INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE"

Transkript

1 INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

2 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I tillegg har vi laget en årsplan hvor kommunens og barnehagens utviklingsmål er nærmere beskrevet. Barnehagene i Fet har en felles visjon, som vi jobber etter: Sammen skaper vi trivsel og utvikling i barnehagen. Med utgangspunkt i dette, legger Garderåsen barnehage vekt på at: barna utvikler språket barna lærer å omgås andre barnas lærelyst stimuleres barna møter ulike kulturuttrykk og er med på å skape kultur barna opplever fellesskap, humor og god omsorg barna opplever gleden over lek med andre barn Barnehagen/avd. Telefonnr. Mobilnr. Garderåsen barnehage: Maurtua: Rødskrubben: Fåresoppen: Kantarellen: Blåbærtua: Tyttebærtua: Styrers mail adresse: Informasjon om barnehagene finnes på Fet kommunes hjemmeside, barn og unge:

3 GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsen barnehage er en kommunal barnehage som ble åpnet i februar Barnehagen har i alt ca 108 heldagsplasser for barn i alderen 1 til 6 år fordelt på 6 avdelinger: Kantarellen, Rødskrubben, Fåresoppen og Maurtua (3-6 år), Blåbærtua og Tyttebærtua (1-3 år). Den ligger fint til med skogen som nærmeste nabo. Ved siden av barnehagen ligger skolen. Sammen lager skole og barnehage et hyggelig tun. Vi har en åpen barnehage hvor det samarbeides på tvers av avdelinger og i nært samarbeid med foreldrene om enkeltbarnas trivsel og utvikling, interesser og behov. Her skal barna få oppleve trygghet, glede, vennskap, lek og læring. Vi ferdes mye i skogen som er i umiddelbar nærhet. Livet i skogen gir ubegrensede muligheter for opplevelser og læring. Barnehagen har egen lavo med ovn og bålplass. Maurtua vektlegger spesielt at barn kan være mye ute, være aktive og drive med fysisk utfoldelse i naturen. Avdelingen har sammen med Blåbærtua og Tyttebærtua lyse trivelige lokaler på skolen i nær tilknytning til barnehagen. Barnegruppene Barnegruppenes sammensetning kan variere fra år til år. På 3-6års-avdelingene har vi plasser. På småbarnsavdelingene, 1-3 år, er det henholdsvis 14-15plasser. Antallet justeres etter alder på barna og barnehagens inneareal. Barna får plass på avdelingene ut fra ledighet, alder og gruppesammensetning. De som søker seg til uteavdelingen bør ha sluttet med bleie, og de eldste søkerne vil bli prioritert. Barnehagens planer og aktiviteter er lagt til rette etter alder og utvikling. Vi legger opp til en progresjon i tilbudet, hvor de eldste barna er med på flest aktiviteter og turer. De yngste barna trenger lengre tid til å bli kjent og trygge. Aktivitetene for dem foregår for det meste i nær tilknytning til barnehagen. Barnehagen kan også ha barn med spesielle behov som trenger ekstra hjelp og støtte. Personalet Garderåsen barnehage har et trofast og stabilt personale med et godt arbeidsmiljø hvor voksne og barn trives. Styrer er førskolelærer, eiers representant, administrativ leder og har det overordnede ansvaret for barnehagen og det pedagogiske innholdet. Pedagogisk leder på avdelingen, er førskolelærer, har medansvar for drift og ledelse av barnehagen og ansvarlig for avdelingens pedagogiske arbeid. Assistenter skal i samarbeid med ped. leder være med å drive barnehagen, planlegge og gjennomføre det pedagogiske arbeidet. Mange av assistentene er fagarbeidere og er utdannet barnepleiere eller barn- og ungdomsarbeidere. Det kan søkes om ekstra hjelp til enkeltbarn eller en barnegruppe etter behov. I tillegg har barnehagen ulike studenter/elever i praksis gjennom året. Barnehagen har en del reduserte stillinger.

4 BARNEHAGENS INNHOLD: Dagsrytmen Små Store : Barnehagen åpner : Rolig morgenstund på Storstua, på Blåbærtua eller avdelingsvis : : Frokost : : Aktiviteter/evt. samlingsstund Lek inne/ute : : Lunsj : : Hviling etter behov/ påkledning : Lek ute/inne : : Fruktmåltid : : Rolig lek avdelingsvis inne, ute eller i Storstua eller Blåbærtua : Barnehagen stenger Tidene kan variere noe mellom avdelingene og fra dag til dag. På småbarnsavdelingene våre tilpasses dagsrytmen og måltidene barnas behov. Også på de andre avdelingene tilpasses dagsrytme noe det enkelte barnet. Maurtua har en litt annen dagsrytme. De dagene de går på tur, går de fra barnehagen kl og er tilbake ca 13.40/14.00 Kommentarer til dagsrytmen Måltider: Barnehagen serverer et måltid, brød eller varmmat daglig. Foreldrene har med matpakke og frukt. Barna får drikke, melk og/eller vann. På de fleste avdelingene spises matpakka til frokost, mens barnehagen serverer lunsj. Maurtua gjør motsatt. Vi legger til rette for et sunt kosthold med grønnsaker og frukt, og lite fett og sukker. Før vi spiser vasker vi hender. Under måltidene legger vi vekt på å ha det koselig. Vi bruker god tid slik at vi kan snakke sammen mens vi spiser. De eldste barna får øve på å smøre/lage maten sin selv og trene på å bli selvstendige. Det legges vekt på god bordskikk som: sitte i ro, smake på det vi serverer, sende til hverandre, takke for maten og vente med å forlate bordet til de fleste er ferdige. Aktiviteter/Samlingsstund: Aktiviteter/samling er ofte knyttet til temaer, forberedelser til eller bearbeidelse av noe vi skal gjøre eller har gjort, og til andre ting barna er opptatt av. Aktivitetene våre er forming, musikk, matte, matlaging eller baking. I samling har vi samtaler, leser, synger, leker og vi dramatiserer.

5 Av-/påkledning: Å kunne kle av og på seg selv er viktig i barnas selvstendighetstrening. Vi bruker god tid på dette, slik at barna får et positivt forhold til det å kle på seg selv når de er modne for det. Vi oppfordrer barna til å prøve mest mulig selv, mens vi hjelper dem til å finne frem de klærne som er nødvendige. Vi øver også på å sette ting på plass og holde orden på plassen/hylla. Det er foreldrenes ansvar at barna har det de trenger av tøy til enhver tid, tar vått/skittent tøy med hjem og vasker. De trenger vanntett regntøy og støvler hver dag. Barna skal ha ekstra skift liggende i barnehagen. Husk innesko/tøfler. Skjerf og snorer fjernes fra sekker og tøy og merkes med barnets navn. Inne- og utelek: Vi vil gi barna nok tid og ro til leken, og la dem holde på med det som interesserer dem. De voksne observerer og stimulerer leken der det er behov. Vi prøver å legge til rette for positiv utviklende lek med masse humor og glede. Det er viktig at barna får bruke fantasi og være kreative. Vi prøver også å la barna få velge om de skal være ute/inne når de er store nok til å kunne være med å bestemme det. I samarbeid med foreldrene får de eldste barna ute-pass etter vinterferien, dvs at de får være alene på barnehagens uteområde etter avtale med avdelingen. Barna må følge regler for ute-passet. Hvile: Tilpasses hvert enkelt barn i samarbeid med foresatte. Noen barn sover inne, men de fleste sover ute i vognene sine. Vi oppfordrer foresatte til å ta med vogn og utstyr til barna hjemmefra. Dette kan oppbevares i barnehagen på eget ansvar. UKEPLAN/ aktiviteter for de minste Ved måltider, bleieskift og påkledning inviterer voksne barna til gode samtaler og undring. Minirøris: Er en aktivitet med musikk og bevegelse som de minste er veldig glad i og som vi bruker jevnlig gjennom hele året. Samlingsstund: De minste samles for en kort samling, hvor vi synger faste sanger, gjerne med bevegelse og musikk. Der lærer de rim og regler og hører på fortellinger og eventyr. Vi bruker ofte bilder og gjenstander til historiene. Fysisk aktivitet og utfoldelse: Avdelingene legger vekt på mye uteaktiviteter og lære barna og få god kroppsbeherskelse. Målet er at de skal bli glad i og vant med å ferdes ute i naturen i all slags vær. De skal bli kjent og trygge med uteområdet i barnehagen og nærmiljøet.

6 UKEPLAN/ aktiviteter for de eldste Tur utenfor barnehagen: Barna deles i grupper og går på turer utenfor barnehagen. Turen benyttes til å bli kjent med nærmiljøet for eks. besøke/se hvor barna bor, gå i skogen osv. Noen ganger spiser vi lunsjen ute. Maurtua går på turer 2-3 ganger i uka, og turgruppa har flere ulike turplasser de kan velge mellom. Av og til reiser barnehagen på litt lengre turer, f.eks bondegård eller Tertitten. Som regel skjer det avdelingsvis, men avdelingene samarbeider også. Smågrupper: Smågruppene er vanligvis avdelingsvis. Gruppene leker, baker, maler, eller går på turer, eller de har språk, matte eller motorisk trening Vi prøver å fange opp hva barna er opptatte av, og gjør noe positivt sammen. På denne måten blir vi bedre kjent med hverandre. Aldersinndelte grupper: Barna blir delt i grupper etter alder på tvers av avdelingene. Den eldste gruppen, 5-åringene, går på turer og har aktiviteter utenfor barnehagen. 4- åringene har musikkstund i Storstua. 3-åringene har språkgruppe eller forming. Førskole: Dette er et tilbud for de eldste barna, de som har 1 år igjen før de begynner på skolen. Vi har språkstimulerende aktiviteter, med vekt på arbeid i tilpassede arbeidsbøker, høytlesning fra fortsettelsesbøker, lek m/ tulleord, rim og regler, skriving av dikt og fortellinger til bl.a Soppnytt (barnehageavisen vår), lek/ innlæring av matematiske begreper med mer. Det samarbeides på tvers av avdelingene i 2 grupper 2 timer i uka. Kor: Vi har kor for alle 5 åringene. Annen hver uke møtes vi for å «varme opp», øve på gamle og nye sanger og ha det gøy. De opptrer for de andre i barnehagen og for foreldrene til jul eller på sommerfesten. Alle 5-åringene i kommunen har egen konsert på våren med oppvisning for foreldre/familie i Ridderhallen. Fellessamling: Ca. en fredag i måneden har Kantarellen, Rødskrubben, Fåresoppen eller Maurtua ansvar for en felles samlingsstund i Storstua. Ofte er det en spesiell begivenhet eller et tema vi tar opp, hvor vi synger, spiller teater eller leser. De minste barna har egne samlinger av og til. BEGIVENHETER, TRADISJONER OG MERKEDAGER Lokale kulturbegivenheter: Den enkelte barnehage har sine lokale tradisjoner som er viktig for barn, foreldre og personalet. Det er viktig å ta vare på barnehagens identitet. Barnehagene skal ta del i det lokale kulturlivet. Vi har etablert et samarbeid med Fet kommunes kulturenhet, og det kan også være naturlig å samarbeide med lokale lag og foreninger. Vi synes det er viktig å markere enkelte dager og begivenheter ved å gi barna positive opplevelser som de kan huske. Noen av barnehagens begivenheter/ merkedager er:

7 Fødselsdager: Når barna fyller år markerer vi dagen med å lage i stand en liten fest. Vi lager krone til bursdagsbarnet, henger ut flagg og pynter langbord med bl.a. lys for antall år. Barnet kan ha med seg noe å spise hjemme i fra. Vi synger bursdagssanger, «skyter» opp raketter og løfter barnet opp i lufta like mange ganger som det fyller år. Vil noen invitere barna hjem, deles kortene ut privat. Hvis dere inviterer alle barna på avdeling i samme aldersgruppe kan kortene legges på plassene. Fjernadopsjon: I samarbeid med foreldrene har barnehagen fjernadoptert et barn. gjennom stiftelsen SOS-barnebyer Norge. Det er en politisk og religiøs nøytral organisasjon, som har som formål å gi langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn. Sibonginkhosi Maziya er født 3. september 2009 og bor i Swaziland, sør i Afrika. P.g.a. hans lange og vanskelig navn kaller vi han Sibong. På bursdagen hans, introduserer vi han for nye barn, og markerer dagen på tradisjonelt vis med flagg, lys og krone. Hver måned samler vi inn 5 kr fra barna på de store avdelingene. Det er viktig at det er barna som betaler pengene, slik at de stadig minnes om sine plikter/ansvar i forhold til han. Vi får regelmessig informasjon om han som vi deler med barna og foreldrene. En dag på høsten inviteres foreldre og søsken på 3-5 års avdelingen til hjemmelaget suppe, som selges til inntekt for han og SOS-barnebyer. Høsttakkefest: Vi har fellessamling hvor vi snakker, synger og evt. dramatiserer rundt temaet markens grøde. Til lunsj spiser vi noe barna selv har laget, som de har vært med og kjøpt eller plukket. Julekalender: Vår tradisjon er å både gi og få i adventstiden. Vår kalender er at barna tar med et pent klesplagg de selv har brukt, innpakket i gavepapir. Hver dag får et av barna åpne sin pakke og vise det fram. En pyntet pepperkakemann/ kone blir gaven barna får med seg hjem den dagen de åpner sin pakke. Etter jul reiser de eldste barna til Frelsesarmeen med klærne. Lucia-fest: I den mørke årstiden synes vi det er viktig med en lysfest, som Luciatradisjonen er. Vi starter om morgenen med at barna er Lucia-kledde og går i eget opptog. Foreldre og søsken inviteres til å se Lucia-tog med sang, lussekatter og gløgg. Barna på småbarnsavdelingene ser på toget. Hvis noen har lyst kan de være med å gå sammen med foreldrene. Nissefest: Vi korter ned førjulstiden ved at barna kler seg ut som nisser i røde klær. Vi har fellessamling med gang rundt juletreet, julesanger og nissemoro. Vi spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Kanskje kommer han på besøk? Barnehagens fødselsdag: Barnehagen ble åpnet 7. februar Vi markerer dagen med fellessamling og moro. Karneval: Vi pynter barnehagen til fest. Barna kommer utkledd om morgenen og vi har samling på avdelingen. «Zambamusikk» fører oss til dans, lek og moro på Storstua/ Blåbærtua. Vi slår katta ut av sekken og koser oss avdelingsvis etterpå. Aktivitetsuke: En uke om vinteren arrangerer vi vinteraktiviteter. Vi bruker enten området i og rundt barnehagen eller går andre steder hvor vi går på ski, aker og har snøaktiviteter. De eldste barna bruker en av dagene til skiaktiviteter på Hvalstjern og Skistadion. Siste dagen samles vi til diplomutdeling og felles pølsebod.

8 Påskekaffe: Vi inviterer foreldre og søsken til en hyggestund sammen med oss før påske. Vi serverer noe å bite i og de eldste barna lager litt påskepynt sammen. 17.mai: En av de siste virkedagene før 17.mai har vi felles-samling, der vi snakker om 17.mai, synger 17.mai-sanger, har leker og øver på å gå i tog. Vi lager 17. maipynt og pynter barnehagen. Det er FAU som organiserer toget 17.mai. Skoguke: Barnehagen ligger nær skogen, og vi har skogen som felles tema hele året. I løpet av våren har vi en uke der vi bruker skogen mye. Vi spiser frokost i barnehagen, og går til forskjellige steder i skogen. Hele dagen er vi ute; vi leker, synger, leser, samler skogsmateriale, spiser og går på do ute. Foreldrene henter barna på avtalt sted i skogskanten. Småbarnsavdelingene tilpasser opplegget til sine barn. Sommerfest: Barnehageåret avslutter vi med en sommerfest, hvor barn, foreldre og søsken er velkommen til en uformell fest med underholdning og leker. Vi har grillene klare, og foreldrene tar med grillmat. ANDRE OPPLYSNINGER Opptak til barnehagen: Opptaket i barnehagene er samordnet mellom kommunale og private barnehager. Felles søknadsskjema, finnes på Frist for søknad til hovedopptak er 1. mars. Oppstart ved nytt barnehageår er i august, men det er mulig å starte til andre tider ved ledighet. Klageadgang: Alle søkere til kommunale og private barnehager har klagerett ved avslag på barnehageplass, eller dersom søkere ikke får 1. eller 2. ønske oppfylt ved tildeling. Skriftlig klage på avgjørelse rettes til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Oppsigelse: Avtalen om plass gjelder til den sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 2 kalendermåneder, dvs plassen må sies opp innen den 1. i mnd, 2 mnd før barnet slutter. Barn som skal begynne på skolen betaler ut barnehageåret, og skal ha avviklet full ferie, 4 uker før de slutter. Betaling: Barnehagens eier fastsetter satsene for foreldrebetaling. Stortinget har vedtatt en max-pris. I tillegg skal det betales for kost. I de kommunale barnehagene er satsene gradert etter brutto inntekt. Det gis søskenmoderasjon. Forsikring: Barn i kommunens barnehager er til enhver tid ulykkesforsikret på linje med den forsikringen som gjelder i skolen. Reduserte plasser: Barnet kan delta på alle arrangementer i barnehagen som faller på sine dager. På karnevalet og nissefesten kan alle barn komme i nærmere angitt tidspunkt. På tilstelninger der foreldrene er invitert kan alle komme. Oppstart i barnehagen: På våren inviterer vi til et foreldremøte for nye barn. Der gir vi informasjon om barnehagen, avdelingen, dagsrytme og oppstart. Barnehagen sender et brev/ kort om oppstartsdato og hvilken avdeling barnet skal begynne på. Vi forventer at dere setter av god tid til oppstart( minst3 dager.) Dette gir trygghet og trivsel for barnet.

9 Tjenesteavtale: Ved oppstart inngås det en tjenesteavtale mellom foreldre og barnehagen, hvor barnehagen får informasjon om barnet og aktuelle tillatelser blir gitt. Tjenesteavtalen er en gjensidig bindende avtale og er ment for å skape trygghet for begge parter. Begge er ansvarlige for å melde eventuelle endringer. Avtalen tas opp på foreldresamtaler. Åpningstider: Barnehagen er åpen mand.- fred. fra kl , og vi ber dere respektere barnehagens åpningstider. Barnehagen er stengt: julaften, 3. juledag og nyttårsaften. Det er 5 planleggingsdager i året, da barnehagen er stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Ferie: Vi minner om punkt 10, ferie, i vedtektene for Fet kommunes barnehager. På grunn av regelen om 11 måneders betaling, skal alle barn ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.. 3 av disse skal være sammenhengende og avvikles i løpet av 1. mai til 31. september. For førskolebarna må ferien avvikles før 31.juli. Dere oppfordres til å ta hoveddelen av ferien i juli. Det er viktig at vi får opplysninger om reelle ferieuker, da vi slår oss sammen med andre barnehager i juli. Målet er at de ansatte får avviklet sin ferie i juli, slik at vi får en bedre voksentetthet resten av barnehageåret. Levering og henting: Barnet kan komme og gå når som helst innen åpningstiden, men de fleste aktiviteter vil foregå mellom og Alle som skal være med på tur må være klare kl Foreldre må følge barnet inn og gi beskjed til en voksen når barnet kommer/ går. Hvis andre skal hente, jfr. tjenesteavtalen, må barnehagen ha beskjed. Det er foreldrenes ansvar å følge med på oppslagstavler og måneds/ukeplaner om avdelingen/barnet skal på turer og lignende. Sykdom/ fravær: Gi beskjed til barnehagen dersom barnet er hjemme p.g.a. sykdom eller har fri. Når barnet er sykt må det holdes hjemme til det er friskt nok til å være i barnehagen og kunne delta i leken ute. Barn med feber skal holdes hjemme, og ha en feberfri dag hjemme, før de kommer i barnehagen. Når barnet får en smittsom sykdom må det meldes til barnehagen straks. Ved diare og oppkast (Norovirus) skal barnet holdes hjemme to dager etter sykdomsfri. Se for øvrig skriv om Sykdom og helse, som vi har i barnehagen. Lus: Barnehage og skole er av og til utsatt for tilfeller av lus. Det oppfordres til at foreldrene jevnlig sjekker sine barn, bruker lusekam og melder i fra så fort det eventuelt oppdages lus. Barnehagen gir beskjed til foreldrene på den avdelingen der det er oppdaget lus og vurderer evt. behov for ytterligere informasjon. Barn med lus må holdes hjemme og behandles før det kommer tilbake i barnehagen. Medisinering: Medisinering av barn er foreldrenes ansvar, og bør i størst mulig grad legges til tider da barnet er hjemme. Barnehagen kan være behjelpelig til å gi medisin som er ferdig oppmålt i doseringer etter skriftlig avtale med foreldre. Vi kan imidlertid ikke garantere at medisinen vil bli gitt i rett tid. Porten til barnehagen: Lukk igjen porten og sett på låsen. Det er en ekstra sikkerhet for at ingen barn går ut. Slipp ikke barn ut alene på parkeringsplassen. Kjøring/parkering: Vi ber foreldre kjøre forsiktig og ta hensyn til små og store som går langs veien og på parkeringsplassen. Det er ikke lov å kjøre inn på skolegården.

10 MIN BLOMSTERENG Jeg ser for meg en blomstereng så vakker og fin har du lyst å høre litt om blomsterengen min? Noen av blomstene er fargerike og stikker seg lett fram mens andre er dusere og fulle av sjarm. Enkelte er små og litt pjuskete og stille til sinn en er rank som et siv, sikker på sitt liv men faller lett vekk hvis den får seg en liten knekk. Andre er små, som vi må, være forsiktige for ikke å trå på. Noen kan ha torner som stikker til alle kanter i min blomstereng finner vi alle slags varianter. De må behandles på sin spesielle måte for hver og en gjemmer på sin lille gåte. Et par kan være sårbare og skjøre så de prøver vi å gjøre-litt sterkere gi troen på seg selv slik at de kan møte hverdagen og kveld. En annen stikker sin torne bort i andre men se, den skal vi ikke klandre den hadde sikkert sin grunn, men det ser vi ofte for sent naboblomsten hadde heller ikke oppført seg pent. Blomstene må pleies, stelles og koses med slik at de trives på sitt lille sted. Og felles for dem alle er at de trenger hverandre så inderlig vel for blir de stående der helt for seg selv mister de fellesskapets fargerike glød og prakt og vi, vi må gjøre alt i vår makt for å gi blomstene alt de trenger slik at de får spille på alle sine strenger. Sissel Holt

11

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: s. 2. Planlegging. s. 2. Presentasjon av barnehagen. s. 3. Generell informasjon m/dagsrytmen. s. 4. Overordnet mål for arbeidet

INNHOLDSFORTEGNELSE: s. 2. Planlegging. s. 2. Presentasjon av barnehagen. s. 3. Generell informasjon m/dagsrytmen. s. 4. Overordnet mål for arbeidet INNHOLDSFORTEGNELSE: s. 2. Planlegging s. 2. Presentasjon av barnehagen s. 3. Generell informasjon m/dagsrytmen s. 4. Overordnet mål for arbeidet s. 5. Målsetninger for i år Fordypningsområde: Dyra på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE. Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor!

INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE. Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor! INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor! Innholdsfortegnelse: Velkommen til Årengen barnehage 3 Barnehagen vår Administrasjon Åpningstid og dagsrytme 4

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer