MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010"

Transkript

1 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 Mai 2010 Instituttleders hjørne Nå er hverdagen her og jeg er i gang med arbeidsoppgavene. Jeg er svært glad for at professor Alexander Vasiliev er villig til å være min stedfortreder. Jeg ser fram til godt samarbeid med han i de neste fire år. Noe av det viktigste vi gjør er å tilsette personer i faste vitenskapelige stillinger. Der er det tre prosesser på gang. I statistikk er begrunnelse, utlysningstekst og stillingsomtale så godt som klare for oversendelse til fakultetet. Denne stillingen blir rettet mot forsikring og aktuarutdanning. Søkere må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Statistikere er svært ettertraktet i arbeidslivet og det har vist seg vanskelig å få flere enn en søker til stillinger i statistikk. Denne gangen håper vi på flere svært gode søkere. I ABM er det arbeid på gang med å lage stillingsomtaler til to stillinger etter at Magne gikk bort og Petter ble instituttleder. Undervisningsmessig sliter denne gruppen med at Helge er 'avgitt' delvis til fakultetet som visedekan og undertegnede er instituttleder og vi begge er for tiden fritatt for tavleundervisning. Det haster derfor med å få på plass nye folk. På gruppemøte i ABM i denne uke ble det enighet om rammene for stillingsomtaler og Tor, Antonella og Jan tok oppdraget med å utarbeide tekst. Vi tar også her sikte på å få opp stillingene i fakultetstyremøtet 16. juni. På fakultetsnivå er det mye fokus på neste SFF runde. (SFF = Senter for Fremragende Forskning). Utlysningen av SFFer er enda ikke klar fra Forskningsrådet, men vi vet at det kommer i løpet av høsten og da er tanken at vi skal ha klargjort hva vi skal satse på. Foreløpig har jeg inntrykk av at vi er inne i en 'La de tusen blomster blomstre'-fase. Instituttlederne er bedt om å gi sine innspill. Vi hadde frist i går og jeg leverte i går. Jeg ba tidligere om innspill via . Jeg fikk ett: Fra Guttorm rettet mot Marint miljø. Det la jeg som vedlegg til mitt

2 innspill. Her har toget bare så vidt begynt å gå og hvis noen ser at de vil ta ledelse/være med på en SFF lytter jeg mer enn gjerne. Også dekanatet etterlyser fremragende forskere med ideer som kan bære fram mot SFF. Innspillet mitt til fakultetet var langt, med oversikt over hva vi bedriver, og jeg tar bare med et avsluttende avsnitt her: "Slik jeg ser det vil antagelig de fleste mulige SFFer innen Mat.-Nat. området ha behov for statistikk, matematisk analyse, matematisk modellering og beregninger. På noen områder kan forskere fra MI tre fram som ledere, men dersom SFFene blir av sterk tverrfaglig karakter vil det kanskje være naturlig at lederne kommer fra for eksempel IFT, GFI, KJ, GEO eller BIO." Jarle Berntsen Instituttleder Vet du om noe matematikkrelatert som burde tas opp i nyhetsbrevet? Er det noen feil eller mangler? Jeg trenger innspill og bidrag for å lage et bra nyhetsbrev! Alle bidrag tas imot med stor takk. Send e-post til Aktuelt Sommertid Vi minner om sommertid for administrativt personale fra og med 15. mai til og med 14. september. Arbeidstiden er da Sommeravslutning 18. juni blir det sommeravslutning på Lysøen for ansatte ved instituttet. Avreise kl med buss til Buene kai og båt videre til Lysøen. Vel fremme får vi omvisning og lunsj, og retur blir kl I år er det også jubileumsår; det er 200 år siden Ole Bull ble født. Les mer om Museet Lysøen her.

3 Ferie Alle må melde inn når de skal ha ferie ved å bruke fraværsskjemaet: og sende det på e-post til: Instituttrådsmøte Det blir instituttrådsmøte fredag 25.juni. Forslag til saker kan sendes til Jarle Berntsen og Marie Skorpa Nilsen innen 14.juni. Renholdsstreik Mange av renholderne ved UiBs renholdsbedrifter ble tatt ut i streik fra 20.mai og ca 50 bygg er rammet. Vi har fått melding om at vårt bygg ikke er tatt ut i streiken, så vi håper renholdsarbeiderne er tilbake på mandag. Møteplan for Fakultetsstyret Fakultetstyrets møteplan og fullstendig møtekalender for høstsemesteret 2010 finnes her: Informasjonsmøte om COST COST (Cooperation in Science and Technology) arrangerer informasjonsmøte fredag 28.mai kl på VilVite i konferanserom A. Se hele rom programmet her: Seminar om forskningsformidling Sigmund Grønmo og Kari Tove Elvebakken inviterer til forskningsformidlingsseminar onsdag 16. juni kl i Egget, Studentsenteret i anledning at tidligere rektor ved UiB, professor Ole Didrik Lærums 70-årsdag i april. Lærum utmerket seg som både forsker og forskningsformidler. Se invitasjonen og programmet her.

4 Viktige Nyhetertidsfrister Avslutning og velkomst To takket av og en ble ønsket velkommen ved instituttet. Fredag 7.mai var instituttets ansatte og masterstudenter samlet igjen i atriet. Denne gangen var det tredobbel feiring. Helge K. Dahle takket for seg som konstituert instituttleder. Han har nå tiltrådt som visedekan ved fakultetet i en fireårs periode og vil dermed ha undervisningsfri hele perioden. Petter Bjørstad begynte i ny Instituttets ansatte koste seg med snitter stilling som instituttleder ved Institutt for Informatikk fra 1.mai og har nå sluttet ved Matematisk institutt. 1.mai var også datoen vår nye instituttleder Jarle Berntsen begynte i jobben. Alle tre ble feiret med samling, mat og gaver, og det var flere som holdt taler, blant andre Jarle Berntsen, Helge K. Dahle og avgått instituttleder Stein Arild Strømme. Helge K. Dahle fikk blomster og vin som takk for innsatsen

5 Allmøte om arbeidsmiljø og utfordringer Den ferske instituttlederen ønsker å fungere som en lyttepost på instituttet. Instituttleder Jarle Berntsen forteller om sine planer for Matematisk institutt Jarle Berntsen åpnet allmøtet med å si at han ønsket at vi alle skulle bli bedre kjent med hverandre, og dermed ville starte med å snakke litt om seg selv og sine planer og tanker for instituttet fremover. Ledelse og utfordringer - I forhold til ledelse, så finnes det mange innfallsvinkler. I følge Giske som var her tidligere for å snakke om instituttlederrollen, kan vitenskapelig ansatte sees på som ville katter. Jeg har enda ikke oppdaget noen av dem. En annen vinkling er å se på dere som en militær enhet, og da kommer min erfaring fra militæret som sersjant godt med, sa Berntsen til munterhet fra salen. Berntsen fortsatte med å fortelle hvordan han ser for seg at han vil kommunisere fremover. Han ønsker ikke å skrive blogg eller drive med informasjon via facebook. - Jeg kommer til å benytte meg av Mat-nytt, hvor jeg skrive en leder til hvert nummer. Ellers vil jeg fortsette som vanlig med møter og så videre, og jeg ønsker å se alle og fungere som en lyttepost.

6 Instituttlederen brukte en metafor fra hydrodynamikkfeltet for å beskrive hvordan et institutt kan drives. Han ser seg selv som en lagleder, og pekte på det såkalte tolagssystemet i hydrodynamikk med et vannsjikt og et luftsjikt, og hvordan det kan være turbulens mellom dem på grunn av ulikheten, men at begge er like nødvendige. Som fremtidige og nåværende utfordringer ble rekruttering trukket frem, og hvordan vi kan holde på talentene, få gode og matematikkglade lærere ut i skolen og utforming av forskningsstrategien fremover. - Jeg synes det er positivt at Sigmund Grønmo har sagt at han ønsker å frigi mer midler til forskning. Dette er svært viktig for å kunne ha handlingsrom som innebærer penger, frihet og satsing. Vi må også huske å søke midler gjennom Frinat, Småforsk og bruke andre slike muligheter for å øke tilskuddet til forskningen vår. - Trivsel er viktig Berntsen snakket også mye om arbeidsmiljø, og at det er viktig å trives på jobben. - Jeg har kjent litt på presset allerede, men jeg prøver å snu det til noe positivt og tenke at jeg har muligheten til å hjelpe folk i hverdagen. Det er mye som må gjøres, og beslutninger som må tas, men det er likevel viktig å ha det hyggelig og ta seg tid til å spise lunsj sammen. I etterkant av presentasjonen var det mange av de ansatte som hadde spørsmål og kommentarer til sin nye leder. Blant andre Helge K. Dahle ønsket å kommentere videre på temaet forskningsmidler. - Det har blitt diskutert rundt begrepet handlingsrom på fakultetet, og ledelsen ser på muligheten for ekstrabevilgninger som lik null. Dahle understreket at instituttet er avhengig av eksterne midler fra for eksempel NFR og EU-midler for å kunne utvikle seg videre. - Det er behov for å styrke de frie midlene. Grunnforskningsmidler er tilgjengelige, men det er viktig å være aktive for å få eksterne midler. Et tips er å knytte søknader opp til tematiske prosjekter. På spørsmål om hva som skjer med stillingene etter Magne Espedal og Petter Bjørstad, svarte Berntsen at prosessen er i gang. - Dette vil bli tatt opp på gruppemøter, og vi må definitivt fylle det handlingsrommet og tenke over hva vi vil med ABM-gruppen. Når det gjelder CIPR, og Esepdals rolle der har Harald Høyland trådt inn, men i en annen rolle enn den Magne hadde. Matematisk institutt er nå færre i antall, men vi er ikke mindre viktig av den grunn. Tekst og foto: Anniken Gjesdahl

7 Det skjer Avsluttende mastergradseksamener Mona Christin Mossestad og Håvard Goodwin Olsen skal begge ha avsluttende mastergradseksamen i Statistikk Dataanalyse tirsdag 25.mai. Mossestad begynner kl , og tittelen på hennes oppgave er: Markovmudulerte Poisson-prosesser som modellar for dykketidsdata. Olsen starter kl , og hans oppgave er titulert Punktprosessmodeller for linjetransektdata. Begge presentasjonene skal være i Auditorium Pi, Carl Godskes Hus. Helene Hisken Pedersen skal ha mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Hydrodynamikk onsdag 26. mai kl i Auditorium Pi. Tittelen på hennes oppgave er: Internal Pressur Gradient Errors in σ-coordinate Ocean Models: The Finite Volume and Weighted Approaches. Kandidatene gir først en halvtimes presentasjon av oppgaven som er åpen for alle, fulgt av en lukket eksaminering. Seminar i selvvalgt emne PhD-kandidat innen Anvendt og beregningsorientert matematikk, Maria Elenius, avholder seminar i selvvalgt emne tirsdag 25.mai kl i rom 534, Carl Godskes Hus. Tittelen er: Stability of miscible displacment. Evalueringskomitéen består av Inga Berre og Hans Munthe-Kaas. Alle er velkomne! Disputas PhD-kandidater i Anvendt og beregningsorientert matematikk Abul Fahimuddin og Inge Skjælaaen disputerer for PhD-graden henholdsvis torsdag 27. mai og fredag 28. mai, begge kl i Aud. Pi, Carl Godskes hus. Tittelen på Fahimuddins avhandling er 4D Seismic History Matching Using the Ensemble Kalman filter (EnKF): Possibilities and Challenges. Veiledere: Trond Mannseth, Sigurd Aanonsen og Morten Jakobsen. Første opponent: Professor Dr. Karl D. Stephen fra Heriot-Watt University, Skottland. Andre opponent: Professor Dr. Olwijn Leeuwenburgh fra TNO, Nederland. Tittelen på Skjælaaens avhandling er Mathematical Modeling of Microbial Induced Processes in Oil Reservoirs.

8 Veiledere: Magne Espedal og Terje Torsvik. Første opponent: Professor Dr. Hong Wang fra University of South Carolina, USA. Andre opponent: Dr. Ing. Lars Høier, NTNU. Disputasene er åpne for alle. Ny mastergrad Arne Vestrheim: Mål for asymmetri og kurtose. Arne Vestrheim hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk Dataanalyse 10. mai. Veileder: Ivar Heuch. Ny doktorgrad Tore Selland Kleppe: Integrating Out the Unknown: Four Papers on Likelihood Estimation in Non-Gaussian Latent Varible Models. Tore Selland Kleppe disputerte for PhD.- graden fredag 14. mai. Veiledere: Hans Julius Skaug, Dag Tjøstheim og Sigurd Aanonsen. Fra venstre: disputasleder Helge Tverberg, førsteopponent Siem Jan Koopman, andreopponent Roman Liesenfeld, internt komitémedlem Ivar Heuch og kandidaten Tore Selland Kleppe.

9 Ledige stillinger Fire stipendiatstillinger, Matematisk institutt Det er ledig fire stillinger ved instituttet som stipendiat for fire år. Dersom det er kvalifiserte søkere med bakgrunn innen Anvendt og beregningsorientert matematikk vil to av stillingene gå til den gruppen, utover det er det åpen konkurranse mellom instituttets fagfelt. Søknadsfrist er 10. juni. To stipendiatstillinger, Matematisk institutt To stillinger utlyste, begge for en periode på tre år. Den ene er på prosjektet Development and Analysis of Vertically Averaged Models in Porous Media, VAMP. Den andre er knyttet til det nyopprettete forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) innen CO2-lagring, SUCCESS. Det søkes etter kandidater med kompetanse innen numerisk matematikk, programutvikling, simulering og modellering av strømningsprosesser i porøse medium. Søknadsfrist 15. juni. Seismic imaging research scientist, SINTEF We seek one candidate with university education (preferably Ph.D) within geophysics, physics or mathematics. The ideal candidate will have several years of experience with advanced seismic imaging and velocity model building (e.g., full-waveform inversion, RTM, Beam migration, wave-equation migration). She/he should have excellent skills in scientific programming and numerical analysis. Application deadline is 24 May. Postdoktor i statistisk modellering, Tromsø Det er ledig stilling som postdoktor ved Havforskningsinstituttet I Tromsø. Stillingen er et tre års engasjement, og er plassert i faggruppen Dyphavsarter. Kandidaten må ha doktorgrad i økologi eller statistikk og det søkes spesielt etter en person med dokumentert erfaring i populasjonsøkologi, romlig økologi, romlig modellering og statistisk modell valg. Søknadsfrist 30.mai.

10 Matematikk - humor

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 10 August 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Velkommen til nytt semester. Det er godt å se at instituttet fylles med

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 11 September 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Nå er det alvor. I budsjettforslaget for 2012 for Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis.

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 September 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, I mai hadde vi et allmøte der fullføring av flyttingen inn i Realfagbygget

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene

april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 Nomadene april 2013 NUMMER 4 ÅRGANG 45 F Nomadene De var unge forskere, drevet av eventyrlyst og ønsket om å fordype seg i egne faglige perspektiver. Men så var det å komme seg hjem igjen. Side 12 17 [annonse]

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Med en doktor i magen

Med en doktor i magen NYE Med en doktor i magen FORORD Første utgave av publikasjonen Med en doktor i magen kom i 1991. Den versjonen du nettopp har åpnet (og sterkt tilrådes å lese), er den nyeste og reviderte utgaven, oppdatert

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2014

NYHETSBREV DESEMBER 2014 NYHETSBREV DESEMBER 2014 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Mandag 01. desember

Detaljer

Når forskere blir aktivister

Når forskere blir aktivister februar 2009 NUMMER 2 ÅRGANG 41 F Med fakkelen i bakhånd Når forskere blir aktivister Politisk aktivisme særpreger ikke akademia i dag. Men Den enkelte jevne forsker saker får fører forskerne ikke partipolitisk

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NR. 13, 30. APRIL 2012 2 INFORMASJON 3 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 4 LØSNING FOR OBDUKSJON OG DISSEKSJON 5 NY RUNDE MED ORGANISERING 6 ET FELLES BYGG

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer