REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, ELRETUR AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, ELRETUR AS"

Transkript

1 På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2009

2 INNHOLD 3 Elretur 10 år! 3 Elreturs administrasjon og styre 4 10-årsfeiring i Spikersuppa 6 Vi kaster EE-avfall rett i søpla 8 Forhandlerne må oppbevare EE-avfall forsvarlig 10 Enorme gevinster ved gjenvinning av EE-avfall 12 Elreturs miljøpris 14 Operasjon Duppeditt 16 Miljøgifter i EE-avfall 17 Verdifulle metaller i EE-avfall 18 EE-avfall på Stortinget 20 Elreturs kunder er på lag med miljøet! 22 Fra EE-avfall til sekundært råstoff 24 Verdens Miljødag 26 Hvordan kan EE-avfall sikre bryllupsfesten? 28 Retursystemet 30 Verdensmestre i EE-avfall 31 Fra innsamling til gjenvinning Norsk løsning for gjenbruk av datautstyr 34 Skiløpere på lag med miljøet 35 Samarbeidspartnere for innsamling og behandling REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, ELRETUR AS Elretur 10 år 2009 var preget av Elreturs 10-årsjubileum. Våren gikk med til markeringer i Trondheim, Bodø og Oslo. I alle byene ble det samlet inn småelektrisk avfall som det etter 10 års drift fortsatt er en utfordring å få samlet inn. Etter å ha sammenstilt en mengde plukkanalyser fra forskjellige renovasjonsselskaper i hele landet, vet vi at det blir kastet 5,5 kilo småelektrisk avfall i restavfallet pr familie pr år. Til sammen er det ca tonn med småelektronikk som ikke blir fanget opp av Elretur og vår miljøsanering og gjenvinning. Dette er for mye, og vi kommer til å fortsette med informasjonsarbeid ut mot forbruker for å få ned dette tallet. Innsamlings- og gjenvinningsresultatene våre er grundig beskrevet lengre bak i årets miljørapport. Det er allikevel en fornøyelse å trekke frem at vi nå er oppe i en gjenvinningsprosent på hele 91 %. Det er vi stolt av! Mediemessig har EE-avfall fått mye oppmerksomhet i Det startet med Verdens Miljødag i juni som ble markert utenfor Slottet. Prinsesse Ingrid Alexandra var med på feiringen av dagen og leverte det hun hadde samlet inn av EE-avfall til gjenvinning hos Elretur. Deretter hadde NRK og Forbrukerinspektørene en serie i beste sendetid hvor de fulgte en mobiltelefon fra vugge til grav. Siste episode rettet søkelyset mot forsøpling av Asia og stjeling av EE-avfall fra forhandlere i Norge. Klima og Forurensingsdirektoratet (KLIF) sørget for presiseringer av forhandlers plikter i forhold til å sikre EE-avfall mot stjeling etter at denne serien gikk på luften. Operasjon Duppeditt, hvor Elretur var en aktiv aktør, fikk også mye medieoppmerksomhet. Mange forhandlere var med på denne miljødugnaden som er nærmere beskrevet på side 14. Siste omgang med medieoppmerksomhet kom da Elretur i oktober 2009 hadde hentet våre kunders markedsandel av EE-avfall og dermed oppfylt våre miljøforpliktelser ovenfor landets miljømyndigheter. Vi overlot til våre konkurrenter å hente inn monitorer og kuldemøbler fra 10 fylker i Norge, hvor vi allerede hadde hentet det vi skulle av EE-avfall. Det skapte oppmerksomhet. Ingen andre returselskaper kjørte til de nordligste fylkene i landet, eller andre steder, for å hente EE-avfall, og KLIF gjorde heller ingenting for å sørge for at det ble gjort. I ettertid har dog KLIF varslet om en grundig gjenomgang av returselskapene mht både rapporteringsrutiner, geografisk innsamling av EE-avfall og oppfylling av markedsandel noe vi i Elretur i høyeste grad imøteser. I skrivende stund er ikke utfordringene i henhold til de geografiske innsamlingsforpliktelser løst. Så langt så er Elretur det eneste selskapet som har garantert sine kunder henting av EE-avfall i alle landets kommuner, slik forskriften pålegger returselskapene. Elretur verner om våre kunders brand og merkevarer. Miljøansvar er viktig i dag og blir enda viktigere i tiden som kommer! Stig Ervik, Direktør 2 3 MILJØRAPPORT 2010

3 ADMINISTRASJONEN TURID KIBSGÅRD ADMINISTRASJONSSEKRETÆR STIG ERVIK ADMINISTRERENDE DIREKTØR HEGE SKODJE KEY ACOUNT MANAGER OLE STRØM ØKONOMISJEF PETTER HERUD MARKEDSKONSULENT OLE VIGGO SVENDSEN TEKNISK SJEF GURO KJØRSVIK HUSBY MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF ØIVIND ANDRE NIELSEN KVALITETSSJEF ELRETURS STYRE BESTÅR AV: Styreformann Bjørn Stordrange STEENSTRUP STORDRANGE AS Synnøve Bjørke STIFTELSEN ELEKTRONIKKBRANSJEN Per Morten Hoff IKT NORGE Arve Aasmundseth EDB BUSINESS PARTNER NORGE AS Thomas Hancke-Olsen SONY NORGE Geir Erik Lian LENOVO NORGE AS Runar Jacobsen AM HVITEVARER AS Jan Fredrik Hagen MOCCAMASTER SCANDINAVIA AS

4 10-årsfeiring i Spikersuppa 2009 har vært et gedigent jubileumsår for Elretur. Jubileet har vært markert i Oslo, Trondheim og Bodø, hvor det har vært innsamling av EE-avfall, konkurranser skoler imellom om hvem som samlet inn mest avfall og show med Stian Barsnes Simonsen! I Oslo foregikk markeringen i Spikersuppa på Verdens Miljødag. Miljøagentenes miljøparade førte 3000 barn og unge fra Slottsplassen og ned i Spikersuppa, hvor det var show, premieutdeling, sang og moro. Miljøvernminister Erik Solheim var også med og skapte en flott ramme rundt Elreturs markering av 10 år med innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall. 4 5 MILJØRAPPORT 2010

5

6 Vi kaster EE-avfall rett i søpla uten å tenke på konsekvensene Elretur fikk i 2009 foretatt en undersøkelse for å se hvor mye småelektronikk som faktisk blir kastet i restavfallet. Resultatene av undersøkelsen viser at hver husholdning i snitt kaster 5,5 kilo småelektronikk i restavfallet hvert år. Til sammen betyr det at nærmere tonn elektrisk og elektronisk avfall kastes rett i søpla, uten at det går gjennom den spesialbehandlingen EE-avfall krever. Stig Ervik, administrerende direktør i Elretur AS, var ikke fornøyd med resultatet som kom frem. Det er miljøgifter i alle typer elektrisk og elektronisk avfall, uavhengig av om det er små elektriske leker, lyspærer, lommelykter, PCer eller kjøleskap. Disse miljøgiftene er det Elreturs oppgave å fjerne fra de kasserte produktene, før vi gjenvinner materialene i EEavfallet. Når forbruker kaster elektronikken rett i søpla under vasken, har ikke vi mulighet til å miljøsanere EE-avfallet, hvilket igjen fører til at miljøgifter slippes ut i naturen og i siste ende påfører oss skader. Det er ganske urovekkende at vi som forbrukere som kjøper økologisk mat til ungene våre, trener tre ganger i uka på grunn av helsegevinstene og sist men ikke minst bekymrer oss for klimautviklingen samtidig kaster miljøgifter rett i søpla, uten å tenke på konsekvensene av dette, sier Stig Ervik i Elretur. Undersøkelsen viser at det er småelektronikk som batteridrevne leker, ledninger og ladere, batterier og lyspærer som er gjengangerne i restavfallet. I Norge har det vært et retursystem for innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EEavfall i 10 år, og helt siden starten har Norge og Elretur vært i verdenstoppen når det gjelder mengde EE-avfall samlet inn pr person. - Selv om vi er verdens beste nasjon til å samle inn EE-avfall, ser vi gjennom denne undersøkelsen at vi ikke er i mål enda, sier Ervik. 5,5 kilo småelektronikk pr husholdning i søpla hvert år, er 5,5 kilo for mye, påpeker Stig Ervik. Han forsikrer at Elretur vil fortsette å informere om farene ved å kaste småelektronikk i søpla under vasken samtidig som budskapet om gjenvinningsmulighetene av den samme småelektronikken også skal fremheves. 6 7 MILJØRAPPORT 2010

7

8 Forhandlerne må oppbevare EE-avfall forsvarlig På tampen av 2009 kom Klima og Forurensingsdirektoratet (KLIF, tidl. SFT) med en presisering av den delen av forskriftsteksten som omhandler forhandlernes plikter i Avfallsforskriften. Presiseringene kom som følge av en stadig økende grad av stjelingen av elektrisk og elektronisk avfall utenfor forhandlere. For 5-7 år siden var det også til en viss grad stjeling av EE-avfall fra slike returpunkter. Unge gutter, datanerder var gjerne på utkikk etter brukte deler fra gamle PCer til å bygge egne datamaskiner, og rotet rundt i bur og konteinere utenfor større forhandlere og kjeder. I dag er det ikke lengre unge datanerder som er problemet. Det er organisert kriminalitet og ulovlig smugling av EE-avfall ut av landet det er snakk om nå. Ellen Hambro, direktør i KLIF sier følgende i pressemeldingen som ble sendt ut 2. desember 2009: Oppbevaringen av EE-avfall skal ikke innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Dette innebærer at forhandlerne må oppbevare avfallet slik at uvedkommende ikke får tilgang til det. Samtidig skal muligheten for Foto: John Petter Reinertsen ELLEN HAMBRO, DIREKTØR FOR KLIMA- OG FORURENSNINGSDIREKTORATET ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet ikke reduseres. Det understrekes at forhandler har ansvar for å unngå at EE-avfall stjeles fra returmottakene, og KLIF har også varslet at de vil komme på tilsyn i 2010 nettopp for å påse at dette punktet følges opp av forhandlere av elektriske og elektroniske produkter. KLIF vil også videreføre det samarbeidet de har med Tollvesenet for å forhindre ulovlig eksport av miljøfarlig avfall fra Norge. Når EE-avfall eksporteres ulovlig, sikres ikke miljømessig god behandling av avfallet. Dette kan gi alvorlige skader på miljø og helse i mottakerlandet. Det er derfor svært viktig at norske forhandlere sørger for at EE-avfallet de mottar oppbevares på en slik måte at det ikke blir stjålet, sier SFT-direktør Ellen Hambro. EKSEMPEL PÅ FEIL OPPBEVARING AV EE-AVFALL UTENFOR FORHANDLERE AV ELEKTRISKE PRODUKTER. 8 9 MILJØRAPPORT 2010

9

10 Elreturs disponering av EE-avfall i prosent gjenvunnet! Ombruk 0,3 % tonn Termisk destruksjon 0,6 % tonn Deponi 8,5 % tonn Energiutnyttelse 10 % tonn Materialgjenvinning 86% tonn Enorme gevinster ved gjenvinning av EE-avfall Utvinning av jomfruelig materiale fra gruver rundt om i verden er kostnadskrevende, både økonomisk og miljømessig. For å få fatt i metaller fra gruvedrift, skal store mengder masse graves opp og flyttes på. Områdene hvor det pågår eller har pågått gruvedrift er preget av dype sår i naturen, og det finnes ofte ikke noe å bruke den overskytende massen til, slik at denne blir liggende som en avfallsfraksjon med tilhørende transporteringsbehov og disponeringsproblemer. Gjenvinningsindustrien har vokst kraftig som en følge av både økonomiske og miljømessige drivkrefter. Stadig flere produkter produseres i dag med råstoff hentet fra gjenvinningsindustrien. Ovner fra Jøtul er produsert med returmetaller, OL-medaljene fra Vancouver likeså. Metallene som gjenvinnes fra EE-avfall selges på det globale markedet og benyttes i produksjon av nye produkter. TV-glass fra de gamle CRT-monitorene benyttes i dag til produksjon av nye TVer, og det letes stadig etter nye bruksområder for de forskjellige restfraksjonene. Gjenvinningsbransjen er en innovativ bransje. Det stilles stadig tøffere økonomiske krav og strengere miljøkrav til bransjen, og den må hele tiden fornye seg og finne gode avsetningsløsninger for EE-avfallet som samles inn. Det er i all hovedsak metaller som materialegjenvinnes fra EE-avfall. På grunn av et særnorsk regelverk om behandling av plast med bromerte flammehemmere, går mye av plasten til energigjenvinning istedenfor materialegjenvinning. Glass derimot blir til nye produkter av glass, kobbertråder til nye kobbertråder, gull til nytt gull. I 2009 gjenvant Elretur hele 60 kilo gull fra EE-avfallet som ble samlet inn. Metallmarkedet er globalt, både for jomfruelig materiale og for sekundært (gjenvunnet) materiale. Når gjenvinningen av EE-avfall øker, bidrar det til at man henter ut færre tonn med råstoff fra gruvedrift. Dette fører til redusert energibruk og dermed også redusert utslipp av klimagasser globalt. Både miljøet og de økonomiske drivkreftene i samfunnet er altså vinnere ved materialegjenvinning MILJØRAPPORT 2010

11

12 WEEE Recycling mottok Elreturs Miljøpris I forbindelse med 10-årsjubileet i 2009 opprettet Elretur et miljøfond, som hvert år skal dele ut en pris på kroner til gode miljøprosjekter i bransjen. Den første prisen gikk til WEEE Recycling og et prosjekt for automatisert håndtering av LCD-skjermer uten fare for utslipp av kvikksølv. Arve Aasmundseth, styremedlem i Elretur AS, er leder for juryen som hvert år skal dele ut kroner til gode forsknings- og utviklingsprosjekter relatert til Elreturs virke. - Avfallsbransjen er ung og vi tror det er mye å hente på systematisk FoU-arbeid. Det er karakteristisk at et internettsøk på forskning og elektronikkretur gir svært få treff. Elretur har opprettet denne prisen for å stimulere FoU-aktivitet, slik sett dreier det seg mer om tildeling av prosjektmidler enn en pris i betydningen belønning, sier Arve Aasmundseth. -WEEE Recycling har kommet opp med et framtidsrettet og godt prosjekt som vil komme både det ytre miljøet og arbeidstakernes sikkerhet til gode. I løpet av 3-5 år vil det nemlig komme et fjell av flatskjermer i retur, og foreløpig har det ikke lykkes å produsere disse uten en kvikksølvkomponent. Som kjent er dette en farlig miljøgift og utslipp må unngås nærmest for enhver pris. Å utvikle en sikker, automatisert metode for gjenvinning av disse skjermene er derfor et viktig prosjekt som bidrar til et rent miljø, og som går rett inn i bedriftens kjernevirksomhet, sier Aasmundseth, som til daglig er HMS-ansvarlig hos EDB Business Partner. John Sunde, direktør i WEEE Recycling var strålende fornøyd med å motta Elreturs aller første miljøpris. Miljøagentene fikk også nyte av godt av Elreturs Miljøpris. Heidi Neilson mottok kroner fra Elretur som var øremerket Miljøagentenes arbeid under Duppedittkampanjen i november MILJØRAPPORT 2010

13

14 Operasjon Duppeditt Forhandlere av elektriske produkter og dagligvarekjeder, kommunale og interkommunale IKS er, skoler, barnehager, vel-foreninger, returselskaper, Operasjon Dagsverk og landets miljømyndigheter var alle med under den store Duppedittkampanjen i november i Det var oppslag i aviser, på TV og på nettsider, det ble samlet inn elektrisk avfall i by og på land, ordførere stilte opp og tømte skuffer og skap kort sagt, hele Norge lærte at småelektrisk avfall skal leveres inn til miljøsanering og gjenvinning. Elretur har vært aktiv under hele prosjektet, og har jobbet hardt for at så mange som mulig skulle bli med på denne innsamlings- og informasjonsdugnaden i Innsatsen har gitt resultater: i løpet av kampanjeperioden ble det registrert 180 oppslag i media. I tillegg til TV og radioinnslag! Særlig de kommunale og interkommunale renovasjonsselskapene sørget for å aktivere til innsamling lokalt, og dette gir alltid flotte oppslag. Flere store forhandlere benyttet seg også av kampanjen og informerte om at de tok imot elektrisk avfall, både gjennom oppslag i DM er, på plakater i butikk og gjennom å sette opp nytt innsamlingsutstyr for småelektrisk avfall i butikk. Flott innsats! Etter kampanjen ble det kjørt befolkningsundersøkelser som viser at Duppedittkampanjen nådde frem til hele 1,6 millioner nordmenn, og dette er et flott resultat. Navnet har også fenget de aller fleste så mulighetene for nye Duppedittkampanjer er absolutt tilstede. Befolkningsundersøkelsen bekrefter også dette, hele 8 av 10 spurte mener Operasjon Duppeditt bør gjentas. På grunn av flotte tilbakemeldinger - og det faktum at alle midlene satt av til kampanjen ikke ble brukt opp, vil det i forbindelse med vår-oppryddingskampanjene som landets renovasjonsselskaper kjører stort sett hvert år komme en mini Operasjon Duppeditt med en påminnelse om budskapet fra novemberkampanjen: Alt som trenger strøm eller batterier for å virke skal leveres inn for miljøsanering og gjenvinning. ELEFANTEN FRA IVAR VAR Å SE PÅ BOARDS OG PLAKATER UNDER HELE KAMPANJEPERIODEN I STAVANGER OG OMEGN. MELVÆR&LIEN VAR DE KREATIVE KREFTENE BAK MILJØRAPPORT 2010

15

16 Miljøgifter i EE-avfall De miljøfarlige stoffene i elektriske produkter utgjør ingen fare for oss i hverdagen. Men det er altså slik, at i det meste av det elektriske avfallet Elretur samler inn finnes det komponenter som inneholder det som av norske myndigheter klassifiserer som miljøgifter. Blant annet fjerner Elretur bly, kvikksølv, PCB og forskjellige typer bromerte flammehemmere fra EE-avfall, sammen med en rekke andre miljøfarlige stoffer. Disse stoffene utgjør ingen fare for oss ved normal bruk av de elektriske produktene. Det er når produktene blir avfall det er viktig å behandle dem på riktig måte. Et eksempel som illustrerer dette er gamle TVer og dataskjermer av tjukkas-typen. Billedrøret i dataskjermer og gamle TVer kan inneholde opptil 4 kilo bly. Dette blyet utgjør ingen fare for miljøet før ved kassering av skjermen. Dersom ikke skjermen behandles på miljøriktig vis, av fagfolk med riktig utstyr for slikt arbeid, kan dette blyet medføre forgiftning av miljøet vi lever i og dermed også oss selv. For å illustrere hvor det kan sitte miljøfarlige stoffer i elektriske produkter, har vi laget en illustrasjon som viser hvor i en PC og en skjerm det kan finnes miljøgifter. Behandlingsoperatørene Elretur benytter til å fjerne miljøfarlige komponenter fra det elektriske avfallet vet akkurat hva de skal se etter i de forskjellige produktene som kommer inn som avfall, og sørger for at dette spesialbehandles. I 2009 fjernet Elretur neste tonn miljøfarlige komponenter fra det elektriske avfallet som ble samlet inn. Det utgjør over 20 % av mengden EE-avfall Elretur samlet inn i Kabler og ledninger Stabilisator i plast Plastkabinett Bunnkort og kontaktskinner Hovedkort og kontakter Kretskort Batterier (bærbare PC-er) Herder og rustbeskyttelse i metallskjelett og plater Brikkemotstandere, infrarøde detektorer og halvledere MILJØRAPPORT 2010

17 Verdifulle metaller i EE-avfall Gull, sølv, palladium, aluminium og kopper er alle verdifulle metaller som finnes i EE-avfall, og da i særdeleshet i kassert IKT-utstyr. 60 kilo gull ble tatt ut av alt EE-avfallet Elretur samlet inn i 2009, i all hovedsak fra kassert IKT-utstyr. Det er i dag en kjensgjerning at forbrukersamfunnets vekst og dermed økningen i forbruk av ressurser kommer til å føre til en knapphet på blant annet disse metallene. I gjenvinningsbransjen i Europa snakkes det allerede nå om kopper-knappheten som kommer til å oppstå i løpet av de nærmeste årene. Denne fremtidige råvaremangelen gjør at arbeidet med å på best mulig måte utnytte kassert IKT-utstyr for å få mest mulig metall ut fra disse produktene, blir viktigere og viktigere. Klimaaspektet ved å gjenvinne edelmetaller fra kassert IKT-utstyr er også viktig. Sammenlignet med andre metaller, er energimengden som går med til å fremstille primærkopper store. For hver kilo kopper Elretur henter ut fra kasserte EE-avfall og gjenvinner, oppnås en CO2 besparelse på 20 kilo. Gjenvinning av EEavfall er dermed en særdeles effektiv bidragsyter for å motvirke vår tids klimaforandringer. Arbeidet Elreturs behandlingsoperatører gjør med gamle PCer og tjukkasskjermer er svært sammensatt. Miljøfarlige stoffer må fjernes fra produktene og edelmetaller må gjenvinnes. To like viktige arbeidsoppgaver for gjenvinningsindustrien som jobber med EE-avfall i dag. Fritte Katoderør Plastkabinett BLY PVC BROMERTE FLAMMEHEMMERE BARIUM KROM KVIKKSØLV BERYLLIUM KADMIUM Glasspanel Barium (i eldre skjermer) Printkort

18 EE-avfall på Stortinget Sist i mai 2009 ble alle på Stortinget utfordret av Miljøagentene og Elretur til å samle inn småelektrisk avfall. De forskjellige partiene konkurrerte mot hverandre om hvem som var flinkest til å foreta en våropprydding blant gamle mobiler, kabler, leker og alt annet som ikke virket lengre og som skal leveres inn til miljøsanering og gjenvinning. Sosialistisk Venstreparti vant. Venstre og Frp var akkurat like dårlige. HEIKKI HOLMÅS, NESTLEDER I SV, MÅTTE SVARE PÅ MILJØAGENTENES KREVENDE SPØRSMÅL OM KLIMA OG MILJØ MILJØRAPPORT 2010

19 KRF HADDE FLERE GAMLE MOBILTELEFONER MED SEG. HEIDI NEILSON OG TO MILJØAGENT-JOURNALISTER SJEKKER KUNNSKAPSNIVÅET PÅ HØYRES MILJØPOLITISKE TALSMANN. DIREKTØR I ELRETUR STIG ERVIK I SAMTALE MED VENSTRES TRINE SKEI GRANDE OM GJENVINNING AV EE-AVFALL. SAMMENLIGNING AV INNSAMLET MENGDE MELLOM SV OG VENSTRE.

20 Elreturs kunder er på lag med miljøet! Vi i Elretur ønsker å gjøre hverdagen for våre kunder best mulig. Vi garanterer for at vi oppfyller produsentansvaret for alle som enten importerer eller produserer EE-produkter. Vi samler inn, miljøsanerer og gjenvinner EE-avfall fra absolutt hele Norge, slik at våre kunder kan konsentrere seg om egen core-business, mens vi tar hånd om det vi kan best. Elretur jobber hele tiden for å bli et bedre returselskap for sine kunder, og søker å tilby det lille ekstra til alle som i dag ser at miljøfokus er en nødvendighet for å vinne frem i markedet. Miljøregnskap Hvert år publiserer Elretur et eget miljøregnskap som viser hvilke fotavtrykk våre kunder setter eller sørger for at ikke settes, gjennom Elreturs returvirksomhet. Gjennom å samle inn, miljøsanere og gjenvinne EE-avfall spares jorden for en påkjenning som ellers ville kommet dersom samme mengde råvarer som gjenvinnes måtte tas ut som jomfruelig materiale. Helhetlig ansvar Elretur tar ansvar for alle typer EE-avfall beskrevet i Avfallsforskriften. Det er derfor ingen grunn til å benytte seg av flere returselskaper Elretur dekker alt. Emballasje Gjennom en kollektiv avtale med Grønt Punkt Norge sørger vi for at våre kunder også tar ansvar for emballasjen av EE-produktene som omsettes. Som kunde hos Elretur sparer du penger på emballasjevederlaget samt tid på rapportering til Grønt Punkt (dette gjør vi for deg). Gjenbruk av datautstyr PCretur er Elreturs eget gjenbruks- og gjenvinningstilbud for brukt IKT-utstyr. Velger du å benytte deg av den norske loopen når ditt gamle datautstyr skal skrotes, garanterer Elretur og Alternativ Data for at datautstyret ikke forlater Norge. Først gjenbrukes det i skolen her i landet, før det gjenvinnes av Elreturs behandlingsanlegg i Norge. Ved å benytte PCretur slipper man problematikken rundt dumping av brukt IKT-utstyr i Afrika og Asia. Nordiske Miljøgebyrkoder Elretur samarbeider med søsterorganisasjoner i Danmark og Sverige, og kan dermed som eneste norske returselskap tilby felles nordiske miljøgebyrkoder for de av våre kunder som opererer i hele Norden. Miljøsertifikat Alle Elreturs kunder får tilsendt et sertifikat hvert år, som viser at kunden, sammen med Elretur, tar miljøet på alvor og bidrar til innsamling, miljøriktig sanering og gjenvinning av EE-avfall MILJØRAPPORT 2010

21 ELRETURS KUNDER: 20:20 Mobile Nordic AS 2M Electronic 3 Phase Measurements AS 3M Norge AS A Novo Norge AS Aastra Telecom Norway AS ABAS AS Cutrin Norge Abilia AS Abra Servicesystem AS Acer Computer Norway AS Acte AS Actebis Computer AS ADAPTOR AS Adidas AG Adimed AS Agfa Graphics N.V. Agfa Health Care N.V. AH diagnostics AS Akke-Bantex AS AKS Innredning AS Akumed AS Akustikk AS AKVA group Software AS Alcadon AS Alcatel-Lucent Norway AS Alcon Norge AS ALD Vacuum Technologies GmbH Alessi S.p.A. Alfa Dental Trøndelag AS Algol Pharma Alternativ Data AS Altibox AS Alv Gjestvang Cutrin Norge AS Amajo AS AMONorway AS Amway Norge Andersen & Berge AS Andreas Ruuds Eftf. AS Ansorg GmbH Apis Elektro A/S Apple Sales International Appliance Norge AS Applied Biosystems Europe BV Aqva Nordic AS Arctic Heating AS Arctic Kulde Øst A/S Arctic Spas Massasjebad AS Arjo Scandinavia AS Arrow ECS Norge AS Artisti AS Arvani Display AS AS Christiania Glassmagasin AS Jubliee AS Nestle Norge Div. Nespresso AS Norsk Dental Depot AS Wilfa Ascom (Norway) AS Ascot AS Asko Hvitevarer AS Astra Tech AS AT&T global network ATEA AS Atea Logistics AB Atea Norge AS Atelier Gyldne Snittet AS ATLAS COPCO TOOLS AS Audio Aktøren Audio Media Audio Media Professional AS Audio Video Grimstad AS Audio- Tech Audiocom AS Audiofreaks Audiovisuell Distrib. Bodø AS Aurora Group Norge AS AutoHifi AS Automotive Services AS Autronica Fire and Security AS AV Concept Avantis Distribution AS Avaya Norway AS AVDesign Lys Lyd Bilde AS Avid Norway Avikom AS Avinor AS Avnet Nortec AS AVreform AS AXXE AS B-Varebutikken AS B. Lie Agenturer AS B.Braun Medical AS B.G. Audio Import AS Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen Expansion AS Bankenes Betalingssentral AS Barcom Labelling AS Barex Distribution AS Bastian AS Bausch & Lomb Nordic AB Baxter AS Baxter Healthcare S.A. Bayer Diagnostics Europe Ltd. BD Norge AS Med.tekn.senter Beach Mountain AS Bedriftssystemer AS Beha Elektro AS BEHA Fabrkker AS Beiersdorf AS Belamarin AS Belanor AS Belco AS Beltone Norge AS Bema AS Berendsohn AG Bergman AS Bergsala AS Biltema Norge AS Bioland AS Bionor Laboratories AS Black & Decker A/S Black Box Norge AS Bleken Elektronikk AS BMH AS BO JO AS Board & Skiteknikk AS Bodø Brann & Flåteservice AS Bonnier Publication Int Bose Norge Boston Distribution AS Botneskilt AS Braillo Norway AS Bredengen AS Brennes Agro AS Brightpoint Norway AS Brother Norge AS BRP Norway AS Brynet AS Bryng Auto Custom BSH Husholdningsapparater AS Bwell AS Bygg-Automasjon AS Byggplast Båtutstyr AS Böhler Welding Group Norway AS Bøwe Systec AS Cafe Bar Norge AS Cale A.S Camp Scandinavia AB Canal Digital Kabel TV AS Canal Digital Norge AS Candy Hoover OY Canon Europa N.V. Canon Norge AS Capi-Lux Norway AS Cardinal Trading AS CAREO AS CaridianBCT Europe N.V. Carl F. Myklestad AS Carrier Refrigeration Norway AS Casio Europe GMBH Catalina Spas Norge AS Catena AS Cbiz Partner AS CBK Telecom AS Cegelec GmbH Cellbes Postordre AS Cena Buestad AS CenCom AS Cephalon Norge AS Checkpoint Meto Norge AS Chili Kjøkkenutstyr AS Christiania Kaffebryggeri AS Chrom AS Cisco Systems International BV Cisco Systems International BV Clas Ohlson Clear Channel Norge AS Clear Water 42 AS Coca Cola Drikker AS Colgate-Palmolive Norge AS Com-Scan Norge A/S Commaxx AS Commercial Data Services AS Commidt Midt-Norge Komm. AS Computer Rental Group AS Computerlinks AS Comway AS Concept2 Norge ConvaTec Norway AS Coop Norge Handel AS Copy Center AS Corneliussen-Myhrvold Ind. AS Cortado AS Corus Bygg System AS Covidien Norge AS CRAFTEC AS Cray Inc. Cronograf AS Crossroads Loyality Solution AS Dade Behring AS Dako Norge Danderyds Snickeri AB Danmon Norge AS Dansani AS Dansk Erhvervs Telemarket. APS Dantax Norge AS Data Equipment Data Respons Norge AS Data-Call AS Datamatik AS Datelco A/S Daylight Produktreklame AS Decotron AS Deltaservice Drammen AS Deltaservice Oslo AS Demostenes Denomega Nutritional Oils Dental Care As Dental Sør AS Dental Sør Røntgen AS DESTO AS Det Norske Veritas AS Det Norske Veritas Eiendom AS Detec AS Diacor AS DIAGNOSTICA AS Didr.Mehn-Andersen AS DigiMek DA Dipl. Ing Houm AS DNAH-Group AS DNH AS Den Norske Høytalerfabr DNS Norway AS Dometic Norway AS Dominion Gass Norge NUF Domstein Enghav Haugesund AS DORO AB Doro AS Doro Nordic AB DreamTM Norway Drengen AS Dresser Wayne AB Dryppvanning AS DSL Partner AS Duet-Audio DA Dustin Norway AS DynBel AS Dyson Scandinavia AS E.ON ES Kraftmontasje AS Eastman Kodak Sàrl Eaton Power Quality Norge EB Kontakt AS ebmpapst AS EC Partner AS Ecomed Helseprodukter Edan Produkter EDBERGEN AS Eden Springs (Norway) AS Edvin Langørgen Cutrin Norge AS Edwards Lifesciences AG Edwards Lifesciences Nordic AB EFG HOV+DOKKA Egmont Serieforlaget AS Eico AS Eidolon AS Eivind H. Solberg AS Electra-Box Diagnostica AS Electrocompaniet AS Electrolux Home Products AS Electrolux Professional AS Electromagnetic Geoservis. ASA Electronics Boutique Norway AS ELEFUN AS Elekta Instrument AB Elektro Brukt AS Elektroniske Betaling Systemer Elektronix AS Elektroskandia AS Elesco Norge BA Elprice AS Eltek Fire & Safety AS Eltel Networks AS EM Agenturer AS EM Nordic AS EMCOM AS Emmegi Scandinav.AB Norw.Branc EMO AS ENCON AS Endomed AS ENEA AS Energigjenvinningsetaten Oslo Engmark Meteor AS Enjoy Sales AS Enklere Liv AS ENOR AS ENWA AS Ergopluss AS Ericsson AS Espresso Spesialisten AS Esselte AS Norway Estee Lauder Cosmetics AS ETAC AS Etcetera AS Eufonia AS Eureka Engros AS EUROCOM AS Eurocom Satellite Systems AS Euronics Norge AS Europris AS Eurosko Gruppen AS Evoline Norge AS Expert Norge AS Expo Service AS Express Logistikk Sverige NUF EXSESS Geir Lunde Extra Film A/S Extra Leker AS F & H Of Scandinavia AS F. Dalene Gartneri AS Fairpoint Outdoors AS Fara ASA Farco AS Fast Food Service Norge AS Fastems Oy Ab FEEDBACK AS Fender Scandinavia AB Fenwal Europe SPRL Norge Ferno Norden AS Festmagasinet Standard AS Fibex AS Finn Clausen Butikk & Resturant Fjellstrand AS FLAA Music AB Flebu International AS Flexit AS Flikkerud Frisørengros AS Flisekompaniet AS Flow-Teknikk AS Fluke Norge AS Focus Nordic Norway AS Foss AS Fiberoptisk Systemsalg Fossil Norway AS Foto Knudsen AS Foto Phono AS Fovi A/S, Pentax Franke Norge As Freber Elektronikk AS Frem AS Fresh Norge AS Frico AS Frigoglass Nordic AS Frigotrade AS Frithjof E. Rasmussen AS Fritz Hansen AS Fugro Oceanor AS Fujitsu Technology Solutions A Furuno Norge AS Furuset Distribusjon AS Futur AS G.P. Storkjøkken Gambro Norge NUF Game Stores Group Norway NUF Gastropartner AS GE Healthcare Cl.Sys.Norway AS GE Healthcare Gmbh, filial Norge GE Vingmed Ultrasound AS GEAPP AS Geberit AS Gemalto Norge AS Gemsys AS General Electric Geo Instrument Service AS Georg A. Torp AS Georgia-Pacific Nordic Gerdmans Innredninger AS Get a.s. Getel AS Getinge Norge AS Gewa AS ghd Scandinavia Gigaset Communicat. Sweden AB Gina Tricot Gisle Krigsvoll AS Globaltek Norge AS Globe International AS GN ReSound Gohn Systemoppvask AS Gorenje AS Gram Commercial Gram Norge AS GRG Macab AS Grohe AS Groupe SEB Norge A/S Grundig Norge AS Gruvi Games AS Gulmoen og Engh AS Gunnebo Nordic AS Gunnebo Troax AS Gustav Pedersen AS GYM2000 AS Gymline AS Gøte Lundblad AS H Ødegaard & Co. AS H.Kleiser AS Hadeland Produkter AS Halaas og Mohn AS FRAMO Hand-Pro AS Handicare AS Hands ASA Hans H. Schive Harald Thorsen Cutrin Norge AS Harman/Neby AS Hasbro Norway AS, filial av LTD Haugen-Gruppen AS Haugesund Storkjøkken AS Havbruksinstituttet AS HCAG AS (H.C. Andersen Group) Heath Comm AS Heco Laboratorieutstyr AS Helge Rosenlund Cutrin Norge AS Helse Bergen HF Hennig-Olsen Is A/S HEPRO AS Heras Norge AS Hi-Fi Center A/S Hi-Fi Klubben AS HI-FI Kristiansand AS HI-FI Spesialisten AS HI-FI Ålesund AS HiFi-Guiden AS Hitachi Data Systems AS Hitachi Europe AB, Norwegian Hitachi Europe Ltd. Hjelpemiddel-Levrandøren AS Hjelpemiddelspesialisten AS Hobboco AS Hobbysport AS Holst & Fleischer AS Holund Elektronikk AS Home Appliance Nordic AS Home Design AS Homekit Horten Sykkelsport AS Howard AS HTH Køkken AS Hund-1 DA Hunter Douglas Norge AS Hybeko-Forland AS Hydac AS Hyttetorget AS Hästens Sãger Tilverkning AS I can Norway IBM AS IBM AS (IMPL (BV) IBM AS (InfoPrint Int.) Ibsen Studio Distribution ICA Norge AS ICAS AS ICE Audio AS ICE Norge AS ICT-Auction AS ICU Scandinavia AB ID Musikk AS IDE House of Brands IFE Bulk Handling AS Ifö Electric AS IKM Instrutek AS IKM Testing AS Indesit Company Norge AS Industribehov Molde AS Infiniti Medical AS InfoCare Norge AS InFocus Norge AS Ing. A.H. Feragen Ingeniørfirma Knut J. Bø AS Ingram Micro AB Inneklimateknikk A/S INNOVA AS Institutt for Energiteknikk Intelecom Norge AS Inteno Broadband Techn. AS Inter Instrument AS Inter Sew Norge AS Inter-Gastro AS Interconnect AS Interfoto AS Intra AS Invacare International SARL Inventum Scandinavia AS Invision AS IPnett AS IPSO Norge AS Isachen Tech. & Art Design AS ISAS B.V. c/o IBM ISDALEN AS IT Instrument Teknikk AS IT Løsninger no.as IT Partner Møre AS Italian Design AS ITC, Intermec Technologies AS IZIOPT AS Jacobsen Dental AS Jamo Engros AS Jan F. Andersen AS Japan Photo Holding Norge AS JCK Nordic AS JEDE AB NUF Jede Norge A/S Jernia AS Jevanord AS John Crane Norge Johnson & Johnson Norway Jostein Strømme AS Jotron AS JVC Norge AS JVC Professional Europe NUF Jærkylling AS Jørgen Gustavsen dacapo Hi-Fi Jøtul AS K-mail order Norge AS Kaffehuset Friele AS Kaffeknappen Norge As Kasse og Butikkdata AS Keis AS Kelvin AS Kemetyl Norge AS Ken-Nimo AS Kervel Fabrikken AS KIBI Norge AS King Food AS Kitron Arendal AS Kjaerulff 1 AS Kjell Stensvik AS Kjettingfabrikken AS Klima- & Varmeteknikk AS Klubben AS KM Electronics AS Kodak Norge AS Kodak SA/NV Kofax Norge AS KOMPLETT AS Konica Minolta Buss.Sol.Norway Kontorrama AS Kontrapunkt AS Kran Elektro Service AS Kristiansand Havn KF Kruuse Norge AS Kvalsvik Produksjon Kyocera Mita Norge NUF Kyosho Norway AS Kährs Norge AS Kärcher AB L EASY AS NUF L.Sound AS Labrum AS Laerdal Medical AS Lanse 3-Play AS Last Mile Communication AS Lekolar AS Led-Lys Norge AS Lego Norge AS Lenovo Technology B.V Lervig Aktiebryggeri AS Leteng AS Lexmark Norge LG Electronics Nordic LG Electronics Norway AS LIC Scadenta AS Lier Fibernett Lilleborg AS Lindbak Distribusjon AS Lindbak Gruppen AS Lindbak Retail Systems AS Linde AG NUF LiveCom Europe AS Ljudia Norge Ljungmann Engros AS Loginor AS Logitech Europe S.A. LOOMIS Norge AS Lubeco AS Luthman Norway AS Lux Norge AS LVI Elektron Optikk AS Lyd & Lys Produskjoner DA Lyd Systemer AS Lydkroken AS LydRommet AS Lyreco Norge AS Lys & AV-Teknikk AS Lyse Elnett AS Lyse Energi AS Lyse Infra AS Lyse Neo AS Lyse Produksjon AS Læremiddel Norge AS Machine Products AS Macronova AS Maerz Ofenbau AG Magnar Eikeland AS Mandal veveri AS Mantena AS Maquet Nordic Norway Marché Restaurants Norge AS Mare Safety AS Marios Musikk AS Mark Information Norge NUF MARTENA AB Maskin 24 AS Matec Maskiner AS Matriks AS Mattel North. Europe AS Norway Max Johanson`s Eftf A/S Max Manus AS Maxi Import AS Maxsat Ans MDS Norge AS Mebi AAS Meca Norway AS Med Probe AS Medema-gruppen AS Media Components EMCOM ASFtech Medic24 AS Medinor ASA Mediplast AS Mediq Norge AS Medirad Scandinavia AS Medisan AS Medisinsk Reg.og Analyse AS MediStim KirOp AS MEDIT AS Medtronic Norge AS Medus AS Merivaara AS Merx Team AS Messtech AS Metric Industrial AS Micanor AS Micki Leksaker AB Microgenics GmbH Micros Fidelio Norway AS Microsoft Ireland Operat. LtD. Miele AS Miljø Engros AS Minera Norge AS Mirka Scaninavia Mitab i Forscbacka AB Mobitech AS Modum System AS Molift Group AS Moltech Norge AS Monacor Norge Monier AS Mono AS Morgan Instrument Norge AS Multi Dynamic Systems ANS MultiQ AS Music Retail Norway AS MyChoice AS Mye Moro AS Myhrvold Storkjøkken AS Mylius Designs AS (M Design AS Mytra AS Mölnlycke Health Care AS National Instrum.Europe Corpor Nautilus Sport AS NCR Norge AS Neby Hifi Concept AS Neonreklame ANS Neopost Norge AS Nera Networks AS Nespresso Norge Net El Torget AS NetCom AS Netel AS NetNordic Holding AS Netonnet NUF NetTec AS Netthandelen Norge AS NEU Norsk Eksport Utvikling AS New Wave Norway AS Newell Rubbermaid Danmaark AS NHS Transmisjoner AS NIBU AS Nikken Norge AS Nikon Nordic AB NUF Nilfisk-Advance AS Nilson Group AB filial Norge Nilson Group AS Niscayah AS NiSec AS Nitec AS nlogic AS Noby AS Nodland Engros A/S Nokia Corporation NUF Nokia Norway AS Nokia Siemens Networks OY Nor Innredning AS NOR-DAX AS Norautron AS Norbitech AS Nord Energi AS Nord Teledistribusjon AS Nordby & Co AS Nordex Energy GbmH Nordic Arena AS Nordic Blue AS Nordic Fitness AS Nordic Medical Supply AS Nordisk Film AS Nordisk Film AS, avd Entertain Nordisk Film Distribusjon AS Nordisk Mobiltelefon AS Nordisk Profil AS Nordisk Varme Sanitær AS Nordverk Norge AS Norengros AS Norges Statsbaner AS Norgesgruppen Data AS Norild AS Normann Etek AS Normeca AS Normed AS Norpe AS Norse Cutting & Aband.Norway AS Norse Cutting & Abandoment AS Norsk Audio Teknikk AS Norsk Chokolade Import Norsk Fitness AS Norsk Hjelpemid. Med-Kjemi AS Norsk Hjelpemiddelservice AS Norsk Lydteknikk AS Norsk Musikk Distribusjon AS Norsk Musikkimport AS Norsk Tid AS Norsk Tipping AS Norstar AS Nortema AS Norterapi AS Northorp Grum.Park Air Syst. A Nortime AS Nortura BA Norwegian Cust. Media Solut AS Norwegian Modellers AS Norwegian Toy Import AS Notodden Energi AS Novema Aggregater AS NSE AS NSN Finland OY Nutricia Norway AS Nygaard Trading AS Nytt & Nyttig AS Nøttekongen AS O.J. Dahl Oberthur Tech. NorwayNorsik AS Oberthur Technologies Norway A OBH Nordica Norway AS Océ-Norge A.S.R Oceaneering AS Offitec AS OKI Systems (Norway) AS OKI Systems(Sweden) AB Olympus Norge AS OneMed AS Opsahl Engros AS Optical Storage AS Optimove AS Optura AS OrtoMedic AS Os ID as. Osjord AS Oslo Audio AS Oslo Lufthavn AS Osnes Nordic Group AS OTERA XP AS Oticon AS Otrum ASA Ovesco AS Oy Vestel Scandinavia Ab P&G Prestige & Proff./Wella AB Pan Vision Norge AS Panasonic Norge Branch of Pana Panorama AS Papirkompaniet AS Paul & Peder Ottossen AB PayEx Retail AS PeBE Com AS Pergo AS Pergo Europa PerkinElmer Norge AS Permobil AS PetroOnline AS PF Clipper Consept AS Philips Consumer Philips Norge AS Phonak AS Pioneer Norge AS Pitney Bowes Norge AS PJA-Service As Plater-Beregninger-Maskiner AS Polarbad Bergen AS Polarbad Norge AS Polarbad Vest AS Polaris Electronics Norge AS Polysonic Norge AS Posten Norge AS Postrom Maskiner AS Predata Audiovisuell AS Premiere Produkter AS Presentations Data AS Procter & Gamble Norge AS Procter & Gamble Norge AS Procter & Gamble Sverige AB Product Line AS Proffpartner AS Profil-Data AS Profitek AS Projectiondesign AS Prolyd AS Pronav AS Proref AS PSI Systems AS PSS-Profess. Sound Systems AS Puls AS Q-Free ASA Quality Spas Nordic AS R. Kjønigsen Cutrin Norge AS Racom AS Radio Communication Systems AS Radio Televisjon AS Rational Norge AS Redcats AS Rema Trading AS ResMed Norway AS Reuro AS Rex Copyline Norge AS Rich. Andvord AS Ricoh Norge AS Rikall Norge AS Riktige Leker a.s Robert Bosch AS Rodenstock Norge AS Roderik - Jako AS Rohde & Schwarz Norge AS Roland Scandinavia Rolf Davidsen Helseagent. AS Roma Mineralvannfabrikk Rosenmeier Electronics AS Rosing`s Industrier AS Ruukki Norge AS Rydens AS Røa Gjerdefabrikk AS Røros Metall AS Sabb Motor AS Safelift AS Sagem Comm.Nordic AB, Norway Salongutstyr as Samsung Electronics Nordic AB Sandvik AS Sanyo Massasje Sarstedt AS Sato Norge NUF - Lexit SC Johnson Norway AS SCA Hygiene Products AS Scan Coin AS Scan-Med AS Scan-Tech AS Scandec Systemer AS Scandiafilm AS Scandinavian Appliance AS Scandinavian Home Products AS Scandinavian Technology AS Scanditoy AS Scanmatic AS Scanomat Filial Scanor AS ScanSecure AS Schibsted Trykk AS Schlumberger Information Techn Schlumberger Norge AS Schott Termofrost AS Sea Tel Europe Selecta AS Selectron AS Selek Norge AS Sennheiser Nordic Servicon AS Sharp Electronics Norge SHOE-D-VISION Norge AS Siba Norge, Filial Av Siba AB Siedle Nordic, avd. Norge Siemens Healthcare Diagnostics Siemens Høreapparater AS Siemens Medical Solu.Diagn. AS SIGNCOM AS SILICON GRAPHICS AS Silva Norge AS Simba-Dickie Nordic AS Sipano Norge A/S Siv. ing. Benum AS Siv.ing. Njål Hansson AS Skandinavisk Elektronikk AS Skeikampen Alpinsenter AS Skin Medical Scandinavia AS Skistad Elektroautomasjon AS SM Produkter AS Smart Club AS Smith & Nephew AS Smith Stål Øst AS SMS Development & Support AS Snøgg AS SOKO AS Sole AS Sony Norge Sophus Clausen AS Sorin Group Norway AS Soundgarden AS SpareBank 1 Finans Nord- Norge SpareTech/Masaud Spatec Norge AS Sport Supply Int. AS Stabbursbua AS Staples Nordic AS Staubo Elektro-Maskin AS STAY AS Steria AS, Regnskapsavd. Sting Nordic AS Strekmenn AS Stryker Norge NUF Strømberg Distribusjon AS Studiosystem AS STX Norway Elektro Stålprofil AS Sun Microsystems AS Sun Microsystems Glob.Serv.BV Sunbelt Massasjebad Norge Sunrise Medical AS SVAS svalland as Svedbergs i Dalstorp AB Swedish Match Norge AS Syberg VVS AS Syn- Support AS Sømsenteret AS T & T Nordic As T. Aa. Import AS T. Myhrvold AS Tagarno Norge AS Tandberg Telecom AS Tantec Norge AS Target United AS Tech Data Norge AS Techno Scan AS Technoblock Norge AS Technomedics Norge AS Tectronic Industries Norway A Teknisk Vacuum Elektrisk Teknotherm Industri AS Tekon AS Tele Scan AS Tele Textiles AS Telefast AS Telefonselskapet AS Telenor ASA Telenor Norge AS Telenor Telehuset AS Telering AS Teltronik AS Temperato Espressomaskiner AS Temptech AS Tempus AS Tendenz Hårpleie AS Teradata Norge AS Terumo Sweden AB TESS engros as Test customer abroad Testkunde miljøgebyr innland Thales Norway AS Thara Import AS The Swatch Group Nordic Thermex Scandinavia AS Thermo Control AS Thermo King Norge A/S Thomas Hill AS Thomas Strømmen AS Thomeé Norge AS Thomson Multimedia Sales Europ Thomson Multimedia Scandinavia Thorn Norge AS Tjøstolvsen AS TK-TECH Timo Kananen To - Be - More AS Tomra Butikksystemer AS Tomra Production AS Tomra Systems ASA TomTom Sales B.V. TOP-TOY AS Top-Toy Norge AS Topcom Nordic AS Torger S. Iversen AS Torshov Bilrekvisita AS Toshiba Tec.Nordic AB, Norge Transport Data System AS Trias AS Trimag AS Trimakk ANS Trioweb DA Tromas AS Tryland Tekniske TSG & Sales AS TT Microtrading AS Tura Scandinavia AB Umoe IKT AS Umoe itet Umoe Mandal AS Underholdningsservice AS Unisys Norge AS Universitetet i Tromsø v:aroma AS Variant VVS Norge AS Vario Sport AS VARMEGROS AS Varodd AS Varta Consumer Batteries AS NU Varta Remington Rayov. Norway A Vela AS Velvære-Grossisten AS Vendcomatic AS Vensafe ASA Ventelo Networks AS Verdipapirsentralen ASA Vest-Kjøl AS Vestfold Audio AS Vestfold Landbruk AS VHF Communication AS Viasat AS vibe easy Train Vicon Norway AS Video System AS Viken Fibernett AS Vingmed AS VIP Domotec Norge Vizada AS Vizada VSAT AS VN Leker AS VS-Safety AS VSM Norge AS Waterlogic Skandinavia AS Waters AS Norge Watski AS Wave Technologies AS Weber-Stephen Nordic WEEE Recycling AS Weiss AS Western Geco AS Westron AS Whirlpool Nordic AB NUF Whirlpool Nordic OY Whirlpool Norge AS Wimpel AS Wincor Nixdorf AS Windata AS Winner International AS Witre AS WJ Business Partner Xerox AS Xerox Ltd. XXL Grossist Norge AS XXL Sport & Villmark AS Yamaha Motor Scand.AB, NUF Yamaha Scandinavia AB NUF Yit AS Zenitel Norway ASA Zenitel Wireless Norway AS ZetaDisplay AS Zinzino AS Zodiac Norge AS ZTE Corporation ZTE Norway AS Züblin Scandinavia NUF Zyxel Communication Øvrebø Rehabilitering AS Åsane Flis & Gulv AS

Stadig mer EE-avfall

Stadig mer EE-avfall Miljørapport 2008 Stadig mer EE-avfall INNHOLD Elretur 10 år! 4 Den aller viktigste jobben 5 Miljøsanering av LCD-skjermer 5 Innsamlingsløsninger 6 Gjenvinning i 2008 7 Fra EE-avfall til sekundært råstoff

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier

Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EUdirektiv 2006/66/EF om batterier og kasserte batterier Innhold Vurdering av konsekvensene knyttet til implementering av EU-direktiv 2006/66/EF

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1. Miljøansvar - i hele Norge. Miljørapport 2007

EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1. Miljøansvar - i hele Norge. Miljørapport 2007 EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 1 Miljøansvar - i hele Norge Miljørapport 2007 EL_Retur_rapport_2007:EL-Retur_Miljorapport_2007 28-04-08 09:22 Side 2 Bare nesten fornøyde

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639)

Høringsuttalelse - endring av avfallsforskriftens kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (2013/4639) Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Sluppen Avfall Norge Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Forenklet miljøregnskap 2015

Forenklet miljøregnskap 2015 Forenklet miljøregnskap 2015 Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi med god margin! Hele 96,7% av en bil ble tatt hånd om av Autoretur-systemet. Totalt

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN.

KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL 2011 I BERGEN. KONTROLL AV DAGLIGVAREKJEDENES RUTINER FOR MOTTAK AV EE- AVFALL I BERGEN. Undersøkelse er gjort av Dina Nærum Målsnes ( år) på arbeidsuke hos Naturvernforbundet Hordaland okt... INTENSJON. METODE. BUTIKKUTVALG

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Seite 1 von 5 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 3. Kasserte batterier Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

RENAS kartlegger miljøgifter

RENAS kartlegger miljøgifter RENAS kartlegger miljøgifter - Dette vil nok gi mange en aha-opplevelse, sier administrerende direktør Gunnar Murvold i returselskapet RENAS om oversikten som blir presentert på et avfallsseminar i Oslo

Detaljer

Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene?

Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene? Prosessering av EE-avfall greier vi å utnytte alle ressursene? Stena Sanering / sortering av WEEE Fraksjoner og avsetninger Behandlingsprosesser i dag og i fremtiden Hvordan sikre optimal utnyttelse av

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

Produsentansvar - et konkurransefortrinn?

Produsentansvar - et konkurransefortrinn? På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2011 Produsentansvar - et konkurransefortrinn? Gjennom de 3 siste årene har det vært mye støy rundt produsentansvarsordningen for EE-avfall i Norge. Det er svært

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010.

Innsamlerseminar høsten 2010. Innsamlerseminar høsten 2010. Status i RENAS Meget GOD Ingen negative hendelser med våre medlemmer eller kontraktspartnere Fortsatt god økonomi Status i RENAS Medlemskapsundersøkelse (våren 2010) Mange

Detaljer

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften

Forslag til gjennomføring av EUs direktiv om EE-avfall og andre endringer av forskriften Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 22.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4639 Saksbehandler: Heidis Holstad Frantzen Forslag til gjennomføring

Detaljer

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014

Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 Dataimportspesifikasjon for EE-registeret. Returselskaper. Dato: 31.12.2014 1. Filformat Vi ønsker at data leveres til EE-registeret som semikolonseparert tekstfiler. Hver linje avsluttes med linjeskift(cr/lf).

Detaljer

Viktige områder for Autoretur

Viktige områder for Autoretur Viktige områder for Autoretur Landsdekkende innsamling Returgrad, 95% av alle avregistrerte biler 85% gjenvinning Markedsføring av retursysteme (gjøre ordningen kjent blant publikum) Mottaksnettverk Finnmark

Detaljer

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge

Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Erfaringer med kontroll av farlig avfall i Norge Temadag om farlig avfall Stockholm 14 september 2011 Kari Aa Klima- og forurensningsdirektoratet Farlig avfall i Norge Nasjonale mål Statistikk Strategi

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04

Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson. Tolkning av sertifiseringskriterium 2.04 Teknologisk institutt Boks 2608 St. Hanshaugen 0131 Oslo v/ Kristinn Erlingsson Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, ELRETUR AS

REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, ELRETUR AS På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2010 Leder Ikke alle er klar over at dagens Avfallsforskrift om EE-avfall og retursystemet er uholdbar! Det er flere momenter i forskriften som regulerer Elretur

Detaljer

Miljøet i høysetet INNHOLD

Miljøet i høysetet INNHOLD Miljørapport 2004 Miljøet i høysetet Utgangspunktet for hele vår ordning er å ta vare på ressurser samt få kontroll på miljøfarlige stoffer som kvikksølv, KFK og PCB. Vi er derfor meget fornøyd med å være

Detaljer

Prioritet nr 2 er å ta vare på og gjenvinne alle metaller, glass, plast og de mange andre materialfraksjonene

Prioritet nr 2 er å ta vare på og gjenvinne alle metaller, glass, plast og de mange andre materialfraksjonene Miljørapport 2005 På topp også i 2005 Også i 2005 økte Elretur innsamlingsresultatet og endte på nesten 62 000 tonn EE-avfall. Dette utgjør hele 13,4 kg per innbygger og det norske retursystemet forsvarer

Detaljer

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby

Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif. Avd.dir. Marit Kjeldby Viktige meldinger til farlig avfallsbransjen fra Klif Avd.dir. Marit Kjeldby Hva er de nasjonale målene? Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om og enten gå til gjenvinning eller være sikret god nok

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR

EE-avfall. kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art. Kjell Espen Søraas BIR EE-avfall kommunenes plikter, juridiske forhold og erfaringer av operativ art Kjell Espen Søraas BIR 1 BIR Antall husholdninger: 175.000 2 BIR har siden 1. juni 2017 stått uten avtale med returselskap

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef

Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef Kari-Lill Ljøstad Kommunikasjonssjef 1 2 Forskrift på emballasje - Avfallsforskriftens kapittel 7 (ny) Hvorfor endre fra frivillig avtale til forskrift? Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Eksport av plast hvordan sikre sporbarhet og kontroll. Runa Opdal Kerr Juridisk direktør, CCO, 15. april 2015 Grønt Punkt dagen

Eksport av plast hvordan sikre sporbarhet og kontroll. Runa Opdal Kerr Juridisk direktør, CCO, 15. april 2015 Grønt Punkt dagen Eksport av plast hvordan sikre sporbarhet og kontroll Runa Opdal Kerr Juridisk direktør, CCO, 15. april 2015 Grønt Punkt dagen ˮ Lokale tjenester som gir globale resultater for miljøet Norsk Gjenvinning

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav!

Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Miljøvennlig forvaltning av IT utstyr fra vugge til grav! Klimasituasjonen Verden anerkjenner at klimautviklingen er et betydelig problem som menneskene må være med på løse Al Gore s film og fredsprisen

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering

Vedlegg 2 Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap. Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Vedlegg Del C: Kriterier for Krav til sertifisering av returselskap Normativt dokument sjekkliste for sertifisering Nr. Krav som returselskap systematisk skal sikre og dokumentere oppfyllelse av Hjemmel

Detaljer

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som

Miljørapport 2001. Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som Miljørapport 2001 Utfordring: EE-produkter er fellesbetegnelsen på elektriske og elektroniske produkter som er avhengige av elektrisk strøm eller batteri for å fungere. Når produktene kasseres, oppstår

Detaljer

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen

Fra avfall til ressurs. Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Fra avfall til ressurs Avfall Innlandet 23. januar 2014, Hege Rooth Olbergsveen Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

Kasserte fritidsbåter - forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen

Kasserte fritidsbåter - forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 12.06.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10031 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Ole Thomas Thommesen

Detaljer

El-retur klarer 80 prosent innsamling

El-retur klarer 80 prosent innsamling Miljørapport 2003 El-retur klarer 80 prosent innsamling I Bransjeavtalen som ble inngått med Miljøverndepartementet i 1998, ble det stilt krav til bransjeorganisasjonene om å etablere egne retursystemer

Detaljer

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det!

FARLIG AVFALL. Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall. vi ordner det! FARLIG AVFALL Komplette og sikre løsninger for håndtering av farlig avfall vi ordner det! 1 Komplette og sikre løsninger for farlig avfall vi ordner det! I Norsk Gjenvinning er det rom for både de store,

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster. 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland

Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster. 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland Smart grønn stat eksempler på grønne tiltak og gevinster 13. september 2011 Sigrun Gjerløw Aasland Innhold Hva er en grønn stat? Konkret eksempel 1: Videokonferanser Konkret eksempel 2: Grønne innkjøp

Detaljer

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Hva brukes bidraget til? Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Husholdning (kommuner) Kommunene eier avfallet og bestemmer selv innsamlingssystemene Kostnads- og

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp Test av AirPlay-spillere TV 2 30.08.2012 Kjelsås-lyden som erobret verden Nye toner fra Nokia Aften Aftenposten, Bergens Tidende og MSN.no

Detaljer

Miljølogistikk Gjenvinningslogistikk et skritt foran. Bjørn Hoel Ragn-Sells AS

Miljølogistikk Gjenvinningslogistikk et skritt foran. Bjørn Hoel Ragn-Sells AS Miljølogistikk 04.04.08 Gjenvinningslogistikk et skritt foran Bjørn Hoel Ragn-Sells AS Ragn-Sells konsernet Latvia Grunnlagt 1966 av Ragnar Sellberg Eies i dag 100% av familien Sellberg Omsetter ca 4,1

Detaljer

Vårt konsept. Hva er Com2gether?

Vårt konsept. Hva er Com2gether? Vårt konsept Hva er Com2gether? Com2gether er en forhandlerkjede i telecombransjen som leverer tilpassede og komplette kommunikasjons løsninger for bedriftsmarkedet. Vi har lang telecom-erfaring, og består

Detaljer

Skreddersydde kvalitetskjøkken

Skreddersydde kvalitetskjøkken Skreddersydde kvalitetskjøkken PRODUSERT I NORGE Alfa3 Kjøkken AS (etablert i 2006), Vårt mål er at våre kunder skal være stolte av å eie et kjøkken fra Alfa3. For å oppnå dette tenker og planlegger Alfa3

Detaljer

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning

Forbruksmønster og avfall. Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Forbruksmønster og avfall Ole Jørgen Hanssen Direktør Østfoldforskning Østfoldforskning Nasjonalt FoU-senter med kontor i Fredrikstad Etablert 1. mars 1988 som privat FoU-stiftelse Overgang til forskningsselskap

Detaljer

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfallsstrategi trenger vi dette? Synspunkt fra Avfall Norge Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge først og fremst

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer

Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer Vedlegg: Mindre høringsinnspill med kommentarer I dette vedlegget er høringsinnspill som medfører mindre endringer fra det opprinnelse forslaget til endring av avfallsforskriften kapittel 1 kommentert.

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS

Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14. Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Avfallskonferansen for Sørlandet Fevik 02.12.14 Gunnar Moen Grønt Punkt Norge AS Forslagene til EU Høyere mekaniske materialgjenvinningsmål for all emballasje innen 2025/2030 Plastemballasje sterkest økning

Detaljer

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013

www.eeregisteret.no EE-registeret Årsrapport 2013 wwweeregisteretno EE-registeret Årsrapport 2013 EE-registeret Årsrapport 2013 10042014 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo wwwcowino Dokumentnr 1 Versjon 2 Utgivelsesdato 10042014 Utarbeidet:

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøregnskap 2008 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter 2. Minimere avfallsmengden

Detaljer

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:..

AVTALE. returordningen i Elretur AS. Mellom.. (Bedriften), org.nr. Kontaktperson:. Adresse :.. Telefon:. Telefaks:.. - 1- Org. nr. 979 736 355 MVA AVTALE om returordningen i Elretur AS Mellom. (Bedriften), org.nr Kontaktperson:. Adresse :.. E-post:.. Telefon:. Telefaks:.. Bankgiro:. og Elretur AS, Strømsveien 102 Postboks

Detaljer

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no SALE! Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner Gulvvasker BA 410 SPAR kr. 22.004,Se neste side Gjett og vinn en NO NorEngros SPRING A5 8s 2011.indd 1 15-04-2011 10:49:54 Små gulvvaskere Gjett og vinn en Gjett

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Hva skal vi innom? 1. Kort om RENAS-modellen Behandlingsanlegg 2009 2011 2. Overordnede bestemmelser i

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen

Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen Miljørapport 2010 Alle som har EE-avfall kan levere dette enkelt og gratis hos forhandlere, kommunale avfallsmottak eller andre innsamlere. RENAS sikrer at ingen miljøgifter kommer på avveie. Xxxxxxxx

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

Newport CH International Group: Noen Tips om hvordan å gå inn i resirkulering virksomheten

Newport CH International Group: Noen Tips om hvordan å gå inn i resirkulering virksomheten Newport CH International Group: Noen Tips om hvordan å gå inn i resirkulering virksomheten Gjenvinning kan være en lønnsom venture til hvis etterspørselen etter et bestemt materiale eller visse materialer

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Avfall, miljø og klima. Innlegg FrP Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Avfall, miljø og klima Innlegg FrP 06.04.2008 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i Norge Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer