Det er ennå ikke for sent! Brukermøtet avholdes den 15. januar i Drammen. Gå inn på for informasjon og påmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er ennå ikke for sent! Brukermøtet avholdes den 15. januar i Drammen. Gå inn på www.novapoint.no for informasjon og påmelding"

Transkript

1

2 Det er ennå ikke for sent! Brukermøtet avholdes den 15. januar i Drammen Gå inn på for informasjon og påmelding Dette brukermøte kommer i tillegg til vårt hovedbrukermøte som avholdes i Fredrikstad mai 2009

3 Utgis av: Vianova Systems Denmark A/S ViaNova Systems AS I redaksjonen: Thue Amstrup-Jørgensen - Redaktør Camilla Dale Grafisk Design: Trine Jentoft Mortensen TRYKK: GD GRUPPEN Danmark INNHOLD: Leder s. 3 Bergen i 3D s. 4 Vianova Systems jubilerer s. 6 Brugermøde Danmark 2008 s. 8 Brugermøde Island 2008 s. 10 Brukonstruksjon på Oslo S s. 12 Lokalplan i 3D s. 14 Trafikksikkerhet i tunnel s. 16 Krokstadøra - Visualisering av ny riksveg s. 20 Byggeweb i samferdsel s. 22 Samarbejde med Novapoint som platform s. 24 Immersive Virtual reality i Landskapsplanlegging s. 26 Vianova besøker TENK s. 28 Hovedoppgave ved Universitetet i Agder - Bebyggelsesplan s. 29 Tips og Tricks s. 30 Kurs - forhandleroversikt s. 31 Vianova Systems Denmark A/S Dusager Århus N - Danmark Tlf Fax Vianova Systems AS Leif Tronstads plass Sandvika - Norge Tlf Fax Vianova Systems Sweden AB Drottninggatan Göteborg Tlf Fax Vianova Systems Finland OY Piispantilankuja Espoo - Finland Tlf Fax Novanews på web: L E D E R For 20 år siden tænkte et par idérige ingeniører i Norge, at man burde udnytte opfindelsen af Personlige Computere til anvendelse ved projektering af veje. Der blev brugt et DOS-operativsystem, en opstartsfil på maksimalt 20 linier og i bedste fald en harddisk på Mb. Et enormt fremskridt er sket siden og sideløbende med udviklingen er yderligere brugerønsker og idéer blevet implementeret. Muligheden for medindflydelse og den tætte kontakt til brugerne er blevet yderligere udbygget gennem årene og jeg vil gerne benytte denne leder til at takke vore brugere for deres mange idéer, og ønskelister til ny funktionalitet og ikke mindst et stadigt pres for nye funktioner: I har været med til at gøre Novapoint til, hvad det er i dag. Novapoint i dag er ikke bare til anvendelse ved vejprojektering. Med 24 forskellige moduler dækkes alle områder fra planlægning til endelig udførelse. Fra input til VVM-redegørelse, 3D-modeller af projekter, forundersøgelser med geoteknik, støjundersøgelser, vandafledning, skilte- og afmærkningsplaner, data til maskinstyring og mange flere. Novapoint i dag er også et værktøj for tekniske designere, ingeniører, entreprenører, arkitekter og landskabsarkitekter samt endelig og ikke mindst et værktøj, der kan formidle information mellem partnere med forskellig teknisk baggrund. Fordi man ikke kun arbejder med flade 2D-tegninger og i alle tilfælde med versioner, der er lokaliseret til det enkelte lands standarder. Det er ikke bare et projekteringsværktøj, men også en kvalitetssikring, der giver mulighed for optimering af projekteringsprocessen. Dette er noget af baggrunden for Novapoints udbredelse til så mange europæiske lande. Med Vianova-kontorer i alle de nordiske samt i de baltiske lande, Belgien, Frankrig, Spanien og UK får vi ideer fra rigtig, rigtig mange brugere. I Danmark har vi i år haft det 15. Novapoint Brugermøde. Flere af deltagerne var endog gengangere fra det allerførste møde i Med udgangen af 2008 vil jeg overlade ledelsesansvaret for Vianova Systems Denmark A/S til min kollega Søren Vasegaard. Søren har været hos Vianova Systems Denmark A/S siden 2004, og har en teknisk baggrund som bygningsingeniør (anlæg) med års erfaring fra et rådgivende ingeniørfirma, efterfulgt af flere års arbejde indenfor CAD-branchen. Sørens primære opgave sideløbende med ledelse, er at sikre kontinuitet og fortsætte den igangværende udvikling af Novapoint samt styrke kontakten til vore brugere. Jeg vil selv forsætte arbejdet i Vianova netværket og bruge min erfaring på koordinering af markedsaktiviteterne mellem netværkets selskaber og ikke mindst den tætte kontakt med vore brugere og brugergrupper. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for samarbejdet med alle vore brugere i Danmark, Færøerne, Island og Grønland. Thue Amstrup-Jørgensen Vianova Systems Denmark A/S Avtroppende (Thue A. Jørgensen) og ny (Søren Vasegaard) daglig leder i Danmark 3

4 Andreas Haugbotn, ViaNova Plan og Trafikk BERGEN I 3D HVA VAR GRUNNLAGET FOR PUBLISITETEN? 3D-bymodeller er ikke noe nytt og man kan kanskje spørre seg hva som skapte mediablesten. Bergen kommune hadde veldig gode grunnlagsdata i form av detaljerte ortofoto, sila laserpunkt supplert med knekklinjer og bygningsdata nykartlagt etter SOSI 4.0. I tillegg var de aktivt ute i bybildet og tok fasadefoto og detaljfoto av gatemiljøet. Datagrunnlaget ga oss et godt springbrett for en hektisk måned med tett samarbeid mellom alle parter. Alle data ble bearbeidet inn i to parallelle løsninger; en detaljert Novapoint Virtual Map-modell og en oversiktsmodell i Norkart sin Virtual Globe (VR løsning på WEB). Detaljert terrengmodell ble etablert i Novapoint Terreng, med alle laserpunkt og knekklinjer innlagt. I deler av området ble terrengmodellen ytterligere forsterket med veglinjer via Novapoint Veg, slik at kantstein og murer kom tydelig frem i VR-mo-dellen. Volumdanning av hus ble utført av Norkart i GIS/LINE og hentet inn gjennom uttegning av QUADRI, mens fasadefoto ble lagt på i Novapoint Virtual Map. Ferdig teksturerte objekter og hus ble returnert til Virtual Globe via VRMLeksport i Novapoint. I motsetning til mange lignende bymodeller, ble det laget detaljerte fasadefoto for et stort og sammenhengende område. Inntrykket i modellen ble også veldig bra siden man tok en ekstra jobb med å renske fasadefoto for detaljer som alltid vil stå i vegen når man tar bildene (parkerte biler, trær, lyktestolper o.l.). I området rundt Lille Lundegårdsvann (Smålungeren) ble ortofoto byttet med standard teksturer for å øke det visuelle inntrykket. Den tredje faktoren som bidro til suksessen var detaljeringen i gatemiljø med landemerker som Blåsteinen og Michelsen-statuen. SE SELV! Vi du se noe av pressedekningen er med søk virtuelle Bergen et godt startsted. Her vises både bilder og videoen fra messeåpningen. Vil du prøve hele Bergen kan du gå inn på Virtual Globe på og velge med eller uten fasadefoto. Du kan også prøve detaljmodellen i full VR på våre hjemmesider under menyen 3D visualisering. (http://www.novapoint.com/bergen/index.html). VEIEN VIDERE Bymodeller er i skuddet som aldri før og VR-løsninger på WEB tilgjengeliggjør bymodeller til alle. Bergen kommune har i ettertid brukt modellen aktivt i utbyggingsprosjektet Ørnen som er et høyhotell i området ved jernbanestasjonen. Bergens Tidende i samarbeid med Gunnar Stålesen har også brukt modellen ved flere anledninger til å arrangere virtuelle vandringer med Varg Veum. Senest ble dette vist på NRK Sveip, som du kan se på nrk.no/sve. Klikk på NETT.TV (øverst) og velg programmet fra 18. september. ViaNova jobber for å holde bymodeller som et levende medium og ikke bare en flott visning og er i dialog med flere norske byer for å få på plass forvaltningen og driften av slike bymodeller. Det gjøres i tett samarbeid med Norkart, siden vi sammen dekker hele livssyklusen til slike 3D-modeller. Sammen er vi også deltagere i et større FOU-prosjekt som blant annet vil se på hvordan fremtidens bymodeller bør organiseres og benyttes innenfor ulike fagområder og brukergrupper. Michelsen skuer utover Lungegårdsvann, og du kan stå like høyt! 4

5 Bergen kommune ville presentere Bergen by på en ny og visuell måte under messen Digital Hverdag ViaNova i samarbeid med Norkart ble gitt oppgaven å etablere en detaljert 3D-modell av sentrumsområdet i byen, basert på siste kartdata. Etter en intensiv måned med hard jobbing ble 3D-modellen etablert og som en del av leveransen ble en video produsert og vist av byråden på åpningen av messen. Bymodellen fikk med dette en formidabel oppmerksomhet med bl.a visninger av nettvideoen på Bergens Avis hjemmeside i løpet av første uken. Byvandring langs bryggen kan i VR gjøres med og uten regn som man vil Virtuell vandring i parken 5

6 Thor Hestnes, Pressekanalen 20 års erfaring, 24 Novapoint-moduler og 300 deltagere er forskjellen på det første brukermøtet i 1988 og Novapoint Brukermøte 2008 som ble arrangert i Tromsø før sommeren. Jubileumskonferansen ble gjennomført med rekorddeltagelse og nye produktinnovasjoner fra Vianovas side. Årets konferanse samlet hele 325 deltagere. Konsulentselskaper, entreprenører, kommuner, Vegvesenet, Jernbaneverket, Avinor, utstillere og programutviklere var sterkt representert. Over 50 foredrag og minikurs ga BRUKERSTYRT UTVIKLING Det årvisse Novapoint Brukermøte har gjennom 20 år blitt årets høydepunkt for landets fagpersoner som prosjekterer samferdsel, landskapsforming og kommunalteknikk. Prosjekteringsløsningen Novapoint fra Vianova Systems har i løpet av disse årene blitt ledende i Norden til prosjektering av samferdselsinfrastruktur, landskapsforming og kommunalteknikk. Tett dialog med kundene gjennom det årlige Novapoint Brukermøte, har vært en av suksessfaktorene. Novapoint er laget for brukere av brukere er Vianova Systems motto for utviklingen av programsystemet. Det å skape fremtiden sammen, både gjennom spennende fellesprosjekter og individuell brukerpåvirkning. VIANOVA SYSTEMS NORGE - JUBILANT OG STADIG STERKERE faglig påfyll og nyttige tips, inkludert interessante plenumsforedrag og presentasjoner av mange nyheter i flere Novapoint-moduler. INGENIØRMODELLEN I FOKUS Ingeniørmodellen (samordningsmodellen) var denne gangen sentrum for oppmerksomheten, i tillegg til det sosiale. Visjonen om en felles 3D prosjektdatamodell for alle fagområder har vært Vianovas ledestjerne i utviklingen i alle år. Med Novapoint som basis og Novapoint Virtual Map som modellgrensesnitt realiserer nå Vianova ingeniørmodellen for fullt, noe som allerede har gitt verdifulle resultater i flere utbyggingsprosjekter siste år. Når Statens vegvesen kommer med sin nye håndbok vil Novapoint tilfredsstille alle 3Dkravene som stilles. STEIN PÅ STEIN Ikke mange norske IT-bedrifter har gjennom 20 år kunnet vise til slik suksess. Vianova har utrettelig bygget stein på stein i henhold til sin visjon. Fra NovaCAD Trafikk Skilt som den første Novapoint-modulen het, til 24 fagmoduler i dag. Fra noen få utviklere til en profesjonell utviklingsprosess med 55 utviklere i seks land. Fra kun Norge som marked til 12 land i Europa. Hele utviklingstimer nedlegges i 2008! Nylig ble Novapoint-modul nr levert. I år er foreløpig to nye moduler lansert: Novapoint Tunnel og Novapoint Fjernvarme. Dessuten er Novapoint versjon sluppet, en av de største Novapoint-releaser noen sinne. Denne med hovedfokus på Veg-modulen. For øvrig har også VA-modulen fått et kjempeløft. BESTE NOVAPOINT-PROSJEKT Som sedvanlig på brukermøtene ble også "Beste 6

7 Vianovas hus-band underholdt med egenlaget brukermøte-sang som tydeligvis falt i smak Et knippe deltagere Novapoint Prosjekt 2008" kåret. Her sto det i år mellom fire flotte prosjekter som alle ble vist under åpningen. Av de relativt forskjellige prosjektene som var nominert ble Aas- Jakobsen AS og Odd Erik Rommetvedt med prosjektet Østre Tangent kåret som vinner. Du kan lese mer om dette prosjektet på side 12. Prisutdeling for Beste Novapoint-prosjekt Neste års Novapoint Brukermøte vil bli arrangert på Radisson SAS Hotel Fredrikstad mai Så, stay tuned. 325 Novapoin-brukere samlet i storsalen på SAS-hotellet i Tromsø 7

8 Maja Møller Pedersen, Vianova Systems Denmark Der var stor tilslutning til det årlige danske Novapoint brugermøde med 87 deltagere fra både det offentlige og private erhvervsliv. En blandet forsamling af forskellige rådgivere, ingeniører og arkitekter lagde igen i år vejen forbi Vingstedcentret i Vejle. Nogle havde dog rejst længere end andre, der var nemlig ikke kun deltagere fra overalt i Danmark, men også fra Island og Færøerne. For 15 år siden blev det første danske brugermøde afholdt og tager man et hurtigt kig på agenda og deltagerliste fra brugermødet i 1994 vil man se, at der er gengangere på begge dele! Noget der indikerer, hvad vi også har på fornemmelsen: At opmærksom på og hvad koster det? Disse spørgsmål om laserscanning og flere til fik vi interessante og uddybende svar på og det blev fulgt op af et spændende eksempel på hvordan de laserscannede data kan anvendes i Virtual Map. Enkelte vigtige og relevante nyheder fra både AutoCAD 2009 og Novapoint blev gennemgået på dette års brugermøde. I Novapoint blev det blandt andet eksemplificeret, hvordan man kommer fra terrændata til vejmodel og hvordan der etableres plan- og 3D-projekteringsmodel. Ligesom det blev vist, at alle objekter kan samles i en fælles 3D-model samt hvordan vejmodellen kan laves til en 3D-model i Virtual Map. I AutoCAD blev der givet gode tips og tricks. Der blev vist nogle fine eksempler på, hvordan dobbeltklik kan tilpasses den enkeltes behov og hvordan Etransmit kan bruges til VIANOVA SYSTEMS DENMARK BRUGERMØDE 2008 Novapoint brugermødet er en kærkommen lejlighed til at få fagmæssigt relevante nyheder og indspark samt et socialt rum, hvor man kan udbygge sit faglige netværk. På brugermødet i år var der særlig fokus på den udvikling Novapoint har gennemgået i de 20 år det har eksisteret og også på den fremtidige udvikling af Novapoint. Derfor blev der også talt om næste generation af projekteringsværktøjer: Under arbejdstitlen DCM (Design Construction Maintenance) har Vianova i flere år arbejdet på den nye generation. Vi løftede på brugermødet lidt af sløret for denne kommende version og for de visioner, der ligger bag den løbende udvikling. Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i laserscannede data og hvordan kan de anvendes på forskellige måder? Hvad skal man være særlig nemt at konvertere filer om til andre AutoCAD formater. Ovenstående er selvfølgelig kun et lille udsnit af, hvad der blev vist på brugermødet, men alt i alt blev der givet gode, brugbare eksempler og præsentationer på de forskellige faglige nyheder. Selvom Novapoint brugermødet selvfølgelig primært handler om det faglige indhold, skal der også være plads til det sociale: Deltagerne var på forhånd blevet inddelt på otte hold, og skiftedes mellem fire aktiviteter: Riffelskydning på 50 meter bane, pistolskydning på 20 meter bane, lerdueskydning og hjernegymnastik. Det skal understreges, at ingen dyr, deltagere eller instruktører kom til skade under brugermødets aktiviteter (Der var dog en enkelt lerdue i ny og næ som måtte lade livet). Om aftenen blev der uddelt præmier til hold 6, der 8

9 Middagsunderholdning Lerdueskydning Hjernevask havde det bedste point-gennemsnit. Den heldige vinder af tre flasker rødvin for hurtig tilmelding via internettet blev Mohammad Hussein fra Esbjerg kommune. 1 stk. gratis deltagelse i det norske brugermøde blev vundet af Guðmundur G. Halgrímsson fra Hnit, Island. Middagen blev serveret med magisk tilbehør: Tryllekunstneren Michael Trylle-Michael Frederiksen tryllede for gæsterne ved de forskellige borde, og afsluttede med et meget stort show på den meget lille scene. Nogle få (u)heldige fik lov til at prøve scenen af som trylleassistenter, hvad der var til megen morskab for resten af forsamlingen. Således assisteret af magi og god stemning blev der snakket, danset og netværket til langt hen på aftenen. Endelig er der blot tilbage at sige farvel og tak for et rigtig godt brugermøde. Vi håber, at nogle af jer har fået lyst til at deltage i Novapoints brugerkomité og eller kontaktgruppe. Jo mere input vi får fra jer, jo bedre kan vi gøre det! Derfor vil vi også gerne sige tak for alle de positive evalueringer vi har fået tilbage fra jer. Der var mange gode forslag som vi vil tage op til overvejelse i forbindelse med næste års brugermøde. Support Billedtekst??? On-line help Vi ses igen i oktober 2009! Aftenunderholdning 9

10 NOVAPOINT BRUG Det allerførste islandske brugermøde nogensinde blev afholdt den april cirka 200 kilometer nord for Reykjavik på hotel Budir i det naturskønne Búðum. Maja Møller Pedersen, Vianova Systems Denmark Sigbjörn Jónsson, fra den Islandske Novapoint forhandler Snertill, havde arrangeret alt det praktiske vedrørende det allerførste islandske brugermøde nogensinde. Den smukke natur gjorde også køreturen fra Reykjavik til en exceptionel oplevelse. Straks efter ankomst til hotellet gjorde vi klar i konferencerummet og herefter begyndte deltagerne at ankomme. I alt 14 havde tilmeldt sig til brugermødet og kun en enkelt måtte desværre melde afbud. Et at de vigtigste punkter på dette første brugermøde, var at få oprettet en islandsk brugerkomité, som i dialog med Vianova Systems DK skal styre og påvirke udviklingen af den islandske version af Novapoint. Den islandske brugerkomité blev stiftet senere samme dag. Komitéen består af 3 medlemmer samt en suppleant: Guðmundur G. Hallgrimsson (formand) Júlíus Þórir Júlíusson Runólfur Sveinsson Sigurður Kristófersson (suppleant). Efter en indholdsrig eftermiddag var vi klar til en dejlig, islandsk middag, hvor menuen bl.a. bestod af hvaltatar, vagtelpaté samt hestefilet. Resten af aftenen blev der så tid til de mere uformelle samtaler i pejsestuen og den hyggelige udestue. Afslutningsvist foreslog den nyudnævnte islandske brugerkomité, at der bør afholdes et Novapoint brugermøde på Island hvert andet år. Komitéen vil også, som noget af det første, komme med en prioriteret liste over de funktioner i Novapoint som skal/kan forbedres. Vi håber på et gensyn med alle, når det næste brugermøde afholdes på Island. 10

11 RMØDE PÅ ISLAND Islandske Novapointbrugere i aftensolen Hotel Budir 11

12 Thor Hestnes, Pressekanalen Detaljbilder av prosjektet Vianova Systems pris for beste Novapointprosjekt 2008 under Brukermøtet gikk til Aas-Jakobsen AS for sitt prosjekt med bruforbindelsen Østre Tangent. Den nye bruforbindelsen over sporområdet på Oslo S skal i 2010 overta trafikken fra Bispelokket når dette legges ned på bakkeplan. Den 450 meter lange brua av stål og betong skal forbinde Oslos nå sterkt belastede hovedvegnett på Sørenga til Schweigaardsgate og Ring 1. VANSKELIG UTEN NOVAPOINT I konstruksjonsmiljøet har det lenge vært en oppfatning at man mangler nødvendig programvare for å modellere komplette, geometrisk riktige 3D-modeller. Aas-Jakobsen mener imidlertid at de med dette prosjektet har bevist at man, ved hjelp av Novapoint og AutoCAD, har de verktøyene man trenger. Novapoint generelt, og Brumodulen spesielt, har vært et uvurderlig verktøy i prosjektet, sies Brua som blir et stålfagverk over selve sporområdet, med betong i endene, får to kjørefelt på den ene siden av midtdeleren og gang- /sykkelfelt på den andre siden. Med ønske om færrest mulig søyler mellom jernbanesporene, og vegen i en krapp kurve i nordenden, får brua en litt spesiell utforming tonn stål og 700 tonn betong vil gå med i konstruksjonen. FØLGER KOMMENDE 3D-KRAV Østre Tangent er det første prosjektet som er underlagt Statens vegvesens kommende krav om at alle prosjekter skal modelleres komplett i 3D, for alle fag. Odd Erik Rommetvedt, byggingeniør og DAK-ansvarlig i Aas-Jakobsen, er den som nominerte prosjektet til Vianovas konkurranse. Aas-Jakobsen er et av landets ledende byggetekniske rådgiverselskap. Det fagområdet som har hatt den største utfordringen med å oppfylle de nye 3D-kravene er konstruksjonsbiten. Derfor var det dette Rommetvedt fokuserte på i prosjektkonkurransen. Selve stålbrua er det Tina Kristiansen i Aas-Jakobsen som har modellert i Tekla, mens alt annet er modellert i Novapoint Veg og AutoCAD av Rommetvedt. Grunnlaget for stålbrua er en trådmodell fra Novapoint Veg og Bru. Andre fag er også prosjektert i 3D og visualisert med Novapoint Virtual Map. Selve visualiseringen av 3D-modellen er det imidlertid ViaNova Plan & Trafikk som har stått for. 12

13 det. Aas-Jakobsen kjenner ikke til andre verktøyalternativer som kan hjelpe dem å komme helt i mål på denne typen prosjekter. Et ekstra gode i forbindelse med Østre Tangentprosjektet var også at man fikk videreutviklet Novapoint Virtual Map en del, slik at det håndterer Xrefs. Dette er en meget nyttig forbedring fra tidligere, berømmer Rommetvedt i sin prosjektbeskrivelse. Originalfilene fra de ulike fagene kan dermed leses direkte inn i Virtual Map for visualisering. Nok et bevis på at vegen fra idé hos bruker, til ferdig utviklet funksjon i Novapoint, er kort. 3D ER TINGEN Rommetvedt forteller også at selve modelleringen har gått greit. Han kan vanskelig se at man uten Novapoint kan få konstruksjonen til å følge vegen med riktig geometri. Eller at man eksempelvis kan modellere riktige byggegroper i terrenget uten 3D er som kjent tidens løsen innen all mulig design, konstruksjon og prosjektering. Ingeniørmodellen er kommet for å bli. Det å få presentert tingene i 3D er et stort fremskritt. Man får kjapt et mye bedre bilde av prosjektet i en 3D-modell. Man kan generere tegninger direkte fra 3D-modellen. Og man får visualisert alle detaljer og alle overgangssoner. Dermed kan man umiddelbart se om tingene passer i hop. Ikke minst er dette verdifullt til å vise utenforstående hvordan prosjektet tenker og forløper naboer, kommunale etater, presse, alle beslutningstakere Det er som kjent langt enklere å forstå og forholde seg til en 3D-modell enn flate tegninger. Østre Tangent-prosjektet tar for øvrig 3Dskrittet helt ut. Når prosjektet høsten 2008 går over i anbuds- og byggefasen vil 3D-modellen bli levert i DWG-format som stikningsdata til entreprenør. Enten utvalgte entreprenør kan eller ikke, må vedkommende bare lære seg å bruke det, sies det. Statens vegvesen må berømmes for deres pådriv med å fremme bruken av 3D. 13

14 LOKALPLAN I 3D Ved Dalbygård, byggemodning etape 1 Annette Jørgensen, Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning Kolding kommune har i november 2008 påbegyndt byggemodningen af området Ved Dalbygård øst for Kolding by. Området ligger i forlængelse af et areal, der er lokalplanlagt i 2006 med plads til opførelse af ca. 150 boliger. udbygget i takt med, at byggemodningen fortsættes. En 3D terrænmodel kan fungere som et supplement til lokalplanen for området. Modellen kan bruges hele vejen igennem systemet fremad mod projektering: overfor politikere, oplysning af borgere og til at fremme salget. Det vil for eksempel være muligt Lokalplanen for Ved Dalbygård er netop blevet politisk godkendt. I hele dette område er der planlagt opførsel af ca. 190 boliger. Detailprojekteringen af byggemodningen for etape 1, som er den nordligste tredjedel af området, omfatter 55 boliger. Denne projektering har stået på i ca. 3 måneder. I forbindelse med detailprojekteringen har Kolding Kommune udarbejdet en 3D-model af området indeholdende veje, fremtidige byggegrunde, regnvandsbassin, beplantning mm. 3D-modellen, der er lavet i Novapoint, bidrager til en større kvalitetssikring af hele projekteringsprocessen. Muligheden for at vejen placeres rigtigt i forhold til terrænet øges. Byggemodningsområdet Adgangsvej til området Høj detaljeringsgrad Området Ved Dalbygård er højtliggende med et meget varieret terræn med store bakker og bløde terrænformer, der er udsigt over Stenderuphalvøen, landskabet, Dalby Kirke og de omgivende gårde. De terrænforskelle, der vises i 3D-modellen, kan også bruges i forhold til salg, f. eks.hvilke fordele er der ved denne eller hin grund i forhold til beliggenhed og udsigt? I første omgang skal 3D-modellen bruges til fremvisning ved et Åbent mark arrangement, som Kolding kommune afholder i weekenden den 15. og 16 november Dette arrangement giver eventuelle købere mulighed for at mødes med Kolding kommune på stedet. Her vil en række medarbejdere fra kommunen stå for fremvisning, besvarelse af spørgsmål samt information om yderligere planer for området. Fordi Kolding Kommune har brugt Novapoint Virtual Map i byggemodningsfasen har medarbejderne mulighed for at præsentere byggegrunde og eventuelle huse i 3D for de potentielle købere. Derudover vil modellen blive at lave en CD med 3D-modellen. På længere sigt vil modellen også være essentiel i hele forløbet for at undgå og fange fejl på et så tidligt stadie som muligt. Beslutningen om at udarbejde en 3D-model blev først truffet ved opstart af detailprojekteringen, og der har derfor ikke været taget højde for 3D-modellen i planlægningsfasen for området. Medarbejdere fra Kolding Kommunes Planafdeling har efter fremvisning af 3D-modellen begejstret udtalt, at man med fordel kan bruge 3D-modeller, som en del af deres planlægningsarbejde. Såfremt man vælger at bruge 3D-modellering fra planfasen, vil det naturligvis være nødvendigt, at lave modellen mere detaljeret fra planlægningsfasen, over skitsefasen til detailprojektet. 14

15

16 Morten Fremnesvik og Martin Vestli, studenter fra NTNU 3D Ly Etter 4,5 års studier ved NTNU skulle avsluttende masteroppgave gjennomføres våren Med interesse for 3D i vegprosjektering ønsket vi en oppgave som kunne gi oss bedre innsikt og forståelse av 3D-verktøy, samt å undersøke muligheter i forhold til kjøresimulatoren ved NTNU/Sintef. OPPGAVEN Bruk av 3D-teknologi og kjøretøysimulator for analyse av trafikantatferd med betydning for trafikksikkerhet i komplekse tunnelsystemer. Oppgaven var delt i tre hoveddeler: 1) Produsere en 3D-modell av tunnelsystemet ved bruk av Novapoint Veg og Tunnel og 3D Studio Max. Videre implementering og kontroll for kompatibilitet mot kjøresimulator. 16

17 Hele tunnelstrekningen sett utenfra Studio Max har svært god funskjonalitet for lyssetting av modellen. ssetting er tidkrevende, men resultatet kan bli svært godt 2) Drøfte hvilke utformingselementer i tunneler og atferdsparametre vil det være interessant og mulig å studere, og hvordan bør slike studier legges opp for å sikre validitet. 3) planlegge og gjennomføre forsøk i kjøresimulatoren for å studere eventuelle sammenhenger mellom fysisk utforming av tunnelløp/kryss og kjøreatferd med betydning for trafikksikkerhet 17

18 Basisalternativ Alternativ 2 - vertikale striper BAKGRUNN Oppgavens utspring kom fra veg og trafikkdagene i Trondheim høsten 2006, hvor Heidi Berg fra Vianova Systems holdt et foredrag om fremtidens verktøy for tunnelprosjektering. Vi tok kontakt med Vianova Systems i forbindelse med en semesteroppgave i Anleggsteknikk hvor mulighetene med Novapoint Tunnel ble drøftet. Neste høst ble det skrevet et fordypningsprosjekt om erfaringer og bruk av kryss i tunnel i Norge, med hovedvekt på rundkjøring som kryssløsning. Sent på høsten 2008 var Novapoint Tunnel ferdig med en versjon som vi kunne ta i bruk i vår oppgave. Med bakgrunn i dette og ønske om å koble inn 3D-modellering, var masteroppgaven vår klar i støpeskjeen. PROSJEKTET Steinberg- og Marienborgtunnelen er en del av Nordre avlastningsveg i Trondheim, og var ideelt både i form av utfordrende geometri og nærhet til NTNU. Prosjektet består av tre tunnelløp som er sammenkoblet med en rundkjøring I fjell. Steinbergtunnelen med rundkjøringen var under bygging og ble åpnet til påske i år, mens Marienborgtunnelen kun hadde bestemt trasé (prosjekteres i skrivende stund). De to armene som utgjør Steinbergtunnelen er ca. 500 m, mens Marienborgtunnelen er ca. 1,5 km. 3D-MODELLERING Vi gikk inn i oppgaven uten noen erfaring innen 3Dprosjektering. AutoCAD, Novapoint Veg, Novapoint Tunnel og 3D Studio Max skulle læres og benyttes i arbeidet. Som en kickstart på oppgaven fikk vi et todagers kurs i programvaren hos Vianova Systems i Sandvika. Novapoint Veg ble benyttet for å redigere de ferdigprosjekterte vegmodellene samt å prosjektere Marienborgtunnelen. Novapoint Tunnel modellerer tunnelprofil, vegbane og banketter med utgangspunkt i vegmodell fra Novapoint Veg. Nødlommer ble også automatisk modellert med utgangspunkt i enkle breddeutvidelser i vegmodellen. Denne delen av oppgaven gikk svært effektivt. Brukergrensesnittet er enkelt og intuitivt og problemer her kunne som regel tilskrives unøyaktigheter i den prosjekterte vegmodellen. I tillegg ga tverrprofilviseren i programmet effektiv feilsøking. Vi måtte som ventet gjennomføre et betydelig manuelt arbeid med tunnelrundkjøringen, da denne ikke lot seg generere fra vegmodellen. I tillegg forelå det meste av grunnlagsmateriale i 2D, og dette måtte manuelt konverteres til 3D-objekter. Takprofilet i rundkjøringen var beskrevet av 38 ulike tverrsnitt. Stadige utfordringer dukket opp i forsøk på å koble snittene sammen med 3D-flater. Vi fikk ingen entydige anbefalinger om hvordan rundkjøringen mest hensiktsmessig kunne modelleres. Prosessen frem mot et akseptabelt takprofil innebefattet prøving og feiling med ulike modelleringsmetoder i AutoCAD. DETALJERING Detaljering av tunnelen ble gjort med 3D Studio Max. Det ble fokusert på de elementer som bidro mest til økt realisme. Disse vurderte vi til å være skilting, oppmerking, kabelbro og lamper, og generelle overflateteksturer. 3D Studio Max har svært god funskjonalitet for lyssetting av modellen. Lyssetting er tidkrevende, men resultatet kan bli svært godt. 18

19 Alternativ 3 - Himmelvelving KOMPATIBILITET MED KJØRETØYSIMULATOR Utgangspunktet vårt med valg av Novapoint var naturlig som standardisert programvare for vegprosjektering. Det hadde ikke tidligere blitt gjennomført forsøk i simulatoren med denne programvaren, som først ble overført til 3D Studio Max. Kompatibiliteten var derfor av interesse. 3D modellen ble importert til simulatoren av Thomas Engen ved Sintef og kompatibiliteten var til stede. Modellen hadde god oppløsning og ble opplevd med god realisme av forsøkspersonene. FORSØK I SIMULATOR Kjøretøysimulatoren ved NTNU/Sintef har vært i bruk siden 1999 og det har blitt gjennomført forsøk innenfor et bredt spekter av fagretninger. En simulator muliggjør forsøk på forhold som enten ikke lar seg gjøre i virkeligheten, eller som blir uforholdsmessig dyre. Simulatoren er også hensiktsmessig i uttesting av løsninger som skal bygges, for å avdekke uheldige forhold i en tidlig planfase (eks. tidlig Trafikksikkerhets-revisjon). Det ble i samråd med vår veileder Eirin Ryeng og Statens Vegvesen bestemt at vi skulle rekrutterte våre forsøkspersoner fra 1.klasse Bygg ved NTNU. Dette som et bidrag til å øke interesse og rekrutering til veg og samferdsel. Responsen var svært god og vi trakk ut 10 forsøkspersoner. For å kjøre et fullskala forsøk som sikrer statistisk validitet burde antall forsøkspersoner vært flere. Forsøket ble gjennomført ved at forsøkspersonene kjørte gjennom 3 ulike alternativ. RESULTATER Basisalternativet skulle fremstå mest mulig likt tunnelen som bygget. Se basisalternativ over. Alternativ 2 var inspirert fra et simulatorforsøk i USA hvor det var benyttet vertikale striper på veggprofil. Hypotesen var her at dette skulle senke hastigheten inn mot rundkjøringen ved at den opplevde hastigheten ble økt. Se alternativ 2 over. Alternativ 3 hentet inspirasjon fra lærdalstunnelen og vi valgte en lys blå himmelfarge på vegg- og takprofilene i rundkjøringen. Tanken bak dette var bedret synlighet på avstand og bedret kjøreopplevelse. Bergstabben ble gitt en mørkere farge for god kontrast til de lyse omgivelsene. Se alternativ 3 over. Hastighetsprofilene for alternativene ble analysert. Det ble funnet signifikante hastighetsreduksjoner inn mot rundkjøringen for både Striper og Himmel sammenlignet med basisalternativet. Subjektive vurderinger fra forsøkspersonene ble også analysert og viste at de vertikale stripene på veggene opplevdes som ubehagelig. Alternativ 3 var det best likte alternativet. ETTERTANKE Oppgaven ga oss en bratt læringskurve innen 3Dprosjektering og viste oss viktigheten av gode prosjekteringsverktøy. Eksempelvis produserte Novapoint Tunnel raskt 90 % av tunnelsystemet. Vi lærte også at prosessen med detaljering av 3Dmodellen har få grenser, tid er parameteren som legger de største føringer på hvor god realisme man ønsker å oppnå. Oppgaven ga oss et innblikk i de utallige muligheter som ligger i kombinasjonen av en god 3Dmodell og kjøretøysimulatoren. Avstanden mellom et Novapoint-prosjekt og kjøresimulatoren er ikke så stor og krav til 3D-prosjektering av vegprosjekter vil ytterligere korte ned avstanden mellom prosjekt og mulige forsøk i simulator. 19

20 Hele den utprosjekterte strekningen. Kjell-Amund Prestmo & Håkon Hofstad Hojem, studenter ved HiST I forbindelse med avsluttende termin ved studieprogam Bygg og miljø, 3 årskurs ved Høgskolen i Sør-Trønderlag, skulle vi, Håkon Hofstad Hojem & Kjell-Amund Prestmo, utarbeide et avsluttende hovedprosjekt. Under sommerjobb/styrt praksis hadde vi knyttet oss kontakter i arbeidslivet. Disse ble derfor kontaktet da forberedelsene til hovedprosjekt startet. Vi ble veldig fornøyd da vi fikk positiv respons fra Statens Vegvesen, som ble oppdragsgivere og veiledere for hovedprosjektet vårt. Det ble satt dato for oppstart og oppstartsmøte ble avtalt. På oppstartsmøtet fikk vi utdelt en strekning på Riksveg 714, Snillfjord kommune, Sør-Trønderlag, der det skulle utarbeides forslag til ny vegstrekning. Oppgaven vår ble da å prosjektere denne nye vegstrekningen, slik at den kunne brukes som forslag til mulig vegtrasè av Vegvesenet. Vi takket ja til oppgaven, og ble i ettertid enig med faglærer at også Novapoint Virtual Map burde benyttes for å visualisere vegstrekningen. Vi fikk kontor på Vegvesenets sine lokaler på Statens Hus i Trondheim, og fikk senioringeniør Robert Aakerli som veileder. Kartdata og annet materiell ble tildelt, slik at vi kunne starte med oppgaven. Den første tiden gikk med på å sette seg inn i prosjektet. Området vårt hadde eksisterende veg som i hovedsak var preget av lav standard med strekningsvis smal veg. Dårlig horisontal og vertikalkurvatur samt partier med problematiske stigningsforhold, gav en dårlig hovedveg med dårlig framkommelighet, spesielt vinterstid. Fartsgrensen på store deler av strekningen mellom Stokkhaugen og Sunde er 80 km/t, men med nedsatt hastighet til 50 km/t eller 60 km/t ved bebyggelse, spesielt ved kommunesentret Krokstadøra. Vegens lave standard på en rekke strekninger tilsier imidlertid et lavere fartsnivå enn det skiltede. Vårt oppdrag ble i hovedsak å prosjektere ut en ny, forbedret vegstrekning utenfor tettstedet Krokstadøra. Strekningen skulle utarbeides med Novapoint, som vi hadde fått god kjennskap til gjennom regelmessig bruk på skolen. Prosjekteringen gikk relativt problemfritt, og etter at intern veileder godkjente forslaget, kunne vi begynne med visualiseringsarbeidet i Novapoint Virtual Map. Forslaget vårt inkluderte 4km. veg der mesteparten gikk gjennom jomfruelig terreng, samt en tunnel og to broer. Resultatet kan sees på oversiktstegningen over. Visualiseringsprogrammet Novapoint Virtual Map 20

Ingeniørmodellen i praksis

Ingeniørmodellen i praksis Foredrag P4: Ingeniørmodellen i praksis Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk 27. 29. mai 2008 Ingeniørmodellen i praksis Ingeniørmodeller i bruk Erfaringer Bruksområder Eksempel Bymodeller

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB

Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB 24.09.2015 Teknologidagene 2015 Prosjekt E18 Bjørvikas erfaringer med overlevering til NVDB Teknologidagene 2015 Grete Tvedt, Statens vegvesen Andreas Matras, Statens vegvesen Katrin Johannesdottir, Skanska

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Novapoint GeoSuite Brukermøte 2009

Novapoint GeoSuite Brukermøte 2009 Novapoint GeoSuite Brukermøte 2009 Ingeniørmodellen= kobling mellom alle fag - nå også med Geoteknikk (?) Andreas Haugbotn, ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Generelt om ingeniørmodellen Forutsetninger, prosess

Detaljer

KOMPLEKSE BYPROSJEKTER

KOMPLEKSE BYPROSJEKTER Foredrag P 3: KOMPLEKSE BYPROSJEKTER Foredragsholder: Snorre Slapgård, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen INNHOLD Kort om hvem vi er, og virksomhetens størrelse Eksempler på typiske prosjekter Hva er typisk for

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

Dronning Eufemias gate. E18 Bjørvika Etappe 2

Dronning Eufemias gate. E18 Bjørvika Etappe 2 Dronning Eufemias gate E18 Bjørvika Etappe 2 Om oss Per Skotte Fagansvarlig VA Håkon Tveitan VA-Ingeniør / 3D-ansvarlig VA Still gjerne spørsmål underveis! Agenda - Om prosjektet - Modeller og stikningsgrunnlag

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av to-rørs tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler Prosjektering av støttemur Prosjekteringen gjøres

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems

Minikurs 1-1: Samordningsmodell. Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Minikurs 1-1: Samordningsmodell Foredragsholder: Ronny Rostad, Vianova Systems Bakgrunn Skanska tok initativ i anbudsfasen til E18 Kristiansand Grimstad (OPS). Pilot ble utarbeidet i fellesskap av Skanska,

Detaljer

Foredrag A 11: Brukererfaringer: Foredragsholder: Rune Westgaard Rambøll Norge AS

Foredrag A 11: Brukererfaringer: Foredragsholder: Rune Westgaard Rambøll Norge AS Foredrag A 11: Brukererfaringer: Prosjektering av store vegprosjekt Foredragsholder: Rune Westgaard Rambøll Norge AS 27. 29. mai 2008 Brukererfaringer: Prosjektering av store vegprosjekt Sammendrag Prosjekt

Detaljer

BIM FOR INFRASTRUKTUR

BIM FOR INFRASTRUKTUR NY TEKNOLOGI NY PRISMODELL NYE MULIGHETER Nå har «alle» råd til Nordens ledende prosjekteringsverktøy Novapoint DCM og samhandlingsløsningen Quadri DCM BIM FOR INFRASTRUKTUR Gjør som fagmyndigheter og

Detaljer

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget: Hvordan jobber du med vegfunksjonene i Novapoint 19 DCM Veldig mye av det jeg vil gå gjennom i foredraget er likt for Novapoint 18 og 19. Det som

Detaljer

InterCity-prosjektet krever BIM

InterCity-prosjektet krever BIM InterCity-prosjektet krever BIM Foredrag på X, Y og Z 2016 Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet i Jernbaneverket InterCity-prosjektet skal i hovedtrekk: Bygge 230 km dobbeltspor 22 byer

Detaljer

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB Krav, kvalitetssikring, tekniske løsninger og prosedyrer Pilotprosjekt Mål Hovedmål: Utvikle løsninger og

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Bruk eller misbruk av 3D i planleggingen Kort om datagrunnlaget 3D hvorfor og hvordan Bruk av bymodellen Demo DTM (Digital Terreng Modell) Laserdata Data fra flybåren laser. Høydebærende terrengpunkt og

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Bjørvika Etappe 2 Brukererfaringer med VA og kabelprosjektering i en samordningsmodell

Bjørvika Etappe 2 Brukererfaringer med VA og kabelprosjektering i en samordningsmodell Bjørvika Etappe 2 Brukererfaringer med VA og kabelprosjektering i en samordningsmodell Henning H Andersen og Morten Fremnesvik ViaNova Plan og Trafikk ViaNova Plan og Trafikk AS Uavhengig rådgivende ingeniørfirma

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Visualisering av vegplaner i interaktiv kjøresimulator

Visualisering av vegplaner i interaktiv kjøresimulator Olav Kåre Malmin, SINTEF Teknologi og samfunn, Veg- og transportplanlegging Visualisering av vegplaner i interaktiv kjøresimulator Den interaktive kjøresimulatoren på SINTEF/NTNU ble satt i drift i 1999.

Detaljer

Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland. Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor

Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland. Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor Foredrag B 11: Bestill alt i 3D Bergen lufthavn Flesland Foredragsholder: Torbjørn Tveiten, ViaNova Plan og Trafikk Håkon Hageberg, Avinor På veg fra Fredrikstad til Flesland... AGENDA: Flesland lufthavn

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Modellbasert prosjektering og bygging i jernbaneprosjekter

Modellbasert prosjektering og bygging i jernbaneprosjekter Modellbasert prosjektering og bygging i jernbaneprosjekter Forelesning for HiOA høsten 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Teknikk og konsept Divisjon Utbygging Bane NOR Innhold 1. Kort presentasjon av

Detaljer

3D I STORE PLANPROSJEKTER KOMMUNAL GEOMATIKKKONFERANSE - 1. DESEMBER 2015 ØYSTEIN HALVORSEN

3D I STORE PLANPROSJEKTER KOMMUNAL GEOMATIKKKONFERANSE - 1. DESEMBER 2015 ØYSTEIN HALVORSEN 3D I STORE PLANPROSJEKTER KOMMUNAL GEOMATIKKKONFERANSE - 1. DESEMBER 2015 ØYSTEIN HALVORSEN 1 HVA VIL VI MED 3D I STORE PLANPROSESSER? Effektiv kommunikasjon Prosjektdeltakere skal kunne ta i bruk BIMmodellen

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map. Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther

Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map. Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther 2012-09-05 Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map Anders Holen

Detaljer

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Foredrag B10 Novapoint KABEL Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Novapoint Electro Bakgrunn Mål og Fremdrift Status og demo Novapoint Electro Bakgrunn Innfor BIM/Samordningsmodel ligger Electro

Detaljer

Samordningsmodell i praksis

Samordningsmodell i praksis Samordningsmodell i praksis Torbjørn Tveiten/Bjørn Bertheussen ViaNova Plan og Trafikk Mai 2011 Foredrag Novapoint Jernbanedag 2011 Hvorfor samordningsmodell? Presentasjon BIM Statsbygg mai 2009 AGENDA

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter. Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013

Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter. Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013 Samordningsmodell / BIM i infrastrukturprosjekter Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Mars 2013 Agenda BIM nye klær til keiseren BIM for infrastruktur = Samordningsmodell Historikk og rammebetingelser

Detaljer

Ringeriksbanen og E16 Kort plantid og BIM-server. Morten Fremnesvik ViaNova Plan og Trafikk

Ringeriksbanen og E16 Kort plantid og BIM-server. Morten Fremnesvik ViaNova Plan og Trafikk Ringeriksbanen og E16 Kort plantid og BIM-server Morten Fremnesvik ViaNova Plan og Trafikk Bakgrunnsstoff Morten Fremnesvik Sivilingeniør bygg og miljøteknikk, ViaNova Plan og Trafikk siden 2008 Strekningsleder

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Prosjektadministrator (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Prosjektadministrator (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt side 1/66 esam/byggeweb Rolleveiledning: Prosjektadministrator (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Prosjektadministrator»? I utgangspunktet blir den som oppretter et prosjekt automatisk satt til prosjektadministrator,

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM Solveig Fiskaa, Vianova Systems Agenda Introduksjon Hva er en objektorientert modell? Sammenhengen mellom oppgavene og objektene som opprettes i Novapoint 19 DCM

Detaljer

Byggherrens erfaring med BIM-modeller

Byggherrens erfaring med BIM-modeller NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 Byggherrens erfaring med BIM-modeller Jarle Kristian Tangen Leder prosjektstab E6 Gardermoen-Biri Stikkord Fakta om Fellesprosjektet 3D fra enkel visualisering til maskinstyring

Detaljer

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Bilde: Dronning Eufemiasgate: SVV, Vianova Plan og Trafikk DCM

Detaljer

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel

Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging. Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene ved bruk av BIM? Plan, prosjektering & bygging Heidi Berg & Merete Tøndel Mer veg for pengene.. Bruk av BIM i planleggingen Effektivisering av planprosessen Erfaringer med BIM-modell

Detaljer

E6Db - Bruk av modell i byggefasen

E6Db - Bruk av modell i byggefasen AGENDA 3 delstrekninger/entrepriser - status FP1: Langset-Brøhaug Alpine Bau FP2: Brøhaug-Strandlykkja Veidekke/Hochtief FP3: Strandlykkja-Kleverud Hæhre Erfaringer i byggefasen utvalgte tema erfaringer

Detaljer

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2:

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2: Foredrag Tema 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 Hvordan enkelt visualisere og hente mest mulig informasjon ut av eksisterende

Detaljer

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN

GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN GEOMATIKKDAGENE 2015 RÅDGIVENDE INGENIØR GEOMATIKK ØYSTEIN HALVORSEN 1 Geomatikkfaget er nå godkjent slik at utøvere av faget vårt kan kalle seg Rådgivende Ingeniør Geomatikk. Rådgivende Ingeniørers Forening

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems Skråningsflatefunksjonen Solveig Fiskaa Vianova Systems Agenda Eksempler: Statnett, transformatorstasjon i Arendal Lag i grunnen Nordplan, 7-er fotballbane Mengdeberegning Lengdeprofil Tips&Triks Skråningsflatefunksjonen

Detaljer

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen

FORPROSJEKT. Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen FORPROSJEKT Forbedringspotensialer ved bruk av 3D-modeller i byggingen av ny E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen Emil Opperud Nicolaisen Morten Kappelslåen Prosjektert veg, skjermdump fra utviklingsfasen

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (JBV) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (JBV) Byggeweb Prosjekt esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (JBV) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Dokumentkontroller»? Rollen «Dokumentkontroller (JBV)» er ansvarlig for initiere godkjenning/aksept av rådgivernes leveranser

Detaljer

TextureTool med SOSI-parser

TextureTool med SOSI-parser TextureTool med SOSI-parser Verktøy for teksturmapping og automatisk generering av 3D-modeller Hovedprosjekt 11E Erlend A. Lorentzen Jørn G. Nyegaard-Larsen 3DSU 2008/2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling

Detaljer

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av støttemur Prosjektering av to-løps tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler 1 NP

Detaljer

Bru/Bru-konstruksjoner

Bru/Bru-konstruksjoner Bru/Bru-konstruksjoner Hvordan tilrettelegge modellene for optimal bruk? Armering i 3D Leveranser av Som Bygget data Odd Erik Rommetvedt Simon Sólbjørg Hva kjennetegner konstruksjoner i samferdselsprosjekter?

Detaljer

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Webseminar 25.11.2011 Solveig Fiskaa, Vianova Systems Landskapsforming i vegprosjekter Dette er ingen gjennomgang av én enkelt funksjon slik som tidligere

Detaljer

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg

Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen. Henrik Folke Holmberg Hvordan å få jernbaneteknikk med i BIM modellen Henrik Folke Holmberg Rasjonell modellering og arbeidsprosess for Jernbaneteknikk Tradisjonelt prosjekteres jernbaneteknikk basert på prinsipper støttet

Detaljer

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober

Møte 1. Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor. Tid: oktober Møte 1 Sted: Statens Vegvesen Fredrikstad v/tor Graven, prosjektkontor Tid: oktober - Da var det på tide å tenke på hovedprosjektet vårt for alvor. Vi fikk kontakt med Tor Graven via Tor Jørgensen, som

Detaljer

Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter

Bli med på leken om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Marius Sekse BIM Strateg, Miljø og samfunn 1 COWI hvem er vi? COWIgruppen ca. 6 100 medarbeidere 101 faste kontorsteder på fem kontinenter

Detaljer

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet

Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Jernbaneverket krever BIM på InterCity-prosjektet Foredrag den kloke tegning 14.oktober 2015 Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity-prosjektet Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no InterCity-prosjektet:

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Nytt i Arealplan og Landskap

Nytt i Arealplan og Landskap Foredrag B6: Nytt i Arealplan og Landskap Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Gisle R. Totland Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 De viktigste nyhetene i Arealplan (versjon 17.00.SP1 eller 17.10)

Detaljer

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen

Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Vår felles framtid - den digitale hverdag Bane NOR sine krav og forventninger til bransjen Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D, Teknikk og konsept, divisjon Utbygging i Bane NOR Innhold 1. Strategi modellbasert

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater System A System B Overføre info Agenda Del 1 Hvilke filformater brukes

Detaljer

BIM / 3D på E6 Frya-Sjoa

BIM / 3D på E6 Frya-Sjoa BIM / 3D på E6 Frya-Sjoa Byggherrens motivasjon for bestilling av BIM/3D samt erfaringer fra E6 Frya Sjoa Øyvind Moshagen prosjektleder E6 Biri-Otta 1 2 Tema Litt om min erfaringsplattform Byggherrens

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg. Prosjektnummer 2E

Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg. Prosjektnummer 2E Presentasjon av bachelorprosjekt 2009/2010 for Morten Hegstad og Kim Lilleberg Prosjektnummer 2E 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 2 2. Norske Hus Boligsystem AS 3 3. Problemstillingen 3 4.

Detaljer

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring

Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring Modellbasert prosjektering/ prosjektgjennomføring En fjern visjon eller et konkret mål for Statens vegvesen? Gunnar Søderholm Avd.dir Ressursavdelinga i Region vest Modellbasert planlegging/ prosjektering

Detaljer

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utgiver og Fordeler (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utgiver og Fordeler (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt side 1/10 esam/byggeweb Rolleveiledning: Utgiver og Fordeler (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Utgiver og Fordeler»? Rollen «Utgiver og Fordeler» tildeles de prosjektdeltakerne som skal levere gjeldende

Detaljer

Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks. Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen

Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks. Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen DCM til VM Uttegning fra DCM til AutoCAD Novapoint Tegningspresentasjoner

Detaljer

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM Hvordan Linz i Østerrike ble banebrytende innen 3D byplanlegging 5 MINUTTER LESETID INTRODUKSJON 2 Linz en pioner innen 3D byplanlegging 3D-modeller

Detaljer

3D prosjektering kommer for fullt.

3D prosjektering kommer for fullt. 3D prosjektering kommer for fullt. Hva vinner vi og hva er utfordringene? Bransjetreff 11. november 2014 - Harald Tobiassen / Erling Guttormsen Statens vegvesen, Region Sør Prosjekt Sørlandets erfaringer

Detaljer

#Digitaliseringsrådet

#Digitaliseringsrådet #Digitaliseringsrådet Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter Hvordan kan vi løse dem? erfaringer fra Digitaliseringsrådet Målet med arrangementet er å bidra til læring på tvers av offentlig sektor

Detaljer

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Bransje Land Cedervall Arkitekter Bygg Sverige Ansatte 70 Utfordring Innføring, implementering og opplæring

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO

HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO HÅNDBOK SAMARBEIDET HÅNDBOK V770 INNSPILL FRA SWECO PHILIP HON STEINAR G. RASMUSSEN 1 Samarbeidet mellom Håndbøkene 2 Samarbeidet mellom Håndbøkene Ønske vårt. Mest mulig likt Felles grunnlags krav (Bør

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

SKY TIL SKY PROSJEKTERING

SKY TIL SKY PROSJEKTERING Brukermøte NovaPoint 22.April 2015 SKY TIL SKY PROSJEKTERING FRODE GEIR BJØRVIK, PROSJEKTSJEF 1 DKT - 14.OKTOBER 2014 Agenda COWI E16 Nybakk Slomarka Dataflyt i skyene Samarbeid med softwareleverandører

Detaljer

Fra omkostningstunge papirbaserte prosesser til verdifull digital kommunikasjon

Fra omkostningstunge papirbaserte prosesser til verdifull digital kommunikasjon Fra omkostningstunge papirbaserte prosesser til verdifull digital kommunikasjon Agenda Om e-boks AS Krav og tendenser i markedet Fra papir til digital kommunikasjon Løsninger fra e-boks Referanser Et sterkt

Detaljer

SKY TIL SKY PROSJEKTERING

SKY TIL SKY PROSJEKTERING DKT 14.oktober 2014 SKY TIL SKY PROSJEKTERING FRODE GEIR BJØRVIK, PROSJEKTSJEF 1 Agenda COWI E16 Nybakk Slomarka Dataflyt i skyene Samarbeid med softwareleverandører 2 Frode Geir Bjørvik Prosjektsjef COWI

Detaljer

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event

Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Velkommen til årets mest inspirerende og motiverende BIM Event Sted: Thon Hotel Opera, Ved Oslo S. 19 minutter fra Oslo Lufthavn. EDRMedeso ønsker med årets konferanse å fokusere på: Nyheter i den nye

Detaljer

Om Golfwalk.com GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk

Om Golfwalk.com GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk 3D interface av golfbanen. Om GolfWalk er en virtuell golfbane på nettet. Du kan finne GolfWalk på www.golfwalk.com eller gjennom webwalk.dk Først velger du hvilken golfbane du vil se. Deretter velges

Detaljer

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter

BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BIM for samferdselsanlegg Eksempler og erfaringer fra krevende prosjekter BA 2015 konferanse 20/05-2015 Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Noen situasjonsbilder fra anleggsfasen. Hva betyr bokstavene

Detaljer

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12

InfraWorld avslutningsseminar. - Introduksjon. torsdag 13/9-12 InfraWorld avslutningsseminar - Introduksjon torsdag 13/9-12 13:00 13:30 Innledning Dagens agenda 13:30 14:15 Siste nytt innen bruk av virtuelle modeller (Erik Kjems) 14:15 15:00 Bruk av kunstig intelligens

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt side 1/17 esam/byggeweb Rolleveiledning: Dokumentkontroller (Bane NOR) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Dokumentkontroller»? Rollen «Dokumentkontroller (Bane NOR)» er ansvarlig for å initiere godkjenning/aksept

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Daniel Loe Gabrielsen Gutt 11 år 0 Sindre Husebø Gutt 11 år 0 Jarand Langva Rommetvedt FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget RØYNEBERG SMURFENE Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Røyneberg

Detaljer

Sykkelreiseplanlegger http://www.sykkelveg.no/hamar

Sykkelreiseplanlegger http://www.sykkelveg.no/hamar Sykkelreiseplanlegger http://www.sykkelveg.no/hamar Knut Jetlund Geodataseksjonen Statens vegvesen Region øst Hva er en sykkelreiseplanlegger? Ruteplanlegger spesielt tilpassa syklister Hva er spesielt

Detaljer

Stikningskonferansen Team E16 Sandvika - Wøyen

Stikningskonferansen Team E16 Sandvika - Wøyen Stikningskonferansen 2016 Team E16 Sandvika - Wøyen Team-deltagere 3D-koordinator Byggherre Rådgiver Entreprenør Leverandør Del 1: Prosjektet E16 Sandvika Skaret Mål for prosjektet 3,5 km firefelts motorveg

Detaljer

3D i InterCity prosjektet. Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no

3D i InterCity prosjektet. Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no 3D i InterCity prosjektet Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity Jernbaneverket E-post: kristin.lysebo@jbv.no InterCity prosjektet: 230 km dobbeltspor 21 byer / tettsteder berøres Alt ferdig bygget i

Detaljer

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Fellesprosjektet E6 Dovrebanen Håndbok V770 Erfaringer og u=ordringer modellbasert prosjektering Håndbok V770 Jarle Kris*an Tangen Statens vegvesen Torbjørn Tveiten ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl

Detaljer