NOBB Regelverk. for registrering av vareinformasjon for vareeiere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOBB Regelverk. for registrering av vareinformasjon for vareeiere"

Transkript

1 NOBB Regelverk for registrering av vareinformasjon for vareeiere

2 Revidert: Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf NOBB Supporttlf Faks:

3 INNHOLD INNHOLD... 3 NOBB-begreper... 4 Modul... 5 Varegruppe... 5 Stikkord... 5 Standard... 6 Vare... 6 Varetekst... 6 Strekkoder... 6 Enhetspris - NOBB prisindeks... 6 Alternativ leverandør - prisgiver... 7 Pakninger... 7 Vekt... 7 Mål... 7 Volum... 7 Prissammenligningsenhet... 7 Pakningsklasse... 7 Pakningseksempel... 7 Regler for sletting/endring av varer og GTIN-nr. i NOBB... 9 Kriterier for nytt NOBB-nr Eksempler - skal disse varene få nytt NOBB-nr.?... 9 Generelle forkortelser for NOBB Farger Spesielt for varegruppe 17 Festemidler Kvalitet Overflatebehandling/Belegg Spor Gjenger Spesialvarer varer som produseres på oppdrag fra kunde Spesialvarer Reservedeler Tekstmaler fra NOBBs TXT-gruppe TRELAST TYNNPLATEROFILER AV STÅL BYGG OG ANLEGG DØRER VINDUER TREVARE OG INTERIØR JERNVARE FESTEMIDLER HÅNDVERKTØY MASKINER/VERKTØY MALING, TEKNISK, KJEMISK HUS OG FRITID HAGE-, GRØNT-ANLEGG Pakningene i gruppe KJØKKEN/HUSHOLDNING/HYGIENE ELEKTRISKE ARTIKLER VVS NOBBs enhetsbeskrivelser NOBB Regelverk Side 3

4 NOBB-begreper 1. NOBB-nummer er entydig identifikasjon på den enkelte vare i databasen. Dette nummeret er et tilfeldig valgt nummer som består av 8 siffer. Varenummeret blir tildelt når Vareeier legger inn varene i NOBB-databasen. Det skal ikke forekomme at et produkt har flere NOBB-varenummer. 2. NOBB modulnummer blir tildelt ved innleggelse av modul i databasen. Dette nummeret benyttes til å klassifisere varer som logisk har en tilknytting inn under samme modul. Dette gjør det mulig å samle alle varer som kan beskrives med en felles tekst, et bilde og et varegruppenummer. Ved søk etter varer vil modulene bli listet frem og deretter de tilhørende varer. 3. Internt modulnr er et tall eller en bokstav som vareeier tildeler modulen. Kan være vareeiers interne gruppenr. Det er kun vareeier som ser det interne modulnr. 4. Varegruppenummer er et 7-sifret begrep og skal alltid legges inn ved opprettelse av moduler. Dette nummeret hentes fra NOBB-varegruppestruktur og vil være et av de overordnede kriteriene for presentasjon av vareinformasjon i databasen. 5. Modul er en fellesbeskrivelse av et sett med varer som naturlig hører sammen, tilhører samme varegruppe, og har samme produsent og merkenavn og inneholder stikkord, standard og fritekst på varene i denne modulen. 6. Modultekst: 35 posisjoner x 2 som er en fellestekst for de varer som tilhører en modul. 7. Merkenavn: merkenavnet til de varene som tilhører en modul. Modulen kan kun ha ett merkenavn. 8. Stikkord: faguttrykk eller stikkord som det vil være naturlig for kunden å søke etter for å finne varen. 9. Standard: dersom en vare i en modul er klassifisert som godkjent standard, NS, brannklasse, DIN, ISO etc., kobles dette her. Husk også å skrive dette i tekstinformasjonen. 10. Varetekst: det er viktig å forstå at denne teksten vil bli brukt av Vareeiers (DIN) kunde til faktureringsformål. Derfor må denne teksten legges inn etter NOBBs tekstmal. Det er svært viktig at alle vareeiere bruker samme måte å beskrive varene på. Alle varene skal begynne med hvilken type vare er det. 11. Produsentens varenummer: produsentens eller vareeiers artikkelnummer. 12. Vareeiers varenummer: vareeiers artikkelnummer. Vareeiers varenummer og produsentens varenummer kan være det samme nummer. 13. GTIN-nr. (tidligere EAN-nr) er et strekkodenummer (13 siffer) som skal legges inn på den enkelte pakning. 14. Enhetsbetegnelser er faste definerte begreper for prisenhet og pakning. Kort betegnelse på 3 tegn som angir pakningstype for den spesifikke pris og pakningen. ( f.eks. "M ","STK" etc.). 15. Pakninger: det kan eksistere flere pakningstyper på en vare. Pakninger som defineres skal også ha enhetsbetegnelse i h.h.t. NOBBs enhetsbetegnelser. Fysiske mål for den enkelte pakning skal så langt det er mulig angis i de respektive felter, da dette er meget nyttig informasjon for brukerne av databasen. Antallet i pakningen er alltid relatert til vareenheten slik at pris på en pakning er: Antall vareenheter X vareenhetsprisen. 16. Dimensjoner i pakningsblanketten Bredde - pakningens bredde. Lengde - pakningens lengde. Høyde - pakningens høyde. Vekt - pakningens vekt. Volum - pakningens volum 17. Fritekst - Produktinformasjon: Her skal det skrives inn produktinformasjon som er felles for alle varene i en modul. Side 4 NOBB Regelverk

5 Modul Modul er en felles beskrivelse av et sett med varer som naturlig hører sammen, tilhører samme varegruppe, og har samme produsent og merkenavn Til modulen skal følgende legges inn: 1. Varegruppe 2. Modultekst 3. Internt modulnummer 4. Merkenavn 5. Produsent 6. Stikkord (maks. 10 pr. modul) 7. Standard (maks. 10 pr. modul) 8. Fritekst Modultekst har 35 tegn x 2 som er en fellestekst for de varer som tilhører en modul. Merkenavn til de varene som tilhører en modul. Modulen kan kun ha ett merkenavn. Det er svært viktig at vareeier legger inn tekst på fritekstfeltet. Friteksten blir vist sammen med alle varene som tilhører den aktuelle modulen. Fritekst kan være brukeområde, produktbeskrivelse, tekniske egenskaper etc. Når en handelsbruker finner en vare i sitt interne system får de også opp dette feltet slik at de kan lese om produktet direkte i sitt interne system (forutsatt at de har overført friteksten). Varegruppe Varegruppenummer er et 7-sifret begrep og skal alltid legges inn ved opprettelse av moduler. Dette nummeret hentes fra NOBB-varegruppestruktur og vil være et av de overordnede kriteriene for presentasjon av vareinformasjon i databasen. Obs: Varegruppene kan kun endres av NOBB. Hvis dere ønsker tillegg eller endringer i struktur må dere kontakte NOBBs administrasjon. Endringer av strukturen vil bli sendt til høring hos alle abonnenter før endringen gjennomføres. Endring i strukturen skal kun gjennomføres i oktober. Bruker man programmet NOBB Kontrakt (som er et verktøy for behandling av avtaleinformasjon) er varegruppestrukturen spesielt viktig når innkjøpsavtaler med leverandøren skal inngås. Det kan spares mye jobb ved at rabattbetingelsene legges høyest mulig i varegruppestrukturen Vareguppene består av 3 deler: Overgruppe 2 første siffer Hovedgruppe 4 første siffer Varegruppe alle 7 siffer Stikkord Stikkord er ord og uttrykk som en bruker/kunde vil bruke for å finne den aktuelle varen. Det kan kobles maks 10 søkebegrep til modulen. STIKKORD SKAL ALLTID SKRIVES I ENTALL! NOBB Regelverk Side 5

6 Standard Dersom en vare i en modul er klassifisert som godkjent standard, NS, brannklasse, DIN, ISO etc., kobles dette her. Dette skal også skrives i fritekstinformasjonen. Det kan kobles maks 10 standarder til modulen. Vare Det som er svært viktig når det gjelder vareinformasjonen er at teksten blir registrert i henhold til NOBBs tekstmaler. Hvis en ny vare blir registrert og replikert til sentralsystemet uten at disse reglene blir fulgt vil varen bli returnert til vareeier uten at varen er godkjent. Vareenhet og pakning er også viktig. Vareenheten er den enhet som varens pris blir oppgitt i. Med pakning menes alle de enheter varen blir solgt i (både fra produsent og forhandler). Det er i dagens løsningen skilt på ulike typer av strekkoder. Det er svært viktig at disse blir brukt riktig. GTIN-nr er på 13 siffer. UPC-nr er på 12 siffer. Andre strekkoder er for de som produserer sine egne strek-koder. Varetekst Maksimalt 2 ganger 35 tegn. Ved førstegangs registrering sjekk NOBBs tekstmaler før registreringen begynner. NOBB opererer altså med to tekstlinjer a 35 tegn. Da vareteksten skal leses og forstås av en rekke personer med forskjellige funksjoner i systemet og i tillegg også bruker som opplysning til sluttbruker (hylleforkanter i butikk, prisbøker, e-handelsløsning) er det viktig at det legges flid og omtanke i oppbyggingen av disse. Se for øvrig under Generelle forkortelser og Tekstmaler slik at alle bruker samme forkortelser i NOBB. Vareteksten skal legges inn på følgende måte: 1. Skal alltid begynne med betegnelsen på varen, for eksempel Ytterdør begynner med DØR YD. 2. Etter betegnelsen legges det så inn spesifikasjon på varen, for eksempel 20x70 (enheten trengs ikke oppgis) 3. Deretter andre spesifikasjoner for eksempel farge, typenummer etc. 4. Til slutt fra posisjon legges det inn firmanavn eller merkenavn (kan godt være forkortet), men må ikke gå på bekostning av annen viktig informasjon. Varetekst 2 kan benyttes til videre utdypninger av varen. Strekkoder Dette vil få øket betydning ved innføring av butikkdata i butikker og nye plukk og håndteringssystemer internt i bedriftene. Det er derfor blitt et krav fra byggevarekjedene om at dette skal legges inn i NOBB. Alle varene i NOBB skal ha GTIN-kode (strekkode) på alle salgbare pakninger. Enhetspris - NOBB prisindeks NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Nettopris bør ikke brukes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser skal skje etter NOBBs kjøreplan. Kjøreplanen blir revidert hvert år. Varens prisenhet som defineres på varen er den enheten som prisen uttrykkes i. Det må alltid være sammenheng mellom denne enheten og prisen som legges inn. (NOBB prisindeks som oppgis på en vare skal være et entydig prisgrunnlag som skal være den enkelte vareeiers pris til markedet. Denne prisen er f.eks. en fabrikk-pris, som er pris-utgangspunktet for avtaleverket mellom partene.) I NOBB skal det ligge en NOBB-pris pr. vare pr. vareeier. Regionale og konkurrerende betingelser som påvirker prisen skal reguleres i avtalen mellom kjøper og selger. Side 6 NOBB Regelverk

7 Alternativ leverandør - prisgiver En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr Hvis en vare er registrert i NOBB med GTIN-nr som produsenten har tildelt varen og en annen vareeier prøver å gjøre det samme, vil varen bli avvist av den som prøver å registrere varen sist. Dette er en sjekk som blir gjort i systemet fordi en vare kun skal eie ett NOBB-nr. De vareeiere som selger en annen produsents varer (som ligger i NOBB) og vil gi NOBB-pris på disse, må være prisgiver på den aktuelle produsents varer. For å bli dette må vareeier kontakte NOBB-administrasjonen slik at de kan gi tilgang for vareeier på den aktuelle produsent. Vareeier får da tilgang til å legge på sin NOBB-prisindeks på de aktuelle varene. Pakninger Med pakninger menes alle tenkelige enheter som varen selges og lagerføres i, både fra produsent og forhandler. Prisenheten legges på varen - pakningstypene legges på pakning. I NOBB skal det legges inn en prisenhet, d.v.s. hva prisen er oppgitt i. Om det er PAK, M2, STK etc. (Varens prisenhet er Pris på faktura til kunden før rabatt.) Videre skal det legges inn alle pakningstyper som varen selges i, også pakningstyper som videreselges ute hos kundene. En pakningsenhet som vareeier ikke selger kan settes som ikke bestillbar i NOBB. Alle varer SKAL ha minst en pakning. For de som har varer som kun selges i en type forpakning, vil varen i NOBB ha en forpakningsenhet som er lik vareenheten. Det er svært viktig at alle pakningsalternativene blir registrert da dette er informasjon som skal være tilpasset alle ledd, fra produsent til butikk. I butikken benyttes de minste pakningene som STK, PAK etc., mens de som handler med større kvanta benytter M2, PAL, M3. Korrekt omregningsfaktor mellom enhetene må legges inn. Omregningsfaktorene på hver pakning relaterer seg alltid til varens prisenhet. Vekt Vekt må alltid registreres korrekt på alle varer. Nøyaktighet her er viktig da vekten brukes til fraktberegning, transportplanlegging og lagringsvalg. Vekten må angis for alle pakningsenhetene. Mål Det er viktig at pallehøyder registreres for pakningsenheten pall. Høyden skal oppgis inklusive pallen. Denne opplysningen brukes ved lagerplassvalg og ved lasteplanlegging. Volum Volum brukes ved lasteberegning for definisjon av plassbehov, fraktberegninger og til interne kostnadsberegninger. Prissammenligningsenhet Hvis varen har en annen PSE enn den som er felles for varegruppen, må enheten registreres som pakning og det må krysses av i boksen Enhet for prissammenl.. Pakningsklasse For å beskrive hvilken type pakning som registreres velges det mellom følgende pakningsklasser F-pakk = forbrukerpakning (den pakning som selges i butikk) D-pakk = detaljistforpakning (den pakning som transporteres til butikk) T-pakk. = transportforpakning (den pakningen som varen normalt transporteres i). Pakningseksempel Det er svært viktig at alle salgsforpakninger blir registrert både med antall og dimensjon. Under vises et eksempel der både kvadratmeter og pakke er oppgitt. Varens prisenhet er i kvadratmeter. Det er så registrert en stykk med GTIN-nr. Så er det registrert en pakke som består av 8 stykk og til slutt en pall som består av 30 pakker. NOBB Regelverk Side 7

8 NOBB anbefaler at første pakning er varens minste salgbare enhet, slik som vist i eksemplet under hvor minste enhet er stykk selv om prisenheten er i kvadratmeter. Slik kan en pakningsliste se ut i NOBB Eksempel sponplate Platen har en kvadratmeterpris Platen selges ikke i 1 M2, det må bestilles en hel plate Platene selges i pakker som består av 15 plater Platene kan også selges i paller som består av 20 pakker med plater Eksempel skrue Skruen har en pakkepris Fra produsenten selges skruene kun i esker, men forhandlerne selger den i pakker og ønsker å få dimensjonen på pakningen. Fra produsenten selges skruene kun i esker som består av 8 pakker Eskene kan også selges i kartonger som inneholder 4 esker (hver eske inneholder 8 pakker med skruer) Platene kan også selges i paller som består av 20 kartonger (hver kartong inneholder 4 esker) Eksempel sag Saga har en stykkpris Saga selges kun i stykk og det finnes ikke noen pakningstyper Varens prisenheten blir M2 KVADRATMETER Den første pakningstypen (1) i NOBB blir her PLA PLATE og Antall vareenheter i pakningen 0,42 M2 Dette forteller: Pak. 1 som er PLA består av 0,42 M2 Denne pakninstypen (2) blir PAK PAKKE og den inneholder 15 PLA Plater Dette forteller: Pak. 2 som er PAK består av 15 PLA som er 6,30 M2 Denne pakningstypen (3) blir PAL PALL og den inneholder 20 PAK Pakker Dette forteller: Pak. 3 som er PAL består av 20 PAK som er 126 M2 Varens prisenheten blir PAK PAKKE Den første pakningstypen (1) i NOBB blir her PAK og Antall vareenheter i pakningen 1 Dette forteller: Pak. 1 som er PAK består av 1 PAK Den andre pakningstypen (2) i NOBB blir her ESK ESKE og Antall vareenheter i pakningen 8 Dette forteller: Pak. 2 som er ESK består av 8 PAK Denne pakninstypen (3) blir KRT KARTONG og den inneholder 4 ESK Dette forteller: Pak. 3 som er KRT består av 4 ESK som er 32 PAK Denne pakningstypen (4) blir PAL PALL og den inneholder 10 KRT Dette forteller: Pak. 3 som er PAL består av 10 KRT som er 320 PAK Varens prisenheten blir STK STYKK Den første pakningstypen (1) i NOBB blir her STK STYKK og Antall vareenheter i pakningen 1 Dette forteller: Pak.type 1 som er STK består av 1 STK Side 8 NOBB Regelverk

9 Regler for sletting/endring av varer og GTIN-nr. i NOBB Når skal en vare utgå fra NOBB (datosetting)? Må ikke settes for lang tid i forveien, en kan da risikere at varen ikke får flere bestillinger siden den skal utgå. En vare skal utgå fra NOBB når den sluttes å produseres og ikke skal selges mer fra vareeier. Rett før vareeier har tømt sin egen lagerbeholdning Prisgiver må få melding om at varen skal gå ut (gjøres automatisk, men forutsetter at prisgiver oppdaterer basen jevnlig for å få beskjed om at varen skal utgå. Må påføre prisen en til dato). Når kan GTIN-nummer endres? Produkt-produksjonen flyttes til et annet land Ny produsent på varen og strekkoden endres, varen er fortsatt den samme Når det er feilregistrert i NOBB Kriterier for nytt NOBB-nr. Hva er kriterier for at det skal bli en ny vare (få nytt NOBBnr)? Nytt NOBB-nr. Den fysiske beskaffenheten er endret. (Varens utseende har endret seg for eksempel Teknisk egenskap, farge, mål, HMS osv) Eksempler - skal disse varene få nytt NOBB-nr.? Endret vareinnhold i salgsenhet (for eksempel pakke med parkett) JA nytt NOBB-nr Vareinnholdet i butikkenes salgsenheter er endret (eks. M2 i pakke med isolasjon) - JA nytt NOBB-nr Hvis for eksempel Dører med nye låser, døra er den samme JA nytt NOBB-nr hvis dokumentasjonen endres vesentlig skal det være en ny vare Vareeiers artikkelnr./varenr. endres NEI ikke nytt NOBB-nr Endring av prisenhet NEI men det er viktig at vareeier informerer brukerne om endringen Endring av innholdet i større pakninger (for eksempel Pall, Kartonger osv) NEI men det er viktig at vareeier informerer brukerne om endringen Ny produsent på varen (strekkoden endres), varen er fortsatt den samme NEI ikke nytt NOBB-nr Produkt-produksjonen flyttes til et annet land NEI ikke nytt NOBB-nr Utseende på salgspakningen (fra rød til gul) endres, men selve varer er den samme NEI ikke nytt NOBB-nr NOBB Regelverk Side 9

10 Generelle forkortelser for NOBB Komma i varetekset for å skille ord skal IKKE brukes bruk minst mulig spesialtegn Når antall tas med i tekst 1 eller 2 skal den skrives med AXXX, hvor A ikke skrives med aprostrof. Varetekst 1 kan IKKE begynne med tall, tegn eller merkenavn Når forkortelser blir brukt er det viktig at varene forkortes på samme måte fra vareeier. MED M/ UTEN U/ INNVENDIG INNV UTVENDIG UTV HØYRE H VENSTRE V KLASSE KL. (ta med punktum) DOBBEL DOB PLATE PL f.eks. SPONPL HYLLEPL NOT OG FJÆR N/F UBEHANDLET UBH METER M LITER L GRAM G GRADER GR Antall varer A Farger HVIT SORT/SVART BLÅ MØRK BLÅ RØD MØRK RØD GRØNN MØRKE GRØNN GRÅ BRUN HV SOR BLÅ MBL RØD MRØ GRØ MGRØ GRÅ BR Spesielt for varegruppe 17 Festemidler Selvvalg skal IKKE brukes, sett inn antall i varetekst 1, antallet skrives f.eks. A100 Form/hode Forkortelse SYLINDER HODE SYLH PANHODE PAN SENKHODE SENK LINSEHODE LINSE SEKSKANTHODE 6KT/12KT/4KT RUNDHODE RUND LINSESENKHODE LINSES FLENSHODE FLENSH Kvalitet KVALITET STÅL ST MESSING MS BRONSE BRONSE PLAST/POLYAMID/NYLON SKRIVES HELT UT KOBBER KOBBER ALUMINIUM ALU KOBBER NIKKEL CUNI SINK SINK Overflatebehandling/Belegg ELEKTROLYTISK FORSINKET ELF GALVANISERT Side 10 NOBB Regelverk

11 VARMFORSINKET VF GULKROMATISERT ELFGUL / ELFSORT FORKROMMET FKR FORMESSIGET FMS FORNIKLET FNI RUSTFRITT A2 SYREFAST A4 FOSFATERT FOS EPOXY EPOXY MESSING FORNIKLET MSFNI Dersom belegg ikke er nevnt i vareteksten er produktet ubehandlet Spor RETTSPOR POZIDRIVE PHILLIPS TORX INNVENDIG SEKSKANT Gjenger HELGJENGET DELGJENGET BORSPISS FIBERKUTT DOBBELTGJENGET RETTSPOR PZ1, PZ2, PZ3 osv. PH1, PH2, PH3 osv. TX1, TX2 osv. IN6KT HELGJ DELGJ BORSP FIBERKUTT DOBBELT GJ Spesialvarer varer som produseres på oppdrag fra kunde Produsenter som skal ta i bruk EDI må ha NOBB-nr på alle sine artikler som skal behandles elektronisk. Dette medfører at produkter som er spesialtilpassede (lagd på bestilling) også må ha et NOBB-nr. når ordre/ordrebekreftelse/faktura skal sendes elektronisk. Kvalitetsgruppen i NOBB anbefaler at varer som ikke er ferdig spesifiserte bør registreres i egne moduler i NOBB. Normalt vil dette ikke få konsekvenser for produktdokumentasjon i NOBB. Når varen er knyttet til en egen modul vil dette medføre enklere vedlikehold for butikkene, da denne type spesialvarer normalt har en manuell behandling. Varetekst 1 Spesialvarene skal beskrives på følgende måte: PRODUKT SPESIAL MERKE- eller FIRMANAVN Eksempel 05 Trelast FURU/GRAN FORSKALING SPESIAL TS Eksempel 1040 Bygningsplater GIPSPL SPESIAL NORGIPS Produkt = hva slags produkt er dette SPESIAL antyder at dette ikke er en vanlig artikkel MERKENAVN sier hvor/hvem som produserer varen. (TS betyr her Trysil Skog) Spesialvarer En spesialvare som kun kan brukes til en bestemt artikkel bør ligge i samme modul som hovedproduktet. Display Display = Varen som registreres som egen vare. Butikken må gjøre noe manuelt når varen kommer til lager MAURDISPLAY Reservedeler Med reservedeler menes: Upakket innsatsvare til selve produktet! Når en reservedel registreres i NOBB skal modulen med reservedelsvarene ligge i varegruppen for reservedeler. NOBB Regelverk Side 11

12 Tekstmaler fra NOBBs TXT-gruppe Det er her beskrevet hvordan vareteksten skal beskrives i basen. Det er svært viktig at alle vareeiere bruker samme måte å beskrive varene på. (Tekstmalen er ikke komplett, men blir utvidet etter hvert.) Alle varene skal begynne med hvilken type vare/produkt det er. Unntaket er gruppe 05 Trelast hvor alle tekster skal begynne med tresort. Dimensjon skrives med tall, gangetegn uten mellomrom og type dimensjon, slik: 000X000X000 (ikke bruk stjernetegn) Dimensjon skrives på følgende måte TYKKELSEXBREDDEXLENGDE Hvilket type mål som oppgis (meter, millimeter, centimeter og lignende) er det ikke nødvendig å skrive. 05 TRELAST Varetekst 1 (35 posisjoner). For trelast skal de fire første tegnene i vareteksten ALLTID si hvilken treslag (kun 4 posisjoner) det er, så kommer dimensjon og type, klasse til slutt kommer firma eller merkenavn. :,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,: Forklaring GRAN 00X000 K-VIRKE T-18 FIRMA Med FIRMA menes firma-/merkenavn. FURU 00X000 MØLLERSTUE KL1 FIRMA FURU 00X000 GULV FUKT FIRMA FURU 00X000 IMP D-FALS KLED FIRMA EIK 00X000 FOTLIST FIRMA List kan forkortes til L (husk 2 mellomrom etter eik) BJØR 00X000 TAKLIST FIRMA Bjørk kan tas med i varetekst 2 KIRB 00x000 FEIELIST FIRMA Kirsebær kan tas med i varetekst 2 Treslagene forkortes på følgende måte: BJØRK BJØR MERBAU MERB KIRSEBÆR KIRB BALAU BALU MAHOGNY MAHO BILINGA BILI JATOBA JATO ELEMENTER Flens forkortes til fl BJELKE SMALFL 47X200X10600 FIRMA BJELKE BREDFL 47X200X10600 FIRMA BJELKE TYPE 00x000X0000 FIRMA UTFYLLENDE INFORMASJON Side 12 NOBB Regelverk

13 07 TYNNPLATEROFILER AV STÅL Sviller, skinner og stender i varetekst 2. Varetekst 1 (35 posisjoner) :,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,: Forklaring STÅLPROFIL TYPE VEKT FIRMA STÅLPR TYPE VEKT FIRMA Forslag til regler vedr. varetekster i produktgruppe 07 (+ noen til) Betegnelse Forkortelse Anvendelse Unntak STÅLPROFIL STÅLPR Første del av varetekst for de Profiler m/spesiell fleste profiler anvendelse hvor info må prioriteres INNSPARKLINGSPROFIL INNSP Første del av varetekst for profiler som skal innsparkles (Profiler til platekledning; angi også om det er stål, plast m.m.) BESLAG Første del av varetekst for tilbehørsbeslag og vinkelbraketter PAKNING Første del av varetekst for alle tettepakninger til profiler STÅLBÅND Første del av varetekst for stålbånd på rull eller som strips LETTBJELKE TYPE C CL Lettbjelker som "standard" flensbredder som angitt under "standard" = produsenten beskriver sine reelle mål LETTBJELKE TYPE Z ZL Lettbjelker som "standard" flensbredder som angitt under 100 mm - 45 og 51 mm 150 mm - 48 og 54 mm 200 mm - 66 og 74 mm 250 mm - 66 og 75 mm 300 mm - 88 og 97 mm Material/overflate: GALVANISERT GALV Galvanisert stål RUSTFRI RUSTF Rustfritt stål PLASTISOLBELEGG PLASTISOL Stål med plastisolbelegg på overflaten LAKKERT LAKK Stål med lakkert overflate Bearbeiding: HULLET H Angis bak ståltykkelse for beslag og profiler m/hull PERFORERT PERF Profiler m/hull på linje som knekkgtinvisning (på byggeplass) GRADER GR Angis bak tall for profiler som kan leveres med ulike Vinkelgrader gradetegn skal ikke brukes. NOBB Regelverk Side 13

14 10 BYGG OG ANLEGG 1001 SEMENT OG MØRTEL Varetekst 1 (35 posisjoner) :,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,: Forklaring MØRTEL PUSS TYPE VEKT FIRMA Med FIRMA menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass MØRTEL ILDFAST TYPE VEKT FIRMA MØRTEL STØP TYPE VEKT FIRMA MØRTEL STØP SUPERBETONG 25KG HEYDI MØRTEL EKSP TYPE VEKT firma Eksp. = ekspanderende 1002 VANNTETTING, OVERFLATEBEHANDLING Hvis vanntett betongmaling brukes som siste finish, skal varene plasseres i overgruppe 20 SEMENT VANNTETT SPES. X 12,5 FIRMA SLEMMING TYPE FARGE VEKT FIRMA ARMERINGSDUK F/SLEMMING MÅL FIRMA MEMBRAN TYPE MÅL FIRMA TETNINGSBÅND GUMMI TYPE MÅL FIRMA BETONGMALING VANNTET TYPE MÅL FIRM 1005 GRUNN-/DRENSPLATE, RIST, RENNE FIBERDUK TYPE MÅL FIRMA GRUNNMURPL TYPE MÅL FIRMA GRUNNMURPL GULV TYPE MÅL FIRMA Det må komme frem i varetekst 1 om det er lettbetong, mineralull eller polystyren DRENSPL TYPE MÅL FIRMA AVLØPSRIST TYPE MÅL FIRMA RIST kan forkortes til RI AVLØPSRENNE TYPE MÅL FIRMA RENNE kan forkortes til RE 1006 RØR OG KUMMER (i grunn) Uslissede rør betegnes som RØR og IKKE drensrør OVERVANNSRØR TYPE MÅL FIRMA DOBBELTVEGG OVERVANNSRØR DV 300MM M/MUF ICOPAL DV=dobbeltvegg MUF=muffe SKJØTEMUFFE DV 300MM ICOPAL BEND 45GR DV MM ICOPAL DRENSRØR TYPE MÅL FIRMA DRENSRØR DV101 GREN 45GR ICOPAL DRENSRØR 83MM A100M ICOPAL RØR USLISSET 83MM A100M ICOPAL INFILTR.RØR DV102/117 DVI A6M MABO INFILTRASJONSRØR TRYKKRØR PE-50 PN10 32MM ICOPAL AVLØPSRØR TYPE KLASSE MÅL FIRMA AVLØPSRØR PVC KL.T8 160MM ICOPAL 1010 FORANKRINGSUTST., FORASKALINGSSYS. FORMSTAG ISO TYPE FIRMA SLIPPMIDDEL TYPE MÅL FIRMA RINGMURELEM TYPE MÅL FIRMA RINGMURELEMENT, kan evnt skrives fult ut i tekst 1 FORSKALINGSPL TYPE MÅL FIRMA SØYLEFORSK TYPE MÅL FIRMA 1015 BLOKKER/TEGLST./LETTKLINKER/PIPE Lettklinker forkortes til LETTKL Porebetong forkortes til POREB Konstruksjonsblokk kan forkortes til KONSTR.BL Polystyren kan forkortes til POLYS Når det gjelder PIPER er det viktig av det fremkommer i varetekst en at produktet gjelder for pipe. BLOKK LETTKL TYPE MÅL MERKE UBLOKK LETTKL UBLOKK ISO LETTKL BLOKK POREB TYPE MÅL MERKE Side 14 NOBB Regelverk

15 FINBLOKK POREB TYPE MÅL MERKE PLATE POREB TYPE MÅL MERKE KONSTR.BL POREB TYPE MÅL MERKE KONTRUKSJONSBLOKK BLOKK BETONG TYPE MÅL MERKE UBLOKK BETONG TYPE MÅL MERKE BLOKK POLYST TYPE MÅL MERKE LETTKLINKER LØS TYPE VEKT MERKE BYGGEPLANK LETTKL TYPE MÅL MERKE GULVELEM. POREB TYPE MÅL MERKE TAKELEM POREB TYPE MÅL MERKE VEGGELEM POREB TYPE MÅL MERKE TEGLSTEIN TYPE MÅL FARGE MERKE ILDFAST STEIN TYPE MÅL FARGE MERKE ELEMENTSTEIN TYPE FARGE PIPE MERKE Pipe må fremkomme i vareteksten 1020 TAKSTEIN OG TAKPLATER Der hvor taksteinen er ENKELKRUM må det defineres i varetekst 1. Kan forkortes til E-KRUM, skrives fullt ut i varetekst 2. (Ikke bruk punktum etter TAKST bare mellomrom) TAKST NORMAL BET GOT RØD ZANDA betyr: TAKSTEIN NORMAL I BETONG GOTIKK RØD ZANDA TAKST MØNE BET GOT SORT FIRMA TAKST VALMAVS BET GOT RØD FIRMA TAKST NORMAL TEG GOT RØD FIRMA Takplater skal oppgis med netto-mål i varetekst 1. (På transportpakningen oppgis brutto-mål) TAKPL STÅL TYPE MÅL FARGE FIRMA Det skal hete takplate ikke panne. Ta med om det er stål/alum./plast TAKPL ALUM TYPE MÅL FARGE FIRMA TAKPL PLAST TYPE MÅL FARGE FIRMA 1022 TAKRENNE, -SIKRING OG BESLAG TAKRE STÅL TYPE FARGE FIRMA Ta med om det er stål, aluminium eller plast TAKRE ALUM TYPE FARGE FIRMA TAKRE PLAST TYPE FARGE FIRMA BEND STÅL TYPE FARGE FIRMA Ta med TAKRENNE i varetekst 2 RØRMUFFE ALUM TYPE FARGE FIRMA Ta med TAKRENNE i varetekst 2 RØRMUFFE PLAST TYPE FARGE FIRMA Ta med TAKRENNE i varetekst ASFALT TAKBELEGG, UNDERTAK UNDERTAK TYPE MÅL PAPP FIRMA Med type menes merkenavn Plast/papp skrives der det er plass UNDERTAK TYPE MÅL PLAST FIRMA Med FIRMA menes firma-/merkenavn. OVERLAG TAK TYPE MÅL FARGE FIRMA I varetekst 2 tas det med om det er ett-/flere-lags TAKSHINGEL TYPE FARGE FIRMA I varetekst 2 tas antall pr. m2 med TAKFOLIE TYPE MÅL FIRMA 1025 PAPPRODUKTER GRUNNMURPAPP TYPE MÅL VEGGPAPP TYPE MÅL VINDSPERRE TYPE MÅL SVILLEMEMBRAN TYPE FARGE ULLPAPP TYPE MÅL DEKNINGSPAPP TYPE MÅL ASFALTMEMBRAN TYPE MÅL ASFALTLIM TAK TYPE MÅL FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA 1030 ISOLASJON OG BYGGFOLIE Målene skrives slik: tykkelsexbreddexlengde, det skal ikke være mellomrom før/etter gangetegnet. Millimeter MM skal ikke oppgis PLATE A36 100X570X1200 GLAVA PLATE TYPE MÅL MERKE MATTE A36 100X570X1200 GLAVA MATTE TYPE MÅL MERKE STÅLST.PL MÅL MERKE STÅLSTENDERPLATE NOBB Regelverk Side 15

16 STÅLST.MATTE MÅL MERKE STÅLSTENDERMATTE TAKSTOLPL A M/PAPIR MÅL MERKE TAKSTOLPL A MÅL MERKE HIMLING AKUST20X600X1200 AKUXVENUS HIMLING TYPE MÅL MERKE ISOLASJON EPS MÅL TYPE STØRRELSE i tekst 2 ISOLASJON EPS 100MM S150 SUNDOLITT 600X12000X150MM ISOLASJON XPS MÅL TYPE STØRRELSE i tekst 2 EPS TYPE MÅL MERKE (Ikke anbefalt men kan brukes på spesialplater, mål i tekst 1) EPS G X1185X1185 SUNDOLITT Hele platemålet må ligge i tekst SYSTEMHIMLINGER, AKUSTISKE PRODUKTER OPPHENGS. BETEGNELSE TYPE MERKE LENGDE OPPHENGS. BÆREPROF T24 DX24X GLAVA 3700MM OPPHENGS. Z-PROFIL C DCZ-01 GLAVA 3050MM 1040 BYGNINGSPLATER Målene skrives slik: tykkelsexbreddexlengde, det skal ikke være mellomrom før/etter gangetegnet. Husk at hele dimensjonen skal stå før posisjon 30. ASF=asfalt, TR.LYD=trinnlyd Alle bygningsplater skal oppgis med netto-mål i varetekst 1. (På transportpakningen oppgis brutto-mål) :,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,: (35posisjoner) SPONPL TYPE TYXBRXHØYD FARG.FIRMA Type plate beskrives i v.tekst 2. GIPSPL TYPE TYXBRXHØYD FARG.FIRMA Ved forkortelse av farge skrives denne fullt ut i varetekst 2. TREFIBPL TYPE TYXBRXHØY FAR.FIRMA Med FIRMA menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass KRYSSFPL TYPE TYXBRXHØY FAR.FIRMA MDFPL TYPE TYXBRXHØYD FARG.FIRMA OSBPL TYPE TYXBRXHØYD FARG.FIRMA VÅTROMPL TYPE TYXBRXHØY FAR.FIRMA Type plate i v.tekst 2 FASADEPL TYPE TYXBRXHØY FAR.FIRMA BYGNINGPL TYPE TYXBRXHØY FA.FIRMA Eks. SEMENTBASERT i varetekst 2 Side 16 NOBB Regelverk

17 13 DØRER 1320 DØRER Rekkefølge på varetekst 1: Innerdør (Dørsett) Innerdør Dørblad Innerdørskarmer/Karmsett Ytterdører (Dørsett) Ytterdør Dørblad Ytterdørskarmer Balkongdør Skyvedør dør ID/YD type/navn - mål - farge - firma Varetekst 1 begynner med følgende DØR ID M/KARM (evnt M/K.) DØRBLAD ID (evnt DØRBL ID) KARMSETT ID DØR YD M/K DØRBL YD KARMSETT YD DØR BD DØR SD DØR ID M/K TYPE MÅL FARGE FIRMA DØRBLAD ID TYPE MÅL FARGE FIRMA KARMSETT ID TYPE MÅL FARGE FIRMA DØR YD TYPE MÅL FARGE FIRMA DØRBL YD TYPE MÅL FARGE FIRMA KARMSETT YD TYPE MÅL FARGE FIRMA DØR BD TYPE MÅL FARGE FIRMA DØR SD TYPE MÅL FARGE FIRMA Innerdør med karm Innerdør dørblad Med FIRMA menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass Ytterdør Ytterdør dørblad Balkongdør Skyvedør 14 VINDUER 1424 VINDUER Fastvindu = VINDU FV Garasjevindu = VINDU GV Kjellervindu = VINDU KV Sidehengslet = SH Topphengslet = TH Toppsving = TS Gjennomgående sprosse = GJ.SPR. Utenpåliggende sprosse = UTP.SPR. VINDU FV TYPE MÅL FARGE MERKE BLENDINGSRULLEG. TYPE MÅL NOBB Regelverk Side 17

18 15 TREVARE OG INTERIØR 1510 BAD OG VÅTROMSPANEL Varetekst 1 (35 posisjoner) :,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,: Forklaring PANEL kan forkortes til P, eks. VÅTROMSP = våtromspanel BADEROMSPANEL MÅL TYPE FIRMA Med FIRMA menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass VÅTROMSPANEL MÅL TYPE FIRMA 1512 PARKETT OG TREGULV Varetekst 2 inneholder utfyllende på event. forkortelser. Parkett skal IKKE forkortes PARKETT TRE TYPE STØRR FIRMA Teksten skiller på furugulvet slik FURU 21X095 GULV FUKT FIRMA Trelast beskrives med treslag først i teksten, skal flyttes til vg.05 GULV TRESLAG STØRRELSE TYPE FIRMA GULV FURU 14X117 TYPE FUKT FIRMA Gulv-produkter PARKETTUNDERL M/FUKTSP 2,0 GLAVA 2X1000X1500MM 60M2 PAK 1513 LAMINATGULV Reparasjonssett forkortes til REP.SETT LAMINATG TYPE STØRR FIRMA REP.SETT TYPE FIRMA 1514 MØBEL- OG HOBBYPLATER Laminat/laminert kan forkortes til LAM i hele databasen. Plate forkortes til PL Postform = PF, Rettkant = RETTK MØBELPL TYPE MÅL FARGE FIRMA Med FIRMA menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass HOBBYPL LAM MÅL FARGE FIRMA UTFORING TYPE MÅL FIRMA TYNNPANEL TYPE MÅL FIRMA Type kan erstattes med designnr. MØBRLPANEL TYPE MÅL FIRMA SYSTEMPANEL TYPE MÅL FIRMA BENKEPL TYPE MÅL FARG/TRE. FIRMA BENKEPL DESIGN MÅL KANT MERKE 1516 SPESIALPLATER Laminat/laminert kan forkortes til lam. i hele databasen Alle typer lister (ikke trelast) begynner med hva listen brukes til f.eks. hjørnelist, avslutningslist etc. HØYTRYKKSLAM DESIGNNR MÅL FIRMA SKJERMVEGG DESIGNNR MÅL FIRMA Type kan erstattes med designnr LISTER INTERIØR Alle typer lister (ikke trelast) begynner med hva listen brukes til f.eks. hjørnelist, avslutningslist, tetningslist etc. Ta med hva produktet er produsert av. Messing = MS, Aluminium = ALU, Plast = PLAST Der det ikke er plass kan LIST forkortes til L TETNINGSL O-PROF 6MX9MM GUM TETNINGSL KARM 6MX9MM PP POLYPROPYLEN HJØRNELIST TYPE MÅL/LENGDE FARGE HJØRNELIST PVC 16X16 25M SORT IBG TRAPPEFORK PVC 50X30X2 2,5M SORT 1526 TRAPPER OG TILBEHØR LOFTSTRAPP MÅL TYPE FIRMA TRAPPEGRIND MÅL TYPE FIRMA 1530 KJØLEROM MED TILBEHØR Alle typer lister (ikke trelast) begynner med hva listen brukes til f.eks. hjørnelist, avslutningslist etc. KJØLEAGGR. TYPE M3 FARGE FIRMA HYLLE TYPE MÅL FARGE FIRMA Type hylle eks. TRÅDHYLLE i tekst 2 KJØLEHJØRNE TYPE KOMPL MÅL FIRMA KJØLEROM TYPE KOMPL MÅL FIRMA Spiskammers i tekst 2 Side 18 NOBB Regelverk

19 1550 VARME Til varer som gulvplater, hyller etc. bør peis komme frem i teksten DEFINISJON PEISOVN er vedovn med glass. VEDOVN er vedovn uten glass Omramming Hjørne er HJ eller hjørn. Rettvegg er RE eller RETTV PEISOVN TYPE MÅL FARGE FIRMA Med FIRMA menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass PEISKASS TYPE MÅL FIRMA Peiskass = peiskassett PEISINNS TYPE MÅL FIRMA Peisinns = peisinnsats PEISOMR HJØRN TYPE FIRMA Peisomr hjørn = hjørne peisomramming PEISOMR RETTV TYPE FIRMA Peisomr rett = rettveggs peisomramming MONT.SETT F/PEISKASS TYPE FIRMA Mont.sett = monteringssett GULVPL PEIS TYPE MÅL FIRMA Gulvplate til peis/ovn VEDKOMFYR TYPE MÅL FARGE FIRMA VEDOVN TYPE MÅL FARGE FIRMA OVNSRØR Alle tekster med RØYK i teksten skal hete RØK. Snor skal alltid hete GLASSF.SNOR (glassfibersnor) OVNSRØR DIAM TYPE FIRMA RØKRØRSINNF DIAM TYPE FIRMA Røkrørsinnf = røkrørsinnføring GLASSF.SNOR FL MÅL FIRMA Glassf.snor fl = flettet glassfibersnor PEISUTSTYR MS = messing, SMIJ = smijern, KOBB = kobber PEISSETT NAVN ANTAL TYPE FIRMA Med antall menes hvor mange i settet PEISSETT VEGG 575 A4 SMIJ HAMRE = Vegg peissett 575 med 4 redskaper i smijern PEIS SPADE VRIDD SMIJ HAMRE PEIS KLYPE VRIDD SMIJ HAMRE VEDKURV NAVN MÅL/DIAM TYPE FIRMA PEISPUSTER NAVN MÅL TYPE FIRMA STÅLPIPE Alle deler under VG Stålpipe må STÅLPIPE el. STÅLP kommer frem i varetekst 1. Element kan forkortes til ELEM PIPEELEMENT STÅLP MÅL FIRMA PIPEELEMENT STÅLP 1000MM JØTUL BEND 30GR STÅLPIPE JØTUL OVNER ELEKTRISK- Vareteksten skal alltid starte med OVN. Når det gjelder oljefylte ovner så skal man ta med RADIATOR EL i varetekst 2 OVN GULV OLJEFYLT TYPE WATT FIRMA RADIATOR EL OVN GULV KONVEK M/VIFTE WATT FIRMA Konvek = konvektor med eller uten vifte OVN GULV TYPE MÅL WATT FIRMA OVN STRÅLE TYPE WATT FIRMA OVN PANEL TYPE MÅL WATT FIRMA OVN VEGG TYPE MÅL WATT FIRMA OVN VEGGLIST TYPE MÅL WATT FIRMA OVN GASS TYPE WATT FIRMA 1560 KJØKKEN Her må det komme frem om skapet er til kjøkken eller bad, eks. kjøkken kan forkortes til KJ OVERSKAP KJ TYPE MÅL FARGE FRIMA KJØKKEN DØR KJ TYPE MÅL FARGE FIRMA KJØKKEN FRONT KJ TYPE MÅL FARGE FIRMA KJØKKEN SKUFFEFRONT KJ TYPE MÅL FARGE FIRM KJØKKEN SKUFF KOLONIAL TYPE MÅL FARGE FIRM KJØKKEN SOKKEL KJ TYPE MÅL FARGE FIRMA KJØKKEN 1562 BADEROM DUSJFORHENG TYPE MÅL MERKE DUSJSTANG TYPE MÅL MERKE 1566 GARDEROBE Når det gjelder farger så kan disse forkortes, sjekk generelle forkortelser KURV og TRÅDKURV kan brukes. Det er viktig av vareeier forkorter på samme måte på alle varer i basen. NOBB Regelverk Side 19

20 Systempakkene beskrives spesielt, mål må oppgis i tekst 2. GARD.SKAP TYPE MÅL FARGE FRIMA Med FIRMA menes firma-/merkenavn. Tas med der det er plass GARD.SKAP KOMBI TYPE MÅL FARG SKYVED.FRONT TYPE MÅL FARGE FRIMA SYSTEMPAK TYPE ANT PROD MÅL 1570 HYLLESYSTEMER Det skal stå HYLLEPL når det er en plate og REOL når varene er sammensatt REOL LAGER MÅL TYPE FARGE FRIMA HYLLEPL MÅL TYPE FARGE FIRMA 1572 GARDINUTSTYR Hvis det må forkortes: GARDINBR er gardinbrett, GARDINST er gardinstang GARDINBR TYPE MÅL FARGE FRIMA Gardinbr = gardinbrett 1575 STOFFER OG DIV. UTSTYR Bredde og merke/firmanavn eventuelt i varetekst 2 STOFF TYPE DESIGN MÅL FIRMA 1580 GULVBELEGG Med mål menes her bredde. Merke/firmanavn eventuelt i varetekst 2 VINYL GULV TYPE DESIGN MÅL FIRMA VINYL FLIS TYPE DESIGN MÅL FIRMA LINOLEUM GULV TYPE DESIGN MÅL FIRM KORK FLIS TYPE DESIGN MÅL FIRMA TEPPE TYPE DESIGN MÅL FIRMA KUNSTGR M/KN TYPE DESIGN MÅL FIRMA M/KN = med knott FORMLIST, PLASTPROFIL, SKJØTEUTSTYR NIVÅLIST TYPE DESIGN MÅL FIRMA SKJØTETRÅD TYPE DESIGN MÅL FIRMA HJØRNELIST TYPE MÅL FARGE FIRMA AVSLUT.LIST TYPE MÅL FARGE FIRMA TETNINGSL P-LIST MÅL FARGE FIRMA 1584 VEGGBEKLEDNING/TAPET B = bord, OVERM.B.MILJØ = overmalbar miljøtapet, GLASSF = glassfibertapet TAPET PAPIR TYPE DESIGN MÅL FIRMA TAPET B PAPIR TYPE DESIG MÅL FIRMA TAPETBORD TAPET VÅTROM TYPE DESIGN MÅL FIRMA TAPET B VÅTROM TYPE DESIg MÅL FIRM TAPET GLASSF TYPE DESIGN MÅL FIRMA TAPET OVERM.B.MILJØ DESIGN MÅL FIR TAPET FIBER TYPE DESIGN MÅL FIRMA 1588 KERAMISKE FLISER GL = glasert flis, UGL = uglasert flis Forklaring på normene skal beskrives i friteksten på modulen. Gulv og vegg skal ikke være med i teksten FLIS BASE TYPE FARGE NORM FIRMA Mål i tekst 2 FLIS LIST TYPE FARGE NORM FIRMA Mål i tekst 2 FLIS DEKOR TYPE FARGE NORM FIRMA Mål i tekst 2 FLIS SOKKEL BUE TYPE FAR NORM Mål i tekst 2 FLIS SOKKEL HULK FARGE NORM FIRMA Mål i tekst 2, HULK = hulkil FLIS TRAPP TYPE FARGE NORM FIRMA Mål i tekst 2 FLIS TR.NESE TYPE FARGE NORM FIRMA Mål i tekst 2 FLIS HJØRNE UTV FARGE NORM FIRMA Mål i tekst 2 FLIS HJØRNE INNV FARGE NORM FIRMA Mål i tekst 2 Side 20 NOBB Regelverk

Opprettet: 10.01.2011

Opprettet: 10.01.2011 Opprettet: 10.01.2011 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf. 23 11 44 00 NOBB Supporttlf. 23 11 44 70 Faks: 22 11 44 01 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

NOBB for vareeier - brukerveiledning Dato 6.12.10 Side 1

NOBB for vareeier - brukerveiledning Dato 6.12.10 Side 1 NOBB for vareeier - brukerveiledning Dato 6.12.10 Side 1 Opprettet: 4.01.2011 Revidert 09.08.2011 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf. 23 11 44 00 NOBB Supporttlf.

Detaljer

NOBB Eksempler. Eksempler på registrering av vareinformasjon

NOBB Eksempler. Eksempler på registrering av vareinformasjon NOBB Eksempler Eksempler på registrering av vareinformasjon Opprettet: 24.01.2011 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27 Postboks 6823 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf. 23 11 44 00 NOBB Supporttlf. 23 11 44

Detaljer

NY vareeksport v. XML-eksport av varedata

NY vareeksport v. XML-eksport av varedata NY vareeksport v og import for NOBB Eksport er en funksjon hvor vareeier kan eksportere ut informasjon som er registrert på varene. Import er en funksjon for vareeiere for å importere varer og priser fra

Detaljer

Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres.

Excel åpnes automatisk når eksporten er ferdig generert, hvor lang tid dette tar avhenger av antall varer som skal eksporteres. Ved å trykke på knappen «Eksporter» (på menylinjen) kan man eksportere ut dataene på en eller flere varer til ulike filformater (Excel og XML). Ved å trykke på knappen «Importer» kan man lese varedata

Detaljer

Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Land-atmosfære. By og industri-atmosfære, moderat forurenset med svovel. Kystklima, lite salt.

Atmosfære med liten eller ingen grad av forurensing. Land-atmosfære. By og industri-atmosfære, moderat forurenset med svovel. Kystklima, lite salt. INNHOLDSFORTEGNELSE Oktober 2015 Hobbypakk blisterpakker side 1 13 Løspakk flaggmerkede produkter.side 14 15 Butikkutstyr. side 16 VALG AV SKRUELENGDE: I tre: I stål: Dobbelt av det en skal skru fast Skruen

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS. Versjon 2.1.9

Norsk Byggtjeneste AS. Versjon 2.1.9 Versjon 2.1.9 De viktigste endringene pr. versjon Versjon 2.1.9 Kapittel 2 Informasjon om Regelverk for markedsrettet informasjon i NOBB Kapittel 6 Presisering av hva som menes med modultekst, merkenavn

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS. Versjon 2.1

Norsk Byggtjeneste AS. Versjon 2.1 Versjon 2.1 De viktigste endringene i denne versjonen Nummerering av kapitlene Spesialregler for Standardsortimentet og varegruppe 05 Trelast, se: Om regelverket, Nye prinsipper Standardsortimentet og

Detaljer

Brukerveiledning. NOBB for vareeier. Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning

Brukerveiledning. NOBB for vareeier. Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Brukerveiledning NOBB for vareeier Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon 2311 4400 Telefon support 2311

Detaljer

Veiledende priser ekskl. m.v.a. 1. april 2014

Veiledende priser ekskl. m.v.a. 1. april 2014 Veiledende priser ekskl. m.v.a. 1. april 2014 BOLTER MUTTERE SKIVER PLATESKRUER TRESKRUER BYGGSKRUER Innhold revidert: 2/14 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Korrosjonsklasse Betegnelse Belegg/utførelse Standard (Miljøklasse)

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Byggtjeneste AS Versjon 2.1.8 Kapittel 1 Prinsipper om utgår dato er endret, se gjeldende regler kapittel 19 Kapittel 2 / 12 Presisering om at vareteksten skal være på norsk. Gyldige tegn i basen Presisering av Lang varetekst

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Betegnelse Belegg/utførelse Standard Korrosjonsklasse Side (miljøklasse)

Betegnelse Belegg/utførelse Standard Korrosjonsklasse Side (miljøklasse) 4 Innholdsfortegnelse Betegnelse Belegg/utførelse Standard Korrosjonsklasse Side (miljøklasse) BYGGSKRUER Gips Robust Kombi pakn. + bånd...sortfosfat / ruspert......... C1/C3... 35 Gips/stål pakn.+ bånd...sortfosfat.........

Detaljer

Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning

Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon 2311 4400 Telefon NOBB support 2311 4470 e-post: post@nobb.no

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre Side 1 av 17 00 Generelt 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.2 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Takrenner Halvrundt program

Takrenner Halvrundt program Takrenner Halvrundt program 100 mm 125 mm 150 mm Art.nr. Varetekst 101 Takrenne, pr. stk., 4 m 277 266 1345 297 285 1501 387 372 1798 102 Rennevinkel, inner pr. stk. 232 222 548 240 230 616 277 267 770

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

NOBB Vareeier 7.11 Dokumentet beskriver endringer i NOBB Vareeier versjon 7.11.

NOBB Vareeier 7.11 Dokumentet beskriver endringer i NOBB Vareeier versjon 7.11. NOBB Vareeier 7.11 Dokumentet beskriver endringer i NOBB Vareeier versjon 7.11. Nye varetyper Det er innført et nytt felt «Varetype» som kan være en av følgende: Standard Dette er en den «normale» NOBB

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

NOBB integrasjonsformat

NOBB integrasjonsformat Dette formatet brukes til å hente informasjon om varer og priser ut av NOBB for import inn i et OFL-system. Filen brukes vanligvis til første gangs etablering av vare informasjon og senere til å hente

Detaljer

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

For å tilpasse oss et marked i stadig endring, arbeider vi kontinuerlig med å tilpasse og utvikle våre produkter til brukernes behov.

For å tilpasse oss et marked i stadig endring, arbeider vi kontinuerlig med å tilpasse og utvikle våre produkter til brukernes behov. PRODUKTKATALOG 01.04.2014 JØTUL GROUP ACCESSORIES er Nordens største leverandør av produkter til ovner, peiser og skorsteiner. Varespekteret omfatter et stort sortiment av røykrør, underlagsplater, produkter

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

BRUTTO PRISLISTE 2014/01. POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no

BRUTTO PRISLISTE 2014/01. POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no BRUTTO PRISLISTE 2014/01 POSTBOKS 157» 8601 MO I RANA» TEL 75 14 44 00» FAX 75 14 44 01» www.nwp.no Postadresse: Postboks 157» 8601 Mo i Rana» Besøksadresse: Skonsenghagen 109» 8615 Skonseng Telefon: 75

Detaljer

PRISLISTE 01.04.2014 TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

PRISLISTE 01.04.2014 TIMELESS NORWEGIAN CRAFT PRISLISTE 01.04.2014 TIMELESS NORWEGIAN CRAFT Ren forbrenning Betyr at ildstedet har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner opptil 90% av gassene og partiklene i røyken til varme. Dette gir helt minimale

Detaljer

Produkter til ovner, peiser og skorsteiner

Produkter til ovner, peiser og skorsteiner Lakkerte rør Emaljerte rør Røykinnføringer Foringsstusser Underlagsplater Lakk, sverte rannmurplater Tilbehør til oljefyring Verktøy pleiemidler Oljetilbehør Verktøy Produkter til ovner, peiser og skorsteiner

Detaljer

5 FESTEPRODUKTER. Innholdsfortegnelse 5.02

5 FESTEPRODUKTER. Innholdsfortegnelse 5.02 FESTEPRODUKTER 5 FESTEPRODUKTER Kapittel Festeprodukter inneholder et lagerført sortiment av sammenføyningsbeslag, skruer, hyllebærere, dekknapper, dørdempere, skapoppheng, støttebein, møbelhjul med mer.

Detaljer

Isola Firkantrenne. 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95. Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt

Isola Firkantrenne. 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95. Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt Isola Firkantrenne 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95 Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt Den store styrkeprøven Hvert eneste år må huset bestå den store styrkeprøven. Utfordringen er regn,

Detaljer

DELKATALOG DØRVRIDERE OG TILBEHØR

DELKATALOG DØRVRIDERE OG TILBEHØR over hverdagen Detaljer løsninger hevet og DELKATALOG DØRVRIDERE OG TILBEHØR Delkataloger NIBU AS ble etablert i 1972 av Nils Buch. Siden den gang har vi kontinuerlig utviklet produkter, produktområder

Detaljer

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: KAPITTEL 8 BÅTLÅSER NOTATER: 159 MOBELLA M/S ORIGINAL Utenpåliggende båtlås 1 stk. Industripk. Leveres komplett med håndtak, skilt og sluttstykke. Art.nr. 6622 Høyre utadgående Nobbnr.: 27556265 Art.nr.

Detaljer

Peisovner/vedovner NOBB NR. MODELL OG BESKRIVELSE VEKT U/MVA M/MVA

Peisovner/vedovner NOBB NR. MODELL OG BESKRIVELSE VEKT U/MVA M/MVA Prisliste veiledende utsalgspriser fra 01.10.2014 revidert utgave - erstatter tidligere prislister. Peisovner/vedovner Dovre Sense 100 47248577 Dovre Sense peisovn 100 105 9 500,- 11 875,- 47248600 Dovre

Detaljer

Side 1 av 5. SPIKER Relekta Varenr Produktnavn

Side 1 av 5. SPIKER Relekta Varenr Produktnavn Side 1 av 5 ene er gyldige fra 01.03.2015 frem til ny prisjustering intreffer. SPIKER Relekta Varenr Produktnavn eks. Mva F016055 Firkantspiker 2,2 x 55, varmgalvanisert, 2,5 kg 91,00 F016065 Firkantspiker

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjennomgående 12097-12098-12099-12100- 12101-12102 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

KAPITTEL 9 BESLAG NOTATER:

KAPITTEL 9 BESLAG NOTATER: KAPITTEL 9 BESLAG NOTATER: 179 BURG TK-64 Dørlenke 1 stk. Selvvalg 160mm. lang kjetting. Med barnesikring. Man må trykke inn en knapp på sluttstykket for å få løsnet kjettingen. Utførelse: TK-64 Forniklet

Detaljer

SKRUEKATALOG. Astrup AS Mongstad. Astrup AS Bergen. Astrup AS Odda. Astrup AS Ulsteinvik. Sjoravegen 62 5750 ODDA Tlf: 53 64 15 17 odda@astrup.

SKRUEKATALOG. Astrup AS Mongstad. Astrup AS Bergen. Astrup AS Odda. Astrup AS Ulsteinvik. Sjoravegen 62 5750 ODDA Tlf: 53 64 15 17 odda@astrup. SKRUEKATALOG Astrup AS Bergen Astrup AS Mongstad Astrup AS Odda Astrup AS Ulsteinvik Leirvikflaten 3, 5179 Godvik Tlf: bergen@astrup.no Mogstad Næringspark 5954 Mongstad Tlf: 56 36 20 00 mongstad@astrup.no

Detaljer

J 541206 Peissett med 4 verktøy, Dolly H 60 cm Messing 24001455. L 541208 Peissett med 4 verktøy, Dolly H 60 cm Sort / stål 41166885 BEGRENSET ANTALL!

J 541206 Peissett med 4 verktøy, Dolly H 60 cm Messing 24001455. L 541208 Peissett med 4 verktøy, Dolly H 60 cm Sort / stål 41166885 BEGRENSET ANTALL! PEISSETT J K L M DOLLY DOLLY DOLLY NE Art.nr. 541206 Art.nr. 541207 Art.nr. 541208 Art.nr. 508213 Høyde 60 Høyde 60 Høyde 60 Høyde 57 Ekte messing Sort Sort / Stål 3 verktøy N O R P TUB LIGGENDE PEISSETT

Detaljer

Listverk og Interiør 2012/1

Listverk og Interiør 2012/1 Listverk og Interiør 2012/1 BARKEVIK Profilkart Listverk og Interiør 2012/1 Barkevik Bruk er en av landets mest moderne produsenter av listverk i heltre Strenge krav til råvarenes kvalitet, avansert teknisk

Detaljer

Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg

Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg Lokk Funksjonalitet // Kvalitet // redt utvalg Et bredt utvalg av kvalitetslokk Vi har et stort utvalg av luker og lokk til bygg- og industri - i stål, aluminium eller støpejern. Vi leverer gulv- eller

Detaljer

Katalog NB! Forbehold om mulige trykkfeil. Endringer uten forvarsel kan forekomme. Alle priser er eks. mva. 1. Produkt Nobb nr. Artikkel nr.

Katalog NB! Forbehold om mulige trykkfeil. Endringer uten forvarsel kan forekomme. Alle priser er eks. mva. 1. Produkt Nobb nr. Artikkel nr. Katalog NB! Forbehold om mulige trykkfeil. Endringer uten forvarsel kan forekomme. Alle priser er eks. mva. 1. Produkt Nobb nr. Artikkel nr. Listepris Rabatt Netto pris Pris pr. m / stk 83 / 100mm drensrør

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus

Isola Ståltakrenne. Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Isola Ståltakrenne Styrke og design for norske værforhold! Tørre og sunne hus Stålsatt mot vær og vind! De fire årstider Store temperatursvingninger og værguder med skiftende humør stiller store krav til

Detaljer

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne

Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Santex hagestue 81 med Santex faste tak og med synlig takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 81, med

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

Elementsoversikt. Barstølveien 52, 4636 Kristiansand Telefon 47 60 40 00. www.sorlandskjokken.no

Elementsoversikt. Barstølveien 52, 4636 Kristiansand Telefon 47 60 40 00. www.sorlandskjokken.no Elementsoversikt Barstølveien 52, 4636 Kristiansand Telefon 47 00 www.sorlandskjokken.no MODELL / PRISGRUPPE Modell navn Front Skrog farge Skrog kantlist Standard glass Malt MDF Høyglans Hvit Hvit Ingen

Detaljer

Prosjekt Godvik Kopi (55) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt Godvik Kopi (55) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.2 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

REF PRODUKT/TEGNING BESKR. ANT BRUTTOPRIS RAB PRIS. 1 Stk 8 025,74 8 025,74 8 025,74. Uldal Vindu 115mm - i laminert tre

REF PRODUKT/TEGNING BESKR. ANT BRUTTOPRIS RAB PRIS. 1 Stk 8 025,74 8 025,74 8 025,74. Uldal Vindu 115mm - i laminert tre 10 Restelager Birkeland Tilbud 582116 Revisjon 3 Uldal AS, avd Varhaug Ånestadveien 19 4360 Tlf: 38 13 71 00 Fax: 38 13 79 02 956 249 570 MVA uldal@byggma.no Uldal AS, avd Birkeland P.O.Box 98 4795 BIRKELAND

Detaljer

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr.

FASADESTIGE. Stige. Skjøtesett. Konsollpar. Forsterkning av fasadestige. Opphengsbeslag. 2 www.weland.no Tlf: 46 93 91 00. Art.nr. Fasadestiger FASADESTIGE Lett stige med god stabilitet. Trinnpinnen er profilert for å gi økt sklisikring og er flatet ut både inn- og utvendig for dobbel sikkerhet. Utførelse i henhold til SS 83 13 40

Detaljer

HEIMBOHUS. Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85. www.heimbohytter.no HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE

HEIMBOHUS. Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85. www.heimbohytter.no HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE HEIMBOHUS Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85 HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE HEIMO JOHANSEN byggesenter Heimbo hus 85 m2 Vår største hyttemodell ble gjort om

Detaljer

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30

Arbor. Hvit Snø TS 20 x 30 Arbor BADEROMSPANEL enkelt, trygt og elegant Hvit Snø TS 20 x 30 arbor baderomspaneler Enkelt, trygt og elegant Arbor Baderomspanel monterer du enkelt selv, og med det spesielle låsesystemet trenger du

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Plane og profilerte plater med tilbehør. Bly og sink

Plane og profilerte plater med tilbehør. Bly og sink Lagerprogram Byggtekniske produkter Plane og profilerte plater med tilbehør. Bly og sink INNHOLDSFORTEGNELSE Side Beslag 169 Bly, vanlig og fortinnet 171 Festemidler 168 Innfestingsverktøy 170 Belagte

Detaljer

MDF malte og umalte veggplater MDF Panelbord for vegg og tak B-71-09.13

MDF malte og umalte veggplater MDF Panelbord for vegg og tak B-71-09.13 MDF malte og umalte veggplater MDF Panelbord for vegg og tak B-71-09.13 1 Focus MDF plater med ny og unik overflate Focus sortimentet består av Focus MDF Skygge, Perle, Faspanel 6 bord og Panelbord. Fargene

Detaljer

REF PRODUKT/TEGNING BESKR. ANT BRUTTOPRIS RAB PRIS. 1 Stk 8 025,74 8 025,74 8 025,74. Uldal Vindu 115mm - i laminert tre

REF PRODUKT/TEGNING BESKR. ANT BRUTTOPRIS RAB PRIS. 1 Stk 8 025,74 8 025,74 8 025,74. Uldal Vindu 115mm - i laminert tre 10 Restelager Birkeland Tilbud 582116 Revisjon 3 Uldal AS, avd Varhaug Ånestadveien 19 4360 VARHAUG Tlf: 38 13 71 00 Fax: 38 13 79 02 956 249 570 MVA uldal@byggma.no Uldal AS, avd Birkeland P.O.Box 98

Detaljer

Bygg & Anlegg. Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg. Besøk oss på www.vulkansmith.no

Bygg & Anlegg. Lokk. Funksjonalitet // Kvalitet // Bredt utvalg. Besøk oss på www.vulkansmith.no ygg & Anlegg Lokk Funksjonalitet // Kvalitet // redt utvalg esøk oss på www.vulkansmith.no Vi har et stort utvalg av luker og lokk til bygg- og industri - i stål, aluminium eller støpejern. Vi leverer

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG

GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG GLAVA VÅTROM PROFFENS FØRSTEVALG FEBRUAR 2012 BYGG 2 Hva bruker du på badet? Å bruke wedi våtromsplater, istedenfor gips, gir både utførende håndverker og huseier langt større trygghet. Våtromsplater sikrer

Detaljer

PROFILKART. Listverk og Interiør 2011/2

PROFILKART. Listverk og Interiør 2011/2 PROFILKART Listverk og Interiør 2011/2 Barkevik Profilkart Listverk og Interiør 2011/2 Barkevik Bruk er en av landets mest moderne produsenter av listverk i heltre Strenge krav til råvarenes kvalitet,

Detaljer

3 HÅNDTAK. Detaljer som skaper helheten. Vedlikehold. Materialer 3.02

3 HÅNDTAK. Detaljer som skaper helheten. Vedlikehold. Materialer 3.02 HÅNDTAK 3 HÅNDTAK Detaljer som skaper helheten Knotter og håndtak er detaljene som er med å fremheve totalinntrykket, enten det er på kjøkkenet, badet, entréen eller soveværelset. I denne rikholdige spesialkatalogen

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

STABLE ADVANCE-LINE fra Jeld-Wen. Lagervarer DØRER. Innerdører - Ytterdører - Skyvedører - Boddører Kottdører - Klassede dører SANDVIKEN - MIDTUN

STABLE ADVANCE-LINE fra Jeld-Wen. Lagervarer DØRER. Innerdører - Ytterdører - Skyvedører - Boddører Kottdører - Klassede dører SANDVIKEN - MIDTUN STABLE ADVANCE-LINE fra Jeld-Wen Lagervarer DØRER Innerdører - Ytterdører - Skyvedører - Boddører Kottdører - Klassede dører SANDVIKEN - IDTUN - Innhold YTTERDØRER 3 P-100/P-500 3 ADVANCE-line ichigan

Detaljer

Skruer med innvendig sekskant. Skruer med innvendig sekskant. Stålkonstruksjonsbolter. Skruer med innvendig sekskant. Stålkonstruksjonsmuttere

Skruer med innvendig sekskant. Skruer med innvendig sekskant. Stålkonstruksjonsbolter. Skruer med innvendig sekskant. Stålkonstruksjonsmuttere Skruer med innvendig sekskant Gjenger Form Norm Kvalitet Overfl. M SH DIN 9.9 UB 70 Skruer med innvendig sekskant Gjenger Form Norm Kvalitet Overfl. M SH DIN 9 8.8 EL 7 Skruer med innvendig sekskant Gjenger

Detaljer

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood Kurs - Heltregulv AGENDA (60 til 90min) Tekniske detaljer Grunnleggende kunnskap produkter Innfesting generelt (skrue eller lim) Varme og gulv, hva

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport/bod Papp Icopal Sort Glasstak/Inngang 300 x 80cm Herdet/

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Everluxx NORD. Prisliste 2014 NOK. Vedlikeholdsfrie vinduer og dører

Everluxx NORD. Prisliste 2014 NOK. Vedlikeholdsfrie vinduer og dører NOK Vedlikeholdsfrie vinduer og dører 02 INNHOLD Innhold og informasjon 02 Om Everluxx Nord 03 Typeoversikt 03 Prisliste 04 Faste karmer 04 Toppsving vinduer 05 Tilleggspriser 06 Tilbehør, vinduer 07 INFORMASJON

Detaljer

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Delt utførelse Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før den maskinen eller det anlegget hvor de inngår overensstemmer med kravene i EUs

Detaljer

Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig.

Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig. Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig. Se forandringen vi gjorde på dette kjøkkenet med enkle verktøy som alle kan bruke... Innledning Med overskriften Har du råd til ikke å eie en Kreg lommehullsjig

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

DBM kjøkken. - DEMOKJØKKEN. Dokka 15.11.2010

DBM kjøkken. - DEMOKJØKKEN. Dokka 15.11.2010 210 cm Side 1 av 5 190 cm Nr 10 Nr 11 Nr 5 Nr 6 Nr 9 Nr 4 Nr 8 Nr 3 Nr 2 Nr 7 Nr 1 Side 2 av 5 Nr Modul Detaljer Cm M3 1 Skuffeseksjon std 4 stk skuffer. 1 stk liten, for bestikk. 2 stk medium og 1 stk

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Vi markerer oss! UNIVERSELL UTFORMING Taktile indikatorer, Trappemarkering, Oppmerksomhetsfelter, Ledelinjer

Vi markerer oss! UNIVERSELL UTFORMING Taktile indikatorer, Trappemarkering, Oppmerksomhetsfelter, Ledelinjer Vi markerer oss! UNIVERSELL UTFORMING Taktile indikatorer, Trappemarkering, Oppmerksomhetsfelter, Ledelinjer P R O D U K T K A T A L O G Vi markeres oss! som en av de største leverandørene i Norge av:

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

LAGERSORTIMENT. Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015

LAGERSORTIMENT. Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015 2014 LAGERSORTIMENT Gyldig fra 1. oktober 2014-1. april 2015 Dooria lagerførte innerdører ADDERA 8001 Massiv hvit dør for det moderne interiøret. Bredt ramtre og stabil konstruksjon. Finnes i modul 7-9x20-21

Detaljer

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert

ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg. Juni 2013. Enkelt og sikkert ICOPAL TopSafe Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg Juni 2013 Enkelt og sikkert Icopal TopSafe - det komplette system for nye og gamle tak Enkel og sikker montering med selvklebende omlegg og perforert

Detaljer

Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter. Annonse for 15 år siden :

Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter. Annonse for 15 år siden : Annonse for 15 år siden : Audi A6, 2002 1,9TDI, km 155, grønn med sort/grå int. Tlf 93044665. Haster Inngangsportal til bygg- og anleggsbransjens produkter Hva er IFD? IFD står for International Framework

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Vi setter kvalitet i høysetet og har valgt produkter fra leverandører vi kjenner godt og som vi kan garantere kvaliteten på.

Vi setter kvalitet i høysetet og har valgt produkter fra leverandører vi kjenner godt og som vi kan garantere kvaliteten på. Knotter og håndtak Knotter og håndtak er viktige detaljer til kjøkken, baderom, innredning og møbler. Små detaljer som vil gjøre innredningen personlig og uttrykke den stil man ønsker. Vi setter kvalitet

Detaljer

DBM kjøkken. - DEMOKJØKKEN. Dokka 15.11.2010. 300 cm

DBM kjøkken. - DEMOKJØKKEN. Dokka 15.11.2010. 300 cm 300 cm Side 1 av 5 300 cm 30 cm 30 cm Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15 Nr 16 Nr 17 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 18 Nr 3 90x90 cm Nr 8 Nr 9 Nr 19 Nr 2 Nr 1 Nr 10 Nr 20 Side 2 av 5 Nr Modul Detaljer Cm M3 1 Møbelfront

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse rev. 20.04.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Icopal Sort Carport Papptekking Herdet/ Glasstak

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC.

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. Skuffenhet: rustfritt stål lett å ta ut for å rengjøre skuffer kan monteres i forskjellige høyder. LR 63/3 skuffer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 12104-12105 -12106-12107-12108-12109 22.01.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

2011/12. Industriveien 61-7080 Heimdal Tlf. 72 88 45 00 - Fax. 72 88 45 45 www.krigsvoll.no

2011/12. Industriveien 61-7080 Heimdal Tlf. 72 88 45 00 - Fax. 72 88 45 45 www.krigsvoll.no 2011/12 Industriveien 61-7080 Heimdal Tlf. 72 88 45 00 - Fax. 72 88 45 45 www.krigsvoll.no Jøtul F 471 Maks vedlengde 30 cm. Varmeeffekt minimum 3500W - Nominell 6000W. Vekt: Med støpejernsider: 209 kg.

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer