nr årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 3. 2007 01.11.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2"

Transkript

1 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet side 8 Styrets oppgaver side 11 Side 1 av 21

2 Leder av generalsekretær Thor A. Andersen Sommarøy, Sommarøy, Sommarøy Forrige nummer startet jeg med sommer, sommer, sommer. Denne gangen må det bli Sommarøy som innleder mitt bidrag til NIFNYTT. Baard har noen betraktninger på dette arrangementet i sitt innlegg. Og, jeg må si meg hjertens enig når han syns det er dårlig at kun 26 av våre medlemsbedrifter stiller. Når det er sagt; all honnør til de som var der. Aktive deltagere i alle fora og hyggelige, kollegiale samtaler i alle pauser og sosiale aktiviteter. Tusen takk for det! For å sikre størst mulig deltagelse neste år vil jeg allerede nå be dere sette av dagene 23. til 25. oktober Da er det stor sannsynlighet for at det blir en av de nye Colorline ferjene (Fantasy eller Magic) til Kiel. Generalforsamling/Inkassofagdager mars 2008 Da kan vi vel, like godt be dere sette av dagene 27. og 28. mars 2008? Gardermoenområdet, som vanlig. Har dere ønsker om tema, work-shops, innlegg etc. send oss en melding, så skal vi se hva vi kan gjøre. Vel møtt på Gardermoen i mars! Merverdiavgift Forbrukerrådet har i korrespondanse med Oslo Fylkesskattekontor og Skattedirektoratet reist spørsmål om klagenemndene i Norge egentlig er avgiftspliktige. De har, i brev den 21. september 2007 fått beskjed om at, jo de er nok det. Nemndenes utfakturering av sine driftskostnader vil være avgiftspliktige dersom det overstiger kr ,- i året. For vår del innebærer dette at vi nå vil registrere Norske Inkassobyråers Forening i Merverdiavgifts-mantallet. Således vil ikke bare utfaktureringen av andel driftskostnader Inkassoklagenemnda bli tillagt MVA, også enkelte andre deler av vår omsetning vil bli avgiftsbelagt. Dette vil dere få nærmere informasjon om når budsjettet for 2008 sendes ut for postal avstemming. Utdanningsplanen Vi registrerer fortsatt god deltagelse på våre kurs. I skrivende stund har vi en dialog med Tone Thomassen om en liten serie oppfrisknings-/påfyllingskurs. Oversikt over disse vil bli sendt ut i løpet av november. fortsetter Side 2 av 21

3 Generalsekretærens hverdag Jeg skal ikke liste opp alle mine daglige gjøremål. Men, jeg vil nevne noen, siden flere av foreningens prosjekter/oppgaver tar lenger tid enn vi trodde. En av disse er Bransjenormen for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen. Mesteparten er riktignok på plass, Imidlertid har vi valgt å kjøre en ekstra runde på spørsmålet om bransjens behov for kredittopplysninger (d.v.s. vask mot slike registre). Vi føler det er riktig å sørge for at listen legges i riktig høyde her. Videre følger vi opp arbeidet med forskriften til Aa-registeret. Den er ennå ikke ferdig og vi venter med spenning på muligheten til oppslag i dette registeret. Vi har en løpende dialog med EDB Infolink som vil distribuere tjenesten. Så har vi den evige oppfølgingen av forliksråd og namsmenn, med bakgrunn i fortsatte mangler i SIAN, deres dataverktøy. Her må vi skryte av samarbeidet med Politidirektoratet. Hver eneste melding de mottar fra undertegnede, etter innrapportering fra dere blir fulgt opp prompte. Vi er også i dialog med Statens Innkrevingssentral om tilrettelegging for elektronisk samhandling. Likeså har vi startet en dialog med Domstoladministrasjonen på det samme området. Til sist vil jeg nevne arbeidet med tolkninger og forståelse av reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven samt den nye tvisteloven. Formkrav, dokumentasjonskrav, varslinger etc. Her må dere varsle meg fortløpende dersom noe dukker opp. Vil du ha inn en kunngjøring, noe du vil dele med andre, en annonse eller annet i NIFnytt? Ta kontakt med oss pr. telefon , eller send oss en e-post: Side 3 av 21

4 Innholdsfortegnelse: Leder side 2 Møtekalender side 4 Kurskalender side 4 Formannen s hjørne side 5 HSH - Storsatsing på familieeide virksomheter... side 6 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet m.m. EØS-tilpasning i inkasso...side 8 Styrets oppgaver.... side 11 HSH - Arbeidsgivers plikt til å varsle om opphør av midlertidig ansettelse som varer mer enn ett år...side 15 Påfyllingskurs hos Namsmannen i Oslo...side 17 ErgoGroup s spalte..side 16 EDB Business Partner AS Informer side 19 Avslutningsvis noen bilder fra Sommarøy.side 20 Møtekalender 2007 Inkassoklagenemnda Lovutvalget Styremøte Inkassoklagenemnda Styremøte 05. november 08. november 15. november 03. desember 13. desember Kurskalender 2007/ 2008 Påfyllingskurs Namsmannen desember desember 2007 Kurs i den nye tvisteloven 10. januar 2008 Sted: Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo Påmeldingsfrist: til Kurs III 31. januar 2008 Datoer for nye kurs I, II og III i 2008 er klare, men kommer i neste NIFnytt Side 4 av 21

5 Formannen av Baard Sig. Bratsberg KrediNor AS Bransjemøte på Sommarøy er over. Vel blåst på alle måter, men også til ettertanke. Det var 26 av 70 medlemmer som var tilstede (med til sammen xx deltakere og sponsorer). Rent foreningsmessig er dette en for dårlig oppslutning. Program eller stedsvalg er ingen forklaring man må være tilstede for å påvirke både vei valg og innhold. Særlig gjelder dette i en liten bransjeforening. Denne gangen var vi i Norge, noe kritikerne av utenlandsturene ville, men deltakelsen uteble. Av et godt mottatt program var det formodentlig informasjon om den nye Tvisteloven som fikk størst oppmerksomhet. Selve Tvisteloven er som lov enorm og de nye reglene vil gi bransjen store utfordringer. Loven medfører et stort informasjonsbehov innad i medlemsbedriftene mens også utad overfor våre oppdragsgivere. Vår kunnskap om de nye reglene vil ha mye å si for bransjens renommé. Sommarøy ligger like langt fra Oslo som Roma. For noen år siden var vi også der. De fleste forbinder nok Sommarøy med sommer og midnattssol, og det er sikkert flott der da. Det var imidlertid fascinerende å oppleve det stormfulle Sommarøy i oktober, hvor snøen allerede hadde vært og når vi ankom lå snøen vannrett i vindkastene som tangerte storm styrke. Tross mye vær ble det planlagte programmet gjennomført mange sosiale aktiviteter og mye samvær. Imponerende vertskap på hotellet gjorde oppholdet til en opplevelse. Vel gjennomført og all honnør til Lise og Thor. Baard Sig. Bratsberg Side 5 av 21

6 HSH - Storsatsing på familieeide virksomheter HSH organiserer svært mange medlemmer som er opptatt av privat eierskap. Derfor satser organisasjonen på å tilrettelegge informasjon og hjelp som er tilpasset familieeide virksomheters behov og situasjon. Vi har lenge arbeidet med rammevilkårene for familieeide virksomheter og har bygget opp stor kompetanse innenfor blant annet skatt og avgift, økonomisk politikk og politisk påvirkning. HSH bidro blant annet aktivt til at investeringsavgiften ble fjernet. I tillegg jobber vi for et enklere og mer rettferdig skattesystem gjennom skattereformen og for et nytt pensjonssystem som gjør at det lønner seg å være lengre i arbeid. Eierskifte er også et svært aktuelt tema for tiden. Dessuten har familieeide virksomheter mange spørsmål om organisasjonsform, for eksempel om samme person kan være både eier, styremedlem eller -leder og daglig leder, sier direktør for forretningsmessig tjenesteyting Heidi Lill M. Oppegaard i HSH. Nettsatsing HSH har nå etablert en egen web side for familieeide virksomheter. For å gjøre en best mulig jobb mot våre medlemmer, har vi nå etablert en egen nettside som skal informere om aktuelle saker innen privat eierskap. Siden inneholder nyheter, linker til relevante informasjonskanaler, HSHs programerklæring og generell informasjon til medlemmene. Etter hvert som HSH utvikler dette satsingsområdet, vil mer informasjon bli tilgjengelig på siden. Målet er å etablere en informasjonsportal med stor verdiskapning medlemmene, sier markedsutvikler Hege A. Neergaard i HSH. Etablering av nettverk Andre kvartal i år gjennomførte HSH en spørreundersøkelse for å skaffe en bedre oversikt over hva slags privat eierskap HSH har i sine rekker og hvilke utfordringer disse medlemmene står overfor. Analysen av resultatene ga gode indikasjoner på fordeling av privat eierskap innen bransjene vi organiserer, type organisasjonsform og om virksomhetene er familieeide eller ikke. Undersøkelsen indikerer at så mye som 70 prosent av HSHs medlemmer kan være familieeide. I etterkant av spørreundersøkelsen og analysen inviterte HSH et utvalg medlemmer fordelt på bransjer til et møte i Ingeniørenes Hus i Oslo i juni. Møtet hadde som mål å reise en diskusjon med de inviterte virksomhetene slik at HSH fikk et grunnlag til å videreutvikle medlemstilbudet og åpne for nye muligheter innen privat eierskap. Møtedeltakerne ble også invitert til å opprette arbeidsgrupper/nettverk for familieeide virksomheter. fortsetter Side 6 av 21

7 Lover videre satsing Heidi Lill M. Oppegaard sier HSH vil utvide satsingen på familieeide virksomheter fremover. Vi vil konsentrere oss privat eierskap, og da spesielt familieeide virksomheter, innen emner som eierskifte, arv og generasjonsskifte, formuesforvaltning, styringsmetoder, finansieringskilder og -muligheter, globalisering, privat kontra offentlig eierskap og eierstyring. For mer informasjon, besøk HSHs hjemmeside for familieeide virksomheter: eller kontakt Heidi Lill M. Oppegaard på e-post h- eller på telefon Fikk du ikke med deg forrige utgave NIFnytt: Sjekk her: Side 7 av 21

8 Forslag til endringer i kvalifikasjonskrav for å drive inkassovirksomhet m.m. - EØS-tilpasning i inkasso av advokat Rune Stavenes fra AdvokateneAndersen Laastad Stavenes og Aarseth I Innledning Justisdepartementet har lagt ut på høring et forslag som går ut på å endre kvalifikasjonskravene for å drive inkassovirksomhet. Denne endringen kommer som følge av at Norge som EØS-stat har forpliktelser i forhold til å tillempe tjenesteutøving fra utøvere fra EØS-stater, i Norge. I den forbindelse må vilkårene for å drive inkasso i Norge harmoniseres med de generelle regler for virksomhetsutøvelse mellom EØS-land. Advokat Rune Stavenes Foto: Veronica Strømme, Bergen II Endringene De aktuelle endringene, gjelder inkassoloven 4 og 5. I inkassolovens 4 vil det bli gitt en ny regel som henviser til at inkassovirksomhet som går ut på ervervsmessig eller stadig inndriving av forfalte pengekrav for andre (fremmedinkasso), kan drives midlertidig av personer fra andre EØS-stater. De nærmere reglene for slik midlertidig utøvelse skal kunne gis i forskrifts form. Etter gjeldende rett så kreves det at fremmedinkasso skal drives av foretak som har inkassoløyve, jfr. inkassoloven 4, 1.ledd. Dessuten kan slik virksomhet drives i medhold av norsk advokatbevilling. For så vidt gjelder oppkjøpsinkasso (virksomhet som går ut på oppkjøp og egen inndriving av forfalte pengekrav), kan denne virksomheten drives av institusjoner som har rett til å drive finansieringsvirksomhet etter lov av nr. 40 (finansieringsvirksomhetloven). fortsetter Side 8 av 21

9 Inkassoloven 4 skiller ikke mellom permanent og midlertidig utøvelse av slik virksomhet. På generelt grunnlag er det imidlertid gjort i et direktiv fra EU, rådsdirektiv 2005/36/EF. For å møte dette, har man således åpnet for midlertidig virksomhet fra personer fra andre EØSstater, dog slik at de nærmere regler for dette vil bli gitt i forskrifts form. Det er et åpent spørsmål hvor praktisk slik midlertidig inkassovirksomhet er, men for å møte de generelle kravene i EØS for aktører som bare ønsker å tilby sine tjenester midlertidig i Norge, så må man legge til rette for dette ved en tillemping av norsk lovgivning. Videre har man også sett at vilkårene for å drive fremmedinkasso, også må tillempes slik at de harmonerer med de gjeldende direktiv som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen. Det foreligger to forskjellige direktiv som gir regler om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner innen EØS-området. Dette er rådsdirektiv nr. 92/51/EØF og parlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF. Justisdept. har funnet at reglene i dagens inkassolov om inkassoløyve og innholdet i nevnte direktiver, nødvendiggjør en endring/tillemping ift. de aktuelle rådsdirektiv. Det er å presisere at dette gjelder adgangen til å drive fremmedinkasso. Når det gjelder oppkjøpsinkasso har Justisdept. funnet at bevillingsreglene til denne type inkassovirksomhet ikke omfattes av de nye yrkeskvalifikasjonsdirektivene fra EØS. Det er av den grunn ikke gjort endringer i reglene om vilkårene for å kunne drive oppkjøpsinkasso. Når det gjelder endringene i adgangen til å drive fremmedinkasso, er det funnet at det er nødvendig å gjøre endring i vilkårene i 5 i inkassoloven. Det presiseres at dette gjelder bare i forhold til søkere fra en annen EØS-stat. Det det konkret gjelder er å gjøre unntak fra kravet om minst tre år praktisk erfaring for de utenlandske søkere fra EØS. Her skal EØSsøkeren dokumentere yrkeskvalifikasjoner fra en annen EØS-stat i samband med det nye yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF. Hvilke krav som skal fremlegges, avhenger av hvorvidt kvalifikasjonsbeviset til fortsetter Side 9 av 21

10 denne virksomhet i en annen EØS-stat er lovregulert eller ikke. Dersom dette ikke er lovregulert den andre EØS-staten, må saksøkeren i tillegg til fremleggelse av kvalifikasjonsbevis, ha drevet inkassovirksomhet på heltid i minst to år i løpet av de ti siste årene i en annen EØS-stat. Kvalifikasjonsbevis vil være et kompetansebevis eller andre dokumentasjoner for formelle kvalifikasjoner. Kvalifikasjonsbeviset må være utferdiget av en kompentent styresmakt innenfor den EØS-staten. Kvalifikasjonsbeviset må bekrefte profesjonelle kvalifikasjoner innenfor et visst nivå sett i forhold til det som kreves i Norge. III De konkrete lovforslag 4 første ledd skal lyde: Inkassovirksomhet kan bare drives av foretak som er registrert i foretaksregisteret og har bevilling hvis ikke annet følger av tredje til femte ledd. 4 nytt femte ledd skal lyde: Kongen kan i forskrift gi regler om inkassovirksomhet som gjelder ervervsmessig eller stadig inndrivelse av forfalte pengekrav for andre, også kan drives midlertidig av personer fra andre EØS-stater, og kan gi nærmere regler om midlertidig utøvelse av slik inkassovirksomhet. 5 andre ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde: Kravet om tre års praktisk erfaring med inndriving av pengekrav gjelder ikke for utenlandske EØS-statsborgere som har kvalifikasjonsbevis fra annen EØS-stat som nevnt i direktiv 2005/36/EF artikkel 13 nr. 1 eller nr. 2. Dersom kvalifikasjonsbeviset ikke er lovregulert i den andre EØS-staten, må søkeren i tillegg ha drevet inkassovirksomhet på heltid i minst to år i løpet av de siste ti årene i en annen EØS-stat. I og med at lovforslaget p.t. er ute på høring, er det p.t. ikke kjent om endringene trer i kraft, og eventuelt når. Side 10 av 21

11 Styrets oppgaver av advokat Tone Thomassen Advokatene Berit Heide & Tone Thomassen Styret er selskapets ledelse og har som hovedoppgave å forvalte aksjonærenes eierinteresser på best mulig måte. Etter aksjelovene og andre lovbestemmelser er styret i et aksjeselskap tillagt en rekke oppgaver av formell art vedrørende selskapets forvaltning og ledelse. I lovgivningen er det formulert slik at styret skal sørge for å utføre oppgavene. Hvem som faktisk utfører oppgavene er det i stor grad opp til styret selv å organisere. Det kan være styreleder eller ett av styremedlemmene, men det kan også være daglig leder som faktisk forestår de enkelte arbeidsoppgavene. I større bedrifter og konsern kan det være ansatt egne personer som har som hovedoppgave å ta seg av papirarbeidet i forbindelse med styrets oppgaver. Advokat Tone Thomassen Styret skal blant annet opprette et aksjeregister eller en aksjeeierbok hvor selskapets aksjonærer registreres, avgjøre om samtykke skal gis ved overdragelse av aksjer, varsle eventuelle forkjøpsberettigede ved overdragelse av aksjer. Styret skal dessuten ansette daglig leder og har personalansvar for denne, avholde styremøter, utarbeide forslag til endringer av selskapets aksjekapital, fremlegge forslag om utdeling av utbytte, forestå innkalling til generalforsamlingen, sørge for nødvendig innsending av meldinger til Foretaksregisteret, mv. På mer overordnet nivå skal styret sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Hva som ligger i at styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, må avgjøres konkret for hvert enkelt selskap, og vil avhenge av hvilken type virksomhet selskapet driver. I aksjeselskaper har styret plikt til å fastsette planer og budsjetter i den utstrekning det er nødvendig. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten, ved å utarbeide forretningsplaner og strategi for å nå selskapets målsetning. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret er pålagt en aktivitetsplikt med hensyn til å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. fortsetter Side 11 av 21

12 Styret har rett og plikt til å iverksette de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Det er gitt regler om styrets handleplikt i tilfelle kapitalen ikke er forsvarlig. Hva som ligger i begrepet forsvarlig egenkapital beror på en konkret og individuell vurdering. Det er således ikke mulig å tallfeste kravet til egenkapital generelt. Kravet til forsvarlig egenkapital skal vurderes ut fra en forutsetning om fortsatt drift. Dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. I en slik situasjon må styret vurdere ulike alternativer, blant annet omlegging eller rasjonalisering av virksomheten, anmodning til aksjeeierne om tilførsel av kapital mv. Hvis slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, plikter styret å foreslå at selskapet oppløses. Styrearbeidets betydning har lenge vært undervurdert. Begrepet å sitte i styret er betegnende for den arbeidsinnsats mange styremedlemmer legger ned i sine verv. Det er ikke formelle krav til styremedlemmers kompetanse, og tradisjonelt har det vært svært mange såkalte tante styrer, - styrer bestående av familie eller bekjente med eneste formål å tilfredsstille lovens formelle krav til styre. På denne måten har selskapets forvalting vært prisgitt daglig leders kompetanse og kapasitet. I den senere tid er det blitt vanligere å hente inn eksterne krefter i styrearbeidet for å komplettere kompetansen i ledelsen av selskapene og for å gi daglig leder en støtte, og for å profesjonalisere styrearbeidet. Hva som er fornuftig valg av styremedlemmers kompetanse avhenger av hvor i livssyklusen selskapet er. I etableringsfasen er det kanskje behov for personer med markedskompetanse og et stort nettverk, og det vil alltid være en fordel med økonomisk og / eller juridisk kompetanse i et styre. - Dette er en artikkel i en serie om styrearbeid. I neste nummer av NIFnytt vil jeg ta for meg styrets handleplikt ved tap av egenkapital. Side 12 av 21

13 HSH Arbeidsgivers plikt til å varsle om opphør av midlertidig ansettelse som varer mer enn ett år I noen tilfeller varer midlertidige ansettelser ut over ett år. I slike tilfeller plikter arbeidsgiver å gi varsel til arbeidstaker senest en måned før arbeidsforholdet avsluttes, jf. arbeidsmiljølovens 14-9 (4). Unnlatelse av å gi varsel kan medføre konsekvenser for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstaker kan miste retten til dagpenger i åtte uker. Arbeidsgiver kan risikere at arbeidstaker reiser krav om erstatning for tapte dagpenger samt krav om fast stilling. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. På visse vilkår har arbeidsgiver adgang til å ansette midlertidig for å dekke opp arbeidskraftsbehov i tidsavgrensede perioder. Unntaksbestemmelsen om adgangen til å avtale midlertidig ansettelse fremgår av arbeidsmiljølovens Vilkårene for midlertidig ansettelse er typisk oppfylt ved vikariat i forbindelse med fødsel, langvarig sykdom, og kan også være oppfylt ved sesongarbeid og prosjekter. Dersom den midlertidige ansettelsen varer ut over ett år får arbeidsgiver plikt til å varsle arbeidstakeren om fratredelsesdato minst en måned før tidspunktet for fratreden. Varslingsplikten gjelder selv om det er avtalt at avtaleforholdet utløper en bestemt dato og opphører uten oppsigelse. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan ikke lovlig avtale seg bort fra varslingsplikten, jf. arbeidsmiljøloven 1-9. Varselet skal være skriftlig, og er gitt når det er kommet frem til arbeidstakeren. Unnlatelse av å gi slikt varsel medfører at arbeidsgiver ikke kan kreve at arbeidstaker fratrer stillingen før en måned etter at varsel er gitt, jf. arbeidsmiljøloven 14-9 (4). Arbeidstaker plikter å betale lønn helt frem til arbeidstaker plikter fratrer. Dersom arbeidsavtalen eller tariffavtale angir at midlertidig ansettelse skal bringes til opphør med oppsigelsesfrist på en måned eller mer, vil oppsigelsen være tilstrekkelig varsel etter loven. Loven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker inngår avtale om at arbeidstaker allikevel fratrer ved utløp av vikarperioden, selv om slikt varsel ikke er gitt. En slik fremgangsmåte fra arbeidsgivers side tilrådes ikke da dette kan medføre etterfølgende erstatningskrav fra arbeidstakeren. Ved en slik avtale som nevnt over fratrer arbeidstaker før hun/han er pliktig til det, og det kan medføre problemer med å få utbetalt dagpenger fra NAV. Arbeidstaker risikerer at NAV anser arbeidstaker for å ha sluttet uten rimelig grunn, noe som kan medføre tap av retten til dagpenger i åtte uker (forlenget ventetid), jf. folketrygdloven 4-10 b). Arbeidsgiver risikerer da at arbeidstaker reiser krav om erstatning for sitt økonomiske tap (som minst kan bli dagpenger i åtte uker), på grunn av at arbeidsgiver ikke har oppfylt sin lovpålagte plikt til å varsle. fortsetter Side 13 av 21

14 Vi har sett eksempler på at NAV har bedt arbeidsgiver gi bekreftelse på sluttårsak og dokumentere at varsel er gitt i henhold til arbeidsmiljøloven. Virksomheten plikter å gi denne informasjonen, jf. arbeidsmarkedsloven 19. Kravet til varsling etter loven må ikke ses på som en mulighet til å forlenge midlertidige arbeidsforhold ut over det loven åpner for. For eksempel ved at partene avtaler at arbeidstaker fratrer når man senere blir enig om det, eller at arbeidsgiver kan be den ansatte om å fratre ved å gi varsel på senere tidspunkt. Fortsettelse av det midlertidige avtaleforholdet forutsetter at vilkårene i loven for midlertidig ansettelse er oppfylt. Dersom arbeidsgiver unnlater å gi varsel, og lar arbeidsforholdet fortsette, risikerer arbeidsgiver at arbeidstaker reiser krav om fast ansettelse. Grensen mot retten til fast ansettelse er uklar og skjønnsmessig. For arbeidstakere som er sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år gjelder en lovbestemt rett til samme stillingsvern som fast ansatte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljølovens 14-9 (5). Av jurist Morten Bjerkhaug i arbeidsgiveravdelingen i HSH Påfyllingskurs hos Namsmannen Den og desember 2007 har vi igjen fått Namsmannen i Oslo til å hjelpe oss med påfyllingskurs. Dette er et kurs som har vært veldig populært og dere går blant annet igjennom utlegg i praksis. Tanken med å gjennomgå saker er at det er nyttig, og ikke minst vise hvordan det nye saksbehandlingssystemet virker. Videre vil det bli brukt tid på den nye tvisteloven med hovedvekt på virkningene for inkassobransjen. Invitasjon til kursene vil bil sendt ut til uken, og påmeldingsfristen vil bli kort (16. november) da det har noe med klargjøring av utleggene å gjøre til hvert enkelt byrå. Det er videre ikke plass til så mange på hver av kursene, så det vil si at først til mølla osv En fin anledning til å få 10 timer i forhold til autorisasjonen. Side 14 av 21

15 Jeg har startet opp egen advokatvirksomhet i Larvik, i kontorfellesskap med advokat Berit Heide. Vi hjelper deg gjerne med: - bistand i klagesaker overfor inkassoklagenemnda eller ordinære klager fra skyldnere - spørsmål i den daglige saksbehandlingen - tvistesaker, utenrettslige og rettslige - gjennomgang og signering av utkastelsesbegjæringer - konkurspågang - opplæring av nye saksbehandlere/oppfrisking av gammel kunnskap - Innlegg/forelesning på kundesamlinger/seminarer I tillegg til innfordring dekker vi fagområder innen: - kontraktsrett - selskapsrett, herunder styrearbeid - skatt og avgift - fast eiendoms rettsforhold - arv/familie/skifte/generasjonsskifte - forsikring/skadeoppgjør Kontakt oss gjerne for en avtale om løpende bistand, eller i enkeltsaker. Vi holder til i Yttersø Businesspark i Larvik, Elveveien 34, postboks 2221 Stubberød, 3255 Larvik. Tone: tlf: , mobil: , e-post: Berit: tlf: , mobil: , e-post: Side 15 av 21

16 ErgoGroups s spalte ErgoGroup lanserte i vår en flunkende ny nettbutikk - infotorg.no og dette er vårt hovedgrensesnitt ut til våre kunder. Sammen med våre kunder og partnere lager vi nødvendige tilpasninger slik at brukerne får mest mulig effektiv innhenting av den informasjonen de trenger til enhver tid. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra våre brukere, og vil fortsette å videreutvikle nettbutikken både med tanke på innhold, og på funksjonalitet. Målet vårt er å levere riktig informasjon inn i riktig prosess til riktig tid. ErgoGroups NIF kundeteam Vi har nylig utvidet vårt kundeteam for å styrke vår satsning innen innfordringsbransjen. En del av foreningens medlemmer har allerede stiftet bekjentskap med kundeteamets tre nye medlemmer Per Stenerud, Dag Rustad og Ole Jonassen. For mange av medlemmene er disse tre ikke helt ukjente, da de har lang erfaring fra blant annet kredittinformasjonsbransjen. Per, Dag og Ole vil sammen være aktive ute blant foreningens medlemmer, slik at kundeteamet best kan løse hverdagsutfordringene dere står overfor. Ta kontakt med personene nedenfor dersom det er noe du lurer på vedrørende våre infotorgtjenester. Fagområde Navn Telefon e-post Tjenesteutvikling Egil Årrestad Tjenesteutvikling Ole Jonassen Fagansvarlig Per Stenerud Inkasso Fagansvarlig Vask Dag Rustad Produktsjef Ole Petter Paulsrud fortsetter Side 16 av 21

17 Ole Jonassen Dag Rustad Per Stenerud Nyheter i tiden fremover ErgoGroup ønsker å se nærmere på en del sentrale problemstillinger som innfordringsbransjen står ovenfor. Vi har allerede i dag en av de beste løsningene for riktig identifisering av debitor, i og med at vi har en løsning for å sammenstille både juridisk og faktisk bostedsadresse gjennom infotorgperson. Integrasjon mot adresser fra posten og kontaktopplysninger fra Opplysningen 1881, gjør at vi med større grad kan tilby dere som kunder, en sikrere identifisering. Vi kan i den forbindelse minne om erfaringen som ABC Kredittstyring AS har gjort ved bruk av denne tjenesten, og som vi gjenga i siste utgave av NIF-nytt i 2006: Vi har testet ErgoGroups tjeneste infotorgperson i tre uker på en del returpost samt noen saker der det ikke er har blitt meldt adresseendring til Folkeregisteret. Resultatene viser en 70 % økning av nye adresser. Vi er meget godt fornøyd med tjenesten, og har derfor bestemt oss for å abonnere på denne. Hva så når identifiseringen er gjort? Hva trenger vi av informasjon om debitor? Hva eier vedkommende? Hvor mye er belånt? Hva er eiendelene faktisk verdt? Er det noe å hente ved å gå videre med saken? Er saken reinspikka svindel? Vi lager nå flere typer sammenstilte søk som vil passe inkassobransjen som hånd i hanske på dette feltet. Her vil vi også kunne påvirkes gjennom innspill fra medlemmene. Det viktigste er tross alt at dere får noe dere kan benytte for å effektivisere og forbedre saksarbeidet! Integrasjonsløsning basert på WebServices ErgoGroup tilbyr alle sine innholdstjenester i et enhetlig integrasjonsgrensesnitt basert på WebServices. Skulle du ønske at opplysningene fra kildene kom automatisk inn i ditt saksbehandlingssystem? Du får automatisk verifisert bla personopplysninger, foretaksopplysninger, og kan sjekke heftelser på debitorers kjøretøy og eiendommer. Ta kontakt med oss for mer informasjon!! Side 17 av 21

18 Ajourtjenester Kundeteamet i ErgoGroup inneholder også spesialkompetanse innen fagområde ajourtjenester. Vi ser at en god del av foreningens medlemmer ønsker å holde sin debitormasse fortløpende oppdatert mot en rekke type offentlige og private registre. Blant annet vil vi lage en løsning mot Løsøreregisteret for å være i stand til å kjøre større jobber for å ajourholde debitormassen med denne type informasjon. ErgoGroups lille forundringshjørne Visste du at vi i ErgoGroup leverer flere interessante analyser av debitormassen? ErgoGroup har spesialkompetanse innen bank- og finanskrav? fisken ligger når den sover? Ha en flott og innbringende høstjakt etter nye og gamle debitorer! Med vennlig hilsen Ole Petter, Egil, Per, Dag og Ole og alle andre i ErgoGroup! Side 18 av 21

19 NIFnytt EDB Business Partner AS informerer EDB Business Partner kan tilby informasjon fra en rekke ulike informasjonskilder. Vi kan tilby online oppslag mot de fleste offentlige data og andre kilder i ett brukergrensesnitt. Grensesnittet er bl.a. lagt opp med multisøkfunksjon som muliggjør søk mot flere registre samtidig, samt direkte søkeoverganger mellom de enkelte registrene. EDB kan også ved hjelp av vask og vedlikeholdstjenester hjelpe deg med å holde ditt kunderegister á jour. Dette kan bidra til å spare unødvendige kostnader og frustrasjon forbundet med returpost og utilfredse kunder. På vår webløsning får dere i dag tilgang til: Det sentrale folkeregister Enhetsregisterets- og Foretaksregisteret Løsøreregisteret Eiendomsregisteret Borettsregisteret Telefonkatalogen 1880 Creditinform Dun & Bradstreet. Eiendomsverdi Motorvognregisteret Bilverdi, estimering av bilverdi Kartløsninger Kontaktpersoner er som vanlig Terje og Terje E-post Side 19 av 21

20 Side 20 av 21

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Private gjeldsforhandlinger side 7 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital side 14 Side 1 av 20

Detaljer

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2009 09.11.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Kjøpsrettslig mangel i forbrukerkjøp side 7 Utvalgte emner om arveavgift side 9 Side 1 av 18 Leder

Detaljer

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 7 Tvangssalg fast eiendom en oversikt

Detaljer

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4

nr. 4. 2004 22.12.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Formannen har ordet side 4 Om endringene i skatteloven side 6 Fraråding i forbindelse med låneopptak og kausjon side 14 Side 1 av 22 Leder

Detaljer

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2004 02.04.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Hva er forskjellen på avskjed og oppsigelse side 6 Fremtidens call-senter? Side 20 Side 1 av 1 Leder

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 nr. 4-2001 / Årgang 3 Innhold: Datatilsynet gjennomfører flere kontroller / side 3 Vellykket 20 års jubileum/ side 6-7 NIF med egne påfyllings-/ oppfyllingskurs / side 5 nifnytt medlemsblad for norske

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 nr. 2-2001 / Årgang 3 Innhold: Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 Internasjonal inkasso er bare for spesialister / side 5 nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Verdt å vite. Praktisk. styrearbeid. er hovedtema i første nr av Verdt å vite 2014. Les mer på s8-10. 1-2014

Verdt å vite. Praktisk. styrearbeid. er hovedtema i første nr av Verdt å vite 2014. Les mer på s8-10. 1-2014 Nyttig informasjon til styrene fra forvaltnngssjefen side 3 Ny side - interessante, nyttige og informative småsaker side 5 Nye sider - samarbeidsavtaler til forvaltningskunder NBBO side 18-19 Verdt å vite

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2010-16. årgang Tema Hverdagsjuss Eurojuris Informerer Innhold I dette nummeret av Eurojuris Informerer har våre artikkelforfattere skrevet om temaer som berører dere klienter

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

nr. 4. 2011 20.12.2011 13. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2011 20.12.2011 13. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Beregning av MVA ved rettslige tiltak for utenlandske oppdragsgivere side 8 Direkte tvangsinndrivelse

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Unngå oppsigelsesfeller

Unngå oppsigelsesfeller SKATTEBETALEREN #1 2015 ARBEIDSLIV: Unngå oppsigelsesfeller REVIDERT BUDSJETT: Scheel-løst NÆRINGSDRIVENDE: Gode tips til næringsoppgaven BIL: Endring i bilbeskatning? KOMMENTAR - Hva ligger i begrepet

Detaljer

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning

Eurojuris. Nr. 1/2009 15. årgang. Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris informerer Nr. 1/2009 15. årgang Tema: Sentrale regler i offentlig forvaltning Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør til

Detaljer

Forenkling og modernisering av aksjeloven

Forenkling og modernisering av aksjeloven Rapport Forenkling og modernisering av aksjeloven En utredning av advokat Gudmund Knudsen Skrevet etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet Til Justis- og politidepartementet Justisdepartementet

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer nr. 3-2000 Innhold: Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Moms på tjenester + Utdanningsplan Lovutvalget

Detaljer

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Av Trygve Sørensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1

Detaljer