Det er ennå ikke for sent! Brukermøtet avholdes den 15. januar i Drammen. Gå inn på for informasjon og påmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er ennå ikke for sent! Brukermøtet avholdes den 15. januar i Drammen. Gå inn på www.novapoint.no for informasjon og påmelding"

Transkript

1

2 Det er ennå ikke for sent! Brukermøtet avholdes den 15. januar i Drammen Gå inn på for informasjon og påmelding Dette brukermøte kommer i tillegg til vårt hovedbrukermøte som avholdes i Fredrikstad mai 2009

3 Utgis av: Vianova Systems Denmark A/S ViaNova Systems AS I redaksjonen: Thue Amstrup-Jørgensen - Redaktør Camilla Dale Grafisk Design: Trine Jentoft Mortensen TRYKK: GD GRUPPEN Danmark INNHOLD: Leder s. 3 Bergen i 3D s. 4 Vianova Systems jubilerer s. 6 Brugermøde Danmark 2008 s. 8 Brugermøde Island 2008 s. 10 Brukonstruksjon på Oslo S s. 12 Lokalplan i 3D s. 14 Trafikksikkerhet i tunnel s. 16 Krokstadøra - Visualisering av ny riksveg s. 20 Byggeweb i samferdsel s. 22 Samarbejde med Novapoint som platform s. 24 Immersive Virtual reality i Landskapsplanlegging s. 26 Vianova besøker TENK s. 28 Hovedoppgave ved Universitetet i Agder - Bebyggelsesplan s. 29 Tips og Tricks s. 30 Kurs - forhandleroversikt s. 31 Vianova Systems Denmark A/S Dusager Århus N - Danmark Tlf Fax Vianova Systems AS Leif Tronstads plass Sandvika - Norge Tlf Fax Vianova Systems Sweden AB Drottninggatan Göteborg Tlf Fax Vianova Systems Finland OY Piispantilankuja Espoo - Finland Tlf Fax Novanews på web: L E D E R For 20 år siden tænkte et par idérige ingeniører i Norge, at man burde udnytte opfindelsen af Personlige Computere til anvendelse ved projektering af veje. Der blev brugt et DOS-operativsystem, en opstartsfil på maksimalt 20 linier og i bedste fald en harddisk på Mb. Et enormt fremskridt er sket siden og sideløbende med udviklingen er yderligere brugerønsker og idéer blevet implementeret. Muligheden for medindflydelse og den tætte kontakt til brugerne er blevet yderligere udbygget gennem årene og jeg vil gerne benytte denne leder til at takke vore brugere for deres mange idéer, og ønskelister til ny funktionalitet og ikke mindst et stadigt pres for nye funktioner: I har været med til at gøre Novapoint til, hvad det er i dag. Novapoint i dag er ikke bare til anvendelse ved vejprojektering. Med 24 forskellige moduler dækkes alle områder fra planlægning til endelig udførelse. Fra input til VVM-redegørelse, 3D-modeller af projekter, forundersøgelser med geoteknik, støjundersøgelser, vandafledning, skilte- og afmærkningsplaner, data til maskinstyring og mange flere. Novapoint i dag er også et værktøj for tekniske designere, ingeniører, entreprenører, arkitekter og landskabsarkitekter samt endelig og ikke mindst et værktøj, der kan formidle information mellem partnere med forskellig teknisk baggrund. Fordi man ikke kun arbejder med flade 2D-tegninger og i alle tilfælde med versioner, der er lokaliseret til det enkelte lands standarder. Det er ikke bare et projekteringsværktøj, men også en kvalitetssikring, der giver mulighed for optimering af projekteringsprocessen. Dette er noget af baggrunden for Novapoints udbredelse til så mange europæiske lande. Med Vianova-kontorer i alle de nordiske samt i de baltiske lande, Belgien, Frankrig, Spanien og UK får vi ideer fra rigtig, rigtig mange brugere. I Danmark har vi i år haft det 15. Novapoint Brugermøde. Flere af deltagerne var endog gengangere fra det allerførste møde i Med udgangen af 2008 vil jeg overlade ledelsesansvaret for Vianova Systems Denmark A/S til min kollega Søren Vasegaard. Søren har været hos Vianova Systems Denmark A/S siden 2004, og har en teknisk baggrund som bygningsingeniør (anlæg) med års erfaring fra et rådgivende ingeniørfirma, efterfulgt af flere års arbejde indenfor CAD-branchen. Sørens primære opgave sideløbende med ledelse, er at sikre kontinuitet og fortsætte den igangværende udvikling af Novapoint samt styrke kontakten til vore brugere. Jeg vil selv forsætte arbejdet i Vianova netværket og bruge min erfaring på koordinering af markedsaktiviteterne mellem netværkets selskaber og ikke mindst den tætte kontakt med vore brugere og brugergrupper. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for samarbejdet med alle vore brugere i Danmark, Færøerne, Island og Grønland. Thue Amstrup-Jørgensen Vianova Systems Denmark A/S Avtroppende (Thue A. Jørgensen) og ny (Søren Vasegaard) daglig leder i Danmark 3

4 Andreas Haugbotn, ViaNova Plan og Trafikk BERGEN I 3D HVA VAR GRUNNLAGET FOR PUBLISITETEN? 3D-bymodeller er ikke noe nytt og man kan kanskje spørre seg hva som skapte mediablesten. Bergen kommune hadde veldig gode grunnlagsdata i form av detaljerte ortofoto, sila laserpunkt supplert med knekklinjer og bygningsdata nykartlagt etter SOSI 4.0. I tillegg var de aktivt ute i bybildet og tok fasadefoto og detaljfoto av gatemiljøet. Datagrunnlaget ga oss et godt springbrett for en hektisk måned med tett samarbeid mellom alle parter. Alle data ble bearbeidet inn i to parallelle løsninger; en detaljert Novapoint Virtual Map-modell og en oversiktsmodell i Norkart sin Virtual Globe (VR løsning på WEB). Detaljert terrengmodell ble etablert i Novapoint Terreng, med alle laserpunkt og knekklinjer innlagt. I deler av området ble terrengmodellen ytterligere forsterket med veglinjer via Novapoint Veg, slik at kantstein og murer kom tydelig frem i VR-mo-dellen. Volumdanning av hus ble utført av Norkart i GIS/LINE og hentet inn gjennom uttegning av QUADRI, mens fasadefoto ble lagt på i Novapoint Virtual Map. Ferdig teksturerte objekter og hus ble returnert til Virtual Globe via VRMLeksport i Novapoint. I motsetning til mange lignende bymodeller, ble det laget detaljerte fasadefoto for et stort og sammenhengende område. Inntrykket i modellen ble også veldig bra siden man tok en ekstra jobb med å renske fasadefoto for detaljer som alltid vil stå i vegen når man tar bildene (parkerte biler, trær, lyktestolper o.l.). I området rundt Lille Lundegårdsvann (Smålungeren) ble ortofoto byttet med standard teksturer for å øke det visuelle inntrykket. Den tredje faktoren som bidro til suksessen var detaljeringen i gatemiljø med landemerker som Blåsteinen og Michelsen-statuen. SE SELV! Vi du se noe av pressedekningen er med søk virtuelle Bergen et godt startsted. Her vises både bilder og videoen fra messeåpningen. Vil du prøve hele Bergen kan du gå inn på Virtual Globe på og velge med eller uten fasadefoto. Du kan også prøve detaljmodellen i full VR på våre hjemmesider under menyen 3D visualisering. (http://www.novapoint.com/bergen/index.html). VEIEN VIDERE Bymodeller er i skuddet som aldri før og VR-løsninger på WEB tilgjengeliggjør bymodeller til alle. Bergen kommune har i ettertid brukt modellen aktivt i utbyggingsprosjektet Ørnen som er et høyhotell i området ved jernbanestasjonen. Bergens Tidende i samarbeid med Gunnar Stålesen har også brukt modellen ved flere anledninger til å arrangere virtuelle vandringer med Varg Veum. Senest ble dette vist på NRK Sveip, som du kan se på nrk.no/sve. Klikk på NETT.TV (øverst) og velg programmet fra 18. september. ViaNova jobber for å holde bymodeller som et levende medium og ikke bare en flott visning og er i dialog med flere norske byer for å få på plass forvaltningen og driften av slike bymodeller. Det gjøres i tett samarbeid med Norkart, siden vi sammen dekker hele livssyklusen til slike 3D-modeller. Sammen er vi også deltagere i et større FOU-prosjekt som blant annet vil se på hvordan fremtidens bymodeller bør organiseres og benyttes innenfor ulike fagområder og brukergrupper. Michelsen skuer utover Lungegårdsvann, og du kan stå like høyt! 4

5 Bergen kommune ville presentere Bergen by på en ny og visuell måte under messen Digital Hverdag ViaNova i samarbeid med Norkart ble gitt oppgaven å etablere en detaljert 3D-modell av sentrumsområdet i byen, basert på siste kartdata. Etter en intensiv måned med hard jobbing ble 3D-modellen etablert og som en del av leveransen ble en video produsert og vist av byråden på åpningen av messen. Bymodellen fikk med dette en formidabel oppmerksomhet med bl.a visninger av nettvideoen på Bergens Avis hjemmeside i løpet av første uken. Byvandring langs bryggen kan i VR gjøres med og uten regn som man vil Virtuell vandring i parken 5

6 Thor Hestnes, Pressekanalen 20 års erfaring, 24 Novapoint-moduler og 300 deltagere er forskjellen på det første brukermøtet i 1988 og Novapoint Brukermøte 2008 som ble arrangert i Tromsø før sommeren. Jubileumskonferansen ble gjennomført med rekorddeltagelse og nye produktinnovasjoner fra Vianovas side. Årets konferanse samlet hele 325 deltagere. Konsulentselskaper, entreprenører, kommuner, Vegvesenet, Jernbaneverket, Avinor, utstillere og programutviklere var sterkt representert. Over 50 foredrag og minikurs ga BRUKERSTYRT UTVIKLING Det årvisse Novapoint Brukermøte har gjennom 20 år blitt årets høydepunkt for landets fagpersoner som prosjekterer samferdsel, landskapsforming og kommunalteknikk. Prosjekteringsløsningen Novapoint fra Vianova Systems har i løpet av disse årene blitt ledende i Norden til prosjektering av samferdselsinfrastruktur, landskapsforming og kommunalteknikk. Tett dialog med kundene gjennom det årlige Novapoint Brukermøte, har vært en av suksessfaktorene. Novapoint er laget for brukere av brukere er Vianova Systems motto for utviklingen av programsystemet. Det å skape fremtiden sammen, både gjennom spennende fellesprosjekter og individuell brukerpåvirkning. VIANOVA SYSTEMS NORGE - JUBILANT OG STADIG STERKERE faglig påfyll og nyttige tips, inkludert interessante plenumsforedrag og presentasjoner av mange nyheter i flere Novapoint-moduler. INGENIØRMODELLEN I FOKUS Ingeniørmodellen (samordningsmodellen) var denne gangen sentrum for oppmerksomheten, i tillegg til det sosiale. Visjonen om en felles 3D prosjektdatamodell for alle fagområder har vært Vianovas ledestjerne i utviklingen i alle år. Med Novapoint som basis og Novapoint Virtual Map som modellgrensesnitt realiserer nå Vianova ingeniørmodellen for fullt, noe som allerede har gitt verdifulle resultater i flere utbyggingsprosjekter siste år. Når Statens vegvesen kommer med sin nye håndbok vil Novapoint tilfredsstille alle 3Dkravene som stilles. STEIN PÅ STEIN Ikke mange norske IT-bedrifter har gjennom 20 år kunnet vise til slik suksess. Vianova har utrettelig bygget stein på stein i henhold til sin visjon. Fra NovaCAD Trafikk Skilt som den første Novapoint-modulen het, til 24 fagmoduler i dag. Fra noen få utviklere til en profesjonell utviklingsprosess med 55 utviklere i seks land. Fra kun Norge som marked til 12 land i Europa. Hele utviklingstimer nedlegges i 2008! Nylig ble Novapoint-modul nr levert. I år er foreløpig to nye moduler lansert: Novapoint Tunnel og Novapoint Fjernvarme. Dessuten er Novapoint versjon sluppet, en av de største Novapoint-releaser noen sinne. Denne med hovedfokus på Veg-modulen. For øvrig har også VA-modulen fått et kjempeløft. BESTE NOVAPOINT-PROSJEKT Som sedvanlig på brukermøtene ble også "Beste 6

7 Vianovas hus-band underholdt med egenlaget brukermøte-sang som tydeligvis falt i smak Et knippe deltagere Novapoint Prosjekt 2008" kåret. Her sto det i år mellom fire flotte prosjekter som alle ble vist under åpningen. Av de relativt forskjellige prosjektene som var nominert ble Aas- Jakobsen AS og Odd Erik Rommetvedt med prosjektet Østre Tangent kåret som vinner. Du kan lese mer om dette prosjektet på side 12. Prisutdeling for Beste Novapoint-prosjekt Neste års Novapoint Brukermøte vil bli arrangert på Radisson SAS Hotel Fredrikstad mai Så, stay tuned. 325 Novapoin-brukere samlet i storsalen på SAS-hotellet i Tromsø 7

8 Maja Møller Pedersen, Vianova Systems Denmark Der var stor tilslutning til det årlige danske Novapoint brugermøde med 87 deltagere fra både det offentlige og private erhvervsliv. En blandet forsamling af forskellige rådgivere, ingeniører og arkitekter lagde igen i år vejen forbi Vingstedcentret i Vejle. Nogle havde dog rejst længere end andre, der var nemlig ikke kun deltagere fra overalt i Danmark, men også fra Island og Færøerne. For 15 år siden blev det første danske brugermøde afholdt og tager man et hurtigt kig på agenda og deltagerliste fra brugermødet i 1994 vil man se, at der er gengangere på begge dele! Noget der indikerer, hvad vi også har på fornemmelsen: At opmærksom på og hvad koster det? Disse spørgsmål om laserscanning og flere til fik vi interessante og uddybende svar på og det blev fulgt op af et spændende eksempel på hvordan de laserscannede data kan anvendes i Virtual Map. Enkelte vigtige og relevante nyheder fra både AutoCAD 2009 og Novapoint blev gennemgået på dette års brugermøde. I Novapoint blev det blandt andet eksemplificeret, hvordan man kommer fra terrændata til vejmodel og hvordan der etableres plan- og 3D-projekteringsmodel. Ligesom det blev vist, at alle objekter kan samles i en fælles 3D-model samt hvordan vejmodellen kan laves til en 3D-model i Virtual Map. I AutoCAD blev der givet gode tips og tricks. Der blev vist nogle fine eksempler på, hvordan dobbeltklik kan tilpasses den enkeltes behov og hvordan Etransmit kan bruges til VIANOVA SYSTEMS DENMARK BRUGERMØDE 2008 Novapoint brugermødet er en kærkommen lejlighed til at få fagmæssigt relevante nyheder og indspark samt et socialt rum, hvor man kan udbygge sit faglige netværk. På brugermødet i år var der særlig fokus på den udvikling Novapoint har gennemgået i de 20 år det har eksisteret og også på den fremtidige udvikling af Novapoint. Derfor blev der også talt om næste generation af projekteringsværktøjer: Under arbejdstitlen DCM (Design Construction Maintenance) har Vianova i flere år arbejdet på den nye generation. Vi løftede på brugermødet lidt af sløret for denne kommende version og for de visioner, der ligger bag den løbende udvikling. Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i laserscannede data og hvordan kan de anvendes på forskellige måder? Hvad skal man være særlig nemt at konvertere filer om til andre AutoCAD formater. Ovenstående er selvfølgelig kun et lille udsnit af, hvad der blev vist på brugermødet, men alt i alt blev der givet gode, brugbare eksempler og præsentationer på de forskellige faglige nyheder. Selvom Novapoint brugermødet selvfølgelig primært handler om det faglige indhold, skal der også være plads til det sociale: Deltagerne var på forhånd blevet inddelt på otte hold, og skiftedes mellem fire aktiviteter: Riffelskydning på 50 meter bane, pistolskydning på 20 meter bane, lerdueskydning og hjernegymnastik. Det skal understreges, at ingen dyr, deltagere eller instruktører kom til skade under brugermødets aktiviteter (Der var dog en enkelt lerdue i ny og næ som måtte lade livet). Om aftenen blev der uddelt præmier til hold 6, der 8

9 Middagsunderholdning Lerdueskydning Hjernevask havde det bedste point-gennemsnit. Den heldige vinder af tre flasker rødvin for hurtig tilmelding via internettet blev Mohammad Hussein fra Esbjerg kommune. 1 stk. gratis deltagelse i det norske brugermøde blev vundet af Guðmundur G. Halgrímsson fra Hnit, Island. Middagen blev serveret med magisk tilbehør: Tryllekunstneren Michael Trylle-Michael Frederiksen tryllede for gæsterne ved de forskellige borde, og afsluttede med et meget stort show på den meget lille scene. Nogle få (u)heldige fik lov til at prøve scenen af som trylleassistenter, hvad der var til megen morskab for resten af forsamlingen. Således assisteret af magi og god stemning blev der snakket, danset og netværket til langt hen på aftenen. Endelig er der blot tilbage at sige farvel og tak for et rigtig godt brugermøde. Vi håber, at nogle af jer har fået lyst til at deltage i Novapoints brugerkomité og eller kontaktgruppe. Jo mere input vi får fra jer, jo bedre kan vi gøre det! Derfor vil vi også gerne sige tak for alle de positive evalueringer vi har fået tilbage fra jer. Der var mange gode forslag som vi vil tage op til overvejelse i forbindelse med næste års brugermøde. Support Billedtekst??? On-line help Vi ses igen i oktober 2009! Aftenunderholdning 9

10 NOVAPOINT BRUG Det allerførste islandske brugermøde nogensinde blev afholdt den april cirka 200 kilometer nord for Reykjavik på hotel Budir i det naturskønne Búðum. Maja Møller Pedersen, Vianova Systems Denmark Sigbjörn Jónsson, fra den Islandske Novapoint forhandler Snertill, havde arrangeret alt det praktiske vedrørende det allerførste islandske brugermøde nogensinde. Den smukke natur gjorde også køreturen fra Reykjavik til en exceptionel oplevelse. Straks efter ankomst til hotellet gjorde vi klar i konferencerummet og herefter begyndte deltagerne at ankomme. I alt 14 havde tilmeldt sig til brugermødet og kun en enkelt måtte desværre melde afbud. Et at de vigtigste punkter på dette første brugermøde, var at få oprettet en islandsk brugerkomité, som i dialog med Vianova Systems DK skal styre og påvirke udviklingen af den islandske version af Novapoint. Den islandske brugerkomité blev stiftet senere samme dag. Komitéen består af 3 medlemmer samt en suppleant: Guðmundur G. Hallgrimsson (formand) Júlíus Þórir Júlíusson Runólfur Sveinsson Sigurður Kristófersson (suppleant). Efter en indholdsrig eftermiddag var vi klar til en dejlig, islandsk middag, hvor menuen bl.a. bestod af hvaltatar, vagtelpaté samt hestefilet. Resten af aftenen blev der så tid til de mere uformelle samtaler i pejsestuen og den hyggelige udestue. Afslutningsvist foreslog den nyudnævnte islandske brugerkomité, at der bør afholdes et Novapoint brugermøde på Island hvert andet år. Komitéen vil også, som noget af det første, komme med en prioriteret liste over de funktioner i Novapoint som skal/kan forbedres. Vi håber på et gensyn med alle, når det næste brugermøde afholdes på Island. 10

11 RMØDE PÅ ISLAND Islandske Novapointbrugere i aftensolen Hotel Budir 11

12 Thor Hestnes, Pressekanalen Detaljbilder av prosjektet Vianova Systems pris for beste Novapointprosjekt 2008 under Brukermøtet gikk til Aas-Jakobsen AS for sitt prosjekt med bruforbindelsen Østre Tangent. Den nye bruforbindelsen over sporområdet på Oslo S skal i 2010 overta trafikken fra Bispelokket når dette legges ned på bakkeplan. Den 450 meter lange brua av stål og betong skal forbinde Oslos nå sterkt belastede hovedvegnett på Sørenga til Schweigaardsgate og Ring 1. VANSKELIG UTEN NOVAPOINT I konstruksjonsmiljøet har det lenge vært en oppfatning at man mangler nødvendig programvare for å modellere komplette, geometrisk riktige 3D-modeller. Aas-Jakobsen mener imidlertid at de med dette prosjektet har bevist at man, ved hjelp av Novapoint og AutoCAD, har de verktøyene man trenger. Novapoint generelt, og Brumodulen spesielt, har vært et uvurderlig verktøy i prosjektet, sies Brua som blir et stålfagverk over selve sporområdet, med betong i endene, får to kjørefelt på den ene siden av midtdeleren og gang- /sykkelfelt på den andre siden. Med ønske om færrest mulig søyler mellom jernbanesporene, og vegen i en krapp kurve i nordenden, får brua en litt spesiell utforming tonn stål og 700 tonn betong vil gå med i konstruksjonen. FØLGER KOMMENDE 3D-KRAV Østre Tangent er det første prosjektet som er underlagt Statens vegvesens kommende krav om at alle prosjekter skal modelleres komplett i 3D, for alle fag. Odd Erik Rommetvedt, byggingeniør og DAK-ansvarlig i Aas-Jakobsen, er den som nominerte prosjektet til Vianovas konkurranse. Aas-Jakobsen er et av landets ledende byggetekniske rådgiverselskap. Det fagområdet som har hatt den største utfordringen med å oppfylle de nye 3D-kravene er konstruksjonsbiten. Derfor var det dette Rommetvedt fokuserte på i prosjektkonkurransen. Selve stålbrua er det Tina Kristiansen i Aas-Jakobsen som har modellert i Tekla, mens alt annet er modellert i Novapoint Veg og AutoCAD av Rommetvedt. Grunnlaget for stålbrua er en trådmodell fra Novapoint Veg og Bru. Andre fag er også prosjektert i 3D og visualisert med Novapoint Virtual Map. Selve visualiseringen av 3D-modellen er det imidlertid ViaNova Plan & Trafikk som har stått for. 12

13 det. Aas-Jakobsen kjenner ikke til andre verktøyalternativer som kan hjelpe dem å komme helt i mål på denne typen prosjekter. Et ekstra gode i forbindelse med Østre Tangentprosjektet var også at man fikk videreutviklet Novapoint Virtual Map en del, slik at det håndterer Xrefs. Dette er en meget nyttig forbedring fra tidligere, berømmer Rommetvedt i sin prosjektbeskrivelse. Originalfilene fra de ulike fagene kan dermed leses direkte inn i Virtual Map for visualisering. Nok et bevis på at vegen fra idé hos bruker, til ferdig utviklet funksjon i Novapoint, er kort. 3D ER TINGEN Rommetvedt forteller også at selve modelleringen har gått greit. Han kan vanskelig se at man uten Novapoint kan få konstruksjonen til å følge vegen med riktig geometri. Eller at man eksempelvis kan modellere riktige byggegroper i terrenget uten 3D er som kjent tidens løsen innen all mulig design, konstruksjon og prosjektering. Ingeniørmodellen er kommet for å bli. Det å få presentert tingene i 3D er et stort fremskritt. Man får kjapt et mye bedre bilde av prosjektet i en 3D-modell. Man kan generere tegninger direkte fra 3D-modellen. Og man får visualisert alle detaljer og alle overgangssoner. Dermed kan man umiddelbart se om tingene passer i hop. Ikke minst er dette verdifullt til å vise utenforstående hvordan prosjektet tenker og forløper naboer, kommunale etater, presse, alle beslutningstakere Det er som kjent langt enklere å forstå og forholde seg til en 3D-modell enn flate tegninger. Østre Tangent-prosjektet tar for øvrig 3Dskrittet helt ut. Når prosjektet høsten 2008 går over i anbuds- og byggefasen vil 3D-modellen bli levert i DWG-format som stikningsdata til entreprenør. Enten utvalgte entreprenør kan eller ikke, må vedkommende bare lære seg å bruke det, sies det. Statens vegvesen må berømmes for deres pådriv med å fremme bruken av 3D. 13

14 LOKALPLAN I 3D Ved Dalbygård, byggemodning etape 1 Annette Jørgensen, Kolding Kommune, Teknisk Forvaltning Kolding kommune har i november 2008 påbegyndt byggemodningen af området Ved Dalbygård øst for Kolding by. Området ligger i forlængelse af et areal, der er lokalplanlagt i 2006 med plads til opførelse af ca. 150 boliger. udbygget i takt med, at byggemodningen fortsættes. En 3D terrænmodel kan fungere som et supplement til lokalplanen for området. Modellen kan bruges hele vejen igennem systemet fremad mod projektering: overfor politikere, oplysning af borgere og til at fremme salget. Det vil for eksempel være muligt Lokalplanen for Ved Dalbygård er netop blevet politisk godkendt. I hele dette område er der planlagt opførsel af ca. 190 boliger. Detailprojekteringen af byggemodningen for etape 1, som er den nordligste tredjedel af området, omfatter 55 boliger. Denne projektering har stået på i ca. 3 måneder. I forbindelse med detailprojekteringen har Kolding Kommune udarbejdet en 3D-model af området indeholdende veje, fremtidige byggegrunde, regnvandsbassin, beplantning mm. 3D-modellen, der er lavet i Novapoint, bidrager til en større kvalitetssikring af hele projekteringsprocessen. Muligheden for at vejen placeres rigtigt i forhold til terrænet øges. Byggemodningsområdet Adgangsvej til området Høj detaljeringsgrad Området Ved Dalbygård er højtliggende med et meget varieret terræn med store bakker og bløde terrænformer, der er udsigt over Stenderuphalvøen, landskabet, Dalby Kirke og de omgivende gårde. De terrænforskelle, der vises i 3D-modellen, kan også bruges i forhold til salg, f. eks.hvilke fordele er der ved denne eller hin grund i forhold til beliggenhed og udsigt? I første omgang skal 3D-modellen bruges til fremvisning ved et Åbent mark arrangement, som Kolding kommune afholder i weekenden den 15. og 16 november Dette arrangement giver eventuelle købere mulighed for at mødes med Kolding kommune på stedet. Her vil en række medarbejdere fra kommunen stå for fremvisning, besvarelse af spørgsmål samt information om yderligere planer for området. Fordi Kolding Kommune har brugt Novapoint Virtual Map i byggemodningsfasen har medarbejderne mulighed for at præsentere byggegrunde og eventuelle huse i 3D for de potentielle købere. Derudover vil modellen blive at lave en CD med 3D-modellen. På længere sigt vil modellen også være essentiel i hele forløbet for at undgå og fange fejl på et så tidligt stadie som muligt. Beslutningen om at udarbejde en 3D-model blev først truffet ved opstart af detailprojekteringen, og der har derfor ikke været taget højde for 3D-modellen i planlægningsfasen for området. Medarbejdere fra Kolding Kommunes Planafdeling har efter fremvisning af 3D-modellen begejstret udtalt, at man med fordel kan bruge 3D-modeller, som en del af deres planlægningsarbejde. Såfremt man vælger at bruge 3D-modellering fra planfasen, vil det naturligvis være nødvendigt, at lave modellen mere detaljeret fra planlægningsfasen, over skitsefasen til detailprojektet. 14

15

16 Morten Fremnesvik og Martin Vestli, studenter fra NTNU 3D Ly Etter 4,5 års studier ved NTNU skulle avsluttende masteroppgave gjennomføres våren Med interesse for 3D i vegprosjektering ønsket vi en oppgave som kunne gi oss bedre innsikt og forståelse av 3D-verktøy, samt å undersøke muligheter i forhold til kjøresimulatoren ved NTNU/Sintef. OPPGAVEN Bruk av 3D-teknologi og kjøretøysimulator for analyse av trafikantatferd med betydning for trafikksikkerhet i komplekse tunnelsystemer. Oppgaven var delt i tre hoveddeler: 1) Produsere en 3D-modell av tunnelsystemet ved bruk av Novapoint Veg og Tunnel og 3D Studio Max. Videre implementering og kontroll for kompatibilitet mot kjøresimulator. 16

17 Hele tunnelstrekningen sett utenfra Studio Max har svært god funskjonalitet for lyssetting av modellen. ssetting er tidkrevende, men resultatet kan bli svært godt 2) Drøfte hvilke utformingselementer i tunneler og atferdsparametre vil det være interessant og mulig å studere, og hvordan bør slike studier legges opp for å sikre validitet. 3) planlegge og gjennomføre forsøk i kjøresimulatoren for å studere eventuelle sammenhenger mellom fysisk utforming av tunnelløp/kryss og kjøreatferd med betydning for trafikksikkerhet 17

18 Basisalternativ Alternativ 2 - vertikale striper BAKGRUNN Oppgavens utspring kom fra veg og trafikkdagene i Trondheim høsten 2006, hvor Heidi Berg fra Vianova Systems holdt et foredrag om fremtidens verktøy for tunnelprosjektering. Vi tok kontakt med Vianova Systems i forbindelse med en semesteroppgave i Anleggsteknikk hvor mulighetene med Novapoint Tunnel ble drøftet. Neste høst ble det skrevet et fordypningsprosjekt om erfaringer og bruk av kryss i tunnel i Norge, med hovedvekt på rundkjøring som kryssløsning. Sent på høsten 2008 var Novapoint Tunnel ferdig med en versjon som vi kunne ta i bruk i vår oppgave. Med bakgrunn i dette og ønske om å koble inn 3D-modellering, var masteroppgaven vår klar i støpeskjeen. PROSJEKTET Steinberg- og Marienborgtunnelen er en del av Nordre avlastningsveg i Trondheim, og var ideelt både i form av utfordrende geometri og nærhet til NTNU. Prosjektet består av tre tunnelløp som er sammenkoblet med en rundkjøring I fjell. Steinbergtunnelen med rundkjøringen var under bygging og ble åpnet til påske i år, mens Marienborgtunnelen kun hadde bestemt trasé (prosjekteres i skrivende stund). De to armene som utgjør Steinbergtunnelen er ca. 500 m, mens Marienborgtunnelen er ca. 1,5 km. 3D-MODELLERING Vi gikk inn i oppgaven uten noen erfaring innen 3Dprosjektering. AutoCAD, Novapoint Veg, Novapoint Tunnel og 3D Studio Max skulle læres og benyttes i arbeidet. Som en kickstart på oppgaven fikk vi et todagers kurs i programvaren hos Vianova Systems i Sandvika. Novapoint Veg ble benyttet for å redigere de ferdigprosjekterte vegmodellene samt å prosjektere Marienborgtunnelen. Novapoint Tunnel modellerer tunnelprofil, vegbane og banketter med utgangspunkt i vegmodell fra Novapoint Veg. Nødlommer ble også automatisk modellert med utgangspunkt i enkle breddeutvidelser i vegmodellen. Denne delen av oppgaven gikk svært effektivt. Brukergrensesnittet er enkelt og intuitivt og problemer her kunne som regel tilskrives unøyaktigheter i den prosjekterte vegmodellen. I tillegg ga tverrprofilviseren i programmet effektiv feilsøking. Vi måtte som ventet gjennomføre et betydelig manuelt arbeid med tunnelrundkjøringen, da denne ikke lot seg generere fra vegmodellen. I tillegg forelå det meste av grunnlagsmateriale i 2D, og dette måtte manuelt konverteres til 3D-objekter. Takprofilet i rundkjøringen var beskrevet av 38 ulike tverrsnitt. Stadige utfordringer dukket opp i forsøk på å koble snittene sammen med 3D-flater. Vi fikk ingen entydige anbefalinger om hvordan rundkjøringen mest hensiktsmessig kunne modelleres. Prosessen frem mot et akseptabelt takprofil innebefattet prøving og feiling med ulike modelleringsmetoder i AutoCAD. DETALJERING Detaljering av tunnelen ble gjort med 3D Studio Max. Det ble fokusert på de elementer som bidro mest til økt realisme. Disse vurderte vi til å være skilting, oppmerking, kabelbro og lamper, og generelle overflateteksturer. 3D Studio Max har svært god funskjonalitet for lyssetting av modellen. Lyssetting er tidkrevende, men resultatet kan bli svært godt. 18

19 Alternativ 3 - Himmelvelving KOMPATIBILITET MED KJØRETØYSIMULATOR Utgangspunktet vårt med valg av Novapoint var naturlig som standardisert programvare for vegprosjektering. Det hadde ikke tidligere blitt gjennomført forsøk i simulatoren med denne programvaren, som først ble overført til 3D Studio Max. Kompatibiliteten var derfor av interesse. 3D modellen ble importert til simulatoren av Thomas Engen ved Sintef og kompatibiliteten var til stede. Modellen hadde god oppløsning og ble opplevd med god realisme av forsøkspersonene. FORSØK I SIMULATOR Kjøretøysimulatoren ved NTNU/Sintef har vært i bruk siden 1999 og det har blitt gjennomført forsøk innenfor et bredt spekter av fagretninger. En simulator muliggjør forsøk på forhold som enten ikke lar seg gjøre i virkeligheten, eller som blir uforholdsmessig dyre. Simulatoren er også hensiktsmessig i uttesting av løsninger som skal bygges, for å avdekke uheldige forhold i en tidlig planfase (eks. tidlig Trafikksikkerhets-revisjon). Det ble i samråd med vår veileder Eirin Ryeng og Statens Vegvesen bestemt at vi skulle rekrutterte våre forsøkspersoner fra 1.klasse Bygg ved NTNU. Dette som et bidrag til å øke interesse og rekrutering til veg og samferdsel. Responsen var svært god og vi trakk ut 10 forsøkspersoner. For å kjøre et fullskala forsøk som sikrer statistisk validitet burde antall forsøkspersoner vært flere. Forsøket ble gjennomført ved at forsøkspersonene kjørte gjennom 3 ulike alternativ. RESULTATER Basisalternativet skulle fremstå mest mulig likt tunnelen som bygget. Se basisalternativ over. Alternativ 2 var inspirert fra et simulatorforsøk i USA hvor det var benyttet vertikale striper på veggprofil. Hypotesen var her at dette skulle senke hastigheten inn mot rundkjøringen ved at den opplevde hastigheten ble økt. Se alternativ 2 over. Alternativ 3 hentet inspirasjon fra lærdalstunnelen og vi valgte en lys blå himmelfarge på vegg- og takprofilene i rundkjøringen. Tanken bak dette var bedret synlighet på avstand og bedret kjøreopplevelse. Bergstabben ble gitt en mørkere farge for god kontrast til de lyse omgivelsene. Se alternativ 3 over. Hastighetsprofilene for alternativene ble analysert. Det ble funnet signifikante hastighetsreduksjoner inn mot rundkjøringen for både Striper og Himmel sammenlignet med basisalternativet. Subjektive vurderinger fra forsøkspersonene ble også analysert og viste at de vertikale stripene på veggene opplevdes som ubehagelig. Alternativ 3 var det best likte alternativet. ETTERTANKE Oppgaven ga oss en bratt læringskurve innen 3Dprosjektering og viste oss viktigheten av gode prosjekteringsverktøy. Eksempelvis produserte Novapoint Tunnel raskt 90 % av tunnelsystemet. Vi lærte også at prosessen med detaljering av 3Dmodellen har få grenser, tid er parameteren som legger de største føringer på hvor god realisme man ønsker å oppnå. Oppgaven ga oss et innblikk i de utallige muligheter som ligger i kombinasjonen av en god 3Dmodell og kjøretøysimulatoren. Avstanden mellom et Novapoint-prosjekt og kjøresimulatoren er ikke så stor og krav til 3D-prosjektering av vegprosjekter vil ytterligere korte ned avstanden mellom prosjekt og mulige forsøk i simulator. 19

20 Hele den utprosjekterte strekningen. Kjell-Amund Prestmo & Håkon Hofstad Hojem, studenter ved HiST I forbindelse med avsluttende termin ved studieprogam Bygg og miljø, 3 årskurs ved Høgskolen i Sør-Trønderlag, skulle vi, Håkon Hofstad Hojem & Kjell-Amund Prestmo, utarbeide et avsluttende hovedprosjekt. Under sommerjobb/styrt praksis hadde vi knyttet oss kontakter i arbeidslivet. Disse ble derfor kontaktet da forberedelsene til hovedprosjekt startet. Vi ble veldig fornøyd da vi fikk positiv respons fra Statens Vegvesen, som ble oppdragsgivere og veiledere for hovedprosjektet vårt. Det ble satt dato for oppstart og oppstartsmøte ble avtalt. På oppstartsmøtet fikk vi utdelt en strekning på Riksveg 714, Snillfjord kommune, Sør-Trønderlag, der det skulle utarbeides forslag til ny vegstrekning. Oppgaven vår ble da å prosjektere denne nye vegstrekningen, slik at den kunne brukes som forslag til mulig vegtrasè av Vegvesenet. Vi takket ja til oppgaven, og ble i ettertid enig med faglærer at også Novapoint Virtual Map burde benyttes for å visualisere vegstrekningen. Vi fikk kontor på Vegvesenets sine lokaler på Statens Hus i Trondheim, og fikk senioringeniør Robert Aakerli som veileder. Kartdata og annet materiell ble tildelt, slik at vi kunne starte med oppgaven. Den første tiden gikk med på å sette seg inn i prosjektet. Området vårt hadde eksisterende veg som i hovedsak var preget av lav standard med strekningsvis smal veg. Dårlig horisontal og vertikalkurvatur samt partier med problematiske stigningsforhold, gav en dårlig hovedveg med dårlig framkommelighet, spesielt vinterstid. Fartsgrensen på store deler av strekningen mellom Stokkhaugen og Sunde er 80 km/t, men med nedsatt hastighet til 50 km/t eller 60 km/t ved bebyggelse, spesielt ved kommunesentret Krokstadøra. Vegens lave standard på en rekke strekninger tilsier imidlertid et lavere fartsnivå enn det skiltede. Vårt oppdrag ble i hovedsak å prosjektere ut en ny, forbedret vegstrekning utenfor tettstedet Krokstadøra. Strekningen skulle utarbeides med Novapoint, som vi hadde fått god kjennskap til gjennom regelmessig bruk på skolen. Prosjekteringen gikk relativt problemfritt, og etter at intern veileder godkjente forslaget, kunne vi begynne med visualiseringsarbeidet i Novapoint Virtual Map. Forslaget vårt inkluderte 4km. veg der mesteparten gikk gjennom jomfruelig terreng, samt en tunnel og to broer. Resultatet kan sees på oversiktstegningen over. Visualiseringsprogrammet Novapoint Virtual Map 20

NTI NESTORNEWS 2/2008

NTI NESTORNEWS 2/2008 NTI NESTORNEWS 2/2008 KONKURRANSE Revit Architecture & Autodesk Inventor Premier for 450.000,- Les mer på side 5 Autodesk NavisWorks Link Landskap satser på BIM Verftsindustri revitaliseres med 3D CAD

Detaljer

PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI

PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI PROCESSES AND MULTIDICIPLINARY COMMUNICATION IN PREPROJECTS WITH USE OF NEW TECHNOLOGY Katrine Solheim UNIVERSITETET FOR MILJØ-

Detaljer

NTI NESTORNEWS 3/2008

NTI NESTORNEWS 3/2008 NTI NESTORNEWS 3/2008 Sivilingeniør Rolf Olset AS Vestdavit AS Skanska Statens Vegvesen Region Sør Garnes Data as FMC Kongsberg Metering A/S Snøhetta NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund - Stavanger - Bergen

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Posisjon. og geografisk informasjon. Roger Gustavson ble utnevnt til æresmedlem

Posisjon. og geografisk informasjon. Roger Gustavson ble utnevnt til æresmedlem Posisjon Magasin MAGASINET FOR for GEOMATIKK kart, oppmåling Utgis av GeoForum Årgang 22 Nr. 2-2014 og geografisk informasjon Den hvite skriften pluss merket ligger her. Sett den på eget lag. Deretter

Detaljer

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold

NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/15 NTE Energi satser på effektiv bemanningsplanlegging for vedlikehold NTE Energi har et mål om at effektiv bemanningsplanlegging skal

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 6 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Bibliotheca Nova 3-2014. Bibliotekene. som arenaer

Bibliotheca Nova 3-2014. Bibliotekene. som arenaer Bibliotheca Nova 3-2014 Bibliotekene som arenaer Bibliotheca Nova 3-2014 Bibliotekene som arenaer Nasjonalbiblioteket 2014 Skriftserien Bibliotheca Nova Skriftserien Bibliotheca Nova er en av Nasjonalbibliotekets

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

:magasinet. Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser

:magasinet. Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser :magasinet April 2014 Geodata kundemagasin Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser Hvordan sikre dine tjenester i skyen? -ArcGIS Online: Et sikkert alternativ for

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Bibliotekaren. En ekte hybrid i Helsinki. Bibliotekar i randsonen. Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse

Bibliotekaren. En ekte hybrid i Helsinki. Bibliotekar i randsonen. Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse Bibliotekaren 1 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet En ekte hybrid i Helsinki Bibliotekar i randsonen Yrkesetisk dilemma: Tjenester til streikende? Stolt verbal mitraljøse Innhold Lederen har ordet

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad

En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/13 En viktig ressurs forsvinner fra Mongstad Kjell Dahle var drivkraften bak å få på plass et elektronisk system for oversikt over nedgravde

Detaljer

NTI NESTORNEWS 1/2009

NTI NESTORNEWS 1/2009 NTI NESTORNEWS 1/2009 BIM og buildingsmart Multiconsult Narud Stokke Wiig Arkitekter & Planleggere Libra-Plast Midsund Bruk AutoCAD 2010 Autodesk 3ds Max Design 2010 NTI Nestor AS - Sandvika - Ålesund

Detaljer