HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST"

Transkript

1 HØSTSEMESTERET 2008 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE. 3 FAGPERSONALE.. 8 GJESTELÆRERE.. 23 BACHELORPROGRAM I KUNSTFAG.. 28 Åpent program for BA studenter 2. og 3. studieår. Emner høsten 2008 Fordypningsgrupper Presentasjonsforum ÅPEN UNDERVISNING FOR BA OG MA STUDENTER 79 Teoriseminar MASTERPROGRAM I KUNSTFAG 81 Prosjekt (1. sem. MA1) Prosjekt (3. sem. MA2) BIBLIOTEK 82 2

3 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE BA Kunstfag 180 studiepoeng Studieleder: Høgskolelektor Anne Thomassen Førstesemesteransvarlig: Høgskolelektor Dyveke Sanne Treårig bachelorstudium som gir den enkelte student innsikt i Kunstfagenes egenart og historie samt samtidskunstens mer generelle virkefelt. Studiets fordypningsområder er tekstilkunst, keramisk kunst, grafisk kunst, og metall- og smykkekunst. Disse fagområdene ivaretar og utvikler kunstartens egenart, historie, tradisjon og samtid. I tillegg undervises det i kunstteori, form/skulptur og tegning. Studiet bygges opp av første semester som har et fast obligatorisk program der det veksler mellom felles kunstnerisk innføring til studiet, både praktisk og teoretisk, samt introduksjon til de ulike fagområdene. Etter første semester velger studenten selv sitt eget studieløp ut fra en åpen emneplan der faglig spesialisering og profesjonsorienterte kurs gir grunnlaget for kunstnerisk praksis som er studentens eget atelier arbeid. Siste semester vil være fokusert mot BA eksamen. Bestått eksamen gir grunnlag for å søke videre på Mastergradstudiet enten ved KHiO eller andre tilsvarende utdanningsinstitusjoner. Studiet i Kunstfag er komplekst og variert. Det reflekterer kunstnerisk virksomhet i forhold til samfunnet og en kunstscene som er i konstant utvikling. Studentene skal innenfor dette feltet utforme individuelle kunstneriske uttrykksformer. Det sentrale er utviklingen av egen kunstnerisk praksis. I tillegg vektlegges evnen til å presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres kunstneriske arbeid. Dette arbeidet støttes av veiledning, individuelt eller i gruppe, og av den teoriundervisningen som er felles for kunstfagene, i tillegg til den teorien som utvikles innenfor de ulike fagområdene tekstilkunst, keramisk kunst, grafisk kunst, og metall- og smykkekunst. Deler av studiet kan taes i utlandet gjennom skolens utvekslingsavtaler. 3

4 Metall- og smykkekunst Dette er landets eneste høyere kunstutdanning med hovedvekt på metallfag. Kjerneområdene er i dag; smykker, objekter og utsmykkingsprosjekter. Utdanningen baseres på kunstfaglig teori og metoder i tillegg til kunnskap om form materialer og teknikker. Det oppmuntres til eksperimentering og undersøkende virksomhet. Erfaringsmessig er det ofte i verkstedene at ideer oppstår og tar form. Derfor tilbyr vi grunnleggende opplæring og mulighet for spesialisering i et bredt spekter av metallbearbeiding som gullsmedteknikker, støp, smiing, sveising, patinering mm. En del undervisning er tematisk basert og det avholdes forskjellige workshops og seminarer. Studiet innebærer drøfting av ideer, mål og mening, estetiske virkemidler, symboler og tegn. Keramisk kunst Denne kunstarten er mediespesifikk. Det arbeides med keramikk i alle de kunstneriske kategoriene vi finner i kunsthistorien, både objekter og installasjoner som primært har kunstnerisk funksjon, og slike som forholder seg til en bruksfunksjon. Det bygges på internasjonale/globale tradisjoner, og da ikke bare på vestlige. Et hovedarbeidsområde er arkitekturrelatert keramisk kunst, først og fremst i flaten, men også som tredimensjonalt utformede arbeider. Studieretningen bruker en del digital teknologi både i arbeide med utsmykningsutkast og direkte i forbindelse med for eksempel trykking av bilder og tekst på keramiske arbeider. Den faglige bredden ivaretas i den forstand at man på den ene siden kan velge designorienterte kunstneriske uttrykk, på den andre siden friere kunstneriske uttrykksformer. Grafisk kunst Grafisk kunst er en kunstart med røtter langt tilbake i menneskehetens historie. Kunstartens utvikling utgjør en viktig del av fagundervisningen, siden flere av utviklingens faser er representert i dagens grafikk gjennom tradisjon og teknikker som fortsatt gjør krav på vital interesse, i brytningen mellom kunst og design og i møtesteder for ulike teknologiske prosjekter. Grafisk kunst har fortsatt levende røtter i teknologi som ble utviklet ut fra enkle prinsipper for mangfoldiggjøring i oldtiden, og paradokset ved at man kombinerer det unike med mangfoldiggjøring har i dag en like magisk tiltrekningskraft som for hundre eller tusen år siden. I hovedsak handler grafikk om tresnitt eller høgtrykk, metalltrykk eller dyptrykk, litografi eller plantrykk og silketrykk. Tradisjonelle teknikker prioriteres for å ta vare på og utvikle individuelle ferdigheter med basis i tegning og form og begrepsutvikling knyttet til billedspråk. Møtet med de langsomme grafiske teknikker gir en utmerket grobunn for en slik språkutvikling. Om man ønsker å integrere ulike andre overføringsprosesser, gir digital teknologi en mengde muligheter. Vi arbeider i spennet mellom bildet, den kunstnertrykte boka og inn i området for bokdesign. Et samarbeid med profesjonelle formgivere av bøker og med fagmiljøet ved Fakultet for design, er under utvikling for bla. å gjenoppta bruken av tradisjonell typografi. 4

5 Tekstilkunst Studieretning tekstil formidler kunnskap, historie, tradisjon, ny teknologi, material-, verktøy-, og kunstteori fra den tekstile og samtidige kunstscenen. Den faglige profil vektlegger metodiske og analytiske ferdigheter. Målet er at studentene utvikler en kritisk bevissthet i forhold til valg av virkemidler til et individuelt kunstnerisk uttrykk. Fagområdet tilbyr fordypning i vev og stofftrykk. Innenfor begge fagfeltene satses det på ny teknologi både på verktøy- og materialsiden. Studieretning tekstil tilbyr både grunnleggende opplæring og spesialisering innenfor disse områdene, deriblant silketrykk og datastyringssystemer for vev. Det tilbys kurs i innfarging av tekstile fibre, tekstil som medium og tekstilhistorie. Undervisningen kan bygges opp omkring tema som f.eks. tekstil - kropp, tekstil - rom, tekstil - samfunn og tekstil - teknologi. Den faglige spesialiseringen gis gjennom kurs, workshops, seminarer og veiledning og skal gi studentene kunnskap om verktøy og metoder som sammen med atelierarbeid danner utgangspunkt for egen kunstnerisk praksis. Opptak Opptak skjer på grunnlag av opptaksprøver og generell studiekompetanse. Søkernes rangeres i forhold til resultatene av opptaksprøvene. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. 5

6 MA Kunstfag 120 studiepoeng Toårig masterstudium. Studieleder: Teori-koordinator: Holger Koefoed Fullført utdanning gir graden Master i Visuell Kunst. Mastergradsstudiet i Kunstfag utdanner selvstendige og profesjonelle kunstnere. Studiet åpner opp for både fagspesifikt og interdisiplinært arbeid; man kan fordype seg innenfor feltene tekstilkunst, keramisk kunst, grafisk kunst, metall- og smykkekunst og områder som ligger mellom disse. Studenten sees på som en viktig bidragsyter, og det forventes at hun tar aktivt del i studiet, både faglig og sosialt. Mastergradsstudiet består av tre hoveddeler: - Kunstnerisk praksis - Etablering og utstilling - Teoretiske emner Kunstnerisk praksis Kjernen av studiet består av kunstnerisk arbeid. Denne delen av studiet består av atelier- og verkstedsarbeid, individuell veiledning, gruppearbeid, diskusjoner og studentpresentasjoner. Hver student har en hovedveileder. Etablering og utstilling Arbeid med avgangsutstilling og katalog, samt estetiske og praktiske problemstillinger knyttet til utstillingsvirksomhet og distribusjon. Kurs og forelesninger som handler om å etablere seg som kunstner, med fokus på både fagpolitiske, praktiske og økonomiske. spørsmål Teoretisk emner Teoriundervisningen bygger opp under kunstnerisk praksis. Den består av forelesninger, seminarer og diskusjoner om aktuell kunstteori og kunsthistorie, samt arbeid med tekst og skriveundervisning Skriveundervisningen foregår som kurs og som individuell veiledning med både eksterne og interne lærere. 6

7 Eksamener Det avholdes to eksamener i løpet av masterstudiet. Begge vurderes med bestått/ikke bestått. - Første eksamen holdes i slutten av 1. semester, og er en evaluering av forprosjektet: Studenten presenterer sitt kunstneriske prosjekt sammen med en relevant tekst på opptil 5 sider. - Andre, avsluttende eksamen holdes på slutten av 4. semester. Den består av presentasjon av kunstnerisk prosjekt og en relevant tekst på opptil 10 sider. Opptak Krav for opptak er bestått Bachelor-grad innenfor fagfeltet, eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. Søkerne vurderes ut fra en prosjektbeskrivelse av MA-prosjektet, dokumentasjon av tidligere arbeid, og intervju. Opptaket foretas av representanter fra kunstfeltene, ekstern kunstner, studieleder og studentrepresentant. 7

8 FAGPERSONALE Tiril Schrøder Dekan Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil E-post: Kompetanseområder: Billedkunst Kunstfag Utdannet på kunstakademiene i København, Oslo og Hamburg. Hun jobber med collager i form av tegning, tekst og datamanipulasjon, med utgangspunkt i dame- og interiørbladers idealmennesker. Schrøder har hatt en rekke utstillinger, blant annet separatutstilling på Stenersenmuseet og i prosjektrommet på Kunstnernes Hus. Schrøder er innkjøpt av Norsk Kulturråd, Nasjonalgalleriet og Museet for Samtidskunst. Utdannelse: Hochschüle für Bildende Künste, Hamburg, Tyskland Statens Kunstakademi, Oslo, Norge Det Kongelige Danske Kunstakademi, Avd. for Teori og Formidling, (cand. philos i kunstteori og formidling) København, Danmark , Hennes CV kan leses på (Kunstnerregisteret Tiril Schrøder) Hege Bratsberg Høgskolelektor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Høgskolelektor på Fakultet for Visuell kunst. Det viktigste ansvarsområde, er å være med på å åpne det tekstile feltet for studentene, formidle kunnskap om konstruksjons-prinsipper for vevde flater, om redskaper og om materialer; og å sette studentene i stand til å gjennomføre sine individuelle prosjekter. Ved siden av min undervisningsstilling sitter jeg i styringsgruppen for Byggetrinn 2. Produserer stoffer i samarbeid med industrien. Disse syes opp til enkle produkter. Utviklingen innen ny tekstil-teknologi er et av mine store interesseområder. Det har skjedd en eksplosiv utvikling som revolusjonerer muligheter innen alt fra arkitektur og rom-industri til til sport og fashion, og også for kunsten. Det er interessant, men også til dels skremmende å se hvordan vi mennesker ikke lenger bare kan forstå oppbyggingen av naturen, men nå er kommet så langt at vi selv kan bygge opp materie med egenskaper etter eget ønske på mikro- og til og med på nano-nivå. 8

9 Karen Disen Høgskolelektor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Høgskolelektor med hovedansvar for fagområdet Ornament. Karen Disen emner i komposisjon og improvisasjon, i tillegg til undervisning i ulike komposisjonsemner ved klær og kostymedesign, visuell kommunikasjon, interiør- og møbeldesign på Fakultet for Design. Den visuelle tenkning, - se og vurdere komposisjonselementer i skisser og arbeidsprosesser er hennes faglige hovedinnfallsvinkel. Å komponere er en prosess der en selv lager forutsetningen og gjør kontinuerlig valgte endringer for å møte den intensjon/fornemmelse som lar prosess/verk nå sin form. Det å jobbe bevisst og metodisk med visuelle fenomen gir større rom for improvisasjons muligheter. Disen har spesielt erfaring fra oppbygging av ornamenter. Det å lage, - å kunne omforme materialer til uttrykk, forsøke å se fortid og fremtid, møte mennesker med visuelle, gjerne estetiske, overraskelse er hun opptatt av og interessert i. Disen er smykkekunstner, i tillegg lager hun utsmykkinger, fat, grafikk og ting. Hun har diplom fra SHKS Metall i -85 og undervist i Ornament (tegning) siden -89. Det har gitt henne en fabelaktig visuell komposisjons trim. 9

10 Steinar Elstrøm Høgskolelektor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Er utdannet fra SHKS, Oslo og Statens Kunstakademi Separatutstillinger: Galleri 27 Oslo (1991), Kunstnerforbundet Oslo (1994), Kunstnerforbundet Oslo (1998). Gruppeutstillinger: Unge Kunstneres Samfunds jubileumsutstilling (1981), LNM-20 års jubileumsutstilling (1988), Juniutstillingen Kunstnerforbundet Oslo (1989), Sakrale motiv i norsk billedkunst (1990), "Nyervervelser 89-91" Museet for samtidskunst Oslo (1991), Kunstnerforbundet Oslo (1994), Kunstnerforbundet Oslo (1998). Utsmykninger: Holtet videregående skole (2000). Innkjøpt av: Norsk kulturråd, Museet for samtidskunst, Utenriksdepartementet. Marit Gulbrandsen Førsteamanuensis (50 %). Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Er utdannet fra SHKS, Oslo Mitt ansvarsområde og min kompetanse er knyttet til tekstile problemstillinger. Tekstil er et samlebegrep for et mangfold av materialer og ulike teknikker. I dette mangfoldet er mitt spesialfelt stofftrykk. Jeg ønsker å bidra til å utvide studentenes vokabular i møte mellom ideer som formuleres kombinert med utforskningen av materialenes og trykkteknikkenes muligheter. Utstillingsvirksomhet fra gallerier og museer i Norge og utlandet. Har vært engasjert i utsmykkingsprosjekter. Jeg inspireres av andre kunstuttrykk som litteratur, film og musikk. Har interesse for artist books og håndlaget papir. Mest av alt engasjeres jeg av relasjoner mellom mennesker; vår sårbarhet og utsatthet i en vanskelig verden. 10

11 Ingjerd Hanevold Professor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Professor på Fakultet for Visuell kunst, og underviser ved fagretning metall- og smykkekunst. Mine fordypingsområder er innen smykker, symboler og rituelle objekter. I tillegg underviser jeg generelt innen kunstfag med vekt på formgiving, metallbearbeiding og arbeidsmetodikk. Jeg arbeider først og fremst med smykker, som utvikles på verkstedet fra ide til ferdig gjenstand. Smykkene presenteres gjennom gallerier i Norge og i utlandet, både som separat- og i gruppeutstillinger. Det passer meg å jobbe i små formater som gir relativt raske resultater, i motsetning til langsomme mentale prosesser som jeg ofte befinner meg i. Jeg er også opptatt av å få til etableringen av en malinesisk smykkesamling i museet i Bamako, hovedstaden i Mali. Med hage som hobby kan jeg observere vekstprinsipper, formutvikling og farger på nært hold. Jeg blir aldri lei, et lite Utopia. Det handler om forandringer og utviklingsprosesser, noe vi også utsettes for hele tiden! Danuta Haremska Førsteamanuensis (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis med ansvarsområde: utsmykking/stedspesifisert kunst med tilknytning til metall- fordypnings område. Jeg jobber med skulptur, tegning, installasjon. Arbeidene mine problematiserer en primær følelse av allmenn karakter, alle levende veseners behov for vern. Kommer fra Polen med master studie fra Kunstakademiet i Poznan. Jeg føler meg veldig rik ved å ha to ståsteder i to kulturer. Jeg har hatt flere separate og kollektive utstilinger her i Norge og i Tyskland, Polen, Finland, Island, Japan. Mine arbeider ble kjøpt av Nasjonalgalleriet i Oslo, Nord- Trøndelag Fylkesgalleri, Asker Kommune, Nasjonal Museum i Nürnberg og Berlin, Nasjonal Skulptur Galleri i Oronsko i Polen og Kunstmedalje Museum i Wroclaw i Polen. Jeg har utført flere oppdrag i offentlig rom: Leif Høegh & Co. AS, Hovedkontor, Oslo; Ungdomspsykiatrisk Klinikk i Oslo; Foldevegg utsmykking i Ungdomsskole i Larvik. 11

12 Dag Hofseth Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Fagansvarlig for grafikk, og tidligere rektor på SHKS. Arbeider med maleri og grafikk. Utdannelse fra Universitetet i Oslo og Statens kunstakademi. Har hatt utstillinger i Galleri 27, Kunstnerforbundet; Galleri K og i Galleri Norske Grafikere. Dessuten en del vanlige gruppeutstillinger. Fagansvarlig for grafikkstudiet i en årrekke og har, sammen med Guttorm Guttormsgaard, hatt ansvaret for et par bøker om grafikk. Har de siste årene arbeidet med å bygge nettverk i Kina for utveksling av utstillinger, studenter, lærere og tanker og ideer. Å arbeide med visuelle uttrykk i tegning, maleri og grafikk gir meg den sterkeste fornemmelse av identitet, bevegelse og dynamikk. Tiden er verken stille eller i bevegelse. Det er vi som beveger oss. Jeg har verksted og atelier i Grue Finnskog med en vidunderlig utsikt over Glåmdalen, og med vannspeilet flere kilometer borte. Jeg samler på kinesisk kunst og orientalske tepper. Poul Johannes Jensen Professor i 37,5 % stilling, tilknyttet fagområdet keramikk Fakultet for visuell kunst Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Diplom fra SHKS, keramikk Undervist ved SHKS og BKHS i perioder på 80`tallet. Prof. II ved keramikk Designsjef/kunstnerisk leder ved Porsgrunds Porselænsfabrik A/S Dekan ved KHiO BA ansvarlig ved Kunstfag Keramiker, som arbeider med keramisk og keramiske utsmykninger. Arbeider for det meste i porselen og vedfyrt steingods. Noe med støpt glass. Områdene er: - utsmykking i det offentlige rom - funksjonelle unika produkter - industridesign Siste store utsmykning ble avduket 5.okt på Ullevål universitetssykehus. (Samarbeide med billedkunstner Anne Marie Wilhelmsen). Mange utstillinger i inn- og utland. I Norge bl.a. 2 ganger i Kunstnerforbundet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. I utlandet bl.a. Kassel i Tyskland, Faeza i Italia og London i England (Victoria & Albert Museum). Innkjøpt til alle kunstindustrimuseene i Norge, Kunstindustrimuseet i København i Danmark og Victoria & Albert Museum i London, bl.a. Er opptatt av å kombinere forskjellige materialer og teknikker, og å samarbeide på tvers av faggrenser. Musikkelsker. 12

13 Arne Magnus Johnsrød Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Stilling som 1. amanuensis ved kunstfag, med metallkunst som fagområde. Underviser på alle årstrinn innen mitt fagområde og veileder studenter innen BA og MA - studiet. Har spisskompetanse innen overflatebehandling av kunstobjekter, kunststøpeteknikker og sølvkorpus. Har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland med egne arbeider. Arbeider med avslutningen på en doktorgradsavhandling med tittel " Mikrobiell patinering av metaller, og parallelt med en utstilling som baserer seg på foto av mikrolandskapet som oppstår under prosessen. Arbeidet skal være avsluttet innen Jeg er tilknyttet som professor II ved masterstudiet, avd. for tradisjonskunst, Høyskolen i Telemark, hvor jeg foreleser om teoridannelser innen folkekunsten i kontekst vitenskapsteori. Anne Knutsen Førsteamanuensis (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis i 50 % stilling med ansvar for undervisning og veiledning på fagområde tekstil Mitt ansvarsområde er intromodul/ vev i samarbeid med Hege Bratsberg, fordypningsmoduler og tematiske moduler innenfor fagfeltet tekstil og veiledning av BA og MA studenter I min øvrige kunstneriske virksomhet bygger jeg tekstile flater av tråd, lys eller andre materialer som jeg installerer i rom eller som rom. Arbeider også som kunstnerisk konsulent i utsmykkingsutvalget for Nytt Operahus. 13

14 Holger Koefoed Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag 1. amanuensis med ansvar for kunsthistorie og teori. Født Kunsthistoriker (mag.art), utdannet ved Universitetet i Oslo (med støttefag: filosofi og klassikkarkeologi). Har skrevet en rekke bøker om norsk og nordisk kunst. Har en bred yrkeserfaring innen kunstformidling, men har vært ansatt ved Nasjonalgalleriet (fra 1978) og Museet for samtidskunst ( ) i før jeg kom til KHiO i Arbeider i grenseområdet design, kunsthåndverk og kunst. Min faglige aktivitet består bl.a. å forske/formidle kunst i alle former. Jeg har 2006 avsluttet et forsknings prosjekt, et tverrfaglig prosjekt (med papirkonservator Kari Greve, Nasjonalmuseet), på Lars Hertervigs sene kunst på papir Mitt bidrag har særlig vært rettet mot hans tilknytning til kvekerbevegelsens pietistiske tro. Utstillingen og katalogen: Fragmenter: Lars Hertervigs sene kunst på papir , har vært vist på Rogaland og Bergen kunstmuseum samt Nasjonalmuseet 2005/06. Har forskningsfri for å fullføre en ny monografi om Lars Hertervig basert på resultatene fra dette forskningsprosjektet som avsluttes i løpet av De årene som jeg har igjen på KHiO, har jeg tenkt å konsentrere med om de materialbaserte fagene og problematikk rundt materialitet, verksted, medium og kunstens mange bruksdimensjoner. Jeg er for å være tilknyttet en høgskole som har et bredt tilbud til studentene der nettopp ikke den materielle kulturs uttrykk er utradert. Referanserammene er selvsagt det som skjer på de forskjellige kunstscenene. I regi av KHiO kommer en fagbok laget rundt Peter Butenschøns seminardag ved Kunstfags seminar den 15. oktober 2004 kalt: Kunstene og det mediespesifikke, som jeg har redigert. Vi arbeider med ny fagbok i samme serie med Knut A. Bull: Ny diskurs for kunsthåndverket og de materialbaserte kunsten. Holger Koefoed (b. 1945) Associate professor at the National Academy of the Arts, Oslo, at the Faculty of Visual Arts/Arts and crafts. He has headed the Institute of Humanities from Art historian with degree from the University of Oslo (1972). He has written books on different themes from Norwegian and Nordic history of art, especially from periods of romanticism and modernism. As an author he has also won international acclaim for his books on art for children and a book on Aphrodisiac Cooking. He has worked as editor of art-books, and also as a senior lecturer and curator at the Norwegian National Gallery and the National Museum of Contemporary Art (Oslo) from He curated the exhibition on the romantic painter Lars Hertervigs late works and was shown in Stavanger, Oslo and Bergen in The two lectures/seminars given in China 2006 were about two outsiders in Norwegian art: the well known early modernist painter Edvard Munch ( ) and the almost unknown: Lars Hertervig ( ). Both are extremely interesting artists from the point of view of the individual and the collective. 14

15 Kirsten Kokkin Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis, skulptur klassisk modeller Født 1951 i Oslo, utdannet ved SHKS, Statens Kunstakademi, Kunsthøgskolan i Stockholm. Studert og arbeidet med skulptur siden Arbeidet i Norge, Sverige, Australia, Italia og USA. Hadde sin første store utsmykning på Idrettshøyskolen i Oslo, med skulpturen "JOY" i Siden 1985 har hun arbeidet med oppdragsbasert virksomhet og utstillinger. Har undervist ved KHIO siden 2000 på institutt for Form, i figurativ skulptur. Siden 1987 bodd og arbeidet i USA, og deler i dag sin tid mellom Oslo og USA. Arbeidene er fokusert rundt den figurative skulpturen. Hun arbeider helst med figurer i bevegelse, eller aktstudier og portrettet. Hun er opptatt av formens bevegelse i rommet og det hun kaller "skulpturens hemmelige språk". Kirsten Kokkin er en anerkjent kunstner som har vakt internasjonal oppsikt. Hun figurerte 2006 i mediene med store oppslag rundt kontroversen med skulpturen Triangel i Loveland i USA. Kirsten Kokkin har fått den ære å få sin skulptur av kronprinsesse Märtha installert som den femte skulpturen som er oppført i Slottsparken. Skulpturen ble gitt som en gave fra Stortinget til HM Kong Harald i anledning hans 70-årsdag. Skulpturen av Märtha er allerede installert foran den norske ambassaden i Washington D.C. Fra før står hun for en rekke kjente skulpturer som portrettbysten av tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, flere av skulpturene utenfor Ekebergrestauranten, og for tiden holder hun på med et allerede medieomtalt monument av Ole Einar Bjørndalen. Ole Lislerud Professor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Professor ved fagområdet Keramikk. Hovedfokus på undervisning innen områdene Kunst i Arkitektur / Stedsrelatert Kunst. Min FoU virksomhet er basert på utvikling av digitale teknikker til noe som er så gammeldags som glass, metall, tekstil, lerret og keramikk. Digitale teknikker har tilført de materialbaserte kunstfagene nytt potensial og utfordringer spesielt innefor arkitektur. Mitt mål å skape forståelse for at kunst laget i keramikk har sin plass i samtidskunsten. Hjemmeside: 15

16 Bror Mikkelborg Høgskolelektor (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Høgskolelektor som underviser i litografi på avdeling for grafikk. Veileder og er involvert i forskjellige komiteer. Grafiker, og jobber primært som trykker for eksterne kunstnere. Utdanninger: Århus kunstakademi. Jydske kunstakademi. Hospitant SHKS rader/lito. Ansatt siden Har vært gjestelærer på Statens kunstakademi i Oslo. Kunstakademiet i Bergen. Kunstakademiet i Trondheim. Nordnorsk kunst og filmskole og hatt kurs i litografi på norske grafikeres verksted i Oslo. Mitt spesialfelt er håndpressetrykking av litografier i stort format, å strekke teknikken så langt det lar seg gjøre. Ser på meg selv like mye som håndverker som billedkunstner, og har i mange år samarbeidet med en rekke kunstnere innen grafikk prosjekter. Haico Nitzsche Førsteamanuensis (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobil: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Født , Ulm Tyskland. Keramikk udanning Mesterskolen i Landshut. Arbeidet som designer og keramiker på Gustavsbergs Fabrikker på Stig Lindbergs Atelier, har vært lærer på National Design Inst. of India, har jobbet som designer og driftleder på Søholms Fabrikker i Danmark, eget atelier siden 80-tallet først på Bornholm, nå i Drøbak, Norge. Ansatt siden 93 på SHKS/ KHiO. Arbeider i den gamle tradisjonen å imitere materialer å tilføre dem nye uttrykk. Til dette bruker jeg ofte glasurer og trykketeknikker som boktrykk og silketrykk ofte på tredimensjonale former fra hverdagen, som skjorter, vesker, aviser og lignende. Se min webside: 16

17 Heidi Sand Førsteamanuensis (80 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon Mobiltelefon: E-post: Hjemmeside: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis for fagområdet Metall og smykkekunst Utdannelse: Haystake Mountain School for Crafts Maine USA 1985, SHKS Metall , State University of New York College at New Paltz USA 1984, Svennebrev gullsmed Separatutstillinger: Kunstnerforbundet Oslo 1995, "Tendenser" Galleri F15 Moss 1997, Akershus kunstnersenter Lillestrøm 2002, Kunstnerforbundet Oslo 2006, Galleri Format Bergen En rekke gruppeutstillinger, prosjekter og festivaler i inn- og utland samt deltakelse ved års- eller landsdelsutstillinger fra 1985 og fram til i dag. Utsmykninger: Fantoft omsorgshjem Bergen 2004, St. Olavs hospital Trondheim Innkjøpt av: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Trondheim 1987, Vestlandske Kunstindustrimuseum Bergen 1987, Röhsska Konstslöjdmuseet Göteborg 1989, Kunstindustrimuseet i Oslo 1991, Norske Kunsthåndverkeres innkjøpsfond for kunstindustrimuseene , Norsk Kulturråd , Pilotgalleriet - Akershus Kunstnersenter Strømmen , Radiumhospitalets kunstforening Oslo 2005, Utenriksdepartementet Oslo Dyveke Sanne Høgskolelektor (50 %). Ansvarlig for 1.semester BA kunstfag Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Utdannelse: Statens lærerskole i forming Oslo ( ), SHKS ( ), SHKS ( ), Statens Kunstakademi ( ) Separatutstillinger: Galleri UKS Oslo (1993), "Dixi" Langesgt. 1 Oslo (1995), Galleri UKS Oslo (1998) Gruppeutstillinger: "Perspektiv på papir" Maihaugen Lillehammer (1989), "Omriss" Galleri Vognremissen Oslo (1990), Galleri Aktuell Kunst Oslo (1990), "Mitt seneste blad" Galleri F15 Moss (1991), "Unge norske kunstnere" Statens Kunstakademi Oslo (1992), "Copenhagen Photo Week" Huset København (1992), Avgangsutstilling Statens Kunstakademi (1993), Akershus Kunstnersenter Lillehammer (1997), "Den andre kunsten" Galleri UKS Oslo (1997), "Walk on"- Asker 2000 års markering (uterom) (2000), "Grannland Norge" Sverige (2000). Utsmykninger: Rikshospitalet Oslo (1989), Vestfold sentralsykehus (2000), Nye Rikshospitalet Oslo (2000), Rogaland teater Stavanger (2001). 17

18 Erik Solheim Høgskolelærer (50 %) Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Høgskolelærer for fagområdet Grafikk. Modulsundervisning i litografi og digital print, samt veiledning av studenter på BA- og MA-nivå. Utdannet grafisk designer SHKS 78/82 og har praksis som tegner og grafiker. Praktiserer som grafiker med litografi som spesialområde, med eget kunstnerisk arbeid og i samarbeid med en rekke grafikere og billedkunstnere. Min spesielle faglige kompetanse omfatter LITOGRAFI. En grafisk teknikk jeg i en årrekke har praktisert ved skolens litografiverksted. Fortrinnsvis i samarbeidsprosjekter med etablerte billedkunstnere. Litografiverkstedets historie er enestående og omfangsrik, og de erfaringer jeg har fra denne historie, anser jeg som min spisskompetanse. De senere år har min interesse for digital billedbehandling benyttet for fremstilling av Grafisk kunst vært økende. Jeg ser på DIGITAL PRINT som et område med et stort utviklingspotensiale, som kan likestilles med de øvrige grafikkteknikker, og som bør presenteres for grafikkstudenter ved skolen. Min undervisningspraksis og modulansvar er beskrevet som: - Grunnleggende og spesialisert teknikk: Litografi - Farge og Grafikk med hovedvekt Litografi - Digital Grafikk Leif Stangebye-Nielsen Førsteamanuensis Fakultet for visuell kunst Direktetelefon: Mobiltelefon: E-post: Kompetanseområder: Kunstfag Førsteamanuensis med ansvar for teknisk grunnopplæring i metall og temaer innenfor materialitet, form og plastisk bearbeiding i metall. I tillegg til dette bestyrer jeg også metallverkstedene i Ullevålsveien. Jeg arbeider innenfor den materialbaserte kunsten. Materialet er et av de bærende elementene i uttrykket, og arbeidene rettes mot mennesket som individ og dets sanseapparat. Mine arbeider vises på utstillinger. Etter at jeg tok eksamen på SHKS i 1983, har jeg hele tiden vært aktiv som metallkunstner. Jeg har deltatt på utstillinger i inn og utland, holdt flere separatutstillinger, utført et par utsmykningsoppdrag og mottatt diverse stipender og priser. Min spisskompetanse er, foruten generelt verkstedarbeid, korpus. Kort forklart, objekter smidd av metallplater. I mitt virke som lærer ønsker jeg å gi studentene et solid grunnlag i teknikker, kunnskap om kunst, fenomener og begreper innen form, forståelse for materialer og sansbare fenomener med mer. Studentene må spores til å søke sin individuelle metode og prosess som baserer seg på deres egne motiver, bakgrunn og temperament. Kunnskap gir frihet til å uttrykke seg. 18

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA KUNSTFAG MA KUNSTFAG KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr. 29. 06. 2007 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INTRODUKSJON OM PROGRAMMENE.

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

KATRINE GIÆVER Istanbul lakk på aluminium 180x125cm 2010 Maxilla lakk på aluminium 180x125cm 2010 Jazz lakk på aluminium 180x125cm 2010 Atlas lakk på aluminium 2 stk á 125x150cm 2010 Push I, II lakk

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP

BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP BILDENDE KUNSTNERE HEDMARK SØKNADSSKJEMA for MEDLEMSKAP Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober hvert år. Søknadsnummer (fylles ut av BKH) SØKNAD for MEDLEMSKAP BILDENE KUNSTNERE HEDMARK Alle punktene skal

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.

CV Berit Myrvold. Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold. CV Berit Myrvold Fossekleiva kunstsenter Bergerveien 2a 3075 Berger Telefon: 93895882 Mail: beritmyrvold3@gmail.com Webside: www.beritmyrvold.no Født 1952 i Oslo Utdanning: 1996 Lektorkompetanse 1979-81

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013, 01.12.2014) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal Hva jobber Spire med? Spire arrangerer årlige kampanjer som setter fokus og jobber politisk med sentrale temaer innenfor Spires hovedfokusområder. Høsten 2011 het kampanjen Monsanto ut av oljefondet. Våren

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle

The Lake 1984. Jan-Erik Halseide. Kristiansand katedralskole Gimle The Lake 1984 Jan-Erik Halseide Kristiansand katedralskole Gimle «Som billedkunstner er jeg opptatt av å finne fram til et enkelt symbolspråk, et språk som minner om det vi til daglig er omgitt av. Tenk

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i kunstfag 120 Studiepoeng Godkjent av NOKUT 25.01.2005, publisert 08.03.2006 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06. Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst/ BFA in medium- and material based art

Studieplan for bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst/ BFA in medium- and material based art Studieplan for bachelorstudium i medium- og materialbasert kunst/ BFA in medium- and material based art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 12.03.13 Revidert av dekan 02.05.13 Revidert av høgskolestyret

Detaljer

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.09. Revidert 15.01.14 Bachelorgradsprogram

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail.

CURRICULUM VITAE. Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim. Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen. Mobil: 91157826. E-post: heidibj70@gmail. CURRICULUM VITAE Heidi Bjørgan, født I 1970 I Trondheim Vilhelm Bjerknesvei 68, 5081 Bergen Mobil: 91157826 E-post: heidibj70@gmail.com www.heidibjorgan.com Utdanning 2008 2010 Kunsthøgskolen i Bergen,

Detaljer

Egil Røed. Tresnitt fra 1988 til 2013. Med Island som utgangspunkt. Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014

Egil Røed. Tresnitt fra 1988 til 2013. Med Island som utgangspunkt. Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014 Egil Røed Egil Røed Tresnitt fra 1988 til 2013 Med Island som utgangspunkt Oseana Kunst og Kultursenter 11. januar - 22. februar 2014 Island. Denne fasinerende og spennende øya midt ute i Nord-Atlanteren,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Avdeling for kunstfag

Avdeling for kunstfag STUDIEPLAN KARAKTERDESIGN 2015-2016 Karakterdesign Programmatrise Sem 6 Bacheloroppgave i karakterdesign, 22,5 sp Praksis, Sem 5 Markedskommunikasjon Spesialisering 2 x Entreprenørskap i innovasjon og

Detaljer

Sommeren på kunstskolen 2016

Sommeren på kunstskolen 2016 Sommeren på kunstskolen 2016 Dato/Tid: 16-19.august, tirsdag fredag, kl 10-15 Påmelding: Avdeling Visuell kunst www.kulturskolentromso.no SØK ELEVPLASS Sommerskoler Visuell kunst (Kunstskolen) Kontakt:

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

STUDIEORIENTERING

STUDIEORIENTERING STUDIEORIENTERING 2016-2017 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KUNST Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2).

STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KUNST Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1 STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KUNST Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. MASTERPROGRAMMETS HOVEDLINJER OG MÅLSETNINGER Mastergraden

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Jan Baker. En frydefull og frodig surrealist

Jan Baker. En frydefull og frodig surrealist Jan Baker En frydefull og frodig surrealist Jan Baker (født 1939) har i snart 50 år frydet et kresent kunstpublikum med sine temperamentsfulle, burleske, fabulenede og surrealistiske motiver, som med sin

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. Statsråd Torbjørn Røe Isaksens møte med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo, 19. mai 2014. AD UNDAS Solaris korrigert, Den Norske Opera & Ballett 10. -13 oktober 2013, Operahøgskolen

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2013

PROGRAM UTSTILLINGER 2013 PROGRAM UTSTILLINGER 2013 VELKOMMEN TIL KUNSTNERSENTERET Kunstnersenteret Møre og Romsdal er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og feirer dermed 35-årsjubileum

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

SØKNAD 2012 BACHELOR Avd. kunst

SØKNAD 2012 BACHELOR Avd. kunst STRØMGT. 1, 5015 BERGEN TLF.: 55 58 73 00 FAX: 55 58 73 10 khib@khib.no www.khib.no SØKNAD 2012 BACHELOR Avd. kunst BOKMÅL Søkeren skal bare sende inn ett søknadsskjema. Merk konvolutten/pakken med navn

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren

Detaljer

Rapport fra Tiril Schrøder og Karen Disen på bruk av KUF midler til seminaret «Skissen», 18 november 2016

Rapport fra Tiril Schrøder og Karen Disen på bruk av KUF midler til seminaret «Skissen», 18 november 2016 Rapport fra Tiril Schrøder og Karen Disen på bruk av KUF midler til seminaret «Skissen», 18 november 2016 1: Presentasjon av seminaret: «Skissen» var felles seminar under Agenda-paraplyen til Kunst og

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i

Detaljer

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 4 Design -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider Læringsmål -Lære å pusse tre - Lære å polere tre -Lære å overflatebehandle tre: beise, male med olje, male med maling - Lære å

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal

Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal NO EN Teaterproduksjon og skuespillerfag - Verdal Går du med en stor drøm om å bli skuespiller? Da er Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium, noe for deg! Skuespillerutdanningen ved Nord

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 6 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom (Master of Art and Public Space) 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i Kunst og offentlige rom ( of Art and Public Space) 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (28.02.12) Akkreditert av Nokut (15.02.13) Revidert av dekan og godkjent av styreleder

Detaljer

SAK KF 10-11 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET

SAK KF 10-11 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 1.4.2011 Arkivref.: 2011/1421 OPPNEVNING AV OPPTAKSKOMITÉ 2011 VED KUNSTAKADEMIET I h.h.t opptaksreglement

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Master i musikkvitenskap

Master i musikkvitenskap NO EN Master i musikkvitenskap Musikk ytrer seg gjennom et mangfold av klingende uttrykk, menneskelig atferd, ideer og verdier. Musikkvitenskapen har sin naturlige plass blant kunst- og kulturfagene, som

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret 2015-2016 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 35-39 tegne hus ved hjelp av topunktsperspektiv. vurdere funksjonell

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art. 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i billedkunst Master in Fine Art 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 18.12.2012 Endret av dekan 19.06.2013, 01.12.2014, 15.06.2016 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1.

Detaljer

STUDIEORIENTERING

STUDIEORIENTERING STUDIEORIENTERING 2012-2013 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 18.12.2012 Endret av dekan 19.06.2013, 15.06.2016, 02.05.2017 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1.

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

UTSTILLINGSPROGRAM 2017

UTSTILLINGSPROGRAM 2017 UTSTILLINGSPROGRAM 2017 Buskerud Kunstsenter er stolt over å presentere et spennende og variert program for 2017. I år vises det fire separatutstillinger, med Tom Gundersen, Kyoshi Yamamoto, Synnøve Sizou

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008

FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008 FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008 1. Personlige opplysninger. Etternavn Fornavn og eventuelle mellomnavn Fødselsnummer

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen.

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. Utdanning Høyere utdanning Bachelor i design ved fagområdet visuell kommunikasjon (2010 2013) Kunst- og designhøgskolen i Bergen ved

Detaljer

CV Utdanning. Separatutstilling (utvalg) Asker Kunstfagskole Elev hos Oddmund Raudberget Elev hos Kjell-Eivind Wang

CV Utdanning. Separatutstilling (utvalg) Asker Kunstfagskole Elev hos Oddmund Raudberget Elev hos Kjell-Eivind Wang Biografi Tom Erik Andersen (f.1964) bor og arbeider i Drammen. Han har en lang rekke utstillinger og mange utsmykningsoppdrag bak seg. Han er innkjøpt av private selskaper og offentlige institusjoner.

Detaljer

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere. No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere No more bad girls? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud No more bad girls? Trinn: Videregående trinn Tidspunkt: 20.08. - 03.10.10 Varighet: En skole time

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus 5.februar 2016. Firing Up. Elisabeth Sørheim, Norske Kunsthåndverkere

Høgskolen i Oslo og Akershus 5.februar 2016. Firing Up. Elisabeth Sørheim, Norske Kunsthåndverkere Høgskolen i Oslo og Akershus 5.februar 2016 Firing Up Elisabeth Sørheim, Norske Kunsthåndverkere Situasjon i norsk skole Skolenes keramikkovner er blitt færre Lærerne som kan bruke ovnene er blitt færre

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 18.12.2012 Endret av dekan 19.06.2013, 15.06.2016 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Gulden. kunstverk. separatutstilling, maleri. 9. september. 1. oktober JAN ERIK WILLGOHS

Gulden. kunstverk. separatutstilling, maleri. 9. september. 1. oktober JAN ERIK WILLGOHS Gulden kunstverk separatutstilling, maleri 9. september - 1. oktober 2017 JAN ERIK WILLGOHS I Willgohs' malerier er modernistenes arbeid med formen deres vilje til å gjøre maleriet til en egen sansbar

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00

PRESSEMELDING. Oslo Soli 48 min. Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 PRESSEMELDING Oslo Soli 48 min Åpning 27. august / Pressevisning 24. august kl 12.00 Magne Rygh MALERI OG GRAFIKK Dimitri Koutsomytis FOTO Janniche Dyrø URBANE REFLEKSJONER Eva Fagerli Sæthren MALERI OG

Detaljer