nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3. 2007 01.11.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet side 8 Styrets oppgaver side 11 Side 1 av 21

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Sommarøy, Sommarøy, Sommarøy Forrige nummer startet jeg med sommer, sommer, sommer. Denne gangen må det bli Sommarøy som innleder mitt bidrag til NIFNYTT. Baard har noen betraktninger på dette arrangementet i sitt innlegg. Og, jeg må si meg hjertens enig når han syns det er dårlig at kun 26 av våre medlemsbedrifter stiller. Når det er sagt; all honnør til de som var der. Aktive deltagere i alle fora og hyggelige, kollegiale samtaler i alle pauser og sosiale aktiviteter. Tusen takk for det! For å sikre størst mulig deltagelse neste år vil jeg allerede nå be dere sette av dagene 23. til 25. oktober Da er det stor sannsynlighet for at det blir en av de nye Colorline ferjene (Fantasy eller Magic) til Kiel. Generalforsamling/Inkassofagdager mars 2008 Da kan vi vel, like godt be dere sette av dagene 27. og 28. mars 2008? Gardermoenområdet, som vanlig. Har dere ønsker om tema, work-shops, innlegg etc. send oss en melding, så skal vi se hva vi kan gjøre. Vel møtt på Gardermoen i mars! Merverdiavgift Forbrukerrådet har i korrespondanse med Oslo Fylkesskattekontor og Skattedirektoratet reist spørsmål om klagenemndene i Norge egentlig er avgiftspliktige. De har, i brev den 21. september 2007 fått beskjed om at, jo de er nok det. Nemndenes utfakturering av sine driftskostnader vil være avgiftspliktige dersom det overstiger kr ,- i året. For vår del innebærer dette at vi nå vil registrere Norske Inkassobyråers Forening i Merverdiavgifts-mantallet. Således vil ikke bare utfaktureringen av andel driftskostnader Inkassoklagenemnda bli tillagt MVA, også enkelte andre deler av vår omsetning vil bli avgiftsbelagt. Dette vil dere få nærmere informasjon om når budsjettet for 2008 sendes ut for postal avstemming. Utdanningsplanen Vi registrerer fortsatt god deltagelse på våre kurs. I skrivende stund har vi en dialog med Tone Thomassen om en liten serie oppfrisknings-/påfyllingskurs. Oversikt over disse vil bli sendt ut i løpet av november. fortsetter Side 2 av 21

3 Generalsekretærens hverdag Jeg skal ikke liste opp alle mine daglige gjøremål. Men, jeg vil nevne noen, siden flere av foreningens prosjekter/oppgaver tar lenger tid enn vi trodde. En av disse er Bransjenormen for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen. Mesteparten er riktignok på plass, Imidlertid har vi valgt å kjøre en ekstra runde på spørsmålet om bransjens behov for kredittopplysninger (d.v.s. vask mot slike registre). Vi føler det er riktig å sørge for at listen legges i riktig høyde her. Videre følger vi opp arbeidet med forskriften til Aa-registeret. Den er ennå ikke ferdig og vi venter med spenning på muligheten til oppslag i dette registeret. Vi har en løpende dialog med EDB Infolink som vil distribuere tjenesten. Så har vi den evige oppfølgingen av forliksråd og namsmenn, med bakgrunn i fortsatte mangler i SIAN, deres dataverktøy. Her må vi skryte av samarbeidet med Politidirektoratet. Hver eneste melding de mottar fra undertegnede, etter innrapportering fra dere blir fulgt opp prompte. Vi er også i dialog med Statens Innkrevingssentral om tilrettelegging for elektronisk samhandling. Likeså har vi startet en dialog med Domstoladministrasjonen på det samme området. Til sist vil jeg nevne arbeidet med tolkninger og forståelse av reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven samt den nye tvisteloven. Formkrav, dokumentasjonskrav, varslinger etc. Her må dere varsle meg fortløpende dersom noe dukker opp. Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 21

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Formannen s hjørne side 5 HSH - Storsatsing på familieeide virksomheter... side 6 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet m.m. EØS-tilpasning i inkasso...side 8 Styrets oppgaver.... side 11 HSH - Arbeidsgivers plikt til å varsle om opphør av midlertidig ansettelse som varer mer enn ett år...side 15 Påfyllingskurs hos Namsmannen i Oslo...side 17 ErgoGroup s spalte..side 16 EDB Business Partner AS Informer side 19 Avslutningsvis noen bilder fra Sommarøy.side 20 Møtekalender 2007 Inkassoklagenemnda Lovutvalget Styremøte Inkassoklagenemnda Styremøte 05. november 08. november 15. november 03. desember 13. desember Kurskalender 2007/ 2008 Påfyllingskurs Namsmannen desember desember 2007 Kurs i den nye tvisteloven 10. januar 2008 Sted: Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo Påmeldingsfrist: til Kurs III 31. januar 2008 Datoer for nye kurs I, II og III i 2008 er klare, men kommer i neste NIFnytt Side 4 av 21

5 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS Bransjemøte på Sommarøy er over. Vel blåst på alle måter, men også til ettertanke. Det var 26 av 70 medlemmer som var tilstede (med til sammen xx deltakere og sponsorer). Rent foreningsmessig er dette en for dårlig oppslutning. Program eller stedsvalg er ingen forklaring man må være tilstede for å påvirke både vei valg og innhold. Særlig gjelder dette i en liten bransjeforening. Denne gangen var vi i Norge, noe kritikerne av utenlandsturene ville, men deltakelsen uteble. Av et godt mottatt program var det formodentlig informasjon om den nye Tvisteloven som fikk størst oppmerksomhet. Selve Tvisteloven er som lov enorm og de nye reglene vil gi bransjen store utfordringer. Loven medfører et stort informasjonsbehov innad i medlemsbedriftene mens også utad overfor våre oppdragsgivere. Vår kunnskap om de nye reglene vil ha mye å si for bransjens renommé. Sommarøy ligger like langt fra Oslo som Roma. For noen år siden var vi også der. De fleste forbinder nok Sommarøy med sommer og midnattssol, og det er sikkert flott der da. Det var imidlertid fascinerende å oppleve det stormfulle Sommarøy i oktober, hvor snøen allerede hadde vært og når vi ankom lå snøen vannrett i vindkastene som tangerte storm styrke. Tross mye vær ble det planlagte programmet gjennomført mange sosiale aktiviteter og mye samvær. Imponerende vertskap på hotellet gjorde oppholdet til en opplevelse. Vel gjennomført og all honnør til Lise og Thor. Baard Sig. Bratsberg Side 5 av 21

6 HSH - Storsatsing på familieeide virksomheter HSH organiserer svært mange medlemmer som er opptatt av privat eierskap. Derfor satser organisasjonen på å tilrettelegge informasjon og hjelp som er tilpasset familieeide virksomheters behov og situasjon. Vi har lenge arbeidet med rammevilkårene for familieeide virksomheter og har bygget opp stor kompetanse innenfor blant annet skatt og avgift, økonomisk politikk og politisk påvirkning. HSH bidro blant annet aktivt til at investeringsavgiften ble fjernet. I tillegg jobber vi for et enklere og mer rettferdig skattesystem gjennom skattereformen og for et nytt pensjonssystem som gjør at det lønner seg å være lengre i arbeid. Eierskifte er også et svært aktuelt tema for tiden. Dessuten har familieeide virksomheter mange spørsmål om organisasjonsform, for eksempel om samme person kan være både eier, styremedlem eller -leder og daglig leder, sier direktør for forretningsmessig tjenesteyting Heidi Lill M. Oppegaard i HSH. Nettsatsing HSH har nå etablert en egen web side for familieeide virksomheter. For å gjøre en best mulig jobb mot våre medlemmer, har vi nå etablert en egen nettside som skal informere om aktuelle saker innen privat eierskap. Siden inneholder nyheter, linker til relevante informasjonskanaler, HSHs programerklæring og generell informasjon til medlemmene. Etter hvert som HSH utvikler dette satsingsområdet, vil mer informasjon bli tilgjengelig på siden. Målet er å etablere en informasjonsportal med stor verdiskapning medlemmene, sier markedsutvikler Hege A. Neergaard i HSH. Etablering av nettverk Andre kvartal i år gjennomførte HSH en spørreundersøkelse for å skaffe en bedre oversikt over hva slags privat eierskap HSH har i sine rekker og hvilke utfordringer disse medlemmene står overfor. Analysen av resultatene ga gode indikasjoner på fordeling av privat eierskap innen bransjene vi organiserer, type organisasjonsform og om virksomhetene er familieeide eller ikke. Undersøkelsen indikerer at så mye som 70 prosent av HSHs medlemmer kan være familieeide. I etterkant av spørreundersøkelsen og analysen inviterte HSH et utvalg medlemmer fordelt på bransjer til et møte i Ingeniørenes Hus i Oslo i juni. Møtet hadde som mål å reise en diskusjon med de inviterte virksomhetene slik at HSH fikk et grunnlag til å videreutvikle medlemstilbudet og åpne for nye muligheter innen privat eierskap. Møtedeltakerne ble også invitert til å opprette arbeidsgrupper/nettverk for familieeide virksomheter. fortsetter Side 6 av 21

7 Lover videre satsing Heidi Lill M. Oppegaard sier HSH vil utvide satsingen på familieeide virksomheter fremover. Vi vil konsentrere oss privat eierskap, og da spesielt familieeide virksomheter, innen emner som eierskifte, arv og generasjonsskifte, formuesforvaltning, styringsmetoder, finansieringskilder og -muligheter, globalisering, privat kontra offentlig eierskap og eierstyring. For mer informasjon, besøk HSHs hjemmeside for familieeide virksomheter: eller kontakt Heidi Lill M. Oppegaard på e-post h- eller på telefon Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 7 av 21

8 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet m.m. - EØS-tilpasning i inkasso av advokat Rune Stavenes fra AdvokateneAndersen Laastad Stavenes og Aarseth I Innledning Justisdepartementet har lagt ut på høring et forslag som går ut på å endre kvalifikasjonskravene for å drive inkassovirksomhet. Denne endringen kommer som følge av at Norge som EØS-stat har forpliktelser i forhold til å tillempe tjenesteutøving fra utøvere fra EØS-stater, i Norge. I den forbindelse må vilkårene for å drive inkasso i Norge harmoniseres med de generelle regler for virksomhetsutøvelse mellom EØS-land. Advokat Rune Stavenes Foto: Veronica Strømme, Bergen II Endringene De aktuelle endringene, gjelder inkassoloven 4 og 5. I inkassolovens 4 vil det bli gitt en ny regel som henviser til at inkassovirksomhet som går ut på ervervsmessig eller stadig inndriving av forfalte pengekrav for andre (fremmedinkasso), kan drives midlertidig av personer fra andre EØS-stater. De nærmere reglene for slik midlertidig utøvelse skal kunne gis i forskrifts form. Etter gjeldende rett så kreves det at fremmedinkasso skal drives av foretak som har inkassoløyve, jfr. inkassoloven 4, 1.ledd. Dessuten kan slik virksomhet drives i medhold av norsk advokatbevilling. For så vidt gjelder oppkjøpsinkasso (virksomhet som går ut på oppkjøp og egen inndriving av forfalte pengekrav), kan denne virksomheten drives av institusjoner som har rett til å drive finansieringsvirksomhet etter lov av nr. 40 (finansieringsvirksomhetloven). fortsetter Side 8 av 21

9 Inkassoloven 4 skiller ikke mellom permanent og midlertidig utøvelse av slik virksomhet. På generelt grunnlag er det imidlertid gjort i et direktiv fra EU, rådsdirektiv 2005/36/EF. For å møte dette, har man således åpnet for midlertidig virksomhet fra personer fra andre EØSstater, dog slik at de nærmere regler for dette vil bli gitt i forskrifts form. Det er et åpent spørsmål hvor praktisk slik midlertidig inkassovirksomhet er, men for å møte de generelle kravene i EØS for aktører som bare ønsker å tilby sine tjenester midlertidig i Norge, så må man legge til rette for dette ved en tillemping av norsk lovgivning. Videre har man også sett at vilkårene for å drive fremmedinkasso, også må tillempes slik at de harmonerer med de gjeldende direktiv som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen. Det foreligger to forskjellige direktiv som gir regler om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner innen EØS-området. Dette er rådsdirektiv nr. 92/51/EØF og parlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF. Justisdept. har funnet at reglene i dagens inkassolov om inkassoløyve og innholdet i nevnte direktiver, nødvendiggjør en endring/tillemping ift. de aktuelle rådsdirektiv. Det er å presisere at dette gjelder adgangen til å drive fremmedinkasso. Når det gjelder oppkjøpsinkasso har Justisdept. funnet at bevillingsreglene til denne type inkassovirksomhet ikke omfattes av de nye yrkeskvalifikasjonsdirektivene fra EØS. Det er av den grunn ikke gjort endringer i reglene om vilkårene for å kunne drive oppkjøpsinkasso. Når det gjelder endringene i adgangen til å drive fremmedinkasso, er det funnet at det er nødvendig å gjøre endring i vilkårene i 5 i inkassoloven. Det presiseres at dette gjelder bare i forhold til søkere fra en annen EØS-stat. Det det konkret gjelder er å gjøre unntak fra kravet om minst tre år praktisk erfaring for de utenlandske søkere fra EØS. Her skal EØSsøkeren dokumentere yrkeskvalifikasjoner fra en annen EØS-stat i samband med det nye yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF. Hvilke krav som skal fremlegges, avhenger av hvorvidt kvalifikasjonsbeviset til fortsetter Side 9 av 21

10 denne virksomhet i en annen EØS-stat er lovregulert eller ikke. Dersom dette ikke er lovregulert den andre EØS-staten, må saksøkeren i tillegg til fremleggelse av kvalifikasjonsbevis, ha drevet inkassovirksomhet på heltid i minst to år i løpet av de ti siste årene i en annen EØS-stat. Kvalifikasjonsbevis vil være et kompetansebevis eller andre dokumentasjoner for formelle kvalifikasjoner. Kvalifikasjonsbeviset må være utferdiget av en kompentent styresmakt innenfor den EØS-staten. Kvalifikasjonsbeviset må bekrefte profesjonelle kvalifikasjoner innenfor et visst nivå sett i forhold til det som kreves i Norge. III De konkrete lovforslag 4 første ledd skal lyde: Inkassovirksomhet kan bare drives av foretak som er registrert i foretaksregisteret og har bevilling hvis ikke annet følger av tredje til femte ledd. 4 nytt femte ledd skal lyde: Kongen kan i forskrift gi regler om inkassovirksomhet som gjelder ervervsmessig eller stadig inndrivelse av forfalte pengekrav for andre, også kan drives midlertidig av personer fra andre EØS-stater, og kan gi nærmere regler om midlertidig utøvelse av slik inkassovirksomhet. 5 andre ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde: Kravet om tre års praktisk erfaring med inndriving av pengekrav gjelder ikke for utenlandske EØS-statsborgere som har kvalifikasjonsbevis fra annen EØS-stat som nevnt i direktiv 2005/36/EF artikkel 13 nr. 1 eller nr. 2. Dersom kvalifikasjonsbeviset ikke er lovregulert i den andre EØS-staten, må søkeren i tillegg ha drevet inkassovirksomhet på heltid i minst to år i løpet av de siste ti årene i en annen EØS-stat. I og med at lovforslaget p.t. er ute på høring, er det p.t. ikke kjent om endringene trer i kraft, og eventuelt når. Side 10 av 21

11 Styrets oppgaver av advokat Tone Thomassen Advokatene Berit Heide & Tone Thomassen Styret er selskapets ledelse og har som hovedoppgave å forvalte aksjonærenes eierinteresser på best mulig måte. Etter aksjelovene og andre lovbestemmelser er styret i et aksjeselskap tillagt en rekke oppgaver av formell art vedrørende selskapets forvaltning og ledelse. I lovgivningen er det formulert slik at styret skal sørge for å utføre oppgavene. Hvem som faktisk utfører oppgavene er det i stor grad opp til styret selv å organisere. Det kan være styreleder eller ett av styremedlemmene, men det kan også være daglig leder som faktisk forestår de enkelte arbeidsoppgavene. I større bedrifter og konsern kan det være ansatt egne personer som har som hovedoppgave å ta seg av papirarbeidet i forbindelse med styrets oppgaver. Advokat Tone Thomassen Styret skal blant annet opprette et aksjeregister eller en aksjeeierbok hvor selskapets aksjonærer registreres, avgjøre om samtykke skal gis ved overdragelse av aksjer, varsle eventuelle forkjøpsberettigede ved overdragelse av aksjer. Styret skal dessuten ansette daglig leder og har personalansvar for denne, avholde styremøter, utarbeide forslag til endringer av selskapets aksjekapital, fremlegge forslag om utdeling av utbytte, forestå innkalling til generalforsamlingen, sørge for nødvendig innsending av meldinger til Foretaksregisteret, mv. På mer overordnet nivå skal styret sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Hva som ligger i at styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, må avgjøres konkret for hvert enkelt selskap, og vil avhenge av hvilken type virksomhet selskapet driver. I aksjeselskaper har styret plikt til å fastsette planer og budsjetter i den utstrekning det er nødvendig. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten, ved å utarbeide forretningsplaner og strategi for å nå selskapets målsetning. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret er pålagt en aktivitetsplikt med hensyn til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. fortsetter Side 11 av 21

12 Styret har rett og plikt til å iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Det er gitt regler om styrets handleplikt i tilfelle kapitalen ikke er forsvarlig. Hva som ligger i begrepet forsvarlig egenkapital beror på en konkret og individuell vurdering. Det er således ikke mulig å tallfeste kravet til egenkapital generelt. Kravet til forsvarlig egenkapital skal vurderes ut fra en forutsetning om fortsatt drift. Dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. I en slik situasjon må styret vurdere ulike alternativer, blant annet omlegging eller rasjonalisering av virksomheten, anmodning til aksjeeierne om tilførsel av kapital mv. Hvis slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, plikter styret å foreslå at selskapet oppløses. Styrearbeidets betydning har lenge vært undervurdert. Begrepet å sitte i styret er betegnende for den arbeidsinnsats mange styremedlemmer legger ned i sine verv. Det er ikke formelle krav til styremedlemmers kompetanse, og tradisjonelt har det vært svært mange såkalte tante styrer, - styrer bestående av familie eller bekjente med eneste formål å tilfredsstille lovens formelle krav til styre. På denne måten har selskapets forvalting vært prisgitt daglig leders kompetanse og kapasitet. I den senere tid er det blitt vanligere å hente inn eksterne krefter i styrearbeidet for å komplettere kompetansen i ledelsen av selskapene og for å gi daglig leder en støtte, og for å profesjonalisere styrearbeidet. Hva som er fornuftig valg av styremedlemmers kompetanse avhenger av hvor i livssyklusen selskapet er. I etableringsfasen er det kanskje behov for personer med markedskompetanse og et stort nettverk, og det vil alltid være en fordel med økonomisk og / eller juridisk kompetanse i et styre. - Dette er en artikkel i en serie om styrearbeid. I neste nummer av NIFnytt vil jeg ta for meg styrets handleplikt ved tap av egenkapital. Side 12 av 21

13 HSH Arbeidsgivers plikt til å varsle om opphør av midlertidig ansettelse som varer mer enn ett år I noen tilfeller varer midlertidige ansettelser ut over ett år. I slike tilfeller plikter arbeidsgiver å gi varsel til arbeidstaker senest en måned før arbeidsforholdet avsluttes, jf. arbeidsmiljølovens 14-9 (4). Unnlatelse av å gi varsel kan medføre konsekvenser for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker kan miste retten til dagpenger i åtte uker. Arbeidsgiver kan risikere at arbeidstaker reiser krav om erstatning for tapte dagpenger samt krav om fast stilling. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. På visse vilkår har arbeidsgiver adgang til å ansette midlertidig for å dekke opp arbeidskraftsbehov i tidsavgrensede perioder. Unntaksbestemmelsen om adgangen til å avtale midlertidig ansettelse fremgår av arbeidsmiljølovens Vilkårene for midlertidig ansettelse er typisk oppfylt ved vikariat i forbindelse med fødsel, langvarig sykdom, og kan også være oppfylt ved sesongarbeid og prosjekter. Dersom den midlertidige ansettelsen varer ut over ett år får arbeidsgiver plikt til å varsle arbeidstakeren om fratredelsesdato minst en måned før tidspunktet for fratreden. Varslingsplikten gjelder selv om det er avtalt at avtaleforholdet utløper en bestemt dato og opphører uten oppsigelse. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan ikke lovlig avtale seg bort fra varslingsplikten, jf. arbeidsmiljøloven 1-9. Varselet skal være skriftlig, og er gitt når det er kommet frem til arbeidstakeren. Unnlatelse av å gi slikt varsel medfører at arbeidsgiver ikke kan kreve at arbeidstaker fratrer stillingen før en måned etter at varsel er gitt, jf. arbeidsmiljøloven 14-9 (4). Arbeidstaker plikter å betale lønn helt frem til arbeidstaker plikter fratrer. Dersom arbeidsavtalen eller tariffavtale angir at midlertidig ansettelse skal bringes til opphør med oppsigelsesfrist på en måned eller mer, vil oppsigelsen være tilstrekkelig varsel etter loven. Loven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår avtale om at arbeidstaker allikevel fratrer ved utløp av vikarperioden, selv om slikt varsel ikke er gitt. En slik fremgangsmåte fra arbeidsgivers side tilrådes ikke da dette kan medføre etterfølgende erstatningskrav fra arbeidstakeren. Ved en slik avtale som nevnt over fratrer arbeidstaker før hun/han er pliktig til det, og det kan medføre problemer med å få utbetalt dagpenger fra NAV. Arbeidstaker risikerer at NAV anser arbeidstaker for å ha sluttet uten rimelig grunn, noe som kan medføre tap av retten til dagpenger i åtte uker (forlenget ventetid), jf. folketrygdloven 4-10 b). Arbeidsgiver risikerer da at arbeidstaker reiser krav om erstatning for sitt økonomiske tap (som minst kan bli dagpenger i åtte uker), på grunn av at arbeidsgiver ikke har oppfylt sin lovpålagte plikt til å varsle. fortsetter Side 13 av 21

14 Vi har sett eksempler på at NAV har bedt arbeidsgiver gi bekreftelse på sluttårsak og dokumentere at varsel er gitt i henhold til arbeidsmiljøloven. Virksomheten plikter å gi denne informasjonen, jf. arbeidsmarkedsloven 19. Kravet til varsling etter loven må ikke ses på som en mulighet til å forlenge midlertidige arbeidsforhold ut over det loven åpner for. For eksempel ved at partene avtaler at arbeidstaker fratrer når man senere blir enig om det, eller at arbeidsgiver kan be den ansatte om å fratre ved å gi varsel på senere tidspunkt. Fortsettelse av det midlertidige avtaleforholdet forutsetter at vilkårene i loven for midlertidig ansettelse er oppfylt. Dersom arbeidsgiver unnlater å gi varsel, og lar arbeidsforholdet fortsette, risikerer arbeidsgiver at arbeidstaker reiser krav om fast ansettelse. Grensen mot retten til fast ansettelse er uklar og skjønnsmessig. For arbeidstakere som er sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år gjelder en lovbestemt rett til samme stillingsvern som fast ansatte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljølovens 14-9 (5). Av jurist Morten Bjerkhaug i arbeidsgiveravdelingen i HSH Påfyllingskurs hos Namsmannen Den og desember 2007 har vi igjen fått Namsmannen i Oslo til å hjelpe oss med påfyllingskurs. Dette er et kurs som har vært veldig populært og dere går blant annet igjennom utlegg i praksis. Tanken med å gjennomgå saker er at det er nyttig, og ikke minst vise hvordan det nye saksbehandlingssystemet virker. Videre vil det bli brukt tid på den nye tvisteloven med hovedvekt på virkningene for inkassobransjen. Invitasjon til kursene vil bil sendt ut til uken, og påmeldingsfristen vil bli kort (16. november) da det har noe med klargjøring av utleggene å gjøre til hvert enkelt byrå. Det er videre ikke plass til så mange på hver av kursene, så det vil si at først til mølla osv En fin anledning til å få 10 timer i forhold til autorisasjonen. Side 14 av 21

15 Jeg har startet opp egen advokatvirksomhet i Larvik, i kontorfellesskap med advokat Berit Heide. Vi hjelper deg gjerne med: - bistand i klagesaker overfor inkassoklagenemnda eller ordinære klager fra skyldnere - spørsmål i den daglige saksbehandlingen - tvistesaker, utenrettslige og rettslige - gjennomgang og signering av utkastelsesbegjæringer - konkurspågang - opplæring av nye saksbehandlere/oppfrisking av gammel kunnskap - Innlegg/forelesning på kundesamlinger/seminarer I tillegg til innfordring dekker vi fagområder innen: - kontraktsrett - selskapsrett, herunder styrearbeid - skatt og avgift - fast eiendoms rettsforhold - arv/familie/skifte/generasjonsskifte - forsikring/skadeoppgjør Kontakt oss gjerne for en avtale om løpende bistand, eller i enkeltsaker. Vi holder til i Yttersø Businesspark i Larvik, Elveveien 34, postboks 2221 Stubberød, 3255 Larvik. Tone: tlf: , mobil: , e-post: Berit: tlf: , mobil: , e-post: Side 15 av 21

16 ErgoGroups s spalte ErgoGroup lanserte i vår en flunkende ny nettbutikk - infotorg.no og dette er vårt hovedgrensesnitt ut til våre kunder. Sammen med våre kunder og partnere lager vi nødvendige tilpasninger slik at brukerne får mest mulig effektiv innhenting av den informasjonen de trenger til enhver tid. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra våre brukere, og vil fortsette å videreutvikle nettbutikken både med tanke på innhold, og på funksjonalitet. Målet vårt er å levere riktig informasjon inn i riktig prosess til riktig tid. ErgoGroups NIF kundeteam Vi har nylig utvidet vårt kundeteam for å styrke vår satsning innen innfordringsbransjen. En del av foreningens medlemmer har allerede stiftet bekjentskap med kundeteamets tre nye medlemmer Per Stenerud, Dag Rustad og Ole Jonassen. For mange av medlemmene er disse tre ikke helt ukjente, da de har lang erfaring fra blant annet kredittinformasjonsbransjen. Per, Dag og Ole vil sammen være aktive ute blant foreningens medlemmer, slik at kundeteamet best kan løse hverdagsutfordringene dere står overfor. Ta kontakt med personene nedenfor dersom det er noe du lurer på vedrørende våre infotorgtjenester. Fagområde Navn Telefon e-post Tjenesteutvikling Egil Årrestad Tjenesteutvikling Ole Jonassen Fagansvarlig Per Stenerud Inkasso Fagansvarlig Vask Dag Rustad Produktsjef Ole Petter Paulsrud fortsetter Side 16 av 21

17 Ole Jonassen Dag Rustad Per Stenerud Nyheter i tiden fremover ErgoGroup ønsker å se nærmere på en del sentrale problemstillinger som innfordringsbransjen står ovenfor. Vi har allerede i dag en av de beste løsningene for riktig identifisering av debitor, i og med at vi har en løsning for å sammenstille både juridisk og faktisk bostedsadresse gjennom infotorgperson. Integrasjon mot adresser fra posten og kontaktopplysninger fra Opplysningen 1881, gjør at vi med større grad kan tilby dere som kunder, en sikrere identifisering. Vi kan i den forbindelse minne om erfaringen som ABC Kredittstyring AS har gjort ved bruk av denne tjenesten, og som vi gjenga i siste utgave av NIF-nytt i 2006: Vi har testet ErgoGroups tjeneste infotorgperson i tre uker på en del returpost samt noen saker der det ikke er har blitt meldt adresseendring til Folkeregisteret. Resultatene viser en 70 % økning av nye adresser. Vi er meget godt fornøyd med tjenesten, og har derfor bestemt oss for å abonnere på denne. Hva så når identifiseringen er gjort? Hva trenger vi av informasjon om debitor? Hva eier vedkommende? Hvor mye er belånt? Hva er eiendelene faktisk verdt? Er det noe å hente ved å gå videre med saken? Er saken reinspikka svindel? Vi lager nå flere typer sammenstilte søk som vil passe inkassobransjen som hånd i hanske på dette feltet. Her vil vi også kunne påvirkes gjennom innspill fra medlemmene. Det viktigste er tross alt at dere får noe dere kan benytte for å effektivisere og forbedre saksarbeidet! Integrasjonsløsning basert på WebServices ErgoGroup tilbyr alle sine innholdstjenester i et enhetlig integrasjonsgrensesnitt basert på WebServices. Skulle du ønske at opplysningene fra kildene kom automatisk inn i ditt saksbehandlingssystem? Du får automatisk verifisert bla personopplysninger, foretaksopplysninger, og kan sjekke heftelser på debitorers kjøretøy og eiendommer. Ta kontakt med oss for mer informasjon!! Side 17 av 21

18 Ajourtjenester Kundeteamet i ErgoGroup inneholder også spesialkompetanse innen fagområde ajourtjenester. Vi ser at en god del av foreningens medlemmer ønsker å holde sin debitormasse fortløpende oppdatert mot en rekke type offentlige og private registre. Blant annet vil vi lage en løsning mot Løsøreregisteret for å være i stand til å kjøre større jobber for å ajourholde debitormassen med denne type informasjon. ErgoGroups lille forundringshjørne Visste du at vi i ErgoGroup leverer flere interessante analyser av debitormassen? ErgoGroup har spesialkompetanse innen bank- og finanskrav? fisken ligger når den sover? Ha en flott og innbringende høstjakt etter nye og gamle debitorer! Med vennlig hilsen Ole Petter, Egil, Per, Dag og Ole og alle andre i ErgoGroup! Side 18 av 21

19 NIFnytt EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. Grensesnittet er bl.a. lagt opp med multisøkfunksjon som muliggjør søk mot flere registre samtidig, samt direkte søkeoverganger mellom de enkelte registrene. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Creditinform Dun & Bradstreet. Eiendomsverdi Motorvognregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Kartløsninger Kontaktpersoner er som vanlig Terje og Terje E-post Side 19 av 21

20 Side 20 av 21

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk

Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om endring av forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dd.mm.åååå med hjemmel i lov 24. mai 1929

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Oppsigelse Juridisk prosess

Oppsigelse Juridisk prosess Oppsigelse Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en enkel gjennomgang av de vurderinger bedriften må foreta, en kronologisk gjennomgang av oppsigelsesprosessen, herunder hvilke

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2012 20.12.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 6 Behandling av personopplysninger

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016

Vedtekter for Subsea Valley Org.nr Gjeldende fra 24. mai 2016 Vedtekter for Subsea Valley Org.nr. 996869253 Gjeldende fra 24. mai 2016 1 Navn og organisasjonsform Foreningens navn er Subsea Valley. 2 Formål Subsea Valley er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om

Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om Forskrift om endring i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) DATO: FOR-2012-12-19-1375 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2010 28.06.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 I strid med lovgivers vilje side 4 Salg av inkassotjenester side 6 Side 1 av 16 Generalsekretæren av

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om endring i forskrift om utsendte arbeidstakere NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 28.06.2017 nr. 1055 Forskrift om endring

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Fortrinnsrett for deltidsansatte Fortrinnsrett for deltidsansatte Foredrag på KAs Faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø Advokat Anne Marie Due 9. juni 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-3 første ledd: Deltidsansatte har fortrinnsrett

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

Lov om statens ansatte

Lov om statens ansatte Nettverk for personalkonsulenter UiO 6.12.2017 Lov om statens ansatte 3-års regelen og opphør av arbeidsforhold Kort om tema 3 års regelen utledet av 9 fast ansettelse oppnås etter tre års sammenhengende

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2. Faktisk leders ansvar og plikter side 8

NIFnytt. Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening. Generalsekretæren har ordet side 2. Faktisk leders ansvar og plikter side 8 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Faktisk leders ansvar og plikter side 8 Restanser i rettsapparatet side 16 Side 1 av 27 Leder av generalsekretær

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 1 STYRELEDERSKOLEN «En utviklings- og nettverksarena for styrer og styrers arbeid.» 2 STYRELEDERSKOLEN Praktisk orienterte intensivseminarer

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF). Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055. Rettelser: 12.07.2017 ( 4, ortografi).

Detaljer

Omkostninger av tre krav mellom samme parter

Omkostninger av tre krav mellom samme parter Omkostninger av tre krav mellom samme parter Utskriftsdato: 20.1.2018 08:16:35 Status: Gjeldende Dato: 5.12.2005 Nummer: 134-2005 Utgiver: Inkassoklagenemnda Dokumenttype: Avgjørelse/vedtak Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv Vår dato Deres dato 05.2016 Vår referanse Deres referanse 16/3783 1 av 1 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse - endringer i EØS-forskriften om godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2013 01.07.2013 15. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 7 Nytt fra Inkassoklagenemndas møter side 7 Kan eller vil et spørsmål om

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Ronny Strømnes Styrekonsulent

Ronny Strømnes Styrekonsulent 14.10.2014 1 Visjon Styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs, og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett

Høring Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Helse- og omsorgsdepartementet Att.: Marianne

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Månedsbrev - juni 2013

Månedsbrev - juni 2013 Månedsbrev - juni 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat på vegtrafikklovens område Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet xxxx med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 13, 19, 19 a, 26,

Detaljer

VEDTEKTER. Virke Inkasso

VEDTEKTER. Virke Inkasso VEDTEKTER Virke Inkasso 1 NAVN Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI). 2 ORGANISERING VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI skal ha egne bransjevedtekter

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret

Dokumenttype: Instruks Dokumenteier: Styret Godkjent av: Styret 1. Formål Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 39 Lov om endringer i lov

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 69 Lov om godkjenning

Detaljer

Revisjon og revisorer.

Revisjon og revisorer. Revisjon og revisorer. Utskriftsdato: 3.1.2018 04:54:45 Status: Gjeldende Dato: 25.6.1999 Nummer: FOR-1999-06-25-712 Utgiver: Finansdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel: Forskrift om revisjon

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport

Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Forslag til forskrift om organisering av arbeidstiden til personer som utfører mobilt arbeid innenfor vegtransport Fastsatt av Samferdselsdepartementet [ dato ] med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer