Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Servicebedriftenes Landsforening (SBL)"

Transkript

1 Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2006

2 $ Innhold I. Innledning - Forord...03 II. Om SBL og bransjenes utvikling - Styrer og næringsutvalg Administrasjonen SBLs styreleders kommentar Næringspolitikk Juss, tariff og arbeidsliv SBLs informasjonsvirksomhet SBL Renhold...15 Ren Utvikling, Dialog og Høyeste Verdi SBL Bemanning SBL Vakt og Sikkerhet Vekterskolen Sikker Vakt SBL Helse og Omsorg Bedriftshelsetjenester Attføringsbedriftene...23 III. Årsregnskap for SBL - Resultatregnskap Balansen Revisjonsberetning...31 Servicebedriftens Landsforening (SBL) Pb. 5473, Majorstuen 0305 OSLO Besøk: Essendropsgt etg. Telf.: Fax.: Nettsted: Layout og design: Baard Fiksdal Trykk og distribusjon: Akershus Reklame Team 2 Årsregnskap 2006 SBL Servicekontor Regnskap for SBL Servicekontor 2006 er samlet i en separat publikasjon.

3 $ Konkurransens forbannelse Konkurranse er en av vår tids heteste politiske tema. Noen velger å kalle dette for privatisering for bevisst å villede debatten. Slik blir det krevende å kommunisere behovet for konkurranseutsetting av tjenester som er tildelt og betalt av det offentlige. Paradokset er at privatisering vil komme som en følge at manglende konkurranse og brukervalg. Offentlig overstyring, tvang og monopolisering er privatiseringens beste venn. I SBL er vi lite opptatt av privatisering rent politisk. Det er gjennom konkurranseutsetting og brukervalg vi tror våre bedrifter og deres ansatte kan vinne anerkjennelse og stolthet. Men vi erkjenner at dette som alt annet har sine sterke og svake sider. Hvis den som bestiller ikke vet hva man utfører i dag eller hva man skal bestille, er det vanskelig å velge de beste løsningene. Konkurranse basert på laveste pris uten krav til kvalitet hos leverandøren, er en ond sirkel og instrumentets forbannelse. Derfor har SBL og NHO bemannet seg med spesialister som juridisk og faglig kan rådgi både kunder og bedrifter i prosessen. Og til vår glede er mange kunder lydhøre for ikke å kjøpe katta i sekken på billigsalg. De har erfart at det som regel er dårlig økonomi. SBL har utviklet et verktøy for innkjøpere som heter Høyeste Verdi. Prinsippet er at kunden kan vekte pris i forhold til tekniske kvaliteter ved leveransen og dermed få mest mulig optimal avtale. Selv om SBL tror på konkurranse, ser vi også at dette ikke er egnet i alle sammenheng. Hvis for eksempel en attføringsbedrift med stor kompetent stab og treningsfasiliteter, skulle konkurrere med et nyetablert konsulentfirma uten særlig relevant erfaringsgrunnlag, ville det ikke tjene målene med mindre man stiller krav til sluttresultatet. Men for politikere kunne det utad fremstå som en suksess ved at man så på pris pr. person til behandling. At de samme personer ble gjengangere i et svingdørssystem kunne komme til å bli oversett. Vårt budskap er: Ikke bruk konkurranse som virkemiddel uten å kunne arrangere fair konkurranse med målbare resultater. Petter Furulund Adm. dir. i SBL 3

4 Styrer og næringsutvalg SBLs hovedstyre Ivar Sjølstad (IS) styreleder og med i AU Rengjøring & Vedlikehold AS Epost: Nina Torp Høisæter (NTH) nestleder og med i AU Norlandia Omsorg AS Epost: Kristian Fæste (KF) styremedlem og med i AU Xtra personell Epost: Rolf Gunnar Reisænen (RGR) styremedlem og med i AU, G4S, Epost Tore Rønnild (TR) styremedlem og med i AU ifokus AS Epost: SBL Renhold, styret Ivar Dyngeland (ID) styremedlem Stjørdal Industri AS Epost: Tom Tollefsen (TT) styremedlem ISS Facility Services AS Epost: Christian Fredrik Moe (CFM) styremedlem, 2clean AS Epost: Kim Johnsen vara IS Total Renhold AS Epost: Lasse Tenden vara NTH Medirest Norge AS Epost: Per Skou vara TT ISS Facility Services AS Epost: Lise Thun vara CFM TRS Trøndelag Renholdsservice Epost: Roar Lund vara for RGR Securitas AS Epost: Per Bergerud vara KF Proffice AS Epost: Petter Refsnes 1. vara for Attføringsbedriftene Origod AS Epost: Elisabeth Erlandsen, 2. vara for Attføringsbedriftene Østfold Kompetansesenter AS Epost: 1) Ivar Sjølstad (IS) styreleder, Rengjøring & Vedlikehold AS Epost: 2) Tom Tollefsen (TT) nestleder ISS Facility Services AS Epost: 3) Kim Johnsen (KJ) styremedlem Firma: Total Renhold AS Epost: 4) Per Skou vara for (TT) ISS Facility Services AS Epost: 5) Yngve Bryn (vara) Vibe Reingjeringsservice AS Epost: 6) Lise Thun, (LT) styremedlem TRS Trøndelag Renholdsservice Epost: 7) Christian Fredrik Moe (CFM) styremedlem 2clean AS Epost: Roald Instebø (vara) West Renhold AS Epost: 4

5 SBL Bemanning, styret 1) Stig Lausland, vara Kelly Services Norge AS Epost: 2) Per Bergerud, nestleder Proffice AS Epost: ) Terje Nygaard, styremedlem Manpower AS Epost: 4) Per Arne Gulbrandsen styremedlem, Adecco Norge AS Epost: 5) Kristian Fæste, styreleder Xtra personell Epost: 6) Lisbeth Fransplass, (innfeldt) ISS Personalhuset AS Epost: personalhuset.no SBL Vakt og Sikkerhet, næringsutvalget ) Tore Kjæserud Securitas Transport Aviation Security AS Epost: 2) Rolf Gunnar Reisænen leder G4S Security Services AS Epost: 3) Heine Wang Vakt Service AS Epost: 4) Tore Nordermoen Hafslund Sikkerhet Epost: Ikke med på bildet: Steve Gilberg Loomis Norge AS Epost: Roar Lund Securitas AS Epost: SBL Bedriftshelsetjenester, styret 1) Siv Aase Eggen Ytre Sunnfjord Bedriftshelsetjeneste Epost: 2) Marijke Engbers Modum Felles Bedriftshelsetjeneste Epost: 3) Trond L. Halvorsen styreleder Hemis AS E-post: 4) Bengt-Lasse Lund Hjelp 24 Epost: hjelp24.no 5

6 Styrer og næringsutvalg SBL Helse og Omsorg, næringsutvalget ) Siw H. Myhrer Attendo Care AS Epost: 2) Geir Lægreid Aleris Omsorg AS Epost: 3) John-Ole Soløy ISS Facility Services AS 4) Lasse Tenden Medirest Norge AS Epost: medirest.no 5) Kari Tøsse (innfeldt) Attendo Care AS E-post: 6) Trude Wester Tromsø Private Omsorgstjenester Epost: 7) Mette Gro Iversen Carema Omsorg AS, Epost: 8) Karina Michelsen Adecco Helse AS Ammerudlunden Sykehjem Epost: 9) Nina Torp Høisæter leder Norlandia Omsorg AS Epost: Attføringsbedriftene, styret ) Ivar Dyngeland, styremedlem Stjørdal Industri AS E-post: 2) Kristin Aase, Eksternt medlem av styret Oslosenter for fred og menneskerettigheter E-post: 3) Gunnar Gjerlaugsen, styremedlem Tepas Personal E-post: 4) Tore Rønnild, styreleder ifokus AS E-post: 5) Petter Refsnes, nestleder Origod AS E-post: 6) Elisabeth Erlandsen, styremedlem Østfold Kompetansesenter AS E-post: 6 Ikke med på bildet: Steinar Karlstrøm, styremedlem Altaprodukter AS E-post: Sven Thure Øberg, styremedlem Helgeland Industrier AS E-post:

7 Administrasjonen ) Camilla Bernhoftsen Advokatfullmektig Epost: 2) Terje Hovet Advokatfullmektig Epost: 3) Solveig Jenssveen Prosjektkoordinator Attføringsbedriftene Epost: 4) Petter Furulund Administrerende direktør Epost: 5) Ingunn Uggerud Sekretær Epost: SBLs administrasjon 7) Linda Leiro Egseth Advokat Epost: 8) Hedvig Bjørnstad Prosjektleder SBL Helse og Omsorg Epost: 9) Tone Slettbakken Sekretær Attføringsbedriftene Epost: 10) Even Hagelien Fagsjef SBL Bemanning Epost: 11) Laila Windju Direktør Arbeidsliv Epost: 13) Paal Haavorsen Fagsjef Attføringsbedriftene Epost: 14) Arne Svendsrud Arbeidspsykolog, Attføringsbedriftene Epost: 15) Johan Henrik Bjørge Advokatfullmektig, Næringspolitisk rådgiver Epost: 16) Jan Eddie Tinlund Sikkerhetsrådgiver Epost: 17) Baard Fiksdal Informasjonssjef Epost: 19) Tore Barlo Bedriftsrådgiver, Prosjektleder Ren Utvikling og Dialog Epost: Ikke med på bildet: Stein Johnsen Fagansvarlig for arbeidsrettsområdet Epost: Susanne Strand Sekretær Epost: Jon Norheim Fagsjef Vekterskolen Epost: vekterskolen.no 6) Camilla T. Lannem Advokatfullmektig Epost: 12) Anne Jensen Direktør Næringsutvikling og Bransjeservice Epost: 7 18) Johan-Martin Leikvoll Direktør Attføringsbedriftene Epost: Per Christian Langset Informasjonsjef for Attføringsbedriftene Epost:

8 Styreleder i SBL Strømlinjeformet SBL er blitt en mer strømlinjeformet organisasjon. Vi er også tydeligere i sak og mer synlig i media enn før, sier avtroppende styreleder Ivar Sjølstad. SBL opprettet i 2006 et arbeidsutvalg (AU), og fikk dermed en mer effektiv og konsentrert styringsform. Det tyngre hovedstyret møtes nå bare et par ganger i året for å ta seg av de store linjene. Organisasjonens tyngde øker fordi medlemsutviklingen er positiv. Mens industrien de siste årene har gått tilbake øker tjenestesektoren i omfang og betydning. SBL teller nå bedrifter og nær årsverk (Se oversikt neste side). - Dette er en utvikling som trolig vil fortsette. SBL vil derfor i økende grad bli lyttet til i nærings- og arbeidslivspolitikk. Størrelse teller, sier Sjølstad. Han understreker at SBLs slagkraft også øker fordi flere bransjer har trappet opp ressursbruken i organisasjonen. Her er nye fagsjefer og prosjektmedarbeidere, satsing på samarbeid, næringsutvikling og annet som gjør at vi tydelig løfter oss, sier Sjølstad. En hånd på rattet - Jeg ønsker meg flere bedrifter på banen som engasjerer seg i SBLs arbeid: Vi ønsker flere som vil gå inn i næringsutvalg, styre og stell for å bidra til næringsutvikling. Vi må tørre å stikke hodet frem og ta standpunkt. Vi må tørre å være kontroversielle og tydelige. Næringspolitikk og gode rammebetingelser kommer ikke av seg selv, sier Sjølstad -En av SBLs viktigste egenskaper er at selv små bedrifter får en hånd på rattet. Gjennom organisasjonen kan de søke å påvirke hva stat og kommuner driver med, sier styreformannen og han forstsetter: - La meg ta et eksempel. Mange bedrifter har lenge vært plaget med at asylsøkere og andre som mister midlertidig arbeidstillatelse ikke sier fra om dette til arbeidsgiver. Slik kommer bedriften i en alvorlig knipe. Gjennom SBL er vi det siste året kommet langt i å få endret offentliges praksis på dette området, sier Sjølstad. 8 Å bygge fellesskap En annen viktig oppgave for SBL er å skape møteplasser og faglig fellesskap. Et eksempel er SBL Renhold og satsingen på Dialog som skjer i samarbeid med NAF. Dialog er bedrift- og næringsutvikling. Erfaringsutveksling her er gull verdt. Dialogkonferanser har til nå vært holdt i Asker, Trondheim og Bergen, og høsten 2007 står Tønsberg for tur. Vi er her inne i et godt driv. Et annet eksempel er vaktselskaper som sliter med urimelige gebyrkrav fra brannvesen ved utrykninger til falske alarmer. SBL har i 2006 vært meget aktiv i å slåss for at næringen skal få bedre rammebetingelser på dette området. Dette har brakt næringen tettere sammen, forteller Sjølstad. Et tredje eksempel er SBL Helse og Omsorg som blant annet med en serie konferanser over hele Norge har skapt bred debatt om eldreomsorg frem mot kommunevalget i Bedre innkjøp Sjølstad mener at SBL kan være stolte av at det offentlige benytter systemet Høyeste Verdi i sine innkjøp og at interessen for dette sprer seg. Han nevner også SBLs arbeid med standardkontrakter som har gjort hverdagen lettere for seriøse leverandører. Organisasjonens kjerneoppgave er å være vaktbikkje i forhold til offentlige anskaffelser og konkurranse på like vilkår. Et eksempel fra året som gikk er at SBL leverte forslag til endring av regelverket for å hindre konkurranseskadelig krysssubsidiering av offentlig forretningsaktivitet. (Se egen sak om SBLs viktigste saker i næringspolitikken) Løfter arbeidsliv Arbeidslivsområde er prioritert opp i SBL. Dette skjer fordi de fleste bedrifter opplever at spørsmål som rekruttering, sykefravær og arbeidsrett er meget viktig. Særlig vil behovet for arbeidsinnvandring og faren for sosial dumping gi store utfordringer fremover. - SBL stiller her ressurser til rådighet slik at den enkelte bedrift kan bli mer profesjonell og oppnå konkurransefortrinn. Ved å ansette en egen direktør for arbeidsliv har SBL signalisert at området skal løftes fremover, slutter Sjølstad.

9 SBL organiserer følgende bransjer rangert etter årsverk. Antall bedrifter er inkludert lokalkontorer pr Antall bedrifter Årsverk Endring vs 2005 SBL Bemanning Attføringsbedriftene SBL Vakt og Sikkerhet SBL Renhold Kantine og Forpl Forv.- drift og Serv SBL Helse og Omsorg SBL BHT Ambulanser SBL er den tredje største landsforeningen i NHO-systemet. Vi har medlemmer. Nærmere årsverk er kommet til siste 12 mnd. SBL organiserer årsverk. OVERSIKTEN viser NHOs landsforeninger er rangert etter årsverk i bedriftene. Antall ansatte i foreningene er satt i parantes. Bedrifter Årsverk Ansatte i LF 1) Norsk Industri (NI) (89) 2) Byggenæringens Landsforening (BNL) (111) 3) Servicebedriftenes Landsforening (SBL) (23) 4) NHO Reiseliv (34) 5) Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO) (61) 6) Oljeindustriens Landsforening (OLF) (43) 7) Abelia (17) 8) Norges Bilbransjeforbund (NBF) (17) 10) Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL) (17) 11) Mediebedriftenes Landsforening(MBL) (23) 12) Energibedriftenes landsforening (EBL) (46) 13) Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) (9) 14) Transportbedriftenes Landsforening (TL) (15) 15) NHO Luftfart (4) 16) Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) (37) 17) Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) (8) 18) NHO Håndtverk (4) 19) Rederienes Landsforening (RLF) (5) 20) Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) (3) 21) Visuell Kommunikasjon Norge, Viskom (10) 22) Skogbrukets Landsforening (SL) (3) TOTALT

10 Næringspolitikk Uansett sittende regjeringers politiske dagsorden, skal SBL være en sentral bidragsyter og korrektiv til de rammevilkår som er nødvendige for sunn vekst innen våre medlemmers forretningsområder kan oppsummeres ved at der en dør har lukket seg - har en annen dør blitt åpnet eller i det minste et vindu. Men nesten like viktig er at SBL i samarbeid med engasjerte medlemmer har kunne gjøre enkeltsaker til spydspisser for nasjonale og lokale endringer i rammevilkårene av betyding for daglig drift. Her en oversikt over prioritert næringspolitiske områder: Like vilkår Konkurranse på mest mulig like vilkår er et hovedanliggende for våre virksomheter. Det kan for eksempel være konkurranse i forbindelse med grenseoverskridende handel av tjenester, useriøse virksomheter som undergraver markedet, tilgang til offentlig marked, offentlig forretningsaktiviteter eller avgiftsystemer. Internasjonal konkurranse Åpen og sunn konkurranse fra utenlandske virksomheter, ønskes velkommen av SBL. Samtidig har det vært et prioritert arbeidsområde å tette hull i lovverk og kontrollsystem slik at utenlandske virksomheter og arbeidskraft rent faktisk er underlagt tilsvarende kontroll og krav som norske. Støtte til sentrale tiltak mot sosial dumping og tiltak mot svart arbeid, er blitt en tydelig SBL-policy, som har fått gjennomslag. Utenlandsk arbeidskraft SBL har arbeidet målrettet mot mundighetene for at arbeidsgiver skal få direkte kunnskap om endring av status for midlertidige arbeidstillatelser. Tilsvarende har man arbeidet for at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal forstå arbeidsgiveres behov og rammer, ved opphør av slike arbeidsforhold. Dette har skjedd i samarbeid med medlemsbedriften Rengjøring og Vedlikehold. Samarbeidet har ført til en konferanse om hvordan UDI kan yte bedre service til arbeidsgivere, one-stop telefonnummer for å kontrollere status på midlertidige arbeidstillatelser og planer om knytte slik informasjonen direkte til AA-registeret. Offentlig kryssubsidiering Arbeidet mot konkurranseskadelig kryssubsidiering av offentlige forretningsaktiviteter, har fortsatt i SBL har levert både egne forslag til endring av regelverket og bidratt til et styrket og koordinert NHO arbeid på området, samt støttet forslag fra stortingsrepresentanter. SBL har deltatt i Fornyingsdepartementets arbeid med ny støtteveileder, slik at kommunale og statlige etater skal få mer brukerrettet informasjon om reglene. SBL har også bidratt med betydelig veiledning om regelverket til kommuner. SBL ser dette som et preventivt tiltak for å hindre kryssubsidiering. SBL har også hatt møter med Konkuransetilsynet om konkurransevridene virksomhet. Krav til bedre regnskapsføringsregler for kommuner, slik at de reelle kostnadene med egen tjenesteproduksjon kommer frem, er fortsatt ett prioritert område. Offentlige kontrakter Leverandører har i lang tid opplevd en ensidig økende overføring av risiko i kontrakter med det offentlige. De balanserte og rimelige standardkontrakter som er fremforhandlet respekteres ikke. SBL og NHO fikk opprinnelig et gjennomslag i utformingen av regelverket på dette punkt, men regjeringen reverserte et tidligere vedtak like før nytt regelverk skulle tre i kraft. SBL har imidlertid lykkes med hensyn til utforming av veiledere om reglene, ved at innholdet i instruksen om bruk av kontraktsstandarder er blitt tydeligere. Miljøkrav ved kjøp av tjenester, er en del av regjeringens handlingsplan på området. Mange SBL virksomheter har opplevd svært uforutsigbare miljøkrav i konkurransegrunnlaget. SBL har både deltatt i det regjeringsoppnevnte panelet (Miljøpanelet), og tatt en aktiv rolle i arbeidsgruppene. 10 VŒre v sak Offentlig marked og innovasjon er blitt et satsningsområde for NHO i løpet av SBL er både blitt tilknyttet dette arbeidet i NHO og nå i samrådet for innovasjon (ledes av statssekretæren i Nærings- og handelsdepartementet). SBLs hovedsak er å identifisere hvilke sentrale innovasjonstiltak som berører tjenestesegmentet, samt sikre at regjeringens innovasjonspolicy også er rettet mot våre bransjer. Dette kan åpne for utviklingskontrakter med det offentlige. Offentlige avgifter og gebyrer Brannvesenet krever nå høye gebyrer for utrykninger som er de mener vaktselskapene er ansvarlig for, ved å varsle om utløsninger av brannvarslere som er knyttet til selskapet. SBL har angrepet denne ordningen på prinsipielt grunnlag, både politisk og juridisk. Kommuner og marked I lys av regjeringsskifte i 2005, er arbeidet med å få kommuner til å vurdere sine interne driftsoppgaver og offentlige tjenester blitt rettet mot praktisk bistand. SBL arbeider kontinuerlig mot politikerne for å anerkjenne konkurranseeksponering som et helt sentralt virkemiddel for en mer effektiv offentlig sektor, samt produksjon av offentlige tjenester til høyere kvalitet. Konkurranseeksponering ble også hovedtema på Småtinget i Bodø, høsten 2006, hvor rikspolitikerne møtte flere SBLvirksomheter. Andre saker Kantineselskaper. På vegne av kantineselskapene er det bedt NHD om fritak for bevilling etter Serveringsloven. Status: til vurdering av departementet. Vaktselskaper. SBL har bedt Politidirektoratet om regelendring slik at vaktselskapene kan motta vandelsattest direkte. Status: til vurdering i politidirektoratet. Bemanning og renholdsselskaper: Likestillingsombudet gikk hardt ut i media for diskriminerende ansettelsesannonser og krav til norsk kunnskaper. Etter samtaler med ombudet, fikk ombudet en bedre forståelse for hensynene bak kravene. SBL og ombudet la grunnlaget for dialog om best mulig praksis. Mer info:

11 iktigste er i 2006 SBL deltar i følgende næringspolitiske prosjekter og fora: Konkurranse på like vilkår. NHO-Prosjektet fokuserer forhold som hindrer konkurranse på like vilkår mellom offentlige og privat virksomhet. SBL har særlig fokusert kryssubsidiering, regnskapsregler for det offentlige, inter-tilbud, egenregi, handel mellom offentlige organer og konkurranseutsetting. Konkurransemaler SBL bidrar i dette prosjektet til utvikling av maler for offentlig sektor. Målet er å skape mer forutsigbare og rettferdige konkurransebetingelser. SBL har arbeidet med maler for renhold og bemanning. Offentlige kontrakter og innovasjon SBL bidrar i dette prosjektet til at det offentlige markedet etterspør nye løsninger, og at utviklingskontrakter får bedre vilkår. Offentlige anskaffelser og miljø SBL deltar i en gruppe som hører til det regjeringsoppnevnte Miljøpanelet. SBL har her særlig fokusert miljøvilkår og dokumentasjonskrav som brukes ved konkurranse om renholdskontrakter. Veiledere Ny veileder for offentlig støtteregelverk (FAD). SBL har særlig fokusert at forbudet mot kryssubsidiering blir tatt inn i veilederen. Ny veileder for offentlige anskaffelser, (FAD). SBL har her synliggjort SBL-bedriftenes erfaringer med oppdragsgiverpraksis, og sørget for at dette blir fanget opp i veilederen. Bygg og eiendom Norsk Standard - komité for forvaltning av byggverk og eiendom. SBL bidrar til arbeidet med å oversette internasjonale tekniske standarder på området, bygge opp norsk standard FM, samt avgi uttalelse til internasjonale standardkomiteer. Fra enkeltsak til lokalpolitisk spydspiss SBL mistenkte et kommunalt foretak innen renhold og vedlikehold for kryssubsidiering. Samtidig som kommunen ikke åpnet for konkurranse i eget hus, gikk foretaket offensivt ut i markedet. SBL gikk kraftig ut mot kommunen, gav veiledning om regelverket og klargjorde saken til oversendelse til ESA i Brussel. Saken fikk oppmerksomhet i regionale media, samt drøftet i kommunestyret. Et krav fra SBL var blant annet at forretningsaktivitetene skulle skilles ut i eget selskap. Kommunen har nå skilt ut alle forretningsaktiviteter i eget selskap og solgt det. 11 NHOs Næringspolitiske forum Næringspolitiske agendaer fra alle NHOs landsforeninger møtes og debatteres i dette forumet. BusinessEurope (tidligere UNICE) Dette er SBLs viktigste innfallskanal mot EU kommisjonen, påvirkning av EØS-lovgivning mm. SBL søker her å ivareta bransjeinteresser.

12 Juss, tariff og arbeidsliv Alle oppgj r l st uten streik Lønnsoppgjøret 2006 ble gjennomført uten at det kom til streik. SBLs åtte overenskomster ble i 2006 totalrevidert i forbundsvise oppgjør som løper for to nye år. Oppgjøret startet 24. april med Vekteroverenskomsten og ble avsluttet 18. september med Serviceoverenskomsten. Seks av overenskomstene ble revidert ved forhandlingsløsning mellom SBL og det enkelte forbund. Vekteroverenskomsten og serviceoverenskomsten endte med forhandlingsbrudd og måtte til mekling. Alle oppgjør ble løst uten streik. Gode resultater ble oppnådd vedrørende AMB-overenskomsten og serviceoverenskomsten. For AMB overenskomsten nevnes særlig klare forbedringer av garantibestemmelsene. For Service overenskomsten ble medlemmenes målsetting om et nytt bilag vedrørende Facility Services/ Management oppnådd med et ønsket innhold. Når det gjelder økonomiske resultater, var de fleste oppgjør klart innenfor den økonomiske ramme som var satt på forhånd. Resultatene i Renholdsoppgjøret og i vekteroppgjøret ble noe dyrere. Utvalg Norsk standard for renholdskontrakter (NS 8431) ble endelig ferdig stillet og trykket i begynnelsen av SBL var aktiv i utarbeidelse av tekst og fornøyd med endelig resultat. Det ble fremforhandlet avtale med Pro Norm som gav SBLs medlemsbedrifter meget gunstige rabattordninger for kjøp av standarden. Det ble også fremforhandlet en ny løsning med Pro Norm som gir mulighet for elektronisk innsyn i standarden også for kunder av SBLs medlemsbedrifter. Utvalg med medlemsdeltagelse vedrørende Facility Services/ Management med sikte på nytt bilag med ønsket innhold ved tariffrevisjonen av Serviceoverenskomsten. Det ble avholdt møte med LO ledelsen og samtlige LO forbund og etter gode forberedelser ble ønsket resultat oppnådd. Årsmøtet for vakt og sikkerhet besluttet høsten 2006 at det skulle nedsettes utvalg med medlemsdeltagelse med sikte på å lage bransjestandard vedrørende alminnelige kontraktbestemmelser for vakt og sikkerhet. Et velfungerende utvalg jobbet med god fremdrift i siste del av 2006 slik at et godt resultat vedrørende ny bransjestandard ble fremlagt og godkjent av næringsutvalget for vakt og sikkerhet uten noen endringer. Det er slik bransjen har besluttet, tatt initiativ til å starte opp arbeid med en Norsk Standard kontrakt (NS) for vakt og sikkerhetsbransjen. 12 NHO-utvalg SBL har sittet i flere NHO-utvalg vedrørende arbeidstid, seriøst arbeidsliv og retningslinjer for tariffoppgjøret. Arbeidet med seriøst arbeidsliv har bakgrunn i mangel på arbeidskraft og sterk økning i arbeidsinnvandringen til Norge. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut høringsforslag til innstramning i inn- og utleieregelverket, samt allmenngjøringsloven. Dette resulterte i aktiv deltagelse i NHO s høringsuttalelse, særlig når det gjaldt godkjenningsordning for bemanningsbransjen. Det ble også nedsatt et internt utvalg i SBL med aktiv deltagelse fra bemanningsbransjen. Arbeidsrett En viktig oppgave for juridisk avdeling i SBL er å bistå medlemmene innen arbeidsgiverspørsmål. Medlemsbedriftene sysselsetter personer. Med så mange arbeidstagere, er det naturlig at det i løpet av et år blir en del personalsaker, spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og oppsigelse / avskjeder. Bransjene preges dessuten av betydelig og rask endring, vekst og utvikling. Spesielt har bemanningsbransjen hatt en formidabel vekst. Mye av SBL s innsats rettes derav mot tariffspørsmål, virksomhetsoverdragelse, midlertidig ansatte, innleie og utleie av arbeidstagere, med mer.

13 OTP NHO og SBL har i samarbeid informert og funnet løsninger på de mange utfordringer medlemsbedriftene har hatt med innføringen av OTP. Dette har bl.a. resultert i at Kredittilsynet gav attføringsbedriftene særskilt adgang til å kunne tilby åpen innskuddsbasert pensjonsordning for ansatte attføringsdeltagere, samtidig som bedriftene kunne opprettholde åpne ytelsesbaserte pensjonsordninger for ordinært ansatte. Saken ligger i Finansdepartementet for endelig behandling. Rettssaker Saker som ble brakt inn for rettsapparatet gjaldt oppsigelser, avskjedssaker og virksomhetsoverdragelse. Noen utfordringer i 2007 Deltagelse i NHO s forhandlingsutvalg for å få til et godt resultat for alle våre overenskomster i mellomoppgjøret 2007 Få på plass en offentlig godkjenningsordning for bemanningsbedriftene. Norsk Standard (NS) vedrørende alminnelige kontraktsbestemmelser for vakt- og sikkerhetsbransjen. Styrker området Arbeidsliv SBL-bedriftenes største utfordringer fremover vil trolig knytte seg til arbeidslivsspørsmål. SBL satser derfor mer på dette ormråde. Som en del av dette ble Laila Windju ansatt som direktør for området Arbeidsliv i SBL. Særlig viktig for satsingen er økt fokus på rekruttering, inkluderende arbeidsliv (IA), HMS, forvaltning og avvikling av arbeidsforhold i medlemsbedriftene mm. Windju er tidligere styreleder i SBL og kommer fra en stilling som personalsjef for personer i Securitas. Mer info: 13 Faren for streik ga betydelig mediedekning våren 2006.

14 SBLs informasjonsvirksomhet presseoppslag SBL søker å fremstå i riksdekkende medier og profilere saker som er viktige for våre medlemmer. Medieåret 2006 var særlig preget av fokus på oppkonjunktur, sterk vekst for de fleste bedrifter, kamp om arbeidskraft, sterkt prispress og hard konkurranse. SBL er først og fremst kjente i media og opinion som talerør for konkurranseutsetting og utvikling innen tjenestesektoren i Norge. Medieomtale I 2006 ble SBL omtalt i 598 artikler i nettbaserte aviser, radio, fjernsyn og andre medier. Omtalen i trykte medier ligger trolig på samme nivå, slik at med smått og stort får vi over presseoppslag i året. Mest hektiske var mai måned, da faren for vekterstreik og annen omtale av tariffoppgjøret ga SBL 157 oppslag på web og like mange i trykte medier. Til sammenligning fikk SBL 218 oppslag i nettbaserte medier i Vårt nettsted Vårt nettsted fikk nær femdoblet antall besøk i 2006 og landet på besøk i måneden ved utgangen av året. Det var i snitt 514 personer som var innom nettstedet hver dag og antall besøk for hele året ble Forklaringen på den positive utviklingen ligger i at nettstedet har trappet opp publisering av daglige nyheter. Strategien er å heve besøket ved å prioritere allmenne nyheter som kan være av interesse for alle servicebedrifter i Norge. Dette publiseres i kombinasjon med kommentarer og profilering av SBLs synspunkter innen næringspolitikk og arbeidsliv. Viktig er også vår medlemsservice på nett med blant annet matnyttige juridiske dokumenter, publikasjoner, oversikt over kurs og konferanser, for å nevne noe. Ca 850 personer abonnerer på nyheter fra nettstedet. Vi samarbeider forøvrig med NHOs nettsted som regelmessig formidler SBL-saker. Ambisjonen er å doble besøket på nettsted i løpet av Medlemsblad SBLs medlemsblad Service kom ut med fire utgaver i Bladet hadde et opplag pr. nummer på eksemplarer, var på inntil 24 sider, hadde vekslende, temabasert profilering av SBLs bransjer, og ble distribuert til alle medlemmer, politikere på Stortinget og kommuner, samt til presse og offentlig forvaltning. Bladets strategi er å være en identitetsbygger for SBL-medlemmer, være talerør for organisasjonen, samt profilere våre næringers samfunnsnytte. Service nr hadde et opplag på eksemplarer og ble distribuert som innstikk i bladet Renhold. Dette ble gjort for å markedsføre SBL overfor hele renholdsbransjen i Norge. Ambisjonen er å videreutvikle bladet gjennom 4-5 utgaver i Servicebrevet Annen hver onsdag sender SBL normalt ut Servicebrevet som er et digitalt nyhetsbrev på 2-4 sider. Dette går ut til medlemmer og andre interesserte via E- post. Noen av de viktigste sakene fra vårt nettsted kombineres med øremerket stoff i Servicebrevet. Ukesrapport Hver fredag sender vi ut rapporten Uken som gikk i SBL og tiden som kommer via epost til alle ansatte i organisasjonen, samt til alle styrer og næringsutvalg i SBL-systemet, samt til nøkkelpersoner i bedriftene og våre samarbeidspartnere. Den samme informasjon formidles i vårt Intranett Sambandet. Publikasjoner SBL har dessuten produserer en rekke publikasjoner som for eksempel årsberetning, magasinet Dialog 2006, hefte om Konkurranseutsetting, invitasjoner til kurs, konferanser og årsmøter og annet. Baard Fiksdal ble ansatt som informasjonssjef i SBL. Mer info: 14

15 Renholdsbransjen Satser pœ milj Redusert kjemikaliebruk og andre sparte kostnader. Bedre omdømme og sterkere markedsføring. Dette er litt av gevinsten som ligger i potten for 13 renholdsbedrifter som miljøseritifiserer seg. Styret i SBL Renhold har også i 2006 hatt fokus på å bedre rammevilkårene til medlemsbedriftene. Her er de viktigste sakene: Offentlig innkjøpere Ved offentlig anskaffelser der det avdekkes urimelige vilkår, brudd på regelverket eller avvik fra standaden NS 843, tar SBL kontakt for å påvirke anbudsdokumentasjonen. Vi har nå fått gode erfaringer for at dette fører frem. I mange tilfeller har anbudspapirene blitt endret etter press og saklig argumentasjon fra SBL. Dialog Det gjennomføres nå Dialogkonferanser hvert halvår. Dette skjer i samarbeid med NAF og gir bedre forhold mellom ledelse og tillitsvalgte i medlemsbedriftene. Tilbakemeldingene til nå er at satsingen er inne i en meget positiv utvikling. Vi vil også fortsette med samarbeidsforumet, hvor tariffutvalget fra begge parter deltar. Miljøsertifisering Bedriftene opplever at krav om miljøsertifisering blir stadig viktigere. Spesielt er offentlig sektor blitt flinkere til å stille miljøkrav. Det finnes flere typer miljøsertifiseringer på markedet. For å rydde opp i jungelen, har SBL valgt å anbefale ISO for medlemsbedriftene. 13 renholdsbedrifter i SBL er med på satsingen som skal lede frem til sertifisering. Eksempel på mulig gevinst for bedriftene er redusert kjemikaliebruk og andre sparte kostnader, samt bedre omdømme og sterkere markedsføring. Stramt arbeidsmarked Det siste året har bransjen merket at det er et meget stramt arbeidsmarked. Dette kombinert med høy turnover og stigende sykefravær skaper dette store utfordringer for bedriftene. Lønnsoppgjøret for renholdsbransjen var dessuten høyt i år, men forhåpentligvis vil dette kunne bremse flukten til andre bransjer og muligens gjøre vår bransje mer attraktiv for arbeidssøkere. Vervearbeid SBL Renhold vokser beskjedent i antall bedrifter, selv om antall årsverk øker betydelig. Derfor bør verving og medlemsservice forsterkes. SBL har i samarbeid med NHO laget en kampanje som er planlagt satt ut i livet fra høsten Rekruttering og opplæring For å møte utfordringen med et stramt arbeidsmarked, høy turnover og høyt sykefravær vil vi sette i gang flere aktiviteter. Blant annet vil vi søke økt samarbeid med NAV samt profilering av medlemsbedriften hos for eksempel ambassader/konsulater og evt. arbeidsformidlinger i andre land (Sverige). Vi vil også utarbeide et nytt kursopplegg for renholdere. Det diskuteres også om vi skal utforme et kursopplegg med fokus på Service. Svart arbeid Vi skal fortsette med å styrke samarbeidet med NAF og tillitsvalgte slik at vi i fellesskap kan jobbe mot svart arbeid, sosial dumping, redusert sykefravær og turnover og styrking av partsamarbeidet. Erfaring er at vårt samarbeid med LO-siden gir SBL politisk og faglig tyngde. Øremerket ressurser Flere av de andre bransjene har valgt å finansiere egne øremerkede resurser i SBL og renhold vil også gjøre det samme. Det er viktig at vi har tilgjenglig resurser som kun jobber med våre saker. Vi savner fortsatt mer aktiv deltakelse fra flere medlemmer og oppfordrer flest mulig til å delta på møteaktiviteter, herunder høstens årsmøte og påfølgende tur til Praha. Det at vi møtes bidrar til å bygge tillit, noe som er en forutsetning for at vi skal klare å løse felles utfordringer. Ivar Sjølstad Styreleder i SBL Renhold

16 Ren Utvikling, Dialog og Høyeste verdi Ren Utvikling og Dialog Ren Utvikling er et bransjeutviklingsprogram for renholdsbedrifter i SBL med tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund som garanterer for lovlighet, skikkelighet og kvalitetsutvikling. Ren Utvikling har som målsetning å gi private og offentlige innkjøpere trygghet i valg av renholdsleverandør. Ren Utvikling består av 2 deler, en godkjenningsordning og en bedriftsutviklingsdel. Det er utviklingsdelen som skiller oss fra andre godkjenningsordninger som finnes i markedet i dag. Godkjenningsordningen Kriteriene for godkjenning i Ren Utvikling ble i 2006 revidert og slik at dokumentasjonskravet for bedrifter godkjent av bygg- og anleggsbransjen kvalifikasjonsordning - StartBank, ble noe mindre. Best pœ bedriftsutvikling Det ble også fokusert mer på bruk av underleverandører. I utgangen av 2006 var det 30 godkjente bedrifter, og i skrivende stund har ytterligere en bedrift kommet. Godkjenningsnemnda har bestått av Lise Solvang fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Henrik Bjørge fra Servicebedriftenes Landsforening og Kjell Sørvald som er en frittstående konsulent med lang erfaring fra renholdsbransjen. Det er blitt registrert at flere private innkjøpere etterspør Ren Utvikling og at offentlig innkjøpere har tilgodesett godkjente bedrifter med mindre dokumentasjonskrav i anbudskonkurranser. Markedsføring av ordningen har vært gjennom annonsering i bladet Renhold og bannerannonser på Rosa Index og på Renholdsnytt (nettsiden til bladet Renhold) Bedriftsutviklingsprogrammet Dialog, som er Ren Utviklings bedriftsutviklingsdel, ble løftet kraftig fremover da Hovedorganisasjonenens Fellestiltak (HF) innvilget 3.5 millioner krone i støtte til satsningen for perioden Ikke minst fordi servicebransjen har vært lite representert med HF-prosjekter frem til nå. BERGEN april 2007 Det hele startet med en oppstartskonferanse på Vettre i Asker i mars 2006 hvor grunnlaget for søknaden til HF ble lagt. Det var stor interesse for at SBL og NAF skulle bidra til å heve kompetansen i bransjen ved å legge til rette for grunnopplæring og felles instruktøropplæring i bedriftene. Det jobbes nå med å lage et opplegg for yrkesbevis gjennom Servicebransjens Yrkesnemnd (SRY). I oktober ble det Dialogkonferanse nr. 2 arrangert i forbindelse med årets renholdsmesse. På konferansen ble de tre fokusområdene for Dialog presentert: Kunnskap, miljø og kultur. Dialogkonferanse nr. 3 ble arrangert i Bergen april 2007 under motto "Gode arenaer". Her ble det jobbet med samarbeidsformer og psykososialt arbeidsmiljø samt laget to nettverk som tok for seg fokusområdene opplæring og miljø. 16 Etter hver Dialog-konferanse blir det utgitt et Dialog-magasin som dokumentasjon. Ekstern markedsføring av Dialog har vært ved at Dialog-magasin nr. 2 ble distribuert i et opplag på eksemplarer som istikk i bladene Renhold og Service. Den fjerde dialogkonferansen i rekken vil bli arrangert på Hafjell i november Høyeste verdi SBL har bidratt til å utvikle systemet Høyeste verdi. Det er et elektronisk verktøy som hjelper innkjøpere til å evaluere tilbud og velge den leverandør som gir mest for pengene i forhold til pris og kvalitet. Systemet inneholder forslag til tildelingskriterier for renhold-, bemanning og vaktbransjen. Siste versjon av programmet er tilgjengelig for nedlastning på SBLs nettsider Ṁer info:

17 SBL Bemanning Tidenes lengste og sterkeste konjunkturoppgang bidro til at bemanningsbransjen i 2006 ble viktigere for norsk økonomi enn noen gang før. Sikrer vekst i n¾ringslivet Mangelen på arbeidskraft begrense næringslivets vekst betydelig i Det var bred politisk engighet om at Norges største utfordring var behovet for økt tilgang på arbeidskraft. Bemanningsbransjen har her gjort en solid og viktig jobb. Bransjen har gitt arbeidstakere som ønsker dette fleksibilitet. Personer som har hatt problemer med å komme inn i arbeidslivet har fått synliggjort sin kompetanse, for eksempel funksjonshemmede, innvandrere og seniorer. Når kompetansen og arbeidskraften ikke kunne oppdrives i Norge har bemanningsbransjen hentet for eksempel sykepleiere fra Sverige, ingeniører fra Tyskland og dyktige håndtverkere fra Polen. Uten bemanningsbransjens innsats hadde veksten i norsk næringsliv stoppet. Som en konsekvens av det store behovet for bemanningstjenester har næringen i 2006 hatt tidenes sterkeste år. Tall fra SSB viser at bransjen hadde en vekst i omsetning på 51,8 % fra 2005 til Bransjen omsatte for 9,5 milliarder kroner (økte 3 milliarder kroner), omsette for første gang mer mer enn ti milliarder timeverk i ett kvartal (4. kvartal). I løpet av året hadde personer jobb gjennom bemanningsbransjen, ved siden av de 1800 i bemanningsselskapenes administrasjon. Omregnet i årsverk er dette ca , noe som er ca 1 % av alle arbeidstakere i Norge. Sterkest vekst gjennom 2006 hadde det Sogn og Fjordane, Østfold og Finnmark. Svakest var Troms og Møre og Romsdal. De største markedene er Oslo og Akershus som sammen sto for 40% av utfakturerte timer i 4. kvartal. I Agder- fylkene og Rogaland regner man med stor vekst i De største yrkesområdene innen bemanningsbransjen var i 2006 kontor- og administrasjon med 18,25 %, lager, logistikk og transport med 15,66 %, bygg og anlegg med 12,03 % og industri og produksjon med 11,8 % av markedet. I 2006 har vi sett flere store oppkjøp og fusjoner i næringen. Dette har ført til at mange av våre medlemmer har vokst betydelig, mens antall medlemmer i SBL Bemanning ligger relativt stabilt på i overkant av 50 bedrifter. Det har i 2006 vært en utfordring for norsk bemanningsbransje at det har kommet useriøse aktører inn i markedet som har stått bak sosial dumping. Dette gjelder for en stor del østeuropeiske oppdragstakere som blir forvekslet med bemanningsselskaper. I den forbindelse har det i bransjen vært arbeidet med seriøsitetsprosjekter med mål å sikre oppdragsgivere gode leveranser av bemanningstjenester og for å sikre trygghet og gode arbeidsvilkår for medarbeidere. Høsten 2006 skiftet bransjeforeningen for bemanningsbransjen navn fra BRF (Bemannings- og rekrutteringsbransjens forening) til SBL Bemanning. Samtidig ble det besluttet å styrke foreningen ved å ansette en fagsjef som skal ivareta medlemmenes interesser gjennom SBL og NHO. Mer info: 17

18 SBL Vakt- og Sikkerhet Kontakt med POD Vaktbransjen har etablert en god dialog med Politidirektoratet (POD) og politiet, spesielt Oslo politidistrikt. Gjennom møter og dialog har vi gitt innspill til POD vedrørende utviklingen i bransjen, forslag til nye regler for bruk av vekterhund, utkast til kontrollskjemaer for politiets kontroll av vaktselskaper og skjema for årlig innrapportering av virksomheten til politiet. Det er nå tegn som tyder på at politiet etter hvert vil starte en mer aktiv kontroll av landets vaktselskaper, noe som var en forutsetning når loven ble innført i SBL Vakt- og Sikkerhet arbeider målbevist for økt profesjonalisering. Bedre opplæring og kompetanse i næringen er prioritert. Vaktbransjens oppdragsgivere er i dag både offentlige myndigheter, næringsliv og privatkunder. Dette stiller store krav til selskapenes evne til å møte de krav til kompetanse og sikkerhet som kundene stiller. Vaktbransjen har selv etablert vekterskolen, for å få til en ensartet og profesjonell utdanning av vektere. Bransjen har også vært med å etablere godkjenningsordningen Sikker Vakt, hvor de underkaster seg en streng kontroll av uavhengige kontrollører hvert år. Det er ved utgangen av 2006 godkjent 257 vaktselskaper i Norge. Omsetningen i bransjen er ca 5. milliarder NOK og vektsøkningen er ca. 5 %. Det er en gjennomsnittelig turnover blant vektere i bransjen på ca 20 %. Privat sektor Sikring av private boliger er fortsatt i vekst. Økt velstand og økt kjøpekraft, samtidig som politiet stadig blir mindre synlige for det folk oppfatter som hverdagskriminalitet, gjør at folk søker trygghet og hjelp hos vekterbransjen. Når det gjelder boligalarmer har vaktbransjen en sak gående med landets brannvesen. Utgangspunktet var en brann i Nittedal hvor to personer omkom. Brannvesenet kritiserte det angjeldende selskapet for at de ikke umiddelbart hadde blitt varslet. Selskapene endret deretter rutinene slik at de nå alltid varsler brannvesenet etter først å ha kontrollringt oppgitte telefonnummer på alarmstedet uten å ha fått svar. Brannvesenet begynte deretter å sende ut relativt store gebyrer opp til NOK - for hver utrykning som i ettertid viste seg ikke å være en reel brann. Dette er en situasjon bransjen ikke kan leve med og SBL og bransjen er i dialog med brannvesenet, for å finne en løsning partene kan leve med. Behov for spesialisering Vaktselskapene har i dag bl.a. sikkerhetskontrollen på samtlige norske flyplasser. Dette stiller store krav til spesialkompetanse. Ifølge tall fra de selskaper som har slike oppdrag koster det ca NOK å utdanne en vekter til slik spesialtjeneste. Ifølge tall fra Vekterskolen koster i det i sammenligning ca NOK å utdanne en vanlig vekter Politiske myndigheter Vaktbransjen har i løpet av året hatt flere møter med medlemmer av Stortingets Justiskomité, og dette har resultert i at Høyres stortingsgruppe har fremmet et lovforslag helt i tråd med hva vaktbransjen selv har ønsket. Ledelsen i SBL og representanter for vaktbransjen har også deltatt i høringer i regi av Justiskomiteen, slik at bransjens synspunkter har blitt hørt på en skikkelig måte. Verditransport Det har i løpet av 2006 ikke vært ran av verditransporter gjennomført av vaktselskapene i Norge. På grunn av salg og oppkjøp er det nå kun to store aktører i markedet. Vakt Service og Loomis er de to toneangivende selskapene innen denne sektoren. Med unntak av Norges Banks egne transporter er nå all verditransport og verdihåndtering på private hender. Uregelmessigheter i bransjen Vaktbransjen arbeider kontinuerlig for å kvalitetssikre sine tjenester, noe som er helt nødvendig for at tilliten til bransjen skal opprettholdes. Bransjen bidrar selv med å fjerne virksomhet som ikke driver i henhold til lov om vaktvirksomhet. Saken som ble omhandlet i media vedrørende en vekter, som under utførelse av sin tjeneste, angivelig skulle ha voldtatt en kvinne på Nesttun Kjøpesenter i Bergen skader en hel bransje. Det er derfor viktig at bransjen selv er med på å avdekke slike forhold. Fangetransport Vaktbransjen startet i 2004 etter ønske fra myndighetene transport av fanger. Etter regjeringsskifte ble det i den såkalte Soria Moria erklæringen besluttet at denne ordningen skulle avvikles til tross for at ordningen fungerte godt og alle involverte parter var fornøyd. Ordningen ble avviklet i Mer info:

19 Vekterskolen Vekterskolens styre, fra venstre: Stuart Taylor (leder), Martin Holmen, Guy W. K. Power, Jon Norheim (fagsjef for vekterskolen), Tor Sannæss, Trond Karlsen, Ole Morten Karlsen og Charles Løfwander. Den største oppgaven for Vekterskolen i 2006 var å omgjøre den lovpålagte opplæringen etter nye krav fra Politidirektoratet. Nye krav ble iverksatt 1. januar 2007, og førte til at lengden og innhold på kursene ble endret. Det tidligere introduksjonskurset ble omdøpt til vekteropplæring trinn 1, mens vekterkurset nå heter vekteropplæring trinn 3. Den praktiske opplæringen på 30 timer heter nå vekteropplæring trinn 2 og disse kursene skal nå foregå i en fastsatt rekkefølge. Klarere Vi opplever nå at det kommer klarere frem hva en vekter skal kunne etter endt opplæring enn tidligere. Kursene har samme antall timer, men hver time skal være på 60 minutter. Oppdelt i 45 minutters undervisningsintervaller med påfølgende pause, betyr dette at trinn 1 er på 20 intervaller og trinn 3 på 67 intervaller. I tillegg til dette, har Vekterskolen valgt å avslutte disse kursene med en eksamen. Vekteropplæring trinn 1 arrangeres i løpet av 3 dager eller over 4 kvelder, og gir en teoretisk innføring i yrket. Det fokuseres spesielt på juridiske spørsmål og konflikthåndtering. Undervisningen skal gi deltakerne den grunnleggende kunnskapen de trenger for å gjøre en forsvarlig jobb. Trinn 2 av opplæringen skjer i form av praksis ved våre medlemsbedrifter etter en standardisert mal. Det hele dokumenteres i vårt kursadministrasjonssystem. Vekteropplæring trinn 3 arrangeres over 8 dager og baserer seg mye på caseoppgaver, rollespill og diskusjoner. Her må deltakerne bruke kunnskap fra mange av kursets fagområder for å finne gode løsninger. Målet er at vekterne skal få en klar oppfatning av hvordan ulike situasjoner bør løses for å tilfredsstille krav fra arbeidsgiver, kunder og samfunnet. I forbindelse med de nye kursene laget Vekterskolen en ny lærebok i 2006, med lovsamling, som dekker alle trinnene i vekteropplæringen. Vekterskolens fagråd har i 2006 vært meget engasjert i utviklingen av nye kurs og ny lærebok. Som en del av dette arbeidet var fagrådet tilstede på deler av et vekterkurs hos den svenske vekterskolen i mars instruktører Pr 1. januar 2007 er det 23 instruktører som har autorisasjon til å holde Vekterskolens kurs. Med den nye modellen for vekteropplæringen, har vi valgt å autorisere våre instruktører først for trinn 1 og deretter for trinn 3 når de har fått en del erfaring. På denne måten mener vi å kvalitetssikre kursene våre ytterligere deltakere Det ble gjennomført 140 introduksjonskurs i 2006 med totalt deltakere. 20 personer deltok i snitt pr kurs. Samtidig 19 ble det gjennomført 71 vekterkurs med totalt deltakere. Det ble også gjennomført totalt 111 introduksjonskurs og 115 vekterkurs bedriftsinternt i Totalt har Vekterskolen hatt deltakere i 2006 og mange av disse har deltatt på både introduksjonskurs og vekterkurs. Fagbrev 43 vektere startet sin fagbrevutdanning hos Vekterskolen i Kursene går over to semestre med en fast undervisningskveld pr. uke i tillegg til 4 helger. I forbindelse med kunnskapsløftet i den norske skole, vil fagbrevet for vekterne bytte navn fra vekterfaget til sikkerhetsfaget. For de to første årene i videregående skole, VG1 service og samferdsel og VG2 salg, service og sikkerhet er læreplanene vedtatt og iverksatt. Læreplanen for læretiden, VG3 sikkerhetsfaget kom ut på høring i 2007, men forslaget fra læreplangruppen er tilgjengelig på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet. At sikkerhet har blitt et eget fag på 5 uketimer på VG2 nivået i skolen må sees på som et stort skritt i riktig retning for vekteryrket og sikkerhetsbransjen, og det skal bli spennende å følge utviklingen denne kompetansehevingen vil gi bransjen i årene fremover. Mer info

20 Sikker Vakt Sikker Vakts årsberetning ligger i sin helhet på Her er et utdrag: Trusselvurdering Sekretariatet i Sikker Vakt utarbeider i desember 2006 den årlige trusselvurdering som brukes av ledere med overordnet ansvar for vakt- og sikkerhetsarbeide. Kontrollører Sikker Vakt engasjerer kontrollører som foretar førstegangskontroller og årskontroll av tidligere godkjente selskaper. Nemnda innførte i 2005 en ordning som sikrer at kontrollørene roterer mellom de ulike selskaper. Dette bidrar til objektivitet og gir kontrollørene økt erfaring og innsikt. Kontakt med myndighetene Sikker Vakt tilskrev Justisdepartementet i 2004 hvor vi ba om utvidet strafferettslig vern mot vold rettet mot vektere under utøvelse av sitt yrke. Justisdepartementet har i brev datert opplyst at nemndas forslag vil bli vurdert. Saken er ved utgangen av 2006 enda ikke realitetsbehandlet. Sikker Vakt har i 2006 tilskrevet medlemmene av Stortingets Justiskomité, samt Justisdepartementet, Politidirektoratet og Oslo Politidistrikt og bedt om at de 5 stillinger som var en forutsetning for innføring av vaktvirksomhetsloven måtte besettes. Det er et faktum at politiet, med unntak av Oslo Politidistrikt, ikke har gjennomført noen form for kontroll av de ca. 250 vaktselskapene som er godkjent i Norge i dag. Verken myndigheter, vaktselskaper eller kunder er tjent med dette. I tillegg til at myndighetenes kontroll med vaktselskaper er svært mangelfull, er vaktselskapene fratatt muligheter til å gjennomføre grundige kontroller selv, ved at de ikke får anledning til å få utstedt politiattester etter at ansettelse har skjedd og ved at politiet ikke har faste rutiner for å varsle vaktselskapet når en vekter er pågrepet eller er under etterforskning for straffbare handlinger. Sikker Vakt, administrerende direktør for SBL og lederen for Securitas AS var den 15. mars 2006 i høring i Stortingets justiskomité, hvor vi fikk lagt frem våre synspunkter i forbindelse med politiets manglende kontroll av vaktselskaper i Norge. Sekretariatet i Sikker Vakt har høsten 2006 hatt flere møter med medlemmer av Stortingets justiskomité. Høyres stortingsgruppe fremmet den lovforslag (Dok. Nr. 8:19 ( ) om at de 5 stillinger som lå til grunn for vedtakelsen av Lov om vaktvirksomhet måtte opprettes. I forslaget lå det også krav om at politiattest kan kreves etter at ansettelse har skjedd og at politiet skal ha plikt til å varsle ledelsen i et vaktselskap dersom en av FAKTA "Sikker Vakt er vaktbransjens egen godkjenningsnemnd, stiftet i Målet er å bidra til positiv utvikling av vaktbransjen i Norge, ved å sikre at vaktselskapene er eiet, administrert og drevet slik at kundene får et optimalt produkt, og ved å sikre at de ansattes rettigheter er ivaretatt, og at det hersker rettferdige og sunne konkurranseforhold i bransjen. For å kunne søke om godkjenning av Sikker Vakt må søker være godkjent av politiet iht Lov om vaktvirksomhet og i tilegg ha driftserfaring som tilsvarer drift i minst 3 år med 10 årsverk eller mer pr. driftsår deres ansatte har begått straffbare handlinger, eller er under etterforskning mistenkt for alvorlige straffbare handlinger. Media Både TV2 og NRK samt de fleste riksdekkende aviser har i 2006 hatt store oppslag om vaktbransjen og konsekvensene av politiets manglende kontroll av disse. Sikker Vakt er av den oppfatning at politiets manglende kontroll av vaktselskapene lar noen få useriøse vaktselskaper ødelegge for det gode sikkerhetsarbeide de seriøse selskapene gjør for å trygge vårt samfunn.. Økonomi Sikker Vakt skal være en selvfinansierende ikke profitabel organisasjon. Medlemmene av Nemnda administrerer ordningen uten noen form for lønn, eller andre godtgjørelser. SBL har ansvar for regnskapsføring. Revisjon foretas av firmaet Beckman Lundevall Revisjon AS. Ved utgangen av 2006 var følgende 10 selskaper godkjent: - G4S AS - Hafslund Sikkerhet Vakt AS - Protect Servicepartner AS - Securitas AS - Securitas Transport Aviation Security AS - Loomis Norge AS (tidligere Securitas Cash Handling Services AS) - Vakt Service AS - Vakt Service Nord - Vakt Service Romerike - Vakt Service Verdi

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2005 Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Renholdbedriftenes Servicekontor (RBS) Ren Utvikling (RU) Bemanning og Rekrutteringsbransjens Forening (BRF) Kantiner Forvaltning og driftselskaper

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall 25 års utvikling og vekst for velferdssamfunnet Ansatte i NHO Service Våre praktikanter Ringer i vannet Veteranprosjektet Hvorfor kommer

Detaljer

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG India utdanner 405.000 ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter.

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Dialogboken Bedriftsutviklings- prosjektet Dialog 2 2006-2009

Dialogboken Bedriftsutviklings- prosjektet Dialog 2 2006-2009 Dialogboken Bedriftsutviklingsprosjektet Dialog 2006-2009 2 INNHOLD Side 03...Prosjektet Side 04-07...HF, ledelse og styringsgruppe Side 08-10...Resultatmål Side 11-13...Erfaringer og verktøy Side 14-19...Dialogkonferansene

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DES. 2009 16. ÅRGANG Lurte døden 39 personer omkom i branner i løpet av årets ni første måneder. Antall branner ligger an til å bli 25.000 i år. Stadig flere skaffer seg alarm. Antall dødsfall

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

kjøpefest for trygghet

kjøpefest for trygghet Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til

Detaljer

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Lørdag 26. april 2014. 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 26. april 2014 100. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2013» Regnskap for 2013» Budsjettforslag for 2014 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av SERVICE NR. 4. DE S. 2007 14. ÅRGANG M E D L E M S B L A D F R A N H O S E R V I C E SBL har byttet navn Jobb å være stolt av TOM HOLTHE ER STOLT AV Å JOBBE VED RESTAURAN- TEN I DET SKJEVE TÅRN UTENFOR

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG

2. JUNI 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 2. JUNI 2008 15. ÅRGANG En tøff jobb som gir anerkjennelse i bransjen: Aril Teigseth i Nexus Renhold henger i bæresele på toppen av Radisson SAS Plaza Hotel. Vi har renholdsbransjen som tema.

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer