INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE"

Transkript

1 INFORMASJON GARDERÅSEN BARNEHAGE

2 VELKOMMEN TIL GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsvn Fetsund Dette er informasjon til deg som ønsker eller har fått plass til barnet ditt i barnehagen vår. I tillegg har vi laget en årsplan hvor kommunens og barnehagens utviklingsmål er nærmere beskrevet. Barnehagene i Fet har en felles visjon, som vi jobber etter: Sammen skaper vi trivsel og utvikling i barnehagen. Med utgangspunkt i dette, legger Garderåsen barnehage vekt på at: barna utvikler språket barna lærer å omgås andre barnas lærelyst stimuleres barna møter ulike kulturuttrykk og er med på å skape kultur barna opplever fellesskap, humor og god omsorg barna opplever gleden over lek med andre barn Barnehagen/avd. Telefonnr. Mobilnr. Garderåsen barnehage: Maurtua: Rødskrubben: Fåresoppen: Kantarellen: Blåbærtua: Tyttebærtua: Styrers mail adresse: Informasjon om barnehagene finnes på Fet kommunes hjemmeside, barn og unge:

3 GARDERÅSEN BARNEHAGE Garderåsen barnehage er en kommunal barnehage som ble åpnet i februar Barnehagen har i alt ca 108 heldagsplasser for barn i alderen 1 til 6 år fordelt på 6 avdelinger: Kantarellen, Rødskrubben, Fåresoppen og Maurtua (3-6 år), Blåbærtua og Tyttebærtua (1-3 år). Den ligger fint til med skogen som nærmeste nabo. Ved siden av barnehagen ligger skolen. Sammen lager skole og barnehage et hyggelig tun. Vi har en åpen barnehage hvor det samarbeides på tvers av avdelinger og i nært samarbeid med foreldrene om enkeltbarnas trivsel og utvikling, interesser og behov. Her skal barna få oppleve trygghet, glede, vennskap, lek og læring. Vi ferdes mye i skogen som er i umiddelbar nærhet. Livet i skogen gir ubegrensede muligheter for opplevelser og læring. Barnehagen har egen lavo med ovn og bålplass. Maurtua vektlegger spesielt at barn kan være mye ute, være aktive og drive med fysisk utfoldelse i naturen. Avdelingen har sammen med Blåbærtua og Tyttebærtua lyse trivelige lokaler på skolen i nær tilknytning til barnehagen. Barnegruppene Barnegruppenes sammensetning kan variere fra år til år. På 3-6års-avdelingene har vi plasser. På småbarnsavdelingene, 1-3 år, er det henholdsvis 14-15plasser. Antallet justeres etter alder på barna og barnehagens inneareal. Barna får plass på avdelingene ut fra ledighet, alder og gruppesammensetning. De som søker seg til uteavdelingen bør ha sluttet med bleie, og de eldste søkerne vil bli prioritert. Barnehagens planer og aktiviteter er lagt til rette etter alder og utvikling. Vi legger opp til en progresjon i tilbudet, hvor de eldste barna er med på flest aktiviteter og turer. De yngste barna trenger lengre tid til å bli kjent og trygge. Aktivitetene for dem foregår for det meste i nær tilknytning til barnehagen. Barnehagen kan også ha barn med spesielle behov som trenger ekstra hjelp og støtte. Personalet Garderåsen barnehage har et trofast og stabilt personale med et godt arbeidsmiljø hvor voksne og barn trives. Styrer er førskolelærer, eiers representant, administrativ leder og har det overordnede ansvaret for barnehagen og det pedagogiske innholdet. Pedagogisk leder på avdelingen, er førskolelærer, har medansvar for drift og ledelse av barnehagen og ansvarlig for avdelingens pedagogiske arbeid. Assistenter skal i samarbeid med ped. leder være med å drive barnehagen, planlegge og gjennomføre det pedagogiske arbeidet. Mange av assistentene er fagarbeidere og er utdannet barnepleiere eller barn- og ungdomsarbeidere. Det kan søkes om ekstra hjelp til enkeltbarn eller en barnegruppe etter behov. I tillegg har barnehagen ulike studenter/elever i praksis gjennom året. Barnehagen har en del reduserte stillinger.

4 BARNEHAGENS INNHOLD: Dagsrytmen Små Store : Barnehagen åpner : Rolig morgenstund på Storstua, på Blåbærtua eller avdelingsvis : : Frokost : : Aktiviteter/evt. samlingsstund Lek inne/ute : : Lunsj : : Hviling etter behov/ påkledning : Lek ute/inne : : Fruktmåltid : : Rolig lek avdelingsvis inne, ute eller i Storstua eller Blåbærtua : Barnehagen stenger Tidene kan variere noe mellom avdelingene og fra dag til dag. På småbarnsavdelingene våre tilpasses dagsrytmen og måltidene barnas behov. Også på de andre avdelingene tilpasses dagsrytme noe det enkelte barnet. Maurtua har en litt annen dagsrytme. De dagene de går på tur, går de fra barnehagen kl og er tilbake ca 13.40/14.00 Kommentarer til dagsrytmen Måltider: Barnehagen serverer et måltid, brød eller varmmat daglig. Foreldrene har med matpakke og frukt. Barna får drikke, melk og/eller vann. På de fleste avdelingene spises matpakka til frokost, mens barnehagen serverer lunsj. Maurtua gjør motsatt. Vi legger til rette for et sunt kosthold med grønnsaker og frukt, og lite fett og sukker. Før vi spiser vasker vi hender. Under måltidene legger vi vekt på å ha det koselig. Vi bruker god tid slik at vi kan snakke sammen mens vi spiser. De eldste barna får øve på å smøre/lage maten sin selv og trene på å bli selvstendige. Det legges vekt på god bordskikk som: sitte i ro, smake på det vi serverer, sende til hverandre, takke for maten og vente med å forlate bordet til de fleste er ferdige. Aktiviteter/Samlingsstund: Aktiviteter/samling er ofte knyttet til temaer, forberedelser til eller bearbeidelse av noe vi skal gjøre eller har gjort, og til andre ting barna er opptatt av. Aktivitetene våre er forming, musikk, matte, matlaging eller baking. I samling har vi samtaler, leser, synger, leker og vi dramatiserer.

5 Av-/påkledning: Å kunne kle av og på seg selv er viktig i barnas selvstendighetstrening. Vi bruker god tid på dette, slik at barna får et positivt forhold til det å kle på seg selv når de er modne for det. Vi oppfordrer barna til å prøve mest mulig selv, mens vi hjelper dem til å finne frem de klærne som er nødvendige. Vi øver også på å sette ting på plass og holde orden på plassen/hylla. Det er foreldrenes ansvar at barna har det de trenger av tøy til enhver tid, tar vått/skittent tøy med hjem og vasker. De trenger vanntett regntøy og støvler hver dag. Barna skal ha ekstra skift liggende i barnehagen. Husk innesko/tøfler. Skjerf og snorer fjernes fra sekker og tøy og merkes med barnets navn. Inne- og utelek: Vi vil gi barna nok tid og ro til leken, og la dem holde på med det som interesserer dem. De voksne observerer og stimulerer leken der det er behov. Vi prøver å legge til rette for positiv utviklende lek med masse humor og glede. Det er viktig at barna får bruke fantasi og være kreative. Vi prøver også å la barna få velge om de skal være ute/inne når de er store nok til å kunne være med å bestemme det. I samarbeid med foreldrene får de eldste barna ute-pass etter vinterferien, dvs at de får være alene på barnehagens uteområde etter avtale med avdelingen. Barna må følge regler for ute-passet. Hvile: Tilpasses hvert enkelt barn i samarbeid med foresatte. Noen barn sover inne, men de fleste sover ute i vognene sine. Vi oppfordrer foresatte til å ta med vogn og utstyr til barna hjemmefra. Dette kan oppbevares i barnehagen på eget ansvar. UKEPLAN/ aktiviteter for de minste Ved måltider, bleieskift og påkledning inviterer voksne barna til gode samtaler og undring. Minirøris: Er en aktivitet med musikk og bevegelse som de minste er veldig glad i og som vi bruker jevnlig gjennom hele året. Samlingsstund: De minste samles for en kort samling, hvor vi synger faste sanger, gjerne med bevegelse og musikk. Der lærer de rim og regler og hører på fortellinger og eventyr. Vi bruker ofte bilder og gjenstander til historiene. Fysisk aktivitet og utfoldelse: Avdelingene legger vekt på mye uteaktiviteter og lære barna og få god kroppsbeherskelse. Målet er at de skal bli glad i og vant med å ferdes ute i naturen i all slags vær. De skal bli kjent og trygge med uteområdet i barnehagen og nærmiljøet.

6 UKEPLAN/ aktiviteter for de eldste Tur utenfor barnehagen: Barna deles i grupper og går på turer utenfor barnehagen. Turen benyttes til å bli kjent med nærmiljøet for eks. besøke/se hvor barna bor, gå i skogen osv. Noen ganger spiser vi lunsjen ute. Maurtua går på turer 2-3 ganger i uka, og turgruppa har flere ulike turplasser de kan velge mellom. Av og til reiser barnehagen på litt lengre turer, f.eks bondegård eller Tertitten. Som regel skjer det avdelingsvis, men avdelingene samarbeider også. Smågrupper: Smågruppene er vanligvis avdelingsvis. Gruppene leker, baker, maler, eller går på turer, eller de har språk, matte eller motorisk trening Vi prøver å fange opp hva barna er opptatte av, og gjør noe positivt sammen. På denne måten blir vi bedre kjent med hverandre. Aldersinndelte grupper: Barna blir delt i grupper etter alder på tvers av avdelingene. Den eldste gruppen, 5-åringene, går på turer og har aktiviteter utenfor barnehagen. 4- åringene har musikkstund i Storstua. 3-åringene har språkgruppe eller forming. Førskole: Dette er et tilbud for de eldste barna, de som har 1 år igjen før de begynner på skolen. Vi har språkstimulerende aktiviteter, med vekt på arbeid i tilpassede arbeidsbøker, høytlesning fra fortsettelsesbøker, lek m/ tulleord, rim og regler, skriving av dikt og fortellinger til bl.a Soppnytt (barnehageavisen vår), lek/ innlæring av matematiske begreper med mer. Det samarbeides på tvers av avdelingene i 2 grupper 2 timer i uka. Kor: Vi har kor for alle 5 åringene. Annen hver uke møtes vi for å «varme opp», øve på gamle og nye sanger og ha det gøy. De opptrer for de andre i barnehagen og for foreldrene til jul eller på sommerfesten. Alle 5-åringene i kommunen har egen konsert på våren med oppvisning for foreldre/familie i Ridderhallen. Fellessamling: Ca. en fredag i måneden har Kantarellen, Rødskrubben, Fåresoppen eller Maurtua ansvar for en felles samlingsstund i Storstua. Ofte er det en spesiell begivenhet eller et tema vi tar opp, hvor vi synger, spiller teater eller leser. De minste barna har egne samlinger av og til. BEGIVENHETER, TRADISJONER OG MERKEDAGER Lokale kulturbegivenheter: Den enkelte barnehage har sine lokale tradisjoner som er viktig for barn, foreldre og personalet. Det er viktig å ta vare på barnehagens identitet. Barnehagene skal ta del i det lokale kulturlivet. Vi har etablert et samarbeid med Fet kommunes kulturenhet, og det kan også være naturlig å samarbeide med lokale lag og foreninger. Vi synes det er viktig å markere enkelte dager og begivenheter ved å gi barna positive opplevelser som de kan huske. Noen av barnehagens begivenheter/ merkedager er:

7 Fødselsdager: Når barna fyller år markerer vi dagen med å lage i stand en liten fest. Vi lager krone til bursdagsbarnet, henger ut flagg og pynter langbord med bl.a. lys for antall år. Barnet kan ha med seg noe å spise hjemme i fra. Vi synger bursdagssanger, «skyter» opp raketter og løfter barnet opp i lufta like mange ganger som det fyller år. Vil noen invitere barna hjem, deles kortene ut privat. Hvis dere inviterer alle barna på avdeling i samme aldersgruppe kan kortene legges på plassene. Fjernadopsjon: I samarbeid med foreldrene har barnehagen fjernadoptert et barn. gjennom stiftelsen SOS-barnebyer Norge. Det er en politisk og religiøs nøytral organisasjon, som har som formål å gi langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn. Sibonginkhosi Maziya er født 3. september 2009 og bor i Swaziland, sør i Afrika. P.g.a. hans lange og vanskelig navn kaller vi han Sibong. På bursdagen hans, introduserer vi han for nye barn, og markerer dagen på tradisjonelt vis med flagg, lys og krone. Hver måned samler vi inn 5 kr fra barna på de store avdelingene. Det er viktig at det er barna som betaler pengene, slik at de stadig minnes om sine plikter/ansvar i forhold til han. Vi får regelmessig informasjon om han som vi deler med barna og foreldrene. En dag på høsten inviteres foreldre og søsken på 3-5 års avdelingen til hjemmelaget suppe, som selges til inntekt for han og SOS-barnebyer. Høsttakkefest: Vi har fellessamling hvor vi snakker, synger og evt. dramatiserer rundt temaet markens grøde. Til lunsj spiser vi noe barna selv har laget, som de har vært med og kjøpt eller plukket. Julekalender: Vår tradisjon er å både gi og få i adventstiden. Vår kalender er at barna tar med et pent klesplagg de selv har brukt, innpakket i gavepapir. Hver dag får et av barna åpne sin pakke og vise det fram. En pyntet pepperkakemann/ kone blir gaven barna får med seg hjem den dagen de åpner sin pakke. Etter jul reiser de eldste barna til Frelsesarmeen med klærne. Lucia-fest: I den mørke årstiden synes vi det er viktig med en lysfest, som Luciatradisjonen er. Vi starter om morgenen med at barna er Lucia-kledde og går i eget opptog. Foreldre og søsken inviteres til å se Lucia-tog med sang, lussekatter og gløgg. Barna på småbarnsavdelingene ser på toget. Hvis noen har lyst kan de være med å gå sammen med foreldrene. Nissefest: Vi korter ned førjulstiden ved at barna kler seg ut som nisser i røde klær. Vi har fellessamling med gang rundt juletreet, julesanger og nissemoro. Vi spiser grøt og setter ut grøt til nissen. Kanskje kommer han på besøk? Barnehagens fødselsdag: Barnehagen ble åpnet 7. februar Vi markerer dagen med fellessamling og moro. Karneval: Vi pynter barnehagen til fest. Barna kommer utkledd om morgenen og vi har samling på avdelingen. «Zambamusikk» fører oss til dans, lek og moro på Storstua/ Blåbærtua. Vi slår katta ut av sekken og koser oss avdelingsvis etterpå. Aktivitetsuke: En uke om vinteren arrangerer vi vinteraktiviteter. Vi bruker enten området i og rundt barnehagen eller går andre steder hvor vi går på ski, aker og har snøaktiviteter. De eldste barna bruker en av dagene til skiaktiviteter på Hvalstjern og Skistadion. Siste dagen samles vi til diplomutdeling og felles pølsebod.

8 Påskekaffe: Vi inviterer foreldre og søsken til en hyggestund sammen med oss før påske. Vi serverer noe å bite i og de eldste barna lager litt påskepynt sammen. 17.mai: En av de siste virkedagene før 17.mai har vi felles-samling, der vi snakker om 17.mai, synger 17.mai-sanger, har leker og øver på å gå i tog. Vi lager 17. maipynt og pynter barnehagen. Det er FAU som organiserer toget 17.mai. Skoguke: Barnehagen ligger nær skogen, og vi har skogen som felles tema hele året. I løpet av våren har vi en uke der vi bruker skogen mye. Vi spiser frokost i barnehagen, og går til forskjellige steder i skogen. Hele dagen er vi ute; vi leker, synger, leser, samler skogsmateriale, spiser og går på do ute. Foreldrene henter barna på avtalt sted i skogskanten. Småbarnsavdelingene tilpasser opplegget til sine barn. Sommerfest: Barnehageåret avslutter vi med en sommerfest, hvor barn, foreldre og søsken er velkommen til en uformell fest med underholdning og leker. Vi har grillene klare, og foreldrene tar med grillmat. ANDRE OPPLYSNINGER Opptak til barnehagen: Opptaket i barnehagene er samordnet mellom kommunale og private barnehager. Felles søknadsskjema, finnes på Frist for søknad til hovedopptak er 1. mars. Oppstart ved nytt barnehageår er i august, men det er mulig å starte til andre tider ved ledighet. Klageadgang: Alle søkere til kommunale og private barnehager har klagerett ved avslag på barnehageplass, eller dersom søkere ikke får 1. eller 2. ønske oppfylt ved tildeling. Skriftlig klage på avgjørelse rettes til kommunen. Klagefristen er 3 uker. Oppsigelse: Avtalen om plass gjelder til den sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 2 kalendermåneder, dvs plassen må sies opp innen den 1. i mnd, 2 mnd før barnet slutter. Barn som skal begynne på skolen betaler ut barnehageåret, og skal ha avviklet full ferie, 4 uker før de slutter. Betaling: Barnehagens eier fastsetter satsene for foreldrebetaling. Stortinget har vedtatt en max-pris. I tillegg skal det betales for kost. I de kommunale barnehagene er satsene gradert etter brutto inntekt. Det gis søskenmoderasjon. Forsikring: Barn i kommunens barnehager er til enhver tid ulykkesforsikret på linje med den forsikringen som gjelder i skolen. Reduserte plasser: Barnet kan delta på alle arrangementer i barnehagen som faller på sine dager. På karnevalet og nissefesten kan alle barn komme i nærmere angitt tidspunkt. På tilstelninger der foreldrene er invitert kan alle komme. Oppstart i barnehagen: På våren inviterer vi til et foreldremøte for nye barn. Der gir vi informasjon om barnehagen, avdelingen, dagsrytme og oppstart. Barnehagen sender et brev/ kort om oppstartsdato og hvilken avdeling barnet skal begynne på. Vi forventer at dere setter av god tid til oppstart( minst3 dager.) Dette gir trygghet og trivsel for barnet.

9 Tjenesteavtale: Ved oppstart inngås det en tjenesteavtale mellom foreldre og barnehagen, hvor barnehagen får informasjon om barnet og aktuelle tillatelser blir gitt. Tjenesteavtalen er en gjensidig bindende avtale og er ment for å skape trygghet for begge parter. Begge er ansvarlige for å melde eventuelle endringer. Avtalen tas opp på foreldresamtaler. Åpningstider: Barnehagen er åpen mand.- fred. fra kl , og vi ber dere respektere barnehagens åpningstider. Barnehagen er stengt: julaften, 3. juledag og nyttårsaften. Det er 5 planleggingsdager i året, da barnehagen er stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Ferie: Vi minner om punkt 10, ferie, i vedtektene for Fet kommunes barnehager. På grunn av regelen om 11 måneders betaling, skal alle barn ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.. 3 av disse skal være sammenhengende og avvikles i løpet av 1. mai til 31. september. For førskolebarna må ferien avvikles før 31.juli. Dere oppfordres til å ta hoveddelen av ferien i juli. Det er viktig at vi får opplysninger om reelle ferieuker, da vi slår oss sammen med andre barnehager i juli. Målet er at de ansatte får avviklet sin ferie i juli, slik at vi får en bedre voksentetthet resten av barnehageåret. Levering og henting: Barnet kan komme og gå når som helst innen åpningstiden, men de fleste aktiviteter vil foregå mellom og Alle som skal være med på tur må være klare kl Foreldre må følge barnet inn og gi beskjed til en voksen når barnet kommer/ går. Hvis andre skal hente, jfr. tjenesteavtalen, må barnehagen ha beskjed. Det er foreldrenes ansvar å følge med på oppslagstavler og måneds/ukeplaner om avdelingen/barnet skal på turer og lignende. Sykdom/ fravær: Gi beskjed til barnehagen dersom barnet er hjemme p.g.a. sykdom eller har fri. Når barnet er sykt må det holdes hjemme til det er friskt nok til å være i barnehagen og kunne delta i leken ute. Barn med feber skal holdes hjemme, og ha en feberfri dag hjemme, før de kommer i barnehagen. Når barnet får en smittsom sykdom må det meldes til barnehagen straks. Ved diare og oppkast (Norovirus) skal barnet holdes hjemme to dager etter sykdomsfri. Se for øvrig skriv om Sykdom og helse, som vi har i barnehagen. Lus: Barnehage og skole er av og til utsatt for tilfeller av lus. Det oppfordres til at foreldrene jevnlig sjekker sine barn, bruker lusekam og melder i fra så fort det eventuelt oppdages lus. Barnehagen gir beskjed til foreldrene på den avdelingen der det er oppdaget lus og vurderer evt. behov for ytterligere informasjon. Barn med lus må holdes hjemme og behandles før det kommer tilbake i barnehagen. Medisinering: Medisinering av barn er foreldrenes ansvar, og bør i størst mulig grad legges til tider da barnet er hjemme. Barnehagen kan være behjelpelig til å gi medisin som er ferdig oppmålt i doseringer etter skriftlig avtale med foreldre. Vi kan imidlertid ikke garantere at medisinen vil bli gitt i rett tid. Porten til barnehagen: Lukk igjen porten og sett på låsen. Det er en ekstra sikkerhet for at ingen barn går ut. Slipp ikke barn ut alene på parkeringsplassen. Kjøring/parkering: Vi ber foreldre kjøre forsiktig og ta hensyn til små og store som går langs veien og på parkeringsplassen. Det er ikke lov å kjøre inn på skolegården.

10 MIN BLOMSTERENG Jeg ser for meg en blomstereng så vakker og fin har du lyst å høre litt om blomsterengen min? Noen av blomstene er fargerike og stikker seg lett fram mens andre er dusere og fulle av sjarm. Enkelte er små og litt pjuskete og stille til sinn en er rank som et siv, sikker på sitt liv men faller lett vekk hvis den får seg en liten knekk. Andre er små, som vi må, være forsiktige for ikke å trå på. Noen kan ha torner som stikker til alle kanter i min blomstereng finner vi alle slags varianter. De må behandles på sin spesielle måte for hver og en gjemmer på sin lille gåte. Et par kan være sårbare og skjøre så de prøver vi å gjøre-litt sterkere gi troen på seg selv slik at de kan møte hverdagen og kveld. En annen stikker sin torne bort i andre men se, den skal vi ikke klandre den hadde sikkert sin grunn, men det ser vi ofte for sent naboblomsten hadde heller ikke oppført seg pent. Blomstene må pleies, stelles og koses med slik at de trives på sitt lille sted. Og felles for dem alle er at de trenger hverandre så inderlig vel for blir de stående der helt for seg selv mister de fellesskapets fargerike glød og prakt og vi, vi må gjøre alt i vår makt for å gi blomstene alt de trenger slik at de får spille på alle sine strenger. Sissel Holt

11

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE VELKOMMEN TIL KVIKNE BARNEHAGE Kvikne skole og barnehage er organisert som et tjenesteområde, der rektor er enhetsleder. Barnehagen ble åpnet 1991, og den ligger i samme bygg som skolen. Våren 2011 ble

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016

HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016 HALVÅRSPLAN TUSSI HØST 2016 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Vi fortsetter satsingen med VIS som står for: Vennskap, innkludering

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Velkommen til Fladbyseter Barnehage

Velkommen til Fladbyseter Barnehage Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede Kjære foreldre og foresatte Velkommen til Fladbyseter barnehage! Dette heftet er ment å være et hjelpemiddel for dere som foreldre. Her

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

Infohefte 2014-2015. Ulsmåg barnehage

Infohefte 2014-2015. Ulsmåg barnehage Infohefte 2014-2015 Ulsmåg barnehage Bemanning Styrer: Torhild Bertelsen, telefon: 53034950 (utdannet førskolelærer) E-post: ulsmag.barnehage@bergen.kommune.no Hjemmeside: www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/barnehage/ulsmag

Detaljer

Velkommen. Til. Solneset barnehage

Velkommen. Til. Solneset barnehage Velkommen Til Solneset barnehage Redigert mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Planleggingsdager s. 5 Foreldrebetaling,

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE

ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 1 ULLENSAKER KOMMUNE FLADBYSETER BARNEHAGE Hvem er vi Fladbyseter barnehage VELKOMMEN TIL FLADBYSETER BARNEHAGE 2 Velkommen til Fladbyseter Barnehage Lek og glede voksne tilstede 3 Kjære foreldre og foresatte

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Vi kommer til å dele barna i smågrupper når vi har formingsaktiviteter, derfor gjør ikke alle barna det samme hver dag!

Vi kommer til å dele barna i smågrupper når vi har formingsaktiviteter, derfor gjør ikke alle barna det samme hver dag! ADVENTSTIDEN PÅ NØTTELITEN DESEMBER 2016 Jula nærmer seg med stormskritt, og adventstiden står foran oss. Vi gleder oss til en tid fylt med forventning og glede. Vi vil i denne perioden ikke ha vår faste

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

Mai 2014 INFORMASJON

Mai 2014 INFORMASJON INFORMASJON 2014 2015 Kirkeveien 99, 1900 FETSUND (Ø) Tlf: 63 88 63 00 Kirkeveien 151, 1900 FETSUND (J) Tlf: 63 88 25 81 Fallaveien 14, 1900 FETSUND (R) e-mail: ann.lunde@fet.kommune.no 1. VELKOMMEN TIL

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2014-2015

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2014-2015 ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2014-2015 STINALØKKA KANVAS-BARNEHAGE UKEPLAN OG DAGSRYTME FOR TOMMELITEN Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 08.00 Frokost 09.30 Utelek hver Frokost Utelek hver

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år!

Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år! MÅNEDSBREV FOR DESEMBER OG JANUAR Vi på Nordlys ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måned var advent, jul og årstiden vinter. Vi ville ha god tid

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

Handlingsplan for Trollstua 2014-2015

Handlingsplan for Trollstua 2014-2015 Handlingsplan for Trollstua 2014-2015 Litt om Trollstua Trollstua er nå en avdeling for barn på 2 og 3 år. August 2014 har vi 12 barn på trollstua, 3 gutter på to år, 5 jenter på 2 år og 4 jenter på 3

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Informasjonshefte Østbydammen barnehage. Sammen om den gode barndom

Informasjonshefte Østbydammen barnehage. Sammen om den gode barndom Informasjonshefte Østbydammen barnehage Sammen om den gode barndom adresse: Odinsv. 33 1540 Vestby Lille Blå e-post Grethe.fottland@vestby.kommune.no Lille Grønn Lille Gul Lille Rød mobil INFORMASJON OM

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2016/2017 Ansatte på Knøttene Katarzyna Bednarska - Balde pedagogisk leder Mihaela Ardelean - assistent Anne Jørgensen assistent Foreldrerepresentant: Rolf Erlend Køyen Wold Vararepresentant:

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015

ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 ÅRSPLAN FOR TROLLKROKEN 2014 2015 DAGSRYTME TROLLKROKEN 07.30 Barnehagen åpner 08.15 Frokost med matpakke (barnet må komme før 08.30 hvis barnet skal spise frokost i barnehagen) 09.00 Lek, aktiviteter,

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede»

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» VELKOMMEN TIL NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE Vi har med å ha tatt i mot barnet deres tatt på oss en veldig viktig oppgave

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 DEL 2 1 Vi er opptatt av «Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet mellom mennesker. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte» Rammeplan for barnehager. På Veslefrikk

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage mandag..2013 klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed.

Detaljer

Velkommen til Bjørnebekken barnehage

Velkommen til Bjørnebekken barnehage Velkommen til Bjørnebekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Fagdager s. 5 Foreldrebetaling, mat og frukt s. 5 Bursdagsfeiring

Detaljer

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er

Oktober 2013. Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er Månedsbrev for Nordlys Oktober 2013 Hei alle sammen Ja da er vi kommet godt i gang med høstmåneden, og tilvenningen på Nordlys er vel overstått så langt. Det er nå begynt 21 barn på basen vår og vi har

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Gul avdeling desember 2016

Gul avdeling desember 2016 Gul avdeling desember 2016 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus, Ski kommune. Telefon Gul avdeling:64853155 Telefon kontoret: 64853150 E-postadresse: boleraasen.barnehage@ski.kommune.no Vi

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

Barnehage. Informasjonshefte

Barnehage. Informasjonshefte Barnehage Informasjonshefte MYRA BARNEHAGE. Myra barnehage er kommunal og ligger i sentrum av Åndalsnes. Den er administrativt tilknyttet Åndalsnes oppvekstsenter. Enhetsleder her er Rolf Herman Bjerkeli.

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSBREV FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSBREV FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA)

ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) ÅRSPLAN 2015/2016 YTTERØY BARNEHAGE LILLE KYLLING (SKOGSTJERNA) 1. Generelt om Ytterøy barnehage Denne høsten er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Inntil videre holder vi

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

Årsplan for Lykkeliten 2014-2015

Årsplan for Lykkeliten 2014-2015 Årsplan for 2014-2015 Stinaløkka Kanvas-barnehage UKEPLAN OG DAGSRYTME FOR LYKKELITEN Klokke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.45 08.00 Frokost Barna tar med Frokost Barna tar med Frokost Barna tar

Detaljer

Rød gruppe Grønn gruppe Gul gruppe. Åse fagarbeider Bodil - assistent Lotta - fagarbeider

Rød gruppe Grønn gruppe Gul gruppe. Åse fagarbeider Bodil - assistent Lotta - fagarbeider Nordlys høsten 2013 Hei alle sammen. Da ønsker vi alle, både nye og gamle, velkommen til et nytt barnehageår. Denne høsten er det mange nye barn som begynner på Nordlys, og gruppen vil derfor ikke være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

Årsplan 2010 for barnehagene. Strømsø og Marienlyst.

Årsplan 2010 for barnehagene. Strømsø og Marienlyst. Årsplan 2010 for barnehagene Strømsø og Marienlyst. Strømsø barnehage Knoffs gate 20, 3044 DRAMMEN Telefon 32 81 38 0 Stromso.barnehage@drmk.no Marienlyst barnehage Schreiners gate 4, 3045 DRAMMEN Telefon

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11

Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 September 2010 Driftsvedtekter/foreldreorientering i Gullvika Naturbarnehage AS Vedlegg til årsplan aug 10 aug 11 Eierforhold: Barnehagen drives av Gullvika Naturbarnehage AS, og eies av Heidi Katerine

Detaljer