Vi ble forsikret av ledelsen til det siste; Titanic kunne ikke synke...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ble forsikret av ledelsen til det siste; Titanic kunne ikke synke..."

Transkript

1 Vi ble forsikret av ledelsen til det siste; Titanic kunne ikke synke... kjell sørsdal, samal island, filippinene, sommeren

2 Hovmod Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei! Sal 139:23-24 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Gal. 5: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. Matt 11:

3 Ingen kopi rett. Jesus sier: Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Matt 10:8 Når ingen annet er anmerket er NB88BM brukt, Norsk-Data Bibel (noen få ganger 07 versjonen) Alle understrekninger, uthevinger og kursiv gjort ved referanser til Ordet er gjort av forfatter. Når vi sier «ingen» i sammenheng med for eksempel; «ingen andre en Jesus kan avgjøre det, osv...» mener vi ingen andre enn Gud den Allmektige i tre personer og med tre personaliteter. Gud Far, Gud Sønn, og Gud den Hellige Ånd. Det er altså ikke et poeng å bruke alltid Herren, Gud, Far, Jesus, den Hellige Ånd, Kristus, Jesus Kristus, Kristus Jesus osv. Et av navnene representerer Alle. Når vi/jeg sier «vi» så menes det, kroppen, menigheten. Det kan også menes «vi, formidler og Ånden i enhet» Når jeg som deler Ordet sier jeg så er det fordi i visse sammenhenger vil jeg være ydmyk på at «vi» kan bli feil, på den ene eller andre måten. «Jeg» er altså av den formening at det er bedre å bruke jeg. Dette kan dog forkomme bare tildels og jeg ber om unnskyldning hvis dette ikke er fullkomment. Vi har valgt å «lime» inn referanser og ikke bare referansen. Dette gjør det lettere for leseren å få med seg hva Skriften sier som jo er det vi har å forholde oss etter. Med en bok som dette med så mange referanser vil det kunne være for mange en fristelse og slurve med å lese referansen så derav dette valg. Noen Skriftsteder er referert «dobbelt». Det er en nødvendighet og dermed også sagt at det er en fordel å få lest Ordet så mye som mulig. Kjell Sørsdal Filippinene/Norge sommeren 2013 PS! Noen sier «be etter meg» og avslutter med «nå er du frelst». De forkynner et annet (annerledes) evangelium. Det er når vi forkynner et rent, helt og fult Evangelium den enkelt blir lagt visshet om frelse i sitt hjerte av den Hellige Ånd. IKKE når det blir forkynt et annerledes (annet) evangelium. OBS! For sikkerhets skyld; Vi er IKKE ute etter å «henge ut» enkelte menigheter, enkelte personer eller enkelte trossamfunn og eller denominasjoner eller enkelte religioner. Det vi derimot er ute etter er å få frem sannheten. Alle må stå inne for sine valg og handlinger. At man, hvis man anstrenger seg, muligens kan lese mellom linjene, selv om ikke navn nevnes, for bli de som leser mellom linjene sin sak. VIKTIG! Dømmekraft er ikke å vite forskjellen mellom rett og galt: det er å vite forskjellen mellom rett og nesten rett. (C H Spurgeon) Det er ikke den opplagte løgnen som er farlig. Den farligste løgnen ligger så tett inntil sannheten at den er vanskelig å oppdage. Fly alt hovmod! All stolthet! Vær ydmyk og ta til deg hva ånden sier til menigheten! Og til slutt: Test alt og hold fast ved det som du finner korrekt i følge Skriften. Når du gjør det vil du bli velsignet hvis du handler på dette. Og så et apropos: Å skrive denne boka har vært hva andre vil kalle «å konsentrere seg om det som er galt i stedet for å konsentrer seg om det som er riktig». Ja hvis noen tror at det er mulig å få noe riktig når det meste er feil, uten å konsentrere seg om det som er feil, så må de tro om igjen. Vi har derimot ikke slokket en rykende veke, men kort og godt fortalt at den ikke brenner. Det er der feilen ligger. Hovmod og lunkenhet. Så å påstå noe slikt (som at vi ikke skal konfrontere synd, eller feil og mangler om du vil) blir da å bite seg selv i halen. Og den som gjør det må omvende seg. Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apg 17:11 Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg. Apg 17:30 3

4 Innhold 6 Forord... 7 Preludium... 9 Kjærligheten er IKKE hovmodig Før vi begynner å dele Kapittel 1 - Alt ondt starter med hovmod Kapittel 2 - Stå imot overdrevent ros Kapittel 3 - Stå imot ros fortsetter Kapittel 4 - Noen fremstående fallgruver Kapittel 5 - Tilgivelse og utviskelse Kapittel 6 - «Frelses bønnen» Kapittel 7 - Katastrofen Kapittel 8 - Profetisk advarsel om endetiden Kapittel 9 - Hva det vil si å tro Kapittel 10 - Kontroll og det sekteriske i en foretaks kirke Kapittel 11 - Å bære frukt Kapittel 12 En bestemmelse som vil frigjøre Kapittel 13 Lovprisning og tilbedelse, en livsførsel Kapittel 14 - Gjerninger Kapittel 15 - Jesus i Dommersete Kapittel 16 Kommunikasjon og det profetiske Kapittel 17 - Det Økumeniske Den Katolsk Kirke og det Økumeniske Verdenskrike, antikrist og interreligiøsitet Kapittel 18 - Gudsfrykt Kapittel 19 - Fra doktrine, til rent Evangelium Kapittel 20 - Uvaner (synd) i menigheten Kapittel 21 - Uviljen til konfrontering Kapittel 22 - Uviljen mot å kaste ut urene ånder Kapittel 23 - Foretaks-kirkens organisasjon Kapittel 24 - Generell unnfallenhet Kapittel 25 - Det «misforståtte» evangelium Kapital 26 - Pengebegjær Kapittel 27 - Dømming Kapittel 28 - Farene ved selvrettferdighet Forakt Å ta andre i betraktning Slapp, men «retteferdig» Kapittel 29 - En fariséer dagbok Kapittel 30 - En skiftlærds dagbok Kapittel 31 - Vanndåpen Kapittel 32 - Loven Kapittel 33 - Misjon Kapittel 34 - Å leve i synd, falle og snuble Kapittel 35 - Ekteskapet Ekteskap og noe av det som er relatert Starten til herlighet eller katastrofe Kapittel 36 - Bønne-rommet Kapittel 37 - Faste (fra mat) Kapittel 38 - Tro og vantro, sikkerhet, håp, tvil Kapittel 39 - Suksess og fremgang Kapittel 40 - Helliggjørelse... 4

5 182 Kapittel 41 Kompromiss og dualisme Kapittel 42 - Enhet Kapittel 43 - Lydighet Kapittel 44 - Lede tjene gjør disipler Kapittel 45 - Forfølgelse Kapittel 46 - Falske lærere og profeter Kapittel 47 - Judaisme blant apostlene og i dag Judaisme blant apostlene Dagens judaisme Kapittel 48 - NÅDE - (Grace / «Charis») Kapittel 49 - Ydmykhet Kapittel 50 - Et oppgjør med det eldgamle falske Arvesynden Hetro- og homoseksualitet Prevensjon Seksuell selvtilfredsstillesle masturbasjon (onani) Abort Evig sikkert «Miste frelsen» - eller gi den bort Forutbestemt Tiende Korset Sangtekster: Nattverden en frelses erklæring Israel Jerusalem Tjeneste og tjenersetegaver «Ismer» inklusive Paul-isme Gjenstridighet og trass, rebelsk og stahet Politikk et kapittel for seg Høytider Lederskoler, doktrine skoler og profetskoler Røyk Alkohol Hva Gud kan og ikke kan Peters innsettelse og ansvar og autoritet: Jesus «beseiret Satan på korset» konsept Når vi føler oss forulempet Avslutning Ettertanker La oss be i sammen i full enighet og ydmykhet: Et dokument som maner til enhet Den Hellige Ånd Ref: Tillegg Farene ved de mest kjente denominasjoner og doktriner Sitater og vers som vi vil legge ved Profetisk advarsel av Stanley Frodsham (1965)... 5

6 Forord Ord 16:18:Forut for undergang går overmot, og forut for fall en hovmodig ånd. Da Herren ba meg skrive en bok om hovmod var jeg nærmest sikker på at kjødet spilte meg et puss. Etter å ha «gått igjennom saken» var min konklusjon at ingen ville kjøpe en bok om hovmod eller kalt «HOVMOD». Heller ikke ville jeg klare å skrive en bok om hovmod. Jeg kjente til saken alt for godt, men allikevel i Åndelig betydning alt for lite. Denne konklusjonen var også hovmod. Etter en tid nevnte jeg det for en venn over Skype (vi var i Filippinene da dette skjedde) og jeg husker ikke svaret, men det var oppmuntrende. Jeg bare «ristet det av», men det slapp meg ikke helt. Hovmod. Dette gjorde at jeg begynte å slå opp i Skriften for å meditere litt mer rundt fenomenet. Hvis vi kan kalle det det... Det var derimot ydmykhet. Etterhvert kom jeg frem til at alt ondt starter med hovmod. Til og med masse av det vi betegner som godt er hovmod. Hovmodets ånd ble åpenbart for meg i så mange flere ting. Spesielt med henblikk på saker som har med det Jesus sier i Luk 6:26: Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profeter! Vi kommer ikke bort ifra at djevelen bruker alle knep han kan for å få oss inn under hovmod. Han er selv et offer for dette da han ville opphøye seg selv. Denne boken vil derfor konsertere seg om hovmod, men vil også omhandle ydmykhet og nåde. Nåde i forskjellige begreper. Selvfølgelig er ydmykhet en nådegave. Jeg vil også si at det er en frukt av Ånden selv om det ikke er nevnt direkte og ordrett.... Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jak 4:6 Det er min klare oppfatning av at den Hellige Ånd sier klart ifra at hovmod er grunnen til at mange ikke finner frem til veien mot frelse og likeledes at mange snubler som går på veien og til slutt er årsaken til manges fall og dessverre frafall. Dessuten også grunnen til menighetens forvirrede og ulydige tilstand de fleste steder. Far, i Jesus underbare Navn, og ved Hjelp av den Hellige Ånd ber jeg om selv å bli beskyttet mot hovmod i utarbeidelsen av denne deling av hva Ånden sier til Menigheten. Likeledes ber jeg om at jeg blir gitt nåde og visdom samt nok kunnskap til at boken vil bli en formanede tilrettevising om tidens tilstand i Menigheten. 6

7 Preludium Hvordan har vi tid til hovmod? Hvordan i all verden kan vi unne oss å ha tid til hovmod. Hvorfor kan vi ikke begripe at i denne verden, denne onde, gjennomsyrede gale, sataniske verden er det overhode ikke tid til noen form for hovmod, ulydighet mot Ordet og mot foreldre, mot søsken og hverandre. Selv sarkasme skal vi være forsiktige med her i denne tiden. Jesus seier; elsk Gud og elsk nesten. Alle fra anarkister og humanetikere (de har jo adoptert utrykket) til kristne og muslimer skjønner jo at det er det eneste riktige. Selv om man ikke erkjenner at Gud finnes, skjønner man at dette med å elske sin neste som seg selv er eneste løsningen. At aldri har ondt blitt overvunnet med annet en kjærlighet. Og tro noe annet er rent hovmod. I 2012 var det ca barn som døde hver dag av sult, sykdom og fattigdom. Det er enormt, med masse drap, krig, gjeng voldtekter, seriemordere, sinnsykdom, gale diktatorer, sammensvergelser, løgn og falske vitnesbyrd. Mobbing, selvmord, skilsmisser, filming av drap og tortur for videresalg, slaveri, sekshandel med barn,... det er ingen ende. Absolutt ingen ende på ondskapen i denne verden. Vi har stadig nok atomvåpen til å sende denne kloden ut i en annen bane... Ca. 80 tusen mennesker dør hver dag bare i India uten å ha hørt navnet Jesus. For å sette ord på noe av det som skjer blant annet blant 800 millioner hinduer i India vil vi referere vi til frie bøker hos: - bøker skrevet av K.P. Yohannan i bl.a. «Living in the Light of Eternity» og «Revolution in world missions» fortelles det en del historier fra India. En historie går på å forklare det fatale med Hinduismen.(Mener å huske det er fra en av de to ovennevnte bøker, men det spiller jo mindre rolle.) - En dag gikk en pastor langs med Ganges og fikk se en kvinne sitte sammenbøyd i en smertefull og pinefull uttrykt hulking. Han spør henne hva som er i veien og hun åpner seg for ham ved å si; «Min mann har kreft og jeg har akkurat ofret vår lille datter til Ganges» Hinduer kaster ut sin barn i denne «hellige» eleven som et offer. Hun har da kastet ut sin datter for at hun skal drukne som et offer til Ganges for at, om mulig, hennes man skal få helbredelse for kreft. Dette høres selvfølgelig ultra djevelsk ille ut, men det gjenspeiler bare en liten del av hva slags avgudsdyrkelse og djevelskap satan har satt i gang. Vi skal vite at Jesus sitter ved Faderens høyre hånd og venter på signalet til å begynne prosessen med å gjøre en ende på dette for alltid. Også hovmodet. Det vil gå samme veien som alt ovenfor. Du kan ikke regne med å kunne unnfly Helvete hvis du med vitende å vilje forer ditt eget ego. Alt foring av ego er hovmod. Stopp mens «leken er god». Rett og slett kast deg på marken med ansiktet ned og slutt med det tullet. Omvend deg. Det er ingen tid for hovmod. Det har aldri vært det. Jesus kommer meget snart og all 7

8 vår tid må gå til nesten. Egoet må dø. Be en bønn i dag: «Jesus ta livet av mitt ego». - «Fri meg fra hovmodet makt og la aldri så mye som et lite hovmod frø få komme inn i meg». Ta dette alvorlig. Hvis ikke bør du kanskje ikke lese denne boka. Den er ment som en hjelp til de som ber denne bønne. Den er hard og tøff. Det er lite «nåde» her, bare omvendelse og påminnelser om et råttent kjøttstykke. Men den er skrevet i kjærlighet. En kjærlighet som går langt utenpå hovmod. En kjærlighet som bare den Hellige Ånd kan fremvise gjennom et menneske. En kjærlighet som gjør at vi bryr oss mer om nesten enn om oss selv. En kjærlighet som røsker deg ut av faresonen. En kjærlighet som advarer og dømmer. En kjærlighet som ikke bryr seg om hva noen andre en Jesus mener. Det eneste våpen mot det onde er Kjærlighetens Evangeliet om Jesus Kristus. Vi kommer til å snakke en del om begjær i denne boka. Om kjødets gjerninger. Om det hovmodet det er med vitende og vilje å fore sitt ego. Og rett og slett ikke gidde å ta Jesus på alvor. Begjær er en frukt av hovmodet. Alt som tilfredsstiller ego er en frukt av hovmodet. Vi er her som etterfølgere av Jesus for å tilfredsstille Ham og naboen. Vi er her for å Ære Ham. På den måten vil Faderen bli æret. Og bare på den måten. Og bare med den Hellige Ånd som som hjelper. Vi gjentar; 16 Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. 17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Gal. 5: Altså; Vi begjærer og forer vårt ego slik at hovmodet slipper til og vi er ikke lenger i stand til å gjøre det vi vil. Djevelen har fått overtaket. Ta dette alvorlig. Omvend deg. Ikke mange av disse har hørt evangeliet: 1.78 deaths per second 107 deaths per minute 6,390 deaths per hour 153,000 deaths per day 56.0 million deaths per year 3.9 billion deaths per average lifetime (70 years) (ref 19) Så når du har lest dette preludium har ca 500 mennesker dødd uten kanskje å ha hørt om Jesus. Så når du er ferdig med boka er det kanskje mer enn 1 million. Det betyr at når du er ferdig med boka er det på tide å GÅ UT. 8

9 Kjærligheten er IKKE hovmodig 1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. 4 Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. 7 Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 8 Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt. 9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 10 Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent. 13 Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1. Kor. 13: Kjærligheten er IKKE hovmodig 9

10 Før vi begynner å dele Det er et spørsmål som leseren bør stille seg og sjekke til stadighet under delingen av hva Ånden sier til menigheten. Det er følgende: Er jeg villig til å gå på akkord? Er jeg villig til å kompromisse? Saken er nemlig den at hovmod og kompromiss går hånd i hånd. Jesus var totalt kompromissløs. Det må vi være også. Når det gjelder å holde frem et Evangelium som er fullt, helt og rent. Faktisk er det slik at fra første til siste siden i Skriften blir vi bedt om dette. Eva og Adam ble bedt om det. Noah og Abraham ble bedt om det. Moses ble gitt det ved overlevering av loven. Herren overleverte det videre til Josva. Vi trenger ikke gå videre. Vi vet hva som skjedde når Saul mistet både kongedømmet og livet. Hvordan David falt i synd. Ikke legg til, ikke vik til venstre eller høyre. De som elsker meg holder mine bud. Det er en altomfattende, altoverskyggende og altoverveiende og alt i alt super klar forkynnelse og påminnelse i Skriften om å ikke kompromisse og vi gjør ikke annet en å kompromisse Ordet, Jesus. Vi må forstå at dette ikke går upåaktet hen siden Herrens øyne ser etter de som er full og helt med Ham. Han vil da legge merke til en «Job» og Han vil legge merke til en «Saul». Og vi skal legge merke til den utgangen de fikk. En liten surdeig syrer hele deigen og det er på grunn av kompromiss og uvilje til å sjekke alt vi hører og leser opp mot Skriften at vranglære, falsk lære, har fått rotfeste i blant oss og ført så mange i feil retning og kanskje mange til fall. Vi ber deg derfor ta et oppgjør med deg selv og stille deg selv dette spørsmålet; «Er jeg villig til kompromiss» eller «Er jeg villig til å sloss for sannheten?» Koste hva det koste vil! Er vi villige til å innrømme at vi har blitt lurt? Kan vi få oss til å si at vi tok feil? Test alt og hold fast ved det gode. Det blir ingen åpenbaringer der hvor Herren ser en vilje til kompromiss. «Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem. Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker. Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager.» Utdrag av profeti av Stanley Frodsham 10

11 Kapittel 1 - Alt ondt starter med hovmod. Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord. Jes 14:12-13 Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Luk 10:18 1 Tim 3:6 Good News Translation (GNT) 6 He must be mature in the faith, so that he will not swell up with pride and be condemned, as the Devil was. 1 Tim 3:6 6 Han må være moden i troen, slik at han ikke vil bli oppblåst med stolthet og bli dømt, som Djevelen ble. Forut for denne betrodde engels fall så var det hovmod. Likeledes kom hovmodet til kjenne da han igjen fristet Eva i Edens Have. Hovmodets frø ble plantet i Eva og og hun falt, likeså Adam på samme måte. Alt var og er hovmod og atter hovmod. Vi kan altså slå fast at alt det onde startet med hovmod. Slik fortsetter det igjennom hele Skriften. Selv om hovmod ikke er direkte nevnt i de «10 Bud», «du skal ikke være hovmodig», så er det jo soleklart at hovmodet kommer forut for fall, som budene forklarer, da ulydighet fører oss til fall og hovmod alltid kommer forut for et fall. Altså hovmod er selve kilden da det er årsaken til brudd på loven og brudd på hva Herren hater. Dessuten; 16 Seks ting er det Herren hater, sju er en styggedom for hans sjel: 17 Stolte øyne, falsk tunge, og hender som utøser uskyldig blod, Ord 6:16f Stolthet er jo det samme som hovmod, kanskje i en noe mildere form, men på engelsk for eksempel nevnes alt som «pride» (eller noen ganger «haughty»). På Hebraisk er det flere ord for hovmod og stolthet, som arroganse. Men det skal nevnes i forbindelse med dette at mange kan få på seg å være arrogante, men ikke er det. Særlig gjelder dette brennende evangelister av lunkende «moderne kristen». Som da også er og blir hovmodige idet de er så villige til å kompromisse. Altså den lunkene, verdslige, moderne kristen. Det er denne egoistiske hovmodighet vi vil til livs (les: ditt ego) i denne boka. Ditt hovmod. Ditt ego. Det er av største nødvendighet å utdype mer om hva hovmod egentlig er. Derfor denne boka. Jesus sier: 11

12 21 For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, 22 hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. 23 Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent. Mark 7:21-23 I Strong's oversikt er det «Number G5243» som matcher det greske; «ὑπερηφανία ( hyperēphania)», og som bare forekommer en gang i ett vers i «the Greek concordance of the KJV» nemlig i Mark 7:22. Jeg håper med dette at du som leser har blitt nok interessert til å fortsette og om noe smertefylt bli klar over de forskjellige sider av hovmod. Heller ikke glem at vi vil gå igjennom flere sider av nåden i slutten av boken. For å forstå disse delinger av Skriften fra en annen vinkel enn det de siste snart to generasjoners forkynnelse har utlagt, vil vi nøde leseren til å ikke falle for fristelsen til å hoppe til disse kapitler uten å ha gått igjennom foregående kapitler om hovmod. Fordi du trenger å bli mer ydmyk for å kunne ta til deg dette. Vi vil avslutte boken med en utleggelse av begrepet ydmyket. Heller ikke det kapitlet einer seg for studier før kapitler om hovmod er nøye studert. Kapittel 2 - Stå imot overdrevent ros Hvor mange ganger har noen kommet og rost deg for ett eller annet? Hva er følelsen som stiger opp i egoet? Jeg kan ikke komme unna følelsen av at det var nettopp slik det hele begynte. Ut i fra Skriften, uten å gå nærmere inn på dette, da det ikke er viktig, kan det ha vært mulig at satan, før han falt, var en erkeengel med ansvar for lovsangen i himmelen. Jeg kan se for meg hvordan han en dag, da han kanskje ble rost av Herren, ga selvfølelsen fritt spillerom og et frø av hovmod fikk grobunn. Gi aldri selvfølelsen som kommer av ros sjansen til å vokse så mye som en 100 dels millimeter. Ta hånd om det med total underkastelse og si: «All Ære til Jesus». Hvis noen skulle fortsette å rose deg i utide så si: Gå bak meg satan! Spesielt hvis det kommer fra en eldste eller en pastor. Fordi disse bør vite bedre enn å rose en medarbeider opp i skyene. Spesielt hvis medarbeideren er nylig kommet til tro. Dette har ført til mages fall og spesielt innen musikk og sang tjenesten. Vi innleder boken og går rett på sak fordi dette vil gi oss og leseren et åpent hjerte og sinn for hva som kommer etterhvert. La oss få understreket at det ikke er fokusert på sang- og musikk tjenesten, men det er heller ikke til å underslå at dette er en stor del av gudstjenesten og at det her blir dyrket frem stjerner og at uhemmet skyhøy ros forekommer i utstrakt form og styrke. Dessuten er det hevet over enhver tvil at selve menighetens oppbyggelse gjør at alt for stor vekt legges på dette. Vi vil ikke henge ut denne tjenesten, men 12

13 bruke den som et godt eksempel. Andre tjenester kan absolutt ha de samme tendenser. Alt for mange har forbilder i pastorer og andre ledere samt lovsangledere. Dette blir ikke slått ned på av lederskapet selv om de vet at det florerer. Mest innen lovsang avdelingen er dette tilfelle. Pastorer dyrker frem stjerner og lar menigheten dyrke seg og stjernene. Dessuten vet vi at alt som kan kalles noe innenfor hva verden kaller «kunst og artister» ofte gjenspeiles i menigheten. Menigheten i dag er kommet på avveie og det er med trist hjerte vi erfarer at vi også, enn hvor mye vi prøver å unngå det, snakker nedlatende om Kristi Kropp. Hovmod. Så jeg ber allerede nå om tilgivelse for å snakke nedlatende om Kristi Kropp. Som vi ser det skal ikke mye til for å haven på avveie. Vi vil prøve å bruke andre ord og utrykk for å kunne formidle menighetens tilstand i dag. Kristus er Hode for menigheten og kan aldri komme på avveie. Så når vi prøver å formidle tilstander som finnes i kroppen så velger vi å bruke mer de-fuse omtaler; «noen medlemmer kan i enkelte tilfeller virke som om de for tiden er på vei i en noe annen retning enn det som er sunt». Osv. Tilbake til saken. Kunstneren og artisten ute i verden har en tendens til å være for kunstnerisk i det han/hun er for villig til å utforske alternativer som heller i en retning som er uspiselig og usunt for menneskets syke og kropp. Vi ønsker ikke å gå til ytterligheter for å belyse saken, men et lite søk på nettet for å forstå og underbygge hva vi mener må kanskje de gjøre som er vokst opp i menigheten. For andre, som meg selv, er mer bevist i det «syke» mennesker kan finne på, da vi har smakt verdens styggedom og urensligheter, enten tett eller på avstand, er jo dette ikke nødvendig. Så når menighetens sang- og musikkledere (og utøvere) ønsker å utøve sine åndelige gaver på en måte som ikke er i tråd med Ordet vil det ikke gå lenge før vi er på vei i feil retning. Når man da i tillegg blir rost opp i skyene etter sangen fordi man har en vakker stemme (eller spiller), men sangen derimot ikke stemmer med Ordet, vil det over tid føre til en hovmodig holdning, bevist eller ubevist. Detter er dessverre bare starten på en lang vei mot et syndig liv som man vil prøve å holde skult for menigheten. Jeg har opplevd å se kvinnelige sangere kle seg nærmest som en prostituert og med så korte og tettsittende skjørt at når hun da setter seg på taburetten, (barkrakken på senen, og da vendt mot «publikum») så er det bare på grunn av dårlig lys at ikke hele salen kan se fargen på trusa. Hvis noen tror de ærer Jesus på denne måten må de tro om igjen. Mye av dette går på seksualitet. Også homoseksualitet. Det er ingen vits i å legge skjul på at enkelte innen sang- og musikk tjenesten blir dyrket. Heller ikke at de kan og vil bli påvirket av verden i større grad fordi de prøver å utvidet sin horisont og repertoar ved tilnærming til verden. Stadig flere 13

14 samarbeider med verden og havner dermed automatisk under hovmod. Dagens pastorer er dessverre unnvikende og like så eldste og menighetsledere. Det er fordi at ofte er det barn av disse som er fremtredende i tjenesten. Igjen, de er også hovmodige i det de tillater dette. De tro mer eller mindre at Herren vil la de slippe unna med dette. De stiller på linje med djevel selv. Han trodde jo også at han skulle slipe unna med sin rebelske holdning. Det kan skrive mye om dette men vi vil ikke bruke mer tid på dette her. Vi vil bare avslutte kapitlet med at; Ve til alle det gjelder, spesielt til de som kaller seg støtter. Omvend der før det er for sent. Kapittel 3 - Stå imot ros fortsetter... Å stå imot ros gjelder forøvrig mye, mye mer enn sang og musikk tjenesten. Derfor er det av største viktighet at vi aldri går på akkord med noe som helst. Selv ikke klapping etter en sang, og rett og slett aldri etter en preken eller vitnesbyrd. La oss ta opp dette med klapping. Det er ikke etter Skriften. Noen prøver å komme med en forklaring og sier at vi skal oppmuntre hverandre. Dette er ikke riktig. Klapping oppmuntrer ikke, det gir rot til hovmod. Det er lite i Skriften angående klapping. La os holde fast ved oppmuntring; - 10 Dere er vitner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende. 11 Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet, 12 for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. 1Tess 2:10-12 Dette er den oppmuntringen som Skriften taler om. Når vi går videre i vår omtale av ros er Skriften klinkende klar; det meste dekkes av dette: Rom 15:17: Det er altså i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten for Gud. Ros utenom dette er ikke av det gode. Det er kun til å bygge opp under ego og dermed hovmod. La oss derfor legge av oss all form for ros for å være sikker på å ikke snuble i dette. Jesus Evangelium er så klart når det gjelder dette: Matt 11:29: Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Han underviser disiplene med hjelp av et kraftig eksempel under sin innstiftelse av den Nye Pakt. Den siste kvelden og natten han tilbragte sammen med sine disipler før han fullførte verket er krystall klart. Vi legger merke til at det er tre fortalte hendelser om Jesus som omhandler nattverden, men ikke omhandler fot-vaskingen som Johannes forteller om. (Han nevner 14

15 ikke nat-verden.) Det er ganske så interessant og vi blir nødt til å legge like stor vekt på begge hendelser, selv om vi ikke er bedt om å fysisk vaske føtter. Dette var da også billedlig av Jesus selv om han utførte det fysisk. 12 Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem: Forstår dere hva jeg har gjort med dere? 13 Dere kaller meg Mester og Herre. Og med rette sier dere det, for jeg er det. 14 Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. 15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. 16 Sannelig, sannelig, sier jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. 17 Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Joh 13:12-17 Så hvis vi ønsker å være salig så er dette veien å gå; å vaske hverandres føtter, og slave for hverandre. Det var som regel slaven i huset som vasket føtter på den tiden. Dette er dette vi skal gjøre for å bli velsignet i stedet for å motta ros å bli salig (les: hovmodig) av det. Heller ikke kan vi rose en pastor eller hvem som helst som er innsatt i menigheten eller som gjør tjeneste utenfor menigheten eller en som har fått nådegaver til å tjene Herren med, eller noen i det hele tatt. Vi skal rett og slett la være. Tenk å følgende problemstilling; En som har holdt en preken får etter talen følgende replikk fra en eldste; Der var du god. Du satte virkelig ord på det. Skulle ønske det var meg som hadde slike nådegaver. (Han sier som regel ikke det siste, men tenker det.) Hva er det som er i ferd med å skje? En rekke ting. Ingen er god uten Gud. Det var den Hellige Ånd som formidlet. Eldste har allerede en tjeneste og skal takke Herren for den. Altså blir pastoren nødt til å konfrontere eldste med saken og gi all Ære til Gud. I stedet tar vi imot og prøver å la være og smile og sier med den alvorligste minen vi kan fordreie; «takk skal du ha. Det var oppmuntrende». Et frø av hovmod er sådd. Det er ikke oppmuntrende å høre satan legge opp til hovmod. Dette er de åndelige realiteter og det er på tide at vi tar det alvorlig. Utallige eksempler i samme kategori kan nevnes men vi overlater til leseren og selv ransake seg selv for å finne hvilke han/hun må kaste ut av sitt eget liv. Vi vil dog nevne hvor langt det kan gå; I Singapore er det en pastor som på forsiden av et magasin ble kalt «Mr. Grace». Han har akseptert dette som en oppmuntring og hedersbevisning og står for fall. Hans undervisning står også for fall da den er falsk. Jeg spør ofte den Hellige Ånd hvorfor, hvorfor og hvordan kan dette skje og så mye og så kraftig og så overlat til alle tider. Jeg får ett svar: Hovmod. 15

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen.

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. Merket av Gud. Og merke dyrets Folket blir merket, sannferdighet inn i kapitler og Bibelen versene. Denne boken er originale i portugisisk,

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

Johan O. Smiths etterlatte brev

Johan O. Smiths etterlatte brev Forord Min far, Oscar Smith, ble født i Fredrikstad 11. oktober 1871 av troende foreldre. I 15 års alderen dro han til sjøs og gikk i 1889 inn i den norske marine, hvor han tjenestegjorde i ca. 40 år.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000

Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Gunnar Elstad Hjelp til kristenlivet. Å bli en kristen, Frelsesvisshet, Kampen mot synden, Tvil. Fra boken «Grunnlegggende sjelessorg», Lunde Forlag 2000 Å bli en kristen Folk kom til Jesus av mange ulike

Detaljer