Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen"

Transkript

1 2011 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser

2 Informasjon om 3 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 4 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk 5 Endringer i plan- og bygningsloven 6 Ansvarsrett - Byggesaken 7 ByggSøk med utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 8 Ansvarlig kontrollerende (3. parts kontroll) - tiltaksklasse 1 9 Kalkulasjon og generelle utfordringer i kalkulasjon 10 Energirehabilitering 11 Våtrom Grunnmodul (GM) 12 Våtrom Fagarbeider (modul A) 13 Våtrom Prosjektering og faglig leder (modul B) 14 Eierskapsstyring og styrearbeid 15 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven 16 NS 8406 og NS 8416 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 17 Offentlige anskaffelser 18 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 19 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) 20 Byggeplasslederstudiet 21 Lese- og skrivevansker 22 2

3 Informasjon om er Byggmesterforbundets samlede kursvirksomhet, og har som målsetning å gi medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene bransjens beste tilbud på etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Kursene er tilgjengelige til medlemspris også for de andre bransjeforeningene i Byggenæringens Landsforening BNL. Kurs i samarbeid med lokalforeninger/laug Byggmesterforbundet ønsker gjennom et samarbeid mellom og lokalforeningene å bidra til økt aktivitet i lokalforeningen samt at medlemmene får tilbud om kurs i sitt nærmiljø. Videre at lokalforeningene gjennom kan profilere seg overfor ikke-medlemmer ved å tilby kurs. Samarbeidet med går ut på at lokalforeningene bidrar til markedsføring og i noen tilfeller med kurslokaler/servering. I slike tilfeller legges det til grunn at lokalforeningene tilføres økonomi for det de gjør og tilbyr lokalt. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Det legges til grunn at administrerer og forestår alt øvrig arbeid med kursene. Bedriftsinterne kurs De fleste av kursene i katalogen tilbys også som bedriftsinterne kurs for enkeltbedrifter eller flere i fellesskap. tilbud gis på forespørsel. Kursbevis og sertifisering Deltakere som fullfører kurs vil få utstedt kursbevis eller sertifiseringsbevis. er en på kursene står oppført under beskrivelsen til hvert enkelt kurs i denne katalogen. en dekker lokaler, studiemateriell og servering. Reise og eventuelle overnattingskostnader dekkes av den enkelte deltaker. Påmelding og avmelding Påmelding til kursene gjøres elektronisk via vår hjemmeside: Alle som melder seg på kurs vil motta en bekreftelse på deltakelse. Påmeldingen er bindende med avbestillingsfrist 7 virkedager før kurset avholdes. Avmelding etter fristens utløp belastes med kr. 500,-. Ved uteblivelse fra kurset faktureres full pris. For mer informasjon og bestilling av bedriftsinterne kurs Ta kontakt med: Kurskoordinator Wenche Grini Telefon direkte:

4 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) er et internettbasert styringssystem for byggmesterbedrifter, boligprodusenter, entreprenører og andre aktører i byggebransjen. Bygg og bolig styringssystem gir praktisk og enkel håndtering av både bedrifts- og prosjektdokumenter. Kurset legger vekt på å vise hvordan man bygger opp styringssystemet med tanke på Plan- og bygningsloven og Arbeidsmiljøloven. Bygg og Bolig styringssystem har også integrasjon mot ByggSøk. Bruk av ByggSøk tilbys som eget kurs. Alle som bruker Bygg og Bolig styringssystem eller som planlegger å ta i bruk styringssystemet i bedriften. Kurset er ment som en grunnopplæring med vekt på tilpasning i egen bedrift. Registrere egen bedrift Registrere kontakter Gjennomgang av dokumenter og tilpasning av styringssystemet til bedriften, inklusive bedriftens rutiner Gjennomgang av prosjektdokumenter og tilpasning til prosjekt Integrasjon mellom Bygg og Bolig styringssystem og ByggSøk Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltagerne har med egen pc på kurset. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet /BNL: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- 4

5 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk Nyhet! Kurset gir opplæring i bruk av kalkulasjonsprogrammet Kalk2010. I kursets første del gjenomgås bedriftstilpasning av programmet som installasjon av prisfiler, bibliotek for bygningsdeler samt tilpassing av faktorer/påslag. I kursets andre del legges det vekt på praktisk bruk av programmet og oppbygning/tilpasning av bygningsdeler, uttak av rapporter og bestillingsrutiner. Kalk2010 er en videreutvikling av Byggmesterforbundets program Kalk For mer informasjon om Kalk2010, se Bedrifter, skoler og personer som benytter Kalk2010 som kalkulasjonsprogram eller som vurderer innkjøp av kalkulasjonsprogram. Bedriftstilpasning av programmet Kalk2010 Faktorer (påslag) Opprette nytt prosjekt og underprosjekter (tilleggsarbeider) Mengder pr. enhet Bruk av tidbok Bruk av prisbok, innhente produkter fra prisfiler Oppfølging av prosjekter Utskrifter og rapporter Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Kursdeltagere kan benytte egen pc i opplæringen. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner vil bli prioritert så langt tiden tillater det. Deltagerne bør før kursstart sette seg godt inn i driftskostnadene i egen bedrift (driftskostnader pr. time eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. Kr ,- 5

6 Endringer i plan- og bygningsloven Nyhet! : Nye byggeregler trådte i kraft henholdsvis og delvis Kurset tar utgangspunkt i de to nye forskriftene: byggeteknisk forskrift og byggesaksforskriften med henvisning til plan- og bygningsloven. Kurset vil tilpasses fortløpende ettersom ny informasjon kommer på plass. : Alle som har behov for å holde seg oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter. : Lovens oppbygning Energiregler Universell utforming og tilgjengelighet Avfall og avfallsplan Sikkerhet ved brann og naturfare, Radon mm. Dokumentasjon og styringssystem Søknadssystemet og saksbehandlingen splan Godkjenning av foretak og ansvar Uavhengig kontroll, tilsyn, sanksjoner og overtredelsesgebyr : Undervisningen blir gjennomført ved forelesning. Deltagerne gis anledning til å stille spørsmål i den grad tiden tillater det. Varighet: En dag. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr 3.000,- For deltaker nr 2 og flere fra samme bedrift: kr 1.500,- For ikke-medlemmer: kr 4.000,- For deltaker nr 2 og flere fra samme bedrift: kr 2.000,- 6

7 Ansvarsrett - Byggesaken Med utgangspunkt i Byggesaksboka av ingeniør Jan Karlsen, og de siste endringene i plan- og bygningsloven med de to nye forskriftene og tilhørende veiledninger, vil du i løpet av tre dager få et solid teoretisk grunnlag for å kunne søke ansvarsrett for funksjonene søker og utførende, samt fylle ut komplett byggesøknad i aktuell tiltaksklasse. Etter gjennomført kurs får du et kompetansebevis som dokumenterer dine teoretiske kunnskaper, og som kan ligge til grunn for de nevnte søknadene. Alle som skal søke ansvarsrett som søker og/eller utførende i aktuell tiltaksklasse. Plan- og bygningslovens byggesaksdel Tiltaksklasser, søknadspliktige tiltak, tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, forhåndskonferanse, sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett, godkjenningsområder, lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett, dokumentasjon for oppfyllelse av systemkrav, nyetablerte foretak, ansvar i byggesaker for de aktuelle funksjonene, gjennomføringsplan, kontrollerklæringer og samsvarserklæringer. Kvalitetssikring - hva skal ligge i foretaket og hva skal sendes inn til kommunen. Produksjonsunderlag Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak, momenter til oppstart av planlegging av byggetiltak, ansvarlig prosjekterendes ansvar, fremdriftsplan, beregnings- og måleregler, hoveddeler og tilleggsdeler, branntekniske forhold, avkjørsel og parkering, HMS-plan for prosjektering, tegninger, tomta, definisjoner av arealer, grad av utnytting, geotekniske forhold og terrengarbeider. Søknad om ansvarsrett og tillatelse til tiltak Ett- eller to trinns søknad, rammetillatelse, nabovarsling og svar fra nabo, tidsfrister, endringer av tillatelsen, dokumentasjon for FDV, garanti og ByggSøk. Forelesning, gruppeoppgaver, diskusjoner og erfaringsutveksling. Mye av stoffet gjennomgås med praktisk vinklede eksempler. Varighet: 3 dager For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltager nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltager nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- Byggesaksboka er inkludert i kursavgiften. 7

8 ByggSøk med utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) Nyhet! ByggSøk er et elektronisk søkesystem for byggesøknader som driftes av Statens bygningstekniske etat - BE. Ved å tilrettelegge for disse tjenestene på internett, ønsker myndighetene å bidra til mer effektive prosesser i plan- og byggesaksbehandlingen. Systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller søke om byggetillatelse. Kurset tar utgangspunkt i Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg). : Alle som bruker Bygg og Bolig styringssystem eller som planlegger å søke om byggetillatelse. Integrasjon mellom Bygg og Bolig styringssystem og ByggSøk Hvordan registrere en søknad Hvordan bruke kommunens kart (der hvor dette er mulig) Gjennomgang av en komplett søknad Gjennomgang av gjennomføringsplanen og hvordan denne brukes aktivt mot kommunen Gjennomgang av signering av andres søknader der hvor dette er aktuelt : Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltagerne har med egen pc på kurset. Det er ikke et krav at man har Bygg og Bolig styringssystem. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- 8

9 Ansvarlig kontrollerende (3. parts kontroll) - tiltaksklasse 1 Nyhet! 3. parts kontroll skal bli obligatorisk fra Hvordan vil den se ut, hvem kan utføre og hvilke forutsetninger trengs for å utføre denne? Ikke minst hvilket ansvar påtar en bedrift seg ved å tilby 3. parts kontroll. Når kurskatalogen går i trykken er det fremdeles ingen som helt vet svaret på disse spørsmålene, men dette vil bli klarere utover våren Derfor mener Byggmesterforbundet at dette kan være et godt tilleggsarbeid for enkelte av våre bedrifter og ut fra det lager vi et kurs om hvordan utøve 3. parts kontroll i tiltaksklasse 1. : Alle som kan tenke seg å utøve 3. parts kontroll i tiltaksklasse 1 og har, eller skal søke om, sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende. Sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende er et krav fra Staten for å utøve 3. parts kontroll, godkjenning må søkes etter nye forskrifter. (etter saksforskriften 10-14) Hvilke krav er det til systemer Kompetanse i egen bedrift Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende Godkjenningsområder Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak Obligatorisk krav om uavhengig kontroll Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering Unntak fra krav om obligatorisk uavhengig kontroll av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 Sluttkontroll : Forelesning, dialog mellom kursholder og deltakere. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 9

10 Kalkulasjon og generelle utfordringer i kalkulasjon Kurset tar sikte på å øke bedriftens kompetanse og fokus på bedriftsintern økonomi og kostnader. Kurset gjenomgår generelle problemstillinger for kalkulasjon, blant annet beregning av faktorer/nøkkeltall, materialmengde pr. enhet og prinsippene for beregning av tidsforbruk. Uten riktige faktorer/nøkkeltall blir kalkulasjon mer eller mindre tipping. For å beregne riktige faktorer/nøkkeltall er det nødvendig å kjenne bedriftens kostnads- og produktivitetsnivå, samt prosjektets kompleksitet og mulighet for rasjonell drift. Bedrifter som leverer anbud og/eller kalkulerer jobber innen byggfag, f.eks. nybygg, tilbygg, påbygg, rehabilitering eller lignende. Aktuelle deltagere er kalkulatører, ledere, lærere, og andre som arbeider med kalkulasjon innen byggfag. Kurset passer også godt for takstmenn og andre som ønsker en oppfrisking eller grunnleggende innføring i kalkulasjon. Kalkulasjonsfaktorer (påslag) Timepris for regningsarbeider Timeforbruk Materialmengder pr. enhet Enhetspriser Forelesning og dialog mellom kursinstruktør og deltagere. Spørsmål og diskusjoner prioriteres i den grad tiden tillater det. Deltagerne bør før kursstart sette seg godt inn i egen bedrifts driftskostnader (pr. time og/eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- NB! Det gis 20 % rabatt på kursavgiften for abonnenter på Kalk

11 Energirehabilitering Nyhet! Energimerkeordningen trådte i kraft og stiller krav til energiattest for alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg over 50 m 2 som skal selges eller leies ut. Dette har ført til at etterisolering av eksisterende bygningsmasse for å oppnå bedre energimerke, er et forretningsområde i sterk fremmarsj. Andre grunner til å etterisolere er strømsparing, komfort, bedre innemiljø og eventuelt nye offentlige tilskuddsordninger. I samarbeid med Lavenergiprogrammet har Norske Murmesters Landsforening NML og Byggmesterforbundet utviklet et praktisk vinklet kurs som gir deltagerne innføring i løsninger for faglig utførelse som blant annet gir kompetanse i etterisolering av mur- og trekonstruksjoner. Alle som jobber med etterisolering og andre typer energirehabilitering av mur- og trekonstruksjoner. Generell innføring i energiriktig oppgradering Strategi for oppgraderingsarbeider Innføring i bygningsfysiske prinsipper Innføring i prinsipper for energibruk i bygg og energiberegning Innføring i prinsipper for bygningsforvaltning Vanlige utfordringer Gjennomgang av preaksepterte løsninger Inndeles på fornuftig måte etter bygningstyper og situasjoner Bruk av kurskompendiet Gjennomgang av aktuell bygningskategorier og situasjoner Introduksjon til bygningskategoriene som omfattes av kurset Gjennomgang av forskjellige situasjoner (vernet, ikke vernet, trebygg, murbygg) Identifisering og klassifisering av byggeprosjekt (type, situasjon) Innføring i aktuelle byggeregler og formalia Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift Energimerkeordningen (og muligheter for å oppnå bedre merking ved etterisolering) Bygningsvern Utviklingstendenser i forskrifter etc. Forelesning, dialog mellom kursinstruktør og deltagere, gruppeoppgave. Varighet: En dag. For medlemmer i Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr ,- Deltager nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Deltager nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 11

12 Våtrom Grunnmodul (GM) Kurset legger vekt på å gi deltagerne eksempler på praktiske løsninger og forståelse for viktigheten av god planlegging og samarbeid mellom håndverkerne i våtromsprosjekter. Alle som utfører, leder eller prosjekterer arbeid i våtrom, samt takstmenn, lærere, bygge saks behandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtrom. Opptakskrav Det er ingen opptakskrav til grunnmodulen, og den gir i seg selv ingen sertifisering, men den må være gjennomført før deltakelse på andre moduler. Temaer i henhold til læreplanen for våtrom: Presentasjon av Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) og gjennomgang av opplæringskravene Motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet Hvem stiller krav? Planlegging av utførelsen Produksjonskontroll, kontrollrutiner og dokumentasjon Krav til materialer Krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt) Faglige forelesninger, dialog mellom deltakerne og veilederen, og gruppearbeid. Varighet: To dager + hjemmeoppgaver. Kursbevis/sertifikat Grunnmodulen alene gir ingen formell kompetanse, men vurderes sammen med aktuell fagmodul ved at det stilles spørsmål fra grunnmodulen ved eksamen etter gjennomført fagmodul. Alle som fullfører grunnmodulen mottar bekreftelse på at grunnmodulen er gjennomført. For at det skal utstedes deltakelsesbevis må deltagerne være tilstede under hele kurset og innlevere alle øvingsoppgaver. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset og har selv ansvar for å anskaffe denne til kursstart. er kr ,- for papirutgave og kr for nettversjon. Byggmesterforbundets medlemmer får 30 % rabatt på nettversjonen. Bestilling på Minimum antall deltakere er

13 Våtrom Fagarbeider (modul A) Kurset legger vekt på å gi kursdeltakerne forståelse for betydningen av samarbeid fagene i mellom, en tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Opptakskrav Gjennomført grunnmodul (GM) og fag-/svennebrev, eller 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til svenneprøve innenfor relevant fag. Relevante fag er: tømrer- /blikkenslagerfaget betong- /murefaget byggtapetserer, maler- og taktekkerfaget rørleggerfaget elektrikerfaget Gjennomgang av prosjektoppgaven som ble utlevert på grunnmodul og dialog mellom instruktør og deltagere med vekt på: God kjennskap til de delene av Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) som spesielt omhandler eget fag Hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter Hvilke krav BVN stiller til konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag De krav NS 3420 stiller vedrørende toleranseklasser Sjekklister og dokumentasjon innenfor eget fagområde Gjennomgang av prosjektoppgaven (utleveres på grunnmodulen), forelesning og eksamen. Prosjektoppgaven løses i mellomperioden mellom grunnmodulen og A-modulen. A-modulen må tas innen ett år etter at grunnmodulen er gjennomført. Kurset avsluttes med eksamen. Varighet: En dag inkl. eksamen. Kursbevis Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat i henhold til dokumentert fagområde. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- en inkluderer eksamensavgift. Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. Minimum antall deltakere er

14 Våtrom Prosjektering og faglig leder (modul B) Kurset legger vekt på å gi personer som prosjekterer og/eller har den faglige ledelsen og kontroll av våtromsarbeider, en god forståelse for problematikken i våtrom og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Mestere, fagteknikere, ingeniører, arkitekter og andre med relevant utdanning som driver med prosjektering og/eller faglig ledelse for utførelse av våtromsarbeider. Opptakskrav Teknisk utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, sivilingeniør eller sivilarkitekt samt minst to års prosjekteringspraksis eller ledelsespraksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtrom i ett av de fagene som arbeidet omfatter. Teknisk fagskole eller mesterbrev og minst to års praksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtrom i ett av de fagene som arbeidet omfatter, tilfredstiller også opptakskravene. Andre søkere med relevant utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av Fagrådet for våtrom. Læringsmål Kunne redegjøre for alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse av sikre våtrom i både nye og eksisterende bygg Kunne koordinere all nødvendig prosjektering Kunne koordinere de utførende Kunne ivareta nødvendig kontakt med myndigheter, oppdragsgiver og øvrige aktører Kunne tilrettelegge og koordinere KS og HMS-systemer for tiltakene Forelesninger med faglig dialog mellom deltakerne og veilederen, obligatorisk prosjektoppgave. Prosjektoppgaven utleveres 1. kursdag og løses i mellomperioden mellom 1. og 2. kursdag. Prosjektoppgaven gjennomgås på dag 2 før eksamen. Varighet: To dager inkl. eksamen. Kursbevis1 Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- en inkluderer eksamensavgift. Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. Minimum antall deltakere er 8. 14

15 Eierskapsstyring og styrearbeid Mange opplever i løpet av livet å bli valgt inn i tillits- og/eller styreverv. Men ikke alle er klar over hvilke plikter, formaliteter, utfordringer og muligheter man da står overfor. I en del tilfeller begynner den tillitsvalgte eller styremedlemmet først å fungere godt i vervet på det tidspunktet vedkommende skal fratre og sende stafettpinnen videre. Ved å delta på dette kurset vil du bli bedre forberedt og bedre egnet til å fylle eksisterende og fremtidige tillitsverv i bedrifter og organisasjoner. Kurset har også som målsetning å gjøre det enklere, morsommere og mer interessant å påta seg vervet. Kurset arrangeres for tillitsvalgte i laug/lokalforeninger i Byggmesterforbundet, og er tilpasset eiere, styremedlemmer i selskaper og foreninger og andre tillitsvalgte, bedriftsledere og øvrige som har interesse av å få økt kunnskap om eierskapsstyring, selskapsdrift og organisasjonsarbeid. Selskaper, organisasjoner og organisasjonsstrukturer Lovverk og vedtekter De forskjellige organenes oppgaver, myndighet og ansvar Retningslinjer for styrearbeid Generalforsamlinger i selskaper/landsmøter/årsmøter Byggmesterforbundets formål og strategi Samvirke mellom organisasjonsleddene Forelesning, gruppearbeid og praktiske oppgaver. Varighet: 1,5 døgn med middag og overnatting. Oppstart kl. 10:00 dag 1, avslutning kl. 15:00 dag 2. For tillitsvalgte i Byggmesterforbundet Gratis 15

16 Bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven Bustadoppføringslova gjelder ved oppføring av bolig og fritidshus for forbrukere. Håndverkertjenesteloven gjelder alt arbeid på fast eiendom (reparasjoner, installasjoner, vedlikehold, ombygging) for forbrukere, med unntak av nyoppføring av bolig og fritidshus. Leverandører av bygg- og håndverkertjenester til forbrukere må ha kunnskaper om bedriftens og forbrukernes rettigheter og plikter, i henhold til håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. Slik kunnskap vil bidra til at bedriften unngår tvister og øker lønnsomheten. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som regulerer partenes rettigheter og plikter, samt bruk av standard kontraktsformularer (Byggblankettene fra 3425 til 3429B til bustadoppføringslova, og Byggblankettene 3501 og 3502 til håndverkertjenesteloven) Redegjørelse for hvordan du som utførende bør/kan gå frem når en tvist er oppstått Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 16

17 NS 8406 og NS 8416 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Norsk Standard (NS) 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS Den er forutsatt brukt i de tilfeller det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke anvendes i forbrukerforhold. NS 8406 skal kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. I kurset vil det også henvises til NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Råd og tips om hvordan tvister kan unngås og håndteres dersom de er oppstått. Forelesning og praktiske eksempler. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner blir prioritert så langt tiden tillater det. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 17

18 Offentlige anskaffelser Bedrifter som deltar i konkurranser om oppdrag til det offentlige må kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennom føring av konkurransen og valg av leverandør. Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som gjelder for offentlige oppdragsgivere Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledning Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med regleverkets/standardens bestemmelser Forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- For deltaker nr. 2 eller flere fra samme bedrift: kr ,- 18

19 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 1. januar 2006 ble det innført krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Lovkravet er forankret i Arbeidsmiljølovens 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å oppfylle dette lovkravet er det utviklet en bransjetilpasset opplæring for arbeidsgivere på 4 timer. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav. Arbeidsgivere. Arbeidsgivers plikter og ansvar Arbeidsgivers medvirkningsplikt Virkemidler i arbeidsmiljøet Krav til arbeidsmiljøet Aktørene i det daglige HMS-arbeidet Undervisningen blir gjennomført ved forelesning. Spørsmål blir besvart i den grad tiden tillater det. Varighet: 4 timer. For medlemmer av Byggmesterforbundet: Gratis For medlemmer av andre bransjeforeninger i BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 19

20 Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timer) Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom BNL, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMSarbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften. Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud. Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs. Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles: Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter Samarbeid, trivsel og ledelse Kartlegging av egen arbeidsplass Fysisk- og kjemisk helsefare HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder. Varighet: 2+ 2 dager, samt hjemmearbeid i mellomperioden. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 20

21 Byggeplasslederstudiet Byggeplasslederstudiet har blitt gjennomført 14 ganger rundt om i landet i perioden , og rundt 200 deltagere har fullført. For å opprettholde et dagsaktuelt nivå på studiet, ser vi oss nå nødt til å fjerne det fra kurskatalogen en periode for å gjennomføre en større revisjon. Dette skyldes blant annet endringer i plan- og bygningsloven, byggherreforskriften og revisjon av standardkontraktene, i tillegg til videreutvikling av Byggmesterforbundets egne produkter, NyttBygg og Kalk2010. Tidspunkt for lansering av nyrevidert Byggeplasslederstudium vil bli annonsert på våre hjemmesider når revisjonen er gjennomført. Byggeplasslederstudiet er modulbasert og består av fire 2-dagersmoduler + eksamen. smessig består det av et utvalg temaer som er viktige for byggeplasslederfunksjonen, satt sammen i en bestemt rekkefølge. n er alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede, drift av byggeplasser. En viktig målsetting er å gjøre deltagerne i stand til å bygge opp en komplett prosjektdokumentasjon. Blant annet ved at hver enkelt deltager bygger opp sin egen prosjektperm for et valgfritt og relevant prosjekt. Andre viktige målsettinger er å øke effektiviteten, holde konfliktnivået nede, samt bedre det økonomiske resultatet i det enkelte prosjekt. 21

22 Lese- og skrivevansker Over en tredjedel av den norske befolkningen sliter med en eller annen form for lese- og skrivevansker. Selv om det ikke er utført spesielle undersøkelser i bygg- og anleggsbransjen, er det grunn til å tro at andelen er enda høyere her hvor mesteparten av verdiskapningen skjer gjennom praktisk arbeid. I en bransje med stadig strengere krav til skriftlighet og dokumentasjon i form av kontrakter, søknader, kontroll-systemer og sjekklister, ser vi det som viktig å formidle aktuell informasjon om temaet til våre medlemmer og potensielle kursdeltagere. Tilrettelagt eksamen På våre kurs med eksamen kan deltagere med dokumenterte lese- og skrivevansker søke om forlenget eksamenstid. I særlige tilfeller kan det avlegges eksamen i en kombinasjon av skriftlig og muntlig, eller ren muntlig eksamen. Dysleksi Norge Dysleksi Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker. Medlemskap i Dysleksi Norge er åpent for alle dyslektikere, pårørende, fagpersoner, skoler og andre interesserte. Ønsker du å lære mer om lese-/skrivevansker og aktuelle hjelpemidler, kan du ta kontakt med Dysleksi Norge. Telefon: Telefaks: Grønt nr: E-post: 22

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

holte KURSKATALOGEN 2015 holte

holte KURSKATALOGEN 2015 holte KURS holte KURSKATALOGEN 2015 holte Innhold: 03 uk.no for kontrollører 04 Uavhengig kontroll 05 Byggesak komplett 07 Byggesak for rørleggere 08 JobOffice Basis 09 JobOffice påbygg 10 JobOffice VVS-kalkulasjon

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Elektro Kurskatalog 2014

Elektro Kurskatalog 2014 Elektro Kurskatalog 2014 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen elektro

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt HO-2/2004 ISSN 0802-9598 Alt henger sammen med alt Temaveiledning om styring i mindre byggeprosjekter SAK GOF STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT

KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT KURS 2013 TEKNOLOGISK INSTITUTT innhold HMS og arbeidsmiljø...4 Avfall...6 Lovpålagt HMS-opplæring...6 HMS og arbeidsmiljø...6 Kjemikaliehåndtering...8 HMS Verneingeniørskolen...9 Miljøledelse... 10 Miljøstyring

Detaljer

Mesterutdanningen læreplan. Faglig ledelse Byggfag

Mesterutdanningen læreplan. Faglig ledelse Byggfag Mesterutdanningen læreplan Faglig ledelse Byggfag Vedtatt av Mesterbrevnemnda16.6.2015 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen...

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer