Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert. Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Prosjekt kostnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert. Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Prosjekt kostnad"

Transkript

1 6.1 Talltabell investeringsprogram (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Budsjettjusteringer Tidligere budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste Barnehage Opprusting av IKT i barnehager 1,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 Digitale tavler i barnehagene 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Sum Barnehage 2,1 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 2,9 Tjeneste Førskolelokaler og uteareal 212 Inventar byggeprosjekter - barnehage 23,2 3,9 0,0 13,7 17,4 25,3 6,9 63,2 Kjøp/regulering av barnehagetomter 20,7 22,0-15,0 12,0 2,0 17,9 15,0 46,9 Sælen skole-tilrettelegging ifm b.hageprosjekt -1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Oppgradering uteareal barnehage 5,0 1,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Tidsriktige bygg / universell utforming 16,0 10,0-3,0 10,0 10,0 9,0 7,0 36,0 Valheim skole, kjøp og ombygging til barnehage 74,6 30,0 30,2 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 14,4 Minde barnehage 56,5 9,5 15,0-4,5 20,0 16,5 0,0 0,0 36,5 Årstad brannstasjon barnehage - permanent 10,0 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Barnehage Ulriken avlastningsskole 35,0 25,0 0,0-25,0 0,0 12,0 10,0 13,0 35,0 Solheimslien barnehage 36,0 7,0 20,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun 9,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Nattland oppveksttun 0,0 0,0 0,0-9,0 4,5 4,5 0,0 0,0 9,0 Nordnes oppveksttun byggetrinn 1 (Haugeveien 40) 33,5 9,5 10,0-17,0 26,0 5,0 0,0 0,0 31,0 Indre Arna barnehage - permanent barnehage 35,0 10,0 0,0-5,0 0,0 20,0 10,0 0,0 30,0 Møhlenpris oppveksttun barnehage 28,6-10,0 21,5 0,0 15,0 0,0 2,1 0,0 17,1 Nygårdsparken barnehage 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 12,1 0,0 33,6 Vadmyra barnehage 33,6 10,8 22,8-7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Solhaug skole barnehage 33,6 4,5 4,5 0,0 9,5 15,1 0,0 0,0 24,6 Trollskogen barnehage 33,6 11,5 14,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 Avsatt til nye barnehageplasser 19,6 0,0-19,6 19,6 7,2 0,0 0,0 26,8 Sollien barnehage 29,0 10,0 15,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Skansemyren barnehage 33,6 0,0 0,0 10,0 6,5 17,1 0,0 0,0 23,6 Nordnes oppveksttun byggetrinn 2 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 16,0 Montana barnehage 33,6 0,0 0,0 0,0 5,0 14,3 14,3 0,0 33,6 Storetveit barnehage 33,6 4,0 0,0 0,0 14,8 14,8 0,0 0,0 29,6 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Prosjektering/regulering barnehage 0,0 0,0-0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Sum Førskolelokaler og uteareal 218,3 198,4-95,5 214,0 191,4 122,7 63,9 591,9 Sum 01A Barnehage 220,5 199,1-95,5 214,7 192,1 123,4 64,6 594,9 Tjenesteområde 01B Skole Tjeneste Vanlig grunnskoleundervisning Satsing på realfag 16,2 7,8 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Investering IKT skolebruksplan 3,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 3,0 IKT-løsning for elevene 82,0 42,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Trådløse nettverk i skolen 15,5 10,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Byggningsmessige IKT-oppgraderinger 14,0 8,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum Vanlig grunnskoleundervisning 76,7 18,8 0,0 14,8 14,8 14,8 14,8 59,0 Tjeneste Skolelokaler og uteareal ENØK-tiltak 13,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Bønes skole, flerbrukshall 70,4 46,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skjold skole, flerbrukshall 32,5 31,5 1,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Inventar, byggeprosjekter - skole 113,0 75,0 0,0 34,3 52,1 19,3 43,3 148,8 Hålandsdalen Fjellstue/leirskole, ombygg og utbedr 24,1 14,3 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Spesialskoler, ombygging og utbedring 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Tiltak for funksjonshemmede 4,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Oppgradering av uteareal - skole 18,4 10,1 0,0 9,0 8,0 8,0 8,0 33,0 Landås skole, ny skole (OPS prosjekt) 0,0 66,0-66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hellen skole, utvidelse 145,0 73,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ulsmåg skole, ny skole 275,5 120,0 35,5 50,0 35,0 35,0 0,0 0,0 70,0 Inneklimatiltak - skole 331,5 296,5 30,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Damsgård, ny skole 325,5 0,0 37,5 0,0 82,5 90,0 90,0 25,5 288,0 Nattland skole, rehabilitering 3,0 3,0 0,0-3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 Garnes skole - påbygging/ombygging 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 0,0 153,0-59,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraord. vedl.hold skolebygg - reduksj etterslep 435,0 425,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskrift for badeanlegg i skolebygg 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 20,0 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) 477,0 164,0 151,0-65,5 40,0 152,5 35,0 0,0 227,5 Initielle kostnader (tomtekostnader) 75,0 50,0 25,0-24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Brannverntiltak 72,5 46,7 9,8-10,0 18,0 8,0 0,0 0,0 26,0

2 (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Tidligere Budsjettjusteringer budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Skeie skole, kapasitetsutvidelse 35,5 5,5 30,0-5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Råstølen volleyballhall 31,5 21,5 10,0-21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 21,5 Midlertidige tiltak og mindre tiltak ved strukturendring - skoler 10,0 5,0-7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 27,0 Innvendig oppgradering - skoler 40,4 79,6-20,0 45,0 45,0 45,0 45,0 180,0 Rolland skole utvidelse hovedskolen 24,8 0,0 4,0 0,0 5,0 10,8 5,0 0,0 20,8 Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 64,5 23,3 2,6-5,6 21,2 23,0 0,0 0,0 44,2 Søråshøgda skole - ny kapasitetsutvidelse inkl. gangvei 35,0 25,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Holen skole (ungdomsskoledel), ny skole 300,5 0,0 34,0 0,0 65,5 90,5 90,5 20,0 266,5 Skolebibliotek - tilrettelegging/ombygging 1,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Landås skole, riving av gammelt bygg 11,9 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Møhlenpris oppveksttun skole 200,4 0,0 36,5 0,0 29,9 60,0 60,0 14,0 163,9 Alrekstad skole - rehabilitering 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Hunstad skole (kjøp og rehabilitering) 130,0 0,0 0,0 0,0 32,8 40,0 40,0 17,3 130,0 Lyshovden oppveksttun - rehabilitering 40,0 0,0 0,0 27,0 8,0 5,0 0,0 0,0 13,0 Varden skole - rehabilitering 136,0 0,0 0,0 0,0 46,0 45,0 45,0 0,0 136,0 Minde skole ny rehabilitering ,0 0,0 0,0 37,0 11,0 28,0 0,0 0,0 39,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Prosjektutredning/prosjektering 13,0 2,0-2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Sum Skolelokaler og uteareal 1 624,5 810,0-119,1 615,1 731,4 463,8 199, ,2 Sum 01B Skole 1 701,2 828,8-119,1 629,9 746,1 478,5 213, ,2 Tjenesteområde 03B Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester Tjeneste Sykehjem døgnopphold BHO Investeringsprosjekter IKT - utskifting utstyr 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Sum Sykehjem døgnopphold 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Sum 03B Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 213 Tjenesteområde 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester Tjeneste Praktisk hjelp og bistand BHO Investeringsprosjekter IKT 10,2 0,0 0,6 0,0 5,7 2,6 1,3 0,0 9,6 Biler til transport av eldre og funksjonshemmede 8,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0 Sum Praktisk hjelp og bistand 8,5 2,1 0,0 7,2 4,1 1,3 0,0 12,6 Sum 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester 8,5 2,1 0,0 7,2 4,1 1,3 0,0 12,6 Tjenesteområde 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende Tjeneste Byggdrift sykehjem ENØK-tiltak 5,0 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Nytt sykehjem 120 senger 520,7 12,0 140,6-12,0 119,5 112,0 100,0 48,6 380,1 Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger 10,0 10,0 0,0-4,6 4,6 0,0 0,0 0,0 4,6 Brannverntiltak 32,0 8,0 8,0-10,0 18,0 8,0 0,0 0,0 26,0 Nytt sykehjem 90 senger 387,0 0,0 0,0 0,0 20,0 120,0 120,0 127,0 387,0 Nytt sykehjem 90 senger Åsane 387,0 0,0 0,0 0,0 12,3 112,4 112,4 149,9 387,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 20,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Nødstrøm sykehjem 2,0 0,0 0,0-13,0 8,0 7,0 0,0 0,0 15,0 Sum Byggdrift sykehjem 33,0 148,6-39,6 188,4 365,4 337,4 330, ,7 Tjeneste Byggdrift serviceboliger Gartnermarken omsorg + 297,0 241,0 0,0 24,0 8,2 23,8 0,0 0,0 32,0 Sum Byggdrift serviceboliger 241,0 0,0 24,0 8,2 23,8 0,0 0,0 32,0 Tjeneste Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede Nytt bofellesskap for utviklingshemmede 32,0 0,0 0,0 0,0 4,8 22,4 4,8 0,0 32,0 Sum Byggdrift bofellesskap for utviklingshemmede 0,0 0,0 0,0 4,8 22,4 4,8 0,0 32,0 Sum 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 274,0 148,6-15,6 201,4 411,6 342,2 330, ,7 Tjenesteområde 06 Overføringer til trossamfunn Tjeneste Kirker og menigheter Rehabilitering kirker 36,9 32,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Universell utforming av kirkene i Bergen 18,9 14,5 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Middelalderkirker 84,3 0,0 17,4 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 66,9 Kirkeinvesteringer 83,7 0,0 0,0 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum Kirker og menigheter 47,0 26,1 0,0 37,7 37,7 37,7 37,7 150,6

3 (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Tidligere Budsjettjusteringer budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjeneste Presteboliger Rehabilitering og kjøp av presteboliger 32,2 14,2 3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Sum Presteboliger 14,2 3,6 0,0 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Tjeneste Kirkegårder, gravlunder, krematorier Øvstun kirkegård, utvidelse 55,2 42,1 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kirkegårdsinvesteringer 92,4 0,0 8,7 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum Kirkegårder, gravlunder, krematorier 42,1 21,7 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum 06 Overføringer til trossamfunn 103,3 51,4 0,0 62,2 62,2 62,2 62,2 248,7 Tjenesteområde 07 Brannvesen Tjeneste Forebygging branner og ulykker Varmekamera på rådhustaket 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Forebygging branner og ulykker 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjeneste Feiing og tilsyn Bilpark feier 2,6 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Sum Feiing og tilsyn 2,6 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Tjeneste Beredskap mot branner og ulykker 214 Bilredningsbiler til brannvesenet 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bilpark brann 13,8 11,0-2,0 6,3 13,4 13,9 0,0 33,6 Ny brannbåt 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Infrastruktur 0,5 0,0 0,9-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Beredskap mot branner og ulykker 13,8 14,4-2,4 18,3 13,4 13,9 0,0 45,6 Tjeneste Alarmtjenester Modernisering av nødsamband/alarmeringsnett 3,8 1,8 0,6 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 Sum Alarmtjenester 1,8 0,6 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 Sum 07 Brannvesen 18,1 16,1-2,2 19,9 13,4 13,9 0,0 47,2 Tjenesteområde 08 Samferdsel Tjeneste Tiltak fremkommelighet kjørende Nyhavn - utbedring Nyhavnsveien 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DEKKEFORNYING/REINVESTERING 71,9 36,0 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 AKSJON SKOLEVEI 99,0 54,0 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 GANG- OG SYKKELVEIER 17,0 12,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Ekstraordinære inv.midler 2013 til kom. veger og veginstallasjoner 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Tiltak fremkommelighet kjørende 102,0 63,0 5,9 16,0 16,0 16,0 16,0 64,0 Sum 08 Samferdsel 102,0 63,0 5,9 16,0 16,0 16,0 16,0 64,0 Tjenesteområde 09 Boligtiltak Tjeneste Kommunale utleieboliger Ordinære utleieboliger 720,1 548,8 171,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kommunale utleieboliger 548,8 171,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 09 Boligtiltak 548,8 171,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteområde 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern Tjeneste Offentlige planer Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder 90,0 0,0 20,0-10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Sum Offentlige planer 0,0 20,0-10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Sum 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,0 20,0-10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 Tjenesteområde 10B Private planer og byggesak Tjeneste Kart- og delingsforretninger Landmålingsutstyr II Oppmålingsforretninger 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Kart- og delingsforretninger 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Tidligere Budsjettjusteringer budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjeneste Oppmålingstjenester BKGIS II 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 BERGENSKART.NO 3,3 0,8 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5 Vektorisering av reguleringsplaner 4,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 4,5 Landmålingsutstyr II 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Oppmålingstjenester 0,8 2,3 0,0 4,0 4,5 1,5 0,0 10,0 Sum 10B Private planer og byggesak 0,8 3,5 0,0 4,0 4,5 1,5 0,0 10,0 Tjenesteområde 10C Naturforvaltning og parkdrift Tjeneste Grønn prosjektering NÆRMILJØ 34,7 16,6 2,5-3,0 6,3 6,2 4,0 2,0 18,5 TURVEGNETT/FRILUFTSTILTAK 76,0 40,5 20,1-8,0 3,7 0,0 6,0 13,6 23,4 NYANLEGG BYDELSPARKER 68,3 17,7 6,0-12,5 25,7 17,4 4,0 10,0 57,1 PARKER REHABILITERING 63,6 14,9 6,0 0,0 11,6 7,5 11,5 12,0 42,6 INNLØSING FRIAREALER 14,5 9,0 1,0 0,0 1,5 1,0 1,0 1,0 4,5 DEN GRØNNE AKSE 12,7 1,5 1,5 0,0 4,7 2,0 1,5 1,5 9,7 Vassdragstiltak 24,0 5,0 3,0-3,0 7,0 6,0 6,0 0,0 19,0 NYGÅRDSPARKEN 22,2 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 LØVSTIEN TURVEI 16,0 14,8 0,0-4,0 4,1 0,0 1,1 0,0 5,2 Markusplassen 55,0 55,0 0,0-20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Johanneskirketrappene 8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Grønn prosjektering 192,2 40,1-41,6 84,7 40,1 40,1 40,1 205,0 Tjeneste Parkdrift Barnas byrom 60,0 18,0 18,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Sum Parkdrift 18,0 18,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Sum 10C Naturforvaltning og parkdrift 210,2 58,1-41,6 108,7 40,1 40,1 40,1 229,0 Tjenesteområde 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) Tjeneste Visuell kunst 1,2% kunstnerisk utsmykking 10,0 6,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Sum Visuell kunst 6,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Tjeneste Film Fuzz AS 9,0 1,5 1,5-1,5 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 215 Sum Film 1,5 1,5-1,5 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 Tjeneste Ymse kunstformidling Kunstinnkjøp 8,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Sum Ymse kunstformidling 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Sum 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 11,5 3,5-1,5 9,5 2,0 2,0 0,0 13,5 Tjenesteområde 12G Kulturbygg og anlegg Tjeneste Kommunale kulturbygg Nytt museumsbygg - EGM 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Norges fiskerimuseum 30,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kulturarenaplanen 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,0 24,0 Forprosjekt setningsproblemer Finnegårdsgt 1 A (DHM) 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sikkerhet og oppgradering Lysverket 8,2 0,0 0,0 3,2 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sum Kommunale kulturbygg 0,0 0,8 18,2 25,0 5,0 19,0 35,0 84,0 Sum 12G Kulturbygg og anlegg 0,0 0,8 18,2 25,0 5,0 19,0 35,0 84,0

5 (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Tidligere Budsjettjusteringer budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjenesteområde 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjeneste Kommunale idrettsbygg- og anlegg ENØK-tiltak 9,0 7,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 50 meters svømmebasseng 1 058,0 818,0 210,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Fyllingsdalen idrettshall nybygg 32,0 0,0 12,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Skiløyper 2,0 1,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 Brannverntiltak 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Kunstgressprogram 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Espeland kunstgress 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 Stemmemyren toppfotball 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 30,0 Stemmemyren breddefotball 8,5 0,0 0,0 0,0 3,0 5,5 0,0 0,0 8,5 Rautjern idrettsbane 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Rollandsbanen v/ Rolland skole 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 NÆRMILJØANLEGG NYINVEST. 14,9 1,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Vannsportanlegg 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrettsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 50,0 50,0 124,5 PROSJEKTERING GRUNNUNDERSØKELS 8,6 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 Sum Kommunale idrettsbygg- og anlegg 856,5 227,0 0,0 110,4 58,0 55,0 55,0 278,4 Sum 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 856,5 227,0 0,0 110,4 58,0 55,0 55,0 278,4 Tjenesteområde 15 Bystyrets organer og administrasjon Tjeneste Administrasjonslokaler for Bystyrets organer 216 Opprustning av Gamle rådhus 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Administrasjonslokaler for Bystyrets organer 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 15 Bystyrets organer og administrasjon 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjeneste Administrasjon Nytt HR-system 58,2 39,8 10,2 2,1 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 IKT-HP - Digitalt førstevalg 36,0 20,1 5,0-0,5 7,0 4,6 0,0 0,0 11,6 IKT-HP - Fagsystemer 35,2 11,2 5,7-0,1 13,5 5,0 0,0 0,0 18,5 IKT-HP - Fellestjenester 62,9 56,6 6,2-2,9 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 IKT-HP - Felles infrastruktur 40,8 14,0 7,6-10,1 14,3 14,1 0,8 0,0 29,2 Øvrige prosjekter under IKT-Handlingsplanen 1,4-4,1 2,5 0,8 0,0 0,0 3,3 Sum Administrasjon 141,6 36,1-15,7 43,3 26,0 2,3 0,0 71,6 Tjeneste Administrasjonslokaler Montering av vannmålere i skolebygg 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0 ENØK-tiltak 3,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Rehabilitering administrasjonslokaler 68,5 62,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Universell utforming kommunale bygg 19,0 14,0 0,0-11,0 5,0 6,0 3,0 2,0 16,0 Sikringsarbeider generelt 3,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Brannverntiltak 8,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Oppgradering av elektriske anlegg 4,5 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 3,0 Energimerking kommunale bygg 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 3,0 Sum Administrasjonslokaler 79,5 6,5-11,0 14,5 17,5 3,0 2,0 37,0 Sum 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 221,1 42,6-26,7 57,8 43,5 5,3 2,0 108,6 Tjenesteområde 18A Vann og avløp Tjeneste Produksjon av vann SVARTAVATNET DAM - (IB) 206,8 110,0 20,0 0,0 76,8 0,0 0,0 0,0 76,8 OPPGRAD/OMBYGG.VANNBEHANDL.ANL - (IB) 214,7 62,2 11,0-9,5 13,0 37,0 52,0 49,0 151,0 SVARTAVATN - NY DAM - (IN) -46,0 46,0-30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Produksjon av vann 126,2 77,0-40,3 89,8 37,0 52,0 49,0 227,8 Tjeneste Distribusjon av vann SAMKJØRINGSLEDNINGER - (IB) 72,0 27,0-37,5 0,0 15,0 40,0 65,0 120,0 HØYDEBASSENGER - (IB) 56,0 21,0 5,0-15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 45,0 FORSYNINGSLEDNINGER - (IB) 72,5 16,0-23,2 5,0 20,0 0,0 0,0 25,0 BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) 25,0 5,0-124,6 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 30,0 10,0-15,0 0,0 25,0 15,0 2,0 42,0 Sum Distribusjon av vann 220,5 63,0-215,3 15,0 85,0 80,0 92,0 272,0

6 (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Tidligere Budsjettjusteringer budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Tjeneste Avløpsrensing OPPGRADERING RENSEANLEGG - (IB) 1 878,0 701,0 260,0 0,0 517,0 200,0 100,0 100,0 917,0 BIOGASSANLEGG - (IB) 195,0 39,0 86,0-77,0 147,0 0,0 0,0 0,0 147,0 FLESLAND RA - OPPGRADERING - (IN) 0,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HOLEN RA - OPPGRADERING - (IN) 0,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 KVERNEVIK RA - OPPGRADERING - (IN) 0,0-10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OPPGRAD. 4 RA HOVEDPRO.NR. - (IN) -276,0 276,0-257,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Avløpsrensing 434,0 652,0-334,4 664,0 200,0 100,0 100, ,0 Tjeneste Avløpsnett / innsamling av avløpsvann KOMMUNALE AVLØPSOMRÅDER - (IB) 109,0 10,0-24,5 5,0 20,0 10,0 10,0 45,0 AVSKJÆRENDE AVLØPSSYSTEM - (IB) 121,1 24,0-20,2 42,0 47,0 48,0 45,0 182,0 NYE OVERVANNSSYSTEM - (IB) 153,0 45,0-73,7 40,0 45,0 20,0 20,0 125,0 BYBANEN - OMLEGG LEDNINGER - (IB) 25,0 5,0-134,4 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 SAMARBEIDSPROSJEKT LEDNINGER - (IB) 25,0 15,0-15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 Sum Avløpsnett / innsamling av avløpsvann 433,1 99,0-267,8 97,0 137,0 88,0 85,0 407,0 Sum 18A Vann og avløp 1 213,8 891,0-857,8 865,8 459,0 320,0 326, ,8 Tjenesteområde 18B Renovasjon Tjeneste Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 Sum Etterdrift avfallsdeponier næringsavfall 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 19,3 Tjeneste Etterdrift avfallsdeponier husholdningsavfall SLETTEBAKKEN, NEDLAGT AVFALLSDEPONI 77,1 0,0 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 0,0 77,1 217 Sum Etterdrift avfallsdeponier husholdningsavfall 0,0 0,0 0,0 77,1 0,0 0,0 0,0 77,1 Sum 18B Renovasjon 0,0 0,0 0,0 96,4 0,0 0,0 0,0 96,4 Tjenesteområde 20 Interne tjenester / fordelte kostnader Tjeneste Biladministrasjon Kjøp av el-biler 55,0 0,0 13,8 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0 41,3 Sum Biladministrasjon 0,0 13,8 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0 41,3 Tjeneste Parkdrift Utskifting stor lastebil 2013 BV v/parkavd. 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Parkdrift 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0 16,0 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0 41,3 Sum brutto utgifter 5 490, , , , , , , ,2 Herav Bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer 1 680,4 0, , , ,8 835, ,5 Bergen Bolig og Byfornyelse KF 174,9 16,6 49,8 8,4 3,6 78,4 Sum ikke-avgiftsfinansiert investering 1 855, , , ,2 839, ,9 Bykassens avgiftsfinansierte investeringer 892,6 943,3 459,0 320,0 326, ,3 SUM 2 747, , , , , ,2

7 (Beløp i mill. kr) Prosjekt kostnad Tidligere Budsjettjusteringer budsjettert Vedtatt budsjett 2013 (fra øk.plan) Forslag årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum FINANSIERING BYKASSENS IKKE-AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Ubundne overføringer fra driftsregnskapet 0,0-61,9-124,2-124,2-186,3-496,6 Bundne overføringer fra driftsregnskapet (mva-komp.)* -300,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mva-kompensasjon investeringer* 0,0-245,8-267,4-200,6-141,1-854,9 Tilskudd og refusjoner (overføringer fra stat, fylkeskommune og andre) -17,4-8,1-6,6 0,0-336,0-350,7 Bruk av lån , , ,1-813,5-124, ,2 Bruk av ubundne investeringsfond -51,5-72,8-57,2-47,5-47,6-225,1 Sum bykassens ikke-avgiftsfinansierte investeringer , , , ,8-835, ,5 Bergen Bolig og Byfornyelse KF Mva-kompensasjon investeringer 0,0-2,2-9,1 0,0 0,0-11,3 Overføringer fra staten -34,3-16,7-1,7-6,7 0,0-25,2 Bruk av lån -140,6 2,3-39,0-1,7-3,6-41,9 Sum Bergen Bolig og Byfornyelse KF -174,9-16,6-49,8-8,4-3,6-78,4 SUM FINANSIERING - IKKE AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER , , , ,2-839, ,9 BYKASSENS AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER Bruk av lån -892,6-943,3-459,0-320,0-326, ,3 SUM FINANSIERING - AVGIFTSFINANSIERTE INVESTERINGER -892,6-943,3-459,0-320,0-326, ,3 SUM FINANSIERING , , , , , ,2 218 *) Mva-refusjon fra investeringsregnskapet: I 2013 er dette en bundst overføring fra drift, hvor 80% av den mva-refusjon som genereres i investeringsregnskapet, men føres i driftsregnskapet, tilbakeføres til investering. Fra og med 2014 føres all investeringsgenerert mva-refusjon direkte i investeringsregnskapet.

8 6.2 Øvrige deler av investeringsbudsjettet De øvrige deler av investeringsbudsjettet gjelder transaksjoner som ikke er investeringer i anleggsmidler (investeringsprosjekter) eller direkte er finansiering av disse, men som i henhold til lov og forskrifter skal føres i investeringsregnskapet. Dette er formidlingslån, avdrag på utlån av egne midler, refusjoner av forskotterte midler, kjøp av aksjer og andeler og kapitalfrigjøring. Lån til videre utlån (formidlingslån) L ån til vider e utlån (for midlingslån) Rammen for lån til videre utlån fra Husbanken er foreslått holdt uendret på 550 mill. årlig i økonomiplanperioden. Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. Dette beløpet er forøvrig innarbeidet i oversikt over gjeldsutviklingen for bykassen. A vdr agsutgifter /-inntekter formidlingslån For 2014 budsjetteres det med 74,9 mill. i avdragsutgifter. Beløpet stiger utover i perioden. Det budsjetteres med avdragsinntekter som årlig vil overstige utgiftene. Overskytende renteinntekt avsettes til bundet investeringsfond. E kstraordinære innfrielser formidlingslån I 2014 er det regnet med 185,6 mill. i ekstraordinære innfrielser av formidlingslån. I tråd med tidligere innarbeidet praksis avsettes dette til et fond som blir benyttet til å innfri bykassens gjeld knyttet til samme formål. Det regnes med at de ekstraordinære avdragene vil øke utover i økonomiplanperioden. T abell lån til videre utlån (formidlingslån): Beløp i mill. Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Utlån av husbankmidler 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 Bruk av lån til dekning av utlån -550,0-550,0-550,0-550,0-550,0 Avdragsutgifter 60,2 74,9 85,9 88,9 93,0 Avdragsinntekter -84,0-84,4-100,2-116,4-132,5 Ekstraordinære avdrag -164,0-185,6-204,6-221,1-235,3 Avsetning til bundne investeringsfond 187,8 195,1 218,9 248,6 274,9 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån av egne midler Bykassen mottar avdrag på lån som bystyret har innvilget av egne ubundne midler til ulike private aktører. Disse avdragsinntektene tilbakeføres til ubundne investeringsfond. Det budsjetteres med stabile inntekter i perioden. På grunn av tidligere innfrielse av avdrag er inntektene noe lavere enn i 2013.

9 T abell mottatte avdrag på utlån: Beløp i mill. Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Mottatte avdrag -5,7-3,0-3,0-3,0-3,0 Avsetning til ubundne investeringsfond 5,7 3,0 3,0 3,0 3,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapitalinnskudd I tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2010 skal det årlig skytes inn ny egenkapital i pensjonskassene. Til Kommunal Landspensjonskasse KLP er det budsjettert med et årlig innskudd på 5,65 mill., mens det til Bergen kommunale pensjonskasse budsjetteres med 49,8 mill. i 2014 og med en årlig økning på 2 mill. Egenkapitalinnskudd finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond. 220 T abell egenkapitalinnskudd (K jøp av andeler ): Beløp i mill. Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Kjøp av andeler i forsikringsselskap (BKP, KLP) 47,8 49,8 51,8 53,8 55,8 Bruk av ubundne investeringsfond -47,8-49,8-51,8-53,8-55,8 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Refusjon av forskotterte midler - samferdsel Bergen kommune mottar refusjoner på forskotterte midler til veganlegget Sædalsveien. Mottatte refusjoner avsettes til ubundne investeringsfond. T abell r efusj on av for skotter te midler : Beløp i mill. Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Refusjoner fra Fylkeskommunen på forskotterte vegmidler -8,0-15,0-15,0-15,0-12,9 Avsetning til ubundne investeringsfond 8,0 15,0 15,0 15,0 12,9 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Kapitalfrigjøring I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene skal finansieres blant annet ved bruk av kapitalfond (ubundet investeringsfond). Kapitalfondet tilføres midler gjennom salg av aktiva i bykassen (kommunale eiendommer) og gjennom annen kapitalfrigjøring, som salg av aksjer og andeler, og gjennom inntektsføring av aksjeutbytte i investeringsregnskapet. I økonomiplanperioden budsjetteres det med 45 mill. i årlige salgsinntekter. T abell kapitalfrigjøring: Beløp i mill. Vedtatt Byrådets forslag til økonomiplan øk.plan Salg av fast eiendom -50,0-45,0-45,0-45,0-45,0 Avsetning til ubundne investeringsfond 50,0 45,0 45,0 45,0 45,0 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221

11 6.3 Forslag til tilskudd 2014 Byrådsleders avdeling Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 budsjett 2013 Endring Administrasjon Tilskudd til FN-sambandet - Internasjonal Uke Vitensenter Tilskudd til VilVite Sum Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 budsjett 2013 Endring Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana Dyrebeskyttelsen Bergen Dyrebeskyttelsen Hordaland Human- Etisk Forbund, støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon Jussformidlingen Røde kors hjelpekorps Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana Til feiring av 17. Mai Sum Byrådsavdeling for helse og omsorg 222 Mottakere av tilskudd fra Byrådsavdeling for helse og omsorg skal ha utarbeidet et budsjett for det året tilskuddet gjelder, før utbetaling finner sted. Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 budsjett 2013 Endring Forebyggende arbeid helse og sosial Bergen Turlag - Folkehelsekoordinator MSO-Bergen, medisinernes seksualopplysning Dagsenter Dagsenteret for yngre fysisk funksjonshemmede i Bergen Andre velferdstiltak Bergen Døvesenter Bergen Røde Kors - Besøkstjeneste/Frivillighetskoordinator Foreningen Norges døvblinde Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Bergen Norges Blindeforbund i Hordaland Norges handikapforbund, Region Sørvest Støtte til krisetiltak Amathea - veiledningsstjeneste for gravide Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Rusbehandling, råd og veiledning Kirkens bymisjon - Ungdomstiltaket V Sum Byrådsavdeling for barnehage og skole Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 budsjett 2013 Endring Vanlig grunnskoleundervisning Fargespill Nærmiljøpakke - inkl.søknad om tilskudd Private skoler Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd Tilskudd til private skoler -skolebygg Ungt entreprenørskap SFO basistilbud Tilskudd private SFO Sum Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 budsjett 2013 Endring Klima og miljøtiltak Nesttun Dagsenter "Fuglekasseprosjektet" Kulturminnevern Stiftelsen Bryggen Andre Sum

12 Byrådsavdeling for bolig, sosial og områdesatsing Mottakere av tilskudd fra Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing skal ha utarbeidet et budsjett for det året tilskuddet gjelder, før utbetaling finner sted. Revidert regnskap og årsmelding for 2013 skal foreligge før hele tilskuddet kan utbetales. Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 Vedtatt budsjett 2013 Endring Andre velferdstiltak 2gether - Samarbeidsprosjekt Vitalitetssenteret og Det Felles Invandrerråd Amalie Skrams hus Bergen Røde Kors - Nettverk etter soning Bergen Røde Kors - Norsktrening Caritas infosenter Fontenehuset Bergen Hordaland Idrettskrets/Prosjekt Treningskontakter Informasjonssenteret Hieronimus Kirkens bymisjon - Kvinnekafe og Ta Vare Kirkens bymisjon - Nærmiljøarbeidet ADA Kirkens SOS i Bjørgvin Kompasset Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - Bjørgvin Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen LEVE - forening for etterlatte etter selvmord LISA - Humanetisk forbund LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Mental helse Bergen Norges Handikapforbund region Sørvest ROS Senter for spiseforstyrrelser SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Stiftelsen Robin Hood - huset Trappen motiveringssenter Sosial rådgivning og veiledning Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) - Høgskolen i Bergen Leieboerforeningen i Bergen Rusbehandling, råd og veiledning Bergen Blå Kors Forening - avdeling dagsenter Bergen Røde Kors - Døråpner Kirkens bymisjon - Møtestedet Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter Kommunalt tilskudd til organisasjoner på rusfeltet MOLA Stiftelsen Lavtersketilbud for stoffmisbrukere ALF AS (Klosterhagen hotell) ALF AS (Megafon) Grøntfaglig planlegging Arboretet og Botanisk hage, Milde Bergen Turlag Friluftslivtiltak Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Ettersøk Naturforvaltning Fiskeformål Sum

13 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tilskuddsliste - del 1 Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 budsjett 2013 Endring Barne- og ungdomskulturtilskudd 4H Hordaland ( ) - 4H-Gården AKKS Bergen ( ) AKKS Bergen ( ) - Eggstockfestivalen Barn i byen kulturformidling AS ( ) - Magasinet Barn i byen Bergen døvesenter ( ) - Tilsk. til Døvefor De unges orkesterforbund Hordaland ( ) - De unges orkesterforbund Fana skoleteater ( ) Ferieklubben ( ) Hordaland teater LL ( ) - Hordaland teater juleforestilling Logen teater AS ( ) - Logen - amatør Meningsfull oppvekst for barn og unge i bydelen Ytrebygda ( ) - Mobystiftelsen - drift av Søreidehuset Rikskonsertene ( ) - Kommunal egenandel Rikskonsertene S12 Galleri og Verksted DA ( ) - Søndagsskolen Stiftelsen Bergen dansesenter ( ) Stiftelsen Bergen dansesenter ( ) - Escape Stiftelsen Bergen music fest ( ) - Ungdomskonserter Bergensfest Stiftelsen fargespill ( ) Stiftelsen nye Fyllingsdalen teater ( ) Teaterdrift Bergen AS ( ) - Corner teater Ung i kor - vest ( ) - Barn synger! Vestlandske teatersenter ( ) Vestlandske teatersenter ( ) - Mini Midi Maxi Totalt Barne- og ungdomskulturtilskudd Andre næringsformål Bergen reiselivslag ( ) HOG Energi ( ) Stiftelsen Fiskeriforum Vest ( ) Stiftelsen Maritimt Forum Bergensregionen ( ) Universitetet i Bergen ( ) - Utdanning i Bergen Totalt Andre næringsformål Kulturhistoriske museer Bergens Elektriske Sporvei ( ) - Veterantrikk Møhlenpris Bergens tekniske museum ( ) Buekorpsmuseet i Bergen ( ) Laksevåg kulturhistoriske forening ( ) Norsk jernbaneklubb, gamle Vossebanen ( ) - Veterantoget Garnes - Midtun Sofus Madsens skulpturmuseum Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum ( ) Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Bergenhusdagene Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - Fellestjeneste byhistorie Stiftelsen Bymuseet i Bergen ( ) - innsamling de siste 50 år Stiftelsen Espeland fangeleir ( ) Stiftelsen Museum Vest ( ) Stiftinga Museumssenteret i Hordaland ( ) Stiftinga Museumssenteret i Hordaland ( ) - Fellestjeneste teknisk-industriell historie Stiftinga Museumssenteret i Hordaland ( ) - Museenes servicesenter Stiftinga Museumssenteret i Hordaland ( ) - Ådnatun museum Ytre Arna historielag ( ) Totalt Kulturhistoriske museer Kulturvern Bergen kystlag ( ) Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS ( ) Fortidsminneforeningen Bergen og Hordaland avdeling ( ) Nordhordland Veteranbåtlag ( ) - Vedlikehold Oster Stiftelsen Bergenssølvet ( ) - Ved Kunstmuseene i Bergen Stiftelsen D/S Stord I ( ) - Vedlikehold D/S Stord I Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl ( ) Tellevik kystfort Torgdagen i Bergen ( )

14 Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 Vedtatt budsjett 2013 Endring Veteranskipslaget fjordabåten ( ) - Vedlikehold MF Granvin Vulcanus taubåtkompani ( ) - Vedlikehold Vulcanus Totalt Kulturvern Kunstmusèer Kunstmuseene i Bergen ( ) Totalt Kunstmusèer Scenekunst Bergen byspill stiftelse ( ) Carte Blanche AS ( ) - Carte Blanche dansekompani Kompani Krapp ANS ( ) Krabatene v/irene Ahnéll ( ) - Krabatene Proscen - Produsentenhet for scenekunst ( ) Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Oktoberdans / Meteor Stiftelsen Dukkenikkerne ( ) Stiftelsen Lucien ( ) - Alan Øyen/Lucien stiftelsen Stiftelsen NONcompany ( ) Transiteatret - Bergen (orgnr) The underberg herbgirl dancegarden Thorseth ( ) - Thud! Totalt Scenekunst Musikk AKKS Bergen ( ) - Øvingslokaler Antikk Musikk ( ) Avgarde ( ) Bergen Barokk AS ( ) Bergen blåsekvintett Bergen domkirke sokn ( ) - Bergen domkirke musikk Bergen jazzforum ( ) Bergen kirkelige fellesråd ( ) - Påskefestuken Bergens kammermusikkforening [BK] ( ) Bjørgvin kirkemusikk AS ( ) Borealis ( ) BRAK ( ) Currentes Jostein Gundersen ( ) - Currentes Erik Brødreskifts minnefond ( ) - Bergen Metal Fest [Beyond the Gates] Evans jazz klubb Festspillene i Bergen ( ) Foreningen Ekko ( ) - Ekko konsertserie Foreningen EKKO ( ) - Ekkofestivalen Folkemusikklubben Columbi egg ( ) Gitar ekspressen Korvest - Forening for profesjonell ensemblesang ( ) Line Steinsland Johannessen ( ) - Ira Ira Nattjazz ( ) Ny musikk Bergen ( ) Perfect sounds forever DA ( ) Playdate ( ) Stiftelsen Bergen music fest ( ) - BergenFest Stiftelsen Bergen nasjonale opera ( ) - Den Nye Opera [inkl. prof. Kor] Stiftelsen BIT20 ensemble ( ) Stiftelsen Musicanord ( ) Stiftelsen prof. Jiri Hlinka klaverakademi ( ) Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) - Bergen big band Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter ( ) - VNJ: Jazznorway in a nutshell Swing n sweet jazzclub ( ) Universitetet i Bergen ( ) - Senter for Griegforskning Totalt Musikk Visuell kunst Bergen Ateliergruppe ( ) Bergen kunstforening ( ) - Bergen kunsthall / Landmark Bergen kunstforening ( ) - Bergen Kunsthall / Landmark byggeprosjekt [4 år] Bergen kunstforening ( ) - Bergens kunsthall / Festspillutstilling Bergenstriennalen AS ( ) B-Open ( ) - B - Open [biennale] Entrée ( ) Flaggfabrikken Senter for Fotografi og billedkunst ( ) Flaggfabrikken senter for fotografi og billedkunst ( ) - Flaggfabrikken gjestekunstnerordning Foreningen Trykkeriet ( ) Format Bergen AS ( ) - Format Kunsthåndtverk

15 Tjeneste Forslag 2014 Vedtatt budsjett 2013 Endring Tilskuddsmottaker Hordaland Kunstsenter ( ) - Hordaland Kunstnersentrum sommerutstilling Knipsu ( ) Kunstnerverksteder ( ) - Kunstnerverksteder - C. Sundsgt Norske kunsthåndverkere Vest-Norge ( ) - Kunsthåndtverksmarkedet S12 Galleri og verksted DA ( ) Stiftelsen 3,14 Hordaland internasjonale fylkesgalleri ( ) - Galleri 3, Tag Team Studio ( ) VISP - Produksjonsenhet for visuell kunst ( ) - Visp - produsentenhet for visuell kunst Åse Løvgren ( ) - Rakett Totalt Visuell kunst Film Bergen internasjonale filmfestival AS ( ) Bergen Media By Media Region Bergen (orgnr) Fuzz AS ( ) - Filmfondet Fuzz AS Nordiske mediedager ( ) Stiftelsen Cinemateket i Bergen ( ) Vestnorsk filmsenter AS ( ) Vestnorsk filmsenter AS ( ) - Nordisk panorama festival Vestnorsk filmsenter AS ( ) - Vestnorsk Filmsenter AS manusutvikling Totalt Film Litteratur Audiatur - Nettbokhandel Martin Martinius Sørhaug ( ) - Audiatur Norsk forfattersentrum ( ) - Festspillforfatteren Norsk forfattersentrum ( ) - Forfattersleppet Skrivekunstakademiet i Hordaland ( ) - Skrivekunstakademiet - formidling og utvikling Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen ( ) Totalt Litteratur Tverrestetisk Bergen contemporary art project AS ( ) - Bergen Kjøtt History disposal unit ( ) - Wrap driftstilskudd Marie Nerland ( ) - Volt Performance art Bergen ( ) Piksel produksjoner LTD ( ) Stiftelsen Bergen internasjonale teater ( ) - Prøverommet Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Gjestekunstnerordning USF Stiftelsen Lydgalleriet ( ) Stiftelsen Lydgalleriet ( ) - Arena elektronisk kunst / Østre Thomas Kerner [DE] / USF - Gjestekunstnerleilighet Berlin Totalt Tverrestetisk Ymse kunstformidling Buzz AS ( ) - Musikkfondet Buzz AS Design region Bergen ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Designinkubator Unison AS ( ) - Kulturnatt Totalt Ymse kunstformidling Tilskudd til idrettsorganisasjoner Hordaland idrettskrets ( ) - Olympiatoppen Vest Høgskolen i Bergen ( ) - Masterutdanning idrett Idrettsrådet i Bergen ( ) Totalt Tilskudd til idrettsorganisasjoner Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og unge Bønes idrettslag ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Fana idrettslag ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Flaktveit idrettsklubb ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Hordaland svømmekrets ( ) - Svømmeopplæring for barn og unge Idrettslaget Bjarg ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Idrettslaget Bjørnar ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Idrettslaget Gneist ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Loddefjord IL ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett

16 Forslag 2014 Vedtatt budsjett 2013 Endring Tjeneste Tilskuddsmottaker Sportsklubben Djerv ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Tertnes idrettslag allianse ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Viking turn og idrettsforening ( ) - Tilskudd til barne- ungdom og breddeidrett Totalt Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og unge Byggdrift kulturhus Raftostiftelsen ( ) - Raftohuset - Drift av kulturhus Totalt Byggdrift kulturhus Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturrådet i Bergen ( ) Bergen internasjonale kultursenter ( ) - Bergen Internasjonale Musilkkfestival BIMF Bergen kulturforum ( ) Bergen musikkteater ( ) Bergen Spillfestival Bergen unge kammerorkester ( ) Collegium Musicum ( ) De unges orkesterforbund Hordaland ( ) - Ung symfoni Elitekorps: Bjørsvik Brass (orgnr ) Elitekorps: Krohnengen Brass Band ( ) Elitekorps: Sandvikens Undomskorps ( ) Elitekorps: Tertnes Brass ( ) Elitekorps: Dragefjellets Musikkorps Bergen ( ) Grieg internasjonale korfestival ( ) Grieghallen - driftstilskudd Grieghallen (orgnr) - Fornyelsesprosjekt Grieghallen Grieghallen AS ( ) - refusjon til lag og organisasjoner Amatørkulturrådet i Bergen ( ) - Informasjon og markedsføring amatørkultur Kultur Vest AS ( ) Kulturhuset sentrum I/S ( ) - Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna LLH Bergen og Hordaland ( ) - Regnbuedagene Logen teater AS ( ) - driftstilskudd og refusjon lag og organisasjoner Norges korforbund Hordaland ( ) Norges musikkorps forbund ( ) - NM i Brass Norges musikkorps forbund ( ) - NMF Hordaland Raptus - Bergen tegneseriefestival ( ) Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Kulturhuset USF [inkl Domino I/Arenaprosjektet] Stiftelsen kulturhuset USF ( ) - Utviklingsprosjekt Arena USF Stiftelsen Solhovden ( ) Totalt Øvrig kulturaktivitet Kommunale kulturbygg Wrap huskostnader Totalt Kommunale kulturbygg Totalsum

17 228 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Tilskuddsliste - del 2 På tilskuddslisten til BKNI synliggjøres også aktiviteter / planer som ikke regnskapsføres som tilskudd. Vedtatt Tjeneste Tilskuddsmottaker Forslag 2014 budsjett 2013 Endring Barnas hus Den kulturelle bæremeisen Totalt Barnas hus Ungdomshus og fritidsklubber. Ny 2011 konsertserien/tilgjegelighet på etablerte scener Ny 2011 Realisering Grafitti plan / Hip hop byen Signatur II - Kompetanse Signatur II - Kompetanse bydekkende Signatur II - Kompetanse lokalt Signatur II - Utveksling UNG Ungdommens kulturmønstring Totalt Ungdomshus og fritidsklubber Barne- og ungdomskulturtilskudd Aktivitets- og administrasjonstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Buekorps Byomfattende ungdomsprosjekter og festivaler Fond for dirigenttjenester Graffitiplan Hordamuseet - barn og unge (overført til Bymuseet) Internasjonal kulturutveksling for ungdom Kunstformidling barn og unge Lokal kulturaktivitet Signatur II - Ungdomsplan Kjapt svar Tilskudd til skolekorps, - kor og -orkester Øvings- og produksjonslokaler barn og unge Totalt Barne- og ungdomskulturtilskudd Åpne aktivitetstilbud Frivillighetssentraler Styrking BKNI til Frivillighetssentraler (engangsbeløp i 2013) Totalt Åpne aktivitetstilbud Landbruk Skogkultur Tilskudd disp. av Landbruksnemnd Tilskudd til private skogsveier Totalt Landbruk Kulturhistoriske museer ABM plan: Fornying av formidling Bergen som "Porten til historien" Fjordabåtbyen Museer: Nettbasert samarbeid med publikum Publikumsutvikling - museer Totalt Kulturhistoriske museer Kulturvern Byomfattende kulturminner - prosjekter Restaurering fartøy (inkl DS Stord I) Veteranbåtrute Bergen havn Totalt Kulturvern Scenekunst Karen Foss quiet works Scenekunst - prosjekt (prof) Totalt Scenekunst Musikk Arrangementsstøtte bydekkende Genrell kirkemusikk etter søknad Musikk - prosjekt Produksjonslokaler musikk Skolekorps, øremerket vinner av Junior-NM i Brass og Janitsjar Totalt Musikk Visuell kunst Produksjons og formidlingslokaler visuelt * Visuell kunst - prosjekt Totalt Visuell kunst Film Bergen kommunes filmmelding Totalt Film Litteratur Litteratur - prosjekt Totalt Litteratur Tverrestetisk Arbeidsstipend Elektronisk kunst - prosjekt Fagtidsskrifter - prosjekt Kritikere - prosjekt Kunstnerstipend og kunstnerpris Talentutvikling Tverrestetisk prosjekt Tverrfaglige arena - drift Totalt Tverrestetisk Ymse kunstformidling Internasjonal kunst, kultur og kunstnerutveksling Kulturnæring - prosjekt Totalt Ymse kunstformidling

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar

Tjeneste Beløp Tilskuddsmottaker Kommentar 23100 Barnas hus 500 000,00 Den kulturelle bæremeisen Kjøp av tjenester 23130 Tilskudd barn og ungdom 150 000,00 4H-Gården 23130 Tilskudd barn og ungdom 250 000,00 AKKS 23130 Tilskudd barn og ungdom 2

Detaljer

6.3 Forslag til tilskudd 2014

6.3 Forslag til tilskudd 2014 6.3 til tilskudd Byrådsleders avdeling 12000 Administrasjon Tilskudd til FN-sambandet - Internasjonal Uke 150 000 150 000-28540 Vitensenter Tilskudd til VilVite 5 150 000 5 000 000 150 000 Sum 5 300 000

Detaljer

Tilskuddsliste per byrådsavdeling

Tilskuddsliste per byrådsavdeling Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap 28530 Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana 50 000 50 000 - Dyrebeskyttelsen Bergen 100 000 100 000 - Dyrebeskyttelsen

Detaljer

TABELLER OG OVERSIKTER

TABELLER OG OVERSIKTER FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN -2018 KAPITTEL 8 8.10 til tilskudd Byrådsleders avdeling 12000 Administrasjon Tilskudd FN sambandet Internasjonal uke 150 000 150 000 Universitetet i Bergen Utdanning

Detaljer

Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak

Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram 2015-2018 - detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak 17.12.2014 Tidligere Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager

Detaljer

8.10 Forslag til tilskudd 2016

8.10 Forslag til tilskudd 2016 8.10 til tilskudd Byrådsleders avdeling 28540 Vitensenter 12000 Administrasjon Tilskudd VilVitesenteret Tilskudd FNsambandet Internasjonal uke Universitetet i Bergen Utdanning i Bergen Totalt Byrådsleders

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER

FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN DEL 2 - KAP. 4 - DIVERSE TALLOVERSIKTER Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap 28530 - Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana 50 000 50 000 0 Dyrebeskyttelsen Bergen 100 000 100 000 0 Dyrebeskyttelsen

Detaljer

Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap 28530 Div. tilskudd 17. mai-komiteen i Fana 50 000 50 000 0 Dyrebeskyttelsen Bergen 100 000 100 000 0 Dyrebeskyttelsen

Detaljer

5.9 Forslag til tilskudd 2017

5.9 Forslag til tilskudd 2017 5.9 Forslag til tilskudd 2017 For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av tilskudd fra Bergen

Detaljer

5.8 - Forslag til tilskudd 2018

5.8 - Forslag til tilskudd 2018 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN -2021/BUDSJETT 5.8 - til tilskudd For gjeldende retningslinjer knyttet til tilskudd, vises det til bystyresak 99/16: "Retningslinjer for økonomiforvaltning

Detaljer

2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2.2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling 28530 Div. tilskudd Dyrebeskyttelsen Bergen 23 000 23 000 0 Dyrebeskyttelsen Hordaland 28 000 28 000

Detaljer

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2.1 Bydelsvis fordeling av tilskuddsmidler SLT-midler Samarbeidsmidler Lokaler Senior-kultur Sum Arna 100 000 250 000 100 000 64 000 514 000 Bergenhus 100 000

Detaljer

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner

2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Byrådsavdeling for finans, kultur og næring- kunst og kultur 23100 Barnas hus Bæremeisen 0 500 000 500 000 Totalt 23100 Barnas hus 0 500 000 500 000 23130 Tilskudd

Detaljer

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Avd Avg. Prosjektkostnad Tjenesteområde Barnehage Digitale tavler i barnehagene BBSI 0,1

Detaljer

Regnskapsopplysninger 2011 Regnskapsopplysninger Fra balansen: Ubundne driftsfond / fri egenkapital pr

Regnskapsopplysninger 2011 Regnskapsopplysninger Fra balansen: Ubundne driftsfond / fri egenkapital pr REGNSKAPSOPPLYSNINGER - TILSKUDDSMOTTAKERE Vedlegg 1 til bystyresak (BKSAK nr. 200815131 dok.nr. 53) BYRÅDSLEDERS AVDELING fra Vitensenter Vil Vite 5 452 000 5 000 000 211 000-1 880 000 Inkl. ekstraord.

Detaljer

Forslag til tilskudd 2016

Forslag til tilskudd 2016 til tilskudd Oppdatert ihht tilleggsinnstillingen Byrådsleders avdeling 12000 - Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke 150 000 150 000 - Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen 535

Detaljer

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder KAPITTEL 5 Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder Beløp i mill. Tjenesteområde 2013 2014 2015 2016 01A Barnehage 2 017,4 2 110,6 2 133,3 2 184,0 01B Skole 2 939,3 2 924,1 2

Detaljer

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste 5.4 Investeringsprogram 2018-2021 samlet detaljert liste Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Barnehage Digitale tavler i barnehagene 2026

Detaljer

Diverse talloversikter

Diverse talloversikter Byrådsleders avdeling 216 Tj.omr. Type endring Tekst 2013 2014 2015 2016 02 - Barnevern inneværende år Vedtatt budsjett 2012 3 644 750 3 644 750 3 644 750 3 644 750 Totalt inneværende år 3 644 750 3 644

Detaljer

Vedlegg 1: REGNSKAPSOPPLYSNINGER FRA TILSKUDDSMOTTAKERE I 2015 OG 2016

Vedlegg 1: REGNSKAPSOPPLYSNINGER FRA TILSKUDDSMOTTAKERE I 2015 OG 2016 Vedlegg 1: REGNSKAPSOPPLYSNINGER FRA TILSKUDDSMOTTAKERE I OG Organisasjonsnr Byrådsleders avdeling 971 274 859 FN-Sambandet 101562 210 000 150 000-40 872 302 429 0 0 x 874 789 542 Utdanning i Bergen -

Detaljer

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder

Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder DEL 1 - KAP. 5 - Tabell 1 Netto drifts bykassen - fordelt på tjenesteområder Tall i mill kr. Tjenesteområde 2012 2013 2014 2015 01A Barnehage 1 862,9 1 855,8 1 954,7 1 979,9 01B Skole 2 490,8 2 500,1 2

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer

Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune 2010-2013 Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen

Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune 2010-2013 Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen Forslag til investeringsprogram for Bergen kommune Vedlegg 2 til Tilleggsinnstillingen 1.2 Talltabell investeringsprogram 1.2.1 Detaljoversikter pr. prosjekt Prosjekt Tidligere Vedtatt (beløp i mill kr)

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90)

Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90) Oversikt over nye tiltak i 2014 Med vurdering av hvilke beløp som overføres til sentrale poster (firma 90) Avdeling Avdeling(T) Prosjekt Prosjektnavn/Notat Beløp 1 Byrådsleders avdeling 9 Beredskapssjefstilling

Detaljer

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak

Overføringsposter (ekskl.mva-ref.) fra kommunale foretak DEL 1 - KAP.5 - Driftsbudsjett bykassen - fordelt pr tjenesteområde Beløp i mill. Vedtatt budsjett Justert budsjett Tjenesteområde Regnskap 2009 2011 2012 2013 2014 01 Barnehage og skole 2 669,1 2 642,5

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå.

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Gjeldsutfordringer Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. Om lag 40 prosent av bykassens totalgjeld er knyttet til formål som

Detaljer

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kategori: Kultur og musikk

Kategori: Kultur og musikk Kategori: Kultur og musikk Studentkoret Blandede Akademikere (BLAK) v/uib 25.000 Teatergrupp for barn 10.000 Fana Skoleteater 10.000 Korskolen Åsane Kirke 10.000 Skjold skole musikkkorps 10.000 Suzuki

Detaljer

5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme

5. Tabeller og oversikter. Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme 5. Tabeller og oversikter Byens mange turister får oversikt over både byen og omlandet fra Fløyen. Foto: Håvard Holme 5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt Drift Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2015 2016

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201203574-59 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK- 1212 Til: Fra: Bystyrets kontor vi Frank Wessels Finansbyråden

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Dekningsgrad, behov, tiltak

Dekningsgrad, behov, tiltak Mål for planen sikre et mangfoldig barnehagetilbud sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser der hvor foreldre/barn bor sikre et godt barnehagetilbud til barnehagebarna sikre gode arbeidsforhold for

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Vedtatt investeringsprogram for Bergen kommune

Vedtatt investeringsprogram for Bergen kommune TJENESTEOMRÅDE 1 BARNEHAGE OG SKOLE 20120 - Barnehage BY Opprusting av IKT i barnehager 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 BY Digitale tavler i barnehagene 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 BY Få barnehagene over til tykk

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Kap. 5 Tabeller og oversikter

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN / BUDSJETT Kap. 5 Tabeller og oversikter Kap. 5 Tabeller og oversikter 5.1A Budsjettskjema 3 Hovedoversikt drift Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2016 2017 2019 2020 2021 Driftsinntekter Brukerbetalinger -849,5-864,5-921,0-937,7-937,7-937,7

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole Sykefravær for 2. kvartal 20 for byrådsavdeling barnehage og skole Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-1 dg % 17-5 dg % >5 dg % sum 2.kv. 2.kv.09 diff Adm. 494,5 30,5 0, % 4,0 0,1 % 22,0 0,4 % 124,3

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Avtale. om Budsjett for 2010 og Økonomiplan mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og. Fremskrittspartiet

Avtale. om Budsjett for 2010 og Økonomiplan mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og. Fremskrittspartiet Avtale om Budsjett for 2010 og Økonomiplan 2010-2013 mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om en helhetlig avtale om Budsjett

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett for 2017, samt tilleggsinnstillinger og tilhørende vedlegg vedtas med følgende supplerende endringer: Endringer i

Byrådets forslag til budsjett for 2017, samt tilleggsinnstillinger og tilhørende vedlegg vedtas med følgende supplerende endringer: Endringer i Forslag vedtak: Byrts forslag budsjett for 17, samt leggsinnslinger og hørende vedlegg vedtas med følgende supplerende endringer: Nr Verbal beskrivelse av tak / tjee 231 17 Fyllingsdalen teater økt 0 000

Detaljer

Alternativt årsbudsjett for Bergen kommune 2018 Økonomiplan

Alternativt årsbudsjett for Bergen kommune 2018 Økonomiplan Alternativt årsbudsjett for Bergen kommune 2018 Økonomiplan 2018-2021 Foto: BKbilde - Andrew M.S. Buller Foto: BKbilde Ola Henning Målsnes 1 1.0 FORORD Fremskrittspartiet mener at en ansvarlig økonomisk

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE BARNETALLSPROGNOSE 216-229 BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE MAI 216 INNHOLD BERGEN KOMMUNE... 5 ARNA BYOMRÅDE... 6 Barnehageområde 1 - Garnes og Trengereid... 7 Barnehageområde 2 - Haugland

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kategori: Kultur & musikk

Kategori: Kultur & musikk Kategori: Kultur & musikk Beløp Bergenfest 2015 10.000 Musikklaget Fjellklang 20.000 Suzuki Viva 10.000 Bergen internasjonale filmfestival 10.000 Skjold skoles musikkorps 10.000 Musikklubben Kringlebotn

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur NORGES BESTE BY FOR BARN OG UNGE! Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter for å realisere sine evner Fleksible arealer for tilpasset opplæring/mangfold av læringssituasjoner

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse:

Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet sak og avga følgende uttalelse: Byrådets forslag til Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 151009 sak 49-09 og avga følgende uttalelse: Helse Bevilgningene til helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten

Detaljer

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE Dato: 31. mars 2004 fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2003. Søknad om bevilgning (6) PEAD BBE-1632-200401430-32 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes til

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole Sykefraværsoversikt byrådsavdeling barnehage og skole, hele 2010 Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % -16 dg % 17-56 dg % >56 dg % sum 2010 2009 diff Adm. 1812,1 139, 0,8 % 62,1 0,3 % 153,0 0,8 % 68,7

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Bergen i verden - internasjonal strategi for Bergen kommune Gjennomgang av styrer, råd og utvalg

Detaljer

Økonomiplan Formannskapets innstilling

Økonomiplan Formannskapets innstilling Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak Politisk Reduksjon møter og antall medl. i utvalg -100-100 -100-100 Administrasjon

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer