelser og gir noen av rammene for byggesaksprosessen. Formålet med plan-

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Ha ditt på det tørre, bli Godkjent våtromsbedrift!

Ha ditt på det tørre, bli Godkjent våtromsbedrift! Ha ditt på det tørre, bli Godkjent våtromsbedrift! Nå blir det enda viktigere å være Godkjent våtromsbedrift Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet. Her deltar du i et fellesskap

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016

Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 Til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Lysaker, 15. november 2016 I etterkant av endringer i Byggesaksforskriften (SAK) 1.jan.2016 varslet byggenæringen om utilsiktede negative konsekvenser av endringene.

Detaljer

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter

SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910. Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter SERTIFISERING PERSONELL FG-900, FORETAK FG-910 Reviderte regler mars 2012 Vesentlige punkter Oslo, 22.03.2012 Er sertifisering nok et pålagt krav? Sprinklermarkedet i Norge: Ca 500 000 monterte sprinkler

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014)

STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014) STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER (2013-2014) STRATEGIPLAN FOR TILSYN OG SANKSJONER I BYGGESAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR TILSYN I BYGGESAKER 1. Innledning/ formål Strategiplan for tilsyn gir

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Nyheter i plan- og bygningsloven

Nyheter i plan- og bygningsloven Velg mellom to spesialtilpassede kurs faktaforlaget Kurs til ny plan- og bygningslov Søknad etter plan- og bygningsloven - slik fyller du ut de nye skjemaene Generelt om ny plan- og bygningslov Slik er

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

1. GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER

1. GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER 1 GENERELLE KRAV, HENVISNINGER, LASTER 11 Krav til prosjektering og gjennomføring av montasje Offentlige krav til planprosessen Byggebransjen står for en stor del av verdiskapningen i samfunnet, mange

Detaljer

Byggesøknad. Generelt. Beskrivelse Tema - Bolig og eiendom - Bygging Beskrivelse

Byggesøknad. Generelt. Beskrivelse Tema - Bolig og eiendom - Bygging Beskrivelse Byggesøknad Generelt Beskrivelse Tema - Bolig og eiendom - Bygging Beskrivelse Skal du oppføre ny bolig på egen tomt, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling

Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling Lovspeil: Forskrift til plan- og bygningsloven om byggesaksbehandling Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo 2 Forskriftsspeil Oversikt over forskrift

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Kurs for nyutdannede arkitekter. bergen 9.-10 november 2016 Ketil Moe. Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Lover som styrer prosjektering og bygging De viktigste lovene

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

U'Ll'7,.(lx SL ( Telefon. Bygningsnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. -3-(3

U'Ll'7,.(lx SL ( Telefon. Bygningsnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. -3-(3 < standard norge Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning etter plan- og bygningsloven Kommunens saksnr. Vedlegg nr. G- Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 1 2 3 4 Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. 22 5 og er i all hovedsak videreføring av tidligere GOF 12. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3

Detaljer